Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard"

Transkript

1 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

2 Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet på Topdanmarks fremtidige investeringsstrategi? Rentabiliteten på forsikringsdriften er historisk høj. Hvilke muligheder har Topdanmark for at blive endnu mere effektiv og ruste sig mod eventuelle nedgangstider? Flere mindre aktører ønsker en større del af markedet. Hvilke konkurrenceparametre bliver de væsentligste fremover og inden for hvilket segment forventes et forøget/aftagende prispres? Koncern 2

3 Fokuseret strategi Dansk aktør Risikosegmentering Omkostningsprocent Multidistribution/afsætningskraft Lav volatilitet i indtjeningen Mere eksponeret til privatmarkedet Mindre eksponeret til industrimarkedet Høj genforsikringsdækning Kalkulerede forsikringsmæssige risici Relativt begrænset top-line vækst i skade - større i liv Højt cash flow Stort tilbagekøbsprogram Ingen vedtægtsmæssige restriktioner Koncern 3

4 Kan der tjenes penge på skadeforsikring? Forudsætninger: Egenkapital 33 pct. af præmieindtægterne Combined ratio 89 Renteindtægt på hensættelser (inkl. diskonteringseffekt) svarende til 2,0 pct. af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 pct. Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 2,0 102,0 Udgifter 89,0 13,0 ~ ROE = 39,0 pct. Afkast af egenkapitalen: 5,0 pct. ROE (egenkapitalforrentning) før skat 44,0 pct. Skade 4

5 Highlights Q1 2008: Resultatet efter skat blev på -234 mio. kr. mod 379 mio. kr. i Q Præmiefremgang på 1,1 pct. i Skade og 20,3 pct. i Liv Det forsikringstekniske resultat steg med 8,5 pct. Uændret omkostningsprocent på 14,7 Combined ratio reduceret fra 86,9 til 86,2 Forventninger til 2008 Resultatprognosen for 2008 er uændret mio. kr. efter skat Svarende til en ROE efter skat på 23 pct. Tilbagekøbsprogrammet er ligeledes uændret på mio. kr. Svarende til en buy-back yield på 8,9 pct. Den forventede præmievækst i Skade er reduceret fra på niveau med eller lige over 2-3 pct. til omkring 1 pct. Den forventede præmiefremgang på løbende præmie i Liv er øget fra 8-10 pct. til 10 pct. Koncern 5

6 Nøgletal - segmentopdelt Privat Erhverv Industri Koncern Q Q Q Q Q Q Q Q Bruttoerstatningsprocent 68,7 67,1 70,8 69,3 45,4 66,2 67,2 67,8 Nettogenforsikringsprocent 1,5 1,2 3,8 3,6 29,2 17,3 5,0 3,7 Skadeforløb 70,2 68,3 74,6 72,9 74,6 83,5 72,2 71,5 Bruttoomkostningsprocent 15,3 15,3 14,2 14,4 14,2 12,8 14,7 14,7 Combined ratio 85,5 83,6 88,8 87,3 88,8 96,3 86,9 86,2 CR korrigeret for afløb 86,1 86,8 89,3 88,0 99,9 98,2 88,5 88,3 Skade 6

7 Udvikling i Topdanmarks omkostningsprocent Topdanmark har den laveste omkostningsprocent blandt de større danske skadeforsikringsselskaber ,8 21,0 20,6 20,4 19,1 18,3 17,2 16,8 15,6 14,8 14,6 14,5 14,7 14, ,6 14,8 14,5 14,6 14,7 16,3 16,6 16,1 15,3 14,7 20,9 20,9 19,6 19,6 20,5 19,1 19,1 19,6 20, * 1998 * 2000 * 2002 * Q * 1999 * 2001 * 2003 * E 10 2) 1) 1) 3) Q Q *Reduceret med den estimerede effekt af IFRS Skade 1) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostningsprocenten 2) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil omk. pct. være 0,1 procentpoint lavere 3) Offentliggør ikke længere separate tal for Danmark 7

8 Sammenligning af præmievækst (dansk forsikring) 12 10, ,6 7,0 7, ,7 0,9 1,1 4,0 2,8 3,7 2,9 2,0 2,6 4,1 5,5 5,2 4,9 4,2 0-1, Q Skade 8

9 Sammenligning af CR på det danske marked , , ,8 101,6 99,8 100, ,6 95,4 94,3 94,7 91,4 90,9 90,7 91,4 93,2 92,6 93,4 91,3 88,7 89,6 90,5 90,4 89,3 86, ,2 86,4 84,6 88,1 82, , ,8 2) 1) 3) 75,7 Q ) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostningsog erstatningsprocenten 2) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil CR være 0,3 procentpoint lavere 3) CR renset for afløb: (2006:90,8) (2007:96,9) Skade 9

10 Udsigter for skadeforsikring 2008 Har foretaget konkurrenceforbedrende tiltag med effekt på 140 mio. kr. i 2008 Forventede tidligere præmiefremgang på niveau med eller lige over 2-3 pct. Nu forventes en præmievækst på omkring 1 pct. Det skyldes yderligere prisreduktion på 140 mio. kr. på motor-, arbejdskade-, hus-, og indboforsikring Effekt på 45 mio. kr. ~ 0,5 p.p. i 2008 Fastholder operationelle mål om: Overskudsgrad på 12 pct. på 2-3 års sigt Svarende til en CR på lige over 89 Overskudsgrad på 10 pct. på længere sigt Svarende til en CR på lige over 91 Bruttopræmievækst på 5 pct. om året De operationelle mål er inkl. sikkerhedsmargin på 1 procentpoint og ekskl. afløbsresultat Langsommere indtrængningstid for nye tiltag end ventet Lavere vækstforventninger på Erhverv Pga. øget livsalg 1,5 p.p. Lavere vækstforventning på Industri Pga. øget konkurrence Oplever nu forbedret bytteforhold på privatmarkedet Forventning til CR forbedret fra knap 89 til lige over 88 Skade 10

11 Hvilke muligheder har Topdanmark for at blive endnu mere effektiv og ruste sig mod nedgangstider? I udgangspunktet er det danske forsikringsmarked relativt disciplineret De fem største selskaber repræsenterer 70 pct. af markedet Alle børsnoterede Topdanmark har en fornyelsesprocent på 91 Udnyttelse af lav omkostningsprocent TRIM Introduktion af nyt skadesystem Mikrotarifering Koncern 11

12 Mikrotarifering Hvad er mikrotarifering? Hvad er mikrotarifering? Forsikring byggede oprindeligt på et solidaritetsprincip pct. solidaritet vil eksempelvis føre til samme pris for alle biler! Tarifering: - Modarbejdelse af solidaritetsprincippet ved at prissætte efter flere kriterier - Der bruges stadig flere kriterier, og denne udvikling vil fortsætte - Antal tariferingskriterier er nu så stort og prissætningen så fintmasket, at priserne kun findes på computer denne udvikling har skabt begrebet mikrotarifering 12

13 Mikrotarifering Sådan virker det! 1/6 Sådan virker det! 1/ A B C D E F G H Selskab uden prisdifferentiering A B C D E F G H Risikopræmie Udgangspunkt for prissætning Selskab med prisdifferentiering 13

14 Mikrotarifering Sådan virker det! 2/6 Sådan virker det! 2/ C D A B E F G H Selskab uden segmentering 80 Kunder flytter til 60 billigere selskab 40 B E A C D F G H Selskab med segmentering 14

15 Mikrotarifering Sådan virker det! 3/6 Sådan virker det! 3/6 180 Præmiestigning 180 Mindre omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H Selskab uden segmentering Selskab med segmentering 15

16 Mikrotarifering Sådan virker det! 4/6 Sådan virker det! 4/ F G 20 0 A B B E E H Selskab uden segmentering 80 Kunder flytter til 60 billigere selskab 40 A C C D D F G H Selskab med segmentering 16

17 Mikrotarifering Sådan virker det! 5/6 Sådan virker det! 5/ Får store problemer nye forhøjelser og færre kunder Ender med såvel større indtjening som større omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H F G Selskab uden segmentering Selskab med segmentering 17

18 Mikrotarifering Sådan virker det! 6/6 Sådan virker det! 6/6 Opsummering: - Kunderne flytter derhen, hvor de kan få den billigste forsikring kunderne bliver vindere! - Det selskab, der differentierer priserne meget, tiltrækker kunder med lav risiko og vil samtidig ikke være attraktivt for kunder med høj risiko. På kort sigt betyder det en nedgang i omsætningen, der senere kompenseres af, at konkurrenterne må hæve deres priser for at få samme indtjening. Når konkurrenten forhøjer, får selskabet mulighed for igen at øge væksten, uden at det går ud over indtjeningen pr. kunde - Det selskab, der ikke differentierer sine priser, tiltrækker kunder med høj risiko uden at tage merpræmie. For at få samme indtjening må alle kunder have en prisforhøjelse, og dermed kundeafgang 18

19 Flere mindre aktører ønsker en større del af markedet De små selskaber er kendetegnet ved Beskedent datagrundlag til brug for prissætning Typisk enstrenget afsætningskanal De mindre selskaber har været de mest aggressive i priskonkurrencen Har generelt en stigende combined ratio Forsikring er lavinteresse Det købes ikke det skal sælges På den lange bane er skarpe priser (segmentering) og afsætningskraft afgørende konkurrenceparametre Solvency II Koncern 19

20 Solvency II Solvenskravet vil fremover være risikobaseret Lavere solvenskrav for selskaber, der har spredt risikoen på f.eks. Brancher, geografisk Lavere solvenskrav ved lav CR og lav volatilitet Solvency II er generelt set en fordel for de store selskaber en ulempe for de små selskaber De små selskaber kan komme under pres Øget konsolidering 20

21 Resultat - Livsforsikring Resultat - Livsforsikring 1. kvartal 1. kvt. 1. kvt Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført til skyggekonto Resultat i Topdanmark Link Finansiering Liv Holding -3-3 Beregnet godtgørelse m.m. 5-1 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo Liv 21

22 Fortsat høj præmievækst 35 Pct. 19,3 pct. CAGR i Topdanmark ( ) 32,0 Pct. 25 Sammenligning af præmievækst Q ,5 22,0 15,2 11,6 23,7 12,8 20, ,3 9,9 16,0 11, , Q Samlet præmie Løbende præmie Liv 22

23 Udsigter for livsforsikring Forventet præmiefremgang på løbende præmie for 2008 er opjusteret fra 8-10 pct. til nu omkring 10 pct. Samlet ventes præmieindtægten at stige med 5-10 pct. i 2008 Topdanmark har Danmarks mest tilfredse livkunder Der ventes overført 52 mio. kr. til skyggekontoen i Liv V i 2008 Skyggekonto ultimo 2008 ventes at udgøre 105 mio. kr. Vil blive indtægtsført i en kommende periode, når investeringsafkastet er tilstrækkelig højt Liv 23

24 Topdanmarks investeringsstrategi Forsikringsmæssige hensættelser investeres i investeringsaktiver af høj kvalitet (f.eks. realkreditobligationer) Egenkapitalen kan investeres i investeringsaktiver med højere forventet afkast/volatilitet Forsikringsselskaber perfekte ejere af illikvide investeringsaktiver med et relativt højt afkast f.eks. CDO s Høj driftslikviditet og kendt udbetalingsmønster Køb-og-behold-strategi ikke noget problem Kan give regnskabsmæssige udsving undervejs, men påvirker ikke det forventede cash flow Volatiliteten på investeringsafkastet har ligget på lidt over 2 pct. fra 2001 til 2007 Gennemsnitsafkast 7,2 pct. 3,7 pct. i 2007 Investeringspolitikken fastholdes Aktieeksponering på 1 1,5 mio. kr. Fortsat eksponering til CLO s Investering 24

25 Investeringsafkast for Topdanmark koncernen ekskl. livsforsikring I Q Beholdning Afkast Afkast i mia. kr. mio. kr. procent Danske aktier 0, ,5 Udenlandske aktier 0, ,6 Stats- og realkreditobligationer 9,1 77 0,8 Kreditobligationer 1, ,8 CDO's 1, ,7 Ejendomme 0,9 9 1,0 Andet 1, ,0 I alt 15, ,5 Investering 25

26 CDO s - Afkast og beholdninger 1. kvartal 2008 Koncern excl. Liv Liv Afkast 1. kvartal AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. marts AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

27 Urealiserede nedskrivninger af CLO's uden subprimeeksponering samt overførsler til skyggekonto Mio. kr. Nedskrivninger CLO's i Aktionærernes andel i Liv 45 Nedskrivninger CLO's i Q Aktionærernes andel i Liv 47 Overført til skyggekonto i Overført til skyggekonto i 2008E

28 Uændret resultatprognose for 2008 I årsrapporten for 2007 lød resultatprognosen for 2008 på mio. kr. efter skat Siden årsrapporten er følgende forudsætninger ændret: Combined ratio, svarende til 33 mio. kr. Liv -10 mio. kr. Lavere vækst i Skade -17 mio. kr. Øvrige forhold - 6 mio. kr. I alt efter skat 0 mio. kr. Resultatprognosen for 2008 er derfor uændret på mio. kr. efter skat Ekskl. eventuelle afløbsgevinster Inkl. buffer på 1 p.p. Svarer til en ROE efter skat på 23 pct. Forudsætningerne i prognosen for 2008 er baseret på kurserne 14. maj 2008 Koncern 28

29 Forventet tilbagekøb for 2008 svarer til en udlodningsprocent på 8,9 Tilbagekøbet for 2008 ligger uændret på mio. kr. Tilbagekøbet for 2008 er sammensat af: Det forventede ordinære tilbagekøb ligger på 680 Overført fra Lavere solvensmargin ca Tilbagekøbet for 2008 svarer til en udlodningsprocent ( buy-back yield ) på 8,9 På nuværende tidspunkt er der i 2008 tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 309 mio. kr. Der resterer således et tilbagekøb på 741 mio. kr. i 2008 Siden 1998 har Topdanmark tilbagekøbt 59 pct. af de udestående aktier Gennemsnitskurs: 324 Koncern 29

30 - en kilde til opdateret information om Topdanmark 30

31 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af kvartalsrapporten Q

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked Topdanmark Risikosegmentering og det danske privatmarked Agenda Markedspladsen Konkurrenceforhold Økonomiske nøgletal Tendenser på privatmarkedet Styring af risici Lønsomhed på produktniveau Mikrotarifering

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006

Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006 Mikrotarifering v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen Agenda 2 Hvad er mikrotarifering? Sådan virker det! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del Tariferingskriterier - begrænsninger Eksempel med

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere