Doro PhoneEasy 615. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Doro PhoneEasy 615. Dansk"

Transkript

1 Doro PhoneEasy 615 Dansk

2 A B C ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO PQRS TUV 0 WXYZ

3 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. Telefonsvarer 6. Lydløs / Indtastningsmetode 7. Mikrofon 8. SMS-genvej 9. Piletaster 10. Afslut opkald/tænd/sluk 11. Højre funktionstast 12. Kamera-genvej 13. Eksternt display 14. LED-lampe (rød=lavt batteriniveau/oplader, grøn=ny meddelelse/ubesvaret opkald) 15. Blitz 16. Nødtast 17. Lydstyrkeregulering 18. Batteridæksel 19. Højttaler 20. Stik til headset 21. Stik til oplader 22. Kameralinse 23. Strop 24. Ladestander 24

4 Indhold Installation... 1 Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri... 1 Opladning... 2 Symboler... 2 Hjælpefunktioner... 2 Telefonindikatorer... 3 Eksternt display... 3 Displaystatussymboler... 3 Primære symboler på displayet... 4 Betjening... 5 Aktivering af telefonen... 5 Foretage et opkald... 6 Foretagelse af opkald fra telefonbogen... 6 Besvare et opkald... 6 Lydstyrkeregulering... 7 Tekstindtastning... 7 Opkaldsmuligheder... 8 Banke på... 9 Opkaldsoplysninger... 9 Hurtigopkald... 9 Lydløs... 9 Headset...10 Nødopkald...10 Nødtast...10 Telefonbog...12 Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen...12 Oprettelse af en ICE-nødpost...12 Administration af kontaktpersoner i telefonbogen...13 ICE (i nødsituationer)...14 Beskeder...15 Oprettelse og afsendelse af SMS...15 Oprettelse og afsendelse af talebeskeder...16 Oprettelse og afsendelse af MMS...16 Indbakke, Sendt, Udbakke...18 Opkaldslog...19 Læsning og opkald...19

5 Kamera (tag billeder)...20 Kamerafunktioner...20 Billedfremviser...21 Billedfremviser, valgmuligheder...21 Slut telefonen til en computer...22 Træk og slip indhold mellem telefonen og en computer...23 Sikker frakobling af USB-kablet...23 Indstillinger...23 Generelt...23 Lyd...27 Display...29 Opkald...31 Beskeder...36 Kamera...39 Nødopkald...40 Tilslutninger...42 Sikkerhed...44 Filstyring...47 Yderligere funktioner...49 Alarm...49 Planlægger...49 Lommeregner...50 FM Radio...51 Instruktioner til FJERNBRUGEREN...53 Fejlfinding...57 Sikkerhedsanvisninger...59 Netværksservice og omkostninger...59 Brugermiljø...59 Medicinske enheder...59 Områder med risiko for eksplosion...60 Beskyt hørelsen...60 Nødopkald...61 Køretøjer...61 Pleje og vedligeholdelse...61 Garanti...62 Specifikationer...62 Høreapparater...62 Specific Absorption Rate (SAR)...62

6 Overensstemmelseserklæring...63

7 VIGTIGT Dansk Installation Sluk for telefonen og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet af. Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri Holderen til SIM-kortet og hukommelseskortet sidder i batterirummet Tag batteridækslet af, og fjern batteriet, hvis det allerede er sat i. 2. Isæt SIM-kortet ved forsigtigt at skubbe det ind i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender nedad. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet. 3. Valgfrit: Isæt hukommelseskortet i kortpladsen under holderen til SIM-kortet. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender opad, og skub så kortet ind, indtil du hører et klik. Pas på, at du ikke ridser eller bøjer kontaktfladerne på kortet. For at fjerne eller udskifte kortet skal du trykke på det, indtil du hører et klik, hvorefter kortet kan trækkes ud. 4. Isæt batteriet ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. Sæt batteridækslet på igen. VIGTIGT Brug kun kompatible hukommelseskort med denne enhed. Kompatibel korttype: microsd, microsdhc. Anvendes der kort, der ikke er kompatible, kan kortet og enheden tage skade, og data på kortet kan gå tabt. Hukommelseskort sælges separat. 1

8 FORSIGTIG Dansk Opladning Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt og vil muligvis ugyldiggøre telefonens typegodkendelse og garanti. Når batteriet er ved at være afladt, vises, og der afgives et advarselssignal. Oplad batteriet ved at slutte netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren y. vises kortvarigt, når opladeren sluttes til telefonen, og vises, når den frakobles. Indikatoren for batteriniveau bevæger sig, når telefonen oplades. Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet helt. vises på displayet, når opladningen er fuldført. Hvis telefonen er slukket, mens opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau på displayet. Bemærk! LCD-baglys slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde displayet. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at taletiden og standbytiden normalt bliver mindre ved regelmæssig brug. Spar på energien Når du har opladet batteriet fuldstændigt og frakoblet opladeren fra enheden, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten. Symboler Hjælpefunktioner Nedenstående symboler marker oplysninger i manualen om hjælpefunktioner til: Syn Hørelse Håndtering Sikkerhed 2

9 Telefonindikatorer LED-lampen på telefonen vil: Dansk blinke grønt, når du har modtaget en ny besked eller et ubesvaret opkald. Når du har læst den nye besked/set det ubesvarede opkald, holder den op med at blinke. blinke rødt, når batteriet næsten er helt afladet og under opladning. Eksternt display Det eksterne display viser klokkeslættet, forskellige statusindikatorer og beskeder om indgående opkald og hændelser. Se Primære symboler på displayet, s. 4 for at læse en beskrivelse af symbolerne. Det eksterne display kan kun vise tegn i sort/hvid. Lyset i det eksterne display slukker efter nogen tid. Hold en af sidetasterne +/ nede for at tænde det igen. Displaystatussymboler Netværkssignalstyrke stærk. Jo højere bjælken er, desto stærkere er signalet. Kun ringetone Netværkssignalstyrke utilstrækkelig 3G-dækning Ringetone + vibrator 5 Ulæst besked i Indbakke Kun vibrator Lydløs Roaming (i andet netværk) Bluetooth aktiv, synlig for andre Bluetooth aktiv, ikke synlig for andre Bluetooth tilsluttet Ubesvaret opkald. Viderestilling er aktiveret Besked modtaget på telefonsvarer Alarm aktiv Batteriniveau Headset tilsluttet 3

10 Primære symboler på displayet Isæt SIM SIM-kort er beskadiget eller ugyldig Lydløs Afsendelse af besked gennemført Afsendelse af besked mislykket Fejl Advarsel Forespørgsel Udført (bekræftet) Ny besked Lavt batteriniveau Søger Nødopkald vcard-besked Oplader tilsluttet Oplader fjernet Hovedtelefon tilsluttet Hovedtelefon frakoblet Højttaler tændt Højttaler slukket Indgående opkald Udgående opkald Opkald afsluttet Mistet opkald. Tryk på Læs for at få vist mistede opkald. Opkald på hold Kun nødopkald Bearbejder, vent venligst Lydstyrkeregulering 4

11 Aktivering af telefonen Dansk Betjening Hold den røde tast på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med Ja for at slukke. Herefter kan følgende meddelelser blive vist: SIM-kort mangler eller er isat forkert. SIM-kort er beskadiget eller ugyldig. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN:. Indtast PIN-koden og tryk på OK ( i øverste venstre hjørne af tastaturet). Slet med Slet ( i øverste højre hjørne af tastaturet). Bemærk! Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-koder med dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder. Forsøg: # viser det resterende antal forsøg til indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises PIN blokeret!. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Indtast PUK-koden, og bekræft med OK. 2. Indtast en ny kode, og bekræft med OK. 3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med OK. Opstartsguide Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguide til at foretage grundlæggende indstillinger. Når Kør opstartsguiden? vises, skal du trykke på Ja for at ændre Sprog, Tid og dato, Ringetone, Volumen, Tekststørrelse eller Temaer. Tryk på Nej, hvis du ikke vil foretage ændringer. Tip: Du kan køre Opstartsguide på et senere tidspunkt, hvis du vil, se Opstartsguide, s.25. 5

12 Standby (klar-tilstand) Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen i standby. Venstre funktionstast i standby er Menu. Højre funktionstast i standby er Navn. Tip: Du kan altid trykke på for at vende tilbage til standby. Ændring af sprog, tid og dato Standardsproget bestemmes i henhold til SIM-kortet. Se Generelt, s.23 for at få oplysninger om ændring af sprog, tid og dato. Foretage et opkald 1. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden. Slet med Slet. 2. Tryk på for at kalde op. Tryk på Afbryd for at annullere opkaldet. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Foretagelse af opkald fra telefonbogen 1. Tryk på Navn for at åbne Telefonbog. 2. Brug piletasterne / til at bladre igennem Telefonbog, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonens navn; se Tekstindtastning, s Tryk på Ring op for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på Tilbage for at vende tilbage til standby. Besvare et opkald Når telefonen er lukket, skal du åbne den for at besvare et indgående opkald. Hvis du vil besvare et indgående opkald, når Åbn for svar er angivet til Fra (se Svartilstand, s.33). 6

13 1. Åbne telefonen og tryk på for at besvare opkaldet, eller tryk på Lydløs for at slukke for ringetonen, og tryk derefter på Afvis for at afvise opkaldet (optagettone). Du kan også trykke på for at afvise opkaldet med det samme. 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tip: Tryk på tasten + eller, og hold den inde, for midlertidigt at slå ringesignalet fra uden at åbne telefonen. Lydstyrkeregulering Brug sidetasterne +/ til at justere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet. Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligheder med at høre, når telefonen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydindstillinger; se Lydindstilling, s.28. Tekstindtastning Tekst indtastes ved at trykke på de numeriske taster flere gange for at vælge det ønskede tegn. Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn. Tryk på * for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn med /, og tryk på OK for at indtaste det. Brug sidetasterne +/ eller / til at flytte markøren i teksten. Tryk på # for at skifte mellem store/små bogstaver og tal. Indtastning af tekst med forudsigelse På visse sprog kan du anvende indtastningsmetoden Smart ABC (ezitype ), som selv foreslår ord på grundlag af en ordbog. Se Stavekontrol, s.36 for at få mere at vide om aktivering af Stavekontrol. Tryk på hver enkelt tast én gang, også selv om det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på. 1. Hvis du vil skrive ordet»fred«, skal du trykke på 3, 7, 3, 3. Gør ordet færdigt, før du kigger på forslagene. 7

14 2. Brug / til at få vist foreslåede ord. 3. Tryk på Vælg, og fortsæt med næste ord. Du kan også trykke på 0 for at fortsætte med det næste ord. Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du trykke på # for at skifte til manuel indtastning af tekst. Ikonet i øverste venstre hjørne af displayet viser indtastningstilstanden: Abc Stort begyndelsesbogstav med stavekontrol ABC STORE BOGSTAVER med stavekontrol abc små bogstaver med stavekontrol Abc Stort begyndelsesbogstav ABC STORE BOGSTAVER abc små bogstaver 123 Tal Bemærk! Det valgte menusprog fastlægger de tilgængelige indtastningsmetoder. Opkaldsmuligheder I løbet af et opkald giver funktionstasterne 1 ( funktioner: ) adgang til yderligere Valg (venstre funktionstast) En menu med følgende valgmuligheder vises: Hold nuv. Sæt det aktuelle opkald på hold/genoptag opkaldet. opkald/genoptag opk. Afslut nuv. opkald Afslut det aktuelle opkald (samme som ). Afslut alle opkald Afslut alle tilsluttede opkald. Nyt opkald Ring op til et andet nummer (Konference). Telefonbog Søg i telefonbogen. Beskeder Skriv eller læs beskeder. Mik.FRA Deaktiver mikrofonen. 1. Funktionstaster indeholder flere funktioner. Den aktuelle funktion vises på displayet over Funktionstasten. 8

15 Høj til (højre funktionstast) FORSIGTIG Dansk Hold ikke enheden tæt på øret, når den håndfri tilstand er i brug, da lydstyrken kan være ekstremt høj. Aktiverer håndfri tilstand, som gør, at du kan tale uden at skulle holde telefonen. Tal tydeligt i mikrofonen med en maks. afstand på 1 m. Brug sidetasterne +/ til at justere lydstyrken i højtaleren. Tryk på Høj fra for at vende tilbage til normal tilstand. Bemærk! Den håndfri funktion gør det kun muligt for én person at tale ad gangen. Skift mellem tale og lytning udløses af lyden fra personen, der taler. Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan forstyrre funktionen. Banke på Der lyder et signal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale. Du kan sætte opkaldet på hold og besvare det indgående opkald ved at trykke på Valg, vælge Besvar og derefter vælge OK. Tip: Banke på skal være aktiveret, se Opkaldsindst., s.34. Opkaldsoplysninger Under et opkald vises det kaldte eller det kaldende nummer samt den forløbne tid. Hvis opkalderens nummer er skjult, vises Ukendt. Hurtigopkald Du kan bruge tasterne A, B, C og taltasterne 0 og 2 9. Når du har gemt et nummer under hurtigopkald, behøver du bare at holde den tilsvarende tast inde for at ringe til kontaktpersonen. Se også Hurtigopkald, s.32. Lydløs Lydløs er en fastlagt profil med Tastetone, Beskedtone og Ringetone deaktiveret, mens Vibration, Begivenheder og Alarm er uændrede. Tip: Hold genvejstasten # inde for at aktivere/deaktivere Lydløs. 9

16 Headset Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens interne mikrofon automatisk. Når du modtager et opkald, kan du bruge svartasten på headsetledningen (hvis ledningen er udstyret med en sådan) til at besvare og afslutte opkald. FORSIGTIG Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at justere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset. Nødopkald Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af. Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger. Nødtast FORSIGTIG Når et nødopkald aktiveres, forudindstilles telefonen på håndfri. Hold ikke enheden tæt på øret, når den håndfri tilstand er i brug, da lydstyrken kan være ekstremt høj. Nødtasten giver mulighed for nem adgang og kontakt til på forhånd fastlagte numre, hvis du får brug for hjælp. Hvis du vil foretage et nødopkald, skal du trykke på nødopkaldstasten bag på telefonen og holde den inde i 3 sekunder eller trykke på den to gange inden for 1 sekund. Telefonen sender en SMS til alle telefonnumrene på Nummerliste. Telefonen ringer derefter op til det første nummer på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på. Nødopkaldsfunktionen skal aktiveres, inden den kan anvendes. Se Nødopkald, s.40 for at få at vide, hvordan du aktiverer denne funktion som beskrevet ovenfor eller med 3 tasttryk, hvordan du 10

17 indtaster kontaktpersoner på Nummerliste, og hvordan du redigerer SMS. Alarmopkaldsfunktionen kan også konfigureres, så modtageren af opkaldet skal trykke på "0" (nul) for at bekræfte nødopkaldet og dermed stoppe alarmsekvensen. Hvis der er risiko for, at nødopkaldet bliver besvaret af en telefonsvarer, skal du aktivere funktionen Bekræft med "0". Se Bekræft med "0", s.41. Bemærk! Automatiske opkald til alarmcentraler (f.eks. 112, 999, 911 eller andre officielle nødopkaldsnumre) er normalt ikke tilladt. Gem ikke alarmcentralnumre på listen over numre, der automatisk kaldes op til. Visse private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du bruger deres nummer på listen. VIGTIGT Information til modtageren af et nødopkald, når Bekræft med "0" er aktiveret: Efter modtagelse af nødbeskeden kaldes der op til hvert enkelt nummer på Nummerliste i rækkefølge. Som bekræftelse af nødopkaldet skal modtageren trykke på 0. Hvis modtageren af opkaldet ikke trykker på 0 inden for 60 sekunder, afbrydes opkaldet, og der kaldes op til det næste nummer i rækkefølgen. Hvis modtageren af opkaldet trykker på 0 inden for 60 sekunder, bekræftes opkaldet, og der forsøges ikke yderligere opkald (nødsekvens afbrudt). 11

18 Telefonbog Telefonbog kan lagre 300 poster med 3 telefonnumre i hver post. Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen 2. Vælg -Ny kontakt-, og tryk på Tilføj. 3. Indtast et Navn på kontaktpersonen, se Tekstindtastning, s. 7. Slet med Slet. 4. Brug / til at vælge Mobil, Hjemme eller Firma, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden. 5. Vælg Billede, og tryk på Redigér for at føje et billede til kontaktpersonen. Billedet vises, når denne kontaktperson ringer til dig, og det kan også ses i telefonbogen, se Telefonbog billede, s.27. Vælg Tag billede, og tryk på OK for at tage et billede med kameraet. Vælg Mine billeder, og tryk på OK for at vælge et eksisterende billede. 6. Tryk på Gem. 7. Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand. Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Oprettelse af en ICE-nødpost Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende og medicinske informationen fra den tilskadekomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre. Se ICE (i nødsituationer), s.14 for at få mere at vide om konfiguration af dine nødoplysninger. 12

19 Administration af kontaktpersoner i telefonbogen 2. Vælg en kontaktperson, og tryk på Valg. 3. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på OK: Vis Viser oplysninger for den valgte kontaktperson. Redigér 1. Brug sidetasterne +/ og / til at flytte markøren. Slet med Slet. 2. Tryk på Gem. Tilføj Se Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen, s.12. Send SMS Tryk påok for at skrive en SMS, se Oprettelse og afsendelse af SMS, s.15. Ring op Tryk på OK for at kalde op til kontaktpersonen. Slet Tryk på OK for at slette den valgte post i telefonbogen. Tryk på Ja for at bekræfte eller på Nej for at fortryde. Slet alt Vælg Fra SIM eller Fra telefon, og tryk på OK for at slette alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet eller telefonens hukommelse. Indtast telefonkoden, og bekræft med OK. Telefonkoden er som standard Kopiér alt Vælg Fra SIM, og tryk på OK for at kopiere alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Tryk på Ja for at bekræfte eller på Nej for at fortryde. 13

20 Vælg Fra telefon, og tryk på OK for at kopiere alle poster i telefonbogen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Tryk på Ja for at bekræfte eller på Nej for at fortryde. Send kontakt Vælg Via SMS, og tryk på OK for at sende den valgte post i telefonbogen som vcard via SMS. Indtast modtagerens telefonnummer. Brug piletasterne / til at bladre gennem Telefonbog, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonens navn; se Tekstindtastning, s. 7. Tryk på OK for at sende. Vælg Via Bluetooth, og tryk på OK for at sende den valgte post i telefonbogen som vcard via Bluetooth. Se Bluetooth, s.42 for at få flere oplysninger om oprettelse af forbindelse via Bluetooth. ICE (i nødsituationer) Disse supplerende og medicinske oplysninger kan udrykningspersonale få adgang til fra den tilskadekomnes telefon. I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre. 2. Vælg, og tryk på OK. 3. Tryk på Redigér. 4. Brug / til at vælge de forskellige felter, og indtast de relevante oplysninger; se Tekstindtastning, s. 7. Slet med Slet. Tryk på Gem, når du er færdig. Navn: Fødselsdag: Højde: Vægt: Sprog: Forsikring: Indtast dit navn. Indtast din fødselsdato. Indtast din højde. Indtast din vægt. Indtast dit sprog. Indtast navnet på dit forsikringsselskab og dit policenummer (sygesikringsnummer). 14

21 Kontakt 1: Kontakt 2: Læge: Tilstand: Allergi: Blodtype: Vaccination: Medicinsk behandling: Andre oplysninger: Dansk Tryk på Valg og derefter på OK for at Tilføj eller Slet dine personlige oplysninger i telefonbogen eller Gem. Hvis der er plads, er det en god idé at angive forholdet til kontaktpersonen og vedkommendes navn, f.eks. "ICE Hustru Mary Smith" Indtast eventuelle eksisterende helbredstilstande/medicinsk udstyr (f.eks. hjertekransåresygdom, pacemaker, diabetes osv...). Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik). Indtast din blodtype. Indtast eventuelle relevante vaccinationer. Indtast eventuelle medikamenter, som du er i behandling med. Indtast andre oplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, behandlingsaccept osv.). Beskeder Oprettelse og afsendelse af SMS Bemærk! Før du kan sende en SMS, skal du gemme telefonnummeret på dit servicecenter. Telefonnummeret på dit servicecenter oplyses af serviceudbyderen og vil være registreret på SIM-kortet. Ellers kan du indtaste nummeret. Se Beskeder, s Tryk på genvejstasten eller tryk på Menu, gå til, og tryk på OK. 2. Vælg SMS, og tryk på OK. 3. Indtast din besked, se Tekstindtastning, s. 7, og tryk derefter på Til. 4. Vælg en allerede tilføjet modtager fra Telefonbog, og tryk på Tilføj. Du kan også vælge Modtager og trykke på Vælg for at tilføje modtageren manuelt og trykke på Udført. 5. Vælg Tilføj for at tilføje flere modtagere, eller vælg Send for at sende efterfulgt af OK. 6. Du kan også ændre modtagerne ved at vælge en af dem og trykke på Valg for at Redigér, Slet eller Slet alt. 15

22 Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager (højst 10). Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Oprettelse og afsendelse af talebeskeder En talebesked bruger samme teknologi som en MMS. Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS. Indstillingerne for MMS leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via SMS. Er dette ikke muligt, kan du se MMS, s.37 for at lære, hvordan du opsætter din MMS-profil. 2. Vælg Talemeddelelse, og tryk på OK. 3. Optagelsen starter med det samme. Tryk på Stop, når du er færdig, og tryk på Ja for at gemme. 4. Vælg en allerede tilføjet modtager fra Telefonbog, og tryk på Tilføj. Du kan også vælge Modtager og trykke på Vælg for at tilføje modtageren manuelt og trykke på Udført. 5. Vælg Tilføj for at tilføje flere modtagere, eller vælg Send for at sende, efterfulgt af OK. 6. Du kan også ændre modtagerne ved at vælge en af dem og trykke på Valg for at Redigér, Slet eller Slet alt. Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager (højst 10). Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Oprettelse og afsendelse af MMS En MMS-besked kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS. Indstillingerne for MMS leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via SMS. Er dette ikke muligt, kan du se MMS, s.37 for at lære, hvordan du opsætter din MMS-profil. 16

23 2. Vælg MMS, og tryk på OK. 3. Indtast din besked, se Tekstindtastning, s. 7, og tryk derefter på Valg. 4. Tilføj objekter fra valgmulighederne Tilføj emne, Tilføj billede, Tilføj lyd og Tilføj video. 5. Tilføj modtagere med Til og Send, når du er klar. Tilføj emne 1. Vælg Tilføj emne, og tryk på OK. 2. Indtast et emne, se Tekstindtastning, s. 7, og tryk derefter på Udført. Tilføj billede 1. Vælg Tilføj billede, og tryk på OK. 2. Vælg Mine billeder, og tryk på OK. Du kan også vælge Tag billede og trykke på OK for at tage et billede med kameraet. 3. Vælg Telefon/Hukom.kort, og tryk på Åbn. 4. Vælg en mappe, f.eks. Photos, og tryk på Åbn. 5. Vælg en fil, og tryk på OK. Tilføj lyd 1. Vælg Tilføj lyd, og tryk på OK. 2. Vælg Mine lyde, og tryk på OK. Du kan også vælge Optag lyd og trykke på OK for at optage lyd via mikrofonen. Optagelsen starter med det samme. Tryk på Stop, når du er færdig, og tryk på Ja for at gemme. 3. Vælg Telefon/Hukom.kort, og tryk på Åbn. 4. Vælg en mappe, f.eks. Audio, og tryk på Åbn. 5. Vælg en fil, og tryk på OK. Tilføj video 1. Vælg Tilføj video, og tryk på OK. 2. Vælg Mine videoer, og tryk på OK. 3. Vælg Telefon/Hukom.kort, og tryk på Åbn. 4. Vælg en mappe, f.eks. Received, og tryk på Åbn. 5. Vælg en fil, og tryk på OK. 17

24 Tilføj modtagere (Til) 1. Vælg Til, og tryk på OK for at vælge modtager fra Telefonbog, og tryk på Tilføj. Du kan også vælge Modtager og trykke på Vælg for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af Udført. 2. Vælg Tilføj for at tilføje flere modtagere, eller vælg Send for at sende, efterfulgt af OK. 3. Du kan også ændre modtagerne ved at vælge en af dem og trykke på Valg til Redigér, Slet eller Slet alt. Indbakke, Sendt, Udbakke / SMS/MMS ulæst / SMS/MMS sendt / SMS/MMS læst / SMS/MMS ikke sendt 2. Vælg Indbakke/Sendt/Udbakke, og tryk på OK. 3. Vælg en besked, og tryk på Læs. Brug / til at bladre opad/nedad i beskeden. 4. Tryk på Valg for at åbne følgende muligheder: Vis (kun MMS) For at se beskeden. Ring op Tryk på OK for at kalde op til kontaktpersonen. Send igen Send igen til samme modtager. Besvar Indtast dit svar, og tryk på Udført. Beskeden sendes med det samme. Slet Tryk på Ja for at slette beskeden eller på Nej for at vende tilbage. Download/Afbryd Hvis meddelelsen ikke er hentet endnu, tryk på Download. 18

25 Redigér Rediger beskeden, og tryk derefter på Send. Videresend Videresend en besked fra din Indbakke. Rediger beskeden (om nødvendigt), og tryk derefter på Send. Brug nr Viser alle telefonnumre, som er indeholdt i beskeden, samt afsenderens nummer. Ring op Gem Send SMS Send MMS Ring op til det valgte nummer. Gemmer nummeret i telefonbogen. Opret en ny SMS-besked. Opret en ny MMS-besked. Gem objekt (kun MMS) For at gemme tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Detaljer (kun MMS) For at se detaljer om beskeden. Opkaldslog Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en samlet opkaldslog. Der kan lagres op til 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald. Læsning og opkald 1. Tryk på. Du kan også trykke på Menu, gå til og trykke på OK. 2. Brug / til at bladre igennem Opkaldsliste. Indgående Udgående Mistet 19

26 3. Tryk på for at kalde op til nummeret, eller tryk på Valg for at få vist følgende indstillingsmuligheder: Vis Slet Slet alt Gem Viser detaljer for det valgte opkald. Sletter opkaldet. Sletter alle opkald i opkaldsloggen. Gemmer nummeret i telefonbogen. Kamera (tag billeder) Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder. 1. Tryk på genvejen eller tryk på Menu, gå til, og tryk på OK. 2. Tryk på for at tage et billede. 3. For at gemme billedet og blive i kameratilstand skal du vælge Udført. Vælger du ikke noget, gemmes billedet. 4. For at slette billedet med det samme, skal du vælge Slet, tryk på Ja for at bekræfte eller Nej for at afbryde. 5. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til standbytilstand. Kamerafunktioner Brug / til at zoome ind og ud. Brug sidetasterne +/ til at justere EV/lysfølsomhed. Tryk på Blitz for at skifte blitz-indstillinger. Vælg en af følgende valgmuligheder: Auto Fra Til Rødøjereduktion Bruges automatisk, hvis det er nødvendigt. Bruges aldrig Bruges altid En ekstra blitz reducerer røde øjne. Bemærk! Bruger du zoom, kan det forringe billedkvaliteten. Se Kamera, s.39 for at lære mere om kameraet. 20

27 Billedfremviser Se dine gemte billeder. 2. Vælg et billede, og tryk derefter på Valg. 3. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på OK for at bekræfte valget: Billedfremviser, valgmuligheder Vis Enkeltvisning. Tryk på Tilbage, når du er færdig. Send Vælg en valgmulighed, og tryk derefter på OK: Via MMS Send billedet som MMS. Tryk på OK for at oprette en besked, se Oprettelse og afsendelse af MMS, s.16 Via Bluetooth Send billedet til andre Bluetooth-enheder, se Bluetooth, s.42 Slet Tryk på OK for at slette det glemte billede. Tryk på Ja for at bekræfte eller Nej for at gå tilbage. Anvend Vælg en valgmulighed fra listen, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Baggrund Telefonbog billede Gemmer billedet som baggrund på displayet. Tryk på OK for at bekræfte. Sender billedet til telefonbogen. Tryk på OK for at bekræfte. Vælg Til ny kontakt for at oprette en ny post i telefonbogen, eller vælg Til denne kont. for at vælge en eksisterende post. Detaljer Viser, hvornår billedet blev taget, og hvor meget det fylder. 21

28 Omdøb Omdøb billedet. Slet med Slet, og tryk på Udført for at bekræfte. Søgningstype Du kan ændre billedvisningen. Standarden er Stor, men du kan også vælge Liste eller Medium. I Liste vises filnavnet, datoen og billedets størrelse. Sortér Vælg, om du ønsker at sortere dine billeder efter Navn eller Tid. Hukommelse Vælg, hvor telefonen skal gemme filerne, hvis du har installeret et hukommelseskort. Slet alt Tryk på OK for at slette alle billeder. Tryk på Ja for at bekræfte eller Nej for at gå tilbage. Slut telefonen til en computer y Opret forbindelse mellem telefonen og en computer, og begynd at overføre billeder, musik og andre filtyper. Det eneste du behøver at gøre er at forbinde telefonen og computeren vha. et USB-kabel. Fra computerens filstifinder kan du trække og slippe indhold mellem telefonen og computeren. 22

Doro PhoneEasy 614. Dansk

Doro PhoneEasy 614. Dansk Doro PhoneEasy 614 Dansk 1 12 2 3 4 5 11 10 9 8 7 13 14 18 17 16 15 6 19 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. 1 / Telefonsvarer 6. # / Lydløs / Indtastningsmetode 7.

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Doro PhoneEasy 520X. Dansk

Doro PhoneEasy 520X. Dansk Doro PhoneEasy 520X Dansk 2 16 15 1 17 3 14 13 4 12 5 11 6 10 18 7 9 8 19 20 21 22 23 1. Lydstyrkeregulering 2. Stik til headset 3. Venstre funktionsknap 4. Opkaldsknap 5. Hurtigopkald 6. Telefonsvarer

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

Doro PhoneEasy 621. Dansk

Doro PhoneEasy 621. Dansk Doro PhoneEasy 621 Dansk 1 2 21 20 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 19 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer 8. Indtastningsmetode/Lydløs

Læs mere

Doro PhoneEasy 508. Dansk

Doro PhoneEasy 508. Dansk Doro PhoneEasy 508 Dansk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i

Læs mere

Doro PhoneEasy 509. Dansk

Doro PhoneEasy 509. Dansk Doro PhoneEasy 509 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør

Læs mere

Doro PhoneEasy 631. Dansk

Doro PhoneEasy 631. Dansk Doro PhoneEasy 631 Dansk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Højttaler 2.

Læs mere

Doro PhoneEasy 505. Dansk

Doro PhoneEasy 505. Dansk Doro PhoneEasy 505 Dansk 1. Strøm til/fra 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. 1 / Telefonsvarer 5. * / Tastaturlås 6. Mikrofon 7. # Lydløs / Indtastningsmetode 8. Afslut opkald 9. Piletaster 10.

Læs mere

Doro PhoneEasy 622. Dansk

Doro PhoneEasy 622. Dansk Doro PhoneEasy 622 Dansk 1 2 20 23 19 22 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 21 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Doro 6031 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er

Læs mere

Doro PhoneEasy 609. Dansk

Doro PhoneEasy 609. Dansk Doro PhoneEasy 609 Dansk 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt.

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro PhoneEasy 632. Dansk

Doro PhoneEasy 632. Dansk Doro PhoneEasy 632 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Højttaler

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Doro PhoneEasy 612. Dansk

Doro PhoneEasy 612. Dansk Doro PhoneEasy 612 Dansk 17 18 19 1. Ørestykke 2. Kamera-genvej 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Lydløs / Indtastningsmetode 8. Mikrofon 9. Besked-genvej

Læs mere

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk Overblik 1 2 21 20 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 19 8 Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst www.doro.dk/support/

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Doro PhoneEasy 610. Dansk

Doro PhoneEasy 610. Dansk Doro PhoneEasy 610 Dansk 1. Højttaler 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Mikrofon 5. Hurtigopkald 6. 1 / Telefonsvarer 7. # / Lydløs / Indtastningsmetode 8. SMS-genvej 9. Piletaster 10. Afslut

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Doro 5031 Dansk Doro 5030 19 Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Doro PhoneEasy 605. Dansk

Doro PhoneEasy 605. Dansk Doro PhoneEasy 605 Dansk 1. Højttaler 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Mikrofon 5. Hurtigopkald 6. 1 / Telefonsvarer 7. # / Lydløs / Indtastningsmetode 8. SMS-genvej 9. Piletaster 10. Afslut

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig U2 1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig adgang (se også side 58): Op ( ): Gå ind i kameratilstand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Doro Liberto 650. Hurtig vejledning. Dansk

Doro Liberto 650. Hurtig vejledning. Dansk Doro Liberto 650 Hurtig vejledning Dansk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er

Læs mere

Doro PhoneEasy 631. Hurtig vejledning. Dansk

Doro PhoneEasy 631. Hurtig vejledning. Dansk Doro PhoneEasy 631 Hurtig vejledning Dansk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. TILLYKKE

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Doro PhoneEasy 740. Dansk

Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro PhoneEasy 740 Dansk 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Ørestykke 2. Grøn LED-lampe = ny meddelelse/ubesvaret opkald 3. Op-/Nedtast 4. OK-tast 5. Menutast 6. Funktionstast 7. Opkaldstast 8. Voice mail 9.

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Doro PhoneEasy 530X. Dansk

Doro PhoneEasy 530X. Dansk Doro PhoneEasy 530X Dansk 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 17 16 15 14 13 12 11 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Doro 5517 Dansk 22 Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

16. Højre funktionstast 17. Justering af lydstyrken 18. Rød lampe = lavt batteriniveau/oplader

16. Højre funktionstast 17. Justering af lydstyrken 18. Rød lampe = lavt batteriniveau/oplader Doro 6526 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 17 13 12 11 18 19 20 21 22 23 24 25 Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Doro Liberto 650. Dansk

Doro Liberto 650. Dansk Doro Liberto 650 Dansk Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i den region, du bor i, eller som tilbydes af din serviceudbyder.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Installationsguide. Dansk

Doro Secure 580IUP. Installationsguide. Dansk Doro Secure 580IUP Installationsguide Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere