Fra 3G-zombiesløvhed til følelsen af ægte fysisk træthed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 3G-zombiesløvhed til følelsen af ægte fysisk træthed"

Transkript

1 Fra 3G-zombiesløvhed til følelsen af ægte fysisk træthed Om træningsprojektet på Nørre G, Ulla Wogensen, Nørre Gymnasium På Nørre G har vi i år afprøvet lidt forskellige modeller for afvikling af træningsprojektet, så det følgende er ikke en Nørre G-model, men et eksempel på en mulig afvikling afprøvet i de 2 3G er, jeg er involveret i. Elevstyring men inden for faste rammer Inden eleverne blev præsenteret for projektet havde vi 2 samarbejdende lærere foretaget nogle valg og fastlagt nogle rammer, der indskrænkede elevernes individuelle valgmuligheder, men som vi mente ville muliggøre en reel og mærkbar træningsmæssig forbedring for de fleste. Vi havde valgt at knytte projektet til fagets sundhedsdimension, som efter vores mening for det brede flertal først og fremmest handler om kredsløbskapacitet. Det træningsprojekt, eleverne skulle udfærdige og gennemarbejde, skulle således være af konditionsgivende karakter. Valget bundede også i, at vi med dette formål lettest kunne forestille os et rimeligt aktivitetsniveau opretholdt i selve idrætstimerne gennem de 8 uger samt en realistisk mulighed for at eleverne kunne gennemføre en relevant og ikke-udstyrskrævende form for hjemmetræning. Endelig bundede valget i, at vi på Nørre G har nogle ret skrabede idrætsfaciliteter i forhold til at 2 klasser på én gang skulle kunne træne, hvilket nødvendiggjorde, at en del elever skulle kunne træne udendørs. På jeres pladser færdige - Projektet løb af stabelen fra uge med ét ugentligt idrætsmodul (100 minutter - omklædning og badning =reelt 75 minutter)og forventet hjemmetræning 1-2 gange derudover. Eneste ferie, der afbrød forløbet var efterårsferien (uge 42) (se oversigt over forløbet næste side) Eleverne fik den første gang udleveret en A4-plasticopgavemappe med de relevante papirer, dvs. introduktion til projektet (ide, faglige 19

2 Træningsprojekt 3 c/d KONDITIONSTRÆNING Nørre G Foreløbig plan for idrætsmodulerne: Uge Dato Indhold 39 24/9 Introduktion til træningsprojektet, biptest, BMI-udregning 40 5/10 På baggrund af C-det er idræt s samt profilbeskrivelse udarbejdes individuel målsætning, og et træningsforløb for de kommende 7-8 uger planlægges individuelt eller i gruppe under lærervejledning. Fysisk træning påbegyndes i denne uge som hjemmearbejde (husk træningsdagbog) 41 8/10 Fysisk træning iflg. eget program + fælles cirkeltræningsprogram, udfyldelse af træningsdagbog og på baggrund heraf samtale med de tilknyttede lærere Fysisk hjemmearbejde (træningsprogram + træningsdagbog) 42 efterårsferie Fysisk træning iflg. eget program (+træningsdagbog) 43 22/10 Fysisk træning iflg. eget program + fælles cirkeltræningsprogram, udfyldelse af træningsdagbog og på baggrund heraf samtale med de tilknyttede lærere OBS! Midtvejsaflevering af træningsdagbog! Fysisk hjemmearbejde (træningsprogram + træningsdagbog) 44 2/11 Fysisk træning iflg. eget program + fælles cirkeltræningsprogram, udfyldelse af træningsdagbog og på baggrund heraf samtale med de tilknyttede lærere Fysisk hjemmearbejde (træningsprogram + træningsdagbog) 45 5/11 er aflyst Fysisk træning iflg. eget program (+træningsdagbog) 46 16/11 Fysisk træning iflg. eget program + fælles cirkeltræningsprogram, udfyldelse af træningsdagbog og på baggrund heraf samtale med de tilknyttede lærere Fysisk hjemmearbejde (træningsprogram + træningsdagbog) 47 19/11 Fysisk træning iflg. eget program + fælles cirkeltræningsprogram, udfyldelse af træningsdagbog og på baggrund heraf samtale med de tilknyttede lærere Fysisk hjemmearbejde (træningsprogram + træningsdagbog) 48 30/11 Afsluttende biptest, Arbejde med rapporten (bl.a. på basis af C-det er idræt ud over det tidligere læste også side 80-94) 49 3/12 Aflevér rapporten + avisbattle og andre julelege 20

3 mål og krav, forløbsplan samt konkret produktkrav: rapporten) og formularer til profilbeskrivelse og træningsdagbog. De fik at vide at denne træningsdagbog skulle medbringes i hver idrætstime, hvor der skulle skrives i den i slutningen af hvert modul, og derudover ved hjemmetræningen. Derudover gennemførte eleverne den første gang en indledende konditionstest i form af en bip-test. Til den følgende gang (et teorimodul) havde de læst om træning og testning i C-det er idræt, og på basis af en gennemgang af disse sider, der bl.a. rummer konkrete eksempler på træningsprogrammer samt anvisninger på, hvordan man finder den rette arbejdsintensitet, skulle eleverne i grupper eller individuelt udfylde profilbeskrivelsen af dem selv samt angive træningsmål og forsøge at opstille en (grov)træningsplan for at nå dette mål: hvilken form for konditionstræning (aktivitet: løb, cykling, svømning, boldaktiviteter og lign.), ville de lave hvornår? Kontinuerlig eller intervaltræning? Tid- og eller distanceangivelse. Forventet belastning. Som grundprogram kunne de skrive det samme i alle ugerne, men med opfordring til begrundede justeringer undervejs. I idrætstimerne valgte nogle ele- Træningsprojekt 3 c/d KONDITIONSTRÆNING Nørre G PROFILBESKRIVELSE: Navn og klasse: Alder: Højde (m): Vægt (kg): BMI (Body Mass Index) : Målemetode: vægt (kg)/ højde(m)xhøjde(m) Eksempel: 75kg/1,72mx1,72m = 25,35 Kondital: Målt indirekte på baggrund af bip-test Kort beskrivelse af livsstil: Herunder kost- og motionsvaner, ryge- og festfrekvens Målsætning for træningsprojektet: TRÆNINGSDAGBOG: UGE.. Dato Noter i øvrigt: Træningssession (beskrivelse af indhold (løb, cykling, boldaktiviteter og lign.), omfang (tid, intervaller og/eller kontinuerlig træning), intensitet (fx pulsbelastning, evt. hastighed (distance(m)/tid(s)), andet) Kommentér præstationen/udførelsen i forhold til planen - også den subjektive oplevelse 21

4 ver at lave decideret løbetræning, nogle trænede frem mod et minitriatlon, nogle arbejdede med stepbænke, nogle cyklede på kondicykler, nogle spillede hockey og fodbold osv. Ud over deres konditionstræning indlagde jeg hver gang i slutningen af modulet et fast cirkeltræningsprogram (muskeludholdenhedstræning af de store basalmuskelgrupper). Dette for 1) at sikre et højt aktivitetsniveau gennem hele modulet 2) at sikre en vis samling af eleverne hver gang samt 3) at sikre træning af det basale muskelkorset. Midtvejsevaluering Midtvejs i forløbet indkaldte vi træningsdagbøgerne til gennemsyn og gav skriftlig respons på dem (lad det være sagt med det samme: vi har fået 4 elevtimer til projektet, og mindre kan det ikke være, hvis man vil have denne midtvejsevaluering med.) Midtvejsresponsen var meningsfuld og brugbar for eleverne, fordi det i praksis viste sig meget svært at nå at vejlede hver enkelt elev i den daglige undervisning. Ikke alle fik afleveret, men hos dem, der afleverede, var det tydeligt, at deres foreløbige træning og dagbogsskriverier ikke var præcise nok. Vi måtte explicitere, at omfanget og organiseringen af træningen skulle fremgå faktuelt og systematisk (som angivelse af tid/distance, intervallængder), samt at belastningsgraden skulle anføres i form af pulsregistreringer og evt. hastighedsangivelser samt den subjektive anstrengelsesgrad. Dette gjaldt i høj grad boldspillerne, der imidlertid derefter fik organiseret deres træning i faste intervaller med meget få spillere på banen og høj intensitet i fx 3 minutter ad gangen efterfulgt af 1 minuts pause med pulstælling. (se eksempler på midtvejsrespons) Flere elever begyndte herefter at arbejde med elektroniske pulsmålere i idrætsmodulerne, og de fleste fandt, at dette i sig selv var meget motiverende og bevidstgørende. Ud over dette hjælpemiddel var projektet et dogmeprojekt uden fancy udstyr af nogen art. Finaltest og rapport Efter 7 uger med fysisk træning i idrætsmodulerne samt hjemme var det tid til den afsluttende biptest d. 30/11 (hvor stort set alle forbedrede sig) samt rapportskrivning og aflevering d. 5/12. Således nåede vi lige at afslutte træningsprojektet inden de to ugers studieretningsprojekt løb af stabelen. Rapporten bestod af 9 spørgsmål, og i bevarelsen forventedes kapitlet om Sundhed, motion og livsstil i C-det er idræt også læst, således at eleverne kunne perspektivere og reflektere over deres konkrete forløb i forhold til mere overordnede sundhedsmæssige betragtninger. De vigtigste spørgsmål i rapporten drejede sig om skitseringen af mål og indhold i det intenderede program samt en reflekteret gennemgang af realiseringen af programmet. Endelig blev eleverne bedt om at evaluere 1) forløbets betydning for deres fysiske form og deres bevidsthed om den fysiske form og træningsplanlægning og 2) organiseringen af undervisningen. (rapportspørgsmålene kan lægges på emuen) 22

5 3c - 2 eksempler på respons på træningsdagbøger (231007) Søren Vedr. målsætningen: prøv også at formulere et konkret mål: hvad vil du gerne kunne gennemføre ved afslutningen af dette træningsforløb? Vedr. træningsdagbogen: Du ser ud til at være godt i gang med forskellige former for træning. Der mangler dog nogle præciseringer: - En karakteristik som høj intensitet og rimelig høj intensitet, samt en beskrivelse, der hedder cykeltur med relativ høj belastning er alt for upræcist. Der skal nogle målbare præciseringer på (fx pulsbelastninger, tider, distancer)! - Der skal også stå hvordan floorballtræningen er organiseret, og hvordan I vil forsøge at øge intensiteten i denne træningsform. - Og hvor lange er dine cykelture? Og med hvilken intensitet (pulsbelastning) køres de? En ide kunne være også at indlægge nogle klart definerede sprinterdistancer (angivet ved tid eller distance) for at få pulsen højere op. Prøv i den forbindelse at lægge cyklingen på distancer uden lyssignaler, fx langs Hareskovmotorvejen. - Hvilken form for progression i træningen påtænker du i øvrigt i løbet af perioden for at nå dit mål? Da du jo har et udmærket kondital som udgangspunkt, skal kredsløbet belastes temmelig hårdt for at forbedre det Husk også at indskrive cirkeltræningen i træningsdagbogen. Husk at inddrage nogle teoretiske overvejelser (jf. C-det er idræt ) på et tidspunkt i din begrundelse for valg af distancer og belastning mm. (jf. det udleverede papir med præciseringer af kravene til Træningsprojektet). Fortsat god træning. Ulla Thomas Vedr. profilbeskrivelsen: Da du ikke har deltaget i den indledende biptest, må du anføre, hvad dit kondital var sidste år ved 1600m-løbetesten, og så komme med et bud på hvordan du tror det ser ud i år. Vedr. målbeskrivelsen: Prøv at anføre et mere konkret mål: hvad vil du gerne kunne præstere efter endt træningsperiode? Giv dig selv en udfordring, men vær ikke urealistisk. Vedr. træningsdagbogen: - Du har ikke fået skrevet meget i din træningsdagbog endnu, så hvis det svarer til træningsindsatsen, skal du lige se at komme i gang nu. Kig på det nyligt udleverede papir, der hedder Præcisering af kravene til træningsprojektet (jeg har vedlagt det til dig i din mappe), så kan du se, hvordan du skal forsøge at beskrive din træning. Først og fremmest skal du planlægge 2xtræning (løb, cykling eller svømning) ud over skoletræningen i idrætstimerne. Og der skal nogle målbare præciseringer på (fx pulsbelastninger, tider, distancer). Hvor langt eller hvor lang tid vil du fx løbe? Skal det være intervaltræning eller kontinuerligt løb? Hvis det er kontinuerligt løb, skal din pulsbelastning nok ikke ligge på mere % af din maxpuls. Det kan du prøve at udregne og at rette ind efter. Hvis du savner forslag til træningsintervaller, så kig i C-det er idræt s Hvis du er med på floorballtræningen i timerne, må du sammen med de andre finde ud, hvordan I kan intensivere, systematisere og beskrive den træning. Husk også at indskrive cirkeltræningen i træningsdagbogen hver gang du laver den. Husk at inddrage nogle teoretiske overvejelser (jf. C-det er idræt ) på et tidspunkt i din begrundelse for valg af distancer og belastning mm. (jf. det udleverede papir med præciseringer af kravene til Træningsprojektet). Fortsat god træning. Ulla 23

6 Igen var der et par elever, der ikke fik afleveret rapporten (Hvilke konsekvenser bør det have??), men dem, der afleverede, havde stort set alle arbejde meget seriøst med det og afleverede 5-0 sider (godt vi havde fået 4 elevtimer!). Flere elever anførte, at de havde brugt mere end 4 timer på rapporten, men de fandt det relevant og spændende og var derudover også opmærksomme på, at det langvarige projekt jo har afgørende indflydelse på årskarakteren... En solstrålehistorie Vores forløb har i høj grad været en solstrålehistorie, hvilket fremgår af elevernes fyldige skriftlige evalueringer, men også af bemærkninger undervejs i forløbet samt selvfølgelig af den motivation og gejst, de fleste lagde for dagen i idrætsmodulerne. Her må man tage højde for at de to involverede klasser er meget aktive og relativt dygtige, så forløbet skal nok gøres mindre ambitiøst over for andre klasse-og elevtyper. Der var langt flest positive evalueringer, og som idrætslærer kunne det være svært at få armene ned af begejstring over nogle af de betragtninger, eleverne uopfordret som svar på de helt åbne evalueringsspørgsmål fremkom med. Eksempler på evaluerende bemærkninger: Generelt var eleverne glade for et forløb med høj grad af elevstyring, hvor de skulle planlægge og gennemføre et personligt program, og hvor de frit kunne vælge hvilken form for konditionsgivende aktiviteter, de foretrak (fx var drengene glade for muligheden af at kunne inddrage boldspil) Flere anfører, at det var fint at få et skub til at komme i gang med at træne, og at de har fået gode, konkrete værktøjer til at ændre deres form Flere anfører at det havde været motiverende at få midtvejsresponsen, og at det var blevet tydeligt, at systematisk planlægning faktisk var både motiverende og nødvendig for progression og evaluering Flere fandt det motiverende og sjovt at mærke den fysiske forbedring ( at man fx ikke skal hive så meget efter vejret, og at benene holder op med at være blytunge ), sådan at man kan få lyst til at løbe Flere anførte tilfredsstillelsen ved at have fået øget bevidsthed om konditionstræningens betydning for sundheden ( at motion ikke kun er for de overvægtige, som en pige skrev), og som en dreng skrev, var det afgørende at denne øgede bevidsthed var opbygget på basis af erfaringer med realisering af eget program frem for ved tavleundervisning og ud fra bøger alene. Flere piger anførte at de havde oplevet at få mere psykisk overskud i hverdagen og dermed mere energi til lektielæsning. Som en af pigerne skrev: Forløbet har været meget givende fysisk, men også psykisk i form af mere overskud i hverdagen og en følelse af ægte fysisk træthed i stedet for den sløve zombie-tilstand, en 3G er normalt render rundt i hver dag fra Blandt forslagene til forbedringer af forløbet nævnte nogle, at en lidt længere introduktion til forløbet kunne være godt (det tror jeg, jeg 24

7 kommer til at tage til efterretning ved mindre dygtige klasser) Derudover påpegede nogle, at den elevstyring, som de godt kan lide, også jævnligt betyder kaosfornemmelse, og endelig beklagede nogle sig over, at de utilstrækkelige fysiske rammer og faciliteter på skolen, når elever fra 2 klasser skal træne mange forskellige slags programmer samtidig, betød, at den udendørs træning blev et must for mange uanset vejr og vind. Høj skade- og sygdomsfrekvens En markant registrering, som kom bag på mig, er at rigtig mange (jeg tror, de fleste elever) ikke har kunnet gennemføre et træningsforløb over 8 uger uden at blive skadede eller syge, således at deres træning og dermed progression - er blevet afbrudt. Da jeg læste deres rapporter, nedfældede jeg alle de eksempler på sygdomsmæssige forhindringer, der havde været bare i den ene klasse: 3 udopererede visdomstænder, kyssesyge, skåret sig alvorligt i hånden, influenza, hofteskade, forstrækning i nakken, forstuvning af fod, migræne, forkølelse med hoste og tilstoppet næse Der sker meget på 8 uger! Mange anførte i øvrigt det generelle lektiepres med sparsom nattesøvn til følge (fx under optakten til studieretningsprojektet) som en hæmmende faktor for træningens gennemførelse. Og endelig blev det tiltagende vintermørke og kulden i november anført som en demotiverende faktor (specielt pga mange lange skoledage fra 8-16) Til dette kan man jo vælge at sige Vejen til helvede er brolagt med undskyldninger eller at problematisere elevernes arbejdspres. Deres skema ser i hvert fald heftigt ud, når man kigger i lectio. De har stort set skema fra 8-16 hver dag. Så set i det lys er det måske problematisk, at også idræt nu stiller øgede krav. På den anden side har det som nævnt været utrolig glædeligt at opdage, at projektet føltes meget meningsfyldt for langt de fleste elever, hvilket jo er afgørende for motivationen her og nu og vel også på sigt. 25

8 Træningsprojekt på Helsingør Gymnasium På vegne af idrætsgruppen - Mikkel Thoudal Clausen 26 Træningsprojektet er for første gang på tapetet i gymnasiet i år. Projektet kan laves på utrolig mange måde. Det er dog meget vigtigt, at der er bred enighed i idrætsgruppen om hvordan man vil gribe det an. Man skal blandt andet tænke på idrætsfaciliteter, tidspunkt på året, opbygning, evaluering og elevtid. På vores årlige møde lige inden skolestart, havde to af lærerne fra idrætsgruppen lavet et oplæg om træningsprojektet. På selve mødet blev vi enige om hvilke emner/discipliner, som vi kunne tilbyde vores elever. På grund af pladsmangel og store omkostninger ved leje af mange idrætsfaciliteter ude i byen blev vi enige om seks emner: 100 meter og 5 km løb, 50 meter og 1000 meter svømning, 50 km landevejscykling og spinning, muskeltræning (udholdenhed) og så kalkulerede vi desuden med en elevs ønske om et helt andet emne. Det var vigtigt for os, at der skulle være noget for alle, for både den ikke så dygtige elev, men absolut også for den rigtig dygtige elev. Eleverne skulle have mulighed for at vælge enten det anaerobe eller det aerobe område, således at de kunne fordybe sig specifikt inden for deres interesseområde. Jeg havde to 3.g-klasser som jeg kørte parallelt. Vi startede med en ren teori-lektion (95 min) hvor den relevante træningsfysiologi blev gennemgået ud fra C det er Idræt. Vi snakkede desuden, om hvordan man kunne lave en

9 træningsdagbog og om hvilke hjemmesider, der var relevante for de forskellige emner. Eleverne fik udleveret en litteraturliste over generelle bøger om træning plus en litteraturliste over hvert emne, som de så kunne vælge at bruge, hvis de fandt det relevant. Det blev også understreget, hvad kravene var og hvad eleverne ville blive bedømt på.vi var i lærergruppen blevet enige om, at idrætslektionen skulle bruges til at træne i grupper og derudover skulle eleverne mindst træne to gange om ugen enten alene eller i grupper. Hver uge skulle træningen opdateres i elevernes oprettede træningsdagbog på Lectio. Derefter havde vi to lektioner med præsentationer af forskellige tests inden for det aerobe og anaerobe område, som eleverne så kunne vælge at bruge i deres projekt. I slutningen af denne lektion valgte eleverne hvilket emne, de ville arbejde med. De blev derefter sat sammen i grupper, der skulle lave en overordnet plan for den træning, som skulle foregå i idrætstimerne. Derudover lavede eleverne delmål og slutmål for deres individuelle projekt. I og med at vi startede op lige efter sommerferien havde vi håbet på, at vejret ville være med os, men det ikke så gode vejr har helt sikkert spillet ind på motivationen hos eleverne, når de skulle selvtræne. De fleste har dog været gode til at træne og har forbedret sig betragteligt. Forløbet kom til at vare ca. 12 uger, da vi blev ramt af mange aflysninger pga. AT-uger og andet. I evalueringen af både træningsforløbet og selve projektet er næsten alle eleverne enige om, at det har været et godt forløb, der er relevant og motiverende for alle. De har i projektet fået et større ansvar og det har været udfordrende og lærerigt. Det har desuden været en variation i forhold til den normale idrætsundervisning, der oftest er mere lærerstyret. 27

10 Træningsprogram set med elevøjne Af Morten Ankersen Medici og Emilie Hein Petersen, 3.x på Frederiksborg Gymnasium Vi er to 3.års elever fra Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, som har været igennem et individuelt træningsprojekt i 3.g. Grundlæggende er idéen super fed, og på forhånd var der en god indstilling til projektet i vores klasse, motivationen var i hvert fald ikke det, der manglede i starten af forløbet. Men det var som om, at det ændrede sig gennem de 3-4 uger forløbet varede. Og hvorfor så det? Vi har valgt at se på det super fede ved træningsprojektet, det mindre fede og hvordan man måske kunne gøre det bedre, set med vores øjne. Det super fede Det super fede var starten på træningsprojektet. Vores to fantastisk energiske idrætslærere præsenterede os for forskellige træningsprogrammer, som var alternative, funky og farverige, og gennem vild dans og masser af attitude, fik vi en idé om hvor bredt træningsprojektet kunne spænde, at det var langt mere end at løbe intervalløb og træne til Coopertest. Da vi stod med projektet foran os, var det spændende at have en sådan grad af valgfrihed, og det var fedt selv at skulle tage ansvar for at planlægge et program. Det mindre fede Men pludselig var vi på egen hånd, og det viste sig faktisk at være ret svært at udtænke et program, hvor man skal kunne måle en egentlig forbedring. Man skal finde ud af, hvordan man kan måle forbedringen, hvilke øvelser der vil give en forbedring, og hvordan man sikrer, at øvelserne træner kroppen harmonisk. Det tager noget tid at sætte sig ind i det hele, få gjort sig de forskellige overvejelser, og få tilpasset programmet og lære øvelserne at kende. Da det var lige ved at blive rigtig godt, så var forløbet næsten slut, og den indledende og afsluttende test kom nærmest til at ligge oven i hinanden, hvis man da overhovedet nåede dem. Samtidig er det meget at presse 2-3 træningsgange ind i en allerede travl uge. Det var også svært at få stillet de nødvendige ressourcer til rådighed udenfor skoletid. Vi brugte en del tid på at lede efter pedeller, nøgler og lærere der kunne låse op og i. Det gjorde, at motivationen dalede ja det endte faktisk med at vi følte os ret frustrerede, og at al den gode energi fra projektets start fusede ud - desværre. Forslag til forbedringer Vi synes som sagt, at det individuelle træningsforløb er en rigtig fed idé, der er bare aspekter af det, som man kan overveje at forbedre. I 1.g lavede vi et opvarmningsprojekt, og en hel klar motivationsfaktor gennem hele det forløb var, at man skulle opføre det for resten af klassen. Kunne man overføre noget af det til træningsprojektet? Eller måske kunne man lave nogle skabeloner for forskellige træningsforløb, som man selv kunne bygge videre på? 28

11 Måske skulle man gøre det muligt at integrere træningsprojektet som en del af den sport man i forvejen dyrker? Måske kunne man lave et forløb, hvor man udnyttede de kompetencer forskellige elever i klassen har, inden for deres sport, så de kunne hjælpe andre elever, der havde interesse for det samme? Endelig har vi en vild idé om, at man også kunne lave en ernærings-/kostdel som en mulighed for en del af projektet? Det kunne måske være med til at motivere mange piger. Der var så meget god energi i vores klasse, da ideen om et træningsprojekt blev præsenteret, at vi tror der er et virkelig et godt grundlag for, at det kan blive en fed succes. Vi synes, at alle I idrætslærere skulle kaste Jer ind i kampen for at få flere ressourcer og mere tid til projektet, for ideen er fed:) 29

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2009 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s C-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af henholdsvis 6 og

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere

Interval/tempoløb hvordan skelner jeg?

Interval/tempoløb hvordan skelner jeg? Interval/tempoløb hvordan skelner jeg? Hej Thomas, Jeg læser med stor interesse artiklerne på motiondanmark.dk - herunder dine ugentlige løbepas. Jeg har flere gange forsøgt at finde ud af, hvad definitionen

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Vejledning/Råd og vink hf-bekendtgørelsen 2013 Idræt C 1 Vejledning/Råd og

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

foto sparta TRÆNINGSPLANER

foto sparta TRÆNINGSPLANER foto sparta TRÆNINGSPLANER Programmerne er lavet af Running2, som tilbyder alt fra personlig træning, træningsprogrammer og fællestræning til fysioterapi, ernæringsvejledning og mentaltræning. Running2

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Konditionstestning af 8. klasserne i Rudersdal Kommune. - Pernille Corell Salomon

Konditionstestning af 8. klasserne i Rudersdal Kommune. - Pernille Corell Salomon Konditionstestning af 8. klasserne i Rudersdal Kommune - Pernille Corell Salomon Formål Sætte fokus på unges motionsvaner omkring 15-års alderen. Øge elevernes bevidsthed om deres kondition og få kendskab

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 14-15 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Hansen,

Læs mere

Fysisk træning for hjertepatienter

Fysisk træning for hjertepatienter Patientinformation Fysisk træning for hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Ambulatorium, Fysioterapien Hjerterehabiliteringsklinikken 1 2 rev. okt. 2010 Fysisk træning for hjertepatienter

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Træningsprogram til KMD 4:18:4

Træningsprogram til KMD 4:18:4 Træningsprogram til KMD 4:18:4 Triatlon er en sport bestående af tre discipliner, hvilket giver nogle fantastiske muligheder for sjov og varierende træning. Som de fl est ved, så er det svært at være lige

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Hjertebogen tilhører Fra d. / 20 til d. / 20 dag og dag kl. til Denne bog skal fungere som et træningsredskab for dig, der træner på

Læs mere

Løb din drømme 10 km til sommer!

Løb din drømme 10 km til sommer! havstrygerne.dk 12-ugers spændende træning forude: Løb din drømme 10 km til sommer! Rigtig mange i klubben har en drøm om at bryde en grænse på sin 10 km tid; under 70 minutter, under en time, under 55

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

LØBENDE START. www.kaisersport.dk. Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for. første gang eller vil igang efter en længere pause

LØBENDE START. www.kaisersport.dk. Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for. første gang eller vil igang efter en længere pause LØBENDE START Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for første gang eller vil igang efter en længere pause www.kaisersport.dk UGE 1 1. Træning: Løb sammenlagt 10 min. Du må undervejs holde gå-pauser.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Broholm

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2-årigt Hf Idræt C (2017

Læs mere

IDRÆT OG NETVÆRK EFTERÅR 2015

IDRÆT OG NETVÆRK EFTERÅR 2015 IDRÆT OG NETVÆRK EFTERÅR 2015 INDHOLD Ugentlige idrætsaktiviteter Fitness i DGI-Byen Mandage 11-13 3 Svømning i DGI byen Tirsdage 11-13 4 Idræt i Kongens Have Onsdage 11-13 5 Yoga og afspænding Torsdage

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE Gør motion til viden Gudbjerg Skole gør motion til viden Gudbjerg Skole er en lille landsbyskole med ca. 130 elever i 0. 6. klasse. Skolen er placeret i Gudbjerg by ca.

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg HF Idræt B Morten Juncher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen Pulstræning Dagens program 1. Teori om pulstræning 2. Måling af hvile- og makspuls i praksis 3. Aftensmad 4. Teori om pulszoner 5. Beregn jeres pulszoner 6. Gruppearbejde 7. Afrunding Dagens instruktør

Læs mere

Let intensitet/restitutions træning:

Let intensitet/restitutions træning: N1 Let intensitet/restitutions træning: Anvendes til begyndere som opstart hvor kroppen tilvænnes til belastningen ved løb. I starten vil begynderen skifte mellem at løbe og gå. Senere vil denne intensitet

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014

Motionsbånd Assens skole Forsøgsperiode 2013/2014 Bevægelsesbånd Bevægelsesbånd kan anvendes på mange forskellige måder samt tidspunkter i løbet af skoledagen alt efter hvor i skolen man befinder sig indskoling, mellemtrin eller udskoling. Forskningen

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

VM Halvmaraton program 1

VM Halvmaraton program 1 VM Halvmaraton program 1 Et program til begynderen eller den let trænede førstegangsløber, der i udgangspunktet kan løbe ca. 20 min. eventuelt med gå-pauser undervejs. Programmet er til dig, der til en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2 årigt Hf Idræt C

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Idræt B Peter Balmer Broholm

Læs mere

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT

DAGENS PROJEKT DAGENS PROJEKT UGE 1 Tirsdag - Torsdag 500 500 4000 Distanceløb. Forsøg at løbe så stabilt som muligt og med samme Tempo hele vejen. I dag skal du træne din udholdenhed og din evne til at disponere kræfterne og løbe

Læs mere

TRÆN DIG SLANK. - Eller hva?????

TRÆN DIG SLANK. - Eller hva????? TRÆN DIG SLANK - Eller hva????? Dagens Program Vægttab Energiunderskud, træning, kost Træning Vægttab/ vægtøgning Hvorfor træne i forbindelse med vægttab? Kredsløb eller styrketræning Vægttab Overvægt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04 Indledning Et af formålene med at cykle er at holde sig i god fysisk form, så hverdagen bliver lettere. Arbejdet kommer nemmere fra hånden, når man har fysisk overskud. Dette fysiske overskud er nemmere

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Idræt C 1 + 2g JM (Jakob

Læs mere

Lidt om AimHigh 09-01-2014. AimHigher startet Rune Larsen 2005 AimHigh laver bl.a.

Lidt om AimHigh 09-01-2014. AimHigher startet Rune Larsen 2005 AimHigh laver bl.a. Lidt om AimHigh AimHigher startet Rune Larsen 2005 AimHigh laver bl.a. Klubtræning Individuel træning Professionelle test Arbejder i virksomheder med konceptet sustainablelifestyle, herunder fysisk træning,

Læs mere

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014.

Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Program for Kvart Jernmand lørdag d. 16. august 2014. Programmet starter mandag d. 30. december (uge 1.) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33). Programmet består altså af i alt 33 uger.

Læs mere

Træningen de sidste uger op til Ironman Cph Her kommer et par stikord til træningen plus et oplæg til de sidste 2 ½ uges træning:

Træningen de sidste uger op til Ironman Cph Her kommer et par stikord til træningen plus et oplæg til de sidste 2 ½ uges træning: Ironman CPH Til jer der skal køre Ironman CPH, kommer her lidt uddybninger til træningen den sidste tid op til konkurrencen plus lidt om målsætning og selve det at køre en ironman. Målsætning Find en god

Læs mere

IDRÆT OG NETVÆRK EFTERÅR 2015

IDRÆT OG NETVÆRK EFTERÅR 2015 IDRÆT OG NETVÆRK EFTERÅR 2015 INDHOLD Ugentlige idrætsaktiviteter Fitness i DGI-Byen Mandage 11-13 3 Svømning og infrarød sauna Tirsdage 11-13 4 Idræt i Kongens Have Onsdage 11-13 5 Yoga og afspænding

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart.

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart. 3 kvinder blev flere minutter hurtigere sådan gjorde de! HUSK I FORM LØBET 2016 På kun 30 dage kan du forbedre din løbetid, hvis du følger I FORMs løbeprogram. Alle kan være med, for programmet tager udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse IDRÆT C Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Grenaa Handelsgymnasium hhx Idræt C Finn Trikker, Flemming

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER FortiusFitness.dk GARANTI FOR RESULTATER Velkommen til det første skridt i retning af den krop, du ønsker Et forløb hos Fortius Fitness er et samarbejde, hvor alt er

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen

Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen Anne-Merete Kissow, Konsulent og Seniorforsker, Ph.d. Handicapidrættens Videnscenter, Danmark, og Nasjonal Kompetansetjeneste for Barn og Unge med Funksjonsnedsettelser,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

B-LICENS MORTEN RASMUSSEN. Master studerende i Fitness & Træning

B-LICENS MORTEN RASMUSSEN. Master studerende i Fitness & Træning B-LICENS MORTEN RASMUSSEN Master studerende i Fitness & Træning Skamby og Søndersø Cykelklub Morten Rasmussen B-licens 2. semester Master studerende i Fitness & Træning SDU Stor interesse for konditionstræning

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Kom i form med Krisztina Maria INDHOLD I

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Idræt C niveau Anders

Læs mere

Træningsprogram for let øvede 9 uger, 3 træningspas om ugen

Træningsprogram for let øvede 9 uger, 3 træningspas om ugen Træningsprogram for let øvede 9 uger, 3 træningspas om ugen Om programmet: Dette program er primært rettet imod at få forbrændt nogle kalorier, og er ikke direkte rettet imod forbedring af løbetiden på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Idræt C Mads Schulz Nyholm

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie

Læs mere

Oversigt over sommerferie og opstart: Dag Dato B-trup På ferie A-Trup På ferie Andet

Oversigt over sommerferie og opstart: Dag Dato B-trup På ferie A-Trup På ferie Andet Så er planen for sommer opstarten 2014 klar I ugerne 28-29-30 er der hver tirsdag åben sommer træning for alle. For alle betyder det, forældre, venner, søskende osv. Vi mødes bare oppe på banerne også

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Sådan bliver du klar til at starte påp

Sådan bliver du klar til at starte påp Sådan bliver du klar til at starte påp Skadesforebyggende øvelser og træning Oplæg g ved Fysioterapeut Lotte Krebs Skader på Eliteskolen 2010/2011 Overbelastningsskader: Skinnebensbetændelse, irritation

Læs mere

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed FODBOLD FITNESS Din sunde og fleksible mulighed FORORD 2 Dette hæfte er til dig, der er på udkig efter en motionsform, som er både sund, sjov og social og som kan tilpasses din travle hverdag. Dansk Boldspil-Union

Læs mere

søndag den 31. juli 2011 Et tilbud om fysisk testning og vejledning af efterskoleelever

søndag den 31. juli 2011 Et tilbud om fysisk testning og vejledning af efterskoleelever Et tilbud om fysisk testning og vejledning af efterskoleelever Ét efterskoleår svare til syv træningsår! Dette er et tilbud om fysisk testning og vejledning af efterskoleelever på jeres skole Vi tilbyder

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

15 Opvarmning. 8x1 Fartleg. Jog 1' 15 Opvarmning

15 Opvarmning. 8x1 Fartleg. Jog 1' 15 Opvarmning Kalenderu ge 5 1 6 2 Træningsu ge Dag km min 5 Progressiv Snedig opfindelse. Du starter helt roligt ud for herefter at øge tempoet for hver kilometer, så det er hårdt fra km. 3-4. Torsdag 5 Jævnt moderat,

Læs mere

Prøve i idræt. - hvordan??

Prøve i idræt. - hvordan?? Prøve i idræt - hvordan?? Hvad går prøven ud på? Eleverne skal prøves i deres idrætslige kompetencer i en gruppeprøve, som er til udtræk i den naturvidenskabelige fagpulje Eleverne skal selv sammensætte

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere