Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund"

Transkript

1 Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1

2 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger. Dit valg af studieretning giver dig mulighed for at fordybe dig inden for et særligt fagområde, samtidig med at du følger en række obligatoriske fag og vælger 2-4 valgfag. natur og videnskab matematik a fysik a kemi b matematik a fysik b kemi a sprog og samfund engelsk A samf. A matematik b krop og sundhed biologi a matematik b idræt b sprog og kultur engelsk A fransk a samf. b engelsk A tysk a samf. b musik og kreativitet musik a matematik b idræt b STX Du kan læse mere om VHG og vores uddannelser på vores hjemmeside, og her kan du også downloade et program, så du kan se, hvordan din studieretning kan sættes sammen. Gå ind på og vælg menuen Kommende elev 2

3 Gode kammerater Inspirerende lærere Spændende miljø Din STX-uddannelse på VHG er en populær boglig uddannelse. Der stilles krav til din indsats, men vi tilbyder inspirerende lærere og et spændende studiemiljø. Der skal afleveres opgaver og laves hjemmearbejde, men vi sørger også for en hverdag med gode kammerater, skægge fester, studieture og tilbud om mange andre fornøjelige skoleaktiviteter. Uddannelsen indledes med et grundforløb på et ½ år, efterfulgt af et studieretningsforløb på 2½ år. Da grundforløbet bliver tonet efter det studieretningsforløb, der følger efter, skal du ved tilmeldingen til gymnasiet angive, hvilken studieretning du vælger. Det er dog muligt at skifte til en anden studieretning/ gymnasial uddannelse efter grundforløbet, hvis der er plads, men i så fald skal du selv sætte dig ind i det stof, du ikke har fået gennemgået i grundforløbet. 3

4 Sprog & Kultur Når man lærer om fremmede kulturer, lærer man også noget om sig selv og sin egen kultur. Sprog & Kultur er et humanistisk studieretningsområde, der sætter mennesket i centrum historisk, kulturelt og samfundsmæssigt. To af studieretningsfagene er fælles for de to studieretninger inden for dette område: Engelsk A og Samfundsfag B. Det, der adskiller dem, er altså, om man vil have Tysk (A) eller Fransk (A) som det tredje studieretningsfag. Ud over sprogkundskaber på højt niveau arbejder vi med mange forskellige udtryksformer som f.eks. litteratur, film, billedkunst og TV. Emma Riis Sørensen, 1.a Vores studieretninger Først og fremmest valgte jeg sprog og kultur, fordi jeg interesserer mig for forskellige kulturer og sprog i andre lande. Det er rart at have to sproglige fag på A-niveau, som gør mig klar til oplevelser og lignende, når jeg skal videre ud i livet. Endnu et plus er samfundsfag på B-niveau, da det klinger rigtig godt med, at jeg har to sprog på A-niveau. Det lærer mig en masse om forskellige kulturer. Jeg er overbevist om, at sprog og kultur er den rette retning for den elev, der ønsker at opleve og se verden. Samtidig er retningen også noget, jeg kan bruge i mit fremtidige job. Jeg er helt sikkert klar til verden efter VHG. 4

5 Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Målet er at blive klogere på den fysiske verden, vi lever i, og at få kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Her er studieretningsfagene Matematik (A) og Fysik eller Kemi (A); det fag, der ikke vælges på A-niveau, afsluttes på B-niveau. Det er forskellen på de to studieretninger inden for dette område. Gennem en kombination af eksperimenter, observationer og teori arbejder vi med de love, der gælder inden for fysikken, kemien og biologien. Line Lomholt 1.x Jeg valgte den naturvidenskabelige retning, fordi den giver mig de fag, jeg interesserer mig mest for, nemlig matematik, fysik og kemi, som man har på A/B niveau. Jeg synes at natur og videnskab er kombineret rigtig godt, da man også har sproglige fag med, og på denne måde bliver man klædt godt på til, når man skal videre. Det var også med i mine overvejelser da jeg skulle vælge studieretning, og det - der var altafgørende var, at denne retning åbner rigtig mange muligheder efter gymnasiet, som jeg synes er en meget vigtig ting, da det er ens fremtid. Så derfor valgte jeg den naturvidenskabelige studieretning. Musik & Kreativitet er en både teoretisk og praktisk studieretning, hvor musikken, det kreative, det analytiske og samarbejde er i fokus. Ud over Musik (A) er studieretningsfagene Matematik (B) og Idræt (B), og netop denne fagkombination forener abstrakt tænkning med musikalsk kreativitet og kropslighed. Et udtryk for det hele menneske. Denne studieretning har i mange fag samlæsning med en anden studieretning. Alice Asp, 2.k Efter at have været til orienteringsaften på VHG, var jeg ikke i tvivl om hvilken studieretning, der skulle være min. Jeg valgte musik & kreativitet, da muligheden for at have musik på A-niveau og idræt på B-niveau, ikke måtte gå mig forbi. Jeg kendte i forvejen til gymnasiet, eftersom begge mine ældre søskende også havde gået der, og derfor kendte jeg også til skolens gode sociale liv. Dog havde ingen af mine søskende haft musik i deres gymnasieretning. Derfor tænkte jeg, at det var noget, som skulle prøves, og også fordi jeg altid har spillet lidt musik i fritiden. Og efter at have afprøvet denne studieretning, kan den stærkt anbefales. Om man er til klassisk eller heavy, teori eller praksis, er der det hele, og jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg et eneste sekund! 5

6 Krop & Sundhed Sprog & Samfund Retningen fokuserer overordnet på sammenhæng mellem krop, sundhed og træning, og der tages udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb. Krop & Sundhed er både en boglig og praktisk linie, hvor studieretningsfagene er Biologi A, Idræt B og Matematik B. I studieretningen arbejdes der ofte tværfagligt og projektorienteret, ligesom der arbejdes med forskellige forsøg og undersøgelser på såvel skolen som udenfor (f.eks. i forbindelse med ekskursioner). Anne-Sofie Kortegaard Kristensen, 2.k For mig er det vigtigt, at det, jeg laver i skolen, interesserer mig. Én af mine store interesser er sport. Det at kunne bevæge sig og få noget motion synes jeg er fedt. Det var derfor vigtigt for mig at få flere timers idræt på skoleskemaet i løbet af en uge. Matematik, som ligesom idræt er et studieretningsfag, er godt nok ikke mit yndlingsfag, men til gengæld er der rig mulighed for at beskæftige sig med sprog, så alt i alt er denne brede studieretning perfekt for mig. Det sidste studieretningsfag er biologi, hvor man bl.a. får viden om, hvad der sker i kroppen, når man dyrker idræt. Jeg synes, studieretningen hænger godt sammen, og den giver gode muligheder for videre uddannelse, da der udover idræt og biologi både er mulighed for at få matematik og sprog på a-niveau. Via introduktion af de forskellige samfundsteorier arbejder vi mod en større forståelse af den globaliserede verden, vi lever i. På denne linie, der har fagene Samfundsfag (A), Engelsk (A) og Matematik (B) som studieretningsfag, er der fokus på danske og internationale samfundsforhold. Vi beskæftiger os med med emner som politik, sociologi, økonomi, den medieskabte virkelighed, engelsk som globalt kommunikationssprog og meget mere. Johan Dolmer, 2.t Jeg har altid været interesseret i samfundet, både nationalt og internationalt, og det var derfor den primære grund til at vælge studieretningen Sprog og Samfund med samfundsfag og engelsk på A-niveau. Engelsk er et fag, jeg altid har haft det godt med. Jeg anser det for at være meget vigtig i fremtiden, da det er et internationalt sprog, som jeg kan tage med videre ud på arbejdsmarkedet. Samfundsfag og engelsk suppleres i denne studieretning af et af mine yndlingsfag nemlig matematik. Derfor var den samfundssproglige retning den helt rigtige for mig. 6

7 Din vej til huen Ansøgningen Det hele starter med din ansøgning om optagelse. Allerede her skal du angive Valg af studieretning (kan skiftes efter grundforløb, hvis der er plads) Valg af kunstnerisk fag billedkunst, medie eller musik C-niveau (har du valgt den kreative retning, skal du have musik) Valg af andet fremmedsprog Tysk B, Fransk A eller Italiensk A (har du valgt den sproglige studieretning, skal du vælge tysk A eller fransk A) Grundforløb Det første ½ år skal du gennemføre et grundforløb, hvor du har en række fastlagte fag samt to særlige forløb, der forbereder dig til sprog og naturvidenskab i gymnasiet. De hedder henholdsvis Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb. Begge afsluttes med en intern eksamen. Endelig påbegynder du også Almen Studieforberedelse, som udgøres af skiftende fag og først afsluttes ved sommereksamen i 3g. Studieretningsforløb Efter grundforløbet starter du på dit 2½ år lange studieretningsforløb. Udover dine studieretningsfag har du såvel obligatoriske fag som valgfag. Du vil opleve, at der vil være et samarbejde imellem dine studieretningsfag, men også i forhold til andre af de fag, du har. Dette vil være med til at tone din studieretning i dagligdagen. Din studieretning vil, uanset hvilken, bestå af 3 studieretningsfag, der enten har niveauerne A - A - B eller A - B B (A er højeste niveau). Udover dine studieretningsfag skal du også have en del obligatoriske fag og specielle forløb, ligesom du skal vælge valgfag. Studieforløbet over 3 år ½ år grundforløb Almen sprogforståelse, dansk, engelsk, valgsprog, naturvidenskabelige fag (vælges af skolen), naturvidenskabeligt grundforløb, kunstnerisk fag (vælges af eleven), idræt, matematik, samfundsfag 2½ år Studieretning Obligatoriske fag Dansk (A) Historie (A) Engelsk (B) 2. Fremmedsprog (Beg. A / Forts. B) Matematik (C) Idræt (C) Kunstnerisk Fag (C) Fysik (C) Oldtidskundskab (C) Religion (C) Samfundsfag (C). Endvidere 2 ud af følgende 3 naturvidenskabelige fag: Biologi, Kemi og Naturgeografi (Alle C). Et af disse eller Fysik skal tages på B-niveau. studieretningsfag 3 studieretningsfag på enten A eller B-niveau. Studieretningsprojekt i 3g. skrives i to fag: Et studieretningsfag på A-niveau og et fag på mindst B-niveau. valgfag Antal afhænger af studieretning og niveau. A-niveau Engelsk, fysik, kemi, matematik, tysk, samfundsfag, biologi, musik, fransk begyndersprog, italiensk begyndersprog. B-niveau Fysik, kemi, biologi, musik, billedkunst, mediefag, idræt, psykologi, religion, naturgeografi, matematik, samfundsfag C-niveau Billedkunst, musik, mediefag, filosofi, psykologi, biologi, naturgeografi og kemi Almen Studieforberedelse Forløb 1-8. Forløb 5 er en årsprøve i 2g. Forløb 8 er den afsluttende eksamen i 3g. Du kan få nærmere oplysning omkring STX-uddannelsen hos en af vore studievejledere eller ved at gå ind på og vælge menuen kommende elev. 7

8 + Omedia Grafisk + Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jyllandsgade Aars Telefon GODKENDT TIL LIVSUDFOLDELSE V H G eller kontakt studievejlederne: Lone Hindsgaul, Jeff Klintø, Bente Nielsen, Skolens kontor er åben mandag-torsdag kl og fredag kl Uden for åbningstiden er du altid velkommen til at sende en ! 8

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere