-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)"

Transkript

1 c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri E.l ndommens beliggenhed Postboks København V Fælleddiget 21,2300 København S Modtager Ej M. Knudsen Fæl København S verdrev C/ c/o Niels Denne BBR-Meddelelse er udskrevet pa grund af ejerskifte. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen pa telefonnr eller Seneste ændringer er markeret med kursiv skrift plysninger om grunde Adresse: Fælleddiget 21, 2300 København S Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Vand & afløb Vandforsyning fra ffentligt, alment vandforsyningsanlæg Afløb til offentligt spildevandsanlæg Matrikelnr. Ejerlav 39 SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN plysninger om bygninger Bygningsnr. 1 Adresse: Fælleddiget 21,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesar 1978 Antal boliger med køkken: 6 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 369 Samlet bygningsareal 369 Samlet boligareal 680 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 310 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 310 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Iiendomm~ns beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 DG.nr page 1 of 40

2 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Areal Antal værelser WC/Bad Køkken BoliglErhverv Bolig/Erhverv Fælleddiget 21, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.. 1 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 23, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 2 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 25, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 3 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 27, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 4 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 29, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.. 5 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 31, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 6 Ejerforhold: /0 410 JA (E*) /0 4/0 2/2 JA (E*) JA (E*) /0 4/0 2/2 JA (E') /0 4/0 2/2 JA (E*) 22 4/0 2/2 JA (E*) 'A: Vandskyllende loilel udenfor enheden *8: Anden type toilel udenfor enheden eller inæt toilet i forbindelse med enheden 'C: Adgang til badeværelse 'D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Eget køkken (m afløb og kogeinstallauon) *F: Adgang til fælles køkken 'G: Fast kogeinstallation på værelse eiler gang 'H: Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr. 2 Adresse: Fælleddiget 33,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesår: 1978 Antal boliger med køkken: 3 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 187 Samlet bygningsareal 187 Samlet boligareal 344 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 157 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 157 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsd~t~ Side BBR Fælleddiget 21, 2300 København S /37 DCÆ. page 2 ol 40

3 Varme installation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Areal Antal værelser WC/Bad Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv Fælleddiget 33, 2300 København S o /0 4/0 2/2 Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 7 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 35, 2300 København S U"\ D Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 8 Ejerforhold: 10 D D D D o /0 2/2 Fælleddiget 37, 2300 København S o /0 4/0 2/2 EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 9 Ejerforhold: 10 Køkken JA (E*) JA (E*) JA (E*) *A: Va'lds~yllende toilet udenfor enheden 'a Anden type toilet udenfor enheden eiler intet toilet; forbinde:se li'ed enheden 'C: Adgang til badeværelse *0: De:- er hveu:en badeværelse eller adgang dertil -E: Eget køkken (m afløb og kogeinstaliation) 'F: Adgang til fælies køkken *G: Fast kogejnstallation pa værelse eller gang *H: Ingen fast kogeins!:allatlon Bygningsnr. 3 Adresse: Fælleddiget 39,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesa.r: 1978 Antal boliger med køkken: 8 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst afteknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 491 Samlet bygningsareal 491 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft " 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 412 Adgangsareal heraf indbygget LIdhus heraf udnyttet 412 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk for/altning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) m2 904 Ejendommens beliggenhed KommuniLL. Ejendoms nr. l,jdskrivningsdalo Side SSR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc. nr. page 3 of 40

4 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Fælleddiget 39, 2300 København S Areal Bolig/Erhverv Antal værelser Bolig/Erhverv WClBad Køkken /0 4/0 2/2 JA (E*) Ejerlejl.ejd.nr EjerlejLnr.. 10 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 41,2300 København S 118 EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.: 11 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 43, 2300 København S 118 EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 12 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 45, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 13 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 47,2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 14 Ejerforhold: /0 4/0 212 JA (E*) 112/0 4/0 2/2 JA (E*) /0 2/2 JA (E*) 112/0 4/0 2/2 JA (E*) Fælleddiget 49, 2300 København S 11 EjerlejLejd.nr.: EjerlejLm.: 15 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 51, 2300 København S Ejerlejl.ejd.m.: Ejerlejl.m.. 16 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 53, 2300 København S 122 EjerlejLejd.m.: Ejerlejl.nr.: 17 Ejerforhold: 10 2/2 4/0 JA (E*) *A: Vandskyllende loilel udenfor enheden '8: Anden type loilet udenfor enheden eller Intet loilet i forbindelse med enheden 'C: Adgang til badeværelse *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Eget køkken (m. aftøb og kogeins'cauation) 'F: Adgang til fælles køkken *G: Fast kogeinstallatjon på værelse eller gang. *H: Ingen fast kogeinstauation Bygningsnr. 4 Adresse: Fælleddiget 55, 2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Matrikelm.: 39 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesår: 1978 Antal boliger med køkken: 6 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed Kommune m. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc.nr. pege 4 ol 40

5 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 369 Samlet bygningsareal 369 Samlet boligareal 680 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mfloft " 1,25 Samlel erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 310 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 310 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) plysninger om bolig- Jerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Fælleddiget 55, 2300 København S " ''" Areal BoliglErhverv 116/0 Antal værelser Bolig/Erhverv 4/0 WC/Bad 2/2 Køkken Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), Ejerlejl.ejd,nr,: Ejerlejl.nr. : 18 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 57, 2300 København S 118 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), EjerlejLejd,nr.: EjerlejLnr.: 19 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 59, 2300 København S 118 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), EjerlejLejd,nr,: Ejerlejl.nr.: 20 Ejerforhold /0 JA (E') 112/0 4/0 212 JA (E') Fælleddiget 61,2300 København S Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), EjerlejLejd.nr,: Ejerlejl.nr,: 21 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 63, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 22 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 65, 2300 København S 116/0 4/0 2/2 JA (E') Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), Ejerlejl.ejd.nr,: EjerlejLnr,: 23 Ejerforhold: 10 'A: Va"dskyllende toilet udenfor enheden 'B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden *C: Adgang til badeværelse *D: De, er hverken badeværelse eller adgang dertil...e: Eget køkken (m af:øb og kogeinstallation) 'F: Adgang til fælles kø kken kg: Fas: kogemstallation på værelse eller gang, "'H: Ingen fast kogei:lsf.allation Bygningsnr. 5 Adresse: Fælleddiget 67,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesar: 1978 Antal boliger med køkken: 8 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) ~lli!ommens beligg,~nhed Kommune nr,,eiendoms nr. Udskrivning~dato.$id~ SSR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc. nl pege 5 af 40

6 Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen Bebygge! areal 491 Samlet bygningsareal heraf affaldsrum i terræn o Kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft '" 1,25 heraf indbygget carport Tagetage heraf indbygget udhus heraf udnyttet heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) m2 Arealanvendelsen m2 491 Samlet boligareal 904 heraf lovlig beboelse i kælder Samlet erhvervsareal 412 Adgangsareal 412 Andet areal Antal etager u. kælder & tagetage Ejendommenspeliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr~ Udskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc.nr. page 6 af 40

7 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Fælleddiget 67,2300 København S EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.: 24 Ejerforhold: 10 Areal Antal værelser WC/Bad Køkken Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv /0 4/0 2/2 JA (E*) I') o <"'!' '" o.. Fælleddiget 69, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 25 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 71, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr EjerlejLnr.: 26 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 73, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 27 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 75, 2300 København S 118 EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.: 28 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 77, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 29 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 79, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.. 30 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 81, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlej/nr.: 31 Ejerforhold: /0 4/0 JA (E*) /2 JA (E*) JA (E') JA (E') /2 JA (E*) 112/0 116/0 4/0 *A: Vandskyllende toilet udenfor enheden "8: Anden type toilet udb::for enheden eller intet toilet I forbindelse med enheden C: Adgang li! badeværelse *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil E Egel kø kken (m. aflø b og kogeinstallation) F: Adgang til fælles køkken "G, Fast i<ogemstallation på værelse elier ga.'1g. *H Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr. 6 Adresse: FæJleddiget 83, 2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesår: 1978 Antal boliger med køkken: 7 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning );j~ll.cjqmmens beliggenhed I5Qmmune nr. );jendoms nr. Udskrivningsdato Side BBR Fælfeddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr page 7 oi 40

8 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 429 Samlet bygningsareal 429 Samlet boligareal 792 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 361 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 361 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst afteknisk forvaltning Varme installation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Areal Bolig/Erhverv Antal værelser Bolig/Erhverv Køkken Fælleddiget 83, 2300 København S 4/0 JA (E*) Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 32 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 85, 2300 København S 212 JA (E*) EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 33 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 87, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr EjerlejLnr.: 34 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 89, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 35 Ejerforhold: 10 4/0 212 JA (E*) Fælleddiget 91,2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 36 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 93, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 37 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 95, 2300 København S 22 JA (E*) Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 38 Ejerforhold: 10 *A: Vandskyllenåe toilet udenfor enheden *B: Anden type toile! udenfor enheden eller in!er Iolle! i forbindelse med enheden *C: Adgang til badeværelse *0: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Ege! køkken (m afløb og kogeinstallation) 'F: Adgang til fælles køkken *G: Fast kogeinstallation pa værelse etler gang. *H: Ingen fas! kogeinstallaiion Bygningsnr. 7 Adresse: Fælleddiget 21, 2300 København S Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nl Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr. page 8 of 40

9 pførelse sar: 1978 N D D D D D Ydervæg Træbeklædning Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Area Ianvendeisen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mllot! < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 1 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 21 ST Z, 2300 København S Anden enhed til fritidsfonmål. Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 8 Adresse: Fælleddiget 23, 2300 København S Anden bygning til fritidsfonmål Matrikelnr,: 39 pførelsesar: 1978 Ejerlav SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/lot! < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning endommens b~'illhed Kommune nr...emdoms nr. Udskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc,nr, page 9 cf 40

10 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 2 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 23 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærlminger for bolig-/erhvervsenhed UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 9 Adresse: FæJleddiget 25, 2300 København S Matrikelnr,: 39 pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 3 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 25 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) m2 Kilde til arealer: plyst afteknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-ierhvervsenhed BBR Eiendommens beliggenhed Kommune nr. Eiendoms nl Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doe.nr. page 10 of 40

11 Bygningsnr. 10 Adresse: Fælleddiget 27,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 o, heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal...:t o- o- heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 4 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 27 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 Køkkenforhold: Ingen fas! kogeinstallation Bygningsnr. 11 Adresse: Fælleddiget 29, 2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV. KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning.ejendommens beliggenhed!<ommune nr..e;jendoms nr. 1Jdskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr. page 11 af 40

12 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samle! erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 5 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 29 ST Z, 2300 København S Anden enhed til fritidsfonnål. Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) 6 m2 m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 12 Adresse: Fælleddiget 31, 2300 København S Anden bygning til fritidsfonnål Matrikelnr,: 39 pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 Ejendommens beliggenhed Kommune nr, Ejendoms nl Udskrivningsdato Sid~ BBR Fælleddiget 21, 2300 København S Dnc.nr, page 12 of 40

13 plysninger om bolig- ferhvervsenhed '" o ~ o Ejerlejlighedsnr. 6 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 31 ST Z, 2300 København S m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 13 Adresse: Fælleddiget 33, 2300 København S Matrikelnr: 39 pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Tagdækning Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mild! < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 7 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 33 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS PA Cl KVM BBR fued~!ilm~ns beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr!,jdskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 DaeN page 13 of 40

14 Bygningsnr. 14 Adresse: Fælleddiget 35, 2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 8 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 35 ST Z, 2300 København S m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 15 Adresse: Fælleddiget 37,2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Ejendommens beliggenhecj Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivnincsdato Side BBR Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc"", page 14 af 40

15 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinslallation Ingen varmeinstallation -o o -..1" plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 9 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 37 ST Z, 2300 København S Anden enhed til fritidsfonmål. Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 16 Adresse: Fælleddiget 39, 2300 København S Anden bygning til fritidsfonmål Malrikelnr.: 39 pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. SLendoms nr. Udskrivningsdato~ Side Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc.nr. page 15 of 40

16 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 10 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 39 ST Z, 2300 København S 6 m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 17 Adresse: Fælleddiget 41,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 11 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 41 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andel (bl.a. institutioner og erhverv) m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udslsrivningsdato Side Fælleddigel 21,2300 København S /37 Doc.nr. page 16 af 40

17 Bygningsnr. 18 Adresse: Fælleddiget 43, 2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN tr\ Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samlet erhvervsareal 6 o heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal -.;t N o heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 12 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 43 ST Z, 2300 København S Samlet areal: Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 Bygningsnr. 19 Adresse: Fælleddiget 45,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning ~ndommens beliggenhed l<ommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side BBR 17/37 Fælleddiget 21,2300 København S Doc.nr. page 17 ol 40

18 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Ingen varme installation m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 13 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 45 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-ferhvervsenhed Bygningsnr. 20 Adresse: Fælleddiget 47, 2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 Ejendommens beligaenhed Kommune nr. Ejendoms nr. UdskrivningsdatQ Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nc. page 18 of 40

19 plysninger om bolig- lerhvervsenhed ~ o o ~ t<) o Ejerlejlighedsnr. 14 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælteddiget 47 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a institutioner og erhverv) 6 m2 Andet areal Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-lerhvervsenhed Bygningsnr. 21 Adresse: Fælleddiget 49,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr, 15 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 49 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-ferhvervsenhed BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. E.[?ndoms nr. Ildskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S DC.nr page 19 of 40

20 Bygningsnr. 22 Adresse: Fælleddiget 51,2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/lof! < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bygning UDHUS m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 16 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 51 ST Z, 2300 København S m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 23 Adresse: Fælleddiget 53, 2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr page 20 ol 40

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Sagsnummer 2012/003687 Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere