ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade Roskilde. Kundenr Policenr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr."

Transkript

1 BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade Roskilde Telefon Telefax Kundenr Policenr Dato 17. september 2013 Bygningsforsikring Side 1 af 7 Forsikringstager A/B Saga G Nørregade 7A 2 tv 1165 København K CVRnr I kraftlændringsdato Policen træder i kraft den 17. september Denne police erstatter en eventuel tidligereudstedt police. Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. Oplysninger om det forsikrede Virksomhedsoplysninger Andelsboligforening. Forsikringssted Egilsgade 22, 2300 København S Matr.nr. 97 M.FL. Bygninger Bygning 1: Egilsgade 22 Isafjordsgade 5. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 322 m2 I øvrigt anvendes: 58 m2 til butik, 234 m2 til kontor/mødelokale, 30 m2 tilværksted, 63 m2 til lager.. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 2: Egilsgade Anvendelse: I øvrigt anvendes: 79 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 3: Egilsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 57 m2 til butik, 16 m2 til værksted, 20 m2 til lager. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 4: Egilsgade Anvendelse: I øvrigt anvendes: 62 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder. Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

2 Side 2 af 7 Bygningsforsikring. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 5: Egilsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 16 m2 til kontor/mødelokale, 45 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 6: Egilsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 øvrigt anvendes: 44 m2 til butik, 16 m2 til kontor/mødelokale. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 7: Egilsgade 44. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 323 m2 I øvrigt anvendes: 97 m2 til butik, 32 m2 t værksted. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 8: Isafjordsgade 7. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 322 m2 I øvrigt anvendes: 83 m2 til værksted, 54 m2 til restaurant. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 9: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 58 m2 til lager. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 10: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 30 m2 til lager, 27 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 11: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 30 m2 tilværksted, 27 m2 til lager. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 12: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 15 m2 tilværksted. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i 1909.

3 Side 3 af 7 Bygningsforsikring BRAN D Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 13: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 133 m2 til kontor/mødelokale. Der er 5 etager.. Tagetagen er ikke udnyttet.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 14: Gunløgsgade 43. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 323 m2 I øvrigt anvendes: 28 m2 til kontor/mødelokale, 31 m2 til restaurant, 66 m2 til butik. Der er 5 etager.. Tagetagen er ikke udnyttet.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Forsikringen dækker Dækninger, der gælder pr. bygning Omfattet Betingelsesafsnit Gælder bygningsnr. Forsikringssum Brand inklusive elskade Ja Alle Bygningskasko Ja Alle Glas Ja Alle Sanitet Ja Alle Insekt og svamp Ja Alle Udvidet rørskade Ja Alle Restværdi Ja Alle Dækninger, der gælder for hele policen All risks Ja Omfattet Betingelsesafsnit Forsikringssum Udvidet huslejetab* Ja kr. Hus og grundejeransvar Ja Stikledning Ja Jordskade Nej Genhusning Ja Ud og indflytning samt opmagasinering Ja Bestyrelsesansvarinklusive underslæb Ja Foreningsretshjælp Ja * Se afsnittet "Særlige forhold" Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

4 den Side 4 af 7 Bygningsforsikring Selvrisiko Den generelle selvrisiko er på kr. Glas Sanitet Bestyrelsesansvar underslæb Foreningsretshjælp inklusive 0 kr. 0 kr kr kr. Generelle oplysninger Forsikringsbetingelser For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. Indeksering Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne. Indeks Hovedforfald 1. juli. Betaling Policen betales helårligt pr. 1. juli. Aftaleperiode Policen er oprettet for en 5årig aftaleperiode. Aftaleperioden udløber den 30. juni Moms Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat, fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter. Særlige forhold Særlige forhold der gælder for hele policen Selvrisiko Ved beregning af selvrisiko for Bygnings og/eller Erhvervsforsikring gælder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfører erstatningsudbetaling fra både Bygnings og Erhvervsforsikringen, fratrækker vi kun én selvrisiko højeste. Det er en forudsætning, at begge forsikringer, er tegnet i Alm. Brand under samme kundenummer. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der gælder for hvert forsikringssted. Medlemmer tilsluttet Ejendomsforeningen Danmark (nr. 2009) Det er en forudsætning for indgåelse af denne forsikringsaftale, at forsikringstageren er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, eller administreres af en administrator, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark. Hvis forsikringstageren opsiger sit medlemskab i Ejendomsforeningen Danmark, eller der indgås aftale med en administrator, der ikke er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, vil policen blive ændret tilalm. Brands standard betingelser pr. udmeldelsesdatoen.

5 Side 5 af 7 Bygningsforsikring BRAND Anden betjeningskanal Policer, der overgår til anden betjeningskanal, vil blive ændret tilam. Brands standard betingelser. Oprydning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 20 punkt dækker forsikringen på 1. risikobasis og er begrænset til20 % af de forsikrede bygningers ny/dagsværdi, dog mindst kr. (basis 2013) og højst kr. (basis 2013) Udsmykning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 20 punkt dækker forsikringen vægmalerier, relieffer og udsmykning på og i bygning, samt anden udsmykning af forsikringsstedet for den håndværksmæssige værdi, i alt med indtil kr. (basis 2013) Løsøre Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 241 punkt 1.3 er summen for løsøre tilhørende forsikringstageren, eller som denne bærer risikoen for, dækket med indtil kr. (basis 2013) Mindre byg. proj Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 242 punkt 1, er det en forudsætning for dækning, at det enkelte byggeprojekt ikke overstiger kr. (eksklusive moms) (indeksreguleres ikke) i samlet budgetteret entreprisesum (inklusive alle ydelser samt materialer, som er bestemt til indføjelse i bygning) Forsikringssteder. Forsikringen omfatter følgende forsikringssteder: AB Saga G, Gunløgsgade 2143, Leifsgade 68, Egilsgade 2244 og Isafjordsgade 57 Udvidelse A/B Saga G kan opsige forsikringsaftalen uden omkostninger, såfremt Alm. Brand har modtaget besked herom inden Herefter er andelsforeningen bundet af den flerårige aftale frem til og Stikledning Skade på brønde Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 870 punkt 2.5 er forsikringen udvidet tilat dække skader på brønde. Bestyrelsesansvar inklusive underslæb Bestyrelsesansvar Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 940 punkt 2.5 er højeste grænse for Alm. Brands forpligtelse for formuetab konstateret inden for det enkelte forsikringsår: kr. (indeksreguleres ikke) for formuetab pr. forsikringsår maks. pr. formuetab kr. (indeksreguleres ikke). Foreningsretshjælp Foreningsretshjælp Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 945 punkt 8.2 er erstatningspligten for en forsikringsbegivenhed forhøjet til kr. (indeksreguleres ikke) Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

6 Side 6 af 7 Bygningsforsikring Genhusning Genhusning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 930 punkt 3 er erstatningen begrænset til kr. (basis 2013) pr. lejemål, dog maks kr. (basis 2013) pr. forsikringsår. Ud og indflytning samt opmagasinering Ud og indflytning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 935 punkt 3 er erstatningen begrænset til kr. (basis 2013) pr. skade, dog maks kr. pr. forsikringsår. Udvidet huslejetab* Udvidet huslejetab Ud over betingelsernes standarddækning i afsnit 20, punkt 8.4, er dækningen for huslejetab udvidet med den i policen anførte forsikringssum. AII risks AIIrisk Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 640 punkt 1.1 er det en forudsætning for dækning, at det enkelte byggeprojekt ikke overstiger kr. (eksklusive moms) (indeksreguleres ikke) i samlet budgetteret entreprise (inklusive alle ydelser samt materialer, som er bestemt til indføjelse i bygning). Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 640 punkt 2.2 er erstatningen forhøjet til kr. ved direkte fysisk tab og/eller skade på bestående bygninger med sædvanligt tilbehør som anført i afsnit 20, punkt til Særlige forhold der gælder for forsikringsstedet Egilsgade 22, 2300 København S Brand inklusive elskade Klubværelser For bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gælder: Ved prisfastsættelsen har vi taget højde for, at der ikke er klubværelser. Totaludskiftning af tag For bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gælder: Ved prisfastsættelsen har vi taget højde for at forsikringstager har foretaget en totaludskiftningaf tag indenfor de sidste 15 år. Rutine for aflåsning, rengøring og vedligeholdelse For bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gælder: Ved prisfastsættelsen har vi taget højde for at der findes rutine for aflåsning, rengøring og vedligeholdelse af bygningens fællesarealer. Administration, tilsyn og vedligeholdelse Der er ved præmieberegningen taget hensyn tilat ejendomsadministrationen er lagt ud tiladvokat eller anden professionel administration. Ejendomsadministrator skal have en kautions og ansvarsforsikring, der som minimum giver dækning, der svarer tilden af Ejendomsforeningen Danmark kollektivt tegnede forsikring.

7 særlig Side 7 af 7 Bygningsforsikring BRAN D Glas Glas selvrisiko Uanset policens bestemmelse anvendes erhvervsmæssigt. om selvrisiko, gælder en selvrisiko på kr. for skader på glas tillilokaler der Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

8 Bygningsforsikring BRAND Bygningsforsikring Beboelsesejendomme for

9 BRAND Generelle bestemmelser 3. Hvordan beregnes erstatningen Risikoforandring og ejerskifte Anmeldelse af skade Ud og indflytning... Udvidet rørskade 3. Anden forsikring Krigs, jordskælvs og atomskade 1. Hvad omfatter dækningen Opkrævning af præmie og afgifter 2. Hvilke skader er dækket Indeksregulering 3. Hvordan beregnes erstatningen Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse AII risks Ny, Tvister vedrørende forsikringsaftalen Lovvalg 1. Hvad omfatter dækningen Medlemskab 2. Hvilke af Alm. Brand skader af 1792 er dækket.. fmba 3 3. Hvordan beregnes erstatningen... Fællesbestemmelser Restværdi 1. Sikrede 4 2. Geografisk område 4 3. Forsiknngsformer Hvilke genstande er omfattet Hvordan beregnes erstatningen Erstatningens anvendelse Erstatningens udbetaling Erstatning for følgeudgifter om og tilbygninger Hvad omfatter dækningen Beregning af skadeprocent Hvordan beregnes erstatningen 22 Hus og grundejeransvar Hvornår er man ansvarlig Sikrede Geografisk område... Brand inklusive elskade 4. Hvilket ansvar er dækket Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Stikledning Bygmngskasko Dækningen omfatter ikke: Forsikringstid Dækningssum Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Vasketøjsdækning Nøgledækning Glaskeramiske kogeplader Hvordan beregnes erstatningen Hvad omfatter dækningen ð 2. Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Aldersnedskrivning Genhusning 1. Hvad omfatter dækningen... GlaS 2. Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Hvad omfatter dækningen Anden forsikring Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 16. Ud og mdflytning Afsnit Hvad omfatter dækningen... Sanitet 2. Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Hvad omfatter dækningen Anden... forsikring 2. Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen... Insekt og svamp 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket samt opmagasinering Afsnit 940. Bestyrelsesansvar inklusive underslæb 1. Hvad omfatter dækningen Bestyrelsesansvar

10 3. Underslæbsforsikring Afsnit 945. Foreningsretshjælp Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen 2. Geografisk område Dækningsperiode 4. Tvister omfattet af dækningen Tvister, der ikke er omfattet af dækningen 6. Hvilke omkostninger er dækket Hvilke omkostninger er ikke dækket Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger 10. Merværdlafgift (moms) Valg af advokat... 11a. Særlige regler for småsager 12. Anmeldelse tilalm. Brand Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

11 også så at Side 1 af 34 BRAND 1. Risikoforandring og ejerskifte Underforsikring kan dog ikke gøres gældende i en skadesituation p.g.a. fejl i oplyste kvm., adresser, antal lejemål mv. Til gengæld kan Alm. Brand foretage Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når præmieregulering som følge af disse fejl fra forsikringens ikrafttrædelse dog i maksimalt 2 år der sker ændring tilanden virksomhed, end hvad der Såfremt nogle bygninger, eller dele heraf, står ubenyttede / fremgår af policen tomme over en periode, ydes dækning herfor som for 1.2. når der nybygges eller sker ændring i bygningernes bygninger og anlæg i øvrigt. størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse, dog er nybygning af eller forandringer i de 2. Anmeldelse af skade tilejendommen hørende cykelskure, havestuer, carporte, garager og lignende automatisk meddækket Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre uden meddelelse tilalm. Brand, hvis disse bygningers erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes tilalm. samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr Brand. boligenhed. Opstået forurening eller mistanke herom skal også hurtigst Dette gælder tilligelejers bygningsindretninger i muligt anmeldes tiloffentlige myndigheder. lejemålet f.eks. skillevægge, lofter og lignende, når disse er opført i overensstemmelse med gældende Tyveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes bygningsreglement og med forsikringstagers tilladelse. til politiet Sikrede har pligt til vidt muligt afværge eller der sker ændring af produktion og/eller oplagring begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, halm) eller fra blødt tag til anden belægning. eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden der installeres fastbrændselsfyr, halmfyringsanlæg eller Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for andre energianlæg erstatningen. bestående energianlæg ændres hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse 3. Anden forsikring 1.7. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, ejendommen skifter ejer og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i 1.8. andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. der sker ændring i virksomhedens Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler momsregistreringsforhold. erstatningen i fællesskab. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, erstatning bortfalde helt eller delvist. kan retten til 4. Krigs, jordskælvs og atomskade Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling tilom, og på hvilke betingelser og til hvilken præmie, Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller forsikringen kan fortsætte. indirekte følge af Uanset bestemmelsen i punkt 7 om forsikringens varighed 4.1. og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og/eller præmie med øjeblikkelig virkning jordskælv eller andre naturforstyrrelser

12 4401. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme uden Side 2 af Indeksregulering udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt tilsædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks pr. 15. maj offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for boliger. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne. 5. Opkrævning af præmie og afgifter 6.1. Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med selvrisici reguleres fra 1. januar. tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Ophører udgivelsen af, eller ændres beregningsmetoden Betales præmien ikke senest den på opkrævningen for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand reguleringen i overensstemmelse med et andet af en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at Danmarks Statistik offentliggjort indeks. forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom 7. Forsikringens varighed og opsigelse der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betaling sker Forsikring, der er tegnet for en 1årig periode (se Bygningsforsikringens branddækning kan dog ikke policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne bringes tilophør på grund af manglende skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en præmiebetaling, og præmien inklusive renter, afgifter og hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb. gebyrer kan derfor inddrives ved udpantning. Ved udpantning pålægges et omkostningsbeløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se 5.2. policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne Stempelafgift tilstaten berigtiges i henhold til skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den stempellovens regler og opkræves sammen med flerårige periodes udløb. præmien Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med Præmien vil endvidere blive tillagtde afgifter, Alm. 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet tilat opkræve. skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen. ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Alm. Brand er berettiget tilat opkræve gebyrer til Bygningsforsikringens branddækning kan ikke opsiges, dækning af de omkostninger, der er forbundet med medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af panthavere giver samtykke, eller det skriftligt godtgøres, at dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer ejendommen forringelse af panthaveres rettigheder og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af fra ophørsdagen er forsikret i andet forsikringsselskab med kundeforholdet. koncession tiltegning af bygningsbrandforsikring. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse tilalm. Brand.

13 Side 3 af 34 BRAND 7.4. Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden er begge parter berettiget tilskriftligt at opsige forsikringen, (dog ikke Bygningsforsikringens branddækning) med 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen skriftligt opsiges af Alm. Brand med øjeblikkelig virkning. I forhold til eventuelle panthavere ophører Bygningsforsikringens branddækning først med 14 dages varsel. 8. Besigtigelse Alm. Brand har tilenhver tid ret tilat lade det forsikrede besigtige. 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 10. Lovvalg For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 11. Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de tilenhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede tilat betale kontingent eller foretage andre indbetalinger tilforeningen. I øvrigt henvises tilforeningens vedtægt, som tilenhver tid udleveres tilforeningens medlemmer efter forlangende.

14 ... og. ATS/CTSanlæg,.. installationer de hvis.. uanset Side 4 af 34 BRAND 1. Sikrede Hvilke genstande er omfattet Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Forsikringen omfatter i det omfang det fremgår af For hus og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar policen på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive underslæbsdækning samt inklusive fundament indtil 1 m under jordlinie, foreningsretshjælpsdækning, se dog betingelsernes afsnit kældergulv eller anden bund. 850, 940 og 945. Ramper og fritstående skorstene betragtes i denne 1.2 sammenhæng som selvstændige bygninger. Entreprenører under ny, om og tilbygningsamt reparations og vedligeholdelsesarbejder på De til ejendommen hørende cykelskure, havestuer, branddækningen, bygningskaskodækningen (alene for så carporte, garager og lignende om disse fremgår af vidt angår stormskader), samt all risksdækningen for policen eller ej disse bygningers samlede bebyggede mindre byggeprojekter, hvis forsikringen omfatter disse areal ikke overstiger 75 m2 pr. boligenhed. dækninger. Víndmøller er ikke omfattet af forsikringen. 2. Geografisk område Forsikringen omfatter endvidere: Forsikringen dækker på de forsikringssteder, der fremgår af policen. Faste elinstallationer, herunder stik, gruppe og hovedledninger, hoved og undertavler, kraftinstallationer frem til styretavler, respektive motorværn, lysinstallationer inklusive lysarmaturer 3. Forsikringsformer monteret direkte på bygningsdele (men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte). Forsikringen kan tegnes efter nedennævnte former: Faste svagstrømsinstallationer, herunder bredbånds, telefon og 3.1. Nyværdi hybridnetsanlæg, ITnetværk (men ikke PCudstyr Ved denne form er det forsikrede dækket efter software der benyttes tilstyring af disse nyværdipnncippet anlæg/netværk) samt styringsanlæg og elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer og risiko automater Ved denne form er det forsikrede dækket efter nyværdiprincippet med indtil en af forsikringstageren fastsat sum. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste 3.3. Sumforsikring Ved denne form er det forsikrede dækket med dets dagsværdi med indtil en af forsikringstageren fastsat sum. Underforsikring kan gøres gældende Nedrivning Ved denne form er det forsikrede dækket med indtil en af forsikringstageren fastsat sum, beregnet til nedrivning Uforsikret Ved denne form er der ingen forsikringsdækning Se i øvrigt punkt 5. Hvordan beregnes erstatningen. af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder gas og vandinstallationer, rumtemperatur og rumventilationsanlæg, elevatorer, vaskeanlæg, hårde hvidevarer samt baldakiner, og faste overdækninger ' Stikledninger, sanitets og kloakanlæg af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter samt grundvandspumper Gulvbelægning (herunder tæppe), der enten er limet fast tilet underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Faste anlæg til brandmæssig sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel.

15 svarende sket Side 5 af Forsikringen omfatter ikke tyverifra pengeskab eller boks Flagstænger, antenner til ikkeerhvervsmæssig ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, brug, gårdbelægninger og udvendig belysning (men for så vidt disse har været efterladt i de lokaler, som ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte), have og benyttes tilkontor og/eller benyttes tilopbevaring af læmure, hegn (ikke levende), plankeværker, pengeskab/pengeboks. nedstøbte svømmebassiner samt tårn og facadeure. Udgifter tilgenfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, administrative EDBprogrammer og data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil Vægmalerier, relieffer og udsmykning på og i kr. (basis 2007). bygning, samt anden udsmykning af forsikringsstedet for den håndværksmæssige værdi Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling samt, i alt med indtil kr. (basis 2007). finder sted Legehuse, klatrestativer mv. på fællesarealer, Følgende skader er omfattet af dækningen: haveanlæg, haveskulpturer og lignende samt levende hegn med indtil kr. (basis 2007). Erstatning for træer, buske og andre planter betales kun med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningspligten finder sted. er betinget af, at istandsættelse Lejede affaldscontainere 2007). med indtil kr. (basis Kontorinventar, herunder administrative EDBanlæg, PCudstyr (med tilhørende software) der benyttes til styring af de under punkt omfattede installationer, almindeligt inventar i beboerlokaler, herunder TV og videoudstyr samt musikanlæg med tilhørende højttalere dog ikke løsøre i klubværelser/ungdomsboliger materialer, værktøj, redskaber samt andet tilbehør, som sædvanligt bruges i driften af ejendommen, og som tilhører forsikringstageren, eller som denne bærer risikoen for med indtil kr. (basis 2007). Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter alt tilhørende forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til: kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst boks, pengeskab eller til sikringsskab i rød klasse, eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jfr. F&Ps sikringskatalog kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller boks Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

16 .. øverste. alder,. byggemåde, sikrede sikrede. Side 6 af 34 BRAN D Brand mv. jf. afsnit 100. Særlig selvrisiko for brand og eksplosionsskader, der skyldes varmt arbejde Vandskade jf. afsnit 230, punkt. 2.1 (alene for så For brand og eksplosionsskader der skyldes varmt vidt angår voldsomt sky og tøbrud samt storm) arbejde, gælder en særlig selvrisiko på kr. og punkt 2.2 (udstrømning af væsker). (indeksreguleres ikke) Varmt arbejde er her defineret som tagdækning, Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, indbrudstyveri eller forsøg herpå. tørring, opvarmning og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet adgang tilforsvarligt aflåst bygning, lokale, Der skal ikke betales særlig selvrisiko, hvis værelse eller lofts og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud. kan godtgøre, at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, og/eller Ran og røveri af rede penge på forsikringsstedet samt under transportmed indtil kr. 09 (indeksreguleres ikke). kan dokumentere, at de håndværkere, der Ved ran forstås tyverisket åbenlyst uden udførte det varme arbejde, havde gennemført anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller kursus i varmt arbejde. Kurset skal være eller svare andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er tilcertifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt af Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut. efter ranet. Den særlige selvrisiko vil ikke blive gjort gældende Ved røveri forstås tyverived anvendelse af vold over for forsikringstageren, men over for den eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. entreprenør, der forvolder skaden. Tyveri og vandskadedækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. 5. Hvordan beregnes erstatningen Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller 5.1. eller andre teltagtigekonstruktioner betragtes i denne Skade på bygning opgøres til det beløb, som efter sammenhæng ikke som bygning priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede med samme på samme sted og til samme anvendelse Ny, om og tilbygningsamt reparations og (nyværdi). vedligeholdelsesarbejder (mindre byggeprojekter), uden forudgående anmeldelse. Alm. Brand skal dog efterfølgende have besked, jf. afsnit 10, punkt 1. Ved nyværdiforsikring ansættes erstatningen til skadens beløb, idet der dog foretages fradrag for Materialer og genstande, der er fabrikeret eller alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse, når sædvanligvis anskaffes tílanvendelse i mere end en værdiforringelsen umiddelbart før skaden overstiger entreprise og således ikke indgår i den totale 30 % af nyværdien. entreprisesum med den fulde værdi, herunder motordrevne køretøjer, og/eller andet " entreprenørmateriel samt skure, værktøj, stilladser Ved 1. riskoforsikring ansættes erstatningen til eller lignende, er ikke omfattet. skadens beløb, idet der dog foretages fradrag for brug og mangelfuld vedligeholdelse, når Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at værdiforringelsen umiddelbart før skaden overstiger det enkelte mindre byggeprojekt ikke overstiger 30 % af nyværdien kr. eksklusive moms (indeksreguleres ikke) i samlet budgetteret. entreprisesum (inklusive alle Forsikringssummen inklusive senere regulering er ydelser samt materialer, som er bestemt til grænse for erstatningen. Indføjelse i bygning) Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

17 Side 7 af Anvendes erstatningen ikke til istandsættelse eller Ved sumforsikring ansættes erstatningen tilskadens genopførelse på samme sted og til samme anvendelse, beløb med fradrag for værdiforringelse som følge af foretages fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse. alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Er forsikringssummen inklusive senere regulering lavere end nyværdien af de forsikrede genstande Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes med de anførte fradrag, foretages reduktion i handelsværdi på skadedagen. erstatningen som følge af underforsikring Uanset bestemmelsen i punkt 6.1. kan erstatningen Ved prisansættelsen kan der ikke benyttes priser for anvendes til nyopførelse af byggeri tilsamme dyrere materialer og genstande end de beskadigede og anvendelse på en anden ejendom, som ejes af højst priser for materialer, genstande og byggemetoder, forsikringstageren og er beliggende i Danmark. der er gængse på skadedagen. Det er en betingelse for anvendelse af erstatningen, på Beskadigelse af kosmetisk ad samt farveforskelle en anden ejendom, at mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen den beskadige bygning er i brug på skadedatoen 5.3. Under forudsætning af, at istandsættelse eller genopførelse på samme sted og tilsamme anvendelse der foreligger tilladelse tilflytning af erstatningen fra finder sted uden unødig forsinkelse, reguleres samtlige ejendommens panthavere. erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Eventuelle forøgede omkostninger som følge af, at genopførelse ikke sker samme sted, erstattes ikke. Den samlede erstatning kan ikke overstige de faktiske byggeomkostninger Et erstatningsbeløb kan alene gøres tilgenstand for 5.4. arrest eller udlæg sammen med ejendommen. For bygning, som før skaden var bestemt til nedrivning, ansættes erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger 7. Erstatningens udbetaling Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, betales erstatning for afsavn. Erstatningen forfalder til betaling, når Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen 7.1. for en tilsvarende bygning bestemt tilvarig forbliven. der er ført bevis for erstatningens anvendelse For bygning, der henligger forladt, ansættes det offentliges eventuelle undersøgelse i anledning af erstatningen med fradrag for værdiforringelse som følge skaden er afsluttet, og eventuel optaget politirapport er af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat modtaget af Alm. Brand anvendelighed de nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling tilfri rådighed eller flytning af erstatningen er Alm. Brand i 6. Erstatningens anvendelse hænde Ved ansøgning om udbetaling tilfri rådighed (se punkt Erstatningen skal normalt anvendes til istandsættelse 6.2.) eller tilflytning af erstatningen (se punkt 6.3.) vil eller genopførelse af det beskadigede på samme sted det i almindelighed være påkrævet, at der indsendes og tilsamme anvendelse. tingbogsattest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklæringer tildet ansøgte fra ejendommens eventuelle panthavere Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

18 . stillet der regnet Side 8 af 34 BRAND Erstatningen bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 år fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt Er offentlige myndigheders krav til hinder for som anført i punkt 6. istandsættelse af en beskadiget bygning, dækker 8. Erstatning for følgeudgifter forsikringen værdien af anvendelige bygningsrester, under forudsætning af at bygningen er beskadiget mindst 50 %. 8.1 " I forbindelse med en skade, der er dækket af denne forsikring, erstattes endvidere genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed Erstatningspligten er betinget af, at kravet er før skadedagen, samt at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. For erstatningen for anvendelige bygningsrester gælder samme regler som for den egentlige skadeerstatning. Den værdi, bygningsresterne måtte have til anden anvendelse, fradrages i den ansatte skade pä de forsikrede genstande ved slukning eller erstatning. anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang Forsikringen dækker tilligeomkostninger til nedrivning og fjernelse af disse anvendelige bygningsrester. rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring 8.3. Lovliggørelseserstatning for bygning rimelige og nødvendige udgifter til Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger efter priserne på skadedagen er forbundet med at opfylde fjernelse, deponering og destruktion af krav (bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere slukningsvand og effekter anvendt ved tagkonstruktion og lignende), som skadebekæmpelse byggemyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stillerved oprydning efter en forsikringsbegivenhed, istandsættelse eller genopførelse af den herunder fjernelse, deponering og destruktion af beskadigede bygning tilsamme anvendelse, i forsikrede genstande samme skikkelse og på nøjagtigt samme sted. Erstatningspligten er betinget af, at de forøgede Forsikringen dækker ikke udgifter tilrensning, byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling for hvilke der betales erstatning, samt at af jord, vand eller luft i det omgivende míljø, uanset dispensation fra bestemmelserne ikke har om sådanne foranstaltninger måtte være kunnet opnås. nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. Forsikringen dækker ikke forøgede byggeomkostninger, når værdiforringelsen af Dækningen i henhold til punkt ydes på 1 den pågældende bygning som følge af alder, risikobasis og er begrænset til 20 % af de forsikrede brug og mangelfuld vedligeholdelse overstiger bygningers nyidagsværdi, dog mindst kr 30 % af nyværdien. (basis 2007) og højst kr. (basis 2007). Omkostninger tilgennemførelse af krav, som er Ved sumforsikring og 1. risikoforsikring betales udgifter eller kunne være stillet før skaden, er ikke fra punkt , og alene inden for omfattet af forsikringen. forsikringssummen Anvendelige bygningsrester

19 Side 9 af Bistand ved skadeopgørelsen og Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10 byggeadministration % af bygningens nyværdi på skadedagen. Forsikringen dækker nødvendige udgifter til bistand ved skadeopgørelsen samt byggeadministration i Ved sumforsikring kan forbindelse med reparation/nyopførelse. lovliggørelseserstatningen ikke overstige 10 % af bygningens forsikringssum inklusive senere Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan regulering. af den opgjorte erstatning højst andrage 5 %. Ved 1. risikoforsikring kan lovliggørelseserstatningen bygningens forsikringssum regulering. ikke overstige 10 % af inklusive senere Ved 1. risikoforsikring kan lovliggørelseserstatningen tilsammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige forsikringssummen inklusive senere regulering Skadeerstatningen anses som anvendt før lovliggørelseserstatningen. Lovliggørelseserstatning, som ikke anvendes i forbindelse med istandsættelse eller genopførelse, bortfalder Huslejetab Er ejendommen helt eller delvis uanvendelig som følge af en af Bygningsforsikringen omfattet skade, erstattes endvidere dokumenteret tab af lejeindtægt udgifter til leje af lokaler, svarende tilde lokaler, som sikrede selv benytter til beboelse og kontor. Erstatningen betales pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 2007) i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra skadedagen. Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopført på samme sted og tilsamme anvendelse, betales alene erstatning for det tidsrum, der ville medgå tilat sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden hurtigst muligt. udbedres Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

20 4401. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme i )( Side 10 af 34 BRAND 1. Hvad omfatter dækningen 2.5. sprængning Dækningen omfatter det omfang det fremgår af policen ejendommens bygninger med sædvanligt tilbehør, som anført i afsnit 20, punkt 4 Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Ildsvåde (brand) bortset fra 2.6. Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler, hvor mindst 50 procent af den indfyrede effekt anvendes til rumopvarming Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning som ikke er en følge af ildsvåde (brand) Elskade Lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, 2.8. Tab eller bortkomst af forsikrede genstande Tab eller bortkomst af forsikrede genstande ved skade som nævnt i punkt 2.1. til2.7. spændingsudsving og statisk elektricitet. 3. Hvordan beregnes erstatningen Bortset fra Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt skade, som omfattes af garanti skade, som omfattes af service eller vedligeholdelsesabonnement skade, som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse skade, som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade forårsaget af dyr Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Pludselig tilsodning Pludselig tilsodningfra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning eller elektriske apparater.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Forsikringsbetingelser for Husforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere