MultiTrust 5. juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MultiTrust 5. juli 2013"

Transkript

1 Beskrivelse af aktørernes brug af MultiTrust-Redskab (MTR) Udarbejdet som grundlag for design af redskab. Indhold Generelt om MTR... 2 Forbrugere... 2 Udarbejder sin forbrugerprofil... 2 Brug af MTR i butikken... 3 Scanner produktet med sin mobiltelefon... 3 Brug af MTR på internettet... 4 Handelsleddet... 4 Indkøbsansvarlig søger leverandører... 4 Søger nye leverandører... 4 Tjekker eksisterende leverandører... 5 Produktansvarlig sikrer produktprofil... 5 Lægger firmaets profil (beskrivelse af produktion) ind... 5 Produktansvarlig vurderer produktprofil mod forbrugerprofiler... 7 Forarbejder... 7 Leverandøransvarlig tjekker leverandører... 8 Søger nye leverandører... 8 Tjekker eksisterende leverandører... 8 Produktansvarlig sikrer produktprofil... 9 Lægger firmaets profil (beskrivelse af produktion) ind... 9 Produktansvarlig vurderer produktprofil mod forbrugerprofiler Salgsansvarlig finder match i afsætningsleddene Landmand Sikrer produktprofil Lægger sin egen profil (beskrivelse af produktion) ind Beskriver sine produkter Finder match hos aftagerne Sammenholder egen kriterieprofil med aftageres kriterieprofil og forbrugerbedømmelser Erik Fog 1

2 Generelt om MTR Systemet består af en database opdelt i forbrugere, handelsvirksomheder inden for fødevarer, forarbejdningsvirksomheder (inden for fødevarer) og jordbrugere (landmænd, gartnere, frugtavlere). Disse aktører tilmelder sig til MTR, ved at oprette en profil med tilhørende karakteristik af de kriterier man tilknytter til de fødevareprodukter, man producerer eller anvender. Databasen indeholder således oplysninger om alle aktørerne, alle de fødevarer aktørerne arbejder med og alle de kriterier de har knyttet til fødevarerne. Hvis en fødevare eller et kriterium ikke findes i MTR kan enhver aktør foreslå den tilføjet, hvorefter en systemansvarlig lægger den ind i systemet og sender meddelelse ud til brugerne, at der er kommet nye muligheder, man kan føje til sin profil. Kun brugeren selv kan redigere i egen profil (dog også den systemansvarlige). Alle brugere med egen profil kan kommentere på de andre brugeres profil med tekst og likes / dislikes og på den måde skabe en tværgående dialog mellem aktørerne gennem hele produktionskæden. Den systemansvarlige kan gribe ind, hvis tonen i kommentarerne eller i profilbeskrivelserne bliver destruktive eller på anden måde ødelæggende for systemet. Brugerne kan gennemføre en række forskellige søgninger i MTR, som giver brugerne forskellige muligheder, som er beskrevet i det følgende. Forbrugere Udarbejder sin forbrugerprofil Ønske om at påvirke den økologiske produktion ved at sende signaler til produktionsleddene om, hvad man prioriterer. Få mulighed for at kommentere med tekst og likes/dislikes på de andre profiler i MTR. Få mulighed for at finde butikker (inkl. internethandel) og produkter, der matcher egen prioritering af kriterier Profilen udfyldes ved en blanding af: a) indtastet tekst, afkrydsning af valgmuligheder (fx produkter, og kriterier, der skal kunne genfindes hos andre aktører), tilknytning af filer (fx billeder, tekster man har Erik Fog 2

3 skrevet andre steder), links til interessante sider, der understøtter den prioritering, man gerne vil signalere. Profilen kan redigeres af forbrugeren. Alle brugere med egen profil kan kommentere profilen på en slags blog (skal den være opdelt i positive og kritiske bemærkninger ligesom likes og dislikes?) En ansvarlig for MTR (webmaster) skal kunne gå ind og slette urimelige/sårende kommentarer og evt. blokere en bruger. Eksempel: Forbruger der lægger vægt på dyrevelfærd og økologi Kontakt-oplysninger (Navn, adresse, telefon, mail, web) Generel beskrivelse: Prosatekst om sine interesser for mad og fødevareproduktion, evt. biografisk med beretning om, hvordan det har udviklet sig og konkrete erfaringer. Udtrykker sine holdninger (forhåbentlig også handlinger i form af faktiske købspræferencer)gennem kriterie-valg til de produktgrupper, man køber / interesserer sig for. Vælger en produktgruppe ud (evt. kan det være muligt at vælge et specifikt produkt) Tilknytte kriterier til produktgruppen og vælge karakterniveau for hvert kriterium (lav, middel, høj) Evt. tilknytte en kommentar til produktet, der uddyber de valg man har gjort. Hvis man vælger at gå ud fra enkeltprodukter skal man til sidst svare på, om man vil tilknytte kriterier til hele den produktgruppe, som produktet hører til i MTR. Brug af MTR i butikken Scanner produktet med sin mobiltelefon En app på telefonen finder frem til produktets profil på MTR ved at scanne en kode på produktet, og telefonen viser: Produktets kriterie-profil (sammenvejet af de tilknyttede profiler fra landmand over forarbejdning og handelsled) eller foldet ud som en produktionskæde med kriterieprofiler for hvert led i kæden. Nøgleoplysninger om produktet o Produktionsland o Leverandør (hvis ikke blokeret af handelsled pga. privat label ) o Forarbejdningsvirksomhed (hvis ikke blokeret af handelsled pga. privat label ) Forbrugeren kan klikke sin egen favorit-kriterie-profil på for den pågældende produkttype, så man visuelt får fornemmelse for, hvor godt produktet matcher. Kan sende link til produktets profil til egen eller andres mailboks til senere udforskning på internettet Kan sende sms med link til andre for at gøre opmærksom på produktet Kan gemme link i favoritliste på mobiltelefonen. Erik Fog 3

4 Kan sende likes / dislikes til virksomhederne bag produktet (skal forudsætte, at man selv har oprettet en profil, så virksomhederne kan vurdere tilbagemeldingen i forhold til afsenderens profil) Brug af MTR på internettet Forbrugeren kan gå ind på MTR (både når man har oprettet sin egen profil og som almindelig forbruger uden profil) Kan som i butikken indtaste en produktkode og få oplysningerne om produktet frem På internetversionen kan man også klikke sig ind på virksomhedsprofilerne, der ligger bag produktet (fuld sporbarhed, der dog kan blive vanskeliggjort af handelsvirksomhedernes brug af privat label, hvor producenterne ikke er oplyst). I virksomhedsprofilerne kan man udforske andre produkter og generelle forhold om virksomheden. Man kan sende kommentarer til virksomhedens kommentar-flade som tekst og likes/dislikes. Denne facilitet er dog kun åben for brugere med egen profil, så modtagerne af kommentarerne kan se den profil, som har afsendt kommentaren. Man kan søge produkter eller firmaer ud, der matcher ens egen profil, eller matcher bestemte søgekriterier fx geografisk område, størrelse i omsætning, høj score på dyrevelfærd osv. Man kan finde butikker, der fører produkter inden for bestemte produktgrupper og som matcher bestemte kriterier. Når man står på firmabeskrivelsen kan man se kriterieprofilen for hele virksomheden. Når man står på en produktgruppe kan man se kriterieprofilen for den produktgruppe. Kriterieprofilen på disse niveauer er sammenvejninger af kriterieprofilen for virksomhedens produkter vægtet efter omsætningen af de respektive produkter. (Der skal findes en formel for sammenvejning, hvor fx vægt, volumen og værdi kan vejes sammen på en acceptabel måde) Handelsleddet Indkøbsansvarlig søger leverandører Ønske om at sikre, at leverandørernes profiler understøtter (evt. forbedrer) virksomhedes profil Almindelig forretningsmæssig vurdering af leverandører (hvor bæredygtige er de?) Søger nye leverandører Søger producentvirksomheder ud, der matcher handelsvirksomhedens ønsker: a) geografisk område, b) har den produktion, der ønskes (fx jersey-mælk) Får skærmbillede, der viser: Liste over virksomheder, der matcher søgningen. Erik Fog 4

5 To muligheder: Evt. kan der være en stikordsliste, der kommer fra virksomhedernes profiler. Klikker ind på en fra listen Kommer ind på virksomhedens profilside, og kan bl.a. se virksomhedens kriterieprofil eller kan gå ind og se selve produktionsgruppens (mælk) profil. Kan tacke virksomheden, så den vises som link på brugerens egen profilside (lukket del kun med adgang for brugeren selv) Sætte flueben ved de virksomheder man ønsker at se i en oversigt over kriterieprofiler Der kommer et skærmbillede, hvor bedrifterne vises som en liste med kriterieprofilen vist Brugerens egen virksomhedsprofil kan klikkes på, så man visuelt kan sammenligne Man kan vælge også at få vist en angivelse på hver produktionsvirksomhed med procentuel match med brugerens virksomhedsprofil. (enten hele profilen eller for hvert kriterium for sig) Tjekker eksisterende leverandører Åbner liste over egne leverandører på intern del af egne profil. Kan filtrere til kun at vise leverandører til bestemt produktgruppe. Kan gå til hver enkelt leverandørs profil og der gå igennem, om det ser ud, som man ønsker. Kunne også udvikles til at man på leverandørlisten kan få markering af om bestemte kriterier har udviklet sig positivt eller negativt i en valgt tidsperiode. Eller om leverandørernes kriteriematch med brugerens virksomhed er steget eller faldet. Leverandører der har udviklet sig i en bestemt retning kan derefter kontaktes for at drøfte udvikling i samarbejdet. Produktansvarlig sikrer produktprofil Lægger firmaets profil (beskrivelse af produktion) ind Ønsker at firmaets produkter er synlige i MTR Ønske om at forbrugere men også leverandørvirksomheder kan få øje på virksomheden og blive klar over (glad for) det virksomheden gør for at have et produktsortiment, der matcher kundernes interesser og behov (med deraf følgende større salg) Profilen udfyldes ved en blanding af: a) indtastet tekst, afkrydsning af valgmuligheder (fx produkter, og kriterier, der skal kunne genfindes hos andre aktører), tilknytning af filer (fx billeder, kvalitetsrapporter fx Erik Fog 5

6 virksomheds smiley, certifikater mv.) Profilen kan redigeres af virksomheden. Alle brugere, der har en profil, kan kommentere profilen på en slags blog (skal den være opdelt i positive og kritiske bemærkninger ligesom likes og dislikes?) En ansvarlig for MTR (webmaster) skal kunne gå ind og slette urimelige/sårende kommentarer og evt. blokere en bruger. Eksempel på firma: Supermarkedskæde med landsdækkende butiksnet Kontakt-oplysninger (Firmas navn, adresse, telefon, mail, web) Generel beskrivelse af virksomheden: historie, ejer-forhold, ejers ønsker for virksomheden og generel indsats for at nå målene. CSR-profil. Geografisk dækning med butikker / leverance. Rapporter om hygiejne, arbejdsmiljø og evt. resultat af bæredygtighedsanalyse af virksomheden. Produktgrupper (overblik over handelsvirksomhedens sortiment): Fx: Mælkeprodukter Grønsager Kød Kolonial Non food produkter Karakteristik af produkter: Firmaet skal have mulighed for at samle produkterne i grupper (fx frisk mælk, synet mælk, ost, smør, svinekød, oksekød, fjerkrækød osv.) og tilknytte produktionsbeskrivelser og kriterier fælles for hele gruppen. Hvert enkelt produkt, der bliver sporbart i MTR, får tilknyttet beskrivelserne der gælder for produktets gruppe. Eksempel på produkt: Minimælk 20 % store kvægracer og 80 % jersey. Tilhører produktgruppen: Frisk mælk med jersey. Virksomheden eller virksomhederne, der har leveret produkterne i gruppen. Virksomhedens politik for handle med dette produkt (fx friskhed, oprindelsesland, etc.) Kvalitetsbeskrivelse: o Krav der stilles til leverandørvirksomhederne o Tilknyttede kriterier der afspejler den behandling handelsvirksomheden giver produktet (vægtet: lille, middel, høj), Erik Fog 6

7 Når man står på firmabeskrivelsen kan man se kriterieprofilen for hele virksomheden. Når man står på en produktgruppe kan man se kriterieprofilen for den produktgruppe. Kriterieprofilen på disse niveauer er sammenvejninger af kriterieprofilen for virksomhedens produkter vægtet efter omsætningen af de respektive produkter. (Der skal findes en formel for sammenvejning, hvor fx vægt, volumen og værdi kan vejes sammen på en acceptabel måde) Produktansvarlig vurderer produktprofil mod forbrugerprofiler Se om der er tegn på at interessen for bestemte kriterier udvikler sig, hvilket kan få betydning for, hvilke kriterier der skal lægges vægt på hos underleverandører og i egen virksomhed. Undersøge om der er forbrugergrupper, der i særlig grad matcher kriterieprofilen i ens egen virksomhed og udforske disse forbrugeres profiler for at tilpasse markedsføringen til disse grupper. Fra Forbruger-området i MTR søges forbruger-profiler ud, der matcher en bestemt søgning Søgningen kunne fx filtreres efter disse kriterier: Har medtaget den ønskede produktgruppe (fx mælk) i sin kriterie-profil Kriterie-profilen har et match i forhold til virksomhedens kriterieprofil over en vis procentdel. Bestemt geografisk område Søgningen munder ud i en liste over forbrugere Listen kan sorteres fx efter faldende match-procent. Brugeren kan få vist listen, så forbrugernes kriterieprofil bliver synlig til visuel vurdering og udvælgelse Brugeren kan klikke sig ind på hver enkelt forbruger og udforske dennes profil. Der kunne parallelt søges produktionsvirksomheder ud, der leverer produkter i den pågældende produktgruppe. Kriterie-profilerne for udvalgte produktionsvirksomheder kan sammenholdes med udvalgte forbrugeres kriterie-profiler for at vurdere matchet visuelt eller i form af en match-procent. Forarbejder Erik Fog 7

8 Leverandøransvarlig tjekker leverandører Ønske om at sikre, at leverandørernes profiler understøtter (evt. forbedrer) virksomhedes profil Almindelig forretningsmæssig vurdering af leverandører (hvor bæredygtige er de?) Søger nye leverandører Søger producenter ud, der matcher virksomhedens ønsker: a) geografisk område, b) har den produktion, der ønskes (fx mælk fra jersey køer) Får skærmbillede, der viser: Liste over landbrug, der matcher søgning. Evt. kan der være en stikordsliste, der kommer fra landmændenes profiler. To muligheder: Klikker ind på en fra listen Kommer ind på landmandens profilside, og kan bl.a. se bedriftens kriterieprofil eller kan gå ind og se selve produktionsgrenens (mælk) profil. Kan tacke bedriften, så den vises som link på brugerens egen profilside (lukket del kun med adgang for brugeren selv) Sætte flueben ved de bedrifter man ønsker at se i en oversigt over kriterieprofiler Der kommer et skærmbillede, hvor bedrifterne vises som en liste med kriterieprofilen vist Brugerens egen virksomhedsprofil kan klikkes på, så man visuelt kan sammenligne Man kan vælge også at få vist en angivelse på hver bedrift med procentuel match med brugerens profil. (enten hele profilen eller for hvert kriterium for sig) Tjekker eksisterende leverandører Åbner liste over egne leverandører på intern del af egne profil. Kan evt. filtrere til kun at vise leverandører til bestemt produktgruppe. Kan gå til hver enkelt leverandørs profil og der gå igennem, om det ser ud, som man ønsker. Kunne også udvikles til at man på leverandørlisten kan få markering af om bestemte kriterier har udviklet sig positivt eller negativt i en valgt tidsperiode. Eller om leverandørernes kriteriematch med brugerens virksomhed er steget eller faldet. Leverandører der har udviklet sig i en bestemt retning kan derefter kontaktes for at drøfte udvikling i samarbejdet. Erik Fog 8

9 Produktansvarlig sikrer produktprofil Lægger firmaets profil (beskrivelse af produktion) ind Ønsker at firmaets produkter er synlige i MTR Ønske om at forbrugere og afsætningsled kan få øje på virksomhedens produktion og blive klar over (glad for) det virksomheden gør for at lave nogle gode produkter (der berettiger til en ordentlig pris). Profilen udfyldes ved en blanding af: a) indtastet tekst, afkrydsning af valgmuligheder (fx produkter, og kriterier, der skal kunne genfindes hos andre aktører), tilknytning af filer (fx billeder, kvalitetsrapporter, certifikater mv.) Profilen kan redigeres af virksomheden. Alle brugere, der selv har en profil, kan kommentere profilen på en slags blog (skal den være opdelt i positive og kritiske bemærkninger ligesom likes og dislikes?) En ansvarlig for MTR (webmaster) skal kunne gå ind og slette urimelige/sårende kommentarer og evt. blokere en bruger. Eksempel på firma: Mejeri der forarbejder bl.a. jersey-mælk Kontakt-oplysninger (Firmas navn, adresse, telefon, mail, web) Generel beskrivelse af virksomheden: historie, ejer-forhold, ejers ønsker for virksomheden og generel indsats for at nå målene. CSR-profil. Rapporter om hygiejne, arbejdsmiljø og evt. resultat af bæredygtighedsanalyse af virksomheden. Produktionsgrene (beskrivelse af produktionens indretning): Konsummælk (herunder hygiejne og andre kvalitetsanalyser) Ost (herunder hygiejne og andre kvalitetsanalyser) Mælkepulver (herunder hygiejne og andre kvalitetsanalyser) Valleekstrakt til medicinalindustrien (indgår ikke i fødevare-værdikæde, men kunne kobles på, hvis platformen viser sig at være attraktiv til at markedsføre ydelser i netværket) Biogas (indgår ikke i fødevare-værdikæde, men kunne kobles på, hvis platformen viser sig at være attraktiv til at markedsføre ydelser i netværket) Karakteristik af produkter: Firmaet skal have mulighed for at samle produkterne i grupper (fx frisk mælk, synet mælk, frisk ost, lagret ost, skimmelost osv.) og tilknytte produktionsbeskrivelser og kriterier fælles for hele gruppen. Hvert enkelt produkt, der bliver sporbart i MTR, får tilknyttet beskrivelserne der gælder for produktets gruppe. Erik Fog 9

10 Eksempel på produkt: Minimælk 20 % store kvægracer og 80 % jersey. Tilhører produktgruppen: Frisk mælk med jersey. Procesbeskrivelse: Produktionsforløb og anvendt teknologi, mængde. Kvalitetsbeskrivelse: o Tiltag, der gennemføres for at sikre høj kvalitet o Tilknyttede kriterier, der afspejler hvordan virksomheden behandler produktet (vægtet: lille, middel, høj) o Kvalitetsrapporter fra friskmælksproduktionen. Når man står på firmabeskrivelsen kan man se kriterieprofilen for hele virksomheden. Når man står på en produktionsgren kan man se kriterieprofilen for den produktionsgren. Kriterieprofilen på disse niveauer er sammenvejninger af kriterieprofilen for virksomhedens produkter vægtet efter mængden af de respektive produktioner. (Der skal findes en formel for sammenvejning, hvor fx vægt, volumen og værdi kan vejes sammen på en acceptabel måde) Produktansvarlig vurderer produktprofil mod forbrugerprofiler Se om der er tegn på at interessen for bestemte kriterier udvikler sig, hvilket kan få betydning for, hvilke kriterier der skal lægges vægt på hos underleverandører og i egen produktion. Undersøge om der er forbrugergrupper, der i særlig grad matcher kriterieprofilen i ens egen produktion og udforske disse forbrugeres profiler for at tilpasse markedsføringen til disse grupper. Fra Forbruger-området i MTR søges forbruger-profiler ud, der matcher en bestemt søgning Søgningen kunne fx filtreres efter disse kriterier: Har medtaget den ønskede produktgruppe (fx mælk) i sin kriterie-profil Kriterie-profilen har et match i forhold til virksomhedens kriterieprofil over en vis procentdel. Bestemt geografisk område Søgningen munder ud i en liste over forbrugere Listen kan sorteres fx efter faldende match-procent. Brugeren kan få vist listen, så forbrugernes kriterieprofil bliver synlig til visuel vurdering og udvælgelse Brugeren kan klikke sig ind på hver enkelt forbruger og udforske dennes profil. Salgsansvarlig finder match i afsætningsleddene Erik Fog 10

11 Finde de virksomheder, der har en matchende profil til de produkter man ønsker at sælge. Hvilket forventes at give et godt udgangspunkt for gode aftaler og priser. Holde øje med om der er en udvikling i kriterie-profilerne på markedet, som gør det relevant at overveje sin egen produktion. Fra handelsområdet i MTR søges en liste ud med virksomheder, der matcher bestemte søgekriterier: Handler med den ønskede produktgruppe (fx mælk) Andre forretningsmæssige kriterier (fx omsætningen størrelse, geografiske placering osv) Kriterie-profilen har et match i forhold til bruger-virksomhedens kriterieprofil, der ligger over en vis procentdel. Søgningen munder ud i en liste over virksomheder. Listen kan sorteres fx efter faldende match-procent. Brugeren kan få vist listen, så virksomhedernes kriterieprofil bliver synlig til visuel vurdering og udvælgelse Brugeren kan klikke sig ind på hver enkelt virksomhed og udforske dennes profil. Landmand Sikrer produktprofil Lægger sin egen profil (beskrivelse af produktion) ind Aftagerfirmaer (fx mejeri) kræver det for at mejeriprodukterne kan indgå i MTR Ønske om at forbrugere og afsætningsled kan få øje på ens produktion og blive klar over (glad for) det man gør for at lave nogle gode produkter (der berettiger til en ordentlig pris). Profilen udfyldes ved en blanding af: a) indtastet tekst, afkrydsning af valgmuligheder (fx produkter, og kriterier, der skal kunne genfindes hos andre aktører), tilknytning af filer (fx billeder, kvalitetsrapporter, certifikater mv) Profilen kan redigeres af landmanden. Alle brugere, der selv har en profil, kan kommentere profilen på en slags blog (skal den være opdelt i positive og kritiske bemærkninger ligesom likes og dislikes?) En ansvarlig for MTR (webmaster) skal kunne gå ind og slette urimelige/sårende kommentarer og evt. blokere en bruger. Erik Fog 11

12 Eksempel på landmand: Mælkeproducent med jersey-køer Kontakt-oplysninger (Ejer navn, Gårdens navn, adresse, telefon, mail, web) Generel beskrivelse af bedriften: historie, ejer-familien, ejers ønsker for bedriften og generel indsats for at nå målene. Evt. resultat af bæredygtighedsanalyse af bedriften. Produktionsgrene (beskrivelse af produktionens indretning): Kvæghold (herunder sundhedsstatus /rapporter) Planteprodukter til salg (herunder kvalitetsstandarder / evt. certifikater, økologirapport mv.) Andet til salg Beskrivelse af produktionsgrene: Antal køer, leveret mængde mælk, leveret mængde slagtedyr, antal solgte levedyr, tiltag for at sikre god kvalitet Plantearter der sælges, mængder, tiltag for at sikre god kvalitet Maskinstationsydelser Når man står på bedriftsbeskrivelsen kan man se kriterieprofilen for hele bedriften Når man står på en produktionsgren kan man se kriterieprofilen for den produktionsgren. Kriterieprofilen på disse niveauer er sammenvejninger af kriterieprofilen for bedriftens produkter vægtet efter mængden af de respektive produktioner. (Der skal findes en formel for sammenvejning, hvor fx vægt, volumen og værdi kan vejes sammen på en acceptabel måde) Beskriver sine produkter Karakteristik af produkter: Mælk: mængde, kvalitetsrapporter (protein%, fedt %, bakterier, celler), produktionsstandarder (fx Arla-gården), tiltag til sikring af god kvalitet, tilknyttede kriterier (vægtet: lille, middel, høj) Kød: mængde (slagteddyr), kvalitetsrapporter (fra slagteri), produktionsstandarder (fx Arla-gården), tiltag til sikring af god kvalitet, tilknyttede kriterier (vægtet: lille, middel, høj) Kartofler: mængde, kvalitetsrapporter (fra aftager fx frasortering), produktionsstandarder, tiltag til sikring af god kvalitet, tilknyttede kriterier (vægtet: lille, middel, høj) Frøgræs (indgår ikke i fødevare-værdikæde, men kunne kobles på, hvis handelsfirmaer for frø er interesserede) Mejetærskning (for andre) (indgår ikke i fødevare-værdikæde, men kunne kobles på, hvis platformen viser sig at være attraktiv til at markedsføre ydelser i netværket) Finder match hos aftagerne Erik Fog 12

13 Mulighed for at få bedre afsætningsvilkår (især pris) ved at levere til firmaer, der lægger vægt på de forhold, som landmanden gør noget ud af / kan levere via sine produkter. Mulighed for bedre status hos forbrugerne (synlighed / likes) ved at afsætte via firmaer, der har høj anerkendelse hos forbrugerne. Sammenholder egen kriterieprofil med aftageres kriterieprofil og forbrugerbedømmelser Vælger fx mælk ud og får opslag, der viser: Kriterieprofil af egen mælkeproduktion (produkt-niveau) Kriterieprofil af mejeri (firma-nivau) (valgt fra mejeri-liste) Kriterieprofil for a) mælk fra b) forbrugersegment (valgt fra liste med forbrugersegmenter) Sammenligningen kan være ren visuel eller suppleret med procentberegninger af match for hvert kriterium og evt. en procentberegning på matchet for alle kriterier under et. Sammenligningerne kan gemmes som dokumenter, der kan udskrives. Fra sammenligningssiden kan åbnes nye sider ved at klikke på link til mejeri eller forbrugersegment, så man kan få uddybende info om disse. Erik Fog 13

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Få styr på TripAdvisor

Få styr på TripAdvisor 10 11 KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 12 Ved at være aktivt til stede på TripAdvisor får du en række funktioner, du kan udnytte til at gøre din tilstedeværelse bedre og allervigtigst har du muligheden

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK

BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK KVALITATIV UNDERSØGELSE AF BRUGERNE PÅ EFTERUDDANNELSE.DK Oktober 2014 Udarbejdet af Lars Jansen & Claus Dan Pedersen, Advice Digital STYRELSEN FOR IT OG LÆRING BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK KVALITATIV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere