Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)"

Transkript

1 Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå rundt til butikker i Indre By og spørge, om de ville udfylde et spørgeskema. Der har primært været taget kontakt til butikker omkring Strædet, Studiestræde og Nansensgade. Derfor er respondenterne ikke repræsentative, og de fleste af butikkerne ligger på forholdsvist små gader. Derudover har skemaet været til elektronisk besvarelse på lokaludvalgets hjemmeside. 100 procent af respondenterne har deres butik i Indre By. Holdninger til Eurovison 26,4 % mener, at Eurovision bidrog positivt til deres butik i høj eller mindre grad, mens 39,5 % mener, at det slet ikke bidrog positivt til deres butik. Modsat mener 17,5 %, at Eurovision bidrog negativt til deres butik, mens 39,5 % mener, at det slet ikke bidrog negativt i forhold til deres butik. Der er altså hverken overvejende positive eller negative holdninger til det afholdte Eurovision blandt de erhvervsdrivende. De fleste skriver, at de ikke har kunnet notere noget ekstra salg i butikken pga. Eurovision. Men flere kommer dog ind på, at der har været flere mennesker i byen, hvilket er godt i forhold til stemningen i byen, men også fordi det kan skabe et øget kendskab til butikken, selvom der ikke er et øget salg. Mange skriver også, at de ikke har været generet af Eurovision. Flere skriver, at deres kundekreds ikke matchede den, som kom til Eurovision. Holdninger til events generelt 47,4 % oplever positive elementer omkring events i forhold til deres butik, mens 52,6 % ikke oplever noget positivt. 41 % oplever negative elementer omkring events ved deres butik, mens 59 % ikke oplever nogle negative elementer. 21,1 % mener, at der er for få events omkring deres butik. Flere ser gerne, at der sker mere på fx Læderstræde og på Kultorvet, hvilket bl.a. begrundes med, at det er godt med mere liv i gaden. Nogle pointerer, at flere mennesker i byen automatisk giver mere salg i butikken, men nogle pointerer også, at mere liv i gaden ikke nødvendigvis giver flere kunder i butikken. 1

2 En kommentar lyder: Mener nok at observere at folk, der er til event er lidt en lukket gruppe og ikke på indkøb. Det positive med events ift. min butik er, at folk kommer ud - med åbne sanser og er positive. Af positive events fremhæves fx jazzfestival og kunsthåndværkmarkedet. 15,8 % mener, at der er for mange events omkring deres butik. Særligt er der negative erfaringer med sportsevents som fx maraton. De negative erfaringer med events går på, at det tager opmærksomheden fra butikken, og at folk ikke kan komme frem og tilbage. 68,4 % oplever ingen økonomisk gevinst, når der er events mens 5,3 % i høj grad og 21,1 % i mindre grad oplever en økonomisk gevinst. Mht. trafikale problemer i forbindelse med events oplever 28,2 % i høj grad og 26,3 % i mindre grad udfordringer for deres butik. 23,7 % oplever hverken eller problemer, mens 23,7 slet ikke oplever nogle problemer. Især fremhæves maraton som en udfordring trafikalt. En person skriver: Sportsevents er dræbende for forretningslivet - øvrige arrangementer er det sjældent. Mht. støjgener i forbindelse med events oplever 2,6 % i høj grad og 23,7 % i mindre grad gener for deres butik. 34,2 % oplever hverken eller problemer, mens 39,5 slet ikke oplever nogle problemer. De negative kommentarer går på, at man ikke kan have sin butiksdør åben, når der spilles høj musik eller at man bliver nødt til at lukke butikken helt. Mht. manglende renhold i forbindelse med events oplever 28,9 % i høj grad og 15,8 % i mindre grad gener for deres butik. 31,6 % oplever hverken eller problemer, mens 23,7 slet ikke oplever nogle problemer. Flere skriver, at de bruger meget energi på at rydde op efter andres events især i weekenderne. Dog nævner flere også, at der næsten altid er pænt omkring dem. Som afsluttende kommentarer foreslås det, at det kunne være rart med en nyhedsmail om, hvornår der afholdes arrangementer. Desuden nævner flere at de ønsker færre sportsbegivenheder. Nogle skriver, at København skal have en kvote for antallet af events og at 1-2 arrangementer om året må være passende. Én nævner, at Visit Copenhagen har for meget fokus på de dyre butikker, og at turisterne med fordel kan ledes mere ned på de små gader. 2

3 Alle resultater 1. Hvor ligger din butik? I hvor mange år har du haft butik i Indre By/Christianshavn? 14,7% 23,5% 17,6% 58,8% Under 1 år Mellem 1 og 4 år Mellem 5 og 9 år Over 10 år 3

4 Der er lige blevet afhold Eurovision på Refshaleøen i København. I den forbindelse har der været afholdt forskellige events og fester i Indre By, blandt andet omkring Strøget. I hvor høj grad synes du, Eurovision bidrager positivt til din butik? 5,3% 21,1% 34,2% 39,5% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Der var forbavsende stille på Gråbrødretorv. Der har været ekstra mange turister, men de kom ikke for at handle men for musikkens skyld. Det foregik på Gammetorv/Nytorv, ikke på Kultorvet! Vi sælger helsekost, det er ikke lige det de køber. Mine produkter er umiddelbart lidt for dyre til turister. Butikken og kundekredsen har ikke så meget med Eurovision at gøre. Ikke den samme kundegruppe. Forkert målgruppe. Jeg henvender mig nok mest til herboende kunder. Mange udenlandske besøgende. Vi har ikke spurgt folk om de var her pga. Eurovision. Ingen kunder, turisterne blev væk. Vi havde salg til Eurovision-besøgende, men det var meget begrænset. Vi holdt åbent søndag, men det er ikke til at sige, om der kom flere pga. eventen. Flere kunder men desværre havde de fleste ikke planer om at købe noget. Vi lever i høj grad af turister, men de kom ikke til vores butik i Eurovision-ugen. Vores kunder holder sig uden for byen. Mærkede ingen forskel på kundeantal. Lidt flere kunder men ikke anderledes ens normalt. Vi har ikke bemærket at der har været Eurovison. Der var ingen forskel på omsætning eller kundemængde. Vi havde slet ikke nogle kunder/turister de dage i butikken andet end stamkunder. Det kunne desværre ikke mærkes i min butik. Tror mere det er cafeer/restauranter der har haft glæde af det. Mange mennesker men de var ikke vores segment. Der var for meget gøgl i gaderne. 4

5 4. I hvor høj grad synes du Eurovision bidrager negativt til din butik? 45,0% 4 39,5% 39,5% 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 13,2% 1 5,0% 5,3% 2,6% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Jeg var ikke generet af det arrangement. Ingen der shoppede, de skulle spise og drikke. Der har været lidt flere udenlandske turister på besøg. Larm, skrald i gaden efter nattefester. Larm fra Gammeltorv-scenen Vi kan ikke se hvordan flere mennesker i byen skulle bidrage negativt. Flere kunder er positivt selvom de ikke køber noget. Vi synes ikke der har været specielt mange flere kunder - og ellers har vi ikke været generet af det! Ingen problemer! Vi har ikke bemærket at der har været Eurovision. Jeg tror ikke det havde nogen indflydelse andet end at byen var fuld af mennesker men de ville bare ikke købe de dage. For meget gøgl. 5

6 5. Hvad synes du om antallet af events omkring din butik? 6 52,6% ,1% 15,8% 10,5% For få Passende For mange Ved ikke Der er ved at blive taget initiativ til flere fælles arrangementer, hvor de handlende og butikkerne er inddraget, og det er på initiativ fra en af restauranterne. Vi er ikke meget berørt, så det er svært at sige. Der sker ikke så meget på Kultorvet. Der er fyldt med madvogne, der spærrer udsynet til vores gade. Der er for mange maratons. Når der er events i byen er al opmærksomhed på eventen. Det forhindrer vores kunder i at komme til byen. Vi mærker ikke den store forskel på, når der er events og når der ikke er events. Det er turister i almindelighed og faste og strøgkunder vi lever af. Der er nærmest månedlige store arrangementer, og det er et passende antal. Vi er nogle erhvervsdrivende, der også holder vores butik åben mandag i januar i regnvejr. Vi er nogle der også er med til at gøre byen spændende. Når det så er sommer og sol, skal vi skides på med alt muligt gratis underholdning. Jeg aner intet om events i Indre By, kun metrobyggeriet og det evige vejarbejde Oplever desværre ikke eventsne så ofte, men butikken ligger også lidt afskærmet fra de store gader. Det er altid rart med lidt liv omkring butikken. Så sker der lidt men ikke for meget. Det kunne godt være mere. Det er rart med specielle tiltag på Læderstræde, det mangler vi. Vi er ikke meget påvirket i stræderne. Events griber forstyrrende ind i forretningslivet. 6

7 6. Oplever du positive elementer ved events i Indre By/Christianshavn i forhold til din butik? 54,0% 52,0% 5 48,0% 46,0% 44,0% 47,4% Ja 52,6% Nej Hvis ja, hvilke: Der kommer flere folk til Indre By. Glade mennesker i gaden i forbindelse med jazzfestival og kunsthåndværk på Vor Frues Plads. Vi mærker det ikke meget. Flere kunder. Små events mærker butikken ikke. Leben men ikke salg. Mener nok at observere at folk, der er til event er lidt en lukket gruppe og ikke på indkøb. Det positive med events ift. min butik er, at folk kommer ud - med åbne sanser og er positive også over for vinduesudstillingen og progressive designideer. Så der er noget PR i det! Vi er en lille restaurant, som ikke passer ind i gadefester. Liv i gaden = flere kunder. Mere aktivitet i gaderne og positiv stemning. Musik og optrædende skaber god stemning. Flere mennesker i byen. Det er positivt med liv i gaderne. Flere turister og kunder generelt. Øget interesse for vores butik. Cykelløbet skabte en hyggelig stemning i Indre By. Der var mange kunder på trods af bilforbud. Flere mennesker på gaden, mere liv på gaden - desværre ikke altid i butikken dog. Glade mennesker, derved øget salg. Både ja og nej, hvis det får byen til at blive brugt. Der er god stemning, men vores kunder holder sig væk pga. svær trafik m.m. Ingen indflydelse på Læderstræde. Flere mennesker. 7

8 7. I hvor høj grad oplever du, at din butik opnår en økonomisk gevinst ved de forskellige events? 45,0% 4 39,5% 35,0% 3 28,9% 25,0% 2 21,1% 15,0% 1 5,0% 5,3% 5,3% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Jeg håber på mere salg Kunsthåndsærkermarkedet på Vor Frue Plads er den eneste event, der giver økonomisk fordel for os. Angående maraton en lørdag!!? Mindre omsætning. Det er ikke noget som er målbart. Vi må lukke hvert år til Gay Pride. Vi har ingen konkrete tal. Almindelige turister holder sig væk fra byen, når der er events. Events holder kunder væk. Turister køber ikke meget. Flere evnts = flere mennesker/kunder = merslag og øget kendskab til butikken. Det er til gene for de handlende, de kan ikke komme til byen. Lidt flere kunder = lidt mere salg, men også mange som bare kigger -> godt de opdager butikken. Der har ikke været nogen forskel. Desværre bliver læderstræde ikke påvirket af de forskellige events i København. Sjældent vores kundesegment. 8

9 6 8. I Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) står der: Events og festivaler understøtter København som et godt og spændende sted at bo, arbejde og besøge og viser byen frem på nye, alternative måder.. I hvor høj grad er du enig i det 52,6% ,1% 10,5% 15,8% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Indre By er spændende og er andet end bare Strøget og Købmagergade. Jeg tror at man skal ligge mere centralt for at mærke noget til diverse events, hvis jeg ikke tænker på min egen butik. Men generelt er jeg enig. Som hovedstad skal vi kunne rumme det, men med så lidt uro som muligt. Jeg ser INTET nyt eller alternativt ved de events, jeg oplever i København. Flere mennesker = flere kunder. Dejligt med lidt liv i byen. Jeg er enig i citatet, men det påvirker ikke vores butik så meget. Det sender et budskab om at København er spændende og gerne vil vise bykutur osv. frem. Fordi folk får mulighed for at se og opdage byen :) Som hovedregl er det et godt initiativ, men størrelsen af eventet burde overvejes ift. Indre Bys størrelse. Der skal laves nogle bedre og mere gennemførte events! De burde satse mere og ikke kun på Strøget men også sidegaderne! Fint med fokus på byen. 9

10 9. Oplever du negative elementer/gener ved events i forhold til din butik? ,0% Ja 59,0% Nej Hvis ja, hvilke: Har endnu ikke været her til distortion, spændt på hvordan det forløber. Kun mht. trafik og kunder, der ikke kan komme til byen. Ja maraton om lørdagen og afspærring af næsten hele København K? Total hul i hovedet - ud på Amager Fælled med dem. Når de lukker byen af, kan vi ikke få varer til tiden, og der kommer også mindre kunder fx cykelløb VM. Måske er gaderne mere beskidte og flere cyklister parkerer ved vinduerne. Ellers jo flere mennesker giver mere opmærksomhed til butikken. Skrald/skrald/skrald. Det bliver nogle gange så omfattende at små butikker og spisesteder drukner. Eurovision larmer med dårlig musik men det var også hyggeligt nok. Mængden af skrald øges. Mere skrald i gaderne. Kunder der enten ikke kommer omkring eller er optaget af det der foregår. Trafikale problemer for kunder og beboere. Mere affald i gaderne. Det kan være svært at komme til og fra butikken. Hærværk i form af graffiti samt tis og opkast. Ingen problemer :) Eventet overskygger til tider handelslivet i byen. bl.a. ift. afspærringer eller larm. Mange mennesker = meget skrald. Kørselsforhold. 10

11 10. I hvor høj grad medfører events i Indre By/Christianshavn trafikale problemer for din butik? 3 25,0% 28,2% 26,3% 23,7% 23,7% 2 15,0% 1 5,0% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Ved et arrangement for nylig var det utroligt svært at få bilisterne til at forstå, at Torvet var lukket for bilkørsel med tilladelse fra kommunen, og det måtte så også opgives. Ifm. maraton var det meget vanskeligt at krydse Nørrevoldgade ved Nørreport st., hvilket betød at der ikke var mange kunder i Fiolstræde. Cph ½ maraton - der var ingen kunder, og vi kunne knap komme hjem fra arbejde da byen var afspærret. Der har været andre sportsarrangementer med samme problem. Men vi ved at det er en del af det at have butik i centrum af København. Kunder kan ikke gå frit. Der er få biler på Kompagnistræde For mange biler og cykler på Kompagnistræde Det er generelt et problem for mine kunder at finde parkering, men jeg ønsker mig dog ikke flere biler. Både for biler og cykler når der bliver spærret af i forbindelse med fx løb. Fremkommelighed er svær i forvejen med alle hullerne i vejen. Vores beliggenhed er generelt vanskeligt ift. parkering/trafik og vi henvender os mest til folk på fods. Det er små gader så den mindste afspærring kan skabe problemer. Sportsevents er dræbende for forretningslivet - øvrige arrangementer er det sjældent :) 11

12 11. I hvor høj grad fører events i Indre By/Christianshavn støjgener med sig for din butik? 45,0% 4 35,0% 3 34,2% 39,5% 25,0% 23,7% 2 15,0% 1 5,0% 2,6% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Hvis der er koncert på Torvet, så vil det jo "larme", men det er jo smag og behag. Dog lidt plaget af dårlig musik på torvet, men det er ikke events, men små udenlandske grupper. Nogle events gør det umuligt at holde åbent grundet høj musik. Jeg generes ikke fra musik mm. Destortion er et stort problem. Generer ikke, måske fordi vi ligger lidt afskærmet og væk fra de store gader. Det overdøver vores egen musik og vi kan ikke have døren åben. Høj musik men det er vel okay. 12

13 12. I hvor høj grad fører events i Indre By/Christianshavn problemer med manglende renhold med sig for din butik? 35,0% 3 28,9% 31,6% 25,0% 23,7% 2 15,0% 15,8% 1 5,0% 2,6% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Der bliver tømt skrald og ryddet flere gange om dagen her på Torvet og det er dejligt. Vores gade er ikke mest udsat, men vi kan se, når der har været et arrangement mht. skrald i gaden. Kun distortion hvor der ikke var rengjort i byen. Skrald. Vægge, vinduer, trapper, døre og porte bliver ikke renholdt. Vi har et pizzaria som nabo og en trappe, som indbyder til at sidde på, og deraf skrald og opkast mm. Fordi vi er i centrum. Vi bruger meget energi på at rydde op efter arrangementer. Der er for mange cigaratskod og papir. Der går for lang tid inden der bliver ryddet op. Oplever ingen problemer. Det er altid pænt, det er kun efter weekenderne. Affald flyder overalt, specielt om morgenen dagen efter. Måske flere skraldespande! 13

14 13. Andre kommentarer? Vi må kunne have fornøjelse af turisterne, Københavns turistkontor/visit Copenhagen, har alt for meget fokus på de dyre butikker på bl.a. Amager Torv. København har meget mere at byde på. Jeg oplever at mange sætter stor pris på de små gader, som har en mere afslappet autentisk atmosfære. Kan I gøre noget ved trivialiteten hos gademusikanterne? :) spøg til side. Ingen kommentarer. Kunne være rart at få nyhedsmail omkring events i vores område - så man kunne holde længere åbent osv. Færre løb og mere opmærksomhed om, hvor mange events man lægger by til (kvote). Der bliver givet for mange og for omfattende bevillinger til cafeen og restauranter. Byens små butikker bliver KVALT. København bliver kulisseby a la Disneyland. Spekulanter har magt! Sportsevents er det største problem. Vores gader ligner generelt noget fra et slumkvarter. Jeg synes, det er skønt med kulturelle events, og synes at København skal blive ved med det. Men en butik som vores gavnes ikke af det, da det ofte er strøgkunder og ikke vores målgruppe. Flere nye tiltag på Læderstræde. Det mangler vi! Det er kun ved Kulturnat men der køber folk ikke! Synes der burde være færre arrangementer. 1-2 arrangementer om året må være nok. 14

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sundhedssekretariatet Januar 2012 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vigtigste resultater... 3 Indledning...

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014

Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014 Tisvilde Bio Kundeundersøgelse april 2014 Tisvilde Bio gennemførte i perioden torsdag den 3.4 2014 til og med mandag den 21.4 (2. påskedag) en publikumsundersøgelse med det formål at få mere at vide om

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

En undersøgelse af. Nørrebros kulturimage. !!! Udarbejdet af: Natascha Schlottmann, !!!!!!

En undersøgelse af. Nørrebros kulturimage. !!! Udarbejdet af: Natascha Schlottmann, !!!!!! En undersøgelse af Udarbejdet af: Natascha Schlottmann, Nørrebros kulturimage Kommunikationsmedarbejder på, Projektakademiet. Ansvarlig for den kvalitative & kvantitative dataindsamling: Tea Fromholdt,

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere