juni årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt"

Transkript

1 juni årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

2 Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag Redaktion: Poul Erik Mikkelsen Ansvarshavende redaktør Ahornvej 9 - Havnbjerg 6430 Nordborg Tlf.: / Annalise Almind Bladudvalgsmedlem Frederikparken 7 II Sønderborg Tlf.: Stof til bladet kan sendes til: SØBO, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg Mærk det: SØBO NYT Næste nummer udkommer 10. december Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest 20. november 2014 Tryk: ALS OFFSET Fynsgade Sønderborg Indhold: 1 Forside 2 Indholdsfortegnelse m.m. 3 Administration og åbningstider 4 Formandens leder og organisationsbestyrelsen 5 Forretningsførers indlæg - ferielukning 6 Organisationsplan 7 Fusion - pressemeddelelse 8 Mommark kursus 9 Mommark kursus 10 Studietur 11 Studietur 12 Studietur 13 Årsberetning 14 Årsberetning 15 Årsberetning 16 Årsberetning 17 Årsberetning 18 Regnskab - resultatopgørelse 19 Overskud / underskud i afdelinger 20 Repræsentantskabsmødet 21 Repræsentantskabsmødet 22 Repræsentantskabsmødet 23 Repræsentantskabsmødet 24 Afdelingsbestyrelser 25 Afdelingsbestyrelser 26 Afdelingsbestyrelser år siden 28 Konkurrence Radio- og TV programmer 29 Antenneforeningen SØBO 30 Nyt fra organisationsbestyrelsen 31 Nyt fra organisationsbestyrelsen 32 Nyt fra organisationsbestyrelsen 33 Nyt fra organisationsbestyrelsen 34 Nyt fra organisationsbestyrelsen 35 Nyt fra organisationsbestyrelsen 36 Nyt gårdmandskontor - Ejendomsfunktionærer 37 Afdelingsmøder i september 38 Kulturudvalget vinsmagning 39 Vejrenovering i afdeling 1 Falck - forsikring 40 Renovering af afdeling 10 Gæstelejligheder i SØBO 41 Loppemarked i afdeling Påske i afdeling 9 43 Fotoserie fra Bülowsvej 44 Bagside ASBO og SØBO planlægger fusion. Se pressemeddelelse inde i bladet på side 7. 2

3 Boligforeningen SØBO s administrationskontor Sundsmarkvej Sønderborg Telefon: Åbningstider på kontoret: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem, melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside: 3

4 Boligforeningen SØBO LEDEREN Formanden har ordet. Det indledende arbejde på vort kommende byggeprojekt på Bülowsvej er netop veloverstået. Arbejdet bestod i nedbrydning af bygningerne og fundament samt bortkørsel af byggematerialer, hvoraf en del var svært forurenet. Det videreforløb er, at Organisationsbestyrelsen, bistået af en gruppe byggerådgivere, igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan. En lokalplan, hvor bygningernes placering på grunden, højde og materialevalg fremgår. Tidshorisonten for udarbejdelse af en lokalplan er ca. 1 år og som skal godkendes af Byrådet. - Organisationsbestyrelsen skal snarest drøfte og beslutte nye målsætninger og visioner for vor boligforening. Jeg synes det er en spændende drøftelse vi skal i gang med og beslutningen vil helt sikkert få stor betydning for vor boligforening. Solen skinner og sommeren er på vej. Jeg ønsker alle beboere en rigtig god sommer med masser af fint vejr. Jens Erik Nielsen Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO Formand: Næstformand: Jens Erik Nielsen Hanne Petz Skovkrogen 7 Lavbrinkevej 27 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Jørgensen Annalise Almind Sdr. Landevej 51 s.h. Frederikparken 7 II 2 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Erling Jørgensen Hjortevej 12 Tlf.:

5 Forretningsførers indlæg I 12 af afdelingerne er det lykkedes at holde huslejestigningerne på nul i 2014, og 5 af afdelingerne har sågar fået nedsat huslejerne, dels på grund af vundne retssager mod Skat omkring vore vurderinger, og dels fordi et par af vore 90 er afdelinger har været mere langtidsholdbare end forventet, det vil sige behovet for at henlægge er mindre end hidtil antaget. 4 afdelinger - alle ældre afdelinger har fået huslejestigninger, fordi diverse arbejder trænger sig på, og til disse arbejder har henlæggelserne ikke været tilstrækkelige. Hovedforeningen kom for første gang i flere år også ud med et lille overskud i 2012, og i 2013 steg overskuddet til kr. Overskud er intet mål i sig selv. Det er tvært i mod målet at leve op til de vedtagne politikker og målsætninger samtidig med at tingene optimeres. At der nu overvejende er overskud er dog et tegn på, at arbejdet med små løbende forbedringer giver resultater, og så hjælper byggesagshonorarer fra Damgadebyggeriet også på økonomien. Repræsentantskabsmødet den 12. maj 2014 forløb godt. Fra foreningens side var årsberetningen for 2013 ligesom for 2012 og 2011 blevet gjort lidt mere indbydende og informativ det obligatoriske, men også meget omfattende regnskabsmateriale som bliver leveret for såvel hovedforening som afdelingerne. Vort nybyggeri på Damgade giver tro på, at vi fortsat på sigt kan få flere boliger i Sønderborg by på grund af det generelle ønske blandt folk om at bo centralt, energirigtigt og med den bekvemmelighed at have ejendomsfunktionærer til store dele af arbejdet. Bestyrelsen og forretningsfører har arbejdet med flere mulige emner til kommende projekter, hvoraf et mindre projekt med ca. 30 ny opførte boliger på Dybbølsiden for tiden synes mest realistisk. Flere boliger er med til at holde administrationsbidraget nede, Af Hans Peter Hollænder fordi udgifterne kan fordeles på flere. Flere boliger giver endvidere medlemmerne/opnoterede flere valgmuligheder. Bestyrelsen har derfor med kommunens godkendelse også valgt at overtage tidligere Sønderborg Forniklings grund på Bülowsvej den 1. oktober 2013, og i foråret 2014 er industribygningerne nedrevet og bortskaffet. Der skal nu arbejdes med en lokalplan for byggeriet det næste års tid. Ferielukning! Kontoret holder sommerferie fra mandag den 21. juli til og med fredag den 1. august 2014 Kontoret ønsker alle en rigtig god sommer! 5

6 Medarbejdere i Boligforeningen SØBO Forretningsfører Hans Peter Hollænder Inspektørafdelingen Regnskab Jette Pørksen Kristensen Sekretariatsleder Nina Frederiksen Bogholderi - Husleje Anita Conrad Jensen Inspektør Jesper Baun Schmidt Ekspedition - Udlejning Kontorassistent Natascha Ulderup Vakant Inspektørassistent Karsten Bjerre Gjerlevsen Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen Boligforeningen SØBO s ejendomsfunktionærer Thorvald Lorenzen Morten Pedersen Susan Burmeister Jan Toft Claus Thomsen Thomas Teichert

7 Boligforeningerne ASBO og SØBO planlægger fusion De to boligforeninger, ASBO i Augustenborg og SØBO i Sønderborg, planlægger en fusion. Det gør de for at kunne give mere og bedre service til beboerne. Samtidig kommer beboerne i de knap boliger til at betale mindre for drift og vedligehold af deres boliger, end de gør i dag. Bestyrelserne i de to boligforeninger ASBO og SØBO vil arbejde for en fusion af de to boligforeninger. Boligforeningerne har tidligere arbejdet tæt sammen. En fusion af de to boligforeninger vil give flere fordele for beboerne, blandt andet vil beboerne få mere service for pengene og en fusioneret forening vil være mere robust økonomisk. En fusion vil gøre foreningen mere robust økonomisk Frem for to mindre boligforeninger bliver en boligforening med næsten boliger mere økonomisk, og den får større gennemslagskraft over for kommune og leverandører. Når der er flere til at betale for drift og vedligehold, vil selv større renoveringer og investeringer være nemmere at overkomme uden, at økonomien sættes over styr. Mere service for pengene til beboerne gennem automatisering og ny teknologi En fusion gør det muligt at automatisere en del af administrationen, så den kan klares af færre personer end i dag. Det betyder, at personalet vil få mere tid til at servicere beboerne. Samtidig bliver det muligt at investere i ny teknologi, der vil forbedre servicen yderligere. ASBO og SØBO har før arbejdet sammen For år tilbage var der et tæt samarbejde mellem foreningerne, som begge har været administreret sammen og hver for sig af større administrationsselskaber. De større administrationsselskaber kan noget, som de små foreninger har svært ved. Til gengæld mangler de større selskaber ofte det lokalkendskab og de praktiske tilgange til forholdene, som får tingene til at glide til dagligt. Derfor planlægger bestyrelserne i ASBO og SØBO efter en fusion selv at stå for drift og service, men vil benytte Domeas it-platform. Konsekvenser af en fusion Som en direkte konsekvens af en fusion vil administrationsbidraget falde for alle beboere i 2015 og muligvis endnu mere i 2016, når en række engangsudgifter er bortfaldet. På grund af størrelsen med knap boliger vil foreningen have et repræsentantskab som øverste myndighed. Det har man allerede i SØBO, mens ASBO har en generalforsamling som øverste myndighed. Der er ikke fundet noget nyt navn til den fusionerede forening, men efter en fusion vil den nye forening udskrive en navnekonkurrence blandt beboerne. Rent praktisk fusionerer ASBO ind i Boligforeningen SØBO som det fortsættende selskab. Den nye organisationsbestyrelse kommer til at bestå af ni medlemmer, hvor de fem er valgt af SØBOs repræsentantskab og fire vælges af ASBOs generalforsamling. Formand bliver Jens Erik Nielsen, nuværende formand i SØBO, indtil der vælges en ny på repræsentantskabsmøde i Forretningsfører bliver Hans Peter Hollænder, som i dag er forretningsfører i SØBO. Fakta Driften af det fusionerede selskab vil have udgangspunkt i SØBOs nuværende lokaler på Sundsmarkvej 14 i Sønderborg, hvor åbningstiderne forbliver uændret på 25 timer om ugen mod ti en halv time om ugen i ASBO, altså en væsentlig forbedring af åbningstiderne for ASBOs beboere. Lejemålet af ASBOs lokaler i Augustenborg bevares indtil videre pga. en lejekontrakt, der først giver mulighed for opsigelse i 2018 og fraflytning i Denne adresse vil også blive brugt i et vist omfang. ASBO har 609 lejemålsenheder og SØBO har lejemålsenheder. En fusioneret boligforening vil således rumme lejemålsenheder. SØBO administrerer endvidere 213 private andelsboliger. Pressemeddelelse udsendt den 20. maj

8 Kursus for boligforeningernes beboervalgte medlemmer fra Søbo og NAB på Business College Syd i Mommark den 25. januar I lighed med tidligere år er boligforeningerne Søbo og NAB gået sammen og inviterede til kursus for beboervalgte medlemmer. Fra Søbo deltog 30 så vi må sige at vi var fint repræsenteret. Kursusudvalget bød velkommen. Som noget nyt startede dagen med en sang: Dagen i dag er din min ven - og dermed var tonen lagt an til en positiv og god dag. Første punkt på kurset var indlæg fra de 2 forretningsfører H.P. Hollænder og Jan Mortensen, som fortalte om markedsføring i hhv. Søbo og NAB. Markedsføring er en nødvendighed, da efterspørgslen efter vores boliger faldende. Det er derfor påkrævet at boligorganisationerne gør opmærksom på sig selv for at erobre markedsandele fra f.eks. private udlejere og parcelhusejere som har svært ved at sælge deres boliger. Fremtiden byder på planer om flere åbent hus arrangementer i forbindelse med ny renoveringer hvor film, som viser renoveringen før og efter kan fremvises. Disse film er vi blevet pålagt af landsbyggefonden at lave og vil også være tilgængelige på hjemmesiden. Ligeledes kan boligforeningen være synlige med en stand på diverse messer og ved større arrangementer f.eks. kulturnatten. Sidst men ikke mindst kan man også annoncere med ledige boliger i diverse medier f.eks. lokal radio, lokale aviser og bruge f.eks. Facebook. Dermed var overgangen skabt til næste emne. Sofie Nissen, kontorelev ved NAB fortalte om sit projekt Implementering af Facebook i en boligorganisation. Sofie havde lavet en Facebook profil til NAB og fortalte levende om mulighederne inden for denne nye måde at møde kommende lejere men ikke mindst også de eksisterende lejere på. At oprette en Facebook-profil er gratis det kræver blot en adresse og så er man i gang. På storskærm viste Sofie hvordan hun havde bygget siden op med blandt andet billeder og eksempler på plantegninger af de enkelte lejemål. Der var også link til NAB s hjemmeside med ledige boliger, og Facebook blev hele tiden opdateret, således at lavede man en ændring på hjemmesiden, ville den ændring straks være synlig på Facebook siden. Facebooksiden indeholdt også en salgsopstilling over Nordborg by, som fortalte om hvad Nordborg kan byde på og hvorfor man skal vælge at bo lige der. Hans Peter Hollænder fortalte om hvad man gør i dag og hvad vi kan gøre fremover: Udover brochurer, hjemmeside, mund til mund metoden, og salg af opnoteringer (medlemskab) en forsikring mod hjemløshed for kun 100 kr./år har Søbo også investeret i en Søbo vin, som bruges til gaver i forbindelse med repræsentation. 8 Spørgelysten fra salen var stor og der blev diskuteret livligt om dette tiltag er en god eller dårlig ide. Mange ældre har ikke adgang til computere og vil derfor ikke få glæde af det, men blandt de unge lejere ville nyhederne sprede sig hurtigt, da mange bruger dette medie til at sprede nyheder og information til deres venner. Og via telefonen er de også online hele tiden. I den efterfølgende pause blev der snakket videre.

9 Kursus for beboervalgte medlemmer fortsat Herefter tog Jan Mortensen og Hans Peter Hollænder atter over under emnet: Hvem er vores kunder og hvad vil vi gerne være kendt for. Vores kunder er først og fremmest de nuværende beboere men også de opnoterede på venteliste. Ikke at forglemme de potentielle beboere som ikke er opnoterede endnu, kommunen, som har anvisningsret/pligt og private andelsboligforeninger, hvor boligforeningen administrere udlejningen. Vi vil gerne være kendt for at levere boliger, hvor der er plads til alle og ikke mindst gode velholdte boliger til en rimelig pris. Boliger med central beliggenhed og god adgang til offentlig transport, energivenlige og med godt nærmiljø i de enkelte afdelinger. På servicesiden vil vi være kendt for altid at tage telefonen og svarer på henvendelser inden for kort tid eller fortæller hvornår man som kunde kan forvente et svar på sin henvendelse. Kursusudvalget havde engageret Rune Strøm, som er uddannet pædagog, mediator, tillidsmand og coach til at fortælle om Kommunikation og konflikthåndtering. Og han tog over efter frokost. Med udgangspunkt i de 4 kommunikationsfarver Kamp kommunikation = Rød Indirekte Kamp kommunikation = Gul Konstruktion kommunikation = Grøn Flugt kommunkation = Grå fortalte han om den svære ting kommunikation er. Til at illustrere dette, brugte han en dåsecola. Dåsen repræsenterer vores sind. Colaen i dåsen kan sammenlignes med vores kommunikation og boblerne i colaen er vores følelser. En cola kan deles og give mennesker ny energi og samhørighedsfornemmelse. Men til tider sker der noget i vores møde med vores medmennesker, som ryster vores sind, på samme måde som en cola bliver rystet. Hvis colaen åbnes når boblerne er ude af kontrol sker det med et tryk som om den eksploderer og søler den person som har rystet os ind. Men man bliver også selv ramt af sprøjtet fra colaen. Til tider undlader vi at åbne colaen men finder personer, vi har tillid til og åbner op for vores sårede følelser og dermed bliver andre sølet ind i colaen og bliver dermed tvunget til at deltage/tage stilling i konflikten. Fotos og tekst: Annalise Almind. Som lovet af Rune kan vi efter at have set denne øvelse omsat til praksis ikke længere tænke på en dåsecola som vi plejer. Med tips og løsningsmodeller til at forstå os selv, når vi havner i en konflikt og ikke mindst søge at forstå og dernæst søge at blive forstået, blev vi alle en del klogere. Men øvelse skal der til for at bryde vanerne. Der skal nemlig 10 gentagelser til for at lære en ny vane, men 1000 gentagelser til at bryde en allerede tillært vane. Efter en lille kaffepause kom Hans Peter Hollænder fra Søbo med eksempler på renoveringer af etagebyggeri og rækkehuse. Han fortalte om det store planlægningsarbejde som ligger bag disse renoveringer. F.eks. startede planlægningsfasen for renoveringen af Afd. 10 Orla Lehmansvej i Sønderborg tilbage i 2008 og den er først her i foråret 2014 ved at blive gennemført. Den lange sagsbehandlingstid skyldes bla. at en sådan renovering skal igennem mange instanser for godkendelse. Sidste punkt på eftermiddagen var afsat til Noget Helt Andet og Sten Jørgensen fra mødeforvaltningen ved Dybbøl Mølle/Historisk Center fortalte historien om Dybbøl Mølle på en sjov og hyggelig måde og ikke mindst fortalte han om den centrale placering møllen havde under slaget ved Dybbøl i Her kunne man læne sig tilbage og træne lattermusklerne mens man også blev lidt klogere på historien i vores område. Dermed sluttede dagen kl hvor alle deltagere kunne drage trætte men rig på oplevelser og meget klogere hjem. Stor tak til Kursusudvalget for et dejligt og oplysende kursus. 9

10 Fælles studietur - NAB og SØBO Efter opsamling på de forskellige adresser i Nordborg og Sønderborg kørte bussen afsted med Obbekjær Maskinsnedkeri Danmarks ældste maskinsnedkeri. Obbekjær Maskinsnedkeri producere ikke til lager. Alt er udelukkende efter opgaver. Man gemmer og registrerer alle ordrer, så selvom et vindue er leveret for 20 år siden, kan man stadig levere et nyt magen til. Her tog Erling Jørgensen i mod. Han fortalte muntert og krydret med mange anekdoter om firmaets historie. Det blev grundlagt omkring 1880 af H.J. Jørgensen herefter blev det opkøbt af Erlings bedstefar og har været i familiens eje lige siden. Bedstefar var uddannet møbelsnedker m.m. og havde blandt andet været på valsen i Tyskland. Erling tog os derefter med på rundtur i produktionen, hvor vi blev guidet igennem hele processen med at skære det rå træ ud, lime stykkerne sammen, imprægnere de enkelte dele, samling af rammen og isætning af rude samt kitning til det færdige resultat stod klar til levering. Den totale produktionstid for et vindue er ca. 2 uger. Sammenlagt bruger firmaet mellem 600 og 700 m3 træ om året - hvoraf det meste kommer fra Sverige. Erlings søn Thomas overtog firmaet for ca. 10 år siden og dermed er næste generation på banen og firmaet sikret de næste mange år. Efter et spændende besøg som efterlod os med indtrykket af det ikke altid er bedst og billigst at købe fabriksproduceret standardprodukter, drog vi videre mod Esbjerg til Syd Energis nye hovedsæde. Erlings far overtog fabrikken i 1960 erne og da producerede man udelukkende møbler og først i 1970 erne, begyndte man at lave vinduer og døre. Firmaet beskæftiger i dag 20 ansatte og leverer til hele Danmark. Blandt andet har man leveret til Ribe domkirke og SØBO s afdeling etape. Der samarbejdes desuden med store entreprenører i København, Odense og Århus, hvilket har resulteret i, at de står for vinduer og døre til Planet- og Kalmarhusene. Virksomhedens grundlæggende filosofi er at gæld skal undgås og man må vente med investeringer til man har sparet op - hvilket i det store og hele er lykkedes. Dog måtte man låne et par millioner til den sidste tilbygning - men da budgettet lød på væsentligt mere end det, var det ikke skræmmende. 10 Her tog Roar Hansen imod og fortalte at man op til beslutningen i 2011 havde 4 afdelinger fordelt over hele Esbjerg, hvilket besværlig gjorde samarbejde og koordinering. Derfor besluttede man at bygge en stor ny afdeling og håbede at opnå større synergi mellem de enkelte afdelinger, når man blev samlet under et tag. Med byggeriet ville man, udover at lave et fantastisk bygningsværk, bygge Danmarks største erhvervsbyggeri i certificeret passivhus-standard samt et plusenergihus. Det vil sige, at man laver en bygning som producere mere energi end det forbruger.

11 Fælles studietur - NAB og SØBO fortsat. Bygningen stod færdig til indflytning i juni 2013 og huser i dag 370 medarbejdere med skrivebord. Som alle har mulighed for at arbejde hjemmefra et par dage om ugen, så længe det passer ind i de teams som alle er en del af. Roar tog med rundt i hele bygningen og viste os bl.a. tavlerum med driftsinformation, som kunne vise evt. nedbrud præcis hvor de var. Desuden har man via GPS i bilerne overblik over hvor diverse kørende teknikere befinder sig, så man kan sende den afsted som er tættest på fejlen. Husene er bygget omkring og ud fra en gammel gård, hvor stuehus og have skal omdannes til et beboerhus som kan samle hele området, som jævnligt bliver medtaget på ghettolisten. Bygningen består af et stort åbent cylinderformet centrum hvor der går trapper i midten op til de enkelte etager. Alle kontorer er fordelt langs ydervæggen med glasparti ud til gangareal samt arbejdspladser. Da alle sidder i store åbne arealer, har man gjort meget for at lydisolere, så alle kan tale sammen uden at det forstyrrer dem som sidder i nærheden. Via ventilation styrer man temperaturen alt efter hvor man er i bygningen via køle og varme indtag fra loftet. Dog tager det lang tid at justere varmen, hvorfor man modtager en 8 dages temperaturprognose fra DMI, som lægges ind i systemet. Nu er det næsten gået et år fra huset blev taget i brug og man glæder sig til at gøre rengskabet op og se om det er lykkedes at skabe et perfekt plusenergihus. En ting er sikkert man har skabt et smukt bygningsværk som ligger komplementært ved siden af lyshøjen. Lørdag stod i rækkehusenes tegn. Morgenen startede med et besøg hos Boligforeningen Fremad i Esbjerg, som er Esbjergs mindste med ca boliger. Poul Dirk Sørensen tog i mod og viste os rundt blandt de 200 kassette huse som man var i gang med at renovere. Renoveringen er et projekt til 175 millioner og startede i Der er ingen lejeledighed og de mindste huse på 35m2 bliver nu udvidet til ca 60 m2. Alle husene bliver udvidet med større m2 antal og det vil medføre en huslejestigning på mellem kr.. Udvidelsen betyder nye facader, vinduer og døre. Der monteres genvex og lægges ny belægning overalt. Da tagene på alle husene rager meget ud over ydermuren, kan boligarealet forøges ved at flytte ydermuren længere ud. Dette kan gøres mens beboerne fortsat bor i husene og tager ca. 14 dage pr. hus. Dog har man valgt ikke at genudleje de små rækkehuse før de står færdige. Man forventer at projektet er færdigt i Poul viste os også et eksempel på et lille rækkehus som lige var fraflyttet og stod for at skulle renoveres og man må sige at renoveringen er tiltrængt. 11

12 Fælles studietur - NAB og SØBO fortsat. Derefter viste han os et færdigt renoveret hus, som på alle måder var blevet en lys og venligt bolig. Herefter gik turen til Arbejdernes Boligforening Nørregårdsparken hvor vi så rækkehuset fra Peter K. Larsen (direktør) og Jørgen Kolding (teknisk chef) mødte os her og kunne fortælle, at boligforeningen er Esbjergs ældste fra 1917 og de har 3000 boliger fordelt på rækkehuse og etagebyggeri. Der er stor forespørgsel på især rækkehusene. Blandt andet kunne de berette, at der stod 200 på venteliste til 20 rækkehuse på Slåenvej, som skal stå færdige i august Formanden i afdelingen inviterede indenfor, så vi kunne se en bolig. Her var virkelig tale om smukke boliger med en fin indretning samt udnyttelse af m2. Herefter kørte vi sammen ud til Slåenvej. Nørregårdsparken består af 24 boligere på 110 m2 med en månedlig husleje på 6.500,-. Ved byggeriet har man lagt vægt på at lave vedligeholdelsesfrie boliger ved brug at sten, glas, stål og zink. Rundt om hver bolig er der plantet hæk og anlagt have. Dette er gjort af boligforeningen og dermed har man sikret sig at alt ens. Dermed er reglerne for hvordan alt skal se ud fastlagt fra begyndelsen. Området er beliggende ud til naturskønne omgivelser med placering af et grønt areal i midten, som indeholder en fredet gravhøj. Husene bestod af 10 dobbelt huse. Området havde plads til yderligere 22 boliger, men der var ingen kvote for i år. Området er styret af lokalplanen, som bestemmer bl.a. hvilke mursten samt beplantning der må bruges. Hvert hus er på 112 m2 med en forventet månedlig husleje på 7000,- og er også vedligeholdelsesfrie. Da man ikke har så frie hænder ved dette byggeri, har man fra boligforeningens side valgt at gøre mere ud af bl.a. køkkenet med bordkomfur og ovn placeret i arbejdshøjde. Alt i alt nogle spændende projekter og der skal lyde stor tak til udvalget for en spændende studietur, som har givet masser af inspiration og meget at tænke over. Fotos og tekst: Annalise Almind. 12

13 Årsberetning 2013 Friheds Allé 45 - ombygget fra butik til bolig i 2013 Landspolitisk. Der var landspolitisk ikke de store ændringer for almene boliger i 2013, da der synes at være bred politisk enighed om den gældende politik fastlagt ved boligaftalen tilbage fra Grundkapitalen er fastsat til 10 % fra 2012 og 4 år frem. Grundkapitalen er kommunens indskud til nybyggeri og gives i form af et rente- og afdragsfrit lån. Nedsættelsen fra 14 % til 10 % er gennemført for at fremme almene boliger, hvor der er behov. Lokalpolitisk. På det lokalpolitiske plan har enkelte kontaktgrupper haft møder med de respektive forvaltninger i Sønderborg kommune. Dialogmøder, altså møder mellem boligorganisation og kommune har været afholdt i maj 2013 som fællesmøde mellem alle boligorganisationer under ét og Sønderborg Kommune. Trods rykkere om særskilt møde mellem Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune for 2012 i 2013 har det ikke været muligt at få en aftale i stand, og mødet forventes først afholdt sent forår/forsommer Til trods for ledige boliger andetsteds i kommunen er der en tendens til, at folk gerne vil bo i Sønderborg by, hvilket er i overensstemmelse med den landsdækkende tendens til, at folk søger mod de større bycentre. På grund af flere års tilbagegang i befolkningstallet i Sønderborg Kommune som følge af tab af arbejdspladser er vore ventelister ikke er så lange som tidligere. Vor forening kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at sikre en afbalanceret vækst af lejeboliger i Sønderborg by, som kan blive mulig ved inddragelse af hidtidige erhvervsarealer til boligformål den såkaldte by fortætning, som af miljø- og infrastrukturmæssige grunde er ønskværdig og blandt andet beskrevet i kommuneplanen. August 2013 blev der med kommunal godkendelse derfor indgået aftale om køb af Bülowsvej 6 på Dybbøl, tidligere Sønderborg fornikling. Købspris kr. Til gengæld forventes en udgift på 1,6 mio.kr. til bortskaffelse af de forurenede bygninger, miljøundersøgelser og forureningsbekæmpelse. 13

14 Boligforeningen SØBO årsberetning 2013 fortsat. Stor var overraskelsen derfor, da det før kommunevalget kom frem, at der forelå et budgetforlig for 2014, hvorefter Sønderborg Kommune sløjfede deres hidtidige budgetbeløb til grundkapital og samtidig forhøjede såvel kommuneskatten som grundskyldspromillen. Sagen trak i nogle dage overskrifter i Jydske Vestkysten som Frygt for at politisk forlig kan stoppe byudvikling, Byggestop kan kvæle fremtidig byudvikling og Hvem skal udvikle byen? med underoverskriften Hvordan ville Sønderborg se ud, hvis boligforeninger ikke havde bygget på Solo, Novopan eller Damgade? Var det ulejligheden værd at markere så meget i pressen om denne sag? Man kan sige, at der i hvert fald omkring nybyggeri synes politisk at være signaleret, at igangværende projekter kan forelægges enkeltvis, og at der også vil være økonomi til dette. Så man kan sige, at muligheden for at opføre forventeligt ca. 30 boliger på Bülowsvej består, men garanti er der ingen af. Den forhøjede grundskyldspromille kan betyde underskud i en del afdelinger i 2014 og hermed forhøjede huslejer i 2015 og frem. Samarbejdet med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune. Samarbejdet med vore kolleger har også i 2013 fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4 årlige fællesmøder. Foruden fællesmøderne har der været mødeaktivitet i Byggeudvalget og Forsyningsudvalget. Sønderborg Fjernvarme. Sønderborg Fjernvarme forventer at dække ca. 1/3 af byens varmebehov med varme fra det geotermiske system. Resten dækkes via affaldsforbrænding, solvarme, flis og ellers først i sidste ende med naturgas. Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan for kommunen. Sønderborg Fjernvarme har afholdt generalforsamling for regnskabsåret 2013 den 8. april 2014, kl på Comwell Hotel. I budgettet for 2014 budgetteres der med stigende priser p.g.a. afgiftsstigninger som skyldes indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift og Sønderborg Kommunes opkrævning af stiftelsesprovision og løbende provision af garanterede lån. Fjernvarmen er dog stadig den billigste og mest miljørigtige opvarmningsform for alle vore boliger Ligesom tidligere år vil vi opfordre vore beboere til at møde op til generalforsamlingen i Sønderborg Fjernvarme. 14 SE Syd Energi. SE leverer ikke kun strøm, men også fiberbredbånd med internet, telefoni og TV. Strømpriserne er desværre ligesom varmepriser lidt stigende p.g.a. øgede afgifter. Desuden har SE valgt at lade de faste afgifter stige lidt. Sydenergi er et forbrugerejet andelsselskab, der ejes af kunderne og hermed af alle, der har en selvstændig måler. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet som vælges blandt forbrugerne. I 2013 overtog SE som godkendt af SE s repræsentantskab Stofa, og i 2014 vil de hidtidige SE privatkunder på bredbånd blive Stofa privatkunder på fibernettet. Via DOA Den Overordnede Antenneforening, som Søbo Antenneforening er en del af, leveres stadig gennem Stofa TV til alle de beboere, der ønsker dette via coaxkabler. Søbo er repræsenteret i repræsentantskabet ved Poul Erik Jørgensen fra afd. 1, Søndre Landevej, og forretningsfører Hans Peter Hollænder er valgt som privat forbruger. Sønderborg Forsyning A/S Sønderborg Forsyning er ejet 100 % af Sønderborg Kommune og leverer vand og afhenter dagrenovationen. Priserne på dagrenovation er med den nye sorteringsordning faldet for langt hovedparten af vore boliger, fordi vi har været langt fremme med affaldssorteringen før de nye regler kom. Det er kommet en del afdelingsregnskaber til gode allerede i Priserne på vand er høje og vi kan derfor kun opfordre alle, også der hvor huslejen er incl, vand, til at spare mest muligt herpå. Beboerklagenævnet/Boligretten. Sønderborg områdets beboerklagenævn har i 2013 truffet afgørelser i en række sager hvor vor forening var involveret i: 2 sager omhandlede husorden. En sag indbragt af beboer blev afvist. I anden sag indbragt af foreningen opsagde beboer lejeaftalen. 2 sager om indsigelse mod forbrugsregnskab. Til foreningens fordel begge gange. 1 sag om mistet anciennitet indbragt, ej afgjort. 1 sag om husdyrhold, forlig indgået, beboer opsagde lejeaftale. 3 sager om flytteregnskaber. En sag afgjort til foreningens fordel i Beboerklagenævn, en sag afgjort delvist til fraflytters fordel i Boligretten og en sag afgjort til fraflytters fordel i Boligretten. 1 klage over manglende udskiftning af komfur. Afgjort til foreningens fordel i Beboerklagenævn. 1 klage over fældning af træ i have, afvist af Beboerklagenævnet.

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 Indholdsfortegnelse Beretning... 4... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 4 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab...

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REGNSKAB & BERETNING 2009 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka 12.500 almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle

Læs mere