-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)"

Transkript

1 c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri E.l ndommens beliggenhed Postboks København V Fælleddiget 21,2300 København S Modtager Ej M. Knudsen Fæl København S verdrev C/ c/o Niels Denne BBR-Meddelelse er udskrevet pa grund af ejerskifte. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen pa telefonnr eller Seneste ændringer er markeret med kursiv skrift plysninger om grunde Adresse: Fælleddiget 21, 2300 København S Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Vand & afløb Vandforsyning fra ffentligt, alment vandforsyningsanlæg Afløb til offentligt spildevandsanlæg Matrikelnr. Ejerlav 39 SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN plysninger om bygninger Bygningsnr. 1 Adresse: Fælleddiget 21,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesar 1978 Antal boliger med køkken: 6 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 369 Samlet bygningsareal 369 Samlet boligareal 680 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 310 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 310 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Iiendomm~ns beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 DG.nr page 1 of 40

2 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Areal Antal værelser WC/Bad Køkken BoliglErhverv Bolig/Erhverv Fælleddiget 21, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.. 1 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 23, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 2 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 25, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 3 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 27, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 4 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 29, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr Ejerlejl.nr.. 5 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 31, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 6 Ejerforhold: /0 410 JA (E*) /0 4/0 2/2 JA (E*) JA (E*) /0 4/0 2/2 JA (E') /0 4/0 2/2 JA (E*) 22 4/0 2/2 JA (E*) 'A: Vandskyllende loilel udenfor enheden *8: Anden type toilel udenfor enheden eller inæt toilet i forbindelse med enheden 'C: Adgang til badeværelse 'D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Eget køkken (m afløb og kogeinstallauon) *F: Adgang til fælles køkken 'G: Fast kogeinstallation på værelse eiler gang 'H: Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr. 2 Adresse: Fælleddiget 33,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesår: 1978 Antal boliger med køkken: 3 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 187 Samlet bygningsareal 187 Samlet boligareal 344 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 157 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 157 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsd~t~ Side BBR Fælleddiget 21, 2300 København S /37 DCÆ. page 2 ol 40

3 Varme installation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Areal Antal værelser WC/Bad Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv Fælleddiget 33, 2300 København S o /0 4/0 2/2 Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 7 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 35, 2300 København S U"\ D Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 8 Ejerforhold: 10 D D D D o /0 2/2 Fælleddiget 37, 2300 København S o /0 4/0 2/2 EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 9 Ejerforhold: 10 Køkken JA (E*) JA (E*) JA (E*) *A: Va'lds~yllende toilet udenfor enheden 'a Anden type toilet udenfor enheden eiler intet toilet; forbinde:se li'ed enheden 'C: Adgang til badeværelse *0: De:- er hveu:en badeværelse eller adgang dertil -E: Eget køkken (m afløb og kogeinstaliation) 'F: Adgang til fælies køkken *G: Fast kogejnstallation pa værelse eller gang *H: Ingen fast kogeins!:allatlon Bygningsnr. 3 Adresse: Fælleddiget 39,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesa.r: 1978 Antal boliger med køkken: 8 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst afteknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 491 Samlet bygningsareal 491 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft " 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 412 Adgangsareal heraf indbygget LIdhus heraf udnyttet 412 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk for/altning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) m2 904 Ejendommens beliggenhed KommuniLL. Ejendoms nr. l,jdskrivningsdalo Side SSR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc. nr. page 3 of 40

4 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Fælleddiget 39, 2300 København S Areal Bolig/Erhverv Antal værelser Bolig/Erhverv WClBad Køkken /0 4/0 2/2 JA (E*) Ejerlejl.ejd.nr EjerlejLnr.. 10 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 41,2300 København S 118 EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.: 11 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 43, 2300 København S 118 EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 12 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 45, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 13 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 47,2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 14 Ejerforhold: /0 4/0 212 JA (E*) 112/0 4/0 2/2 JA (E*) /0 2/2 JA (E*) 112/0 4/0 2/2 JA (E*) Fælleddiget 49, 2300 København S 11 EjerlejLejd.nr.: EjerlejLm.: 15 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 51, 2300 København S Ejerlejl.ejd.m.: Ejerlejl.m.. 16 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 53, 2300 København S 122 EjerlejLejd.m.: Ejerlejl.nr.: 17 Ejerforhold: 10 2/2 4/0 JA (E*) *A: Vandskyllende loilel udenfor enheden '8: Anden type loilet udenfor enheden eller Intet loilet i forbindelse med enheden 'C: Adgang til badeværelse *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Eget køkken (m. aftøb og kogeins'cauation) 'F: Adgang til fælles køkken *G: Fast kogeinstallatjon på værelse eller gang. *H: Ingen fast kogeinstauation Bygningsnr. 4 Adresse: Fælleddiget 55, 2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Matrikelm.: 39 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesår: 1978 Antal boliger med køkken: 6 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed Kommune m. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc.nr. pege 4 ol 40

5 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 369 Samlet bygningsareal 369 Samlet boligareal 680 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mfloft " 1,25 Samlel erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 310 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 310 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) plysninger om bolig- Jerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Fælleddiget 55, 2300 København S " ''" Areal BoliglErhverv 116/0 Antal værelser Bolig/Erhverv 4/0 WC/Bad 2/2 Køkken Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), Ejerlejl.ejd,nr,: Ejerlejl.nr. : 18 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 57, 2300 København S 118 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), EjerlejLejd,nr.: EjerlejLnr.: 19 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 59, 2300 København S 118 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), EjerlejLejd,nr,: Ejerlejl.nr.: 20 Ejerforhold /0 JA (E') 112/0 4/0 212 JA (E') Fælleddiget 61,2300 København S Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), EjerlejLejd.nr,: Ejerlejl.nr,: 21 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 63, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 22 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 65, 2300 København S 116/0 4/0 2/2 JA (E') Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), Ejerlejl.ejd.nr,: EjerlejLnr,: 23 Ejerforhold: 10 'A: Va"dskyllende toilet udenfor enheden 'B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden *C: Adgang til badeværelse *D: De, er hverken badeværelse eller adgang dertil...e: Eget køkken (m af:øb og kogeinstallation) 'F: Adgang til fælles kø kken kg: Fas: kogemstallation på værelse eller gang, "'H: Ingen fast kogei:lsf.allation Bygningsnr. 5 Adresse: Fælleddiget 67,2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesar: 1978 Antal boliger med køkken: 8 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) ~lli!ommens beligg,~nhed Kommune nr,,eiendoms nr. Udskrivning~dato.$id~ SSR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc. nl pege 5 af 40

6 Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen Bebygge! areal 491 Samlet bygningsareal heraf affaldsrum i terræn o Kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft '" 1,25 heraf indbygget carport Tagetage heraf indbygget udhus heraf udnyttet heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) m2 Arealanvendelsen m2 491 Samlet boligareal 904 heraf lovlig beboelse i kælder Samlet erhvervsareal 412 Adgangsareal 412 Andet areal Antal etager u. kælder & tagetage Ejendommenspeliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr~ Udskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc.nr. page 6 af 40

7 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Fælleddiget 67,2300 København S EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.: 24 Ejerforhold: 10 Areal Antal værelser WC/Bad Køkken Bolig/Erhverv Bolig/Erhverv /0 4/0 2/2 JA (E*) I') o <"'!' '" o.. Fælleddiget 69, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: EjerlejLnr.: 25 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 71, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr EjerlejLnr.: 26 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 73, 2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 27 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 75, 2300 København S 118 EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.: 28 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 77, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 29 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 79, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: EjerlejLnr.. 30 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 81, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlej/nr.: 31 Ejerforhold: /0 4/0 JA (E*) /2 JA (E*) JA (E') JA (E') /2 JA (E*) 112/0 116/0 4/0 *A: Vandskyllende toilet udenfor enheden "8: Anden type toilet udb::for enheden eller intet toilet I forbindelse med enheden C: Adgang li! badeværelse *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil E Egel kø kken (m. aflø b og kogeinstallation) F: Adgang til fælles køkken "G, Fast i<ogemstallation på værelse elier ga.'1g. *H Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr. 6 Adresse: FæJleddiget 83, 2300 København S Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN pførelsesår: 1978 Antal boliger med køkken: 7 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Cementsten Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning );j~ll.cjqmmens beliggenhed I5Qmmune nr. );jendoms nr. Udskrivningsdato Side BBR Fælfeddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr page 7 oi 40

8 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 429 Samlet bygningsareal 429 Samlet boligareal 792 heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage 361 Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet 361 Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst afteknisk forvaltning Varme installation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) plysninger om bolig- lerhvervsenhed Adresse Etage/side Adgangs areal Tinglyst areal fra ESR Areal Bolig/Erhverv Antal værelser Bolig/Erhverv Køkken Fælleddiget 83, 2300 København S 4/0 JA (E*) Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 32 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 85, 2300 København S 212 JA (E*) EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 33 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 87, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr EjerlejLnr.: 34 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 89, 2300 København S Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 35 Ejerforhold: 10 4/0 212 JA (E*) Fælleddiget 91,2300 København S 118 Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 36 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 93, 2300 København S EjerlejLejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 37 Ejerforhold: 10 Fælleddiget 95, 2300 København S 22 JA (E*) Ejerlejl.ejd.nr.: Ejerlejl.nr.: 38 Ejerforhold: 10 *A: Vandskyllenåe toilet udenfor enheden *B: Anden type toile! udenfor enheden eller in!er Iolle! i forbindelse med enheden *C: Adgang til badeværelse *0: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Ege! køkken (m afløb og kogeinstallation) 'F: Adgang til fælles køkken *G: Fast kogeinstallation pa værelse etler gang. *H: Ingen fas! kogeinstallaiion Bygningsnr. 7 Adresse: Fælleddiget 21, 2300 København S Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nl Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr. page 8 of 40

9 pførelse sar: 1978 N D D D D D Ydervæg Træbeklædning Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Area Ianvendeisen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mllot! < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 1 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 21 ST Z, 2300 København S Anden enhed til fritidsfonmål. Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 8 Adresse: Fælleddiget 23, 2300 København S Anden bygning til fritidsfonmål Matrikelnr,: 39 pførelsesar: 1978 Ejerlav SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/lot! < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning endommens b~'illhed Kommune nr...emdoms nr. Udskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc,nr, page 9 cf 40

10 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 2 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 23 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærlminger for bolig-/erhvervsenhed UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 9 Adresse: FæJleddiget 25, 2300 København S Matrikelnr,: 39 pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 3 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 25 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) m2 Kilde til arealer: plyst afteknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-ierhvervsenhed BBR Eiendommens beliggenhed Kommune nr. Eiendoms nl Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doe.nr. page 10 of 40

11 Bygningsnr. 10 Adresse: Fælleddiget 27,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 o, heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal...:t o- o- heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 4 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 27 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 Køkkenforhold: Ingen fas! kogeinstallation Bygningsnr. 11 Adresse: Fælleddiget 29, 2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV. KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning.ejendommens beliggenhed!<ommune nr..e;jendoms nr. 1Jdskrivningsdato Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr. page 11 af 40

12 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samle! erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 5 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 29 ST Z, 2300 København S Anden enhed til fritidsfonnål. Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a, institutioner og erhverv) 6 m2 m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 12 Adresse: Fælleddiget 31, 2300 København S Anden bygning til fritidsfonnål Matrikelnr,: 39 pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 Ejendommens beliggenhed Kommune nr, Ejendoms nl Udskrivningsdato Sid~ BBR Fælleddiget 21, 2300 København S Dnc.nr, page 12 of 40

13 plysninger om bolig- ferhvervsenhed '" o ~ o Ejerlejlighedsnr. 6 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 31 ST Z, 2300 København S m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 13 Adresse: Fælleddiget 33, 2300 København S Matrikelnr: 39 pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Tagdækning Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mild! < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 7 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 33 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS PA Cl KVM BBR fued~!ilm~ns beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr!,jdskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 DaeN page 13 of 40

14 Bygningsnr. 14 Adresse: Fælleddiget 35, 2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 8 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 35 ST Z, 2300 København S m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 15 Adresse: Fælleddiget 37,2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Ejendommens beliggenhecj Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivnincsdato Side BBR Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc"", page 14 af 40

15 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinslallation Ingen varmeinstallation -o o -..1" plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 9 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 37 ST Z, 2300 København S Anden enhed til fritidsfonmål. Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bygningsnr. 16 Adresse: Fælleddiget 39, 2300 København S Anden bygning til fritidsfonmål Malrikelnr.: 39 pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. SLendoms nr. Udskrivningsdato~ Side Fælleddiget 21, 2300 København S /37 Doc.nr. page 15 of 40

16 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 10 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 39 ST Z, 2300 København S 6 m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 17 Adresse: Fælleddiget 41,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder mlloft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 11 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 41 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andel (bl.a. institutioner og erhverv) m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udslsrivningsdato Side Fælleddigel 21,2300 København S /37 Doc.nr. page 16 af 40

17 Bygningsnr. 18 Adresse: Fælleddiget 43, 2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN tr\ Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samlet erhvervsareal 6 o heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal -.;t N o heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 12 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 43 ST Z, 2300 København S Samlet areal: Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 Bygningsnr. 19 Adresse: Fælleddiget 45,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning ~ndommens beliggenhed l<ommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side BBR 17/37 Fælleddiget 21,2300 København S Doc.nr. page 17 ol 40

18 Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Ingen varme installation m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 13 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 45 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-ferhvervsenhed Bygningsnr. 20 Adresse: Fælleddiget 47, 2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft <: 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning m2 6 Ejendommens beligaenhed Kommune nr. Ejendoms nr. UdskrivningsdatQ Side BBR Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nc. page 18 of 40

19 plysninger om bolig- lerhvervsenhed ~ o o ~ t<) o Ejerlejlighedsnr. 14 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælteddiget 47 ST Z, 2300 København S Samlet areal: 6 m2 Andet (bl.a institutioner og erhverv) 6 m2 Andet areal Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-lerhvervsenhed Bygningsnr. 21 Adresse: Fælleddiget 49,2300 København S pførelsesar: 1978 Ejerlav SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen m2 Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/loft < 1,25 Samlet erhvervsareal 6 heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u, kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr, 15 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 49 ST Z, 2300 København S Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bolig-ferhvervsenhed BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. E.[?ndoms nr. Ildskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S DC.nr page 19 of 40

20 Bygningsnr. 22 Adresse: Fælleddiget 51,2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal af hele bygningen m2 Arealanvendelsen Bebygget areal 6 Samlet bygningsareal 6 Samlet boligareal heraf affaldsrum i terræn Kælder heraf lovlig beboelse i kælder heraf indbygget garage heraf kælder m/lof! < 1,25 Samlet erhvervsareal heraf indbygget carport Tagetage Adgangsareal heraf indbygget udhus heraf udnyttet Andet areal heraf indbygget udestue Lukkede overdækninger verdækkende arealer Abne overdækninger Antal etager u. kælder & tagetage Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bygning UDHUS m2 6 plysninger om bolig- lerhvervsenhed Ejerlejlighedsnr. 16 del af moderejendom nr.: Adresse: Fælleddiget 51 ST Z, 2300 København S m2 Kilde til arealer: plyst af teknisk forvaltning UDHUS pa 6 KVM Bygningsnr. 23 Adresse: Fælleddiget 53, 2300 København S pførelsesår: 1978 Ejerlav: SUNDBY VERDREV, KØBENHAVN Kilde til materialer: plyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed Kommune nr. Ejendoms nr. Udskrivningsdato Side Fælleddiget 21,2300 København S /37 Doc.nr page 20 ol 40

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RADHUSTORVET 4, 8700 HORSENS M o d t a g e r : A n d e l s b o l i g f o r e n i n g e

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) KØGE KOMMUNE Byg og Plan. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) KØGE KOMMUNE Byg og Plan. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger KØGE KOMMUNE Byg og Plan BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender KØGE KOMMUNE Byg og Plan Torvet 1, 4600 KØGE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR. Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR. Oplysninger om grunde GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE RÅDHUSVEJ 3, 3200 HELSINGE Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Faaborg-Midtfyn Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15, 5600 Faaborg Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Haderslev Kommune Data og Information BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Data og Information Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Fredericia Kommune By & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune By & Erhverv Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3, 4220 Korsør Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere