Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009

2 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hj emmeside: CVR Nummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Res. Nr, 5977 Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15,7600 Struer Tlf l8l Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasserer: Nina Bernth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer Tlf Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3, 7752 Snedsted Tlf Øvrige medlemmer: Niels Høy Jørgensenu Kastanievænget 40, 7800 Skive Tl:f Kathrine Jørgensen, Tothøjvej 25, 7400 Herning Tlf Andrd Ebbesen, Spøttrupv ej 3 l, T jørrng, 7400 Herning Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anført, ai selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afvikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementer. FORANTIK redigeres af et udvalg med formanden som ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fra medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange ånligt. FORANTIK: ISSN I (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN (Online-udgaven)

3 Turistsæson? Mange forretningsfolk sætter deres lid til, at julehandelen vil redde årets omsætning. Mange antikvitetshandlere har det på samme måde med turistsæsonen. Jeg blev derfor ganske overrasket, da jeg en sommer ville besøg en bekendt med en antikvitetsfonetning midt i et massivt turistområde og fandt døren låst og forsynet med et skilt: LLIKKET. Nu jeg alligevel var på egnen, kom mobiltelefonen i brug, for jeg ville da godt hilse på. Manden var hjemme, og som svar på min udtrykte forundring over, at han sådan ville gå glip af turistomsætningen, fik jeg svaret: "Jeg holder altid lukket i hele juli måned. Jeg vil ikke gå og være museumskustode i min egen butik!" Egentlig forstodjeg godt hans holdning. Hans varelager var absolut ikke turistrela - teret, og hans erfaring var, at turister bare "osede"- han kunne bruge tiden til noget bedre end at vise rundt og høre på folks kommentarer om hvad de fandt i butikken. Det er måske en lignende erfaring, der i et udslag afindehaverens galgenhumor har givet navn til en antikvitetsforretring i Cambridge England. På skiltet over vinduet står med store bogstaver: "My-auntie-had-one-but-she-throw-it-out" - Lyder det ikke, som noget man selv har hørt adskillige gange: "Min tante havde også sådan en. men den smed hun ud?" Jeg fik her i sommer oversigten over antikvitetshandlere i Sverige, hvor der bl. a. er opgivet åbningstider. Det fremgik helt klart, at tendensen med kun at have åbent efter forudgående aftale er i tiltagende. "Opp"n efter Overenskommelse", som der står efterfulgt af et mobilnummer, hvor man så kan træffe aftale eller få at vide, at det man søger findes ikke i butikken, så man kan spare sig ulejligheden. Det er da altid noget, at man kan lave aftale for ikke at køre forgæves. Lidt mere spøjst er det, når det bekendtgøres: "Åbent når flaget er ude" eller som set i USA: "Open when home" for ikke at tale om teksten i en brochure for en kunsthandel i Vesdylland: "Aben når åben" - jamen det står der. Det er en klar tendens, at en del af antikvitetshandelen flytter over på kontakter etableret via lnternettet, hvilket er meget fleksibelt m.h.t. behov for fast åbningstid, men den kolorit en antikvitetsforreftring giver i et turistområde, synes jeg vil være svær at undvære. Det samme synes vist turistbureauerne, som i hvert fald gerne vil sælge annonceplads til de handlende. Er man "oser" i en velassorteret antikvitetsforretning, hvor man i øwigt bliver venligt modtaget og får besvaret sine spørgsmåi, kan man godt fble sig lidt forlegen ved blot at hilse afmed et "Farvel- og tak for kigget!" Forretningerne kunne godt hjælpe den slags folk ved at have nogle konsumvarer tæt på kasseapparatet. Det kunne være et kræmmerhus gammeldags bolcher, nogle håndstøbte lys, der passer til forretningens lysestager, eller måske en særlig vin med egen etiket. Det kunne let give den samvittighedsplagede oser anledning til at kvittere for den udviste venlighed ved at tage pungen op til et lille køb, og det kan måske forlænge den handlendes lyst til at holde forrebringen åben - også i turistsæsonen.

4 Efteråret så vidt Det er ved at blive en tradition blandt selskabets medlemmer at dukke op på den årlige antikudstilling i Lim{ordscentret Doverodde Købmandsgård, og igen i år havde vi den fornøjelse at hilse på ca. en tredjedel af vore medlemmeq som jo også går gratis ind, idet selskabet betaler for entreen, hvis man i forvejen har meddelt sin ankomst. Det gør vi igen til næste år, hvor udstillingen holdes i weekenden august. Vi kunne fulde en 36 personers bus til ekskursionen, som i år gik til Kunstmuseet Trapholt i Kolding, som viste sig at være en spændende bygmng, men med overraskende få udstillinger. Til gengæld var det en dejlig museumscafe med god og rigelig buffet og skøn udsigt over Kolding fiord. Dejligt var det også at nyde fonniddagskaffen med friskbagte boller i de private omgivelser i Jelling. Næste stop var kunstmuseet i Vejen. Det er ganske imponerende, at en lille by kan have et museum med så fine samlinger koncentreret omkring perioden tidligt i 1900-tallet, hvor symbolismen havde sit højdepunkt. Her var der unægtelig meget at se på - ikke mindst for de keramikinteresserede, og museets nye store katalog over "Keramik i lange baner" vil garanteret blive en klassiker inden for antikvitetsverdenen. Der var afsat halvanden time til besøget, hvilket viste sig ikke at være spor for mege! for det var en god oplevelse. Bestyrelsen vil geme sige deltagerne tak for den gode stemning, der var i bussen og på turen i det hele taget. Vi fik et sidste øjebliks tilbud om et besøg 3. oktober i en stor specialsamling af Aluminia-keramik som omølt på vores hjemmeside. Desværre kunne vi kun nå at kommunikere tilbudet ud over Internettet, så det nåede ikke alle medlemmer, men det rådes der bod på, ved at gentage turen hen i foråret. Til gengæld ville vi gerne nå ud til alle medlemmer med tilbudet om at deltage i besøget på Fyn i den store samling af keramik fra Ipsens Enke, som vores bestyrelsesmedlem Kathrine Jørgensen har fret i stand, så der er gået brev ud til alle medlemmer, selv om vi er nødt til at begrænse deltagerantallet. Også her vil vi geme lave en gentagelse, hvis der skulle være flere tilmeldte, end det private hjem kan rumme på en gang. Vi må benytte "Først til mølle"- princippet, nar der er sådanne besøg, men til gengæld må vi sige, at selskabets medlemmer har mulighed for at opleve nogle afde store gode private samlinger, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Nu begynder så kursussæsonen, som plejer at betyde, at selskabet fir en række nye medlemmer, men sædvanligvis også et gensyn med medlemmer, som geme vil være med på kurset igen. Bestyrelsen er nu i gang med at planlægge forårsprogrammet, og vi modtager gerne forslag fra medlemmer til nye aktiviteter til både foredrag, kurser og besøg.

5 Tilbage i efteråret: Onsdag den 16. december kl. 19: Aflrolder vi almindelig medlemsaften i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm. Det har vi prøvet før, og det var ganske hyggeligt med æbleskiver,4øgg, kaffe og hjemmebag. Noget detaljeret program for aftenen er ikke udarbejdet, men vi regner med, at deltagerne tager noget med, som de gerne vil fortælle om, eller måske spørge om. Vi har været heldige at få den gamle urmager Børge Haaning til at være til stede. Han er en erfaren fagmand inden for gamle ure og en klog mand at stille spørgsmål til om gamle ure og det er du velkommen til' Af hensyn til indkøb er det nødvendigt med tilmelding til aftenen, hvilket skal ske senest mandag den 14. december til et af selskabets bestyrelsesmedlemmer eller til formanden. Deltagerbetaling er kr Antikviteter og arvestykker - et ugekursus på Seniorhøjsknlen Mange mennesker har en stor interesse for de ting, som man omgiver sig med i hjemmet. Måske er det noget, som har særlig betydning for en i kraft af en personlig tilknytning. Måske er det et arvestykke, man selv har fået, eller noget som man geme vil give videre til sine efterkommere. Ofte kan tingene selv fortælle en historie i kraft af deres stil, form, funktion, materiale eller om de mennesker, som har fremstillet eller brugt dem. Det er det at trænge ind i denne historie, der gør antikvitetsverdenen så spændende. Med hjælp fra en del afde gode foredrags- og oplægsholdere, som vi tidligere har benyttet til vore arrangementer i Antik-Historisk Selskab, aflrolder Seniorhøjskolen i Nørre Nissum i perioden februar 2010 et ugekursus med ovenstaende titel "Antikviteter og arvestykker". Kurset er så bredt sammensat, at det kan godkendes inden for høj skoleloven. Seniorhøjskolen frekventeres gerne affolk fra hele Danmark, og det er absolut ingen betingelse, at man er senior for at deltage, og fra Antik-Historisk Selskab vil vi gerne anbefale kursel hvis indhold i løbet af en måned tid vil være tilgængelig på Seniorhøjskolens hjemmeside eller program kan tilsendes ved henvendelse til skolen pl relf I 0 1 l. Postadressen er Seniorhøjskolen Degneparken 22, Nr. Nissum 7620 Lemvig.

6 Vinterens kursusprogram Antikvitetskompentence for begyndere I år afholdes kurset over 7 aftener både i Struer og i Herning. I Struer foregår undervisningen på mandage på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og i Herning på tirsdage i Kulturellens lokaler i Nørregade. Deltagerbeøling udgør kr. 50 pr. kursusaften, og det er ikke nødvendigt med tiknelding, selv om det skal anbefales. Man kan deltage i de emner, man har lyst til, og det er ikke nogen forudsætning, at man er medlem afantik- Historisk Selskab. Kurserne er åbne for alle, som har lyst at erhverve en større indsigt i antikviteternes verden. Kursusleder er selskabets formand tidl. museumsinspeklør Benny Boysen, men enkelte af kurserne vil være suppleret med indlæg fra nogle af selskabets meget kompetente medlemmer. Struer: Gimsinghoved mandag 2. november 2009 kl. 19: Herning: Kulturellen tirsdag 3. november 2009 kl. 19: 1. Kursusaften: Introduktion. Antik generelt. Gennemgang og øvelser i stilhistorie. Gennemgang af relevant litteratur til nænnere selvstudium. Struer: Gimsinghoved mandag 16. november 2009 kl. 19: Herning: Kulturellen tirsdag 17. november 2009 kl. 19: 2. kursusaften: Sølv - og det der ligner. Hvad er sølv, og hvad er "Det-som-ligner"? Håndbogsarbejde med at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Kursisterne opfordres til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-ligner". Struer: Gimsinghoved mandag 30. november 2009 kl. 19: Herning: Kulturellen tirsdag 1. december 2009 kl. l9: 3. kursusaften: Gamle glas. Glas er et meget stort samlerområde, men hvordan kan man se, om et glas er gammelt? Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet m.v.? En prøvesamling med forskellige karakteristika præsenteres. Kursisterne opfordres til selv at medbringe eksempler på epe glas. Struer: Gimsinghoved mandag 14. december kl. 19: Herning: Kulturellen tirsdag 15. december kl. l9: 4. Kursusaften: Keramik og fajance. Herunder bornholmerkeramik og "Ipsens Enke". Keramik er en betegnelse, som dækker alt, hvad der er fremstillet afforskelligejord- og lertyper. Fra

7 mursten til kongeligt porcelæn. Det vil være en aften, hvor vi breder os lidt rent emnemæssigt. Medbring selv eksempler. Struer: Gimsinghoved mandag 4. januar 20 I 0 kl. I 9: Herning: Kulturellen tirsdag 5. januar 2010 kl. 19: 5. kursusaften: ' Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i meget store træk, hvoref ter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrik,! B&G, Dahl Jensen og Lyngby (Københavns Porcelænsmaleri). Der vil blive præ- ' senteret litteratur til fortsat selvstudium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om * også gerne noget, som er produceret i udlandet. ' Struer: Gimsinghoved mandag 18. januar 2010 kl. 19: Herning: Kulturellen tirsdag 19. januar 2010 kl. 19: 6. Kursusaften: De uædle metaller. Metaller som messing, kobber og tin er p.t. gledet lidt i baggrunden. Det er en skam, for det er rigtigt gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med, hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig el4. lidt hjemmearbejde, hvis det er nødvendigt for at finde et facit. Struer: Gimsinghoved mandag l. februar 2010 kl. 19: Herning: Kulturellen tirsdag 2. februar 2010 kl. 19: 7. Kursusaften: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner og hvor findes der oplysninger? Er netop denne kunstner noget værd rent økonomisk? Spørgsmålene er mange. Der gives eksempler på litteratursøgning og gode råd om rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, oghvad skal man absolut holde sig fra? Man er velkommen til at medbrine et eller flere billeder. ' Gerne tilmelding til: Antik-Historisk Selskab Formand Benny Boysen Ølbyvej Struer Tlf.97568l8l Mail: benn),. boysen(4)mai I'dk Eller via selskabets hjemmeside: wtyty.afiikhi$9!-e.dh

8 Museumsbes øg i sommervarmen. Af Benny Boysen De nye kommunesammenlægninger og nedlæggelsen af amterne har betydet et opbrud i museumsverdenen, hvor de enkelte museer nu skal finde egne ben og ståsted samt i de fleste tilfælde indgå i helt nye samarbejds-sammenhænge. Der er helt klart kommet en stærk forventning til museerne om en bedre egenindtjening baseret på bedre besøgstal og salg af produkter og ydelser. Museerne er på vej til at blive forretninger frem for egentlige kulturinstutioner. En oplevelse ved et besøg på et af de gamle vestjyske museer, som efter reformerne er blevet nedgraderet til udelukkende at være kustodebetjent, var egentlig ganske skræmmende. En del af det sparsomme udstillingsareal var nu indrettetil cafe, og i et andet lokale var der sammen med museumsgenstandene indrettet salgsudstilling med varer, som ikke havde nogen som helst relation til museetsamlinger, men var, hvad man nærmest kan kalde varer i "Søstrene-Grene-stil". "Vi kommer nok til at lave det om", sagde kustoden, da han genkendte mig fra garnle dage. "Det hænder ikke så sjældent, at en museumsgæst tager et af museets billeder ned fra væggen og kommer ud til skranken med det for at købe det!" I Varde er det gamle museum på Lundvej lukket og Jugendhuset sat til salg, men der er indrettet nyt udstillingslokale i den fine gamle Jacobiskole, som er centralt beliggende lige over for kirken. Her så vi udstillingen med arbejder af den helt specielle maler Otto Frello. Det var en stor oplevelse, men vi undrede os over, hvorfor der spredt over hele gulvarealet var anbragtunge keramiske fliser, som folk snublede over, hvis man blev for ivrigt optaget af at studere Frellos billeder. På vores undrende spørgsmål fik vi svaret, at man havde bestilt en kunstner til at gøre noget ved selve rummet, nu det kun var væggene, der var i brug til maleriudstillingen. Samtidig kunne man promovere de lokale festspil ved at udstille nogle af de fantasi- og farverige kostumer, som var benyftet i "Skønheden og udyref'. Det må være det begreb, som i kunst- og auktionsverdenen kaldes for "Mixed media", der nu har indfundet sig i museerne. Et helt nyindrettet museum har ved en nyprioritering af opgaver og indsamling bunket en del af de mange tidligere indkomne gaver til museet op i en stak, som man kalder "Wunderkammeret", og her kan man så stå og undre eller more sig over, hvad man dog tidligere fandt værdigt og betydende nok til at skulle bevares på et offentligt tilgængeligt lokalmuseum. Det er nødvendigt, at museerne også engagerer sig i nutiden, men hvorfor dog kaste vrag på fortiden? Vi sluttede med et besøg på Tønder Museum, som nu ikke længere hedder sådan, men efter den store sønderjyske museumsfusion "Kulturhistorie Tønder" - et dejligt "gammeldags" museum med en fornuftig entre og mange udstillede genstande. Museernesamlinger af genstander netop deres kernekompetence. Det må ikke blive glemt i en populistisk tid.

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':' FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny,.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig

Læs mere

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere