Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)"

Transkript

1 Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå rundt til butikker i Indre By og spørge, om de ville udfylde et spørgeskema. Der har primært været taget kontakt til butikker omkring Strædet, Studiestræde og Nansensgade. Derfor er respondenterne ikke repræsentative, og de fleste af butikkerne ligger på forholdsvist små gader. Derudover har skemaet været til elektronisk besvarelse på lokaludvalgets hjemmeside. 100 procent af respondenterne har deres butik i Indre By. Holdninger til Eurovison 26,4 % mener, at Eurovision bidrog positivt til deres butik i høj eller mindre grad, mens 39,5 % mener, at det slet ikke bidrog positivt til deres butik. Modsat mener 17,5 %, at Eurovision bidrog negativt til deres butik, mens 39,5 % mener, at det slet ikke bidrog negativt i forhold til deres butik. Der er altså hverken overvejende positive eller negative holdninger til det afholdte Eurovision blandt de erhvervsdrivende. De fleste skriver, at de ikke har kunnet notere noget ekstra salg i butikken pga. Eurovision. Men flere kommer dog ind på, at der har været flere mennesker i byen, hvilket er godt i forhold til stemningen i byen, men også fordi det kan skabe et øget kendskab til butikken, selvom der ikke er et øget salg. Mange skriver også, at de ikke har været generet af Eurovision. Flere skriver, at deres kundekreds ikke matchede den, som kom til Eurovision. Holdninger til events generelt 47,4 % oplever positive elementer omkring events i forhold til deres butik, mens 52,6 % ikke oplever noget positivt. 41 % oplever negative elementer omkring events ved deres butik, mens 59 % ikke oplever nogle negative elementer. 21,1 % mener, at der er for få events omkring deres butik. Flere ser gerne, at der sker mere på fx Læderstræde og på Kultorvet, hvilket bl.a. begrundes med, at det er godt med mere liv i gaden. Nogle pointerer, at flere mennesker i byen automatisk giver mere salg i butikken, men nogle pointerer også, at mere liv i gaden ikke nødvendigvis giver flere kunder i butikken. 1

2 En kommentar lyder: Mener nok at observere at folk, der er til event er lidt en lukket gruppe og ikke på indkøb. Det positive med events ift. min butik er, at folk kommer ud - med åbne sanser og er positive. Af positive events fremhæves fx jazzfestival og kunsthåndværkmarkedet. 15,8 % mener, at der er for mange events omkring deres butik. Særligt er der negative erfaringer med sportsevents som fx maraton. De negative erfaringer med events går på, at det tager opmærksomheden fra butikken, og at folk ikke kan komme frem og tilbage. 68,4 % oplever ingen økonomisk gevinst, når der er events mens 5,3 % i høj grad og 21,1 % i mindre grad oplever en økonomisk gevinst. Mht. trafikale problemer i forbindelse med events oplever 28,2 % i høj grad og 26,3 % i mindre grad udfordringer for deres butik. 23,7 % oplever hverken eller problemer, mens 23,7 slet ikke oplever nogle problemer. Især fremhæves maraton som en udfordring trafikalt. En person skriver: Sportsevents er dræbende for forretningslivet - øvrige arrangementer er det sjældent. Mht. støjgener i forbindelse med events oplever 2,6 % i høj grad og 23,7 % i mindre grad gener for deres butik. 34,2 % oplever hverken eller problemer, mens 39,5 slet ikke oplever nogle problemer. De negative kommentarer går på, at man ikke kan have sin butiksdør åben, når der spilles høj musik eller at man bliver nødt til at lukke butikken helt. Mht. manglende renhold i forbindelse med events oplever 28,9 % i høj grad og 15,8 % i mindre grad gener for deres butik. 31,6 % oplever hverken eller problemer, mens 23,7 slet ikke oplever nogle problemer. Flere skriver, at de bruger meget energi på at rydde op efter andres events især i weekenderne. Dog nævner flere også, at der næsten altid er pænt omkring dem. Som afsluttende kommentarer foreslås det, at det kunne være rart med en nyhedsmail om, hvornår der afholdes arrangementer. Desuden nævner flere at de ønsker færre sportsbegivenheder. Nogle skriver, at København skal have en kvote for antallet af events og at 1-2 arrangementer om året må være passende. Én nævner, at Visit Copenhagen har for meget fokus på de dyre butikker, og at turisterne med fordel kan ledes mere ned på de små gader. 2

3 Alle resultater 1. Hvor ligger din butik? I hvor mange år har du haft butik i Indre By/Christianshavn? 14,7% 23,5% 17,6% 58,8% Under 1 år Mellem 1 og 4 år Mellem 5 og 9 år Over 10 år 3

4 Der er lige blevet afhold Eurovision på Refshaleøen i København. I den forbindelse har der været afholdt forskellige events og fester i Indre By, blandt andet omkring Strøget. I hvor høj grad synes du, Eurovision bidrager positivt til din butik? 5,3% 21,1% 34,2% 39,5% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Der var forbavsende stille på Gråbrødretorv. Der har været ekstra mange turister, men de kom ikke for at handle men for musikkens skyld. Det foregik på Gammetorv/Nytorv, ikke på Kultorvet! Vi sælger helsekost, det er ikke lige det de køber. Mine produkter er umiddelbart lidt for dyre til turister. Butikken og kundekredsen har ikke så meget med Eurovision at gøre. Ikke den samme kundegruppe. Forkert målgruppe. Jeg henvender mig nok mest til herboende kunder. Mange udenlandske besøgende. Vi har ikke spurgt folk om de var her pga. Eurovision. Ingen kunder, turisterne blev væk. Vi havde salg til Eurovision-besøgende, men det var meget begrænset. Vi holdt åbent søndag, men det er ikke til at sige, om der kom flere pga. eventen. Flere kunder men desværre havde de fleste ikke planer om at købe noget. Vi lever i høj grad af turister, men de kom ikke til vores butik i Eurovision-ugen. Vores kunder holder sig uden for byen. Mærkede ingen forskel på kundeantal. Lidt flere kunder men ikke anderledes ens normalt. Vi har ikke bemærket at der har været Eurovison. Der var ingen forskel på omsætning eller kundemængde. Vi havde slet ikke nogle kunder/turister de dage i butikken andet end stamkunder. Det kunne desværre ikke mærkes i min butik. Tror mere det er cafeer/restauranter der har haft glæde af det. Mange mennesker men de var ikke vores segment. Der var for meget gøgl i gaderne. 4

5 4. I hvor høj grad synes du Eurovision bidrager negativt til din butik? 45,0% 4 39,5% 39,5% 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 13,2% 1 5,0% 5,3% 2,6% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Jeg var ikke generet af det arrangement. Ingen der shoppede, de skulle spise og drikke. Der har været lidt flere udenlandske turister på besøg. Larm, skrald i gaden efter nattefester. Larm fra Gammeltorv-scenen Vi kan ikke se hvordan flere mennesker i byen skulle bidrage negativt. Flere kunder er positivt selvom de ikke køber noget. Vi synes ikke der har været specielt mange flere kunder - og ellers har vi ikke været generet af det! Ingen problemer! Vi har ikke bemærket at der har været Eurovision. Jeg tror ikke det havde nogen indflydelse andet end at byen var fuld af mennesker men de ville bare ikke købe de dage. For meget gøgl. 5

6 5. Hvad synes du om antallet af events omkring din butik? 6 52,6% ,1% 15,8% 10,5% For få Passende For mange Ved ikke Der er ved at blive taget initiativ til flere fælles arrangementer, hvor de handlende og butikkerne er inddraget, og det er på initiativ fra en af restauranterne. Vi er ikke meget berørt, så det er svært at sige. Der sker ikke så meget på Kultorvet. Der er fyldt med madvogne, der spærrer udsynet til vores gade. Der er for mange maratons. Når der er events i byen er al opmærksomhed på eventen. Det forhindrer vores kunder i at komme til byen. Vi mærker ikke den store forskel på, når der er events og når der ikke er events. Det er turister i almindelighed og faste og strøgkunder vi lever af. Der er nærmest månedlige store arrangementer, og det er et passende antal. Vi er nogle erhvervsdrivende, der også holder vores butik åben mandag i januar i regnvejr. Vi er nogle der også er med til at gøre byen spændende. Når det så er sommer og sol, skal vi skides på med alt muligt gratis underholdning. Jeg aner intet om events i Indre By, kun metrobyggeriet og det evige vejarbejde Oplever desværre ikke eventsne så ofte, men butikken ligger også lidt afskærmet fra de store gader. Det er altid rart med lidt liv omkring butikken. Så sker der lidt men ikke for meget. Det kunne godt være mere. Det er rart med specielle tiltag på Læderstræde, det mangler vi. Vi er ikke meget påvirket i stræderne. Events griber forstyrrende ind i forretningslivet. 6

7 6. Oplever du positive elementer ved events i Indre By/Christianshavn i forhold til din butik? 54,0% 52,0% 5 48,0% 46,0% 44,0% 47,4% Ja 52,6% Nej Hvis ja, hvilke: Der kommer flere folk til Indre By. Glade mennesker i gaden i forbindelse med jazzfestival og kunsthåndværk på Vor Frues Plads. Vi mærker det ikke meget. Flere kunder. Små events mærker butikken ikke. Leben men ikke salg. Mener nok at observere at folk, der er til event er lidt en lukket gruppe og ikke på indkøb. Det positive med events ift. min butik er, at folk kommer ud - med åbne sanser og er positive også over for vinduesudstillingen og progressive designideer. Så der er noget PR i det! Vi er en lille restaurant, som ikke passer ind i gadefester. Liv i gaden = flere kunder. Mere aktivitet i gaderne og positiv stemning. Musik og optrædende skaber god stemning. Flere mennesker i byen. Det er positivt med liv i gaderne. Flere turister og kunder generelt. Øget interesse for vores butik. Cykelløbet skabte en hyggelig stemning i Indre By. Der var mange kunder på trods af bilforbud. Flere mennesker på gaden, mere liv på gaden - desværre ikke altid i butikken dog. Glade mennesker, derved øget salg. Både ja og nej, hvis det får byen til at blive brugt. Der er god stemning, men vores kunder holder sig væk pga. svær trafik m.m. Ingen indflydelse på Læderstræde. Flere mennesker. 7

8 7. I hvor høj grad oplever du, at din butik opnår en økonomisk gevinst ved de forskellige events? 45,0% 4 39,5% 35,0% 3 28,9% 25,0% 2 21,1% 15,0% 1 5,0% 5,3% 5,3% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Jeg håber på mere salg Kunsthåndsærkermarkedet på Vor Frue Plads er den eneste event, der giver økonomisk fordel for os. Angående maraton en lørdag!!? Mindre omsætning. Det er ikke noget som er målbart. Vi må lukke hvert år til Gay Pride. Vi har ingen konkrete tal. Almindelige turister holder sig væk fra byen, når der er events. Events holder kunder væk. Turister køber ikke meget. Flere evnts = flere mennesker/kunder = merslag og øget kendskab til butikken. Det er til gene for de handlende, de kan ikke komme til byen. Lidt flere kunder = lidt mere salg, men også mange som bare kigger -> godt de opdager butikken. Der har ikke været nogen forskel. Desværre bliver læderstræde ikke påvirket af de forskellige events i København. Sjældent vores kundesegment. 8

9 6 8. I Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) står der: Events og festivaler understøtter København som et godt og spændende sted at bo, arbejde og besøge og viser byen frem på nye, alternative måder.. I hvor høj grad er du enig i det 52,6% ,1% 10,5% 15,8% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Indre By er spændende og er andet end bare Strøget og Købmagergade. Jeg tror at man skal ligge mere centralt for at mærke noget til diverse events, hvis jeg ikke tænker på min egen butik. Men generelt er jeg enig. Som hovedstad skal vi kunne rumme det, men med så lidt uro som muligt. Jeg ser INTET nyt eller alternativt ved de events, jeg oplever i København. Flere mennesker = flere kunder. Dejligt med lidt liv i byen. Jeg er enig i citatet, men det påvirker ikke vores butik så meget. Det sender et budskab om at København er spændende og gerne vil vise bykutur osv. frem. Fordi folk får mulighed for at se og opdage byen :) Som hovedregl er det et godt initiativ, men størrelsen af eventet burde overvejes ift. Indre Bys størrelse. Der skal laves nogle bedre og mere gennemførte events! De burde satse mere og ikke kun på Strøget men også sidegaderne! Fint med fokus på byen. 9

10 9. Oplever du negative elementer/gener ved events i forhold til din butik? ,0% Ja 59,0% Nej Hvis ja, hvilke: Har endnu ikke været her til distortion, spændt på hvordan det forløber. Kun mht. trafik og kunder, der ikke kan komme til byen. Ja maraton om lørdagen og afspærring af næsten hele København K? Total hul i hovedet - ud på Amager Fælled med dem. Når de lukker byen af, kan vi ikke få varer til tiden, og der kommer også mindre kunder fx cykelløb VM. Måske er gaderne mere beskidte og flere cyklister parkerer ved vinduerne. Ellers jo flere mennesker giver mere opmærksomhed til butikken. Skrald/skrald/skrald. Det bliver nogle gange så omfattende at små butikker og spisesteder drukner. Eurovision larmer med dårlig musik men det var også hyggeligt nok. Mængden af skrald øges. Mere skrald i gaderne. Kunder der enten ikke kommer omkring eller er optaget af det der foregår. Trafikale problemer for kunder og beboere. Mere affald i gaderne. Det kan være svært at komme til og fra butikken. Hærværk i form af graffiti samt tis og opkast. Ingen problemer :) Eventet overskygger til tider handelslivet i byen. bl.a. ift. afspærringer eller larm. Mange mennesker = meget skrald. Kørselsforhold. 10

11 10. I hvor høj grad medfører events i Indre By/Christianshavn trafikale problemer for din butik? 3 25,0% 28,2% 26,3% 23,7% 23,7% 2 15,0% 1 5,0% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Ved et arrangement for nylig var det utroligt svært at få bilisterne til at forstå, at Torvet var lukket for bilkørsel med tilladelse fra kommunen, og det måtte så også opgives. Ifm. maraton var det meget vanskeligt at krydse Nørrevoldgade ved Nørreport st., hvilket betød at der ikke var mange kunder i Fiolstræde. Cph ½ maraton - der var ingen kunder, og vi kunne knap komme hjem fra arbejde da byen var afspærret. Der har været andre sportsarrangementer med samme problem. Men vi ved at det er en del af det at have butik i centrum af København. Kunder kan ikke gå frit. Der er få biler på Kompagnistræde For mange biler og cykler på Kompagnistræde Det er generelt et problem for mine kunder at finde parkering, men jeg ønsker mig dog ikke flere biler. Både for biler og cykler når der bliver spærret af i forbindelse med fx løb. Fremkommelighed er svær i forvejen med alle hullerne i vejen. Vores beliggenhed er generelt vanskeligt ift. parkering/trafik og vi henvender os mest til folk på fods. Det er små gader så den mindste afspærring kan skabe problemer. Sportsevents er dræbende for forretningslivet - øvrige arrangementer er det sjældent :) 11

12 11. I hvor høj grad fører events i Indre By/Christianshavn støjgener med sig for din butik? 45,0% 4 35,0% 3 34,2% 39,5% 25,0% 23,7% 2 15,0% 1 5,0% 2,6% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Hvis der er koncert på Torvet, så vil det jo "larme", men det er jo smag og behag. Dog lidt plaget af dårlig musik på torvet, men det er ikke events, men små udenlandske grupper. Nogle events gør det umuligt at holde åbent grundet høj musik. Jeg generes ikke fra musik mm. Destortion er et stort problem. Generer ikke, måske fordi vi ligger lidt afskærmet og væk fra de store gader. Det overdøver vores egen musik og vi kan ikke have døren åben. Høj musik men det er vel okay. 12

13 12. I hvor høj grad fører events i Indre By/Christianshavn problemer med manglende renhold med sig for din butik? 35,0% 3 28,9% 31,6% 25,0% 23,7% 2 15,0% 15,8% 1 5,0% 2,6% I høj grad I mindre grad Hverken eller Slet ikke Ved ikke Der bliver tømt skrald og ryddet flere gange om dagen her på Torvet og det er dejligt. Vores gade er ikke mest udsat, men vi kan se, når der har været et arrangement mht. skrald i gaden. Kun distortion hvor der ikke var rengjort i byen. Skrald. Vægge, vinduer, trapper, døre og porte bliver ikke renholdt. Vi har et pizzaria som nabo og en trappe, som indbyder til at sidde på, og deraf skrald og opkast mm. Fordi vi er i centrum. Vi bruger meget energi på at rydde op efter arrangementer. Der er for mange cigaratskod og papir. Der går for lang tid inden der bliver ryddet op. Oplever ingen problemer. Det er altid pænt, det er kun efter weekenderne. Affald flyder overalt, specielt om morgenen dagen efter. Måske flere skraldespande! 13

14 13. Andre kommentarer? Vi må kunne have fornøjelse af turisterne, Københavns turistkontor/visit Copenhagen, har alt for meget fokus på de dyre butikker på bl.a. Amager Torv. København har meget mere at byde på. Jeg oplever at mange sætter stor pris på de små gader, som har en mere afslappet autentisk atmosfære. Kan I gøre noget ved trivialiteten hos gademusikanterne? :) spøg til side. Ingen kommentarer. Kunne være rart at få nyhedsmail omkring events i vores område - så man kunne holde længere åbent osv. Færre løb og mere opmærksomhed om, hvor mange events man lægger by til (kvote). Der bliver givet for mange og for omfattende bevillinger til cafeen og restauranter. Byens små butikker bliver KVALT. København bliver kulisseby a la Disneyland. Spekulanter har magt! Sportsevents er det største problem. Vores gader ligner generelt noget fra et slumkvarter. Jeg synes, det er skønt med kulturelle events, og synes at København skal blive ved med det. Men en butik som vores gavnes ikke af det, da det ofte er strøgkunder og ikke vores målgruppe. Flere nye tiltag på Læderstræde. Det mangler vi! Det er kun ved Kulturnat men der køber folk ikke! Synes der burde være færre arrangementer. 1-2 arrangementer om året må være nok. 14

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FIOLSTRÆDE 44, 2. TH., 1171 KØBENHAVN K FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 454 højloftede kvadratmeter i et af Indre Bys mest stemningsfulde stræder Er du på jagt efter det helt rigtige sted i

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Resultater af spørgeskema om udeservering i Indre By

Resultater af spørgeskema om udeservering i Indre By Resultater af spørgeskema om udeservering i Indre By Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 134. Besvarelserne er blevet indsamlet i forbindelse med et debatvognsarrangement

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Opsamling på dialogmøde om fremkommelighed i Strædet

Opsamling på dialogmøde om fremkommelighed i Strædet Opsamling på dialogmøde om fremkommelighed i Strædet Mandag d. 1. februar kl. 18-20.30 i Vartov, Farvergade 27 Mødet blev afholdt af Indre By Lokaludvalg i samarbejde med Københavns Kommune. Cirka 60 borgere

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 587 indbydende og inspirerende kvadratmeter lige der hvor det summer af city Ja, Pilestræde ligger midt i hjertet af Gamle København, men den er absolut ikke

Læs mere

Julemarkeder Borgerpanelundersøgelse December 2016

Julemarkeder Borgerpanelundersøgelse December 2016 Julemarkeder 2016 Borgerpanelundersøgelse December 2016 Introduktion Af denne præsentation fremgår resultaterne af undersøgelsen af Københavns julestader 2016, der overordnet set viser, at det er på Tivolis

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 327 inspirerende kvadratmeter med plads til fri udfoldelse på en af byens bedste adresser Esplanaden 8 ligger friskt og fornemt mellem Store Kongensgade og Bredgade.

Læs mere

Til NUS/NUS ApS Refshalevej 167A 1432 København K Att.: Thomas Flerquin. Sagsnr Dokumentnr.

Til NUS/NUS ApS Refshalevej 167A 1432 København K Att.: Thomas Flerquin. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 2 Til NUS/NUS ApS Refshalevej 167A 1432 København K Att.: Thomas Flerquin 04-01-2017 Sagsnr. 2017-0005968 Dokumentnr. 2017-0005968-1

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Afrapportering af spørgeskemaanalyse. Efter trafiksikring af Hanehovedvej

Afrapportering af spørgeskemaanalyse. Efter trafiksikring af Hanehovedvej Afrapportering af spørgeskemaanalyse Efter trafiksikring af Hanehovedvej Analyse af beboernes holdninger til trafiksikkerheden på Hanehovedvej - gennemført efter implementering af ændringer BUSLOMME Tidligere

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By og på Christianshavn

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By og på Christianshavn Resultater af spørgeskema om Events i Indre By og på Christianshavn Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 131. Besvarelserne er blevet indsamlet i forbindelse med et

Læs mere

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene.

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene. Undervisningsmiljøvurdering Resultat efterår 2006 Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

KØBENHAVN. Designernes

KØBENHAVN. Designernes Designernes KØBENHAVN Dansk design er et hit både herhjemme og i udlandet. Men hvor elsker designerne selv at færdes,? Læs her om, og bliv inspireret til at se, din storby på en ny måde. TEKST: LOUISE

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Gadesælgere i København

Gadesælgere i København Gadesælgere i København Københavns Erhvervsservice / Byliv Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Dataindsamlingsmetode: Elektronisk borgerpanel Antal medlemmer af panelet: 884 Antal besvarelser:

Læs mere

Lolland Kommunes Arrangørguide

Lolland Kommunes Arrangørguide Lolland Kommunes Arrangørguide Indhold Kom godt i gang... 2 1. Tilladelse fra kommunen... 3 Offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej... 3 2. Tilladelse fra Politiet... 3 Cykelløb... 4 Sikkerhedsplan...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0288 afsagt den 29. juni 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Playa las Américas, Tenerife.

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Din Gode Ide - Borger

Din Gode Ide - Borger Din Gode Ide - Borger Ansigtsløft til Frederiksberg Allé 11.02.15: Kommunen skulle arbejde for at integrere den "glemte del" af Frederiksberg Allé, der går fra Sankt Thomas Plads ned til Vesterbrogade

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Bilag 1: Evaluering Distortion

Bilag 1: Evaluering Distortion NOTAT 06-12-2016 Bilag 1: Evaluering Distortion 2016 Sagsnr. 2016-0341295 Dokumentnr. 2016-0341295-1 Sagsbehandler Stine Louise Ahrendt Ocariz Indhold Bilag 1: Evaluering Distortion 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Rejse informationer for Hacienda Riquelme (Sucina)

Rejse informationer for Hacienda Riquelme (Sucina) Rejse informationer for Hacienda Riquelme (Sucina) Oversigts Kort af turen fra Alicante Lufthavnen til Los Riquelme (Sucina) Turen er 97 Km lang men det meste er på motorvej. Billedet viser lufthavnen

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Basisdata om undersøgelsen besvarelser i perioden

Basisdata om undersøgelsen besvarelser i perioden Resumé af omdømmeanalyse vedr. Amagerbrogade-kvarteret Basisdata om undersøgelsen 1093 besvarelser i perioden 18.11-4.12 2015 Indsamlingsmetoder: Spørgeskema og plakatuddeling i kvarteret og i definerede

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 216 lyse og højloftede kvadratmeter lige der hvor det summer af city Pilestræde ligger i hjertet af Gamle København, men den er absolut ikke bange for at tænke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Frederiksberg: Butikslokale ved Andebakken - Lyst og ny renoveret

Frederiksberg: Butikslokale ved Andebakken - Lyst og ny renoveret Frederiksberg: Butikslokale ved Andebakken - Lyst og ny renoveret Perfekt placering ved stoppested, parkering og indgang til Frederiksberg Have Se film fra ejendommen Smallegade 26 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere