Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:"

Transkript

1 Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1

2 Praktiske oplysninger Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe Tlf.: , Fax: Forstander: Torben Bøg-Jensen Indhold 1. Målgruppe Lovgrundlag Ydelser Idégrundlag og målsætninger Typisk dagsforløb Personale Pædagogiske metoder Fysiske rammer Samarbejde med kommunen Øvrige relevante samarbejdspartnere Sundhedsydelser Madleverancer Pårørendesamarbejde Brugerindflydelse Øvrigt...7 2

3 1. Målgruppe AutismeCenter Holmehøj er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme. AutismeCenter Holmehøj består af selvstændige boenheder i Ringe og Kværndrup, samt beskæftigelsestilbud tilknyttet hver af de to boenheder. Derudover leverer AutismeCenter Holmehøj konsulentydelser, blandt andet til brugere i en mere selvstændig boligform, samt mere specifikke opgaver inden for autismeområdet. De fleste som bor eller har arbejdstilbud i en af AutismeCenter Holmehøjs enheder, har alle udviklingsforstyrrelser som følge af tidlig autisme, hvilket blandt andet bevirker: - mangelfuld deltagelse i socialt samspil - omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation - udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser, ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge. Borgerne har derfor behov for et specialiseret behandlingstilbud, der dog kan variere meget i hvilken støtte og vejledning, den enkelte borger har brug for. 2. Lovgrundlag Lovgrundlaget for bo- og værkstedstilbudet findes i Lov om Social Service 108 og Ydelser Borgerne i AutismeCenter Holmehøj modtager alle pension. De betaler for nedenstående ydelser, som bliver individuelt regnet ud, Priserne er ca: - Forplejning: kr ,- pr. måned - Vask/rengøring: kr. 320,- pr. måned - Bus: kr. 386,- pr. måned - Rengøring af værelse: kr. 582,- pr. måned - Aktiviteter: kr. 228,- pr. måned - Ledsagelse: kr. 160,- pr. time Husleje i de enkelte afdelinger er opdelt således, at Holmehøj Hus B og Hus C betaler ca. kr ,- i husleje inkl. forbrug til boligselskabet Domea, hvorved de også modtager boligstøtte fra kommunen. Kirkevej Hus A og Hus C betaler ca. kr husleje inkl. forbrug til Autismecenter Holmehøj. Borgerne afholder derudover individuelt udgifter til blandt andet: Ansvarsforsikring, tandlæge, medicinudgifter, tøj, frisør, befordring og lommepenge. Der er brugerbetaling i forbindelse med ferier, fester, aktiviteter, m.m. Personalet i boafdelingerne kan, efter aftale med de pårørende, hjælpe den enkelte borger med at administrere sin økonomi. Regnskab over borgerens økonomi kan til enhver tid forelægges de pårørende. Der udarbejdes en skriftlig aftale i forhold til økonomien. Personalet yder støtte til alle daglige funktioner, som for eksempel: personlig hygiejne, madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask, havearbejde, samt støtte til at forstå sin omverden m.m. 3

4 2012 Pladser Takst Timer dag/aften Timer nat Timer i alt AcH - Døgntilbud ,3 0,4 4,7 AcH - Kværndrup A, Døgntilbud ,5 0,5 5,0 AcH - Kværndrup D, Dagtilbud ,6. 3,6 AcH, Centrumværkstedet, Dagtilbud ,1. 2,1 Ovenstående tabel angiver ansigt-til-ansigt-tid eller direkte tid som antal timer pr. borger pr. døgn. Ansigt-tilansigt-tid eller direkte tid er i Region Syddanmark defineret som, de timer hvor omsorgspersonalet er sammen med borgerne. Den andel af personalets tid, der ikke er direkte tid bruges blandt andet på: Overlap, dokumentation, pauser, møder, supervision, kurser og temadage, ferie, sygdom og andet fravær. Den direkte tid indeholder kun omsorgspersonale, herudover er der administrativt personale, ledelse og servicepersonale. 4. Idégrundlag og målsætninger Målet med vores arbejde er, at den enkelte opnår en så alsidig udvikling som muligt, hvad angår praktiske færdigheder som kommunikativt, socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt. Der arbejdes meget på, at den enkelte borger i så høj grad som muligt bliver i stand til at kompensere for sit handicap og overtage mere og mere ansvar for sig selv og fællesskabet og dermed opnå størst mulig livskvalitet. Struktur og forudsigelighed i hverdagen er et vigtigt hjælpemiddel til at skabe sikre rammer om den enkeltes udvikling. Strukturen fastlægges altid med udgangspunkt i den enkelte borger og justeres løbende i takt med den enkeltes udvikling. Borgerne indgår så vidt det er muligt, sammen med personalet i alle daglige funktioner, ved madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask, havearbejde m.m., da det netop er en vigtig del af vores mål, at borgerne opnår en højere grad af selvstændighed i hverdagens praktiske opgaver, da det ligeledes giver livskvalitet for den enkelte. Der arbejdes med de 6 kvalitetsstandarder og implementeringen er i fuld gang. 5. Typisk dagsforløb Beskæftigelsen Borgerne arbejder som udgangspunkt på Centrumværkstedet eller Værkstedet på Kirkevej, som er i gå-/ cykelafstand fra boafdelingerne. Centrumværkstedet er normeret til 16 brugere og Værkstedet på Kirkevej er normeret til 20 brugere. Værkstedernes personale arbejder i hverdagen sammen med de enkelte boafdelingers personale med henblik på, at give den enkelte værkstedsbruger optimal mulighed for støtte i hverdagen. Det primære mål med arbejdet er, at støtte de enkelte brugere i alsidig udvikling af øgede færdigheder. Værkstederne har en mindre egenproduktion indenfor eksempelvis træ, syning, vævning, smykkefremstilling m.m. Vi har desuden naturværksted, et motionshold og et PC-værksted. Centrumværkstedets åbningstider: mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15, onsdag , fredag og Værkstedet på Kirkevejs åbningstider: mandag, onsdag og torsdag kl , tirsdag og fredag Produkterne sælges i egen butik i Ringe by, som beboerne passer sammen med personalet. 4

5 Fritid Ringe og Kværndrup byder på flere muligheder, hvad angår fritiden såsom svømmehal, motionscenter, kirke, hockeyklub, ridning, biograf, fælleshus, museum, bibliotek, café, pub, pizzeria m.m. I det omfang det er muligt, støtter vi beboerne i at bruge nærmiljøets muligheder, alt efter den enkeltes interesser og behov. Flere af borgerne har en eller flere fastlagte fritidsaktiviteter i ugens løb. Regelmæssig fysisk udfoldelse i form af løb, svømning, cykling eller andet planlægges sammen med den enkelte borger, som oftest foregår det i små grupper, eventuelt på tværs af afdelingerne. Klub Hver mandag aften har borgerne der bor på Holmehøjvej tilbud om at gå i den interne klub. Klubben har til huse på Centrumværkstedet. Der udbydes for tiden følgende aktiviteter: sang og musik, højtlæsning, tegning/maling, videofilm m.m. 6. Personale AutismeCenter Holmehøj har en personalenormering på ca. 101 fuldtids pædagogstillinger, 2 kontorassistenter og 3 rengøringsassistenter, samt en økonoma og en pedel. Grundplanen ser således ud: På Centrumværkstedet og Værkstedet på Kirkevej er personalenormeringen - 1 værkstedsassistent til 3 brugere. På Holmehøjvej Hus C er der 2-3 pædagoger på arbejde til 8 borgere, samt sovende nattevagt. Holmehøjvej - Hus B er der 4-5 pædagoger på arbejde til 8 borgere, samt vågen nattevagt. På Kirkevej Hus A er der 5-6 pædagoger på arbejde til 12 beboere, samt vågen nattevagt. Kirkevej Hus C er der 4-5 pædagoger på arbejde til 5 beboere, samt vågen nattevagt. I alle afdelingerne er der tilknyttet en rengøringsassistent samt en afdelingsleder. Der kan komme forskydninger i antallet af personaler afhængig af hvilke opgaver og hvor mange konsulentydelser/ særforanstaltninger vi løser. Fagligt forsøger vi at holde en høj standard, blandt andet ved at kvalitetssikre vores rutiner og arbejdsmetoder, i form af afkrydsningsskemaer, tjekskemaer, manualer, samt deltage i konferencer og kurser (internt og eksternt) om autisme. Supervision benyttes også. Derudover samarbejder vi med andre institutioner. Det etiske element betyder ligeledes meget for os og sammen med vores værdigrundlag, vil det være styrende for vores handlinger. 7. Pædagogiske metoder TEACCH - Det betyder vi arbejder målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, der er kendetegnet ved at være forudsigeligt og præget af overskuelighed. Det er vigtigt, at den enkelte borger oplever sammenhænge og meningsfuldhed i en hverdag der er overskuelig, forståelig og udviklende. Metoden er anerkendt, veldokumenteret og vi har også rigtig gode erfaringer med den. Vi har en individuel tilgang til den enkelte borger. Der laves individuelle støttesystemer, som kan bestå af 5

6 visuelle hjælpesystemer, procesbeskrivelser og/eller verbal/fysisk. Dette sker ved observationer og registreringer. KRAP er en metodetilgang vi arbejder systematisk med. KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende pædagogik. Delmål og mål fastsættes ved handleplansmøder, personalemøder og i et løbende samarbejde med forældre, pårørende, sagsbehandlere, m.m. 8. Fysiske rammer AutismeCenter Holmehøj består af Holmehøjvej - Hus B og Hus C og Kirkevej - Hus A og Hus C samt Det Gule Hus. Holmehøjvej - Hus B og Hus C er lejligheder som er bygget i 2008, hvor der er normeret til 8 borger i hvert hus i alt 16. Kirkevej - Hus A og Hus C er lejligheder som er bygget i 2011, hvor der er normeret til henholdsvis 14 borger og 6 borger i alt 20. Borgerne har egen lejlighed med tekøkken og bad/ toilet, samt terrasse som er tilknyttet hver enkelt lejlighed med fliser og havehegn omkring. Borgernes lejligheder er på ca. 40 kvadratmeter. I institutionen er der ligeledes fællesarealer - som stue/ opholdsrum og køkken. Det Gule Hus er en ældre bolig, hvor der er pladser til 3 unge mennesker. 9. Samarbejde med kommunen Der afholdes møde vedrørende individuelle planer hvert år, hvor følgende personer kan deltage: - borgeren selv - personale fra AutismeCenter Holmehøj (fra boafdeling samt fra værkstedet) - pårørende - sagsbehandler - den pædagogiske konsulent fra Region Syddanmark - personale fra skole CSV eller andre dagtilbud På møderne vedrørende individuelle planer gøres der - i størst muligt samarbejde med den enkelte borger - status over borgerens udvikling, og der evalueres blandet andet på mål og delmål. 10. Øvrige relevante samarbejdspartnere AutismeCenter Holmehøj ønsker et tæt samarbejde med forældre/pårørende. Det er af stor betydning, at pårørende og personale udveksler informationer, erfaringer, aftaler, m.m. Derudover ønsker vi et tæt samarbejde med kommunerne, Region Syddanmark og andre relevante samarbejdspartnere. Ud over møde vedrørende individuelle planer orienterer vi vores samarbejdspartnere, når der er væsentlige ændringer/hændelser i arbejdet med borgerne. 11. Sundhedsydelser AutismeCenter Holmehøj tilbyder ikke sundhedsydelser. Borgerne benytter sig af kommunale tilbud såsom hjemmehjælpeordning, sygepleje og andet. Serviceydelser som ergoterapi, fodterapi, kiropraktor ect. afholder den enkelte borger selv udgiften til. 6

7 12. Madleverancer På Holmehøjvej betaler borgerne til en fælles kostkasse i hver af afdelingerne. Borgerne har på skift hjemmedag, hvor de i samarbejde med personalet, står for tilberedning af aftensmaden. Der er stor fokus på hvilke råvarer som bliver benyttet, så det er en sund og nærende kost, som bliver serveret. På Kirkevej er der et centralkøkken, som tilbereder maden. Der er opmærksomhed på, at tilberede spændende og varieret kost af gode råvare. To afdelinger får maden ud, som færdiglavet der kun skal varmes. En afdeling får nogen dage maden over på afdelingen, som færdiglavet og andre dage, får de ingredienserne over, da der er borgere, som ønsker at være med til at lave maden færdig til servering. 13. Pårørendesamarbejde Pårørenderådets formål er at varetage borgernes og de pårørendes interesser og medvirke til en løbende dialog om AutismeCenter Holmehøjs målsætning, pædagogiske udviklingsplaner, dets tilrettelæggelse af borgernes og personalets dagligdag og om evaluering af dets virksomhed. 14. Brugerindflydelse Den enkelte borger samarbejder med personalet og pårørende om egen udvikling. Derudover samarbejder borgeren - med den fornødne støtte - med de øvrige borgere om en lang række opgaver i hverdagen. Der afholdes ugentlige beboermøder i de fleste boafdelinger, hvor den enkelte borger har mulighed for at få indflydelse på hverdagen, fritidsaktiviteter, ferieture, nye tiltag, m.m. Pårørende er altid velkomne til at aftale møder/samtaler med det formål at afhjælpe opståede vanskeligheder. Ligesom man altid er velkommen i AutismeCenter Holmehøjs boafdelinger og på værkstedet. Det er dog bedst for borgerne, at besøg aftales i forvejen. 15. Øvrigt Så vidt det er muligt tilbydes borgerne i boafdelingerne hvert år en årlig fælles sommerferie. Borgerne afholder selv udgifterne til kost, logi og personaletimer samt transport og aktiviteter. Derudover kan der i begrænset omfang tilbydes små grupper af borgere, som har fælles interesse i dette, yderligere ferierejser i ind- eller udlandet. 7

Servicedeklaration for. AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet

Servicedeklaration for. AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet Praktiske oplysninger Kirkevej 14, A,B,C 5772 Kværndrup Tlf.: 99442929 Forstander: Torben Bøg-Jensen

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne Hus B og C, Holmehøjvej 2A Centrumværkstedet, Gestelevvej 14 Det Gule Hus, Algade 76 Praktiske oplysninger Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne Hus B og C på Holmehøjvej 2A Centrumværkstedet, Gestelevvej 14 Det Gule Hus, Algade 76 Praktiske oplysninger Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Læs mere

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk Servicedeklaration for Botilbudet Grønnebæk Praktiske oplysninger Mosevej 1, 6630 Rødding Tlf.: 74 55 29 78, Fax: 74 55 33 09 Centerleder: Las Urban Rasmussen Afdelingsleder Fuglemajgaard: Jørn Hyldtoft

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Holtegården

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Holtegården Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Holtegården Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri - tlf. 99442200 Centerleder: Susanne Peyk Vicecenterleder: Helle Friedrichsen

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 75 51 00 35 Forstander: Tove Noesgaard Mail: Tove.Noesgaard@soc.Regionsyddanmark.dk hjemmeside:

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdeling Bihuset, Bjerregårdsvej Praktiske oplysninger: Bjerregårdsvej 12-14 5000 Odense C Tlf.: 99443131 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdeling Bihuset, Roesskovsvej

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdeling Bihuset, Roesskovsvej Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdeling Bihuset, Roesskovsvej Praktiske oplysninger Roesskovsvej 127, 5200 Odense V Tlf. nr. 99 44 31 00 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@rsyd.dk

Læs mere

Servicedeklaration. Indhold. 1. Målgruppe. 2. Lovgrundlag

Servicedeklaration. Indhold. 1. Målgruppe. 2. Lovgrundlag Servicedeklaration for Ungdomsinstitutionen Egely Center for Børn & Unge Søndergaardsvej 9, 5580 Nørre Åby Centerleder: Kim Bøg-Jensen Vicecenterleder: Charlotte Damberg Tlf. 6440 1637, E-mail: egely@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration for. Botilbuddet Grønnebæk

Servicedeklaration for. Botilbuddet Grønnebæk Servicedeklaration for Botilbuddet Grønnebæk Praktiske oplysninger Mosevej 1, 6630 Rødding Tlf.: 99 44 16 30 Centerleder: Lars Urban Rasmussen Afdelingsleder Fuglemajgaard: Jørn Hyldtoft Afdelingsleder:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

Bihuset Aflastning Bjerregårdsvej 12-14, 5000 Odense C Tlf.: Centerleder: Torben Bøg-Jensen

Bihuset Aflastning Bjerregårdsvej 12-14, 5000 Odense C Tlf.: Centerleder: Torben Bøg-Jensen Bihuset Aflastning Bjerregårdsvej 12-14, 5000 Odense C Tlf.: 66159071 Centerleder: Torben Bøg-Jensen E-mail: torben.boeg-jensen@rsyd.dk Vicecenterleder: Lene Stentoft E-mail: lene.stentoft@rsyd.dk Afdelingsleder:

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier.

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier. Kvalitetsbeskrivelse for CAS4 2015 Kvalitetsbeskrivelsen for CAS4 tager udgangspunkt i kvalitetsmodel 2.0. Den er lavet på baggrund af det arbejde, der her på CAS4 har været med til at synliggøre vores

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Praktiske oplysninger Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf.: 76201100

Læs mere

Bihuset Roesskovsvej 127, 5200 Odense V Tlf.: 66169076 Fax: 63167092. Afdelingsleder: Sussi Juul Kjølby. E-mail: sussi.juul.kjoelby@rsyd.

Bihuset Roesskovsvej 127, 5200 Odense V Tlf.: 66169076 Fax: 63167092. Afdelingsleder: Sussi Juul Kjølby. E-mail: sussi.juul.kjoelby@rsyd. Bihuset Roesskovsvej 127, 5200 Odense V Tlf.: 66169076 Fax: 63167092 Afdelingsleder: Sussi Juul Kjølby E-mail: sussi.juul.kjoelby@rsyd.dk Hjemmeside:www.autismecenter.regionsyddanmark.dk Bihusets e-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Børn og Unge, Børnehusene

Servicedeklaration for Center for Børn og Unge, Børnehusene Servicedeklaration for Center for Børn og Unge, Børnehusene Praktiske oplysninger Lavsenvænget 2, 5200 Odense V Tlf.: 6311 0007 Centerleder: Kim Bøg-Jensen hjemmeside: www.bornehusene.dk e-mail: bornehusene@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Østruplund

Servicedeklaration for Østruplund Servicedeklaration for Østruplund Praktiske oplysninger: Klintebjergvej 75, 5450 Otterup Tlf.: 63 82 10 10, Fax: 63 82 10 13 Forstander: Lars Urban Rasmussen Mail: lars.urban.rasmussen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012. Autismecenter Holmehøj Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Uanmeldt tilsyn 2012. Autismecenter Holmehøj Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18892 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund/Pauline Lunding E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup Servicedeklaration for Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530666 Mail: egeparken64-boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup Servicedeklaration for Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72 53 06 82 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.boogaktiv.fmk.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Syrenparken

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Syrenparken Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Syrenparken Syrenparken vinter 2010 Praktiske oplysninger Syrenparken Syrenvej 18 C, 7080 Børkop Tlf.: 75866900, Fax: 75866976 Centerleder:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Kommunal overtagelse af AutismeCenter Holmehøj?

Kommunal overtagelse af AutismeCenter Holmehøj? Kommunal overtagelse af AutismeCenter Holmehøj? Temamøde i Socialudvalget - 15. august 2012 Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: 03-08-2012 Sagsnummer.: 18.10.08-A00-1-12 Version nr.: 05 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Boafdelingen. Tilbud til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse

Boafdelingen. Tilbud til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse Boafdelingen Tilbud til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse Bostøtten Tilbuddet om bostøtte gives til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse. Bostøtten gives som specialpædagogisk

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Servicedeklaration for Kollegiet

Servicedeklaration for Kollegiet Servicedeklaration for Kollegiet Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri - Kollegiet Teglgårdsparken 6-10 og 14, 5500 Middelfart Tlf.: 2949 3927/2949 3922 Afdelingsleder Hans Bjerregaard

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog STUn i bye http.dk gelse u.sla ://cs CSU-Klubben Tilbudskatalog 2015 Økonomi Tilbuddene i kataloget fra CSU-Klubben finansieres gennem takster. Taksterne fastsættes i Slagelse kommune til virkning fra

Læs mere

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde Et socialområde, en fælles indgang, seks sociale centre Tekst Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde regionsyddanmark.dk April 2017 2 Indledning og formål med takststrukturen Region Syddanmark

Læs mere

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 2 Om Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet ligger i Gl. Holte, tæt på offentlige transportmidler. Huset er en toetages bygning, hvor der er 6 lejligheder på ca. 45 kvadratmeter.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Servicedeklaration for. Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup Servicedeklaration for Seniorcenter Egebo Egeparken 64, 5772 Kværndrup BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom.

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Kollegiet Vestergade Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Tilbuddet er en udvidelse af Ringe Kostskoles eksisterende kollegietilbud og fungerer

Læs mere

Servicedeklaration for Bognæs Bo - og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for Bognæs Bo - og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Bognæs Bo - og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Vestergade 30, 5400 Bogense Tlf.: 63 81 18 70 Fax: 64 81 28 37 Forstander: Kirsten Agerskov Nielsen Hjemmeside: http://www.bognaes.dk/wm214251

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklaration for Østruplund

Servicedeklaration for Østruplund Servicedeklaration for Østruplund Praktiske oplysninger: Klintebjergvej 75, 5450 Otterup Tlf.: 99 44 14 00 Centerleder: Lars Urban Rasmussen Mail: lars.urban.rasmussen@rsyd.dk Afdelingsleder Slottet og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Servicedeklaration for Låddenhøj Handicapcenter Sydøstfyn

Servicedeklaration for Låddenhøj Handicapcenter Sydøstfyn Servicedeklaration for Låddenhøj Handicapcenter Sydøstfyn Låddenhøj Helgetoftevej 1 5800 Nyborg Tlf.: 65310447, Fax: 65311198 Afdelingsleder: Hanne Akstrup hanne.akstrup@rsyd.dk Mail til Låddenhøj: oesterhuse@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kompendiet til studerende på Aktivitetshuset Limfjorden

Kompendiet til studerende på Aktivitetshuset Limfjorden Kompendiet til studerende på Aktivitetshuset Limfjorden Fakta Som ny studerende på Aktivitetshuset Limfjorden vil vi byde dig velkommen til en praktik periode hvor vi håber du får både faglig og personlig

Læs mere

Servicedeklaration for Syrenparken - Pomonahuset

Servicedeklaration for Syrenparken - Pomonahuset Servicedeklaration for Syrenparken - Pomonahuset Praktiske oplysninger Pomonahuset Pomonavej 11 7100 Vejle Telefon 76 42 01 06 Mobil nr. 40 33 91 06 Centerleder: Susanne Peyk www.syrenparken.dk syrenparken@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Låddenhøj Handicapcenter Sydøstfyn

Servicedeklaration for Låddenhøj Handicapcenter Sydøstfyn Servicedeklaration for Låddenhøj Handicapcenter Sydøstfyn Låddenhøj Helgetoftevej 1 5800 Nyborg Tlf.: 65310447, Fax: 65311198 Afdelingsleder: Hanne Akstrup hanne.akstrup@rsyd.dk Mail til Låddenhøj: oesterhuse@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A

Bofællesskabet Nørrealle Nørrealle 53A Præsentation: Foto Praktisk beskrivelse af tilbuddet og de fysiske rammer Overordnet beskrivelse af målgruppen Adresse, telefon, mail, hjemmeside, lokalleders navn Bofællesskabet Grønningen er fra 1998.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 tlf. 45 82 70 90 2 Bofællesskab Birkerød Parkvej er et bofællesskab for voksne borgere med psykosociale

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Cathrinegården Institutionsprofil for Cathrinegården September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Cathrinegården...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Hus 10 Botilbudet Åge Holsmvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335567/ 68 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere