Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007"

Transkript

1 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007

2 Indhold 1. Indledning Statusadvis, fejladvis og inputkvittering Indhold og anvendelse Levering Statusadvis Fejladvis Inputkvittering Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI Styrerecords Særligt for Unitelkunder, der ikke benytter Nordeas "EDI sikkerheds- og Transportmodul" / ESTM Linienummerering af datarecords

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver statusadvis, fejladvis og inputkvittering i Nordeas EDI/4-format indpakningen af forsendelser fra Unitel EDI i Nordeas EDI/4-format Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger fra Nordea Cash Management Services i Adobe Acrobat Reader PDF-format fra Nordeas hjemmeside Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integration mellem bankens og virksomhedens systemer kan du kontakte: Nordea Bank Danmark A/S Cash Management File-Based Services 3

4 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering 2.1. Indhold og anvendelse Statusadvis indeholder resultatet af den overordnede validering af den overførte betalingsfil, mens fejladvis indeholder oplysninger om eventuelle fejl i de enkelte betalinger. Inputkvitteringen indeholder oplysning om selve filoverførslen. En brugervenlig præsentation af ovennævnte advis i sammenhæng med den oprindelige indtastning i ERP-systemet er således en nødvendig funktionalitet for brugeren. Endvidere bør brugeren efter præsentation af et eventuelt fejladvis have mulighed for at rette fejlbehæftede betalingsanmodninger, og herefter danne en ny betalingsfil Levering Unitel leverer statusadvis, fejladvis og inputkvittering i forbindelse med overførsel af betalingsfiler, ligesom der også leveres en inputkvittering, hvis Unitel postkassen forsøges tømt, uden der er nye, uafhentede leverancer. Alle leverancer, der er klar til afhentning i Unitel postkassen, bliver ved postkassetømning overført i én forsendelse, selvom der er tale om flere typer af leverancer. Derfor kan status- og fejladvis godt blive leveret i samme forsendelse som fx FIK-advisering. De enkelte leverancer er dog altid adskilt af header- og trailerrecords, jf. afsnit 3. Inputkvittering kan ikke genhentes i Unitel postkassen, ligesom status- og fejladvis heller ikke kan genhentes, hvis virksomheden har valgt straks-valideringen af overførte betalingsfiler (kun muligt via Nordeas EDI sikkerheds- og transportmodul / ESTM). Status- og fejladvis samt inputkvittering leveres i dataforsendelser med linieskift for hver 80. Desuden er status- og fejladvis tilføjet styrerecords og løbenummerering af datarecords, hvilket er beskrevet i afsnit 3 i denne vejledning. 4

5 2.3. Statusadvis Statusadvis indeholder resultatet af den overordnede validering af den overførte betalingsfil. Skema 2.1: Opbygning af statusadvis Nr. Feltnavn A/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Forsendelsesreference AN 9 10 Afsenders forsendelsesreference 5 Dato N 19 8 ÅÅÅÅMMDD 6 Tid N 27 8 TTMMSSHH 7 Ant-accept N 35 6 accepterede records i forsendelsen. 8 Ant-til-kvitt N 41 6 let af betalingsanmodninger i betalingsfilen, der mangler kvittering. 9 Ant-afviste N 47 6 let af betalingsanmodninger i betalingsfilen, der er afvist p.g.a. fejl - se fejladvis. 10 Meddelelse N 53 2 Meddelelse om status på forsendelse. Se skema 2.2 "Meddelelseskoder og -tekster" for muligt indhold. 11 Fejlkode N 55 4 Fejlkode, hvis hele betalingsfilen er afvist. Se skema 2.3 "Udvalgte fejlkoder og -tekster" for muligt indhold. 12 Fejltekst AN Fejltekst, hvis hele betalingsfilen er afvist. Se skema 2.3 "Udvalgte fejlkoder og -tekster" for muligt indhold. 138 "Fejlkode" og "Fejltekst" (felt 11 og 12) vil være "0000" og "blank" hvis betalingsfilen godkendes, eller der blot findes fejl i enkelte betalingsanmodninger. Eksempel: HDXLQZ HDLJ UBT90100HDLJ TLXLQZ HDLJ Bemærk: Statusadvis bliver altid tilføjet linienummerering jf. afsnit 3, hvorfor selve adviset reelt først starter i position 9. 5

6 Skema 2.2: Meddelelseskoder og -tekster (felt 10) Kode Tekst 01 Forsendelse accepteret Alle betalinger er godkendt ved validering i Unitel Betalinger. 04 Forsendelse accepteret, men med fejl Der er fejl i én eller flere betalinger. Fejlene dokumenteres i fejladvis (UBT90000). De godkendte betalinger er modtaget og udføres som anmodet, hvorimod de fejlbehæftede betalinger skal rettes og sendes igen. 05 Forsendelse afvist Hele betalingsfilen er afvist p.g.a. en generel fejl. Se skema 2.3 "Udvalgte Fejlkoder og -tekster" for mulige årsager til afvisning. Fejlen dokumenteres i felt 11 og 12 jf. skema 2.1 "Opbygning af statusadvis". Hvis Unitel under valideringen finder en generel fejl afvises hele betalingsfilen. I skema 2.3 har vi udvalgt nogle typiske fejlkoder og -tekster. Skema 2.3: Udvalgte fejlkoder og -tekster (felt 11 og 12) Kode Tekst 300 UBT-BRUGERNUMMER KAN IKKE BENYTTES 304 PERSONLIG KODE 1 SKAL VÆRE UDFYLDT 305 PERSONLIG KODE KAN IKKE BENYTTES 307 PERSONLIG KODE 1 UKENDT 465 LEVERANCE (HDXLQZ2900) MODTAGET FØR 6

7 2.4. Fejladvis Unitel danner et fejladvis, når der under valideringen er fundet fejl i én eller flere betalinger, også selvom hele betalingsfilen er afvist fx på grund af forkert kvitteringskode. Fejladvis leveres altid sammen med et statusadvis. Skema 2.4: Opbygning af fejladvis Nr. Feltnavn A/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N EDI-reference AN 9 16 EDI-referencenummer. Feltet er opbygget af afsenders forsendelsesreference (10 cifre) og betalingsløbenummer (6 cifre). 5 Feltnummer N 25 4 Nummer på det datafelt, som fejlkoden refererer til. 6 Fejlkode N 29 4 Fejlkode. Se skema 2.5 "Udvalgte fejlkoder og - tekster" for mulige fejlkoder. 7 Fejltekst AN Fejltekst. Se skema 2.5 "Udvalgte fejlkoder og - tekster" for mulige fejltekster. 112 "EDI-reference" (felt 4) indeholder en "pegepind" til betalingsfilen og den fejlbehæftede betaling. De første ti indeholder afsenders forsendelsesreference, mens de sidste seks indeholder det løbenummer, som betalingen har i filen til Unitel. I eksempel 1 er EDI-referencen "UBM ", hvor "UBM " er betalingsreferencen, mens "000004" er løbenummeret på den fejlbehæftede betaling. Da der altid bliver tilføjet tre linier med styrerecords i starten af den oprindelige betalingsfil inden den sendes til Unitel, svarer løbenummer "000004" i EDI-referencen til betalingen i linie 1 i den oprindelige betalingsfil, ligesom løbenummer "000005" svarer til linie 2 osv. "Feltnummer" (felt 5) henviser til det fejlbehæftede felt i betalingen. I eksempel 1 er der fejl i felt 5 ("kontoinformation, beløbsafsender" jf. betalingsformatet for en indenlandsk bankoverførsel). Det oprindelige indhold af feltet bør præsenteres for brugeren sammen med den tilhørende fejltekst og en reference til beløbsmodtager, fx navn eller oplysninger fra feltet "Egenreference" i betalingen, se eksempel 2. "Fejlkode" og "Fejltekst" (felt 6 og 7) oplyser med kode og tekst, hvilken fejl Unitel har fundet i den pågældende betaling. Der findes en række forskellige fejlkoder og -tekster, hvorfor vi i skema 2.5 "Udvalgte fejlkoder og -tekster" kun har medtaget enkelte typiske fejlsituationer. 7

8 Eksempel 1 (fejladvis): HDXLQZ UBM UBT90100UBM UBT90000UBM De er ikke autoriseret til at benytte de nne debet-konto TLXLQZ UBM Bemærk: Fejladvis bliver altid tilføjet linienummerering jf. afsnit 3, hvorfor selve adviset reelt først starter i position 9. Eksempel 2 (forslag til præsentation af fejladvis for brugeren): Fejlhæftet betaling: Modtager: Fejlindtastning: Fejltekst fra Nordea: Modtagernavn De er ikke autoriseret til at benytte denne debet-konto Efter præsentation af den fejlbehæftede betaling skal brugeren have mulighed for at rette betalingen. Hvis betalingen allerede er bogført i ERP-systemet kan dato og beløb ikke ændres. I dette tilfælde skal brugeren have mulighed for at danne et automatisk omposteringsbilag på baggrund af fejladviset. Herefter skal brugeren have mulighed for at danne en korrekt betaling, og sende den igen. Husk at forsendelsesreferencen skal være forskellig i hver betalingsfil. En anden mulighed er at vente med bogføring i ERP-systemet indtil der modtages status- og fejladvis fra Unitel. Herved får brugeren mulighed for at rette fejlbehæftede betalingerne, indtil disse accepteres i Unitel. 8

9 Skema 2.5: Udvalgte fejlkoder og -tekster (felt 6 og 7) Kode Tekst 312 DE ER IKKE AUTORISERET TIL AT BENYTTE DENNE DEBETKONTO 324 KREDITKONTO EKSISTERER IKKE 332 KREDITORNUMMER FINDES IKKE 335 KORTARTKODE ER IKKE UDFYLDT KORREKT 328 TEKSTLINIE SKAL VÆRE UDFYLDT NÅR TEKSTKODEN ER "100" 331 MODULUS STEMMER IKKE PÅ KREDITORNUMMER 541 BETALINGSREFERENCE ER IKKE KORREKT UDFYLDT 542 BETALINGSREFERENCE SKAL UDFYLDES MED 16 CIFRE 563 DER KAN IKKE UDFØRES BETALINGER TIL DAGS DATO 590 KORTARTKODEN ER IKKE UDFYLDT 591 KORTARTKODEN ER IKKE KORREKT UDFYLDT 593 KORTARTKODEN SKAL IKKE UDFYLDES 594 KORTARTKODEN OG BETALINGSREFERENCEN SKAL IKKE UDFYLDES 620 OVERFØRSELSDATOEN ER IKKE EN BANKDAG 734 BETALINGSREFERENCE FORKERT - 15 CIFRE VED INDBETALINGSKORT 71 9

10 2.5. Inputkvittering Unitel leverer inputkvittering i følgende tilfælde: 1. Ved overførsel af en betalingsfil (kun ved batch-validering) 2. Ved anmodning om tømning af Unitel postkassen, når der ikke er nye, uafhentede leverancer En inputkvittering består altid af en M1- og en M2-record. M1-recorden indeholder udelukkende oplysninger fra den fil, der blev overført til Unitel, mens M2-recorden indeholder en forklarende tekst fra Unitel om resultatet af filoverførslen. Skema 2.6: Opbygning af M1-record ved overførsel af en betalingsfil (kun ved batchvalidering): Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "M1XLQZ2900" Filler, altid blank 3 AN Altid "HDXLQZ2900" Filler, altid blank 5 / aaaaaaaaaa AN Afsenderidentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (Unitel systempostkasse i Nordea) Filler, altid blank 9 / ffffffffff AN Oprindelig forsendelsesreference 55 M1XLQZ2900 HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ffffffffff 10

11 Skema 2.7: Opbygning af M1-record ved anmodning om tømning af postkassen, når der ikke er nye, uafhentede leverancer: Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "M1XLQZ2900" Filler, altid blank 3 AN Altid "UDXLQZ2900" Filler, altid blank 5 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / ooo AN 71 3 Feltet er udfyldt med "ALT" (evt. "ALL") hvis der er forsøgt genhentning af leverancer (seneste 5 dage). 74 M1XLQZ2900 UDXLQZ2900 mmmmmmmmmm ooo Skema 2.8: Opbygning af M2-record Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "M2XLQZ2900" Filler, altid blank 3 / kkk N 12 3 Kvitteringskode - se skema 2.9 "Kvitteringskoder og -tekster" for muligt indhold 4 5 / fffff...ffff 15 1 Filler, altid blank AN Kvitteringstekst - se skema 2.9 "Kvitteringskoder og -tekster" for muligt indhold 76 M2XLQZ2900 kkk ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 11

12 Skema 2.9: Kvitteringskoder og -tekster Kode Tekst 001 OK - forsendelse modtaget Kvittering for godkendt overførsel af betalingsfil 060 Der er ingen forsendelser i postkassen Der er ingen nye, uafhentede leverancer i postkassen Hvis virksomheden modtager andre koder og tekster end beskrevet ovenfor, er der opstået en fejlsituation - kontakt Unitel Hotline. Eksempel 1: M1XLQZ2900 HDXLQZ M2XLQZ OK - forsendelse modtaget Eksempel 2: M1XLQZ2900 UDXLQZ M2XLQZ Der er ingen forsendelser i postkassen 3. Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI Alle forsendelser fra Unitel EDI i EDI/4-format leveres med linieskift for hver 80. En forsendelse kan indeholde flere leverancer, der igen kan indeholde flere datarecords. Bortset fra inputkvitteringen er alle leverancer tilføjet styrerecords, ligesom datarecords er tilføjet linienummerering Styrerecords Hver leverance starter altid med en headerrecord og en nul-record, og afsluttes med en trailerrecord. En forsendelse fra Unitel, der indeholder flere leverancer, indeholder flere header-, nul- og trailerrecords (én headerrecord, én nul-record og én trailerrecord pr. leverance). 12

13 Headerrecord (HD-record): Skema 3.1: Opbygning af headerrecord (HD-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "HDXLQZ2900" Filler, altid blank 3 / aaaaaaaaaa AN Afsenderidentifikation (Nordeas systempostkasse for den pågældende leverancetype) Filler, altid blank 5 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / tttttttttt AN Beskrivelse af leverancetypen (se skema 3.4). 8 / bbbbbbb AN 70 7 Bundtnummer (leverancenummer). Kan bruges til identifikation af en specifik leverance ved genhentning i Unitel postkassen. I statusadvis ved anvendelse af ESTM med straks-validering af betalingsfiler udfyldes feltet med forsendelsesreferencen fra betalingsfilen. Statusadvis kan ikke genhentes ved straks-validering af betalingsfiler. 77 HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb 13

14 Nul-record (00-record): Skema 3.2: Opbygning af nul-record: Feltnr. / Variabel A/N 1 N 1 8 Altid " " 2 / ffffffff N 9 8 Formatnummer på den pågældende leverance (se de relevante formatbeskrivelser for uddybning af indhold) Filler, altid blank 4 / vvvv N 18 4 Versionsnummer på den pågældende leverance (se de relevante formatbeskrivelser for uddybning af indhold). 5 / iiii..iiii N Information om den enkelte leverance (se de relevante formatbeskrivelser for uddybning af indhold) 81 Trailerrecord (TL-record): Skema 3.3: Opbygning af trailerrecord (TL-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 8 Altid "TLXLQZ2900" Filler, altid blank 3 / aaaaaaaaaa AN Afsenderidentifikation (Nordeas systempostkasse for den pågældende leverancetype - se skema 3.4) Filler, altid blank 5 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / tttttttttt AN Beskrivelse af leverancetypen (se skema 3.4). 8 / nnnnnnnnn N 70 9 records i leverancen ekskl. header- og trailerrecord 79 14

15 TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttnnnnnnnnn Skema 3.4: Mulige leverancetyper Forsendelsestype BOGFØRINGS Posteringsdata vers. 1 (kronekonti i Nordea DK) Afsenderidentifikation (Unitel systempostkasse i Nordea) BETA-ADVIS Betalingsadvisering ADVISERING FIK-advisering i gammelt format (kun kortartkode 71) FONDS-DEPO Depotdata UBT STATUS Status- /fejladvis BANKOVFADV Indenlandsk bankoverførselsadvisering (kun muligt via ESTM) FI-KORT FIK-advisering i nyt format (alle kortartkoder ) KONTO Posteringsdata vers. 2 (alle typer konti) FONDS1 Handelsbekræftelser på fondshandler VALUTA1 Handelsbekræftelser på valutahandler Eksempler Eksempel 1 (styrerecords i en forsendelse med kun én leverance): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn 15

16 Eksempel 2 (styrerecords i en forsendelse med 2 leverancer): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn 3.2. Særligt for Unitelkunder, der ikke benytter Nordeas "EDI sikkerheds- og Transportmodul" / ESTM Unitelkunder, der benytter andre kommunikationsløsninger end ESTM (fx host-to-host), vil udover de i afsnit 3.1 nævnte styrecords, der tilføjes på leveranceniveau, få tilføjet to styrerecords på forsendelsesniveau: Startrecord (D1 / forsendelse-start) Slutrecord (ZZ / forsendelse-slut) En forsendelse indeholder altid kun én startrecord og én slutrecord. Startrecord (D1-record) Skema 3.5: Opbygning af startrecord (D1-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "D1XLQZ2900" Filler, altid blank 3 N 12 4 Anvendes ikke p.t. Udfyldes altid med "0000" Filler, altid blank 5/ dddddddd N 17 8 Dato: ÅÅÅÅMMDD 6/ tttttt N 25 6 Tid: TTMMSS 31 16

17 D1XLQZ ddddddddtttttt Slutrecord (ZZ-record) (også kaldet "Afstemningsrecord") Skema 3.6: Opbygning af slutrecord (ZZ-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "ZZXLQZ2900" Filler, altid blank 3 N 12 4 Anvendes ikke p.t. Udfyldes altid med "0000" Filler, altid blank 5 / nnnnnnnnn N 17 9 records i forsendelsen ekskl. slutrecord 26 ZZXLQZ nnnnnnnnn Eksempler Eksempel 1 (positioner på start- og slutrecords i en forsendelse med kun én leverance - uden ESTM): D1XLQZ dddddddddddddd HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn ZZXLQZ nnnnnnnnn 17

18 Eksempel 2 (positioner på start- og slutrecords i en forsendelse med 2 leverancer - uden ESTM): D1XLQZ dddddddddddddd HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn ZZXLQZ nnnnnnnnn 3.3. Linienummerering af datarecords Da hver linie i en leverance fra Unitel EDI maksimalt kan være på 80, fylder hver datarecord i leverancen som regel mere end én linie. Det betyder, at Unitel EDI er nødt til at tildele hver datarecordlinie et løbenummer for at kunne adskille de enkelte datarecords. Løbenummeret er placeret i position 1-8 i hver datarecordlinie, hvorfor der kun er 72 til selve datarecorden. Løbenummereringen sker på to niveauer: 1. Nummer på datarecord i leverancen 2. Linienummer indenfor den enkelte datarecord Datarecorden nummereres med de første 6 i løbenummeret, mens hver linie indenfor den enkelte datarecord nummereres med de sidste 2 i løbenummeret. Første linie i første datarecord er altid nummereret , anden linie i første datarecord er nummereret , tredje linie i første datarecord er nummereret o.s.v. Første linie i anden datarecord er altid nummereret , anden linie i anden datarecord er nummereret , tredje linie i anden datarecord er nummereret o.s.v. 18

19 Eksempler Eksempel 1 (styrerecords og linienummerering i en forsendelse med én leverance med én datarecord): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn Eksempel 2 (styrerecords og linienummerering i en forsendelse med flere leverancer med flere datarecords): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 2. datarecord i 1. leverance linie i 2. datarecord i 1. leverance linie i 2. datarecord i 1. leverance --- TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttfffffff linie i 1. datarecord i 2. leverance linie i 1. datarecord i 2. leverance linie i 1. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance --- TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn 19

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 1 Forsendelse via printfiler Dette dokument beskriver hvilke forudsætninger en kunde, som ønsker konvertering af en AFP datastrøm

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005

Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005 Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger... 4 1.2 Integreret løsning til indbetalinger...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere