ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade Roskilde. Kundenr Policenr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr."

Transkript

1 BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade Roskilde Telefon Telefax Kundenr Policenr Dato 17. september 2013 Bygningsforsikring Side 1 af 7 Forsikringstager A/B Saga G Nørregade 7A 2 tv 1165 København K CVRnr I kraftlændringsdato Policen træder i kraft den 17. september Denne police erstatter en eventuel tidligereudstedt police. Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. Oplysninger om det forsikrede Virksomhedsoplysninger Andelsboligforening. Forsikringssted Egilsgade 22, 2300 København S Matr.nr. 97 M.FL. Bygninger Bygning 1: Egilsgade 22 Isafjordsgade 5. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 322 m2 I øvrigt anvendes: 58 m2 til butik, 234 m2 til kontor/mødelokale, 30 m2 tilværksted, 63 m2 til lager.. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 2: Egilsgade Anvendelse: I øvrigt anvendes: 79 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 3: Egilsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 57 m2 til butik, 16 m2 til værksted, 20 m2 til lager. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 4: Egilsgade Anvendelse: I øvrigt anvendes: 62 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder. Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

2 Side 2 af 7 Bygningsforsikring. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 5: Egilsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 16 m2 til kontor/mødelokale, 45 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 6: Egilsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 øvrigt anvendes: 44 m2 til butik, 16 m2 til kontor/mødelokale. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 7: Egilsgade 44. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 323 m2 I øvrigt anvendes: 97 m2 til butik, 32 m2 t værksted. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 8: Isafjordsgade 7. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 322 m2 I øvrigt anvendes: 83 m2 til værksted, 54 m2 til restaurant. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 9: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 58 m2 til lager. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 10: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 30 m2 til lager, 27 m2 til butik. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 11: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 30 m2 tilværksted, 27 m2 til lager. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 12: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 15 m2 tilværksted. Der er 5 etager.. Der er kælder.. Bygningen er opført i 1909.

3 Side 3 af 7 Bygningsforsikring BRAN D Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 13: Gunløgsgade Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 242 m2 I øvrigt anvendes: 133 m2 til kontor/mødelokale. Der er 5 etager.. Tagetagen er ikke udnyttet.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Bygning 14: Gunløgsgade 43. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 323 m2 I øvrigt anvendes: 28 m2 til kontor/mødelokale, 31 m2 til restaurant, 66 m2 til butik. Der er 5 etager.. Tagetagen er ikke udnyttet.. Der er kælder.. Bygningen er opført i Bygningen er forsikret til nyværdi Forsikringen dækker Dækninger, der gælder pr. bygning Omfattet Betingelsesafsnit Gælder bygningsnr. Forsikringssum Brand inklusive elskade Ja Alle Bygningskasko Ja Alle Glas Ja Alle Sanitet Ja Alle Insekt og svamp Ja Alle Udvidet rørskade Ja Alle Restværdi Ja Alle Dækninger, der gælder for hele policen All risks Ja Omfattet Betingelsesafsnit Forsikringssum Udvidet huslejetab* Ja kr. Hus og grundejeransvar Ja Stikledning Ja Jordskade Nej Genhusning Ja Ud og indflytning samt opmagasinering Ja Bestyrelsesansvarinklusive underslæb Ja Foreningsretshjælp Ja * Se afsnittet "Særlige forhold" Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

4 den Side 4 af 7 Bygningsforsikring Selvrisiko Den generelle selvrisiko er på kr. Glas Sanitet Bestyrelsesansvar underslæb Foreningsretshjælp inklusive 0 kr. 0 kr kr kr. Generelle oplysninger Forsikringsbetingelser For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. Indeksering Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne. Indeks Hovedforfald 1. juli. Betaling Policen betales helårligt pr. 1. juli. Aftaleperiode Policen er oprettet for en 5årig aftaleperiode. Aftaleperioden udløber den 30. juni Moms Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat, fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter. Særlige forhold Særlige forhold der gælder for hele policen Selvrisiko Ved beregning af selvrisiko for Bygnings og/eller Erhvervsforsikring gælder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfører erstatningsudbetaling fra både Bygnings og Erhvervsforsikringen, fratrækker vi kun én selvrisiko højeste. Det er en forudsætning, at begge forsikringer, er tegnet i Alm. Brand under samme kundenummer. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der gælder for hvert forsikringssted. Medlemmer tilsluttet Ejendomsforeningen Danmark (nr. 2009) Det er en forudsætning for indgåelse af denne forsikringsaftale, at forsikringstageren er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, eller administreres af en administrator, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark. Hvis forsikringstageren opsiger sit medlemskab i Ejendomsforeningen Danmark, eller der indgås aftale med en administrator, der ikke er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, vil policen blive ændret tilalm. Brands standard betingelser pr. udmeldelsesdatoen.

5 Side 5 af 7 Bygningsforsikring BRAND Anden betjeningskanal Policer, der overgår til anden betjeningskanal, vil blive ændret tilam. Brands standard betingelser. Oprydning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 20 punkt dækker forsikringen på 1. risikobasis og er begrænset til20 % af de forsikrede bygningers ny/dagsværdi, dog mindst kr. (basis 2013) og højst kr. (basis 2013) Udsmykning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 20 punkt dækker forsikringen vægmalerier, relieffer og udsmykning på og i bygning, samt anden udsmykning af forsikringsstedet for den håndværksmæssige værdi, i alt med indtil kr. (basis 2013) Løsøre Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 241 punkt 1.3 er summen for løsøre tilhørende forsikringstageren, eller som denne bærer risikoen for, dækket med indtil kr. (basis 2013) Mindre byg. proj Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 242 punkt 1, er det en forudsætning for dækning, at det enkelte byggeprojekt ikke overstiger kr. (eksklusive moms) (indeksreguleres ikke) i samlet budgetteret entreprisesum (inklusive alle ydelser samt materialer, som er bestemt til indføjelse i bygning) Forsikringssteder. Forsikringen omfatter følgende forsikringssteder: AB Saga G, Gunløgsgade 2143, Leifsgade 68, Egilsgade 2244 og Isafjordsgade 57 Udvidelse A/B Saga G kan opsige forsikringsaftalen uden omkostninger, såfremt Alm. Brand har modtaget besked herom inden Herefter er andelsforeningen bundet af den flerårige aftale frem til og Stikledning Skade på brønde Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 870 punkt 2.5 er forsikringen udvidet tilat dække skader på brønde. Bestyrelsesansvar inklusive underslæb Bestyrelsesansvar Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 940 punkt 2.5 er højeste grænse for Alm. Brands forpligtelse for formuetab konstateret inden for det enkelte forsikringsår: kr. (indeksreguleres ikke) for formuetab pr. forsikringsår maks. pr. formuetab kr. (indeksreguleres ikke). Foreningsretshjælp Foreningsretshjælp Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 945 punkt 8.2 er erstatningspligten for en forsikringsbegivenhed forhøjet til kr. (indeksreguleres ikke) Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

6 Side 6 af 7 Bygningsforsikring Genhusning Genhusning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 930 punkt 3 er erstatningen begrænset til kr. (basis 2013) pr. lejemål, dog maks kr. (basis 2013) pr. forsikringsår. Ud og indflytning samt opmagasinering Ud og indflytning Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 935 punkt 3 er erstatningen begrænset til kr. (basis 2013) pr. skade, dog maks kr. pr. forsikringsår. Udvidet huslejetab* Udvidet huslejetab Ud over betingelsernes standarddækning i afsnit 20, punkt 8.4, er dækningen for huslejetab udvidet med den i policen anførte forsikringssum. AII risks AIIrisk Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 640 punkt 1.1 er det en forudsætning for dækning, at det enkelte byggeprojekt ikke overstiger kr. (eksklusive moms) (indeksreguleres ikke) i samlet budgetteret entreprise (inklusive alle ydelser samt materialer, som er bestemt til indføjelse i bygning). Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit 640 punkt 2.2 er erstatningen forhøjet til kr. ved direkte fysisk tab og/eller skade på bestående bygninger med sædvanligt tilbehør som anført i afsnit 20, punkt til Særlige forhold der gælder for forsikringsstedet Egilsgade 22, 2300 København S Brand inklusive elskade Klubværelser For bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gælder: Ved prisfastsættelsen har vi taget højde for, at der ikke er klubværelser. Totaludskiftning af tag For bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gælder: Ved prisfastsættelsen har vi taget højde for at forsikringstager har foretaget en totaludskiftningaf tag indenfor de sidste 15 år. Rutine for aflåsning, rengøring og vedligeholdelse For bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gælder: Ved prisfastsættelsen har vi taget højde for at der findes rutine for aflåsning, rengøring og vedligeholdelse af bygningens fællesarealer. Administration, tilsyn og vedligeholdelse Der er ved præmieberegningen taget hensyn tilat ejendomsadministrationen er lagt ud tiladvokat eller anden professionel administration. Ejendomsadministrator skal have en kautions og ansvarsforsikring, der som minimum giver dækning, der svarer tilden af Ejendomsforeningen Danmark kollektivt tegnede forsikring.

7 særlig Side 7 af 7 Bygningsforsikring BRAN D Glas Glas selvrisiko Uanset policens bestemmelse anvendes erhvervsmæssigt. om selvrisiko, gælder en selvrisiko på kr. for skader på glas tillilokaler der Alm. Brand A/S CVRnr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVRnr Alm. Brand Bank NS CVRnr Forsikringsselskabet Alm. Brand Livog Pension NS CVRnr Alm. Brand Pantebreve NS CVRnr Alm. Brand Formue NS CVRnr Alm. Brand Leasing NS CVRnr

8 Bygningsforsikring BRAND Bygningsforsikring Beboelsesejendomme for

9 BRAND Generelle bestemmelser 3. Hvordan beregnes erstatningen Risikoforandring og ejerskifte Anmeldelse af skade Ud og indflytning... Udvidet rørskade 3. Anden forsikring Krigs, jordskælvs og atomskade 1. Hvad omfatter dækningen Opkrævning af præmie og afgifter 2. Hvilke skader er dækket Indeksregulering 3. Hvordan beregnes erstatningen Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse AII risks Ny, Tvister vedrørende forsikringsaftalen Lovvalg 1. Hvad omfatter dækningen Medlemskab 2. Hvilke af Alm. Brand skader af 1792 er dækket.. fmba 3 3. Hvordan beregnes erstatningen... Fællesbestemmelser Restværdi 1. Sikrede 4 2. Geografisk område 4 3. Forsiknngsformer Hvilke genstande er omfattet Hvordan beregnes erstatningen Erstatningens anvendelse Erstatningens udbetaling Erstatning for følgeudgifter om og tilbygninger Hvad omfatter dækningen Beregning af skadeprocent Hvordan beregnes erstatningen 22 Hus og grundejeransvar Hvornår er man ansvarlig Sikrede Geografisk område... Brand inklusive elskade 4. Hvilket ansvar er dækket Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Stikledning Bygmngskasko Dækningen omfatter ikke: Forsikringstid Dækningssum Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Vasketøjsdækning Nøgledækning Glaskeramiske kogeplader Hvordan beregnes erstatningen Hvad omfatter dækningen ð 2. Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Aldersnedskrivning Genhusning 1. Hvad omfatter dækningen... GlaS 2. Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Hvad omfatter dækningen Anden forsikring Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 16. Ud og mdflytning Afsnit Hvad omfatter dækningen... Sanitet 2. Dækningsperiode Hvordan beregnes erstatningen Hvad omfatter dækningen Anden... forsikring 2. Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen... Insekt og svamp 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket samt opmagasinering Afsnit 940. Bestyrelsesansvar inklusive underslæb 1. Hvad omfatter dækningen Bestyrelsesansvar

10 3. Underslæbsforsikring Afsnit 945. Foreningsretshjælp Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen 2. Geografisk område Dækningsperiode 4. Tvister omfattet af dækningen Tvister, der ikke er omfattet af dækningen 6. Hvilke omkostninger er dækket Hvilke omkostninger er ikke dækket Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger 10. Merværdlafgift (moms) Valg af advokat... 11a. Særlige regler for småsager 12. Anmeldelse tilalm. Brand Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

11 også så at Side 1 af 34 BRAND 1. Risikoforandring og ejerskifte Underforsikring kan dog ikke gøres gældende i en skadesituation p.g.a. fejl i oplyste kvm., adresser, antal lejemål mv. Til gengæld kan Alm. Brand foretage Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når præmieregulering som følge af disse fejl fra forsikringens ikrafttrædelse dog i maksimalt 2 år der sker ændring tilanden virksomhed, end hvad der Såfremt nogle bygninger, eller dele heraf, står ubenyttede / fremgår af policen tomme over en periode, ydes dækning herfor som for 1.2. når der nybygges eller sker ændring i bygningernes bygninger og anlæg i øvrigt. størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse, dog er nybygning af eller forandringer i de 2. Anmeldelse af skade tilejendommen hørende cykelskure, havestuer, carporte, garager og lignende automatisk meddækket Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre uden meddelelse tilalm. Brand, hvis disse bygningers erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes tilalm. samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr Brand. boligenhed. Opstået forurening eller mistanke herom skal også hurtigst Dette gælder tilligelejers bygningsindretninger i muligt anmeldes tiloffentlige myndigheder. lejemålet f.eks. skillevægge, lofter og lignende, når disse er opført i overensstemmelse med gældende Tyveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes bygningsreglement og med forsikringstagers tilladelse. til politiet Sikrede har pligt til vidt muligt afværge eller der sker ændring af produktion og/eller oplagring begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, halm) eller fra blødt tag til anden belægning. eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden der installeres fastbrændselsfyr, halmfyringsanlæg eller Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for andre energianlæg erstatningen. bestående energianlæg ændres hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse 3. Anden forsikring 1.7. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, ejendommen skifter ejer og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i 1.8. andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. der sker ændring i virksomhedens Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler momsregistreringsforhold. erstatningen i fællesskab. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, erstatning bortfalde helt eller delvist. kan retten til 4. Krigs, jordskælvs og atomskade Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling tilom, og på hvilke betingelser og til hvilken præmie, Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller forsikringen kan fortsætte. indirekte følge af Uanset bestemmelsen i punkt 7 om forsikringens varighed 4.1. og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og/eller præmie med øjeblikkelig virkning jordskælv eller andre naturforstyrrelser

12 4401. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme uden Side 2 af Indeksregulering udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt tilsædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks pr. 15. maj offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for boliger. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne. 5. Opkrævning af præmie og afgifter 6.1. Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med selvrisici reguleres fra 1. januar. tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Ophører udgivelsen af, eller ændres beregningsmetoden Betales præmien ikke senest den på opkrævningen for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand reguleringen i overensstemmelse med et andet af en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at Danmarks Statistik offentliggjort indeks. forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom 7. Forsikringens varighed og opsigelse der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betaling sker Forsikring, der er tegnet for en 1årig periode (se Bygningsforsikringens branddækning kan dog ikke policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne bringes tilophør på grund af manglende skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en præmiebetaling, og præmien inklusive renter, afgifter og hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb. gebyrer kan derfor inddrives ved udpantning. Ved udpantning pålægges et omkostningsbeløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se 5.2. policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne Stempelafgift tilstaten berigtiges i henhold til skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den stempellovens regler og opkræves sammen med flerårige periodes udløb. præmien Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med Præmien vil endvidere blive tillagtde afgifter, Alm. 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet tilat opkræve. skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen. ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Alm. Brand er berettiget tilat opkræve gebyrer til Bygningsforsikringens branddækning kan ikke opsiges, dækning af de omkostninger, der er forbundet med medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af panthavere giver samtykke, eller det skriftligt godtgøres, at dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer ejendommen forringelse af panthaveres rettigheder og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af fra ophørsdagen er forsikret i andet forsikringsselskab med kundeforholdet. koncession tiltegning af bygningsbrandforsikring. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse tilalm. Brand.

13 Side 3 af 34 BRAND 7.4. Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden er begge parter berettiget tilskriftligt at opsige forsikringen, (dog ikke Bygningsforsikringens branddækning) med 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen skriftligt opsiges af Alm. Brand med øjeblikkelig virkning. I forhold til eventuelle panthavere ophører Bygningsforsikringens branddækning først med 14 dages varsel. 8. Besigtigelse Alm. Brand har tilenhver tid ret tilat lade det forsikrede besigtige. 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 10. Lovvalg For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 11. Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de tilenhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede tilat betale kontingent eller foretage andre indbetalinger tilforeningen. I øvrigt henvises tilforeningens vedtægt, som tilenhver tid udleveres tilforeningens medlemmer efter forlangende.

14 ... og. ATS/CTSanlæg,.. installationer de hvis.. uanset Side 4 af 34 BRAND 1. Sikrede Hvilke genstande er omfattet Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Forsikringen omfatter i det omfang det fremgår af For hus og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar policen på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive underslæbsdækning samt inklusive fundament indtil 1 m under jordlinie, foreningsretshjælpsdækning, se dog betingelsernes afsnit kældergulv eller anden bund. 850, 940 og 945. Ramper og fritstående skorstene betragtes i denne 1.2 sammenhæng som selvstændige bygninger. Entreprenører under ny, om og tilbygningsamt reparations og vedligeholdelsesarbejder på De til ejendommen hørende cykelskure, havestuer, branddækningen, bygningskaskodækningen (alene for så carporte, garager og lignende om disse fremgår af vidt angår stormskader), samt all risksdækningen for policen eller ej disse bygningers samlede bebyggede mindre byggeprojekter, hvis forsikringen omfatter disse areal ikke overstiger 75 m2 pr. boligenhed. dækninger. Víndmøller er ikke omfattet af forsikringen. 2. Geografisk område Forsikringen omfatter endvidere: Forsikringen dækker på de forsikringssteder, der fremgår af policen. Faste elinstallationer, herunder stik, gruppe og hovedledninger, hoved og undertavler, kraftinstallationer frem til styretavler, respektive motorværn, lysinstallationer inklusive lysarmaturer 3. Forsikringsformer monteret direkte på bygningsdele (men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte). Forsikringen kan tegnes efter nedennævnte former: Faste svagstrømsinstallationer, herunder bredbånds, telefon og 3.1. Nyværdi hybridnetsanlæg, ITnetværk (men ikke PCudstyr Ved denne form er det forsikrede dækket efter software der benyttes tilstyring af disse nyværdipnncippet anlæg/netværk) samt styringsanlæg og elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer og risiko automater Ved denne form er det forsikrede dækket efter nyværdiprincippet med indtil en af forsikringstageren fastsat sum. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste 3.3. Sumforsikring Ved denne form er det forsikrede dækket med dets dagsværdi med indtil en af forsikringstageren fastsat sum. Underforsikring kan gøres gældende Nedrivning Ved denne form er det forsikrede dækket med indtil en af forsikringstageren fastsat sum, beregnet til nedrivning Uforsikret Ved denne form er der ingen forsikringsdækning Se i øvrigt punkt 5. Hvordan beregnes erstatningen. af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder gas og vandinstallationer, rumtemperatur og rumventilationsanlæg, elevatorer, vaskeanlæg, hårde hvidevarer samt baldakiner, og faste overdækninger ' Stikledninger, sanitets og kloakanlæg af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter samt grundvandspumper Gulvbelægning (herunder tæppe), der enten er limet fast tilet underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Faste anlæg til brandmæssig sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel.

15 svarende sket Side 5 af Forsikringen omfatter ikke tyverifra pengeskab eller boks Flagstænger, antenner til ikkeerhvervsmæssig ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, brug, gårdbelægninger og udvendig belysning (men for så vidt disse har været efterladt i de lokaler, som ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte), have og benyttes tilkontor og/eller benyttes tilopbevaring af læmure, hegn (ikke levende), plankeværker, pengeskab/pengeboks. nedstøbte svømmebassiner samt tårn og facadeure. Udgifter tilgenfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, administrative EDBprogrammer og data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil Vægmalerier, relieffer og udsmykning på og i kr. (basis 2007). bygning, samt anden udsmykning af forsikringsstedet for den håndværksmæssige værdi Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling samt, i alt med indtil kr. (basis 2007). finder sted Legehuse, klatrestativer mv. på fællesarealer, Følgende skader er omfattet af dækningen: haveanlæg, haveskulpturer og lignende samt levende hegn med indtil kr. (basis 2007). Erstatning for træer, buske og andre planter betales kun med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningspligten finder sted. er betinget af, at istandsættelse Lejede affaldscontainere 2007). med indtil kr. (basis Kontorinventar, herunder administrative EDBanlæg, PCudstyr (med tilhørende software) der benyttes til styring af de under punkt omfattede installationer, almindeligt inventar i beboerlokaler, herunder TV og videoudstyr samt musikanlæg med tilhørende højttalere dog ikke løsøre i klubværelser/ungdomsboliger materialer, værktøj, redskaber samt andet tilbehør, som sædvanligt bruges i driften af ejendommen, og som tilhører forsikringstageren, eller som denne bærer risikoen for med indtil kr. (basis 2007). Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter alt tilhørende forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til: kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst boks, pengeskab eller til sikringsskab i rød klasse, eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jfr. F&Ps sikringskatalog kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller boks Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

16 .. øverste. alder,. byggemåde, sikrede sikrede. Side 6 af 34 BRAN D Brand mv. jf. afsnit 100. Særlig selvrisiko for brand og eksplosionsskader, der skyldes varmt arbejde Vandskade jf. afsnit 230, punkt. 2.1 (alene for så For brand og eksplosionsskader der skyldes varmt vidt angår voldsomt sky og tøbrud samt storm) arbejde, gælder en særlig selvrisiko på kr. og punkt 2.2 (udstrømning af væsker). (indeksreguleres ikke) Varmt arbejde er her defineret som tagdækning, Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, indbrudstyveri eller forsøg herpå. tørring, opvarmning og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet adgang tilforsvarligt aflåst bygning, lokale, Der skal ikke betales særlig selvrisiko, hvis værelse eller lofts og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud. kan godtgøre, at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, og/eller Ran og røveri af rede penge på forsikringsstedet samt under transportmed indtil kr. 09 (indeksreguleres ikke). kan dokumentere, at de håndværkere, der Ved ran forstås tyverisket åbenlyst uden udførte det varme arbejde, havde gennemført anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller kursus i varmt arbejde. Kurset skal være eller svare andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er tilcertifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt af Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut. efter ranet. Den særlige selvrisiko vil ikke blive gjort gældende Ved røveri forstås tyverived anvendelse af vold over for forsikringstageren, men over for den eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. entreprenør, der forvolder skaden. Tyveri og vandskadedækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning. 5. Hvordan beregnes erstatningen Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller 5.1. eller andre teltagtigekonstruktioner betragtes i denne Skade på bygning opgøres til det beløb, som efter sammenhæng ikke som bygning priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede med samme på samme sted og til samme anvendelse Ny, om og tilbygningsamt reparations og (nyværdi). vedligeholdelsesarbejder (mindre byggeprojekter), uden forudgående anmeldelse. Alm. Brand skal dog efterfølgende have besked, jf. afsnit 10, punkt 1. Ved nyværdiforsikring ansættes erstatningen til skadens beløb, idet der dog foretages fradrag for Materialer og genstande, der er fabrikeret eller alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse, når sædvanligvis anskaffes tílanvendelse i mere end en værdiforringelsen umiddelbart før skaden overstiger entreprise og således ikke indgår i den totale 30 % af nyværdien. entreprisesum med den fulde værdi, herunder motordrevne køretøjer, og/eller andet " entreprenørmateriel samt skure, værktøj, stilladser Ved 1. riskoforsikring ansættes erstatningen til eller lignende, er ikke omfattet. skadens beløb, idet der dog foretages fradrag for brug og mangelfuld vedligeholdelse, når Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at værdiforringelsen umiddelbart før skaden overstiger det enkelte mindre byggeprojekt ikke overstiger 30 % af nyværdien kr. eksklusive moms (indeksreguleres ikke) i samlet budgetteret. entreprisesum (inklusive alle Forsikringssummen inklusive senere regulering er ydelser samt materialer, som er bestemt til grænse for erstatningen. Indføjelse i bygning) Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

17 Side 7 af Anvendes erstatningen ikke til istandsættelse eller Ved sumforsikring ansættes erstatningen tilskadens genopførelse på samme sted og til samme anvendelse, beløb med fradrag for værdiforringelse som følge af foretages fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse. alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Er forsikringssummen inklusive senere regulering lavere end nyværdien af de forsikrede genstande Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes med de anførte fradrag, foretages reduktion i handelsværdi på skadedagen. erstatningen som følge af underforsikring Uanset bestemmelsen i punkt 6.1. kan erstatningen Ved prisansættelsen kan der ikke benyttes priser for anvendes til nyopførelse af byggeri tilsamme dyrere materialer og genstande end de beskadigede og anvendelse på en anden ejendom, som ejes af højst priser for materialer, genstande og byggemetoder, forsikringstageren og er beliggende i Danmark. der er gængse på skadedagen. Det er en betingelse for anvendelse af erstatningen, på Beskadigelse af kosmetisk ad samt farveforskelle en anden ejendom, at mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen den beskadige bygning er i brug på skadedatoen 5.3. Under forudsætning af, at istandsættelse eller genopførelse på samme sted og tilsamme anvendelse der foreligger tilladelse tilflytning af erstatningen fra finder sted uden unødig forsinkelse, reguleres samtlige ejendommens panthavere. erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Eventuelle forøgede omkostninger som følge af, at genopførelse ikke sker samme sted, erstattes ikke. Den samlede erstatning kan ikke overstige de faktiske byggeomkostninger Et erstatningsbeløb kan alene gøres tilgenstand for 5.4. arrest eller udlæg sammen med ejendommen. For bygning, som før skaden var bestemt til nedrivning, ansættes erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger 7. Erstatningens udbetaling Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, betales erstatning for afsavn. Erstatningen forfalder til betaling, når Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen 7.1. for en tilsvarende bygning bestemt tilvarig forbliven. der er ført bevis for erstatningens anvendelse For bygning, der henligger forladt, ansættes det offentliges eventuelle undersøgelse i anledning af erstatningen med fradrag for værdiforringelse som følge skaden er afsluttet, og eventuel optaget politirapport er af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat modtaget af Alm. Brand anvendelighed de nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling tilfri rådighed eller flytning af erstatningen er Alm. Brand i 6. Erstatningens anvendelse hænde Ved ansøgning om udbetaling tilfri rådighed (se punkt Erstatningen skal normalt anvendes til istandsættelse 6.2.) eller tilflytning af erstatningen (se punkt 6.3.) vil eller genopførelse af det beskadigede på samme sted det i almindelighed være påkrævet, at der indsendes og tilsamme anvendelse. tingbogsattest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklæringer tildet ansøgte fra ejendommens eventuelle panthavere Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

18 . stillet der regnet Side 8 af 34 BRAND Erstatningen bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 år fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt Er offentlige myndigheders krav til hinder for som anført i punkt 6. istandsættelse af en beskadiget bygning, dækker 8. Erstatning for følgeudgifter forsikringen værdien af anvendelige bygningsrester, under forudsætning af at bygningen er beskadiget mindst 50 %. 8.1 " I forbindelse med en skade, der er dækket af denne forsikring, erstattes endvidere genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed Erstatningspligten er betinget af, at kravet er før skadedagen, samt at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. For erstatningen for anvendelige bygningsrester gælder samme regler som for den egentlige skadeerstatning. Den værdi, bygningsresterne måtte have til anden anvendelse, fradrages i den ansatte skade pä de forsikrede genstande ved slukning eller erstatning. anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang Forsikringen dækker tilligeomkostninger til nedrivning og fjernelse af disse anvendelige bygningsrester. rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring 8.3. Lovliggørelseserstatning for bygning rimelige og nødvendige udgifter til Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger efter priserne på skadedagen er forbundet med at opfylde fjernelse, deponering og destruktion af krav (bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere slukningsvand og effekter anvendt ved tagkonstruktion og lignende), som skadebekæmpelse byggemyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stillerved oprydning efter en forsikringsbegivenhed, istandsættelse eller genopførelse af den herunder fjernelse, deponering og destruktion af beskadigede bygning tilsamme anvendelse, i forsikrede genstande samme skikkelse og på nøjagtigt samme sted. Erstatningspligten er betinget af, at de forøgede Forsikringen dækker ikke udgifter tilrensning, byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling for hvilke der betales erstatning, samt at af jord, vand eller luft i det omgivende míljø, uanset dispensation fra bestemmelserne ikke har om sådanne foranstaltninger måtte være kunnet opnås. nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. Forsikringen dækker ikke forøgede byggeomkostninger, når værdiforringelsen af Dækningen i henhold til punkt ydes på 1 den pågældende bygning som følge af alder, risikobasis og er begrænset til 20 % af de forsikrede brug og mangelfuld vedligeholdelse overstiger bygningers nyidagsværdi, dog mindst kr 30 % af nyværdien. (basis 2007) og højst kr. (basis 2007). Omkostninger tilgennemførelse af krav, som er Ved sumforsikring og 1. risikoforsikring betales udgifter eller kunne være stillet før skaden, er ikke fra punkt , og alene inden for omfattet af forsikringen. forsikringssummen Anvendelige bygningsrester

19 Side 9 af Bistand ved skadeopgørelsen og Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10 byggeadministration % af bygningens nyværdi på skadedagen. Forsikringen dækker nødvendige udgifter til bistand ved skadeopgørelsen samt byggeadministration i Ved sumforsikring kan forbindelse med reparation/nyopførelse. lovliggørelseserstatningen ikke overstige 10 % af bygningens forsikringssum inklusive senere Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan regulering. af den opgjorte erstatning højst andrage 5 %. Ved 1. risikoforsikring kan lovliggørelseserstatningen bygningens forsikringssum regulering. ikke overstige 10 % af inklusive senere Ved 1. risikoforsikring kan lovliggørelseserstatningen tilsammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige forsikringssummen inklusive senere regulering Skadeerstatningen anses som anvendt før lovliggørelseserstatningen. Lovliggørelseserstatning, som ikke anvendes i forbindelse med istandsættelse eller genopførelse, bortfalder Huslejetab Er ejendommen helt eller delvis uanvendelig som følge af en af Bygningsforsikringen omfattet skade, erstattes endvidere dokumenteret tab af lejeindtægt udgifter til leje af lokaler, svarende tilde lokaler, som sikrede selv benytter til beboelse og kontor. Erstatningen betales pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 2007) i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra skadedagen. Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopført på samme sted og tilsamme anvendelse, betales alene erstatning for det tidsrum, der ville medgå tilat sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden hurtigst muligt. udbedres Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

20 4401. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme i )( Side 10 af 34 BRAND 1. Hvad omfatter dækningen 2.5. sprængning Dækningen omfatter det omfang det fremgår af policen ejendommens bygninger med sædvanligt tilbehør, som anført i afsnit 20, punkt 4 Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Ildsvåde (brand) bortset fra 2.6. Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler, hvor mindst 50 procent af den indfyrede effekt anvendes til rumopvarming Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning som ikke er en følge af ildsvåde (brand) Elskade Lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, 2.8. Tab eller bortkomst af forsikrede genstande Tab eller bortkomst af forsikrede genstande ved skade som nævnt i punkt 2.1. til2.7. spændingsudsving og statisk elektricitet. 3. Hvordan beregnes erstatningen Bortset fra Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt skade, som omfattes af garanti skade, som omfattes af service eller vedligeholdelsesabonnement skade, som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse skade, som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade forårsaget af dyr Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Pludselig tilsodning Pludselig tilsodningfra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning eller elektriske apparater.

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ny police til A/B Rødtjørnevej 2-36

Ny police til A/B Rødtjørnevej 2-36 ALM. BRAND Odense Vestergade 49 5000 Odense C Telefon 63 12 40 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF A/B Rødtjørnevej 2-36 c/o Gram Ejendomsadministration

Læs mere

Ny police til G/F Lyset

Ny police til G/F Lyset ALM. BRAND Roskilde Støden 6-8 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF G/F Lyset Erik Banners Vej 1 4300

Læs mere

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl.

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl. ALM. BRAND København Rådhuspladsen 2-4 1550 København V Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Frøbels Alle 1-7 M.Fl.

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Ny police til A/B Hulgården

Ny police til A/B Hulgården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF A/B Hulgården c/o

Læs mere

Ny police til E/F Kanslergården

Ny police til E/F Kanslergården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDAATDFTTDFTTTDAAFDFADDTDFDFFADATAFADAFFDFFDTFFDFDFDFDFFFFF E/F Kanslergården

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Ny police til 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33

Ny police til 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33 G0201_NEL - TT200907080027680012 - G_27684948Job93-P1-20 01EROS 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33 Valdal Adv. Øster Allé 33 2100 København Ø Ny police til 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33 Vi sender her jeres

Læs mere

Ny police til Ejerforeningen Klinten

Ny police til Ejerforeningen Klinten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 63 12 40 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Ejerforeningen Klinten

Læs mere

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk B Ejerfor. Bymosegaard c/o Morten Kvistgaard Bymosegårds Alle 3 3400 Hillerød Kundenr.

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Kolonihaveforbundet

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Ny police til Grundejerforeningn Ferren

Ny police til Grundejerforeningn Ferren ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 96 30 12 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk G0201_NEL - TT201212040044477259 - G_44489694Job679-P1-4 01EAAL Grundejerforeningn

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S.

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9600 7616 72 Policenr. 037 606 588 Bygningsforsikring

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Police. Ny police til Ejerforeningen Dybbølparken. Har I spørgsmål?

Police. Ny police til Ejerforeningen Dybbølparken. Har I spørgsmål? Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 63 12 40 00 www.almbrand.dk Ejerforeningen Dybbølparken Per Ulrik Pedersen Dybbølparken 5B Dybbøl 6400 Sønderborg

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ny police til E/F Marielyst

Ny police til E/F Marielyst ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Marielyst Hald

Læs mere

Police. Ny police til E/F Strandbyhus. Har I spørgsmål? E/F Strandbyhus Schmitz Ejendomsadm. Skolegade 85, Esbjerg. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til E/F Strandbyhus. Har I spørgsmål? E/F Strandbyhus Schmitz Ejendomsadm. Skolegade 85, Esbjerg. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 63 12 40 00 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Strandbyhus Schmitz

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme 1. Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når 1.1. der sker ændring til anden virksomhed, end

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Holtegårdsvej c/o Jytte Hjorth Holtegårdsvej 48 Gl Holte 2840 Holte. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Holtegårdsvej c/o Jytte Hjorth Holtegårdsvej 48 Gl Holte 2840 Holte. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk E/F Holtegårdsvej c/o Jytte Hjorth Holtegårdsvej 48 Gl Holte 2840 Holte Dato 18. januar

Læs mere

Police. Ny police til E/F Søbyen Har I spørgsmål? E/F Søbyen Søbyen 12, Skanderborg. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til E/F Søbyen Har I spørgsmål? E/F Søbyen Søbyen 12, Skanderborg. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Søbyen 10-14 Søbyen

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. Ejerlaug Afd. III c/o Merlegårds Vænge 54 Merlegårds Vænge Ishøj. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. Ejerlaug Afd. III c/o Merlegårds Vænge 54 Merlegårds Vænge Ishøj. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk Ejerlaug Afd. III c/o Merlegårds Vænge 54 Merlegårds Vænge 54 2635 Ishøj Dato 20. december

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Ny police til E/F Gl. Ladegård

Ny police til E/F Gl. Ladegård G0201_NEL - TT201512220065457910 - F_65457910_2015-12-22-11-13-10 - 1 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Police. Ny police til Kolonihaveforbundet. Har I spørgsmål? Din Forsikringsmægler Midtager 26B 2605 Brøndby. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til Kolonihaveforbundet. Har I spørgsmål? Din Forsikringsmægler Midtager 26B 2605 Brøndby. Alm Brand FORSIKRING G0201_NEL - TT201710270083319049 - F_83319049_2017-10-27-13-43-33 - 1 01 ERHM 9667128986 Police Din Forsikringsmægler Midtager 26B 2605 Brøndby Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her den nye police

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Kolonihaveforbundet

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring 1 4. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. A/B Frederikssundsvej 180 Adv. Jacobsen & Boelskifte Solbjergvej Frederiksberg. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. A/B Frederikssundsvej 180 Adv. Jacobsen & Boelskifte Solbjergvej Frederiksberg. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk A/B Frederikssundsvej 180 Adv. Jacobsen & Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Police. Ny police til Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

Police. Ny police til Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem G0201_NEL - TT201606290070968147 - G_70983252Job194-P1-4 01 ERHM 9602440425 Police Söderberg & Partners København Carl Gustavs Gade 3 Høje Taastr. 2630 Taastrup Ny police til Boligforeningen Frederiksberg

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Ny police til A/B Merlegårdsparken I

Ny police til A/B Merlegårdsparken I ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF A/B Merlegårdsparken

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ny police til Grundejerf. Bjært Gård 60

Ny police til Grundejerf. Bjært Gård 60 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk B Grundejerf. Bjært Gård 60 c/o Benny Schulz Tychsen Gl. Bjært 60 6091 Bjert Kundenr.

Læs mere

Police. Ny police til A/B Vennemindehaven

Police. Ny police til A/B Vennemindehaven G0201_NEL - TT201603290068516998 - G_68517088Job459-P1-2 01 ERHM 9600997501 Police Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til A/B Vennemindehaven Vi sender her den nye police på en

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ny police til E/F Kløverhaven

Ny police til E/F Kløverhaven ALM. BRAND København Rådhuspladsen 2-4 1550 København V Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Kløverhaven c/o Connie

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Police. Ny police til Kolonihaveforbundet

Police. Ny police til Kolonihaveforbundet Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Dato 30. juni 2016 Side 1 af

Læs mere

Ny police til E/F Annebergparken 10

Ny police til E/F Annebergparken 10 ALM. BRAND Roskilde Støden 6-8 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Annebergparken 10 c/o Adv. Per

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Kolonihaveforbundet

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé Måløv. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé Måløv. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk E/F Kløverhaven c/o Lene Agger Søndergårds Allé 194 2760 Måløv Dato 20. juli 2016 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere