Livet på Nakskov Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet på Nakskov Gymnasium"

Transkript

1 Livet på Nakskov Gymnasium 6. årgang nr september 2002

2 Nakskov Gymnasium Søvej Nakskov Tlf Fax Internet: Deadline for næste nummer er 23. november. Indlæg kan afleveres til et af nedenstående redaktionsmedlemmer. Livet på Nakskov Gymnasium udkommer 4 gange i løbet af skoleåret: nr. 1 den 15. september, nr. 2 den 15. december, nr. 3 den 15. marts og nr. 4 den 15. juni. Deadline er altid 3 uger før udsendelsestidspunkt, d.v.s. 23. august, 23. november, 23. februar og 23. maj. Layout, billed- og satsfremstilling: redaktionen. Tryk: Kolding Trykcenter. Oplag: 700 eksemplarer. Redaktionen omfatter tre lærere og en elev på Nakskov Gymnasium. For øjeblikket Marlene Lyngstorp, Torben Hermansen og Finn Madsen (ansvarshavende redaktør) og Lau Rasmussen, 3by. Ekstern medarbejder: Anna Sofie Holme Hartmann, 3by. Sikken aktivitet! Så er vi atter i gang efter en velfortjent sommerferie. Skolestarten har som altid været utrolig hektisk. Der er blevet afviklet introture for 1g/1hf erne, idræts-introarrangement for 1. og 2. klasserne, hvor eleverne blev stillet overfor diverse udfordringer af såvel idrætslig som kreativ karakter. Der er blevet afholdt forældremøder for 1. klasserne, hvor forældrene fik mulighed for at hilse på klassens lærere under mere hyggelige former med kaffe og kage. Der er blevet koordineret skriftlig arbejde. Afholdt projektdage. IT-området er blevet beriget med systemet FRONTER! Eleverne har desuden skulle tage stilling til ekskursionsmål, vælge bestyrelsesmedlemmer, klasserepræsentanter osv. Og midt i det hele bliver der arrangeret temadage til Sletten - et kæmpearrangement, som blev startet op allerede i sidste skoleår... Man taber helt pusten ved alle de aktiviteter, og det er naturligvis helt umuligt for os i redaktionen at dække alle aktiviteterne, - men vi forsøger, så godt vi kan. Fra skolens kalender September 2002 tirsdag d.17. til fredag d.20.: Temadage på Sletten mandag d.30. Dansk Naturvidenskabsfestival. Tværsprogligt grammatikkursus. Projekt/fleksdag Oktober 2002 tirsdag d.1. Kemishow. Fællestime kl i Teatersalen. Projekt/fleksdag onsdag d.2. Projekt/fleksdag mandag d.7. Orientering i Auditoriet om den større skriftlige opgave. 3g i 3.lekt. og 2HF i 4.lekt. mandag d.14. til fredag d. 18.: Efterårsferie torsdag d.24. Fællestime i Teatersalen kl om Operation Dagsværk November 2002 onsdag d.6. Operation Dagsværk fredag d.15. Københavner-ekskkursion. Uddannelsernes Internationale Dag. Projekt/fleksdag torsdag d.21. STORM for 2g, 3g og 2HF kl tirsdag d.26. Bestyrelsesmøde kl i Konferencelokalet torsdag d.28. Standpunktskarakterer for 2g, 3g og 2HF uddeles December 2002 tirsdag d.3. Forældremøde for 3g og 2HF torsdag d.5. Standpunktskarakterer for 2g, 3g og 2HF uddeles fredag d.6 kl til fredag d.13. kl : Den større skriftlige opgave for 3g og 2HF tirsdag d.10 Forældremøde for 1g, 2g og 1HF 2

3 Kære elever og forældre! Med det nye skoleårs start trådte vi et skridt videre i udviklingen af elektronisk formidling af informationer. Eleverne har fået tildelt hver deres koder, hvormed de kan hente deres eget skema for de kommende 14 dage via skolens hjemmeside. Daglige ændringer af skemaet pga. læreres sygdom o.lign. kan ses under punktet vikarskema på hjemmesiden, men kan som hidtil også læses på opslagstavlerne. Det skabte som ventet nogle flaskehalsproblemer den første skoledag, da alle vore elever på få timer skulle udskrive deres skemaer, men det er mit indtryk, at alle nu har vænnet sig til den elektroniske formidling, som har mange fordele. Den tid er for længst forbi, hvor man kunne nøjes med ved skoleårets start at udlevere et ugeskema gældende for resten af skoleåret - med en masse timeaflysninger til følge. Af forskellige grunde (projekt-/ flekstid, temadage, lærerkurser m.m.) finder der mange skemaopbrud sted i løbet af skoleåret. Vi lægger på skolen stor vægt på, at eleverne får de timer, de har krav på i alle deres fag. Derfor har vi ikke længere et fast ugeskema, men et skema for de kommende 14 dage. Skolen har desuden indført et nyt elektronisk konferencesystem, Fronter, som muliggør målrettet kommunikation mellem forskellige grupper på skolen. Alle lærere med 1g eller 1hf undervisning var ved skoleårets begyndelse på kursus i brug af det nye konferencesystem, som vi har store forventninger til - fx i forbindelse med projektarbejde. Skoleårets første måneder byder på mange forskellige aktiviteter, ikke mindst for de mange nye elever. Forhåbentligt har intro-hytteturene virket efter hensigten, nemlig at ryste eleverne sammen i de nye klasser, så der bliver et behageligt og godt arbejdsklima. I år er skoleårets begyndelse i høj grad været præget af de temadage, som finder sted i dagene september. På temadage arbejder elever og lærere utraditionelt på tværs af hold og fag. For dette års temadage gælder desuden, at de afvikles andetsteds, nemlig på Sletten ved Silkeborg, beliggende få hundrede meter fra Himmelbjerget. Den kreative og energiske planlægningsgruppe, som længe har arbejdet med årets temadage og som består af både elev- og lærerrepræsentanter, fik i foråret skolens samlede opbakning til at arbejde videre med deres forslag om at flytte skolen til Jylland på temadagene. Sidst vi prøvede det var i 1990, hvor vi - kort tid efter murens fald - afviklede temadage i Berlin, en oplevelse som ingen af de hundredvis af deltagere glemmer. Også dette års temadage byder på spændende projekter. Selv om der ikke er det samme historiske vingesus ved at komme til Midtjylland år 2002, som vi oplevede i Berlin i 1990, er Silkeborg-området noget helt for sig fx naturmæssigt og historisk. Det har været meget interessant at studere lærernes mange projekttilbud, som eleverne hver især har skullet vælge mellem. Der venter utvivlsomt alle nogle spændende dage i det jyske. I juni måned udsendte regeringen i publikationen Bedre uddannelser sine tanker om uddannelsesreformer. Regeringen vil arbejde for højere fagligt niveau alle steder i uddannelsessystemet fra folkeskolen til universitetet. For hf gælder, at regeringen fremsætter lovforslag i dette efterår med virkning fra august For gymnasiets vedkommende fremsættes lovforslag i efteråret 2003 med virkning fra august Det er betryggende, at reformerne ikke forceres igennem tidsmæssigt, men gennemføres i en proces, hvor mange har mulig- 3

4 hed for at øve indflydelse og hvor de mange forsøgserfaringer kan inddrages som grundlag. Regeringens gymnasietanker sigter mod at gøre eleverne mere ansvarlige for undervisningen og forbedre deres studiekompetence. De skal i løbet af de 3 gymnasieår udvikle sig fra at være elever til at være studerende, som det hedder i afsnittet om det almene gymnasium. Der skal være færre obligatoriske fag til fordel for flere valgfag og bedre mulighed for fordybelse. Den nuværende linjedeling erstattes af et fælles indledende forløb i 1g efterfulgt af valg af fagpakker - fx moderne sprog, matematik og naturvidenskab, matematik og samfundsfag, naturvidenskab og filosofi samt biologi, kemi og samfundsfag. Via den højere grad af valgfrihed kan eleverne tone deres studentereksamen mod efterfølgende uddannelse og job. Regeringens uddannelsespolitiske oplæg diskuteres nu i mange kredse. Socialdemokratiets uddannelsespolitiske ordfører Frank Jensen foreslår ifølge Politiken den 12. august valgfriheden udvidet til, at eleverne skal kunne sammenstykke uddannelsesforløb på tværs af institutionerne. Det er en ide, som Nakskov Uddannelsescenter er skræddersyet til. Og faktisk har vi prøvet det på forsøgsbasis. Sidst vi ansøgte ministeriet om at udbyde et fag i samarbejde med uddannelsescentrets to erhvervsskoler var for godt 2 år siden. Det var under en socialdemokratisk ledet regering. Vi fik afslag. Men, man har jo et standpunkt til man tager et nyt. Og det kommer sikkert til at gælde for mange i den kommende tids uddannelsesdebat. Der er faktisk mange hensyn at tage, når det drejer sig om uddannelsespolitik! Det vil vise sig i den kommende tid. V. Kjellberg Rektor Engang for længe siden - sådan føles det i hvert fald, selv om det egentlig kun var lige på den anden side af sommerferien - mødtes en gruppe unge mennesker i et lokale på Nakskov Gymnasium. De havde meldt sig frivilligt til at arrangere næste skoleårs idrætsarrangement - og jeg var en af dem... 4 Idrætsarrangement Fredag den 16. august var dagen, hvor det skulle vise sig, om al vores hårde planlægningsarbejde (øh...) ville bære frugt. Samtlige første- og andenklasser mødtes i idrætshallen kl. 12:00, hvor vi startede med opvarmning i form af to folkedanse. Uhyre morsomt, skønt - eller måske nærmere fordi? - de gik lidt i kludder. Derefter startede konkurrencerne. Først blev hver klasse bedt om at danne en skulptur. 1y diskede op med den klart flotteste, men vinderen blev 2x. (Der skal fra dommerkomiteen lyde endnu en stor tak for den dejlige flaske whisky I helt uopfordret forærede os umiddelbart før!) Dernæst var der hockey-stafet og tovtrækning, før arrangementet blev flyttet udenfor, hvor hver af andenklasserne dystede mod deres under-g ere i parfodbold. Jeg håber, alle havde en god og fair kamp. En kilde, som ønsker at være anonym, udtaler: Jeg var ikke selv med, men det har sikkert været brandgodt! og derudfra kan jeg konkludere, at det har været det bedste idrætsarrangement på Nakskov Gymnasium i mange år. Christine, 2y

5 Højmusekskursion til Suså festival Suså festivalen er en festival, hvor danske komponister kan få opført deres værker, som hovedsageligt består af det man kalder Ny-musik. Ny musik er, ligesom klassisk musik, musik der er skrevet til orkestre, ensembler, kor osv., men der er stor diskussion om, hvorvidt man kan kalde det for klassisk musik, da ordene klassisk og nyt jo er to modsætninger. I snart 10 år har det vææret en tradition, at Nakskov Gymnasiums højmushold er taget til Suså ny musik-festival ved skoleåårets start, og denne sommer har selvfølgelig ikke været en undtagelse. Fredag den 23. august kl sad nemlig 20 stk. forventningsfulde musikelever + oppakning ved indgangen til biblioteket, mens de ventede på den bus, der skulle køre dem til Suså, Sjælland. Turen var, ligesom den plejer, enormt hyggelig og gav mulighed for at ryste 2. og 3.højmuserne lidt sammen. Vi boede på en campingplads, der lå lige ud til Susåen og ca. 1,5 km. fra selve festivalen. Altså idyl og natur så det battede, måske endda mere natur end idyl (der var hverken bad eller strøm). Om lørdagen blev der afholdt 3 koncerter og om søndagen 2. Alle koncerterne varede ca. 2 timer, men kun én af dem var obligatorisk for os. På trods af at vi var frit stillede, var der enkelte af os, der så dem alle sammen. Blandt koncerterne kan nævnes en duet for guitar og fløjte, en kvartet for saxofoner og trommer, en duet for blokfløjte og accordion (en slags harmonika) o.a. Når vi ikke var på festivalen, blev der sejlet kano, badet i åen, spist og snakket, og om aftenen gik tiden med at hygge sig rundt om bålet med guitarer, øl og smøger. Jeg synes bestemt, at vi havde en hyggelig tur og er sikker påå, at de andre synes ligeså. I øvrigt skal det måske lige siges at vi havde den nye musiklærer Martin med på turen, og at han klarede det fremragende. Lau Rasmussen, 3by Martin Selmer Jeg hedder Martin Selmer og er blevet ansat her på Nakskov Gymnasium i en to-årig uddannelsesstilling, som det kaldes. Det betyder, at jeg både skal udføre en funktion som lærer, men også at jeg selv er under uddannelse, idet jeg skal lære at blive lærer. I løbet af den to-årige periode skal jeg både overvære undervisning og selv undervise. Det første år bliver min undervisning mest sporadisk i andre læreres klasser. Det andet år, hvor jeg har fået mere erfaring, skal jeg så have mine egne klasser, hvor jeg selv bliver ansvarlig for planlægning og undervisning. Jeg er uddannet i musik og dansk fra Københavns Universitet, og det bliver derfor de fag, jeg skal undervise i. Dette er blot ganske kort om, hvem jeg er, hvis der mere I vil vide, er I velkomne til at spørge. Martin 5

6 JA,John Østergaard Andersen, da, ty, Skolens lærere KC,Villy Kjellberg Christensen, fy, ma, BC,Birgit Guldager Clausen,en, bk, CC,Claus P. Espelund Clausen, la, ol, hi, BD,Bodil Bjerre Danielsen, da, fr, SE,Steen Eiberg, fr, hi, KG,Kirsten Greve, en, fr, HH,Hans Christian Højbjerg Hansen, en, ty, LH,Inga-Lill Højbjerg Hansen, en, LI,Liselotte Hansen, en, fr, BH,Birgitte Holme Hartmann, fr, sp, id, TH,Torben Hermansen, SH,Steffen fy, ma, dl, na Hummelmose, ge, bi, AJ,Allan Jensen, da, ty, 6 TG,Tom Gotthold Jensen, ma, dl, JJ,Jørn Jepsen, sa, ge, PJ,Per Jepsen, fy, ma, na, tk HJ,Henning Bech Johansen, hi, ge,

7 MJ,Mogens H. Johansen, bi, ke, NJ,Niels-Bo Jørgensen, da, ge, ps, AK,Anne Kurup, da, ty, DL,Stefan D. Larsen, en, ty, ru, LA,Morten Laursen, fy, ma, fk, na GL,Gitte Leth, hi, sa, ML, Marlene Lyngstorp, FM,Finn Erik Madsen, fr, id, en, hi, AM,Alice Martinsen, da, bk, JM,Jette Mouritsen, re, fi, NM,Niels Munk, da, sa, SN,Søren Lune Nielsen, PE,Jimmy Pedersen, fy, ma, na, mu, NP,Johannes Nørgaard BP,Lars Boye Petersen, Petersen, da, hi, bk, JP,John Povlsen, ma,stat, LP,Lone Povlsen, ma,stat, IS,Igor Silfen, sa, ps, OS,Ole Skibsted, re, da, ol SL,Niels Peter Skov- Larsen, re, fr, eø LS,Lars Sonne, hi, id, KV,Kjeld Vejbjerg, bi, PV,Peter Vinther, da, id, LV,Lone Vinum, da, ke, fk MW,Michael Weyand, ma, eø, 7

8 Leva fra Litauen Hej! Jeg hedder Leva. Jeg kommer fra Shilute i Litauen. Jeg er udvekslingsstudent og skal bo i Danmark i et år. These are my first words in Danish, but every day I m trying to learn some new Danish words because I want to speak your language as soon as possible. You can t even imagine how silly it makes you feel to sit in the classroom and understand absolutely nothing! I don t want to feel like this anymore... but I m really happy that I have a super class, 1y! My classmates are really, really great! In my own country I m doing a lot of things. Last year I took part in a project called Lithuania s integration into the EU, and I really hope that soon Lithuania will be a member of the European Union. One of my biggest hobbies is dancing. I have tried all kinds of dances, but my favorite is ballet. I have danced ballet for 8 years. It s like a speech of the body. Ballet is the most wonderfull, but also the most difficult dance. In the future I want to be a pilot. But first I m thinking about becoming a social worker in Africa or Asia. I want to help people in great need. I know I can t change the world alone, but if I start from myself, that would be a beginning. I think we shall listen to ourselves and follow our dreams - follow our heart. Leva, 1y Catalina fra Chile Mit navn er Catalina Guzmán Valdés. Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Chile, hvor landet er delt op i regioner, og jeg bor i den 6. region. Efter den lange rejse fra mit land, Chile, betrådte jeg den 8 danske jord den 2. august 2002 for at forsøge at sætte mig ind i den danske kultur på ét år. Da jeg havde problemer med sproget, fandt jeg sammen med meget ærlige og flinke mennesker, som gav mig en god velkomst i deres hjem og på skolen. Jeg kan godt lide Danmark. Der er et smukt landskab, og der er pænt på gaderne, ikke så snavset, men folk er meget stressede. Her er noget varmere end jeg troede, og havde fået at vide, så kom iført langærmet sweater, som jeg hurtigt måtte smide. Chile er beliggende ved den lange kyst i det sydlige Sydamerika, mellem Andes-bjergene og Stillehavet. Landets form er unik, og med km er det et af de længste lande i verden, men samtidig også et af de smalleste med en gennemsnitlig bredde på 180 km. Chile har et overfladeareal på km², som bliver til km², når man regner den chilenske del af Antarktis med. Der er indbyggere. Den usædvanlige udstrækning fra nord til syd, er ligesom at krydse Europa fra Norge i nord, til Spanien i syd. Der er en stor variation i klimaet, hvor der ikke kun er tropisk fugtigt. Chiles politiske standpunkt eksisterer i 12 regioner, foruden den metropolitanske region, som er hovedstaden Santiago. De vigtigste økonomiske indkomster er bl.a. minedrift og turisme. Vores mad består for det meste af produkter fra havet, som i Chile har en exceptionel kvalitet. Chile er også fremstillere af kvalitetsfrugt til hele verden, som fx druer, nektariner, æbler og andre frugter som er eftertragtede i hele verden. En anden stor fremstillingsvare er vin, som også bliver accepteret og værdsat i hele verden. Catalina Guzmán Valdéz, 1x

9 Nyt fra studievejledningen Vi er nu sammen med førsteklasserne i gang med introduktionsforløbene, men lidt forsinket i forhold til tidligere. Uden tvivl giver årsagerne, fx hytteture og temadage, de nye klasser (2 sproglige, 2 matematiske og 2 HF-klasser) nogle gode oplevelser og førsteindtryk af livet på Nakskov Gymnasium. Introforløbet medfører nogle skemaændringer, men de står i GAS-kalenderen og i klassens lektiebog; på den måde misser ingen timerne. Planen for klassens timer indtil jul er lavet: forløbet byder på bl.a. biblioteksorientering (ved centerbibliotekar Bente Knudsen), læse-stavetest og studieog notatteknik. Disse tiltag skulle gerne give den enkelte elev/kursist nogle nyttige vink og redskaber til at håndtere skolearbejdet. Introforløbet rundes af med individuel indslusningssamtale, hvor vi forhåbentlig erfarer, at alle er kommet godt i gang. Som sædvanligt afholder vi ca. 3 timer i 2. og 3. klasserne, hvor vi orienterer om hvad der gemmer sig bag fx ord og udtryk som KOT, kvote 1 og 2, adgangskrav og uddannelsesspecifikke adgangskrav. Dette er en del af forberedelsen til det store STudieORienterende Møde, STORM, der i år afholdes torsdag den 21. november fra kl. 12 (for yderligere detaljer, se kalenderen på intranettet). Her kan 2.- og 3.- klasserne møde studerende fra videregående uddannelser ( fx pædagog, sygeplejerske, lærer, ingeniør, tandlæge, humanistiske -, samfunds- og naturvidenskabelige studier, politibetjent og jurist). Mere end 30 uddannelser og/eller erhverv sender repræsentanter, som orienterer om områderne. Hver deltager får mulighed for at høre om to uddannelser/erhverv. Det giver god mulighed for at få informationer, så den enkelte bedre kan indkredse sin favorituddannelse. Når tiden for STORM nærmer sig, får 2. og 3.-klasserne besked. Vi regner med at modtage hæftet Studie- og erhvervsvalget umiddelbart efter efterårsferien, så afgangsklasserne har de seneste informationer fra uddannelsesstederne. For afgangsklasserne bliver der holdt møde om den større skriftlige opgave mandag den 7. oktober (jf. kalenderen på intra-nettet). Tænk over fag, område og evt. emne inden mødet! Til alle: gør holdt på turen ad Studiestræde. På hylderne foran studievejledningen ligger der masser af informationshæfter, brochurer mm. Tag et eksemplar; måske rummer det oplysninger om netop den uddannelse, som DU kan tænke dig at tage. Vore faste kontortider i 5. lektion ( kl ) er: Gitte Leth: mandage, onsdage og torsdage i lokale 2.64 Bodil Bjerre Danielsen: tirsdage, onsdage og fredage i lokale og i øvrigt efter aftale. Husk at I altid kan kontakte os via ! GL: eller BD: eller GL og BD 9

10 Og så er der temadage... 1x på introtur Temadagene nærmer sig og i de små hjem går spekulationerne på, hvad man nu skal have med på sådan en tur til den jyske vildmark. Det er noget, som vi i styringsgruppen gerne vil hjælpe folk med, så derfor har vi udarbejdet nedenstående vejledende pakkeliste: Hvad man skal have med: Madpakke Mindst 2 par undertøj og en god deodorant joggingtøj korte og lange bukser sokker, sweater og t-shirt vindjakke og regntøj solidt fodtøj og gummistøvler (græsset er meget vådt om morgenen) tandpasta og tandbørste, kam håndklæder, sæbe, evt. shampoo sovepose og lagen lommelygte liggeunderlag (hvis man skal i telt eller shelter) papir og skrivesager kniv, gaffel, ske dyb og flad tallerken og krus viskestykke instrument, man kan spille på 10 sange, noder etc. kort, spil telt (hvis man skal sove i sådan et) Hvad man ikke skal have med: ghettoblaster eller lignende (ældre lektorer har det med at falde i dem og sætte sig på dem) beauty-box balkjoler og balletsko alkohol i nogen form (Der bliver lavet en butik med salg af drikkevarer og slik etc. Medbragte flasker bliver konfiskeret.) Når man skal hjem kan man bruge pakkelisten til at sørge for at få alt med hjem. Det gælder om at huske alle sine ejendele - også tømt slikemballage, brugte bind og lommetørklæder, halvspiste madder osv. Hvad man ikke skal tage med hjem: ting som tilhører Sletten andres ting flasker, som naturligvis skal afleveres i butikken. Styringsgruppen (bør dog tages med hjem) Vi tog afsted torsdag morgen fra Nakskov Gymnasium. Det var kun halvdelen, der cyklede fra Nakskov, resten stødte til i Vesterborg. Stemningen var høj, humøret godt. Vi blev inddelt i grupper, som vi skulle cykle sammen med resten af vejen til Kragenæs. Undervejs skulle vi løse diverse opgaver. Vi skulle bl.a. finde ud af hvor mange skraldespande, der stod på en parkeringsplads, finde ud af hvilken træsort et udpeget træ tilhørte samt en masse andre sjove ting. Efter diverse omveje endte vi i 1b på introtur 1b havde fået tildelt lejrhytten Næs ved Bandholm som mål for intro-turen.vi troppede op ved NUC kl , hvor vi fik udleveret adskillige kort af Anne Kurup og Allan Jensen, så det var umuligt at køre galt. Kortene virkede dog ikke som forventet, for lærerne tog bilen sammen med få andre elever, der ingen cykel havde eller som var skadet, så der var rig mulighed for at vælge de forkerte små-veje. Da vi havde en, til tider, god stifinder i klassen, præsterede vi at nå Reventlow-parken, som var det første mål, min. før ventet, hvor vi fik en kort rundvisning. Så hastede vi hurtigt videre til Bandholm. På selve cykelturen opdagede vi, at også Lolland har bakker - store bakker, at vores kondition kunne være bedre, og at Bandholm ligger meget langt væk! Frem kom vi, og dér tog lærerne imod os. Nogle elever nåede at få en dukkert, inden vi kørte til Bandholm havn, hvor Anne og Allan gav is.

11 Kragenæs, tog færgen over og var på Fejø kl Derovre skulle vi løse resten af opgaverne. Efter endt opgaveløsning kunne vi indkvartere os på Fejø skole. Inden vi skulle have et såkaldt fagligt program, kunne vi lige nå ned og bade...kl.14 var det tid til en lille dansk-seance, hvor vi skulle interviewe hinanden. Det interview skulle så senere bruges til en forældreaften. Derefter skulle vi have et fagligt indslag i biologi, hvor vi skulle gå rundt i grupper og finde tyve planter og navngive dem. Så skulle vores gruppe lave mad. Menuen stod på pitabrød. Nogle af vores over-g ere deltog i spisningen... Over-g erne stod bl.a. for et melodigrandprix. Vi havde i grupper fået den opgave at skrive 1x s slagsang. Efter flotte fremførelser blev vindersangen kåret. Efter melodigrandprixet var det blevet tid til lejrbål...guitaren blev taget frem. Vi fik sunget udødelige klassikere, som Mona, Mona, Kvinde min og adskellige andre. Der var nogle, der ikke værdsatte mit guitarspil, eller hvad de nu havde af årsager, og gik ind, men nogle blev ude til kl. 1. Næste morgen stod vi op kl. 8.00, friske og veludhvilede. Efter bad og morgenmad var det tid til endnu et fagligt indslag... Derefter skulle vi ryddde op og pakke, og så var det ellers blevet tid til at tage afsked med Fejø. Forude ventede en lille cykeltur, men den kan man sagtens klare, når man er godt lastet med Fejøs pragtfulde æbler. Generelt synes jeg intro-turen var en positiv oplevelse. Vi lavede en masse sjove ting og man lærte ens nye klassekammerater bedre at kende. Man kunne måske godt have lagt intro-turen lidt tidligere. Jeg synes ikke fremtidige intro-ture kan arrangeres meget mere anderledes, end som de er nu. Man kunne selvfølgelig overveje at tage længere væk, men det bliver for det første dyrere og for der andet kan man blive tvunget til at droppe cykelturselementet, som jeg faktisk synes er meget godt. Så jeg synes, at man skal fortsætte med det koncept, som man har nu, men med enkelte ændringer. Jacob Villadsen, 1x Tilbage ved hytten legede vi nogle introduktionslege, som nogle var bedre til end andre.imens blev der lavet den helt store anretning, som bestod af pasta, kødsauce, salat og flûtes - kl. 18 skulle 3b nemlig komme til middag. Efter en hyggelig middag (uden knive) arrangerede 3b tøj-stafet, og vi snakkede lidt om Nakskov Gymnasium. Efter lege og snak satte vi os alle til rette ved lejrbålet, for nu skulle vi have lidt underholdning. Vi sang og lavede en quiz, som vi aldrig rigtig fattede, hvad gik ud på. Men en vinder fandt vi alligevel, og han vandt en ost! Klokken blev 3b desværre nødt til at tage hjem, for de skulle i seng - men i Næs fortsatte snakken til langt ud på natten. Anne og Allan havde isoleret sig i et telt i haven, for de var de eneste der havde indstillingen om at være friske næste dag. Næste morgen spiste vi morgenmad i tavshed. Folk var en smule trætte, og det skinnede igennem, da vi skulle i gang med det faglige arbejde inden turen hjem. Efter grundig oprydning satte de ømme bagdele sig atter på cyklerne - så var det bare hjem! Men ak, også på vejen tilbage gav kortet os problemer - klassen blev væk og delt i to, men alle kom da sikkert hjem. Turen var på i alt 75 km! inklusive omveje (målt med cykelcomputer). Men hyggeligt havde det da været! Dette har 1.b fundet ud af på intro-turen: Stol aldrig på kortene til Bandholm. Politiet stopper dig, hvis man kører 3 ved siden af hinanden. 5 liter is er altid godt som natmad. Vi er kommet i en rigtig hyggelig klasse! Tak for en rigtig god tur. På billedet ses 1.b. Disse mangler: Julie (tog billedet), Jennie, Maiken, Stine H., Camilla og Janne ( kørte i bil). Julie og Nana, 1b 11

12 Vi har denne gang modtaget to fotos fra en udsendt turist. De er aftrykt nedenfor, og det er dit job at regne ud, hvilken by de stammer fra. Kig godt på dem, læs teksten på dem (i den udstrækning det kan lade sig gøre) og kom med et kvalificeret gæt. Redaktionen 12

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 17-6-2013 STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 Infohæfte Leif Laugesen og Kaja Toft Kære elever og forældre i 8A Dette hæfte indeholder oplysninger om turen i uge 25 for 8. klasse. Turen starter

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Velkommen tilbage! Fra skolens kalender. September 2004. kl. 15.00. NUC-Jubilæumsreception. til torsdag d. 23.: Projektperiode.

Velkommen tilbage! Fra skolens kalender. September 2004. kl. 15.00. NUC-Jubilæumsreception. til torsdag d. 23.: Projektperiode. 8. ÅRGANG NR. 1 15. SEPTEMBER 2004 Velkommen tilbage! Så er det nye skoleår en realitet; det samme er skoleårets første nummer af Livet på Nakskov Gymnasium. Redaktionen vil gerne opfordre til at alle

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Pinselejr 2014 Kristiansholms Plantage

Pinselejr 2014 Kristiansholms Plantage Pinselejr 2014 Kristiansholms Plantage Kære familiespejdere, mikro- og minispejdere og forældre Her lidt praktiske oplysninger om Tonkawa-Stammens familiespejd, mikro og minilejr i Pinsen, til alle jer

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet.

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet. FDF Landsdel 7 Kursusleder Sanne Krøyer 2936 2170 Sak@FDF.dk Deltagerbrev - Blå Port for Seniorer Kastager, den 15. januar 2012 Kære deltager Så nærmer tiden sig for at du skal på Blå Port for Seniorer.

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Vi skal mødes på Ydesvej 9 (Spejderhytten) kl. 07:30 Lørdag d. 22 Juli

Vi skal mødes på Ydesvej 9 (Spejderhytten) kl. 07:30 Lørdag d. 22 Juli Spejdernes Lejr 2017 Kattegat Spejderne skal igen på sommerlejr. I år er det en fælles lejr for alle spejder korps. Der er tilmeldt ca. 40.000 spejdere fra Danmark og resten af verden. De mødes alle sammen

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

DDS Stifindernes lejrbog på Næsbycentret d :

DDS Stifindernes lejrbog på Næsbycentret d : DDS Stifindernes lejrbog på Næsbycentret d. 25.6. - 2.7. 2016: Indhold: Sommerlejrsang side 2 Lejrkort side 3 Ugeprogram side 4 Adresse side 5 Post til lejren side 5 Slikpolitik side 5 Regler side 6 Pakkeliste

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Information til alle forældre

Information til alle forældre Information til alle forældre Lejrskole på Sletten De fælles lejrture til Sletten har eksisteret siden 1981. Hvert fjerde eller femte år drager skolen af sted til noget af Danmarks smukkeste natur ved

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 1 Indhold Kort om hvad spejdernes lejr er for noget:... 3 Fællestransport:... 4 Besøgsdag/ Afhentningsdag for mikro og minier:... 4 Oppakning:... 5 Ordensregler:...

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Afgangseksamen nærmer sig!

Afgangseksamen nærmer sig! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Afgangseksamen nærmer sig! Mens foråret så småt meldte sig, fik vi hold på terminsprøverne for de 24 afgangselever. Der er nu en god måned til at finpudse fagligheden

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til sensommerens og efterårets

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Stensnæsskolen. November 2011. Skolernes motionsdag. I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival

Stensnæsskolen. November 2011. Skolernes motionsdag. I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival Stensnæsskolen November 2011 Frederikshavn Kommune Årgang 10 Nummer 9 I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival 2-3 Ny medarbejder 4 Bag for en sag 4 Tværfaglig uge 4 Læsebånd 5 Madpakketips

Læs mere

I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 1 I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for alle de dejlige menneskelige møder med alle, som året har

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Hvad skal ledere vide om Spejderen!

Hvad skal ledere vide om Spejderen! Hvad skal ledere vide om Spejderen! 1. Har spejder nogen sygdomme. 2. Har spejderen brug for medicin. 3. Er spejderen vådligger (Ekstra sovepose skal medbringes). 4. Kan spejderen svømme. 5. Er spejderen

Læs mere

Vi arbejder med Uge-skema i

Vi arbejder med Uge-skema i Vi arbejder med Uge-skema i Grøn I Grøn arbejder vi lige nu helt anderledes i matematiktimerne, end vi plejer Vi arbejder nemlig med det, som kaldes Uge-skema I sin helhed går det ud på, at eleverne bliver

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Velkommen i det nye skole år. Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev September

Velkommen i det nye skole år. Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev September Velkommen i det nye skole år Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev September Åbningstider Skoledage: Mandag Torsdag kl. 6.30 8.00 kl. 11.30 17.00

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 3: En hilsen fra Miljøministeriet side 5-6: Fastelavnsbilleder side 7: Turen går til Idre Fjäll side 8: Kalenderen side 9: Indkaldelse til Forældrekredsmøde

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

GØR EN GOD SKOLE BEDRE. Aktivitetstilbud. arrangementer udskolingsafdelingen 2008-2009

GØR EN GOD SKOLE BEDRE. Aktivitetstilbud. arrangementer udskolingsafdelingen 2008-2009 GØR EN GOD SKOLE BEDRE arrangementer udskolingsafdelingen 2008-2009 Aktivitetstilbud Kære elever og forældre i 7. - 9. årgang Vi er ganske stolte over at kunne præsentere denne lille folder. Folderen viser

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Skolepatrulje uge 18

Skolepatrulje uge 18 Logbog som lektier Det ligger sådan nu, at man i Grøn, Lysegul og kommende Gul skal arbejde med Logbog i mine timer, som tæller matematiktimerne og naturfagstimerne Denne logbog er lektier til hver uge,

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere