Rektor Vibeke Hansens tale Dimissionen Kære studenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor Vibeke Hansens tale Dimissionen 2012. Kære studenter."

Transkript

1 Rektor Vibeke Hansens tale Dimissionen 2012 Kære studenter. Nu er det tre år siden, I stod som nye 1g ere i Festsalen og blev budt velkommen til Sorø Akademis Skole. En spændende epoke i jeres liv skulle begynde, og spændte var I. Hvem skulle man gå i klasse med? Hvordan var de andre og ville man falde til? Var man nu dygtig nok, og hvordan var niveauet? For mange af jer var Sorø Akademis Skole et sted, som I havde set frem til at komme på, og nu var det endelig en realitet. Ikke mere folkeskole; men gymnasiet og en ny kultur. I kan sikkert ikke mere huske, hvad jeg sagde til jer den første dag; men jeg har ledt i dokumenterne og fundet min velkomsttale til jer. Først og fremmest ønskede jeg jer tillykke med det valg, I havde truffet, at I ville tage jeres ungdomsuddannelse på Sorø Akademis Skole. Jeg sagde til jer, at det kunne I være rigtig, rigtig glade for, for her er meget dejligt at være. Det håber jeg, at I vil give mig ret i, nu hvor I kender virkeligheden. Jeg sagde også til jer, at I skulle passe godt på den chance, som I havde fået og udnytte den til fulde. Selvfølgelig har der i de tre års forløb været ups and downs for jer alle, for ingen kan være 100 % på hele tiden. Nogle af jer har også haft meget store personlige udfordringer; men I har kæmpet og rejst jer, og det skal I have stor anerkendelse for. For årgang 2012 samlet set er der stor grund til at rose jer i dag for jeres meget kendetegnende engagement og udfoldelse, både kreativt og fagligt på skolen. Det vil jeg i hvert fald huske jer for. I var med, og I levede jer ind i og udlevede alle de gode muligheder, som Sorø Akademis Skole gav jer. Og lur mig, om ikke også jeres årgang skal vise sig at placere Sorø Akademis Skole flot på landkortet, hvad angår eksamensgennemsnit. Det er jo noget, en rektor godt kan lide, og det er bestemt noget, som omverdenen lægger mærke til. 7,3 er jeres fælles, endelige karaktergennemsnit, kan jeg afsløre, og det er rigtigt, rigtigt flot. Problemer, eller udfordringer kan man også kalde det, blev I også præsenteret for på 1. skoledag. Jeg måtte fortælle jer, at der desværre var (og er) et indeklimaproblem i den flotte, gamle Hovedbygning. CO 2 indholdet i luften bliver i løbet af en undervisningstime for højt, og da I kom til skolen, have Arbejdstilsynet netop pålagt os at løse problemet. I den fredede bygning kunne der ikke blive tale om at etablere mekanisk udluftning, så løsningen skulle findes ved menneskelig handling, og I blev pålagt at sørge for god udluftning dagen igennem ved at åbne vinduer og døre i frikvartererne. Det må I have været gode til, for jeg kan dog heldigvis konstatere i dag, at der har

2 altså været ilt nok til jeres hjerner, så I har kunnet opsamle og lagre viden og få nogle flotte studentereksamener ud af det. Gud ske tak og lov for det. En anden udfordring blev også omtalt for jer, og det var, at I skulle være med til at holde skolen pæn og ren indendørs; affald i skraldespanden, og stolene sættes op efter hver eneste time. Dét med opstoling fandt I jeres helt egen løsning på sidste skoledag, hvor I havde været tidligt på færde og stablet alle borde og stole fra gulv til loft i et hjørne i hvert klasselokale. Det var ikke alle, der syntes, at det var sjovt, kan jeg betro jer, hvis I ikke ved det især ikke pedellerne og de lærere, der uforvarende kom til kl. 8 og skulle undervise 1g eller 2g; men jeg tænker, at I har tænkt, at hvis vi ville have opstoling, så skulle vi få det. I august 2009, da I startede på skolen, var Mærsk McKinney Møller Videncenter netop blevet indviet. I blev derfor den første årgang, der fik sin undervisning i disse formidable rammer. Som 1g ere var I også med til at markere vores fokus på naturvidenskab, da vi afholdt en fælles Science dag for hele skolen i september måned. Her skulle I på hold på tværs af klasserne løse gåden om mordet på klimaforsker Erik Olesager, der angiveligt var blevet dræbt i Akademihaven. I skulle kombinere skarpsindighed i opklaringsarbejdet med grundige og præcise naturviden skabelige forsøg, og sådan var I med til at sætte spot på skolens naturvidenskabelige profil, samtidig med at I selv var rundt og så det hele. Med september var skoleåret godt i gang, og I var startet på jeres grundforløb. I skulle lære, hvad det ville sige at gå i gymnasiet. I havde almen sprogforståelse, AP, og naturvidenskabeligt grundforløb, NV. Kan I huske det? To tværfaglige forløb, der skulle udstyre jer med fundamentale færdigheder og viden om byggestenene i de gængse europæiske sprog og grundlæggende dataopsamling og rapportskrivning i de naturvidenskabelige fag. I er den første årgang, for hvem det blev bestemt, at karaktererne fra de afsluttende prøver i AP og NV skal stå på eksamensbeviset, uden dog at tælle med i det endelige gennemsnit. Så det gør de, som I har kunnet erfare. Prøverne aflagde I lige inden juleferien i 1g, og efter nytår startede det studie retningsforløb, der er det almene gymnasiums særkende. Studieretningsfagene skulle få en vis betydning for jer nu. Tydeligst og med flest timer i 2g, der nok er dét af de tre gymnasieår, hvor I har arbejdet hårdest i et langt sejt stræk med fagene og en stor mængde skriftlige opgaver. Studieretningsfagenes vægt lod sig mærke, da I skulle skrive en Studieretningsopgave i slutningen af 2g, og 3g var kun få måneder gammelt, da I skulle vælge fag og emne til det afsluttende store studieretningsprojekt, SRP. Studieretningsprojektet skulle skrives

3 i et studie retningsfag på A niveau i kombination med et andet fag på mindst B niveau. Bekendtgørelsen bestemmer, at man skal udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Det var nogle spændende opgaver, I skrev, med titler som Efterkrigstidens USA og Beatgenerations litterære indflydelse i engelsk og historie, Identitetsdannelse og ekstremsport i samfundsfag og idræt, og Stamceller og bioinformatik i bioteknologi og matematik. Og gik det så godt? For rigtigt mange af jer, ja. Faktisk scorede hele 27 af jer et 12 tal, og det er jo 1/6 af alle jer studenter. Det er godt gået. Lidt de samme færdigheder skulle anvendes i den synopsis, I skulle skrive her i foråret i 3g i det tværfaglige fag almen studieforberedelse, også kaldet AT. I har godt nok skældt ud på AT undervejs, hvor I har haft 2 3 forløb hvert år med forskellige fagkombinationer, som vi havde bestemt. Vi har fået på puklen, når vi somme tider havde valgt to fag, der ikke var så oplagte at sætte sammen, og I har været jævnt utilfredse, hvis den enkelte lærer for tydeligt fremhævede sit eget fags metoder, så I følte, at I kom til at stå for meget alene med at finde fællesnævnerne eller få den symbiose som resultat, som to fags vinkler på en problemstilling kan give. Men jeg skal da lige love for, at I blev gode til det alligevel på trods af alle de uklarheder, I syntes, at I ramlede ind i undervejs. Årets landsdækkende eksamensemne hed: Katastrofen årsager og konsekvenser, og med et samlet eksamensgennemsnit på AT eksamen på 8,1, hvor hele 80 af jer studenter, altså næsten halvdelen af jer, fik karakteren 10 eller 12, kan jeg med stolthed sige, at alment studieforberedte det er I. Det flerfaglige, analysen og arbejdet med en problemstilling i kombination af fagområder, kommer I også til at møde i jeres videregående studier. Selvom grundforskning stadigvæk er og skal være vigtig, er det ofte i feltet mellem fagområder, at de store spring sker. For nylig fik DTU f.eks. en del negativ omtale, fordi de ikke havde kunnet fastholde 26 forskere, der havde besluttet at flytte til et nyt center for bæredygtigt design under Ålborg Universitet. Her kunne de fortsætte med at arbejde med den nye designingeniøruddannelse og områderne bæredygtig innovation og byplanlægning. Dette er den fremherskende trend, skrev pressen, at viden skabeligt og udviklings mæssigt samarbejde skaber bedre og mere brugbar viden frem for silotænkning, og hvor kreativitet og sociologiske idéer omkring brug af den teknologi, samfundet udvikler, er et supplement til den tekniske ingeniøruddannelse. Så derfor, kære studenter, I skal naturligvis huske at være glade for den brede og almene fagrække, I har stiftet bekendtskab med. Den har netop givet jer almen dannelse og en bred faglig ballast, og det er også blevet krævet af jer, at I har skullet gå i dybden med det enkelte fag. Men

4 fremtiden for mange af jer kommer til at ligge i en af den store og voksende mængde kombinationsuddannelser, der kendetegner dagens Danmark. Her vil I drage nytte af jeres færdigheder fra SRP og AT og den flerfaglige metodeanvendelse, I har lært her. Og det er I jo gode til, så jeg er sikker på, at det nok skal gå jer godt i livet fremover. Jeg er i hvert fald fuldstændig tryg ved at sende jer herfra. Vingerne kan bære. Det ved jeg. I dag er det tid til afsked, og for de af jer, der har været kostelever, er det mere end Sorø Akademis Skole, I siger farvel til. I siger også farvel til det sted, hvor I har boet i 3 år eller for gamle 10. klasse elevers vedkommende i 4 år. Kostskolen har været jeres hjem. Når I har været ude, har I sagt, nu tager jeg hjem hjem til kostskolen, lige så vel som I selvfølgelig også har sagt hjem om jeres rigtige hjem. Dér hvor man har hjemme, knytter man nogle særlige bånd. Det gør man, fordi man lever så tæt på hinanden og lærer hinanden rigtigt godt at kende. Man griner sammen, laver sjov og fester; man lever i sin dagligdag sammen og snakker om alt muligt; men man kommer også tæt på og ser hinanden kede af det og ved, hvad den enkelte somme tider må slås med. Det skaber et godt kammeratskab, og det giver venskaber for livet. Kostskolen: Alumnaterne, Skjalm Hvide og Rektorgården og de kostlærere, der var med til at sætte rammerne for denne lille lomme, hvor I har boet, siger I farvel til i dag. I tager nogle stærke oplevelser og værdier om fællesskabets styrke med jer. Fællesskabets styrke er der grund til at lige dvæle lidt ved her mod slutningen af dimissionen. Jeg tænker på, at det år, hvor I har været 3g ere, var skolens store 425 års jubilæumsår. Det er da vist ikke for meget at sige, at her fik I en oplevelse for livet. I var med til at fejre Sorø Akademis Skoles storhed ved et helt utroligt flot arrangement lørdag d. 17. september i Når det blev så fantastisk, var det, fordi alle gode kræfter i Sorø trak på samme hammel: Sorø Klosterkirke med et helt specielt og smukt program for fejringen af kirkens 850 års jubilæum, Stiftelsen Sorø Akademi med en helt enestående indsats på det praktiske plan, hvor alle mand var sat på opgaven, og selvfølgelig skolen med elever og lærere og øvrige ansatte, der på den flotteste måde leverede det absolut bedste, vi formår. Der er mange stærke billeder fra dagen, der stadig står på nethinden. Teltet på Store Plads, de 34 marshaller der fulgte HM Dronningen rundt til 5 timers kongelig underholdning, det Åbent Hus vi holdt om eftermiddagen, hvor langt over 1000 gæster besøgte os, og hvor skolens elever i den grad tog på sig at præsentere deres skole nej, hvor havde I travlt, og nej hvor gjorde I det godt og endelig den megen musik der var hele dagen og natten med, da alle elever efter dagens anstrengelser tog over og festede til efter midnat. For mig personligt er det stærkeste billede, da HM Dronningen ad en til lejligheden udlagt rød løber gik ind i teltet på Store Plads, ind i et syngende telt, hvor 700 stemmer bar majestæten frem og op gennem teltet til

5 stolen foran scenen, hvorfra hun skulle nyde fejringen af skolens jubilæum. Vi havde øvet os rigtigt meget, og hvor lød det bare fantastisk. Det var jo den af skolens sange, som I kender bedst, vi sang ved den lejlighed: Lade sig løfte, lade sig bære. Samme sang skal nu også bære jer herfra af længsel derhen, hvor lyset må være. I har været et dejligt, dejligt hold 3g ere. Dygtige er I blevet, kreative og kritiske medspillere er I, og I kender fællesskabets styrke og tør give jer selv til det. Lev nu vel. Vi vil savne jer; men I skal videre i livet. Tillykke med huen, og hav det rigtigt godt alle sammen. Rektor Vibeke Hansen

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E & nyhedsbrev R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E Tak for et godt og spændende år vi glæder os til januar! nr. 5 Vi glæder os til at se jer på fyraftensmøderne i januar og høre, hvordan jeres

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt.

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt. Nr. 10. December 2012 tættere på VGT alle ønsker opfyldt I semifinalen Rasmus er blandt de bedste til biologi. Side 3 Open space Både lærere og elever slap drømmene fri. Side 4-5 VGT opretter hele ni studieretninger.

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere