Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:"

Transkript

1 Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1

2 Praktiske oplysninger Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe Tlf.: , Fax: Forstander: Torben Bøg-Jensen Indhold 1. Målgruppe Lovgrundlag Ydelser Idégrundlag og målsætninger Typisk dagsforløb Personale Pædagogiske metoder Fysiske rammer Samarbejde med kommunen Øvrige relevante samarbejdspartnere Sundhedsydelser Madleverancer Pårørendesamarbejde Brugerindflydelse Øvrigt...7 2

3 1. Målgruppe AutismeCenter Holmehøj er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme. AutismeCenter Holmehøj består af selvstændige boenheder i Ringe og Kværndrup, samt beskæftigelsestilbud tilknyttet hver af de to boenheder. Derudover leverer AutismeCenter Holmehøj konsulentydelser, blandt andet til brugere i en mere selvstændig boligform, samt mere specifikke opgaver inden for autismeområdet. De fleste som bor eller har arbejdstilbud i en af AutismeCenter Holmehøjs enheder, har alle udviklingsforstyrrelser som følge af tidlig autisme, hvilket blandt andet bevirker: - mangelfuld deltagelse i socialt samspil - omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation - udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser, ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge. Borgerne har derfor behov for et specialiseret behandlingstilbud, der dog kan variere meget i hvilken støtte og vejledning, den enkelte borger har brug for. 2. Lovgrundlag Lovgrundlaget for bo- og værkstedstilbudet findes i Lov om Social Service 108 og Ydelser Borgerne i AutismeCenter Holmehøj modtager alle pension. De betaler for nedenstående ydelser, som bliver individuelt regnet ud, Priserne er ca: - Forplejning: kr ,- pr. måned - Vask/rengøring: kr. 320,- pr. måned - Bus: kr. 386,- pr. måned - Rengøring af værelse: kr. 582,- pr. måned - Aktiviteter: kr. 228,- pr. måned - Ledsagelse: kr. 160,- pr. time Husleje i de enkelte afdelinger er opdelt således, at Holmehøj Hus B og Hus C betaler ca. kr ,- i husleje inkl. forbrug til boligselskabet Domea, hvorved de også modtager boligstøtte fra kommunen. Kirkevej Hus A og Hus C betaler ca. kr husleje inkl. forbrug til Autismecenter Holmehøj. Borgerne afholder derudover individuelt udgifter til blandt andet: Ansvarsforsikring, tandlæge, medicinudgifter, tøj, frisør, befordring og lommepenge. Der er brugerbetaling i forbindelse med ferier, fester, aktiviteter, m.m. Personalet i boafdelingerne kan, efter aftale med de pårørende, hjælpe den enkelte borger med at administrere sin økonomi. Regnskab over borgerens økonomi kan til enhver tid forelægges de pårørende. Der udarbejdes en skriftlig aftale i forhold til økonomien. Personalet yder støtte til alle daglige funktioner, som for eksempel: personlig hygiejne, madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask, havearbejde, samt støtte til at forstå sin omverden m.m. 3

4 2012 Pladser Takst Timer dag/aften Timer nat Timer i alt AcH - Døgntilbud ,3 0,4 4,7 AcH - Kværndrup A, Døgntilbud ,5 0,5 5,0 AcH - Kværndrup D, Dagtilbud ,6. 3,6 AcH, Centrumværkstedet, Dagtilbud ,1. 2,1 Ovenstående tabel angiver ansigt-til-ansigt-tid eller direkte tid som antal timer pr. borger pr. døgn. Ansigt-tilansigt-tid eller direkte tid er i Region Syddanmark defineret som, de timer hvor omsorgspersonalet er sammen med borgerne. Den andel af personalets tid, der ikke er direkte tid bruges blandt andet på: Overlap, dokumentation, pauser, møder, supervision, kurser og temadage, ferie, sygdom og andet fravær. Den direkte tid indeholder kun omsorgspersonale, herudover er der administrativt personale, ledelse og servicepersonale. 4. Idégrundlag og målsætninger Målet med vores arbejde er, at den enkelte opnår en så alsidig udvikling som muligt, hvad angår praktiske færdigheder som kommunikativt, socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt. Der arbejdes meget på, at den enkelte borger i så høj grad som muligt bliver i stand til at kompensere for sit handicap og overtage mere og mere ansvar for sig selv og fællesskabet og dermed opnå størst mulig livskvalitet. Struktur og forudsigelighed i hverdagen er et vigtigt hjælpemiddel til at skabe sikre rammer om den enkeltes udvikling. Strukturen fastlægges altid med udgangspunkt i den enkelte borger og justeres løbende i takt med den enkeltes udvikling. Borgerne indgår så vidt det er muligt, sammen med personalet i alle daglige funktioner, ved madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask, havearbejde m.m., da det netop er en vigtig del af vores mål, at borgerne opnår en højere grad af selvstændighed i hverdagens praktiske opgaver, da det ligeledes giver livskvalitet for den enkelte. Der arbejdes med de 6 kvalitetsstandarder og implementeringen er i fuld gang. 5. Typisk dagsforløb Beskæftigelsen Borgerne arbejder som udgangspunkt på Centrumværkstedet eller Værkstedet på Kirkevej, som er i gå-/ cykelafstand fra boafdelingerne. Centrumværkstedet er normeret til 16 brugere og Værkstedet på Kirkevej er normeret til 20 brugere. Værkstedernes personale arbejder i hverdagen sammen med de enkelte boafdelingers personale med henblik på, at give den enkelte værkstedsbruger optimal mulighed for støtte i hverdagen. Det primære mål med arbejdet er, at støtte de enkelte brugere i alsidig udvikling af øgede færdigheder. Værkstederne har en mindre egenproduktion indenfor eksempelvis træ, syning, vævning, smykkefremstilling m.m. Vi har desuden naturværksted, et motionshold og et PC-værksted. Centrumværkstedets åbningstider: mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15, onsdag , fredag og Værkstedet på Kirkevejs åbningstider: mandag, onsdag og torsdag kl , tirsdag og fredag Produkterne sælges i egen butik i Ringe by, som beboerne passer sammen med personalet. 4

5 Fritid Ringe og Kværndrup byder på flere muligheder, hvad angår fritiden såsom svømmehal, motionscenter, kirke, hockeyklub, ridning, biograf, fælleshus, museum, bibliotek, café, pub, pizzeria m.m. I det omfang det er muligt, støtter vi beboerne i at bruge nærmiljøets muligheder, alt efter den enkeltes interesser og behov. Flere af borgerne har en eller flere fastlagte fritidsaktiviteter i ugens løb. Regelmæssig fysisk udfoldelse i form af løb, svømning, cykling eller andet planlægges sammen med den enkelte borger, som oftest foregår det i små grupper, eventuelt på tværs af afdelingerne. Klub Hver mandag aften har borgerne der bor på Holmehøjvej tilbud om at gå i den interne klub. Klubben har til huse på Centrumværkstedet. Der udbydes for tiden følgende aktiviteter: sang og musik, højtlæsning, tegning/maling, videofilm m.m. 6. Personale AutismeCenter Holmehøj har en personalenormering på ca. 101 fuldtids pædagogstillinger, 2 kontorassistenter og 3 rengøringsassistenter, samt en økonoma og en pedel. Grundplanen ser således ud: På Centrumværkstedet og Værkstedet på Kirkevej er personalenormeringen - 1 værkstedsassistent til 3 brugere. På Holmehøjvej Hus C er der 2-3 pædagoger på arbejde til 8 borgere, samt sovende nattevagt. Holmehøjvej - Hus B er der 4-5 pædagoger på arbejde til 8 borgere, samt vågen nattevagt. På Kirkevej Hus A er der 5-6 pædagoger på arbejde til 12 beboere, samt vågen nattevagt. Kirkevej Hus C er der 4-5 pædagoger på arbejde til 5 beboere, samt vågen nattevagt. I alle afdelingerne er der tilknyttet en rengøringsassistent samt en afdelingsleder. Der kan komme forskydninger i antallet af personaler afhængig af hvilke opgaver og hvor mange konsulentydelser/ særforanstaltninger vi løser. Fagligt forsøger vi at holde en høj standard, blandt andet ved at kvalitetssikre vores rutiner og arbejdsmetoder, i form af afkrydsningsskemaer, tjekskemaer, manualer, samt deltage i konferencer og kurser (internt og eksternt) om autisme. Supervision benyttes også. Derudover samarbejder vi med andre institutioner. Det etiske element betyder ligeledes meget for os og sammen med vores værdigrundlag, vil det være styrende for vores handlinger. 7. Pædagogiske metoder TEACCH - Det betyder vi arbejder målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, der er kendetegnet ved at være forudsigeligt og præget af overskuelighed. Det er vigtigt, at den enkelte borger oplever sammenhænge og meningsfuldhed i en hverdag der er overskuelig, forståelig og udviklende. Metoden er anerkendt, veldokumenteret og vi har også rigtig gode erfaringer med den. Vi har en individuel tilgang til den enkelte borger. Der laves individuelle støttesystemer, som kan bestå af 5

6 visuelle hjælpesystemer, procesbeskrivelser og/eller verbal/fysisk. Dette sker ved observationer og registreringer. KRAP er en metodetilgang vi arbejder systematisk med. KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende pædagogik. Delmål og mål fastsættes ved handleplansmøder, personalemøder og i et løbende samarbejde med forældre, pårørende, sagsbehandlere, m.m. 8. Fysiske rammer AutismeCenter Holmehøj består af Holmehøjvej - Hus B og Hus C og Kirkevej - Hus A og Hus C samt Det Gule Hus. Holmehøjvej - Hus B og Hus C er lejligheder som er bygget i 2008, hvor der er normeret til 8 borger i hvert hus i alt 16. Kirkevej - Hus A og Hus C er lejligheder som er bygget i 2011, hvor der er normeret til henholdsvis 14 borger og 6 borger i alt 20. Borgerne har egen lejlighed med tekøkken og bad/ toilet, samt terrasse som er tilknyttet hver enkelt lejlighed med fliser og havehegn omkring. Borgernes lejligheder er på ca. 40 kvadratmeter. I institutionen er der ligeledes fællesarealer - som stue/ opholdsrum og køkken. Det Gule Hus er en ældre bolig, hvor der er pladser til 3 unge mennesker. 9. Samarbejde med kommunen Der afholdes møde vedrørende individuelle planer hvert år, hvor følgende personer kan deltage: - borgeren selv - personale fra AutismeCenter Holmehøj (fra boafdeling samt fra værkstedet) - pårørende - sagsbehandler - den pædagogiske konsulent fra Region Syddanmark - personale fra skole CSV eller andre dagtilbud På møderne vedrørende individuelle planer gøres der - i størst muligt samarbejde med den enkelte borger - status over borgerens udvikling, og der evalueres blandet andet på mål og delmål. 10. Øvrige relevante samarbejdspartnere AutismeCenter Holmehøj ønsker et tæt samarbejde med forældre/pårørende. Det er af stor betydning, at pårørende og personale udveksler informationer, erfaringer, aftaler, m.m. Derudover ønsker vi et tæt samarbejde med kommunerne, Region Syddanmark og andre relevante samarbejdspartnere. Ud over møde vedrørende individuelle planer orienterer vi vores samarbejdspartnere, når der er væsentlige ændringer/hændelser i arbejdet med borgerne. 11. Sundhedsydelser AutismeCenter Holmehøj tilbyder ikke sundhedsydelser. Borgerne benytter sig af kommunale tilbud såsom hjemmehjælpeordning, sygepleje og andet. Serviceydelser som ergoterapi, fodterapi, kiropraktor ect. afholder den enkelte borger selv udgiften til. 6

7 12. Madleverancer På Holmehøjvej betaler borgerne til en fælles kostkasse i hver af afdelingerne. Borgerne har på skift hjemmedag, hvor de i samarbejde med personalet, står for tilberedning af aftensmaden. Der er stor fokus på hvilke råvarer som bliver benyttet, så det er en sund og nærende kost, som bliver serveret. På Kirkevej er der et centralkøkken, som tilbereder maden. Der er opmærksomhed på, at tilberede spændende og varieret kost af gode råvare. To afdelinger får maden ud, som færdiglavet der kun skal varmes. En afdeling får nogen dage maden over på afdelingen, som færdiglavet og andre dage, får de ingredienserne over, da der er borgere, som ønsker at være med til at lave maden færdig til servering. 13. Pårørendesamarbejde Pårørenderådets formål er at varetage borgernes og de pårørendes interesser og medvirke til en løbende dialog om AutismeCenter Holmehøjs målsætning, pædagogiske udviklingsplaner, dets tilrettelæggelse af borgernes og personalets dagligdag og om evaluering af dets virksomhed. 14. Brugerindflydelse Den enkelte borger samarbejder med personalet og pårørende om egen udvikling. Derudover samarbejder borgeren - med den fornødne støtte - med de øvrige borgere om en lang række opgaver i hverdagen. Der afholdes ugentlige beboermøder i de fleste boafdelinger, hvor den enkelte borger har mulighed for at få indflydelse på hverdagen, fritidsaktiviteter, ferieture, nye tiltag, m.m. Pårørende er altid velkomne til at aftale møder/samtaler med det formål at afhjælpe opståede vanskeligheder. Ligesom man altid er velkommen i AutismeCenter Holmehøjs boafdelinger og på værkstedet. Det er dog bedst for borgerne, at besøg aftales i forvejen. 15. Øvrigt Så vidt det er muligt tilbydes borgerne i boafdelingerne hvert år en årlig fælles sommerferie. Borgerne afholder selv udgifterne til kost, logi og personaletimer samt transport og aktiviteter. Derudover kan der i begrænset omfang tilbydes små grupper af borgere, som har fælles interesse i dette, yderligere ferierejser i ind- eller udlandet. 7

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere