Vejledning. Fordelingsvejledning. Juli Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Fordelingsvejledning. Juli 2007. Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring"

Transkript

1 Juli 2007 Fordelingsvejledning Vejledning Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring Forsikring & Pension

2 Indholdsfortegnelse Formål 2 Anvendelse af eksempelsamlingen 2 Udvidelse af dækningen for bygningsforsikringen 2 af faste installationer og bygningsdele 3 En- og tofamiliehuse, erhvervs-, 5 Historik Vejledningen blev til i På baggrund af de indhøstede erfaringer blev vejledningen revideret i 1999 og igen i februar 2004, hvor afsnit om bygninger dækket på landbrugsbetingelser blev flyttet over i en særskilt vejledning. Endvidere blev der tilføjet elementer som f.eks. adgangskontrolanlæg, ADSL, styringsanlæg og fjernbetjening. Enkelte eksempler blev forenklet som f.eks. tæpper, vaskeanlæg, haveanlæg og nød- og panikbelysning. I denne version fra juli 2007 blev der tilføjet to elementer til vejledningen om gulve og udendørs bassiner. 1

3 10 Formål 11 Formålet med denne vejledning er at give retningslinjer for, om de i eksempelsamlingen nævnte genstande forsikres under bygningsforsikring eller under løsøreforsikring. 12 De konkrete forsikringsbetingelser afgør, hvordan de enkelte genstande er dækket. Vejledningen fortrænges derfor af afvigende konkrete aftaler, der er udtrykt i de enkelte policetekster. 20 Anvendelse af eksempelsamlingen 21 I vejledningen er angivet en eksempelsamling for en- og tofamiliehuse, erhvervs-,. 22 Eksemplerne kategoriseres i to kolonner for henholdsvis 22.1 bygningsforsikring og 22.2 løsøreforsikring. 23 Genstande, der ikke automatisk medforsikres under bygningsforsikring er markeret med et 0. Bygningsgenstande med 0 kan medforsikres ved policepåtegning i bygningsforsikringen. 30 Udvidelse af dækningen for bygningsforsikringen 31 Omfanget af dækkede genstande kan udvides ved policepåtegninger eller ved betingelser i forhold til gældende lovgivning. 32 Alle bygninger 32.1 Med særskilt tilkendegivelse i policen kan bygningsforsikringen omfatte genstande, som ikke tilhører forsikringstageren, såfremt de er indbefattet under den pågældende bygningsforsikring Se pkt. 42 og 43 om samspillet mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring. 33 En- og to-familiehuse 33.1 for en- og to-familiehuse kan dog uden særskilt tilkendegivelse i policen omfatte genstande af erhvervsmæssig karakter, der indgår som en integrerende del af bygningen, og som ejes af bygningens ejer. 2

4 34 Erhvervs-, bolig- og institutionsbyggeri 34.1 Med særskilt tilkendegivelse i policen kan bygningsforsikringen omfatte genstande af erhvervsmæssig karakter, der indgår som en integrerende del af bygningen, og/eller som anvendes til såvel ejendommens som virksomhedens drift, for så vidt genstandene tilhører forsikringstageren Se pkt. 42 og 43 om samspillet mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring. 40 af faste installationer og bygningsdele 41 Dækning på løsøreforsikringen afhænger af følgende klassifikation: bolig erhverv og institutioner. 42 Bolig 42.1 er for boliger dækker normalt ikke bygningsmæssige installationer. En af undtagelserne er, at Familiens Basisforsikring ved tyveri- og hærværksskader dækker: 3.8 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker En privat lejer kan i sine lokaler have installeret bygningsdele som f.eks. køkkeninventar, nedhængte lofter, skillevægge og gulvbelægninger, der ikke ejes af udlejeren og derfor sædvanligvis ikke dækkes på udlejerens bygningsforsikring. Da sådanne genstande imidlertid er at betragte som almindelige bygningsdele, bør de normalt dækkes på udlejers bygningsforsikring. 43 Erhverv og institutioner 43.1 er for erhvervsvirksomheder dækker normalt fast inventar af erhvervsmæssig karakter. Når fast inventar af erhvervsmæssig karakter dækkes både på en bygningsforsikring (fordi policen er påtegnet, så den f.eks. dækker en kranbane, en stålbeholder eller et restaurationskøkken) og på en løsøreforsikring (der generelt dækker fast erhvervsinventar), administreres det normalt ikke som dobbeltforsikring. Selskaberne administrerer normalt efter den regel, at bygningsforsikringen vinder over løsøreforsikring forstået på den måde, at løsøreforsikringen ikke skal dække, hvis bygningsforsikringen dækker Hvis bygningsforsikringen ikke dækker, skal genstandene medregnes ved fastsættelse af løsøreforsikringens sum. 3

5 43.2 En erhvervslejer kan i sine lokaler have installeret bygningsdele som f.eks. el-installationer, nedhængte lofter, skillevægge og gulvbelægninger, der ikke ejes af udlejeren og derfor ikke dækkes på udlejerens bygningsforsikring. Disse genstande dækkes normalt som fast inventar af erhvervsmæssig karakter på lejerens løsøreforsikring, med mindre det i lejekontrakten er bestemt, at sådanne dele/genstande ved fraflytning overgår til bygningens ejer I så fald skal genstandene medregnes ved fastsættelse af bygningsforsikringens sum Ved løsøreforsikring af virksomheder, der har karakter af institution og fælleshusholdning som f.eks. højskoler og betalingshospitaler, bør det mellem bygningsforsikringsselskab og løsøreforsikringsselskab aftales, i hvilket omfang f.eks. storkøkkeninventar og vaskeinventar er af erhvervsmæssig karakter Hvis køkken- og vaskeinventar er af erhvervsmæssig karakter og ikke med særskilt tilkendegivelse i policen er omfattet af bygningsforsikringen, skal det medregnes ved fastsættelse af løsøreforsikringens sum. 4

6 boligsamt institutionsbyggeri A Adgangskontrolanlæg, elektronisk kortlæsere, motorlåse, kabeltræk, centralskabe og lign., edb-udstyr, hardware og software a. tilhørende ejer b. tilhørende lejer, eller hvor lejer bærer vedligeholdelsespligten ADSL 1. installation til og med stik 2. router, modem, filter Affaldscontainer 1. beboelse 2. andet Aftræksrør, se udsugning Afløbsinstallation 1. af sædvanlig bygningsmæssig karakter 2. af særlig erhvervsmæssig karakter f.eks. benzinudskiller, fedtudskiller, syrefaste rør og rensningsanlæg Aircondition 1. anlæg til komfortventilation 2. anlæg benyttet produktionsmæssigt, herunder køling af edb-anlæg Alternativ energi 1. biogasanlæg a. alene til rumopvarmning eller varmt brugsvand b. andet bygning beholder, se denne andet 2. varmepumpeanlæg, herunder jord- og luftvarme a. alene til rumopvarmning eller varmt brugsvand b. til hel eller delvis erhvervsmæssig brug 3. solfangeranlæg a. alene til rumopvarmning eller varmt brugsvand 5

7 b. til hel eller delvis erhvervsmæssig brug 4. vindmølle 0 5. solceller, skal følge anlæggets gruppe Bemærk: Vindmølle kan dog meddækkes ved policepåtegning/litrering på bygningsforsikringen. Antenne inkl. parabolantenne med receiver 1. erhvervsmæssig (antenne, mast og installationer) 2. ikke-erhvervsmæssig a. fritstående mast inkl. antenne b. antenne på bygning inkl. installationer 3. hybridnet og kabeltv, se svagstrømsanlæg pkt. 6 Bemærk: En fællesantenne er kun medforsikret på bygningsforsikringen, når den ejes af forsikringstageren. Hvis fællesantennen er opsat af en lejer- eller antenneforening, skal der tegnes særskilt forsikring. Automater for nærings- og nydelsesmidler m.v. Automatik, skal følge respektive anlægs gruppe Automobillift B Badebro 0 Bemærk: Badebro kan dog meddækkes ved policepåtegning/ litrering på bygningsforsikringen. Bageriovn, se ovn Baldakin Bassin, se beholder eller svømmebassin Bedding, inkl. bolværk, moler og belægning, men ekskl. kraner, spil, skinner og lign. 0 Bemærk: Bedding kan dog meddækkes ved policepåtegning/ litrering på bygningsforsikringen. 6

8 Befugtningsanlæg 1. som del af aircondition, se dette 2. alle andre Beholdere 1. fundament skal følge den pågældende beholders gruppe 2. installationer 3. af beton eller murværk 4. af alle andre materialer Bemærk: Udendørs beholdere større end 25 kubikmeter medtages ofte på bygningsforsikringen ved policepåtegning/litrering. Bemærk: Beholdere, der anvendes i bygningens drift (VVSanlæg, se under pågældende anlæg. Belysning, se el-installationer Benzinstander inkl. automat og fundament Biograf, se teater Boblehaller eller telte af stålskelet med overdækning af plastfolie, presenning eller lignende 1. fast opstillet på betonfundament 2. andet Borde, se inventar Bomme, (kørebanebomme) 1. billetbod 2. bomme, billetautomat og installationer i forbindelse hermed Bowlinghal banelegeme og andet Boksanlæg 1. hvor bygningen udgør boksens vægge, gulv og loft, inkl. dør 2. andet 7

9 Brandalarmanlæg 1. brandalarmanlæg, der omfatter hele bygningen eller afsnit deraf a. tilhører bygningsejer b. tilhører lejer 2. punktalarmering herunder især i forbindelse med produktionsudstyr Brandslukningsanlæg Brandslukning med CO 2, Inergen, Argonite, pulver, skum, vand, etc. 1. anlæg dækkende en eller flere brandceller a. tilhører bygningsejer b. tilhører lejer 2. punktslukningsanlæg Brandslukningsmateriel 1. fastinstallerede slangeskabe 2. håndildslukkere Brandventilation, se ovenlys Bredbånd, se ADSL Bro, forbindelse mellem bygningsafsnit etc. 1. broforbindelser mellem forskellige bygningsafsnit, såfremt de tillader personbefordring, og/eller anvendes for installationer 2. andre typer, f.eks. broer som integreret del af transportorgan Brovægt 1. vejebod, betongrube 2. vejeenhed (broplade m.v.), skriver samt installationer i forbindelse hermed Brændeovn, se ovn Brønde, se vandinstallation 8

10 Bure, f.eks. i pelsdyrfarm, fjerkræfarm m.m. Butiksinventar, se inventar Bænke, se inventar Bådebro 0 Bemærk: Bådebro kan dog meddækkes ved policepåtegning/ litrering på bygningsforsikringen. C Centralskab, skal følge respektive anlægs gruppe Civilforsvarsmateriel, se bedriftværnsmateriel Container, se affaldscontainer eller beholder Conveyor (mekanisk drevet transportør) CTS-anlæg, se styringsanlæg Cyklon, se udsugning D Disk, se inventar Drejescene, se teater Drivhus 1. selve drivhuset 2. installationer som f.eks. vandings- og varmeanlæg og skyggegardiner Døgnboks, se boksanlæg 9

11 E Edb-installationer 1. el-forsyningen, se el-installationer 2. køling, se aircondition 3. hardware, såsom pc er, printere m.v. 4. netværk, herunder kabler, connectors, switches, bridges, multipleere m.v., også selv om disse er bygningsmæssigt installeret 5. ADSL, ISDN, bredbånd og lign., se ADSL 6. edb-gulv (hævet) El-armatur, se el-installation Elevator l. person og gods/fast integreret del af bygning 2. kop-, sækkeelevator og lign. El-installationer 1. stikledninger og hovedtavler/fordelingstavler 2. faste installationer, fast monterede strømskinnesystemer, kabelbakker og andre føringsveje frem til, men ekskl. styretavle, motorværn eller lignende a. tilhører bygningsejer b. tilhører lejer 3. fasekompenseringsanlæg a. placeret før styretavle ekskl. kondensatorbatteri b. placeret i eller efter styretavle c. kondensatorbatteri 4. indvendig belysning a. alle installationer samt fast monterede armaturer på bygning tilhører bygningsejer tilhører lejer b. løse armaturer herunder wireophængte lysstofarmaturer 10

12 5. udvendig belysning a. lysreklamer, lysskilte, parkerings- og henvisningsskilte, se skilte b. projektører på bygning fritstående til belysning af bygning parkering og adgangsveje c. anden belysning, fast monteret på bygning fritstående til belysning af bygning, parkering og adgangsveje 6. fritstående udendørs el-installationer inkl. føring og stik (f.eks. campingpladser, sportsarealer, oplagspladser og lystbådehavne) 7. pærer og lysstofrør El-radiator, fast monteret Eskalator (rulletrappe) F Facadevedligeholdelsesudstyr, permanent Fasekompenseringsanlæg, se el-installation Filter, skal følge respektive anlægs gruppe Fjernbetjening i alle udformninger Fjernvarmeinstallation inkl. stikledning 1. alene til rumopvarmning eller med mindst 50% af forbruget til rumopvarmning 2. andre Flagstang Flasker (trykflasker), til erhvervsmæssig brug Flaskegasanlæg, se gasinstallation 11

13 Flydedok Foderblandeanlæg Fodringsanlæg Folde, i slagterier og lign. Foldevæg og lign. Forbrændingsanlæg skal følge kedelanlæggets gruppe Fordamper i køleanlæg skal følge køleanlæggets gruppe Fryseanlæg, se køleanlæg Fundament l. for bygninger i indtil 1 meter under terræn/kældergulv a. fundament udført af beton, mur og sten b. fundament udført af træ 2. for ovne/maskiner a. fundament af bygningsmæssig karakter b. fundament, som er udført til den enkelte ovn/maskine (se også brovægt) 3. mere end 1 meter under terræn/kældergulv 0 Bemærk: Pilotering og ekstra fundering kan meddækkes på bygningsforsikringen ved policepåtegning. G Gangbro, se bro Gasinstallation 1. til husholdningsbrug 2. fast installation til rumopvarmning 3. til kedelanlæg, skal følge kedelanlæggets gruppe 4. andet Gasstander, inkl. automat og fundament 12

14 Glas og ruder af andet materiale (se også ovenlys og sikkerheds- og solfilm) Glidestangsarrangement herunder stænger, fastholdelser og tilbehør Grube, se beholder Grundvandspumpe, se pumper Grønttørringsanlæg Gulve, klikgulve, trægulve og lign. lagt ovenpå eksisterende gulvkonstruktion Gulvbelægning, se tæppe Gårdbelægning H Halmbaner, se transportbånd Halmfyrsinstallation, se kedelanlæg Halvtag (åben overdækning) 1. på muret eller støbt fundament a. erhvervsmæssigt b. ikke erhvervsmæssigt 2. andre Haveanlæg Haveskulpturer 0 Hegn 1. af murværk, beton 2. levende samt markhegn 0 3. havestensmur, se haveanlæg 4. andet Hejseværk, se kran 13

15 Hustelefon, se svagstrømsanlæg Hydrofor, se vandinstallation Højtryksspuleanlæg Højttaleranlæg, se svagstrømsanlæg I Indføringskabel, se el-installation Ingeniørgange og kanaler Indskudt etage, se platform 14 Inventar 1. køkkeninventar, dvs. fast opbyggede borde og skabe, mobile borde og skabe samt hårde hvidevarer, f.eks. køleskab, fryser, kogeplade, komfur, opvaskemaskine, indbygget ovn/mikroovn a. beboelse b. institutioner erhvervsmæssigt, dvs. med salg af madvarer (typisk cafeteria, kantine og lign.) ikke erhvervsmæssigt, som alderdomshjem, plejehjem, vuggestuer, børnehaver skolekøkkener (undervisning) c. andet erhvervsmæssigt, f.eks. hotel, restauration og kantine med tilberedning og salg af madvarer ikke erhvervsmæssigt 2. baderumsinventar, sanitet, faste bænke, faste skabe, spanske vægge 3. vaskeanlæg, f.eks. vaskemaskine og tørretumbler, poletautomat, doseringsanlæg, betalingssystem og kortlæsere betragtes som dele af et samlet vaskeanlæg a. beboelse b. institutioner som alderdomshjem, plejehjem, vuggestuer, børnehaver, skoler og lign. c. andet

16 4. inventar i gymnastiksale og idrætshaller: Bander, ribber, bomme, mål, ur m.v. 5. inventar i undervisningslokaler: Fysiklokaleinventar, skolekøkkener m.v. 6. andet fast inventar: Stole, borde, bænke, reoler og skabe a. erhvervsmæssigt (til brug for en virksomheds produktion og drift, herunder f.eks. disk, rullereol, laboratorieinventar, værktøjsbur, udstillingsanlæg, stolerækker, omklædningsskabe) b. ikke erhvervsmæssigt (beboelse, institutioner, skoler og idrætshaller) ISDN, se ADSL ITV (Intern TV-overvågning) J Jernbanevægt, se brovægt Jerntæppe, se teater K Kabelbakker og andre føringsveje, se el-installation Kajanlæg, se bedding Kaldeanlæg, se svagstrømsanlæg Kalorifere 1. rumopvarmning 2. produktionsformål Kanaler, se tunnel Kantineinventar, se inventar 15

17 Kar, se beholder Kedelanlæg 1. alene til rumopvarmning eller med mindst 50% af den indfyrede effekt til rumopvarmning 2. andre Bemærk: Hvis der er tvivl om 50% grænsen, kræves policepåtegning på bygningsforsikringen. Kedeludrustning, skal følge kedelanlæggets gruppe, se kedelanlæg Kirkeinventar, altertavler, kirkeklokker, orgel, prædikestol m.m. Klimaanlæg, se aircondition Kloakinstallation, se afløbsinstallation Kloakpumpe- og rensningsanlæg, se pumper Kompressor, skal følge respektive anlægs gruppe Kondensatbeholder, skal følge respektive anlægs gruppe Kondensator, skal følge respektive anlægs gruppe Kondensatrør, skal følge respektive anlægs gruppe Kornsnegl Korntørringsanlæg Kornvægt Kraftinstallation, se el-installation Kran og kranbane, komplet anlæg inkl. underbygning Kværn 16 Køkkeninventar, se inventar

18 Køleanlæg 1. hvor køling anvendes som led i komfortventilation, se aircondition 2. køle-, svale-, fryseanlæg inkl. kompressor, køletårn, kondensator, fordamper, rør, pumper og installationer i forbindelse hermed 3. køle-, svale-, fryserum inkl. døre a. fast integreret del af bygning eller selvstændig bygning ekskl. installationer b. frit opstillet 4. køleskab, svaleskab, dybfryser, se inventar 5. køle-, frysetunnel a. fast integreret del af bygning ekskl. installationer b. andet 6. pladefryser Kørebanetag, ekskl. skilte, til servicestationer og lign. 1. på muret eller støbt fundament 2. andre L Laboratorieinventar, se inventar Ladeaggregat, fast Lagerrobotter, se robotlagre Lavspændingsanlæg, se svagstrømsanlæg og el-installationer Legeredskaber og lign. Lejers genstande, bygningsdele Bemærk: Lejers genstande kan meddækkes på bygningsforsikringen ved policepåtegning. Bemærk: Ved lejeskift kan lejers genstande overgå til bygningsejeren. Husk meddelelse til selskabet. 17

19 Loft, nedhængt 1. tilhører bygningsejer 2. tilhører lejer Luftkonditioneringsanlæg, se aircondition Lysinstallationer, se el-installationer Lysreklamer, se skilte Lysskilte, se skilte Lystableauanlæg Lærred, se teater Læsseklap på rampe Lås 1. almindelig fastmonteret lås a. tilhører bygningsejeren dog ikke når lejer bærer vedligeholdelsespligten b. tilhører lejer eller hvor lejer bærer vedligeholdelsespligten 2. lås som særlig anordning eller i forbindelse med særlig mekanisk tyverisikring Bemærk: Hærværk på låse, hvor lejer har vedligeholdelsespligten, dækkes normalt af løsøreforsikringen. Hvis bygningsejeren i følge lejekontrakten har vedligeholdelsespligten, skal bygningsforsikringen dog dække alle skader. M Markise, fast monteret Maskinfundament, se fundament Modem, se ADSL Motorværn 18

20 N Nød- og panikbelysning a. tilhører bygningsejer b. tilhører lejer Nødstrømsanlæg, komplet anlæg 1. der kun betjener anlæg af gruppe 1 2. andet, herunder edb O Oliestander inkl. automat og fundament Olietank til kedelanlæg skal følge kedelanlæggets gruppe Omformer el, se transformere Omstillingsbord, se svagstrømsanlæg Ovenlys 1. ikke oplukkelige a. af erstatningsmateriale for glas b. af glas 2. oplukkelige Overdækning, se halvtag Ovn 1. husholdning m.m., se inventar 2. ovn til rumopvarmning, fastmonteret 3. andre også murede P Parabol, se antenne Personsøgeanlæg, se svagstrømsanlæg 19

21 Pilotering og ekstra fundering udover 1 m under terræn/kældergulv 0 Bemærk: Pilotering og ekstra fundering kan medforsikres på bygningspolicen ved policepåtegning. Pladefryser, se køleanlæg Platform 1. integreret del af bygning 2. del af produktionsanlæg Portsluse ved læsserampe Presenninghaller, se boblehaller Projektør, se el-installation Pumper 1. til kloakanlæg, vandværk, grundvand og spildevand a. erhvervsmæssig karakter b. ikke erhvervsmæssig karakter 2. andre pumper skal følge respektive anlægs gruppe Påslag 1. fast grube af beton el. murværk 2. dæksler, transportorgan m.v. R Radiator (se også el-radiator) Rampe Relief, som integreret bygningsdel Bemærk: at kun den håndværksmæssige værdi dækkes at dækningen kan være begrænset til en sum Reoler, se inventar 20

22 Ristegulv, stål eller beton Robotlagre, inkl. indstøbte skinner/kabler Rullende trappe Rumopvarmningsinstallation Rundhorisont, se teater Røgdetektoranlæg, se brandalarmanlæg Røgkanal skal følge resp. kedelanlægs gruppe, se kedler Røgrensningsanlæg skal følge resp. kedelanlægs gruppe Rør 1. for brugsvand og rumopvarmning samt øvrige rør, der tjener bygningens drift 2. andet, f.eks. ilt, trykluft og vakuum Rørbro, se bro Rørpostanlæg S Sanitetsudstyr Scenetæppe, se teater Sikkerheds- og solfilm på glas 1. tilhører bygningsejer 2. tilhører lejer Bemærk: Dækning af sikkerheds- og solfilm mod rene glasbrudskader kræver en glasforsikring, der også omfatter disse film. Silo, se beholder 21

23 Skab, se inventar Skilte med og uden lys Bemærk: Speciel skilteforsikring kan tegnes. Skinnelegeme, (køreskinne) Skoleinventar, se inventar Skorsten 1. muret eller støbt 2. andre a. for røggas b. andet Skraberist, integreret i bygningen Skur 1. på muret eller støbt fundament a. erhvervsmæssigt b. ikke erhvervsmæssigt 2. andre Skurvogn 1. på beton eller muret fundament 2. andre Slidsker til renovationshåndtering i beboelsesejendomme Smøregrav, ekskl. erhvervsmæssige installationer som f.eks. udsugning, donkraft m.v. Solafskærmning, fast monteret Solceller, se alternativ energi Solfanger, se alternativ energi Solfilm på glas, se sikkerheds- og solfilm 22

24 Spanske vægge, se inventar Sportsinventar, se inventar Sprinkleranlæg inkl. central Sprøjtekabine 1. del af bygning ekskl. udsugningsanlæg, filtre og andre installationer a. tilhører ejer b. tilhører lejer 2. andre herunder installationer til l. 3. udsugningsanlæg, filtre og andre installationer Spånafsugningsanlæg Spånsilo, se beholder SRO-anlæg, se styringsanlæg Staldindretning Stigrør Stinkskab, se inventar Stole, se inventar Styrepult, se styringsanlæg Styretavle, se styringsanlæg Styringsanlæg 1. CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring af anlæg, der tjener ejendommens drift) inkl. målepunkter, kabelføringer, styretavler og lign., edb-udstyr, hardware og software 2. styrepult, skal følge anlæggets gruppe 3. styretavle, skal følge anlæggets gruppe 4. SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning af procesudstyr og maskinanlæg) 23

25 Støvsugningsanlæg Svagstrømsanlæg 1. edb, se tillige edb-installationer 2. telefon a. ledninger og stik tilhører ejer tilhører lejer b. andet herunder apparater, mønttelefon, omstillingsbord og centraler 3. samtaleanlæg, se 7, højttaleranlæg 4. dørklokke og dørkaldeanlæg 5. teleslynge og personsøgeanlæg 6. antenneinstallationer, herunder hybridnet a. ikke erhvervsmæssig b. erhvervsmæssig (se også antenne) 7. højttaleranlæg a. installeret som del af bygningskompletering, bygningskompleteringen ledningsføring, forstærker, mikrofon og lign. b. andre 8. styringsanlæg, se disse 9. brandsikring, se brandalarmanlæg 10. tyverisikring, se dette Svømmebassin a. nedgravet, ved parcelhus bassinet fast overdækning b. nedgravet, andre 0 Bemærk: Svømmebassin kan dog meddækkes ved policepåtegning/litrering på bygningsforsikringen. Sækkepåslag, se påslag Sækkeslidske Sækketalje, se talje 24

26 T Tagplader af erstatningsmateriale for glas, se ovenlys Talje Tanke, se beholder Tavler 1. hoved- og fordelingstavler 2. tavle, som del af maskine, f.eks. styrepult Tavleinstallation, se el-installation Teater 1. fast opbygning af gulv og scene, herunder drejescene og fast amfiteatralsk (skrå) gulvopbygning 2. flytbar gulvopbygning og flytbar scene 3. højttaleranlæg, se svagstrømsanlæg 4. andet, herunder lærred, faste stolerækker, scenebelysning, filmfremviser, snoreloft, scenetæppe, jerntæppe og rundhorisont Teglværksovn, se ovn Telefonanlæg, se svagstrømsanlæg Teleslyngeanlæg, se svagstrømsanlæg Telte, se boblehaller Tobaksautomat Transformere 1. bygning for transformerstation 2. transformerstation for elforsyning, der indgår som en integrerende del af el-installationen 3. transformere, omformere og ensrettere m.v., der indgår i andre anlæg, f.eks. svagstrømsanlæg, maskinanlæg og lign., skal følge de respektive anlæg Bemærk: Såfremt et el-forsyningsselskab er forsikringstager og ejer transformere, der forsyner kunderne, er transformere (ekskl. egentlige bygninger) løsøre. 25

27 Transportbånd Truckladeaggregat, se ladeaggregat Trykluftanlæg Tunnel Turbine TV- og videoovervågning, se ITV Tyverisikring 1. tyverialarmeringsanlæg, skal- eller rumsikring tilhører bygningsejer tilhører lejer 2. mekanisk sikring lås, se denne sikkerhedsglas som erstatning for rude gitre som erstatning for døre gitre og sikkerhedsglas i øvrigt 26 Tæppe, tilhørende bygningens ejer 1. lagt eller fastholdt med fodpaneler eller tæppetape til underlag, der kan betragtes som færdigt gulv 2. øvrige Bemærk vedrørende færdigt gulv: Oven på et udtjent/nedslidt trægulv kan være lagt plader samt tæppe eller foretaget spartling samt pålagt tæppe. Da vil det udtjente gulv ikke være at betragte som færdigt gulv længere, hvorfor tæppe lagt herpå betragtes som bygningsdel, jf. 2. Privat: Betongulve og trægulve i kældre betragtes altid som færdige gulve. Såfremt kælder jf. BBR-meddelelse er til beboelse, betragtes tæppe på betongulv i kælder som bygningsdel. Erhverv: Betongulv betragtes som færdigt gulv i lokaler, der benyttes til produktion, lager, cykelkælder, garage, fyrrum, værksted, depot og lign. Steder, hvor det er sædvane at pålægge belægning, betragtes tæppe, jf. 2, som bygningsdel. Det er f.eks. kontor, butik, kantine, showroom og lign. Lejer: Mht. til lejers tæppe eller andre bygningsdele se, pkt.43.2.

28 Tørdok, som bedding Tørringsanlæg, se korntørringsanlæg Tårn- og facadeure U Udendørs bassiner, såsom spabade, jacuzzi, swim-spa og lign. der er fast tilknyttet bygningens el-installation og/eller fast tilsluttet bygningens vandinstallation Udvendig udsmykning på bygning (ikke skilte) Bemærk: at kun den håndværksmæssige værdi dækkes at dækningen kan være begrænset til en sum. Udstillingsanlæg, se inventar Udsugning 1. udsugning til normal bygningsindretning f.eks. udluftning af toiletter, køkkener, badeværelser m.v. inkl. evt. ventilator 2. udsugning for maskiner og arbejdsprocesser. Komplet anlæg inkl. installationer og etablering af føringsveje Uranlæg V Vakuumanlæg Valser Vandbehandlingsanlæg for kedelanlæg, skal følge kedelanlæggets gruppe Vandboringer og brønde, se vandinstallation Vandforsyning for kedelanlæg, skal følge kedelanlæggets gruppe Vandinstallation 1. ikke-erhvervsmæssig karakter (brugsvand) 2. erhvervsmæssig karakter 27

29 Vandrensningsanlæg for kedelanlæg, skal følge kedelanlæggets gruppe Vandværk 1. ikke erhvervsmæssig (forsyning af egen ejendom) 2. erhvervsmæssig/forsyning til andre eller egen produktion a. bygning b. installation, komplet (f.eks. rensning, iltning, pumper) Varmegenvindingsanlæg for luftudsugning m.v. 1. erhvervsmæssig 2. ikke-erhvervsmæssig (til rumopvarmning) 3. kombinerede anlæg (såvel erhvervsmæssigt som rumopvarmning) a. produktionsvarme leveres til rumopvarmning udstyr fra produktionsanlæg indtil (men ikke inkl.) varmeveksler øvrig b. såvel produktionsudstyr som bygninger forbruger energi fra ventilationsanlæg i forbindelse med opvarmning/køling mindst 50% af energien bruges til rumopvarmning: Hele anlægget andre Bemærk: Hvis der er tvivl om 50% grænsen, kræves policepåtegning på bygningsforsikringen. Varmekanon, fast monteret, se kalorifere Vaskeanlæg (vaske-, opvaske-, tørre-, stryge- og rullemaskiner), se inventar Ventilation, se udsugning, aircondition eller varmegenvindingsanlæg Videoovervågning, se ITV Vindmølle, se alternativ energi Vognvægt, se brovægt 28

30 Vægmaleri, som integreret bygningsdel Bemærk: at kun den håndværksmæssige værdi dækkes at dækningen kan være begrænset til en sum Vægt, fast monteret med bro og grube, se brovægt Væksthus, se drivhus Værktøjsbur, se inventar Værkførerbur 1. flytbart 2. andet 29

31 Via en omfattende eksempelsamling giver Fordelingsvejledningen retningslinjer for, om genstande forsikres under bygningsforsikring eller under løsøreforsikring. ISBN Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf Forsikring & Pension Varenr /Juli 2007

Vejledning. Fordelingsvejledning. landbrug Tillæg til Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring Landbrug (tidligere Vejledning 313)

Vejledning. Fordelingsvejledning. landbrug Tillæg til Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring Landbrug (tidligere Vejledning 313) Produceret august 2004 Fordelingsvejledning landbrug Tillæg til Principper for skadeopgørelse. Landbrug (tidligere Vejledning 313) Vejledning Forsikring & Pension Fordelingsvejledningen er et tillæg til

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848 Salten Skov Laboratoriet Bygnings navn: Salten Skov Dato: 19.10.2012 Rådgiver: Kjaer & Richter A/S Bygnings nr.: 848 Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: Ryvej 13, 8563

Læs mere

Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej

Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej I denne lille folder har vi samlet de vigtigste råd og vejledninger. Indholdsfortegnelse Køkken og bad Rengøring Ventilation Vinduer og udvendige døre EL-måler

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Bavnehøj Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk 5D-Codesdk fra projectanalysedk Page 1 of 20 00 00_Anlægsarbejde og Vandbygning, Ubenævnte måleenhed er i [mm] 0 00 Arbejdsplads for både byggeri og anlægsarbejde samt Vinter foranstaltninger 01 Nedrivning

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Checkliste klimaskærm:

Checkliste klimaskærm: Udarbejdet af Anette Strøyer. Checkliste klimaskærm: Ydervægge: Murværk massiv Hulmur: er der tegn på hulmursisolering? Træ Udvendig efterisolering Isolering af vægge/loft mod portgennemgang Facade længde

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Vadgård Skole. Hjemkundskab

Vadgård Skole. Hjemkundskab Vadgård Skole Adresse Kong Hans Allé 32, 2860 Søborg Generel beskrivelse af bygningerne Skole fra 1950erne bygget i et plan. Fine lokaler, flere er dog ikke blevet renoveret siden opførelsen. Nyt køkken

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blumersgade 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-017221 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Nygårdsparken. Råderetskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Råderetskatalog. Administreret af Nygårdsparken Råderetskatalog Administreret af Indhold RÅDERETTEN Loven om råderetten... 4 Godkendelse... 4 LEJLIGHEDENS OVERFLADER Lofter... 5 Vægge... 5 Flisebeklæd... 6 Gulve... 6 Fodpaneler, gerigter

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bramdrup Vestergade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-013431 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BOLIGSELSKABET DANBO Attraktive rækkehuse opføres centralt beliggende i Nordborg by

BOLIGSELSKABET DANBO Attraktive rækkehuse opføres centralt beliggende i Nordborg by BOLIGSELSKABET DANBO Attraktive rækkehuse opføres centralt beliggende i Nordborg by Boligselskabet Danbo vil i perioden 2017 til 2019 opføre 62 rækkehuse på Th. Brorsensvej samt et fælleshus til beboerne

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere