Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007"

Transkript

1 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007

2 Indhold 1. Indledning Statusadvis, fejladvis og inputkvittering Indhold og anvendelse Levering Statusadvis Fejladvis Inputkvittering Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI Styrerecords Særligt for Unitelkunder, der ikke benytter Nordeas "EDI sikkerheds- og Transportmodul" / ESTM Linienummerering af datarecords

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver statusadvis, fejladvis og inputkvittering i Nordeas EDI/4-format indpakningen af forsendelser fra Unitel EDI i Nordeas EDI/4-format Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger fra Nordea Cash Management Services i Adobe Acrobat Reader PDF-format fra Nordeas hjemmeside Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integration mellem bankens og virksomhedens systemer kan du kontakte: Nordea Bank Danmark A/S Cash Management File-Based Services 3

4 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering 2.1. Indhold og anvendelse Statusadvis indeholder resultatet af den overordnede validering af den overførte betalingsfil, mens fejladvis indeholder oplysninger om eventuelle fejl i de enkelte betalinger. Inputkvitteringen indeholder oplysning om selve filoverførslen. En brugervenlig præsentation af ovennævnte advis i sammenhæng med den oprindelige indtastning i ERP-systemet er således en nødvendig funktionalitet for brugeren. Endvidere bør brugeren efter præsentation af et eventuelt fejladvis have mulighed for at rette fejlbehæftede betalingsanmodninger, og herefter danne en ny betalingsfil Levering Unitel leverer statusadvis, fejladvis og inputkvittering i forbindelse med overførsel af betalingsfiler, ligesom der også leveres en inputkvittering, hvis Unitel postkassen forsøges tømt, uden der er nye, uafhentede leverancer. Alle leverancer, der er klar til afhentning i Unitel postkassen, bliver ved postkassetømning overført i én forsendelse, selvom der er tale om flere typer af leverancer. Derfor kan status- og fejladvis godt blive leveret i samme forsendelse som fx FIK-advisering. De enkelte leverancer er dog altid adskilt af header- og trailerrecords, jf. afsnit 3. Inputkvittering kan ikke genhentes i Unitel postkassen, ligesom status- og fejladvis heller ikke kan genhentes, hvis virksomheden har valgt straks-valideringen af overførte betalingsfiler (kun muligt via Nordeas EDI sikkerheds- og transportmodul / ESTM). Status- og fejladvis samt inputkvittering leveres i dataforsendelser med linieskift for hver 80. Desuden er status- og fejladvis tilføjet styrerecords og løbenummerering af datarecords, hvilket er beskrevet i afsnit 3 i denne vejledning. 4

5 2.3. Statusadvis Statusadvis indeholder resultatet af den overordnede validering af den overførte betalingsfil. Skema 2.1: Opbygning af statusadvis Nr. Feltnavn A/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Forsendelsesreference AN 9 10 Afsenders forsendelsesreference 5 Dato N 19 8 ÅÅÅÅMMDD 6 Tid N 27 8 TTMMSSHH 7 Ant-accept N 35 6 accepterede records i forsendelsen. 8 Ant-til-kvitt N 41 6 let af betalingsanmodninger i betalingsfilen, der mangler kvittering. 9 Ant-afviste N 47 6 let af betalingsanmodninger i betalingsfilen, der er afvist p.g.a. fejl - se fejladvis. 10 Meddelelse N 53 2 Meddelelse om status på forsendelse. Se skema 2.2 "Meddelelseskoder og -tekster" for muligt indhold. 11 Fejlkode N 55 4 Fejlkode, hvis hele betalingsfilen er afvist. Se skema 2.3 "Udvalgte fejlkoder og -tekster" for muligt indhold. 12 Fejltekst AN Fejltekst, hvis hele betalingsfilen er afvist. Se skema 2.3 "Udvalgte fejlkoder og -tekster" for muligt indhold. 138 "Fejlkode" og "Fejltekst" (felt 11 og 12) vil være "0000" og "blank" hvis betalingsfilen godkendes, eller der blot findes fejl i enkelte betalingsanmodninger. Eksempel: HDXLQZ HDLJ UBT90100HDLJ TLXLQZ HDLJ Bemærk: Statusadvis bliver altid tilføjet linienummerering jf. afsnit 3, hvorfor selve adviset reelt først starter i position 9. 5

6 Skema 2.2: Meddelelseskoder og -tekster (felt 10) Kode Tekst 01 Forsendelse accepteret Alle betalinger er godkendt ved validering i Unitel Betalinger. 04 Forsendelse accepteret, men med fejl Der er fejl i én eller flere betalinger. Fejlene dokumenteres i fejladvis (UBT90000). De godkendte betalinger er modtaget og udføres som anmodet, hvorimod de fejlbehæftede betalinger skal rettes og sendes igen. 05 Forsendelse afvist Hele betalingsfilen er afvist p.g.a. en generel fejl. Se skema 2.3 "Udvalgte Fejlkoder og -tekster" for mulige årsager til afvisning. Fejlen dokumenteres i felt 11 og 12 jf. skema 2.1 "Opbygning af statusadvis". Hvis Unitel under valideringen finder en generel fejl afvises hele betalingsfilen. I skema 2.3 har vi udvalgt nogle typiske fejlkoder og -tekster. Skema 2.3: Udvalgte fejlkoder og -tekster (felt 11 og 12) Kode Tekst 300 UBT-BRUGERNUMMER KAN IKKE BENYTTES 304 PERSONLIG KODE 1 SKAL VÆRE UDFYLDT 305 PERSONLIG KODE KAN IKKE BENYTTES 307 PERSONLIG KODE 1 UKENDT 465 LEVERANCE (HDXLQZ2900) MODTAGET FØR 6

7 2.4. Fejladvis Unitel danner et fejladvis, når der under valideringen er fundet fejl i én eller flere betalinger, også selvom hele betalingsfilen er afvist fx på grund af forkert kvitteringskode. Fejladvis leveres altid sammen med et statusadvis. Skema 2.4: Opbygning af fejladvis Nr. Feltnavn A/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N EDI-reference AN 9 16 EDI-referencenummer. Feltet er opbygget af afsenders forsendelsesreference (10 cifre) og betalingsløbenummer (6 cifre). 5 Feltnummer N 25 4 Nummer på det datafelt, som fejlkoden refererer til. 6 Fejlkode N 29 4 Fejlkode. Se skema 2.5 "Udvalgte fejlkoder og - tekster" for mulige fejlkoder. 7 Fejltekst AN Fejltekst. Se skema 2.5 "Udvalgte fejlkoder og - tekster" for mulige fejltekster. 112 "EDI-reference" (felt 4) indeholder en "pegepind" til betalingsfilen og den fejlbehæftede betaling. De første ti indeholder afsenders forsendelsesreference, mens de sidste seks indeholder det løbenummer, som betalingen har i filen til Unitel. I eksempel 1 er EDI-referencen "UBM ", hvor "UBM " er betalingsreferencen, mens "000004" er løbenummeret på den fejlbehæftede betaling. Da der altid bliver tilføjet tre linier med styrerecords i starten af den oprindelige betalingsfil inden den sendes til Unitel, svarer løbenummer "000004" i EDI-referencen til betalingen i linie 1 i den oprindelige betalingsfil, ligesom løbenummer "000005" svarer til linie 2 osv. "Feltnummer" (felt 5) henviser til det fejlbehæftede felt i betalingen. I eksempel 1 er der fejl i felt 5 ("kontoinformation, beløbsafsender" jf. betalingsformatet for en indenlandsk bankoverførsel). Det oprindelige indhold af feltet bør præsenteres for brugeren sammen med den tilhørende fejltekst og en reference til beløbsmodtager, fx navn eller oplysninger fra feltet "Egenreference" i betalingen, se eksempel 2. "Fejlkode" og "Fejltekst" (felt 6 og 7) oplyser med kode og tekst, hvilken fejl Unitel har fundet i den pågældende betaling. Der findes en række forskellige fejlkoder og -tekster, hvorfor vi i skema 2.5 "Udvalgte fejlkoder og -tekster" kun har medtaget enkelte typiske fejlsituationer. 7

8 Eksempel 1 (fejladvis): HDXLQZ UBM UBT90100UBM UBT90000UBM De er ikke autoriseret til at benytte de nne debet-konto TLXLQZ UBM Bemærk: Fejladvis bliver altid tilføjet linienummerering jf. afsnit 3, hvorfor selve adviset reelt først starter i position 9. Eksempel 2 (forslag til præsentation af fejladvis for brugeren): Fejlhæftet betaling: Modtager: Fejlindtastning: Fejltekst fra Nordea: Modtagernavn De er ikke autoriseret til at benytte denne debet-konto Efter præsentation af den fejlbehæftede betaling skal brugeren have mulighed for at rette betalingen. Hvis betalingen allerede er bogført i ERP-systemet kan dato og beløb ikke ændres. I dette tilfælde skal brugeren have mulighed for at danne et automatisk omposteringsbilag på baggrund af fejladviset. Herefter skal brugeren have mulighed for at danne en korrekt betaling, og sende den igen. Husk at forsendelsesreferencen skal være forskellig i hver betalingsfil. En anden mulighed er at vente med bogføring i ERP-systemet indtil der modtages status- og fejladvis fra Unitel. Herved får brugeren mulighed for at rette fejlbehæftede betalingerne, indtil disse accepteres i Unitel. 8

9 Skema 2.5: Udvalgte fejlkoder og -tekster (felt 6 og 7) Kode Tekst 312 DE ER IKKE AUTORISERET TIL AT BENYTTE DENNE DEBETKONTO 324 KREDITKONTO EKSISTERER IKKE 332 KREDITORNUMMER FINDES IKKE 335 KORTARTKODE ER IKKE UDFYLDT KORREKT 328 TEKSTLINIE SKAL VÆRE UDFYLDT NÅR TEKSTKODEN ER "100" 331 MODULUS STEMMER IKKE PÅ KREDITORNUMMER 541 BETALINGSREFERENCE ER IKKE KORREKT UDFYLDT 542 BETALINGSREFERENCE SKAL UDFYLDES MED 16 CIFRE 563 DER KAN IKKE UDFØRES BETALINGER TIL DAGS DATO 590 KORTARTKODEN ER IKKE UDFYLDT 591 KORTARTKODEN ER IKKE KORREKT UDFYLDT 593 KORTARTKODEN SKAL IKKE UDFYLDES 594 KORTARTKODEN OG BETALINGSREFERENCEN SKAL IKKE UDFYLDES 620 OVERFØRSELSDATOEN ER IKKE EN BANKDAG 734 BETALINGSREFERENCE FORKERT - 15 CIFRE VED INDBETALINGSKORT 71 9

10 2.5. Inputkvittering Unitel leverer inputkvittering i følgende tilfælde: 1. Ved overførsel af en betalingsfil (kun ved batch-validering) 2. Ved anmodning om tømning af Unitel postkassen, når der ikke er nye, uafhentede leverancer En inputkvittering består altid af en M1- og en M2-record. M1-recorden indeholder udelukkende oplysninger fra den fil, der blev overført til Unitel, mens M2-recorden indeholder en forklarende tekst fra Unitel om resultatet af filoverførslen. Skema 2.6: Opbygning af M1-record ved overførsel af en betalingsfil (kun ved batchvalidering): Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "M1XLQZ2900" Filler, altid blank 3 AN Altid "HDXLQZ2900" Filler, altid blank 5 / aaaaaaaaaa AN Afsenderidentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (Unitel systempostkasse i Nordea) Filler, altid blank 9 / ffffffffff AN Oprindelig forsendelsesreference 55 M1XLQZ2900 HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ffffffffff 10

11 Skema 2.7: Opbygning af M1-record ved anmodning om tømning af postkassen, når der ikke er nye, uafhentede leverancer: Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "M1XLQZ2900" Filler, altid blank 3 AN Altid "UDXLQZ2900" Filler, altid blank 5 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / ooo AN 71 3 Feltet er udfyldt med "ALT" (evt. "ALL") hvis der er forsøgt genhentning af leverancer (seneste 5 dage). 74 M1XLQZ2900 UDXLQZ2900 mmmmmmmmmm ooo Skema 2.8: Opbygning af M2-record Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "M2XLQZ2900" Filler, altid blank 3 / kkk N 12 3 Kvitteringskode - se skema 2.9 "Kvitteringskoder og -tekster" for muligt indhold 4 5 / fffff...ffff 15 1 Filler, altid blank AN Kvitteringstekst - se skema 2.9 "Kvitteringskoder og -tekster" for muligt indhold 76 M2XLQZ2900 kkk ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 11

12 Skema 2.9: Kvitteringskoder og -tekster Kode Tekst 001 OK - forsendelse modtaget Kvittering for godkendt overførsel af betalingsfil 060 Der er ingen forsendelser i postkassen Der er ingen nye, uafhentede leverancer i postkassen Hvis virksomheden modtager andre koder og tekster end beskrevet ovenfor, er der opstået en fejlsituation - kontakt Unitel Hotline. Eksempel 1: M1XLQZ2900 HDXLQZ M2XLQZ OK - forsendelse modtaget Eksempel 2: M1XLQZ2900 UDXLQZ M2XLQZ Der er ingen forsendelser i postkassen 3. Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI Alle forsendelser fra Unitel EDI i EDI/4-format leveres med linieskift for hver 80. En forsendelse kan indeholde flere leverancer, der igen kan indeholde flere datarecords. Bortset fra inputkvitteringen er alle leverancer tilføjet styrerecords, ligesom datarecords er tilføjet linienummerering Styrerecords Hver leverance starter altid med en headerrecord og en nul-record, og afsluttes med en trailerrecord. En forsendelse fra Unitel, der indeholder flere leverancer, indeholder flere header-, nul- og trailerrecords (én headerrecord, én nul-record og én trailerrecord pr. leverance). 12

13 Headerrecord (HD-record): Skema 3.1: Opbygning af headerrecord (HD-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "HDXLQZ2900" Filler, altid blank 3 / aaaaaaaaaa AN Afsenderidentifikation (Nordeas systempostkasse for den pågældende leverancetype) Filler, altid blank 5 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / tttttttttt AN Beskrivelse af leverancetypen (se skema 3.4). 8 / bbbbbbb AN 70 7 Bundtnummer (leverancenummer). Kan bruges til identifikation af en specifik leverance ved genhentning i Unitel postkassen. I statusadvis ved anvendelse af ESTM med straks-validering af betalingsfiler udfyldes feltet med forsendelsesreferencen fra betalingsfilen. Statusadvis kan ikke genhentes ved straks-validering af betalingsfiler. 77 HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb 13

14 Nul-record (00-record): Skema 3.2: Opbygning af nul-record: Feltnr. / Variabel A/N 1 N 1 8 Altid " " 2 / ffffffff N 9 8 Formatnummer på den pågældende leverance (se de relevante formatbeskrivelser for uddybning af indhold) Filler, altid blank 4 / vvvv N 18 4 Versionsnummer på den pågældende leverance (se de relevante formatbeskrivelser for uddybning af indhold). 5 / iiii..iiii N Information om den enkelte leverance (se de relevante formatbeskrivelser for uddybning af indhold) 81 Trailerrecord (TL-record): Skema 3.3: Opbygning af trailerrecord (TL-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 8 Altid "TLXLQZ2900" Filler, altid blank 3 / aaaaaaaaaa AN Afsenderidentifikation (Nordeas systempostkasse for den pågældende leverancetype - se skema 3.4) Filler, altid blank 5 / mmmmmmmmmm AN Modtageridentifikation (virksomhedens Unitel postkasse) Filler, altid blank 7 / tttttttttt AN Beskrivelse af leverancetypen (se skema 3.4). 8 / nnnnnnnnn N 70 9 records i leverancen ekskl. header- og trailerrecord 79 14

15 TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttnnnnnnnnn Skema 3.4: Mulige leverancetyper Forsendelsestype BOGFØRINGS Posteringsdata vers. 1 (kronekonti i Nordea DK) Afsenderidentifikation (Unitel systempostkasse i Nordea) BETA-ADVIS Betalingsadvisering ADVISERING FIK-advisering i gammelt format (kun kortartkode 71) FONDS-DEPO Depotdata UBT STATUS Status- /fejladvis BANKOVFADV Indenlandsk bankoverførselsadvisering (kun muligt via ESTM) FI-KORT FIK-advisering i nyt format (alle kortartkoder ) KONTO Posteringsdata vers. 2 (alle typer konti) FONDS1 Handelsbekræftelser på fondshandler VALUTA1 Handelsbekræftelser på valutahandler Eksempler Eksempel 1 (styrerecords i en forsendelse med kun én leverance): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn 15

16 Eksempel 2 (styrerecords i en forsendelse med 2 leverancer): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn 3.2. Særligt for Unitelkunder, der ikke benytter Nordeas "EDI sikkerheds- og Transportmodul" / ESTM Unitelkunder, der benytter andre kommunikationsløsninger end ESTM (fx host-to-host), vil udover de i afsnit 3.1 nævnte styrecords, der tilføjes på leveranceniveau, få tilføjet to styrerecords på forsendelsesniveau: Startrecord (D1 / forsendelse-start) Slutrecord (ZZ / forsendelse-slut) En forsendelse indeholder altid kun én startrecord og én slutrecord. Startrecord (D1-record) Skema 3.5: Opbygning af startrecord (D1-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "D1XLQZ2900" Filler, altid blank 3 N 12 4 Anvendes ikke p.t. Udfyldes altid med "0000" Filler, altid blank 5/ dddddddd N 17 8 Dato: ÅÅÅÅMMDD 6/ tttttt N 25 6 Tid: TTMMSS 31 16

17 D1XLQZ ddddddddtttttt Slutrecord (ZZ-record) (også kaldet "Afstemningsrecord") Skema 3.6: Opbygning af slutrecord (ZZ-record) Feltnr. / Variabel A/N 1 AN 1 10 Altid "ZZXLQZ2900" Filler, altid blank 3 N 12 4 Anvendes ikke p.t. Udfyldes altid med "0000" Filler, altid blank 5 / nnnnnnnnn N 17 9 records i forsendelsen ekskl. slutrecord 26 ZZXLQZ nnnnnnnnn Eksempler Eksempel 1 (positioner på start- og slutrecords i en forsendelse med kun én leverance - uden ESTM): D1XLQZ dddddddddddddd HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn ZZXLQZ nnnnnnnnn 17

18 Eksempel 2 (positioner på start- og slutrecords i en forsendelse med 2 leverancer - uden ESTM): D1XLQZ dddddddddddddd HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn ZZXLQZ nnnnnnnnn 3.3. Linienummerering af datarecords Da hver linie i en leverance fra Unitel EDI maksimalt kan være på 80, fylder hver datarecord i leverancen som regel mere end én linie. Det betyder, at Unitel EDI er nødt til at tildele hver datarecordlinie et løbenummer for at kunne adskille de enkelte datarecords. Løbenummeret er placeret i position 1-8 i hver datarecordlinie, hvorfor der kun er 72 til selve datarecorden. Løbenummereringen sker på to niveauer: 1. Nummer på datarecord i leverancen 2. Linienummer indenfor den enkelte datarecord Datarecorden nummereres med de første 6 i løbenummeret, mens hver linie indenfor den enkelte datarecord nummereres med de sidste 2 i løbenummeret. Første linie i første datarecord er altid nummereret , anden linie i første datarecord er nummereret , tredje linie i første datarecord er nummereret o.s.v. Første linie i anden datarecord er altid nummereret , anden linie i anden datarecord er nummereret , tredje linie i anden datarecord er nummereret o.s.v. 18

19 Eksempler Eksempel 1 (styrerecords og linienummerering i en forsendelse med én leverance med én datarecord): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn Eksempel 2 (styrerecords og linienummerering i en forsendelse med flere leverancer med flere datarecords): HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttbbbbbbb linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 1. datarecord i 1. leverance linie i 2. datarecord i 1. leverance linie i 2. datarecord i 1. leverance linie i 2. datarecord i 1. leverance --- TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn HDXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm ttttttttttfffffff linie i 1. datarecord i 2. leverance linie i 1. datarecord i 2. leverance linie i 1. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance linie i 2. datarecord i 2. leverance --- TLXLQZ2900 aaaaaaaaaa mmmmmmmmmm rrrrrrrrrrnnnnnnnnn 19

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2 Brugervejledning til Advokater Portalen Marts 2015 v. 1.2 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 2 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere