juni årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt"

Transkript

1 juni årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

2 Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag Redaktion: Poul Erik Mikkelsen Ansvarshavende redaktør Ahornvej 9 - Havnbjerg 6430 Nordborg Tlf.: / Annalise Almind Bladudvalgsmedlem Frederikparken 7 II Sønderborg Tlf.: Stof til bladet kan sendes til: SØBO, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg Mærk det: SØBO NYT Næste nummer udkommer 10. december Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest 20. november 2014 Tryk: ALS OFFSET Fynsgade Sønderborg Indhold: 1 Forside 2 Indholdsfortegnelse m.m. 3 Administration og åbningstider 4 Formandens leder og organisationsbestyrelsen 5 Forretningsførers indlæg - ferielukning 6 Organisationsplan 7 Fusion - pressemeddelelse 8 Mommark kursus 9 Mommark kursus 10 Studietur 11 Studietur 12 Studietur 13 Årsberetning 14 Årsberetning 15 Årsberetning 16 Årsberetning 17 Årsberetning 18 Regnskab - resultatopgørelse 19 Overskud / underskud i afdelinger 20 Repræsentantskabsmødet 21 Repræsentantskabsmødet 22 Repræsentantskabsmødet 23 Repræsentantskabsmødet 24 Afdelingsbestyrelser 25 Afdelingsbestyrelser 26 Afdelingsbestyrelser år siden 28 Konkurrence Radio- og TV programmer 29 Antenneforeningen SØBO 30 Nyt fra organisationsbestyrelsen 31 Nyt fra organisationsbestyrelsen 32 Nyt fra organisationsbestyrelsen 33 Nyt fra organisationsbestyrelsen 34 Nyt fra organisationsbestyrelsen 35 Nyt fra organisationsbestyrelsen 36 Nyt gårdmandskontor - Ejendomsfunktionærer 37 Afdelingsmøder i september 38 Kulturudvalget vinsmagning 39 Vejrenovering i afdeling 1 Falck - forsikring 40 Renovering af afdeling 10 Gæstelejligheder i SØBO 41 Loppemarked i afdeling Påske i afdeling 9 43 Fotoserie fra Bülowsvej 44 Bagside ASBO og SØBO planlægger fusion. Se pressemeddelelse inde i bladet på side 7. 2

3 Boligforeningen SØBO s administrationskontor Sundsmarkvej Sønderborg Telefon: Åbningstider på kontoret: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem, melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside: 3

4 Boligforeningen SØBO LEDEREN Formanden har ordet. Det indledende arbejde på vort kommende byggeprojekt på Bülowsvej er netop veloverstået. Arbejdet bestod i nedbrydning af bygningerne og fundament samt bortkørsel af byggematerialer, hvoraf en del var svært forurenet. Det videreforløb er, at Organisationsbestyrelsen, bistået af en gruppe byggerådgivere, igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan. En lokalplan, hvor bygningernes placering på grunden, højde og materialevalg fremgår. Tidshorisonten for udarbejdelse af en lokalplan er ca. 1 år og som skal godkendes af Byrådet. - Organisationsbestyrelsen skal snarest drøfte og beslutte nye målsætninger og visioner for vor boligforening. Jeg synes det er en spændende drøftelse vi skal i gang med og beslutningen vil helt sikkert få stor betydning for vor boligforening. Solen skinner og sommeren er på vej. Jeg ønsker alle beboere en rigtig god sommer med masser af fint vejr. Jens Erik Nielsen Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO Formand: Næstformand: Jens Erik Nielsen Hanne Petz Skovkrogen 7 Lavbrinkevej 27 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Jørgensen Annalise Almind Sdr. Landevej 51 s.h. Frederikparken 7 II 2 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Erling Jørgensen Hjortevej 12 Tlf.:

5 Forretningsførers indlæg I 12 af afdelingerne er det lykkedes at holde huslejestigningerne på nul i 2014, og 5 af afdelingerne har sågar fået nedsat huslejerne, dels på grund af vundne retssager mod Skat omkring vore vurderinger, og dels fordi et par af vore 90 er afdelinger har været mere langtidsholdbare end forventet, det vil sige behovet for at henlægge er mindre end hidtil antaget. 4 afdelinger - alle ældre afdelinger har fået huslejestigninger, fordi diverse arbejder trænger sig på, og til disse arbejder har henlæggelserne ikke været tilstrækkelige. Hovedforeningen kom for første gang i flere år også ud med et lille overskud i 2012, og i 2013 steg overskuddet til kr. Overskud er intet mål i sig selv. Det er tvært i mod målet at leve op til de vedtagne politikker og målsætninger samtidig med at tingene optimeres. At der nu overvejende er overskud er dog et tegn på, at arbejdet med små løbende forbedringer giver resultater, og så hjælper byggesagshonorarer fra Damgadebyggeriet også på økonomien. Repræsentantskabsmødet den 12. maj 2014 forløb godt. Fra foreningens side var årsberetningen for 2013 ligesom for 2012 og 2011 blevet gjort lidt mere indbydende og informativ det obligatoriske, men også meget omfattende regnskabsmateriale som bliver leveret for såvel hovedforening som afdelingerne. Vort nybyggeri på Damgade giver tro på, at vi fortsat på sigt kan få flere boliger i Sønderborg by på grund af det generelle ønske blandt folk om at bo centralt, energirigtigt og med den bekvemmelighed at have ejendomsfunktionærer til store dele af arbejdet. Bestyrelsen og forretningsfører har arbejdet med flere mulige emner til kommende projekter, hvoraf et mindre projekt med ca. 30 ny opførte boliger på Dybbølsiden for tiden synes mest realistisk. Flere boliger er med til at holde administrationsbidraget nede, Af Hans Peter Hollænder fordi udgifterne kan fordeles på flere. Flere boliger giver endvidere medlemmerne/opnoterede flere valgmuligheder. Bestyrelsen har derfor med kommunens godkendelse også valgt at overtage tidligere Sønderborg Forniklings grund på Bülowsvej den 1. oktober 2013, og i foråret 2014 er industribygningerne nedrevet og bortskaffet. Der skal nu arbejdes med en lokalplan for byggeriet det næste års tid. Ferielukning! Kontoret holder sommerferie fra mandag den 21. juli til og med fredag den 1. august 2014 Kontoret ønsker alle en rigtig god sommer! 5

6 Medarbejdere i Boligforeningen SØBO Forretningsfører Hans Peter Hollænder Inspektørafdelingen Regnskab Jette Pørksen Kristensen Sekretariatsleder Nina Frederiksen Bogholderi - Husleje Anita Conrad Jensen Inspektør Jesper Baun Schmidt Ekspedition - Udlejning Kontorassistent Natascha Ulderup Vakant Inspektørassistent Karsten Bjerre Gjerlevsen Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen Boligforeningen SØBO s ejendomsfunktionærer Thorvald Lorenzen Morten Pedersen Susan Burmeister Jan Toft Claus Thomsen Thomas Teichert

7 Boligforeningerne ASBO og SØBO planlægger fusion De to boligforeninger, ASBO i Augustenborg og SØBO i Sønderborg, planlægger en fusion. Det gør de for at kunne give mere og bedre service til beboerne. Samtidig kommer beboerne i de knap boliger til at betale mindre for drift og vedligehold af deres boliger, end de gør i dag. Bestyrelserne i de to boligforeninger ASBO og SØBO vil arbejde for en fusion af de to boligforeninger. Boligforeningerne har tidligere arbejdet tæt sammen. En fusion af de to boligforeninger vil give flere fordele for beboerne, blandt andet vil beboerne få mere service for pengene og en fusioneret forening vil være mere robust økonomisk. En fusion vil gøre foreningen mere robust økonomisk Frem for to mindre boligforeninger bliver en boligforening med næsten boliger mere økonomisk, og den får større gennemslagskraft over for kommune og leverandører. Når der er flere til at betale for drift og vedligehold, vil selv større renoveringer og investeringer være nemmere at overkomme uden, at økonomien sættes over styr. Mere service for pengene til beboerne gennem automatisering og ny teknologi En fusion gør det muligt at automatisere en del af administrationen, så den kan klares af færre personer end i dag. Det betyder, at personalet vil få mere tid til at servicere beboerne. Samtidig bliver det muligt at investere i ny teknologi, der vil forbedre servicen yderligere. ASBO og SØBO har før arbejdet sammen For år tilbage var der et tæt samarbejde mellem foreningerne, som begge har været administreret sammen og hver for sig af større administrationsselskaber. De større administrationsselskaber kan noget, som de små foreninger har svært ved. Til gengæld mangler de større selskaber ofte det lokalkendskab og de praktiske tilgange til forholdene, som får tingene til at glide til dagligt. Derfor planlægger bestyrelserne i ASBO og SØBO efter en fusion selv at stå for drift og service, men vil benytte Domeas it-platform. Konsekvenser af en fusion Som en direkte konsekvens af en fusion vil administrationsbidraget falde for alle beboere i 2015 og muligvis endnu mere i 2016, når en række engangsudgifter er bortfaldet. På grund af størrelsen med knap boliger vil foreningen have et repræsentantskab som øverste myndighed. Det har man allerede i SØBO, mens ASBO har en generalforsamling som øverste myndighed. Der er ikke fundet noget nyt navn til den fusionerede forening, men efter en fusion vil den nye forening udskrive en navnekonkurrence blandt beboerne. Rent praktisk fusionerer ASBO ind i Boligforeningen SØBO som det fortsættende selskab. Den nye organisationsbestyrelse kommer til at bestå af ni medlemmer, hvor de fem er valgt af SØBOs repræsentantskab og fire vælges af ASBOs generalforsamling. Formand bliver Jens Erik Nielsen, nuværende formand i SØBO, indtil der vælges en ny på repræsentantskabsmøde i Forretningsfører bliver Hans Peter Hollænder, som i dag er forretningsfører i SØBO. Fakta Driften af det fusionerede selskab vil have udgangspunkt i SØBOs nuværende lokaler på Sundsmarkvej 14 i Sønderborg, hvor åbningstiderne forbliver uændret på 25 timer om ugen mod ti en halv time om ugen i ASBO, altså en væsentlig forbedring af åbningstiderne for ASBOs beboere. Lejemålet af ASBOs lokaler i Augustenborg bevares indtil videre pga. en lejekontrakt, der først giver mulighed for opsigelse i 2018 og fraflytning i Denne adresse vil også blive brugt i et vist omfang. ASBO har 609 lejemålsenheder og SØBO har lejemålsenheder. En fusioneret boligforening vil således rumme lejemålsenheder. SØBO administrerer endvidere 213 private andelsboliger. Pressemeddelelse udsendt den 20. maj

8 Kursus for boligforeningernes beboervalgte medlemmer fra Søbo og NAB på Business College Syd i Mommark den 25. januar I lighed med tidligere år er boligforeningerne Søbo og NAB gået sammen og inviterede til kursus for beboervalgte medlemmer. Fra Søbo deltog 30 så vi må sige at vi var fint repræsenteret. Kursusudvalget bød velkommen. Som noget nyt startede dagen med en sang: Dagen i dag er din min ven - og dermed var tonen lagt an til en positiv og god dag. Første punkt på kurset var indlæg fra de 2 forretningsfører H.P. Hollænder og Jan Mortensen, som fortalte om markedsføring i hhv. Søbo og NAB. Markedsføring er en nødvendighed, da efterspørgslen efter vores boliger faldende. Det er derfor påkrævet at boligorganisationerne gør opmærksom på sig selv for at erobre markedsandele fra f.eks. private udlejere og parcelhusejere som har svært ved at sælge deres boliger. Fremtiden byder på planer om flere åbent hus arrangementer i forbindelse med ny renoveringer hvor film, som viser renoveringen før og efter kan fremvises. Disse film er vi blevet pålagt af landsbyggefonden at lave og vil også være tilgængelige på hjemmesiden. Ligeledes kan boligforeningen være synlige med en stand på diverse messer og ved større arrangementer f.eks. kulturnatten. Sidst men ikke mindst kan man også annoncere med ledige boliger i diverse medier f.eks. lokal radio, lokale aviser og bruge f.eks. Facebook. Dermed var overgangen skabt til næste emne. Sofie Nissen, kontorelev ved NAB fortalte om sit projekt Implementering af Facebook i en boligorganisation. Sofie havde lavet en Facebook profil til NAB og fortalte levende om mulighederne inden for denne nye måde at møde kommende lejere men ikke mindst også de eksisterende lejere på. At oprette en Facebook-profil er gratis det kræver blot en adresse og så er man i gang. På storskærm viste Sofie hvordan hun havde bygget siden op med blandt andet billeder og eksempler på plantegninger af de enkelte lejemål. Der var også link til NAB s hjemmeside med ledige boliger, og Facebook blev hele tiden opdateret, således at lavede man en ændring på hjemmesiden, ville den ændring straks være synlig på Facebook siden. Facebooksiden indeholdt også en salgsopstilling over Nordborg by, som fortalte om hvad Nordborg kan byde på og hvorfor man skal vælge at bo lige der. Hans Peter Hollænder fortalte om hvad man gør i dag og hvad vi kan gøre fremover: Udover brochurer, hjemmeside, mund til mund metoden, og salg af opnoteringer (medlemskab) en forsikring mod hjemløshed for kun 100 kr./år har Søbo også investeret i en Søbo vin, som bruges til gaver i forbindelse med repræsentation. 8 Spørgelysten fra salen var stor og der blev diskuteret livligt om dette tiltag er en god eller dårlig ide. Mange ældre har ikke adgang til computere og vil derfor ikke få glæde af det, men blandt de unge lejere ville nyhederne sprede sig hurtigt, da mange bruger dette medie til at sprede nyheder og information til deres venner. Og via telefonen er de også online hele tiden. I den efterfølgende pause blev der snakket videre.

9 Kursus for beboervalgte medlemmer fortsat Herefter tog Jan Mortensen og Hans Peter Hollænder atter over under emnet: Hvem er vores kunder og hvad vil vi gerne være kendt for. Vores kunder er først og fremmest de nuværende beboere men også de opnoterede på venteliste. Ikke at forglemme de potentielle beboere som ikke er opnoterede endnu, kommunen, som har anvisningsret/pligt og private andelsboligforeninger, hvor boligforeningen administrere udlejningen. Vi vil gerne være kendt for at levere boliger, hvor der er plads til alle og ikke mindst gode velholdte boliger til en rimelig pris. Boliger med central beliggenhed og god adgang til offentlig transport, energivenlige og med godt nærmiljø i de enkelte afdelinger. På servicesiden vil vi være kendt for altid at tage telefonen og svarer på henvendelser inden for kort tid eller fortæller hvornår man som kunde kan forvente et svar på sin henvendelse. Kursusudvalget havde engageret Rune Strøm, som er uddannet pædagog, mediator, tillidsmand og coach til at fortælle om Kommunikation og konflikthåndtering. Og han tog over efter frokost. Med udgangspunkt i de 4 kommunikationsfarver Kamp kommunikation = Rød Indirekte Kamp kommunikation = Gul Konstruktion kommunikation = Grøn Flugt kommunkation = Grå fortalte han om den svære ting kommunikation er. Til at illustrere dette, brugte han en dåsecola. Dåsen repræsenterer vores sind. Colaen i dåsen kan sammenlignes med vores kommunikation og boblerne i colaen er vores følelser. En cola kan deles og give mennesker ny energi og samhørighedsfornemmelse. Men til tider sker der noget i vores møde med vores medmennesker, som ryster vores sind, på samme måde som en cola bliver rystet. Hvis colaen åbnes når boblerne er ude af kontrol sker det med et tryk som om den eksploderer og søler den person som har rystet os ind. Men man bliver også selv ramt af sprøjtet fra colaen. Til tider undlader vi at åbne colaen men finder personer, vi har tillid til og åbner op for vores sårede følelser og dermed bliver andre sølet ind i colaen og bliver dermed tvunget til at deltage/tage stilling i konflikten. Fotos og tekst: Annalise Almind. Som lovet af Rune kan vi efter at have set denne øvelse omsat til praksis ikke længere tænke på en dåsecola som vi plejer. Med tips og løsningsmodeller til at forstå os selv, når vi havner i en konflikt og ikke mindst søge at forstå og dernæst søge at blive forstået, blev vi alle en del klogere. Men øvelse skal der til for at bryde vanerne. Der skal nemlig 10 gentagelser til for at lære en ny vane, men 1000 gentagelser til at bryde en allerede tillært vane. Efter en lille kaffepause kom Hans Peter Hollænder fra Søbo med eksempler på renoveringer af etagebyggeri og rækkehuse. Han fortalte om det store planlægningsarbejde som ligger bag disse renoveringer. F.eks. startede planlægningsfasen for renoveringen af Afd. 10 Orla Lehmansvej i Sønderborg tilbage i 2008 og den er først her i foråret 2014 ved at blive gennemført. Den lange sagsbehandlingstid skyldes bla. at en sådan renovering skal igennem mange instanser for godkendelse. Sidste punkt på eftermiddagen var afsat til Noget Helt Andet og Sten Jørgensen fra mødeforvaltningen ved Dybbøl Mølle/Historisk Center fortalte historien om Dybbøl Mølle på en sjov og hyggelig måde og ikke mindst fortalte han om den centrale placering møllen havde under slaget ved Dybbøl i Her kunne man læne sig tilbage og træne lattermusklerne mens man også blev lidt klogere på historien i vores område. Dermed sluttede dagen kl hvor alle deltagere kunne drage trætte men rig på oplevelser og meget klogere hjem. Stor tak til Kursusudvalget for et dejligt og oplysende kursus. 9

10 Fælles studietur - NAB og SØBO Efter opsamling på de forskellige adresser i Nordborg og Sønderborg kørte bussen afsted med Obbekjær Maskinsnedkeri Danmarks ældste maskinsnedkeri. Obbekjær Maskinsnedkeri producere ikke til lager. Alt er udelukkende efter opgaver. Man gemmer og registrerer alle ordrer, så selvom et vindue er leveret for 20 år siden, kan man stadig levere et nyt magen til. Her tog Erling Jørgensen i mod. Han fortalte muntert og krydret med mange anekdoter om firmaets historie. Det blev grundlagt omkring 1880 af H.J. Jørgensen herefter blev det opkøbt af Erlings bedstefar og har været i familiens eje lige siden. Bedstefar var uddannet møbelsnedker m.m. og havde blandt andet været på valsen i Tyskland. Erling tog os derefter med på rundtur i produktionen, hvor vi blev guidet igennem hele processen med at skære det rå træ ud, lime stykkerne sammen, imprægnere de enkelte dele, samling af rammen og isætning af rude samt kitning til det færdige resultat stod klar til levering. Den totale produktionstid for et vindue er ca. 2 uger. Sammenlagt bruger firmaet mellem 600 og 700 m3 træ om året - hvoraf det meste kommer fra Sverige. Erlings søn Thomas overtog firmaet for ca. 10 år siden og dermed er næste generation på banen og firmaet sikret de næste mange år. Efter et spændende besøg som efterlod os med indtrykket af det ikke altid er bedst og billigst at købe fabriksproduceret standardprodukter, drog vi videre mod Esbjerg til Syd Energis nye hovedsæde. Erlings far overtog fabrikken i 1960 erne og da producerede man udelukkende møbler og først i 1970 erne, begyndte man at lave vinduer og døre. Firmaet beskæftiger i dag 20 ansatte og leverer til hele Danmark. Blandt andet har man leveret til Ribe domkirke og SØBO s afdeling etape. Der samarbejdes desuden med store entreprenører i København, Odense og Århus, hvilket har resulteret i, at de står for vinduer og døre til Planet- og Kalmarhusene. Virksomhedens grundlæggende filosofi er at gæld skal undgås og man må vente med investeringer til man har sparet op - hvilket i det store og hele er lykkedes. Dog måtte man låne et par millioner til den sidste tilbygning - men da budgettet lød på væsentligt mere end det, var det ikke skræmmende. 10 Her tog Roar Hansen imod og fortalte at man op til beslutningen i 2011 havde 4 afdelinger fordelt over hele Esbjerg, hvilket besværlig gjorde samarbejde og koordinering. Derfor besluttede man at bygge en stor ny afdeling og håbede at opnå større synergi mellem de enkelte afdelinger, når man blev samlet under et tag. Med byggeriet ville man, udover at lave et fantastisk bygningsværk, bygge Danmarks største erhvervsbyggeri i certificeret passivhus-standard samt et plusenergihus. Det vil sige, at man laver en bygning som producere mere energi end det forbruger.

11 Fælles studietur - NAB og SØBO fortsat. Bygningen stod færdig til indflytning i juni 2013 og huser i dag 370 medarbejdere med skrivebord. Som alle har mulighed for at arbejde hjemmefra et par dage om ugen, så længe det passer ind i de teams som alle er en del af. Roar tog med rundt i hele bygningen og viste os bl.a. tavlerum med driftsinformation, som kunne vise evt. nedbrud præcis hvor de var. Desuden har man via GPS i bilerne overblik over hvor diverse kørende teknikere befinder sig, så man kan sende den afsted som er tættest på fejlen. Husene er bygget omkring og ud fra en gammel gård, hvor stuehus og have skal omdannes til et beboerhus som kan samle hele området, som jævnligt bliver medtaget på ghettolisten. Bygningen består af et stort åbent cylinderformet centrum hvor der går trapper i midten op til de enkelte etager. Alle kontorer er fordelt langs ydervæggen med glasparti ud til gangareal samt arbejdspladser. Da alle sidder i store åbne arealer, har man gjort meget for at lydisolere, så alle kan tale sammen uden at det forstyrrer dem som sidder i nærheden. Via ventilation styrer man temperaturen alt efter hvor man er i bygningen via køle og varme indtag fra loftet. Dog tager det lang tid at justere varmen, hvorfor man modtager en 8 dages temperaturprognose fra DMI, som lægges ind i systemet. Nu er det næsten gået et år fra huset blev taget i brug og man glæder sig til at gøre rengskabet op og se om det er lykkedes at skabe et perfekt plusenergihus. En ting er sikkert man har skabt et smukt bygningsværk som ligger komplementært ved siden af lyshøjen. Lørdag stod i rækkehusenes tegn. Morgenen startede med et besøg hos Boligforeningen Fremad i Esbjerg, som er Esbjergs mindste med ca boliger. Poul Dirk Sørensen tog i mod og viste os rundt blandt de 200 kassette huse som man var i gang med at renovere. Renoveringen er et projekt til 175 millioner og startede i Der er ingen lejeledighed og de mindste huse på 35m2 bliver nu udvidet til ca 60 m2. Alle husene bliver udvidet med større m2 antal og det vil medføre en huslejestigning på mellem kr.. Udvidelsen betyder nye facader, vinduer og døre. Der monteres genvex og lægges ny belægning overalt. Da tagene på alle husene rager meget ud over ydermuren, kan boligarealet forøges ved at flytte ydermuren længere ud. Dette kan gøres mens beboerne fortsat bor i husene og tager ca. 14 dage pr. hus. Dog har man valgt ikke at genudleje de små rækkehuse før de står færdige. Man forventer at projektet er færdigt i Poul viste os også et eksempel på et lille rækkehus som lige var fraflyttet og stod for at skulle renoveres og man må sige at renoveringen er tiltrængt. 11

12 Fælles studietur - NAB og SØBO fortsat. Derefter viste han os et færdigt renoveret hus, som på alle måder var blevet en lys og venligt bolig. Herefter gik turen til Arbejdernes Boligforening Nørregårdsparken hvor vi så rækkehuset fra Peter K. Larsen (direktør) og Jørgen Kolding (teknisk chef) mødte os her og kunne fortælle, at boligforeningen er Esbjergs ældste fra 1917 og de har 3000 boliger fordelt på rækkehuse og etagebyggeri. Der er stor forespørgsel på især rækkehusene. Blandt andet kunne de berette, at der stod 200 på venteliste til 20 rækkehuse på Slåenvej, som skal stå færdige i august Formanden i afdelingen inviterede indenfor, så vi kunne se en bolig. Her var virkelig tale om smukke boliger med en fin indretning samt udnyttelse af m2. Herefter kørte vi sammen ud til Slåenvej. Nørregårdsparken består af 24 boligere på 110 m2 med en månedlig husleje på 6.500,-. Ved byggeriet har man lagt vægt på at lave vedligeholdelsesfrie boliger ved brug at sten, glas, stål og zink. Rundt om hver bolig er der plantet hæk og anlagt have. Dette er gjort af boligforeningen og dermed har man sikret sig at alt ens. Dermed er reglerne for hvordan alt skal se ud fastlagt fra begyndelsen. Området er beliggende ud til naturskønne omgivelser med placering af et grønt areal i midten, som indeholder en fredet gravhøj. Husene bestod af 10 dobbelt huse. Området havde plads til yderligere 22 boliger, men der var ingen kvote for i år. Området er styret af lokalplanen, som bestemmer bl.a. hvilke mursten samt beplantning der må bruges. Hvert hus er på 112 m2 med en forventet månedlig husleje på 7000,- og er også vedligeholdelsesfrie. Da man ikke har så frie hænder ved dette byggeri, har man fra boligforeningens side valgt at gøre mere ud af bl.a. køkkenet med bordkomfur og ovn placeret i arbejdshøjde. Alt i alt nogle spændende projekter og der skal lyde stor tak til udvalget for en spændende studietur, som har givet masser af inspiration og meget at tænke over. Fotos og tekst: Annalise Almind. 12

13 Årsberetning 2013 Friheds Allé 45 - ombygget fra butik til bolig i 2013 Landspolitisk. Der var landspolitisk ikke de store ændringer for almene boliger i 2013, da der synes at være bred politisk enighed om den gældende politik fastlagt ved boligaftalen tilbage fra Grundkapitalen er fastsat til 10 % fra 2012 og 4 år frem. Grundkapitalen er kommunens indskud til nybyggeri og gives i form af et rente- og afdragsfrit lån. Nedsættelsen fra 14 % til 10 % er gennemført for at fremme almene boliger, hvor der er behov. Lokalpolitisk. På det lokalpolitiske plan har enkelte kontaktgrupper haft møder med de respektive forvaltninger i Sønderborg kommune. Dialogmøder, altså møder mellem boligorganisation og kommune har været afholdt i maj 2013 som fællesmøde mellem alle boligorganisationer under ét og Sønderborg Kommune. Trods rykkere om særskilt møde mellem Boligforeningen Søbo og Sønderborg Kommune for 2012 i 2013 har det ikke været muligt at få en aftale i stand, og mødet forventes først afholdt sent forår/forsommer Til trods for ledige boliger andetsteds i kommunen er der en tendens til, at folk gerne vil bo i Sønderborg by, hvilket er i overensstemmelse med den landsdækkende tendens til, at folk søger mod de større bycentre. På grund af flere års tilbagegang i befolkningstallet i Sønderborg Kommune som følge af tab af arbejdspladser er vore ventelister ikke er så lange som tidligere. Vor forening kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at sikre en afbalanceret vækst af lejeboliger i Sønderborg by, som kan blive mulig ved inddragelse af hidtidige erhvervsarealer til boligformål den såkaldte by fortætning, som af miljø- og infrastrukturmæssige grunde er ønskværdig og blandt andet beskrevet i kommuneplanen. August 2013 blev der med kommunal godkendelse derfor indgået aftale om køb af Bülowsvej 6 på Dybbøl, tidligere Sønderborg fornikling. Købspris kr. Til gengæld forventes en udgift på 1,6 mio.kr. til bortskaffelse af de forurenede bygninger, miljøundersøgelser og forureningsbekæmpelse. 13

14 Boligforeningen SØBO årsberetning 2013 fortsat. Stor var overraskelsen derfor, da det før kommunevalget kom frem, at der forelå et budgetforlig for 2014, hvorefter Sønderborg Kommune sløjfede deres hidtidige budgetbeløb til grundkapital og samtidig forhøjede såvel kommuneskatten som grundskyldspromillen. Sagen trak i nogle dage overskrifter i Jydske Vestkysten som Frygt for at politisk forlig kan stoppe byudvikling, Byggestop kan kvæle fremtidig byudvikling og Hvem skal udvikle byen? med underoverskriften Hvordan ville Sønderborg se ud, hvis boligforeninger ikke havde bygget på Solo, Novopan eller Damgade? Var det ulejligheden værd at markere så meget i pressen om denne sag? Man kan sige, at der i hvert fald omkring nybyggeri synes politisk at være signaleret, at igangværende projekter kan forelægges enkeltvis, og at der også vil være økonomi til dette. Så man kan sige, at muligheden for at opføre forventeligt ca. 30 boliger på Bülowsvej består, men garanti er der ingen af. Den forhøjede grundskyldspromille kan betyde underskud i en del afdelinger i 2014 og hermed forhøjede huslejer i 2015 og frem. Samarbejdet med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune. Samarbejdet med vore kolleger har også i 2013 fungeret godt, og der er en god opbakning til de 3-4 årlige fællesmøder. Foruden fællesmøderne har der været mødeaktivitet i Byggeudvalget og Forsyningsudvalget. Sønderborg Fjernvarme. Sønderborg Fjernvarme forventer at dække ca. 1/3 af byens varmebehov med varme fra det geotermiske system. Resten dækkes via affaldsforbrænding, solvarme, flis og ellers først i sidste ende med naturgas. Sønderborg kommune har vedtaget en varmeplan for kommunen. Sønderborg Fjernvarme har afholdt generalforsamling for regnskabsåret 2013 den 8. april 2014, kl på Comwell Hotel. I budgettet for 2014 budgetteres der med stigende priser p.g.a. afgiftsstigninger som skyldes indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift og Sønderborg Kommunes opkrævning af stiftelsesprovision og løbende provision af garanterede lån. Fjernvarmen er dog stadig den billigste og mest miljørigtige opvarmningsform for alle vore boliger Ligesom tidligere år vil vi opfordre vore beboere til at møde op til generalforsamlingen i Sønderborg Fjernvarme. 14 SE Syd Energi. SE leverer ikke kun strøm, men også fiberbredbånd med internet, telefoni og TV. Strømpriserne er desværre ligesom varmepriser lidt stigende p.g.a. øgede afgifter. Desuden har SE valgt at lade de faste afgifter stige lidt. Sydenergi er et forbrugerejet andelsselskab, der ejes af kunderne og hermed af alle, der har en selvstændig måler. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet som vælges blandt forbrugerne. I 2013 overtog SE som godkendt af SE s repræsentantskab Stofa, og i 2014 vil de hidtidige SE privatkunder på bredbånd blive Stofa privatkunder på fibernettet. Via DOA Den Overordnede Antenneforening, som Søbo Antenneforening er en del af, leveres stadig gennem Stofa TV til alle de beboere, der ønsker dette via coaxkabler. Søbo er repræsenteret i repræsentantskabet ved Poul Erik Jørgensen fra afd. 1, Søndre Landevej, og forretningsfører Hans Peter Hollænder er valgt som privat forbruger. Sønderborg Forsyning A/S Sønderborg Forsyning er ejet 100 % af Sønderborg Kommune og leverer vand og afhenter dagrenovationen. Priserne på dagrenovation er med den nye sorteringsordning faldet for langt hovedparten af vore boliger, fordi vi har været langt fremme med affaldssorteringen før de nye regler kom. Det er kommet en del afdelingsregnskaber til gode allerede i Priserne på vand er høje og vi kan derfor kun opfordre alle, også der hvor huslejen er incl, vand, til at spare mest muligt herpå. Beboerklagenævnet/Boligretten. Sønderborg områdets beboerklagenævn har i 2013 truffet afgørelser i en række sager hvor vor forening var involveret i: 2 sager omhandlede husorden. En sag indbragt af beboer blev afvist. I anden sag indbragt af foreningen opsagde beboer lejeaftalen. 2 sager om indsigelse mod forbrugsregnskab. Til foreningens fordel begge gange. 1 sag om mistet anciennitet indbragt, ej afgjort. 1 sag om husdyrhold, forlig indgået, beboer opsagde lejeaftale. 3 sager om flytteregnskaber. En sag afgjort til foreningens fordel i Beboerklagenævn, en sag afgjort delvist til fraflytters fordel i Boligretten og en sag afgjort til fraflytters fordel i Boligretten. 1 klage over manglende udskiftning af komfur. Afgjort til foreningens fordel i Beboerklagenævn. 1 klage over fældning af træ i have, afvist af Beboerklagenævnet.

15 Boligforeningen SØBO årsberetning 2013 fortsat. SØBONYT. Sammen med Nordborg Andelsboligforening udgav vi 2 gange NAB/SØBONYT i Bladet udkommer i juni og i december. Fra 2014 vil Søbo alene udgive bladet, da NAB i stedet ønsker at opprioritere deres hjemmeside. Vort repræsentantskab har valgt fortsat at udgive et beboerblad og samtidig styrke hjemmesiden. I 2013 er beboerne bl.a. blevet orienteret nærmere om følgende: Det årlige fælles kursus for NAB og SØBO for medlemmer af afdelings- og organisationsbestyrelsen Den årlige studietur fælles med NAB Formandens leder Forretningsførerens indlæg Repræsentantskabsmøde Åbent hus i nybyggeri på Damgade 50 års jubilæum i samme afdeling samtidig med 90 års fødselsdag Besøg i Miele Gallery i Vejle Årsberetningen for 2012 Antenneforeningen SØBO Nyt fra organisationsbestyrelsen Nyt fra afdelingerne Planer for ordinære afdelingsmøder Ejendomsfunktionær Nicolai Johannsen stoppede pr. 1. februar 2013 Ejendomsfunktionær ansat i Søbo Forsikringsforhold Praktisk nøgleservice hos Falck Fra købmandsbutik og pizzeria til spændende bolig Radio- og TV programmer DOA s 25 års jubilæum markeret ved åbent hus Tagrenovering på Udsigten afdeling 21 Indvielse af kunstværket på Damgade afdeling 32 Oversigt over budgetterede huslejestigninger og fald fra 2013 til 2014 Formandsmøde tirsdag den 22. oktober 2013 Studiebesøg i Malmø med Sønderborg Kommune Nyt fra Kultur udvalget Den årlige rundgang med inspektørafdelingen Gæstelejlighed Frederikparken En årvågen dreng Glade beboere på Lavbrinkevej afdeling 23 Mere hygge og fest på Lavbrinkevej afdeling 23 Referat fra programmøde 22/ i DOA Og meget andet. Bladet husstandsomdeles til alle lejere og kan også ses på hjemmesiden. I 2010 blev der brugt penge fra dispositionsfonden til en ny hjemmeside. I 2011 kom siden mere og mere i brug, og bl.a. har administrationen forsøgt at være mere opmærksom på nyhedssiden. I 2011 påbegyndtes arbejdet med at lægge plantegninger af alle lejligheder på nettet og arbejdet blev færdiggjort i 2012, idet det er lykkes at få en bygningskonstruktør 3 måneder beskæftiget med opgaven. Afdelingernes energimærkning er ligeledes lagt på hjemmesiden. Hjemmesiden vurderes at være et godt redskab til at formidle relevant information og til at tiltrække evt. nye beboere. I 2014 arbejdes der på, at gøre siden så tilgængelig som mulig via smartphones, som i stadig stigende grad bruges om indgang til siden. Bidrag og forslag modtages derfor gerne. Boligforeningen SØBO. Hovedforeningen. Boligforeningens driftsregnskab blev afsluttet med et overskud på kr kr. mod et budgetteret resultat på kr. 0,00. Overskuddet lægges på arbejdskapitalen, som er vore frie midler. Regnskabet bliver gennemgået på repræsentantskabsmødet. Regnskabet kan ses på side 18 her i bladet. Opnotering/Medlemskab. Efter vedtagelsen af den nye lov om Almene boliger besluttede boligforeningens repræsentantskab efter indstilling fra Organisationsbestyrelsen at slette det obligatoriske medlemskab af boligforeningen. Der henstår med udgangen af 2013 i alt kr på kontoen for Boligorganisationsandele. Beløbet kan udbetales til medlemmer som ønsker at få deres boligforeningsandel tilbagebetalt mod aflevering af medlemsbeviset. Der opkræves et årligt gebyr på kr. 100 for bevarelse af anciennitet. Ventelistegebyret på kr. 200 opkræves en gang årligt hos de boligsøgende. Status pr. 1. marts 2014: 632 boligsøgende personer på ventelisten og personer i bero. I alt opnoterede. Der blev slettet 303 opnoterede i

16 Boligforeningen SØBO årsberetning 2013 fortsat. Afdelingernes driftsresultat. 7 afdelinger havde underskud på driften. Underskuddene ligger i størrelsesorden fra 164 kr. til kr. med et samlet underskud på kr afdelinger havde overskud på driften. Overskuddene varierer fra kr. 300 til kr ,36 med et samlet overskud på kr ,44. Der henvises til side 19 her i bladet for en oversigt. Konsolideringen har været negativ i 5 af afdelingerne, når der ud over over/underskud også tages hensyn til henlæggelser og anvendt heraf. Det drejer sig om afdelingerne 3, 15, 21,28 og 29. Som det kan læses af nedenstående afsnit dækker det i alle afdelinger over, at der gennemført større vedligeholdelse og moderniseringsarbejder. Der er derfor blot tale om, at de naturlige udsving i omkostningerne over tid har gjort, at der i disse afdelinger har været et midlertidigt fald i de opsparede midler. Ud fra dialogen med Sønderborg Kommune skal der dog være særlig opmærksomhed rettet mod afdelingerne 1, 2 og 3 på grund af forholdsvis lave henlæggelser i disse afdelinger, hvilket også har nødvendiggjort huslejestigninger, som skønnes at hjælpe på sigt. Generelt må boligforeningens afdelinger dog betragtes som velkonsoliderede. Enkelte er også så velkonsoliderede, at huslejenedsættelser kan komme på tale. Vedligeholdelses/moderniseringsarbejder udført i Afdeling 1: Udskiftning af gummifuger Afdeling 3: Ombygning fra købmandsbutik / pizzeria til rækkehus, udskiftning af fuger blok 4-5, udskiftning af radiatorer blok 7 sidste etape Afdeling 9: Etablering af dørtelefon Afdeling 15: Udskiftning af komfurer Afdeling 16: Udskiftning af fuger, reparation af sokkelpuds Afdeling 21: Nyt tag på nordsiden byggeskade, udskiftning af udsugningsmotorer Afdeling 26: Opførelse af cykelskur, udvidelse tørreplads, maling carporte mv. Afdeling 28: Maling af trægelænder og jerndrager mv. i fællesareal Afdeling 29: Undertag føres i tagrende Flytninger. Det samlede antal af flytninger i 2013 var 134, det laveste antal gennem de sidste 6 år. Nedenfor en opgørelse over antallet af flytninger i afdelingerne for årene Afdeling I alt År år år år år år Udlejningssituationen. I Sønderborg kommune var der med udgangen af året ledige boliger mod ca. 246 året før. Faldet skyldes ikke en reel forbedring af boligsituationen, men nedrivning af ledige boliger på Nordals og Jørgensgård, som så tages ud af statistikken. Hovedparten af de ledige boliger er familieboliger og disse boliger er næsten alle beliggende på Nordals. 16 Vor udlejningsafdeling oplyser i lighed med tidligere år, at der er stor spredning i ventelisterne til vore boliger. Der er generelt en markant større søgning og efterspørgsel til boliger i rækkehus samt tæt/lav bebyggelserne end til etagebebyggelserne. Endvidere varierer efterspørgslen og ventelisterne også i de enkelte afdelinger som er opført som etagebebyggelser.

17 Boligforeningen SØBO årsberetning 2013 fortsat. I årets løb har der været lejetab i 11 af vore afdelinger, men kun med mindre beløb og i ældreboligafdelinger kun med forbrugsafgifter, da kommunen der dækker huslejetabet, fordi de visiterer til boligerne. Det er også i år forekommet, at ledige boliger er tildelt udenom ventelisterne. Der er tildelt 22 boliger udenom ventelisten heraf har kommunen fået tildelt 2 boliger, pendlerordningen har fået tildelt 6 boliger og 14 boliger er udlejet over bordet ved henvendelse i administrationen. Boliger ryger først over bordet, når ventelisterne har været igennem. Medlemstilgang/nye opnoterede År Antal Det går godt med at få nye opnoterede til foreningen, men mange gør det alene som en slags forsikring, hvilket gavner foreningens indtægter med det årlige gebyr på 100 kr., men det resulterer desværre ikke i samme omfang i øget tilgang til ventelisterne. Dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen har i 2013 besluttet følgende uddelinger fra dispositionsfonden på i alt kr ,41 der fordeles således: Kr ,35 til uerholdelige fraflyttere i afdelinger Kr ,49 til konstaterede lejetab i 13 afdelinger (heraf kan kr ,08 henføres til lejetab under ombygning). Kr ,00 til tilskud ombygning af butik til bolig i afd. 3. Dispositionsfonden udgør kr pr. lejemåls enhed. Den lovpligtige minimumshenlæggelse er på kr Organisationsbestyrelsen anbefalede og repræsentantskabet besluttede i 2012, at afdelingerne ikke mere skulle indbetale til dispositionsfonden fra Da hovedforeningen er forholdsvis velkonsolideret vil det bidrage til at holde huslejestigningerne i ave, og det er altid muligt senere at opkræve igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Køb af Bosagergården 13 og sammenlægning med afd. 21 Udsigten 2-6 Ultimo 2012 besluttede organisationsbestyrelsen med den af repræsentantskabet givne bemyndigelse at købe Bosagergården 13 med 9 lejligheder med overtagelse 1. marts Med denne ejendom er det lykkedes at skaffe en ejendom, som har en vedligeholdelsesstandard, der svarer til SØBO s sædvanlige standard og med et huslejeniveau der svarer til afdeling 21 Udsigten, som Bosagergården ligger lige op til. Bosagergården 13 blev som det lovgivningsmæssigt er krævet oprettet som en selvstændig afdeling 34. På afdelingsmøder i september 2013 besluttede begge afdelinger sig for en sammenlægning pr. 1. januar 2014, så afdeling 21 nu består af Udsigten 2-6 og Bosagergården 13 med i alt 58 boliger. Damgade 34-38, afd. 32, 2. etape Den 1. juli 2013 var der indflytning i 2. etape på Damgade med 36 lejligheder. Byggeregnskabet for 2. etape udviser mindre forbrug, og der er derfor grundlag for en mindre tilbagebetaling på beboerindskuddene og en mindre huslejenedsættelse. Bülowsvej 6, nedrivning gamle fabriksbygninger, lokalplan og nybyggeri. Bülowsvej 6 blev overtaget den 1. oktober Sloth Møller har været på sagen som miljørådgivere og afholdt licitation på nedbrydning og bortskaffelse af forurenede byggemateriale i januar 2014 har kunnet holdes inde for prisen. Nedrivning og bortskaffelse er derfor i fuld gang forår Fra sommer 2014 og ca. et år frem forestår et arbejde med at få udarbejdet en lokalplan for det kommende byggeri. Hvornår nybyggeriet så skal starte op afhænger dels af politisk velvilje til at bevilge grundkapital og dels af den forventede efterspørgsel efter boligerne. Der har allerede været forespørgsler til kontoret. Der forventes at kunne bygges ca. 30 attraktive etageboliger med elevator, altaner, en del med udsigt over Alssund og efter de nyeste standarder indenfor energioptimering. Den skrånende grund vil kunne udnyttes til p- kælder og hele Bülowsvej er i nyligt vedtagen kommuneplan udlagt til boligområde. Der er kort afstand til universitetet, byen, Dybbøl Skole, Skansen og tilkørsel til motorvejen. Organisationsbestyrelsens sammensætning. Ved udgangen af 2013 var følgende personer indvalgt i organisationsbestyrelsen: Formand: Næstformand: Bestyrelsesmedlemmer: Jens Erik Nielsen Hanne Petz Poul Erik Jørgensen Vibeke John Annalise Almind Sønderborg, den 12. maj 2014 Formand Jens Erik Nielsen 17

18 RESULTATOPGØRELSE FOR HOVEDFORENINGEN Bruttoindtægter: 2012 regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2014 budget Administrationsbidrag egne afdelinger Bidrag private andelsboliger, fælles opnotering (netto) Gebyrer mv Byggesagshonorar Bruttoindtægter i alt Brutto administrationsudgifter Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter, kontingenter mv Personaleudgifter forretningsførelse Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Revision Bruttoadministration i alt Ekstraordinære udgifter Resultat før renter: Renter: Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver 31/ / Beboerhus Indskud Dalbo, andele og aktier Indskud i Landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt: Omsætningsaktiver Udlån til afdelinger, herunder byggeri Andre tilgodehavender Forudbetalinger og tilgodehavender rente Værdipapirer, obligationer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt ( anlægs- og omsætningsaktiver ) Passiver Boligorganisations andele Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld i alt 0 0 Kortfristet gæld Afdelingernes indeståender Bankgæld 0 0 Leverandører og skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt ( Egenkapital, lang- og kortfristet gæld) Alle ovennævnte tal i tusinde kr. fuldt regnskab med noter og specifikationer kan ses på kontoret.

19 Overskud / underskud i afdelinger Afd. Adresse Overskud i kr. Underskud i kr. 1 Sdr. Landevej Sdr. Landevej Friheds Allé Helgolandsgade/Arnkilgade Ørstedsgade/Tandsbjerg Ringgade Orla Lehmannsvej/Grundtvigs Borgm. Andersens Vej Grundtvigs Allé Skovkrogen Hjortevej/Stationsvej Vesterkobbel Skt. Jørgens Bjerg/Kirkegade Dam-Bo/Ler-Bo/Damgade Udsigten Lavbrinkevej Frederikparken 1-7 & Frederikparken 8-10 & Servicearealer VØL-BO Vøl-Bo Fregatten, Jagten, Galeasen Damgade Bosagergården

20 Ordinært repræsentantskabsmøde. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 12. maj 2014, i beboerhuset på Vesterkobbel. Tilstede: Der deltog 39 af repræsentantskabets i alt 59 medlemmer. Fra administrationen deltog Hans Peter Hollænder, Jesper Baun Schmidt, Jette Pørksen Kristensen og Nina Frederiksen. Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Dagsorden: Valg af dirigent. Poul Erik Jørgensen blev valgt. Dirigenten startede med at takke for valget og konstaterede under henvisning til foreningens vedtægter 7, at mødet var lovligt indkaldt. 2. Valg af stemmeudvalg. Jesper Baun Schmidt og Nina Frederiksen blev valgt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Formand Jens Erik Nielsen orienterede om bestyrelsens skriftlige beretning der blev udsendt sammen med mødeindkaldelsen til dette møde. Beretningen sendes også til kommunen sammen med foreningens regnskab og revisionsprotokol. Beretningen offentligøres på i løbet af ugen. Materialet indgår i det årlige dialogmøde som afholdes med den kommunale tilsynsmyndighed. Der har været afholdt 2 dialogmøder hos kommunen, hvor forretningsfører Hans Peter Hollænder og sekretariatsleder Nina Frederiksen har deltaget. Formand Jens Erik Nielsen deltog i det første møde. Efter denne korte orientering om den skriftlige beretning gav formanden ordet til forretningsfører Hans Peter Hollænder der gav en orientering fra arbejdet i administrationen - hvor han bl.a. kom ind på følgende emner: Lånekonverteringer i afd. 2,3 og 11 for at spare husleje. Samme løbetid lavere rente. Administrationen har været udsat for flere nedbrud på internet fra TDC - hvilket har medført at administrationen har indgået aftale med SE om fiberforbindelse til kontoret. Afd Renovering af facader, tag og vinduer på Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Alle. Afd Byggeskader på facade og vinduer på Borgmester Andersens Vej. Afd. 12 Fejl ved sendemodulet i flere forbrugsmålere på koldt vands installationerne i boligerne på Grundtvigs Allé. Dette medførte, at vandregnskabet blev forkastet og Techem udarbejdede et nyt forbrugsregnskab. Afd. 15 Hjortevej og Stationsvej. Huslejen er blevet harmoniseret efter afdelingsmødet. Ændringer i boligarealet p.g.a. digitalisering af oplysninger i BBR hos kommunen. Ekstra ejendomsfunktionær ansat til at betjene beboerne på Damgade, Vøl-Bo, Vesterkobbel og Hjortevej-Stationsvej. Ny ejendomsfunktionær til at afløse Nicolai Johannsen i afd. 21 og 25. Politisk debat vedrørende kommende boligbyggerier i kommunen. Efterårsstormen den 28. oktober Parkeringsforhold ved ældreboligerne på Ler-bo og Dam-Bo. Udlejningssituationen. Korte ventelister. Det er vigtigt at være ude om sig og være serviceminded både i administrationen og ude i afdelingerne.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl i beboerhuset på Vesterkobbel.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl i beboerhuset på Vesterkobbel. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl. 17.00 19.00 i beboerhuset på Vesterkobbel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om de emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2013 til 01.03.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Torsdag den 24. november 2016 kl

Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Torsdag den 24. november 2016 kl Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Torsdag den 24. november 2016 kl. 18.00 1 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 24.11.2016, kl. 18.00 på Quality Airport Hotel

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 16. maj 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2013 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere