Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene 1797-1869 registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer"

Transkript

1 1 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 1 Blegdamsgade 14 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 226 og 227a Brandassurancesum : Rebslager Carstensen Stuehuset til gaden, er til beboelse (16x11 /2) med en kvist til forsiden Et sidehus (23x7 /1) til værksted Et do. (10x7 /1) til tjærehus Et do. (13x3 /1) halvtagshus til brændeskur Et do. (9x6 /1) til kostald Et do. (8x5 /1) til brænde Et halvtagshus (16x9 /1) til lo og bryggehus, heraf er bryggehuset 9x6 alen Matr. nr. 1a: Enkemadame Jacobsen a. Forhus, 8 fag med kvist over 4 fag, brændt mur mod syd og øst, resten bindingsværk med kælder under 36 alen, til beboelse, med 5 kakkelovne b. Bygning i samme retning som forhuset, 3 fag 2 etager grundmur til alle sider, til beboelse, med 2 kakkelovne c. Sidehus mod vest, 8 fag bindingsværk 2 etager til gården, 1 etage til volden, indrettet til stald 960 d. Sidehus ved siden af litra c nærmest volden, 3 fag 1 etage bindingsværk, til værksted og pakhus, materiale og brænde 210 e. Halvtagshus imellem a og c, 5 fag 1 etage grundmur, til lo og lade 500 f. Baghus, 7 fag bindingsværk til lo og bryghus 490 I alt Matr. nr. 1b: Rebslager C. Knudsen a. Halvtagshus, 5 fag bindingsværk til tjærehus 450 b. Tilbygning, 5 fag 1 etage halvtag, grundmurede sider imod vest og nord, i øvrigt fyrrebindingsværk, material- og spindehus 250 c. 10 alen plankeværk 20 d. 10 alen stakit 20 I alt 740 Johan Østrups enke Pro- Adkomst Dato af Niels Mathias Carstensen, rebslager 400 Skøde 11/ / Med reberbane bag slottet, 386 alen lang. 1

2 Niels Mathias Carstensens enke, Maren Pedersdatter Hans Hansen, rebslager 171 Vielsesattest 26/ Hans Gotfred Hansen, rebslagermesterakt Marie Carstensen 125 Skifteext- 9/ Marie Carstensens dødsbo Elisabeth Cathrine Jacobsen, 197 Extrationsextrakt 30/1 enke 1861 Elisabeth Cathrine Jacobsen, Peter Hansen, glarmester 482 Skøde 16/8 f. Carstensen 1871 Peter Hansen, glarmester Christian Clausen, fragtkører 549 Skøde 31/ Marie Carstensen, jomfru Carl Knudsen, rebslager Købskontrakt Skøde 20/ / Carl Knudsen, rebslager Ole Knudsen, rebslager 308 Skøde 23/ / / / / / / / / Forhus: 8 fag 2 etg. Nr. 1a Nyt matr. nr.: Nr. 1b Nyt matr. nr. 227a For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer - Blegdamsgade 12 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 225 Brandassurancesum Er ikke opmålt Materialskriverboligen a. Forhus, 9 fag 1 etage bindingsværk med kvist over 3 fag, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Baghus, 7 fag bindingsværkshalvtag mod vest, til brænde m.m. 420 c. Plankeværk mellem a og b 30 d. 2 stakitværker om haven 50 I alt Er udgået af brandforsikringen ifølge justitsministeriets skrivelse af 10. juni 1859 Pro- Adkomst Dato af Johan Østrup, rebslager (købt af Nyborg Fæstning Det kongelige Generalitets og Kommissaritets Kollegi- 318 Skødeextradering 23/ / Tilbagekøb af fæstningsejendom 2

3 1764) um 3 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 2 Blegdamsgade 10 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 224 Brandassurancesum 2: Jørgen Nielsen Stuehuset til gaden (28x11 /1) til hans egen beboelse og lejevåninger for to familier, og med en kvist til gaden, til lejefolk Et halvtagshus i gården (10x5 /1) til kohus og værksted, værkstedet er 6x5 alen Tømmermand Christen Larsen a. Forhus, 13 fag 1 etage med 5 fag kvist, grundmuret forside, resten bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Halvtag, 5 fag bindingsværk mod vest, til huggehus 350 c. Baghus, 6 fag 1 etage, grundmur, til beboelse, med 1 kakkelovn 600 d. Halvtagshus, 2 fag bindingsværk, til lo m.m. 20 e. Bygning til a i vest, bindingsværk, til lo m.m. 10 f. Bygning mod øst af bindingsværk, til lo m.m. 10 g. Bræddeskur øst for c, 2 fag, til brænde og lokum 20 h. Plankeværk rundt om haven 150 I alt Pro- Adkomst Dato af Niels Moritzen Hoe Jens Høye, voldmester 407 Skøde 16/ Jens Høye Dorthe Mette Nielsdatter, 348 Kvittering 23/12 hans søster for indbetaling 1795 af afgift efter foren. 12/ Dorte Mette Nielsdatter med Jørgen Nielsen, ungkarl 399 Trolovelsesattest Jørgen Nielsens enke gift med Christen Larsen 401 Kopulationsattest 13/ / / / / / Forhus: 13 fag 1 etg. Fol. 399 Nr. 6 reciproktestamente af 17/ og kgl. konfirmation 20/ Fol. 399 Nr. 7 reciprokt testamente af 23/ og kgl. konfirmation 3

4 Tømmermand Christen Larsens dødsbo Christian Torup Rostgaard, bøssemager Christian Torup Rostgaard, bøssemager 123 Auktionsskøde Poul Hansen, snedker 552 Købskontrakt påtegnet skøde 21/ / / / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 3 Blegdamsgade 4 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 221 Brandassurancesum : Kaptajn Beck Et stuehus til gaden (21x14 /2) til beboelse Et do. hus til gaden (10x9 /2), nederst til brændehus og port, øverst værelser til leje Et halvtagshus i gården (12x5 /1) til brændehus og kostald Ølbrygger C. Larsen a. Forhus, 14 fag 2 etager bindingsværk med port under 2 fag, indrettet til beboelse, med 7 kakkelovne b. Sidehus mod øst, 6 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til beboelse og stald 720 c. Halvtag, 2 fag 1 etage bindingsværk, til køkken 100 d. Bygning mod vest, 5 fag 1 etage bindingsværkshalvtag med grundmuret bagside, indrettet til stald, svinesti, lokum m.m. 600 e. Bygning mod vest tilbygget litra d, 2 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til lokum, hønsehus og svinesti 20 f. Baghus, 17 fag grundmur, hvoraf 12 fag mod øst er 1 etage og de øvrige 5 fag 2 etager, indrettet til bryggeri og maltgøreri g. Halvtag i gården til f, 3 fag bindingsværk svalehus til bryggeriet 60 h. Do. i do. tilbygget litra g, 3 fag bindingsværk, til svalehus 60 i. Bryggeinventarium i bygningen litra f. 860 I alt hæves brandassurancen for forhuset fra til 3.920, og for hele ejendommen fra til Pro- Adkomst Dato af Habakuk Nielsen, feldbereder Peder Schonning, sognepræst 141 Skøde 2/ /

5 Skifteret i præst P. Schonnings bo Carsten Friis, præst Ekkard Beck (Ekkard Bek), kaptajn og borgmester Jakob Hee, ejer af Holmens Mølle Cand. theol. C.L. Guldberg på egne og medarvingers vegne Carsten Friis, præst til Allested og Veile 178 Skøde 2/ Kaptajn Beck, vagtmester 185 Auktionsskøde 19/12 og garnisionsauditør 1801 Jakob Hee, adjunkt 237 Skøde 11/ Lemming, transportforvalter 285 Skøde 5/ Eggert Christian Guldberg, 274 Kopulationsattest 20/5 gift med Søren Lemmings 1826 eneste datter Carl Larsen, ølbrygger 160 Skøde 20/ / / / / / / læst foran en deklaration af køber af 27/ Den 23/ læst udskrift af skifteprolen som adkomst for adjunkt Guldberg og hustrus arvinger, vid pantebogen 74 5 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 4 Blegdamsgade 2 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 220 Brandassurancesum : Peder Sørensen. Et stuehus til gaden (33x14 /2), nederst til værelse og port, øverst til værelser og, hvoraf 7x14 alen til avlsbrug Et sidehus (8x14 /2) til stald, lo og avlsbrug Et halvtag-sidehus (12x5 /1) til brændehus og vognskur Garver B. Sørensen a. Forhus, 20 fag 2 etager med port under 2 fag, kælder under 3 fag, dels grundmuret, dels bindingsværk, indrettet til beboelse, 10 kakkelovne b. Sidehus mod vest, 6 fag 2 etager bindingsværk, indrettet til stald og karlekammer 960 halvtag tilbygget b, 2 fag 1 etage til stald 40 c. Bygning, 5 fag 2 etager bindingsværk, til garveri m.m. 700 d. Baghus med kampestensmur mod volden og den vestre gavl, til garveri i underetagen samt under taget, men i øvrigt til beboelse, 2 kakkelovne e. Bygning, 3 fag bindingsværk, til lokum 90 f. Halvtagshus imellem b og d, 4 fag bindingsværk, til garveri 200 g. Bygning til lokum, 2 fag bindingsværk 50 h. Barkmølle i litra d med tilbehør 150 i. Inventarium 270 I alt ombygges forhuset til 20 fag i 2 etager, og brandassurancen hæves fra til

6 Pro- Adkomst Dato af Feldbereder Peder Sørensens enke Peder Sørensen, feldbereder 526 Extrakt af Skiftebrev 1/ Brinkmann Sørensen 114 Forening 20/6 (Brinchman Sørensen), 1822 feldbereder Fortifikationen Do. 219 Deklaration 29/ Brinkmann Sørensen, garver Peter Sørensen, avlsforvalter 627 Skifteattest 21/ Peter Sørensen, avlsforvalter 16/ Henrik Christian Breuning (Heinrich Christian Brunning), garver 10 Skøde Købskontrakt af 23/ / / / / / sølv For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 5 Konsumtionsboden For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer - 5: Rasmus Møller, købmand. Et hus (7x8 /1) til konsumtionsbod Konsumtionshuset. Bortfalder Brandassurancesum 80 3/ udgår boden af brandforsikringen Rasmus Møllers fallitbo Pro- Adkomst Dato af General Toldkammer Kollegium 595 Auktionsskøde 21/ / Konsumtionshuset ved Landporten opført af garver B. Sørensen 7 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 6 6

7 Stendamsgade 12 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 218 Brandassurancesum 900 6: Niels Hansen. Et hus til gaden (24x10 /1) til beboelse og port, og med en kvist til gaden med kamre Et halvtagshus til gården (15x4 /1) til brænde og kohus Mads Jensen, brændevinsbrænder a. Forhus, 11 fag 1 etage bindingsværk med kvist over 3 fag og port i 2 fag, til beboelse og med 2 kakkelovne b. Sidehus, 5 fag 2 etager bindingsværkshalvtag, til vaskehus og kamre 750 c. Baghus, 9 fag 2 etager bindingsværkshalvtag, nederst til stalde, fourage og svinesti, øverst til beboelse, 4 kakkelovne d. Bryggeriinventar i litra b 50 I alt Pro- Adkomst Dato af Peder Sørensen, feldbereder Niels Hansen, kornmåler 96 Skøde 14/ Niels Hansen, værtshusmanger Hans Chr. Petersen, skoma- 106 Skøde 21/ Brændevinsbrænder Christen Christen Petersen, fuldmæg- 477 Auktions- Pedersens fallitbo tig skøde Brændevinsbrænder Mads 373 Vielsesattest 27/9 Jensen, gift med fuldmægtig 1842 C. Petersens enke 7/ / / / Nr. 7+8 Nr. 7 8a For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 6 Stendamsgade 10 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 217 7: Hans Christian Skomager. Brandassurancesum 920 7

8 Et hus til gaden (14x10 /2), nederst til beboelse, øverst til værelse og pakkammer I gården et halvtagshus (5x10 /1) som bruges til brændehus Et halvtagshus (7x3 /1) ligeledes til brændehus Købmand M. Rasmussens enke a. Forhus, 6 fag 2 etager bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Baghus, 5 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til butik og stald 250 c. Halvtagsbygning, 6 fag 1 etage bindingsværk, til værksted 120 d. Bygning til lokum 20 e. Stakit og plankeværk med port 30 I alt hæves brandassurancen for forhuset fra 960 til Pro- Adkomst Dato af Peder Sørensen, feldbereder Niels Hansen, kornmåler 96 Skøde 14/ Niels Hansen, værtshusmanger Hans Chr. Petersen, skoma- 106 Skøde 21/ Skomager Hans Christian Jørgen Larsen, skomager 10 Auktionsskøde 11/12 Petersens enkes dødsbo 1820 Skomager Jørgen Larsens Junius Fendling, spækhøker 347 Skøde 28/12 enke, senere enke efter 1848 skomager Eller Junius Fendling, spækhøker Martinus Rasmussen, købmanskøde 257 Auktions- 2/ Martinus Rasmussen, købmantest Martinus Rasmussens enke 16 Skifteretsat- 2/ Købmand Martinus Rasmussens enke Karen Sørensen, f. Andersen, enke 385 Transport Skøde 18/ / / / / / / / / Nr. 7+8 Nr. 8 Nu nr. 8a sølv b For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer - Stendamsgade 8 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 216 Brandassurancesum 8

9 M. Jensen, brændevinsbrænder a. Forhus, 11 fag 2 etager grundmur, nederst til værelser, stald og vognremisse, øverst til beboelse, med 2 kakkelovne b. Halvtagshus, 2 fag bindingsværk 30 c. Plankeværk 20 I alt oprettes et nyt brandforsikringsnummer, og forhusets brandassurance sættes til Pro- Adkomst Dato af Ane Edeline Eller, enke efter skomager Eller Mads Jensen, avlsbruger Mads Jensen, brændevinsbrænder Carl Svendsen, skomagermester 414 Skøde 17/ Skøde 23/6 Købskontrakt / / / Frasolgt nr kr. 9 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 12 Stendamsgade 4 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 214 Nørrevoldgade 2 Nørrevoldgade 2 Brandassurancesum : Jens Jørgensen, snedker Et hus til gaden (18x8 /1) til beboelse og værksted Et sidehus (13x6 /2) til lo og stald, øverst til avlsbrug Et do. (7x5 /1) til soldaterbarak Et baghus (9x6 /2), nederst til brygge- og brændevinshus, øverst til avlsbrug Et sidehalvtagshus (6x2 /1) til brændeskur Nr. 9a: Drejer Holm a. Forhus, 3 fag 2 etager, grundmuret forside og nordre gavl, resten bindingsværk, til butik og beboelse, med 1 kakkelovn 840 b. Sidehus mod nord, 6 fag 2 etager bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne 900 I alt opdeles brandforsikringen på to ejendomme. For 9a reduceres forhusets brandassurance fra 640 til 360, og et sidehus mod volden overgår til 9b. 9

10 Stendamsgade 4 Nr. 9b: Drejer Holm a. Forhus, 5 fag 2 etager, grundmur mod gaden, bindingsværk mod gården, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Baghus, 6 fag 2 etager med kælder under det hele, dels grundmur og dels bindingsværk, alt til beboelse, med 4 kakkelovne c. Sidehus, 3 fag 1 etage bindingsværkshalvtag med grundmuret bagside, til lokum og brænde 30 I alt blev brandassurancen for forhuset, der før var soldaterbarak, hævet fra 80 til blev brandassurancer for forhuset hævet til 950 Snedker Jørgen Jensens enke Jens Jørgensen, snedker Pro- Adkomst Dato af Leger solgt med købskontrakt til ungkarl Peder Hansen, men denne ophævet ved forening af 25/ Jens Jørgensen, snedker 169 Skøde 21/ Frederik Leger, handelsmand 303 Skøde 11/ / / Fred. Leger, købmand Jens Thomsen, træskomand 90 Skøde 30/ Jens Thomsen, avlsmand Ole Holm, drejer 151 Skøde 27/ Ole Holm, drejer Johan Holm, drejer 148 Skøde 12/ / / / / / / / sølv Tillige med nr. 9a 10 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 10 Stendamsgade 2 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer Brandassurancesum 12: Løjtnant Schrøder Et stuehus til gaden (17x9 /1½) til beboelse, øverst med en kvist til et værelse Et halvtagshus i gården (7x2 /1) til brændeskur Et do. (6x2 /1) til do. brug 10

11 Anders Hansen, værtshusholder a. Forhus, 9 fag 2 etager grundmur til gaden og søndre gavl, bindingsværk til gården og nordre gavl, til beboelse, med 6 kakkelovne b. Halvtagshus, 3 fag 1 etage, grundmur mod gaden, bindingsværk mod gården, til brænde 60 c. Bygning i vest, 4 fag 1 etage bindingsværk, til brænde og svinesti 100 d. Halvtagshus, 2 fag 1 etage bindingsværk, til lokum og sandhus 40 I alt blev brandassurancen for forhuset hævet fra 660 til 1.660, og 1853 igen hævet fra til Pro- Adkomst Dato af Løjtnant Schrøder, afdød Heide, bogbinder 212 Auktionsskøde 31/ Carl Frederik Busch, boghandler Lars Poulsen, boghandler 159 Skøde 7/ Lars Poulsen, boghandler S. Blumensaadt, boghandler og bogbinder 636 Skøde/ udlæg 20/ S. Blumensaadt, boghandler Anders Hansen 659 Skøde 31/ Anders Hansen Mette Marie Hansen, f. Hansen, 599 Testamente 27/2 enke efter Anders Han sen 9/ / / / / Heides Enke gift med Bogbinder Busk der ej har tinglæst adkomst For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 9 Stendamsgade 3 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 233 og 234 Stendamsgade 5 Stendamsgade Brandassurancesum 10: Købmand Falsted (Foldsted). Et stuehus til gaden (34x13 /2), nederst til værelser og port, herfra afgår en tærskelo 5x6 alen, øverst til kornloft Et sidehalvtagshus (20x5 /2), nederst til ko- og hestestald, øverst til avlsbrug Et sidehus (19x7 /1) til brygge- og brændevinshus Et halvtagshus (9x5 /1) til ko- og svinestald Nr. 11a: Fr. Jørgensen, snedker a. Forhus, 17 fag 2 etager bindingsværk med grundmuret forside samt kvist over 9 fag til 1855 blev brandassurancen for forhuset hævet fra til

12 begge sider foruden 2 særskilte kviste til gaden, hver på 1 fag, alt til beboelse, med gasog vandledning, 16 kakkelovne b. Sidehus mod nord, 10 fag 2 etager bindingsværk, til kamre og værksted, med 2 kakkelovne c. Do. i samme retning, 5 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til stald, foder m.m. 500 d. Sidehus i syd, 9 fag bindingsværk, hvoraf 5 fag 2 etager, 4 fag 2 etager til gården, 1 etage mod graven, til vaskehus med 2 indmurede kedler, kamre og beboelse, med 3 kakkelovne e. Baghus, 9 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til stald, kammer og lokum 900 I alt a Stendamsgade 5 Pro- Adkomst Dato af Jacob Svitzer, toldinspektør Edvard Hoe, købmand 101 Skøde 11/ Edvard Hoe Hans Hoyer 157 Skøde 29/ Hans Hoyer Jokkum Falsted 157 Skøde 19/ Jokkum Falsted, handelsmand Arnt Luun 253 Skøde 11/ Jeppe Beck, handskemager Jens Jørgensen, snedker 303 Skøde 14/ Snedker Jens Jørgensens enke, Ane Dorothea Jørgensen Frederik Jørgensen, snedkermester Frederik Jørgensen 79 Skøde 25/ H.O. Hansen, ølbrygger 508 Skøde Købskontrakt. 24/ / / / / / / / / Luuns Enke gift med Jeppe Beck, handskemager som ikke fik tinglæst adkomst Nu nr. 11a sølv kr. 11b For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer - Stendamsgade 3 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 234 Ingen bygninger. Brandassurancesum

13 Jens Jørgensen, snedker a. Forhus, 8 fag 2 etager med 4 fag kvist, grundmuret forside, det øvrige af bindingsværk, nederst til dampbad og værelser, øverst til telegrafstation og kvisten til beboelse, med 8 kakkelovne b. Bygning, 1 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til lokum 20 c. Baghus, 2 fag 1 etage bindingsværk, til brændehus 50 d. Do. i samme retning, 1 fag 1 etage bindingsværk, forstue ved dampbadet 20 e. Inventarium i litra a: 2 indmurede kobberkedler på 4 og 1½ tønder med fornødne kobber og zinkrør samt en kobberkakkelovn og rørledning 350 I alt oprettedes brandforsikring for et nyt grundmuret forhus på 8 fag assureret for Jeppe Beck (Jeppe Bek), handelsmand Snedker Jens Jørgensens enke, Ane Dorthea Bek Pro- Adkomst Dato af Snedker Jens Jørgensens enke, Ane Dorthea Bek 303 Skøde 14/ Jens Jørgensen, snedker 99 Skøde 22/ / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 8 Stendamsgade 9 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 232 Brandassurancesum : Inspektør Svitzer Et stuehus til gaden (20x11 /2), til beboelse, med en kvist til gaden fra loftet uden værelser Et baghus (19x9 /1) til ko og stald Et sidehalvtagshus (8x6 /1) til brændeskur Et do. (3x2 /1) til sandhus Farver Lund a. Forhus, 9 fag 2 etager bindingsværk med kvist over 3 fag og kælder under 4 fag, til beboelse, med 8 kakkelovne b. Baghus, 10 fag 2 etager bindingsværk, til farveri etc., med 1 kakkelovn c. Sidehus, 6 fag bindingsværkshalvtag, til brænde og lofter 360 d. Bygning, 2 fag 1 etage bindingsværk, til lokum 30 e. Plankeværk for haven hæves brandassurancen for forhuset fra til

14 f. Tørreindretning, stolperne af eg, (?) af fyr 80 g. Plankeværk mod gaden 40 h. Stakit mellem gård og have og mod graven, c. 22 alen 50 i. Inventarium i litra b 400 I alt Pro- Adkomst Dato af Jacob Svitzer, toldinspektør Ole Cosmus Beck (Ole Cosmy Bek), købmand 257 Skøde 11/ Ole Cosmus Beck, købmand Hans Crone, præst 386 Skøde 11/ Præst Hans Crones dødsbo Sammes arvinger 53 Skifte ekstrakt 1/ Præst Hans Crones arvinger Mathias Vilhelm Lund, farver 83 Auktionsskøde 31/ / / / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 7 Stendamsgade 11 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 231 og 230 Blegdamsgade 7 Stendamsgade Brandassurancesum 8: Magister Tornøe Et stuehus til gaden (38x15 /2), nederst til beboelse og port, øverst til beboelse Et sidehus (28x9 /1), hvoraf de 13x9 alen til bryggehus og kamre, det øvrige til huggehus, brændeskur og lo Et baghus (38x12 /1) til tærskelo, stald og vognremisse Et sidehalvtagshus (14x5 /1) til brændeskur Et do. (5x3 /1) til hønsehus Nr. 13a: Købmand J.P. Winckler a. Forhus, 17 fag 2 etager bindingsværk med kælder under 11 fag og port i 2 fag, til beboelse, med 10 kakkelovne b. Baghus, 19 fag 1 etage bindingsværk, til pakrum, stald og lo, med kælder under 3 fag i halv dybde c. Sidehus mod nord, 13 fag 2 etager bindingsværk, nederst til beboelse og bryggeri samt kamre, øverst til maltgøring med grundmuret kølle og kammer

15 Blegdamsgade 7 d. Halvtagshus mod syd, 6 fag 1 etage bindingsværk, til svinesti og huggehus 600 e. Do., 2 fag bindingsværk, til lokum etc. 20 f. Halvtagsskur, 3 fag bindingsværk tilbygget litra b, til vognremisse 90 g. Bygning i haven, 13 fag 2 etager bindingsværk, til pakhus, med kælder under det halve h. Tilbygning til litra g, 3 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til kældernedgang 30 i. Do. mod vest, 7 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til opbevaring af brædder og materialer 280 k. Bygning i baggården, 3 fag 1 etage bindingsværk med grundmuret gavl mod syd, til rullestue etc. 180 l. Do. mod gaden i baggården tilbygget litra b, 10 fag 1 etage grundmur, til kostald m. Halvtagshus, 8 fag 1 etage åbent skur, til materialer og brænde 80 n. Plankeværk om haven 60 o. Brænderiinventarium I alt Nr. 13b: J. Madsen, tømrermester a. Forhus, 7 fag 2 etager bindingsværk med grundmuret gavl, til beboelse, med 4 kakkelovne b. Bygning mod vest, 5 fag 1½ etage bindingsværk, til brændehus og lokum 500 c. Bygning i øst, 7 fag 2 etager bindingsværkshalvtag, til kamre og værksted d. Tilbygning til gavlen af litra e, 3 fag bindingsværk, til brænde 180 e. Do. til litra b, 8 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til brænde 240 f. Hegnsmur 40 g. Stakit imellem gård og have 6½ alen 20 I alt a Stendamsgade 11 Pro- Adkomst Dato af Baron Gyldencrone (Baron Güldencrone), kommandant, gift med søkaptajn Jens Knudsens enke Johannes Frederik Friis, overkrigskommissær 220 Skøde 24/ Friis, overkrigskommissær Arnt Luun, købmand 260 Skøde 20/ Jeppe Beck (Jeppe Bek), Christen Lunn, examinatus 356 Skøde 16/6 købmand juris 1834 Christen Luun, købmand Rasmus Larsen Magaard, købmand Jens Peder Winckler, købmand Rasmus Magaard & Jens Winckler, købmænd Jens Peder Winckler, købmand Peter Christian Winckler Marie Christine Winckler Martine Cecilie Winckler 381 Skøde 16/ Skøde 25/ Skøde 12/ / / / / / / Købskontrakt af 18/ tingl. 25/ Folio 219 Lunns enke gift med Købmand Jeppe Bek som ej har tinglæst adkomst Læst som adkomst 15/ vielsesattest af juli 1833 for købmand Jeppe Beck, gift 22/ med købmand Lunns enke sølv sølv Ang. part i ejendom kr. for nr. 13a og kr. for det løse indbo 15

16 Peter Christian Winckler, købmand Marie Christine Winckler Martine Cecilie Winckler 284 Testamente 12/ / kr. 13b Blegdamsgade 7 Jeppe Bek, købmand Jens Madsen, tømmmermand C.F. Hansen, overhornblæser 282 Skøde 26/ Auktionsskøde 14/ / / Omhandler blot et stykke havejord på 788 alen frasolgt hele nr For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 11 Torvet 10 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 212 Torvet 12 Nørrevoldgade Brandassurancesum 13: Møller Beck Et stuehus til gaden (28x11 /2) til beboelse Et sidehus (25x11 /1) hvorudi er et bryggehus 10x8 alen, det øvrige af huset bruges til ko- og avlsbrug Et baghus (44x11 /2) til ko- og hestestald, samt port og avlsbrug Et sidehus (15x12 /1) til hønse- og svinestald, samt vognremisse Et do. sidehus (22x12 /1) til mølleværket, i samme bygning ovenpå til møllekarlens kammer 9x6 alen Et do. hus ligeledes til mølleværket (10x8 /1) Torvet 10 Torvet 12 Nr. 14a: Møllens borgerrepræsentant Jespersen a. Forhus, 18 fag 2 etager grundmur mod gaden og underste etage mod gården, det øvrige bindingsværk med brukket (?) fag, til beboelse, 3 værelser på loftet, kælder under hele bygningen, med 12 kakkelovne b. Møllebygning vest for vandløbet, 9 fag 3 etager grundmuret halvtag med kælder, 17 alen lang, / 24 alen dyb c. Do. øst for vandløbet, 9 fag 3 etager grundmuret halvtag, indrettet til mølleværk, butik brødkammer og gennemgang, 19 alen lang 13 ¼ alendyb d. Forhus dels en bygning imellem b og c, 7 fag 1 etage med grundmuret forside, resten bindingsværk, til værksted og gennemgang 840 e. Forbindelsesbygning nord for d imellem b og c, 4 fag 1 etage bindingsværk, til opbevaring af klid 200 f. Sidehus i øst, 10 fag 1 etage bindingsværk, til karlekammer, lo, bryghus og kostald g. Tilbygning til f, 2 fag 2 etager bindingsværk, til værelser, med 3 kakkelovne 500 h. Baghus mod volden, 21 fag 2 etager bindingsværk, hvoraf 11 fag er til stald, karlekammer korn- og foderlo, og 10 fag er til dampmølle med en dobb. skorsten, mur og dampmaskine

17 i. Sidehus nord for litra c, 9 fag 1 etage bindingsværk, indrettet til karlekammer og tærskelo 900 k. Tilbygning til litra f, 3 fag 1 etage bindingsværk, til lokum og svinesti 150 l. Do. i samme retning, 2 fag 1 etage bindingsværk, til hønsehus 40 m. Bygning, 9 fag 3 etager grundmur med kælder under 2 fag, indrettet til dampbageri med 2 ovne i underste etage, lofter i 2. og 3. etage n. En træbro foran møllebygningen med enkelt gelænder, 12 alen lang 5 alen bred 240 o. Fast mølleinventarium i litra b p. Fast mølleinventar i litra c q. Fast inventarium i dampmøllen r. Fast bageri-inventarium i litra m s. En tærskemaskine med tilbehør i litra i 200 t. En hollandsk vejrmølle på volden med 4 kværne og tilbehør, overalt beklædt med brædder, spåntag, deri 8 kvistvinduer og 2 døre u. Et hus ved vindmøllen, 13 fag 1 etage bindingsværk, til beboelse og brændsel I alt Pro- Adkomst Dato af Joakim David Grape, kaptajn Jens Jeppesen Beck (Jens Jeppesen Bek) 109 Skøde 10/ Jens Jeppesen Beck og hans Morten Beck 279 Skøde 14/7 arvinger 1826 Morten Beck, møller Christian Jespersen, møller 4 Skøde 18/ / / / Påberåbt skøde af 16/ b For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 11 (1791 nævnt som barak) Nørrevoldgade 6 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 215 Brandassurancesum? Uklart hvad der blev af barakken på 4 fag nævnt i 1791 Rasmus Rasmussen, tømmermand a. Forhus, 5 fag 2 etager bindingsværk med grundmuret gavl i østre ende og kælder under 2 fag, til beboelse, med 1 kakkelovn blev brandassurancen for forhuset hævet fra 360 til 950, og det nævnes, at huset anvendes til beboelse. 17

18 Pro- Adkomst Dato af Skifteretten på slagter Andreas Larsens vegne Rasmus Hansen, købmand 254 Skøde 9/ Rasmus Hansen, købmand Rasmus Knudsen, daglejer 374 Købskontrakt 19/ Skøde 11/ Rasmus Knudsen, daglejer Rasmus Rasmussen 456 Skøde 16/ / / / / kr kr. 15 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 13 Torvet 8 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 211 Brandassurancesum : Major Grape Et stuehus til gaden (10x13 /2) til beboelse Et sidehalvtagshus (21x4 /1) hvoraf 4x4 alen er til brændeskur Et baghus (12x11 /1) til port og stald Urmager Lorentz Mørk (Lorentz Mørch) a. Forhus, 5 fag 2 etager grundmur, til beboelse, med 3 kakkelovne b. Sidehus, 10 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til kamre, med 1 kakkelovn c. Bygning imellem litra a og b, 2 fag 2 etager bindingsværk, til værelser 300 d. Baghus, 6 fag 1 etage bindingsværk, til farveri(?) med forstue og dør i 1 fag, og midt i bygningen en grundmuret tørrestue og skorsten e. Fast inventar i litra d 590 I alt Pro- Adkomst Dato af Byskriver Nielsen Kaptajn Grape 80 Auktions- 24/12 9/1 18

19 Majorinde Grapes dødsbo Ane Sophie Frederikke From, jomfru Lorentz Mørk, urmager Jomfru Ane Sophie Frederikke From Lorentz Mørk (Lorenz Mørk), urmager Peter Østerbye, sadelmagermester skøde Auktionsskøde 19/8 11/ Vielsesattest 12/2 22/ Skøde 29/4 2/ Jfr. From gift med urmager Mørk, der ej har tinglæst adkomst kr. 16 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 14 Torvet 6 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 210 Brandassurancesum : Prokurator Skov (Schou) Et stuehus til gaden (18x11 /2), nederst til beboelse, øverst til loftsrum Et sidehus (24x6 /3), nederst til værelser 7x6 alen, og det øvrige til lo og vognremisse. Næste to etager er til avlsbrug Et baghus (18x11 /3), nederst er 5x11 alen til værelser, og det øvrige til stald og lo. I hver af de øvrige etager er 5x11 alen til værelser, og det øvrige til avlsbrug Underlæge Holst a. Forhus, 9 fag 2 etager grundmur med kælder under hele bygningen, til beboelse, med 9 kakkelovne b. Sidehus, 3 fag 2 etager grundmur, til beboelse, med 1 kakkelovn c. Resten af samme sidehus, 7 fag 2 etage bindingsværk, til lo, loft, brændehus og kamre d. Baghus, 10 fag 3 etager bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne e. Halvtagshus, 3 fag 1 etage grundmur, til lokum, gødningsplads og hønsehus 240 f. Port mellem for- og baggården 50 I alt blev brandassurancen for forhuset hævet fra til 2.160, og 1845 igen fra til Pro- Adkomst Dato af Byskriver Nielsen Hans Frederik Skov, prokurator 80 Skøde 24/ Hans Frederik Skov Jokkum Falsted, købmand 263 Skøde 12/ Jokkum Falsted, købmand Hans Bartolin Larsen 271 Skøde 11/ / / / Vedfulgt købekontrakt 7/

20 Hans Bartolin Larsen, handelsmand Peter Christian Christensen & Johannes Christian Borring 381 Skøde 2/ Borring & Christensen Peder Hansen, købmand 520 Auktionsskøde 10/ Peder Hansen, købmand Niels Edvard Holst, praktiserende 367 Skøde 16/7 læge / / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 15 Torvet 4 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer Brandassurancesum 16: Madame Boysen Et stuehus til gaden (16x9 /2) til beboelse Et sidehus (27x9 /2), nederst fragår 10x6 alen til sand og brændehus, det øvrige til beboelse. Øverst fragår 13x6 alen til høloft, det øvrige til værelser Et baghus (15x9 /2), nederst til stald og lo, øverst til avlsbrug Sparekassen for Nyborg og Omegn a. Forhus, 9 fag 3 etager grundmur, kælder under det hele og en brandfri hvælving i stueetagen, 1 skorsten, 2 loftskamre, alt indrettet til beboelse, med 13 kakkelovne b. Sidehus mod vest, 8 fag 3 etager grundmur med kælder, 2 loftskamre, til beboelse, med 6 kakkelovne c. 2 bygninger i gården til latriner: Nr. 1; 3 fag, bagsiden grundmur, resten bindingsværk. Nr. 2; 2 fag, bagsiden grundmur, resten bindingsværk 420 d. Bygning mod volden, 9 fag 2 etager grundmur med undtagelse af 3 fag til gården af bindingsværk, til beboelse, med 4 kakkelovne e. Sidehus, 3 fag 2 etager grundmur med bindingsværksforside, til vaskehus og beboelse, med 1 kakkelovn 330 I alt blev brandassurancen for forhuset hævet fra til Pro- Adkomst Dato af Madame Boyesen Peder Svitzer, købmand 266 Auktionsskøde 11/ / Ostenfeld Søtoft, købmand Hans Martinus, karetmager 377 Købekontrakt 21/3 25/ Ostenfeld Søtoft, købmand Hans Martinus, karetmager 389 Skøde 21/12 23/12 Svitzers enke gift med Søtoft, som ej fik tinglæst adkomst 20

Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer

Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer 1 For den foregående periode, 1683-1797, se registrant I brandtaksationsnummer 1 Blegdamsgade 14 For den efterfølgende periode, 1869-1985, se registrant III nyt matrikelnummer 226 og 227a Brandassurancesum

Læs mere

Ejere, bygninger og takseringer. Grund rd. Bygn. rd. 5 Grundtaksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning Rebslager og for atenderet ny bygning

Ejere, bygninger og takseringer. Grund rd. Bygn. rd. 5 Grundtaksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning Rebslager og for atenderet ny bygning 1 For efterfølgende periode, 1797-1869, se registrant II gl. matrikelnummer 1 Blegdamsgade 14 taksten 1683, løbenummer 3: Hans Jostesen; et hus på Volden 5 taksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

30+31 Nyborg markjorde Uddrag af brandtaksationer og opmålinger:

30+31 Nyborg markjorde Uddrag af brandtaksationer og opmålinger: 30+31 Nyborg markjorde Vestergade 34 Brandtaksationen 19: kr. Pro- Adkomst Dato af Kammerherre Knud Frederik Juel, Stamhuset Juelsberg Direktør Albert Erichsens konkursbo Albert Erichsen, direktør ved

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Ejere, bygninger og takseringer. Brandtaksationen 1791, løbenummer 1:

Ejere, bygninger og takseringer. Brandtaksationen 1791, løbenummer 1: 1 For efterfølgende periode, 1797-1869, se registrant II gl. matrikelnummer 1 Blegdamsgade 14 taksten 1683, løbenummer 3: Hans Jostesen; et hus på Volden taksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning

Læs mere

Ejere, bygninger og takseringer. Brandtaksationen 1791, løbenummer 1:

Ejere, bygninger og takseringer. Brandtaksationen 1791, løbenummer 1: 1 For efterfølgende periode, 1797-1869, se registrant II gl. matrikelnummer 1 Blegdamsgade 14 taksten 1683, løbenummer 3: Hans Jostesen; et hus på Volden taksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1863-1874. 1 1. 1864. Ungkarl Niels Andersen, 38 Aar, i Gudbjerg, vacc. 22. juni 1826 af Ørnstrup. Pigen Maren Christensen, 34 Aar, Lakkendrup, vacc. 27. juli 1830 af Finch.

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere