Forslag til undervisningsforløb 2./3.g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til undervisningsforløb 2./3.g"

Transkript

1 Forslag til undervisningsforløb 2./3.g Udarbejdet af Marianne Groth Bruun, Marselisborg Gymnasium Dødsstraf og retten til liv Dødsstraf og retten til liv er et kildesæt, som giver eleverne mulighed for at arbejde med både historiske fremstillinger og autentiske kilder. De originale kilder findes på Rigsarkivets hjemmeside for Undervisning og Forskning som en del af gymnasiepakken Menneskerettigheder en gymnasiepakke. Arkivmaterialet om Jens Nielsens dødsdom fra 1892 er et af flere kildesæt under denne gymnasiepakke. Ud over kildesættet kan man finde undervisningsforslag, links til hjemmesider og tips til øvrig litteratur. Emnet kan indgå i historiefagets kernestof : Brud og traditioner Undervisningens formål Udgangspunktet for dette undervisningsprojekt er udmeldingen om, at den endelige historie om Jens Nielsen ikke er skrevet. Selvom der findes adskillige fortællinger om ikke mindst Jens Nielsens henrettelse, er det elevernes opgave at bidrage med deres dokumenterede historier om Jens Nielsen. Derfor får eleverne ikke kendskab til Henrik Cavlings reportage i Politiken d. 9. november 1892 eller andre fremstillinger om Jens Nielsens liv, før de selv har skrevet deres. Det er ikke for meget sagt, at Jens Nielsen bedst huskes som den sidste der blev dødsdømt og henrettet for forbrydelser begået i fredstid i Danmark. Men Jens Nielsen var også en fattig dreng, hvis liv bød på mange problemer og færre muligheder. Det var ikke ualmindeligt også dengang. Hvorfor gik det netop Jens Nielsen, som det gjorde? Kan kildesættet om Jens Nielsen måske løfte sløret? Formålet med undervisningsprojektet er følgende: At vække detektiven hos eleverne, så de søger grundigere i den enkelte historie og de historiske temaer At forstå betydningen af en analytisk bearbejdelse (kildekritik m.m.) af historiske kilder, før de anvendes i en historisk fremstilling

2 At forstå, at de overordnede problemstillinger og den metodiske bearbejdelse af de enkelte kilders indhold tilsammen styrer den historiske fremstilling At forstå, at selv om de faktiske forhold er sande, er den historiske fremstilling en fortolkning, der kan diskuteres, også selv om forfatteren har forsøgt at være objektiv. Den vil for eksempel være skrevet ud fra en bestemt synsvinkel og være præget af den tid, den er skrevet i. At øve sig i praksis i den historiefaglige proces fra indsamling og systematisering af kildematerialet over bearbejdelse og strukturering af materialet til en dokumenteret historisk fremstilling. Materialet skal indfri følgende faglige mål (se læreplan Historie A stx, juni 2013) Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Undervisningsforløbet Følgende undervisningsforslag er tilrettelagt og afprøvet i en 2.g klasse på Marselisborg Gymnasium februar/marts Undervisningen er en udvidelse af det tema klassen havde i deres DHO-opgave i 1.g. Det handlede om Danmarks industrialisering og demokratisering / Det moderne gennembrud og havde fokus på de fattige og uformuendes vilkår og muligheder for at ændre på deres forhold. Der blev skelnet mellem følgende tre livsstrategier: At finde sig i tingenes tilstand, at overleve som fattig og lovlydig i Danmark At gøre oprør, politisk oprør, kæmpe for at ændre forholdene At emigrere, begynde på en frisk, være sin egen Både blandt de oprørske og udvandrerne stødte man på lovovertrædere, men i DHOsammenhænge blev de eksempler på undtagelserne. Med kildesættet om Jens Nielsen bliver der mulighed for at fokusere på netop de fattige og marginaliseredes vilkår og forhold i Danmark. Et centralt spørgsmål i forhold til denne gruppe mennesker er den måde, de som lovovertrædere blev behandlet og straffet på. Hvilke motiver, værdier og metoder var toneangivende i datidens forbedrings- og straffeinstitutioner (anstalter). Jens Nielsen mødte tidligt både fattiggården, tvangsarbejdsanstalten og udvisning til udlandet. Senere bragte hans handlinger ham til fængselstraf, livsvarig fængselsdom, dødsstraf, benådning og siden henrettelse i 1892.

3 Jens Nielsen ( ) levede i en tid, hvor kritikken af de gamle fængsler og den hidtidigt gældende straffepraksis resulterede i først reformforslag (1842) og siden kongens beslutning om at opføre nye fængsler efter amerikansk forbillede (Horsens Statsfængsel 1853 og Vridsløselille 1859). Forbillederne var Pennsylvania- og Auburn-modellerne, der begge byggede på isolationsprincippet som vejen til den kriminelles forbedring gennem afsoning. Arbejde, disciplin, religiøsitet og isolation udgjorde principperne i det moderne fængselssystem, der så dagens lys i midten af tallets Danmark, og som stadig indgår i grundlaget for det nuværende fængselsvæsen og udfordrer spørgsmålet om menneskerettigheder. Se: Smith, Peter Scharff: Bag tremmerne- Dansk fængselshistorie set i lyset af fangeberetninger. Lektion 1. Udarbejdelse af faktamanual I matrixgrupper udarbejder hver gruppe en manual over vilkår for og straf af fattige og kriminelle. Alle grupper skal forholde sig kildekritisk til deres materiale. Manualen skal indeholde oplysninger om: 1. Fattiggården, arbejds- og tvangsarbejdsanstalten årsager til en persons anbringelse/straf fattiglemmer/straffedes rettigheder og pligter institutionens ordensregler/strafferegister institutionens forplejning, arbejde, undervisning institutionens lægelige og sjælelige assistance de gældende love og forordninger, og reformer af samme Materiale o Lysholm Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Horsens Statsfængsel , Vejle Amts Årbog o Sørensen Schaumburg, Hanne: Betlere, løsgængere og uromagere. Kulturhistorisk Museums Årbog Fængselsanstalt, moderne fængsel årsager til en persons anbringelse/straf fattiglemmer/straffedes rettigheder og pligter institutionens ordensregler/strafferegister institutionens forplejning, arbejde, undervisning institutionens lægelige og sjælelige assistance de gældende love og forordninger, og reformer af samme

4 Materiale o Lysholm Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Horsens Statsfængsel , Vejle Amts Årbog o Sørensen Schaumburg, Hanne: Betlere, løsgængere og uromagere. Kulturhistorisk Museums Årbog Dødsstraf Årsager til, at en person straffes med døden Forskelsbehandling af de dømte fx i forhold til køn Mulighed for benådning Procedure ved benådning Henrettelsesproceduren Materiale o Smith, Jørgen: Da dødsstraffen uddøde i Danmark, i Historiske sager s Dansk Politi-Idræts Forlag A/S 2012 Lektion 2. Historien om den fattige Jens Nielsen Nu skal detektiverne på jagt i arkivalierne. Første skridt er historien om den fattige Jens Nielsen Eleverne skal gennemgå følgende arkivalier med hjælpemidler i form af spørgsmål, faktamanual og kronologisk oversigt og diskutere, hvilke spørgsmål de har kildemæssigt belæg for at besvare. Arkivalier: Stambogen fra 1884 Politiprotokol fra 1885 Spørgsmål: Hvad havde Jens Nielsen (hans familie) gjort sig skyldige i, og hvad blev straffen? Tager Jens Nielsen frivilligt til udlandet, og hvorfor kommer han tilbage til Danmark? Havde Jens Nielsen nogle fremtidsplaner? Diskussion om belæg: Ønskede Jens Nielsen at forbedre sig og begynde en ny tilværelse? Gav institutionerne (forbedringshusene, tvangsarbejdsanstalterne og fængsel) ham en chance for et liv efter afsoning? Var der grund til at opfatte Jens Nielsen som en farlig person, en samfundsfjende?

5 Lektion 3. Historien om den kriminelle Jens Nielsen Detektivernes næste skridt i jagten er historien om den kriminelle Jens Nielsen. Følgende arkivalier gennemgås som i lektion 2. Arkivalierne: Domprotokollen fra 1892 Statsrådets forhandlinger 1892 Evt. Placaten fra 1813 Spørgsmålene: Hvad havde Jens Nielsen gjort sig skyldig i? Hvorfor blev han dødsdømt? Hvorfor blev han benådet flere gange? Havde hans opførsel og holdninger i fængslet betydning for den endelige dødsdom? Diskussion om belæg: Jens Nielsen og hans familie var fattige. Var det medvirkende til, at Jens Nielsen blev kriminel, fængslet og henrettet? Hvordan har det været muligt at dømme en livstidsfange som Jens Nielsen til døden? Hvilke handlinger kunne føre til den sidste dødsdom? Kan forholdene i fængslet have haft betydning for Jens Nielsens sidste dom? Var Jens Nielsen farlig for andre og/eller sig selv? Lektion 4 og 5. Skriveøvelse på klassen (½ skrivedag) Skriveøvelsen er analysen i en opgave der ligner DHO, men nu kun med faget historie. Analysen skal indeholde kildekritiske argumenter og forbehold. Nedenfor er en fuldstændig opgave skitseret i sin helhed. Forslag til arbejdsplan: ½ times gruppearbejde: brainstorm, evt. mindmap (disponeringsideer til besvarelsen og valg af materiale).

6 1 times individuel skrivning. Frikvarter ½ times gruppediskussion om eventuelle kildekritiske overvejelser og formidling 1 time til færdiggørelse af skriveøvelsen (individuelt arbejde). Afleveres som dokument (min. 1½ - max. 4 sider) Opgave: Sagen om Jens Nielsen Forslag til problemformulering Var Jens Nielsen en samfundsfjende og/eller et produkt af samfundets behandling af fattige og kriminelle? Problemformuleringen kan selvfølgelig ændres, hvis I vælger et andet fokus end det foreslåede. Redegørelse og baggrund Redegør for de fattiges forhold i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet (eller efter demokratiets indførelse i 1849) med særligt fokus på de kriminelle (forbrydere). Baggrund: Hvad sagde Straffeloven og ud fra hvilke principper og regler var straffeenhederne (tvangsarbejdsanstalt og fængsel) indrettet og administreret? Materiale til denne del o og forsorg o o Smith, Peter Scharff: Moralske hospitaler. Det moderne Fængselsvæsens gennembrud Forlaget forum 2003 o Sørensen Schaumburg, Hanne: Betlere, løsgængere og uromagere. Kulturhistorisk Museums Årbog 2009 o Lysholm Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Horsens Statsfængsel , Vejle Amts Årbog Kildekritisk analyse og dokumenteret fremstilling Var Jens Nielsen farlig? (Til fare for andre og/eller sig selv?) Ønskede Jens Nielsen at forbedre sig? Havde forholdene i især fængslet betydning for Jens Nielsens opførsel og adfærd? Blev Jens Nielsens opførsel og adfærd afgørende for Jens Nielsens sidste dom? DELKONKLUSION Spørgsmålene er vejledende for jeres analyse. Vælg nogle, find på andre. Udvalgt arkivmateriale fra Gymnasiepakken til denne del o Jens Nielsens stambog fra 1884 o Politiprotokol fra 1885 o Som en hjælp er vedhæftet en kronologisk oversigt over Jens Nielsens liv. o Horsens Dom fra 1892 (2 filer)

7 o Referat fra Statsrådet o Evt. Placater Diskussion/vurdering Var Jens Nielsen en samfundsfjende og/eller et produkt af samfundets behandling af fattige og kriminelle? Hvilken betydning fik det moderne fængsel (Horsens Statsfængsel opført og taget i brug 1847) og deres brug af amerikanske principper f.eks. isolation, disciplin, arbejde og religion for den fængsledes fremtidsudsigter efter afsoning? Var det moderne fængselsvæsen på Jens Nielsens tid i overensstemmelse med de danske demokratiske rettigheder og de universelle menneskerettigheder? Materiale til denne del, f.eks.: Smith, Peter Scharff: Bag tremmerne Dansk fængselshistorie set i lyset af fangeberetninger. Smith, Peter Scharff: Moralske Hospitaler, Forum (se publikationer til ungdomsuddannelserne: Viden > Skoletjenesten > Ungdomsuddannelserne): Hansen, Lene, Ditte Goldsmith (2007): Danmark på anklagebænken. (især kap. 8) Institut for Menneskerettigheder. Bogen kan downloades gratis. Lektion 6. Opsamling og perspektivering Som forberedelse til lektionen kan eleverne foruden at læse Cavlings reportage eventuelt have byttet opgaver for at få muligheden for at se en anden/andre tolkninger på Jens Nielsen inden for rammerne af den kildekritiske analyse. - Hvordan lykkedes tolkningen i elevanalyserne - Hvordan har andre tolket Jens Nielsen (fx Cavling) - Genrer: forskelle og ligheder på den historiske analyse/fremstilling og den journalistiske reportage? Materiale: Henrik Cavling: Jens Nielsens Henrettelse. Politiken Elevernes analyser

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf ELEVHÆFTE Min far er astronaut, han arbejder på månen Limousinechauffør, er altid ude og kør Han har travlt i sit firma, han ejer faktisk IRMA Er i Kina som kok, og det er rigtigt nok Det er bare noget,

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

INDHOLD. 3 Om materialet. 4 I fængsel - afsnit 1. 5 Vred og rasende - afsnit 2. 7 Kriminalitet og miljø - afsnit 3. 10 De indsattes børn - afsnit 4

INDHOLD. 3 Om materialet. 4 I fængsel - afsnit 1. 5 Vred og rasende - afsnit 2. 7 Kriminalitet og miljø - afsnit 3. 10 De indsattes børn - afsnit 4 UNDERVISNINGSFORLØB Min far er astronaut, han arbejder på månen Limousinechauffør, er altid ude og kør Han har travlt i sit firma, han ejer faktisk IRMA Er i Kina som kok, og det er rigtigt nok Det er

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

HISTORIEUNDERVISNINGEN

HISTORIEUNDERVISNINGEN DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN JANUS HERMANN NIELSEN Professionsbacheloropgave i historie VIA University College, læreruddannelsen i Århus Vejledere: Marianne Axelsen Leth Irma Kristensen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere