Evalueringsrapport for udviklingsprojektet. Værtensklasse på de åbne biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for udviklingsprojektet. Værtensklasse på de åbne biblioteker"

Transkript

1 Evalueringsrapport for udviklingsprojektet Værtensklasse på de åbne biblioteker Projektdeltagere: Line Hoffgaard, Louise Eltved Krogsgaard, Tove Vestmark Christensen, Laila Hansen, Dorte Lilholt Sørensen, Mette Grøn Kontakt: Projektleder Line Hoffgaard, - tlf Værtskabskoordinator Inge Tang Nannerup, - tlf

2 Indholdsfortegnelse: Værtensklasse på de åbne biblioteker handler om side 3 Hvem er gæsterne på de åbne biblioteker i ubetjent tid?...side 5 Scenarie 1: Gæsten på egen hånd...side 8 Scenarie 2: Gæstens møde med personalet... side 15 Afrunding... side 19 2

3 Værtensklasse på de åbne biblioteker handler om at gøre de åbne biblioteker i Danmark til et rart og inspirerende rum at være i for gæsterne, hvor de føler sig velkomne og præsenteres for bibliotekets tilbud, brugervenlighed og bibliotekets kompetencer uanset personalets fysiske tilstedeværelse Projektets baggrund Flere og flere åbne biblioteker skyder op i Danmark. I etableringsfasen af et åbent bibliotek er der især fokus på de tekniske og praktiske løsninger, men der er også behov for at se den oplevelse, vi tilbyder gæsterne på egen hånd; selvbetjeningssituationen, navigering i rummet, det at føle sig velkommen og tryg, inspiration og formidling for blot at nævne nogle forhold. En differentieret åbningstid med 2/3 af tiden ubemandet vil uvægerligt medføre nye roller og adfærd hos biblioteksgæster såvel som personale. Der mangler viden om gæsterne, deres adfærd og behov i den ubetjente åbningstid og hvordan vi møder disse behov. Derfor har en indledende opgave for projektet været at kortlægge de målgrupper, der kommer i den ubetjente åbningstid på tre forskellige åbne biblioteker. I den ubetjente åbningstid oplever gæsterne groft sagt to situationer: på egen hånd eller i mødet med personalet. Projektet har arbejdet med den gode gæsteoplevelse i begge scenarier. Formidlingskonceptet tilbydes landets biblioteker gennem Aalborg Bibliotekernes værtskabsskole Værtensklassen.dk Projektmål at segmentere gæsterne, som kommer i den ubetjente åbningstid på 3 forskellige biblioteker at afdække de dilemmaer, som rammer for åbne biblioteker medfører at udvikle et nationalt brugbart formidlingskoncept, når personalet ikke er til stede Projektet bygger videre på udviklingsprojekterne Værtensklasse i biblioteket, Hvordan lyder biblioteket? og Den selvbetjente biblioteksfilial. Vi har især fundet inspiration i projekt Værtensklasse i biblioteket og undersøgt om man kan overføre metoder fra det direkte værtskab til den selvbetjente tid. 3

4 Projektafgrænsning Projektets primære fokus: Alle gæster over 10 år på de åbne biblioteker Den ubetjente åbningstid Rammerne for og præsentationen af biblioteksindholdet (ikke biblioteksmaterialerne) Det fysiske besøg på biblioteket Ikke-tekniske løsninger Samarbejdspartnere Projektsamarbejdspartnere har været Brønderslev Bibliotek og Aalborg Bibliotekerne. Eksterne samarbejdspartnere har været analysefirmaet tohave og ServiceMind, som arbejder med salgsklare butikker og mystery shopping. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Dronninglund Bibliotek (Brønderslev Bibliotek) Åbent Bibliotek i en landkommune i Vendsyssel. Tidligere hovedbibliotek i den tidligere Dronninglund Kommune - nu lokalbibliotek i Brønderslev Kommune. Beliggende ca. 30 km fra Brønderslev Bibliotek. Hasseris Bibliotek (Aalborg Bibliotekerne) Åbent lokalbibliotek kategoriseret som et by-bibliotek beliggende i en velhavende bydel 3 km fra hovedbiblioteket i Aalborg. Løvvang Bibliotek (Aalborg Bibliotekerne) Åbent bibliotek kategoriseret som lokalbibliotek beliggende i et socialt udsat boligområde i Nørresundby 3 km fra hovedbiblioteket i Aalborg. 4

5 Hvem er gæsterne på de åbne biblioteker i ubetjent tid? - at segmentere dem, som kommer i den ubetjente åbningstid på 3 forskellige biblioteker Der mangler viden om vores gæsters adfærd og behov i den selvbetjente åbningstid - og hvordan vi møder disse behov uden selv at være til stede. Hidtil har bibliotekstilbuddet været koncentreret om de gæster, vi møder i betjent åbningstid og som har muligheden for at henvende sig og få hjælp, hvis noget driller. For det klassiske almindelige bibliotek knytter der sig nogle forventninger og en adfærd, men hvad sker der, når gæsterne ikke har mulighed for at få hjælp og de selv skal finde ud af tingene? Hvordan agerer de og hvad laver de? En differentieret åbningstid og meget mere selvbetjening vil nødvendigvis afføde nye forventninger og adfærdsmønstre hos vores biblioteksgæster. Derfor har projektet arbejdet med at segmentere gæsterne i den selvbetjente åbningstid ud fra en række karakteristika og adfærdsmønstre for herigennem at skabe det bedst mulige bibliotekstilbud til de gæster, vi ikke møder mere. Metoder og processen I projektet har vi gennemført to brugerundersøgelser: En observationsundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse. Brugerundersøgelserne er blevet fulgt op af en kontaktpunktsanalyse af brugernes bevælgelsesmønstre. Observationsundersøgelse brugernes karakteristika og adfærd Der er gennemført 247 skjulte observationer vha. observationsskema på forskellige tidspunkter i ubetjent åbningstid på alle tre åbne biblioteker. I observationsskemaet har fokus været brugernes karakteristika og adfærd under besøget. Segmentering Ud fra resultaterne af observationsundersøgelsen har målet med segmenteringen været at inddele gæsterne i segmenter med samme fællestræk og forbrugsmønstre således, at vi senere bedre har kunnet målrette tilbuddet. I første omgang opererede projektet med tre segmenter 1,, men under de indledende observationer viste det sig, at der var behov for yderligere to segmenter, som projektet selv har defineret. Nogle gæster har lidt af det hele i sig, så vi har taget udgangspunkt i det de mest er ud fra deres adfærd og formål med besøget. Dette gælder især segmentet biblioteksentusiasten. Segmenteringen har hjulpet os med at definere to nye segmenter og inddele alle gæster i en række genkendelige arketyper, så vi kan målrette bibliotekstilbuddet efter de gæster, som bruger os meget. Kvalitativ interviewundersøgelse: brugernes ønsker og behov Efter segmenteringen er der gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse indenfor de to største segmenter: drive in og entusiaster. Der er foretaget 45 kvalitative interviews i den ubetjent åbningstid på alle tre biblioteker ved hjælp af en semistruktureret interviewguide. Undersøgelsen har været kvalitativ (og dermed ikke kvantificerbar), da vi har ønsket at komme nærmere ind på gæsternes holdninger til og følelser omkring bibliotekstilbuddet. Fokus i interviewene har været: formål med besøget, holdninger til selvbetjent åbningstid/fraværet af personale, tryghed, inspiration og det selvinstruerende bibliotekstilbud. Kontaktpunktsanalyse: gæstens rejse I samarbejde med ServiceMind har projektet gennemført en kontaktpunktsanalyse af drive in og entusiastens bevægelsesmønstre under deres besøg på biblioteket. Formålet har været at identificere de kontaktpunkter eller berøringsflader af rumlig eller fysisk karakter, som de to segmenter eksponeres for eller kommer i direkte kontakt med. Se en oversigt over kontaktpunkter for drive in gæsten og entusiasten på Hasseris Bibliotek i bilag 1. 5

6 De 5 segmenter 44 % Drive in-gæster 1 Drive in gæsten har en målrettet adfærd og et specifikt formål med sit biblioteksbesøg. Segmentet ønsker ikke at bruge lang tid på biblioteket og derfor besøger man oftest biblioteket alene. Oftest gennemføres et besøg i løbet af få minutter. Det primære formål er at aflevere materialer og hente reserveringer. Segmentet har et hvad man kan kalde instrumentelt syn på biblioteket og opfatter det i høj grad som et afhentningssted, hvor adgang, selvbetjening og teknik skal være effektivt for at sikre en hurtig og nem transaktion. Da drive in-gæsten ved, hvad han/hun går efter på forhånd, interesserer skilte, opslag og udstillinger slet ikke, men i forbifarten kan man godt nå at kaste et hurtigt blik på materialer, der er placeret i gang banen mellem indgangen og selvbetjeningsområdet. Hurtig inspiration, hvis budskaber er lette at afkode, kan derfor lokke. 29 % Biblioteksentusiaster Biblioteksentusiasten er generelt ældre end drive in gæsten og de fleste besøg foregår også alene. Tiden brugt på biblioteksbesøget adskiller sig ikke væsentligt fra drive in gæsten. Det er 50/50 om besøget foretages indenfor 0-10 minutter eller varer længere. Det primære formål er at hente reserverede materialer, låne og aflevere, men entusiasten bruger også besøget til at finde inspiration på stedet. Segmentets adfærd er græssende og de kan godt lide at snuse rundt i hele biblioteket for at blive overrasket og finde ny inspiration. Entusiasten ser biblioteket som et inspirationsrum, hvor udstillinger, bogforsider, samlingen og især nye materialer fanger opmærksomheden. Skilte og ophængt information er ikke noget segmentet hæfter sig ved, for det er materialerne, der trækker. Der er en tydelig overvægt af kvinder i dette segment. 12 % Arbejdsbier Arbejdsbierne har en målrettet adfærd og bruger et fåtal af bibliotekets tilbud/funktioner. Segmentet går målrettet efter computerområdet og opfatter biblioteket som et arbejdsrum. Arbejdsbierne låner ikke materialer og interesserer sig sjældent for det øvrige bibliotekstilbud på deres vej gennem biblioteket. 6 % Den sociale bruger (mindre datamateriale) Den sociale bruger benytter biblioteket til ophold eller samvær med andre. Segmentet slår sig ofte ned i møblerne og bruger biblioteksmaterialerne på stedet uden dog at låne noget med hjem. De er også sociale sammen ved at gå på nettet eller græsser rundt i biblioteket ligesom entusiasten. Indenfor segmentet finder man også børnefamilien, som tager på biblioteket for at være sammen og fx lege i børneområdet. Segmentet er yngre end de andre segmenter. 9 % Avislæseren (mindre datamateriale) Avislæserens primære formål med besøget er at læse aviser. Sekundært er deres formål at låne, aflevere og hente reserveringer eller benytte computerne. Segmentet har en overvægt af mænd. Se de statistiske data fra observationsundersøgelsen i bilag 2. 1 Disse 3 segmenter er defineret i FORPROJEKT. Handlingsplan til ny formidlingsstrategi for folkebiblioteket: Fra bøger til brugere. Styrelsen for Bibliotek og Medier og 11Design,

7 7

8 Scenarie 1 - gæsten på egen hånd - at udvikle et nationalt brugbart formidlingskoncept, når personalet ikke er til stede Gæster, der benytter biblioteket i den ubetjente tid bevæger sig indenfor to scenarier: På egen hånd med 100 % selvbetjening eller i mødet med personalet, som i princippet ikke er til rådighed for betjening. I dette afsnit vil vi fortælle mere om vores erfaringer med gæsten på egen hånd i det ubetjente bibliotek og inddrage den viden, vi har opnået gennem brugerundersøgelserne. Værtskabstanken Aalborg Bibliotekerne begyndte at arbejde med værtskabstanken i forbindelse med projektet Værtensklasse i biblioteket ( ) støttet af Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker. Nærværende projekt har undersøgt om man kan overføre metoder og erfaringer fra det forrige projekt til den ubetjente åbningstid og om det giver mening at arbejde med et værtskabskoncept uden selv at være til stede. Værtskabstanken handler kort og godt om at bruge sin faglighed til at få mennesker til at føle sig velkomne og give dem mere end de forventer. At vi har en holdning til det at yde gæstfrihed og vise omtanke overfor andre. Et godt værtskab har en dybere dimension, som basal service ikke har. Det er i høj grad et relationelt fænomen mellem mennesker og udfolder sig især i det direkte ansigt-til-ansigt-møde mellem to personer. Vi bruger termerne værten om personalet og gæsten om brugerne. Men hvad så når der er ubetjent tid og værten er gået hjem? Projektet har arbejdet ud fra en hypotese om, at det at skabe gode og relevante oplevelser for gæsterne handler om mere end udvidet service og gæstfrihed leveret af en vært i kød og blod. Der må være flere forhold, der er med til at forme gæsternes tilfredshed og oplevelse af biblioteket - især i dag hvor bibliotekstilbuddet en stor del af tiden er ubetjent. Ud fra en formodning om at gæstens forventninger til biblioteksbesøget allerede tager form før de besøger biblioteket (når de fx besøger bibliotekets hjemmeside eller får en reserveringsmeddelelse), er det naturligt at udfolde værtskabstanken yderligere i forhold til det at skabe rum og rammer for den gode gæsteoplevelse. Det er her begrebet det indirekte værtskab kommer på banen Der findes stort set ingen litteratur eller erfaringer med at arbejde med det indirekte værtskab herhjemme. Turistbranchen og visse servicefag arbejder meget med værtskabstanken i disse år og har primært fokus på det direkte ansigt-til-ansigt-møde mellem vært og gæst. Termerne direkte værtskab og indirekte værtskab er ikke alment kendt. Hos os giver det god mening at snakke om indirekte værtskab, da vi i forvejen har fokus på det direkte værtskab. Men kald det hvad du vil! Det giver os en fælles forståelsesramme at tale om, hvad det er, vi vil. Der er dog ét projekt, som vi har kunne hente inspiration hos: Den gode cykeloplevelse - en etnografi over cykelturismens præmisser, praksis og paradokser 3, et projekt hos Visit Danmark bl.a. i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet har arbejdet med og defineret det indirekte værtskab blandt cykelturister på egen hånd på cykelruterne. Projektet kommer med en definition af begrebet indirekte værtskab, som vi har valgt at læne os meget op ad. De taler om at tage stedfortræder-funktionen alvorligt, hvilket løst formuleret kan forstås som alt det der står i stedet og/eller udfører en funktion i stedet for en vært. Forståelsesrammen: Salgsklart bibliotek & indirekte værtskab I det indirekte værtskab arbejder vi med en bredere forståelse af begrebet gæstfrihed og det at få folk til at føle sig velkomne. Da der i det indirekte værtskab ikke finder et direkte møde sted mellem værten og gæsten, medieres værtskabet og relationerne gennem fysiske (inventar, rekvisitter, genstande, skiltning, opslag osv.), rumlige (områder i biblioteket, atmosfære osv.) og teknologiske (selvbetjeningsautomat, kortlæser, infoskærm, kopimaskine osv.) kontaktflader. Det indirekte værtskab skal derfor her forstås som en interaktion og relation mellem gæsten og et værts-udviklet koncept. 3 gode cykeloplegelse 2009.pdf 8

9 En ting er ikke i sig selv værtskabelig! Den udfylder en basal funktion og er en nødvendighed i det åbne bibliotek. Vil man arbejde med indirekte værtskab kan man alligevel ikke se bort fra alle disse forhold, miljøer, ting, funktioner osv., som vi vælger at præsentere for gæsterne i den ubetjente tid. Forhold, der ikke bør undervurderes i deres betydning i forhold til at forme gæstens indtryk og oplevelse af biblioteket. Et vellykket biblioteksbesøg på egen hånd er et besøg, hvor det hele bare kører på skinner. Hvor der er et godt flow i transaktionen og gæsten ikke oplever noget bøvl. Det basale niveau og det vi refererer til som salgsklart bibliotek er, at tingene fungerer: kortlæseren i indgangen, selvbetjeningsautomaten, udstillinger osv. Men at en kortlæser fungerer, som den skal, er i sig selv nok ikke med til at skabe de vilde positive relationer. Omvendt så kender de fleste sikkert til irritationen over at stå på tankstationen eller i en fødevarebutik, hvor automaten er ude af drift. Bøvlet, når tingene ikke virker, skal ikke undervurderes og vi tror på at en gennemtænkt og mere intuitiv sammenhæng mellem de forskellige kontaktflader, gæsten kommer i kontakt med før, under og efter sit biblioteksbesøg kan være med til at højne totaloplevelsen. Relationerne i det indirekte værtskab skal ikke blot forstås som øjebliksbilleder eller her-og-nu-forbindelser, men nærmere som en række oplevelser og indtryk udstrakt over tid. Det er et sammenkog af før-under-efter, hvor værtskabsrelationerne tager form allerede før det fysiske besøg på biblioteket (fx i form af et nyhedsbrev eller en reservationsmeddelelse) til under besøget og efter besøget (fx en hjemkaldelse, regning osv.). I projektet har vi kun fokuseret på gæsterne under besøget. Det indirekte værtskab definerer vi som de situationer, hvor gæsten kan mærke værten bag og at der er tænkt på dem også selvom værten ikke er til stede her og nu. Situationer, hvor forventningerne er blevet overgået og man som gæst har fået en uventet positiv oplevelse. De fleste har sikkert oplevet følelsen af, når nogen har gjort noget uventet for en og strakt sig den ekstra meter uden at det var nødvendigt; at der var sat friske blomster frem, at snippen på toiletrullen var bukket op eller at nogen efterlod en bog til den næste gæst på hotelværelset. I en bibliotekssammenhæng kan en indirekte værtskabelig betænksomhed fx være, at værten har fundet ekstra materialer til gæsten på forhånd eller efterladt en personlig hilsen i den reserverede bog til gæsten. Det kan også være at værten har sat flag og hilsener frem med lykønskninger til det lokale serie 5-holds sejr. Eller bare en lille glædelig overraskelse såsom at der en dag er gratis kaffe og småkager. Værtens rolle i det indirekte værtskab er at iscenesætte og understøtte den gode oplevelse, når gæsterne er på egen hånd. På et basalt niveau at sikre at biblioteket altid er salgsklart, så det understøtter gæsternes selvbetjening men på et højere plan også at skabe plus- eller wowoplevelser (det ekstra gæsten fik med sig men ikke forventede på forhånd) og at overgå gæsternes forventninger. Her stiller det indirekte værtskab krav til værten om at kunne forudse gæsternes behov før de opstår og at værten initierer de værtskabelig og salgsklare indsatser på forhånd, hvis effekt først rammer gæsten sidenhen. 9

10 Vi skal have gæster men vi er ikke selv hjemme! Hvilken oplevelse ønsker du at give dine gæster? Èn negativ oplevelse vejer ti gange tungere i brugernes bevidsthed end en positiv! Fokuser først og fremmest på at minimere bøvlet Casper Johansen, ServiceMind Gæstens rolle er anderledes i det indirekte værtskab kontra det direkte værtskab. Det kræver en velvilje til selvbetjening og at gæsten indtager en aktiv rolle. I nogle situationer kan gæsten tilmed overtage værtsrollen ved at hjælpe og vejlede andre gæster. Et personligt indirekte værtskab Spørgsmålet er, om et personligt værtskab er muligt, når værten ikke er til stede? Både ja og nej mener vi. Bibliotekets personale kan arbejde med at tilrettelægge en plus-oplevelse/glædelig overraskelse (wow to have) eller yde en gæst en særlig udvidet service på forhånd. Hvis der allerede eksisterer stærke relationer mellem gæst og vært etableret i det direkte værtskab, så vil relationen muligvis skinne igennem og have en effekt hos gæsten. Det indirekte værtskab vil dog sjældent berøre gæsten i nær så høj grad som i det direkte møde med et menneske i kød og blod, da relationen oftest har karakter af massekommunikation og et ukendt afsendermodtager-forhold. Dette gør det sværere at målrette indsatsen til den enkelte gæst ligesom værten sjældent vil kunne aflæse, om værtskabet har haft en effekt. Alligevel mener vi, at det kan have indflydelse på gæstens oplevelse af besøget, at vi byder velkommen og viser, at vi har været der og tænkt på gæsterne ved at efterlade vores eget aftryk. I projektet har vi afprøvet tre måder at synliggøre værten: velkomst roll up, velkomsttavle og mersalgsinitiativer. Initiativerne er ikke testet særskilt men som en del af totaloplevelsen gennem mystery shopping, som vi vender tilbage til lidt senere. Velkomst roll-up Mandshøj roll-up, der er placeret ved indgangen i hele den ubetjente åbningstid. Roll up en byder både velkommen og er et letaflæseligt signal til gæsterne om, at det nu er ubetjent åbningstid. Velkomsttavle Tavlen er en anden måde at byde gæsten velkommen ved at værten kan skrive en (personlig) hilsen til gæsterne. Hvad man skriver og hvor ofte er helt op til værten selv. Det interessante ved denne type velkomst er, at den er omskiftelig og et klart signal om, at vi har været der. Mersalgsinitiativer og inspiration Slips og personlige hilsener i materialerne i samlingen eller på reserveringshylderne. Initiativet relaterer sig til at vi gerne vil give gæsterne mere (inspiration) end de forventer. 10

11 Standard for indirekte værtskab og salgsklart bibliotek I etableringen af et åbent bibliotek er den rette teknik en basal nødvendighed for at kunne slå dørene op til det åbne bibliotek. Men der er også andet og mere end de tekniske og ydre rammer, som er i spil, når man ændrer præmissen for bibliotekstilbuddet så drastisk. Med udgangspunkt i resultaterne fra brugerundersøgelserne og segmenteringen har projektet udviklet en standard for det indirekte værtskab & salgsklart bibliotek målrettet drive in og entusiasterne. Standarden er ment som en inspiration til andre biblioteker og formuleret i så tilpas brede termer, at den nemt kan overføres. Hensigten har ikke været at komme med specifikke direktiver om døren bør være blå eller rød, da de åbne biblioteker har hver deres rammer og vilkår at agere indenfor. Hvad man putter i de enkelte udsagn er forskelligt fra bibliotek til bibiotek. For projektet har det givet god mening at udvikle og arbejde med en standard. Standardisering handler om: at have et fælles udgangspunkt at snakke om indirekte værtskab og gæsteoplevelser på at sikre et ens serviceniveau for den gæsteoplevelse vi gerne vil levere hver gang at øge vores bevidsthed omkring de forhold/opgaver vi ikke altid lige når eller gerne vil sætte mere fokus på. 11

12 1. Gæsten føler sig velkommen a Ankomstområdet udenfor biblioteket fremstår rent og ryddeligt a Ankomstområdet udenfor er veloplyst (hvis der er mørkt) a Fra ankomstområdet udenfor kan man se ind i biblioteket a Det er let at afkode, at det er selvbetjent åbningstid a Der er tiltag, der byder velkommen i velkomstområdet a Biblioteket er veloplyst a Biblioteket fremstår rent og ryddeligt a Der er en rar atmosfære på biblioteket a Biblioteket er indrettet, så det er let at få øje på andre gæster 2. Gæsten får mere end forventet (inspiration og mersalg) a Velkomstområdet er inspirerende indrettet a De udstillede materialer i velkomstområdet indbyder til uplanlagte lån a De fysiske udstillinger i biblioteket fanger gæstens opmærksomhed a De fysiske udstillinger i biblioteket virker inspirerende og indbyder til uplanlagte lån a Hylderne med forsider fremad i samlingen (ikke udstillinger) er minimum 50 % opfyldt med materialer a Der er højst 50% tomme hylder med bogforsider fremad i samlingen (ikke udstillinger) a Materialer i samlingen med ryggen udad (ikke udstillinger) er pænt opstillet på hylderne a Bibliotekets digitale infoskærm fanger opmærksomheden a Den digitale infoskærms indhold virker inspirerende a Der er uventede tiltag/overraskelser i biblioteket 3. Gæsten har let ved selvbetjeningen a Adgang til biblioteket via kortlæser og dør kan foretages indenfor 30 sekunder a Kortlæseren er let at betjene a Kortlæserens vejledning er let at forstå a Reserveringshyldernes opstillingssystem er let at forstå a Selvbetjeningsautomater, reserveringshylder og aflægningshylder er placeret tæt på hinanden a Selvbetjeningsautomaten er let at betjene ved aflevering af materialer a Selvbetjeningsautomaten er let at betjene ved udlån af materialer a Selvbetjeningsautomaten er let at betjene i forhold til lånerstatus a Selvbetjeningsautomatens vejledning(er) er let at forstå a Det er let at afkode, hvor/hvordan afleverede materialer skal placeres a Det er tydeligt, hvordan man skal forholde sig, hvis der er problemer med selvbetjeningsautomaten a Servicetelefonen er iøjnefaldende 4. Gæsten kan navigere i biblioteket a Selvbetjeningsområdet er placeret tæt ved velkomstområdet a Det er let at danne sig overblik over bibliotekets indretning fra velkomstområdet a Der er et godt udsyn over rummet i bibliotekets forskellige afdelinger a Skiltningen er iøjnefaldende a Skiltenes budskab er entydige og lette at afkode a Opstillingssystemet i materialesamlingen er let at afkode 5. Gæsten kan fordybe sig a Der er afslapningsområder flere steder i biblioteket a Der er indrettet arbejdspladser med borde og stole a Arbejdspladserne er indrettet med godt læselys a Der er stikkontakter indenfor rækkevidde af arbejdspladserne a Der er ro til fordybelse 12

13 Indretningsprincipper for Hasseris Bibliotek Med udgangspunkt i standarden har vi gentænkt Hasseris Bibliotek i forhold til entusiaster og drive in-gæster under hensyntagen til bibliotekets fysiske rammer og generelle vilkår. Et udpluk af de overvejelser vi har gjort os og de ændringer der er foretaget i indretningen: Aktivitet eller fordybelse? For at imødegå drive in-gæstens behov for hurtig transaktion kan man placere selvbetjeningsområdet forrest i biblioteket. Dette er ikke noget, der genererer entusiasten. Løsningen i Hasseris har været at inddele biblioteket i to overordnede zoner: Forreste del af biblioteket er Liv og aktivitet (med selvbetjening, Zonen og børneområde). Bagerste del er Ro og fordybelse (med computere, afslapningsområde, samlingen og udstillingsspots), som vil appellere mere til entusiasterne. Frem med mælken Vi har længe diskuteret om mælken skulle stå forrest eller bagerst i biblioteket. Mælken er i dette tilfælde reserveringshylderne (det kunne også være nye materialer osv.). I projektet har vi taget en beslutning om at gøre det nemt for drive in gæsterne. I Hasseris har vi derfor flyttet reserveringerne helt frem, så de nu er tæt på indgangen og selvbetjeningsautomaterne. Før var de placeret bagerst og ikke synlige fraindgangen eller selvbetjeningsautomaterne. Vi ser ingen grund til at ulejlige en drive in gæst med at skulle ned efter mælken bagerst i butikken. Inspiration i første række En zone med inspiration er vigtig, når personalet ikke er til stede til at inspirere. Mange gæster (uanset segment) bruger ikke lang tid på deres besøg og de fleste bevæger sig i et forudsigeligt mønster mod de kontaktpunkter, der opfylder deres behov. Hvis vi vil gøre os håb om at mersælge og inspirere det største segment, drive in gæsterne, så har vi ikke meget tid til at fange dem. I observationsundersøgelsen opdagede vi, at man godt kan lokke en drive in gæst til at snuppe nogle materialer i forbi farten, hvis det er hurtig inspiration i forbifarten. Derfor er det værd at gøre sig overvejelser om hvad og hvor man placerer sin inspiration i forhold til dette segment. Zonen er i Hasseris et område med de nyeste og aktuelle materialer. Den virker generelt som en magnet på entusiasterne, der godt kan lide at gå på opdagelse og lade sig overraske, så det giver også god mening i forhold til dette segment at inspirere allerede indenfor døren. Zonen er i Hasseris blevet udvidet og der er kommet flere materialer. Samtidig er zonemøblernes fysiske opstilling drejet, så flere materialer præsenterer sig mod de gæster, der kommer ind. Plads til fordybelse Hasseris Bibliotek manglede i høj grad en zone til ro og fordybelse. Derfor blev der indrettet et helt nyt afslapningsområde til entusiasterne og alle andre, der gerne vil fordybe sig. Området er placeret bagerst i biblioteket. Forenkling Generelt har vi også haft fokus på at forenkle det visuelle udtryk og vores kommunikation. Hvis biblioteket i forvejen har en velfungerede skiltning (selvom de faste gæster ikke ser på skilte, så er det vigtigt for de nye gæster eller dem der pludselig en dag kommer med et andet formål), så det i højere grad et spørgsmål om at rydde op, fjerne forstyrrende irrelevante elementer i rummet og skabe klare gangbaner. I Hasseris har forenklingen tydeliggjort de forskellige zoner i rummet og skabt bedre overblik. Navigation Overskuelighed er vigtigt både i forhold til selvbetjening og navigation men også i forhold til tryghed. At gæsterne kan overskue biblioteket og at der ikke er for mange gemmesteder. Især vurderer vi det som vigtigt at man som gæst (uanset segment) allerede fra indgangen får et godt overblik over rum met og de forskellige områder. Dette kan bl.a. også indbefatte at afkorte reoler, så man kan se hen over dem. En lys, let og åben indretning bidrager til trygheden og at man føler sig tryg til at bevæge sig i rummet på egen hånd. Genkendelighed Genkendelse kan også lette navigationen og selvbetjeningen. Vi har farvemarkeret og dermed visuelt fremhævet følgende områder i Hasseris: reserveringshylder, selvbetjeningsautomater og skranke. 13

14 Mindre skranke Hvorfor have en skranke stående, der ikke benyttes 2/3 af tiden kunne man spørge sig selv. Skranken er og bliver et symbol på betjening. Når der ikke er personale til stede, kan det være et fint signal til gæsterne om selvbetjent åbningstid, hvis skranken slet ikke var der. I Hasseris er der en forholdsvis stor personaleskranke og med en betjent åbningstid på 23 timer ud af 84 timers samlet åbningstid er det meget plads, den optager. I reetableringen blev skranken halveret og der blev etableret en mindre personale stå-pc et andet sted i biblioteket. Vi gik også i overvejelser om at kunne lave en flytbar skranke, der kunne køres væk i ubetjent tid og samtidig være et tydeligt signal til gæsterne om, at der er ubetjent tid. Alternativt overvejede vi en type skranke, som kunne omdannes til arbejdspladser for gæsterne. Men af hensyn til projektets tidsramme og økonomi var disse ideer ikke realiserbare. Mystery shopping Til at måle effekten af vores indsatser før og efter på de tre biblioteker har vi benyttet mystery shopping 4, som er en metode, hvor almindelige kunder instrueres i, hvad de skal observere og hvordan de skal agere i en almindelig indkøbssituation. Målet med denne type undersøgelse er at undersøge om butikken eller virksomheden lever op til de forventninger, der skaber en god kundeoplevelse. Metoden viste sig særdeles anvendelig til at måle service- og værtskabsniveauet ved Aalborg Bibliotekerne i projekt Værtensklasse i biblioteket. I Dette projekt har vi brugt metoden til at måle på det indirekte værtskab & salgsklart bibliotek, som opstillet i standarden. I vores projekt har shopperne ageret typiske biblioteksgæster. På baggrund af deres oplevelse under biblioteksbesøget er de efterfølgende blevet bedt om at udfylde et skema (meget lig standarden) med skallerede svarmuligheder og plads til kommentarer. Der blev foretaget 15 mystery shopping besøg inden redesignfasen og 15 besøg efter for at måle effekten af vores indsats. 5 besøg pr. bibliotek i den ubetjente tid. ServiceMind har stået for mystery shopping-delen i projektet og udvalgte resultater kan ses i bilag 3. 4 Læs mere om metoden mystery shopping hos Servicemind her: 14

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt Værtensklasse i biblioteket

Projekt Værtensklasse i biblioteket Projekt Værtensklasse i biblioteket Evalueringsrapport af Lektor Carl Gustav Johannsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Juli 2012 Samarbejdspartnere: Danske Værter Herning Bibliotekerne Silkeborg

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet

Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet Erhvervsrelateret projekt Studerende: Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Afleveringsdato: d. 5 januar 2010 Vejleder: Henrik Jochumsen Projektansvarlig:

Læs mere

Projekt Værtensklasse i biblioteket - Evalueringsrapport Johannsen, Carl Gustav

Projekt Værtensklasse i biblioteket - Evalueringsrapport Johannsen, Carl Gustav university of copenhagen Projekt Værtensklasse i biblioteket - Evalueringsrapport Johannsen, Carl Gustav Publication date: 2012 Citation for published version (APA): Johannsen, C. G. (2012). Projekt Værtensklasse

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere