TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE"

Transkript

1 TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over skoledagene: D. 14.1, 15.1, 16.1, Derudover vil jeg nævne oplevelser omkring julemarked og teaterarrangement. D. 14.1: Engelsk 3.klasse Historie 3. klasse Dansk 3. klasse. D. 15.1: Morgenmøde for og 2. klasse, dansk i 2. klasse dansk/matematik i 0.klasse musik i 2.klasse. D. 16.1: Morgenmøde for og 2. klasse, matematik i 2. klasse engelsk i 2. klasse. Det generelle indtryk: Går man ind på Syddjurs Friskoles omfattende hjemmeside, får man hurtigt det indtryk, at vi her har at gøre med en anderledes og spændende skole, en skole der året igennem veksler mellem forskellige undervisningsformer- perioder med klasseundervisning, projekt og emneperioder, hvor børnene er delt på anden vis. Det er tydeligt, at lærerne og de øvrige medarbejdere brænder for deres arbejde, og at de evner at begejstre børnene i det daglige arbejde. Syddjurs Friskole har i de adskillige år arbejdet med mange af de nye tiltag, der først nu, skal til at implementeres i Folkeskolen. Det giver erfaring, ro og arbejdsglæde. D Besøg i 3. klasse Engelsk: Undervisningsbøger: First Choise for tredje Tekstbog, Arbejdsbog. Fællessnak om dag og dato m.m. Børnene øver kroppens engelske navne i grupper ved at spille 4-kort. Historie: Undervisningsbøger: Alle tiders Bronzealder. Grundbog, Arbejdsbog. Børnene arbejder med kopiark fra arbejdsbogen. De læser en kort bronzealdertekst, og skal derefter tegne en tegning, og opgaven er, at få så mange detaljer fra handlingen i historien ned på papiret.

2 Dansk: Undervisningsbøger: Fandango Grundbog, Arbejdsbog. Børnene arbejder med vokaltrappen og vokalforeksling på flere forskellige måder. Dels i grupper af 4 og dels enkeltvis. D Besøg i Havehuset for og 2. klasse. Morgenmøde for alle børnene i huset. Børn - ca og de voksne, der er knyttet til de yngste, mødes hver morgen i ca. 30 minutter. Her praktiseres de daglige rutiner, som benævnelse dagens navn, dato, navneopråb, der synges allerede kendte sange, og der øves nye. Denne dags aktuelle snak drejer sig om skolens store, årlige teaterprojekt, som snart skal tage sin begyndelse. Dansk i 2. klasse. Undervisningsbøger: Den første læsning Grundbog og Opgavebog m. fl. Børnene forbereder sig på en ny tekst i læsebogen. Der tales om billederne på siden, der øves i fællesskab svære ord fra den nye tekst, og alle børnene læser teksten i kor. Børnene løser derefter en opgave i opgavebogen. Til sidst får børnene 2 frie, skriftlige opgaver at vælge imellem. Eleverne børnestaver. Besøg i 0.klasse. Undervisningslokalet stråler af kreativitet. Dejlige børnetegninger på væggene, og mange forskellige undervisningsmaterialer på hylderne. Der foregår flere aktiviteter samtidig. Nogle børn regner i Faktor for 0.klasse, andre læser i deres frilæsningsbøger, nogle tegner og maler. Dagens bogstav øves til sidst i fællesskab på en måtte på gulvet. Havehusets hjemmegrupper. Havehusets 55 børn mødes dagligt på tværs af alder i 3 såkaldte hjemmegrupper Bjergfolket, Havfolket og Skovfolket. Her skriver børnene dagbog og tegner til, og de store elever hjælper de små med at skrive. Der bruges ca. 30 min. hvorefter børnene spiser frokost, alt imens de hører historie inden formiddagen slutter, og børnene efter oprydning - går ud og holder frikvarter. Musik i 2. klasse. Dagens musiktime er bygget op omkring musik, bevægelse og leg. Denne times musikemne tager udgangspunkt i Odysseen, der består af 6 dramatiske sange, afbrudt af fortælling.

3 Timens opbygning: Læreren fortæller en kort historie om Odysseens møde med Kyklopen. Kyklopens sang indøves. En rytmegruppe af drengene akkompagnerer (senere byttes med pigerne). Til sidst introduceres legen, som udøves, mens pigerne synger. Timen sluttes med at lege stopdans. D Besøg i 2 kl. matematik og engelsk. Matematik 2. kl. Undervisningsbøger: Matematik i anden klasse, Grundbog og Arbejdsbog plus ekstra individuelle regnløs - bøger. Den fælles samtale om dagens matematikemne Posthus, tager udgangspunkt i børnenes egne erfaringer, tanker og ideer omkring emnet. Først derefter koncentrerer klassen sig om i fællesskab at tømme billedet i grundbogen Børnene løser de tilhørende sider i arbejdsbogen. Hvorefter de går i gang med opgaver i deres individuelle ekstra engangsbøger. Engelsk 2. klasse. Som noget nyt, har skolen valgt, at starte med engelsk i 2. klasse. Børnene synger lette engelske sange, der danses engelske sanglege, der arbejdes med tallene, farvernes navne og med lette dialoger, hele tiden med fokus på en legende indlæringsform. Timen sluttes af med selvrettende, lette træningsopgaver. Besøg i julemarkedsugen. D overværede jeg en dag i julemarkedsugen. Alle skolens elever arbejder på tværs af alder på syv forskellige værksteder. Ud over at det både udfordrer og udvikler elevernes sociale kompetencer at agere på de blandede værkstedshold i en hel uge, opøves og trænes mange håndværksmæssige og praktisk-musiske færdigheder. I år kan de besøgende købe alternativt julepynt i neonfarver, finurlige fingerringe af knapper og cykelslanger, snedkererede opbevaringskasser og fuglefoderautomater, støbte vokslys og bundne børster, tasker og bluser med trykt logo, juledekorationer, pyntegrønt og naturens dekor, årskalender med akvarelbilleder og lodder til fine sponsorerede gaver i en tombola. Et stort antal fremmødte den følgende lørdag, var med til at sikre overskuddet på kr. Pengene blev doneret til 100% til Børnene der bl.a. er rettet mod gadebørn i Ghana og Kenya, og herunder særligt handicappede børn, børnehjem og hjælp til uddannelsesmuligheder for børn og unge piger. Skolens årlige teaterarrangement. D 5.2 overværede jeg opførelsen af skolens årlige teaterstykke i år med titlen: Her er dit liv med TORDENGUDEN THOR!

4 I uge 5 starter de egentlige forberedelser på årets teaterstykke, der involverer børnene, de ansatte og nogle af forældrene. Længe inden har lærere og pædagoger været i gang med det forberedende arbejde, så projektet er klar til tage sin begyndelse, når børnene inddrages. Uge 5 og 6 står i teaterets tegn. Skolen syder og bobler af god stemning. Der skrives replikker, trænes til jættekamp, der males kulisser, komponeres musik, og produceres brønde og andre uundværlige rekvisitter. Store og små ca. 160 børn - er fordelt på blandede hold, og der bliver arbejdet på kryds og tværs. Alle glæder sig til en periode, hvor man får lov til at vise en side af sig selv, man måske ikke har lejlighed til i den daglige skolegang det gælder for både voksne og børn. Dette arbejde, hvor alle arbejder på kryds og tværs store som små er med til ar skabe fundamentet for oplevelsen af fællesskabet på skolen. Også i år var det en stor oplevelse at overvære den færdige opførelse, hvor alle 160 børn har en rolle. Det er en overraskelse for os tilskuerne, hvor dygtige de voksne lykkes med at give hvert barn en rolle. Teaterstykket bliver opført på flere forskellige scener. Bagerst i rummet på et rapeau bigbandet Bifrost placeret. Som højre stolpe, set fra publikumspladserne, er et tv-studie i Her er dit liv-genren med to kvindelige studieværter, der, med inviterede gæster i stolene, sætter spot på Tordenguden Tors meritter. Der bliver endvidere vist små film om Thors vej fra barn til voksen på en storskærm. Som venstre stolpe står det store kor, der består af børn, der ikke er på scenen lige nu. Koret understøtter handlingen på den store, egentlige scene, hvor historierne om kampene mellem jætterne og aserne udkæmpes. Det blev skoleteater på højt plan! En samlet vurdering. Jeg har også i år under mine besøg på Syddjurs Friskole kun oplevet fagligt kompetente og engagerede lærere. Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte elev, samtidig med at skolen vægter betydningen af et stort og varmt fællesskab. Der lægges vægt på at udvikle børnenes kreativitet, kompetencer og kommunikation med hinanden og med verden omkring dem, som sætter faglighed og trivsel i højsædet. Jeg har oplevet en veltilrettelagt og inspirerende undervisning med brug af varierede undervisningsformer, og i vidt omfang en undervisningsdifferentiering, der giver det enkelte barn de bedste muligheder for læring. Jeg har oplevet lærere, der inspirerer børnene og som skaber mulighed for et miljø, hvor børnene diskuterer, og hvor holdninger brydes. Jeg har oplevet børnene som videbegærlige og interesserede, aktive og selvstændige. Det er imponerende at opleve den store frimodighed børnene viser, i forhold til at turde stå frem og formidle et givet emne til publikum det være sig i foredragsform, i musik og dans, eller på andre måder.

5 Jeg har oplevet, at der tages hånd om de børn, der har det fagligt svært, eller som har problemer i forhold til kammerater. Forældrene bliver inddraget i størst muligt omfang. Det er mit klare indtryk, at Syddjurs Friskole i høj grad lever op til de krav, der er gældende i Folkeskolens formålsparagraf. Elevernes demokratiseringsproces. I alle årene siden skolens grundlæggelse i 1980 har demokratisk dagligdag og opdragelse til udadvendt demokratisk deltagelse i det nære, såvel som i det store samfund, været en af grundstenene i skolens målsætning. Gennem børnenes daglige arbejde på skolen og gennem rejser i ind og udland lærer børnene om samfundets institutioner, og erfarer de kulturelle og økonomiske forskelle i Danmark og i udlandet. I en del emneperioder integreres store og små elever. Derigennem lærer børnene at hjælpe og tage hensyn til de yngre og måske svagere kammerater. Mål, delmål og undervisningsplaner. Der benyttes almindelige undervisningsplaner for Folkeskolen. Der undervises i religion, historie og geografi, som egentlige fag på skemaet. Se hjemmeside om målet for Håndværk. Specialundervisning. Skolen følger de almindelige regler, der gælder for specialundervisning, nemlig S.U. styrelsens bevilgede antal timer, plus de timer, som skolen selv afsætter med udgangspunkt i elevgrundlaget. Skolens prøveresultater. Se hjemmesiden. Skolens evalueringsindsats. Skolen foretager løbende evaluering. Den tætte forældrekontakt giver mulighed for uformelle samtaler året igennem. Der er konsultationer 2 gange årligt. Til disse samtaler, har faglærerne udfærdiget en skriftlig redegørelse for det enkelte barns standpunkt. Læs endvidere om evaluering af skolens temaperioder på skolens hjemmeside. Der bliver foretaget diagnostiske prøver i dansk og matematik på udvalgte klassetrin.

6 Der gives karakterer på 8. og 9. klassetrin plus skriftlige udtalelser. Bodil Madsen

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Vi lægger vægt på at tage godt imod nye elever og medarbejdere. Fx tilknyttes en eller to i gang hjælpere fra klassen

Vi lægger vægt på at tage godt imod nye elever og medarbejdere. Fx tilknyttes en eller to i gang hjælpere fra klassen Relationer Almen dannelse kulturel og generel Vi lægger vægt på at tage godt imod nye elever og medarbejdere. Fx tilknyttes en eller to i gang hjælpere fra klassen Der arbejdes med fagligt og socialt samarbejde

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere