Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk"

Transkript

1 Nr. 3 September 2010 Brand & Sikring Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri Brandsikring af forsyninger til verdenshavene Gulvglas udsat for brand og tryk Satsning på vandtåge til brandsikring

2 Brand & Sikring Nr årgang September 2010 Udkommer: 4 gange årligt Oplag: ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Redaktør Ole B. Kristensen, Foto: DBI Flemming Schiller M.fl. Indhold 15 4 Spændende træhus med store brandtekniske udfordringer Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S Tlf Produktion og layout TechMedia A/S, 2600 Glostrup Tryk KLS Grafisk Hus, Hvidovre 9 Temadag i Fredericia om boligbrand 10 Brandsikring af forsyninger til de syv verdenshave 15 Gulvglas udsat for brand- og trykbelastning 18 Nu skal der højtryk på vandtågen Udgiver Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax Hvad nu hvis brandventilationen svigter? 22 Endnu mere brandsikkerhed til beboerne 24 Ny standard baner vej for boligsprinkling i Danmark 25 Brandsikkerheden halter i mange ældre beboelsesejendomme ISSN Bestil Brand & Sikring det koster kun nogle få klik Får du dit eget eksemplar af Brand & Sikring? Du kan helt gratis bestille DBI s fagblad via internettet på Klik dig frem via fanebladet Info og Bladet Brand & Sikring. Her kan du vælge, om du vil have bladet tilsendt i trykt udgave, eller om du vil modtage pdf-udgaven pr. . Brand & Sikring udkommer fire gange om året. 27 Forsikringsselskaber frygter (stadig) de funktionsbaserede brandkrav 28 Brandtabsberegner skal sætte fokus på værdisikring 30 Pas på den oversete eksplosionsrisiko 31 Kort nyt om brand og sikring 34 Branche- og produktnyt 36 Nyt om navne 37 Leverandørregister 22 Forsiden: De mange træbeklædninger springer i øjnene på Skov & Landskabs nye universitetsbyggeri på Frederiksberg. Den omfattende anvendelse af træ gav store udfordringer til både arkitekt og brandrådgiver. Læs om projektet på siderne 4-8. (Forsideillustration: Cenario)

3 Ruko Panikbeslag Godkendt personsikkerhed i 1. klasse - Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag - Panikbeslag til ethvert formål - Maksimal plads i åbningen - Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes Læs mere om Ruko Panikbeslag på eller kontakt din lokale Ruko forhandler. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

4 Spændende træhus med store brandtekniske udfordringer Foruden mur og glas præger træmaterialer nyt universitetsbyggeri på Frederiksberg En markant del af de indvendige overflader er beklædt med asketræslister. Ved hjælp af en særlig brandhæmmende behandling er træets naturlige udseende bevaret. Skov & Landskabs nye byggeri på Rolighedsvej 23, Frederiksberg, er i bogstaveligste forstand en splinterny bygning. Både udvendigt og indvendigt er det m 2 store universitetsbyggeri præget af træbeklædte overflader. Projektet er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter ApS, som vandt arkitektkonkurrencen i starten af Skov & Landskab, som er en del af LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet, er nationalt center for blandt andet forskning og undervisning på skovområdet. Det blot seks år gamle center samler nu hovedparten af sine aktiviteter på Køben- havns Universitets campusområde på Frederiksberg, hvor der tidligere var landbohøjskole. Med Skov & Landskab som bruger var det oplagt, at der i forbindelse med arkitektkonkurrencen blev lagt vægt på, at der skulle indgå forskellige former for træmateriale i byggeriet. - Brugen af træ og arkitekturen i øvrigt har i brandteknisk henseende været spændende og udfordrende, fortæller arkitekt Bente Rørbæk Jørgensen fra Rørbæk og Møller. Gennem hele byggeprocessen har hun arbejdet tæt sammen med Lemming & Eriksson A/S som rådgivende ingeniører og DBI som brandteknisk rådgiver. Bente Rørbæk Jørgensen, Rørbæk og Møller Arkitekter ApS. 4

5 Godkendt Elektronisk Nøglesystem Direkte løsning på mange problemer: Birepo i TV2-Nyhederne Presset hjemmepleje offer for snyd med PDA Løsning: Birepo s Nøglesystem Besøg os på Sectech i København d November og se både nøglesystem samt 100% intelligente nøglebokse..! Mekanisk & Elektronisk Godkendt med og uden nøgler Åbning f.eks. via kontrolcentralen, mobiltelefonen, kodetastatur mm Tlf:

6 Udvendigt er der bl.a. anvendt beklædning af cedertræ. 3D-tegning som viser, hvordan Skov & Landskabs nye hus (den forreste bygning) er forbundet med den over 100 år gamle bygning (E-fløjs-bygningen) via en glasgang. Svævende trææske Byggeriet omfatter en U-formet bygningsstruktur i mur med vinduer og glasfacadepartier i lette konstruktioner af træ og aluminium. Projektets store nordvendte facade er forsynet med cedertræsbeklædning, mens glasfacaderne mod syd, øst og vest solafskærmes med vandrette trælameller. Indvendigt er der anvendt træbeklædning på en stor del af væggene, ligesom der er trægulve i det meste af byggeriet over kælderniveau. Den trefløjede bygningskrop omslutter en separat bygningsenhed, som både udvendigt og indvendigt er domineret af træoverflader. Derfor kaldes den trææsken eller blot æsken. Denne bygningsdel nærmest svæver for sig selv på søjler over fællesområdet og er koblet til U-fløjene med et glastag, som overdækker de høje atriumområder, der dannes i bygningsmellemrummet. Æsken, som rummer auditorium, kontorer og mødelokaler, er forbundet med det øvrige bygningskompleks via åbne balkoner og trapper i atrium-rummet, der fungerer som internt forbindelses- og samlingsområde. Den nye bygning forbindes med nabobygningen - en fredet bygning fra via en glasgang i første sals højde. Loftbeklædning skulle brandtestes - Ud over det egentlige brandtekniske beregnings- og dimensioneringsarbejde blev det i forbindelse med projektet nødvendigt at gennemføre en fuldskala brandprøvning på DBI s brandlaboratorium. Det skete for at dokumentere brandsikkerheden i forbindelse med brugen af asketræslister på blandt andet lofterne på undersiden af æsken, fortæller Bente Rørbæk Jørgensen. - Vi havde oprindelig tiltænkt, at asketræet skulle behandles med brandbeskyttende klar lak. Leverandøren tilbød imidlertid at levere træet med en brandhæmmende overfladeimprægnering en løsning, som havde den fordel, at træets naturlige udseende kunne bevares. Brandmyndigheden på Frederiksberg krævede dog, at vi først fik brugen af ask brandmæssigt efterprøvet. Derfor måtte vi bygge et loftparti op i en prøvningsstand hos DBI, hvor den gennemførte brandprøvning viste, at materialet kunne godkendes, forklarer hun. - De mange udfordringer har vi fået løst gennem et fortrinligt samarbejde med DBI, som vi har trukket på gennem hele projektforløbet. Dette har haft stor betydning for, at det er lykkedes os at få vores idéer igennem uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, konstaterer arkitekten, som også fremhæver den konstruktive dialog, der har været med Frederiksberg Brandvæsen 6

7 RMG C3 et drifts og beredskabssystem til planlægning og koordinering af aktiviteter RM-Group C3 er et planlægningssystem, som kan anvendes til beredskabs planlægning, idet det understøtter generel planlægning og koordinering af aktiviteter. C3 står for Command, Control og Communication. Softwaren er webbaseret og indeholder 3 hovedfeatures: Dokumenthåndtering: Her kan organisationen gemme sine vigtigste dokumenter og oprette et stifindersystem med forskellig kategorier af information. Dokumenthåndteringen kan således indeholde beredskabsplaner, arbejdsgangsbeskrivelser, lovtekster, interne cirkulærer, vagtplaner mm., som brugerne dermed har en fælles adgang til. Beslutningsstøtteog driftssystem: RM-Group C3 bruges som støtteværktøj i den daglige drift - såvel som i en beredskabssituation, hvor den daglige drift er truet. I beredskabsmæssig sammenhæng skal organisationen gennemtænke de mulige scenarier den kan blive mødt med. Dernæst knyttes konkrete handlinger og obligatoriske processer til netop dette forløb, som lægges ind i planlægningssystemet. Det handler om at få defineret roller og ansvarsområder for de enkelte delberedskaber og funktioner. Når beslutningsstøttesystemet er aktiveret, kan det vejlede vagthavende til systematisk at gennemføre de handlinger, der er defineret som nødvendige eller hensigtsmæssige for operationen. Der føres log med alle aktiviteter, som kan bruges i forhold til evaluering af alle hændelsesforløb i daglig drift såvel som i beredskabsmæssige sammenhænge. Kommunikation: RM-Group C3 indeholder en kommunikationsdel, som blandt andet indeholder en liste med relevante kontaktpersoner og instanser. Via telefoni eller radiokommunikation kan man vha. systemet tage kontakt eller egne og eksterne kontakter med henblik på koordinering af en indsats. Hvis der er flere beredskaber, der bruger systemet er det muligt at sende tekstbeskeder mellem relevante funktioner internt så vel som eksternt for organisationen. RM-Group Gydevang 22 b 3450 Allerød Tlf.:

8 brand- og flugtvejsforhold i kritiske områder, forklarer han. - Brandsikkerheden er projekteret efter de funktionsbaserede principper i bygningsreglementet, idet dimensioneringen er sket med udgangspunkt i eftervisning af afvigelserne fra Eksempelsamlingen. Det krævede brandsikkerhedsniveau er opnået ved hjælp af en kombination af aktive og passive brandsikringsløsninger, som vi har beskrevet i brandstrategirapporten. Kort fortalt indgår der kompenserende tekniske løsninger i form af sprinkleranlæg, automatiske brandalarmanlæg, automatisk brandventilation og varslingsanlæg. Hertil kommer fx sikkerhedsbelysning, nødstrømsforsyning og systemer, som sikrer, at solafskærmningen automatisk trækkes væk i en alarmsituation, så personer kan give sig til kende og kan reddes ud fra stueetagens vinduer, fortæller Anders B. Vestergaard. Byggeriet blev taget i brug midt i september Anders B. Vestergaard, DBI. Brandteknisk usædvanligt Som brandteknisk rådgiver har Anders B. Vestergaard, DBI, fulgt projektet tæt. - Set ud fra et brandteknisk synspunkt er dette byggeri både unikt og usædvanligt. Derfor har det været interessant og udfordrende at være med til at finde løsninger, der tilgodeser brandsikkerheden på de arkitekturmæssige præmisser. Udfordringerne har i første række været den udstrakte brug af overfladebeklædninger, som ikke er omfattet af reglerne i Eksempelsamlingen. Hertil kommer de store, åbne atriumområder, flugtvejslængderne samt brugen af uklassificerede bygningsdele mellem kontorer og fællesrum. Som led i det brandtekniske dimensioneringsarbejde har vi blandt andet benyttet CFD-simuleringer af I prøvningsstanden blev loftsbeklædningen udsat for en brandpåvirkning på 200 kw i 10 minutter. Repræsentanterne fra Frederiksberg Brandvæsen, som overværede prøvningen, kunne efterfølgende sige god for brugen af materialet, da der ikke skete overtænding inden for det fastsatte tidsrum. Listeloftet i prøvningsstanden blev opbygget nøjagtigt som i det rigtige byggeri, dvs. med samme lægteafstand og opsat på en konstruktion af mineraluld (lydbatts), lyddug og stålskelet. Rittal The System. INDKAPSLING STRØMFORDELING KLIMATEKNIK Rittal_ImageAnzeige_IT_4c_426x64_daen.indd 1 8

9 Temadag i Fredericia om boligbrand Kom og få ny inspiration til at forebygge brande i boliger Brandbevægelsens temadag Brand i boligen sidste år blev lidt af et tilløbsstykke. Pladserne i DBI s Brand & Sikringscenter blev hurtigt fyldt op, og desværre kunne der ikke skaffes plads til alle interesserede. Men nu er chancen der igen for at få ny viden om og ideer til brandforebyggelse i boliger. Denne gang i Fredericia. En helt frisk og opdateret udgave af temadagen afholdes torsdag den 4. november 2010 i Videnpark Trekantområdet, hvor myndighederne og organisationerne bag BrandBevægelsen vil slå et nyt slag for at få nedbragt det alt for store antal dødsbrande og de mange materielle brandskader i danske boliger. Brand i boligen 2010 vil sætte fokus på såvel problemer som løsninger i forbindelse med brand i boliger uanset om det handler om ejerboliger, almene boliger eller boliger for ældre og plejekrævende personer. Temadagen henvender sig til repræsentanter for beredskaber, kommuner, institutioner, boligforeninger og alle andre, som har en interesse i at skabe trygge og brandsikre forhold for beboere og borgere. På temadagen kan de forskellige parter få inspiration til, hvad de kan gøre for at skabe øget brandsikkerhed for folk i deres boliger. Ny viden, erfaringer, initiativer og gode eksempler Programmet omfatter indlæg, som belyser, hvilke konsekvenser en boligbrand kan få for beboerne - praktisk, kontant og følelsesmæssigt. De nyeste statistikker og den seneste viden på området vil blive gennemgået, og der vil være indlæg, som belyser brandforebyggende projekter i Danmark og Norge og på europæisk plan. Hertil kommer indslag om den sociale indsats, om forsikrings- og lovgivningsforhold, om særlige risikoforhold i boligejendomme samt om nye brandforebyggende initiativer i boligforeninger. Undervejs vil der også blive lejlighed til diskussion, debat og udveksling af erfaringer. På temadagen vil der være indlægsholdere fra blandt andre Beredskabsstyrelsen, kommuner og brandvæsen, en brandramt familie, DBI, et alment boligselskab, forsikringsbranchen og Folketinget. Temadagen den 4. november 2010 varer fra kl , med morgenbuffet fra kl. 9. Videnpark Trekantområdet, som blandt andet huser DBI s Fredericiakontor, er et spændende erhvervsområde, beliggende syd for E 20, ved afkørsel 59, med udsigt til Lillebæltsbroen. Adressen er Vesterballevej 4, Fredericia. Nærmere om programmet kan ses på DBI s hjemmeside dbi-net.dk, hvorfra det også er muligt at tilmelde sig (under Kurser og Arrangementer ) Deltagerprisen er kun 850 kr. (ex moms), som inkluderer frokost og øvrig forplejning dagen igennem. BrandBevægelsen er et netværkssamarbejde, som har til formål at arbejde for større brandsikkerhed for borgerne og herunder at begrænse antallet af omkomne ved brand. DBI deltager i arbejdet sammen med en række andre private og offentlige organisationer. Læs nærmere på Faster better worldwide. IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE :36:31

10 Brandsikring af forsyninger til de syv verdenshave Glem alt om pakhuse med bjælker i loftet og duften af tjære og tovværk. Et nyt, strømlinet byggeri ved havnen i Aalborg sætter nye standarder for skibsprovianteringshandel i international målestok. Der er løbet meget vand gennem Limfjorden, siden Ove Wrist i 1953 besluttede at etablere sig med egen skibsprovianteringshandel i Aalborg. Det startede som en beskeden enkeltmandsvirksomhed i et lejet pakhuslokale, hvorfra den nordjyske iværksætter leverede forsyninger til småskibe, der anløb Aalborg havn. Men kursen var sat mod noget større, og i dag har Wrist Ship Supply, som nu indgår i den kapitalfondsejede Wrist Group A/S, udviklet sig til at være blandt verdens tre største skibsprovianteringshandlere. Aktiviteterne styres fortsat fra havnefronten i Aalborg. Efter at have ligget spredt på flere adresser i byen, blev Wrist Group i foråret 2010 samlet i et nyt, stort domicil på den nordenfjords side af havnen. Lokale vil præcisere, at det er i Nørresundby. Indkøbs- og logistikchef Lise Poulsen, Wrist, har været glad for samarbejdet med både brandmyndighederne og DBI, som har ført til nogle velfungerende brandsikkerhedsløsninger. Med mere end varenumre er her samlet næsten alt, hvad et søfartshjerte kan begære. Men glem alt om lavloftede pakhuse med bjælker af pommersk fyr og en duft af tjære, tovværk og beskøjter. Det kvm. store bygningskompleks er en moderne og rationel maritim forsyningsvirksomhed af hidtil usete dimensioner. Det markante byggeri, der rejser sig ved indløbet til havnen, er tegnet af århusarkitekterne Arkitema og omfatter to sammenbyggede kontorhuse samt et stort lagerkompleks, der er forbundet med hinanden via en glasgang. Egentlig er det C. W. Obel Ejendomme, der, som bygherre, har opført og udlejer bygningsfaciliteterne, men det meste er skræddersyet til Wrist Ship Supply og søsterselskaberne i Wrist Group. En mindre del af byggeriet er udlejet til anden side. - Med sit omfattende højlagerkompleks har projektet budt på store brandtekniske udfordringer. Wrist står for levering af proviant til skibe over hele kloden. Efter at have ligget spredt på flere forskellige adresser er Wrist Group i Aalborg nu samlet ved Limfjorden i Nørresundby. Lager- og domicilbyggeriet er skræddersyet til Wrist Group af Arkitema Architects med C. W. Obel Ejendomme som bygningsejer. På billedet ses de to kontorhuse, som huser administrationen. 10

11 Porttelefon redder menneskeliv Udnyt porttelefonen til at kalde dine beboere i tilfælde af brand. Sammenkør dit porttelefonanlæg med automatisk brandalarmering. Det er sikker og hurtig evakuering! Lindpro sikrer: Hurtig installation Et tryk - og alle beboere er informeret Simpelt supplement til komplekse varslingsanlæg Lindpro a/s Tlf.:

12 Der er tale om lager- og logistikfaciliteter, som skal kunne sikre en effektiv forsyning af alt mellem himmel og jord til den internationale skibsfart, fortæller Kim Sommerlund-Thorsen, DBI. Som brandteknisk rådgiver har han udarbejdet brandbeskrivelse og brandstrategi for det usædvanlige byggeprojekt. Brandporten til rummet med brandfarlige væsker er sikret med et gasalarmanlæg. Porten lukkes og brandvæsenet alarmeres, hvis der sker udslip af brandfarlige dampe. Fødevarer, flaskegas og fyrværkeri Varesortimentet omfatter både fødevarer og non-food-produkter - eller proviant og stores, som det lyder i den maritime sprogbrug. Herunder er det især varegrupper som frostvarer samt brændbare væsker, f-gas, kemikalier og nødraketter, der har givet anledning til de største udfordringer. - Lageret er opbygget af tre højlagerskibe til bl.a. non-food og drikkevarer, et frosthøjlager samt et kølelagerafsnit med varierende temperaturområder. Desuden er der etableret særlige rum og områder til de farlige produktkategorier, herunder et sikret rum, beregnet til pyrotekniske artikler som nødraketter, forklarer den brandtekniske rådgiver om projektet, som er det hidtil mest omfattende af sin art i Danmark. - Vi var vokset ud af vores hidtidige rammer og ønskede med det nye byggeri at skabe en mere effektiv og fremtidssikret base for vores aktiviteter, som både omfatter egentlig skibsprovianteringshandel og lagerhoteldrift for skibsfarten. Det fortæller indkøbs- og logistikchef i Wrist Group A/S, Lise Fra lagerhotellet et af Wrist-byggeriets højlagre. Hele lageret er sprinklet. Poulsen. Hun har ansvaret for, at den verdensomspændende koncerns daglige logistik fungerer og har været stærkt engageret i byggeprocessen, især med henblik på at sikre en effektiv lager- og logistikhåndtering. - Med vores behov for at kunne varetage indkøb, oplagring og levering af et meget bredt varesortiment til kunder over hele verden, er det en kæmpe fordel for os, at vi nu har fået samlet det hele på ét sted, forklarer hun og fortsætter: - I det nye byggeri har vi fået en række nye faciliteter, som gør lagerstyring, varehåndtering og øvrig logistik langt mere strømlinet og effektiv end tidligere. For eksempel har vi fået udvidet vores kapacitet med nye Kardex Shuttle-lagerautomater og conveyorbånd (rullebaner), der transporterer varerne til og fra sluseområdet, hvor lastbilerne henter og afleverer varer. Vi er desuden ved at implementere et Warehouse management-system, dvs. et it-baseret lagerstyringssystem. I forbindelse med processen har vi haft en god dialog med brandmyndighederne og et godt samarbejde med DBI, som har ført til nogle velfungerende brandsikre løsninger, som vi nemt kan leve med i vores daglige arbejde. Praktiske brandsikringsløsninger Med etableringen af højlageret og de skærpede brandkrav fylder brandsikring generelt mere end tidligere, forklarer Lise Poulsen. 12

13 Forzoneområdet, hvor varerne samles, inden de læsses på lastbilerne. Det grå og blå udstyr er såkaldte viklere, som pakker pallegodset ind i plastfolie, inden det afsendes. Hele lageret er sprinklet, vi har fået flere brandporte at lukke, og i flugtveje, som fører under lagerreoler, er der opsat beskyttelsesplader, som skærmer for nedfaldende ting, nævner hun som eksempler på nogle af de ændringer, hun oplever. Etableringen af sprinkleranlægget betyder i øvrigt, at virksomheden har opnået tilladelse til at opbevare spiritusprodukter med en alkoholprocent på over 70 i højlageret. Kim Sommerlund-Thorsen fortæller, at også det store frostlager er sprinklet, hvilket har gjort det muligt at anvende vægisolering af BD60-skumplast. Blandt andre eksempler på, hvordan det omfattende byggeprojekt er brandsikret, nævner han forskellige tiltag i oprankningsområdet ved lastbilsluserne. Her er brandporten til rummet med brandfarlige væsker sikret med et gasalarmanlæg, som er koblet til det almindelige ABDL-anlæg. Det betyder, at porten lukkes og brandvæsenet alarmeres, hvis der sker udslip af brandfarlige dampe. Desuden er der i oprankningsområdet etableret riste foran alle porte, så eventuelle udstrømmende væ- EffEktiv brandbekæmpelse Sem-Safe systemet giver optimal beskyttelse samtidig med at være miljøvenligt, ufarligt for brugere og med langt mindre påvirkning af bygninger og interiør end traditionelle systemer. Resultatet er væsentligt lavere omkostninger i systemets levetid, færre og mindre skader på udstyr og mindre nedetid i produktionen i alle forretningskritiske applikationer, og dermed et væsentligt forbedret forhold mellem pris og udbytte. det unikke højtryks-vandtågesystem fra Danfoss Semco 13

14 Conveyorbånd (rullebaner) bruges især til transport af indgående varer fra ankomstområdet til lagrene. Et særligt system sikrer, at conveyorbåndene, som fører gennem sektionsafgrænsende vægge, tømmes, så brandportene kan gå ned i tilfælde af brand. sker ikke kan trænge ind i højlageret, og et særligt system sikrer, at conveyorbåndene, som fører gennem de sektionsafgrænsende vægge, tømmes, før brandportene går ned i tilfælde af brand i lageret. I administrationsafsnittet er de fleste af kontorerne opbygget af ikke-brandklassificerede glasvægge, hvilket er en afvigelse i forhold til den gældende Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Det har vi kompenseret for ved at sikre stor overskuelighed gennem glasvæggene, samt ved at installere fuldtdækkende automatiske brandalarmanlæg med automatisk varsling. Varslingssystemerne aktiveres af det automatiske brandalarmanlæg og kan desuden aktiveres ved hjælp af et manuelt alarmtryk. En del af varerne håndteres i effektive Kardex Shuttle-lagerautomater. Lastbiler ved sluseportene. Endelig nævner Kim Sommerlund-Thorsen en detalje fra lokaler, der skal kunne mørklægges under præsentationer mv. I nogle af lokalerne er der monteret mørklægningsgardiner foran døre, der fungerer som flugtveje til det fri. Her er der sat flugtvejsskilte på gardinerne, som desuden er delt over og samlet med velcrobånd, så gardinet under flugtvejsskiltet nemt kan rives ned, hvis flugtvejsdøren skal benyttes. Ekspansionen fortsætter - Brandsikringen og de valgte løsninger giver os alt i alt en god fornemmelse, konstaterer indkøbsog logistikchef Lise Poulsen, der har nogle måneders erfaring med de nye faciliteter. Indflytningen fandt sted successivt fra december 2009 til februar Med sit nye hovedkvarter i Aalborg står Wrist Group godt rustet til at fortsætte den ekspansion, som ikke mindst skibsforsyningsenheden Wrist Ship Supply tegner sig for. Wrist Ship Supply opkøbte i starten af 2010 de fire skibsforsyningsvirksomheder under One Source North America, som indtil da udgjorde Nordamerikas største virksomhedsgruppe inden for skibsforsyning. Wrist forventer at vokse til det dobbelte inden for de næste tre til fem år. 14

15 Gulvglas udsat for brandog trykbelastning Brandprøvning af glaskonstruktion giver byggeproducent vigtig konkurrencefordel Som den første danske byggeleverandør kan DEKO nu tilbyde sine kunder horisontale glaspartier med brandklassifikationerne REI 30 og REI 60. Det betyder en væsentlig konkurrencemæssig fordel for firmaet, som dermed kan tilbyde sine kunder en gulvglasløsning, uden at der skal gennemføres en brandteknisk bedømmelse for hvert projekt. DEKO s udviklingschef Finn B. Jahn fortæller her om det nye tiltag og om samarbejdet med DBI, som har stået for brandprøvninger og klassifikationer. Hos DEKO har vi i mere end 35 år benyttet os af de danske brandprøvningsfaciliteter, når lodrette bygningsdele skulle testes og klassificeres for brandmodstandsevne. I starten foregik det med det noget gammeldags udstyr hos Statsprøveanstalten (senere Dantest) på Amager Boulevard i København. Men nu sker prøvningerne i de mere nutidige og moderne faciliteter hos DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut på Avedøre Holme. DEKOs lodrette bygningsdele dækker hele produktpakken, lige fra massive gipsvægge til transpa- rente fuldglasvægge, ikke-bærende og adskillende bygningsdele samt branddøre med eller uden glas, testet og klassificeret efter det gamle DS-system (herunder Nordtestmetoder) og nyeste EN-standarder. Finn B. Jahn, DEKO, fulgte løbende prøvningsarbejdet på DBI s brandlaboratorium. Under hele prøvningsforløbet blev prøveemnet belastet med 500 kg/m 2, idet der på glassets overside var placeret en række individuelle stempler, som under kontrolleret tryk blev overvåget under hele afprøvningen. Arkitekter vil have glas Anvendelsen af glas i byggeriet har de sidste år udviklet sig voldsomt, og særligt anvendelsen af fuldt transparente, lodrette ikkebærende glasvægge med brandmodstandsevne i brandklasse EI 30 og EI 60 har de senere år været et efterspurgt produkt. Derfor tog DEKO for knap fem år siden konsekvensen og gennemtestede og klassificerede et nyudviklet koncept af fuldglasvægge i DBI s vertikalovn efter de nye EU-regler. Men arkitekters lyst til anvendelse af glas i bygningsdele stopper imidlertid ikke ved anvendelse i lodrette konstruktioner. Igennem de senere år har DEKO leveret en række projekter, hvor vandrette gulvflader var monteret med transparent glas med brandmodstandsevne. Til hvert af disse individuelle projekter har vi anvendt brandteknisk bedømmelse, udstedt af DBI, som det er beskrevet i DBI vejledning 37 Glas og brand. Det er imidlertid en omstændelig sag at skulle indhente brandteknisk bedømmelse for et individuelt byggeri, hver gang en arkitekt eller byg- 15

16 Anders Drustrup, DBI, styrede prøvningsforløbet. I forbindelse med prøvningen blev der ikke noteret vertikale deformationer i glassets overside. herre har ønske om vandret glas, indbygget som bærende og adskillende bygningsdel. For at blive fri for denne individuelle sagsbehandling hos et akkrediteret prøvningslaboratorium, med tidsmæssige - og økonomiske omkostninger til følge, har vi udviklet et nyt koncept af en bærende underkonstruktion, til vandret monteret brandglas, som kan belastes. Vi kalder det DEKO HG Fire, horisontalt glas med brandmodstandsevne. Og som den første virksomhed i Danmark kan vi nu tilbyde vores kunder i både Danmark og i udlandet horisontale gulvglas med REI 30- og REI 60-brandklassifikationer efter prøvning og klassifikation hos DBI. Belastet brandprøvning HG Fire-elementet er opbygget som en slags termorude med flere lag lamineret glas, afsluttet med et Gulvglaselementet løftes af prøvningsovnen efter afsluttet brandprøvning. Brandprøvningen blev gennemført i henhold til EN Fire resistance tests for loadbearing elements, Part 2 Floors and roofs. Produktet blev efterfølgende klassificeret efter EN Fire classification of construction products and building elements, Part 2: Classification using data from fire resistance tests. Glasset underside blev under afprøvningen belastet med temperaturer jf. den internationale standardbrandkurve, som er defineret i EN trædeglas i konstruktionens overside med en spacer i midten og et brandisolerende brandglas i glaskonstruktionens underside. Alt medgået glas er indbygget som hærdet eller lamineret glas, og den samlede konstruktion opfylder således kravene som sikkerhedsglas. Underkonstruktionen består af brandmalede stålprofiler, som er tilvirket i en form, så bygningstolerancer og profilernes eventuelle længdetolerancer er optaget fra montagens start. Konstruktionen blev under afprøvningen belastet med 500 kg/ m 2 og opnåede en brandmodstandsevne på henholdsvis 30 og 60 minutter som REI-konstruktion. Det er nyt for DEKO at kunne tilføje et R (bæreevne) i klassifikationsbeskrivelsen, men et naturligt resultat af den belastede prøvning. DEKO s klassifikationer har hidtil alene været bygningsdele som havde enten E (integritet), W (stråling) eller I (isolation) i klassifikationsbetegnelsen, idet ingen af vore øvrige bygningsdele er bærende. DEKO er den første virksomhed, som har gennemført denne type test på DBI, hvor civilingeniør Anders Drustrup har stået for prøvningsarbejdet, der blev foretaget på DBI s store horisontalovn i foråret Det nye produkt kompletterer vores produktprogram, så det nu også omfatter bærende byg- 16

17 Om DEKO DEKO s nye gulvglasprodukt giver mulighed for at videreføre det naturlige lys til underliggende etager. På billedet ses et eksempel på, hvordan det horisontale gulvglas lader lyset fra atriets ovenlys skinne igennem til et fitnesscenter i underetagen. ningsdele og gør det muligt for vores kunder at projektere og benytte horisontale gulvglas med brandklassifikationerne REI 30 og REI 60. Finn B. Jahn, DEKO DEKO loft+væg p s er specialiseret inden for kontor- og erhvervsindretninger samt institutionsbyggeri. Herunder udfører DEKO indvendigt tømrersnedker- og indretningsarbejde i fagentreprise samt udvikler og leverer en række byggekomponenter. Virksomheden leverer indretningsløsninger i mere end 35 lande via egne datterselskaber og lokale samarbejdspartnere. DEKO, der blev etableret i 1970, har hovedsæde i Tåstrup ved København og beskæftiger mere end 200 medarbejdere. 17

18 Nu skal der højtryk på vandtågen Danfoss Semco øger sin satsning på vandtågeanlæg til brandsikring af byggeri Dyse til Danfoss Semcos SEM-SAFE - vandtågeanlæg. På baggrund af prøvninger har DBI udstedt certifikat på dyserne, som overholder kravene i standarden CEN/TS Med udgangspunkt i vandtågesystemer til maritim brug er der gennem en årrække arbejdet med udvikling og lancering af systemer til brandsikring af byggeri på land. Med sine dyser og anlæg til højtryksvandtåge har ikke mindst Danfoss Semco A/S Fire Protection markeret sig på området, hvor blandt andet kultur- og universitetskomplekset Alsion i Sønderborg er et skoleeksempel på, hvordan vandtågeanlæg kan erstatte sprinkleranlæg. Det danske firmas højtryksanlæg, der markedsføres under navnet SEM-SAFE, opererer med et tryk på bar, som skaber en vandtåge med ekstremt små dråber. Nu skal systemet lanceres mere bredt til byggeriet. I Danmark har Danfoss Semco for nylig indgået aftale med VVS-firmaet L&H-Rørbyg om at stå for forhandlingen af anlægget. Hidtil har producenten selv stået for kontakt og salg til kunderne, men nu er der skabt grundlag for en bredere markedsføring og distribution af anlæggene til danske byggerier. Danfoss Semco satser dog i høj grad på eksport og har for tiden gang i projekter i mere end en snes lande verden over. Grundlaget for det gennembrud, som nu er i sigte, skyldes blandt andet den tekniske udvikling, og at Med færre dyser og små rørdimensioner giver højtryks-vandtågeanlæg en betydelig arkitektonisk frihed. Interiør fra Alsion i Sønderborg. Som led i arbejdet med at opnå den tyske VdS-godkendelse blev SEM-SAFE - anlægget testet hos DBI - blandt andet i forbindelse med brand i et kontormiljø. 18

19 Jens T. Jepsen, Danfoss Semco A/S Fire Protection. man har opnået en række anerkendte klassifikationer og godkendelser. Sideløbende har firmaet opbygget det nødvendige produktions- og serviceapparat med udgangspunkt fra hovedkontoret i Odense. Prøvninger dokumenterer kvalitet En betydelig del af dette kvalitetssikringsarbejde bygger på slukningsprøvninger udført hos DBI i Hvidovre, hvor der i de senere år er udført en række udviklings- og klassifikationsprøvninger samt certificeringsarbejde. - Som noget enestående i verden har vi udviklet en løsning, som gør, at almindelige ikke-brandklassificerede glaspartier kan brandsikres ved hjælp af vandtåge. Løsningen betyder, at glaspartierne vil kunne klare brandkravene i henhold til EI 60 eller EI 60 A2-s1,d0 dvs. BD 60- eller BS 60-adskillelser, fortæller Jens T. Jepsen, der er Senior Product Development Manager hos Danfoss Semco. R&D Manager Henrik Bygbjerg fra Danfoss Semco oplyser, at der på det grundlag blandt andet er opnået certifikater på dyser samt på anlæg til blandt andet fritureslukning og lokal beskyttelse i bygninger. Henrik Bygbjerg tilføjer, at firmaet netop nu er ved at opnå den tyske VdS-godkendelse for vandtåge til sikring af kontorer, garager, hoteller samt hulrum over nedhængte lofter og under hævede edb-gulve. Det sker på baggrund af et omfattende Vandtågedyse placeret i lysarmatur i det nye kontorhus AB6 på Amager Boulevard i København. Med i alt dyser er det kvm. store byggeri fuldt beskyttet med vandtåge. Dyserne har forskellig overfladefinish, som hvid, krom og satin, der er tilpasset omgivelserne. testforløb i DBI s prøvningslaboratorium, hvor effektiviteten af Danfoss Semcos vandtågeanlæg er blevet sammenlignet med konventionelle sprinklersystemer. - Med den forventede godkendelse forventer vi ikke kun at kunne øge vores salg i Tyskland, men også på verdensmarkedet generelt for disse systemer, forklarer Henrik Bygbjerg, som oplyser, at Danfoss Semco er den næststørste aktør på vandtågemarkedet. Overtager stor del af sprinklermarkedet Han forudser, at vandtågeanlæg vil overtage en væsentlig del af sprinklermarkedet, således at op mod halvdelen af fremtidens vandbaserede brandslukningsanlæg vi bygge på vandtågeteknologi. Hos den danske forhandler er der også stor optimisme. - Der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år vil opleve et boom på dette område. Højtryksvandtågeanlægget byder på unikke fordele for alle parter, lige fra arkitekter og bygherrer til brugere og forsikringsselskaber, lyder det fra Henrik Jørgensen, direktør i L&H-Rørbyg. Han henviser til, at hvor traditionelle sprinklere kan køle 378 kj pr. liter vand, er SEM-SAFE i stand til at eliminere en varmeudvikling på Henrik Bygbjerg, Danfoss Semco A/S Fire Protection kj pr. liter vand, hvilket svarer til syvdobbelt effekt. Den bedre køleevne skyldes primært, at forstøvet vand har en større overflade. Henrik Jensen gør samtidig opmærksom på, at de små dråber og vandmængder betyder, at vandskaderne begrænses, noget som han mener, at forsikringsselskaberne fremover vil lægge vægt på. For arkitekterne er der også fordele ved højtryksvandtåge, der har et meget begrænset vandforbrug. Således er rørdimensionerne mindre end ved sprinkleanlæg, ligesom der kun er behov for et lille vandreservoir, hvis direkte tilslutning til offentlig vandforsyning ikke er mulig eller tilstrækkelig. 19

20 Hvad nu hvis brandventilationen svigter? Myndigheder tøver med at forlange kontrol af brandventilation Anders Frost-Jensen Benny Henningsen Automatiske brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) indgår i stigende grad som et afgørende element for brandstrategien i nybyggeri. Det gælder blandt andet i bygninger, der anvendes til ophold for mange mennesker - for eksempel i butikscentre og større forsamlingslokaler. Det er især indførelsen af ændret byggelovgivning samt funktionsbaserede brandkrav, der har fremmet brugen af automatisk brandventilation. Metoden kan begrænse bygningsskader og forbedre brandvæsenets indsatsmuligheder, men i bygninger beregnet til mange mennesker, har den mekaniske brandventilation især betydning for flugtvejsmulighederne og dermed for personsikkerheden. I forhold til eksempelvis sprinklersystemer er der desuden tale om en relativ billig løsning, som også kan give en større frihed, når der skal vælges arkitektoniske og bygningstekniske løsninger. Men sikkerheden er naturligvis afhængig af, at det mekaniske system virker, og, ikke mindst, at det bliver ved med at virke. Men hvordan kan man sikre, at systemerne fungerer, når der bliver brug for dem? Nogle anlæg virker ikke - Der er aldrig nogen garanti for, at automatiske og mekaniske systemer virker, og brandventilationsanlæggene inspiceres ikke automatisk. I mit tidligere job som brandteknisk byggesagsbehandler og indsatsleder er jeg ofte, i forbindelse med brandsyn, stødt på mekaniske brandventilationsanlæg, som ikke virkede. Samtidig ser vi ofte i dag, i forbindelse med inspektion af sammenkoblede brandsikringsanlæg, at brandventilationsanlæg ikke lever op til deres hensigt. Det viser, at det er vigtigt med en løbende kontrol af ABV-anlæggene, så man kan man øge sikkerheden for, at systemerne altid er funktionsdygtige, forklarer Anders Frost-Jensen, direktør for DBI s Center for service. - ABV-anlæg har i stigende grad fået en vigtigere funktion, idet brandsikkerheden i mange bygninger i højere grad end tidligere er baseret på brandventilation, som skal fjerne røgen i flugtvejene, så der skabes sigtbarhed under evakuering. I nogle tilfælde erstatter brandventilationen sprinkleranlæg eller andre brandsikringsforanstaltninger, som man tidligere ville have anvendt. Det siger sig selv, at hvis brandstrategien bygger på brandventilation og brandventilationen svigter så vil det kunne få katastrofale konsekvenser under en brand, fx i et indendørs eller overdækket butikscenter med mange mennesker, lyder det fra Anders Frost-Jensen. Skal også virke, når strømmen forsvinder Inspektør i DBI, Benny Henningsen, har mange års erfaring med inspektion af brandsikringsanlæg. Han mener, at der ligger en stor udfordring i at skabe den fornødne sikkerhed for, at ABV-anlæggene virker, når de skal: - Man skal kunne stole på systemerne. Den mekaniske udsugning skal virke, vinduerne skal lukke op, og der skal åbnes for tilluften. Og når strømmen forsvinder, skal det hele også fungere, fastslår han. - Men desværre er det de færreste anlæg, som er tilsluttet en uvildig, regelmæssig inspektionsordning, som sikrer, at de mekaniske funktioner virker. Da der oftest er tale om kombinerede brandsikringsanlæg, sker styringen af ventilationsfunktionen via det automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlægget), som er hjertet i kombinerede sikringssystemer, og det medfører normalt, at systemet inspiceres i henhold til DBI s forskrift 006 for kombinerede anlæg. Men det indebærer kun, at der foretages en begrænset regelmæssig kontrol af brandventilationsanlægget, idet inspektionen ikke lægger vægt på de mekaniske funktioner, men primært er begrænset til at sikre, at de elektriske forbindelser er i orden. Brandinspektører skal stille krav Det forklarer Benny Henningsen, som derfor mener, at brandinspektørerne bør stille krav om, at alle vitale ABV-anlæg inspiceres selvstændigt og regelmæssigt af en uafhængig instans på samme måde, som det sker med automatiske brandalarmanlæg og sprinkleranlæg. Anders Frost-Jensen tilføjer, at en akkrediteret ordning i henhold til DBI Vejledning 27 Brandventilation vil give anlægsejeren den nødvendige dokumentation for, at brandsikringsanlægget opfylder myndighedskravene til funktion og vedligeholdelse. En dokumentation, som også anlægsejeren selv og forsikringsselskabet har en interesse i. 20

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Nr. 1 Marts 2010 BRAND & SIKRING DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Danmarks dyreste kvinde går under jorden Ingen særlig personrisiko ved stålpladetage Tobak og tekstiler øger

Læs mere

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ Nr. 4 December 2008 DBI Vindmøllekoncern med høje sikkerhedsambitioner Låsesmedeuddannelsen nøglen til en sikker fremtid Brandalarmanlæg virker godt Vagtskifte i DBI Skal elevatorer bruges til evakuering?

Læs mere

Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?

Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen? Nr. 3 September 2007 DBI Usædvanligt byggeri med vandtågeslukning Beredskabsplan giver bedre forsyningssikkerhed Forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Nu må man tv-overvåge facader Bedre brandsikring

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande

BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande Nr. 2 Juni 2009 BRAND & SIKRING Sikring med ekstra låse kan begrænse brandsikkerheden Askerødder og ildsjæle i Greve Mystiske storbrande på Stillehavet Grønne gartnerfingre på røde brandslukkere NORMA

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg Nr. 4 December 2004 DBI Global certificering Sikring & Sikkerhed Det handler om holdning Historien gik op i røg Krav til vagtudrykning Hvor mange slukkere? Styr på operaens brandsikring Nr. 4-2. årgang

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger Nr. 3 September 2009 BRAND & SIKRING Alarm på virusøen Per Larsen advarer mod hysteri Skoler skal sikre sig mod skyderier Er virksomhedens influenzaberedskab på plads? Sikring & Sikkerhed i Odense Førstehjælp

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner BRANDVÆSEN NR. 6 AUGUST 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Årsmøde FKB holder årsmøde i Odense den 23.-25. august. Det er et af årets faglige højdepunkter med indlæg fra bl.a. forsvarsminister

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

DR-bål baner vej for bedre røgtest NORDMÆNDENE HAR SUCCES MED AT NEDBRINGE INDBRUD...SIDE 14

DR-bål baner vej for bedre røgtest NORDMÆNDENE HAR SUCCES MED AT NEDBRINGE INDBRUD...SIDE 14 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 4 2012 En succes som kan blive større DR-bål baner vej for bedre

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere