TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen"

Transkript

1 TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd - ig (BS) Syns- og skønsmand I Sagsbehandler i Nævnssekretariat et Ejendommen Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejend om mens beliggenhed Billedtekst Bygning A, Beboelse set fra nordvest Oversigtsbilleder 16. juli :02 Sagen lukket

2 Sag sfo ri ø b Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01 -apr-i 5 08:02 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 01-apr-15 08:02 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 07-apr-15 12:11 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra sbo 07-apr-i 5 12:11 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 23-apr-15 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 23-apr-15 15:40 Kontrolrapport udarbejdet 28-apr-15 09:40 Høring iværksat 05-maj-15 13:33 kommenteret høring 14-maj-15 10:56 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar i 9-maj-i 5 11:54 Kontrolrapport godkendt af NS 28-maj-15 11:50 Indstilling til nævn i2-jun-i5 10:34 Indkaldelse til nævnsmøde 22-jun-15 14:45 Sagen lukketafnævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Vejret: Overskyet 4 grader 16. juli :02 Sagen lukket 2

3 Byg ningsbeskrivelse Boligtype Dobbelthus Hustype Byhus Elendommen Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde mellem 5 og 10 år. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning mellem 5 og 10 år Undertag mellem 5 og 10 år lnddækning mellem 5 og 10 år Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 rn2 bolig m2 ertiverv tagetage 1 A Beboelse Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 16. juli :02 Sagen lukket 3

4 16. juli Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. opmåling er grundplanet 33 m2 mod BBR s 30. Tagrum 15 m2 mod BBR s 17 Punkterede Efter bygninger? gavlvinduet med termoruder termoruder kan ikke altid konstateres på grund af lys- og temperaturforhold, men i ovenfor Se Begrundelse for fejl: Forkert information, der kan føre til forsikringsproblemer ved skader plader bygningsdele, der er gjort utilgængelige. Der skal derfor ikke tages forbehold. Se HB Fejlangivelse Beskrivelse: Rummet er udnyttet til kip, idet undersiden af spærene er beklædt med A3 gjort utilgængelige? Da der er beklædt til kip, er der hverken. skunk lem eller loft lem Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Ja: A - Sagen lukket 4 L5. Afvigelser fra BBR? Ja: A - 4. Fravalg af sekundære I Nej: Der er ingen sekundære bygninger termoruder? dette hus har jeg ikke kunne finde punkterede termoruder. Der er i ovenlys i tagfladen samt i 3. Bemærkninger til Ja: A - ikke kunne besigtiges? 2. Bygningsdele, der Ja: A - i tagkonstruktionen. Opbygningen er normalt forekommende og der er derfor ingen

5 Bygning A (Beboelse - 48m2) I. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Kl: Tagskifre er delvis mosbegroet både mod øst og vest Tagbelægning/rygning 1.1 K2: Flere tagskifre ligger løst både mod øst og vest Note: Da der ikke kan konstateres om der er under Tagbelægning/rygning I Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Som anført af den bygningssagkyndige. Karakter: K3. Note: Det forudsættes, at der ikke er undertag. Forudsætningen er baseret på tagets oplyste alder. Der er derfor risiko for gennemtrængning af vand til den underliggende konstruktion med deraf følgende skader. Begrundelse for fejl: Forkert karakter og misvisende begrundelse. Alternativet til K3 ville være UN med henvisning til, at det ikke vides om der er undertag. Fejlens vægt: Da skaden er beskrevet og risikoen derfor påpeget, nedsættes fejikarakteren med 2 point. Skaden på lige netop den affotograferede tagplade ser nu altså ny ud. Det er ikke omfanget af skaden der giver anledning til fejl, men karakteren og begrundelsen. Al 16. juli :02 Sagen lukket 5

6 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved tag Fejlangivelse A3 I I Beskrivelse af skadelmangel: Vindskeder sidder ikke korrekt monteret og der er nedbydning i dækbrædderne i nordgavlen. Karakter: K2 Note: Ingen bemærkninger Begrundelse for fejl: Skaden er ikke reqistreret. Ved vore gamle huse er træværket ofte lettere nedbrudt, jeg mente ikke dette forhold havde væsentlia indflydelse oå husets overordnet. Den primære læser af rapporten er en køber, der ikke nødvendigvis besidder byggefaglig viden. Afvigelser fra tilstanden på en skadefri eiendom skal derfor fremgå af rapporten. A3 16. juli :02 Sagen lukket 6

7 1.6 Tagrer l...9 bemærkninaer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er ikke frit afløb ved nedløbsrøret fra tagrenden i husets østside og tagrenderne i begge sider af huset er ikke rensede. Karakter: Kl Note: Forholdet kan medføre overløb og nedbrydnng af træværk ved tagkanten. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Mente skaden hovedsageligt handlede om naboens hus. Det er korrekt, at følgevirkningen af forholdet også vedrører nabohuset, men det reducerede_afløb_fra_tagfiader vedrører_den_rapporterede_ejendom. A3 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er fugeudfald mod øst, vest og nord II 16. juli :02 Sagen lukket 7

8 2.1 Facader/gavle Fejlangivelse K2: Stor revne i sålbænk midtervindue slipper muren - facade mod vest Note: På sigt kan større dele af osmuldre. A2 Beskrivelse af skadelmangel: Som anført af den byggesagkyndige. Karakter: K3 Note: Som anført af den byggesagkyndige med tilføjelse af: Der vil løbe vand ind i muren under vinduet med risiko for fugtskader på vindue, murværk og indvendige overflader. Begrundelse for fejl: Forkert karakter og mangelfuld risikobedømmelse. Fejlens vægt: Da en del at skaden er beskrevet, nedsættes fejikarakteren med 1 point. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 16. juli :02 Sagen lukket 8

9 mod 2.1 Facader/gavle Kl: Revne over yderdør mod nord gående på begge sider opad i fugerne Note: Revnen skønnes at Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skadelmangel: Som anført af den byggesagkyndige med tilkføjelse af, at murværket trykker på den vandrette dørkarm. Karakter: K3 Note: Som anført af den byggesagkyndige med tilføjelse af, at revnen risikerer at tage vand ind med fugtskader på murværk og træværk til følge og at dørens funktion påvirkes af forholdet. Begrundelse for fejl: Manglende konsekvensbeskrivelse og forkert karakter. Fejlens vægt: Da der er gjort opmærksom på forholdet, nedsættes fejlkarakteren med i Doint. Jeg er ikke enig i bedømmelsen, på Fanø arbejder vi med op til 250 år gamle huse, de har alle småkskavanger At det beskrevne forhold er almindeligt på flere huse ændrer ikke ved, at skaden og konsekvenser af skaden skal beskrives. 2.1 Facader/gavle Kl: Sten itu over sydligste vindue - øst A2 16. juli :02 Sagen lukket 9

10 2.1 Facader/gavle Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Stikket hen over det nordligste vindue i østfacaden er revnet. Karakter: K3 Note: Revnen skønnes at tage vand ind med risiko for opfugtning af vindue og murværk til følge. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke reqistreret. Dette_forhold_har leg_overset Ingen bemærkninger. 2.7 Andet Kl: Murankre er rustne Note: Dette forhold kan medfører revnedannelser i murværket A3 16. juli :02 Sagen lukket 10

11 3. Vinduer og døre i bygning A 16. juli :02... Sagen lukket 11

12 3.1 Døre Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er skader på fordøren mod nord. Drypnæsen er revnet og der er slagskader på den nederste del af døren. Herudover fungerer lukketøjet ikke. Fallen går ikke i indgreb med slutblikket. Karakter: Kl Note: Ingen bemærkninger. Begrundelse for feil: Skaderne er ikke reaistreret. Je;vil mene, at noqen af skaderne er sket i forbindelse med indflvtninm Det kan ikke afvises, men det gælder ikke den revnede vandnæse. A3 Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 16. juli :02 Sagen lukket 12

13 3.2 Vinduer Fejlangivelse Al Beskrivelse af skade/mangel: 4 vinduesrammer i 2 stuevinduer mod vest kan ikke åbnes. Karakter: Kl Note: Rummet kan ikke ventileres via vinduerne. Begrundelse for fejl: Mangelfuldt stedfæste og konsekvensbeskrivelse. Fejlens vægt: Da skaden er delvis korrekt beskrevet, nedsættes fejikarakteren med 2 point. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3.2 Vinduer Kl: i glas er itu vindue mod øst længst mod nord 3.2 Vinduer Kl: 1 glas er itu vindue mod vest længst mod nord 16. juli :02 Sagen lukket 13

14 3.2 Vinduer Fejlangivelse I Al Beskrivelse af skadelmangel: Som anført af den byggesagkyndige med tilføjelse at, at det drejer sig om de to vinduer i stuen. Karakter: K2 Note: Ingen bemærkninger. Begrundelse for fejl: Ikke entydigt stedfæste. Fejlens vægt: Da fejlen er korrekt beskrevet, nedsættes fejlkarakterne med 2 point. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 16. juli :02 Sagen lukket 14

15 også 3.2 Vinduer Fejlangivelse I. C13 Nævnets afgørelse Beskrivelse af skadelmangel: Vinduerne i soveværelse og i stue mod vest overholder ikke målkravene til redningsåbninger. Vinduerne i stuen kan herudover ikke åbnes, som anført andet sted i rapporten. Karakter: K3 Note: Der er personrisiko. Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke reaistreret. DaJeg efter aftale med den stedlige bygningsinspektør har aftalt at vinduer i gamle huse godkendes_som_flugtvej_når_blot_den_ene_del_kan_åbnes. Det gælder vel kun hvis målene for redningsåbninger er overholdt, hvilket ikke er tilfældet Cl 3 her._min_forudsætnng_er,_at_br_også_gælder_på_fanø. Et flertal i nævnet stemte for at fastholde fejlangivelsen. Et mindretal bestående af - fra de bygningssagkyndiges organisationer og F I - suppleant for r fra Statens Byggeforskningsinstitut - stemte for at frafalde fejlangivelsen med følgende begrundelse: Det kan principielt ikke pålægges bygningssagkyndige under huseftersynsordningen at skadesangive forhold, der var lovlige pà tidspunktet for bygværkets opførelse, og som gennem vedligehold har opretholdt sin funktion. Hvis en sådan praksis blev indført, ville den medføre ændringer af, hvad der normalt anses for acceptabelt eller ikke acceptabelt. Gængs praksis ved domstolene - er, at ting, der blev lavet lovligt på udførelsestidspunktet, vedbliver at være lovlige. Hvis en bygningssagkyndig skal skadesangive et forhold, der i dag anses for risiko fyldt, men ikke gjorde det på opførelsestidspunktet, vil det reelt betyde, dels at huseftersynsordningen ad bagvejen indfører nye standarder og/eller krav til funktion i byggeriet, der ligger udover hvad dagældende byggeregler foreskrev, dels at nye regler de facto får tilbagevirkende kraft. Dette gør sig også gældende for forhold med personrisiko, bc flugtveje ved brand eller bærende konstruktioners indretning. Bygningsansvarlige skal udelukkende angive uoverensstemmelser med hvad man må forvente for tilsvarende velholdte huse af samme alder og type. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at kontrolrapportens fejlangivelse vedrørende dette punkt fastholdes. 16. juli :02 Sagen Lukket 15

16 I - 4. Fundament/sokler i bygning A 4.0 Fundamentlsokler IB: Ingen bemærkninger 4.0 Fundament/sokler Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er en revne mellem murværk og betonpiade, placeret langs vestfacaden. Karakter: Kl Note: Der er muret sokkel på huset og vand der trænger ned bag betonpladen vil derfor holde murværket fugtigt i jordniveau. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke registreret. Den står i min opmåling, men er ikke iridsklrevet i rapporten Ingen bemærkninger. A3 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) 16juli Sagen lukket 16

17 Sagen Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 16. juli :02 lukket 17

18 6.4 Gulvafløb Fejlangivelse A3 I Beskrivelse af skade!mangel: Der er både en lodret og en vandret afstand mellem gulvafløbsskål og rist i brusenichen. Mellemrummet er udstøbt i beton. Karakter: K3 Note: Forholdet kan medføre utæthed i gulvkonstruktionen med risoko for udtrængning af vand og deraf følgende nedbydning af isolering og eventuelle installationer gulvet. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Jeg prøvede virkeligt ihærdigt med forskellige værktøjer, at få risten op, dette lykkedes ikke, hvorfor ieo så burde have skrevet, at forsøaet var aiort 7. Guvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 16. juli :02 Sagen lukket 18

19 - kælder 10. Indvendige trapper i bygning A 10.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 1 1. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? I hvilken periode har du boet på ejendommen? 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder / ventileret hulrum? - yder- og indervægge / skillevægge? - vinduer / døre? - lofter I etageadskillelser? - gulve? - tage 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder/ ventileret hulrum? 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / 16. juli :02 Sagen lukket 19

20 ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? 5.6 Er der en grundvandspumpe? 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak I skjulte rør? 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? 11. VVS-installationer Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Sælgers oplysninger er ikke udfyldt. A3 Note: Der er ikke redegjort for den manglende udfyldelse. Begrundelse for fejl: Manglende information. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var ikke tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner i.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A Sadeltag Hanebåndspær Taghældning - Tagbelægning Ydervæ ge A Hulmur A A 3.0 Vinduer og døre >35 grader Fiberarn,eret skifer Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten 16. juli :02 Sagen lukket 20

21 4.0 Fundament/sokler A I Andet; Type: Har ikke kunne konstateres, men formodes at være en blanding at beton og teglsten 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Terrændæk A Støbt i beton A Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: Har ikke kunnet konstateres 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A A Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve 8.0 Indervæ 9ge/skillevægge A Inder-/skillevægge - Murværk Inder-/skillevægge Lofter/etageadskillelser Let plactekonstruktion A Kommentar Loft stueplan i brædder. Loft tagrum i gips 10.0 Indvendige trapper A I Kommentar I Trætrappe med vanger og balustre i træ VVS-installationer A Fjernvarme A Gulvvarme, Type: Vandbdren 16. juli :02 Sagen lukket 21

22 Særlige forhold vedrørende vurderingen at tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat I Syns- og Skønsmand 47 15% 15% Ældre hus med ombygninger. 0 1% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og Skønsmand 47 15% 15% Ældre hus med ombygnniger Syns- og 0 1% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Ingen bemærkninger. Ikke angivet Lav Ingen bemærkninger. Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold 16 juli :02 Sagen lukket 22

23 Sagen Nævnets afgørelse 16. juli :02 - lukket 23

24 -. suppleant fra også Beskikket bygningssagkyndig Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten I Det er nævnets vurdering, at der tilstandsrapporten I er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet at bygningssagkyndig den 25. februar har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 18. maj Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand i og afsluttet den 18. maj Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. juni Torben Mahler mødte op under nævnets behandling af sagen og fremførte bemærkninger i det væsentlige som en uddybning af sine kommentarer til den foreløbige kontrolrapport. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revi sion. Under punkt 3.2 bygning A har et mindretal i nævnet bestående at. de bygningssagkyndiges organisationer og fra Statens Byggeforskningsinstitut stemt for at frafalde fejlangivelsen med følgen de begrundelse: Det kan principielt ikke pålægges bygningssagkyndige under huseftersynsordningen at skadesan give forhold, der var lovlige på tidspunktet for bygværkets opførelse, og som gennem vedligehold har opretholdt sin funktion. Hvis en sådan praksis blev indført, ville den medføre ændringer af, hvad der normalt anses for acceptabelt eller ikke acceptabelt, Gængs praksis ved domsto lene - er, at ting, der blev lavet lovligt på udførelsestidspunktet, vedbliver at være lovlige. Hvis en bygningssagkyndig skal ska desangive et forhold, der i dag anses for risiko fyldt, men ikke gjorde det på opførelsestidspunktet, vil det reelt betyde, dels at hus eftersynsordnin gen ad bagvejen indfører nye standarder og/eller krav til funktion i byggeriet, der ligger udover hvad dagældende byggeregler foreskrev, dels at nye regler de facto får tilbagevirkende kraft. Dette gør sig også gældende for forhold med personri siko, fx flugtveje ved brand eller bærende konstruktioners indretning. Bygningsansvarlige skal udelukkende angive uoverensstem melser med, hvad man må forvente for tilsvarende velholdte huse af samme alder og type. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at kontrolrapportens fejlangivelse vedrørende dette punkt fastholdes. 16. juli :02 Sagen lukket 24

25 Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. Baggrund: Det fremgår af 14, i bekendtgørelsen nr af 14. december 2012 om huseftersynsordningen, at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes at bygningssagkyndige. Næv net vurderer kvaliteten af de sagkyndiges arbejde gennem rutinemæssig kontrol af tilstandsrapporterne, jf. 12 i bekendtgørelsen nr. 20 at 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, og kan, jf. 7, af egen drift indlede en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig. Der er fastlagt retningslinjer for de sagkyndiges arbejde i Håndbog for de beskikkede bygningssagkyndige og i ordningens ob ligatoriske nyhedsbreve, jf. 11, nr. i, i bekendtgørelse nr. 18. Fejl i tilstandsrapporterne vurderes i relation til de konsekvenser, der kan være for brugerne, i form af økonomiske fejldispositio ner, personskaderisiko mv, Disciplinær- og klagenævnet har udarbejdet en vejledende vægtskala for tejlenes alvor. Skalaen kan ses på sekretariatets hjemmeside, Hvis en tilstandsrapport efter nævnets samlede vurdering af revisionsmaterialet findes fejlbehæftet, alvorligt fejlbehæftet eller uac ceptabel, vil det som udgangspunkt medføre en sanktion overfor den sagkyndige, jf. 3, stk. 1, eller 2, i lov nr af 21. decem ber 2010 om beskikkede bygningssagkyndige m.v. I værste fald, jf. stk. 3, vil den sagkyndiges beskikkelse i huseftersynsordnin gen blive inddraget. Konsekvenser af afgørelsen: En påtale gælder i 3 år fra det tidspunkt den meddeles den bygningssagkyndige. Så længe påtalen er gældende, kan en yderlige re påtale som følge af teknisk revision medføre en advarsel. En tredje påtale kan derefter medføre, at den sagkyndiges beskikkel se i huseftersynsordningen inddrages, eller at den sagkyndige pålægges en bøde på maksimalt kr. Hvis der foreligger en påtale, og en senere teknisk revision i sig selv indebærer en advarsel, kan det ligeledes medføre, at beskik kelsen inddrages, eller at der pålægges en bøde på maksimalt kr. Efter en påtale udtages der yderligere en af den beskikkede bygningssagkyndiges tilstandsrapporter til teknisk revision. Denne til standsrapport skal være dateret efter, at påtalen er meddelt. Klagevejledning: Nævnets afgørelse om en påtale til en beskikket bygningssagkyndig kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 10 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Afgørelsen kan, jf. 11 i lov om beskikkede bygningssagkyndige indbringes for domstolene efter dansk rets almindelige regler. Indbringelsen skal i givet fald ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den bygningssagkyndige. 16. juli :02 Sagen lukket 25

26 16. juli :02 Sagen lukket 26

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd. for ejendommen Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved dresse Thyrasvej 15, Toksværd Postnr. 4684 Dato 02-02-2015 By Holmegaard Udløbsdato 02-08-2015 H-15-0-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-032808

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere