SYNNØVE LIEN KIRSTEN MELDGAARD JØRGEN SCHYTTE. En lille bitte butik EN BERETNING FRA MALAWI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNNØVE LIEN KIRSTEN MELDGAARD JØRGEN SCHYTTE. En lille bitte butik EN BERETNING FRA MALAWI"

Transkript

1 SYNNØVE LIEN KIRSTEN MELDGAARD JØRGEN SCHYTTE En lille bitte butik EN BERETNING FRA MALAWI l æ r e r v e j l e d n i n g

2 En lille bitte butik EN BERETNING FRA MALAWI l æ r e r v e j l e d n i n g SYNNØVE LIEN KIRSTEN MELDGAARD FOTOS: JØRGEN SCHYTTE RESEARCH: KATHRINE TOFTKJÆR

3 Undervisningsmaterialet består af en elevbog En lille bitte butik, en lærervejledning, Lærervejledning til En lille bitte butik og et kassettebånd med historien indlæst af forfatteren. Materialet er velegnet til klassetrin Danida, Udenrigsministeriet Lærervejledning til En lille bitte butik Forfatter: Synnøve Lien og Kirsten Meldgaard Fotograf: Jørgen Schytte Illustrationer: art/grafik Research: Kathrine Toftkjær Sats og layout: art/grafik Tryk: Repro & Tryk, Skive Produktion: Udenrigsministeriets Informationssekretariat ISBN: De synspunkter, der er anført i denne bog, er forfatternes og ikke nødvendigvis sammenfaldende med Udenrigsministeriets.

4 Indhold Børnenes Ulandskalender Beskrivelse af materialet 5 Intentioner med materialet 5 Pædagogisk afsnit 7 Børns viden og erfaringer skal bruges 8 Det fysiske miljø / Klassens indretning 9 Anvisninger på brug af materialet 10 Om mind-map 10 Startfasen 11 Fordybelsesfasen 11 Om at arbejde med myterne og eventyrene 11 Afslutningsfasen 12 Generelle forslag til aktiviteter 13 Side-for-side-vejledning 14 En hund er en hund 14 En lille bitte butik 15 Held og uheld 16 En butik på ét ben 16 Land og by - og frikadeller 16 Andre måder at kede sig på 17 Jord er ikke det samme som snavs 17 Skolen uden bøger 18 Børn som mangler voksne 18 Først kom de først! Så kom vi først! 19 Alle bøffer i verden 19 Eventyr fra Malawi - Skildpadden og bavianen 20 Eventyr fra Danmark - Ræven og storken 22 Kopisider 24 Madopskrifter fra Malawi Spilleregler for Kalaha 26 Ønsker og behov 27 baggrundsstof 29 Fakta om Malawi og Danmark 30 Landet Malawi 31 Malawis flag og møntfod 31 Opdeling af landet, administration samt høvdinge og deres funktion 32 Klima 32 Skove 32 Buskland og savanne 33 Nyplantning 33 Savværk skovarbejdere 33 Træskæreri 34 Tre vigtige afgrøder 34 Landsbyen 34 Malawis befolkning 35 Beklædning og frisurer 35 Måltider 36 Børnene 36 Børnelege 37 Skolen 38 Valg af profession 40 At rejse på opdagelse 41 David Livingstone 41 Henvisninger 42 Litteraturhenvisninger 42 Danida 42 Adra 43 Børn i den 3. verden tidligere udgivelser 44

5 6 Børnenes Ulandskalender 1997 Danske børn giver hvert år 4-5 mio. kr. til et ulandsprojekt gennem køb af Ulandskalenderen. Denne indsamlingsform er unik for Danmark og sikrer, at børn i ulande skiftevis i Afrika, Asien og Latinamerika opnår større tryghed gennem forbedret sundhed, rent drikkevand eller mulighed for uddannelse. Overskuddet fra salget af Børnenes Ulandskalender 1997 går til den private humanitære organisation ADRA Danmark. I Malawi har ADRA børnehjem og projekter, hvor fattige børn og forældreløse børn får hjælp til skolegang, mad, tøj og arbejde. Ulandskalenderfilmene Hva nu, Bhatso? lokal hjælpeorganisation (SASO) finder man nye familier til børnene tæt på det miljø, de kender og er vokser op i. Bhatso og hans lillesøster skal bo hos en fjern tante og onkel i en nabolandsby, og han må derfor tage afsked med sin bedste ven, Dalitso. I den nye familie bliver Bhatso bror til pigen Alima, der er en af de andre hovedpersoner i filmene. På baggrund af hverdagslivet i landsbyerne Kawanga og Simpha og i fiskerbyen Lifuwu ved Malawi-søen, viser filmene i drama-dokumentarisk form, hvordan Bhatso integrerer sig, får nye venner, bliver en del af den nye familie og får et nyt liv. Filmene kan rekvireres fra de fleste amtscentraler og fra marts/april 1998 fra Statens Filmcentral. Børne- og Ungdomsafdelingen, Danmarks Radio Forfatter: Niels Lund Instruktør: Annette Tony Hansen Producent/kontaktperson: Tim Cenius Materialet En lille bitte butik om børn i Malawi udgives i forbindelse med Børnenes Ulandskalender 1997 et samarbejde mellem Danmarks Radio, Danida og danske børn om at skaffe penge til projekter for børn i Den 3. Verden. Drengen Bhatso er hovedpersonen i de tre film. Bhatso og hans søskende har mistet deres forældre på grund af AIDS. Filmene følger Bhatso gennem nogle uger. I filmens start bor han og hans søskende hos bedsteforældrene, men bedsteforældrene er for gamle til at klare så mange børn. Sammen med en

6 Beskrivelse af materialet 7 Materialet om Malawi kan anvendes fra børnehaveklasse til 3. klasse - afhængigt af, hvordan arbejdet tilrettelægges. Materialet består af: Elevbog En lille bitte butik indeholdende en beretning om oplevelser i Malawi. De enkelte episoder berettes af bogens fortæller til en lille hund, der har rollen som Spørge-Jørgen En hund er en hund En lille bitte butik Held og uheld Nogle gange lever vi godt En butik på èt ben Hvis man kun har én ting at sælge Land og by og frikadeller Alle har brug for træ Vandhunde, fisk og flodheste En slange med to hoveder Andre måder at kede sig på Der er ingen legetøjsbutikker Jord er ikke det samme som snavs Hvis der skal være mad til alle Skolen uden bøger Børn som mangler voksne Først kom de først! Så kom vi først! Fra gamle dage Alle bøffer i verden Mbonas regndans Illustrationer til denne del af bogen er dels farvefotos og dels vignetter af en tegnet hund. De to myter fra Malawi, En slange med to hoveder og Mbonas regndans, er begge illustreret med tegninger. angiver billedcollager med farvefotos og korte billedtekster. De enkelte collager har hver sit tema, som giver supplerende viden om livet i Malawi. Lærervejledning En lille bitte butik illustreret med sort/hvide fotos, indeholdende: Beskrivelse af materialet Intentioner med materialet Pædagogisk afsnit Anvisninger på brug af materialet Generelle forslag til aktiviteter - startfasen - fordybelsesfasen - Om at arbejde med myterne og eventyrene - slutfasen Side-for-side-vejledning Eventyret Skildpadden og bavianen Eventyret Ræven og storken Kopisider Baggrundsstof Henvisninger Danida Børnenes Ulandskalender Børn i Den 3. Verden - tidligere udgivelser i relation til Børnenes Ulandskalender. Et lydbånd med forfatteren Thomas Windings egen oplæsning af historien. Film fra DR Hva nu, Bhatso? Fås hos Statens Filmcentral og på amtscentralerne. intentioner med materialet Intentioner med dette materiale er, at eleverne i børnehaveklasse til 3. klasse får indblik i vilkårene i et land, hvor livsbetingelserne er meget anderledes end i Danmark bliver bevidste om, at børns ønsker og behov grundlæggende er de samme i Danmark og i Malawi kommer til at reflektere over menneskers forskellige vilkår, kultur og værdier får forståelse for, at mennesker er ligeværdige får indtryk af livet i det land, hvortil overskuddet fra Børnenes Ulandskalender går.

7

8 Pædagogisk afsnit Børns viden og erfaringer skal bruges 8 Det fysiske miljø/klassens indretning 9 Anvisninger på brug af materialet 10 Om mind-map 10 Startfasen 11 Fordybelsesfasen 11 Om at arbejde med myterne og eventyrene 11 Afslutningsfasen 12 Generelle forslag til aktiviteter 13 Side-for-side-vejledning 14 En hund er en hund 14 En lille bitte butik 15 Held og uheld 16 En butik på ét ben 16 Land og by - og frikadeller 16 Andre måder at kede sig på 17 Jord er ikke det samme som snavs 17 Skolen uden bøger 18 Børn som mangler voksne 18 Først kom de først! Så kom vi først! 19 Alle bøffer i verden 19 Eventyr fra Malawi - Skildpadden og bavianen 20 Eventyr fra Danmark - Ræven og storken 22 Kopisider 24 Madopskrifter fra Malawi Spilleregler for Kalaha 26 Ønsker og behov 27

9 10 BØRNS VIDEN OG ERFARINGER SKAL BRUGES! For at sikre, at undervisningen bliver både levende, engagerende og bevidsthedsskabende for elever i de første skoleår, er det vigtigt at forholde sig til nogle pædagogiske nøglebegreber. Børn i dag ved meget, når de starter i skolen. De har gennem de første år af deres liv tilegnet sig viden og erfaringer fra tv, lydbånd, bøger, tegneserier, film, søskende osv., og de har dannet sig forestillinger om deres omverden. Derfor er det vigtigt, at børn allerede i skolestarten får mulighed for at anvende deres forhåndsviden og sætte den i relief til ny viden, nye erfaringer og nye måder at se omverdenen på. Gennem arbejdet i skolen skal børn opleve, at det er spændende og berigende at forholde sig aktivt til det, de hører, og det, de ser. De skal opleve relevansen af at være aktive deltagere i undervisningssituationen. Det betyder i praksis, at de skal indgå i forskellige aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af nyt stof. At give børn mulighed for at fordybe sig, involvere sig og forholde sig til nye problemstillinger kræver både tid og rum - tid og rum for tanker, fantasier, overvejelser og tid og rum for fysisk udfoldelse. Derfor skal arbejdet tilrettelægges som et glidende forløb, hvor problemstillinger opstår og afføder spørgsmål, diskussioner, overvejelser og behov for mere viden. Elevernes kommentarer og forslag skal tages alvorligt og indgå i undervisningen som naturlige elementer. Dette vil føre til større grad af motivation og ansvarlighed. For at denne form for undervisning skal lykkes, må læreren i arbejdsprocessen fungere som inspirator, igangsætter, provokatør og gå ind i arbejdet sammen med eleverne - med ægte engagement. Et væsentligt element i denne form for undervisning er de katalyserende eller coachende spørgsmål, som er med til at låse op for elevernes skjulte potentialer. Se nærmere omtale i afsnittet Anvisninger på brug af materialet. Jo mere kvalificeret læreren formår at stille spørgsmål, jo bedre lykkes det at bringe elevernes viden, tanker, forestillinger og fantasi i spil, og jo mere aktive, engagerede og motiverede bliver eleverne for at få mere viden om det aktuelle stof. I arbejdet med materialet om Malawi tages udgangspunkt i elevernes virkelighed og livsvilkår i Danmark. Lidt efter lidt tilføres mere viden om Malawi, og der skabes gradvis bevidsthed om ligheder og forskelle i de to lande.

10 11 DET FYSISKE MILJØ/ KLASSENS INDRETNING For eleverne er det spændende og igangsættende at have mulighed for at udsmykke klasselokalet undervejs i et emneforløb. Derfor skal der være god plads til at udstille elevarbejderne, efterhånden som de er færdige. Det gode resultat af denne udsmykning afhænger i høj grad af, hvordan figurer, selvlavede bøger, billeder m.v. sættes op/hænges op. Det er vigtigt, at eleverne til dette får hjælp af den voksne, som derved viser barnet, at dets arbejdsindsats bliver respekteret og værdsat. Der skal fra emnets begyndelse være sat plads af til udstillinger, og der skal være lagt op til, at mulighederne for udfoldelser er optimale. Der skal kunne arbejdes individuelt, i grupper eller klassevis, afhængigt af aktiviteterne. Der skal kunne laves rollespil, danses, laves samtalerunder, lyttes til oplæsning af myter og eventyr i en tæt fortællekreds. For at tilgodese differentieringsbehovet, må der være let adgang til mange former for materialer. Der skal være adgang til at arbejde med bogstaver, til at læse bøger af forskellig sværhedsgrad, til at kigge billeder, og der skal være alle mulige redskaber og materialer til manuelle aktiviteter, til at tegne, male, klippe, sy, flette, forme, lave bolde osv. Alle materialer skal have en fast plads, som er tydeligt markeret med ord- og symbolkort, så det er nemt både at finde tingene og - lige så vigtigt - at sætte dem på plads igen. Når eleverne har adgang til mange forskellige former for materialer, og rum til at arbejde med dem, bliver de selvhjulpne og kreative. Dette giver rige muligheder for differentiering.

11 12 Anvisninger på brug af materialet Om Mind-map Mind-map kan bruges, når et emne skal planlægges. Mind-mapping er en metode, der gør det muligt at få overblik over og struktur på et forløb, samtidig med at fleksibiliteten bevares. Ved at benytte mind-map kan man udvikle sin egen kreativitet og være i stand til at planlægge og udvikle dynamiske undervisningsforløb. Princippet er, at vi husker i billeder. Derfor bygges et mind-map op som et træ med billeder (symboler) og stikord på træets grene. Det er en god ide at anvende blokbogstaver til stikordene og at tegne så mange vignetter som muligt for at undgå lange forklaringer. Opbygningen af et mindmap følger strukturen i et ur, så træets grene peger ud mod kl. 1, kl. 3 osv. Læs mere uddybende om mind-maps i bogen Sådan bruger du MIND-MAPS af Mogens Kirckhoff, Forlaget Moki ApS. have forberedt en slutning - en afslutningsfase, der giver eleverne lyst til at bruge det indlærte. ET MIND-MAP OM MALAVI På skitsen er vist eksempler på, hvordan et mind-map kan laves før og under et emneforløb om Malawi. Vi må forestille os, at vi hænger i luften og kigger ned i en trækrone. Hovedemnet skrives i midten - i træets stamme. Der startes med en hovedgren klokken 1. Det er vigtigt med en god og fængende start! Vi følger urets viser og sætter hovedgrene på næste klokkeslæt, f.eks. 2, 3, 4, 6, 8 og 10. Der skal være plads til nye delemner, når der opstår behov for det i undervisningsforløbet. Sidegrene og kviste bygges op på samme måde - med underpunkter og med plads til flere undervejs. Ved sidste hovedgren klokken 12 er det vigtigt at

12 13 startfasen Da det samlede materiale er henvendt til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse, må børnehaveklasselederen eller læreren vælge at starte emnet med hensyntagen til klassetrin og elevernes interesser og formåen. Eksempler: 1. Klassesamtale ud fra følgende spørgsmål: Hvordan synes I, at alle børn skal have det for at have det godt? 2. Myten Mbonas regndans læses op. Efterfølgende klassesamtale ud fra følgende spørgsmål: Hvordan tror I, der er i det land, hvorfra denne historie stammer? 3. På et verdenskort eller en globus vises Danmarks og Malawis beliggenhed. Ved hjælp af længde- og breddegrader samt diverse signaturer findes frem til forskellene på de to lande med hensyn til klima m.m. fordybelsesfasen Om side-for-side-vejledningen Til hvert af bogens afsnit er der i side-for-sidevejledningen givet forslag til hvilke temaer, der kan belyses hvad der kan fokuseres på i de enkelte temaer hvad der kan fortælles/forklares mere om aktiviteter. I arbejdet med de forskellige temaer anvendes katalyserende eller coachende spørgsmål. Formålet med at anvende denne type spørgsmål er at låse op for elevernes skjulte potentialer. Spørgsmålene kan være med til at få elevernes ubevidste viden og erfaringer trukket frem. Det væsentlige i dialogen er, at svarene på spøgsmålene ikke er givet på forhånd, og at de ikke kan besvares med et ja eller et nej. Spørgsmålene skal være med til at afføde nye spørgsmål, nye tanker og overvejelser, og dermed bringe dialogen videre og dybere ind i de berørte problemstillinger. Eksempler på katalyserende og coachende spørgsmål: Hvad tror du Hvilken form for kunne de have Hvad er dit umiddelbare indtryk Hvem kunne du ellers forestille dig Hvor stor forskel På hvilken måde kunne Er der noget andet, der kunne Baggrundsstof Supplerende viden findes i lærervejledningens afsnit med baggrundsstof. Det anbefales, at læreren eller børnehaveklasselederen har læst dette i forvejen. I side-for-side-vejledningen henvises under de enkelte temaer til relevante afsnit i baggrundsstoffet. Om at arbejde med myterne og eventyrene I elevbogen findes to myter fra Malawi: En slange med to hoveder og Mbonas regndans. Myter handler om det uforklarlige. Om hvordan det onde kom ind i tilværelsen, om hvordan vi beskytter os imod det, om forvandlinger, om at få den gode lykke eller om at få den velfortjente straf. Og alt sker på magisk vis. Ethvert folk har sine myter, der er fortalt gennem generationer. Fortællerne har lagt til, trukket fra, ændret her og der, men kernen er bestandig. Myterne handler om væsener og begivenheder uden for tid og rum. De tager farve efter de livsvilkår, mennesker lever under forskellige steder i verden. I Mbonas regndans hører vi f.eks. om, hvor katastrofalt det er, når der ikke kommer regn, så alt på markerne visner. I en sådan situation må man tage magien til hjælp. I lærervejledningen findes Skildpadden og bavianen, et eventyr fra Malawi, samt Storken og ræven, et eventyr fra Danmark. Eventyr er ofte vandrehistorier, som har samme grundtema/kerne, men bliver fortalt med de forskelle, som er karakteristiske for netop de lande, hvori de fortælles.

13 14 De to eventyr er velegnede til at synliggøre dette for eleverne i den målgruppe, materialet henvender sig til, fordi der er såvel klare ligheder som klare forskelle. Efter at myterne og eventyrene er læst op, kan der arbejdes i dybden med dem gennem spørgsmål/svar/ samtale. Eleverne skal have lejlighed til at give udtryk for deres følelser, deres undren, deres optagethed af det eventyrlige, det mytiske, det mystiske. De skal desuden have lejlighed til at udtrykke sig på andre måder end den verbale og til at vælge aktivitet efter interesse og formåen. Det kan bl.a. gøres på følgende måder: Lav en tegneserie eller en foldebog om en regndans. Skriv ord eller en sætning til hvert billede. Lav en historie om to dyr, der narrer hinanden. Lav Klassens Bog om Magi. Skriv hver en historie om at bruge magi. Illustrer historierne og saml dem til sidst i en fælles bog. Digt et eventyr om en dreng eller en pige i Malawi. Læs det op i klassen. Lav evt. tegninger til og vis dem på OH-projektoren under oplæsningen. Vælg episoder fra en af myterne eller eventyrene. Lav tegninger, malerier eller akvarelbilleder, som illustrerer episoderne. Sæt dem i passepartout og hæng dem op i klassen. Lav en regndans. Find sammen i grupper og vælg musik, eller lav selv trommerytmer, som I kan danse efter, mens I kalder på regnen. Vælg et ord fra en af historierne. Find rimord til det valgte ord og lav så en remse. Eks.: slange, bange, lange Lav også et digt, hvor hver linje ender med et af ordene. Digtet kan evt. laves som klassens fællesdigt, hvor læreren skriver elevernes forslag til linjer på tavlen. Til sidst ordnes alle linjer til et digt. Digtet kan evt. læses op som en rap. AFSLUTNINGSFASEN Eksempel: På et A4-ark laves 10 tegninger af ting og af menneskelige samværssituationer. Eleverne får parvis udleveret et ark, hvorefter læreren instruerer ( se kopiside 27): I har nu hørt noget om, hvordan børn i Malawi har det, hvad de arbejder med, leger med osv. Forestil jer, at I er børn i Malawi, og at I tænker som børn i Malawi. Snak sammen om, hvad I bedst kan undvære af det, der er tegnet på jeres ark. Sæt X over de fire billeder, I er blevet enige om, at I bedst kan undvære. I får fem minutter! Efter at de fem minutter er gået, får eleverne besked på at sætte kryds over endnu fire billeder, igen i løbet af fem minutter. Herefter skrives på klassens tavle, hvilke to billeder (tegninger) hvert par har ladet stå uden krydser. Eleverne skal så parvis forklare og argumentere for, at netop dette er vigtigt for et barn i Malawi. I den efterfølgende diskussion i forbindelse med valget af de vigtigste ting/menneskelige relationer, lægges op til en samtale ud fra flg. spørgsmål: Hvis I ikke var instrueret om at tænke som børn i Malawi, men som jer selv, hvordan ville I da have valgt? Begrund, hvad I evt. ville have valgt anderledes, og hvorfor I valgte anderledes.

14 Generelle forslag til aktiviteter 15 Ud over de specifikke arbejds- og aktivitetsforslag i side-for-side-vejledningen, kan der arbejdes med nogle af de nedenstående eksempler: Rollespil Et kortere handlingsforløb spilles for et indbudt publikum eller for klassekammeraterne. Replikkerne kan eleverne finde på undervejs i forløbet. Eksempelvis kan det være en person med en lille butik, der gerne vil sælge/bytte varer med en anden person med en lille butik. Historie med en ny synsvinkel Lad en elev fortælle et hændelsesforløb, som om han/hun var en person fra landet Malawi. Eksempelvis kan det være drengen med colaflasken, der fortæller om sit væddemål med børnene, der har samlet græshopper. Dialog To elever forestiller sig, at de er i Malawi og taler sammen om det, de oplever, mens de arbejder eller leger. Eksempelvis kan de arbejde sammen i tobaksmarken, eller de kan løbe om kap med deres meloner. Formbog Lav en formbog, hvor omslaget til bogen laves i karton, der har en form, som passer til indholdet. Alle siderne klippes i samme facon som omslaget. Eksempelvis en græskarbog, en hundebog, en fiskebog. folde ud - bog Bogen laves som en tegneserie - en rækkefølge af billeder med tekster. Billeder og tekster klæbes op på karton, der er foldet som en harmonika. Fællesbog Alle elever bidrager til en fællesbog med illustrationer og tekster om Malawi. Bogen kan laves i kæmpeudgave (50 x 75 cm). Tegneserie Tegnestriber indeholdende tegninger og tekster, der viser et handlingsforløb. Eksempelvis nogle børn, der samler træstykker, snitter figurer og sælger dem i deres lille butik. Kan også danne udgangspunkt for et rollespil. Vægordbog med ordkort Billede/tegning med ord sættes på kartonstrimmel. Ordkortene sættes på opslagstavlen, så eleverne kan se dem, mens de skriver historier. Vægordbog med lommer 28 plastlommer, hver markeret med et bogstav, hænges op på et centralt sted i klassen. I lommerne lægges ordkort, efterhånden som de laves i forløbet. Eleverne henter ord fra lommerne, når de har behov for hjælp til at anvende specifikke udtryk i relation til emnet. Billedbøger / Udstilling I klassen findes et sæt af forskellige bøger med tekst og billedstof - et klassebibliotek, der passer til arbejdet om Malawi. Bøgerne stilles åbne i vindueskarme, på hylder og på borde, så eleverne kan kigge ind i bøgerne og blive inspireret til at se nærmere på dem.

15 16 side-for-side-vejledning Elevbog EN HUND ER EN HUND EN HUND ER EN HUND Læs side 8-12 og se godt på billederne. Temaer 1 Hvem er vi, og hvor bor vi - og hvad er alle børns grundlæggende behov? 2 Opdagelsesrejser og rejse på opdagelse 3 Paradisets have? fokus på1 Hvem er vi, og hvor bor vi - og hvad er alle børns grundlæggende behov? - Hvad har vi brug for hver dag for at have det godt? - Hvad tror I, børn andre steder i Danmark har brug for? - Hvad tror I, børn i Malawi har brug for? fortæl og forklar - om Danmarks og Malawis beliggenhed på jordkloden (brug landkort eller globus) - udvalgte faktaoplysninger om henholdsvis Malawi og Danmark (se LV s Fakta om Malawi og Danmark) - om klimaforhold - nedbør, temperatur (se LV s Klima) - om de forskellige betegnelser, et folk kan have efter den verdensdel, det land, den by de bor i, eller den familie de tilhører. fokus på 2 opdagelsesrejser og rejse på opdagelse - Hvad vil det sige at opdage noget? - Hvad har I f.eks. opdaget? - Hvad har I opdaget, når I har været på en tur eller en rejse? - Hvad kommer I til at tænke på, når I hører ordet opdagelsesrejsende? fortæl og forklar - om opdagelsesrejsende (se LV s At rejse på opdagelse. Her er også et afsnit til oplæsning) - om forskellen mellem at være opdagelsesrejsende i traditionel forstand og at rejse til et land, der er opdaget, men som er ukendt for en selv. Hver elev laver en lille tegning (10 cm x 10 cm) med en opdagelse, de selv har gjort. Alle illustrationer sættes på en stor fællesplakat med overskriften: VORES OPDAGELSER. fokus på3 paradisets have? - Hvordan forestiller I jer, der ser ud i Malawi? Lav malerier på A3-papir og sæt dem op som en lang frise.

16 17 en lille bitte butik Læs side og se godt på billederne. Temaer 1 Skiltning 2 Varer 3 At handle fokus på1 skiltning - Hvordan kan vi vide, hvilke varer en butik i Danmark sælger - før vi går ind i den? - Hvordan kan folk i Malawi vide, hvad de kan få i deres butikker? - Hvilke forskelle og ligheder er der på skiltning i Danmark og i Malawi? - Hvorfor mon der er forskelle? fokus på2 varer - Hvor kommer varerne til butikkerne i Danmark fra? - Hvilke varer, som både dyrkes, forarbejdes og fremstilles i Danmark, kender I? - Hvilke varer, som kommer fra andre lande, kender I? - Hvordan tror I, det er i Malawi - og hvorfor mon? fortæl og forklar - om hvorfor Danmark importerer varer fra andre lande, om mangel på råstoffer og om billig arbejdskraft - om hvorfor varer i Malawi primært stammer fra landet selv, om råstoffer og forarbejdning, og om hvad det betyder for befolkningen, at den skal brødføde sig selv - også når høsten slår fejl. fokus på3 at handle fortæl og forklar - hvordan varer i Malawi betales dels med penge og dels med andre varer eller ydelser - hvordan handel i Malawis landområder er udpræget byttehandel - evt. om naturaliehandel i Danmark i gamle dage. Side Elevbog en lille bitte butik fortæl og forklar - om analfabetisme (se LV s Fakta om Malawi og Danmark) - om mangel på ressourcer, f.eks. elektricitet, papir, glas.

17 18 Elevbog HELD OG UHELD en butik på ét ben LAND OG BY - OG FRIKADELLER HELD OG UHELD Læs side og se godt på billederne. en butik på ét ben Læs side og se godt på billederne. LAND OG BY - OG FRIKADELLER Læs side og se godt på billederne. Temaer 1 Butikker 2 Skov, træ og madlavning 3 Søen, fiskeri og fisk fokus på1 butikker - Hvor og hvordan køber og sælger man varer i Danmark? - Hvordan gør de i Malawi? - Hvorfor tror I, der er forskel på måden, man køber og sælger varer i Malawi og i Danmark? fortæl og forklar - at alle mennesker i Malawi kan lave sig en butik - kan købe, sælge og bytte varer - at vi i Danmark også har små butikker, typisk ved vejkanten eller ved stalddøren. Lav små butikker, som de gør i Malawi. Gruppevis vælges, hvilke varer man vil fremstille og sælge/bytte. Det kan f.eks. være postkort, lerfigurer, kager, halskæder, stoftryk, vævede stykker og knyttede nøgleringe. Fremstil varerne og lav skiltning, der med tegninger viser varerne - se fotos i elevbogen side Lad eleverne handle/bytte med hinanden. Tal om, hvad forskellen er på en butik med faste priser og på en butik, hvor man kan lave en byttehandel eller prutte om prisen. fokus på2 Skov, træ og madlavning - Hvad ved I, man bruger træ til i Danmark? - Hvad tror I, man bruger træ til i Malawi? fortæl og forklar - om hvad det kan komme til at betyde, når man driver rovdrift på skove - om hvad der gøres rundt om i verden for at hindre rovdrift og sikre nyplantning (se LV s Nyplantning) - om brænde i forbindelse med den daglige madlavning (se LV s Savværk - skovarbejdere) - om mad og måltider (se LV s Måltider). Lad eleverne fremstille nogle af retterne fra Malawi. Der er opskrifter på Majsgrød og Kogt græskar (se Kopisiderne 24 og 25).

18 19 fokus på3 Søen, fiskeri og fisk fortæl og forklar - om de mange arter af ferskvandsfisk (se LV s Landet Malawi) - om fisk som fødemiddel - om hvad en parasit er - om hvilken betydning det har for folkene ved søen, at der er parasitter. Lav modeller af ferskvandsfisk i avispapir og hæng dem op i klassen som dekoration. Fiskene fyldes ud med sammenkrøllet crepepapir eller køkkenrulle, klipses sammen rundt langs kanten og males med plakatfarver. ANDRE MÅDER AT KEDE SIG PÅ Læs side og se godt på billederne. JORD ER IKKE DET SAMME SOM SNAVS Læs side og se godt på billederne. Temaer 1 Lege og legetøj 2 At bruge jord fokus på1 Lege og legetøj - Hvorfor leger I? - Hvad leger I? - Hvad leger I med? - Hvad hører vi i historien om børns leg og legetøj i Malawi? - Hvilke forskelle er der på jeres lege og legetøj og deres - og hvorfor? fortæl og forklar - om hvordan børn i Malawi leger, både når de hjælper til, og når de har fri (se LV s Børnene + LV s Børnelege) - at de fremstiller legetøj af brugte materialer og af, hvad der er rundt om dem, f.eks. meloner og palmeblade. Lær eleverne at spille Kalaha (se LV s Børnelege + kopiside med spilleregler til Kalaha s. 26). Lad eleverne fremstille bolde af strimlede plastikposer. fokus på2 At bruge jord fortæl og forklar - at jorden i Malawi kan sammenlignes med vores sand, når det gælder legemuligheder. Lav tegninger som viser, hvordan der leges både med og i sand i Danmark. Side Elevbog andre måder at kede sig på jord er ikke det samme som snavs

19 20 Elevbog skolen uden bøger børn som mangler voksne skolen uden bøger Læs side og se godt på billederne. Tema 1 Skolegang i Malawi fokus på1 Skolegang i Malawi fortæl og forklar - om hvorfor en stor del af eleverne må undervises udendørs - hvorfor alle ikke går i skole - om hvordan drenge flokkes ved en pigeskole for at opsnappe lidt lærdom (se LV s Skolen). børn som mangler voksne Læs side og se godt på billederne. Temaer 1 Børn uden forældre 2 Børns basale behov fokus på1 Børn uden forældre fortæl og forklar - om begrebet gadebørn - om hvordan gadebørn bliver hjulpet til at komme i skole - at børn i Danmark typisk arbejder for at få lommepenge, mens gadebørn i Malawi må arbejde for at opretholde livet. fokus på2 Børns basale behov fortæl og forklar - om hvordan børnene hos sygeplejersken Terry får dækket nogle af deres basale behov, f.eks. tryghed ved at have et sted at bo opmærksomhed ved at hun engagerer sig i at lære dem noget fællesskab ved at bo og arbejde sammen - om at alle børn i hele verden har nogle basale behov evt. kan Maslows behovspyramide bruges som forklaringsmodel. Se illustrationen!

20 21 først kom de først! så kom vi først! Læs side og se godt på billederne. alle bøffer i verden Læs side og se godt på billederne. Temaer 1 Magt og undertrykkelse 2 Hjælpearbejde fokus på1 Magt og undertrykkelse fortæl og forklar - om hvordan forskellige folkeslag/lande har taget magten over Malawi-folket og udnyttet dem og landets rigdomme - om hvordan mange lande i Europa har haft kolonier i Afrika og har været med til at tømme landene for deres naturlige ressourcer - eksempelvis elfenben. fokus på2 Hjælpearbejde fortæl og forklar - at netop fordi mange lande i Afrika er blevet undertrykt, og deres naturlige ressourcer er stjålet, bliver der iværksat bistandsprogrammer for at rette op på det - bl.a. gennem Danida (se LV s Danida). - at mange bistandsprogrammer går over meget lang tid, fordi det er vigtigt at få befolkningen til at indgå i programmerne på deres egne præmisser. Side Elevbog først kom først! så kom vi først! alle bøffer i verden

1 IDA-MARIE RENDTORFF GEPARD-DRENGEN

1 IDA-MARIE RENDTORFF GEPARD-DRENGEN 1 IDA-MARIE RENDTORFF GEPARD-DRENGEN 2 Ida-Marie Rendtorff Ida-Marie Rendtorff er ikke helt sikker på lige præcis, hvornår hendes forfatterskab begyndte. Måske var det dengang, hun som 3-årig drak blæk.

Læs mere

Martin i Ghana L r a--- ervejledning

Martin i Ghana L r a--- ervejledning Martin i Ghana L a - rervejledning Indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen 8 Landsbyen Sankt Gabriel 10 Martin besøger en høvding 12 Zogg en lille klinik på landet 14 På marked

Læs mere

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN 2 GEPARD-DRENGEN, LÆRERVEJLEDNING FORFATTER: Michael Larsen FOTO: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen, Michael Larsen m.fl. LAYOUT, REPRO OG PRODUKTION: Morten Bak, Grafisk Design,

Læs mere

BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE

BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE BØRNENES U-LANDSKALENDER Måne båden Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE Danida i Niger Danidas arbejde i Niger er især fokuseret omkring landets store miljøproblemer. Vand er ikke nemt

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Af Charlotte Blay Foto: Jørgen Schytte. Illustrationer: Ursula Seeberg og Ib-K

Af Charlotte Blay Foto: Jørgen Schytte. Illustrationer: Ursula Seeberg og Ib-K Børnenes U-landskalender 2012 Elevbog 1 Af Charlotte Blay Foto: Jørgen Schytte. Illustrationer: Ursula Seeberg og Ib-K Ghana af Charlotte Blay 4 Kapitel 1 5 Det er ikke så længe siden, de fik en skole

Læs mere

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN.

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. 1 Introduktion. Side 3 Vores lærings- og udviklingsforståelse. Side 4 Barnets alsidige personlige udvikling. Side 5 Sociale kompetencer. Side 8 Sprog. Side 10 Krop og

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale Hele Verden i Skole 2010 Lærermateriale 1 Indhold Velkommen til Hele Verden i Skole 2010 / 3 IBIS hvem er vi? / 3 Hele Verden i Skole-kampagnen / 3 Global undervisning en del af folkeskolens Fælles Mål

Læs mere

Chen og Thong i Laos - i bjergbyen med floder af frugt

Chen og Thong i Laos - i bjergbyen med floder af frugt LÆRERVEJ LEDN I NG Chen og Thong i Laos - i bjergbyen med floder af frugt Af Kis Bonde d Indhold 4 BESKRIVELSE AF MATERIALERNE 4 BØRNENES U-LANDSKALENDER FAKTA OG BAGGRUND 7 GENERELT OM LÆRERVEJLEDNINGEN

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Livet efter tsunamien

Livet efter tsunamien Livet efter tsunamien fire unge fra indonesien fortæller Lærervejledning d+ Titel: Livet i tsunamiens ruiner fire unge fra Indonesien fortæller, lærervejledning Materialet består af: En elevbog, en lærervejledning,

Læs mere

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO Vidste du at Ghana er verdens næststørste producent af kakaobønner? Danmark købte og sendte slaver fra Guldkysten (i dag Ghana) over Atlanten til Dansk Vestindien? For at forbrænde en chokoladebar skal

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget Aktivitetshæfte for bævere og ulve KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget vejledning.indd 1 18-08-2004, 11:26 KFUM-Spejderne og Scouts of Mongolia KFUM-Spejderne har et samarbejdsprojekt med spejderne

Læs mere

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47 Alle børn har ret til uddannelse. IBIS er med til at sikre, at alle børn i verden kommer i skole. Når du læser historierne i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på børns ret til skolegang. LÆSERAKETTEN

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Rejser i Oman. Lars Brodersen

Rejser i Oman. Lars Brodersen Rejser i Oman Lars Brodersen Forord Alle bøger udgivet i Oman indledes med et billede af Sultan Qaboos og på alle offentlige kontorer hænger et billede af Sultan Qaboos. Med god grund. Omanerne er nemlig

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel Tropisk træ i din hverdag bæredygtig handel Her er et skærebræt. Og? - vil du nok sige. Det er jo bare et skærebræt! Både ja og nej. På den ene side er det et helt almindeligt skærebræt, som vi bruger

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 5.-6. KLassetrin Faget Idræt arrangører: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord

Læs mere