BEDRE GENNEMSIGTIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE GENNEMSIGTIGHED"

Transkript

1 REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning og beslutningstagning Ressourceallokering

2

3 Fuld kontrol og synlighed i hele forsyningskæden Som Supply Chain ansvarlig har man brug for fuld synlighed i alle led i en kompleks forsyningskæde for at sikre optimal styring og afstemme forsyningskæden efter virksomhedens forretningsstrategi. Uden et centralt og opdateret overblik med operative oplysninger om processer, bevægelser af varer samt drift af lager og distribution, er det praktisk talt umuligt at træffe underbyggede beslutninger og gennemføre de rette ændringer til optimering af det forsyningskædenetværk, virksomheden er en del af. Uden gennemsigtighed på detail- og aggregeret niveau er det ligeledes vanskeligt at sikre, at mennesker og processer i forsyningskæden understøtter det lovede kundeserviceniveau og er forberedte på fremtidige operationelle udfordringer..

4 case 1: Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Udfordring Løsning Ledelsen i en global virksomhed konstaterede manglende overensstemmelse mellem virksomhedens vision og strategi, forsyningskædeprocesserne og konfigurationen af IT-systemerne. Systemerne understøttede udførelsen af kritiske opgaver i forsyningskæden, men det var vanskeligt at tilpasse dem i forhold til virksomhedens vækst og overordnede ændringer. Ligeledes virkede det som en uoverstigelig opgave at revidere de fastlagte processer og fremgangsmåder i forhold til ændrede krav. Det skabte en række begrænsninger, der også påvirkede virksomhedens evne til at planlægge og målrette væksten mod nye markeder og samarbejde effektivt med forretningspartnerne i forsyningskæden. Problem Ledelsen tilpassede virksomhedens strategi i forhold til ændringer i markedet, men var ikke i stand til at videreføre ændringerne til forsyningskæden på operationelt plan. Som konsekvens kunne de ikke basere ændringsprocesserne på, at forsyningskæden kunne tilpasses efter ændringer i virksomhedens strategiske retning. Ligeledes kunne de ansvarlige for forsyningskæden, logistik og lager ikke udnytte deres viden om best-practice til virksomhedens fordel, fordi der ikke var mulighed for på en enkel måde at gennemføre et effektivt procesflow på de eksisterende systemer. Efter implementering og integration af Microsoft Dynamics AX 2012 med ColumbusSCS (Supply Chain Solution) blev virksomhedens ledere i stand til at beskrive forretningsprocesserne. Resultatet er, at de nu kan fastlægge og implementere de processer og metoder, der er mest profitable for virksomheden og samtidig sikre en nøje afstemning af ERP-infrastrukturen i forhold til ændrede krav til forsyningskæden. De har mulighed for at dokumentere og formidle regler for god praksis ved at registrere de mest effektive procesflows og stille dem direkte til rådighed for medarbejderne, efterhånden som de får udarbejdet løsningerne. Virksomheden anvender multi-country og cross-organization funktionaliteten i ColumbusSCS til at understøtte den internationale vækst og udvikle et lønsomt samarbejde med partnerne i forsyningskæden. Da virksomheden implementerede et nyt lagerstyringssystem, anvendte man ColumbusSCS til planlægning af den mest effektive udrulning og integration. 4

5 Fordele Virksomheden optimerede sine processer på tværs af organisatoriske enheder og forsyningskæden, og tilpassede driften med det formål at nedbringe omkostningerne til opbevaring og håndtering af varer, og for mere effektivt at kunne opfylde serviceniveauet over for kunderne. Når virksomhedens COO og den øvrige ledelse i dag tilrettelægger virksomhedens vækst på hjemmemarkedet og internationalt, understøttes de af produktive processer, der afvikles problemfrit og ensartet på en fleksibel ERP-infrastruktur, der kan tilpasses efter virksomhedens strategiske retning. Lager- og logistikmedarbejderne i virksomheden har adgang til beskrivelser af best-practice, der sætter dem i stand til at udføre opgaver som modtagelse af varer, lagerregistrering, cross-docking, plukning, pakning og forsendelse effektivt og med stor nøjagtighed. Kunderne oplever en stabil, høj servicekvalitet, og partnerne i forsyningskæden indgår i et effektivt og produktivt samarbejde med virksomheden. Implementeringen af det nye lagerstyringssystem tog næsten 20 % mindre tid, end det ville have gjort, før virksomheden overgik til ColumbusSCS. 5

6 case 2: Effektiv planlægning og beslutningstagning Udfordring Løsning En succesfuld virksomhed med en kompleks distributionsog forsyningskæde skulle sikre, at både topledelse og mellemledere kunne træffe sunde, rettidige og pålidelige beslutninger vedrørende strategisk planlægning, og prognoseudarbejdelse. Uden mulighed for at inddrage supply chain planlægning og udførelse i rapportering og resultatstyring, var det vanskeligt at sikre gennemførelse af virksomhedens strategi. Problem Virksomhedens ledelse havde ikke en let adgang til værktøjer, der kunne give overblik, styring og tilrettelæggelse af ledene i forsyningskæden. Som følge deraf var det i praksis umuligt at vurdere supply chain aktiviteternes indvirkning på virksomhedens samlede drift. Logistik- og distributionscheferne havde indblik i processerne, og de ønskede procesresultater inden for deres respektive områder, men der var ikke mulighed for at sammenholde resultaterne med virksomhedens overordnede målsætninger. Ved at implementere Microsoft Dynamics AX 2012 med ColumbusSCS (Supply Chain Solution) kunne virksomheden tildele beslutningstagere og planlæggere på alle organisatoriske niveauer værktøjer, der var skræddersyet til deres roller. Med en integreret, centraliseret teknologiinfrastruktur kunne virksomheden stille relevante informationer i realtid vedrørende drift og resultater til rådighed på alle niveauer fra topledelse til lagermedarbejdere. Via opgavestyring får logistikchefer og lagerchefer relevante rapporter til evaluering og styring af lagerdriften. 6

7 Fordele Virksomhedens COO og supply chain direktør kan via ERP-systemet og ColumbusSCS foretage en velunderbygget planlægning, forecasting og forretningsmæssig ledelse. Logistik- og lagercheferne kan foretage en pålidelig forudplanlægning og dermed optimere udnyttelsen af arbejdskraften og opnå et endnu bedre kundeserviceniveau. Logistik- og supply chain chefer kan proaktivt sikre en bedre styring af det operationelle resultat, lageraktiviteter, volumen og belastningsudsving. Lederne kan fastlægge nye mål for effektivitet og produktivitet og dermed sikre løbende forbedringer i den operationelle afvikling af supply chain aktiviteterne. Som følge af en dybere viden og mere målrettet beslutningstagning kan virksomheden forbedre indtjeningen og skabe omsætningsvækst. 7

8 case 3: Ressourceallokering Udfordring Løsning En stor europæisk virksomhed pålagde sine distributionsog lagerchefer at forbedre den operationelle ressourceeffektivitet og produktivitet inden for deres respektive ansvarsområder. Virksomhedens COO og den øvrige ledelse var overbeviste om, at der var et stort uudnyttet potentiale for at øge effektiviteten hos medarbejderne og i virksomhedens processer. De ønskede derudover at integrere krav til kundeserviceniveau i alle virksomhedens supply chain opgaver for at sikre, at man altid overholdt det lovede serviceniveau over for kunderne. Problem Både logistik-, lager- og distributionscheferne i virksomheden fandt det vanskeligt at skabe et miljø, hvor medarbejderne arbejdede med optimal produktivitet. De var ikke i stand til at forudsige indgående og udgående varestrømme, og dermed var ressourceplanlægningen ikke effektiv. Medarbejderne i lager og distribution ønskede samtidig mulighed for at udnytte deres kompetencer og erfaring mere effektivt med det formål at skabe bedre driftsresultater. Efter udrulning af ColumbusSCS (Supply Chain Solution) bruger lagercheferne Order Release Management, Wave Planning og Task Management til planlægning af kundeleverancer og tilknyttede workflows baseret på prioriteter, tidsplaner og tilgængelige ressourcer. De planlægger plukning ud fra effektivitetshensyn og tildeler automatisk opgaver til medarbejderne baseret på prioriteter og kompetencer. Logistikcheferne har mulighed for let at sikre, at lagermedarbejderne kan behandle varerne rettidigt og er klar til at håndtere indkommende containere. Lagermedarbejderne har mulighed for at kombinere flere ordrelinjer for at sikre en lettere håndtering og identifikation samt fylde paller fleksibelt med pakninger af forskellig størrelse. 8

9 Fordele Virksomheden kan nu allokere ressourcer, optimere lagergennemløb og opnå resultatforbedringer baseret på rettidig information om gældende serviceaftaler, tidsplaner og prioriteter. Medarbejderne inden for lager og distribution spiller en central rolle i at sikre produktivitet i lagerdrift og varebevægelser. Virksomheden kan konstatere en væsentlig forbedring i både resultater og tilfredshed blandt lager- og logisktikmedarbejdere, der oplever, at de nu yder en mere produktiv arbejdsindsats. Uden at ansætte nye medarbejdere på lagerområdet har virksomheden kunnet øge lagermedarbejdernes samlede kapacitet. Samtidig har virksomheden kunnet nedbringe omkostningerne til pakning og håndtering. Medarbejderomsætningshastigheden blandt lager- og distributionsmedarbejdere er faldet, og det medfører lavere omkostninger til rekruttering, ansættelse og introduktion til nye medarbejdere. 9

10 Optimering af forsyningskæden med praktisk viden ColumbusSCS (Supply Chain Solution) sikrer virksomhederne en pålidelig udvikling med komplet gennemsigtighed. På tværs af alle aspekter af supply chain styring, planlægning og udførelse stiller ColumbusSCS relevante oplysninger til rådighed, der muliggør en underbygget planlægning og effektiv drift. Virksomhederne kan fleksibelt fastlægge og tilpasse de processer, der styrer deres forsynings- og værdikæder og optimere dem ud fra pålidelige realtidsoplysninger, der opfylder nøglepersonernes behov. De får mulighed for let at globalisere og udvide forsyningskæden og udveksle ressourcer og information på tværs af organisatoriske enheder og kanaler. ColumbusSCS kan integreres med og supplere Microsoft Dynamics AX 2012, det førende ERP-system, der roses for fleksibilitet, brugervenlighed og fremragende cost-benefit-forhold. De virksomheder, der er beskrevet i vores eksempler, benytter forskellige ColumbusSCS-løsninger: > > Warehouse Management med Wave Planning og Task Management > > Inventory Management, herunder reservering og allokering > > Supply Chain Design med RapidValue til sikring af forretningsprocesoptimering > > Supply Chain Integration, der gør det enklere at integrere tredjepartssystemer Yderligere information om ColumbusSCS findes på 10

11 Columbus RapidValue ERP med indbyggede best-practice processer RapidValue er en Business Process Modelingløsning, der er fuldt integreret med Microsoft Dynamics AX, og som sikrer et større udbytte af ERPimplementeringen. Columbus anvender best-practice processer fra branchen baseret på erfaringerne fra over implementeringer, som er direkte indbygget i løsningen. I kombination med SureStep+ implementeringsmetoden sikres det, at I får en komplet end-to-end-løsning med en hurtigere og lettere implementering, større investeringsafkast, lavere ejeromkostninger og dokumenterede processer. Omkring 80 % af forretningsprocesserne i en given branche er standardiserede på tværs af virksomheder. Vi har beskrevet og visualiseret de processer, der er standard, og kan dermed fokusere på de områder, der differentierer jer konkurrencemæssigt. Det er væsentligt for at kunne strømline jeres forretningsprocesser på tværs af organisationen, øge effektivitet og hastighed, og for at indføre best-practice processer. 11

12 Columbus SCS Real World Scenario-serien Nr. 1 Case 1-3 Nr. 2 Case 4-6 Nr. 3 Case 7-9 Læs mere om Columbus, vores referencer og løsninger på Om Columbus: Columbus er den foretrukne forretningspartner i mange førende virksomheder på verdensplan inden for fødevareproduktion, detailhandel og produktion. Vi bygger på mere end 20 års erfaring og velgennemførte implementeringer, og vi er stolte over at kunne tilbyde vores kunder en dybdegående brancheviden, resultatskabende løsninger og global rækkevidde. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

SUPPLY CHAIN. Reducering af omkostninger og forbedring af effektivitet i forsyningskæden NOTES FROM THE FIELD

SUPPLY CHAIN. Reducering af omkostninger og forbedring af effektivitet i forsyningskæden NOTES FROM THE FIELD NR. 4 23 SUPPLY CHAIN Reducering af omkostninger og forbedring af effektivitet i forsyningskæden HVAD ER " "? For at hjælpe fødevareproducenter med at løse nogle af de vigtigste problemer i industrien

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger Arbejd hurtigere og smartere med vores Business Intelligence Baser dine beslutninger og strategier på intelligente forretningsanalyser ERP-system med over en million registrerede brugere Microsoft Dynamics

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den

Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den.

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

FORUDSE Få bedre mulighed for at forudsige fremtidige behov på et omskifteligt marked22eksperter

FORUDSE Få bedre mulighed for at forudsige fremtidige behov på et omskifteligt marked22eksperter NR. 2 FORUDSE Få bedre mulighed for at forudsige fremtidige behov på et omskifteligt marked22 EFTER- SPØRGSEL HVAD ER " "? For at hjælpe fødevareproducenter med at løse nogle af de vigtigste problemer

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Standard it-løsning til energi- og forsyningsvirksomheder mecoms tm til Microsoft Dynamics AX Én løsning, og du er godt forsynet Hvad siger du til at få én løsning

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere