LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15."

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej Frederiksberg Tlf: Århus Mejlgade Århus Tlf: Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2014 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse. Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse i et nyt job. Forbundet Arkitekter og Designere kan bruge lønstatistikken, når der skal formuleres lønpolitik og fastsættes overenskomstkrav. Af hensyn til lønstatistikkens troværdighed og medlemmernes løn- og ansættelsesinteresser er det derfor afgørende, at så mange medlemmer som muligt deltager i lønundersøgelsen. Hvordan er statistikken lavet? Statistikken er udarbejdet på grundlag af en lønundersøgelse blandt samtlige medlemmer. I slutningen af oktober måned 2014 udsendtes til medlemmer med registret adresse med link til et elektronisk spørgeskema. Besvarelsen var anonym, og alle data er blevet behandlet med fortrolighed. Dataindsamlingen blev afsluttet i midten af december medlemmer har svaret på lønstatistikken. Dette giver en svarprocent på ca. 27 %. Hvordan kan du bruge lønstatistikken? Lønstatistikken viser et øjebliksbillede af medlemmernes løn i oktober måned Og den kan anvendes til at finde den rigtige løn til dig. Der er en række indgange til dette tal: Dit afgangsår dvs. det år, du blev færdiguddannet som arkitekt eller designer. Din anciennitet fx det løntrin, du er på afhængig af det antal år og måneder, du har været ansat, fra du blev færdiguddannet. Dit ansættelsesområde Privat: Danske Ark-området eller andet privat ansættelsesområde. Offentligt: regions-, kommunal- eller statsansat Din primære arbejdsfunktion administrativt arbejde, projektledelse, projektering/ skitsering, undervisning/ forskning, design, byplanlægning, byggerådgivning, IT-funktioner m.m. Disse indgange kan enkeltvis eller i kombination med tabeller og figurer i lønstatistikken give dig et bud på den løn, du skal sammenligne din nuværende løn med, eller den løn du kan bruge som udgangspunkt i en lønforhandling. Hvornår kan du opnå højere løn? Mulighederne for at rejse krav om højere løn varierer inden for de forskellige ansættelsesområder. Men der skal altid være en begrundelse for kravet (nye arbejdsfunktioner, mere ansvar, udvikling etc.) Et ønske om højere løn er ikke nok. Kravet skal understøttes af saglige argumenter. Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Uanset om du er ansat på overenskomstområdet eller uden for dette, er du berettiget til en højere løn, hvis nye arbejdsopgaver giver dig større ansvar (Få en skriftlig aftale og en arbejdsbeskrivelse). Når du søger nyt arbejde. Ved et nyt ansættelsesforhold skal lønnen forhandles og fastsættes. Hvad får du i løn nu? Hvad er dit nye lønkrav? Hvad er din smertegrænse? Sig aldrig dit nuværende job op, før din nye løn er forhandlet på plads. Kontakt tillidsrepræsentanten på den nye arbejdsplads eller forbundets sekretariat. Hjælp til læsning af statistikken For at kunne sammenligne forskellige ansættelsesområder er lønnen opgivet som bruttoløn i alle tabeller og figurer. Dvs. lønnen er inklusiv tillæg og pension, både dit eget og arbejdsgivers eventuelle pensionsbidrag. Gennemsnit er almindeligt matematisk gennemsnit. er den midterste løn i gruppen, svarende til den løn, hvor 50 % i gruppen har en lavere løn, og 50 % i gruppen har en højere. svarer til lønnen, hvor der er 25 % af medlemmerne i gruppen, der har en lavere løn. svarer til lønnen, hvor der er 25 % af medlemmerne i gruppen, der har en højere løn. Mere information Har du spørgsmål eller ønsker om mere detaljerede oplysninger, kan du altid kontakte forbundets sekretariat på telefon

2 PRIVATANSATTE EFTER DANSKE-ARK/DI OVERENSKOMSTEN TABEL 1: AFGANGSÅR. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG og I alt TABEL 3: LØNBÅND. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG. Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet Anciennitet 8 og derover Andet eller ved ikke Jeg får stadig løn efter den gamle 13-trinsskala Uoplyst I alt FIGUR 3: LØNBÅND. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG TABEL 4: ARBEJDSOMRÅDE. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG. Konkurrencer Skitsering/projektering Design Sagsarkitekt Projektledelse Ledelse og Salg Uoplyst 1 Andet I alt TABEL 2: AFGANGSÅR I 5-ÅRSGRUPPER. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG I alt FIGUR 4: ARBEJDSOMRÅDE. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG Konkurrencer Skitsering/projektering Design Sagsarkitekt Projektledelse Ledelse og salg Andet 2 FAOD Lønstatistik 2014 FAOD Lønstatistik

3 PRIVATANSATTE UDENFOR DANSKE-ARK/DI OVERENSKOMSTEN TABEL 5: AFGANGSÅR. BRUTTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG og og og og og og og I alt TABEL 6: AFGANGSÅR I 5-ÅRS GRUPPER. BRUTTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG I alt TABEL 7: BRANCHE. BRUTTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG. Handel og service/ konsulentvirksomhed Tegnestue - arkitektvirksomhed eller designvirksomhed Industri- og håndværksvirksomhed Entreprenør-virksomhed Formidling Byfornyelse- bygge- og boligselskab Rådgivende ingeniør- eller arkitektfirma Andet I alt FIGUR 7: BRANCHE. BRUTTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG. Handel og service/ konsulentvirksomhed Tegnestue - arkitektvirksomhed eller designvirksomhed Industri- og håndværksvirksomhed Entreprenørvirksomhed Formidling Byfornyelse-,byggeog boligselskab Rådgivende ingeniøreller arkitektfirma Andet Design - Grafisk design, Møbeldesign, industriel design eller lign TABEL 8: ARBEJDSOMRÅDE. BRUTTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG. Konkurrencer Skitsering/projektering Undervisning, kommunikation eller formidling Salg Administrativt arbejde Design - Interaktionsdesign, Servicedesign eller lignende Sagsarkitekt It-udvikling Projektledelse Ledelse Andet I alt FIGUR 6: AFGANGSÅR I 5-ÅRS GRUPPER. BRUTTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG FAOD Lønstatistik 2014 FAOD Lønstatistik

4 OFFENTLIGT ANSATTE TABEL 9: AFGANGSÅR. BRUTOLØN PR. MÅNED, INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG og og Uoplyst TABEL 10: AFGANGSÅR I 5-ÅRS INTERVALLER. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG Uoplyst TABEL 11: ARBEJDSOMRÅDE, BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG. Administration All-round arbejde Andet og uoplyst Byggerådgivning Byggesagsbehandling Byplanlægning Ledelse Projektledelse Restaurering, byfornyelse eller lign Undervisning, formidling, forskning eller lign TABEL 12: STILLINGSNIVEAU, BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG PENSIONSBIDRAG. Akademisk medarbejder Forvaltningschef - Forvaltningsdirektør - Professor Gruppe-, Sektions- eller Projektleder Områdechef - Afdelingsleder - kontorchef - Lektor Sagsbehandler - Byplanarkitekt - Timelærer - Fuldmægtig - Adjunkt Uoplyst TABEL 13: AFGANGSÅR I INTERVALLER FORDELT PÅ ANSÆTTELSESOMRÅDE. Kommunerne Uoplyst Kommunerne i alt Regionerne Regionerne i alt Staten Staten i alt Andet Andet i alt FAOD Lønstatistik 2014 FAOD Lønstatistik

5 ARKITEKTER OG DESIGNERE MED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED TABEL 14: ALDERSFORDELING TABEL 18: HVORDAN FASTLÆGGER DU DIT HONORAR? Timesats pr. medgået time 19 Fast honorar på opgaven 13 Andet 7 Uoplyst 7 TABEL 19: SUPPLERENDE INDTÆGT Ja 10 Nej 29 Uoplyst 7 Fødselsår. Afgangsår. Antal Antal Uoplyst LØNSAMMENLIGNINGER TABEL 20: ANSÆTTELSESSTED. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG. Danske Ark Øvrige private Offentligt ansatte TABEL 15: BRUTTOINDTJENING I OKTOBER 2014 (UDFAKTURERET) I alt (oplyst) Uoplyst 8 TABEL 16: VIRKSOMHEDENS OMSÆTNING I 2013 (CIRKA KR.) I alt (oplyst) Uoplyst 11 TABEL 17: PERSONLIG INDTJENING VED DRIFT AF SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED I SENESTE SKATTE-/REGNSKABSÅR I alt (oplyst) Uoplyst 16 I alt (oplyst) 46 TABEL 21: AFGANGSÅR. BRUTTOLØN PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG. Danske ark Øvrige private Offentligt ansatte Antal Antal Antal I alt FIGUR 20: AFGANGSÅR I GRUPPER. BRUTTOLØN (MEDIAN) PR. MÅNED INKL. TILLÆG OG ARBEJDSGIVERS PENSIONSBIDRAG FIGUR 21: ALDERSFORDELING. ANTAL MEDLEMMER Offentligt ansatte Øvrige private Danske ark Danske ark Øvrige private Offentligt ansatte FAOD Lønstatistik 2014 FAOD Lønstatistik

6 PERSONALEGODER TABEL 22: PERSONALEGODER Danske Ark-OK Antal Øvrige privatansatte Danske Ark-OK Procent Øvrige privatansatte Fri (mobil) telefon helt eller delvist ,2 47,3 Hjemme PC ,1 29,5 Internetforbindelse/ADSL ,7 22,2 Ekstra ferie (udover 5 uger) ,1 30,4 Sundhedsordning/forsikring ,1 48,3 Fri bil helt eller delvist 3 7 0,8 3,4 Frihed på barns 1. sygedag ,8 46,4 Frihed på barns 1. og 2. sygedag ,6 9,7 Fri tog og buskort 3 2 0,8 1,0 Abonnement på aviser/tidsskrifter ,3 7,7 Faglige kontingenter betalt 1 4 0,3 1,9 Kontingenter til brancheforeninger o. lign ,3 2,4 Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv. Betalt undervisning herunder løn, frihed, undervisningsafgift, materialer mv. Betalt Tv-licens 1 0 0,3 0,0 Personalelån 2 3 0,5 1, ,1 16, ,2 11,1 Fri parkering ,0 19,8 Frokost ordning helt eller delvist ,4 49,8 Adgang til aktieaflønning i virksomheden 1 5 0,3 2,4 Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % 6 9 1,6 4,3 Bonusordning, gratiale og engangsvederlag ,7 17,4 Feriehuse ,6 6,8 Medarbejderobligationer 1 3 0,3 1,4 Adgang til obligationer i virksomheden 2 0 0,5 0,0 Indkøbsordninger ,1 19,3 Optioner 0 3 0,0 1,4 Mulighed for selvvalgt hjemmearbejde ,0 40,6 Arbejdsgiverbetalt fri til andre omsorgsdage ,8 9,2 Andet? ,6 3,9 Antal respondenter ,0 100,0 Antal "goder" i alt ,8 456,0 26 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERE 1. Flere fagblade 2. Rabat på fagmagasiner og bøger 3. Billige privatforsikringer 4. Bonus i butikker, også netbutikker 5. Nyhedsbrev med nyheder, arrangementer og job Abonnér på nyhedsbrevet 6. Kurser og arrangementer L 7. Jobportal med arkitekt- og designerstillinger 8. Virtuelle netværk, både lokale, åbne og lukkede 9. Lønsikring, hvis dagpengene ikke rækker 10. Ansvars- og erhvervsforsikring for selvstændige 11. Medlemslån ved arbejdsgivers konkurs 12. Personlig karrierecoaching og test 13. Karriereworkshop og journalistisk sparring og tjek af cv 14. Gennemlæsning af din ansøgning 15. Rådgivning om lønforhandling 16. Gratis psykologbistand 17. Juridisk bistand ved afskedigelser, barsel, løn mv. 18. Bistand ved retssager 19. Rådgivning om royalty, kontrakter, inkasso mv. 20. Tjek af din ansættelseskontrakt 21. Faglig hjælp ved job i Sverige og Norge 22. Rådgivning fra forbundet ved udstationering 23. Rådgivning fra forbundet ved start af egen virksomhed 24. Lønstatistik, til hjælp ved din lønforhandling 25. Kontingentnedsættelse ved ledighed mv. 26. Adgang til pensionsordning 10 FAOD Lønstatistik 2014 FAOD Lønstatistik

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA 38.400 MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING 2.000 FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END 7.000 ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING,

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Jobsøgning Arbejdsmarked

Jobsøgning Arbejdsmarked Jobsøgning Arbejdsmarked Vi kender dig og dit arbejdsmarked Som nyuddannet - og endnu måske uden job - skal du forholde dig til arbejdslivets lovgivning, til jobsøgning, til karrieremuligheder og meget

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer

ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer jordbrugs teknologen Fagblad for landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, jordbrugsbachelorer & studerende 31. årgang # 1 januar 2013 Peter Tanev fortæller om klimaændringer Kom og hør ham! ny lønstatistik

Læs mere