HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323"

Transkript

1 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer, og glas, flasker, pap, papir og andet skal afleveres i de i området opstillede beholdere. ALMENT Lejeren, dennes husstand eller besøgende må ikke udvise en støjende eller truende adfærd, der kan genere naboerne, folkevalgte og ansatte. Lejeren, dennes husstand eller besøgende er pligtig til at efterkomme henstillinger, husordensreglement, opslag m. v., der på boligorganisationens vegne meddeles af afdelingsbestyrelse og boligorganisationens funktionærer. Er en lejer, dennes husstand eller besøgende skyld i forurening af en hver art, skal lejeren straks og uopfordret drage omsorg for nødvendig rengøring. Beskadigelse skal meddeles ejendomsfunktionæren. CYKEL- OG KNALLERTKØRSEL Det er ikke tilladt at køre på gangarealer og fortove. DØRE Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede. Alle aflåselige døre skal være låst. Branddøre må aldrig blokeres. Der skal indhentes tilladelse ved ejendomsfunktionæren inden montering af dørkikkerter. ELINSTALLATIONER Der skal hos boligorganisationen indhentes tilladelse ved ændring af faste elinstallationer, og fejl skal omgående meldes til ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller udenfor normal arbejdstid boligorganisationens vagtcentral. ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED Der må ikke drives erhvervsmæssig virksomhed i afdelingen uden boligorganisationens skriftlige tilladelse. Side 1 af 5

2 FODRING AF FUGLE OG DYR Af hensyn til bl.a. rottefaren er fodring ikke tilladt. HUSDYR Ønsker du at anskaffe et husdyr, eller har du et ved indflytningen i afdelingen, skal du søge om husdyrtilladelse. Du kan enten udskrive ansøgningen HER henvende dig til afdelingsbestyrelsen for at få udleveret et ansøgningsskema om tilladelse til husdyrhold. Ansøgningsskemaet skal i udfyldt stand afleveres til afdelingsbestyrelsen senest 8 dage efter indflytning. I denne afdeling er det tilladt at holde max. 1 husdyr pr. lejemål; 1 hund eller 1 kat. Det er ikke tilladt at holde andre former for pelsdyr, slanger, krybdyr m.v. 1. Der skal være tegnet ansvarsforsikring på hunde, som skal forevises afdelingsformanden senest 8 dage efter anskaffelse af hunden. 2. Hunde skal altid holdes i snor og bære halsbånd, som er forsynet med skilt der angiver ejerens navn og adresse, inden for afdelingens område, ligesom de ikke må luftes på afdelingens veje og fællesarealer. Eventuelle uheld fjernes naturligvis straks af hundens ejer. 3. Katte skal altid holdes i snor, være øremærket eller have chip. Katte skal være neutraliseret. 4. Husdyret må ikke være til nogen gene for afdelingen og dens beboere. 5. Klage/-r over misligholdelse af reglerne vil medføre krav om fjernelse af pågældende husdyr, samt husdyrtilladelsens tilbagekaldelse. Tilladelsen kan i givet fald ikke generhverves. 6. Muskel- og kamphunde er ikke tilladt iflg. gældende lovgivning. 7. Klager og lignende rettes direkte til AlmenBo, der træffer beslutning om tilbagekaldelse af tilladelsen til husdyrhold. 8. Husdyr må tages i pleje i 3 uger og skal meddeles til afdelingsformanden. Punkt 1 gælder også for dyr i pleje, blot skal forsikringspolice forevises straks ved starten af hundens ophold i afdelingen. 9. Det er ikke tilladt at opstille hundehus eller indrette løbegård i de til boligen tilhørende haver. Side 2 af 5

3 KÆLDER-/PULTERRUM Kælder-/pulterrum må ikke benyttes til beboelse og overnatning, og skal altid være aflåsede, og evt. vinduer skal være lukkede. Frysere og lignende må ikke opstilles i rummene. MUSIK/STØJ Musikinstrumenter, radioanlæg, TV, computer, elektroniske apparater af enhver art skal benyttes med omtanke og for lukkede døre og vinduer, således lydniveauet ikke er til væsentlig gene for naboerne i afdelingen. OPVASKE-/VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLER Opvaske-/vaskemaskiner og tørretumbler må kun opsættes efter ansøgning til boligorganisationen. Installation skal foretages af autoriseret installatør. Ansøgning kan hentes på hjemmesiden under Selvbetjening. PARKERINGSAREALERNE Campingvogne, trailere og lignende må kun parkeres i afdelingen, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i op til 2 døgn. Parkering af busser, uindregistrerede køretøjer samt køretøjer over 3500 kg er ikke tilladt på afdelingens parkeringsarealer. Ej heller på brandveje og boligveje. På parkeringsarealerne skal der parkeres hensynsfuld, og således der ikke blokeres for køretøjets ind- og udkørsel. PARABOLER Regler for montage af paraboler, Ranunkelvej , 8471 Sabro. Tilladelsen til opsætning af parabol kan kun udstedes, såfremt lejeren ønsker et eller flere programmer, der IKKE tilbydes af afdelingens tv udbyder (uanset om man skal tilkøbe ekstra TVpakker eller anskaffe ekstra udstyr for at modtage de ønskede kanaler). Ansøgning kan hentes på hjemmesiden under Selvbetjening. Boliger med tilhørende sydvendt have: Parabolen skal monteres på et stativ / rør i haven, hvor den øverste kant af parabolen maksimalt må være 1,2 m over terræn- / jordniveau jf. skitse 1 herunder. Parabolen skal placeres således, at den ikke eller kun i ringe omfang, kan ses af andre beboere / forbipasserende mv. Side 3 af 5

4 Lejeren har pligt til, at reetablere huller, afskalninger af maling og andre skader, der er opstået i forbindelse med montagen / nedtagningen af parabolen og dertilhørende ledninger og udstyr. Såfremt lejeren ikke kan og/eller vil forestå udbedring af ovennævnte fejl og mangler, kan foreningen lade dem udføre for lejers regning. Tilladelsen kan ikke overdrages mellem fra- og tilflytter i en lejlighed. SKITSE 1 Højest 1,2 m. Terræn Boliger på 1. sal med altan, hvor der ikke er tilknyttet en have: Parabolen skal monteres på altanen på rækværket i siden (ikke på fronten) på modsat side af altandøren eller anbringes på et stativ på altanbunden jf. skitse 2 herunder. Parabolen skal monteres således, at ingen del rager ud over altanen og således at den ikke eller kun i ringe omfang, kan ses af andre beboere / forbipasserende mv. Lejeren har pligt til, at reetablere huller, afskalninger af maling og andre skader, der er opstået i forbindelse med montagen / nedtagningen af parabolen og dertilhørende ledninger og udstyr. Såfremt lejeren ikke kan og/eller vil forestå udbedring af ovennævnte fejl og mangler, kan foreningen lade dem udføre for lejers regning. Tilladelsen kan ikke overdrages mellem fra- og tilflytter i en lejlighed. SKITSE 2 Altandør Altan Parabol monteres på dette rækværk eller på altanbunden Side 4 af 5

5 KÆLDER-/PULTERRUM Kælder-/pulterrum må ikke benyttes til beboelse og overnatning, og skal altid være aflåsede, og evt. vinduer skal være lukkede. Frysere og lignende må ikke opstilles i rummene. VASKERIET Vaskeriet skal benyttes og rengøres efter de i afdelingen fastsatte regler. Maskinerne og inventar skal afleveres rengjort og aftørret efter brugen. Fejl ved maskinerne skal straks meddeles til ejendomsfunktionæren, der ligeledes kan vejlede i brugen af maskinerne. Børn under 16 år må ikke betjene maskinerne og må kun opholde sig i vaskeriet, når dette sker under behørig opsigt. VVS Al VVS-arbejde må kun udføres af ejendomsfunktionæren/autoriseret VVS-installatør. Godkendt på afdelingsmøde den 11. september 2013 Side 5 af 5

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere