Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene 1797-1869 registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer"

Transkript

1 1 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 1 Blegdamsgade 14 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 226 og 227a Brandassurancesum : Rebslager Carstensen Stuehuset til gaden, er til beboelse (16x11 /2) med en kvist til forsiden Et sidehus (23x7 /1) til værksted Et do. (10x7 /1) til tjærehus Et do. (13x3 /1) halvtagshus til brændeskur Et do. (9x6 /1) til kostald Et do. (8x5 /1) til brænde Et halvtagshus (16x9 /1) til lo og bryggehus, heraf er bryggehuset 9x6 alen Matr. nr. 1a: Enkemadame Jacobsen a. Forhus, 8 fag med kvist over 4 fag, brændt mur mod syd og øst, resten bindingsværk med kælder under 36 alen, til beboelse, med 5 kakkelovne b. Bygning i samme retning som forhuset, 3 fag 2 etager grundmur til alle sider, til beboelse, med 2 kakkelovne c. Sidehus mod vest, 8 fag bindingsværk 2 etager til gården, 1 etage til volden, indrettet til stald 960 d. Sidehus ved siden af litra c nærmest volden, 3 fag 1 etage bindingsværk, til værksted og pakhus, materiale og brænde 210 e. Halvtagshus imellem a og c, 5 fag 1 etage grundmur, til lo og lade 500 f. Baghus, 7 fag bindingsværk til lo og bryghus 490 I alt Matr. nr. 1b: Rebslager C. Knudsen a. Halvtagshus, 5 fag bindingsværk til tjærehus 450 b. Tilbygning, 5 fag 1 etage halvtag, grundmurede sider imod vest og nord, i øvrigt fyrrebindingsværk, material- og spindehus 250 c. 10 alen plankeværk 20 d. 10 alen stakit 20 I alt 740 Johan Østrups enke Pro- Adkomst Dato af Niels Mathias Carstensen, rebslager 400 Skøde 11/ / Med reberbane bag slottet, 386 alen lang. 1

2 Niels Mathias Carstensens enke, Maren Pedersdatter Hans Hansen, rebslager 171 Vielsesattest 26/ Hans Gotfred Hansen, rebslagermesterakt Marie Carstensen 125 Skifteext- 9/ Marie Carstensens dødsbo Elisabeth Cathrine Jacobsen, 197 Extrationsextrakt 30/1 enke 1861 Elisabeth Cathrine Jacobsen, Peter Hansen, glarmester 482 Skøde 16/8 f. Carstensen 1871 Peter Hansen, glarmester Christian Clausen, fragtkører 549 Skøde 31/ Marie Carstensen, jomfru Carl Knudsen, rebslager Købskontrakt Skøde 20/ / Carl Knudsen, rebslager Ole Knudsen, rebslager 308 Skøde 23/ / / / / / / / / Forhus: 8 fag 2 etg. Nr. 1a Nyt matr. nr.: Nr. 1b Nyt matr. nr. 227a For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer - Blegdamsgade 12 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 225 Brandassurancesum Er ikke opmålt Materialskriverboligen a. Forhus, 9 fag 1 etage bindingsværk med kvist over 3 fag, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Baghus, 7 fag bindingsværkshalvtag mod vest, til brænde m.m. 420 c. Plankeværk mellem a og b 30 d. 2 stakitværker om haven 50 I alt Er udgået af brandforsikringen ifølge justitsministeriets skrivelse af 10. juni 1859 Pro- Adkomst Dato af Johan Østrup, rebslager (købt af Nyborg Fæstning Det kongelige Generalitets og Kommissaritets Kollegi- 318 Skødeextradering 23/ / Tilbagekøb af fæstningsejendom 2

3 1764) um 3 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 2 Blegdamsgade 10 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 224 Brandassurancesum 2: Jørgen Nielsen Stuehuset til gaden (28x11 /1) til hans egen beboelse og lejevåninger for to familier, og med en kvist til gaden, til lejefolk Et halvtagshus i gården (10x5 /1) til kohus og værksted, værkstedet er 6x5 alen Tømmermand Christen Larsen a. Forhus, 13 fag 1 etage med 5 fag kvist, grundmuret forside, resten bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Halvtag, 5 fag bindingsværk mod vest, til huggehus 350 c. Baghus, 6 fag 1 etage, grundmur, til beboelse, med 1 kakkelovn 600 d. Halvtagshus, 2 fag bindingsværk, til lo m.m. 20 e. Bygning til a i vest, bindingsværk, til lo m.m. 10 f. Bygning mod øst af bindingsværk, til lo m.m. 10 g. Bræddeskur øst for c, 2 fag, til brænde og lokum 20 h. Plankeværk rundt om haven 150 I alt Pro- Adkomst Dato af Niels Moritzen Hoe Jens Høye, voldmester 407 Skøde 16/ Jens Høye Dorthe Mette Nielsdatter, 348 Kvittering 23/12 hans søster for indbetaling 1795 af afgift efter foren. 12/ Dorte Mette Nielsdatter med Jørgen Nielsen, ungkarl 399 Trolovelsesattest Jørgen Nielsens enke gift med Christen Larsen 401 Kopulationsattest 13/ / / / / / Forhus: 13 fag 1 etg. Fol. 399 Nr. 6 reciproktestamente af 17/ og kgl. konfirmation 20/ Fol. 399 Nr. 7 reciprokt testamente af 23/ og kgl. konfirmation 3

4 Tømmermand Christen Larsens dødsbo Christian Torup Rostgaard, bøssemager Christian Torup Rostgaard, bøssemager 123 Auktionsskøde Poul Hansen, snedker 552 Købskontrakt påtegnet skøde 21/ / / / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 3 Blegdamsgade 4 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 221 Brandassurancesum : Kaptajn Beck Et stuehus til gaden (21x14 /2) til beboelse Et do. hus til gaden (10x9 /2), nederst til brændehus og port, øverst værelser til leje Et halvtagshus i gården (12x5 /1) til brændehus og kostald Ølbrygger C. Larsen a. Forhus, 14 fag 2 etager bindingsværk med port under 2 fag, indrettet til beboelse, med 7 kakkelovne b. Sidehus mod øst, 6 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til beboelse og stald 720 c. Halvtag, 2 fag 1 etage bindingsværk, til køkken 100 d. Bygning mod vest, 5 fag 1 etage bindingsværkshalvtag med grundmuret bagside, indrettet til stald, svinesti, lokum m.m. 600 e. Bygning mod vest tilbygget litra d, 2 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til lokum, hønsehus og svinesti 20 f. Baghus, 17 fag grundmur, hvoraf 12 fag mod øst er 1 etage og de øvrige 5 fag 2 etager, indrettet til bryggeri og maltgøreri g. Halvtag i gården til f, 3 fag bindingsværk svalehus til bryggeriet 60 h. Do. i do. tilbygget litra g, 3 fag bindingsværk, til svalehus 60 i. Bryggeinventarium i bygningen litra f. 860 I alt hæves brandassurancen for forhuset fra til 3.920, og for hele ejendommen fra til Pro- Adkomst Dato af Habakuk Nielsen, feldbereder Peder Schonning, sognepræst 141 Skøde 2/ /

5 Skifteret i præst P. Schonnings bo Carsten Friis, præst Ekkard Beck (Ekkard Bek), kaptajn og borgmester Jakob Hee, ejer af Holmens Mølle Cand. theol. C.L. Guldberg på egne og medarvingers vegne Carsten Friis, præst til Allested og Veile 178 Skøde 2/ Kaptajn Beck, vagtmester 185 Auktionsskøde 19/12 og garnisionsauditør 1801 Jakob Hee, adjunkt 237 Skøde 11/ Lemming, transportforvalter 285 Skøde 5/ Eggert Christian Guldberg, 274 Kopulationsattest 20/5 gift med Søren Lemmings 1826 eneste datter Carl Larsen, ølbrygger 160 Skøde 20/ / / / / / / læst foran en deklaration af køber af 27/ Den 23/ læst udskrift af skifteprolen som adkomst for adjunkt Guldberg og hustrus arvinger, vid pantebogen 74 5 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 4 Blegdamsgade 2 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 220 Brandassurancesum : Peder Sørensen. Et stuehus til gaden (33x14 /2), nederst til værelse og port, øverst til værelser og, hvoraf 7x14 alen til avlsbrug Et sidehus (8x14 /2) til stald, lo og avlsbrug Et halvtag-sidehus (12x5 /1) til brændehus og vognskur Garver B. Sørensen a. Forhus, 20 fag 2 etager med port under 2 fag, kælder under 3 fag, dels grundmuret, dels bindingsværk, indrettet til beboelse, 10 kakkelovne b. Sidehus mod vest, 6 fag 2 etager bindingsværk, indrettet til stald og karlekammer 960 halvtag tilbygget b, 2 fag 1 etage til stald 40 c. Bygning, 5 fag 2 etager bindingsværk, til garveri m.m. 700 d. Baghus med kampestensmur mod volden og den vestre gavl, til garveri i underetagen samt under taget, men i øvrigt til beboelse, 2 kakkelovne e. Bygning, 3 fag bindingsværk, til lokum 90 f. Halvtagshus imellem b og d, 4 fag bindingsværk, til garveri 200 g. Bygning til lokum, 2 fag bindingsværk 50 h. Barkmølle i litra d med tilbehør 150 i. Inventarium 270 I alt ombygges forhuset til 20 fag i 2 etager, og brandassurancen hæves fra til

6 Pro- Adkomst Dato af Feldbereder Peder Sørensens enke Peder Sørensen, feldbereder 526 Extrakt af Skiftebrev 1/ Brinkmann Sørensen 114 Forening 20/6 (Brinchman Sørensen), 1822 feldbereder Fortifikationen Do. 219 Deklaration 29/ Brinkmann Sørensen, garver Peter Sørensen, avlsforvalter 627 Skifteattest 21/ Peter Sørensen, avlsforvalter 16/ Henrik Christian Breuning (Heinrich Christian Brunning), garver 10 Skøde Købskontrakt af 23/ / / / / / sølv For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 5 Konsumtionsboden For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer - 5: Rasmus Møller, købmand. Et hus (7x8 /1) til konsumtionsbod Konsumtionshuset. Bortfalder Brandassurancesum 80 3/ udgår boden af brandforsikringen Rasmus Møllers fallitbo Pro- Adkomst Dato af General Toldkammer Kollegium 595 Auktionsskøde 21/ / Konsumtionshuset ved Landporten opført af garver B. Sørensen 7 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 6 6

7 Stendamsgade 12 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 218 Brandassurancesum 900 6: Niels Hansen. Et hus til gaden (24x10 /1) til beboelse og port, og med en kvist til gaden med kamre Et halvtagshus til gården (15x4 /1) til brænde og kohus Mads Jensen, brændevinsbrænder a. Forhus, 11 fag 1 etage bindingsværk med kvist over 3 fag og port i 2 fag, til beboelse og med 2 kakkelovne b. Sidehus, 5 fag 2 etager bindingsværkshalvtag, til vaskehus og kamre 750 c. Baghus, 9 fag 2 etager bindingsværkshalvtag, nederst til stalde, fourage og svinesti, øverst til beboelse, 4 kakkelovne d. Bryggeriinventar i litra b 50 I alt Pro- Adkomst Dato af Peder Sørensen, feldbereder Niels Hansen, kornmåler 96 Skøde 14/ Niels Hansen, værtshusmanger Hans Chr. Petersen, skoma- 106 Skøde 21/ Brændevinsbrænder Christen Christen Petersen, fuldmæg- 477 Auktions- Pedersens fallitbo tig skøde Brændevinsbrænder Mads 373 Vielsesattest 27/9 Jensen, gift med fuldmægtig 1842 C. Petersens enke 7/ / / / Nr. 7+8 Nr. 7 8a For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 6 Stendamsgade 10 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 217 7: Hans Christian Skomager. Brandassurancesum 920 7

8 Et hus til gaden (14x10 /2), nederst til beboelse, øverst til værelse og pakkammer I gården et halvtagshus (5x10 /1) som bruges til brændehus Et halvtagshus (7x3 /1) ligeledes til brændehus Købmand M. Rasmussens enke a. Forhus, 6 fag 2 etager bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Baghus, 5 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til butik og stald 250 c. Halvtagsbygning, 6 fag 1 etage bindingsværk, til værksted 120 d. Bygning til lokum 20 e. Stakit og plankeværk med port 30 I alt hæves brandassurancen for forhuset fra 960 til Pro- Adkomst Dato af Peder Sørensen, feldbereder Niels Hansen, kornmåler 96 Skøde 14/ Niels Hansen, værtshusmanger Hans Chr. Petersen, skoma- 106 Skøde 21/ Skomager Hans Christian Jørgen Larsen, skomager 10 Auktionsskøde 11/12 Petersens enkes dødsbo 1820 Skomager Jørgen Larsens Junius Fendling, spækhøker 347 Skøde 28/12 enke, senere enke efter 1848 skomager Eller Junius Fendling, spækhøker Martinus Rasmussen, købmanskøde 257 Auktions- 2/ Martinus Rasmussen, købmantest Martinus Rasmussens enke 16 Skifteretsat- 2/ Købmand Martinus Rasmussens enke Karen Sørensen, f. Andersen, enke 385 Transport Skøde 18/ / / / / / / / / Nr. 7+8 Nr. 8 Nu nr. 8a sølv b For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer - Stendamsgade 8 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 216 Brandassurancesum 8

9 M. Jensen, brændevinsbrænder a. Forhus, 11 fag 2 etager grundmur, nederst til værelser, stald og vognremisse, øverst til beboelse, med 2 kakkelovne b. Halvtagshus, 2 fag bindingsværk 30 c. Plankeværk 20 I alt oprettes et nyt brandforsikringsnummer, og forhusets brandassurance sættes til Pro- Adkomst Dato af Ane Edeline Eller, enke efter skomager Eller Mads Jensen, avlsbruger Mads Jensen, brændevinsbrænder Carl Svendsen, skomagermester 414 Skøde 17/ Skøde 23/6 Købskontrakt / / / Frasolgt nr kr. 9 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 12 Stendamsgade 4 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 214 Nørrevoldgade 2 Nørrevoldgade 2 Brandassurancesum : Jens Jørgensen, snedker Et hus til gaden (18x8 /1) til beboelse og værksted Et sidehus (13x6 /2) til lo og stald, øverst til avlsbrug Et do. (7x5 /1) til soldaterbarak Et baghus (9x6 /2), nederst til brygge- og brændevinshus, øverst til avlsbrug Et sidehalvtagshus (6x2 /1) til brændeskur Nr. 9a: Drejer Holm a. Forhus, 3 fag 2 etager, grundmuret forside og nordre gavl, resten bindingsværk, til butik og beboelse, med 1 kakkelovn 840 b. Sidehus mod nord, 6 fag 2 etager bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne 900 I alt opdeles brandforsikringen på to ejendomme. For 9a reduceres forhusets brandassurance fra 640 til 360, og et sidehus mod volden overgår til 9b. 9

10 Stendamsgade 4 Nr. 9b: Drejer Holm a. Forhus, 5 fag 2 etager, grundmur mod gaden, bindingsværk mod gården, til beboelse, med 2 kakkelovne b. Baghus, 6 fag 2 etager med kælder under det hele, dels grundmur og dels bindingsværk, alt til beboelse, med 4 kakkelovne c. Sidehus, 3 fag 1 etage bindingsværkshalvtag med grundmuret bagside, til lokum og brænde 30 I alt blev brandassurancen for forhuset, der før var soldaterbarak, hævet fra 80 til blev brandassurancer for forhuset hævet til 950 Snedker Jørgen Jensens enke Jens Jørgensen, snedker Pro- Adkomst Dato af Leger solgt med købskontrakt til ungkarl Peder Hansen, men denne ophævet ved forening af 25/ Jens Jørgensen, snedker 169 Skøde 21/ Frederik Leger, handelsmand 303 Skøde 11/ / / Fred. Leger, købmand Jens Thomsen, træskomand 90 Skøde 30/ Jens Thomsen, avlsmand Ole Holm, drejer 151 Skøde 27/ Ole Holm, drejer Johan Holm, drejer 148 Skøde 12/ / / / / / / / sølv Tillige med nr. 9a 10 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 10 Stendamsgade 2 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer Brandassurancesum 12: Løjtnant Schrøder Et stuehus til gaden (17x9 /1½) til beboelse, øverst med en kvist til et værelse Et halvtagshus i gården (7x2 /1) til brændeskur Et do. (6x2 /1) til do. brug 10

11 Anders Hansen, værtshusholder a. Forhus, 9 fag 2 etager grundmur til gaden og søndre gavl, bindingsværk til gården og nordre gavl, til beboelse, med 6 kakkelovne b. Halvtagshus, 3 fag 1 etage, grundmur mod gaden, bindingsværk mod gården, til brænde 60 c. Bygning i vest, 4 fag 1 etage bindingsværk, til brænde og svinesti 100 d. Halvtagshus, 2 fag 1 etage bindingsværk, til lokum og sandhus 40 I alt blev brandassurancen for forhuset hævet fra 660 til 1.660, og 1853 igen hævet fra til Pro- Adkomst Dato af Løjtnant Schrøder, afdød Heide, bogbinder 212 Auktionsskøde 31/ Carl Frederik Busch, boghandler Lars Poulsen, boghandler 159 Skøde 7/ Lars Poulsen, boghandler S. Blumensaadt, boghandler og bogbinder 636 Skøde/ udlæg 20/ S. Blumensaadt, boghandler Anders Hansen 659 Skøde 31/ Anders Hansen Mette Marie Hansen, f. Hansen, 599 Testamente 27/2 enke efter Anders Han sen 9/ / / / / Heides Enke gift med Bogbinder Busk der ej har tinglæst adkomst For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 9 Stendamsgade 3 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 233 og 234 Stendamsgade 5 Stendamsgade Brandassurancesum 10: Købmand Falsted (Foldsted). Et stuehus til gaden (34x13 /2), nederst til værelser og port, herfra afgår en tærskelo 5x6 alen, øverst til kornloft Et sidehalvtagshus (20x5 /2), nederst til ko- og hestestald, øverst til avlsbrug Et sidehus (19x7 /1) til brygge- og brændevinshus Et halvtagshus (9x5 /1) til ko- og svinestald Nr. 11a: Fr. Jørgensen, snedker a. Forhus, 17 fag 2 etager bindingsværk med grundmuret forside samt kvist over 9 fag til 1855 blev brandassurancen for forhuset hævet fra til

12 begge sider foruden 2 særskilte kviste til gaden, hver på 1 fag, alt til beboelse, med gasog vandledning, 16 kakkelovne b. Sidehus mod nord, 10 fag 2 etager bindingsværk, til kamre og værksted, med 2 kakkelovne c. Do. i samme retning, 5 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til stald, foder m.m. 500 d. Sidehus i syd, 9 fag bindingsværk, hvoraf 5 fag 2 etager, 4 fag 2 etager til gården, 1 etage mod graven, til vaskehus med 2 indmurede kedler, kamre og beboelse, med 3 kakkelovne e. Baghus, 9 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til stald, kammer og lokum 900 I alt a Stendamsgade 5 Pro- Adkomst Dato af Jacob Svitzer, toldinspektør Edvard Hoe, købmand 101 Skøde 11/ Edvard Hoe Hans Hoyer 157 Skøde 29/ Hans Hoyer Jokkum Falsted 157 Skøde 19/ Jokkum Falsted, handelsmand Arnt Luun 253 Skøde 11/ Jeppe Beck, handskemager Jens Jørgensen, snedker 303 Skøde 14/ Snedker Jens Jørgensens enke, Ane Dorothea Jørgensen Frederik Jørgensen, snedkermester Frederik Jørgensen 79 Skøde 25/ H.O. Hansen, ølbrygger 508 Skøde Købskontrakt. 24/ / / / / / / / / Luuns Enke gift med Jeppe Beck, handskemager som ikke fik tinglæst adkomst Nu nr. 11a sølv kr. 11b For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer - Stendamsgade 3 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 234 Ingen bygninger. Brandassurancesum

13 Jens Jørgensen, snedker a. Forhus, 8 fag 2 etager med 4 fag kvist, grundmuret forside, det øvrige af bindingsværk, nederst til dampbad og værelser, øverst til telegrafstation og kvisten til beboelse, med 8 kakkelovne b. Bygning, 1 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til lokum 20 c. Baghus, 2 fag 1 etage bindingsværk, til brændehus 50 d. Do. i samme retning, 1 fag 1 etage bindingsværk, forstue ved dampbadet 20 e. Inventarium i litra a: 2 indmurede kobberkedler på 4 og 1½ tønder med fornødne kobber og zinkrør samt en kobberkakkelovn og rørledning 350 I alt oprettedes brandforsikring for et nyt grundmuret forhus på 8 fag assureret for Jeppe Beck (Jeppe Bek), handelsmand Snedker Jens Jørgensens enke, Ane Dorthea Bek Pro- Adkomst Dato af Snedker Jens Jørgensens enke, Ane Dorthea Bek 303 Skøde 14/ Jens Jørgensen, snedker 99 Skøde 22/ / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 8 Stendamsgade 9 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 232 Brandassurancesum : Inspektør Svitzer Et stuehus til gaden (20x11 /2), til beboelse, med en kvist til gaden fra loftet uden værelser Et baghus (19x9 /1) til ko og stald Et sidehalvtagshus (8x6 /1) til brændeskur Et do. (3x2 /1) til sandhus Farver Lund a. Forhus, 9 fag 2 etager bindingsværk med kvist over 3 fag og kælder under 4 fag, til beboelse, med 8 kakkelovne b. Baghus, 10 fag 2 etager bindingsværk, til farveri etc., med 1 kakkelovn c. Sidehus, 6 fag bindingsværkshalvtag, til brænde og lofter 360 d. Bygning, 2 fag 1 etage bindingsværk, til lokum 30 e. Plankeværk for haven hæves brandassurancen for forhuset fra til

14 f. Tørreindretning, stolperne af eg, (?) af fyr 80 g. Plankeværk mod gaden 40 h. Stakit mellem gård og have og mod graven, c. 22 alen 50 i. Inventarium i litra b 400 I alt Pro- Adkomst Dato af Jacob Svitzer, toldinspektør Ole Cosmus Beck (Ole Cosmy Bek), købmand 257 Skøde 11/ Ole Cosmus Beck, købmand Hans Crone, præst 386 Skøde 11/ Præst Hans Crones dødsbo Sammes arvinger 53 Skifte ekstrakt 1/ Præst Hans Crones arvinger Mathias Vilhelm Lund, farver 83 Auktionsskøde 31/ / / / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 7 Stendamsgade 11 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 231 og 230 Blegdamsgade 7 Stendamsgade Brandassurancesum 8: Magister Tornøe Et stuehus til gaden (38x15 /2), nederst til beboelse og port, øverst til beboelse Et sidehus (28x9 /1), hvoraf de 13x9 alen til bryggehus og kamre, det øvrige til huggehus, brændeskur og lo Et baghus (38x12 /1) til tærskelo, stald og vognremisse Et sidehalvtagshus (14x5 /1) til brændeskur Et do. (5x3 /1) til hønsehus Nr. 13a: Købmand J.P. Winckler a. Forhus, 17 fag 2 etager bindingsværk med kælder under 11 fag og port i 2 fag, til beboelse, med 10 kakkelovne b. Baghus, 19 fag 1 etage bindingsværk, til pakrum, stald og lo, med kælder under 3 fag i halv dybde c. Sidehus mod nord, 13 fag 2 etager bindingsværk, nederst til beboelse og bryggeri samt kamre, øverst til maltgøring med grundmuret kølle og kammer

15 Blegdamsgade 7 d. Halvtagshus mod syd, 6 fag 1 etage bindingsværk, til svinesti og huggehus 600 e. Do., 2 fag bindingsværk, til lokum etc. 20 f. Halvtagsskur, 3 fag bindingsværk tilbygget litra b, til vognremisse 90 g. Bygning i haven, 13 fag 2 etager bindingsværk, til pakhus, med kælder under det halve h. Tilbygning til litra g, 3 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til kældernedgang 30 i. Do. mod vest, 7 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til opbevaring af brædder og materialer 280 k. Bygning i baggården, 3 fag 1 etage bindingsværk med grundmuret gavl mod syd, til rullestue etc. 180 l. Do. mod gaden i baggården tilbygget litra b, 10 fag 1 etage grundmur, til kostald m. Halvtagshus, 8 fag 1 etage åbent skur, til materialer og brænde 80 n. Plankeværk om haven 60 o. Brænderiinventarium I alt Nr. 13b: J. Madsen, tømrermester a. Forhus, 7 fag 2 etager bindingsværk med grundmuret gavl, til beboelse, med 4 kakkelovne b. Bygning mod vest, 5 fag 1½ etage bindingsværk, til brændehus og lokum 500 c. Bygning i øst, 7 fag 2 etager bindingsværkshalvtag, til kamre og værksted d. Tilbygning til gavlen af litra e, 3 fag bindingsværk, til brænde 180 e. Do. til litra b, 8 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til brænde 240 f. Hegnsmur 40 g. Stakit imellem gård og have 6½ alen 20 I alt a Stendamsgade 11 Pro- Adkomst Dato af Baron Gyldencrone (Baron Güldencrone), kommandant, gift med søkaptajn Jens Knudsens enke Johannes Frederik Friis, overkrigskommissær 220 Skøde 24/ Friis, overkrigskommissær Arnt Luun, købmand 260 Skøde 20/ Jeppe Beck (Jeppe Bek), Christen Lunn, examinatus 356 Skøde 16/6 købmand juris 1834 Christen Luun, købmand Rasmus Larsen Magaard, købmand Jens Peder Winckler, købmand Rasmus Magaard & Jens Winckler, købmænd Jens Peder Winckler, købmand Peter Christian Winckler Marie Christine Winckler Martine Cecilie Winckler 381 Skøde 16/ Skøde 25/ Skøde 12/ / / / / / / Købskontrakt af 18/ tingl. 25/ Folio 219 Lunns enke gift med Købmand Jeppe Bek som ej har tinglæst adkomst Læst som adkomst 15/ vielsesattest af juli 1833 for købmand Jeppe Beck, gift 22/ med købmand Lunns enke sølv sølv Ang. part i ejendom kr. for nr. 13a og kr. for det løse indbo 15

16 Peter Christian Winckler, købmand Marie Christine Winckler Martine Cecilie Winckler 284 Testamente 12/ / kr. 13b Blegdamsgade 7 Jeppe Bek, købmand Jens Madsen, tømmmermand C.F. Hansen, overhornblæser 282 Skøde 26/ Auktionsskøde 14/ / / Omhandler blot et stykke havejord på 788 alen frasolgt hele nr For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 11 Torvet 10 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 212 Torvet 12 Nørrevoldgade Brandassurancesum 13: Møller Beck Et stuehus til gaden (28x11 /2) til beboelse Et sidehus (25x11 /1) hvorudi er et bryggehus 10x8 alen, det øvrige af huset bruges til ko- og avlsbrug Et baghus (44x11 /2) til ko- og hestestald, samt port og avlsbrug Et sidehus (15x12 /1) til hønse- og svinestald, samt vognremisse Et do. sidehus (22x12 /1) til mølleværket, i samme bygning ovenpå til møllekarlens kammer 9x6 alen Et do. hus ligeledes til mølleværket (10x8 /1) Torvet 10 Torvet 12 Nr. 14a: Møllens borgerrepræsentant Jespersen a. Forhus, 18 fag 2 etager grundmur mod gaden og underste etage mod gården, det øvrige bindingsværk med brukket (?) fag, til beboelse, 3 værelser på loftet, kælder under hele bygningen, med 12 kakkelovne b. Møllebygning vest for vandløbet, 9 fag 3 etager grundmuret halvtag med kælder, 17 alen lang, / 24 alen dyb c. Do. øst for vandløbet, 9 fag 3 etager grundmuret halvtag, indrettet til mølleværk, butik brødkammer og gennemgang, 19 alen lang 13 ¼ alendyb d. Forhus dels en bygning imellem b og c, 7 fag 1 etage med grundmuret forside, resten bindingsværk, til værksted og gennemgang 840 e. Forbindelsesbygning nord for d imellem b og c, 4 fag 1 etage bindingsværk, til opbevaring af klid 200 f. Sidehus i øst, 10 fag 1 etage bindingsværk, til karlekammer, lo, bryghus og kostald g. Tilbygning til f, 2 fag 2 etager bindingsværk, til værelser, med 3 kakkelovne 500 h. Baghus mod volden, 21 fag 2 etager bindingsværk, hvoraf 11 fag er til stald, karlekammer korn- og foderlo, og 10 fag er til dampmølle med en dobb. skorsten, mur og dampmaskine

17 i. Sidehus nord for litra c, 9 fag 1 etage bindingsværk, indrettet til karlekammer og tærskelo 900 k. Tilbygning til litra f, 3 fag 1 etage bindingsværk, til lokum og svinesti 150 l. Do. i samme retning, 2 fag 1 etage bindingsværk, til hønsehus 40 m. Bygning, 9 fag 3 etager grundmur med kælder under 2 fag, indrettet til dampbageri med 2 ovne i underste etage, lofter i 2. og 3. etage n. En træbro foran møllebygningen med enkelt gelænder, 12 alen lang 5 alen bred 240 o. Fast mølleinventarium i litra b p. Fast mølleinventar i litra c q. Fast inventarium i dampmøllen r. Fast bageri-inventarium i litra m s. En tærskemaskine med tilbehør i litra i 200 t. En hollandsk vejrmølle på volden med 4 kværne og tilbehør, overalt beklædt med brædder, spåntag, deri 8 kvistvinduer og 2 døre u. Et hus ved vindmøllen, 13 fag 1 etage bindingsværk, til beboelse og brændsel I alt Pro- Adkomst Dato af Joakim David Grape, kaptajn Jens Jeppesen Beck (Jens Jeppesen Bek) 109 Skøde 10/ Jens Jeppesen Beck og hans Morten Beck 279 Skøde 14/7 arvinger 1826 Morten Beck, møller Christian Jespersen, møller 4 Skøde 18/ / / / Påberåbt skøde af 16/ b For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 11 (1791 nævnt som barak) Nørrevoldgade 6 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 215 Brandassurancesum? Uklart hvad der blev af barakken på 4 fag nævnt i 1791 Rasmus Rasmussen, tømmermand a. Forhus, 5 fag 2 etager bindingsværk med grundmuret gavl i østre ende og kælder under 2 fag, til beboelse, med 1 kakkelovn blev brandassurancen for forhuset hævet fra 360 til 950, og det nævnes, at huset anvendes til beboelse. 17

18 Pro- Adkomst Dato af Skifteretten på slagter Andreas Larsens vegne Rasmus Hansen, købmand 254 Skøde 9/ Rasmus Hansen, købmand Rasmus Knudsen, daglejer 374 Købskontrakt 19/ Skøde 11/ Rasmus Knudsen, daglejer Rasmus Rasmussen 456 Skøde 16/ / / / / kr kr. 15 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 13 Torvet 8 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 211 Brandassurancesum : Major Grape Et stuehus til gaden (10x13 /2) til beboelse Et sidehalvtagshus (21x4 /1) hvoraf 4x4 alen er til brændeskur Et baghus (12x11 /1) til port og stald Urmager Lorentz Mørk (Lorentz Mørch) a. Forhus, 5 fag 2 etager grundmur, til beboelse, med 3 kakkelovne b. Sidehus, 10 fag 1 etage bindingsværkshalvtag, til kamre, med 1 kakkelovn c. Bygning imellem litra a og b, 2 fag 2 etager bindingsværk, til værelser 300 d. Baghus, 6 fag 1 etage bindingsværk, til farveri(?) med forstue og dør i 1 fag, og midt i bygningen en grundmuret tørrestue og skorsten e. Fast inventar i litra d 590 I alt Pro- Adkomst Dato af Byskriver Nielsen Kaptajn Grape 80 Auktions- 24/12 9/1 18

19 Majorinde Grapes dødsbo Ane Sophie Frederikke From, jomfru Lorentz Mørk, urmager Jomfru Ane Sophie Frederikke From Lorentz Mørk (Lorenz Mørk), urmager Peter Østerbye, sadelmagermester skøde Auktionsskøde 19/8 11/ Vielsesattest 12/2 22/ Skøde 29/4 2/ Jfr. From gift med urmager Mørk, der ej har tinglæst adkomst kr. 16 For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 14 Torvet 6 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer 210 Brandassurancesum : Prokurator Skov (Schou) Et stuehus til gaden (18x11 /2), nederst til beboelse, øverst til loftsrum Et sidehus (24x6 /3), nederst til værelser 7x6 alen, og det øvrige til lo og vognremisse. Næste to etager er til avlsbrug Et baghus (18x11 /3), nederst er 5x11 alen til værelser, og det øvrige til stald og lo. I hver af de øvrige etager er 5x11 alen til værelser, og det øvrige til avlsbrug Underlæge Holst a. Forhus, 9 fag 2 etager grundmur med kælder under hele bygningen, til beboelse, med 9 kakkelovne b. Sidehus, 3 fag 2 etager grundmur, til beboelse, med 1 kakkelovn c. Resten af samme sidehus, 7 fag 2 etage bindingsværk, til lo, loft, brændehus og kamre d. Baghus, 10 fag 3 etager bindingsværk, til beboelse, med 2 kakkelovne e. Halvtagshus, 3 fag 1 etage grundmur, til lokum, gødningsplads og hønsehus 240 f. Port mellem for- og baggården 50 I alt blev brandassurancen for forhuset hævet fra til 2.160, og 1845 igen fra til Pro- Adkomst Dato af Byskriver Nielsen Hans Frederik Skov, prokurator 80 Skøde 24/ Hans Frederik Skov Jokkum Falsted, købmand 263 Skøde 12/ Jokkum Falsted, købmand Hans Bartolin Larsen 271 Skøde 11/ / / / Vedfulgt købekontrakt 7/

20 Hans Bartolin Larsen, handelsmand Peter Christian Christensen & Johannes Christian Borring 381 Skøde 2/ Borring & Christensen Peder Hansen, købmand 520 Auktionsskøde 10/ Peder Hansen, købmand Niels Edvard Holst, praktiserende 367 Skøde 16/7 læge / / / For den foregående periode, , se registrant I brandtaksationsnummer 15 Torvet 4 For den efterfølgende periode, , se registrant III nyt matrikelnummer Brandassurancesum 16: Madame Boysen Et stuehus til gaden (16x9 /2) til beboelse Et sidehus (27x9 /2), nederst fragår 10x6 alen til sand og brændehus, det øvrige til beboelse. Øverst fragår 13x6 alen til høloft, det øvrige til værelser Et baghus (15x9 /2), nederst til stald og lo, øverst til avlsbrug Sparekassen for Nyborg og Omegn a. Forhus, 9 fag 3 etager grundmur, kælder under det hele og en brandfri hvælving i stueetagen, 1 skorsten, 2 loftskamre, alt indrettet til beboelse, med 13 kakkelovne b. Sidehus mod vest, 8 fag 3 etager grundmur med kælder, 2 loftskamre, til beboelse, med 6 kakkelovne c. 2 bygninger i gården til latriner: Nr. 1; 3 fag, bagsiden grundmur, resten bindingsværk. Nr. 2; 2 fag, bagsiden grundmur, resten bindingsværk 420 d. Bygning mod volden, 9 fag 2 etager grundmur med undtagelse af 3 fag til gården af bindingsværk, til beboelse, med 4 kakkelovne e. Sidehus, 3 fag 2 etager grundmur med bindingsværksforside, til vaskehus og beboelse, med 1 kakkelovn 330 I alt blev brandassurancen for forhuset hævet fra til Pro- Adkomst Dato af Madame Boyesen Peder Svitzer, købmand 266 Auktionsskøde 11/ / Ostenfeld Søtoft, købmand Hans Martinus, karetmager 377 Købekontrakt 21/3 25/ Ostenfeld Søtoft, købmand Hans Martinus, karetmager 389 Skøde 21/12 23/12 Svitzers enke gift med Søtoft, som ej fik tinglæst adkomst 20

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM JEAN JACOB GLAESSEN Blade af Helsingørs erhvervslivs historie Af KNUD KLEM f>æ fleste helsingørborgere kender det smukke og statelige claessenske palæ Strandgade 93, som nu tilhører Odd Fellow-ordenen,

Læs mere

Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer 2003. Side 7

Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer 2003. Side 7 Optegnelse paa folketallet i Helsingør købstad i Kronborg Herred under Frederiksborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Februar 1801 tillige med forklaring om enhver persons alder, stand,

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter

TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK Index med resume af dokumenter Kontakt mig: jgb@dadlnet.dk Hvis du har behov for den fulde tekst af et transskriberet

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere