Velkommen til Vester Nebel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Vester Nebel"

Transkript

1

2

3 Velkommen til Vester Nebel Vester Nebel er en landsby i den nordlige del af Esbjerg kommune, tæt ved Esbjerg lufthavn. Sognet har ca. 300 husstande og ca. 800 indbyggere. Landsbyen er beliggende 4 km fra motorvej, ca. 8 km fra Varde og 8 km fra Esbjerg Nord. Byen har kollektiv trafikforbindelse med fast timedrift. Endvidere forsynes byen med fjernvarme samt kabel TV fra Esbjerg kommune. Vester Nebel er en levende by med mange forskellige tilbud bl.a.: dagpleje, børnehave, skole, fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub. Endvidere har vi et rigt foreningsliv for børn, unge og ældre. Byen byder også på et alsidigt erhvervsliv med ca. 25 virksomheder og 120 arbejdspladser. I Vester Nebel kan vi tilbyde: Nærhed, tryghed og overskuelighed Sammenhold om traditioner, såsom byfest, dilletant, julefrokost, juletræstænding, Sankt Hans bål. Rigt foreningsliv med et stort udbud af fritidsaktiviteter Tryg og sikker skolevej Posthus og kiosk Lejeboliger Stort lokalt engagement Sammenhold Kontinuitet fra dagpleje til børnehave og videre til skole, fritidshjem og klub Billige byggegrunde Og meget mere. Med denne folder ønsker vi at byde Jer Velkommen til Vester Nebel.

4 Dagplejen i Vester Nebel Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud, hvor der lægges vægt på omsorg, nærhed, tryghed, og at dagplejeren har et stort kendskab til det enkelte barn. I Vester Nebel er vi femten børn, fire dagplejere og en pædagog. Den daglige pasning foregår i de enkelte hjem, men vi er meget sammen enten på besøg hos hinanden, på små ture i lokalsamfundet eller i legestuen. På den måde lærer vi at kende hinanden, så børnene er trygge, når de skal i gæstepleje ved dagplejerens fravær. Vi er ude hver dag Vi betragter os som naturdagplejere. Vi er ude hver dag, idet vi kan se, at børnene trives i det fri. Vi bruger den natur, vi har her i Vester Nebel: Lindegården, landsbyliv og legepladsen. Traditioner er vigtige for os. Vi markerer fastelavn, påske, jul osv. Forældre og bedsteforældre inviteres til fest til fastelavn og jul. Om vinteren foregår legestuen i skolens gymnastiksal. Her får vi formiddagsmad, leger, synger og laver redskabsgymnastik, men lige så snart vejret tillader det, foregår legestuen i Vester Nebels Landsbyliv. Vester Nebel en landsby i live

5 Vester Nebel Børnehus Vester Nebel børnehus er en dejlig lille kommunal børnehave bygget i 1997 til 31 børn, 3 år efter blev den udbygget til 41 børn. I 2008 er vi normeret til 31 børn i alderen 3-6 år. Normeringen afhænger af børnetallet i byen. Åbningstiden er: man. - tors Fre Personalet består af: 1 leder, 1 souschef, 2 pædagoger og studerende. Derudover har vi nogle faste vikarer tilknyttet. Vi er en grøn institution som arbejder ud fra en miljørigtig tankegang. Vi bager selv alt vores brød og forarbejder naturens afgrøder sammen med børnene. I løbet af året har vi projekter omhandlende vand, strøm og affaldssortering. Her får vi besøg af Miljømusen som lærer os om miljø og genbrug. Vi er en børnehave i fortsat udvikling med en aktiv og engageret forældrekreds. Kontakt os gerne for et besøg. Vester Nebel Børnehus Leder Margit Thestrup tlf Vi arbejder også med andre emner så som musik, bevægelse og kultur, og så er der alle traditionerne f.eks. Fastelavn, påske, jul, Skt. Hans, koloni, bedsteforældredag og legepladsdag mm. Vi har en dejlig stor legeplads med masser af natur, som inspirerer til udeliv og leg. Vi har også 3 kaniner, som vores børn er med til at passe. Det nære miljø giver os mulighed for at skabe sammenhæng mellem dagpleje, børnehave, fritidshjemmet og skolen.

6 Vester Nebel Skolefritidshjem Skolefritidshjemmet er en lille institution med 37 børn og fire voksne, bestående af Leder, 2 pædagoger og en medhjælper. Vi holder til i det lille hus Kærmyssen på Vester Nebel Skole. Herfra har vi nemt adgang til skolens lokaler og områder, landsbyliv og områdets øvrige faciliteter. Det er i disse omgivelser, vi gennem forskellige pædagogiske tiltag på fritidshjemmet såvel som i de fritidspædagogiske aktivitetstimer, arbejder med læring og udvikling af børnenes individuelle kompetencer. For kontakt: Kærmyssen Leder Ann Jensen tlf Vi arbejder med mange forskellige pædagogiske tiltag, som f. eks. Leg, spil, kreative aktiviteter, fri leg, idræt, bevægelse, udeliv m.m. Variationen mellem de forskellige pædagogiske tiltag er med til at udvikle børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer, men også kompetencer indenfor krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Vester Nebel en landsby i live

7 Vester Nebel Fritids- og ungdomsklub Vester Nebel Fritids/ungdomsklub er lokaliseret på 1.sal af Vester Nebel skole. Vi har ca. 35 medlemmer i Fritidsklubben og i ungdomsklubben. Medlemmerne i fritidsklubben går i klasse. I ungdomsklubben er aldersgruppen fra 6. klasse op til 18 år. Klubben er funktionsopdelt således: computerrum, åben køkken/ samlingsrum, opholdstue med poolbord, fjernsyn, storskærm m.m. Endelig har vi også et hobbyafsnit, der giver mulighed for at kaste sig over forskellige kreative sysler. Ydermere har vi adgang til et musiklokale, som vi deler med skolen. Desuden har vi adgang til et skolekøkken samt sløjdlokale. Rundt om klubben har vi gode ude arealer. Vi har en stor skolegård med basketballbane. Adgang til tennisbanner, og shelterplads med bålfaciliteter. I vinterhalvåret bruger vi ligeledes en mulitihal, der er lokaliseret i byen. Vester Nebel Fritids/ ungdomsklub, er en del af Esbjergs netværk af klubber, her tilbydes et bredt udvalg af forskellige tilbud: Biograf Klub, motocross, musikarrangementer, idræt, rollespil mm. Ligeledes er vi medlem af Ungdomsringen. Ungdomsringen er et ideelt sted, at finde inspiration til temaaftener om de ting, der rører sig i unge menneskers liv. Det kunne være: sex og kærlighed, mobning, ernæring etc. Endelig er vi altid åbne for de forslag, som de børn/unge, der har deres daglige gang i klubben, kommer med. Det er vigtigt for os, at inddrage de unge i de ting der foregår i klubben i videst mulige omfang. Vester Nebel fritids/ungdomsklub tlf

8 Vester Nebel Skole Vester Nebel skole er den mindste landsbyskole i Esbjerg kommune. Skolen har ca. 90 børn fra børnehaveklassen til og med 6. Klasse. Der er ansat 18 voksne til alle de funktioner, et moderne skolevæsen kræver. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens og fagenes formål samt skolens målsætning. Den tilrettelægges ud fra de enkelte elevers forudsætninger, behov og muligheder og udmøntes bl.a. i et samarbejde mellem klassernes lærere og i et samarbejde med elever og forældre. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende. I tilrettelæggelsen af undervisningen forsøger vi at tilgodese det enkelte barn, bl.a. ved en differentiering af aktiviteterne og i brugen af forskellige undervisningsmaterialer. Hovedparten af undervisningen foregår efter en fast ugeplan, men i løbet af skoleåret vil forskellige arrangementer som projektuger, emnearbejde, ekskursioner, teaterture m.v. dog betyde, at skemaet ændres. Det er Vester Nebel Skoles mål, at der veksles mellem forskellige undervisningsformer og -metoder, som fremmer det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Derudover at børnenes selvstændighed mht. arbejdsform styrkes gennem skoleforløbet, og at børnene inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen. Vester Nebel en landsby i live

9 Vester Nebel Skole Skolen er godt på vej mod fleksible skemaer, hvor der både er tid til fordybelse og spændende projekter, der ikke ødelægges af en klokke, der ringer hver time. I løbet af skoleåret er der uger, hvor skemaet kan være helt ophævet, og det er så op til skolens lærere og pædagoger at tilrettelægge ugerne, så det er opgaven og indholdet, der bestemmer struktur og tidsforbrug. Da skolen er en lille skole, kender vi alle hinanden rigtig godt. Vi udnytter de fordele, der er ved at være på en lille skole. Hvert andet år tager hele skolen på skolebyt, hvor vi er sammen på lejr. Den skole vi bytter med, bor så på Vester Nebel skole imens. Året indeholder mange "ud af huset" aktiviteter, ligesom året er bygget op med faste traditioner i form af en årlig skolefest, fastelavnsfest, Luciaoptog, juleafslutning i kirken, teateroplevelser mm. Vi prøver fra skolens side, at være en aktiv medspiller for hele Vester Nebel og nyder de fordele, der er ved et tæt samarbejde med alle omkring os. For yderligere informationer kontakt: Vester Nebel Skole Skoleinspektør Jørgen Ahlquist tlf

10 Vester Nebel Idrætsforening Vester Nebel Idrætsforening (VNI) er hele lokalområdets idrætsforening, hvor der tilstræbes et bredt udbud af aktiviteter for alle aldersgrupper. Foreningen er opbygget omkring en bestyrelse og så en række aktivitetsudvalg, der står for de mange forskellige aktiviteter. Vester Nebel Idrætsforening har i sommerhalvåret aktiviteter på boldbanerne ved Vester Nebel Skole, mens aktiviteterne i vinterhalvåret foregår i Vester Nebel Multihus og i Vester Nebel skoles gymnastiksal. Der udbydes hvert halvår en række forskellige aktiviteter, og tilmelding foregår ved indskrivningen i Sognehuset, som normalt finder sted i henholdsvis februar og august. Vester Nebel Idrætsforening udgiver 6 gange årligt VNI-bladet, som omdeles til alle husstande i sognet. Bladet indeholder nyt om stort og småt, samt en oversigt over foreningens bestyrelse samt udvalgsmedlemmer. Hvis man ønsker at vide mere om arbejdet i foreningen, eller om aktuelle aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte de respektive aktivitetsudvalg. Vester Nebel Idrætsforening arrangerer hvert år i juni måned en byfest på banerne ved Vester Nebel skole. Arrangementet byder på mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper og højdepunktet er en fest lørdag aften i Vester Nebel Multihus. Her er der god mad, musik og dans, hvor unge som ældre får nogle hyggelige timer sammen i festligt lag. Vester Nebel en landsby i live

11 Vester Nebel Idrætsforening Vester Nebel Idrætsforening har en målsætning om at holde et meget lavt kontingentniveau. Dette for at sikre, at det ikke er af økonomiske årsager, at borgerne undlader at dyrke idræt. I den forbindelse er byfesten en vigtig indtægtskilde, som er med til at sikre et økonomisk grundlag for at drive aktiviteter med tidssvarende udstyr til særdeles rimelige priser. VNI ejer og driver Sognehuset, som er et værested for alle områdets beboere, der fysisk er placeret i forbindelse med Vester Nebel skole og boldbanerne. Huset indeholder et aktivitetsrum med bl.a. pool, bordtennis og dart, samt et opholdsrum med køkkenfaciliteter. Sognehuset benyttes til diverse møder af områdets foreninger, kortspil, sangaftener osv. ligesom det fungerer som klubhus for VNI i forbindelse med arrangementer på boldbanerne ved skolen. Sognehuset er ligesom Vester Nebel Multihus og tennisbanen opført af VNI i perioden med kommunal støtte og en hel del frivillig arbejdskraft. De tre projekter har været med til at sikre, at Vester Nebel har nogle gode fysiske rammer til idræt og sociale aktiviteter, som kan anvendes af alle områdets beboere. For kontakt: Formand Jesper Rasmussen tlf Se mere på hjemmesiden:

12 KFUM-Spejderne i Vester Nebel At være spejder betyder godt kammeratskab, masser af friluftsliv og gode oplevelser for livet. KFUM - Spejderne i Vester Nebel tilbyder oplevelser, aktiviteter, udfordringer og kristent fællesskab til både drenge og piger fra 2. klasse. Som spejder lærer man en masse ting ikke bare ved at høre om dem, men ved selv at prøve sig frem. Vi mødes onsdag aften kl i Spejderhytten, som ligger for enden af Folevænget. Du er velkommen til at kigge forbi, for at se hvad spejder er for noget. Spørgsmål om spejderne i Vester Nebel, kan rettes til gruppeleder: Knud Erik Nielsen tlf Stokbrovej Esbjerg N Vester Nebel en landsby i live

13 Landsbyliv Landsbyliv" er et samarbejde mellem lokalsamfundet, skolen i Vester Nebel og Skoletjenesten. Projekt Landsbyliv" er et tilbud om at opleve og studere en lokal landsby og dens nære omgivelser. I Vester Nebel er skabt ca. 20 besøgssteder. På Vester Nebel skole er indrettet basislokaler for aktiviteterne i området, og overnatning sker i shelters. Der er desuden bålplads, køkkenhus og en lærerhytte. I tilfælde af dårligt vejr, kan overnatning foregå indendørs. Under besøget vil der være mulighed for forskellige aktiviteter såsom fiskeri i Put and Take" sø, undersøgelser af sø og bæk, besøg på landbrug, smedje, kirke, rideskole, lufthavn, minkfarm og serigrafivirksomhed med mere. Der er også mulighed for at bruge Landsbyliv i forbindelse med endagsbesøg, dog uden besøgsstederne, men med gamle lege, vandløb og primitiv madlavning. For booking kontakt skoletjenesten mandag til torsdag kl på telefon: eller mail: Som noget nyt kan alle borgere i Vester Nebel låne landsbylivs udendørs arealer i weekender og skoleferier. Så skal I have børnefødselsdag, familiesammenkomst, eller bare en hyggedag med bål og udeleg, så kontakt venligst skoleleder Jørgen Ahlquist. Husk at efterlade området som I modtog det! (besøgssteder / Landsbyliv)

14 Vester Nebel Kirke Som et lille sogn, har Vester Nebel sogn siden reformationen været et annekssogn til Bryndum sogn. Vester Nebel sogn har således ikke været et selvstændigt præsteembede. Vester Nebel Kirke er en lille velholdt kirke bygget i romansk stil opført omkring slutningen af 1200 tallet. Oprindeligt bestod kirken kun af koret og skibet, omkring år 1500 blev våbenhuset og tårnet tilføjet. Kirken lå selv på åbne marker frem til 1829, hvor der blev bygget et lille skolehus ved det vestlige kirkegårdsdige. Først efter århundredskiftet opstod det nuværende Vester Nebel by. Kirken har udover de faste gudstjenester flere forskellige arrangementer i løbet af året. Her kan nævnes: babysalmesang, gospelgudstjenester, Gud og pasta (fællesspisning), filmklub, sangaften mm. Sognepræst for Bryndum og Vester Nebel sogne: Kirsten Kruchov Sønderby Kirkevangen Esbjerg N tlf mail: Formand for Menighedsrådet: Vagn Christiansen Foldgårdsvej Esbjerg N tlf Vester Nebel en landsby i live

15 Vester Nebel Brødudsalg Vester Nebel brødudsalg ved Bente og Aksel Jensen er en mindre kiosk, som sælger et bredt udbud af dagligvarer samt cigaretter og slik. Butikken har frisk bagt brød fra Tarp Bageri, og har desuden afhentning af medicin fra Jerne Apotek. Åbningstiderne er fra kl til kl alle dage undtaget mandag, hvor der er lukket. Til Brødudsalget er også knyttet posthus som har åbent på hverdage fra kl lørdage fra kl Lejeboliger Boligforeningen Fremad afd. 15 har 22 lejeboliger på Tranbergvænget i Vester Nebel. Lejlighederne er fordelt på 10 stk. med 2 værelser, 11 stk. med 3 værelser og 1 stk. med 4 værelser. Kontakt: Boligforeningen Fremad tlf: eller Børge Laustsen tlf: Boligforeningen afholder afdelingsmøde hvert år i marts måned i Vester Nebel sognehus. Desuden afholder beboerne sommerfest hvert år med grill og hygge, ligeledes i sognehuset.

16 Vester Nebel forsamlingshus A.M.B.A. Vester Nebel forsamlingshus er bygget i I 1939 blev huset til det nuværende A.M.B.A., hvor andelshaverne er de medlemmer, som årligt betaler en kontingent til Vester Nebel forsamlingshus. Efter en brand i 1949 blev huset udvidet med en lejlighed på 1. Sal, som i dag udlejes. I huset er der en stor sal på 130 m2 med plads til 120 gæster og en lille sal på 40 m2 med plads til 35 gæster. Der er herretoilet, handicaptoilet og to dametoiletter. Det er muligt at leje salene hver for sig. Køkkenet består af komfur med fire gasblus, en stor ovn og industriopvaskemaskine samt blæserkøleskab og fryser. Forsamlingshuset afholder hvert år ølsmagning, fastelavnsfest, dilettant, mortensaften, julefrokost og julebanko. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som sørger for alle de praktiske ting. Huset har ca. 110 medlemmer, som kan leje huset med rabat. Huset er et nøglehus. Det vil sige, at man lejer huset med hvad dertil hører, og at man selv står for selve arrangementet. For yderligere oplysninger se: eller ret henvendelse til: Vester Nebel forsamlingshus tlf Vester Nebel en landsby i live

17 Vester Nebel sogns pensionist og efterlønsforening Foreningens medlemmer mødes hver torsdag kl i sognehuset til socialt samvær. Det kan være kortspil, pool og foredrag mm. Foreningen er en aktiv forening, som også arrangerer udflugter og julefrokost samt forskellige aktiviteter i Multihuset. Vi byder nye medlemmer hjerteligt velkommen i foreningen! Kontakt: Alvilda Laustsen tlf Fællesrådet Rådets navn er Vester Nebel Sogns Fællesråd, og det er fungerende som et lokalråd. I fællesrådet er sognets institutioner og foreninger præsenteret med en repræsentant fra hvert sted. Det er Fællesrådets formål at arbejde for et samarbejde mellem alle lokale interesser, til gavn for befolkningen og miljøet i området. Rådet arbejder for at samle områdets interesser i et samspil, og har desuden til opgave at tage kontakten til Esbjerg Kommune, hvis dette er ønskeligt. Ved eventuelle henvendelser kontakt: Niels Lykke Pedersen (formand) tlf Jutta Knudsen (næstformand) tlf

18 Vester Nebel Sognearkiv Vester Nebel sognearkiv blev oprettet i 1980 som sognets lokalhistoriske arkiv. Formålet med arkivet er at indsamle, registrere, bevare og videreformidle billeder, papirer, lydbånd mm. med tilknytning til sognet. Arkivet er beliggende i sognehuset, og her befinder sig ca billeder fra sognet, 40 film, 10 lydbånd, gamle kort fra sognet, en mængde forenings- person- og erhvervsarkiver, stor avisudklipssamling, sognets folketællingslister og kirkebøger, lokalhistorisk litteratur og fagbøger og meget mere Arkivet er offentligt tilgængeligt og kan besøges i nedenstående åbningstid eller ved henvendelse til arkivlederen. Ca. 2 gange årligt afholdes også foredrag og filmfremvisning om forskellige temaer fra sognet, som offentliggøres på opslag i sognehuset eller i VNI bladet. For yderligere informationer se hjemmesiden: eller Åbningstider: sidste torsdag i hver måned kl eller efter aftale med arkivleder: Henning Jørgensen tlf Arkivet (kun i åbningstiden) tlf Vester Nebel en landsby i live

19 Vester Nebel Sogneforening Foreningens formål er at samle bosiddende folk i Vester Nebel sogn for i fællesskab at samles om opgaver, der kan være til fælles gavn og interesse. Endvidere for at styrke det gode forhold blandt beboerne ved selskabelige sammenkomster. Foreningens medlemmer betaler årligt en kontingent på 75 kr., som dækker udgifter til diverse arrangementer, aktiviteter og tiltag i byen. I 2007 / 2008 har sogneforeningen arbejdet på at synliggøre byen udadtil og har støttet og bakket op om Åben landsby, stormøde og div. arbejdsudvalg / 2009 byder på mange spændende tiltag i byen såsom: etablering af stisystem, tiltag omkring byggegrunde, købmand, lejeboliger, oprydning omkring multihuset og anlæggelse af et torv ved den gamle brugs. Ligeledes skal der arbejdes på at få etableret byporte ved byens indfaldsveje. Dette gøres med hjælp og ideer fra byens borgere. Sogneforeningen arrangerer hvert år en række arrangementer, hvor alle er velkomne. Her kan nævnes: Sankt Hans fest ved søen, Irsk eller jazz aften i september og juletræstænding med besøg fra Varde Garden. Arrangementer som hvert år har haft rigtig god tilslutning og opbakning! Desuden ejer sogneforeningen hjemmesiden For yderligere informationer se ovenstående hjemmeside eller kontakt formand: Jens Kristian Andersen tlf

20 Lindegården Lindegården drives af Anne Margrethe og Niels Lykke Pedersen. Alle med interesse for heste kan begå sig på Lindegården. Vi er en blandet flok af konkurrence- og skovtursryttere, aldersmæssigt strækker vi os fra 5 50 år. Her er rig mulighed for undervisning både for den øvede og uøvede rytter, der er desuden mulighed for, at hestene kan komme på græs hele året. Halmen og høet kommer fra egne marker. Her er fire stalde, bestående af forskellige størrelse bokse. Vi har plads til 47 heste og ponyer. Rytterne på gården er både hesteejere og hestelejere. Første møde med hest kan sagtens ske på Lindegården. Der er ind i mellem ledige halv- og hel parter på både heste og ponyer, samt ledige bokse. I stalden har vi fælles vaccinationsordning med Bryndum dyreklinik for at gøre det nemmere og billigere. Der er obligatoriske gødningsprøver årligt. Der bliver jævnligt afholdt arrangementer for rytterne. F.eks.: striglekonkurrence, foredrag af dyrlæge, julepyntning, fastelavnsudklædning med tøndeslagning, rytter-møder, osv. Se mere om Lindegården på (Lindegården) Ring og forhør dig om opstaldningsmuligheder på Lindegården tlf Vester Nebel en landsby i live

21 Det Gamle Mejeri - Ungdomspension og Værkstedsskole Det Gamle Mejeri (DGM) startede i Vester Nebel i de gamle mejeribygninger i Der er plads til 10 unge på Ølufgårdsvej og 9 i DGMs bofællesskaber på Hedelundvej i Esbjerg. De unge er sent udviklede og bogligt svage fra ca. 17 år. De skal have støtte til at udvikle sig arbejdsmæssigt, personligt og socialt. DGM modtager ikke unge misbrugere eller unge med voldelig adfærd. DGM blev i sin tid godkendt af Ribe Amt. Esbjerg kommune fører nu det overordnede tilsyn med stedet. DGM tilbyder de unge alsidig arbejdsog botræning. DGM har selv køkkenværksted på Ølufgårdsvej og træ-, metal- og montage-værksted samt teltudlejning på den gamle Foderstof, som også ligger i byen. Vester Nebel fiskesø er de senere år ligeledes blevet en del af DGM (se særskilt om søen). DGM er en integreret og naturlig del af byen. Mejeriet har flere kontakter til de omliggende virksomheder, hvor der samarbejdes om de unge. De unge kan få mulighed for at komme i praktikker, så de kan komme videre i deres erhvervsafklaring. For yderlig information se hjemmesiden: (det gamle mejeri) eller kontakt: Det Gamle Mejeri Ølufgårdsvej 11 tlf Mail adr:

22 Vester Nebel Sø Søen er en put and take sø, som drives af Det Gamle Mejeri. Søen og det grønne område bliver vedligeholdt af eleverne sammen med personalet fra Det Gamle Mejeri. De unge skal arbejde som grønne pedeller i området, kioskmedarbejdere, håndværkere og rengøringsmedarbejdere i de små hytter. Fiskesøen tilbyder: 3 store søer, hvor der bliver udsat bæk og regnbueørreder. Vi har bækørreder på op til 8 kilo og regnbueørreder på op til 10 kilo. Udsætningen er hver onsdag. Der forefindes en vild bestand af aborre, geder, karper og skaller. I løbet af året er der ligeledes mange forskellige fiskekonkurrencer som afsluttes ved juletid med æbleskiver og gløgg Der er også opsat en ny og godkendt legeplads. Al leg og færdsel er dog på eget ansvar. Som noget nyt er der blevet opsat og indrettet en Finsk træhytte, hvor man kan sidde inde og grille. Denne hytte skal man kontakte os for at leje. Ring og hør nærmere om, hvornår den er ledig. Fiskesøen har nogle dejlige faciliteter, som bl.a. omfatter 160 m2 træhus med en lille forretning, toilet samt handicap-toilet med brusebad, samt terrasse og opholdsrum indeholdende borde og bænke. Rundt om søerne er der opsat shelters, hvor man kan søge læ for vind og vejr. Ligesom der er flere bænke og borde, hvor den medbragte madkurv kan nydes. Der forefindes bålpladser på området, ligesom der er 3 stk. grill, som kan benyttes. Vester Nebel en landsby i live

23 Vester Nebel Sø Gennem foråret 2007 er vores udlejningshytter blevet totalt renoveret. Vi råder nu over 4 hytter. Den ene hytte er handicap venligt indrettet. Udover vores hytter er det efter nærmere aftale muligt at overnatte i mobilhome. Ring i god tid og book en hytte eller aftal overnatning. I butikken sælger vi øl, vand, is, slik, fiskeartikler med mere. For yderligere information tjek hjemmesiden eller ring og hør nærmere om de muligheder vi har eller kom forbi for en snak. Kom og vær med til den årlige Sankt Hans fest ved søen en rigtig hyggelig aften for hele familien. Her er det meste af byen samlet til leg, hygge og stort Sankt Hans bål. Vi træffes på: tlf / eller mail: gitte(at)dgm.nu

24 Naturværkstedet Naturværkstedet er en arbejdsplads, der giver udviklingshæmmede et tilbud om samvær, aktiviteter, samt i mindre omfang beskyttet beskæftigelse. Butikken Alle produkter produceres på vores værksteder og bliver solgt i vores egen butik. Åbningstider: Mandag - Torsdag Fredag Åbent hus 2 gange om året afholder vi et Åbent hus arrangement i forbindelse med Påsken og Julen. Påske Åbent hus afholdes altid lørdagen før Palme søndag. Jule Åbent hus afholdes altid den sidste lørdag i november. Vi holder på disse dage åbent Kl Alle er velkomne til at besøge os i butikkens åbningstid. For yderligere informationer se: Vester Nebel en landsby i live

25 Ølufvad kro Den fredede Ølufvad kro er opført som ryttergård i Stedet har fungeret som kro siden Her kom studedriverne forbi på deres vandringer mod markederne. Når studedriverne overnattede på kroen, stod studene på Lifstrup hede, som endnu ikke var opdyrket. Indtil 1940 erne lå vejen på den anden side af kroen, således at havesiden var kroens forside. I baghaven fører Drivervejen til Øluf mølle. Efter sigende har kroen været kongelig privilegeret, men det gik man vist ikke så højt op i på det tidspunkt, idet der hvert 5. år skulle genansøges om priviligeringen, hvilket man glemte. Krostuerne emmer stadig af atmosfære og her serveres bakskuld og æggekage, som der altid er blevet. Til mindre selskaber serveres også mere traditionelle 2 og 3 retters menuer. For bordbestilling og åbningstider kontakt: Ølufvad Kro tlf

26 Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationsside. På Vester Nebels hjemmeside kan du læse om næsten alt, hvad der rører sig i sognet stort som småt. Her er også præsentation af de forskellige institutioner og foreninger med tilhørende kontaktpersoner og telefonnumre. På forsiden og under nyheder præsenteres forskellige artikler og billeder fra sognet, og på siden findes også en kalender, som nævner forestående aktiviteter. Siden har desuden et galleri, med billeder fra forskellige arrangementer. Redaktionelt stof til hjemmesiden kan leveres af alle med interesse for Vester Nebel sogn og opland. Dog forbeholder vi os ret til at afvise materiale af etiske grunde samt materiale, der har kommerciel karakter. Hjemmesiden ejes af sogneforeningen, og vesternebel.dk har ingen forpligtelser til at bringe nogen form for skrivelser. Har du en god historie til hjemmesiden eller ris / ros, så kontakt redaktør: Kim Thorsen tlf eller mail Vester Nebel en landsby i live

27 Byggegrunde I Vester Nebel har vi billige byggegrunde til salg på Tranbergvænget og på Oksevænget. Grundene er beliggende på lukket villavej med ultrakort adgang til skole og børnehave via lukket stisystem. Pt. sælges jordbrugsparceller på 2600 m2 til en pris på ,- kr. Dertil kommer en udgift til anlæggelse af private veje på ,- kr. + tilslutningsafgifter til kloak mm. De almindelige parcelhusgrunde med en størrelse på 700 m2 sælges for en pris på ,- kr. + tilslutningsafgifter til kloak mm. Grundene er til salg hos køb og salg ved: Kontakt: Esbjerg Kommune tlf For yderligere informationer se Desuden sælges erhversgrunde fra privat udstykning med mulighed for tilknyttet privatbolig. Prisen på disse grunde er 115,- kr. pr. m2 + kloak- og rensningsbidrag. For yderligere informationer kontakt: Erik Schmidt tlf

28 Erhvervsdrivende i Vester Nebel Kiosk og Brødudsalg Ølufgårdsvej 15 Postindlevering Ølufgårdsvej 15 Vester Nebel Autoservice Foldgårdsvej 13 Vester Nebel TV & Radio Lilbækvej 3 Vester Nebel / Skads Installationsforretning Lilbækvej 7 Vester Nebel Maskinforretning Hygumvej 4-6 Vester Nebel Fiskesø Vestervadvej 17 Ølufvad Kro Ølufvad Hovedvej 85 Lindegården Hestepension Vestervadvej 2 JS SnedkerService Vestervadvej 18 Tømrerfirmaet Bak & Christensen Landsbytoften 9 Erik Schmidt Tømrer og Snedkerfirma Foldgårdsvej 21 Elvin Jensen Murermester Horsevænget 10 Vester Nebel en landsby i live

29 Erhvervsdrivende i Vester Nebel Alko Print tekstiltryk og broderi Foldgårdsvej 17 Hvamø A/S Maskinfabrik Vestervadvej 30 HT Hydralik Aps Vestervadvej 30 Klinik for Fysioterapi v/ Lone Steen Landsbytoften 9 WebStep.dk Grafisk Design & Internetløsninger Hygumvej 17 Mini Pak Aps v/ Bjarne Daugård Hygumvej 44 Ejendomsfonden Det Gamle Mejeri Ølufgårdsvej 11 Schæfergård Murer og Entreprenør Rudholmvej 4 Combi Heat, Solvarme og Brændeovne Gl. Lifstrupvej 43 Danish Security Agency v/ Sigfred Nielsen Foldgårdsvej 18 KJ Stålmontage Hygumvej 8 Johannes Velbæk, Handelsmand Stokbrovej 32 Lokale Landmænd og Minkfarmere

30

31 Tak til vore sponsorer som gjorde denne folder mulig Vester Nebel / Skads Installationsforretning Erik Schmidt Tømrer og Snedkerfirma Tømrerfirmaet Bak & Christensen Schæfergård Murer og Entreprenør Vester Nebel Autoservice J. S. Snedkerservice Det Gamle Mejeri / Vester Nebel Fiskesø Johannes Velbæk KJ Stålmontage Combi Heat Mini Pak Aps Ølufvad Kro Lindegården Vester Nebel Maskinforretning Elvin Jensen Murermester Alko Print

Velkommen til Vester Nebel

Velkommen til Vester Nebel Velkommen til Vester Nebel Vester Nebel er en landsby i den nordlige del af Esbjerg kommune, tæt ved Esbjerg lufthavn. Sognet har ca. 300 husstande og ca. 800 indbyggere. Landsbyen er beliggende 4 km fra

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 15. juni søndag den 18. juni 2017 Byfestprogrammet

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby

Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Niveau 1 - det grundlæggende niveau Ansøgende landsby: Vester Nebel, Esbjerg Kontaktperson: Åse Færgemann Telefonnummer: 60 37 03 24 E-mail: aasefaerge@gmail.com

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Værestedet. For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare.

Værestedet. For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Værestedet For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Hvad er Værestedet Laicos? Værestedet er et tilbud/fristed for alle over 18 år, som er psykisk sårbare. Vi holder

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg?

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg? Velkommen til min dagpleje Navn: Lena Kjær Guldbrandsen Adresse: Egevej 11, 6051 Almind Tlf: 22 98 58 58 Mine åbningstider: Man-Tors: 06.45-16.30 Fredag: 06.45-15-30 Fakta om mig hvem er jeg? Jeg hedder

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 9. juni 12. juni 2016 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen Luise Dorthe Anne Marie Natasha Kirsti Gitte Cecilia Lisbeth Dagplejen Hjortebro Hjortebro gruppen. Vi er en lille velfungerende gruppe dagplejere, med stor aldersspredning, som i hverdagen brænder for

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn September 2014 Indhold: * Høstgudstjeneste: * Vennekredsen: Høstfest * Lyne Hallen: Generalforsamling * Aktivitetskalenderen:

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 3. - 2. kvartal 2012. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 3. - 2. kvartal 2012. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 3. - 2. kvartal 2012 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Infobrev til alle i Arrild sogn Få indblik i hvad der sker i Arrild i 2. kvartal af 2012. Alle har

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Kære forældre Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Vi er 11 dagplejere, hvoraf den ene af os er ansat som gæstedagplejer og bor fra Humlegårdsbæk i Øst til

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Tilst Idræts SFO - Mælkevejen

Tilst Idræts SFO - Mælkevejen Tilst Idræts SFO - Mælkevejen Haurumsvej 31a, 8381 Tilst Hvad er Mælkevejen? Mælkevejen er en del af Tilst SFO, men har til huse i Fritidshjemmets gamle bygninger i Langkærparken et stenkast fra Tilst

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus Side 1/1 Dato: 26-10-2015 Sagsnr.: 04.08.09-P21-1-13 Henv. til: Henrik Schou Zacko Bibliotek og Fritid Direkte tlf.: 9611 6801 Afdeling tlf.:9611 7585 Kultur.Sundhed@Holstebro.dk www.holstebro.dk Vedr.

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017 Lokalområde der søger Løvskal egnen Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Løvskal egnens Lokalråd Bestyrelsen, formand Lone Frandsen Løvskal Landevej 12, Løvskal 8850 Bjerringbro

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen SFO Bakkeskolen Personale: Vi får 2 nye medarbejdere: Velkommen til PAU-uddannet Tony Dyreby og pædagog Line Johanne Schmidt, som skal være med i Miniklub fra 1.april. Miniklub

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010.

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. Beliggenhed: BØRNEHAVEN Mælkebøtten er beliggende på Svallerup Skole lige midt i Kalundborg kommune. Normering: Børnehaven er normeret til 31 børn i alderen 3-6 år og 6 børn

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø For 6 til 8 klasse. http://www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubben

Juniorklubben i Hvalsø For 6 til 8 klasse. http://www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubben Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 1: Februar - Marts 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere