personligt ikke, at der kan være juridiske problemer med at forbyde mobilmaster på kommunens egne bygninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "personligt ikke, at der kan være juridiske problemer med at forbyde mobilmaster på kommunens egne bygninger."

Transkript

1 5. november årgang nr. 17 Stop for 3G-master på kommunens bygninger I København har politikerne besluttet at stoppe opsætningen af de nye 3G-mobilmaster på alle kommunale bygninger indtil det er bevist, at masternes stråling ikke er sundhedsskadelig. TDC, Orange, Telia og selskabet 3 købte for en samlet pris på 3,8 mia. kroner retten til at udnytte den nye 3G mobiltelefoni. De har i øjeblikket mere end svært ved at få noget ud af de dyrtkøbte licenser og årsagen skal findes i den manglende dokumentation for masternes indflydelse på borgernes helbred. Ingen ved med sikkerhed om masternes radiostråling på langt sigt kan øge risikoen for eksempelvis at få kræft. Videnskabsminister Helge Sander blev i fredags (den 31. oktober) enig med resten af Folketingets partier om at spendere 30 millioner kroner på at sætte gang i dansk forskning af de nye 3G-masters sundhedskonsekvenser. Men en sådan undersøgelse kan tage flere år og indtil da må borgerne gå i uvished om de nye masters stråling er skadelig for helbredet. Netop på baggrund af denne usikkerhed har flere kommuner landet over valgt at stoppe opsætningen af nye 3G-master indtil der foreligger en fyldestgørende dokumentation for, at masternes stråling er ufarlige. I København valgte Borgerrepræsentationen at stoppe midlertidigt for opsætningen af nye mobilmaster. På grund af en speget jura dog kun på kommunens egne bygninger. I øjeblikket undersøger embedsmændene om der er juridisk grundlag for at opretholde forbudet mod at opstille flere mobilmaster på kommunens bygninger. Mikkel Warming fra Enhedslisten stillede oprindeligt forslaget om at stoppe opstillingen af masterne og han mener, at der er god grund til at opretholde forbudet. Det er stadigvæk min holdning, at man bør vente til de sundhedsmæssige konsekvenser er afklaret. Enhedslisten har i Folketinget fremsat et forslag til forskningsministeren om at forlænge tidsfristen for teleselskaberne, så de kan vente lidt med at skulle leve op til kravene i kontrakterne. På den måde får vi tid til at belyse sundhedsfarerne og det økonomiske pres på teleselskaberne bliver slækket. Det haster jo ikke mere end det jager med at få sat de master op, siger Mikkel Warming. Han mener personligt ikke, at der kan være juridiske problemer med at forbyde mobilmaster på kommunens egne bygninger. Mindst én 3G-mast på Bryggen Kommunen nåede inden der blev sagt stop for nye 3G-mobilmaster at indgå i hvert fald fire lejekontrakter med firmaet HI3G om opsætning af de omstridte master. Den ene af disse aftaler er indgået på Islands Brygge på adressen Njalsgade 13-15, hvorfor det må formodes, at en 3Gmast er opstillet der. Teleselskaberne har af konkurrencehensyn ikke været villige til at oplyse hvor de nye 3Gmaster er opstillet og hvor mange det drejer sig om, men skal de fire licensejere kunne leve op til aftalernes krav om en ordentlig dækningsgrad skal der i de kommende år opstilles yderligere mobilantenner i Danmark. I øjeblikket er der omkring Da København må formodes at være og forblive et af de bedst dækkede områder i Danmark vil en stor del af disse tusinde antenner altså skulle opsættes her. Borgerne har i øjeblikket bare ikke indblik i hvor. Kun i Århus har de lokale politikere besluttet sig for at offentliggøre hvor mobilmasterne er placeret. Naturligvis bør borgerne få at vide hvor masterne er opstillet, Teleselskaberne vil ikke fortælle hvor de nye og måske sundhedsskadelige mobilmaster af den såkaldt 3G-type er placeret. Her en»gammeldags«mobilmast på Leifsgade. siger Mikkel Warming. Han vil på næste økonomiudvalgsmøde argumentere for at København skal følge eksemplet fra Århus. Bryggebladet har også forsøgt at få en kommentar fra Bygge- og Teknikborgmester Søren Pind, men det har desværre ikke været muligt. Økonomiudvalget havde sagen på dagsordenen på et møde i går (den 4. november red.) efter Bryggebladets deadline. kls Nordlys-tillæg Se hele programmet for Nordlys-festivalen inde i bladet. Nyt lokalråd med kendte ansigter Kun 25 bryggeboere mødte i sidste uge op til årsmøde i borgerforeningen og lokalrådet. Der var fredsvalg til bestyrelsen på et møde uden den store bølgegang. Det kommende år bliver det sidste med Jørgen Thyregod som formand. På et udramatisk møde blev lokalrådet med ganske få ændringer genvalgt. Eneste store overraskelse var, at lokalrådsformand Jørgen Thyregod meddelte, at det kommende år bliver hans sidste som aktiv i lokalrådet. I beretningen lagde Thyregod vægt på, at det går godt på Bryggen, men at der også stadig er ting, der kan blive bedre. Et af det kommende års store fokusområder bliver endnu engang arbejdet for en Grøn Plads i Leifsgade. Der er nu kommet en ny arbejdsgruppe op at stå, som lokalrådet vil støtte aktivt. Desuden vil man støtte den såkaldte nyttehavegruppes forsøg på at lave nye kolonihaver på Amager Fælled, ligesom man fortsat vil følge Nokkens kamp mod husbåde nøje. Thyregod lagde også vægt på, at en af de kommende års udfordringer bliver at integrere de nye dele af Bryggen med det eksisterende.»bryggen er for alle også de nye Havnestadsborgere«, sagde han. På det trafikale område vil man fortsat søge at få kommunen til at opfylde målsætningerne i Trafikplan Amager, særligt er lokalrådet interesseret i, at forlængelsen af Ørestads Boulevard til Amager Boulevard gennemføres snart, således at Artillerivej aflastes. I denne forbindelse vil man også være opmærksom på de afledte trafikale problemer, en havnetunnel mellem Østerbro og Holmen vil kunne give. I gamle dage var lokalrådets årsmøde et stort tilløbsstykke med mange og lange diskussioner. Det kan man absolut ikke påstå, er tilfældet mere. Årsagen til denne udvikling blev ikke rigtig diskuteret på mødet. Der var ikke nogen indkomne forslag til årsmødet, ligesom der heller ikke var nogen indlæg til punktet»eventuelt«. Dette valgte Jørgen Thyregod at se som»et tegn på tilfredshed med lokalrådets arbejde«. agn Lokalrådet 2003/2004 (nummer på billedet): Formand Jørgen Thyregod (4), næstformand Birger Pedersen (12), kasserer Hanne Lauridsen (11) og sekretær Jeanette Stådsen (ej til stede). Bestyrelsesmedlemmer: Charlie Petersen (1), Rudi Sommerlund (7), Arne Bjørn Nielsen (3), Kim Øberg Larsen (2). Suppleanter: Gunnar Perner (5), Flemming Jørgensen (9), Jack Mortensen (6), Jetje Fink (ej til stede). Revisorer: Thomas Kjær Jensen (ej til stede) og Gertrud Eggers (10). Revisorsuppleanter: Lars Andersen (8) og Maren Korsholm (13). Lej Café Swim Bar til et arrangement eller en julefrokost 15 til 30 personer. Ring og få et tilbud! Islands Brygge 11 Åbent tirsdag-søndag Tlf

2 2 NYHEDER Atlantisk kulturskib afgår fra Bryggen Festivalen ved navn Nordlys blev skudt i gang i lørdags i Islands Brygges Kulturhus. Desværre ikke som annonceret med skuespilleren Flemming Jensens åbningstale, da han var blevet syg, men til gengæld med færøsk øl, skærpekød og islandsk tørfisk, der således satte en bestemt nordlig smag på åbningen af den nordatlantiske kulturfestival. Inde i dette nummer af Bryggebladet finder I et tillæg med det fulde program for hele Nordlysfestivalen. Lige til at tage ud og tage med rundt til de nordatlantiske smagsprøver. Initiativtageren til den vidtfavnende festival er bryggeboer og hedder Signe Bang. Vi kender hende normalt bedst som hende, der er inde i Fantasigne, hende med spilopperne for børn og barnlige sjæle. Det er første gang, hun binder an med så stort et arrangement, og hun fortjener sammen med resten af den hårdtarbejdende Nordlysgruppe ros for sin kæmpe indsats. Ligesom den nu tilbagevendende festival Kulturhavn er denne Nordlysfestival nemlig af netop den bredt favnende karakter, som meget gerne må blive et af Islands Brygges Kulturhus varemærker. Det er fint nok, at ville have et lokalt kulturhus med plads til Islands Brygges foreninger og kulturpersonligheder, men selv en hastigt forandrende bydel som Islands Brygge har brug for brede kulturelle horisonter inspiration udefra. Hvilket Nordlysfestivalen på flere planer er et strålende billede på. Nordlysgruppen er sammensat af folk fra Christianshavns Beboerhus og Islands Brygges Kulturhus. I sig selv er det oplivende for det lokale kulturliv, at de to bydele er i stand til at forene kræfterne, men festivalen handler i det store hele om at bygge bro. Både mellem kulturer, bydele og københavnske kulturinstitutioner. Alene af den grund bør festivalen have al den opbakning, den kan få. Her fra Bryggebladet skal derfor lyde en opfordring: Deltag i løjerne. Gør denne nordatlantiske kulturfestival til en succes, så vi får mulighed for at deltage igen til næste år. Festivalen skal have tid til at udvikle sig, tid til at tiltrække endnu flere interessante kulturpersonligheder fra Nordatlanten og Danmark end det er tilfældet i år. Dette er kun begyndelsen. Startet af en håndfuld ildsjæle uden den store erfaring i at arrangere så store festivaler. Ikke desto mindre er tanken og ideerne bag Nordlys så åbentlyst gode, at festivalen bør kunne blive en tilbagevendende begivenhed for dansk kulturelt samarbejde med de nordatlantiske lande. Men sådan bliver det kun, hvis festivalen får den fornødne tid og goodwill fra publikum, de nordatlantiske ambassader og Københavns Kommune, og ikke mindst hvis institutionerne i de kommende år kan finde ind i et samarbejde. I så fald kan festivalen måske i fremtiden blive et kulturelt flagskib. Og hvad er mere naturligt, end at Islands Brygge bliver kajen, hvorfra et sådant kulturelt flagskib afgår? kls DEBATINDLÆG * Fremsendes helst i elektronisk form til eller til Bryggebladet, Leifsgade 7, 2300 København S (helst vedlagt diskette). * Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte samt rette korrekturmæssige fejl derfor: skriv kort og præcist. * Anonymt fremsendte indlæg bringes ikke. Navn/adresse skal være redaktionen bekendt. * Redaktionen prioriterer debatstoffet højt, men kan ikke garantere, at alle fremsendte indlæg bringes. Indlæg med lokalt omdrejningspunkt prioriteres højest. Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf.: / Bryggenetnr / Fax: Redaktør: Klaus Støvring (kls) (ansvh.) Øvrige i redaktionen: Jean Gauthier (ljg), Thomas Kjær Jensen (tkj), Camilla Fajnzylber (caz), Bernhardt Kaspersen (bak), Anders Godthjælp Nielsen (agn), Anna Luetic (alu) Annoncer: Jean Gauthier, Nina Bruun Layout: Asger Jeppesen Prepress & tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast EDB-support: Verner Have Korrektur: Inge Steen Christensen (ing) (der læses kun delvist korrektur) Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos) Oplag: Husstandsomdeles på hele Islands Brygge. Deadline til nummer 18 som udkommer 19. november: 14/11 03 BRYGGEBLADET Havnens fremtid til debat Borgernes og foreningernes spørgelyst var stor da de københavnske politikere inviterede til debataften om den såkaldte Blå Plan for Københavns Havn. Miljøog forsyningsborgmester Winnie Berndtsom indledte runden af holdningstilkendegivelser. Hun påpegede, at det var vigtigt ikke at planlægge sig ihjel. Det vil sige, at der ikke kun skal lægges vægt på,»hvor skal vi lægge hvad«, men også»hvad skal vi lade ligge, som det er«. Dette tema blev omdrejningspunktet for store dele af debatten, hvor flere partier fremhævede, at det var vigtigt at give plads til såkaldte selvgroede miljøer områder som for eksempel Nokken hvor borgerne selv har skabt miljøet. Angående hvor skal vi lægge hvad, var der mange forskellige bud. Fælles for partierne var, at de alle ønskede en blanding af bolig, erhverv og mange forskellige fritidsaktiviteter såsom havnebadet. Monica Thon (B) og Ole Hentzen (C) langede ud efter Københavns Havn A/S og deres prioriteringer for havnen. De mente, at Københavns Havn A/S spiller en for stor rolle, og at det er et væsentligt problem, at politikerne og borgerne bliver hægtet af i forbindelse med planlægningen. Ud af de cirka 42 km havn har kommunen således kun råderet over 250 meter. Enhedslistens Mikkel Warming mente, at det vil kræve politisk mod at stå imod den nuværende udvikling:»nej til mere erhverv og pissedyre ejerlejligheder«, lød mantraet fra ham. Flere var enige i, at det var på tide at holde igen med erhvervsbyggeriet, og at boligmassen skal dække over både leje-, andels- og ejerlejligheder for at sikre mangfoldigheden. Der var dog ingen konkrete udmeldinger. 5. november 2003»Den Blå Plan for Københavns Havn«var den 27. oktober til debat i Islands Brygges kulturhus. Her fik borgerne mulighed for at debattere de tilstedeværende politikeres syn på havnens fremtid. Adgangen til havnen skal sikres Adgang til havnen var et andet debatemne. Adgangen skal sikres, både for de der bor tæt på, men også for københavnere fra de bydele som ikke har vandet som direkte nabo, for eksempel Vesterbro og Østerbro. Der var dog uenighed om, hvorvidt denne adgang skal begrænses til gående og cyklende. Venstres Pia Allerslev slog i denne forbindelse et slag for bilisterne og mente, at adgangen med bil må sikres. Dog var hun ikke afvisende i forhold til betaling for at parkere ved havnen. Etablering af husbåde i havnen har været meget omdiskuteret, ikke mindst blandt bryggeboere. Sven Milthers (F) mente, at der skal være plads til husbådene, men han ønskede på ingen måde»gentoftevillaer på vand«. Samtidig mente Dansk Folkeparti og CD, at det er vigtigt at sikre, at husbådene på ingen måde blokerer for udnyttelse af og udsyn til havnen. Venstre stillede sig imidlertid positivt over for de nuværende forslag til husbåde, som må være forholdsvis høje. Dog var man åben for alternative ideer. Det var bred enighed om, at havnen er et gode for københavnerne. Vandet er imidlertid også en barriere, som skiller byen, og debatten fokuserede på, hvordan man forbedrer trafikken på tværs af havnen. Skal vi have broer, tunneller, færger eller noget helt fjerde? En tilhører i salen foreslog, at man etablerer småfærger på tværs af havnen (ikke at forveksle med den nuværende havnebus), og som aftenen skred frem, nærmede holdningerne sig hinanden på dette område. Flere stillede sig positivt i forhold til tanken om småfærgerne frem for cykel- og gangbroer. Man forlod ikke ideen om cykel- og gangbroer, men der var bred enighed om, at muligheden for småfærger skulle undersøges nærmere. Høringen om Den Blå Plan udløber den 14. november. Indtil da kan alle borgere i København komme med forslag, indsigelser og bemærkninger til kommunens planforslag. Prøv eller ring til kommunen og spørg hvordan man gør. caz Drenge fandt patroner på Fælleden Magnus Andersen og Chris Olsen fandt i søndags en halv snes patroner under en tur på Amager Fælled. Patronerne sad i et rødt plastikhylster med plads til i alt 20 styk. To af patronerne var blevet affyret. Efter de havde samlet patronerne op besluttede de to drenge sig for at aflevere den potentielt livsfarlige ammunition til politiet og fik hjælp til det i Beboerhjørnet. Da politiet afhentede patronerne kunne de oplyse, at det formentlig drejede sig om riffelammunition og at man i øvrigt aldrig bør samle den slags op. I stedet skal man ringe til politiet. Ifølge politiet er det ikke sjældent, at der bliver fundet den slags farlige efterladenskaber på Fælleden. kls

3 5. november 2003 INTERVIEW 3 Metroens store pip Metroselskaberne har de seneste uger råbt højt om, at de mange forsinkelser i høj grad skyldes passagererne. Metro Service A/S erkender nu, at det ikke er helt rigtigt. LÆKKERSULTEN? Er det passagerernes skyld, at metrotogene ofte er forsinkede? Det skulle man tro, hvis man har læst dagblade de seneste fjorten dage. Metroselskaberne har med stor succes kommunikeret ud, at passagerer, der holder i dørene, er årsag til mange forsinkelser. I seneste nummer af Bryggebladet satte vi fokus på metroens første svære år. Af disse artikler fremgik det, at et væld af tekniske problemer har overmandet metroen. Så hvad er egentlig sandheden? Og findes den? Bryggebladet har kontaktet Louise Simonsen, kommunikationsmedarbejder i Metro Service A/S, for at finde hoved og hale i sagen. 12 skarpe spørgsmål til metroen Er hovedårsagen til de store forsinkelser på metroen de tekniske eller de passagerskabte fejl? De tekniske fejl er langt størstedelen af årsagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at metroen har driftproblemer. Pålideligheden er ganske enkelt ikke høj nok, siger Louise Simonsen. Fagbladet Ingeniøren har tidligere citeret Metro Service og Ansaldo for, at i hvert fald 80 procent af fejlene er begrundet i tekniske forhold. Ligeledes har Berlingske Tidende haft aktindsigt i nogle fejlstatistikker, der opererer med et samlet antal fejl. Men nu er Metro Service i dagbladene citeret for at have sagt, at der ikke er nogen statistikker over årsager til forsinkelserne? Jeg skal ikke modsige, at der er sådanne tal. Men så må der findes nogle undersøgelser, som jeg ikke er vidende om. Men angående den nye statistik I vil lave: Hvordan kan I konkret vide, at det er en passager, der har sat foden i døren? Det er jo veldokumenteret, Metro Service A/S Driftsselskabet Metro Service A/S forestår drift og vedligeholdelse af metroen. Metro Service har over 200 ansatte. Heraf er den største gruppe metrostewarder. Metro Service har til huse i den sydligste del af Ørestad. Her ligger Metros Kontrol- og Vedligeholdelsescenter med værksteder, vaskehaller, kontrolrum og kontorer. Metro Service blev grundlagt i Selskabet ejes af engelske Serco Group plc., som er en af verdens største outsourcing virksomheder. Serco, der blandt andet driver den prisbelønnede Docklands Light Rail i London, har stor erfaring i at drive en førerløs metro. Metro Service er underleverandør til det italienske firma Ansaldo, som igen har en kontrakt med Metroens bygherre Ørestadsselskabet om at bygge, drive og vedligeholde metroen. Og Ansaldo har videregivet en del af ansvaret for drift og vedligeholdelse til Metro Service. Kilde: at der er store problemer med jeres computersystemer? Det kan vi kun, hvis vores personale ser det. For selvom kontrolrummet får en fejlmeddelelse, behøver det ikke betyde, at en passager har blokeret døren. Det vil sige, at I har instrueret metrostewarderne i at være ekstra opmærksomme på sådanne problemer? Ja. Jeg mener, de er blevet instrueret i, at de skal lave et opkald til kontrolrummet, der så kan krydse af på en liste. Det lyder da lidt tilfældigt. Det kan vel næppe blive en dækkende statistik? Nej, det er rigtigt. Men du kan sige, at det er et sted at starte. Hvornår forventer I den nye statistik klar? Jeg går ud fra, at den vil være klar efter en måned. Vores normale rapporteringer foregår månedsvis. Hvorfor har I ikke lavet den type statistik før? Det er, fordi vi hele tiden bliver klogere. Vi har ikke vidst alting på forhånd, og sådan er det jo med nye systemer. Vi lærer af vores erfaringer. Hvad er jeres formodning, inden statistikken udarbejdes? Hvor stor en andel tror I, de passagerskabte forsinkelser udgør? Det er for tidligt at svare på, og det er blandt andet derfor, vi vil lave statistik. Det skal i hvert fald ikke opfattes på den måde, at vi vil give passagererne skylden for driftsproblemerne som sådan. At dette er kommet frem i medierne, var såmænd bare et lille pip fra vores Er passagererne oftest årsag til forsinkelserne i metroen? Nej, siger Metro Service nu til Bryggebladet. side. Vi ville fortælle, at det også engang imellem skyldes, at passagererne fejlbetjener metroen. Men det blev da et stort pip. Det var jo en Ritzau-meddelelse, som kom i langt de fleste store dagblade. Og det ville da være underligt, om ikke mange mennesker nu har fået den opfattelse, at forsinkelserne i stort omfang skyldes passagererne? Nej, det mener jeg ikke, man kan læse ud af det. Det er bare én årsag blandt mange. Er dette egentlig bare en ny kommunikationsstrategi fra jeres side? Nej, det er det ikke. Der er tale om, at man snakker med en journalist, og så svarer man på de spørgsmål, der bliver stillet.»de tekniske fejl er langt størstedelen af årsagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at metroen har driftproblemer. Pålideligheden er ganske enkelt ikke høj nok«. Louise Simonsen, Metro Service A/S. Det vil sige, at en journalist har ringet for at høre, om det er et problem, at man kan forsinke togdriften ved at sætte en fod i døren? Det er jeg ikke helt klar over. Bryggebladet interviewede Anne Grethe Foss (Ørestadsselskabets direktør, red.) for to uger siden, hvor hun faktisk sagde næsten det samme. Det kan man jo godt se et mønster i? Man kan sige, at der er forskellige udfordringer i at have et nyt transportsystem i en by, dels af teknisk art, men der er også et element, der hedder,»hvordan bliver tingene brugt?«altså den menneskelige faktor. Og jeg vil ikke sætte procenter på det. Men det er ikke en ny kommunikationsstrategi fra vores side. Tidligere på året kørte vi en annoncekampagne. Her prøvede vi med et glimt i øjet at»opdrage«lidt på folk. Altså bede dem så mindeligt om at lade være at holde døren. Det handler ikke om at rette skylden mod nogen, det handler om, at vi godt kunne tænke os, at metroens måde at fungere på blev lidt mere kendt og udbredt. For eksempel er pointen med dørene, at hvis du stopper dørene med foden, så forsinker du toget, fordi det er designet til, at det skal gå i stå, indtil nogle fortæller toget noget andet. Og derfor kan det ikke betale sig at sætte en fod i døren. agn Alle sole kr. 20 Isafjordsgade 5 Netværkskabler: 2 & 3 meter 49,00 kr. 5 meter 59,00 kr. 10 meter 89,00 kr. 15 meter 120,00 kr. Netværkskort 10/100 Mbit SNESTORM PA LANGEBRO FREDAG 7. NOV. KL CA. Café Langebro 100,00 kr. 100 Mbit Swits 5 porte 270,00 kr. Headsæt m. microfon ( Skype ) 110,00 kr. Islands Brygge 1B Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på Hver tirsdag gratis smoothy ved køb for 50,- kr. Åbent tirsdag til torsdag fredag lørdag og søndag Islands Brygge 11 Tlf

4 4 REPORTAGE 5. november 2003 Se a la carte menu på Julefrokost Krone sild Glasmester sild Brændevins sild Grovkornet senneps sild Kraft strømning Stegt sild Marineret sild Kold røget laks Laks marineret i hyldeblomst Fiske mousse Pølser af vildsvin og råbuk Svampe roulade med æble løg creme Waldorff salat Ribbensteg med rødkål og agurksalat Honning marineret and med kastanjer og æbler Rå marineret kronhjort med rå rørt tyttebær og tranebær Fad med blåskimmel ost og brie Æble kage med creme fraiche Ris a la mende med kirsebær sauce Pris pr. cov. kr. 298 Vi leverer gerne ud af huset Mortens aften Mandag 10. november 2003 Hummer farseret lakse ballotine Julienne Fiske og dild lieret bouillon Grå and Timian grillet rodfrugter Waldorff salat Portvin sauce Hjemmelavet figene is Punch creme Kr. 255 Husk bordbestilling Brasserie PREGO Islands Brygge 33 Tlf Det ene hold Miniputterne (mørke bukser) røg helt til tops med en flot guldmedalje. Med Hekla til Italien Et halvt hundrede Hekla-spillere gjorde i efterårsferien Gardasøen usikker. For andet år i træk deltog Hekla i Limone Cup. Her er nogle stemningsindtryk fra turen. Mini-Danmark i Italien Limone Cup kunne i princippet lige så godt have været spillet i Danmark: Lutter danske hold deltager. I alt 165 fra 82 klubber. Trods det danske islæt er der alligevel en anden international stemning over arrangementet. Hekla deltog med fire hold. Udover Limone Cup turnering spillede hvert Heklahold også en venskabskamp mod et italiensk hold. Så lidt fremmedartet var det dog. Så.kan.de.fucking.lære.det. Åh-åh-åh-åh-åh Tonen og omgangsformen var bestemt ikke for de sarte. Og Bryggebladets udsendte undrede sig i sit stille sind over, hvor meget snor specielt drengene og juniorerne fik under turen. Til gengæld var kreativiteten i højsædet, når der spontant blev iværksat alskens håne- og jubelsange: Lige fra»fck-fck-fck«over»thorbjørn ud af bussen«til det lidt mindre lyriske»fisse-fisse-fisse«. Heldigvis kunne Djarn hæve niveauet med et potpourri over Poul Reichhardts samlede værker som»pigelil«og»er du dus med himlens fugle«bussolengo forever Heklatruppen var indlogeret i Bussolengo. Fint hotel med udsigt til Dolomitterne og med alt hver dertil hører: Swimmingpool, gode værelser og gåafstand til den hyggelig Bussolengo by med marked, cafeer og butikker. Dolomitterne i baggrunden. Vejret var ikke altid i top, men en del solskinstimer blev det da til. Juniorhygge på torvet i Bussolengo. Stjernestøv Hekla var ikke det eneste stjernehold, der var i aktion i støvlelandet. Ukrainske Metalurg Donestk besøgte således Parma FC i en returkamp i UEFA-Cupens første runde. Parma sendte ukrainerne hjem med en sæk på 3-0, overværet af tilskuere. Blandt disse var også Heklas stjernespillere. Og mens vi er ved stjernerne, mødte Lilleput og Miniputterne også spillerne fra Serie A s Chievo-mandskab, som for tiden ligger nummer syv i ligaen. Foran hold som Udinese og Lazio. Chievo trænede på Veronella-banerne, som samtidig var spillested for Lilleput og Miniput i Limone Cup. Stjernedrys. Skønt. Miniput fik pokalen Andreas blev ikke kun Heklas, men hele turneringens topscorer med otte mål. Mellem sangene blev der på den lange bustur også tid til at lave en holdopstilling. Dramatik i drengekampe Kemien mellem de københavnske stenbrodrenge og de sønderjyske»bonderøve«brød flere gange frem i lys lue. Med mange frispark og røde kort til følge. Juniorer på pæn tredje plads Modstanderne var ikke af de nemmeste. For eksempel SUB Sønderborg som til daglig spiller i den nationale junior 1 division. Mixed-up lilleput Lilleputterne var ikke fuldtallige og måtte derfor få forstærkning fra pigerne Maja, Ditte og Laura samt en enkelt gang fra drengeholdet. tkj Se alle resultaterne på

5 5. november 2003 LOKAL INFORMATION 5 Nyt fra Københavns Kommune Skumringstime på biblioteket Mandag den 10. november klokken 19 vil der på over 1000 biblioteker i hele Norden blive læst op fra den samme tekst, nemlig indledningen til romanen»garman & Worse«af Alexander Kielland. For syvende år i træk holder de nordiske biblioteker fælles biblioteksuge en uge der sætter fokus på den mundtlige fortællekunst og de gode historier. Temaet i år er»havet og Norden«, og på Biblioteket Islands Brygge vil det være Jacob Pedersen, bosat på Bryggen, men som fra tid til anden sejler på et af De Syv Have, der tager del i dette nordiske kor af stemmer. Bibliotekerne på Amager og Christianshavn deltager alle i biblioteksugen, og et samlet program kan hentes på biblioteket. Afrikansk dans og musik Fredag den 7. november klokken 9.30 er der afrikansk dans og musik for de 2-3 årige, når musikpædagog Elisabeth Lange kommer på biblioteket og underholder. Tilmelding på tlf Arrangementet er et led i bibliotekernes musikuge, hvor hele programmet kan hentes på biblioteket. Sæt lys på de københavnske folkeskoler Mange forældre i Københavns Kommune skal inden længe træffe en meget vigtig beslutning: Hvilken skole skal vi vælge til vores barn? Blandt mange kvaliteter i den københavnske folkeskole skal nævnes: Igen i 2004 afsættes der mange penge til vedligeholdelse og istandsættelse af skolerne Der er rift om Københavns folkeskole blandt unge og veluddannede lærere Skolerne i Københavns Kommune ligger i front, når det gælder informationsteknologi Alle skoler laver udviklingsplaner for en fortsat kvalitetsudvikling Unge har i fremtidens samfund brug for sociale færdigheder, og dem kan de bedst tilegne sig i folkeskolen, hvor alle befolkningsgrupper mødes Eleverne stilles lige, uanset hvilken skole de går på, idet antallet af lærere på den enkelte skole er afhængig af behovene. På skoler med mange tosprogede elever er lærernormeringerne således bedre end på skoler med få tosprogede Forældrene har mulighed for medindflydelse via skolebestyrelser og klasseråd. Lige som sidste år opfordres folkeskolerne og de tilknyttede fritidsinstitutioner til at deltage i kampagnen: Sæt lys på de københavnske folkeskoler. Der bliver på flere skoler inviteret til åben skole på en af indskrivningsaftenerne, og opfordringen lyder endvidere på at lade skolen og institutionen være oplyst af fx levende lys, lyskæder, fakler eller lignende den pågældende aften. Projektet har dobbelt sigte. Det skal synliggøre den lokale folkeskole og samtidig være introduktion af skolen til nye elever og deres familier. Er du i tvivl om, hvorvidt der foregår noget på dit barns skole, så kontakt skolen for at få mere at vide. UDDANNELSES- OG UNGDOMSSFORVALTNINGEN Skal dit barn starte i børnehaveklasse eller 1. klasse i august 2004? Alle folkeskoler i Københavns Kommune kan garantere elever i børnehaveklasse og klasse plads i en fritidsinstitution, der er tilknyttet skolen. Plakat: I weekenden november afholdes der for 12. gang bogmesse i Forum. Så rammerne er de velkendte, når man skal besøge de mange forlagsstande eller møde sin yndlingsforfatter. Men indholdet er selvfølgelig helt nyt, og blandt de mange forfattere, der optræder live på messen, finder man store dele af den danske elite. Også flere af de stærke svenske krimiforfattere som Arne Dahl og Åke Edwardson stiller op, og blandt de stærke udenlandske navne er Alexander McCall Smith. Han har fået sit store gennembrud i år med to kriminalromaner, der foregår i Botswana i Afrika med privatdetektiven Mama Ramotswe som farverig hovedperson. Det samlede program for de tre messedage kan hentes på biblioteket. Ny hjemmeside I forrige avis skrev vi om Københavns bibliotekers nye hjemmeside, som gik i luften den 27. oktober. Desværre blev det en noget gumpetung start, for der har været og er stadig i skrivende stund store problemer med at få den til at fungere. Vi skal spare læserne for de lange forklaringer, men adressen er altså stadig At finde siderne med dit lokale bibliotek kan godt være lidt svært, men de findes yderst til højre i hovedmenuen under Om bibliotekerne, videre til Find dit bibliotek, videre til Islands Brygge. - Så er det tid til indskrivning Indskrivningen til børnehaveklasse og 1. klasse foregår på den lokale folkeskole alle hverdage fra den november 2003 mellem klokken 9.00 og I kan også få jeres børn indskrevet om aftenen mellem kl og på følgende dage: Mandag d. 10. november og onsdag d. 19. november. OBS: Dog skal forældre til børn, der skal indskrives i Alsgades Skole og Ny Carlsbergvejens Skole, først indskrive deres barn i uge 49 og 50. BORGERREPRÆSENTATIONEN Møder i Borgerrepræsentationen Torsdag den 13. november kl Torsdag den 27. november kl Dagsordnen kan fås på kommunens biblioteker, i Rådhusoplysningen ved Rådhusets hovedindgang, i Københavner Information på Rådhuspladsen og før møderne ved tilhørerpladserne. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Telefon Københavner Information Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Indmeldelse i fritidsinstitutionen sker på distriktsskolen samtidig med indskrivning til skole eller på pladsanvisningen på tlf eller Hvis I ønsker, at jeres barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, skal I fortælle dette ved indmeldelsen. Hvis I ikke har modtaget orienteringsmateriale om skolestart, kan I få det på distriktsskolen eller i Uddannelsesog Ungdomsforvaltningen på tlf Velkommen i den københavnske folkeskole Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Islands Brygge København S. Derudover kan dagsordnen ses på internetadressen: De samme steder kan der efter mødet fås en udskrift af beslutningsprotokollen. Overborgmesteren kan aflyse et ordinært møde, hvis der ikke er sager nok. Følg forhandlingerne fra Borgerrepræsentationens møder direkte på Søg job i Københavns Kommune:

6 6 TEMA: NJALSGADEKOMPLEKSET 5. november 2003 Fra rå lagerlokaler til moderne kontorer Njalsgadekomplekset består af mange bygninger. Nogle skal snart rives ned for at gøre plads til boliger på Ny Tøjhusgrunden. De fleste af os ser bygningerne hver dag, men de færreste ved, hvor meget der egentlig sker i de tidligere FDB-pakhuse i Njalsgade. Bag de tykke mure kan den nysgerrige blandt andet møde lyd-, lys- og pladestudier, kunstnere, reklamebureauer, gallerier, telemarketingselskaber, tv-produktionsselskaber og Københavns Kommunes lokale hjemmepleje-team. Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S forestår udlejningen af de mange erhvervskvadratmeter, som i de fleste tilfælde er blevet skræddersyet til den enkelte lejer. Udlejningschef Karsten Nygård forklarer, at denne form for udlejning er relativ unik i København. I dagbladet Børsen kunne man for nylig læse, at modernisering af bygninger og industriarealer re-development er en af de store trends på det internationale erhvervsejendomsmarked i øjeblikket. Og i en nylig rapport om bevarelse af havnens kulturværdier peger man ligeledes på, at lavbudget-udnyttelse af gamle industri- og lagerbygninger er en billig måde at bevare det gamle i en ny tid. Men det har faktisk eksisteret her på Bryggen i en årrække. Jeg tror, vi har været på forkant med udviklingen, siger Karsten Nygaard. Da Leif Olsen A/S overtog ejendommene i starten af 1990 erne, var man i tvivl om, hvem man skulle og kunne udleje til. Vi lavede en brainstorm og spurgte os selv:»hvem mangler lokaler?«, forklarer udlejningschef Karsten Nygaard til Bryggebladet. Leif Olsen A/S fik derefter kontakt til nogle pladeproducere og folk i tøjbranchen, der var interesserede i billige lokaler. Den kunstneriske»branche«er en anderledes branche. Men da vi først havde fået kontakt til nogle lejere, så bredte det sig ved mund til mund metoden, og lige De lave bygninger skal snart rives ned, og nye boliger opføres. pludselig havde vi mange potentielle lejere rendende, siger Karsten Nygaard. De rå pakhuse er eksempelvis lige noget for progressive tøjfirmaer. Lokalerne bruges dels til lager dels til såkaldte showrooms. I en tid hvor der er mange tomme erhvervslokaler i København, er det interessant, at det er forholdsvist nemt at udleje Njalsgadekomplekset. Faktisk er udlejningspriserne stigende, hvilket har betydet, at nogle af de virksomhedstyper som først kom hertil er ved at flytte videre blandt andet til Valby, hvor priserne er lave. FDB forlod husene i slutningen af 1960 erne, og på dette tidspunkt var det tanken, at Københavns Kommune skulle overtage det hele. Det blev dog kun til den nordlige ende ved det nuværende Fakta og biblioteket, blandt andet fordi der i slutningen af 1960 erne ikke var nogen prestige for kommunen i at købe flere bygninger end absolut nødvendigt på»lorteøen«. I de efterfølgende år fungerede de delvist tomme huse som lagerbygninger for en række større og mindre virksomheder blandt andet i bogbranchen, og det var først, da Leif Olsen overtog ejendommene i starten af 1990 erne, at der kom gang i den nuværende udvikling. Men udviklingen stopper ikke her. Dele af Njalsgadekomplekset skal snart rives ned for at gøre plads til byudviklingen på Ny Tøjhusgrunden. Karsten Nygaard forventer, at de første nedrivninger starter i begyndelsen af Til gengæld ligger nedrivningen af det blå pakhus og Super Brugsen 5-8 år ud i fremtiden. agn Bag de tykke mure i de bevaringsværdige pakhuse kan de kunstnere, reklamebureauer, gallerier, telemarketingselska lokale hjemmepleje-team.. Njalsgadekomplekset er et ekse ger rummer. De to flotte pakhuse skal ikke rives ned. Telemarketing, pladestudier og reklamebureauer Bryggebladet besøger Njalsgadekomplekset på en regnfuld og blæsende tirsdag. Her tager vi en rundtur med udlejningschef Karsten Nygaard fra Leif Olsen A/S. Vi mødes i den gamle varmecentral, der endnu fungerer som viceværtkontor. Denne skal dog sammen med en række af de ikke så arkitektonisk spændende bygninger snart rives ned for at gøre plads for byudviklingen på Ny Tøjhusgrunden. Telemarketing og tvproduktion Vi starter turen i den blå pakhusbygning, der ligger med ryggen ud mod Ny Tøjhus. På tredje sal besøger vi Nørklit Partners. Her er adskillige unge mennesker travlt beskæftiget på telefonen. Hvad der foregår, er svært at finde ud af, men det åbne kontorlokale domineres af et whiteboard, hvorpå der er skrevet en masse smarte salgsudtryk. Desværre har chefen for travlt til at kunne tale med os, så Bryggebladets udsendte må nøjes med synsindtrykket af en travl virksomhedskultur, der vist blandt andet sælger mødebooking samt telemarketingsundersøgelser og -salg. Der er knald på, og de fleste ansatte ligner unge studerende, der vil supplere SU en I samme bygning holder tv-produktionsselskabet Mastiff også Karsten Nygaard i et af de ubenyttede lagerrum. til. De står blandt andet bag programmer som Den Store Klassefest og Mit Sande Jeg. Anderledes kontorer Herefter går turen videre til et af de gamle, flotte pakhuse, der ikke skal rives ned. Karsten Nygaard viser først en tom stueetage frem, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan lokalerne så ud før. Man forstår godt, hvorfor lokalerne blev forladt af FDB. Med pallernes indtog er sådanne pakhuse ganske enkelt for små. Dernæst går vi et par etager op i ejendommen, hvor Københavns Kommunes hjemmepleje har til huse. Det er herfra at social- og sundhedsassistenterne kører ud til de plejekrævene borgere. Rummet er anderledes indbydende, men der er stadig noget råt og pakhus-agtigt over det. Der er lavet flere»nødløsninger«eksempelvis i forbindelse med installation af udsugning, som hænger tydeligt på væggene. Sådan ville det aldrig se ud i et nyopført kontorhus, men til gengæld passer det godt ind i disse omgivelser. Oven over hjemmeplejen ligger en af de tøjgrossister, der stadig findes i komplekset. Denne type virksomhed var nogle af de første til at rykke ind, men de er nu så småt begyndt at rykke videre, dels fordi man ikke vil blive Sådan ser et lagerrum ud efter modernisering. for satte, dels på grund af de stigende huslejepriser. Nick & Jay indspiller plader i Njalsgadekomplekset Længere oppe i bygningen ligger der en del lydstudier. Et af de ældste styres af Cutfather & Joe. På rundturen falder vi i snak med Mick alias Cutfather. Han har i mange år været et af de store producernavne i international pop og r&b og har blandt andet produceret plader for boybands som de internationalt kendte Blue og Westlife samt danske Nick og Jay. Så det er faktisk Micks skyld eller fortjeneste at bryggeboerne ind imellem ramler ind i en popstjerne, når vi handler ind i Brugsen. Da Blue var her sidst, gik det pludselig op for os, at der sad en stor gruppe teenagepiger nede i gården. De ville se stjernerne, og mens de ventede, lavede de blækregning, fortæller en grinende Mick. Cutfather & Joe var blandt de

7 5. november 2003 TEMA: NJALSGADEKOMPLEKSET Provokerende kunst Af Anna Luetic, praktikant på Bryggebladet 7 n nysgerrige blandt andet møde lyd-, lys- og pladestudier, ber, tv-produktionsselskaber og Københavns Kommunes mpel på hvilke muligheder gamle industri- og lagerbygnin- Galleri Nils Stærk i Njalsgadekomplekset udstiller for tiden værker af den amerikanske kunstner Kiki Seror, som er bosiddende i Amsterdam. Temaet er forholdet mellem sprog og dets udvikling indenfor chatrummets snævre rammer til en fysisk udtryksform i sig selv«, forklarer galleriets manager og udstillingsarrangør Jesper Jørgensen. Han fortæller, at kunstens fokus i de seneste par år har bevæget sig væk fra individet til at tage udgangspunkt i realitet og samfund. Derfor definerer galleriet sin kunsterstab som samtidsorienterede, og det er netop det, man hos Nils Stærk ønsker at repræsentere, fortæller Jesper Jørgensen. Vi har en åben indstilling til kunstneres visioner og blander os ikke gerne i deres opfattelse af moral. Et eksempel er kunstneren Bjarne Melgaard, hvis udtilling i Malmø blev politianmeldt for at indeholde stærkt pædofile budskbaer, fortæller Jesper Jørgensen. Vi havde ingen skrupler med at udstille Melgaards kunst, da det i vore øjne rykkede ved nogle opfattelser og samtidig provokerede, hvilket kunst gerne må gøre, konkluderer han, men fastslår dog også at provokation ikke er en forudsætning. Kiki Seror udstiller i alt tre værker, men spørgsmålet er, om både indhold og antallet er nok til, at man som tilskuer får mulighed for at danne sig et indtryk af budskabet. Fra Kiki Serors udstilling. på rundtur i Njalsgadekomplekset første, der flyttede ind i Njalsgadekomplekset. Det er helt utroligt, hvad der er sket med pakhusene. Da vi var her første gang sammen med Karsten Nygaard i 1995, troede vi dårligt på, at det kunne blive til noget. Men det kunne det, og vi er her endnu, siger Mick. De har ofret betydelige midler på at lydisolere rummene. I de Der er stress på hos Nørklit Partners. første år måtte man nemlig nogle gange stoppe indspilningerne, når Bus 12 kørte gennem Njalsgade. Men det er en pris, som de har været villige til at betale for at få nogle anderledes lokaler Lokalerne sender nogle gode signaler. Det ligner ikke et forsikringsselskab, men er derimod lidt New Yorker-agtigt, siger Mick, og henviser desuden til, at den centrale placering tæt på centrum, lufthavn og SAS-hotellet er vigtig, når man har et gennemtræk af mange internationale musikere.. Synergieffekter På syvende sal ligger reklamebureauet Unplugged, der flyttede ind i Man træder direkte ind i det åbne kontor fra den 100 år gamle vareelevator. Det synes vores kunder også godt om. Vi flyttede herud fra Frederiksberg, fordi det var nogle spændende og anderledes lokaler til en rimelig kvadratmeterpris. Dertil kommer, at der er gode parkeringsforhold for vores kunder, siger direktør Jens Mark. Unplugged har mange store firmaer i kundekredsen herunder Sadolin, Q8, Coca Cola, Nesa og Canon. I det andet store pakhus indrettes den øverste etage til firmaet Nickname, der blandt andet sælger tax-free emballage. Det er en af de større istandsættelser, hvor Erik Buch sælger blomster fra Njalsgadekomplekset. der skydes flere millioner i projektet. Håndværkerne var ved at lægge sidste hånd på lokalerne, da Bryggebladet var på besøg. Kommunen har givet tilladelse til at lave større vinduer i den bevaringsværdige bygning, og man får et kontorrum i to etager med en gennemgående gangbro. I dette pakhus finder man også et par gallerier blandt andet Galleri Nils Stærk. Vi er flere gallerier herude, hvilket giver en synergieffekt. Da vi flyttede herud, var Islands Brygge det rigtige, rå sted, som man kan sammenligne med tilsvarende områder i New York og London, forklarer Nils Stærk, hvis kundekreds primært er international. Nils Stærk er dog også opmærksom på, at området på et tidspunkt kan blive for kedeligt og sat, og så er han klar til at rykke videre til et andet nedslidt sted, der kan»upgrades«på den rigtige måde. I samme bygning finder man også Sweet Silence Studios, der ejes af producer Flemming Rasmussen, som tidligere har samarbejdet med Metallica. Bryggebladets rundtur med Karsten Nygaard slutter hos blomsterhandler Erik Buch. Han sælger eksklusive blomsterarrangementer til firmaer, kongehuset, store bryllupper og lignende, men det er også muligt at komme ind fra gaden og købe blomster. agn Flemming Rasmussen fra Sweet Silence Studios.

8 8 KIRKE 5. november 2003 GUDSTJENESTER Sø. 9/ Bjarne Fabritius Petersen Tir. 11/ Hans Anker Jørgensen Temagudstjeneste Sø. 16/ Bjarne Fabritius Petersen Hans Anker Jørgensen sidste søndag i kirkeåret Bjarne Fabritius Petersen advent Hans Anker Jørgensen Bjarne Fabritius Petersen familiegudstjeneste juletræsfest Bjarne Fabritius Petersen Hans Anker Jørgensen juleaften KONCERTER Tirsag den 9. december kl Händels MESSIAS. Entré 100/50 kr. Forsalg begynder nu. Kirkebil Gangbesværede kan få kørelejlighed til alle arrangementer i kirken. Henvendelse i kontorets åbningstid på tlf Kingos salmer lever i bedste velgående og synges i dag både i og uden for kirken. I den nye salmebog, som blev taget i brug pinsedag i år, er en række af Kingos salmer blevet trykt i en mere oprindelig version end tidligere, så hans kropsnære sprog og lidenskabelige teologiske anliggende kommer bedre til udtryk. Det kan opleves ved gudstjenesten og det efterfølgende møde den 12. november, hvor biskop Erik Norman Svendsen er på besøg. Han har skrevet flere bøger om Kingo og var desuden formand for den salmebogskommission, der udarbejdede den nye salmebog. Et omtumlet liv HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S I år er det 300 år siden Kingo døde Kirken sætter fokus på Kingo den 11. og 12. november Thomas Hansen Kingo blev født d. 15. december 1634 i Slangerup, voksede op under trange kår, og blev efter kun tre års studier teologisk student ved Københavns Universitet i I 1677 blev han udnævnt til biskop over Fyens Stift af kong Christian V, der betragtede ham som dansk nationalskjald og forkynder af kristendommen i enevældens lys. I 1674 og -81 udgiver Kingo sine første samlinger af salmer, og det resulterer i at Kingos første salmebog, udgivet på foranledning af kongen, udkom i Den blev straks forkastet af samme konge, og rygtet siger det var fordi Kingo havde omskrevet salmerne så alt faldt i hans egen smag. I 1699 udkommer så Den Forordnede Ny Kirke-Psalme- Bog (Kingos Salmebog) med 86 af Kingos egne salmer. Kingo blev udskrevet af den autoriserede salmebog i 1789 og fik først rigtig betydning igen som salmedigter da Grundtvig i 1855 omskrev Kingo, så han matchede Grundtvigs egen teologi tankevækkende nok. vg/hr 11. november kl : Jan Aage Rasmussen: Den danske salme fra Kingo til Gustava Brandt. En rejse gennem salmens gnerelle metaforiske landkab, dens rums-, tids- og personbestemmelser. Der vil blive gjort holdt ved nogle af foredragsholderens yndlingssalmer, men også ved nogle af de salmer, der repræsenterer det modsatte! Endvidere vil salmens fællesskabsskabende kraft blive berørt her skal der måske synges en smule. Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved sogne- og studenterpræst Hans Anker Jørgensen Arrangementerne tirsdag aften og onsdag eftermiddag er for alle, der har tid og lyst til at deltage. Der er gratis adgang. Kirkens Kontor Kordegn Helen K. Riis (hkr), Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl Lørd. lukket. Sognepræst K/B Bjarne Fabritius Petersen (bfp) Snorresgade 9, 2300 Kbh. S tlf Træffes i præsteboligen mandag kl , tirsdag, onsdag, torsdag kl Sogne- og studenterpræst Hans Anker Jørgensen (haj) Snorresgade 9 Træffes bedst: Tirsdag kl og fredag kl i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,1. Tlf Onsdag og torsdag kl på Universitetet, Njalsgade 80, Tlf og i øvrigt efter aftale. Kirketjener Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen, (bbm) Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf ikke mandag. Menighedsrådets formand Søren Roed Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby Tlf Hjemmeside Kirkens hjemmeside kan ses på BRYGGEKRYDS Bryggen-på-kryds-og-tværs indleveres til Bryggebladet indtil kl.12 lørdagen før næste udgivelse. Skriv navn, gade & nr. i marginen! Vinder af nr. 16/03: Gunnar Larsen, Gunløgsgade 5, 2. tv. Vinderen indløser et gavekort på 100 kr. i Holte Vinlager, Islands Brygge 25

9 5. november 2003 NYE BUTIKKER 9 Snup en pølse i farten Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 tlf døgnvagt Det går rigtigt godt. Jeg har mange kunder, særligt studerende fra universitetet, siger Lene Kjær Weng, der har åbnet en pølsevogn på pladsen ved Islands Brygges metrostation. Selvom vognen lige er åbnet, sælger hun allerede flere hundrede pølser om dagen. Særligt populært er åbningstilbuddet på billige franske hotdogs. Lene er oprindeligt uddannet butiksslagter, men har de seneste Den lille bygning for enden af Havneparken ved Langebro, der tidligere har huset sand- og grusforhandler A/S Carl Nielsen, designeren Bitte Kaj Rand og reklamebureauet Milvang, kommer fremover til at huse ejendomsudviklingsvirksomheden Wind & Mølhave. Køberen er altså ikke Sejl & Spis ApS, som det ellers blev oplyst i det seneste nummer af Bryggebladet. Vi skal selv bruge første sal til vores kontor, siger Allan Wind fra Wind & Mølhave til Bryggebladet, men stuen bliver udlejet til restauration. Vi regner med at være på plads i de nye omgivelser i begyndelsen af marts måned. Sejl & Spis sprang fra købet af ejendommen på grund af tvivl omkring Bryggens udvikling. Vi var lidt usikre på, om vi kunne forrente investeringen, siger Lars Hyllested fra Sejl & Spis. Det kan vel være, at Bryggen om to eller tre år virkelig er stedet at være. Men lige her og nu er man meget afhængig af badegæsterne ved havnen, og det er noget fjorten dage med dårligt vejr kan ødelægge. ljg halvandet år søgt om at blive pølsemand. Som rigtig bryggebo (siden 1974) takkede hun nej til tre andre stadepladser, før hun blev tilbudt den nye plads ved den lokale station. Det er rart at kunne arbejde tæt på hjemmet, og med den nye station mener jeg sagtens, at der er plads til to pølsevogne på Bryggen, forklarer Lene, der har fået gode råd af den»gamle«pølsemand ved apoteket. Ejendomsudviklere ved havnen Tømrer & Snedkerfirmaet ApS Christian Meyer Tømrer- og snedkerarbejde samt maskinsnedkeri Lindgrens Allé 20A 2300 Kbh. S & Mobil Medlem af Københavns Snedkerlaug FROKOSTTILBUD tirs.-fre. kl stk. blandet sushi 50,- kr. Øvrige åbningstider: tirs.-søn. kl Thorshavnsgade 16 Tlf Pølsevognen har indtil videre åben i dagtimerne fra , og den er et besøg værd. Bryggebladets udsendte nød en ristet hotdog, som var tilpas lækker og fedtet. agn Arkivfoto DROP INN NOVEMBER DECEMBER Ons Anyone for Blues Tor Frame (E) Fre Absolut Girls (E) Lør Naughty Nipples (E) Søn Lukket arrangement Man Billy Cross, Mik Schack, Flemming Ostermann Tir Too Bad Jim Ons Rotation Tor Home at Seven (E) Fre Roy Richards and Friends (E) Lør Piil (E) Søn Jakob Dekco & Venner Man Vicky Singh Band Tir Mike Gator Ons Larry Garner (USA) (E) Tor R.J. Mischo med Nande & The Big Difference (E) Fre Midnight Blues (E) Lør Instant Coma (E) Søn Malcolm Lay Man Colin Wilkinson Trio Tir Jakob Rønne Band Ons Cover Up Tor Hooked on Blues (E) Fre Louise Brüel, Jørgen Lang, Mika Vandborg, Jens Simonsen, Kenneth Spenner (E) Lør The Clowns (E) Søn th Heaven feat.: Deborah Herbert Se også vores musikprogram på DROP INN Kompagnistræde 34 Tlf

10 10 FAGREGISTER 5. november 2003 Akupunktur Jordemoder & akupunktør Helle Ella Nielsen Egilsgade 26, kld Antikviteter Antikkram Leifsgade Tirs. til fre.13-18, lør Jantik.dk Indbo og gamle møbler købes. Tlf Therese s Bod Gunløgsgade tors.- fre Apotek Islands Brygges Apotek Islands Brygge mandag - fredag: lørdag: Bager Brdr. Sørensens Eftf. Egilsgade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade Bank Amagerbanken Islands Brygge Danske Bank Njalsgade Bank (fortsat) Forstædernes Bank A/S Amagerbrogade København S Begravelse Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge Blomster Blomstercirklen Leifsgade Isblomsten Isafjordsgade Malou Blomster Thorshavnsgade Boghandel Bryggens Bog- og Papirhandel Islands Brygge fax: Børnetøj Marcus & Emilie Leifsgade 6, kld Café Soffi s Kælder/Butik Vestmannagade 4, kld Computer Have s TV- PC-Service Egilsgade & Cykler Bryggens Cykler Gunløgsgade Dametøj Marcus & Emilie Leifsgade 6, kld Dyrlæge Bryggens Dyreklinik Egilsgade Ejendomsmægler Realmæglerne Korsmann H.C. Andersens Blvd. 42 v/ Langebro Ejendomsselskab Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Udlejning: Administration: Bolux A/S Vester Voldgade København V Tlf (kl.10-14) Fax Elektriker Kilting EL-køb Isafjordsgade Farvehandel O. Nørbys Eftf. Isafjordsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv Foto Njal Foto Video Njalsgade Frisørsalon Eminentia Egilsgade Frisørsalon (fortsat) Force Q frisør & skønhedspleje Reykjaviksgade 5, kld. tv Klip 2000 Islands Brygge 1 B Raah v/ Dan Bro Islands Brygge 25 tlf Salon Jette Njalsgade 1, kld Universe Reykjaviksgade Fysioterapeut CopenFysioterapi Gunløgsgade 11, kld Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Glarmester Dansk Glas A/S Artillerivej Grønthandler Frugtkælderen Isafjordsgade Gulvservice A-Z Gulve Gunløgsgade 35, kld Hjemmesider Sammestreg v. Orla Nielsen Gunløgsgade Kiropraktor Bryggens Kiropraktiske Klinik Kigkurren 6-8C Kopiering RIAkopi Njalsgade Købmand Holte Vinlager ved Per Toft Islands Brygge Massør Nick Schmidt. Lægeex. massør og idrætsinstruktør Thorshavnsgade fax: SlowMotion v/ Kirsten Swartz Klinik for Helse- og Sportsmassage Isafjordsgade 5, st. th Renseri Marcus & Emilie Leifsgade 6, kld Restaurant Brasserie PREGO Islands Brygge Seniorråd Vestamager Seniorråd Njalsgade 13,1. vær København S telefonsvarer hele døgnet internet: Skønhedsklinik Maria Isabell Amagerbrogade Skønhedsklinik (fortsat) Skønhedsklinik Makeup & Art v/sabiel Ritchardson Gunløgsgade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Islands Brygge Systue Shhhy vi sy r også efter mål Thorshavnsgade Take Away Il pane di mauro italiensk bageri og café Islands Brygge Sushiya Thorshavnsgade TO TRIN OP Isafjordsgade fax: Tandlæge Bryggens Tandklinik Islands Brygge Lars Nielsen Islands Brygge TV-service Have s TV- PC-Service & Vinduespolering Aage s Vinduespolering Mobil: VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Optagelse i Fagregisteret: 300 kr. for ti udgivelser (tre tekstlinier). Ekstra linier: 60 kr. per linie. Priserne er eksklusiv moms. UDEBLIVER BRYGGEBLADET Kontakt os på telefon eller ALLE BRYGGENS SPISESTEDER KOMBINERET VASKEMASKINE / TØRRETUMBLER SÆLGES. Model: Blomberg WTA 3920, topbetjent. Mål: 89 x 45 x 62 cm. Maskinen er aldrig brugt. Garanti udløber Pris 4995 kr. Telefon: BILNØGLE FUNDET foran Beboerhjørnet, Leifsgade 7. Henv. i Beboerhjørnet OPSLAGSTAVLEN GRATIS dog ikke boligannoncer Max. 25 ord kun for private bryggeboere. Afleveres senest fredag før udgivelsen (mail eller post). Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i annoncerne. Boligannoncer: Både køb, salg og bytte af lejligheder. Pris per boligannonce: 20,- (vedl. i frimærker). Snedker- & Tømrermester CLAUS P. ANDERSEN APS ALT snedker- og tømrer -arbejde udføres Totalentrepriser Ombygninger Reparationer Tagarbejde Vinduesudskiftninger Køkkener Tlf CAFE ISBJØRNEN Caféen med de billige priser Hver TORSDAG og LØRDAG hele dagen: TO STORE FADØL 30 kr. Reykjaviksgade 1 tlf

11 5. november 2003 NAVNE 11»Jan Svend er død «Christianshavneren bliver 20 år Lokalavisen Christianshavneren fylder 20 år her i november. At have klaret skærene i 20 år som aldeles frivillig og ustøttet lokalavis er en utrolig bedrift. Kom og giv de gæve frivillige en hånd ved jubilæumsreceptionen onsdag den 12. november klokken i Christianshavns Beboerhus. Tirsdag den 28. oktober sagde Bryggen farvel til Jan Svend Christiansen, også kendt som Jan Svend Danmark. For de mange, som var mødt op i kirken, var det et svært farvel. Fordi Jan Svend, der næsten altid var i godt humør og oftest i snak med en ven eller en forbipasserende, nu er borte. Der er et tomrum i bybilledet. Jan døde i en alt for tidlig alder af 58 år. ljg Ny filialchef Den mangeårige filialchef i Amagerbankens Islands Brygge afdeling, Sven Kragerup, går på pension efter mere end 44 år i banken. Han afløses af Carsten Ardilsø, som har været tilknyttet bankens Kastrup afdeling i de sidste to år. ljg

12 Leifsgade Kbh. S indtal besked Kinky* Copenhagen I den forgangne weekend løb Kinky Copenhagen, en erotisk festival, af stabelen. Et forsøg på at samle de forskellige aspekter af sexlivet under ét tag. Arrangementet afholdtes i de gamle kornsiloer yderst på Islands Brygge, et nyt eventsted i København.»Du kan bare lade som om, du er gået forkert«, stod der i annoncen, og»kom som du er gå hjem som en anden«. Nu var der ingen grund til at lade som om, man var gået forkert med et presseskilt om halsen, og det var såmænd den samme gamle reporter fra»den lokale sprøjte«, der forlod arrangementet. Karakteristikken givet af den venlige unge dame i indgangen. Nu kan der jo godt dukke nogle billeder op på den indre nethinde i forbindelse med sådan et arrangement. Røde ører og krummen tæer. Halvnøgne værtinder med store fortrin og en lydside hentet fra et cykelværksted, hvor man er i gang med at håndpumpe ti slanger på én gang. Det var gudskelov ikke sådan. Hele arrangementet bar præg af, at folk virkeligt mente det, og der var ikke spor forstillelse over det. Det virkede ikke spor kunstigt. Nærmest ligesom at gå til bilmesse i Bellacenteret. Nu var det ikke ligefrem foreningen til missionærstillingens fremme, der stod som arrangør. Der var godt nok temmelig meget læder og vinyl. Noget for enhver smag og lidt til. Hvis man havde lyst til at gå som en anden, var der her rig mulighed for det. Stande med alt til sexlivet tilhørende. Selv hvis man skulle få lyst til at udskifte kronhjorten og skovsøen over sofaen med et nydeligt håndmalet billede af en bagbunden, nøgen dame, så kunne det også lade sig gøre. Den erotiske skriftestol.»her kan du anonymt bekende dine mest intime fantasier og oplevelser«, var et af tilbuddene. Workshops, shows, foredrag og filmfremvisninger var andre tilbud. Et af de mere kinky:«voksne der leger baby eller bruger ble for sjov«. Bliv selv inspireret på Undertegnede kunne nogle gange føle sig tilbage til tiden, hvor man fik en femmer søndag eftermiddag og blev sendt i det mystiske hus i Tivoli. Op og ned ad trapper, hen ad lange gange og starte forfra igen. Let undrende. Det samme her, lange fabriksgange, flere etager, rå omgivelser. Filmrum: Nonchalant yngre herre kun iført Levis bukser og trendy skægstubbe får poleret kronjuvelerne af yngre dame iført badehåndklæde i omgivelser, der stærkt minder om toilettet på et autoværksted. Undervognsbehandlingen afsluttes midt i behandlingen, da herren endnu mere nonchalant lyner op og går. Og? Længere fremme viser en monitor den korrekte brug af et massageapparat, situations- og naturtro. har nu skiftet navn til Navnet er nemmere at huske og betyder sjæl og det har vi jo masser af. Stadig samme ejer, samme dejlige personale og selvfølgelig stadig»byens bedste brunch«ifølge AOK. Desuden har vi fået morgenkomplet mandag til fredag fra kl kr. 45,- og nyt lækkert efterårsmenukort. Vi glæder os til at se dig. Isafjordsgade 7 Bordbestilling Her er en vaskeægte infantilist, en voksen der leger baby for sjov. Så skulle den mis vist være barberet. På den store scene: undervisning i brug af pisk with feelings, mange deltagere. En lille snak med en sexolog, der hævder, at ændrede kønsrollemønstre skaber ændret sexualitet. Hvis arrangørernes hovedformål har været at belyse kinky seksualitet, må man sige, at de er sluppet meget godt fra det. Netop fordi det ikke virker iscenesat, kunstigt og alt for kommercielt. ANTIKKRAM Køb/salg af porcelæn: Musselmalet Saxisk Blomst Mågestel Erantis Blå Blomst Empire Leifsgade København S Tlf Åbningstider: tirsdag til fredag (1/5-30/9 lukket fredag) lørdag ET BESØG VÆRD Det er netop, hvad det giver sig ud for at være. Et lille notabene kunne være, at det virker lidt for alvorligt. Mere humor please! bak * Kinky om person: Sær, med sære ideer, speciel. Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug La Repubblica Ska det være italiensk? kom ned og få et menukort / forslag! Bryggens bedste Tiramisú Catering op til 300 personer. Åbningstider: alle ugens dage Egilsgade 22 kld. tv. Tlf

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03 18. juni 2003 11. årgang nr. 11 sankthans Mandag d. 23. juni i Havneparken ved kulturhuset for alle hekse, troldmænd og rollinger. Velkommen til en dejlig sommeraften ved vandet! I tilfælde af regn trækker

Læs mere

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag 17. januar 2001 9.årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Jeg elsker Bryggens mangfoldighed

Jeg elsker Bryggens mangfoldighed 20. oktober 2004 12. årgang nr. 17 Jeg elsker Bryggens mangfoldighed Bryggebladet har mødt»kongekabale«- instruktør Nikolaj Arcel til en snak om Bryggen og film. Nikolaj Arcel er manden bag den politiske

Læs mere

Side 4-5. Tandlægerne på Bryggen. Stephen Ambrosius. Lars Nielsen. med kirsebærsovs. Vi modtager selskaber op til 90 personer

Side 4-5. Tandlægerne på Bryggen. Stephen Ambrosius. Lars Nielsen. med kirsebærsovs. Vi modtager selskaber op til 90 personer 17. november 2004 12. årgang nr. 19 Bryggen til valg Side 4-5 Mikkel Kessler WBA-verdensmester. Side 13 Som barn Som voksen Benny Olund udgiver erindringsbog om Bryggen. Side 15 Bryggens hastige udvikling

Læs mere

Støtte til Bryggens miljøarbejde

Støtte til Bryggens miljøarbejde 18. december 2002 10. årgang nr. 20 Støtte til Bryggens miljøarbejde Miljø- og Forsyningsudvalget i Københavns Kommune har tildelt Agenda 21-gruppen på Islands Brygge i alt 100.000 kroner. Pengene skal

Læs mere

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen?

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen? 26. januar 2005 13. årgang nr. 1 Mød Viggo og Bob. Portræt side 14 Bryggens nye ældreråd på plads. Nyheder side 9 Det vigtigste er vel at få regeringen væltet. Hele regeringen. Lis, Gunløgsgade. Sundhedsvæsenet.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle, mener de nye forpagtere i den udliciterede kulturhus-cafe.

Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle, mener de nye forpagtere i den udliciterede kulturhus-cafe. 9. februar 2005 13. årgang nr. 2 Cykelbro til Fisketorvet i 2006. Side 3 1/2 mio. på 14 måneder. Lejlighedspriserne stiger. Side 4 Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle,

Læs mere

Ring på. Læs Side 4. dagsordenen torsdag aften. Illustration: Københavns Kommune. udgangspunkt en linjeføring

Ring på. Læs Side 4. dagsordenen torsdag aften. Illustration: Københavns Kommune. udgangspunkt en linjeføring Bycykler igen Først skulle bycyklerne sløjfes i 2013. Nu er kommunen vendt halvvejs på en tallerken og gået med til et reduceret projekt. Der er tale om et pendlerprojekt. Læs Side 4, 5 og 12 Ring på Bryggeboerne

Læs mere

Bølgen LÆS SIDE 3. Grillsæsonen er startet:

Bølgen LÆS SIDE 3. Grillsæsonen er startet: Bryan fra Bryggen Bølgen Popstjernen Bryan Rice er bryggebo af hjertet. Han har netop udgivet titelsangen til U-21 EM. Bryggebladets skribent fik en snak med ham om udfordringen med at skelne mellem Brian

Læs mere

Det danske Motown ligger på Bryggen

Det danske Motown ligger på Bryggen 20. februar 2002 10. årgang nr. 3 Det danske Motown ligger på Bryggen Njalsgade-komplekset er en markant plet på enhver musikers danmarkskort. Små og store musikselskaber har skabt et livligt og kreativt

Læs mere

Debat. Vi får temmelig mange læserbreve og indlæg fra offentlige instanser. Nogle af dem er sjove, andre er kedelige, men vi elsker det!

Debat. Vi får temmelig mange læserbreve og indlæg fra offentlige instanser. Nogle af dem er sjove, andre er kedelige, men vi elsker det! Butiksliv Trods usikkerheden om fremtiden, satser en del iværksættere på nye ideer og koncepter. Debat Vi får temmelig mange læserbreve og indlæg fra offentlige instanser. Nogle af dem er sjove, andre

Læs mere

* Tvivl om Metroens sikkerhed. Den faktiske på 0 kroner. udvikling/status i skrivende stund 2002

* Tvivl om Metroens sikkerhed. Den faktiske på 0 kroner. udvikling/status i skrivende stund 2002 18. september 2002 10. årgang nr. 14 Metro i rødt? På trods af at selskabet bag Metroen skruer charmen på over for pressen inden åbningen den 19. oktober, er der megen tvivl om virksomhedens økonomiske

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de billige priser

CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de billige priser Job med tilskud Fuldtidsarbejde på dagpengesats: Er det et job eller et aktiveringsprojekt? Næsten alle er enige: Det er godt at få arbejdsløse i gang. Men tager de aktiverede arbejdspladser fra andre?

Læs mere

SIDE 4-5 I ANDEN SEKTION

SIDE 4-5 I ANDEN SEKTION Hurlumhej TV2 skyder ny omgang Allstars i gang, og vi konkurrerer med de kulørte blade i en reportage fra Kulturhuset. Der var pressemøde, hvor syv stjerner kiggede forbi. Hestens bedste ven Træer er det

Læs mere

Gratis fest for Havneparken. Bagsiden Kongelige Teater-hjelme på Bryggen. Side 6-7

Gratis fest for Havneparken. Bagsiden Kongelige Teater-hjelme på Bryggen. Side 6-7 7. april 2004 12. årgang nr. 6 Mads Vinding og H.C. Andersen. Side 8 Gratis fest for Havneparken. Bagsiden Kongelige Teater-hjelme på Bryggen. Side 6-7 Sponsorsalgsfirmaet Netsponsorat.dk har ikke afleveret

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

lars løkke vil have skovlen under Fælleden

lars løkke vil have skovlen under Fælleden ninjaer om natten en TV-station sætter i næste uge en forhindringsbane op i Havneparken. der skal nogle programmer i kassen. Ikke alle bryggeboere er begejstrede for projektet. Kongen af Haraldsborg Peter

Læs mere

»Man kan ikke lukke alle erhverv fordi man laver en ny vej«

»Man kan ikke lukke alle erhverv fordi man laver en ny vej« Arbejdsløshed De fleste bryggeboer er i job. Procentvis ligger vi over gennemsnittet. Ikke desto mindre er der nogle af os, der har svært ved at finde fodfæste på jobmarkedet. Vi har talt med Rebound Management,

Læs mere

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand 2000BRYGGEBLADET 15. november 8.årgang nr. 19 Ny uro om Ejendomsselskabet Norden Ejendomsselskabet jeudan vil bruge købet af stor aktiepost i Norden til at gennemtvinge en fusion. Erhvervsadvokat kalder

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

Trafikforbedringer. Kom ind og kig! Vi har vinen til sommerens hyggestunder Spændende spiritus til de listige drinks. Stort udvalg i spændende øl

Trafikforbedringer. Kom ind og kig! Vi har vinen til sommerens hyggestunder Spændende spiritus til de listige drinks. Stort udvalg i spændende øl VIDSTE DU AT BRYGGEBLADETS LEGENDARISKE OPEN I PETANQUE-POKAL KAN STÅ PÅ DIN POKALHYLDE HELT FREM TIL SOMMEREN 2008? Sådan får du dit navn indgraveret 2. sektion side 12 Sommeroplevelser Bryggen Open i

Læs mere

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder.

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder. 8. maj 2002 10. årgang nr. 8 Havnebadeanstalt på Bryggen Politikerne er ved at vedtage en placering af den første københavnske badeanstalt siden 1950 erne. De første skitser er netop offentliggjort. Badeanstalten

Læs mere

Hvad mener du om fremtidens Bryggen? Hvor skal vi nedlægge p-pladser?

Hvad mener du om fremtidens Bryggen? Hvor skal vi nedlægge p-pladser? 22. november 2006 14. årgang nr. 18 Hvad mener du om fremtidens Bryggen? Hvor skal vi nedlægge p-pladser? Hvad skal de erstattes af? Indtrykket fra sidste uges møde om Bryggens byrum er klart: Kommunen

Læs mere