Nye genrer i afsætning. Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye genrer i afsætning. Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning?"

Transkript

1 Nye genrer i afsætning Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning? 1

2 Peter Renstrup 2

3 Peter Renstrup 3

4 Skrivning Skrivning som design (Gunther Kress, Literacy in the New Media Age, 2003) And design is difficult (me, 2015) 4

5 Skrivning - refleksion Skrivning som design afsætning? 5

6 Nye genre Ø Skri%lig briefing Ø SkriOlig indsplling Ø Faglig arpkel Ø KreaPvt oplæg Ø Dokumentarfilm 6

7 Nye genre - refleksion Hvad giver det så eleverne at møde nye genre? Og man kan vel med rexe splle spørgsmålet i relapon Pl Bekendtgørelsens 1: "... og som giver grundlag for videregående uddannelse." Hvis de ikke møder disse nye genre på de videregående uddannelser. 7

8 Briefing en definition A set of instrucpons given to a person about a job or task. DicPonary.com Orientering! If you don t say what you want, you won t want what you get. WaterrightmarkePng.com 8

9 Briefing I modsætning Pl: - Synopsis - Rapport som svarer på en spllet opgave, spller briefingen opgaven! 9

10 Briefing - refleksion Bliver man bedre Pl at skrive rapporter og/eller synopsis, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i afsætning? 10

11 Briefing - Projekter 1g Ø Tværfagligt projekt Dansk og Afsætning Ø Udarbejdelse af briefing og kreapvt oplæg i grupper Ø Udarbejdelse af kreapvt oplæg på baggrund af anden gruppes briefing Ø Individuel skriolig Bliver man indsplling/anbefaling bedre at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing 2g som en skriolig genre i Ø Tværfagligt projekt MarkedskommunikaPon og Afsætning afsætning? Ø Udarbejdelse af briefing, kreapvt oplæg samt dokumentarfilm i grupper Ø Oplæg skal præsenteres Pl en fikpv person (film, scan- o- mapc, selvkørende PowerPoint med indlagt tale etc.) 3g Ø Tværfagligt projekt Engelsk, IØ og Afsætning Ø Udarbejdelse af briefing, kreapvt oplæg i grupper Ø Udarbejdelse af kreapvt oplæg på baggrund af anden gruppes briefing 11

12 Briefing 1g Bliver man bedre Pl at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i afsætning? Tværfagligt projekt i Dansk og Afsætning 12

13 Briefing 1g 6 grupper 2 opgaver 3 faser Fase 1 Gruppe 1, 3 og 5 skal udarbejde en kampagnebriefing Bliver man bedre og målgruppeprofil Pl at skrive for Randers rapporter/synopsis/notater, FC. hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i Gruppe afsætning? 2, 4 og 6 skal udarbejde en kampagnebriefing og målgruppeprofil for Verdo. 13

14 Briefing 1g 6 grupper 2 opgaver 3 faser Fase 2 Gruppe 1, 3 og 5 skal udarbejde en kreativ kampagne Bliver for man Verdo. bedre Pl at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i Gruppe afsætning? 2, 4 og 6 skal udarbejde en kreativ kampagne for Randers FC. Altså I skal udarbejde kampagnen på baggrund af en anden gruppes briefing og målgruppeprofil. 14

15 Briefing 1g 6 grupper 2 opgaver 3 faser Fase 3 I skal individuelt udarbejde en indstilling til jeres direktør, om I vil anbefale at benytte den kampagne, Bliver I man er blevet bedre præsenteret Pl at skrive for. rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i Altså afsætning? I skal udarbejde en indstilling på baggrund af den præsentation, I har fået af en kreativ kampagne fra den anden gruppe. 15

16 Briefing 1g Briefing og målgruppeprofil En briefing er et kort og klart dokument i et højt fagligt sprog, som skal sikre Bliver forståelse man bedre mellem Pl at kunde skrive (virksomhed) rapporter/synopsis/notater, og reklamebureau. I spller opgaven! hvis man arbejder med briefing som Brug en fagligt skriolig sprog. genre i afsætning? Vær præcis. Klar og tydelig kommunikapon. 16

17 Indstilling 1g Indstilling En IndsPlling er et kort og klart dokument i et højt fagligt sprog, hvor I Bliver argumenterer man bedre for Pl at og skrive giver en rapporter/synopsis/notater, anbefaling Pl om, I skal anvende hvis reklamebureauets man arbejder med kampagne. briefing som en skriolig genre i afsætning? Brug fagligt sprog. Vær præcis. Klar og tydelig kommunikapon. Entydig konklusion. 17

18 Projektevaluering 1g Evaluering af tverfagligt forlob no&n $r tov al vo< frcat iv rnan rn ^( v<d igve \<un o.i- \ov< cqse 5 rncd trons$uftjv 3lCt Kr\trK Udsagn 3 ting der var gode: J rr' 1,,'u' {' J f ljn man lærte mere ved ikke kun at lave Bliver man bedre Pl at skrive cases \ Jlt/,r.{ ';.,/ rapporter/synopsis/notater, 9t v r hvis man arbejder med briefing godt med konstrukpv kripk som en skriolig genre i Enig afsætning? for lidt Pd XI Jt 3 ting der var mindre gode: (or riat d, z[ (, \/ vi gitrnnt qcd,u novve brtgt ttdu rner( ',[qz,nn^c"n o'n.. un<1r ) / l.-j / l,l, ll,{1 / '{ v ( r/' J.ll J'Jt man fik lov at være kreapv vi kunne godt have brugt lidt mere informapon om briefing 18

19 Projektevaluering 3g Evaluering af tverfagligt forlob no&n $r tov al vo< frcat iv rnan rn ^( v<d igve \<un o.i- \ov< cqse 5 rncd trons$uftjv 3lCt Kr\trK Udsagn 3 ting der var gode: J rr' 1,,'u' {' J f ljn De to virksomheder Man lærte noget nyt i form af en briefing Bliver man bedre Pl at skrive \ Jlt/,r.{ ';. rapporter/synopsis/notater,,/ 9t hvis v r At der var et kreapvt element man arbejder med briefing som en skriolig genre i Enig afsætning? Meget kort Pd XI Jt 3 ting der var mindre gode: (or riat d, z[ (, \/ vi gitrnnt qcd,u novve brtgt ttdu rner( ',[qz,nn^c"n o'n.. un<1r ) / l.-j / l,l, ll,{1 / '{ v ( r/' J.ll J'Jt At man skulle skioe fra dansk Pl engelsk (Lidt forvirrende) Der kunne måske godt have været lidt mere IØ indover 19

20 Briefing 2g Åben din egen butik i Randers I skal udarbejde kampagnebriefingen eoer den kommunikaponsmodel, som han har sendt Pl jer: I skal sende ham et kort skrioligt oplæg, der følger modellen, så han kan forstå tankerne/teorien bag jeres kreapve oplæg. Bliver man bedre Pl at skrive Det kreapve oplæg er det, rapporter/synopsis/notater, der virkelig interesserer ham! Og han vil se det. Onkel Amerika vil have forklaret jeres tanker bag hvis ud man fra reklamemidler arbejder med og briefing medier, reklamebudskaber, reklamepsykologi og reklameanalyse som en skriolig m.m. genre i afsætning? Heldigvis taler han dansk, men han gider ikke tale i telefon med jer. Han vil have Plsendt jeres kreapve oplæg elektronisk. Så kan han i ro og mag på sin storskærm, med en whisky i hånden og en cigar i munden sidde og nyde jeres oplæg og bestemme sig Pl, om han skal skrive en stor fed check ud Pl jer. Han vil også vide, hvad det koster og se en Pdsplan for de første 3 måneder! Endelig vil han have en lille dokumentarfilm om jeres måde at arbejde på i gruppen. 20

21 Briefing 2g Åben din egen butik i Randers Bliver man bedre Pl at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i afsætning? 21

22 Briefing 2g Åben din egen butik i Randers POSI IVE ApS Bliver man bedre Pl at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i afsætning? 22

23 Dokumentarfilm 2g En begrænset succes. 23

24 Dokumentarfilm 2g Åben din egen butik i Randers Ø Eleverne kender ikke begrebet dokumentarfilm de ser X- factor og den slags i TV og har svært ved at omsæxe "rapportering" fra det skriolige medie Pl billedmediet. Ø Omgivelserne på Tradium Bliver man er langt bedre fra Pl ideelle. at skrive Vi har alt for få grupperum, hvor man kan arbejde og dermed rapporter/synopsis/notater, optage dokumentarfilm isoleret. SamPdig foregik der en del malerarbejde hvis på man skolen, arbejder som lukkede med briefing flere klasselokaler og gruppelokaler ad gangen, hvilket øgede som presset en skriolig på de genre øvrige i lokaler og offentlige rum. Enkelte grupper tog endda afsætning? hjem for at optage, men så blev det bare kunspgt. Ø Endelig er det svært både at arbejde i projektet og sam?dig dokumentere det på film. 24

25 Projektevaluering 2g Bliver man bedre Pl at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i afsætning? 25

26 Projektevaluering 2g Bliver man bedre Pl at skrive rapporter/synopsis/notater, hvis man arbejder med briefing som en skriolig genre i afsætning? 26

27 Generel evaluering Briefing min tolkning Eleverne har evalueret alle de 3 forløb yderst posipvt - især er de selvfølgelig glade for det kreapve element, men set i relapon Pl genren briefing kan fremhæves: Ø MoPvaPon - det er ikke den samme stereotype skriolige genre, de oplever i alle samfundsøkonomiske fag. Ø Eleverne kan se en praksisvirkelighed - deres skriolige arbejde omsæxes Pl et produkt. Ø Eleverne forstår, at det de mener med det, de får ned på "papiret", ikke nødvendigvis er det, der bliver opfaxet hos læseren (projekterne i 1g og 3g). Ø Denne indukpve Plgang Pl en ny skriolig genre var virkelig frugtbar set i relapon Pl omlagt skriolighed det inviterede Pl individuel dialog på alle niveauer. 27

28 Generel evaluering Briefing min læring Ø At eleverne er så programmerede Pl at løse opgaver skrioligt, at det er svært for dem at s&lle opgaver skrioligt - de bliver forvirrede og går i løsningsmode. Det bliver fakpsk værre fra 1g Pl 3g! Ø Omlagt skriolighed er et rigpgt godt didakpsk greb, når det handler om at arbejde med nye genre. Ø Det var lige Pdligt nok at introducere genren briefing i oktober i 1g set ud fra et afsætningsteorepsk synspunkt. Ø Det er pros and cons Pl skriolige gruppeafleveringer, men jeg finder fordelen større end svaghederne, da jeg ser CooperaPve Learning spille en rolle her. Men der er selvfølgelig grupper, hvor arbejdet benhårdt uddelegeres og en enkelt skriver. Jeg forsøgte at undgå det ved, at det kreapve arbejde ikke kunne begynde før, briefingen var godkendt af mig (2g projekt) - formapv evaluering. Og det mener jeg lykkedes langt hen af vejen. 28

29 Generel evaluering Briefing Stille opgaven 1g Vi ønsker en kampagne i form af en annonce og en website med det budskab at få flere kvinder Pl at tage ind og se fodbold. Vi vil gerne opfordre dem Pl at købe vores sæsonkort på vores website Prisen på websitet skal være tydelig, og siden skal være brugervenligt. Fint s;ller opgaven På siden ser man et billede af en familiemor og hendes barn med et sæsonkort i hånden. Knap så fint begynder på løsning 3g Købsbeslutning: Problemerkendelsen - Køb af gave InformaPonssøgning - Søger på nexet eoer relevante hjemmesider/bupkker med mulige gaveprodukter Vurdering af alternapver - Eksempelvis to reelle alternapver, en HopPmist samt et andet relevant gaveprodukt Købsbeslutningen - Beslutningen om køb af HopPmisten bliver truffet EOerkøbsadfærd - Er modtagen glad for gaven Knap så fint teori for teoriens skyld 29

30 Nye genre kan sætte fokus på elementer af traditionelle rapporter og synopsis Opgave- /problem- formulering (Briefing/SRP) Struktur/proces Taksonomi Faglighed Teori- og modelanvendelse ArgumentaPon Modtagerforståelse Metode Redegørelse Analyse Diskussion Faglig arpkel Briefing Briefing og kreapvitet Faglig arpkel og kreapvitet Svar på opgaven Konklusion IndsPlling InnovaPon 30

31 Nye genre nye didaktiske greb Ø SkriOlig briefing giver eleverne forståelse for afsender- / modtagerforhold altså diskrepansen mellem den afsendte intension, og det der bliver opfaxet. Ø SkriOlig indsplling lærer eleverne at udtrykke sig kort og præcist samt at argumentere for deres holdning. Ø Faglig arpkel lære eleverne forståelse for metode samt at sælge deres budskab. Ø KreaPvt oplæg skrivning er design tekst integreret i billedlig kommunikapon. Ø Dokumentarfilm billeder er frempdens rapport! Og det er afsætning 31

32 Mine pædagogiske overvejelse Ø Kildeliste Ø Metode Ø Fag- faglighed Ø Skrivning i grupper Ø Jeg/vi form Ø Timing 32

33 Cliff hanger Skrivning som design! Skrivning som design er ikke en briefing men bestemt en del af et kreapvt produkt. Det er elevernes frempd at udtrykke sig i design på elektroniske medier som formidling! Kress fandt, at her er tradiponelle skriolige færdigheder ikke Plstrækkeligt! POSI IVE ApS 33

34 Cliff hanger Hvad giver det eleverne at møde nye genre? VariaPon God anderledeshed øger mopvaponen, deltagelsen og dermed læring i min oppk både teori og skriolighed. Og de svage elever ser man vokse ikke mindst i de kreapve afleveringer. 34

35 Cliff hanger Bliver eleverne bedre til de traditionelle genre ved at arbejde med nye som fx briefing? Det tror jeg eleverne bliver i hvert Plfælde gladere for Pmerne og deres skriolige indsats 100% afleveringer Pl Pden! 35

36 Nye genrer i afsætning Faget skal have nye genrer, men hvad giver det eleverne at møde nye genrer i afsætning? Nothing has changed Everything has changed David Bowie

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere