A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8"

Transkript

1 P E R S O N A L E H Å N D B O G 1

2 VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 Personalehåndbogen er tilegnet os alle sammen i MESSAGE til refleksion og fælles reference. Den vil forhåbentlig gøre det lettere for nye medarbejdere at blive integreret i vores kultur, og gøre det let tilgængeligt at finde svar på spørgsmål vedrørende vores virksomhedspolitikker. Denne bog beskriver de vigtigste formelle regler, politikker og tilbud. Hertil har vi også forsøgt at italesætte en række ellers uskrevne regler, som udgør vores kultur i MESSAGE. God læselyst! ADFÆRD 10 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 10 ANSÆTTELSESKONTRAKT 10 ARBEJDSPLADSVURDERING OG 10 ARBEJDSMILJØ 10 ARBEJDSTID 10 BRANDSIKRING 11 BETROEDE MIDLER 11 BONUS RETAIL 11 CODE OF CONDUCT 13 FERIE 13 FERIEFRIDAGE 14 FERIEGODTGØRELSE VED FRATRÆDELSE 14 FERIETILLÆG 14 FIRMABILER 14 FORSIKRINGSFORHOLD & TRYGHEDSPAKKE 15 FORTROLIGHED 15 FRAVÆR 15 HELLIGDAGE OG ØVRIGE FRIDAGE 16 IT 16 INTRANET 16 GRAVIDITET & BARSEL 17 KANTINEFORHOLD 17 LØNUDBETALING 17 MUS-SAMTALER 18 A-Å MERSALGSSKEMA 18 NØGLER OG NØGLEKORT 18 ONE-ON-ONE SAMTALER 19 OPFØLGNINGSSAMTALE MED NYANSATTE 19 OPSIGELSE 19 ORDEN 20 OVERENSKOMSTFORHOLD 20 PENSIONSFORHOLD 20 PERSONALEFORENING 20 PERSONALEKØB 20 PERSONLIGE EJENDELE 22 PORTRÆTFOTO 22 PÅKLÆDNING & FREMTRÆDEN 22 RETNINGSLINJER FOR BRUG AF 23 RETNINGSLINJER FOR BRUG AF MOBILE ENHEDER OG INTERNET 24 RYGEPOLITIK 24 SAMESYSTEM 24 SERVICE 24 SIKKERHEDSORGANISATION 25 SUNDHEDSSIKRING 25 SYGDOM & BARNETS FØRSTE SYGEDAG 26 UDDANNELSE & KURSER 27 VIDEOOVERVÅGNING 27 ÆNDRINGER OG OPDATERING 27 BUTIKSOVERSIGT

3 Kære nye kollega! Ført og fremmest vil jeg gerne byde dig velkommen til MESSAGE. Det betyder alt for os at have de rigtige medarbejdere derfor betragter jeg alle, der arbejder her som noget særligt og en betydningsfuld del af vores team. Som nyansat i MESSAGE er der mange ting, du skal sættes ind i. For mit vedkommende er det særligt vigtigt, at du bliver en del af vores kultur. Det er det helt kort fordi vores kultur, vores værdier og vores medarbejdere er virksomhedens største aktiv. RUTH, som beskriver værdierne i MESSAGE, danner grundlaget for vores kultur. RUTH er den mest betydningsfulde person i virksomheden, da hun præger enhver handling og beslutning. Det er derfor vigtigt, at du efterlever det, hun står for, således at du kan blive en integreret del af MESSAGE-familien. vision et attraktivt brand house med retail kultur mission walk the talk of the brand Ligeledes er den måde, vi har organiseret os på en stor del af vores kultur. Vi har det, man kalder en flad organisation, og vi tilstræber at have en uformel omgangstone og samarbejdsform. Det betyder, at alle døre altid er åbne, og du med din egen indsats har mulighed for at påvirke udviklingen i virksomheden. Du kan læse mere om både RUTH og vores organisation senere i Personalehåndbogen. Jeg håber, du vil finde dig godt til rette og samtidig også vil bidrage til vores udvikling, så vi bliver en stadig stærkere virksomhed og en endnu bedre arbejdsplads. Desuden håber jeg, at håndbogen vil være dig til gavn i den første tid på din nye arbejdsplads, og ønsker dig endnu engang velkommen til MESSAGE. Carsten W. Lauritsen Adm. Direktør Vores vision bygger på, vi ønsker at have en virksomhed, hvor hele arbejdsprocessen har vores slutbrugere som omdrejningspunkt. Visionen om at have retail kultur udspringer af, at vi gennem attraktive brands og inspirerende butikker ønsker at skabe emotionelle relationer til vores kunder. Vores mission lyder således, fordi vi ved, at vores medarbejdere og vores værdier er MESSAGEs største aktiv. Vi anerkender, at det er dig, der gør forskellen for, at vi opnår vores vision, og derfor er det vigtigt, at du er begejstret, motiveret og føler dig involveret. 4 5

4 E K T VORES VÆRDIER Idéen med denne bog er at sætte ord på, hvordan vores værdier er en integreret del af vores kultur hos MESSAGE. De er et fælles grundlag for det daglige arbejde i MESSAGE, og skal derfor efterleves af alle overfor hinanden, vores kunder og leverandører. Vores værdier er ikke bare smarte vendinger - de er blevet udarbejdet af de ansatte selv og er udsprunget af vores hverdag i MESSAGE. Værdier er intet værd, hvis de ikke bliver brugt, og derfor skal du efterleve dem samt hjælpe dine kollegaer med at gøre det. RUTH udgør vores værdisæt og lyder således: Det er RUTH - og hun er altid parat til at hjælpe os med at huske, hvad der er vigtigst i MESSAGE. Respekt Vi finder forståelse og mening i hinandens forskelligheder og holdninger for at nå fælles mål Udvikling Vi er dynamiske og innovative, vælger fokuseret mulighederne og skaber selv fremtiden HVEM ER MESSAGE? Vi er det, man kalder et brand house, hvor vi designer, producerer, distribuerer samt sælger tøj og accessories. Fra hovedkontoret, der ligger i Hjørring, styres hovedparten af vores wholesale-aktiviteter herunder design, indkøb, distribution og administrativ/økonomisk styring. Fra Wholesale sælger vi også vores egne brands udover vores egne brands sælges i MESSAGE butikkerne, sælges de også i butikker i Danmark, Norge, Sverige, Island, Belgien, Holland, Luxemburg, England, Tyskland, Østrig, Schweiz og Finland. MESSAGE-butikkerne er multi brand butikker det vil sige, at vi udover vores egne brands fører en lang række andre fashion brands til unge kvinder. En del af disse ses her. Der findes i dag 24 MESSAGE-butikker fordelt på de bedste placeringer i Danmark og tre i Norge, som alle fører vore egne brands og eksterne brands. Du kan finde listen over de danske MESSAGE-butikker og deres kontaktinformationer på sidste side. Egne brands: Guest brands: K L I N G S P I R I T R Teamspirit Vi er en stolt familie med gejst, åben kommunikation og sammenhold Humør Vi smiler til verden og verden smiler til os Historien kort MESSAGE blev etableret tilbage i 1980, og tøjet blev også dengang udviklet og solgt fra Hjørring. Dengang hed produktet FAIS JEANS, og den allerførste kollektion bestod af tre på daværende tid fede jeansmodeller. Igennem tidens løb kom brands som JEFF, JAM, d AHRLING og VASK til, og i 1986 så brandet MES- SAGE dagens lys. I årene efter voksede virksomheden, og 1997 blev dørene slået op til den første MESSAGE-butik på Kongensgade i Odense. I 2003 lancerede vi mbym som et sub-brand til MES- SAGE. mbym, der står for made by MESSAGE, blev taget godt imod, og blev senere til vores master-brand. I dag kan du finde mbym over hele Europa. Global Funk blev også lanceret i 2003, og er i dag et anerkendt jeans brand, som primært markedsføres i Danmark og Norge. MESSAGE A/S ejes af Carsten Lauritsen og investeringsselskabet A.W. Hansen A/S med 50% hver. 6 7

5 VORES ORGANISATION Måden, vi har organiseret os på i MESSAGE, er måske langt fra andre virksomheder, du ellers har været i. Vi bryster os af at have en flad organisation og det vil sige, at der ikke er langt fra bund til top. Det betyder, at alle har mulighed for at blive hørt, og vi tilpasser enhver situation hurtigt og effektivt. Netop på den måde kan vi efterleve vores værdier om at være en dynamisk og innovativ virksomhed med en kultur præget af respekt, teamspirit og godt humør. DESIGN & PRODUKTION I denne afdeling er designere, indkøbere og konstruktører, der sammen udvikler og producerer vores kollektioner. Det er her, hvor idéer bliver til virkelighed. De udvikler og producerer vores produkter på baggrund af markedet og vores målgruppe, således vi får skabt de rigtige produkter, hvad angår design, kvalitet og timing. Det er også her den daglige kontakt til leverdører og kvalitetskontrol foregår. De sikrer kvaliteten på vores produkter og sætter det kreative aftryk på vores profil. RETAIL Det er i denne afdelingen vores fornemste opgave foreligger, nemlig mødet med vores kunder. Her er omdrejningspunktet personlig vejledning, salg og servicering. Målet er at give vores kunder en positiv oplevelse, der rækker udover deres forventninger. Vores butikspersonale er MESSAGEs ansigt udadtil og dem, der repræsenterer vores brand for brugerne. Vores organisation er matrix-opdelt, hvilket betyder, at vi arbejder i teams på tværs af vores afdelinger afhængig af hvilke ressourcer og kompetencer, der aktuelt er brug for. Dette gør vi for at sikre fleksibilitet og tværfaglighed. Matrix-strukturen kræver ligeledes, at du selv er fleksibel og omstillingsparat. Du kan her læse de forskellige afdelingers overordnede ansvarsområder, og hvordan de er med til at skabe værdi for virksomheden. LOGISTIK Vores lager- og logistik team, som primært står for vores vareflow fra varerne sendes fra leverandøren til varemodtagelse, pluk til kunderne, fakturering og efterfølgende lagerstyring. De sikrer størst mulig effektivitet, når de løbende ordrer skal håndteres. De er med til, ved rettidig og korrekt levering, at give vores kunder et positivt indtryk af MESSAGE. SALG & EKSPORT Denne afdeling består af både eksterne og interne sælgere. Vores eksterne sælgere arbejder med eksisterende kunder, opsøgning af nye kunder og key account-opfølgning. Vores interne sælgere som huserer på vores hovedkontor arbejder bl.a. med servicering og salg til wholesale-kunder i ind- og udland samt til egne butikker. Via tæt personlig kommunikation og markedets bedste service, er de med til at skabe en stærk profil, sikre synlighed og ikke mindst skabe omsætningen. ØKONOMI OG ADMINISTRATION Her varetages en lang række opgaver som løbende ajourføring af de økonomiske data herunder opfølgning og inddrivelse af tilgodehavender hos kunder, afstemning og betalinger af leverandørfakturaer, udarbejdelse af lønninger og provisioner mv. Endvidere fungerer de som det daglige backoffice for butikkerne, og opretter bl.a. alle styles i deres kassesystem. De sikrer et overskueligt, korrekt og rettidigt beslutningsmateriale til virksomhedens beslutningstagere. Fra de enkelte butiksregnskaber til koncernniveau. IT IT-afdelingen understøtter forretningsudviklingen og sørger for, at vores dagligdag forløber uden tekniske problemer. De har også ansvaret for den samlede telefoni-, print-, mail-,data,- og back-up del. Endelig varetager de kontakten til såvel faste som potentielle leverandører og samarbejdspartnere indenfor ovennævnte områder. Ved at udvikle og understøtte vores arbejdsprocesser og den samlede IT-platform, er de med til hele tiden at gøre MESSAGE hurtigere og smartere. 8 9

6 ADFÆRD MESSAGE er en dynamisk virksomhed, der er præget af høj stemning og travlhed, og vores kommunikation, skriftligt og mundtligt, er kendetegnet ved at være direkte men altid respektfuld. Vi går ind for, at man udviser respekt for det enkelte menneske både internt og eksternt. Det betyder også, at vi ikke render med sladder hverken om hinanden eller vores kunder. Vi taler pænt til hinanden og vores kunder. Det gælder også skriftlig kommunikation fx på s og intranettet, hvor vi holder en sober tone. ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER Det er ikke tilladt at nyde eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. ANSÆTTELSESKONTRAKT I din ansættelseskontrakt fastsættes de mere individuelle vilkår for din ansættelse. Det vil bl.a. fremgå af din ansættelseskontrakt, hvad du får i løn, hvornår din anciennitet regnes fra, hvilken overenskomst hvis nogen du er omfattet af, om du er funktionær, opsigelsesbestemmelser og andre mere individuelle forhold. Fælles for alle ansatte i MESSAGE er, at lønpakken består af: grundløn inkl. pension, evt. tillæg og goder. ARBEJDSPLADSVURDERING OG ARBEJDSMILJØ Hos MESSAGE prioriterer vi vores ansattes sikker- hed og trivsel højt. Vi tager hensyn til miljø i vores daglige drift af virksomheden. Vores mål er at forhindre arbejdsskader og mindske negativ miljøpåvirkning. Hvis du er i tvivl om en sikkerhedsprocedure eller har observeret overtrædelser af vore sikkerhedsregler, skal du henvende dig til en sikkerhedsrepræsentant eller arbejdsleder i den relevante afdeling. Læs mere om vores sikkerhedsorganisation side 21. Der gøres særligt opmærksom på, at overtrædelser af virksomhedens sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der efter omstændighederne kan medføre opsigelse uden varsel. ARBEJDSTID Wholesale Din ugentlige arbejdstid fremgår af din ansættelseskontrakt. I MESSAGE er alle ansat på funktionsløn. Det betyder, at der i din lønfastsættelse er taget højde for, inden for rimelighedens grænser, at du kan arbejde ud over den aftalte normaltid når særlige driftsmæssige behov tilsiger det. Retail Du kan i din ansættelseskontrakt se din ugentlige arbejdstid. MESSAGE anvender vagtplanssystemet SameSystem (se side 21) i sine butikker. Det er butikschefen, som udarbejder vagtplaner. Vagtplanerne inkluderer afholdelse af ferie, overarbejde, møder o.l. Når der udsendes nye eller re- digerede vagtplaner, modtager du automatisk en mail herom. Planen er tilgængelig online, og det er din pligt at være bekendt med den seneste version, da det altid er den, der er gældende. Det er butikschefens ansvar at rette i planen, når det er aktuelt (fravær, indkaldelse af assistance m.m.). Det er vigtigt, at vagtplanen altid både bagud og fremadrettet afspejler virkeligheden, da dataene danner baggrund for lønudbetaling, ferieregnskabet mv. BRANDSIKRING Du skal altid være orienteret om, hvor flugtveje og brandslukningsudstyr er placeret i den afdeling af MESSAGE, som du er ansat i. Du kan få disse informationer ved din lokale sikkerhedsrepræsentant (se side 21) BETROEDE MIDLER Når du på MESSAGEs vegne gennemfører rejser i arbejdets medfør, og som følge heraf har kreditkort udleveret og/eller har udlæg, skal du i særlig grad være opmærksom på din adfærd i relation til at bruge virksomhedens penge. Du skal som udgangspunkt altid anvende den billigste rejseform i forhold til tidsforbrug og fornuftig sammenhæng i rejsen. Ophold og overnatning skal foregå på aftalehoteller. Evt. repræsentation og bespisning af kunder m.fl. må kun ske med tilladelse fra nærmeste leder. Det udleverede kreditkort må anvendes til betaling af transport, ophold/overnatning, forplejning og andre eventuelle omkostninger, der har direkte tilknytning til rejsen og dens formål. Senest 14 dage efter, men meget gerne før, afleveres rejseafregning samt alle bilag på den dertil beregnede formular. BONUS RETAIL Denne bonus udbetales pr. fast medarbejder, som ikke har anden særlig bonus aftale (dvs. gælder ikke for assisterende butikschefer og butikschefer) Månedsbonus beregnet pr. butik, består af 3 dele: 1) Bonus beregnes på omsætningen i forhold til budget i egen butik. Bonussen udløses hvis butikkens omsætning overstiger budgettet. Bonus udgør: Fastansatte medarbejdere: kr. for hver måned over budget Denne ovenstående tillægges / fratrækkes følgende: 2) 100 kr. pr. ændring i procent i antal ekspeditioner i forhold til sidste år Samt denne: 3) 50 kr. pr. ændring i procent i basketsize i kroner i forhold til sidste år Opnår man ikke budget, frafalder alle bonusser

7 EKSEMPEL 1: % Udløser i kr. i bonus Omsætningsindex: 98 0,- Antal ekspeditioner: (= 100kr x +21) 2100,- Basketsize i kr. 435, (=50kr x -3) -150,- BONUS i alt: Frafalder grundet ikke nået budget = 0,- Dvs. opnår man ikke budget på måneden, opnås ingen bonus. EKSEMPEL 2: % Udløser i kr. i bonus Omsætningsindex: ,- Antal ekspeditioner: (= 100kr x 6) 600,- Basketsize i kr. 346,72 383,69-10 (= 50kr x -10) -500,- BONUS i alt: = 1600,- EKSEMPEL 3: % Udløser i kr. i bonus Omsætningsindex: ,- Antal ekspeditioner: (= 100kr x 9) 900,- Basketsize i kr. 488,52 404, (= 50kr x 21) 1050,- BONUS i alt: = 3450,- EKSEMPEL 4: % Udløser i kr. i bonus Omsætningsindex: ,- Antal ekspeditioner: (=100kr x -13) -1300,- Basketsize i kr. 481,78 433, (=50kr x +11) 550,- BONUS i alt: = 750,- Bonus kan selvfølgelig ikke være negativ. Bonussen opgøres ultimo hver måned og udbetales månedsvis i efterfølgende måned. Bonussen udbetales som tillæg før skat. Kvartalsbonus Bonus beregnes på omsætningen i forhold til budget i egen butik. Bonussen udløses hvis butikkens kvartalsomsætning overstiger index 110 på budgettet. Bonus udgør: kr. pr. fastansat medarbejder, incl. assisterende butikschefer og butikschefer med anden bonus ordning pr. kvartal. Den gælder for alle fastansatte som har været ansat i det fulde kvartal. Bonussen opgøres efter endt kvartal og udbetales i efterfølgende måned. Bonussen udbetales som tillæg før skat. Eventkonto/Teambonus kvartal beregnet pr. butik Bonus beregnes på omsætningen i forhold til budget i egen butik. Bonussen udløses hvis butikkens kvartalsomsætning overstiger budgettet. Bonus opgøres ultimo hvert kvartal og hensættes i en pulje som butikken løbende kan bruge af. Bonus udgør: kr. pr. fastansat medarbejder pr. kvartal. Bonussen skal bruges til en fælles aktivitet efter butikkens eget valg. Det skal præciseres at dette ikke er en personlig bonus, men at bonus optjenes til butikken fælles kasse. Fratræder en medarbejder har medarbejderen således ikke krav på en andel af et ikke brugt beløb. Den ovenstående bonus ordning er gældende for 2015 CODE OF CONDUCT I MESSAGE har vi mange samarbejdspartnere i både indland og udland. Uanset hvor i verden, vi opererer, gøres det i overensstemmelse med en række forretningsmæssige principper. Vores Code of Conduct, er en kontrakt mellem os og vores samarbejdspartnere, der skal sikre, at vi opfører os på en rettidig og anstændig måde. Det er vigtigt, at vores Code of Conduct er en integreret del af hele værdikæden - og vi forventer, at vores leverandører efterlever den. I den udstrækning, du har kontakt til samarbejdspartnere, forventer vi, at du kender den og sørger for, at den efterleves af os selv og vores samarbejdspartnere. På intranettet kan du finde den til enhver tid gældende Code of Conduct. FERIE Du har ret til ferie ikke bare ifølge loven du har helt sikkert også fortjent den. Men du har også pligt til at tænke lidt på os alle sammen, når du planlægger den. Ferie aftales i god tid med din nærmeste leder, som vil forsøge at tilgodese dit ønske om feriens placering under hensyntagen til virksomhedens drift. I SameSystem (se side 21) er en Ferie Planner, hvor du kan se optjent ferie/feriefridage samt restferie

8 I Wholesale skal du selv registrere, hvornår ferie eller feriefridage afholdes, hvorefter det skal godkendes af din afdelingsleder. I Retail skal registreringen af dine ferie eller feriefridage foretages af din butikschef. Ferie reguleres i henhold til gældende ferielov, dog med de afvigelser, der er aftalt særskilt i din ansættelsesaftale - herunder aftale om, at der ved opsigelse er mulighed for at hovedferie og øvrige tilgodehavende feriedage placeres i opsigelsesperioden Som nyansat har du ret til fuld ferie, men vil blive trukket i løn i forbindelse med afholdelse af ferie, der ikke er optjent i MESSAGE. Der trækkes 4,8 % af månedslønnen pr. ikke optjent feriedag. Feriedage afholdes altid som hele dage. FERIEFRIDAGE Når du har været fastansat hos MESSAGE i 9 måneder, får du 5 feriefridage, der må afholdes i det efterfølgende år. Afholdelse af feriefridage skal i Retail planlægges i samarbejde med butikshefen i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende vagtplan. Feriefridage afholdes i hele dage. I Wholesale varsles feriefridage af dig en måned før afholdes. Feriefridage kan afholdes i hele og halve dag. MESSAGE kan dog af hensyn til virksomhedens drift udskyde afholdelsen af din(e) feriefridage til et senere tidspunkt, ligesom MESSAGE kan bestemme placering af enkelte feriefridage f.eks. i forbindelse med helligdage, hvor lukning vil være hensigtsmæssigt. Afholder du ikke dine feriefridage inden udløbet af ferieåret, bortfalder dagene uden varsel. Feriefridage, som er udskudt af MESSAGE, bortfalder ikke ved udgangen af ferieåret. Feriefridage kan kun under særlige omstændigheder, og efter aftale med nærmeste leder, udbetales. Feriefridage reguleres ikke af Ferieloven. Såfremt der indføres lovbestemte feriefridage, omsorgsdage eller såfremt antallet af feriedage efter Ferieloven udvides, bliver feriefridage efter denne MESSAGE bestemmelse reguleret ned med et tilsvarende antal dage. FERIEGODTGØRELSE VED FRATRÆDELSE Ved fratrædelse afregner lønbogholderiet tilgodehavende feriepenge. Du vil i slutningen af den sidste ansættelsesmåned få meddelelse om, hvor stort et beløb, der er til rådighed til ferien samt antallet af restferiedage. Optjente feriefridage skal afholdes inden fratrædelse, ikke-afholdte feriefridage vil ikke blive udbetalt. FERIETILLÆG Ferietillægget, som udbetales til fastansatte, udgør 1% af sidste års ferieberettigede løn og udbetales i forbindelse med lønnen for maj måned. FIRMABILER MESSAGEs firmabiler bliver set af mange mennesker hver dag, og derfor skal du sørge for, at de altid fremstår rengjorte og rydelige indeni som udenfor. Bilen tankes altid med det benzinkort du får udleveret sammen med bilen. Firmabilerne omfatter hovedsageligt gulplade biler, og må derfor ikke bruges til kørsel i privat ærinde, da dette er en overtrædelse af skatte- og momslovgivningen. I den forbindelse skal du underskrive en tro- og love erklæring på, at du ikke vil bruge bilen i private ærinder. Sørg for altid at meddele om fejl og mangler på bilen, ligesom du skal melde eventuelle skader umiddelbart efter skaden er sket til forsikringsselskabet samt nærmeste leder. Skal bilen til service eller reparation på værksted skal du anvende et værksted, som MESSAGE har en aftale med. IT-udstyr, mobiltelefoner og kollektioner må aldrig opbevares uden opsyn i firmabilen. FORSIKRINGSFORHOLD & TRYGHEDSPAKKE En del af pensionsindbetaling går til at sikre dig og dine nærmeste i forbindelse med sygdom eller død. Den obligatoriske del af denne sikring udgør pr 1/1 2014: Solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne aftalt til dækning af 40 % af den årlige pensions-bestemmende løn Solidarisk dækning Invalidesum i FG. Dækning på 75 % af den årlige pensionsbestemmende løn (Dækning min max (2014)) Solidarisk dækning ved visse kritiske sygdomme kr (2013) Solidarisk dækning ved dødsfald 150 procent af den årlige pensionsbestemmende løn (min. Kr max kr ( 2014)) Udover disse solidariske og obligatoriske dækninger er der mulighed for at tegne forskellige tillægsdækninger. I forbindelse med indtrædelse i pensionsordningen er der aftalt at du skal have et personligt møde med en pensionsrådgiver hos Danica, der i samarbejde med dig, vil finde den optimale pension- og forsikringssammensætning. FORTROLIGHED Du får i kraft af dit arbejde i MESSAGE indblik i en række forhold, som er fortrolige. Det er svært at afgøre, hvad der er hemmeligt, og hvad, der ikke er derfor er al firmarelateret information fortrolig, og må ikke deles med nogen uden for MESSAGE. Fortroligheden ophører ikke, selvom du forlader MESSAGE. FRAVÆR Se eventuelt Sygdom og barnets første sygedage s. 22 Vi er indbyrdes afhængige af hinanden og har derfor brug for at vide det så hurtigt som muligt, hvis du ikke kan møde på arbejde en given dag. Hurtigst muligt vil sige straks og senest ved arbejdstids begyndelse. Fravær meddeles din nærmeste leder er dette ikke muligt, skal du meddele fraværet til dennes leder. Det er ikke tilstrækkeligt at meddele en kollega, at du er fraværende eller kommer senere

9 Da du skal sikre dig, at beskeden om dit fravær er modtaget, er det ikke tilstrækkeligt at sende en sms eller . Ved fravær over én dag, gives der senest ved arbejdstidens begyndelse separat meddelelse om årsagen til fraværet for hver yderligere fraværsdag. Du modtager ikke betaling for fravær, medmindre andet er skriftligt aftalt eller følger af denne personalehåndbog. Såfremt du har feriefridage til rådighed, anvendes disse ved et sådant fravær. Såfremt vi i MESSAGE vurderer, at en medarbejders fravær bliver for omfattende, tager vi det op med den pågældende i en samtale. I denne samtale deltager nærmeste leder. Såfremt du af en eller anden grund får behov for ekstraordinært fravær, bedes du tage dette op med din leder før fraværet, således vi sammen kan tilrettelægge arbejdet i dit fravær. HELLIGDAGE OG ØVRIGE FRIDAGE Du har på nedenstående dage fri med fuld løn, medmindre andet fremgår af eventuel overenskomst: Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag St. bededag Grundlovsdag Kristi himmelfartsdag Pinsedag Juleaftensdag 1. juledag 2. juledag Nytårsdag IT Har du brug for støtte i forbindelse med brugen af MESSAGEs it-systemer, så spørg en rutineret kollega til råds. Kan du forsat ikke finde en løsning, så skal du kontakte den it-ansvarlige. Arbejder du i en af vores butikker, skal du, i stedet for den it-ansvarlige, ringe til supporttelefonen hos DDD retail på nummer INTRANET På vores Intranet, hvor du har fundet denne Personalehåndbog, vil du også kunne finde en lang række af andre informationer. Intranettet kan tilgås via vores hjemmeside: Her er et udpluk af de ting, der bl.a. kan findes på intranettet: Politikker omkring personale (personale håndbog, skabeloner til One-on-One samtaler, ansættelseskontrakter) Billeder fra seneste personale event Nyheder (butiksåbninger, messer, nye brands etc.) Interne navne og adresselister Blanketter (rejseafregning, huskelister) Butiksmanualen GRAVIDITET & BARSEL De gældende regler vedrørende graviditet og barsel er komplicerede. Såfremt du ønsker information om reglernes indhold og fleksibilitet, kan du henvende dig til Personaleansvarlig, hvorefter vi sammen vil gennemgå og planlægge dit orlovsforløb. Det er vigtigt, at du senest 3 måneder (gerne tidligere) før det forventede fødselstidspunkt giver besked til Personaleansvarlig om, hvornår og hvorledes, du ønsker at påbegynde din orlov. Som kommende far skal du senest fire uger før den forventede start underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde dine to ugers fædreorlov Uanset om du er kommende far eller mor, skal du senest 8 uger efter fødslen give MESSAGE besked om, hvornår du planlægger at genoptage arbejdet. Herunder hvorledes du ønsker de 32 ugers barselsorlov afviklet eller eventuelt dele heraf udskudt eller om du ønsker at udvide din barsel. Udover de gældende lovpligtige regler for barsel og orlov tilbyder MESSAGE dig, som mor, følgende (bemærk at elev- eller traineeforløb i denne forbin-delse ikke tæller med i ancienniteten): < 1 års anciennitet: Dagpenge. 1-3 års anciennitet: Fuld løn 4 uger før fødslen og 14 uger efter. Fra uge udbetales der løn dog max. Kr. 134/time (2013). Herefter dagpenge > 3års anciennitet: Fuld løn 4 uger før fødsel og 24 uger efter. Under barselsorlov er eventuelle bonusordninger suspenderet, og der udbetales således ikke bonus optjent i barselsperioden. KANTINEFORHOLD Afhængig af hvor du er ansat i MESSAGE, kan der være forskellige kantinefaciliteter, som kan anvendes til spisning af medbragt mad. Vi lægger vægt på, at alle bruger kantinen også selv om du ikke spiser i løbet af dagen. Det sociale samvær med kollegaer og en pause væk fra arbejdet er med til at styrke både sammenhold og koncentrationsevne. LØNUDBETALING Lønudbetalingen fremgår af din ansættelsesaftale. Hvis du har spørgsmål til aflønning eller nye data angående din bank, skatteforhold eller lignende skal du kontakte lønbogholderiet

10 KUNDEØNSKE MERSALGSPRODUKT MERSALGSPRODUKT TOPPE TABITA BLAZER SORT MBYM CAMILLA BRA ERBS DK STRIK BASIS GOGREEN MBYM CAMMIE SKJORTE MBYM KJOLE TABITA BLAZER MBYM 60 DENIER STRØMPEBUKS DECOY BLAZER INA BASIC MBYM MBYM TOP; FACIA, ALFRED, ROOSTER OVERTØJ ACTION TØRKLÆDE RO IMPRÆGNERING SKINDJAKKE ACTION TØRKLÆDE RO IMPRÆGNERING FODTØJ STRØMPER DECOY IMPRÆGNERING TASKE/PUNG SÆT TILBYDES SÅ EKSTRA PUNG/TASKE VED SKIND; IMPRÆGNERING SMYKKE NEGLELAK RO MATCHENDE SMYKKE NEDERDELE 60 DENIER STRØMPEBUKS DECOY 15 DENIER STRØMPEBUKS LØBEFRI DECOY LINGERI MATCHENDE TRUSSE/BH BODYSTOCKING BASIS CASANA BUKS MBYM PROUD/PETROL MBYM SHORTS 60 DENIER STRØMPEBUKS DECOY 15 DENIER STRØMPEBUKS LØBEFRI DECOY BUKSER/JEANS RADIM BLUSE MBYM FODTØJ MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS) Se One-On-One Samtaler MERSALGSSKEMA Mersalgsskemaet skal følges ved hver kunde. Har du eksempelvis en kunde, som søger en top, så du finder selvfølgelig en top til hende, som du plejer (gerne flere). Herefter skal du så ifølge skemaet enten tilbyde hende en Tabita blazer eller en Camilla Bra. Valget omkring hvilken af de to er selvfølgelig op til dig og din vurdering af kunden. Udover det mersalgsprodukt, der er dig pålagt som minimum at vise frem, forventes det endvidere, at I løbet af de første 3 måneders ansættelse, afholder vi en samtale med dig, for at sikre, at du er kommet godt fra start. Der vil løbende være en diadu som sælger bruger din vurdering af kunden til at finde andre mersalgsprodukter, der relaterer sig til det kunden efterspørger samt til den stil og størrelse, du vurderer kunden til at være. NØGLER OG NØGLEBRIKKER *Eksempel på mersalgsskema Du skal kvittere for modtagelsen af nøglebrikker og nøgler. Til nøglebrikken får du en kode. Denne kode må du ikke videregive til andre eller skrive ned, så den er tilgængelig for andre. Sidste person, der forlader et lokale er ansvarlig for, at dørene er låst og alarmen er slået til. Vær opmærksom på, at al færden ind og ud af lokaler, hvor du bruger din nøglebrik, bliver registreret i adgangskontrol-loggen. Du skal passe godt på disse, da det er dyrt at ud- skifte eller omkode låsene i virksomheden. Skulle du miste din nøgle eller nøglebrik, skal du straks give besked herom til din nærmeste leder hvis dette ikke er muligt gives besked til den IT-ansvarlige. Afhængig af de konkrete omstændigheder i forbindelse med tabet af en nøgle, forbeholder MESSA- GE sig retten til at kræve udgifter til omskiftning eller omkodning afholdt af dig. ONE-ON-ONE SAMTALER One-on-One samtaler er en individuel samtale mellem dig og din leder. Det er en god mulighed for gensidigt at få afstemt forventninger. I Wholesale afholdes samtalerne mindst to gange årligt. I Retail bliver samtalerne afholdt månedligt med fokus på bl.a. salgsudlikling. Omdrejningspunktet til samtalerne vil være dine styrkeområder og din faglige og personlig udvikling i forhold til MESSAGEs vision, mål og kommende arbejdsopgaver. Du kan på forhånd forberede dig til samtalen ved udfylde vores samtaleskema, som er specielt udformet til samtalerne. Dette finder du på vores intranet. Samtalen afsluttes med, at du sammen med din leder udfærdiger en handlingsplan for de udviklingspunkter I under samtalen har afdækket. OPFØLGNINGSSAMTALE MED NYE MEDARBEJDERE log med dig og din leder, hvor I vil tale om dine arbejdsopgaver og samarbejdet med dine kolleger. Det er også her, at det afgøres om samarbejdet skal fortsætte efter prøvetidens ophør. OPSIGELSE Opsigelser forekommer i alle virksomheder og af forskellige årsager. Enten passer medarbejder og virksomhed ikke sammen, eller vi kan komme i situationer, hvor mængden af arbejde ikke passer til mængden af ansatte skønt vi søger at undgå dette. Opsigelsen fra din side Hvis du kommer frem til den konklusion, at du ønsker at opsige dit job hos MESSAGE, skal dette ske skriftligt til din nærmeste leder. Vær opmærksom på opsigelsesvarslet, som fremgår af din ansættelseskontrakt. Opsigelse fra vores side I tilfælde af at MESSAGE beslutter at afbryde samarbejdet med dig, skal du vide, at en sådan beslutning er svær og vil blive nøje gennemtænkt. Den vil altid involvere uanset din ansættelsesstatus den øverste ansvarlige for dit funktionsområde. Opsigelsen vil altid følge det opsigelsesvarsel, som fremgår af din ansættelseskontrakt medmindre, der er tale om forkortet opsigelsesfrist eller bortvisning. Fratrædelsessamtale Hver gang et ansættelsesforhold afsluttes, prøver vi at blive klogere på årsagerne til, at det slutter. Derfor har du muligheden for at bede om en fratrædelsessamtale med nærmeste leder. Samtidig 18 19

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig.

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig. styrer vi SILVAN efter vores værdier. Dig og SILVAN Personale o - handbog Mål: Vi skal skabe resultater ud over det normale markedsniveau, så vi fortsat kan udvikle SILVAN-Kæden. Det skal være interessant

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1 PERSONALEPOLITIK Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere