har udenlandske datterselskaber er en væsentlig kilde til vækst april 2014 KORT PROCES MOD FEJL OG BROK side NØGLEN TIL EJERSKIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "har udenlandske datterselskaber er en væsentlig kilde til vækst 7.-9. april 2014 KORT PROCES MOD FEJL OG BROK side 08-09 NØGLEN TIL EJERSKIFTE"

Transkript

1 # april 2014 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV KORT PROCES MOD FEJL OG BROK side PRØV STRATEGIEN AF PÅ TYSKLAND NØGLEN TIL EJERSKIFTE INGEN VIRKSOMHED UDEN LEG > 06 > 10 > 13 > 16 Udenlandske datterselskaber er en væsentlig kilde til vækst KVINDER OG KOMPETENCER Især handels- og transportvirksomheder benytter datterselskaber i udlandet som eksportkanal. Generelt har udenlandske datterselskaber stor betydning for væksten i Danmark, viser Dansk Erhvervs analyse. Af Michael H.J. Stæhr, Asbjørn Henneberg Sørensen og Kristian Kongensgaard Danske erhvervsvirksomheder får flere og flere døtre i udlandet. I perioden voksede antallet af danske datterselskaber i udlandet med næsten Døtrenes tilstedeværelse har stor betydning for dansk økonomi, men foruden direkte indtjening har de en lang række andre positive indirekte effekter på dansk økonomi. Ifølge økonomi- og erhvervsministeriet er danske virksomheder med datterselskaber i udlandet i gennemsnit 10 procent mere produktive end tilsvarende virksomheder uden datterselskaber i udlandet. Dernæst er de en væsentlig eksportkanal for virksomheder i normalt hjemmemarkedsorienterede brancher, hvor lokal tilstedeværelse på de udenlandske markeder er af afgørende betydning. Dansk Erhverv har i en ny udgave af publikationen Perspektiv analyseret datterselskabernes betydning. Men en præcis opgørelse af, hvor Foto: Kim Wendt. stor en andel af de danske indtægter fra udlandet, der stammer fra danske datterselskaber i udlandet, foreligger dog umiddelbart ikke. Dels er det vanskeligt at opgøre i nationalregnskabet, og dels skal det måles på en lang række indirekte - og ikke ubetydelige - faktorer. Flest datterselskaber i Europa Moderselskabet i Danmark kan høste en række produktivitetsgevinster via eksempelvis øget know-how eller brugerdreven innovation opnået i datterselskaber i udlandet. Desuden kan en del af den højere produktivitet henføres til stordriftsfordele som for eksempel øget specialisering og udnyttelse af international arbejdsdeling. Knap halvdelen af de danske datterselskaber er placeret i de gamle EU15-lande, og samlet set tegner hele Europa sig for cirka 3/4 af de danske datterselskaber i udlandet. Tilsvarende er Asien kun hjemsted for 12 procent af de danske datterselskaber, mens Nordamerika er hjemsted for 7 procent. Flest medarbejdere i Asien Derimod er antallet af ansatte overrepræsenteret i Asien, idet de asiatiske datterselskaber tegner sig for knap 30 procent af det samlede antal ansatte i danske datterselskaber placeret i udlandet, mod kun 12 procent af antallet af datterselskaber. Til sammenligning tegner EU15-landene sig kun for 35 procent og hele Europa for mere end halvdelen. Ikke overraskende betyder det, at antal ansatte pr. datterselskab er klart højest i Asien, hvor der i gennemsnit Danske erhvervsvirksomheder får flere og flere døtre i udlandet. Foruden øget indtjening kan moderselskabet i Danmark høste en række produktivitetsgevinster via eksempelvis øget know-how eller brugerdreven innovation opnået i datterselskaber i udlandet. var 255 ansatte pr. datterselskab i 2012 mod kun 77 i EU15. Fordelingen kan således være udtryk for, at datterselskaber med en mere arbejdsintensiv produktion er placeret i lande, hvor medarbejderomkostningerne er relativt lavere. Omvendt er Afrika - som også må formodes at have relativt lave medarbejderomkostninger - placeret nederst på ranglisten. Det er formodentlig en indikation af, at lave produktionsomkostninger ikke gør det alene, men at rammevilkår, afsætningsmuligheder mv. også er en væsentlig faktor, når virksomheder vælger, hvor de skal placere et eventuelt datterselskab, siger international chef Kristoffer Klebak, Dansk Erhverv. Læs mere om danske datterselskaber i udlandet på side 4.

2 DANSK ERHVERV leder APRIL 2014 S 2 UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Regeringen bør lytte til Produktivitetskommissionen Produktivitetskommissionen kom i sidste uge med sin endelige rapport. Den rummer i alt 25 hovedanbefalinger og 100 forslag til, hvordan Danmarks produktivitet kan forbedres. Hvis samtlige forslag implementeres, kan det give en øget vækst på en halv procent om året og dermed øge bruttonationalproduktet med op mod 60 milliarder kroner i Det er nok utopi at tro, at der kan skabes flertal for samtlige anbefalinger. Der er også forslag, som man godt kan betvivle effekten af. Det skal dog ikke forhindre en samlet anbefaling til regeringen om hurtigst muligt at få omsat flest mulige af forslagene til konkret lovgivning. Uhensigtsmæssig lovgivning, som står i vejen for øget produktivitet, er med til at gøre os alle sammen fattigere. Det har vi slet ikke råd til. Produktivitetskommissionen anbefaler i den sidste rapport blandt andet en ny skattestruktur, hvor skatten på lønindkomst reduceres, og hvor det sikres, at den effektive selskabsbeskatning ikke er højere i Danmark end i vores nabolande. Tillige med den relativt hårde beskatning af iværksættere og kapitalindkomst bør det være noget, som regeringen handler på. Regeringen har selv bebudet, at den med udgangspunkt i anbefalingerne vil komme med en ny vækstpakke. Når man ser på tværs af kommissionens rapporter og endelige anbefalinger, er det tydeligt, at der er mange muligheder for at øge væksten. Ud over skattesystemet er de væsentligste at forbedre matchet mellem uddannelserne og erhvervslivets behov, at øge produktiviteten i den offentlige sektor gennem blandt andet mere offentlig-privat samarbejde og digitalisering, og at sikre en systematisk oprydning i den regulering, der mindsker virksomhedernes mulighed for at skabe værdi. Alle disse udfordringer bør adresseres i den kommende vækstpakke, hvis vi som samfund skal udvise rettidig omhu og skabe grobund for fremtidens velstand. Produktivitetskommissionen har sort på hvidt dokumenteret, hvordan vi får et rigere Danmark. Nu er det op til politikerne at realisere potentialet. Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, tine larsen, johannes bøggild, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2014 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Dansk Erhverv mener, at hvis butikkerne efter eget valg fik lov til kun at tage imod elektroniske betalinger, ville det i nogle betalingsmiljøer betyde øget effektivitet og kunne reducere omkostninger til kontanthåndtering. Detailhandel uden kontant afregning Dansk Erhverv mener, at muligheden for kontantfrie butikker vil resultere i lavere omkostninger, øget effektivitet og færre røverier. detailhandel Af Kristian Kongensgaard Hos Dansk Erhverv mener markedsdirektør Henrik Hyltoft, at tiden er moden til at muliggøre kontantfrie miljøer, der vil gavne både effektiviteten og sikkerheden ved kasserne i de danske forretninger. Han er af den opfattelse, at det vil have flere positive effekter, hvis landets butikker får mulighed for at drive forretning uden altid at skulle have kontanter i kassen: Der sker rigtig meget på betalingsområdet i disse år, hvor nye elektroniske betalingsformer vinder frem og kan være med til at gøre håndtering af betaling hurtigere og lettere. Hvis butikkerne efter eget valg fik lov til kun at tage imod elektroniske betalinger, ville det i nogle betalingsmiljøer betyde øget effektivitet og kunne reducere omkostninger til kontanthåndtering i forbindelse med optælling, opbevaring og transport til banken, siger Henrik Hyltoft. Kontanthåndteringssystemer er meget dyre Forretningerne har i dag pligt til at tage imod kontanter, og derfor kræver det en lovændring, hvis de i visse tidsrum ikke ønsker at tage imod kontanter. Dansk Erhverv ser gerne, at Danmark lægger sig op ad den svenske model, hvor det er op til den enkelte butik, om man vil tage imod kontanter eller ej, så længe butikkerne skilter tydeligt med det. Ønsket er desuden blevet aktualiseret af, at visse discountkæder har været udsat for markant flere røverier i 2013 end tidligere. I Dansk Erhverv mener man ikke, at alternativet til kontantfrie butikker er at installere kontanthåndteringssystemer ved kasseapparaterne: Lukkede kontanthåndteringssystemer er meget dyre og hindrer desværre heller ikke med garanti røveri, påpeger Henrik Hyltoft. Ifølge Dansk Erhvervs arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum, der er medlem af Arbejdsmiljørådet, som har stor fokus på problemet og netop har rejst det over for beskæftigelsesministeren, koster de lukkede kontanthåndteringssystemer cirka kr. pr. kasse: Uanset, om der er et lukket kontanthåndteringssystem, hvor de ansatte ikke har adgang til kontanter, er der risiko for, at situationen eskalerer og altså bliver farligere for den ansatte, hvis en røver først er kommet ind og ikke har adgang til blot et lille beløb, siger hun. I første omgang håber Dansk Erhverv på en forsøgsordning med kontantfrie butikker. Det bakkes op af blandt andre Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby: Vi har stor sympati for, at visse butikstyper i detailhandlen gerne vil køre forsøg med kontantfrie butikker, især i de sene aftentimer og nattetimer. Det har en forebyggende effekt og sender et klart signal til røvere og svindlere om, at vi ikke vil finde os i den slags. Men forsøgene skal også studere følgevirkninger, herunder om der eksempelvis i stedet kommer flere hjemmerøverier. Foto: Colourbox.

3 Nyhed. En logistikvirksomhed som arbejder tættere på dig. Med PostNord Logistics får du en tættere sam arbejdspartner med uovertruffen tilgængelighed og rækkevidde. Vi hjælper dig med distribution af alt fra kolli til partigods. Alt dette er muligt, fordi nogle af Nordens ledende logistikvirksomheder nu er samlet under ét tag. Her i Danmark indebærer dette, at Transport- gruppen, Budstikken og HIT Danmark skifter til det nye navn. Vi kommer til at arbejde mærkbart tættere på dig som kunde. Dette for at kunne tilbyde specialløsninger, som sparer dig for arbejde, tid og penge. Lad os høre fra dig så fortæller vi gerne mere. postnordlogistics.dk PostNord Logistics indgår i koncernen PostNord sammen med Posten i Sverige, Post Danmark og Strålfors.

4 DANSK ERHVERV datterselskaber APRIL 2014 S 4 Tilstedeværelsen i udlandet gør os skarpere Skandinavien rimer på godt design, kvalitet og tryghed. Derfor hedder JYSK også Scandinavian Sleeping, når virksomheden åbner butikker i eksklusive storcentre i Kina. Tilstedeværelsen i andre lande er med til at styrke dynegigantens konkurrenceevne. datterselskaber Af Dorthe Pihl JYSK på verdensplan Når JYSK åbner butikker i udlandet, skal de være både bedre og billigere end konkurrenterne. Det stiller store krav til alle processer i produktionskæden, og det er med til hele tiden at gøre dem skarpere på pris og kvalitet. Vi lærer meget af at være til stede i andre lande. Konkurrencen er benhård, og vi er derfor nødt til hele tiden at være på forkant med markedet, så vi for eksempel kan få produceret en dyne billigt, men forsvarligt. Vores leverandører skal være med på den rejse, forklarer Jonas Schrøder, kommunikations- og CSR-direktør i JYSK, og fortsætter: Vores vækst ud over landets grænser gør os mere konkurrencedygtige. For jo større vi er, desto større indkøbsvolumen har vi, og det betyder, at vi kan sælge billigere til kunderne. Knivskarp på pris og koncept Ifølge Jonas Schrøder er det helt afgørende for succes i udlandet, at man har styr på sit koncept og sit brand: Man skal tro på det koncept, man går til et nyt marked med. Selvom der går flere år, før en ny forretning giver overskud, skal man ikke gå i panik. Vi var i Sverige i 10 år, før det gav overskud, fortæller CSR- og kommunikationsdirektøren. Et eksempel på, at det ikke altid er muligt at kopiere sit koncept i udlandet, viser JYSK s erfaringer fra Kina. Her åbnede dynegiganten sine første JYSK har i dag medarbejder og butikker i 36 lande. I Danmark er der 96. Den første butik åbnede den 2. april 1979 i Aarhus - hvor den i øvrigt stadig ligger. Første butik uden for landets grænser blev åbnet i 1984 i Flensborg. Senest har JYSK åbnet den første butik i Indonesien. Den samlede omsætning i LARS LARSEN GROUP er på 21,5 milliarder kr. En JYSK-butik i Kina skiller sig en del ud fra det, vi kender i Danmark. Butikkerne er langt mindre, de ligger i eksklusive shoppingcentre, og indretningen er skandinavisk inspireret med trægulve og danske designerlamper. butikker i 2010, og JYSK har været nødt til at skære konceptet til, så det passer til det kinesiske marked. Det er selvfølgelig altid klogt at lytte til markedet. Konceptet, som vi kører i Europa, appellerer ikke i høj nok grad til kineserne. Men vi kan se, at fortællingen om det skandinaviske er populært i Kina. Skandinavien er blandt andet lig med kvalitet, tryghed og god service. Kineserne har tillid til, at kvaliteten er i orden, og at vi også er der, hvis de skal have byttet en vare, siger Jonas Schrøder. Skandinavien er cool Det betyder, at en JYSK-butik i Kina skiller sig en del ud fra det, vi kender i Danmark. Butikkerne er langt mindre, de ligger i eksklusive shoppingcentre, og indretningen er skandinavisk inspireret med trægulve og danske designerlamper. I Kina henvender vi os til den højere middelklasse, og vores butikker er mere livsstilsbutikker med high-end produkter fra vores sortiment, men stadig til en konkurrencedygtig pris. Her bringer vi i høj grad den skandinaviske kultur i spil, påpeger Jonas Schrøder. Jonas Schrøder, kommunikations- og CSR-direktør, JYSK. Foto: JYSK. Datterselskaber som genvej for dansk serviceeksport Fortsat fra forsiden Et væsentligt motiv for især servicevirksomheders etablering i udlandet er, at deres eksportmuligheder i nogen grad er betinget af lokal tilstedeværelse. Det gælder eksempelvis virksomheder inden for brancher, som historisk set er betragtet som værende hjemmemarkedsorienterede, for eksempel detailhandlen. En måde, hvorpå en detailhandelsvirksomhed kan eksportere sine tjenester og/eller varer på, er ved at oprette et datterselskab i udlandet. Det tyder således også på, at især handels- og transportvirksomheder benytter sig af denne eksportkanal. I 2011 udgjorde Handel og transport mv. 46 procent af de udenlandske datterselskaber, hvorimod de kun udgjorde 26 procent af den hjemlige erhvervsdemografi. Der er store geografiske forskelle på væksten i antal datterselskaber i perioden Antallet af datterselskaber i Asien og Nordamerika er vokset med henholdsvis 40 og 26 procent, hvorimod der kun har været en vækst på 8 procent i de såkaldte EU- 15 lande. Den gennemsnitlige vækst har i perioden været på 14 procent. Analysen Udenlandske datterselskaber er en væsentlig kilde til vækst i publikationen Perspektiv kan i sin helhed læses på Dansk Erhvervs hjemmeside: De 10 lande med flest danske datterselskaber, 2013 # Land Antal Pct. 1 Tyskland ,8% 2 Sverige ,4% 3 Norge 880 7,3% 4 Storbritannien 716 6,0% 5 USA 668 5,6% 6 Polen 504 4,2% 7 Spanien 454 3,8% 8 Kina 395 3,3% 9 Frankrig 394 3,3% 10 Nederlandene 358 3,0% I alt, top ,7% De lande, hvor der er flest danske datterselskaber, er i vore nabolande - Tyskland, Sverige og Norge - og det er overvejende nærmarkederne, der dominerer i antallet af datterselskaber. Foruden USA og Kina er det således kun europæiske lande, der indtager top-10 listen. I alt er knap 61 procent af de danske datterselskaber placeret inden for top-10 landene. (Kilde: Danmarks Statistik).

5 Den Kinesiske Mur er ikke li e så spændende med ry erlun er Vi ved, at værdien af din pension afhæn er af din sundhed, så vi iver di ikke bare en af de mest komplette pensioner på markedet, men o så foreby else i form af en sundhedsprofil o seks individuelle sundhedspro rammer. Vi hjælper di kort sa t med at skifte dårli e vaner ud med ode, både fysisk o mentalt. Vi kalder det LifeBalance, o ved at samle din pension o sundhedsløsnin hos os, kan du starte med det samme, så du får læde af din pensionsordnin allerede i da. Kontakt os på o hør mere om de man e fordele. skandia.dk Skandia i Danmark er en del af Skandia koncernen, som er en af nordens største virksomheder indenfor lan si tet opsparin, personforsikrin o bank. Vi har ivet mennesker økonomisk try hed i mere end 150 år o har en stærk tradition for innovation, produktudviklin o en a ement i lokalsamfundet. Vi skaber værdi for vores kunder med innovative løsnin er indenfor foreby else, sundhed o lan si tet opsparin, o vi ør det lettere for vores kunder at træffe de ri ti e beslutnin er om deres økonomi. Vi er medarbejdere o vi forvalter mere end 390 milliarder kroner for vores 2,5 millioner kunder i Danmark, Sveri e o Nor e. Læs mere på

6 DANSK ERHVERV eksport APRIL 2014 S 6 Prøv eksportstrategien af i Tyskland! Der er meget mere at komme efter på Danmarks vigtigste eksportmarked - især i Sydtyskland, lød det på Udenrigsministeriet, Dansk-Tysk Handelskammer og Dansk Erhvervs morgenmøde om mulighederne på det tyske marked. eksport Af Kristian Kongensgaard Selv om Tyskland fortsat er Danmarks største samhandelspartner med en dansk eksport på 103 milliarder kr. i 2013, så har det også stor betydning for Danmark, at Tyskland selv er verdensmester i eksport: Det er i hvert fald godt for danske underleverandører, konkluderede Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, da han åbnede morgenmødet Få succes på det tyske marked. Han appellerede til, at danske virksomheder satser endnu mere på eksport til Tyskland, for eksempel ved at teste deres eksportstrategi på landet: Det er som om, at eksporten stopper omkring Hamborg og omegn. Der er imidlertid store forbedringsmuligheder i især Sydtyskland. Hvor er de gule regnfrakker? Guten abend, knaben! Hvor er de gule regnfrakker og de grønne gummistøvler blevet af? I handels- og udviklingsminister Mogens Jensens optik er det altid et plus at have styr på sprogkundskaberne på sit eksportmarked, og der må være et potentiale i at få flere ty- Mikal Hallstrup, founder og chief visionary officer i design service virksomheden Designit: Vi var desværre 15 år om at erkende, at Tyskland var en god idé for os. ske turister til Danmark, for engang var der mange flere end i dag. Ministeren pegede især også på energisektoren som et væsentligt fokusområde for danske virksomheder: Tyskland er i færd med at udfase atomkraft, og det vil øge efterspørgslen efter danske energiløsninger. Også landets omfattende maskinindustri giver gode muligheder for danske underleverandører, der har et godt navn i Tyskland. Men også fødevarer, sundhed, mode, design, arkitektur, turisme, byudvikling og infrastruktur. Vi skulle have rykket langt hurtigere Mikal Hallstrup, founder og chief visionary officer i Designit, kunne fortælle, at design service virksomheden desværre havde været 15 år om at erkende, at Tyskland var en god idé: Nu har Designit været der i 8 år, og vi skulle have rykket langt hurtigere. Til forskel fra for eksempel det danske marked er der i Tyskland ifølge Mikal Hallstrup stor fokus på specialister frem for folk med bredere og måske ikke så dybe kompetencer. Den europæiske såkaldte designscene ligger i München, hvor Designit pt. har cirka 50 mand i arbejde. Bilproducenten Audi er blandt kunderne: München er ikke kun centrum for tysk og europæisk designudvikling. For os har det også været omdrejningspunktet for vores kinesiske og øvrige asiatiske designforretninger. Ha en plan A, B og C Selv om den danske eksport til Tyskland er meget ulige fordelt på delstater, var Dansk-Tysk Handelskammers administrerende direktør, Reiner Perau, ikke helt enig i, at det nødvendigvis er udtryk for, at danske eksportører ikke udnytter mulighederne: Ofte har danske eksportvirksomheder deres lagre liggende i det nordlige Tyskland og distribuerer til øvrige delstater derfra. Desuden spiller den dansk-tyske grænsehandel i Slesvig-Holsten også en rolle. Hvis danske virksomheder vil begå Administrerende direktør Reiner Perau, Dansk-Tysk Handelskammer tillægger især danske servicevirksomheder gode muligheder: I Tyskland er uddannelsessystemet og samfundskulturen ikke primært rettet mod service men mod industri og fremstilling. sig i Tyskland, er det, foruden gode sprogkundskaber og evnen til at levere kvalitetsprodukter, også godt at være velforberedt i mødet med tyske forretningsfolk: Tyskland er et konkurrencesamfund og har ikke i samme grad som Danmark en samarbejdskultur. Tyskere planlægger og forbereder sig grundigt, mens danskere improviserer. Det er godt at have både en plan A, B og C, påpegede Reiner Perau. FOTO: KAJ BONNE Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen og administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv, ser frem til realiseringen af den danske regerings 25 konkrete vækstinitiativer møntet på Tyskland i forhold til eksport, turisme, investeringer og innovation. Ole Grønskov fra softwarevirksomheden Prolog Development Center spurgte ind til vilkårene på det tyske marked.

7 Vil du spille en central rolle i en strategisk udvikling af din virksomhed? EXECUTIVE MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse og forandringsledelse. Uddannelsens fokus er identifikation og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. MMT-uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse målrettet den erfarne leder, der arbejder med innovation og produkt-, service-, IT- eller produktionsudvikling inden for en privat eller offentlig virksomhed. Undervisningen foregår med 2 døgns internat pr. måned. Vi lægger stor vægt på innovative løsninger, hvor der tages udgangspunkt i din virksomheds problemstillinger og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive under på. På hvert semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og kompetence opbygning. Dermed får din virksomhed en velfunderet analyse af virksomhedens styrker og forandringsbehov, og du vil være centralt placeret i realiseringen af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment til dig og din virksomhed. Læs mere på Master in Management of Technology - En Executive MBA uddannelse optaget i det internationale Executive MBA Council INFORMATIONS- MØDE 30. april Aalborg Universitet Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse

8 Processios 3 anpartshavere, fra venstre Sebastian Kerdil, Terkel Skibby Larsen og Casper Helbo-Nielsen, lægger meget stor vægt på at arbejde som et team. Kort proces mod fejl og brok i offentlige udbud Iværksætteren Casper Helbo-Nielsen, Odense, har med IT-virksomheden Processio taget offentlige udbud ved hornene og udviklet en digital platform, hvor offentlige udbydere og private leverandører mødes i en konstruktiv dialog med det formål at fremme innovation og højne kvaliteten af udbudsmaterialet. virksomhedsportræt Af Kristian Kongensgaard Offentlige udbud har ofte voldt kvaler for de forskellige interessenter blandt udbydere, leverandører, brugere og andre aktører - og dermed skatteydere. Men fra et tagkammer midt i Odense kommer der bud på konstruktive løsninger. Sammen med to andre anpartshavere driver 35-årige Casper Helbo-Nielsen virksomheden Processio, der har udviklet den digitale platform OffentligPrivatDialog, som inden længe bliver til Processio ComDia. Konceptet går ud på at give offentlige institutioner og potentielle leverandører en platform, hvor de kan være i dialog forud for et konkret udbud. Dialogen spænder fra den tidlige idéudviklende og innovative fase til tilpasningen af udbudsmaterialet: Konceptet stopper, når udbuddet bliver annonceret, og bordet fanger med de offentlige udbudsregler, understreger Casper Helbo-Nielsen. Fleksibilitet på kvisten Casper Helbo-Nielsen stiftede Processio ApS i Han ejer majoriteten af selskabet og tager sig af salg, networking, forretningsudvikling etc.. De to øvrige anpartshavere, Terkel Skibby Larsen og Sebastian Kerdil, er Processios henholdsvis ITudvikler og designer: Vi lægger meget stor vægt på at arbejde som et team, hvor vi vender idéer og løsningsmuligheder og med respekt for hinandens forskellige kompetencer, siger Casper Helbo- Nielsen. Føromtalte tagkammer er nyrenoverede loftslokaler i en bankejendom, hvor Processio deler faciliteter med andre innovative iværksættervirksomheder. Her er fleksible lejemuligheder, så Processio har mulighed for at vokse. De samme fejl og brok Casper Helbo-Nielsen tog en uddannelse på Tietgenskolen i Odense i Innovation og Entrepreneurship. På den baggrund blev han ansat i ITKvirksomheden Mercell i Odense som virksomhedskonsulent i offentlige udbud. Efter nogle år drog han til England for at studere Business Management på Staffordshire University og kom Vækst og virksomheder I en række virksomhedsportrætter fortæller Dansk Erhvervs medlemmer fra forskellige markeder om de opgaver, muligheder og udvikling, der tegner sig for dem. ved hjemkomsten tilbage til Mercell, senest som salgs- og marketingchef. Igennem de godt 10 år, Casper Helbo-Nielsen arbejdede med udbudsovervågning og udvikling af udbudsværktøj, stødte han ofte på forhindringer og uhensigtsmæssige forløb: Det var de samme fejl, der blev begået gang på gang, og de samme udfordringer, som vi blev præsenteret for i supportafdelingen. Her måtte vi lægge øre til både de offentlige indkøbere og de private leverandører. Af frygt for at brænde broer sagde de det ikke til hinanden. Derfor tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne forsøge at få en forretning ud af at skabe en konstruktiv dialog, fortæller Casper Helbo-Nielsen. Udbyderne betaler Han fandt noget amerikansk software, som dog viste sig ikke at være fleksibelt nok. Men så mødte han sin kompagnon Terkel Skibby Larsen. Sammen videreudviklede de idéerne om digital dialogværktøj. Det er de offentlige udbudsgivere, der er de betalende kunder hos Pro-

9 DANSK ERHVERV virksomhedsportræt APRIL 2014 S 9 Foto: Claus Smed. Processio Er IT-leverandør med speciale i Offentlig Privat Dialog og vidensopsamling i den offentlige sektor. Blev stiftet i 2011 af Casper Helbo-Nielsen, der havde 10 års erfaring med de interne processer i forbindelse med offentlige udbud. Virksomheden er den første herhjemme, som tilbyder elektronisk dialog mellem den offentlige og den private sektor, med udgangspunkt i udbud og indkøb. Kombinerer software til idéudvikling, projektstyring og kontraktledelse. Hjemmesider: cessio. Derfor har Casper Helbo- Nielsen en tæt kontakt med IKA - foreningen af offentlige indkøbere. Det er imidlertid også afgørende for udbyttet af det digitale værktøj, at de potentielle leverandører tager del i dialogen. Derfor arbejder han også tæt sammen med brancheforeninger, lokale og regionale erhvervsfora, væksthuse, etc. for at få så mange innovative kompetencer i spil som muligt. Ifølge Casper Helbo-Nielsen er der ikke på europæisk plan udviklet et tilsvarende digitalt værktøj. Værktøjet breder sig nu blandt kommuner, regioner og stat, og uden at nævne navne ser han et mønster i udbredelsen: Det er typisk de store kommuner, der først tør kaste sig ud i det. Men flere og flere i det kommunale, regionale og statslige herhjemme ser fordelene ved den åbne dialog og effekten på udbud og indkøb. Også internationalt er der ved at komme hul på idé-udbuddene. Blandt andet har FN s klimakommission henvendt sig om indkøb af printere, og Rigspolitiet gennemfører lige nu et Idé-udbud med deltagende virksomheder fra hele Europa. Løb med Dialogprisen 2014 Det digitale værktøj er blevet så godt modtaget, at de offentlige indkøbere i IKA tidligere på året hædrede Casper Helbo-Nielsen med Dialogprisen Værktøjet OffentligPrivatDialog/ComDia til idé-udbud var nomineret med blandt andet følgende begrundelse: Idé-udbuds åbne platform har skabt en gennemsigtighed omkring dialogen, der både sikrer ligebehandling, og at høringsparterne har mulighed for at kommentere på andre høringsparters kommentarer. Idé-udbud har været med til at rykke grundlæggende ved opfattelsen af, hvad offentlige virksomheder må og kan omkring dialog. Idé-udbud er en inspirationskilde for alle, der ønsker at bruge dialog i arbejdet med udbud og ønsker at arbejde innovativt og intelligent med udbud. ConsortMatch En af Casper Helbo-Nielsens kæpheste er konsortiedannelse. Tilbudsgivere sukker ofte over, at offentlige udbud i mange tilfælde er blevet så store, at det kan være svært for SMV er at byde med. Det valgte han at tage som en udfordring: Mulighederne ligger i dannelse af konsortier. De offentlige udbydere er nemlig lige så interesserede i, at der kommer konsortier og andre former for samarbejde mellem SMV er i spil. Det øger nemlig mulighederne for at få flere gode bud. De endelige udbud skal selvfølgelig være både gennemsigtige og behandle alle lige. Men det forhindrer ikke udbyderne i at fokusere på relevante projekter og understøtte det lokale erhvervsliv igennem ConsortMatch, som skaber kontakt mellem de leverandører, der ønsker at indgå i konsortier, samt rådgivning fra lokale erhvervs- og brancheforeninger. Lige nu er udfordringen at gøre klart, at det skal forberedes i god tid. Det er for sent at begynde, når udbuddet først er kommet ud. Men det kræver, at både udbydere og leverandører lærer at tænke i de baner. Iværksætter Casper Helbo-Nielsen: De potentielle leverandører kan være bange for at lægge følsomme forretningsoplysninger ud. Men det er heldigvis en frygt, der bliver mindre og mindre. Den korte version Konceptet stopper, når udbuddet bliver annonceret, og bordet fanger med de offentlige udbudsregler. I supportafdelingen måtte vi lægge øre til både de offentlige indkøbere og de private leverandører. Af frygt for at brænde broer sagde de det ikke til hinanden. Det er typisk de store kommuner, der først tør kaste sig ud i det. Mulighederne ligger i dannelse af konsortier. De offentlige udbydere er nemlig lige så interesserede i, at der kommer konsortier og andre former for samarbejde mellem SMV er i spil. Det kan jo ikke nytte, at de potentielle leverandører sidder med deres idéer så tæt på kroppen, at de ikke kommer ud. Leverandørerne skal klæde indkøberne på. Casper Helbo-Nielsen, iværksætter, Processio ApS Idé-udbud Princippet er, at den offentlige institution offentliggør de områder, hvor der er behov for nytænkning eller gode råd til konkrete udbud. Iværksættere, universiteter, læreanstalter, idémagere og leverandører kan nu byde ind med idéer, som måtte opfylde behovet. De indkomne idéer håndteres ved hjælp af en proces, som leder til, at en idé eventuelt bliver udformet eller valgt som egnet til at gå videre med. Idéen, som institutionen vælger at fortsætte med, udbydes herefter til realisering gennem offentligt udbud. Det vil sige, at virksomheder kan tilbyde en løsning på behovet og idéen. Målet er ikke nødvendigvis flere offentlige udbud Casper Helbo-Nielsen understreger, at han ingen mening har om, hvorvidt den ene eller anden offentlige opgave bør - eller ikke bør - sendes i udbud: Det er heller ikke mit ærinde at opnå flere offentlige udbud. Mit mål er intelligente udbud, der bliver til på baggrund af viden om markedet. Omfanget betyder mindre, end at det sker på et oplyst grundlag. Det er også både mit håb og mit mål, at der kommer flere tilbudsgivere på baggrund af kvalitetsudbud, der er nemmere at byde på, og at leverandørerne bliver bedre til at byde. Deres klare interesse i det her er, at de sparer tid, og at de kan påvirke udbudsmaterialet. Desuden tror han på en væsentlig positiv sideeffekt: Hidtil er alt, alt for mange udbud blevet annulleret, fordi de ikke har været tilstrækkeligt kvalificerede. Jeg tror, at det antal vil gå drastisk ned. Casper Helbo-Nielsen kan naturligvis ikke undgå at støde på indvendinger til sit koncept fra potentielle leverandører: De kan være bange for at lægge føl- somme forretningsoplysninger ud. Men det er heldigvis en frygt, der bliver mindre og mindre. Det kan jo ikke nytte, at de sidder med deres idéer så tæt på kroppen, at de ikke kommer ud. Leverandørerne skal klæde indkøberne på, og i den proces bliver begge parter både klogere og bedre til at se nye muligheder. Ved at skabe rammerne for synergi mellem udbydere og marked skaber vi de bedste forudsætninger for innovation og dermed den nødvendige vækst. PubLinked Som ordet hentyder, er PubLinked et link til den offentlige sektor. Med en profil på PubLinked får man adgang til portalen OffentligPrivatDialog.dk, hvor man kan sikre sig løbende at blive informeret om Idé-udbud inden for ens branche. ConsortMatch i PubLinked skaber kontakt mellem de leverandører, der ønsker at indgå i konsortier, samt rådgivning fra lokale erhvervs- og brancheforeninger.

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Sådan kommer du med I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med titlen Sådan kommer du med i det stærkeste netværk.

Sådan kommer du med I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med titlen Sådan kommer du med i det stærkeste netværk. 13-03-2014 08:43 Nu skal vi tænke langt Klaus Schwab, der er grundlægger af World Economic Forum, sagde forud for dette års topmøde i Davos: "Vi er nødt til at bevæge os væk fra krisetankesættet og i stedet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Tysklandseksport vejen frem

Tysklandseksport vejen frem BØRSEN TYSKLANDSKONFERENCE 2016 Tysklandseksport vejen frem Hvor findes mulighederne i fremtiden? Og hvad skal der til for at få succes på det tyske marked? For andet år i træk indbyder Børsen til eksportkonference

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Nye advisory boards skal styrke dansk

Nye advisory boards skal styrke dansk Side 1 af 5 Nye advisory boards skal styrke dansk landbrug To nyoprettede advisory boards skal være med til at finde frem til hvilke initiativer, der skal til for at styrke landmandens kompetencer. Hvilke

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere