Principgodkendelse af dagligvarebutik ved Åkirkebyvej 66

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principgodkendelse af dagligvarebutik ved Åkirkebyvej 66"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Skovløkken Allinge Albertslund, 06. august 2013 Principgodkendelse af dagligvarebutik ved Åkirkebyvej 66 Med denne skrivelse ønsker Coop at tilkendegive sin interesse, og søge en principgodkendelse for etablering af en dagligvarebutik på kvm beliggende på det østlige hjørne mellem Åkirkebyvej og Sagavej. Det drejer sig konkret om 3 grunde beliggende Åkirkebyvej 66, Åkirkebyvej 68 samt Lundensmindevej 2 i Rønne, med et total grundareal på kvm. Denne skrivelse skal ligeledes ses som et indspark til BRK s debat om hvorvidt kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne skal ændres. Nedenfor vil være en kort gennemgang af det ønskede projekt, i forbindelse hermed henvises til en række bilag, som alle er vedlagt denne skrivelse. Alle viste skitser/kort m.m. er endvidere vedlagt som bilag.

2 2(7) Projektbeskrivelse: Vi vil gerne opføre en Fakta dagligvarebutik på kvm, i forbindelse med butikken etableres 62 P pladser inkl. 2 stk handicap P pladser. Således sikres, at der i langt de fleste tilfælde vil være tilstrækkeligt med P pladser og ingen kunder derfor behøver at køre forgæves. Vi har stor fokus på trafiksikkerheden, og mener med denne løsning, at tilgodese dette så meget det lader sig gøre. Det er således, at vores vareleverancer bakker på egen grund, og dermed ikke påvirke trafikken hverken på Åkirkebyvej eller Sagavej, endvidere vil det i videst mulige omfang være således at vareleverancer finder sted uden før butikken åbner (typisk kl. 7 om morgenen), således at dette er til gene for færrest mulige. I forlængelse heraf, ønsker vi at bruge den eksisterende indkørsel ved Sagavej, dette bevirker at al trafik indtil butikken vil blive afviklet på Sagavej, og således ikke påvirke den stærke trafikmængde på Åkirkebyvej. Bygningen er placeret tilbagetrukket på grunden fra Sagavej, hvilket bevirker at butikken får god eksponering uden at blive alt for markant ud mod Åkirkebyvej. P pladsen vil ligeledes være meget synlig, således kunder og trafik hurtigt vil kunne orientere sig. Bygningens placering gør endvidere, at eventuelle støjgener minimeres ved at butikken afskærmer for dette.

3 3(7) Arkitektur: Vores arkitekter har tegnet på butikker som, vi mener, respekterer og passer fint ind i omgivelserne, og samtidig giver indtryk af en moderne og tidssvarende dagligvarebutik. Med denne løsning vil bygningen visuelt være to delt, med et indgangshus som er orienteret mod gaden, og bagvedliggende er selve butikken. Indgangshuset fremstår som en skarpkantet boks med vandrette trælameller monteret på en mørk bund. Udenpå træboksen, over vinduespartiet løber baldakinen rundt og afsluttes umiddelbart efter flaskeindlevereringen, hvor den knækker ned. Opdelingen med et markeret indgangshus markerer ankomsten til Fakta, og trælamellerne tilfører et eksklusivt udtryk, og den mørke resterende bygning giver en rolig afslutning på huset. Alternativt kan man forestille sig denne løsning, som ligeledes passer godt ind i omgivelserne og respektere arkitekturen i området, og klart giver indtryk af en dagligvarebutik med et moderne og rent udtryk. Denne bygning består af grundlæggende af to bygningskomponenter, basen og tagboxen, som opdeles horisontalt. Basen opføres i hvid beton/hvidmalet vandskuret tegl og afsluttes ved overkant vinduer. Herfra starter tagboxen som fremstår som en skarpkantet boks med vandrette trælameller monteret på en mørk bund.

4 4(7) Med disse mener vi at have fundet et flot facadeudtryk, men vi er fleksible med indretning og eventuelle ønsker fra kommune, så tager vi gerne en dialog såfremt der er andre ønsker. Planforhold og opland: Som beskrevet i BRK s debat oplæg af juni 2013, vil butikken blive til områdets daglige forsyning, hvilket der selvfølgelig er taget højde for i dette oplæg, idet butikken er på de tilladte kvm. Vi mener, at man med rette kan argumentere for, at der er tale om et område der for nuværende er underforsynet. Kortet nedenfor viser hvor vi mener omsætningspotentialet kommer fra, heraf fremgår at, der for nuværende er knapt indbyggere i det skitserede område, og kun to dagligvarebutikker i området. Kortet viser endvidere, at vore forventninger er, at vi stort set kun vil trække omsætning fra nærområdet. Den attraktive placering på hjørnet mellem Sagavej og Åkirkebyvej er meget central i Rønnes syd vestlige bydel, og mange af omkringliggende beboere vil derfor få let tilgængelighed til butikken. Vore erfaringer er endvidere at folk foretrækker at gøre deres indkøb tæt på deres bolig, hvorfor der kan argumenteres for, at der vil være meget lidt dagligvare omsætning en fakta butik vil tage fra bymidten. Placeres en dagligvarebutik tættere mod bymidten, vil dette i langt højere grad påvirke bymidten og i mindre grad forsyne nærområdet. Ved at etablere en Fakta på Åkirkebyvej, kan man altså sikre planlovens hensigter ved, at der etableres en butik der forsyner og sikre god tilgængelighed for nærområdet og samtidig belaster centrum og bylivet minimalt.

5 5(7) Arbejdspladser: En Fakta butik på Åkirkebyvej vil forventelig beskæftige personer i alle aldersgrupper, og vi søger altid rekruttere folk fra nærområdet, således butikken får en lokal forankring. Endvidere vil butikken beskæftige lokale idet der vil blive benyttet lokale vognmænd, gartner, håndværkere m.m. i videst mulige omfang. I forbindelse med vareleverancer, vil Fakta butikken blive tilknyttet Coop s eksisterende lager på Lillevangsvej i Rønne, hvor det ligeledes vil være nødvendigt at mande op, for at klare den ekstra logistiske opgaver til Fakta butikkerne på Bornholm. Hvem og hvad er Fakta: Fakta er ét af Danmarks største discountsupermarkeder med ca. 400 beliggenheder landet over og mere end medarbejdere. Det skal være nemt og overskueligt at handle i en Fakta butik, hvor faste lave priser er grundidéen i konceptet. Fakta dækker med sit faste sortiment en stor del af en gennemsnitfamilies daglige indkøbsbehov suppleret med engangstilbud i Faktas bazar område i butikken. Bazaren fyldes med nye, spændende tilbud hver uge på både food og non food. Faktas eget ansvarlighedsmærke Minirisk er fast på hylden. Minirisk består bl.a. af personlig pleje og rengøringsprodukter, som er miljømærket og fødevarer, som er økologiske. Fakta har også udviklet opskriftkonceptet Mad med fakta hvor ingredienserne til alle opskrifter findes på hylderne i Fakta. Kæden ejes af Coop Danmark, som i forvejen er repræsenteret ved Superbrugsen, Kvickly og Daglibrugsen på Bornholm. I forbindelse hermed er det essentielt for os, at der er absolut ingen planer om, at afvikle nogle af de eksisterende Coop butikker på øen. Med Fakta forventer vi, at langt den største del af omsætningen hentes fra andre discount butikker.

6 6(7) Denne placering og projekt finder vi, er den bedste løsning for området. Dette skyldes den centrale placering i området, gør det attraktivt for beboerne at gøre sine indkøb her. Placeringen gør endvidere, at man er i tilpas afstand fra centrum, hvorfor effekten på centrum forventes at være minimal. Endvidere gør placeringen ved lyskrydset mellem Sagavej og Industrivej, at trafikken til og fra butikken kan gøres hensigtmæssigt langs Sagavej, og dermed ikke påvirke og skabe køopstuvninger på Åkirkebyvej. Andre placeringer ved Åkirkebyvej, finder vi, vil skabe stærke trafikale udfordringer især i spidsperioderne. For Fakta s vedkommende vil vi gerne etablere butikken hurtigst muligt, og har sikret betinget adkomst til matriklerne. For god ordens skyld skal det endelig projekt dog behandles og godkendes ved Coop s Investeringskomite, hvilket kan ske så snart der foreligger afklaring for, hvorvidt der kan etableres en butik på arealet. Jeg håber at I vil se positivt på denne ansøgning omkring etablering af en butik til områdets daglige forsyning. Såfremt det ønskes deltager jeg gerne i et møde omkring det videre forløb. Er der spørgsmål eller brug for yderligt materiale er I meget velkommen til at tage kontakt til mig på eller Ligeledes deltager jeg gerne i et møde hvor sagen videre forløb kan diskuteres. Med venlig hilsen René Friis Nielsen Projektchef Coop Butiksudvikling

7 7(7) Vedlagt denne skrivelse er følgende: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Matrikelafgrænsning Situationsplan Facadeudtryk Potentialekort Præsentation af Coop og Fakta

8 Bilag 1

9

10 Bilag 2

11 fakta a/s Roskildevej Albertslund SAG: TEGNINGSNR.: ny fakta - Åkirkebyvej, Rønne Adresse 3700 Rønne REVISIONSNR.: BUTIK LAGER BIRUM KÆLDER NT NT m² m² m² m² BRT BRT m² m² m² m² Indretningstegning MSA A3 TOTAL ikke målfast NT NT Tlf.: BRT BRT NT m² BRT m² 1800 m3/h affald Containere CO2 anlæg tdc cts Rulleport Køle eltavler alarm Udsugning El tavle Vand & varme Ind- og Udkørsel INDGANG Sagavej - kommunevej Åkirkebyvej - Hovedlandevej

12 Bilag 3

13 MODEL A - ÅKIRKEBYVEJ Bygningen består grundlæggende af to bygningskomponenter, basen og tagboxen, som opdeles horisontalt.!"#$%&'()*+$#&,&-.,/&0$1'%2-.,/3"4$1&."%/#56+$1&1$74&'7&")#468$#&.$/& overkant vinduer. Herfra starter tagboxen som fremstår som en skarp5"%1$1&0'5#&3$/&."%/+$8$&1+94"33$44$+&3'%1$+$1&(:&$%&3*+5&06%/;& I overgangen mellem base og tagbox svæver en let bardarkin, ophængt i stålvajrer. Samspillet mellem base og tagboks udstråler en enkelhed, og huset har et moderne og rent udtryk. FOREL ØBI G SAHL A R K I T E K T E R FA KTA R ØN N E

14 MODEL B - ÅKIRKEBYVEJ Bygningen består grundlæggende af to bygninger, Indgangshuset som orienterer sig mod gaden og det bagvedliggende baghus indehold$%/$&06<524"7$+;& =%/7"%7#-6#$1& )+$3#1:+& #'3& $%& #5"+(5"%1$1& 0'5#& 3$/&."%/+$8$& trælammeller monteret på en mørk bund. Udenpå træboksen, over vin/6$#("+<$+%$& 4*0$+& 0"4/"+5,%$%& +6%/1& '7& ")#468$#& 63,//$40"+1& 3*+5&'7&+'4,7&)"A"/$0$549/%,%7&,&%"16+#5,)$+&$;4,7%;& B(/$4,%7$%& ")& =%/7"%7#-6#& '7&!"7-6#& 3"+5$+$+& "%5'3#1$%& <4& C"51";& D+94"33$44$+%$&<4)*+$+&$1&$5#546#,.1&6/1+E5&<4&06<55$%&'7&/$%&3*+5$& bagbygningen giver en rolig afslutning på huset. FOREL ØBI G SAHL A R K I T E K T E R FA KTA R ØN N E

15 Bilag 4

16 Coop Danmark A/S Primært opland Fakta Aakirkebyvej 66 primært opland Husstande 1249 Gns. husstsindk Indbyggere 2599 Boliger 1331 Sommerhuse 19 primær + sekundært opland Husstande 3466 Indbyggere 6905 Boliger 3670 Sommerhuse 53 KRAK Målforhold 1:28000 Dato 6/5-2013

17 Bilag 5

18 Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen, coop.dk og datterselskaberne fakta A/S og Irma A/S Coop har ca medarbejdere sammen med de selvstændige brugsforeninger Coop Danmark A/S er ejet af FDB, der har mere end 1 million medlemmer FDB Coop Danmark A/S Irma A/S 100% fakta A/S 100% Coop Trading A/S 25% Brugsforeninger (Franchistagere)

19 Vision Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde Mission Ærlighed varer længst, siger man. I Coop-familien har vi levet af at sælge ærlige varer til attraktive priser siden 1896, så noget er der om snakken. Men godt købmandskab er andet end et sted at fylde køleskabet. Vi er en arbejdsplads, som sætter stor pris på vores medarbejderes indsats hver dag. I Coop sætter vi overliggeren højt, og vi vil strække os langt for at blive de bedste. Ikke blandt de bedste, men de bedste! Vi stiller krav og bruger store ord som nytænkning og ansvarlighed. Vi mener dem, om så det gælder miljøbeskyttelse, fattige bønders arbejdsvilkår eller vores kunders helbred. Vi er på forkant, vi ser frem, og vi vil se resultater. Og vi ved, at intet motiverer som friheden til selv at kunne handle og beslutte. I Coop måler vi succes i evnen til at gøre vores kunder og medarbejdere lidt mere end bare tilfredse.

20 CSR visionen Coop vil være det mest ansvarlige sted at handle og arbejde

21 Strategiske indsatsområder Sundhed Coop gør det lettest at handle sundt kæde for kæde Vi vil hele tiden øge indsatsen på sundhed så vores kunder oplever, at Coop tilbyder sundere varer og tager initiativ til aktiviteter, der gør det nemt at identificere de sundere varer. Ansvarlige varer Coop har det mest attraktive sortiment af ansvarlige varer Ansvarlige varer er alle de varer, som gør noget særligt for miljø, sundhed og etisk handel. F.eks. økologiske og miljømærkede varer. Coop vil sikre, at vi hele tiden har det bredest og bedste sortiment i forhold til de andre dagligvarekæder, som vi normalt sammenligner os med.

22 Strategiske indsatsområder Etisk handel Sikre orden i eget hus Coop vil have fokus på reduceret ressourceforbrug og høj varesikkerhed og på den måde sikre orden i eget hus. Vi vil have en åben og ærlig dialog med vores interessenter om vores virksomhed og vores aktiviteter. Medarbejdere Ansvarlig arbejdsplads Vores medarbejdere skal opleve Coop som en ansvarlig arbejdsplads. Både i kraft af vores CSR arbejde og i kraft af de tilbud og muligheder man har som medarbejdere i Coop.

23 Coops kæder Antal butikker pr. oktober 2012 Varehuse Discount 78 butikker 65 Coop - 13 brugsforeninger 400 butikker Heraf 13 Fakta Quick og 30 SemiQuick Supermarkeder Minimarkeder E-handel 249 butikker 109 Coop brugsforeninger 82 butikker Heraf 4 Irma city 379 butikker 135 Coop brugsforeninger 10 butikker Landsdækkende onlinesupermarked Køb på nettet og få leveret hjem til døren eller hent gratis i medlemskæderne

24 fakta Antal butikker 2012: 400 Omsætning 2011: 9,4 mia. kr. ex. moms Ekspansiv discountkæde med fokus på at dække 95% af det daglige indkøbsbehov på en hurtig og prisbillig måde

25 Fakta

26 fakta Q Antal butikker primo 2013: 10 Nyt butikskoncept: Convienence-store i forområdet og fakta inde i butikken. Alt til lave faktapriser

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: + 45 70 23 30 10 E mail:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

Bliv elev i. Sådan får du en elevplads i Coop læs hvordan Nicolaj var kæk til jobsamtalen. til nye elever. og sundt købmandskab

Bliv elev i. Sådan får du en elevplads i Coop læs hvordan Nicolaj var kæk til jobsamtalen. til nye elever. og sundt købmandskab Bliv elev i Godt og sundt købmandskab Lisa Andersen tager en elev uddannelse i Danmarks største detailhandels virksomhed Læs alt om Coops elevuddannelser Sådan får du en elevplads i Coop læs hvordan Nicolaj

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014 Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 BAGGRUND til de videbegærlige 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere

retail bulletin September 2013 Ensidig fokusering på lavere priser gør alle til dårligere sælgere, og det er præcis det modsatte vi har behov for

retail bulletin September 2013 Ensidig fokusering på lavere priser gør alle til dårligere sælgere, og det er præcis det modsatte vi har behov for September Ensidig fokusering på lavere priser gør alle til dårligere sælgere, og det er præcis det modsatte vi har behov for September 2 Vækst i virksomheder kræver øget fokus på salget En økonomisk krise

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYBUTIK

FREMTIDENS LANDSBYBUTIK FREMTIDENS LANDSBYBUTIK Hvordan bevarer vi landsbybutikken og gør den mere attraktiv? Fremtidens landsbybutik Er en guide udi at bevare og udvikle den lokale butik gennem kundeinvolvering og mulighederne

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere