Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet."

Transkript

1 Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: Kenneth Grønborg Project Manager Tlf.: Fax.: Web: Dato: 25. juli 2012 Vore ref.: F5106_B/KGR Vedr.: indkomne indsigelser sagsnr Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Indledningsvis skal det nævnes at et netværk for mobiltelefoni opfattes som en udbygning af den danske infrastruktur i lighed med etablering af veje, broer og jernbaner samt fremføring af gas og elektricitetsledninger, derfor er positionen en vigtig del af denne udbygning. Telenor har gennem auktion opnået licens gennem staten til denne udbygning, og agter derfor også at leve op til gældende licenskrav. i henhold til Naturstyrelsens administrationspraksis betragtes mobilmaster og antenner endvidere som en forbedring af infrastrukturen til gavn for almenheden. I dag bruger en stadig større del af den danske befolkning mobiltelefoner, hvorfor presset på det eksisterende netværk er stadigt stigende. Det er vigtigt, at forstå at netværket for mobiltelefoni er dynamisk, og hele tiden er under udvikling og løbende tilpasses den teknologiske udvikling og behovet i samfundet. Det er samtidig vigtigt at understrege at placeringen af en antenneposition er af stor vigtighed, og få hundrede meter kan have stor betydningen for kvaliteten af det samlede net. I et UMTS 2100-net skal det tilstræbes at antennepositioner placeres indenfor få hundrede meters afstand fra den radioteknisk set ideelle placering og i bymæssig bebyggelse ofte endnu tættere på, så hvis beboerne i området skal have glæde af forbedret UMTS/3G dækning er det vigtigt at positionen er så tæt på det sted hvor samtaler og datatrafikken sker som muligt. I dette tilfælde ønsker man også at skabe dækning langs jernbanestrækningen, hvorfor det også er af stor vigtighed at man placerer sig så tæt på banestrækningen som muligt, så man bedst muligt kan retningsbestemme antenner langs banestrækningen. Ydermere vil man skabe dækning i de omkringliggende boligområder. Naturstridig og hører ikke til i boligområder: I henhold til masteloven forsøger teleselskaberne så vidt muligt at udnytte eksisterende strukturer som antennebærer, det har dog ikke været muligt at finde eksisterende strukturer der har kunnet resultere i en tilfredsstillende radioteknisk løsning her. Antenneanlæg forsøges placeret hvor det visuelle miljø påvirkes mindst muligt, og samtidig forsøges indpasset i umiddelbare omgivelser. Der er flere årsager til at den ansøgte mast har den ansøgte højde. Antennerne skal placeres over trætoppene, da træer og blade hæmmer antennernes signal bemærkelsesværdigt meget. Positionen vil kunne benyttes af op til 2 yderligere udbydere, hvilket nødvendiggør den ansøgte højde. Hi3G har allerede på nuværende tidspunkt ytret ønske om indplacering på masten, hvilket synliggør at ikke kun Telenor har et dækningsproblem i området. Side 1 af 3

2 Ved at rejse denne mast på den ansøgte placering, løses dækningsbehovet derfor på sigt for flere udbydere og mastelovens bestemmelser om at holde masteantallet minimalt opfyldes derved også. Stråling Mobiloperatøren overholder kravet om beskyttelse imod udstråling fra mobilantenner som er fastsat i den såkaldte R&TTE-lov (lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr om elektromagnetiske forhold). Dette sker i praksis ved, at mobiloperatøren overholder de relevante harmoniserede, internationale standarder. I Danmark er det Erhvervsstyrelsen der udsteder og administrerer sendetilladelser i samråd med bl.a. Sundhedsministeriet, sendetilladelserne er derfor godkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Licenserne/sendetilladelserne er udstedt via en statslig auktion, hvilket samtidig betyder at ingen kommuner i Danmark har hjemmel til at indføre et forbud mod opsætning af antenner. Forringer ejendommes eller kvarterets værdi som boligområde. Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt eksisterende ejendomme falder i pris eller ej, er meget svært at vurdere. Der er i dag mange ting der har indflydelse på prisfastsættelsen på fast ejendom. Dog vil jeg henvise til at Danmark, som nation, har det mål at vi skal være et videns samfund, hvor informations- og kommunikationsteknologi og en veludbygget teknologisk infrastruktur spiller en vigtig rolle. For at nå denne målsætning er det også af stor vigtighed at kommunikationsnettet også udbygges tilsvarende. Efterspørgslen for interaktive mobile tjenester er stærkt stigende, samtidig med at flere og flere udnytter mulighederne for hjemmearbejdspladser. Dette betyder ar der er et stigende pres på kapaciteten. Såfremt området ikke udbygges, kan der opstå det man kalder et sort hul, et hul i dækningen der kan være et større minus end en mast i et boligområde. Ydermere er en eventuel forringelse af ejendomsværdi et privatretsligt anliggende som Middelfart kommune ikke lovligt kan inddrage som kriterium i en afgørelse efter Byggeloven. Forslag til alternative placeringer Der er fremsat forslag om etablering på alternative placeringer. Det skal igen understeges at placeringen af UMTS 2100 positioner er af meget stor vigtighed og man derfor ikke kan flytte placeringen ret meget inden man ikke vil opnå den tilsigtede dækning. Placeringer ved transformatorstation, i industriområde eller på andre master kan ikke resultere i en tilfredsstillende løsning. Hvis dette kunne lade sig gøre, var vi også pålagt at anvende disse. Som tidligere nævnt ønsker man primært at skabe dækning langs banestrækningen, hvorfor det også er af stor vigtighed at man placerer sig så tæt på banestrækning som mulig, for på den måde at udnytte de to sektorer langs banestrækningen bedst muligt. Gældende kommuneplan Da matriklen for den ansøgte placering ikke er omfattet af gældende lokalplan vil masten på ingen måde komme til at stride mod lokalplan eller begrænsninger af byggehøjde på max. 10 meter. Endvidere er en mobilantennemast i henhold til afgørelse fra Naturklagenævnet (j.nr. NKN ) ikke er en bygning, og der skal derfor ikke søges om dispensation for grænse for bygningshøjde, hvis det havde været tilfældet. Planlagt position i Mastedatabase Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark. Planlagte antennepositioner er kun planer for, hvor der påtænkes opsat antenner, og ikke, hvor der Side 2 af 3

3 med sikkerhed fremover vil blive placeret antenner. Planerne kan således ændres før den planlagte idriftsættelsesdato. Teleselskaberne er pålagt at opgive planlagte positioner, så snart de har planer i et område, også selvom de reelt ikke har fundet en placering endnu. Mastedatabasen er offentlig tilgængelig og alle borgere kan hele tiden følge med i udviklingen i deres lokalområde. Som beboer i området hvor masten ønskes etableret, vil man naturligvis blive informeret om planerne via naboorientering i forbindelse med byggesagsbehandlingen, men heller ikke før. Samlet set mener vi at vi har fundet frem til et skånsomt kompromis mellem Telenors dækningsbehov, antennepositionens visuelle indvirkning på nærmiljøet og lovgivningen. Byggemyndigheden opfordres til at anmode Erhvervsstyrelsen om en vurdering af det radiotekniske rimelige i den ansøgte placering, såfremt der måtte være tvivl om dette. Vi håber hermed at have præciseret og besvaret de indkomne indsigelser. Sagen skulle herefter være belyst Vi ser frem til at modtage tilladelsen til opførsel af denne mast, så beboerne i området kan få glæde af den forbedrede UMTS/3G dækning fra Telenor og andre operatører der ønsker indplacering på masten. Med venlig hilsen Kenneth Grønborg Project Manager KM Telecom Danmark A/S Bilag: Dækningskort Side 3 af 3

4 F5106_B Dækningsrapport IVSP

5 Dækningsbeskrivelse Gul = Dækning indendørs og i køretøjer Rød= Udendørsdækning 2

6 UMTS Dækning uden F5106_B. 3

7 UMTS Dækning F5106_B antenne højde på 28 m. 4

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. marts 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Det indstilles, at Aarhus Kommunes retningslinier for opsætning

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander

Læs mere

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere