Inspektionsrejse til Zanzibar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektionsrejse til Zanzibar"

Transkript

1 2009 Inspektionsrejse til Zanzibar Arne Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd

2 1

3 Inspektionsrejse til Zanzibar fra den 26. marts til 9. april 2009 Baggrund for rejsen: MultiCenter Syd har gennem de sidste ti år sendt omkring femten 40 - og 20 foods containere til Zanzibar, gennem organisationen Dansk Tanzaniansk Venskabsforening, DANTAN. Vores bidrag til organisationen har for det meste været hospitalsudstyr, hjælpemidler samt udstyr til skolesektoren. Som produktionsskole, er det vigtigt, at vi over for vores elever, kan give dem et feed back om det udstyr, vi har sendt til Zanzibar, selvom DANTAN har været flink til jævnligt at informere os om det udstyr vi har sendt. Det er også vigtigt for os at finde ud af, om det udstyr vi har sendt, er af en kvalitet, som vi kan være bekendt. Undersøgelsen indhold: Da vi som undersøgere er repræsentanter for et renoveringsværksted, tager spørgsmålene udgangspunkt i, om det nytter noget at sende udstyr til lande i Syd, eller om de renoverede ting forsvinder. På den baggrund fandt vi, at det var på tide at få undersøgt forskellige renoveringsforhold f.eks. forsendelse, modtager (her DANTAN), samt aftagere som i den sidste ende er brugerne af effekterne. Derfor havde vi fokus på følgende forhold: Var pakningen i containeren udført ordentligt? Var der ting, som var blevet ødelagt under forsendelsen, hvad skulle/ kunne gøres anderledes? Besøg til aftagende institutioner, hvordan er brugen af effekterne, levetid, holdbarhed og reparation. Vi ved, at et af de største problemer man har i Syd, er vedligeholdelse af udstyr. Vi ser også på kvaliteten af udstyret i forhold til holdbarhed for de renoverede effekter. Har man haft reservedele hvis noget af udstyret er gået i stykker, har man repareret udstyret eller har man ikke og hvorfor. 2

4 Se på håndværket generelt, hvor er begrænsningerne, se på værksteder som kan reparerer udstyret, pris, kvalitet. Se på DANTAN s lokale set up, har de udført opgaven som forventet, hvordan kan vi styrke samarbejdet og målrette vores udstyr mere efter behovet. Andre gode tanker og ideer fra samarbejdspartneren samt andre relevante personer, som har lyst til at være med til at udvikle samarbejdet til gode for dem, der har brug for vores udstyr. Introduktion til Zanzibar. Den første dag gik turen til House of Wonder, som er det gamle Sultan palads, der er blevet omdannet til et museum. Her fik vi et godt indblik i Zanzibars historie. Museet blev istandsat for nogle år siden, og Jesper - og Birte Kirknæs, DANTAN blev inviteret til at lave en udstilling i grundplanet. Her blev en dhow 1 bygget i fuld størrelse uden for museet og senere bragt ind i museet. Hele byggeriet af dhow en blev gennemfotograferet til brug for udstillingen, som endvidere fortæller om betydningen af Zanzibars historiske placering i handelen. Handlen fandt sted fra Zanzibar til hele Mellemøsten videre til Indien, samt ind i det afrikanske fastland, ind til hvad vi i dag kender som Congo. Zanzibar har også haft nogle sorte kapitler i sin historie, idet øen har været anvendt som et meget vigtigt udskibningssted for slaver. Skolerne bruger udstillingen flittigt i historieundervisning, udstillingen er meget populær, og der er blevet udfærdiget skemaer til brug for undervisning. Familie biogas Vi fik mulighed for at besigtige Zanzibars første familie biogasbrug, som er igangsat af DANTAN med økonomisk støtte fra Projektrådgivningen. Her mødte vi følgende personer: Chief Technician Salim Bashuaib, som er ansvarlig for biogasprojektets anlæggelse og vedligeholdelse. På turen til anlægget, var vi i følgeskab med Harold Webb og Adul Samad, som arbejder i hele Østafrika. 1 Dhow er en lokal fragtbåd med sejl, som har været brugt til at bringe varer på tværs af det indiske ocean i gennem århundrede. 3

5 Biogas projektet ligger ca.15 km fra Stone Town. Zanzibar er en meget frodig ø, men med øget befolkningstilvækst er der øget pres på beplantningen, da der finder en øget træfældning sted. Det fældede træ anvendes til bl.a. tømmer, brænde og samtidigt bliver der produceret trækul, hvilket medfører et enormt stort energispild. Derfor besluttede en gruppe mennesker for et par år siden, at de ville prøve at lave et alternativ til det traditionelle brændsel. Vi besøgte familien Saidi Ramandhani og Mama Asiya i landsbyen Fuoni. Familien har fået etableret et biogasanlæg, som er baseret på 3 køer, anlægget producerer gas nok til et gaskomfur med fire blus og en bageovn, samt en gaslampe, men man har konstateret, at anlægget kan trække yderligere 2 lamper. Mama Asiya bager brød om morgenen, brødet bliver solgt lokalt, noget af indtægten fra salget bliver brugt til at tilbagebetale lånet med. Vi fik oplyst, at familien brugte for ca SHS 2 om måneden i brændsel, og Mama Asiya tjener ca SHS på sit brød om måneden. Yderligere information kan fås på DANTAN s hjemmeside vedr. biogas projektet. Tur i Stone Town Vi gik en tur rundt om Stone Town, markedspladsen og katedralen som er bygget på den gamle slaveplads. Stone Towns gamle bydel er på UNESCO liste som bevaringsværdigt. Mange huse er forfaldne, men man kan også se, at man er i gang med at renovere. Mange af bygningerne er store og firkantede med meget tykke mure og med en åben gård i midten. Langs vandet ligger de gamle handelsbygninger, det gamle fort fra portugisernes tid, sultanens palads, det gamle engelske konsulat hvor Livinstone, Speek og Burton bl.a andet har boet samt den gamle engelske klub. I Stone Town er der mange moskeer (Zanzibar er hovedsalig muslimsk og en stor del af befolkningen af arabisk oprindelse) kirker og en del hindu templer. Zanzibar lever hovedsaligt af turisme, derfor er der også mange butikker med souvenir af meget forskelligt kvalitet. Markedet 2 En dansk krone er ca. 225 SHS (Tanzania Shilling) 4

6 består af et grønsagsmarked samt et fiske- og kødmarked. Der er mange grønne områder, men desværre er de ikke holdt i orden, selv om folk gerne vil bruge dem. Hovedsproget er Kiswahili, men engelsk er også brugt. Besøg til Zanzibar Mnazi Mmoja Hospital. Vi startede med et møde i Ministry of Health, som er den organisation, som sikrer at udstyret bliver frigivet fra havnen, og derefter sørger for distribution af udstyret til sundhedsklinikker over hele øen samt til Pemba Island. Ministeriet støttes af Danida i forbindelse med renovering af bygninger m.v. Under mødet mødte vi: Mohamed Saleh Jiddawi som er Principal Secretary, Dr. Jamala Tajb, Said A.S. Natepe alle fra Ministry of Health & social Welfare. Vi fik en grundig rundvisning på hospitalet af en PR officer. Det var vores ønske, at få indtryk af, hvad de har af udstyr, men også se noget af det udstyr, som var blevet leveret af MultiCenter Syd. Den første afdeling vi så, var den afdeling som hendes Majestæt Dronning. Margrethe åbnede under sit besøg i Østafrika og Zanzibar i november Det var et af hospitalets ældste bygninger, som var blevet renoveret bygning. Bygningen indeholdt fysioterapien for børn og voksne, terapirummene var pænt dekoreret, men manglede i den grad udstyr. Derefter gik turen til øjenafsnittet, hvortil Multicenter Syd har leveret især briller. Her kan man få undersøgt sine øjne og få stillet en diagnose i forhold til om man har en øjensygdom, har brug for en operation, eller bare har brug for et par briller. Her manglede man nye senge med madrasser. I den indelukkede gård stod en container, som der var blevet sat et tag på og den blev nu brugt som lager. Det største afsnit var hovedhospitalet, hvor patienterne kom direkte ind og blev indlagt, her var forholdene meget dårlige og bar præg af akut behov for forbedringer, det var alt andet end hygiejniske forhold. Hvert afsnit (store stuer uden nogen form for teknisk udstyr) havde senge, hvor der ind imellem stod senge fra MultiCenter Syd, de andre senge havde 5

7 man haft i mange år, men de var i meget dårligt stand. Madrasserne var hovedsagelig lokalt produceret, de var slidt helt igennem og have store huller. Sengene fra MultiCenter Syd var i fin stand, de var samlet med hovedog fod gærde og nogle med sengegalger. Der var kørestole og rollatorer på næsten alle afsnit. En enkelt kørestol var total slidt ned med manglede dæk og slanger, dens alder taget i betragtning, er det højst sandsynligt, at det er en MultiCenter Syd har sendt til dem for ca år siden, så det må siges, den har gjort sit arbejde. Vi fik også mulighed for at se tandlægesektionen, hvor vi så, at alle klinikkerne havde 1-2 tandlægestole i god stand i hvert rum, tandlægestole som også er leveret af MultiCenter Syd. Tømme container i frihavnen. Det største scoop på turen fandt sted, da vi var med i frihavnen for at tømme en container, som MultiCenter Syd havde afsendt i december 2008 (bevillings nr. H 8285). Containeren var ankommet et par dage før vores ankomst, og var lige blevet frigivet af myndighederne. Salim Saleh er DANTANs repræsentant på Zanzibar, han er den person, som sikrer, at de containere vi sender til Zanzibar, bliver klareret, og at containeren bliver tømt på havnen og sendt til Mnazi Mmoja Hospital. Vi var meget heldige, for det er ofte meget svært at kalkulere med, at det lige 6

8 passer med at en given container bliver frigivet, når man er rejst til et givent land. Det kan tage fra et par dage til et par måneder. Salim havde skaffet 4 lastbiler med chauffører samt 4 hjælpere, derud over var der 5 havnearbejdere. Der betales ca. 300 US$ for klarering. Containeren i frihavnen var en 40 foods container, det tog ca. 2 timer at tømme den. Det var rart at se, at alt det vi havde pakket, var i den fineste orden, intet var ødelagt. Efter containeren var blevet tømt, og alt var læsset på lastbilerne, kørte de til hospitalet, Salim sikrede sig ved udkørslen fra toldområdet, at det var den rigtige chauffør, og at det var hans mand, som sad omme på læsset. Mohamed Saleh Jiddawi som er Principal Secretary i Ministry of Health, er den officielle modtagere af containeren. Hvis der er skolemøbler i containeren, sikrer han, at de bliver overdraget til Ministry of Education til fordeling på en folkeskole. For at beskrive at effekterne ikke bare står et sted og bliver belagt med støv, kan det fortælles, at den samme dags nat, blev de 24 senge straks taget i brug på hospitalet. Ministry of Education and vocational training. Besøg til Ministry of Education and vocational training, hvor vi mødte den ansvarlige for Secondary School på Zanzibar og en Wellfare officer for eleverne i Primary School. Mawera Primary og Secondary skole Derefter var der besøg til to skoler, som begge har fået skolemøbler fra Danmark. Skolerne har både en Primary - og Secondary sektion. Mawera skolen ligger ca. 20km fra Stone Town. Det er en skole, som har 1133 elever i Primary sektionen ( Primary School går fra klasse 1-7 ), her mødtes vi med skoleinspektør hr. Mohamed Said, som viste os rundt på skolen. Skolens bygninger er forholdsvis gode efter lokal standard. En lang bygning manglede at få lagt et tag, så den var ikke taget i brug endnu. Skolemøblernes standard var ringe, ved et typisk 2 7

9 mands bord sad der ofte 4 elever. Der var både lokalt produceret skoleborde og skoleborde som kom fra Danmark. Denne skole havde fået skolemøbler fra Danmark for ca. 12 år siden. De skoleborde, som var fuldstændige intakte, var dem der stod på lærerværelserne, elevbordene var meget nedslidte, det skal ses i lyset af det store antal elver, der sidder ved bordene, og at skolen underviser i to skift, det vil sige, at møblerne bliver udsat for et stort pres fra kl. 8 om morgenen til 18 om aftenen. Ujama Primary school Derefter besøgte vi Ujama Primary school, hvor vi mødte Dep. Head Teacher hr. Sadafa. Denne skole var lidt mindre, men havde de samme problemer som anført oven-for. Mangel på skolemøbler og meget nedslidte møbler var problematikken. I forhold til denne problematik nævnte Dep. Head Teacher at der er kommet flere og flere børn i skole, hvilket er positivt, men antallet af klasseværelser og skolemøbler følger ikke med i samme tempo. Denne skole havde også modtaget møbler fra MCS. Darajani Primary og Secondary skole Besøg til en af de større folkeskoler i Stone Town: Darajani Primary og Secondary skole (secondary delen startede først i sidste skoleår med form 1 og i indeværende år form 2 og vil udvide hvert år indtil form 6, som giver adgang til universitetet). Skolen modtog skolemøbler for 7 år siden. Den gang passede skolen til sin størrelse og klasserne var heller ikke så fyldte. Under vores besøg på denne skole mødte vi skoleinspektør hr. Hassan Abbas. Det er en skole med 1750 elever og 96 lærere (84kvinder 12 mænd), skolen blev etableret i Skolen ligger i markedsområdet, det er en 2 etages bygning. Skolen er meget nedslidt, hvilket skyldes, at den er i brug fra kl. 7 om morgenen til kl. 18, der er to skift, et morgenhold og et eftermiddagshold. I de små klasser er der mange elever i klassen, f. eks. er der i 2.b og 2.c henholdsvis 52- og 53 elever, meget typisk sidder der 4 til 5 elever ved et 8

10 bord, hvis der er møbler nok, ellers sidder eleverne på gulvet. Det er gået hårdt ud over skolemøblerne, som er gået i stykker. At møblerne er slidte, kan også skyldes, at gulvet der er lavet af beton, er revet op og blevet hullet og ujævnt, og når eleverne så sidder på stolene og vipper ned i hullerne, hænder det, at stolene går i stykker. Skoleinspektøren nævnte, at skolen slet ikke har penge til at reparere gulve eller møbler for. Vi blev informeret om, at ministeriet har en underafdeling som reparerer skolemøbler, men det ser ud til, at det overhoved ikke fungerer. Bamalama workshop. Efter besøget på folkeskolen under søgte vi om det overhovedet var muligt at få repareret skolemøblerne lokalt, ca. 150 m fra skolen i den nærliggende Bazar fandt vi en workshop som hedder Bamalama som er et operativ med 10 mand som har et fælles værksted og de kan reparere og lave nye skolemøbler. Lige nu var de i gang med stole med skriveplade, det er til Zabzibar's universitet. Denne workshop har tidligere modtaget håndværktøj og elværktøj fra Danmark. Værktøjet var godt i brug og blev passet godt på. Workshoppen havde brug for en afretter og tykkelseshøvl samt en kelemaskine, for at kunne konkurrere med andre firmaer. Latif primary school Derefter var der besøg til Latif primary school, i nærheden af industrihavnen. Her mødte vi skoleinspektør Abdulrauf og skolebestyrelsesmedlem Sadri og hr. Ali Awadh Vice chairman. Dette er en privatskole, som har en primary sektion og en madrasa om eftermiddagen. Skolen har også modtaget skolemøbler samt skabe, kontormøbler og hjælpemidler. Skolen har fået flere 9

11 donationer fra lokale og passer meget godt på det den har fået, der er god orden og rent. Selvom det også er en madrasa, nyder skolen stor respekt pga. gode skoleresultater. Skolen har også lavet en it afdeling, som ligger i nogle andre bygninger i gadeplan. Det så fornuftigt ud, her kom unge mennesker om eftermiddagen for dels at modtage undervisning og dels bruge internettet. Computerne kommer fra landbohøjskolen i København, man har selv været i stand til at lægge ekstra ram i og lave netværk. Det var en god oplevelse, at se at udstyret blev brugt optimalt, og man havde den viden der skulle til, for at få optimeret udstyret. Zanzibar Medical Group Ved aften tid aflagde delegationen besøg til Zanzibar Medical Group, som gennem tiden også har modtaget udstyr fra Danmark. Her mødte vi Dr. Omar som viste os rundt i klinikken. Klinikken har 10 senge, en operationsstue, undersøgelsesværelse, fødestue, venteværelse og lille kontor. Der var det mest nødvendige udstyr, men Dr. Omar og hans frivillige læger får det til at fungere, selvom det til tider er svært at skaffe fagligt personale, især gynækologer og fødselslæger. Zanzibar Medical Group har passet meget godt på det udstyr, de har modtaget fra Danmark, en stor oprationslampe har de fået monteret i loftet, de har ikke været i stand til at få de originale pærer, men en håndværker har bygget lampen om, så den nu kan bruge automobil pærer. Til operationsbordet har Dr. Omar udviklet forskellige ting, som bruges, når der opereres. Kørestole og gangstativer var i god orden, en kørestol var dog punkteret. Chief Technician Salim Bashuaib Besøg til Chief Technician Salim Bashuaib, som er ansvarlig for biogas projektet. Salim Bashuaib har et værksted under etablering i udkanten af Stone Town. Han har fået registreret jorden, og har et par ansatte og nogle 10

12 drenge under oplæring. Salim Bashuaib har tidligere arbejdet som lærer på en teknisk skole, men for nogle år siden blev den revet ned, da den skulle give plads til en bank, men skolen blev aldrig genopført. Salim Bashuaib er meget bevidst om, at hvis man ikke får uddannet nogle unge, vil der i fremtiden ikke være nogen håndværkere, og derfor har han i flere år haft en masse drenge, som han har uddannet. Salim Bashuaib er en dygtig teknikker, men ved siden af sin gesjæft roder han også med biler, fordi det er svært at få kvalificerede automekanikere. Zanzibar har meget få helt nye biler, bilerne er typisk projektbiler, som er doneret udefra. Men der bliver indført masser af re-conditions biler, især fra Mellemøsten. Vores ide med at besøge workshoppen var, at vi ønskede at få fornemmelse af, om man overhoved kan få repareret nogle af de ting, vi sender til Zanzibar, f.eks. hospitalssenge, kørestole, skolemøbler m.v. Efter besøget i Salim Bashuaib workshop, vurderer vi, at det vil være muligt at få udført reparationer der. Som tidligere nævnt, besøgte vi øens største hospital Mnazi Mmoja Hospital i Stone Town. Her var der mange lokalt fremstillede senge, som var brudt sammen, som Salim Bashuaib værksted nemt ville kunne svejse og reparere for en rimelig pris. Prison Island Vi sejlede til Prison Island, som ligger ud for Stone Town. Som navnet siger, har det været en fængselsø, men kun i en kort periode. Da englænderne havde magten, var det stedet, hvor forskellige landes handelsflåder lagde til for at blive kontrolleret for sygdomme og ulovligt last. I dag er øen en turistø med et lille hotel, ellers er der ikke noget man kan foretage sig. Der er et lille reservat med havskildpadder, som engang blev givet som gave til sultanen af Stone Town. 11

13 Fiskerihavnen Vi ville prøve, at finde det sted, hvor man bygger træbåde, men vi fandt det ikke den dag, men i stedet fandt vi fiskerihavnen, hvor man lander de fleste af de fisk, som bliver konsumeret af lokalbefolkningen. De lokale både har op til 20 personer ombord, der fiskes ud for kysten. Kvinderne står i vandkanten for at modtage fiskene, de bliver delt op i forskellige kategorier. Her handles der også ved, at der bliver budt på fiskene. Her er der masser af cykelbude, som kører fiskene til markedspladserne eller til små restauranter. Stedet er absolut ikke et sted for folk med sarte fornemmelser, man kan godt forstå, at mange bliver syge, når man ser, hvad der foregår her. Stone Town har virkelig brug for et ordentligt landingssted med frisk vand og is, her ligger fisken på jorden, jord som er fuld af olie, tjære og bygningsaffald, samt med alt der har kunnet samle sig, når det har været højvandet, og vandet senere har trukket sig tilbage. Zanzibar Association of the Disabled Besøg til Zanzibar Association of the Disabled UWZ. UWZ blev etableret i 1984, og havde en meget karismatisk leder, indtil ugen før vi ankom, hvor han desværre afgik ved døden. Derfor havde vi lagt vores besøg så sent som muligt under vores ophold. Vi mødte Fr. Talaa M. Said, Program Manager, og Fr. Salma H. Saadat, Membership and Training Programme Manager, hr. Donald G. Navetta, Advocacy Programme Manager og hr. Eliud Z. Katayi, VSO frivillig fra Kenya. Vi har støttet projektet med hjælpemidler. UWZ er en NGO, som har fået økonomisk støtte fra forskellige organisationer gennem tiden. Pt. er projektet lammet fordi man ikke rigtig ved, hvilke vej projektet vil gå, pga. der er ikke nogen ledelse. Vi fik et papir på, hvad UWZ har som mål, men de havde svært ved at leve op til alle de fine ord, da de ikke har nogen midler at gøre godt med. Der er 30 personer ansat, hvilket også inkluderer feltarbejdere. Organisationen arbejder med alle typer af handicappede personer: Mentalt, psykisk, fysisk, blinde, døve og albinoer. Man mener, der på Zanzibar er ca mennesker, der falder inden for denne kategori. Centeret når ca mennesker via et medlemskab. Man har valgt at 12

14 fokusere på, at folk skal kunne klare sig selv på arbejdsmarkedet. Det er især inden for håndværk, butik, salgsboder på markedet, skræddere m.v. De hjælpemidler, som vi tidligere har givet til centeret, har man distribueret blandt de handicappede, der havde brug for det. Der havde tidligere været tilknyttet et værksted, som vi også besøgte ved samme lejlighed. UWZ fik for en del år siden fra staten overdraget værkstedsbygninger, hvor de handicappede kunne få en faglig uddannelse indenfor træ, keramik, syning samt reparation af handicapmidler. Desværre var der ikke penge til undervisere, så centeret lukkede for et par år siden, og ligger nu tomt. Vi så et par kørestole, som var sendt til reparation, da de manglede nye dæk og slanger, men ellers ville de have været funktionsdygtige. Bygningerne er forholdsvis gode, de trænger til rengøring og oprydning. Maskinerne i træværkstedet har næsten ikke været i brug, i keramikværkstedet var pottemagerhjulet i stykker, men det ville nemt kunne repareres. Den elektriske ovn skal nok skiftes ud. Symaskinerne var i brug, men personen, som havde nøglerne, var ikke til stede. Da der er mange handicappede, som har brug for handicapmidler på Zanzibar, mødte vi en del i bylivet med kørestole, som kom fra MultiCenter Syd. Derfor er det stadig realistisk, at UWZ fremover vil kunne modtage hjælpemidler fra MultiCenter Syd, da de distribuere dem blandt de handicappede, vi ved at de handicappede får større mulighed for at komme ud af deres hjem, og deltage i dagliglivet blandt den øvrige befolkning: Komme i skole, køre hen til en systue for at arbejde, hente varer på markedet o.s.v. Munawar School Som den sidste skole, besøgte vi Munawar School, som er en privatskole (primary om formiddagen og madrassa om eftermiddagen). Her mødte vi hr. Abed Mahfudi, som er skoleleder, og hr. Salim Hemes, som er vice skoleleder. Det er en skole med 470 elever, hvoraf 270 er drenge og 200 er piger. De har 26 lærere, 13

15 hvoraf de fleste er frivillige (de frivillige får ingen løn, men bliver i stedet aflønnet med naturalier, når forældre forærer skolen noget). Skolen fik nogle skolemøbler og computere for nogle år siden fra MultiCenter Syd, tingene var stadig i fin stand. De havde i samme sending fået nogle hjælpemidler, hvoraf nogle blev givet til elever med et handicappet familiemedlem. De havde et fint bibliotek, hvor møblerne var blevet foræret af en forretningsmand. Bådbyggere og savværk For at få fornemmelsen af, hvilke værktøjer man bruger eksempelvis i bådebyggeriet samt kvaliteten af værktøj og produkter, må det bemærkes, at bådebyggerne er gode til deres håndværk, selvom det værktøj, der anvendes til byggeriet, er meget gammelt og slidt, så gør det sit arbejde. Desværre bliver der ikke bygget så mange fiskerbåde mere ej heller dohws. Mange af de små fiskerbåde bliver i første omgang brugt til at sejle turister ud til de 3 øer i nærheden af Stone Town. Når bådene er meget slidte, eller det er uden for turistsæsonen, bliver de brugt til at fiske fra. Det er ikke meget værktøj, man bruger, når man bygger både, det er enten selv konstrueret værktøj, eller værktøjet er gået i arv fra far til søn. Træet til bådebyggerne kommer fra en stor savplads lidt uden for Stone Town. Her får man kævlerne ind fra skoven og de bliver lagt op på et vandret stativ, så streger man op til bræddetykkelse. En mand står ovenpå træstammen og en anden mand under, hvorefter man trækker en sav igennem træet, hårdt arbejde, en teknik vi kendte til for over hundred år siden i Danmark. Her bruges ikke så meget andet værktøj end en sav og kiler. Træet her bliver anvendt til husbyggeri, møbler, både, og vi forstod, at de arbejder med 3 forskellige træsorter. Forretningsmiddag. Om aftenen havde vi forretningsmiddag, hvor vi var sammen med DANTAN s to bærende kræfter på Zanzibar samt deres fruer samt Jesper - og Birte Kirknæs. Salim Bashuaib har en broder, som har arbejdet som bager, 14

16 og han havde ved til lejligheden lavet en kage udformet som et biogasanlæg, vi var blandt nogle meget kreative personer, et sjovt indslag. Afsluttende drøftelse Afsluttende opfølgning med Jesper og Birte Kirknæs, DANTAN s danske repræsentanter, og Salim Saleh DANTAN repræsentant på Zanzibar og Salim Abubakar Abdullah Bashuaib, DANTAN Biogas System. Her drøftedes følgende:- 1. Kommende samarbejde, hvem gør hvad:- I forhold til kommende samarbejde, er vi sikre på, at DANTAN er en velfungerende organisation på Zanzibar. De personer der er omkring organisationen, virker troværdige og er interesserede i, at der sker en udvikling på Zanzibar. Selvom nogle af personerne også har et arbejde ved siden af, bruger de også meget af deres fritid som frivillige, og vil gerne bidrage til, at ting kan gøres anderledes, og på den måde være med til gøre en forskel i samfundet. 2. Reservedele, hvem kan sikre, at effekter, som sendes til Zanzibar, bliver repareret, hvad er der brug for, og hvad kan man lave lokalt. Vi har drøftet meget med DANTAN om, hvordan vi kan sikre, at de effekter som sendes til Zanzibar, om nødvendigt bliver repareret. Salim Bashuaib foretager nogle reparationer her og der. Derfor vil det være muligt, under mere formelle aftaler, at han også kan efterse kørestole og rollatorer, som bliver doneret til Mnazi Mmoja Hospital På MultiCenter Syd smider vi mange hjul ud hvert år. Dem vil vi fremover sende videre til Zanzibar, så de kan anvendes til at reparere udstyret med, ja måske vil de kunne indgå ved udarbejdelsen af f.eks. trækvogne til cykler m.v. 3. Hjælpemidler, hvilke typer er der behov for, hvem sikre distribution til organisationerne. Der er meget stort behov for hjælpemidler på både Mnazi Mmoja Hospital og Zanzibar Association of the Disabled, men der er også andre organisationer, som arbejder med handicappede. Det, der er brug for, er primært kørestole af forskellig slags til voksne og børn, rollator, gangstativer, krykker m.v. 4. Hospitalssenge, reparation af lokale hospitalssenge og mere ordne forhold som sikre at hospitalsmadrasserne holder længere 15

17 og at hospitalssengene ikke spredes over hele hospitalet men fylder en afdeling op først. Der blev også drøftet muligheden for at reparerer de lokalt fremstillede hospitalssenge, disse forhold må Mnazi Mmoja Hospitalet se at få sat styr på, fordi opgaven er simpel, og ikke særligt vanskeligt. Derved vil være mulighed for at give flere patienter en seng. Hr. Salim Bashuaib nævnte, at han nemt ville kunne udføre denne reparation. På Mnazi Mmoja Hospitalet har man sat et par senge i hvert af de store patient rum. Derfor står der en masse skrammel i de rum i stedet for at fylde dem op fra en ende af. En del hospitalsmadrasser er fuldstændigt slidt op, det drejer sig både om lokalt fremstillede madrasser samt om importerede. En meget stor del af de patienter der kommer til hospitalet, er det arbejdende folk, som måske ikke bruger sko, så deres hæle er som sandpapir og de slider derfor hul med hælene i madrasserne. Det kunne måske afværges med noget meget kraftigt stof, eller en slags nappa, som man vil kunne lægge over madrassen, nappa er desuden også nemt at vaske, og kunne således også være med til at forbedre hygiejnen (vi har lavet et eksperiment med nappa på Maganga hospital i Sierra Leone, vi afventer resultaterne derfra). Konklusion: I det store hele har vi fået en god fornemmelse af, at udstyr sendt til bl.a. Dantan på Zanzibar bliver fordelt efter et fair princip. Skoleudstyret på landet bliver meget mere slidt end i byerne, men det bliver brugt, til det er helt slidt op. Desværre ligger der en bunke skolemøbellig på alle skoler, materiel som i store træk ikke vil kunne repareres, men systemet tillader ikke afskrivning af udstyr, som én gang er skrevet ind i bøgerne. Hvis skolerne havde lidt penge til rådighed, vil noget af materiellet måske kunne istandsættes. Vi vurderer, at det udstyr vi har sendt til hospitalet, er i god brug, men de har stadig brug for rigtig mange senge og madrasser, her er det vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan få madrasserne til at holde længere. Principal Secretary hr. Jiddawi sikrer, at alt udstyr der kommer fra de danske donorer, bliver sendt til de rette hospitaler og klinikker. Jiddawi besøgte fængslet sidste år, og var forfærdet over de forhold fængselhospitalet havde, han donerede hospitalssenge med videre til dem. Han har ligeledes sendt udstyr til Pemba Island. 16

18 Zanzibar Medical Group er et eksempel på, at man tager hånd, om det udstyr der er, og det man har fået doneret, samt udviser ansvarlighed og god ledelse. Det er også et af de steder, som anvendes, hvis turister skulle få brug for at blive tilset af lægefagligt personale. Som tidligere nævnt besøgte vi øens største hospital i Stone Town, her var der mange lokalt fremstillede senge, som var brudt sammen. Bashuaib værksted ville nemt kunne svejse og reparere sengene for en rimelig pris. Zanzibar Association of the Disabled, UWZ, er i store økonomiske vanskeligheder. Men det ser ud til, at organisationen har et fornuftigt humanistisk grundlag, men mangler en leder med visioner, som i praksis vil kunne realiseres. Der er mange muligheder med værkstedet, som eksempelvis kunne privatiseres af entreprenører med humanistisk indstilling. Sådanne entreprenører ville kunne tage handicappede i lære. Det er der flere, der gør på Zanzibar så det er ikke helt umuligt. UWZ har desuden brug for en god NGO samarbejdspartner. Selve distributionen af handicapmidler ser ud til at fungere godt, når man har et hjælpemiddel, bliver det straks sendt til den handicappede. Et slidt skolebord Biogas kage til kaffen 17

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012

Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012 Himalayan Project Nr.28. - 14. årgang - Himalayan Project - September 2012 www.nepalhelp.dk Bestyrelsen Himalayan Project formand: Thorbjørn Ydegaard, Fjordvej 4, 6200 Aabenraa Tlf. 29 82 28 54 - tyde@ucsyd.dk

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Stor donation til LisaCare Jonna Kildebogaard fortæller at hun har modtaget en stor donation

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Hej derhjemme! I dag har jeg været ude på egen hånd i 1 måned og 8 dage og jeg har stadig ikke tænk mig at komme hjem endnu, men jeg har tænkt mig at rejse videre ud i

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Arbejde eller pension

Arbejde eller pension Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

TEMA: Storytelling en kulturel brobygger. Tanzania et land i bevægelse. Kvinder som kulturbærere. Kulturarven er vigtig for et folks identitet

TEMA: Storytelling en kulturel brobygger. Tanzania et land i bevægelse. Kvinder som kulturbærere. Kulturarven er vigtig for et folks identitet TEMA: Storytelling en kulturel brobygger Tanzania et land i bevægelse Af Charlotte Prætorius Kvinder som kulturbærere Af Annemarie Balle Kulturarven er vigtig for et folks identitet Af tidligere museumsinspektør

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere