Livet på Nakskov Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet på Nakskov Gymnasium"

Transkript

1 Livet på Nakskov Gymnasium 6. årgang nr september 2002

2 Nakskov Gymnasium Søvej Nakskov Tlf Fax Internet: Deadline for næste nummer er 23. november. Indlæg kan afleveres til et af nedenstående redaktionsmedlemmer. Livet på Nakskov Gymnasium udkommer 4 gange i løbet af skoleåret: nr. 1 den 15. september, nr. 2 den 15. december, nr. 3 den 15. marts og nr. 4 den 15. juni. Deadline er altid 3 uger før udsendelsestidspunkt, d.v.s. 23. august, 23. november, 23. februar og 23. maj. Layout, billed- og satsfremstilling: redaktionen. Tryk: Kolding Trykcenter. Oplag: 700 eksemplarer. Redaktionen omfatter tre lærere og en elev på Nakskov Gymnasium. For øjeblikket Marlene Lyngstorp, Torben Hermansen og Finn Madsen (ansvarshavende redaktør) og Lau Rasmussen, 3by. Ekstern medarbejder: Anna Sofie Holme Hartmann, 3by. Sikken aktivitet! Så er vi atter i gang efter en velfortjent sommerferie. Skolestarten har som altid været utrolig hektisk. Der er blevet afviklet introture for 1g/1hf erne, idræts-introarrangement for 1. og 2. klasserne, hvor eleverne blev stillet overfor diverse udfordringer af såvel idrætslig som kreativ karakter. Der er blevet afholdt forældremøder for 1. klasserne, hvor forældrene fik mulighed for at hilse på klassens lærere under mere hyggelige former med kaffe og kage. Der er blevet koordineret skriftlig arbejde. Afholdt projektdage. IT-området er blevet beriget med systemet FRONTER! Eleverne har desuden skulle tage stilling til ekskursionsmål, vælge bestyrelsesmedlemmer, klasserepræsentanter osv. Og midt i det hele bliver der arrangeret temadage til Sletten - et kæmpearrangement, som blev startet op allerede i sidste skoleår... Man taber helt pusten ved alle de aktiviteter, og det er naturligvis helt umuligt for os i redaktionen at dække alle aktiviteterne, - men vi forsøger, så godt vi kan. Fra skolens kalender September 2002 tirsdag d.17. til fredag d.20.: Temadage på Sletten mandag d.30. Dansk Naturvidenskabsfestival. Tværsprogligt grammatikkursus. Projekt/fleksdag Oktober 2002 tirsdag d.1. Kemishow. Fællestime kl i Teatersalen. Projekt/fleksdag onsdag d.2. Projekt/fleksdag mandag d.7. Orientering i Auditoriet om den større skriftlige opgave. 3g i 3.lekt. og 2HF i 4.lekt. mandag d.14. til fredag d. 18.: Efterårsferie torsdag d.24. Fællestime i Teatersalen kl om Operation Dagsværk November 2002 onsdag d.6. Operation Dagsværk fredag d.15. Københavner-ekskkursion. Uddannelsernes Internationale Dag. Projekt/fleksdag torsdag d.21. STORM for 2g, 3g og 2HF kl tirsdag d.26. Bestyrelsesmøde kl i Konferencelokalet torsdag d.28. Standpunktskarakterer for 2g, 3g og 2HF uddeles December 2002 tirsdag d.3. Forældremøde for 3g og 2HF torsdag d.5. Standpunktskarakterer for 2g, 3g og 2HF uddeles fredag d.6 kl til fredag d.13. kl : Den større skriftlige opgave for 3g og 2HF tirsdag d.10 Forældremøde for 1g, 2g og 1HF 2

3 Kære elever og forældre! Med det nye skoleårs start trådte vi et skridt videre i udviklingen af elektronisk formidling af informationer. Eleverne har fået tildelt hver deres koder, hvormed de kan hente deres eget skema for de kommende 14 dage via skolens hjemmeside. Daglige ændringer af skemaet pga. læreres sygdom o.lign. kan ses under punktet vikarskema på hjemmesiden, men kan som hidtil også læses på opslagstavlerne. Det skabte som ventet nogle flaskehalsproblemer den første skoledag, da alle vore elever på få timer skulle udskrive deres skemaer, men det er mit indtryk, at alle nu har vænnet sig til den elektroniske formidling, som har mange fordele. Den tid er for længst forbi, hvor man kunne nøjes med ved skoleårets start at udlevere et ugeskema gældende for resten af skoleåret - med en masse timeaflysninger til følge. Af forskellige grunde (projekt-/ flekstid, temadage, lærerkurser m.m.) finder der mange skemaopbrud sted i løbet af skoleåret. Vi lægger på skolen stor vægt på, at eleverne får de timer, de har krav på i alle deres fag. Derfor har vi ikke længere et fast ugeskema, men et skema for de kommende 14 dage. Skolen har desuden indført et nyt elektronisk konferencesystem, Fronter, som muliggør målrettet kommunikation mellem forskellige grupper på skolen. Alle lærere med 1g eller 1hf undervisning var ved skoleårets begyndelse på kursus i brug af det nye konferencesystem, som vi har store forventninger til - fx i forbindelse med projektarbejde. Skoleårets første måneder byder på mange forskellige aktiviteter, ikke mindst for de mange nye elever. Forhåbentligt har intro-hytteturene virket efter hensigten, nemlig at ryste eleverne sammen i de nye klasser, så der bliver et behageligt og godt arbejdsklima. I år er skoleårets begyndelse i høj grad været præget af de temadage, som finder sted i dagene september. På temadage arbejder elever og lærere utraditionelt på tværs af hold og fag. For dette års temadage gælder desuden, at de afvikles andetsteds, nemlig på Sletten ved Silkeborg, beliggende få hundrede meter fra Himmelbjerget. Den kreative og energiske planlægningsgruppe, som længe har arbejdet med årets temadage og som består af både elev- og lærerrepræsentanter, fik i foråret skolens samlede opbakning til at arbejde videre med deres forslag om at flytte skolen til Jylland på temadagene. Sidst vi prøvede det var i 1990, hvor vi - kort tid efter murens fald - afviklede temadage i Berlin, en oplevelse som ingen af de hundredvis af deltagere glemmer. Også dette års temadage byder på spændende projekter. Selv om der ikke er det samme historiske vingesus ved at komme til Midtjylland år 2002, som vi oplevede i Berlin i 1990, er Silkeborg-området noget helt for sig fx naturmæssigt og historisk. Det har været meget interessant at studere lærernes mange projekttilbud, som eleverne hver især har skullet vælge mellem. Der venter utvivlsomt alle nogle spændende dage i det jyske. I juni måned udsendte regeringen i publikationen Bedre uddannelser sine tanker om uddannelsesreformer. Regeringen vil arbejde for højere fagligt niveau alle steder i uddannelsessystemet fra folkeskolen til universitetet. For hf gælder, at regeringen fremsætter lovforslag i dette efterår med virkning fra august For gymnasiets vedkommende fremsættes lovforslag i efteråret 2003 med virkning fra august Det er betryggende, at reformerne ikke forceres igennem tidsmæssigt, men gennemføres i en proces, hvor mange har mulig- 3

4 hed for at øve indflydelse og hvor de mange forsøgserfaringer kan inddrages som grundlag. Regeringens gymnasietanker sigter mod at gøre eleverne mere ansvarlige for undervisningen og forbedre deres studiekompetence. De skal i løbet af de 3 gymnasieår udvikle sig fra at være elever til at være studerende, som det hedder i afsnittet om det almene gymnasium. Der skal være færre obligatoriske fag til fordel for flere valgfag og bedre mulighed for fordybelse. Den nuværende linjedeling erstattes af et fælles indledende forløb i 1g efterfulgt af valg af fagpakker - fx moderne sprog, matematik og naturvidenskab, matematik og samfundsfag, naturvidenskab og filosofi samt biologi, kemi og samfundsfag. Via den højere grad af valgfrihed kan eleverne tone deres studentereksamen mod efterfølgende uddannelse og job. Regeringens uddannelsespolitiske oplæg diskuteres nu i mange kredse. Socialdemokratiets uddannelsespolitiske ordfører Frank Jensen foreslår ifølge Politiken den 12. august valgfriheden udvidet til, at eleverne skal kunne sammenstykke uddannelsesforløb på tværs af institutionerne. Det er en ide, som Nakskov Uddannelsescenter er skræddersyet til. Og faktisk har vi prøvet det på forsøgsbasis. Sidst vi ansøgte ministeriet om at udbyde et fag i samarbejde med uddannelsescentrets to erhvervsskoler var for godt 2 år siden. Det var under en socialdemokratisk ledet regering. Vi fik afslag. Men, man har jo et standpunkt til man tager et nyt. Og det kommer sikkert til at gælde for mange i den kommende tids uddannelsesdebat. Der er faktisk mange hensyn at tage, når det drejer sig om uddannelsespolitik! Det vil vise sig i den kommende tid. V. Kjellberg Rektor Engang for længe siden - sådan føles det i hvert fald, selv om det egentlig kun var lige på den anden side af sommerferien - mødtes en gruppe unge mennesker i et lokale på Nakskov Gymnasium. De havde meldt sig frivilligt til at arrangere næste skoleårs idrætsarrangement - og jeg var en af dem... 4 Idrætsarrangement Fredag den 16. august var dagen, hvor det skulle vise sig, om al vores hårde planlægningsarbejde (øh...) ville bære frugt. Samtlige første- og andenklasser mødtes i idrætshallen kl. 12:00, hvor vi startede med opvarmning i form af to folkedanse. Uhyre morsomt, skønt - eller måske nærmere fordi? - de gik lidt i kludder. Derefter startede konkurrencerne. Først blev hver klasse bedt om at danne en skulptur. 1y diskede op med den klart flotteste, men vinderen blev 2x. (Der skal fra dommerkomiteen lyde endnu en stor tak for den dejlige flaske whisky I helt uopfordret forærede os umiddelbart før!) Dernæst var der hockey-stafet og tovtrækning, før arrangementet blev flyttet udenfor, hvor hver af andenklasserne dystede mod deres under-g ere i parfodbold. Jeg håber, alle havde en god og fair kamp. En kilde, som ønsker at være anonym, udtaler: Jeg var ikke selv med, men det har sikkert været brandgodt! og derudfra kan jeg konkludere, at det har været det bedste idrætsarrangement på Nakskov Gymnasium i mange år. Christine, 2y

5 Højmusekskursion til Suså festival Suså festivalen er en festival, hvor danske komponister kan få opført deres værker, som hovedsageligt består af det man kalder Ny-musik. Ny musik er, ligesom klassisk musik, musik der er skrevet til orkestre, ensembler, kor osv., men der er stor diskussion om, hvorvidt man kan kalde det for klassisk musik, da ordene klassisk og nyt jo er to modsætninger. I snart 10 år har det vææret en tradition, at Nakskov Gymnasiums højmushold er taget til Suså ny musik-festival ved skoleåårets start, og denne sommer har selvfølgelig ikke været en undtagelse. Fredag den 23. august kl sad nemlig 20 stk. forventningsfulde musikelever + oppakning ved indgangen til biblioteket, mens de ventede på den bus, der skulle køre dem til Suså, Sjælland. Turen var, ligesom den plejer, enormt hyggelig og gav mulighed for at ryste 2. og 3.højmuserne lidt sammen. Vi boede på en campingplads, der lå lige ud til Susåen og ca. 1,5 km. fra selve festivalen. Altså idyl og natur så det battede, måske endda mere natur end idyl (der var hverken bad eller strøm). Om lørdagen blev der afholdt 3 koncerter og om søndagen 2. Alle koncerterne varede ca. 2 timer, men kun én af dem var obligatorisk for os. På trods af at vi var frit stillede, var der enkelte af os, der så dem alle sammen. Blandt koncerterne kan nævnes en duet for guitar og fløjte, en kvartet for saxofoner og trommer, en duet for blokfløjte og accordion (en slags harmonika) o.a. Når vi ikke var på festivalen, blev der sejlet kano, badet i åen, spist og snakket, og om aftenen gik tiden med at hygge sig rundt om bålet med guitarer, øl og smøger. Jeg synes bestemt, at vi havde en hyggelig tur og er sikker påå, at de andre synes ligeså. I øvrigt skal det måske lige siges at vi havde den nye musiklærer Martin med på turen, og at han klarede det fremragende. Lau Rasmussen, 3by Martin Selmer Jeg hedder Martin Selmer og er blevet ansat her på Nakskov Gymnasium i en to-årig uddannelsesstilling, som det kaldes. Det betyder, at jeg både skal udføre en funktion som lærer, men også at jeg selv er under uddannelse, idet jeg skal lære at blive lærer. I løbet af den to-årige periode skal jeg både overvære undervisning og selv undervise. Det første år bliver min undervisning mest sporadisk i andre læreres klasser. Det andet år, hvor jeg har fået mere erfaring, skal jeg så have mine egne klasser, hvor jeg selv bliver ansvarlig for planlægning og undervisning. Jeg er uddannet i musik og dansk fra Københavns Universitet, og det bliver derfor de fag, jeg skal undervise i. Dette er blot ganske kort om, hvem jeg er, hvis der mere I vil vide, er I velkomne til at spørge. Martin 5

6 JA,John Østergaard Andersen, da, ty, Skolens lærere KC,Villy Kjellberg Christensen, fy, ma, BC,Birgit Guldager Clausen,en, bk, CC,Claus P. Espelund Clausen, la, ol, hi, BD,Bodil Bjerre Danielsen, da, fr, SE,Steen Eiberg, fr, hi, KG,Kirsten Greve, en, fr, HH,Hans Christian Højbjerg Hansen, en, ty, LH,Inga-Lill Højbjerg Hansen, en, LI,Liselotte Hansen, en, fr, BH,Birgitte Holme Hartmann, fr, sp, id, TH,Torben Hermansen, SH,Steffen fy, ma, dl, na Hummelmose, ge, bi, AJ,Allan Jensen, da, ty, 6 TG,Tom Gotthold Jensen, ma, dl, JJ,Jørn Jepsen, sa, ge, PJ,Per Jepsen, fy, ma, na, tk HJ,Henning Bech Johansen, hi, ge,

7 MJ,Mogens H. Johansen, bi, ke, NJ,Niels-Bo Jørgensen, da, ge, ps, AK,Anne Kurup, da, ty, DL,Stefan D. Larsen, en, ty, ru, LA,Morten Laursen, fy, ma, fk, na GL,Gitte Leth, hi, sa, ML, Marlene Lyngstorp, FM,Finn Erik Madsen, fr, id, en, hi, AM,Alice Martinsen, da, bk, JM,Jette Mouritsen, re, fi, NM,Niels Munk, da, sa, SN,Søren Lune Nielsen, PE,Jimmy Pedersen, fy, ma, na, mu, NP,Johannes Nørgaard BP,Lars Boye Petersen, Petersen, da, hi, bk, JP,John Povlsen, ma,stat, LP,Lone Povlsen, ma,stat, IS,Igor Silfen, sa, ps, OS,Ole Skibsted, re, da, ol SL,Niels Peter Skov- Larsen, re, fr, eø LS,Lars Sonne, hi, id, KV,Kjeld Vejbjerg, bi, PV,Peter Vinther, da, id, LV,Lone Vinum, da, ke, fk MW,Michael Weyand, ma, eø, 7

8 Leva fra Litauen Hej! Jeg hedder Leva. Jeg kommer fra Shilute i Litauen. Jeg er udvekslingsstudent og skal bo i Danmark i et år. These are my first words in Danish, but every day I m trying to learn some new Danish words because I want to speak your language as soon as possible. You can t even imagine how silly it makes you feel to sit in the classroom and understand absolutely nothing! I don t want to feel like this anymore... but I m really happy that I have a super class, 1y! My classmates are really, really great! In my own country I m doing a lot of things. Last year I took part in a project called Lithuania s integration into the EU, and I really hope that soon Lithuania will be a member of the European Union. One of my biggest hobbies is dancing. I have tried all kinds of dances, but my favorite is ballet. I have danced ballet for 8 years. It s like a speech of the body. Ballet is the most wonderfull, but also the most difficult dance. In the future I want to be a pilot. But first I m thinking about becoming a social worker in Africa or Asia. I want to help people in great need. I know I can t change the world alone, but if I start from myself, that would be a beginning. I think we shall listen to ourselves and follow our dreams - follow our heart. Leva, 1y Catalina fra Chile Mit navn er Catalina Guzmán Valdés. Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Chile, hvor landet er delt op i regioner, og jeg bor i den 6. region. Efter den lange rejse fra mit land, Chile, betrådte jeg den 8 danske jord den 2. august 2002 for at forsøge at sætte mig ind i den danske kultur på ét år. Da jeg havde problemer med sproget, fandt jeg sammen med meget ærlige og flinke mennesker, som gav mig en god velkomst i deres hjem og på skolen. Jeg kan godt lide Danmark. Der er et smukt landskab, og der er pænt på gaderne, ikke så snavset, men folk er meget stressede. Her er noget varmere end jeg troede, og havde fået at vide, så kom iført langærmet sweater, som jeg hurtigt måtte smide. Chile er beliggende ved den lange kyst i det sydlige Sydamerika, mellem Andes-bjergene og Stillehavet. Landets form er unik, og med km er det et af de længste lande i verden, men samtidig også et af de smalleste med en gennemsnitlig bredde på 180 km. Chile har et overfladeareal på km², som bliver til km², når man regner den chilenske del af Antarktis med. Der er indbyggere. Den usædvanlige udstrækning fra nord til syd, er ligesom at krydse Europa fra Norge i nord, til Spanien i syd. Der er en stor variation i klimaet, hvor der ikke kun er tropisk fugtigt. Chiles politiske standpunkt eksisterer i 12 regioner, foruden den metropolitanske region, som er hovedstaden Santiago. De vigtigste økonomiske indkomster er bl.a. minedrift og turisme. Vores mad består for det meste af produkter fra havet, som i Chile har en exceptionel kvalitet. Chile er også fremstillere af kvalitetsfrugt til hele verden, som fx druer, nektariner, æbler og andre frugter som er eftertragtede i hele verden. En anden stor fremstillingsvare er vin, som også bliver accepteret og værdsat i hele verden. Catalina Guzmán Valdéz, 1x

9 Nyt fra studievejledningen Vi er nu sammen med førsteklasserne i gang med introduktionsforløbene, men lidt forsinket i forhold til tidligere. Uden tvivl giver årsagerne, fx hytteture og temadage, de nye klasser (2 sproglige, 2 matematiske og 2 HF-klasser) nogle gode oplevelser og førsteindtryk af livet på Nakskov Gymnasium. Introforløbet medfører nogle skemaændringer, men de står i GAS-kalenderen og i klassens lektiebog; på den måde misser ingen timerne. Planen for klassens timer indtil jul er lavet: forløbet byder på bl.a. biblioteksorientering (ved centerbibliotekar Bente Knudsen), læse-stavetest og studieog notatteknik. Disse tiltag skulle gerne give den enkelte elev/kursist nogle nyttige vink og redskaber til at håndtere skolearbejdet. Introforløbet rundes af med individuel indslusningssamtale, hvor vi forhåbentlig erfarer, at alle er kommet godt i gang. Som sædvanligt afholder vi ca. 3 timer i 2. og 3. klasserne, hvor vi orienterer om hvad der gemmer sig bag fx ord og udtryk som KOT, kvote 1 og 2, adgangskrav og uddannelsesspecifikke adgangskrav. Dette er en del af forberedelsen til det store STudieORienterende Møde, STORM, der i år afholdes torsdag den 21. november fra kl. 12 (for yderligere detaljer, se kalenderen på intranettet). Her kan 2.- og 3.- klasserne møde studerende fra videregående uddannelser ( fx pædagog, sygeplejerske, lærer, ingeniør, tandlæge, humanistiske -, samfunds- og naturvidenskabelige studier, politibetjent og jurist). Mere end 30 uddannelser og/eller erhverv sender repræsentanter, som orienterer om områderne. Hver deltager får mulighed for at høre om to uddannelser/erhverv. Det giver god mulighed for at få informationer, så den enkelte bedre kan indkredse sin favorituddannelse. Når tiden for STORM nærmer sig, får 2. og 3.-klasserne besked. Vi regner med at modtage hæftet Studie- og erhvervsvalget umiddelbart efter efterårsferien, så afgangsklasserne har de seneste informationer fra uddannelsesstederne. For afgangsklasserne bliver der holdt møde om den større skriftlige opgave mandag den 7. oktober (jf. kalenderen på intra-nettet). Tænk over fag, område og evt. emne inden mødet! Til alle: gør holdt på turen ad Studiestræde. På hylderne foran studievejledningen ligger der masser af informationshæfter, brochurer mm. Tag et eksemplar; måske rummer det oplysninger om netop den uddannelse, som DU kan tænke dig at tage. Vore faste kontortider i 5. lektion ( kl ) er: Gitte Leth: mandage, onsdage og torsdage i lokale 2.64 Bodil Bjerre Danielsen: tirsdage, onsdage og fredage i lokale og i øvrigt efter aftale. Husk at I altid kan kontakte os via ! GL: eller BD: eller GL og BD 9

10 Og så er der temadage... 1x på introtur Temadagene nærmer sig og i de små hjem går spekulationerne på, hvad man nu skal have med på sådan en tur til den jyske vildmark. Det er noget, som vi i styringsgruppen gerne vil hjælpe folk med, så derfor har vi udarbejdet nedenstående vejledende pakkeliste: Hvad man skal have med: Madpakke Mindst 2 par undertøj og en god deodorant joggingtøj korte og lange bukser sokker, sweater og t-shirt vindjakke og regntøj solidt fodtøj og gummistøvler (græsset er meget vådt om morgenen) tandpasta og tandbørste, kam håndklæder, sæbe, evt. shampoo sovepose og lagen lommelygte liggeunderlag (hvis man skal i telt eller shelter) papir og skrivesager kniv, gaffel, ske dyb og flad tallerken og krus viskestykke instrument, man kan spille på 10 sange, noder etc. kort, spil telt (hvis man skal sove i sådan et) Hvad man ikke skal have med: ghettoblaster eller lignende (ældre lektorer har det med at falde i dem og sætte sig på dem) beauty-box balkjoler og balletsko alkohol i nogen form (Der bliver lavet en butik med salg af drikkevarer og slik etc. Medbragte flasker bliver konfiskeret.) Når man skal hjem kan man bruge pakkelisten til at sørge for at få alt med hjem. Det gælder om at huske alle sine ejendele - også tømt slikemballage, brugte bind og lommetørklæder, halvspiste madder osv. Hvad man ikke skal tage med hjem: ting som tilhører Sletten andres ting flasker, som naturligvis skal afleveres i butikken. Styringsgruppen (bør dog tages med hjem) Vi tog afsted torsdag morgen fra Nakskov Gymnasium. Det var kun halvdelen, der cyklede fra Nakskov, resten stødte til i Vesterborg. Stemningen var høj, humøret godt. Vi blev inddelt i grupper, som vi skulle cykle sammen med resten af vejen til Kragenæs. Undervejs skulle vi løse diverse opgaver. Vi skulle bl.a. finde ud af hvor mange skraldespande, der stod på en parkeringsplads, finde ud af hvilken træsort et udpeget træ tilhørte samt en masse andre sjove ting. Efter diverse omveje endte vi i 1b på introtur 1b havde fået tildelt lejrhytten Næs ved Bandholm som mål for intro-turen.vi troppede op ved NUC kl , hvor vi fik udleveret adskillige kort af Anne Kurup og Allan Jensen, så det var umuligt at køre galt. Kortene virkede dog ikke som forventet, for lærerne tog bilen sammen med få andre elever, der ingen cykel havde eller som var skadet, så der var rig mulighed for at vælge de forkerte små-veje. Da vi havde en, til tider, god stifinder i klassen, præsterede vi at nå Reventlow-parken, som var det første mål, min. før ventet, hvor vi fik en kort rundvisning. Så hastede vi hurtigt videre til Bandholm. På selve cykelturen opdagede vi, at også Lolland har bakker - store bakker, at vores kondition kunne være bedre, og at Bandholm ligger meget langt væk! Frem kom vi, og dér tog lærerne imod os. Nogle elever nåede at få en dukkert, inden vi kørte til Bandholm havn, hvor Anne og Allan gav is.

11 Kragenæs, tog færgen over og var på Fejø kl Derovre skulle vi løse resten af opgaverne. Efter endt opgaveløsning kunne vi indkvartere os på Fejø skole. Inden vi skulle have et såkaldt fagligt program, kunne vi lige nå ned og bade...kl.14 var det tid til en lille dansk-seance, hvor vi skulle interviewe hinanden. Det interview skulle så senere bruges til en forældreaften. Derefter skulle vi have et fagligt indslag i biologi, hvor vi skulle gå rundt i grupper og finde tyve planter og navngive dem. Så skulle vores gruppe lave mad. Menuen stod på pitabrød. Nogle af vores over-g ere deltog i spisningen... Over-g erne stod bl.a. for et melodigrandprix. Vi havde i grupper fået den opgave at skrive 1x s slagsang. Efter flotte fremførelser blev vindersangen kåret. Efter melodigrandprixet var det blevet tid til lejrbål...guitaren blev taget frem. Vi fik sunget udødelige klassikere, som Mona, Mona, Kvinde min og adskellige andre. Der var nogle, der ikke værdsatte mit guitarspil, eller hvad de nu havde af årsager, og gik ind, men nogle blev ude til kl. 1. Næste morgen stod vi op kl. 8.00, friske og veludhvilede. Efter bad og morgenmad var det tid til endnu et fagligt indslag... Derefter skulle vi ryddde op og pakke, og så var det ellers blevet tid til at tage afsked med Fejø. Forude ventede en lille cykeltur, men den kan man sagtens klare, når man er godt lastet med Fejøs pragtfulde æbler. Generelt synes jeg intro-turen var en positiv oplevelse. Vi lavede en masse sjove ting og man lærte ens nye klassekammerater bedre at kende. Man kunne måske godt have lagt intro-turen lidt tidligere. Jeg synes ikke fremtidige intro-ture kan arrangeres meget mere anderledes, end som de er nu. Man kunne selvfølgelig overveje at tage længere væk, men det bliver for det første dyrere og for der andet kan man blive tvunget til at droppe cykelturselementet, som jeg faktisk synes er meget godt. Så jeg synes, at man skal fortsætte med det koncept, som man har nu, men med enkelte ændringer. Jacob Villadsen, 1x Tilbage ved hytten legede vi nogle introduktionslege, som nogle var bedre til end andre.imens blev der lavet den helt store anretning, som bestod af pasta, kødsauce, salat og flûtes - kl. 18 skulle 3b nemlig komme til middag. Efter en hyggelig middag (uden knive) arrangerede 3b tøj-stafet, og vi snakkede lidt om Nakskov Gymnasium. Efter lege og snak satte vi os alle til rette ved lejrbålet, for nu skulle vi have lidt underholdning. Vi sang og lavede en quiz, som vi aldrig rigtig fattede, hvad gik ud på. Men en vinder fandt vi alligevel, og han vandt en ost! Klokken blev 3b desværre nødt til at tage hjem, for de skulle i seng - men i Næs fortsatte snakken til langt ud på natten. Anne og Allan havde isoleret sig i et telt i haven, for de var de eneste der havde indstillingen om at være friske næste dag. Næste morgen spiste vi morgenmad i tavshed. Folk var en smule trætte, og det skinnede igennem, da vi skulle i gang med det faglige arbejde inden turen hjem. Efter grundig oprydning satte de ømme bagdele sig atter på cyklerne - så var det bare hjem! Men ak, også på vejen tilbage gav kortet os problemer - klassen blev væk og delt i to, men alle kom da sikkert hjem. Turen var på i alt 75 km! inklusive omveje (målt med cykelcomputer). Men hyggeligt havde det da været! Dette har 1.b fundet ud af på intro-turen: Stol aldrig på kortene til Bandholm. Politiet stopper dig, hvis man kører 3 ved siden af hinanden. 5 liter is er altid godt som natmad. Vi er kommet i en rigtig hyggelig klasse! Tak for en rigtig god tur. På billedet ses 1.b. Disse mangler: Julie (tog billedet), Jennie, Maiken, Stine H., Camilla og Janne ( kørte i bil). Julie og Nana, 1b 11

12 Vi har denne gang modtaget to fotos fra en udsendt turist. De er aftrykt nedenfor, og det er dit job at regne ud, hvilken by de stammer fra. Kig godt på dem, læs teksten på dem (i den udstrækning det kan lade sig gøre) og kom med et kvalificeret gæt. Redaktionen 12

Livet på Nakskov Gymnasium

Livet på Nakskov Gymnasium Livet på Nakskov Gymnasium 3. årgang nr. 2 15. december 1999 Nakskov Gymnasium Søvej 6 4900 Nakskov Tlf. 54 91 43 00 Fax 54 91 42 99 e-mail: gymnasiet@nakskov-gym.dk Internet: www.nakskov-gym.dk Dette

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Indholdfortegnelse E F T E R Å R 2 2 0 0 6 Formandsord forår 2007............... 4 Måles, vejes og puttes i kasser Forstanders

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT -

SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT - SOLRØD GYMNASIUM ÅRSSKRIFT - REKTOR Bjarne Thams INSPEKTORER Hans-Christian Pedersen Annie Christensen Erling Michelsen SKOLEBESTYRELSE Karen Sonne Jakobsen Roskilde Universitetscenter Finn Løbner Olesen

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

NYT ÅRGANG 20, NR. 1 OKTOBER 2014. Folkedans i solnedgang ved Introfesten. VGV nyt årgang 20, nr. 1 OKTOBER 2014

NYT ÅRGANG 20, NR. 1 OKTOBER 2014. Folkedans i solnedgang ved Introfesten. VGV nyt årgang 20, nr. 1 OKTOBER 2014 NYT ÅRGANG 20, NR. 1 Folkedans i solnedgang ved Introfesten 1 Nyt fra bestyrelsen Vi har i løbet af de sidste måneder haft fornøjelsen af at støtte flere nuværende elever med at komme på studieture. Det

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 95 - Juni 2013 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2013... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale 2012... 7 - ha tjek

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere