Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2008 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Benefit realisation i ERP-projekter via Benefit realisation i ERP-projekter via uddannelse af brugere af Project Director Nigel Anthony Blacks, Novo Nordisk og adm.dir, ph.d. Kevin Terkelsen, Effective Learning Med implementering af ERP-systemer kommer spørgsmålet var det en god investering? Som oftest er det meget svært at svare på, idet vi har væsentligt bedre styr på omkostningssiden end benefit siden. 1. Indledning Forandring og resultater ERP-projekternes business case er normalt baseret på en forventet ROI efter implementeringen, f.eks. i form af stigning i brugernes effektivitet, optimering og integration af forretningsprocesser eller forbedret ledelsesinformation. Men den samlede effekt af ERP-projektet ses først lang tid efter projektet er afsluttet. Den forventede forandring i forretningen er en langvarig proces og sker gennem brugernes anvendelse og ændring af holdning og adfærd. ERP-systemet skaber ikke forandringen i sig selv. Det er selve forandringen der leverer resultaterne. Vi oplever, at aktiviteterne i et ERP-projekt kan opdeles i to områder: det system- og teknologirelaterede og det kompetence- og organisationsrelaterede. Den systemmæssige del af projektet er som regel detaljeret beskrevet i de eksisterende metoder som f.eks. ASAP i forhold til de enkelte projektfaser. Enkelte systemmæssige aktiviteter fortsætter normalt i en kortere periode efter go-live, for at sikre ERP-systemets funktionalitet. Men langt vigtigere er at den organisatoriske del af projektet der omfatter forandringen i forhold til pro- 2/Maj 2008 ERP

3 cesser, roller og udvikling af brugernes kompetencer, fortsætter langt udover go live. I forhold til organisationen og forandringsprocessen stiger indsatsen frem til systemet kommer i drift og bør herefter fastholdes for at sikre en organisatorisk forankring af ikke blot systemet, men også den produktivitets- og kvalitetsadfærd som efterfølgende er det afgørende for systemets succes. Forbindelsen mellem business case og resultat Det interessante er, at virksomheder, der måler resultaterne af den organisatoriske forandring på gennemført uddannelse og indikationer på effekten, kort tid efter go-live mister forbindelsen mellem business case og resultat. Forandringen og resultaterne af brugernes handlinger slår normalt først igennem, 6-18 måneder efter systemet er i drift. Figur 1. Figur 1 viser, at vi normalt lægger meget energi i det teknologirelaterede spor i starten af projektet og meget ofte fokuserer udelukkende på denne del (1). Hvorimod vores erfaringer fortæller os, at når det teknologirelaterede spor klinger af, så vokser det kompetence- og organisationsrelaterede (2) ERP 2/Maj 2008

4 I det kompetence- og organisationsrelaterede spor er det centralt, at tage både tiden før og efter go-live i betragtning. Specielt er tiden efter go-live afgørende for benefit realisation (3). Derfor bør alle kompetence- og rganisationsrelaterede spor have klart definerede mål, for det som forventes af fremtidig adfærd og holdninger produktivitets- og kvalitetsadfærd idet de bør styre det kompetence- og organisationsrelaterede spor og dermed benefit realisation (4). 2. Uddannelsesstrategi Uddannelsesstrategien er afgørende En klart defineret uddannelsesstrategi er afgørende for en effektiv og målrettet uddannelse og udvikling af brugerne. Formålet med en uddannelsesstrategi er, at sikre udvikling af kompetente og selvstændige brugere, der forstår at anvende systemerne og processerne på den rigtige måde vi ønsker brugere der er motiverede til aktivt at implementere den ønskede forandring i organisationen. En uddannelsesstrategi skal forholde sig til alle dimensioner af uddannelsen i relation til ERP-projektet, herunder bl.a. design af uddannelsesprogrammet, valg af læringsmetoder, udvikling af indhold og materialer, levering af uddannelsen og måling af brugernes kompetencer og resultater som resultat af uddannelsen. Uddannelsesstrategien skal være formuleret som en forandringsproces hos brugerne der skal sikre og motivere den ønskede adfærd. Uddannelsesstrategien skal integreres med Business casen Projektets business case. Det er vigtigt at en uddannelsesstrategi er integreret med projektets business case, dvs. at der skal tages aktivt stilling til, hvordan den enkelte komponent og indhold i uddannelsen bidrager til at gennemføre forandringen. Erfaringen er, at uddannelsesstrategien i ERPprojekter typisk er defineret uafhængig af en business case og at designet af uddannelsesprogrammet herunder udvikling af et uddannelses curriculum dermed ikke nødvendigvis leverer de ønskede resultater. For at skabe relationen mellem uddannelsesstrategien og resultaterne skal hvert enkelt komponent og indholdet designes specifikt til et konkret mål en opgave der er svær, men nødvendig, hvis man vil sikre forandring og resultater direkte gennem uddannelsen. Eksempelvis, hvis man som en del af projektets business case har et konkret mål om at effektivisere en proces, skal uddannelsen designes specifikt til at levere og understøtte dette resultat. 3

5 Læringsmetoden skal motivere brugerne Kompetenceopbygning bør ske i flere trin Tidshorisonten går udover projektets løbetid Brugernes virkelighed. Ved valg af uddannelsesmodel, er det vigtigt at tage udgangspunkt i brugernes virkelighed, dvs. at tilpasse læringsmetoden til hvad der vil motivere og fungere for de enkelte brugergrupper, hvilket kan være meget forskelligt i den enkelte organisation og i de enkelte lande for internationale projekter. Der vil normalt være brugergrupper, som kun har begrænset tid til at deltage i uddannelse, men hvor uddannelse og korrekt brug af systemet er kritisk for implementeringens succes. Eksempelvis vil brugere indenfor produktionsprocesser typisk have et behov for en mere interaktiv uddannelse med en underviser, men samtidig have begrænset tid til at gennemføre uddannelsen. Tilsvarende vil brugere indenfor salgsprocesser typisk have behov for en koncentreret uddannelse med fleksibilitet i hvornår uddannelse kan gennemføres. Vores erfaring er, at en komplet analyse af de enkelte brugergruppers uddannelsesbehov er afgørende for design af en effektiv uddannelse. Trinvis kompetenceopbygning. Mange ERP-projekter har typisk samlet uddannelsen af brugerne, i form af et kursus med gennemgang af indholdet på ét bestemt tidspunkt, suppleret med et komplet undervisningsmateriale. Erfaringerne fra ERP-projekterne viser imidlertid, at brugerne for at lære og forstå kompleksiteten af et nyt system, har brug for at en trinvis opbygning af den ønskede kompetence. Det betyder, at uddannelsen for så vidt muligt skal skabes som et forløb over tid baseret på en variation af uddannelsesmoduler og komponenter der tilsammen skaber en mere effektiv læring. Tidsaspektet. En traditionel uddannelsesmodel i ERP-projekter, er baseret på at uddannelsen er afsluttet inden systemet tages i brug. Men uddannelse handler om de kompetencer der opbygges over et længere forløb og hvor resultaterne først kommer til udtryk gennem brugernes handling og adfærd, lang tid efter systemet er taget i brug. Det er derfor vigtigt, at uddannelsesstrategien har en tidsmæssig horisont, der modsvarer levering af resultaterne, og at den del af projektorganisationen der er ansvarlig for uddannelsen, fortsætter som en aktiv del af projektet, indtil man har sikret en komplet realisering af projektets business case. Uddannelsesstrategien er midlet til at nå de mål som vi har sat os, for benefit realisation gennem øget produktivitets- og kvalitetsadfærd. Derfor er forudsætningen for uddannelsesstrategien, en procesgennemgang med alle målgrupperne ERP 2/Maj 2008

6 for at nedbryde de ønskede mål f.eks. at sælgerne skal opnå 3 kundemøder mere om ugen. Disse mål skal så brydes ned i viden, færdigheder og holdninger. På denne baggrund bliver det mere realistisk at tale om en mere kontrolleret tilgang til styring af benefit realisation igennem projektet. Da disse mål nu er eksplicitte, og da en del af projektets styringsparametre nu er aftalt, bliver det også nemmere at forholde sig til benefit realisation, efterhånden som projektet udvikler sig. Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun kr. 250,- Klik ind på: 5

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Artikel trykt i Supply Chain Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere