Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk"

Transkript

1 Nr. 3 September 2010 Brand & Sikring Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri Brandsikring af forsyninger til verdenshavene Gulvglas udsat for brand og tryk Satsning på vandtåge til brandsikring

2 Brand & Sikring Nr årgang September 2010 Udkommer: 4 gange årligt Oplag: ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Redaktør Ole B. Kristensen, Foto: DBI Flemming Schiller M.fl. Indhold 15 4 Spændende træhus med store brandtekniske udfordringer Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S Tlf Produktion og layout TechMedia A/S, 2600 Glostrup Tryk KLS Grafisk Hus, Hvidovre 9 Temadag i Fredericia om boligbrand 10 Brandsikring af forsyninger til de syv verdenshave 15 Gulvglas udsat for brand- og trykbelastning 18 Nu skal der højtryk på vandtågen Udgiver Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax Hvad nu hvis brandventilationen svigter? 22 Endnu mere brandsikkerhed til beboerne 24 Ny standard baner vej for boligsprinkling i Danmark 25 Brandsikkerheden halter i mange ældre beboelsesejendomme ISSN Bestil Brand & Sikring det koster kun nogle få klik Får du dit eget eksemplar af Brand & Sikring? Du kan helt gratis bestille DBI s fagblad via internettet på Klik dig frem via fanebladet Info og Bladet Brand & Sikring. Her kan du vælge, om du vil have bladet tilsendt i trykt udgave, eller om du vil modtage pdf-udgaven pr. . Brand & Sikring udkommer fire gange om året. 27 Forsikringsselskaber frygter (stadig) de funktionsbaserede brandkrav 28 Brandtabsberegner skal sætte fokus på værdisikring 30 Pas på den oversete eksplosionsrisiko 31 Kort nyt om brand og sikring 34 Branche- og produktnyt 36 Nyt om navne 37 Leverandørregister 22 Forsiden: De mange træbeklædninger springer i øjnene på Skov & Landskabs nye universitetsbyggeri på Frederiksberg. Den omfattende anvendelse af træ gav store udfordringer til både arkitekt og brandrådgiver. Læs om projektet på siderne 4-8. (Forsideillustration: Cenario)

3 Ruko Panikbeslag Godkendt personsikkerhed i 1. klasse - Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag - Panikbeslag til ethvert formål - Maksimal plads i åbningen - Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes Læs mere om Ruko Panikbeslag på eller kontakt din lokale Ruko forhandler. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

4 Spændende træhus med store brandtekniske udfordringer Foruden mur og glas præger træmaterialer nyt universitetsbyggeri på Frederiksberg En markant del af de indvendige overflader er beklædt med asketræslister. Ved hjælp af en særlig brandhæmmende behandling er træets naturlige udseende bevaret. Skov & Landskabs nye byggeri på Rolighedsvej 23, Frederiksberg, er i bogstaveligste forstand en splinterny bygning. Både udvendigt og indvendigt er det m 2 store universitetsbyggeri præget af træbeklædte overflader. Projektet er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter ApS, som vandt arkitektkonkurrencen i starten af Skov & Landskab, som er en del af LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet, er nationalt center for blandt andet forskning og undervisning på skovområdet. Det blot seks år gamle center samler nu hovedparten af sine aktiviteter på Køben- havns Universitets campusområde på Frederiksberg, hvor der tidligere var landbohøjskole. Med Skov & Landskab som bruger var det oplagt, at der i forbindelse med arkitektkonkurrencen blev lagt vægt på, at der skulle indgå forskellige former for træmateriale i byggeriet. - Brugen af træ og arkitekturen i øvrigt har i brandteknisk henseende været spændende og udfordrende, fortæller arkitekt Bente Rørbæk Jørgensen fra Rørbæk og Møller. Gennem hele byggeprocessen har hun arbejdet tæt sammen med Lemming & Eriksson A/S som rådgivende ingeniører og DBI som brandteknisk rådgiver. Bente Rørbæk Jørgensen, Rørbæk og Møller Arkitekter ApS. 4

5 Godkendt Elektronisk Nøglesystem Direkte løsning på mange problemer: Birepo i TV2-Nyhederne Presset hjemmepleje offer for snyd med PDA Løsning: Birepo s Nøglesystem Besøg os på Sectech i København d November og se både nøglesystem samt 100% intelligente nøglebokse..! Mekanisk & Elektronisk Godkendt med og uden nøgler Åbning f.eks. via kontrolcentralen, mobiltelefonen, kodetastatur mm Tlf:

6 Udvendigt er der bl.a. anvendt beklædning af cedertræ. 3D-tegning som viser, hvordan Skov & Landskabs nye hus (den forreste bygning) er forbundet med den over 100 år gamle bygning (E-fløjs-bygningen) via en glasgang. Svævende trææske Byggeriet omfatter en U-formet bygningsstruktur i mur med vinduer og glasfacadepartier i lette konstruktioner af træ og aluminium. Projektets store nordvendte facade er forsynet med cedertræsbeklædning, mens glasfacaderne mod syd, øst og vest solafskærmes med vandrette trælameller. Indvendigt er der anvendt træbeklædning på en stor del af væggene, ligesom der er trægulve i det meste af byggeriet over kælderniveau. Den trefløjede bygningskrop omslutter en separat bygningsenhed, som både udvendigt og indvendigt er domineret af træoverflader. Derfor kaldes den trææsken eller blot æsken. Denne bygningsdel nærmest svæver for sig selv på søjler over fællesområdet og er koblet til U-fløjene med et glastag, som overdækker de høje atriumområder, der dannes i bygningsmellemrummet. Æsken, som rummer auditorium, kontorer og mødelokaler, er forbundet med det øvrige bygningskompleks via åbne balkoner og trapper i atrium-rummet, der fungerer som internt forbindelses- og samlingsområde. Den nye bygning forbindes med nabobygningen - en fredet bygning fra via en glasgang i første sals højde. Loftbeklædning skulle brandtestes - Ud over det egentlige brandtekniske beregnings- og dimensioneringsarbejde blev det i forbindelse med projektet nødvendigt at gennemføre en fuldskala brandprøvning på DBI s brandlaboratorium. Det skete for at dokumentere brandsikkerheden i forbindelse med brugen af asketræslister på blandt andet lofterne på undersiden af æsken, fortæller Bente Rørbæk Jørgensen. - Vi havde oprindelig tiltænkt, at asketræet skulle behandles med brandbeskyttende klar lak. Leverandøren tilbød imidlertid at levere træet med en brandhæmmende overfladeimprægnering en løsning, som havde den fordel, at træets naturlige udseende kunne bevares. Brandmyndigheden på Frederiksberg krævede dog, at vi først fik brugen af ask brandmæssigt efterprøvet. Derfor måtte vi bygge et loftparti op i en prøvningsstand hos DBI, hvor den gennemførte brandprøvning viste, at materialet kunne godkendes, forklarer hun. - De mange udfordringer har vi fået løst gennem et fortrinligt samarbejde med DBI, som vi har trukket på gennem hele projektforløbet. Dette har haft stor betydning for, at det er lykkedes os at få vores idéer igennem uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, konstaterer arkitekten, som også fremhæver den konstruktive dialog, der har været med Frederiksberg Brandvæsen 6

7 RMG C3 et drifts og beredskabssystem til planlægning og koordinering af aktiviteter RM-Group C3 er et planlægningssystem, som kan anvendes til beredskabs planlægning, idet det understøtter generel planlægning og koordinering af aktiviteter. C3 står for Command, Control og Communication. Softwaren er webbaseret og indeholder 3 hovedfeatures: Dokumenthåndtering: Her kan organisationen gemme sine vigtigste dokumenter og oprette et stifindersystem med forskellig kategorier af information. Dokumenthåndteringen kan således indeholde beredskabsplaner, arbejdsgangsbeskrivelser, lovtekster, interne cirkulærer, vagtplaner mm., som brugerne dermed har en fælles adgang til. Beslutningsstøtteog driftssystem: RM-Group C3 bruges som støtteværktøj i den daglige drift - såvel som i en beredskabssituation, hvor den daglige drift er truet. I beredskabsmæssig sammenhæng skal organisationen gennemtænke de mulige scenarier den kan blive mødt med. Dernæst knyttes konkrete handlinger og obligatoriske processer til netop dette forløb, som lægges ind i planlægningssystemet. Det handler om at få defineret roller og ansvarsområder for de enkelte delberedskaber og funktioner. Når beslutningsstøttesystemet er aktiveret, kan det vejlede vagthavende til systematisk at gennemføre de handlinger, der er defineret som nødvendige eller hensigtsmæssige for operationen. Der føres log med alle aktiviteter, som kan bruges i forhold til evaluering af alle hændelsesforløb i daglig drift såvel som i beredskabsmæssige sammenhænge. Kommunikation: RM-Group C3 indeholder en kommunikationsdel, som blandt andet indeholder en liste med relevante kontaktpersoner og instanser. Via telefoni eller radiokommunikation kan man vha. systemet tage kontakt eller egne og eksterne kontakter med henblik på koordinering af en indsats. Hvis der er flere beredskaber, der bruger systemet er det muligt at sende tekstbeskeder mellem relevante funktioner internt så vel som eksternt for organisationen. RM-Group Gydevang 22 b 3450 Allerød Tlf.:

8 brand- og flugtvejsforhold i kritiske områder, forklarer han. - Brandsikkerheden er projekteret efter de funktionsbaserede principper i bygningsreglementet, idet dimensioneringen er sket med udgangspunkt i eftervisning af afvigelserne fra Eksempelsamlingen. Det krævede brandsikkerhedsniveau er opnået ved hjælp af en kombination af aktive og passive brandsikringsløsninger, som vi har beskrevet i brandstrategirapporten. Kort fortalt indgår der kompenserende tekniske løsninger i form af sprinkleranlæg, automatiske brandalarmanlæg, automatisk brandventilation og varslingsanlæg. Hertil kommer fx sikkerhedsbelysning, nødstrømsforsyning og systemer, som sikrer, at solafskærmningen automatisk trækkes væk i en alarmsituation, så personer kan give sig til kende og kan reddes ud fra stueetagens vinduer, fortæller Anders B. Vestergaard. Byggeriet blev taget i brug midt i september Anders B. Vestergaard, DBI. Brandteknisk usædvanligt Som brandteknisk rådgiver har Anders B. Vestergaard, DBI, fulgt projektet tæt. - Set ud fra et brandteknisk synspunkt er dette byggeri både unikt og usædvanligt. Derfor har det været interessant og udfordrende at være med til at finde løsninger, der tilgodeser brandsikkerheden på de arkitekturmæssige præmisser. Udfordringerne har i første række været den udstrakte brug af overfladebeklædninger, som ikke er omfattet af reglerne i Eksempelsamlingen. Hertil kommer de store, åbne atriumområder, flugtvejslængderne samt brugen af uklassificerede bygningsdele mellem kontorer og fællesrum. Som led i det brandtekniske dimensioneringsarbejde har vi blandt andet benyttet CFD-simuleringer af I prøvningsstanden blev loftsbeklædningen udsat for en brandpåvirkning på 200 kw i 10 minutter. Repræsentanterne fra Frederiksberg Brandvæsen, som overværede prøvningen, kunne efterfølgende sige god for brugen af materialet, da der ikke skete overtænding inden for det fastsatte tidsrum. Listeloftet i prøvningsstanden blev opbygget nøjagtigt som i det rigtige byggeri, dvs. med samme lægteafstand og opsat på en konstruktion af mineraluld (lydbatts), lyddug og stålskelet. Rittal The System. INDKAPSLING STRØMFORDELING KLIMATEKNIK Rittal_ImageAnzeige_IT_4c_426x64_daen.indd 1 8

9 Temadag i Fredericia om boligbrand Kom og få ny inspiration til at forebygge brande i boliger Brandbevægelsens temadag Brand i boligen sidste år blev lidt af et tilløbsstykke. Pladserne i DBI s Brand & Sikringscenter blev hurtigt fyldt op, og desværre kunne der ikke skaffes plads til alle interesserede. Men nu er chancen der igen for at få ny viden om og ideer til brandforebyggelse i boliger. Denne gang i Fredericia. En helt frisk og opdateret udgave af temadagen afholdes torsdag den 4. november 2010 i Videnpark Trekantområdet, hvor myndighederne og organisationerne bag BrandBevægelsen vil slå et nyt slag for at få nedbragt det alt for store antal dødsbrande og de mange materielle brandskader i danske boliger. Brand i boligen 2010 vil sætte fokus på såvel problemer som løsninger i forbindelse med brand i boliger uanset om det handler om ejerboliger, almene boliger eller boliger for ældre og plejekrævende personer. Temadagen henvender sig til repræsentanter for beredskaber, kommuner, institutioner, boligforeninger og alle andre, som har en interesse i at skabe trygge og brandsikre forhold for beboere og borgere. På temadagen kan de forskellige parter få inspiration til, hvad de kan gøre for at skabe øget brandsikkerhed for folk i deres boliger. Ny viden, erfaringer, initiativer og gode eksempler Programmet omfatter indlæg, som belyser, hvilke konsekvenser en boligbrand kan få for beboerne - praktisk, kontant og følelsesmæssigt. De nyeste statistikker og den seneste viden på området vil blive gennemgået, og der vil være indlæg, som belyser brandforebyggende projekter i Danmark og Norge og på europæisk plan. Hertil kommer indslag om den sociale indsats, om forsikrings- og lovgivningsforhold, om særlige risikoforhold i boligejendomme samt om nye brandforebyggende initiativer i boligforeninger. Undervejs vil der også blive lejlighed til diskussion, debat og udveksling af erfaringer. På temadagen vil der være indlægsholdere fra blandt andre Beredskabsstyrelsen, kommuner og brandvæsen, en brandramt familie, DBI, et alment boligselskab, forsikringsbranchen og Folketinget. Temadagen den 4. november 2010 varer fra kl , med morgenbuffet fra kl. 9. Videnpark Trekantområdet, som blandt andet huser DBI s Fredericiakontor, er et spændende erhvervsområde, beliggende syd for E 20, ved afkørsel 59, med udsigt til Lillebæltsbroen. Adressen er Vesterballevej 4, Fredericia. Nærmere om programmet kan ses på DBI s hjemmeside dbi-net.dk, hvorfra det også er muligt at tilmelde sig (under Kurser og Arrangementer ) Deltagerprisen er kun 850 kr. (ex moms), som inkluderer frokost og øvrig forplejning dagen igennem. BrandBevægelsen er et netværkssamarbejde, som har til formål at arbejde for større brandsikkerhed for borgerne og herunder at begrænse antallet af omkomne ved brand. DBI deltager i arbejdet sammen med en række andre private og offentlige organisationer. Læs nærmere på Faster better worldwide. IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE :36:31

10 Brandsikring af forsyninger til de syv verdenshave Glem alt om pakhuse med bjælker i loftet og duften af tjære og tovværk. Et nyt, strømlinet byggeri ved havnen i Aalborg sætter nye standarder for skibsprovianteringshandel i international målestok. Der er løbet meget vand gennem Limfjorden, siden Ove Wrist i 1953 besluttede at etablere sig med egen skibsprovianteringshandel i Aalborg. Det startede som en beskeden enkeltmandsvirksomhed i et lejet pakhuslokale, hvorfra den nordjyske iværksætter leverede forsyninger til småskibe, der anløb Aalborg havn. Men kursen var sat mod noget større, og i dag har Wrist Ship Supply, som nu indgår i den kapitalfondsejede Wrist Group A/S, udviklet sig til at være blandt verdens tre største skibsprovianteringshandlere. Aktiviteterne styres fortsat fra havnefronten i Aalborg. Efter at have ligget spredt på flere adresser i byen, blev Wrist Group i foråret 2010 samlet i et nyt, stort domicil på den nordenfjords side af havnen. Lokale vil præcisere, at det er i Nørresundby. Indkøbs- og logistikchef Lise Poulsen, Wrist, har været glad for samarbejdet med både brandmyndighederne og DBI, som har ført til nogle velfungerende brandsikkerhedsløsninger. Med mere end varenumre er her samlet næsten alt, hvad et søfartshjerte kan begære. Men glem alt om lavloftede pakhuse med bjælker af pommersk fyr og en duft af tjære, tovværk og beskøjter. Det kvm. store bygningskompleks er en moderne og rationel maritim forsyningsvirksomhed af hidtil usete dimensioner. Det markante byggeri, der rejser sig ved indløbet til havnen, er tegnet af århusarkitekterne Arkitema og omfatter to sammenbyggede kontorhuse samt et stort lagerkompleks, der er forbundet med hinanden via en glasgang. Egentlig er det C. W. Obel Ejendomme, der, som bygherre, har opført og udlejer bygningsfaciliteterne, men det meste er skræddersyet til Wrist Ship Supply og søsterselskaberne i Wrist Group. En mindre del af byggeriet er udlejet til anden side. - Med sit omfattende højlagerkompleks har projektet budt på store brandtekniske udfordringer. Wrist står for levering af proviant til skibe over hele kloden. Efter at have ligget spredt på flere forskellige adresser er Wrist Group i Aalborg nu samlet ved Limfjorden i Nørresundby. Lager- og domicilbyggeriet er skræddersyet til Wrist Group af Arkitema Architects med C. W. Obel Ejendomme som bygningsejer. På billedet ses de to kontorhuse, som huser administrationen. 10

11 Porttelefon redder menneskeliv Udnyt porttelefonen til at kalde dine beboere i tilfælde af brand. Sammenkør dit porttelefonanlæg med automatisk brandalarmering. Det er sikker og hurtig evakuering! Lindpro sikrer: Hurtig installation Et tryk - og alle beboere er informeret Simpelt supplement til komplekse varslingsanlæg Lindpro a/s Tlf.:

12 Der er tale om lager- og logistikfaciliteter, som skal kunne sikre en effektiv forsyning af alt mellem himmel og jord til den internationale skibsfart, fortæller Kim Sommerlund-Thorsen, DBI. Som brandteknisk rådgiver har han udarbejdet brandbeskrivelse og brandstrategi for det usædvanlige byggeprojekt. Brandporten til rummet med brandfarlige væsker er sikret med et gasalarmanlæg. Porten lukkes og brandvæsenet alarmeres, hvis der sker udslip af brandfarlige dampe. Fødevarer, flaskegas og fyrværkeri Varesortimentet omfatter både fødevarer og non-food-produkter - eller proviant og stores, som det lyder i den maritime sprogbrug. Herunder er det især varegrupper som frostvarer samt brændbare væsker, f-gas, kemikalier og nødraketter, der har givet anledning til de største udfordringer. - Lageret er opbygget af tre højlagerskibe til bl.a. non-food og drikkevarer, et frosthøjlager samt et kølelagerafsnit med varierende temperaturområder. Desuden er der etableret særlige rum og områder til de farlige produktkategorier, herunder et sikret rum, beregnet til pyrotekniske artikler som nødraketter, forklarer den brandtekniske rådgiver om projektet, som er det hidtil mest omfattende af sin art i Danmark. - Vi var vokset ud af vores hidtidige rammer og ønskede med det nye byggeri at skabe en mere effektiv og fremtidssikret base for vores aktiviteter, som både omfatter egentlig skibsprovianteringshandel og lagerhoteldrift for skibsfarten. Det fortæller indkøbs- og logistikchef i Wrist Group A/S, Lise Fra lagerhotellet et af Wrist-byggeriets højlagre. Hele lageret er sprinklet. Poulsen. Hun har ansvaret for, at den verdensomspændende koncerns daglige logistik fungerer og har været stærkt engageret i byggeprocessen, især med henblik på at sikre en effektiv lager- og logistikhåndtering. - Med vores behov for at kunne varetage indkøb, oplagring og levering af et meget bredt varesortiment til kunder over hele verden, er det en kæmpe fordel for os, at vi nu har fået samlet det hele på ét sted, forklarer hun og fortsætter: - I det nye byggeri har vi fået en række nye faciliteter, som gør lagerstyring, varehåndtering og øvrig logistik langt mere strømlinet og effektiv end tidligere. For eksempel har vi fået udvidet vores kapacitet med nye Kardex Shuttle-lagerautomater og conveyorbånd (rullebaner), der transporterer varerne til og fra sluseområdet, hvor lastbilerne henter og afleverer varer. Vi er desuden ved at implementere et Warehouse management-system, dvs. et it-baseret lagerstyringssystem. I forbindelse med processen har vi haft en god dialog med brandmyndighederne og et godt samarbejde med DBI, som har ført til nogle velfungerende brandsikre løsninger, som vi nemt kan leve med i vores daglige arbejde. Praktiske brandsikringsløsninger Med etableringen af højlageret og de skærpede brandkrav fylder brandsikring generelt mere end tidligere, forklarer Lise Poulsen. 12

13 Forzoneområdet, hvor varerne samles, inden de læsses på lastbilerne. Det grå og blå udstyr er såkaldte viklere, som pakker pallegodset ind i plastfolie, inden det afsendes. Hele lageret er sprinklet, vi har fået flere brandporte at lukke, og i flugtveje, som fører under lagerreoler, er der opsat beskyttelsesplader, som skærmer for nedfaldende ting, nævner hun som eksempler på nogle af de ændringer, hun oplever. Etableringen af sprinkleranlægget betyder i øvrigt, at virksomheden har opnået tilladelse til at opbevare spiritusprodukter med en alkoholprocent på over 70 i højlageret. Kim Sommerlund-Thorsen fortæller, at også det store frostlager er sprinklet, hvilket har gjort det muligt at anvende vægisolering af BD60-skumplast. Blandt andre eksempler på, hvordan det omfattende byggeprojekt er brandsikret, nævner han forskellige tiltag i oprankningsområdet ved lastbilsluserne. Her er brandporten til rummet med brandfarlige væsker sikret med et gasalarmanlæg, som er koblet til det almindelige ABDL-anlæg. Det betyder, at porten lukkes og brandvæsenet alarmeres, hvis der sker udslip af brandfarlige dampe. Desuden er der i oprankningsområdet etableret riste foran alle porte, så eventuelle udstrømmende væ- EffEktiv brandbekæmpelse Sem-Safe systemet giver optimal beskyttelse samtidig med at være miljøvenligt, ufarligt for brugere og med langt mindre påvirkning af bygninger og interiør end traditionelle systemer. Resultatet er væsentligt lavere omkostninger i systemets levetid, færre og mindre skader på udstyr og mindre nedetid i produktionen i alle forretningskritiske applikationer, og dermed et væsentligt forbedret forhold mellem pris og udbytte. det unikke højtryks-vandtågesystem fra Danfoss Semco 13

14 Conveyorbånd (rullebaner) bruges især til transport af indgående varer fra ankomstområdet til lagrene. Et særligt system sikrer, at conveyorbåndene, som fører gennem sektionsafgrænsende vægge, tømmes, så brandportene kan gå ned i tilfælde af brand. sker ikke kan trænge ind i højlageret, og et særligt system sikrer, at conveyorbåndene, som fører gennem de sektionsafgrænsende vægge, tømmes, før brandportene går ned i tilfælde af brand i lageret. I administrationsafsnittet er de fleste af kontorerne opbygget af ikke-brandklassificerede glasvægge, hvilket er en afvigelse i forhold til den gældende Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Det har vi kompenseret for ved at sikre stor overskuelighed gennem glasvæggene, samt ved at installere fuldtdækkende automatiske brandalarmanlæg med automatisk varsling. Varslingssystemerne aktiveres af det automatiske brandalarmanlæg og kan desuden aktiveres ved hjælp af et manuelt alarmtryk. En del af varerne håndteres i effektive Kardex Shuttle-lagerautomater. Lastbiler ved sluseportene. Endelig nævner Kim Sommerlund-Thorsen en detalje fra lokaler, der skal kunne mørklægges under præsentationer mv. I nogle af lokalerne er der monteret mørklægningsgardiner foran døre, der fungerer som flugtveje til det fri. Her er der sat flugtvejsskilte på gardinerne, som desuden er delt over og samlet med velcrobånd, så gardinet under flugtvejsskiltet nemt kan rives ned, hvis flugtvejsdøren skal benyttes. Ekspansionen fortsætter - Brandsikringen og de valgte løsninger giver os alt i alt en god fornemmelse, konstaterer indkøbsog logistikchef Lise Poulsen, der har nogle måneders erfaring med de nye faciliteter. Indflytningen fandt sted successivt fra december 2009 til februar Med sit nye hovedkvarter i Aalborg står Wrist Group godt rustet til at fortsætte den ekspansion, som ikke mindst skibsforsyningsenheden Wrist Ship Supply tegner sig for. Wrist Ship Supply opkøbte i starten af 2010 de fire skibsforsyningsvirksomheder under One Source North America, som indtil da udgjorde Nordamerikas største virksomhedsgruppe inden for skibsforsyning. Wrist forventer at vokse til det dobbelte inden for de næste tre til fem år. 14

15 Gulvglas udsat for brandog trykbelastning Brandprøvning af glaskonstruktion giver byggeproducent vigtig konkurrencefordel Som den første danske byggeleverandør kan DEKO nu tilbyde sine kunder horisontale glaspartier med brandklassifikationerne REI 30 og REI 60. Det betyder en væsentlig konkurrencemæssig fordel for firmaet, som dermed kan tilbyde sine kunder en gulvglasløsning, uden at der skal gennemføres en brandteknisk bedømmelse for hvert projekt. DEKO s udviklingschef Finn B. Jahn fortæller her om det nye tiltag og om samarbejdet med DBI, som har stået for brandprøvninger og klassifikationer. Hos DEKO har vi i mere end 35 år benyttet os af de danske brandprøvningsfaciliteter, når lodrette bygningsdele skulle testes og klassificeres for brandmodstandsevne. I starten foregik det med det noget gammeldags udstyr hos Statsprøveanstalten (senere Dantest) på Amager Boulevard i København. Men nu sker prøvningerne i de mere nutidige og moderne faciliteter hos DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut på Avedøre Holme. DEKOs lodrette bygningsdele dækker hele produktpakken, lige fra massive gipsvægge til transpa- rente fuldglasvægge, ikke-bærende og adskillende bygningsdele samt branddøre med eller uden glas, testet og klassificeret efter det gamle DS-system (herunder Nordtestmetoder) og nyeste EN-standarder. Finn B. Jahn, DEKO, fulgte løbende prøvningsarbejdet på DBI s brandlaboratorium. Under hele prøvningsforløbet blev prøveemnet belastet med 500 kg/m 2, idet der på glassets overside var placeret en række individuelle stempler, som under kontrolleret tryk blev overvåget under hele afprøvningen. Arkitekter vil have glas Anvendelsen af glas i byggeriet har de sidste år udviklet sig voldsomt, og særligt anvendelsen af fuldt transparente, lodrette ikkebærende glasvægge med brandmodstandsevne i brandklasse EI 30 og EI 60 har de senere år været et efterspurgt produkt. Derfor tog DEKO for knap fem år siden konsekvensen og gennemtestede og klassificerede et nyudviklet koncept af fuldglasvægge i DBI s vertikalovn efter de nye EU-regler. Men arkitekters lyst til anvendelse af glas i bygningsdele stopper imidlertid ikke ved anvendelse i lodrette konstruktioner. Igennem de senere år har DEKO leveret en række projekter, hvor vandrette gulvflader var monteret med transparent glas med brandmodstandsevne. Til hvert af disse individuelle projekter har vi anvendt brandteknisk bedømmelse, udstedt af DBI, som det er beskrevet i DBI vejledning 37 Glas og brand. Det er imidlertid en omstændelig sag at skulle indhente brandteknisk bedømmelse for et individuelt byggeri, hver gang en arkitekt eller byg- 15

16 Anders Drustrup, DBI, styrede prøvningsforløbet. I forbindelse med prøvningen blev der ikke noteret vertikale deformationer i glassets overside. herre har ønske om vandret glas, indbygget som bærende og adskillende bygningsdel. For at blive fri for denne individuelle sagsbehandling hos et akkrediteret prøvningslaboratorium, med tidsmæssige - og økonomiske omkostninger til følge, har vi udviklet et nyt koncept af en bærende underkonstruktion, til vandret monteret brandglas, som kan belastes. Vi kalder det DEKO HG Fire, horisontalt glas med brandmodstandsevne. Og som den første virksomhed i Danmark kan vi nu tilbyde vores kunder i både Danmark og i udlandet horisontale gulvglas med REI 30- og REI 60-brandklassifikationer efter prøvning og klassifikation hos DBI. Belastet brandprøvning HG Fire-elementet er opbygget som en slags termorude med flere lag lamineret glas, afsluttet med et Gulvglaselementet løftes af prøvningsovnen efter afsluttet brandprøvning. Brandprøvningen blev gennemført i henhold til EN Fire resistance tests for loadbearing elements, Part 2 Floors and roofs. Produktet blev efterfølgende klassificeret efter EN Fire classification of construction products and building elements, Part 2: Classification using data from fire resistance tests. Glasset underside blev under afprøvningen belastet med temperaturer jf. den internationale standardbrandkurve, som er defineret i EN trædeglas i konstruktionens overside med en spacer i midten og et brandisolerende brandglas i glaskonstruktionens underside. Alt medgået glas er indbygget som hærdet eller lamineret glas, og den samlede konstruktion opfylder således kravene som sikkerhedsglas. Underkonstruktionen består af brandmalede stålprofiler, som er tilvirket i en form, så bygningstolerancer og profilernes eventuelle længdetolerancer er optaget fra montagens start. Konstruktionen blev under afprøvningen belastet med 500 kg/ m 2 og opnåede en brandmodstandsevne på henholdsvis 30 og 60 minutter som REI-konstruktion. Det er nyt for DEKO at kunne tilføje et R (bæreevne) i klassifikationsbeskrivelsen, men et naturligt resultat af den belastede prøvning. DEKO s klassifikationer har hidtil alene været bygningsdele som havde enten E (integritet), W (stråling) eller I (isolation) i klassifikationsbetegnelsen, idet ingen af vore øvrige bygningsdele er bærende. DEKO er den første virksomhed, som har gennemført denne type test på DBI, hvor civilingeniør Anders Drustrup har stået for prøvningsarbejdet, der blev foretaget på DBI s store horisontalovn i foråret Det nye produkt kompletterer vores produktprogram, så det nu også omfatter bærende byg- 16

17 Om DEKO DEKO s nye gulvglasprodukt giver mulighed for at videreføre det naturlige lys til underliggende etager. På billedet ses et eksempel på, hvordan det horisontale gulvglas lader lyset fra atriets ovenlys skinne igennem til et fitnesscenter i underetagen. ningsdele og gør det muligt for vores kunder at projektere og benytte horisontale gulvglas med brandklassifikationerne REI 30 og REI 60. Finn B. Jahn, DEKO DEKO loft+væg p s er specialiseret inden for kontor- og erhvervsindretninger samt institutionsbyggeri. Herunder udfører DEKO indvendigt tømrersnedker- og indretningsarbejde i fagentreprise samt udvikler og leverer en række byggekomponenter. Virksomheden leverer indretningsløsninger i mere end 35 lande via egne datterselskaber og lokale samarbejdspartnere. DEKO, der blev etableret i 1970, har hovedsæde i Tåstrup ved København og beskæftiger mere end 200 medarbejdere. 17

18 Nu skal der højtryk på vandtågen Danfoss Semco øger sin satsning på vandtågeanlæg til brandsikring af byggeri Dyse til Danfoss Semcos SEM-SAFE - vandtågeanlæg. På baggrund af prøvninger har DBI udstedt certifikat på dyserne, som overholder kravene i standarden CEN/TS Med udgangspunkt i vandtågesystemer til maritim brug er der gennem en årrække arbejdet med udvikling og lancering af systemer til brandsikring af byggeri på land. Med sine dyser og anlæg til højtryksvandtåge har ikke mindst Danfoss Semco A/S Fire Protection markeret sig på området, hvor blandt andet kultur- og universitetskomplekset Alsion i Sønderborg er et skoleeksempel på, hvordan vandtågeanlæg kan erstatte sprinkleranlæg. Det danske firmas højtryksanlæg, der markedsføres under navnet SEM-SAFE, opererer med et tryk på bar, som skaber en vandtåge med ekstremt små dråber. Nu skal systemet lanceres mere bredt til byggeriet. I Danmark har Danfoss Semco for nylig indgået aftale med VVS-firmaet L&H-Rørbyg om at stå for forhandlingen af anlægget. Hidtil har producenten selv stået for kontakt og salg til kunderne, men nu er der skabt grundlag for en bredere markedsføring og distribution af anlæggene til danske byggerier. Danfoss Semco satser dog i høj grad på eksport og har for tiden gang i projekter i mere end en snes lande verden over. Grundlaget for det gennembrud, som nu er i sigte, skyldes blandt andet den tekniske udvikling, og at Med færre dyser og små rørdimensioner giver højtryks-vandtågeanlæg en betydelig arkitektonisk frihed. Interiør fra Alsion i Sønderborg. Som led i arbejdet med at opnå den tyske VdS-godkendelse blev SEM-SAFE - anlægget testet hos DBI - blandt andet i forbindelse med brand i et kontormiljø. 18

19 Jens T. Jepsen, Danfoss Semco A/S Fire Protection. man har opnået en række anerkendte klassifikationer og godkendelser. Sideløbende har firmaet opbygget det nødvendige produktions- og serviceapparat med udgangspunkt fra hovedkontoret i Odense. Prøvninger dokumenterer kvalitet En betydelig del af dette kvalitetssikringsarbejde bygger på slukningsprøvninger udført hos DBI i Hvidovre, hvor der i de senere år er udført en række udviklings- og klassifikationsprøvninger samt certificeringsarbejde. - Som noget enestående i verden har vi udviklet en løsning, som gør, at almindelige ikke-brandklassificerede glaspartier kan brandsikres ved hjælp af vandtåge. Løsningen betyder, at glaspartierne vil kunne klare brandkravene i henhold til EI 60 eller EI 60 A2-s1,d0 dvs. BD 60- eller BS 60-adskillelser, fortæller Jens T. Jepsen, der er Senior Product Development Manager hos Danfoss Semco. R&D Manager Henrik Bygbjerg fra Danfoss Semco oplyser, at der på det grundlag blandt andet er opnået certifikater på dyser samt på anlæg til blandt andet fritureslukning og lokal beskyttelse i bygninger. Henrik Bygbjerg tilføjer, at firmaet netop nu er ved at opnå den tyske VdS-godkendelse for vandtåge til sikring af kontorer, garager, hoteller samt hulrum over nedhængte lofter og under hævede edb-gulve. Det sker på baggrund af et omfattende Vandtågedyse placeret i lysarmatur i det nye kontorhus AB6 på Amager Boulevard i København. Med i alt dyser er det kvm. store byggeri fuldt beskyttet med vandtåge. Dyserne har forskellig overfladefinish, som hvid, krom og satin, der er tilpasset omgivelserne. testforløb i DBI s prøvningslaboratorium, hvor effektiviteten af Danfoss Semcos vandtågeanlæg er blevet sammenlignet med konventionelle sprinklersystemer. - Med den forventede godkendelse forventer vi ikke kun at kunne øge vores salg i Tyskland, men også på verdensmarkedet generelt for disse systemer, forklarer Henrik Bygbjerg, som oplyser, at Danfoss Semco er den næststørste aktør på vandtågemarkedet. Overtager stor del af sprinklermarkedet Han forudser, at vandtågeanlæg vil overtage en væsentlig del af sprinklermarkedet, således at op mod halvdelen af fremtidens vandbaserede brandslukningsanlæg vi bygge på vandtågeteknologi. Hos den danske forhandler er der også stor optimisme. - Der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år vil opleve et boom på dette område. Højtryksvandtågeanlægget byder på unikke fordele for alle parter, lige fra arkitekter og bygherrer til brugere og forsikringsselskaber, lyder det fra Henrik Jørgensen, direktør i L&H-Rørbyg. Han henviser til, at hvor traditionelle sprinklere kan køle 378 kj pr. liter vand, er SEM-SAFE i stand til at eliminere en varmeudvikling på Henrik Bygbjerg, Danfoss Semco A/S Fire Protection kj pr. liter vand, hvilket svarer til syvdobbelt effekt. Den bedre køleevne skyldes primært, at forstøvet vand har en større overflade. Henrik Jensen gør samtidig opmærksom på, at de små dråber og vandmængder betyder, at vandskaderne begrænses, noget som han mener, at forsikringsselskaberne fremover vil lægge vægt på. For arkitekterne er der også fordele ved højtryksvandtåge, der har et meget begrænset vandforbrug. Således er rørdimensionerne mindre end ved sprinkleanlæg, ligesom der kun er behov for et lille vandreservoir, hvis direkte tilslutning til offentlig vandforsyning ikke er mulig eller tilstrækkelig. 19

20 Hvad nu hvis brandventilationen svigter? Myndigheder tøver med at forlange kontrol af brandventilation Anders Frost-Jensen Benny Henningsen Automatiske brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) indgår i stigende grad som et afgørende element for brandstrategien i nybyggeri. Det gælder blandt andet i bygninger, der anvendes til ophold for mange mennesker - for eksempel i butikscentre og større forsamlingslokaler. Det er især indførelsen af ændret byggelovgivning samt funktionsbaserede brandkrav, der har fremmet brugen af automatisk brandventilation. Metoden kan begrænse bygningsskader og forbedre brandvæsenets indsatsmuligheder, men i bygninger beregnet til mange mennesker, har den mekaniske brandventilation især betydning for flugtvejsmulighederne og dermed for personsikkerheden. I forhold til eksempelvis sprinklersystemer er der desuden tale om en relativ billig løsning, som også kan give en større frihed, når der skal vælges arkitektoniske og bygningstekniske løsninger. Men sikkerheden er naturligvis afhængig af, at det mekaniske system virker, og, ikke mindst, at det bliver ved med at virke. Men hvordan kan man sikre, at systemerne fungerer, når der bliver brug for dem? Nogle anlæg virker ikke - Der er aldrig nogen garanti for, at automatiske og mekaniske systemer virker, og brandventilationsanlæggene inspiceres ikke automatisk. I mit tidligere job som brandteknisk byggesagsbehandler og indsatsleder er jeg ofte, i forbindelse med brandsyn, stødt på mekaniske brandventilationsanlæg, som ikke virkede. Samtidig ser vi ofte i dag, i forbindelse med inspektion af sammenkoblede brandsikringsanlæg, at brandventilationsanlæg ikke lever op til deres hensigt. Det viser, at det er vigtigt med en løbende kontrol af ABV-anlæggene, så man kan man øge sikkerheden for, at systemerne altid er funktionsdygtige, forklarer Anders Frost-Jensen, direktør for DBI s Center for service. - ABV-anlæg har i stigende grad fået en vigtigere funktion, idet brandsikkerheden i mange bygninger i højere grad end tidligere er baseret på brandventilation, som skal fjerne røgen i flugtvejene, så der skabes sigtbarhed under evakuering. I nogle tilfælde erstatter brandventilationen sprinkleranlæg eller andre brandsikringsforanstaltninger, som man tidligere ville have anvendt. Det siger sig selv, at hvis brandstrategien bygger på brandventilation og brandventilationen svigter så vil det kunne få katastrofale konsekvenser under en brand, fx i et indendørs eller overdækket butikscenter med mange mennesker, lyder det fra Anders Frost-Jensen. Skal også virke, når strømmen forsvinder Inspektør i DBI, Benny Henningsen, har mange års erfaring med inspektion af brandsikringsanlæg. Han mener, at der ligger en stor udfordring i at skabe den fornødne sikkerhed for, at ABV-anlæggene virker, når de skal: - Man skal kunne stole på systemerne. Den mekaniske udsugning skal virke, vinduerne skal lukke op, og der skal åbnes for tilluften. Og når strømmen forsvinder, skal det hele også fungere, fastslår han. - Men desværre er det de færreste anlæg, som er tilsluttet en uvildig, regelmæssig inspektionsordning, som sikrer, at de mekaniske funktioner virker. Da der oftest er tale om kombinerede brandsikringsanlæg, sker styringen af ventilationsfunktionen via det automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlægget), som er hjertet i kombinerede sikringssystemer, og det medfører normalt, at systemet inspiceres i henhold til DBI s forskrift 006 for kombinerede anlæg. Men det indebærer kun, at der foretages en begrænset regelmæssig kontrol af brandventilationsanlægget, idet inspektionen ikke lægger vægt på de mekaniske funktioner, men primært er begrænset til at sikre, at de elektriske forbindelser er i orden. Brandinspektører skal stille krav Det forklarer Benny Henningsen, som derfor mener, at brandinspektørerne bør stille krav om, at alle vitale ABV-anlæg inspiceres selvstændigt og regelmæssigt af en uafhængig instans på samme måde, som det sker med automatiske brandalarmanlæg og sprinkleranlæg. Anders Frost-Jensen tilføjer, at en akkrediteret ordning i henhold til DBI Vejledning 27 Brandventilation vil give anlægsejeren den nødvendige dokumentation for, at brandsikringsanlægget opfylder myndighedskravene til funktion og vedligeholdelse. En dokumentation, som også anlægsejeren selv og forsikringsselskabet har en interesse i. 20

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion 2 DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion At dagslys skaber trivsel og arbejdsglæde, og at et højt støjniveau er forstyrrende for både arbejdsmiljø og koncentration,

Læs mere

Brandsikre boliger v/ Ib Bertelsen Master i Brandsikkerhed, M.IDA

Brandsikre boliger v/ Ib Bertelsen Master i Brandsikkerhed, M.IDA Brandsikre boliger v/ Ib Bertelsen Master i Brandsikkerhed, M.IDA Indlæg på Temadag om bedre brandsikkerhed i boliger Torsdag den 4. november 2010 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandbevægelsen_november

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser December 2003 ED De nye europæiske brandklasser 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt af en udfordring

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Den bedste løsning. mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre

Den bedste løsning. mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Habila900 Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed DEKO FG fuldglasvægge med optimal åbenhed 2 DEKO FG optimal udnyttelse af dagslyset Adgang til dagslys er godt for mennesker. Trenden er gået fra traditionelle, mindre og mørke kontorer til større og åbne

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING rei 120 hos DENIOS miljøets partner Vi værdsætter først tiden, hvis vi ikke har ret meget tilbage af den. Leo Tolstoi Brandbeskyttelse i dag Brandbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc R AT I O N A L B U I L D I N G CO M P O N E N TS Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation dpc ovenlyssystemer first choice dpc O V E N LYS dpc ovenlyssystemer DPCByggesystemerlevererkompletteovenlyssystemerfornybyggeriogrenovering,

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

DEKO FG Fast. fuldglasvægge, når det skal gå ekstra hurtigt

DEKO FG Fast. fuldglasvægge, når det skal gå ekstra hurtigt DEKO FG Fast fuldglasvægge, når det skal gå ekstra hurtigt DEKO FG Fast lagerførte fuldglasvægge DEKO FG Fast bygger på samme idé og filosofi som vores populære DEKO FG fuldglasvæg - med det minimalistiske

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Cliq. Din nøgle giver dig besked

Cliq. Din nøgle giver dig besked Cliq Din nøgle giver dig besked ET LÅSESYSTEM med indbygget intelligens CLIQ Combi Serie 600 Serie 600 Serie 500 SKAFOR KATEGORi Hvert år bliver der begået mere end 60.000 indbrud i bygninger som kontorer,

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere