ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser"

Transkript

1 ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser

2 Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og lærervejledning. Bog og site er udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Forfattere og forlag takker varmt for støtten til bog og hjemmeside. Bog og site har stort set samme tema som Danidas Verdensbilledlegat 2012 (www.3world.dk), og materialet spiller sammen med bogserien Udsigt til U-lande. Det kan naturligvis også læses selvstændigt og i øvrigt bruges i grundskolens overbygning. Bogen Global lykke rigdom i fattige lande kan købes hos 3 Indledning 4 Før du går i gang 6 Om lykke 9 Afrika 12 Asien 15 Oceanien 17 Latinamerika 20 Verdensbilledlegatet 21 Når du har læst bogen og brugt hjemmesiden Peter Bejder

3 Indledning I Global lykke rigdom i fattige lande skal du arbejde med verdens fattige lande og samtidig sammenligne det med din egen hverdag. Begrebet lykke er vigtigt, uanset om man bor i den rige eller fattige del af verden. I dette hæfte er der opgaveforslag og ideer til aktiviteter, som du og dine kammerater kan arbejde videre med. Indholdet i arbejdshæftet passer med de temaer, der beskrives i bogen Global lykke rigdom i fattige lande og den tilhørende hjemmeside. Ta med en tur til de verdensdele, hvor u-landene ligger: Afrika, Asien, Latinamerika og Oceanien. Med udgangspunkt i de to lande, Zambia og Bhutan, kan du opleve, hvordan leveforhold er for folk i netop de to lande. Men du kommer også omkring en række andre lande. Du kan sammenligne med dine egne livsbetingelser for på den måde at få en større baggrund for at tænke over, hvordan forhold på globalt plan også påvirker din lykke og hverdag. Bog og hjemmeside fortæller om unge og deres tanker om lykke. Og de unge fortæller også, hvordan de prøver at gøre en forskel. I dette Arbejdshæfte er der ideer, aktiviteter, øvelser og gode links på nettet. Afsnit for afsnit kan du på denne måde arbejde videre med bogens og hjemmesidens indhold. Du skal ikke gennemarbejde samtlige øvelser i hæftet. Måske kan I dele dem mellem jer i din klasse eller arbejde i mindre grupper. På hjemmesiden ligger der et arkiv med en lang række fotos og videoklip, som I kan bruge til præsentationer og opgaver. Måske skal I blot igennem nogle af bogens temaer eller måske dem alle sammen. Aftal med jeres lærer, hvordan I bedst kan behandle indholdet. Arbejdshæftet kan printes ud på papir. Eller du kan arbejde med det online, så de aktive links kan bruges direkte. God fornøjelse med bog, øvelser og net! 3 Peter Bejder

4 Før du går i gang Som indledning til arbejdet med Global lykke rigdom i fattige lande skal du finde ud af, hvad du allerede ved om rigdom, fattigdom, livet i verdens u-lande og din globale verden og om begrebet lykke. 1. Brug et tankekort a) Undersøg hurtigt bogens fotos og læs teksten på bagsiden af bogen. b) Tegn en cirkel på et hvidt A4-ark eller brug figuren herunder. Det hedder et tankekort. rigdom, fattigdom og lykke c) I tankekortet skriver du rigdom, fattigdom og lykke. d) Ud fra cirklen stråler der streger (tegn evt. selv flere). Skriv ud for stregerne alle de ord, du kommer i tanke om, når du hører begreberne lykke, rigdom og fattigdom. 4

5 2. Hvad indeholder bogen? Undersøg, hvilke lande der omtales i bogen. Skriv landenes navne ind ved hver af disse verdensdele. Afrika: Asien: Oceanien: Latinamerika: 3. Hvad indeholder hjemmesiden? Undersøg, hvad der gemmer sig bag de enkelte punkter i forsidens menu. Brug også film og fotos til dine opgaver, klik ind på 5

6 Om lykke side Få styr på begrebet. Brug et ordkort Hvad betyder begrebet? Skriv og tegn om dette begreb eller ord ud fra det, du ved lige nu. Skriv en kort forklaring på ordet. Skriv en sætning med ordet. Lykke Vis begrebet med en tegning, et videoklip eller et foto. 6

7 5. Hvad er lykke for dig? Gå sammen i mindre grupper for at diskutere begrebet lykke. Find og diskuter jer frem til tre ting, der gør jer lykkelige. Tænk fx på, om der er forskellige former for lykke. Er drenge og piger enige? Drøft jeres resultat med resten af klassen. Kan I alle sammen blive enige om tre ting, der gør jer lykkelige? Hvorfor/hvorfor ikke? 6. Undersøg lykke i jeres klasse Sæt en anonym undersøgelse i gang i jeres klasse. Jeres lærer skal være med til at gennemføre undersøgelsen. Hvor mange procent af jer er lykkelige? Hvordan er fordelingen på drenge og piger? Diskuter resultaterne i klassen. 7. Verdens lykkeligste folk? Som du kan læse på side 4 i bogen, er danskerne i én undersøgelse verdens lykkeligste folk. Men i tekstboksen To undersøgelser af lykke kan du læse, at danskerne ikke er verdens lykkeligste folk, når vi bliver spurgt om, hvordan vi havde det i går. Så er vi kun nr Hvorfor er det sådan, tror I? Prøv at gennemføre en lignende undersøgelse i klassen: Var du lykkelig for hhv. 3 og 7 dage siden? Snak om resultaterne målene Du har lært om FN s 2015-mål. Se en kort introduktionsvideo fra FN om målene: På side 6 i bogen kan du se, hvad hvert af de otte mål går ud på. Udfyld de tomme linjer: Fremme ligestilling: Mål nr. Mindske børnedødelighed: Mål nr. Bæredygtig udvikling: Mål nr. Halvere fattigdom: Mål nr. Opbygge et globalt partnerskab: Mål nr. Grundskole for alle: Mål nr. Reducere dødeligheden for gravide: Mål nr. Bekæmpe sygdomme: Mål nr. Diskuter, hvad der skal gøres efter år Er det fx de riges landes ansvar at hjælpe fattige lande? 7

8 9. Et rollespil om lykke I dette rollespil skal I diskutere jer frem til en måde at skabe et lykkeligt samfund for alle. Baggrund Politikerne diskuterer, hvad der er vigtigst: Penge og vækst eller at have et godt liv med andre værdier end lige netop penge og økonomisk rigdom. Hvordan skabes der enighed om, hvordan flest mulige i samfundet bliver lykkelige? Gør sådan a) Del klassen op i to grupper. Den ene gruppe skal argumentere for økonomiske værdier og den anden gruppe skal argumentere for menneskelige værdier. b) Hver gruppe skal finde på tre ting, der efter gruppens mening kan være med til at gøre folk lykkelige. Brug Global lykke rigdom i fattige lande og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe præsenterer sine ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med for at gøre folk lykkelige. d) De to grupper kritiserer hinandens forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis. Det kunne være tre fælles forslag til, hvordan der tages hensyn til både de økonomiske og menneskelige værdier. 8 Kaare Øster

9 Afrika bogen side Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på side er fra og er fra. b) Find landene i atlas eller på 8. Lusaka Experience Undersøg mere om dette specielle rejsebureau: Baggrund: Nogle kritiserer den slags turisme, som Lusaka Experience står for. De siger, at fattigdoms-turisme ikke kommer de fattige til gode. Og at man ikke skal løfte dyner og udstille de fattige bydele i Lusaka. De positive siger, at det skaffer penge til fattige områder. a) Hvad gør Lusaka Experience anderledes end rejsebureauer, der fx vil vise byens historiske seværdigheder? b) Følg en af Lusaka Experiences ture rundt i byen. Beskriv kort, hvilke temaer den kan vise turisterne. c) Hvad mener I? Diskuter, om I gerne vil være turister på den måde. Vil I gerne rejse til fattige områder? I skal begrunde jeres svar. De af jer, der gerne vil rejse til fattige områder, skal også fortælle hvor. 9

10 9. Safari i Rwanda Læs om Vulcanoes National Park i bogen side Diskuter, hvordan den slags turistseværdigheder kan være med til at skabe bedre betingelser for både dyr og mennesker og dermed for lykkebegrebet i bred forstand. a) Læs om gorillaer og Dian Fossey på side Havde Fossey ret nemlig at dyr og turisme er en dårlig cocktail? Begrund jeres svar. b) Undersøg mere om mulighederne for safari i Rwanda, 10. Nyheder fra lande i Afrika Find selv friske nyheder via Afronline: Vælg en af nyhederne, og beskriv kort, hvad den drejer sig om. 10

11 11. UNDP-indeks i afrikanske lande Find den nyeste liste fra FN over lande på UNDP s hjemmeside (på engelsk): a) Skriv herunder mindst tre afrikanske lande fra hver af de fire grupper: Meget høj udvikling (Very High Human Development) Høj udvikling (High Human Development) Mellem udvikling (Medium Human Development) Lav udvikling (Low Human Development) 12. Et spil om dilemmaer og u-landsbistand Dette spil Dilemma.dk er for nogle år siden udviklet og produceret af Morgenavisen Jyllands- Posten/JP Undervisning for Grontmij/Carl Bro. I spillet fokuseres på disse afrikanske lande: Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia og Ghana, der alle ligger syd for Sahara. Men indholdet og de valgte temaer kan I bruge generelt i forhold til jeres debat om u-landsbistand. Prøv selv at spille med: Brug også film og fotos til dine opgaver fra 11 Peter Bejder

12 Asien bogen side Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på side er fra og er fra. b) Find landene i atlas eller på 14. Gross National Happiness (GNH) Undersøg mere om GNH i Bhutan: Se nogle af filmene under menupunktet Multimedia og diskuter, hvad der gør Bhutan til et særligt land, når vi snakker lykke. Diskuter i klassen, om vi kan lære noget af Bhutans måde at gøre folk lykkelige på. 15. Se videoklip med unge fra Bhutan Tshewang fortæller om sit syn på lykke på Sonam og Tshering fortæller om lykke på Se de tre videoklip, og skriv nogle af de hovedpunkter, eleverne har om lykke. 12

13 16. Hasselnødder i Bhutan På side i bogen kan du læse om projektet, hvor der planter hasselbuske i det østlige Bhutan. Undersøg mere om dette projekt på hjemmesiden: 17. Agent Orange spor fra Vietnamkrigen Læs om Toan og hans handicap på side 34 i bogen. Undersøg mere om Vietnamkrigen og USA s brug af plantegiften Agent Orange. Bl.a. kan du finde stof på hjemmesiden for Dansk Vietnamesisk Forening: Søg selv efter flere oplysninger på nettet. 18. Rollespil om Kinas et-barnspolitik Diskuter i klassen jeres holdning til Kinas måde at begrænse landets befolkningstilvækst på. Baggrund Kina indførte i 1979 en politik, der siger, at forældre kun må få et barn. Læs mere om landets et-barnspolitik i bogen side I Kina er folk både for og imod et-barnspolitikken. Se fx denne artikel, der fortæller om en kinesisk tænketank, der vil have ordningen afskaffet senest i år 2020: Find selv mere stof om emnet ved at søge på Kinas et-barnspolitik. Gør sådan a) Del klassen op i to grupper. Den ene gruppe skal argumentere for Kinas et-barnspolitik og den anden gruppe skal argumentere imod et-barnspolitikken. b) Hver gruppe skal finde på tre argumenter for gruppens synspunkter. Brug Global lykke rigdom i fattige lande og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe præsenterer sine ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med for at gøre Kina til et godt land at leve i. d) De to grupper kritiserer hinandens forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis. 13

14 19. UNDP-indeks i asiatiske lande Find den nyeste liste fra FN over lande opdelt på UNDP s hjemmeside (på engelsk): a) Skriv herunder mindst tre asiatiske lande fra hver af de fire grupper: Meget høj udvikling (Very High Human Development) Høj udvikling (High Human Development) Mellem udvikling (Medium Human Development) Lav udvikling (Low Human Development) Brug også film og fotos til dine opgaver fra Kaare Øster 14

15 Oceanien bogen side Hvor er vi henne? Find ud af, hvor Kiribati ligger. Brug et atlas eller Google Earth (søg på Tarawa, hovedøen). 21. Se videoklip med unge fra Oceanien Om at beskytte kysten med mangroveskove: Om lykke i Salomonøerne i Melanesien: Kig andre videoklip fra Oceanien under menupunktet Film på: Diskuter i klassen, hvordan det vil være at bo i Kiribati eller andre steder i Oceanien. Bliv enige om en række fordele og ulemper. Skriv dem her: 15

16 22. UNDP-indeks i Oceaniens lande Find den nyeste liste fra FN over lande på UNDP s hjemmeside (på engelsk): a) Skriv herunder om muligt mindst tre lande i Oceanien fra hver af de fire grupper: Meget høj udvikling (Very High Human Development) Høj udvikling (High Human Development) Mellem udvikling (Medium Human Development) Lav udvikling (Low Human Development) 16 Kaare Øster

17 Latinamerika bogen side Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på side er fra og er fra. b) Find landene i atlas eller på 24. Verdens lykkeligste u-land På side kan du læse om verdens lykkeligste u-land. Skriv kort, hvad der gør Costa Rica til et lykkeligt land. Skriv også, hvad vi danskere måske kan lære af costaricanerne. 25. El Salvador El Salvador kan du læse om på side i bogen. Her kan du læse, at der er farlige områder i landet. Men det er også et smukt og spændende land, som unge rejser til for at være frivillige. Se fx: Lav en liste over de positive ting, der er ved at blive frivillig i en organisation i et u-land. Skriv nogle af de ting, der er med til at give El Salvador et dårlige rygte som et farligt land. 17

18 26. Lykke i Haiti? På trods af naturkatastrofen i Haiti er der alligevel folk, der føler sig lykkelige. Skriv nogle af de ting, der er med til alligevel at skabe lykke. 27. Hjælpeorganisationer i Haiti Undersøg en eller flere af de organisationer, der arbejder i Haiti. Se en liste på side 45 i bogen. Skriv kort, hvad den pågældende organisation hjælper med. 28. Rejsebrev fra Haiti På finder du et rejsebrev fra Haiti. Hvilke pointer har lægen, der har skrevet brevet? Fremhæv tre pointer. Diskuter derefter i klassen, om danskere først og fremmest skal hjælpe fattige og syge herhjemme, eller om vi har en forpligtelse til at hjælpe i u-lande. Begrund jeres svar. 18

19 29. UNDP-indeks i latinamerikanske lande Find den nyeste liste fra FN over lande på UNDP s hjemmeside (på engelsk): a) Skriv herunder mindst tre latinamerikanske lande fra hver af de fire grupper: Meget høj udvikling (Very High Human Development) Høj udvikling (High Human Development) Mellem udvikling (Medium Human Development) Lav udvikling (Low Human Development) Brug også film og fotos til dine opgaver fra 19 Peter Bejder

20 Verdensbilledlegatet Verdensbilledlegatet uddeles hvert år af Danida til unge, der gerne vil rejse ud i verden og producere en film og forhold i fattige lande. I 2012 var temaet rigdom : Hvad er rigdom? I alt er der produceret 10 film, som du også kan have glæde af at se. De kan alle være med til at fortælle mere om, hvordan rigdom, fattigdom og lykke kan tænkes sammen. I 2012 er det film som disse, du kan opleve: Filmens titel Pleasure Island Skovfolket - Guardians of the forest Penge på snor Kister kan bruges til andet end døde Nat og Dag El oro blanco (Det hvide guld) Mongolske cirkusdrømme Med frihed til at vælge De livsvigtige våbendele Skraldemænd på verdens tag Fra land Nauru Kenya Salomonøerne Nepal Kenya Bolivia Mongoliet Cambodia Eritrea Nepal 30. Brug filmene fra Verdensbilledlegatet Se meget mere om disse film fra Verdensbilledlegatet på: Måske kan du også en dag søge Verdensbilledlegatet og være heldig at få penge til at rejse ud for at optage en film. 20

21 Når du har læst bogen og brugt hjemmesiden Som afslutning på Global lykke rigdom i fattige lande skal du nu finde ud af, hvad du har fået ud af dit arbejde med bog og net. 31. Kig på dit tankekort fra side 4 igen. a) Var det meste af det, du skrev om lykke på dit tankekort, godt eller dårligt? Fortæl kort om det. Skriv det evt. b) Hvordan ville du have udfyldt dit tankekort, hvis du på det tidspunkt havde læst bogen og arbejdet med hjemmesiden? Fortæl kort om det. 32. Skriv tre vigtige ting om begrebet lykke, du kan huske fra bogen. a) b) c) 33. Se på bogens forside og læs teksten på bagsiden igen. Passer fotos og tekst godt til det, du har læst i bogen? Hvorfor? Hvorfor ikke? 21

22 34. Findes der fælles lykke? Nu har I arbejdet med fattigdom, rigdom og lykke. Diskuter hvilke ting, der er fælles for fattige og rige lande, når vi snakker om lykke. Tænk på jer selv og livet i Danmark. Kan vi lære noget af andre lande? Hvad kan vi selv gøre for at blive lykkeligere i livet? Hvad kan samfundet gøre? Udfyld hver især, efter jeres fælles snak i klassen, diagrammet med ting, der efter din mening gør folk lykkelige i fattige lande, i Danmark og begge steder. Sammenlign resultaterne. Lykke i et fattigt land Fælles lykke Lykke i Danmark 22

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Mød verden livet i fattige lande Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder &

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande MØD VERDEN P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R MØD VERDEN LIVET I FATTIGE LANDE Udsigt til U-lande Mød verden livet i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Randers Millennium i folkeskolen

Randers Millennium i folkeskolen Fotograf: Pernille Bering Randers Millennium i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Globalt ansvar i undervisningen Pædagogisk Udvikling og initiativet Randers Millennium er gået sammen om et tilbud til lærerne

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere