DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 19. januar 2013 blev der i sag KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik ved at give forkerte oplysninger om boligarealet i salgsopstillingen ved klagers køb af en ejerlejlighed af indklagede. NN er ikke registreret ejendomsmægler. Sagens omstændigheder: Den 13. juli 2011 underskrev klager en købsaftale på en ejerlejlighed beliggende [ ] 2720 Vanløse og erhvervede efterfølgende lejligheden. Købesummen var kr , og overtagelsesdatoen var den 1. oktober I købsaftalen under punkt 1. blev der henvist til salgsopstillingen i forbindelse med oplysninger om ejerlejligheds arealer. I salgsopstilling side 1 fremgik det: Rigtig spændende lejlighed med masser af god plads pga tilhørende stort kælderlokale på 26 kvm (ikke godkendt til beboelse) Lejligheden er beliggende i stueplan, - med god planløsning, utrolig dejlig stor stue med virkelig højt til loftet, - som giver en rigtig god rumfornemmelse. Fra stuen er der nedgang til yderst anvendeligt kælderlokale, - der har været anvendt til musiklokale. Endvidere lækkert nyere badeværelse med brus, rummeligt soveværelse samt ældre køkken med bagtrappe.. I salgsopstillingen var det ligeledes oplyst, at boligen bestod af 2 rum til beboelse. Salgsopstillingen indeholdt endvidere en plantegning med angivelse af målene på de enkelte rum i ejerlejligheden. Det fremgik af salgsopstillingen på side 2a under punktet Ejendomsoplysninger at: 1

2 Bygningsarealer iflg.: BBR-ejermeddelelse Tinglyst areal: 83 - heraf boligareal: 57 Areal iflg. BBR: 90 - heraf BBR-boligareal: 90 - heraf andre arealer: 26 Det fremgik af købsaftalen under punkt 27., at klager bl.a. havde fået udleveret ejerlejlighedskort og BBR-ejermeddelelse dateret den 31. januar Af ejerlejlighedskortet fremgik, at ejerlejligheden var butik og kælderlokale på i alt 83 m². Butikken udgjorde 57 m² og kælderetagen 26 m². Af BBR-ejermeddelelse af 31. januar 2011 fremgik bl.a.: Ifølge udprint fra tingbogen på ejerlejlighed af 13. juli 2011 var ejerlejlighedens areal på 83 m 2. I februar 2012 kontaktede klager en ejendomsmægler i forbindelse med, at klager ønskede at sælge den pågældende ejendom. Ejendomsmægleren vurderede ejerlejligheden til at have et boligareal på 64 m 2 og kælderlokalet blev vurderet til 0 m 2. Den 3. maj 2012 modtog klager efter forespørgsel en fra TT ansat hos BBR og Boligregulering i Københavns Kommune. I en stod der: 2

3 Du har spurgt vedr. Jernbane Allé 9b, st. th., om det korrekte boligareal er 90 kvadratmeter (kvm) som der står i BBR. Det ser umiddelbart ud som om boligarealet er forkert registeret, og vi vil undersøge sagen nærmere. Klager har på tidspunktet for nævnets behandling af sagen ikke modtaget svar fra BBR og Boligregulering i Københavns Kommune. Klager har bl.a. anført, at indklagede havde angivet forkerte oplysninger om ejerlejlighedens boligareal i salgsopstillingen. Klager købte derfor ejerlejligheden i den tro, at boligarealet i ejerlejligheden var på 90 m 2. Klager ønskede i februar 2012 at sælge ejerlejligheden og fik en anden ejendomsmægler til at foretage en vurdering af ejerlejligheden. Den anden ejendomsmægler gjorde klager opmærksom på, at lejlighedens boligareal var på 64 m 2 og at kælderlokalet skulle vurderes til 0 m 2. Klager har anført, at indklagede burde have undersøgt ejerlejlighedens egentlige boligareal, selvom det stod i BBR-ejermeddelelsen, at boligens areal var på 90 m 2. Desuden burde indklagede have vidst, at kælderarealet ikke var en del af ejerlejligheden og derfor ikke burde tælle med i den samlede angivelse af ejerlejlighedens kvadratmeter. Klager har ligeledes anført, at klager har lidt et økonomisk tab ved at kælderarealet ikke kan tælles med i det samlede boligareal for ejerlejligheden i forbindelse med klagers videresalg af ejerlejligheden. Klager har beregnet forskellen til at være kr Klager har ikke angivet, hvorledes klager er kommet frem til dette beløb. Klager har endvidere anført, at klager må være berettiget til at hæve købet, da det vil være umuligt for klager at sælge ejerlejligheden, når den kun har et boligareal på 64 m 2. Indklagede har bl.a. anført, at indklagede ikke har givet fejlagtige oplysninger om ejerlejlighedens areal og dermed ikke har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. Indklagede mener heller ikke, at indklagede har handlet ansvarspådragende i forbindelse med ejendomshandlen. Indklagede har anført, at indklagede i salgsopstillingen udtrykkelig gjorde opmærksom på og præciserede, at kælderlokalet på 26 m 2 ikke var godkendt til beboelse. Det var yderligere oplyst i salgsopstillingen, at ejerlejligheden bestod af 2 rum til beboelse; et værelse og en stue, og at der derudover var et kælderlokale. Indklagede har desuden anført, at det tydeligt fremgik af plantegningerne, at ejerlejligheden indeholdt en stue og et værelse, og der var vist en selvstændig plantegning af kælderlokalet. Det fremgik af salgsopstillingen, at boligarealet var 57 m 2, og det fremgik af BBR, at ud af de 90 m 2 bestod de 26 m 2 af et kælderlokale. Indklagede anfører endvidere, at indklagede har gjort, hvad indklagede kunne gøre for at oplyse klager om ejerlejlighedens kvadratmeter og rummenes lovlige anvendelse. Klager kunne ikke med rette have været i tvivl om størrelsen af ejerlej- 3

4 ligheden og rummenes anvendelse og godkendelse. Hvis klager havde været i tvivl herom, havde klager haft muligheden for at undersøge og opklare denne tvivl inden købet, idet indklagede tydeligt havde gjort klager opmærksom på, at kælderlokalet ikke var godkendt til beboelse. Indklagede bestrider, at klager kan hæve købet, idet sådanne krav ikke kan rettes mod indklagede. Indklagede anfører, at klager ikke har dokumenteret et økonomisk tab. Indklagede har fastsat udbudsprisen på ejerlejligheden ud fra den viden om, at kælderlokalet ikke var godkendt til beboelse. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet behandler klager over ejendomsmægleres tilsidesættelse af de pligter, som følger af lov om omsætning af fast ejendom, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 3. Ved en ejendomsmægler forstås en person, som er registreret i det offentlige ejendomsmæglerregister. Nævnet kan således ikke behandle klager over personer, der udøver ejendomsformidling, og som ikke er registrerede ejendomsmæglere. Nævnet kan derfor ikke behandle klagen over NN, da NN ikke er registreret ejendomsmægler jf. lov om omsætning af fast ejendom 29a, stk. 3. Nævnet kan alene tage stilling til om ejendomsmæglervirksomheden PP ApS har et medansvar eller selvstændigt ansvar for den ansatte medarbejder NN jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 4. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 17, stk. 1, nr. 4 skal en ejendomsformidler udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejerlejlighed, som er nødvendig for en købsbeslutning. I formidlingsbekendtgørelsen 13 opstilles minimumskrav til salgsopstillingens indhold, som udarbejdes af formidleren. Salgsopstillingen skal indeholde en udførlig beskrivelse af ejerlejlighed jf. formidlingsbekendtgørelsen 13, stk. 1. Ifølge formidlingsbekendtgørelse 13, stk. 1, nr. 7 skal salgsopstillingen indeholde oplysninger om: grund-, bygnings- og boligareal (BBR-arealer) Formidlingsbekendtgørelsen kræver således, at indklagede skal angive boligarealet ud fra de oplysninger, der findes i BBR-ejermeddelelsen. Indklagede har i salgsopstillingen oplyst om både de tinglyste arealer og arealerne ifølge BBR-ejermeddelelsen, hvilket er i overensstemmelse med lovkravet jf. formidlingsbekendtgørelsen 13, stk. 1, nr. 7. Indklagede har i salgsopstillingen ligeledes udtrykkeligt angivet, at kælderlokalet på 26 m 2 ikke er godkendt til beboelse. Nævnet finder derfor ikke, at indklagede har givet forkerte oplysninger om arealerne i ejerlejligheden. 4

5 Nævnet finder ligeledes, at indklagede har gjort klager opmærksom på, at kælderlokalet ikke kan anvendes til beboelse. Nævnet finder ikke på det foreliggende grundlag at kunne pålægge ejendomsmæglervirksomheden PP ApS et ansvar. Disciplinærnævnet har ikke kompetence til at afgøre, hvorvidt klagerne er berettiget til at træde tilbage fra handlen. Disciplinærnævnet behandler ikke klager, som vedrører erstatning til forbrugeren jf. bekendtgørelse for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 2, stk. 2. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmæglervirksomhed, PP ApS, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 5

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere