maj 2015 nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maj 2015 nr. 03 16. årgang"

Transkript

1 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser maj 2015 nr årgang 4 Hemse Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelsesejendomme? 8 Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående Hvad betyder den nye målerbekendtgørelse for dig?

2 LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 33 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloaker. Vi bistår med byggeherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 Århus V, tlf Klar til nye udfordringer! Et nyt forenings år er begyndt og indledningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsessuppleant Karin Press og ikke mindst bestyrelsesmedlem Søren Lyager for deres indsats i foreningens virke gennem mange år. For Søren Lyagers vedkommende ikke mindre end 19 år! Ligeledes vil jeg gerne ønske tillykke til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer advokat Louise Kaszor og ingeniør Michael Due, begge kendte som undervisere på vore kurser. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer. Jeg vil ligeledes gerne takke medlemmerne for at jeg, på årets generalforsamling, blev genvalgt til formand. bearbejde det nye Folketing i et forsøg på at få ændret de værste knaster. Vi skal forsøge at overbevise politikerne om, at der allerede nu er behov for en lovgivningsmæssig tilretning så markedet bliver lettere forståeligt, uden faldgruber og snubletråde, til glæde for såvel udlejere som lejere. Sideløbende med ovennævnte vil vi fremadrettet afholde en lange række af kurser, både generelt og overordnet om ændringerne, men også mere specialiserede kurser, hvor der vil være mulighed for at gå mere i dybden. Kurserne vil blive markedsført her i bladet, men også på vores hjemmeside, så husk at følge med på Professionel ejendomsadministration af bolig- og erhverv samt ejer- og andelsboligforeninger Vi har nogle af de bedste systemer og processer i branchen Vores kunder siger, at vi har den bedste service det er vi stolte af Umiddelbart inden vores generalforsamling, blev der, den 24. marts, vedtaget en ny lejelov af Folketinget, og som træder i kraft den 1. juli Uden her at gå i detaljer kan jeg kort ridse op, at vi bliver ramt af en lang række ændringer, fjernelse af trappelejeaftaler for nyudlejninger, nyistandsættelse erstattes med normal istandsættelse, tvungen ind/udflytningssyn m.m. Hovedformålet fra Folketingets side har været at ramme os økonomisk og flytte udgifter fra lejer til udlejer. Kun Liberal Alliance stemte imod, og jeg kan kun opfordre til, at vi husker det, når vi om kort tid står i landets stemmebokse til det kommende Folketingsvalg. På en række af forårets kurser var antallet af tilmeldinger så stor, at vi så os nødsaget til at splitte kursusdeltagerne op over flere aftener. Det er naturligvis rigtig irriterende for dem det rammer, men dog en positiv udfordring og skønt at så mange finder vores kurser gode og interessante. Vi kan godt garantere, at 2015 bliver et spændende år med nye udfordringer og vi står klar til at hjælpe på alle de områder vi kan. Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet. Med venlig hilsen Umiddelbart efter valget vil Udlejerforeningen Aarhus, formodentlig i samarbejde med Danske Udlejere, begynde at Claus Jespersen Formand Bemærk! Kursus ændringer Se side 6 Ring til os på eller læs mere på det er os ved vandtårnet UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C T: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget og udsendes til samtlige medlemmer af foreningen. Redaktionen er afsluttet: 24. april 2015 Oplag: stk. Næste nummer: August 2015 TRYK CS Grafisk A/S REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen ÅBNINGSTIDER Telefonen besvares: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen: Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. Aftal tid i forvejen. FORSIDE Foto: Karin Press, 'Dronningens fødselsdag'

3 Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelseslejligheder? og videre: Det bemærkes, at beregningen af et lejemåls bruttoetageareal sker i medfør af reglerne i arealbekendgørelsen. Der stilles derimod ikke tillige krav om, at arealerne skal være godkendt efter bygningsreglementet. Jeg er ikke enig i ankenævnets modsætningsvise slutning af arealbekendtgørelsens 1 c. AF Nils Nybro Eriksen AAKJAER Landinspektører Ovenstående spørgsmål bliver ofte stillet i forbindelse med huslejenævnssager, og svaret er ikke entydigt. Af Bygningsreglementet (BR10) fremgår det, hvornår hemse i hvert fald ikke skal medregnes i etagearealet, jfr. følgende bestemmelse: B Beregning af etageareal.. Stk. 3. Til etagearealet medregnes ikke:... 6) Hemse med et areal på indtil 4,5 m². Bestemmelsen er uddybet i en bemærkning i BR10 se billede 1. (B.1.1.3, stk. 3, nr. 4): Til gulvet i hemse medregnes kun det areal, der i et vandret plan 1,5 over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Der indrettes 2 eller flere hemse med et areal på 4,5 m², men hvis de ikke skal medregnes i etagearealet, er det en betingelse, at de ikke er internt forbundne, herunder at adgang til hemsene foregår separat. I virkelighedens verden og det er jo den, de fleste af os lever i findes der imidleritid et utal af forskellige størrelser og udformninger af hemse, hvor udlejerne måske i samarbejde med deres landinspektør må tage stilling til, om arealet kan medregnes som en del af selve boligarealet til fuld m²-pris, eller om det kun kan regnes som et accessorium (vedhæng) til boligen på linje med pulterrum og andre former for depotrum eller altaner og tagterrasser og lignende og derfor kun kan have en indirekte virkning på m²-prisen for det egentlige boligareal. Spørgsmålet er som nævnt ikke så enkelt at besvare, for der findes en række modstridende afgørelser fra både huslejenævn og ankenævn rundt om i landet. Forskellige nævnsafgørelser Den ene type afgørelser er udtrykt i en ankenævnsafgørelse af den 29. juni 2004 fra Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn, hvori det bl.a. anføres: Da hems og pulterrum ikke er beliggende adskilt fra boligen, er det ankenævnets opfattelse, at arealerne skal indgå i beregningen af lejemålets bruttoetageareal, jf. arealbekendtgørelsens 1 c modsætningsvis. En konsekvens af nævnets holdning vil være, at et stort tomt loftsrum vil skulle regnes med til boliglejemålets bruttoetageareal, hvis adgangen dertil sker ad en hønsestige inde i lejligheden, mens det ikke vil skulle regnes med, hvis adgangen sker ad en fælles hoved- eller køkkentrappe. Jeg tvivler på, at en sådan sondring vil holde i boligretten, og jeg vil i hvert fald anbefale, at man som udlejer altid opgiver arealer af indvendige pulterrum og almindelige hemse som delarealer af lejemålets samlede bruttoetageareal, så huslejenævnene har mulighed for at tage stilling til de faktuelle forhold. Jeg forstår heller ikke ankenævnets bemærkning om, at det nærmest er ligegyldigt for beregningen af et lejemåls bruttoetageareal, om et areal også er godkendt efter bygningsreglementet. Et eksempel Som et eksempel på min holdning til det spørgsmål kan jeg nævne en sag, jeg har haft for nogle år siden, på Hendrik Pontoppidans Gade 12 i Aarhus, hvor to familier indrettede hver deres taglejlighed i ejerlejlighedsejendommens tidligere uudnyttede loftsetage. Begge familier ville indrette hemse på overloftet, men mens den ene familie blot ville have deres hemse godkendt som almindelige hemse til brug som pulterrum o.l., insisterede den anden familie på at få godkendt hemsene som et boligareal, så de blev en integreret del af selve boligen. For at få godkendt denne opgradering af hemsene til boligareal, krævede Aarhus Kommune (efter bestemmelserne i bygningsreglementet) både en bedre brandisolering af etageadskillelsen mellem loftsetagen og hemsene på overloftet, og samtidig skulle der også etableres flugtveje fra hemsene, så de lovligt og sikkert kunne benyttes som sove- og opholdsrum. Denne opgradering kostede ganske mange penge, og i min ejerlejlighedsopdeling af de to nye taglejligheder anførte jeg derfor helt bevidst en forskellig benyttelse i ejerlejlighedsfortegnelsen jf. billede 2. En slags status Udover ovennævnte ankenævnsafgørelse som jeg altså mener er forkert findes der en række afgørelser fra huslejenævnene, hvor nævnene selv plukker lidt i arealangivelserne fra BBR og supplerende opmålinger og Billede 2 beregninger ofte foretaget af praktiserende landinspektører på enten lejers eller udlejers initiativ i forbindelse med huslejenævnssagen og disse afgørelser er derfor ikke særligt gode at stifte ret på. De afgørelser, der efter min opfattelse er mest relevante, er dem, hvor nævnene kalder en spade for en spade og en skovl for en skovl, og de repræsenteres ganske godt af en helt ny afgørelse af den 10. februar 2015 fra Aarhus. I denne afgørelse har nævnet taget udgangspunkt i en helt frisk landinspektøropmåling af 16. januar 2015, hvoraf fremgår, at lejemålets bruttoetageareal udgør 58 m² ekskl. hems på 12 m². Fortsættes side 7 Billede

4 Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Kontakt valuar Gunnar Broholm for en drøftelse af mulighederne for et optimalt salg. SØGES Føler du Boligudlejnings- dig også fanget af administrative opgaver? ejendomme søges i Aarhus til konkrete og seriøse købere. Ny lovgivning indenfor forbrugsmåling Få råd og vejledning - kontakt os på tlf.: Ejendomme skal nu have individuelle målere på varmtvandsforbruget. Med Techem s beboer app kan du følge vand- og varmeforbruget når som helst. Vi hjælper med meget mere end fordelingsregnskaber -uafhængig erhvervsmægler tlf Fortsat fra side 5 Når landinspektøren havde opgjort arealerne på denne måde, skyldtes det, at udlejer ikke havde kunnet dokumentere lovligheden af hemsens størrelse - jf. bygningsreglementets krav om maks. 4,5 m² - og heller ikke, om den var godkendt til beboelse - selv om den rent fysisk af lejeren var indrettet med både sovepladser og skrivebord m.v. I dets afgørelse valgte et samlet nævn at lægge landinspektørens lejearealberegning til grund, hvorefter lejemålets bruttoetageareal udgør 58 m². Men herefter tilføjes det, at man ved fastlæggelsen af en årlig leje på 1300 kr. pr. m² foruden lejemålets beliggenhed og størrelse tillige har lagt vægt på brugsværdien af hemsen i lejemålet. Denne afgørelse er efter min opfattelse både rimelig og retfærdig for begge parter, og jeg tror derfor også, at den vil blive stadfæstet, hvis den eventuelt går videre til boligretten. Afslutning Min opfordring til udlejere skal derfor være: 1. Hvis I havner i huslejenævnet med en af jeres lejere, så sørg altid for, at lejearealet er kontrolopmålt og -beregnet af en praktiserende landinspektør, hvis der er den mindste tvivl om, at BBR oplysningerne er korrekte. 2. Hvis der i lejemålet er indrettet en eller flere hemse, så sørg for at kunne dokumentere både, om der overhovedet er givet tilladelse til dem og i givet fald, hvilken størelse der er tilladt, og sidst men ikke mindst om de er godkendt til beboelse. Jeg oplever tit, at hemse rent fysisk er væsentligt større end de 4,5 m², som der oprindeligt er givet tilladelse til, men det mener jeg ikke er noget problem i forhold til en lejefastsættelse, da lejeren jo helt reelt råder over det areal, som jeg kan opmåle på stedet. Det helt afgørende for, om arealet skal indgå til fuld m²-pris, eller om det kun skal have afsmittende virkning på m²-prisen, er derfor, om der foreligger en godkendelse til beboelse, og min erfaring siger mig, at det kun yderst sjældent er tilfældet. Men som sagen fra Aarhus viser, er der ingen grund til at fortvivle over, at hemsearealet normalt ikke vil komme til at indgå i et lejemåls bruttoetageareal, for hemsearealet vil til gengæld ofte kunne give et betragteligt løft i m²-prisen, når bare brugsværdien af hemsen er i top. Det er efter min opfattelse et udtryk for sund fornuft. Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Louise Kaczor, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, HD, Ejendomsrådgiver Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for tlf. og personlige henvendelser. Kursusoversigt Forårets kurser 2015 Kursus Den nye lejekontrakt - formular A9 Underviser Erik Aagaard Poulsen Dato Kursus Den nye lejekontrakt - formular A9 Underviser Erik Aagaard Poulsen Dato Information Max. deltagerantal til alle kurser: 50 Aftenkurser starter kl og slutter senest kl Alle kurser består af 3x50 min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere på hvert kursus uden deltagergebyr. For ekstra deltagere og ikke medlemmer betales kr. 250,- pr. kursus. Alle kurser afholdes på: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon Boligudlejningsmarkedet i Aarhus er i top! Det går strygende for boligudlejningsmarkedet i Aarhus. Efterspørgslen på boligudlejningsejendomme er steget og ligger nu på et niveau, der matcher Hos Nybolig Erhverv Aarhus har vi gennemført flere succesfulde handler, og hver dag har vi kontakt til interesserede købere af boligudlejningsejendomme i Aarhus og omegn. Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Solgt Solgt Heine Jensen, Salgschef Solgt Udlejerforeningen Aarhus Fredensgade Aarhus C Tlf Udlejerforeningen Aarhus Fredensgade Aarhus C Tlf Marselis Boulevard, 8000 Aarhus C Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Tordenskjoldsgade, 8200 Aarhus N erhvervssiden.dk Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Høegh Guldbergsgade, 8000 Aarhus C erhvervssiden.dk 6 7

5 Arkivfoto Retsmægling er kommet for at blive ved de danske domstole, og uden for retssystemet er det muligt at engagere en mediator til at lede samtaler mellem parterne med det formål at få en indbyrdes konflikt afsluttet ved en hurtig aftale i stedet for gennem en langvarig og dyr retssag til den bitre ende. Men hvad går konfliktmægling ud på? Og hvorfor ender ca. 2/3 af alle mæglinger med en aftale? Filosofien bag konfliktmægling er, at parter i konflikt bestemt godt kan have behov for professionel hjælp, men at de selv er eksperterne, dels med hensyn til deres egne virkelige interesser og behov, og dels hvad der vil være en god og varig løsning på deres konflikt. Medens det er advokaterne, der afhører og procederer, og dommeren der afgør en retssag, er det parterne selv, der taler, kommer med løsningsforslag og bestemmer, om de vil indgå aftale under en mægling. Mæglerens rolle er at lede forhandlingerne, medens parternes advokater blandt andet hjælper deres respektive klienter med at afstemme forhandlingerne i forhold til det sandsynlige udfald af en retssag og med at sikre, at godt starte med en besigtigelse. Selve mæglingsmødet varer typisk 4-6 timer. Mæglingen er frivillig, og en part kan når som helst - med eller uden begrundelse - afslutte mæglingen. Parternes indbyrdes forhandlinger er fortrolige. Det er også fortroligt, hvad en part undervejs måtte fortælle mægleren i et separat møde mellem mægleren og den pågældende part. Er lejemålet opsagt eller ophævet med rette eller urette? I en retssag må retten nå til en konklusion og træffe en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes. En aftale efter en mægling må naturligvis også indeholde nogle konklusioner, men efter at parterne har haft lejlighed til både at tale og ikke mindst at lytte til hinanden, sker det ikke helt sjældent, at en parts krav, som forekom helt ufravigelige, kan blødes op. Der er eksempler både på udlejere, der har frafaldet deres ophævelse, og lejere, der frivilligt er fraflyttet deres lejemål efter mægling, hvis deres interesser og behov har kunnet tilgodeses på anden vis. Ofte er det kommunikationen, det er gået galt med, og mistillid og positionering, der har taget over. Formålet med mæglingen er, at parterne hver AF mogens yde knudsen Zacco Advokater, Advokat (H), LL.M., retsmægler og mediator En sådan løsning kan være den samme, som en dommer ville nå frem til, eller fuldstændig forskellig herfra. Dette er helt op til parterne selv. Forud for indførelsen af retsmægling som en permanent og landsdækkende mulighed ved domstolene, blev der gennemført et forsøgsprojekt ved fem domstole, herunder ved Retten i Aarhus og Vestre Landsret. Forligsprocenten talte for sig selv. Nok så markante var de citater, som Justitsministeriet efter interviews blandt deltagende parter og partsadvokater kunne anføre i den endelige rapport om forsøgsprojektet: Verden ville blive bedre af denne form for afklaring med positive virkemidler. (Sagsøgt) Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående her i lokalet... svarede en aarhusiansk udlejer under en retsmægling, da mægleren informerede ham om, at et separat møde med lejeren og lejerens advokat trak lidt ud. Og det var ventetiden værd, for parterne fik løst to indbyrdes retssager med en aftale, hvor begge parter straks opnående noget hver især, som de slet ikke kunne have opnået ved en langt senere endelig dom i sagerne. Et mæglingsmøde består af seks faser: 1. Mægleren byder velkommen og indleder 2. Parterne fortæller hver især om konflikten 3. Problemstillingerne identificeres 4. Parterne frembringer løsningsmuligheder 5. Parterne forhandler 6. Parterne indgår aftale den aftale, som parterne måtte indgå som afslutning på konflikten, bliver dækkende og præcis. Men bortset fra det indtager parterne selv hovedrollerne under mæglingen. Hvis det giver mening, kan en mægling mellem en udlejer og en lejer især får større forståelse for, hvad den anden part egentlig mener, hvilke problemstillinger, der skal løses, og hvilke alternative løsningsmuligheder, der kan være. Og - om muligt - er det naturligvis det ultimative mål, at parterne opnår en aftalt løsning, som de begge finder tilfredsstillende. Retsmæglingen muliggør at mere kommercielle og praktiske hensyn kan trænge igennem (Advokat for sagsøgt) Næsten ni ud af ti synes, at den konkrete retsmægling, de har deltaget i, har været vellykket eller i hvert fald delvis vellykket. af de parter, der ikke har opnået en aftale, er det kun en fjerdedel, som ikke vil anbefale ordningen. Alt dette lyder jo meget godt, men mægling er noget, der skal prøves. Det er fortroligt og kommer ikke én til skade. Det er helt frivilligt, og man kan forlade en mægling når som helst. Eller man kan vælge at blive og selv være herre over udfaldet af ens egen konflikt i stedet for at overlade det til andre 8 9

6 SPECIALISTER I SALG AF INVESTERINGSEJENDOMME EMILIEHØJ 1-3, HØJBJERG FLOT EJENDOM MED 61 BOLIGLEJEMÅL, SAMT UNDERJORDISK GARAGEANLÆG Flot og vedligeholdelsesvenlig udlejningsejendom beliggende i Højbjerg. Ejendommen består af 12 velindrettede boliglejemål, 49 studie lejligheder, hvoraf 10 stk. er nyetableret i 2012, samt m2 underjordisk parkeringskælder med 42 garager og privat adgangskontrol. Ejendommen fremstår særdeles præsentabel med trappeforløb i terrazzo, flisebelagte gangarealer til studielejlighederne, nyere termovinduer, renoverede altaner mv. Indvendigt fremtræder de fleste lejligheder i rigtig god og opdateret stand. Købesum: Forrentning: 4,54% Bolig- og erhvervsareal: 2178/1260 m2 (garager) NYHED Købesum: Forrentning: 3,50% Boligareal: 230 m² heraf 22 m² beboelse i kælder Købesum: MONTANAGADE 7, 8000 AARHUS C CHARMERENDE EJENDOM PÅ FREDERIKSBJERG VELEGNET TIL FORÆLDREKØB Charmerende ejendom beliggende på det hyggelige Frederiksbjerg, der er kendetegnet ved hyggelige gader, gode handelsmuligheder og få minutters gang til skov og strand. Ejendommen er opført i 1877, men løbende ombygget og fremstår meget velvedligeholdt med dannebrogsvinduer i træ isat termo. Lejlighederne fremstår generelt i pæn stand med flotte lysindfald og gode indretninger. Ejendommens udenoms arealer består af meget hyggelig gårdhave, der netop gennemgået en større renovering. NYHED Bolig-/erhvervsareal: 247/124 m2 EN KLASSISK AARHUS EJENDOM MED STORT LEJEPOTENTIALE Charmerende rødstenejendom beliggende på Frederiksbjerg og med fantastisk udsigt over Tietgens Plads. 3 ledige lejemål for køber og der skønnes mulighed for delvis udnyttelse af kælder til beboelse. Bygningen er opført i 1902 og fremstår som en 4½ etagers ejendom med skifertag, rødsten fra 1. sal opefter og med en kvadrer fuget underetage samt 3 kviste til Hans Broges Gade. Ejendommen har et virkelig flot udtryk med bl.a. pudsede bånd om vinduerne samt indfatninger og dekorerede brystninger. Købesum: Forrentning: 1,26% Boligareal: 655 m² TORDENSKJOLDSGADE 20 AARHUS TEGLVÆRKSGADE 20, 8000 AARHUS C MARKANT BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C MED STORT LEJEPOTENTIALE Ejendommen, der er opført i 1929 som 4½ etagers ejendom med manzard og høj kælder består jf. BBR af 9 boliger i størrelsen fra 57 m² m², dog er lejligheden på 124 m² nu tilbageført til oprindelige 62 m² med st. th og st. tv hvorefter ejendommen indeholder 10 boliglejemål. Lejligheden st. th er pt. ledig og skal istandsættes. Hertil kommer ca. 60 m² uudnyttet areal i den høje kælder samt mulig byggeret i tagetagen. Købesum: Forrentning: 1,87% Boligareal: 610 m² TRØJBORG- UDLEJNINGSEJENDOM MED PROJEKTMULIGHED Særdeles velbeliggende udlejningsejendom først i Tordenskjoldsgade udbydes nu. Ejendommen vil i forbindelse med en handel kunne overtages fri for lejere pr og vil derfor kunne udvikles, hvilket nærværende salgsopstilling er baseret på. Det vurderes, at der fra kommunal side vil blive givet accept på en yderligere udnyttelse af tagetagen, hvilket muligvis kunne omfatte en ekstra etage. NYHED HANS BROGES GADE 7, 8000 AARHUS C I HASSERIS I AARHUS C I Hvad betyder den nye målerbekendtgørelse for dig som udlejer? AF Louise Kaczor Advokat, LL.M Den 5. juni 2014 trådte den nye bekendtgørelse nr. 563 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling i kraft. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere målerbekendtgørelse fra Bekendtgørelsen omfatter alle bygninger uanset deres anvendelse og den omfatter både nybyggeri og bestående bebyggelse. Man skal være opmærksom på de nye regler både, når der er tale om nybyggeri og renovering af installationerne, men på nogle af områderne bliver også eksisterende ejendomme berørt, hvilket medfører, at man senest pr. 31. december 2016 skal opfylde bekendtgørelsens bestemmelser på disse områder. Gennemgang af de enkelte områder: Individuel måling af el Der sker ingen ændringer vedrørende elmålere i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Der skal i både nybyggeri og bestående bebyggelse være installeret målere til individuel måling af elforbruget. Individuel måling af gas Når der opføres nye bebyggelse og ved nyinstallation af gas, skal der installeres nye målere i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Ved bestående bebyggelser skal man installere gasmålere, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Individuel måling af koldt vand Det er kun nybyggeri der nævnes vedrørende installation for måling af koldt vand. Ved nybyggeri skal der installeres målere på ejendomsniveau til måling af forbruget af koldt vand. Endvidere skal der forberedes til installation af målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Individuel måling af varmt vand Ved nybyggeri og ved nyinstallation af vandinstallationen i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Individuel måling af varme Her gælder det, at der ved nybyggeri og ved nyinstallation af varmeanlæg i bestående bebyggelse skal installeres varmeenergimålere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligeller erhvervsenhed. I bestående bebyggelse skal der enten installeres varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Fortsættes side

7 Fortsat fra side 11 Hvis man skifter målere i bestående bebyggelse skal man være opmærksom på, at der skal installeres varmeenergimålere fremfor varmefordelingsmålere, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Individuel måling af køling Som noget nyt har man i bekendtgørelsen medtaget individuel måling af køling. Ved nybyggeri og nyinstallation af køleanlæg i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af køling i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Hvis der er køleanlæg i bestående bebyggelse, skal der senest 31. december 2016 være installeret målere til individuel køling, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Undtagelser Enkelte bebyggelser er undtaget fra bekendtgørelsen. Det gælder bl.a. plejeboliger, kolonihavehuse, bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger vil opnå eller bygninger, hvor forholdene gør, at det er nødvendigt med en længere installationsperiode og bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ med installation af målere. Det er kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse om, hvorvidt en bygning er undtaget af bekendtgørelsen, og der skal indsendes en begrundet ansøgning om fritagelse til kommunalbestyrelsen. Teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad der menes med teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Energistyrelsen oplyser, at det vil komme til at fremgå af en vejledning til bekendtgørelsen. Det er oplyst, at det forventes, at man vil definere omkostningseffektivt ved, at besparelsen i målerens levetid overstiger investeringen. Opkrævning af udgifterne til energimærkning Man skal i øvrigt som udlejer være opmærksom på, at der pr. 1. juli 2015 er vedtaget en ændring af Lejelovens 37 der medfører, at udgifterne til energimærkning skal medtages i regnskabet som en forholdsmæssig del med lige store beløb i hvert af årene i den periode, energimærkningen er gyldig. Endvidere kan udlejer medtage en passende forrentning af del af udgiften til energimærkning, der ikke er dækket ved lejernes forholdsmæssige betaling. Pr. 1. juli 2015 kan udgiften til energimærkning således ikke længere medtages fuldt ud i det år, hvor energimærket er udarbejdet. SOLGT MED CBRE-METODEN CBRE har netop solgt en større boligudlejningsejendom med 42 boliger på 12 matrikler og i alt m² bolig. CBRE oplever generelt en stor interesse for boligudlejningsejendomme både som etagebebyggelse og som tæt-lav bebyggelse. Går du i salgstanker? Så vælg en professionel samarbejdspartner Til kapital stærke købere søger vi: Boligudlejningsejendomme Projektudviklingsejendomme Stor-parceller og parcelhus-grunde Bynær beliggende råjord med mulighed for udvikling Ring for uforpligtende salgsvurdering på tlf Falstersgade 23 - Boligudlejningsejendom med 5 lejemål Sten Boldreel Erhvervsmægler, MDE Michael Almsten Erhvervsmægler, MDE 5 stk. nyopførte rækkehuse i 2 plan med bedste beliggenhed i nyere udstykning i Hjortshøj. Boligareal: 110, 132 og 140 kvm. SÆLG DIN EJENDOM OG FÅ EN OPTIMAL PRIS MED CBRE-METODEN! UNDER SALG LIGNENDE SØGES UNDER SALG Virup Skovvej 35 mf. LIGNENDE SØGES Det kræver mere end blot at opstille et driftsbudget og fastsætte et afkast for at beregne den rigtige pris på en boligudlejningsejendom. Ejendommen kan have et stort potentiale, der skal afdækkes, og muligheder, der skal opdages. Det gør vi med CBRE-metoden. Med CBRE som samarbejdspartner sikres du et proaktivt salgsarbejde, solidt markedskendskab og veldokumenterede økonomiske beregninger. Kontakt CBRE når din ejendom skal sælges. Morten Nøhr Heidi Burskov Larsen Niels Lund Lihn Peter Svendsen Claus Thomsen Flemming Mørk Pedersen Harald Jensens Plads 1A Aarhus C. Tlf cbre.dk Ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors Aarhus: København:

8 Aarhus NYT April 2015 Administration 2000 Samsøgade Hinnerup Tlf Mail: Kære udlejer, er du dækket godt nok? Som udlejer er det særligt vigtigt at være rigtigt dækket, så du kan få hurtig og relevant hjælp, hvis dine bygninger bliver beskadiget ved brand, storm, indbrud m.m. Det skyldes, at du kan risikere store huslejetab oveni beskadigelserne, hvis udbedringerne trækker ud. Din lokale Alm. Brand assurandør er specialist i forsikring af netop udlejningsejendomme. Mail eller ring og få en uforpligtende snak om, hvordan du og Alm. Brand kan passe rigtig godt på dine interesser. Midt- og østjylland Erhvervsassurandør Henrik Andersen Telefon Flere boliger til socialt udsatte I dag huser Skanderborgvej almindelige udlejningslejligheder. Men efter en omfattende renovering skal lejlighederne i stedet bruges som såkaldte skæve boliger for hjemløse og andre udsatte borgere i Aarhus. Sådan lyder forslaget i en indstilling, der blev behandlet på dagens magistratsmøde. Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø: Jeg arbejder netop nu på en ny boligpolitik, der skal sikre, at alle aarhusianere kan finde et godt sted at bo, som ligger placeret i det område af byen, som den enkelte har lyst til at bo i. Mange socialt udsatte vil gerne bo tæt på bymidten og deres netværk, så de ikke bliver isolerede. Det har vi haft svært ved at tilbyde, men nu har vi muligheden for at skabe gode boliger det helt rigtige sted, og den udnytter vi. Omdannelsen sker for at kunne tilbyde mindre, billige og bynære boliger af en rimelig standard til byens hjemløse og udsatte borgere. Skæve boliger er almindeligt indrettede boliger etableret for hjemløse og andre socialt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri - eksempelvis på grund af en væsentlig anderledes adfærd eller på grund af et misbrug. Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom: Hjemløshed er desværre et stigende problem i Aarhus såvel som i andre større byer. Og vi mangler i den grad små, bynære boliger, der er til at betale for en lavindkomst. Derfor er ethvert projekt, der opfylder dette ønske, mere end velkomment. I forbindelse med omdannelsen skal ejendommen gennemgå en større renovering af tag, facader, kælder samt lejlighedernes indvendige indretning. Efter renoveringen af Skanderborgvej 90 vil boligerne kunne udlejes til byens hjemløse og andre socialt udsatte borgere. Boligerne vil særligt være egnede til par, og hvor der skal være plads til samvær med børn. Således bidrager omdannelsen til byrådets målsætning om at afvikle hjemløshed blandt byens mest udsatte borgere Den nye Europaplads er klar til brug Så er den nye Europaplads klar til brug og dermed kan den første del af Urban Mediaspace Aarhus, Aarhus Kommunes hidtil største anlægsprojekt, overdrages til byens borgere. Efter flere års byggerod begynder området langs inderhavnen i Aarhus at tage form, og det er nu muligt at se konturerne af det færdige byrum. Første skridt på vejen er den nye Europaplads, der som et helt centralt knudepunkt binder midtbyen sammen med Dokk1 og de nye havnebyrum. Færdiggørelsen af Europaplads og frilægningen af den tilhørende strækning af Aarhus Å betyder, at der nu er et sammenhængende promenadeforløb fra Mølleparken langs åen til det nye hovedbibliotek og borgerservice i Dokk1 ved åens udløb i havnebassinet. Dermed spiller den nye Europaplads en vigtig rolle i det store byudviklingsgreb, der handler om at genskabe sammenhængen mellem byen og vandet og sikre midtbyen de byrumskvaliteter, der er forbundet med at være tæt på vand Nu åbner byens fedeste genbrugsstation Aarhus får nu en unik og bæredygtig genbrugsstation. Reuse på Godsbanen bliver stedet, hvor midtbyens beboere kan aflevere ting, som de ikke længere kan bruge, men som andre kan få glæde af. Aarhus får en ny, innovativ genbrugsstation lige midt i byen, der skal gøre det muligt for midtbyens beboere at genbruge hinandens ting frem for at smide dem i forbrændingsanlægget. Genbrugspladsen Reuse på Godsbanen er skabt efter ønske fra en stor gruppe aarhusianere, der gerne vil genbruge deres affald på den bedste måde: At give sofaen, cyklen eller den gamle lampe nyt liv i et nyt hjem i stedet for, at det ender i den store affaldsovn. Reuse åbner officielt dørene for det næste store genbrugsfund lørdag 18. april kl Dynamiske tavler skal hjælpe bilisterne Aarhus Kommune begynder i denne uge monteringen af 10 dynamiske tavler på Randersvej, Grenåvej, Ringvejen og Kystvejen. De dynamiske tavler skal med realtids trafikinformation og anvisninger om hurtigste rute spare bilisterne tid og få trafikken langs Randersvej til at glide. 125 bluetooth-enheder står allerede i dag på udvalgte vejstrækninger og indsamler realtidsdata om bilisternes rejsetid. Disse data kan med det samme aflæses på et kort over vejnettet i Aarhus Kommune via app en Trafikken Østjylland. Men nu går Aarhus Kommune et skridt videre. Data fra bluetooth-enhederne skal fremover bruges til at vise realtids trafikinformation på 10 store dynamiske tavler. Tavlerne skal fortælle bilister i Aarhus, hvornår det er smart at køre på udvalgte strækninger, og om de eksempelvis kan spare tid ved at køre ti minutter tidligere om morgenen. De dynamiske tavler skal hjælpe aarhusianerne til at udnytte vejene bedre. Bilisterne kommer nemlig langt hurtigere frem, hvis de har mulighed for at køre lidt tidligere eller lidt senere end de værste myldretidsminutter op mod klokken 7:30 og klokken 9. Ved at arbejde med Smart mobilitet håber Aarhus Kommune at sprede trafikken en smule mere ud, så alle kommer hurtigere frem. Udvalgt af Niels Lucassen

9 Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og SOLGT! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har rekordmange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder et hurtigt salg til en attraktiv pris. Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere HELT SOLGT SKT. LUCAS KIRKEPLADS AARHUS C EDC Erhverv Poul Erik Bech - Aarhus EDC Erhverv i Aarhus er et stærkt kompetencehus med 10 specialiserede mæglere inden for erhverv, projekt og bolig, og kan således tilbyde et full service koncept omfattende alle facetter af ejendomsmæglerydelser for de professionelle ejendomsaktører. Hos os får kunden ikke bare den enkelte mægler, men hele holdet, og vil altid opleve, at der er tilknyttet en specialist til løsningen af den konkrete opgave. Vi har specialiserede mæglerteams inden for butik, kontor, industri, vurdering, investering, projektudvikling, projektsalg og -udlejning af boliger. Endvidere har vi geografiske specialister med særligt markedskendskab til Randers. Industri Kontor Vurdering Retail Specialiserede mæglerteams Projekt Investering Morten Kristensen Søren Leth Pedersen Erhvervsrådgiver Cand.merc., ejendomsmægler & valuar, MDE Tlf.: Tlf.: poulerikbech.dk/erhverv edcerhverv.dk Fredens Torv Aarhus C

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet

Lejeopstilling for lejemålet Lejeopstilling for lejemålet GRENÅVEJ 719, st., LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP Lejemålet Grenåvej 719, st., Løgten 8541 Skødstrup Sagsnr. 12-211-3301-2 Synlig beliggenhed på trafikeret gennemfartsvej Pæn og velholdt

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendommen er beliggende på Frederiksbjerg, der er kendetegnet ved hyggelige caféer og spændende specialbutikker Ejendommen Frederiks Allé 75 ligger

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. --

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. -- TIL SALG Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej 40 2900 Hellerup 336 kvm bolig 4 lejligheder 1 ledig Byggemulighed i tagetagen Stort lejestigningspotentiale Afkast 1,65 % p.a. -- Købesum kontant

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 70 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af muligheder God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Ejendom med muligheder

Ejendom med muligheder Ejendom med muligheder Beliggende i kort afstand af Randers C Sag 6244 TIL SALG Randers C - Søren Møllers Gade 10 A-C Facadejendom i roligt kvarter Mulighed for spændende gårdmiljø Selvstændig bolig i

Læs mere

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Klassisk Frederiksbjergejendom på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade Hermed et nyt ejendomsprojekt med en meget flot beboelsesejendom. Ejendommen er beliggende

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

SALGSOPSTILLING Boligudlejning

SALGSOPSTILLING Boligudlejning SALGSOPSTILLING Boligudlejning Kildemarksvej 52 4700 Næstved 4.450.000 kr. Boligudlejningsejendom INDHOLD BESKRIVELSE 3 Beskrivelse og billeder FAKTA 5 Ejendommen 5 Offentlig vurdering 5 Tekniske installationer

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Funder Skovvej 1B-1R 8600 Silkeborg

Funder Skovvej 1B-1R 8600 Silkeborg Funder Skovvej 1B-1R 8600 Silkeborg Fantastiske rækkehuse i Skovkanten i Funder Sag: 80501127 edc.dk Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech, Århus A/S Fredens Torv 1-8000 Aarhus C Tlf. 58587730-805@edc.dk

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 15-17 8000 Aarhus C Lyse lejemål med masser af plads God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne områder! Set fra haven

SALGSPROSPEKT. Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne områder! Set fra haven Nørregade 29 9800 Hjørring Tlf. : 8753 8700 Fax: 8753 8400 info@thomas-risager.dk www.thomas-risager.dk SALGSPROSPEKT Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Salgsprospekt Skovlytoften 6, 2840 Holte Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Kontorejendom - Produktionsejendom Investeringsejendom Med portnerbolig Ejendommen er i dag fuldt udlejet

Læs mere

Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C

Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af plads God beliggenhed - direkte ved åen Adgang

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C (nr. 2 på kortet), der

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

15 nye tagboliger med egen tagterrasse

15 nye tagboliger med egen tagterrasse 15 nye tagboliger med egen tagterrasse Frederikssundsvej 68 mfl. 2400 København NV, Sag: 22002621 Poul Erik Bech Ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørrebrogade 230 2200 København N Tlf. 35840811 e-mail 220@edc.dk

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

SALGSPROSPEKT Østervej 29, 4960 Holeby

SALGSPROSPEKT Østervej 29, 4960 Holeby - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT God investeringsejendom. Østervej 29, 4960 Holeby Sag 5486 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen

Læs mere

Marsk Stigs Vej 2B + 4

Marsk Stigs Vej 2B + 4 Marsk Stigs Vej 2B + 4 8800 Viborg Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80296622 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Lager- og produktionsejendom

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

934m 2 Udlejes fra marts 2016

934m 2 Udlejes fra marts 2016 Sag 39.102 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2E, 8000 Århus C 934m 2 Udlejes fra marts 2016 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejemålet Fejøgade 1 4800 Nykøbing F. Sagsnr. 236-2297 Nyindrettet kontor-/ erhvervslejemål Lejemål fra ca. 400 m 2 og opefter Kan indrettes efter

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

NOTAT (fortroligt) Investeringsejendom - Blandet bolig og erhvervsejendom. Adresse Fælledvej 7 & 7b, ejerlejlighed nr København N

NOTAT (fortroligt) Investeringsejendom - Blandet bolig og erhvervsejendom. Adresse Fælledvej 7 & 7b, ejerlejlighed nr København N NOTAT (fortroligt) Investeringsejendom - Blandet bolig og erhvervsejendom Adresse Fælledvej 7 & 7b, ejerlejlighed nr 1 2200 København N Prisforlangende kr 26,0 mio. kontant Sagsnr. 1710005 Informationer

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Sag 39.100 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJEN- DOM PÅ LANGENÆS. Nordborggade 5, 8000 Aarhus C Sag 146398

BOLIGUDLEJNINGSEJEN- DOM PÅ LANGENÆS. Nordborggade 5, 8000 Aarhus C Sag 146398 BOLIGUDLEJNINGSEJEN- DOM PÅ LANGENÆS Nordborggade 5, 8000 Aarhus C Sag 146398 Harald Jensens Plads INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Nordborggade 5, 8000 Aarhus C,

Læs mere

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.

Lunavej 5B Rødovre. EDC Arne Madsen A/S. Lunavej 5B. Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE. Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc. Lunavej 5B Rødovre Lunavej 5B Sag: 26100445 edc.dk EDC Arne Madsen A/S Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MDE Rødovrevej 404-2610 Rødovre Tlf. 36721800-261@edc.dk Boligen Opført 1951 Rum/Værelser 4/4

Læs mere

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083 SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg Sag 1083 FULDT UDLEJET EJENDOM - ET BOLIGLEJEMÅL OG TO ERHVERVSLEJEMÅL GOD BYGNINGSMÆSSIG OG SOLID

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Ådalsvej 27 8240 Risskov Sagsnummer: 80202715 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 87309930 802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Driftsøkonomi Mægler: Adresse:

Læs mere

Kindhestegade 10, 4700 Næstved

Kindhestegade 10, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Investeringsejendom i Næstved centrum Kindhestegade 10, 4700 Næstved Sag ERH13038 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 4. november 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Kindhestegade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 3 boliglejemål og 2 garager Sag 6358 TIL SALG Gjerlev J - Hadsundvej 548 Velholdt ejendom Have til fælles brug Beliggende ca. 15 km nord for Randers Lav husleje hvis ejer selv bebor

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Tørholmsvej 52, 9800 Hjørring

Tørholmsvej 52, 9800 Hjørring Nørregade 29 9800 Hjørring Tlf. : 8753 8700 Fax: 8753 8400 info@thomas-risager.dk www.thomas-risager.dk SALGSOPSTILLING Veldreven udlejningsejendom med 2 lejemål! Beliggende tæt på bymidte! Set fra vejen

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31, 1 og 2. sal, 8000 Aarhus C Sag 16372

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31, 1 og 2. sal, 8000 Aarhus C Sag 16372 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31, 1 og 2. sal, 8000 Aarhus C Sag 16372 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Europaplads Dokk1 Arosgaarden Strøget - Søndergade

Læs mere

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Salgsopstilling Udlejet parcelhus Sag 24237 Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Mulighed for overtagelse af attraktiv finansiering Beliggende ud til grønt område Kontantpris kr. 500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejemålet Nygade 5, 2. sal 1164 København K Sagsnr. 7-21-487 Charmerende lejemål til alle former for mindre virksomheder Gode offentlige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 Hovedgaden 4, 6823 Skovlund Velholdt udlejningsejendom med 3 meget pæne boliger Pris kontant kr. 950.000 Afkast 1. år, anslået 8,8 % Årlig lejeindtægt kr. 129.419

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge Sag 4396 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom Sag AB6366S TIL SALG Kgs. Lyngby - Gedvad 5 Ejendom med udviklingspotentiale Nabo til roligt villakvarter Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr.

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT SALGSPROSPEKT Rummelig udlejningsejendom med butikslokaler og beboelseslejemål Storegade 60 / Krummevej 2A, 3790 Hasle Sag 5670 centralt i Hasle - ud til Torvet . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Byejendom i centrum. Ejendommen består af i alt 3 bygninger. Algade 10, 4760 Vordingborg. Sag ERH13086

SALGSOPSTILLING. Byejendom i centrum. Ejendommen består af i alt 3 bygninger. Algade 10, 4760 Vordingborg. Sag ERH13086 SALGSOPSTILLING Byejendom i centrum. Ejendommen består af i alt 3 bygninger Algade 10, 4760 Vordingborg Sag ERH13086 Forhus: erhvervslejemål (detail) i stueplan samt 2 store beboelseslejligheder Baghus:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 45, mezz. 1256 København K Sagsnr. 1023-2 Kontor i karakterfuld og yderst præsentabel ejendom Kontorer i varierede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Mejlholmparken Sag 25274B TIL SALG Odense C - 1 m.fl. Nye boliger i Odense - opdelt i ejerlejligheder Vedligeholdelsesfrie materialer Meget efterspurgte boliger

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Projektejendom til boligudlejning

Projektejendom til boligudlejning Projektejendom til boligudlejning Sag 23882S TIL SALG Odense N - H.C. Lumbyes Vej 15, Lumby Centralt placeret erhvervsejendom midt i Lumby God solid bygning Mulighed for indretning af f.eks. 4 boliger

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Salling Letbane 2017 BELIGGENHED

Læs mere