Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2012 28. februar 2013"

Transkript

1 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2013 Hermed fremsendes den halvårlige beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1. Nylige opgaver og principielle temaer 2. Klummer fra seernes redaktør 3. Pressenævnskendelser vedrørende TV 2 Bilag: 1. Omfang af seerhenvendelser 2. Temaer for seerhenvendelser 3. Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør 1. Nylige opgaver og principielle temaer Etiske retningslinjer I samarbejde med repræsentanter for Programafdelingen, NYHEDERNE, SPORTEN, TV 2 Digital og TV 2 Jura har seernes redaktør udarbejdet et nyt, samlet sæt etiske retningslinjer for TV 2s programvirksomhed. Retningslinjerne dækker i modsætning til tidligere ikke kun journalistisk indhold, men alle programmer og artikler på tv og web. Justeringen af TV 2s etiske retningslinjer flugter på afgørende punkter med det udkast til nye Vejledende regler for god presseskik, som et udvalg under Danske Medier og Dansk Journalistforbund har udarbejdet i kølvandet på Folketingets høring om medieansvar i maj Oplysninger spredes hurtigere i en digital tidsalder. Som noget nyt fremgår det derfor af TV 2s nye etiske retningslinjer, at TV 2 blandt andet ved forelæggelse af belastende og krænkende oplysninger for den angrebne part selv skal sikre, at de vejledende regler for god presseskik er overholdt i sager, hvor man viderebringer oplysninger fra andre medier. Et eksempel på en sådan sag kan ses under Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør, hvor jeg valgte at give en journalist fra BT medhold i hans klage over en artikel på nyhederne.tv2.dk I det nye regelsæt er der endvidere indført mere detaljerede retningslinjer vedrørende rettelser, af-indeksering og sletning. Udgangspunktet er, at TV 2 ikke sletter materiale. I særlige tilfælde kan man anonymisere personer og/eller af-indeksere materiale, så det, i det omfang det er muligt, ikke længere er tilgængeligt på internettets søgemaskiner, men kun kan findes ved specifik søgning på tv2.dk. Side 1

2 Det fremgår desuden, at TV 2s etiske retningslinjer også gælder for de sider, TV 2 driver på sociale medier som Facebook og Twitter, hvor man ligesom på tv2.dk modererer debatter og blandt andet fjerner stødende indlæg i det omfang, man måtte blive opmærksom på dem. Det er værd at notere, at de nye etiske retningslinjer ikke kun er begrænsende, men også tager højde for, at TV 2 har vide rammer for humor og satire, ligesom det understreges, at for eksempel bandeord kan forekomme i tilfælde, hvor det er redaktionelt begrundet. Øget kvalitet i behandlingen af seerhenvendelser. Seersekretariatet overtager i løbet af foråret 2013 opgaven med at behandle almindelige seerhenvendelser til TV 2 og tilføres i den forbindelse en projektmedarbejder. Seernes redaktør vil fortsat have til opgave at overvåge klagebehandlingen som TV 2s uafhængige ankeinstans, mens den nye medarbejder primært skal besvare forespørgsler samt videreformidle henvendelser til TV 2s afdelinger og redaktioner en opgave som hidtil har sorteret under TV 2 Kommunikation. TV 2 har generelt en høj grad af besvarelse af relevante seerhenvendelser. Målet med omlægningen er at styrke denne politik, efter at et internt projekt har vist, at ikke alle mailadresser blev overvåget på daglig basis. I forbindelse med den nye forside på tv2.dk bliver der oprettet en ny kontaktformular, som gør det lettere for seere og brugere at komme i kontakt med TV Klummer fra seernes redaktør Qvortrups tavshed i Khader-sagen. Selv om sagen blev dækket med piber og trommer i valgkampen i 2007, blev det ikke lanceret som nogen stor historie i nyhedsudsendelserne på TV 2s hovedkanal, da Ny Alliances tidligere leder Naser Khader i slutningen af december fik Københavns Byrets ord for, at der ikke var belæg for Se & Hørs påstande om, at der i sin tid blev udført sort arbejde på hans bopæl. Den opsigtsvækkende dom blev ikke nævnt med et ord i NYHEDERNE kl. 16, 18 og 19. Først kl. 22 blev afgørelsen omtalt med en kort notits i en af de store nyhedsudsendelser. På fagbladet Journalistens hjemmeside førte dommen til spidse kommentarer mod Se & Hør og Henrik Qvortrup, som desuden på Facebook af flere debattører blev beskyldt for manglende moral og mandsmod, fordi han ikke ville stille op til interview om sagen. Tavsheden blev også kritiseret af flere seere. I min konklusion skrev jeg, at Qvortrup efter min opfattelse burde have stillet op i Khadersagen, som fik store politiske konsekvenser. En sag som han i parentes bemærket havde udtalt sig om i BT, få dage før dommen faldt. Tilsvarende burde TV 2 NYHEDERNE have givet den en mere prominent behandling ikke kun på den smalle NEWS-kanal, men også i NYHEDERNE på hovedkanalen, hvor det store flertal af seerne er. Adoptionens Pris. Dokumentarfilmen om Masho og Roba, der blev adopteret fra Etiopien, skabte stor debat i november, og samtidig blev TV 2 NYHEDERNE udsat for kritik efter en Side 2

3 reportage med børnenes biologiske forældre. Blandt kritikerne var Journalistens redaktør Øjvind Hesselager, som skrev i en kommentar, at det efter hans opfattelse var i strid med de presseetiske regler at filme det etiopiske forældrepar og interviewe dem, mens og efter de så klip fra dokumentaren Adoptionens Pris. Det etiopiske par kan ikke vurdere deres egne udtalelser. Ord og følelser er fremprovokeret gennem et udspekuleret følelseschok - et kalkuleret redaktionelt overgreb, skrev han i kommentaren. Flere seere kritiserede NYHEDERNEs indslag over for TV 2 og seernes redaktør, og på de sociale medier blev indslaget omtalt med udtryk som følelsesporno og klamt. I min konklusion skrev jeg, at det var journalistisk oplagt at høre de etiopiske forældre om deres syn på sagen. De er både velformulerede og reflekterende, ligesom de efter flere år som hovedpersoner i dokumentar-produktion må siges at være særdeles medievante. Til gengæld fandt jeg, at det var en fejl, at TV 2 ikke oplyste, at forældrene havde set hele dokumentaren sammen med producenten, allerede inden NYHEDERNEs hold landede i Etiopien. Det var også en redaktionel fejl, at NYHEDERNE i samme udsendelse lod en psykolog fra Ankestyrelsens Familieretsafdeling hæfte en psykiatrisk diagnose på den danske adoptivmor. Redaktøren for udsendelsen har i begge tilfælde påtaget sig ansvaret. 3. Pressenævnskendelser vedrørende TV 2 Pressenævnet har i perioden fra 1. november 2012 til 28. februar 2013 truffet afgørelse i en sag vedrørende TV 2, som i november modtog kritik, efter at det i Station 2 den 10. september 2012 fremstod som om en dom var endelig, og at klager derfor var i færd med at afsone. Det var ikke korrekt. Klager var ganske vist dømt for i to tilfælde at have udgivet sig for at være politibetjent, forhold som han i øvrigt har tilstået. Dommen, som i alt angår 26 kriminelle forhold, er imidlertid anket og derved ikke endelig. Nævnet udtalte derfor kritik mod Station 2 for ikke at have kontrolleret oplysningerne yderligere inden offentliggørelse, så de forkerte oplysninger kunne være undgået. TV 2 blev dog ikke pålagt at offentliggøre nævnets kendelse, idet programmet blev rettet inden genudsendelsen 12. september, ligesom Station 2 i et nyt program 24. september berigtigede de kritiserede forhold, således at de oprindelige seere kunne blive bekendt med rettelsen. LARS BENNIKE, Side 3

4 Bilag: 1. Omfang af seerhenvendelser 2. Temaer for seerhenvendelser 3. Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør 1. Omfang af seerhenvendelser I overensstemmelse med kravene i Medieaftalen for har jeg i samarbejde med TV 2s tekniske afdeling fortsat arbejdet med at foretage en løbende registrering af henvendelser til TV 2 DANMARK A/S, herunder klager over TV 2 DANMARK A/S virksomhed. Hovedparten af alle henvendelser foregår via mails. TV 2 har således i perioden 1. november 2012 til 28. februar 2013 modtaget godt mails via stationens offentlige mailadresser NYHEDERNE, SPORTEN, Zulu, Charlie, FILM og seernes redaktør. På grund af en teknisk fejl har det desværre ikke været muligt at opgøre antallet af mails til TV 2 Kommunikations adresse i samme periode. Af de modtagne og registrerede godt mails, som også indeholder et meget stort antal pressemeddelelser, spam-mails o.l., blev knap enten besvaret direkte eller sendt videre til besvarelse eller orientering for de relevante redaktioner og afdelinger. TV 2 NETs kundeservice modtog i perioden omkring mails samt godt henvendelser via telefon. Omkring 70 procent af henvendelserne drejede sig om TV 2 Play. 12 procent handlede om tv2.dk s mobile tjenester, mens 3 procent drejede sig om Spilskyen. Antallet af henvendelser vedrørende Spilskyen er faldet betydeligt, efter at næsten al support er overgået til Spigo.dk. Andre 3 procent henvendte sig om TV Tid, 1 procent om TV 2 Vejret, mens de resterende 11 procent fordeler sig på generelle henvendelser til tv2.dk og generelle henvendelser til TV 2. Omkring 825 seere har i perioden henvendt sig til seernes redaktør via den offentlige mailadresse med kritik, spørgsmål og kommentarer til udsendelser og indslag på tv samt artikler på tv2.dk. Dertil kommer mails til min personlige mailadresse, ligesom et mindre antal seere har henvendt sig pr. telefon eller brev. En række af disse henvendelser er i overensstemmelse med proceduren sendt videre til besvarelse i TV 2s afdelinger, og derefter er nogle af dem vendt tilbage til behandling hos undertegnede. I andre tilfælde er henvendelser stilet direkte til mig med anmodning om en vurdering. Ifølge den elektroniske registrering har TV 2 og seernes redaktør via offentlige adresser modtaget i alt mails, der blev kategoriseret som kritik/kommentar, som forslag, 931 som spørgsmål, 31 som ros, mens 11 havnede i kategorien kritik af dårligt sprog. 75 mails blev behandlet som klager. Side 4

5 2. Temaer for seerhenvendelser Et af de faste temaer for henvendelser er kritik af reklamer på tv og tv2.dk et spørgsmål som ofte kobles sammen med den nye abonnementsordning, idet en del seere havde en forventning om, at brugerbetalingen ville medføre kortere reklameblokke. Et andet genkommende tema er kritik af genudsendelser især på TV 2 og TV 2 Charlie. TV 2 Teknik modtog i perioden knap 70 henvendelser om problemer med at modtage TV 2s signal. En del seere har haft problemer med dette siden overgangen til krypteret signal i januar Omkring 60 seere har i samme periode klaget over problemer med undertekster. Årets julekalender affødte traditionen tro en lang række henvendelser til TV 2. Valget af henholdsvis børne- og voksenjulekalender samt sendetider og ikke mindst kritik af, at Jul i Valhal nogle dage blev flyttet på grund af EM i kvindehåndbold, var således emne for op mod mails. Ved hjælp af de månedlige indberetninger fra TV 2 Kommunikation, TV 2 NYHEDERNE og TV 2 SPORTEN kan det endvidere fastslås, at Go morgen Danmark fortsat er emne for et meget stort antal henvendelser fra seerne med kritik og ros af programmet og værterne. Der kommer også fortsat et stort antal forespørgsler vedrørende tøj, møbler og lignende, ligesom mange sender forslag til indslag både til Go morgen og Go aften Danmark. Dokumentarfilmen Adoptionens Pris om den etiopiske pige Masho og hendes bror Roba affødte en del henvendelser med både ros og ris til TV 2 og seernes redaktør. NYHEDERNE blev i den forbindelse som omtalt under Klummer fra seernes redaktør kritiseret for at sende en journalist og en fotograf til Etiopien, hvor de viste forældrene optagelser af, hvordan det er gået deres bortadopterede datter i Danmark. På NYHEDERNEs område modtog man i november en del henvendelser fra seere, som fandt, at TV 2 overdækkede det amerikanske præsidentvalg. Til gengæld modtog NYHEDERNE i december en del positive tilkendegivelser i forbindelse med dækningen af problemerne i Sandholmlejren. SPORTEN har i perioden modtaget en del henvendelser med kritik af dækningen af doping i cykelsporten. I november fandt flere seere således, at TV 2 var for hård i bedømmelsen af Bjarne Riis og hans cykelhold i efterdønningerne af det amerikanske anti-dopingagentur USADA s store rapport, der kom i august. Et gennemgående tema har dog været spørgsmål til Rolf Sørensens rolle som cykelkommentator på TV 2. En stor del af henvendelser er kritiske, men der har også været mails med ros til TV 2 for at stå fast og beholde Rolf Sørensen som kommentator. To andre store emner var EM i kvindehåndbold i december og VM i håndbold for herrer i januar. Et gennemgående tema var i begge tilfælde, at en del seere fandt TV 2s Side 5

6 kommentatorer for kritiske i forhold til det danske hold. Nogle seere mener også, at TV 2s journalister gik for hårdt til spillerne, umiddelbart efter at herrerne havde vundet sølv ved VM. Atter andre har kritiseret NYHEDERNE og TV 2 for at dække VM. En del seere klagede i februar til SPORTEN og seernes redaktør over udfald i håndboldopgøret mellem Skjern og Aalborg. Baggrunden var, at fiberforbindelsen røg og TV 2 havde ingen backup, så seerne fik ikke afslutningen på kampen. 3. Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør Chikane mod jøder. Politikens kommentator Rune Engelbreth Larsen henvendte sig 30. januar til seernes redaktør med kritik af, at redaktionen på TV 2 NEWS aftenen før ikke havde fjernet en såkaldt kravletekst om, at jødiske børn frarådes at gå i skole på Nørrebro. På dette tidspunkt var det 13 (tretten) timer siden, Jyllands-Posten havde lagt en historie online, som dementerede det. Det var endvidere 5 timer efter, at den skoleleder, der var ophav til historien, selv fuldkommen afviste den. Hvorfor fastholde en meget gammel nyhed i time efter time - til trods for at den er dementeret, spurgte Rune Engelbreth Larsen. I mit svar oplyste jeg, at skoleinspektør Lise Egholm flere gange har oplyst til TV 2, at hun har oplevet jødiske forældre, som har valgt andre skoler end Rådmandsgade, efter at de har talt med hende om de problemer, der nogle gange har været. Hun har desuden oplyst, at hun også har talt med kolleger fra naboskoler, som har oplevet samme forhold men at det er noget, de ikke har lyst til at tale om. Lise Egholm fastholdt i et indslag i TV 2 NYHEDERNE 29. januar kl. 19, at der har været enkeltstående episoder med chikane mod jødiske børn på Rådmandsgade Skole. Hun gav i øvrigt udtryk for samme synspunkt i et direkte interview samme formiddag på NEWS. Hun har i begge udsendelser nævnt en episode fra sommeren 2012, hvor en jødisk pige blev generet i klassen, da hun fortalte, at hun havde været på familiebesøg i Israel. På NEWS beskrev hun sagen som ubehagelig, idet hun tilføjede, at det efter samtaler med børnene og deres forældre lykkedes at få sagen til at falde ned igen. Lise Egholm har ikke over for TV 2 givet udtryk for, at hun ikke stod ved sine udtalelser til NYHEDERNE og NEWS, selv om hun fandt, at sagen var blæst meget op i medierne. På den baggrund valgte man på redaktionen at fastholde teksten. Jeg finder ikke anledning til kritik. Påstået politisk slagside på NEWS. En seer, Kell Kristiansen, klagede i slutningen af januar over et indslag på TV 2 NEWS, hvor studievært Janni Pedersen interviewede de konservatives undervisningsordfører Mai Henriksen samt Københavns radikale integrationsborgmester Anna Mee Allerslev om regeringens beslutning om et storstilet forsøg med modersmålsundervisning. Side 6

7 I sin klage henviste Kell Kristiansen til en artikel i Den korte avis, hvor redaktør Ralf Pittelkow skriver, at TV 2 vært politiserer voldsomt. Jeg kunne ikke skrive det bedre selv. Nu må der strammes op, skrev Kell Kristiansen. I min gennemgang af sagen, hvor jeg havde vedhæftet en udskrift af det 12 minutter lange dobbeltinterview, anførte jeg, at der gennemgående blev stillet åbne, opklarende spørgsmål. I modsætning til Ralf Pittelkow fandt jeg ikke tonen hverken skarp eller inkvisitorisk over for den konservative politiker, men snarere imødekommende. Værten valgte dog et par steder at afbryde ikke blot Mai Henriksen, men også Anna Mee Allerslev for at holde interviewet på sporet. Samtidig påpegede jeg, at Ralf Pittelkow i sin kritik havde byttet rundt på kronologien i interviewet, så det kom til at fremstå, som om Janni Pedersen på et tidspunkt endte i åben agitation, da der blev vist et klip med Dorte Lange, der er næstformand for Danmarks Lærerforening. Klippet med Dorte Lange blev ikke bragt på et tidspunkt, men som oplæg til hele diskussionen. Det var med andre ord selve vinklen for interviewet, at politiske beslutninger efter hendes opfattelse bør bygge på faktuel viden. Det var heller ikke korrekt, når Janni Pedersen blev beskyldt for at have fejlfortolket centerleder Niels Egelunds udtalelser. Det fremgik nemlig klart af et interview med Egelund på NEWS tidligere samme dag, at han har skiftet holdning til forsøget med modersmålsundervisning, som han tidligere har været imod. Det var derfor helt i orden i sammenhængen at henvise til Egelunds udtalelser på NEWS tidligere på dagen. Man kan som Pittelkow argumentere for, at det havde været relevant at spørge Anna Mee Allerslev om, hvor mange generationer man skal acceptere, at børn med indvandrerbaggrund ikke har dansk som modersmål. [ ] Her havde redaktøren og studieværten imidlertid valgt at fokusere på den kommende forsøgsordning, og det finder jeg ikke anledning til at kritisere, skrev jeg i svaret til Kell Kristiansen. Klage over 3G-undersøgelse. Journalist Johnny K. Olesen klagede i januar over en artikelserie på tv2.dk samt et indslag i NYHEDERNE om det britiske firma Opensignals undersøgelse af 3Gdækningen i Danmark. Undersøgelsen bygger på flere end 5 millioner målinger og konkluderer, at danske telekunder i mange tilfælde må leve med ingen eller ringe 3G-dækning. Johnny K. Olesen har i flere artikler på mobilsiden.dk kritiseret TV 2s artikler om undersøgelsen, og har i den forbindelse i første omgang klaget til redaktionen på tv2.dk. I sin klage til seernes redaktør som han understreger at have indgivet som privatperson anfører han, at det ikke giver mening at bruge -92 dbm som grænseværdi for dårlig dækning, fordi mange brugere vil opleve udmærket dækning ved denne signalstyrke. Side 7

8 Efter at have konfereret med flere tekniske eksperter med speciale i mobiltelefoni svarede jeg, at man ganske rigtigt kan diskutere om -92 dbm er en fornuftig grænseværdi, da kvaliteten af 3G-signalet afhænger af antallet af brugere på et givent tidspunkt. Nogle gange kan man derfor opleve udmærket 3G-dækning ved -92 dbm, mens telefonen til andre tider vil slå over på 2G ved samme signalstyrke, sådan som det i øvrigt også fremgår af TV 2s artikler. I min konklusion anførte jeg, at der i samtlige artikler er taget en række forbehold. Det fremgår således, at telebranchen ikke er enig i alle undersøgelsens konklusioner, selv om man erkender, at der er huller i 3G-dækningen. Samlet set er jeg derfor ikke enig med Johnny K. Olesen i, at TV 2s udlægning af undersøgelsen skulle være dybt manipulerende, selv om der er foretaget en række journalistiske forenklinger, og jeg finder derfor ikke anledning til kritik. Muslimernes trosbekendelse i grafik. En seer, Shoaib Afzal, klagede over et indslag i 22- NYHEDERNE 14. januar, hvor man i en grafik om terroristerne i Mali havde vist et sort flag med den muslimske trosbekendelse. Flaget bruges blandt andet af den algeriske terrorist Mokhtar Belmokhtar, som menes at stå bag en række nylige aktioner i Algeriet og Mali. Det kan godt være, at redaktionen mener, at alle muslimer er terrorister, hvilket I så må angive, så vi ved, hvor TV 2-redaktionen står. Jeg vil ikke sættes i bås med terrorister, blot fordi jeg er muslim, eller I ikke har gjort jeres arbejde, skrev Shoaib Afzal i sin klage. Efter at have forelagt sagen for NYHEDERNEs udlandsredaktion skrev jeg i mit svar, at jeg har fuld forståelse for, at det kan være generende for muslimer, når den islamiske trosbekendelse afbildes på flag og bruges som illustration for eksempel i forbindelse med indslag om yderligtgående islamister. Samtidig påpegede jeg, at kritikken i virkeligheden bør rettes mod de terror- og oprørsbevægelser, der flittigt bruger trosbekendelsen som symbol, når de står frem i offentligheden. På den baggrund finder jeg ikke anledning til at kritisere, at NYHEDERNE brugte Mokhtar Belmokhtars flag i forbindelse med indslaget om kampen mod de yderligtgående islamister i Mali, skrev jeg i svaret til Shoaib Afzal. Delvist medhold til BT-journalist. Journalist Lars Fogt fra BT klagede i mails af 30. december 2012 og 8. januar 2013 til seernes redaktør over artiklen, RV-ordfører langer ud efter journalist: Et dumt svin, på nyhederne.tv2.dk den 21. december 2012 samt et indslag om Ellen Trane Nørbys kronik i Go aften Danmark 8. januar I klagen vedrørende artiklen på tv2.dk skrev Lars Fogt, at TV 2s viderebringelse af Zenia Stampes angreb på ham var en overtrædelse af TV 2s egne regler om etik især fordi ingen TV 2-medarbejder overhovedet gjorde et forsøg på at indhente en kommentar fra mig. Samtidig klagede han over, at TV 2 i forbindelse med artiklen havde bragt et foto af ham, som ikke er beregnet som pressefoto. I henvendelsen vedrørende Go aften Danmark klagede han over at være blevet hængt ud [ ]med meget stærke personangreb på min person af Cecilie Frøkjær den 8. januar, uden at jeg er blevet foreholdt kritikpunkterne, idet han tilføjede, at det er i strid med de presseetiske Side 8

9 regler at lave injurierende angreb mod en person også selv om jeg ikke har ønsket at deltage. Efter at have forelagt sagen vedrørende Go aften Danmark for TV 2s redaktør samt redaktionschefen på Nordisk Film konkluderede jeg, at jeg ikke fandt anledning til kritik for ikke at have indhentet hans kommentar til påstandene i programmet, da han selv havde meddelt, at han ikke ønskede at deltage i debatten, hvor chefredaktør Olav Skaaning Andersen i stedet optrådte som repræsentant for BT. Samtidig understregede jeg, at det er faktuelt korrekt, at de radikales Zenia Stampe og Venstres Søren Pind har kaldt ham for henholdsvis et bevisligt dumt svin og en uvederhæftig, løgnagtig bedrager. Og du må som professionel journalist have kunnet forudse, at Zenia Stampes angreb på dig i hendes blog på politiken.dk et par uger tidligere kunne blive citeret i sammenhæng med en debat om Ellen Trane Nørbys kronik. Du kunne have svaret på kritikken, hvis du havde deltaget i programmet, men det valgte du altså bevidst ikke at gøre, skrev jeg til Lars Fogt. I sagen vedrørende artiklen på tv2.dk fandt jeg ikke anledning til kritik af det anvendte portrætfoto, der er købt på sædvanlig vis hos Berlingskes billedbureau Scanpix. Til gengæld var jeg enig med Lars Fogt i, at TV 2 burde have givet ham mulighed for at kommentere de skarpe angreb på hans person i artiklen om Zenia Stampes blog på politiken.dk. Det gælder især påstanden om, at han skulle have besluttet sig for at begå karaktermord på tidligere kulturminister Uffe Elbæk. TV 2s digitale nyhedschef har oplyst, at man havde forsøgt at kontakte Lars Fogt på mobiltelefon samt ved henvendelse til BTs redaktion. Han tilføjer dog i sit svar, at journalisten burde naturligvis også have forsøgt at fange dig på en mail. Lars Fogt har selv oplyst, at han ikke bruger de to angivne mobilnumre. Jeg er enig med Lars Fogt i, at han selvfølgelig skal kunne tåle kritik, som han skriver i sin klage. Når man som journalist er med til at sætte rammerne for en personorienteret og direkte politisk kritik, må man være klar over, at kritikken kan gå begge veje. Det fremgår imidlertid af TV 2s etiske retningslinjer, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for nogen, skal som hovedregel forelægges for den pågældende i rimelig tid inden offentliggørelsen og bør omfatte alle relevante oplysninger. Efter min vurdering var det ikke tilstrækkeligt, at tv2.dk to timer efter offentliggørelse af den første artikel i en ny artikel lod BT s chefredaktør Olav Skaaning Andersen kommentere de fremsatte påstande. Historien om Zenia Stampes angreb på dig havde efter min opfattelse ikke uopsættelig karakter, og jeg mener derfor, at tv2.dk burde have sørget for at forelægge dig beskyldningerne, inden man valgte at bringe artiklen. Det skete ikke, og jeg finder derfor anledning til kritik af nyhederne.tv2.dk, skrev jeg i mit svar til Lars Fogt. Side 9

10 Redaktionen på netnyhederne.tv2.dk har taget kritikken til efterretning. Firmaet var bare flyttet. En seer, som ønsker at være anonym, klagede i slutningen af november til seernes redaktør, efter at hun havde korresponderet med journalisten bag et indslag i 19-NYHEDERNE 7. november. Indslaget handlede om de fire største låntagere, som var med til at trække Tønder Bank ned, da Finanstilsynet forlangte deres engagementer nedskrevet med omkring 97 millioner kroner ud af en samlet nedskrivning på 292,3 millioner kroner. I indslaget stod NYHEDERNEs reporter uden for døren til nogle kontorlokaler, som tidligere husede et firma, som i alt har lånt 44,5 millioner kroner i Tønder Bank. Og det er så her, at Fondsrådet mener, at banken burde have afskrevet 35,5 millioner kroner. Og ja, der er lukket, sagde reporteren og tog i døren. Seeren anfører i sin klage, at journalisten med et klik på Google kunne have set, at virksomheden for længe siden var flyttet til en naboby, hvor de i øvrigt har en rigtig fin virksomhed, der vækster og lever op til bankens krav. Dagen efter tager TV 2 NEWS historien op - og indleder deres interview med billedet af journalisten, som tager i døren og konstaterer, at "de" ikke længere er der. Værten i NEWS spørger så ejeren: " ja, I er der ikke mere - er I gået konkurs"? Rent journalistisk tænker jeg, at det er umådeligt dumt, når nu de 1.) bare er flyttet 2.) hvis de var gået konkurs, var de jo en noget anderledes del af Tønder Bank historien, hed det videre i klagen. I mit svar skrev jeg, at jeg var enig med klager i, at det var en fejl at koble oplysningerne om lånet i Tønder Bank med en oplysning om, at firmaet er flyttet, idet det kunne efterlade det indtryk, at firmaet er i vanskeligheder. Der er tale om en redaktionel fejl, som journalisten beklager. Fejlen var også årsagen til, at direktøren for den pågældende virksomhed den følgende dag i Finansudsendelsen kl. 9 på NEWS blev spurgt, om de tomme lokaler var udtryk for, at virksomheden var gået konkurs. Han skulle nemlig oprindelig have deltaget i 19-NYHEDERNE aftenen før, men hans fly fra Stockholm var forsinket, og det var forklaringen på, at han først var med den følgende morgen. I min konklusion anførte jeg, at der var tale om et rodet forløb, hvor reporteren ved en fejl blev sendt til en forkert adresse. Man burde have undersøgt sagen en ekstra gang og flyttet optagelsen til den rigtige location, så man ikke efterlod et fejlagtigt indtryk hos seerne. Redaktionen på NYHEDERNE har efterfølgende taget kritikken til efterretning. Voldsdømte i underholdningsprogrammer. En række seere klagede i november til TV 2 og seernes redaktør over, at sangeren Liam O Connor (L.O.C.) fortsat kunne medvirke som coach i underholdningsprogrammet Voice, efter at han har fået en betinget dom for vold. Side 10

11 Jeg har svært ved at forstå, hvordan LOC kan fortsætte i Voice, selvom han er dømt for vold. For nogle år siden blev Jørgen Leth frataget sin post som Tour de France kommentator, uden der var tale om kriminelle forhold. Jeg har svært ved at forstå, at moralsk habitus (uden kriminelle forhold) kan være værre end en voldsdom, skrev en seer, mens en anden mente, at det ikke var noget kønt syn, mens endnu en spurgte, om der slet ikke er nogen etik på dette område. I mit svar påpegede jeg, at TV 2 havde besluttet at lade Liam O Connor fortsætte som coach foreløbig i de sidste tre udgaver af musikprogrammet Voice, da man ikke ønskede at lade dommen gå ud over de tre deltagere, som han skulle føre videre i programmet. TV 2 har endvidere tilkendegivet, at man klart tager afstand fra episoden, som førte til den betingede dom på 40 dages fængsel for vold i forbindelse med Rock under Broen i Middelfart i juni. Sagen har været dækket i såvel NYHEDERNE som på NEWS samt på tv2.dk. TV 2 har ikke etiske retningslinjer, der forhindrer folk, der har modtaget en dom, i at medvirke i programmer. Samtidig anførte jeg, at dommeren ved Retten i Odense i sin afgørelse lagde vægt på, at begrundelsen for at gøre dommen betinget hang sammen med, at offeret før voldsepisoden havde opført sig provokerende, samt at Liam O Connors tidligere voldsdom er næsten ti år gammel. Det blev desuden betragtet som en formildende omstændighed, at voldsepisoden skete et sted og i en situation, som ifølge dommeren kan sammenlignes med vold uden for et almindeligt værtshus. Jeg har som seernes redaktør noteret mig, at der trods den gamle voldssag fra 2003 er tale om en betinget dom efter den såkaldt milde 244 i straffeloven en dom som statsadvokaten i øvrigt har besluttet ikke at anke. Der var ud fra det oplyste ikke tale om planlagt, forsætlig vold, men snarere en art klammeri, da Liam O Connors ven blev korporligt angrebet af en festivalgæst, skrev jeg i svaret til de utilfredse seere. Samlet set fandt jeg derfor ikke anledning til at rette kritik mod TV 2 for beslutningen om at lade Liam O Connor fortsætte som coach i Voice. Dagens Mand med sygeplejersker. Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, klagede 30. oktober over et program i serien Dagens Mand, hvor deltagerne skulle dyste om at komme på date med to sygeplejersker, som medvirkede i programmet. Programmet udstiller en hel faggruppe, nemlig sygeplejersker, som sexobjekter. Det er skadeligt for en profession, som i forvejen kæmper med en meget skæv kønsfordeling. Og det er yderst krænkende for de mange tusinde sygeplejersker, som hver eneste dag gør en stor og vigtig forskel i vores velfærdssamfund, skrev Grete Christensen i sin klage over programmet, som hun også mente sender nogle meget uheldige signaler til patienter og pårørende i det danske sundhedsvæsen. Jeg har i mit svar til Grete Christensen oplyst, at jeg har forelagt klagen for TV 2s underholdningschef, Gitte Madsen, som beklager, hvis nogen har følt sig stødt, da det ikke var Side 11

12 meningen. Samtidig skrev jeg, at jeg som seernes redaktør har noteret mig, at de medvirkende i udsendelsen selv havde valgt at deltage, lige som de på forhånd var bekendt med programmets format og forventelige indhold. Et andet program handlede om at komme på date med en soldat, mens deltagerne i andre programmer har været homoseksuelle, midaldrende, heteroseksuelle etc. Et dating-program som Dagens Mand strider ikke mod TV 2s etiske retningslinjer. Selv om nogle seere kan finde formen stødende, er det forventeligt, at et program af den type også handler om håb og drømme om kærlighed og eventuelt sex i tilfælde af, at det skulle lykkes for deltagerne at komme på date i dette tilfælde med en sygeplejerske, skrev jeg i mit svar til formanden for Dansk Sygeplejeråd. Side 12

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Berlingske

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Berlingske Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01062 [Klager] mod Berlingske [Klager] har klaget til Pressenævnet, idet hun mener, at Berlingske har tilsidesat god presseskik ved at afvise at slette

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Pressenævnet Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Til: 3 0. SEP. 2013 Kopi til: TV 2 DANMARK A/ S Att.: Rikke Buch-Rønne Rugaardsvej 25 5100 Odense Den 27. september

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Kendelse. afsagt den 30. marts Sag nr [Klager] mod. Berlingske

Kendelse. afsagt den 30. marts Sag nr [Klager] mod. Berlingske Kendelse afsagt den 30. marts 2017 Sag nr. 17-70-01119 [Klager] mod Berlingske [Klager] har ved advokat Brian Werner Larsen klaget til Pressenævnet, idet hun mener, Berlingske har tilsidesat god presseskik

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur. et merc.jur. Juridisk Institut Love og regler Ny offentlighedslov med den meget omstridte ministerbetjeningsregel

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Christoffer Schultz Retssystemet i Grundtræk og Medieret 13/6-2005

Christoffer Schultz Retssystemet i Grundtræk og Medieret 13/6-2005 Opgave 1: 1. Kan artiklen i Odense Dagblad give nogen grundlag for at klage til pressenævnet? Indholdet af en artikel skal ifølge Pressenævnet være i overensstemmelse med god presseskik. I henhold reglerne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

[Datteren] har klaget over, at TV 2 Lorrys omtale er for ensidig og ikke fremstiller hendes mor som et menneske.

[Datteren] har klaget over, at TV 2 Lorrys omtale er for ensidig og ikke fremstiller hendes mor som et menneske. Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01133 [Datteren] på vegne af [Moren] mod TV 2 Lorry [Datteren] har i henhold til fuldmagt af 23. november 2013 fra sin mor, [Moren], klaget til Pressenævnet

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 05.04.2013 Kære XXXXXXXXXXXX,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

BILAG 2333. Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2009 ---

BILAG 2333. Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2009 --- Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2009 --- BILAG 2333 Efter knap halvandet år på posten som seernes redaktør er det mit indtryk, at funktionen er kommet godt i vej. Flere seere

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2014

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2014 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2013 28. februar 2014 Hermed fremsendes den halvårlige beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1.

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2012

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2012 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2012 Hermed fremsendes den halvårlige beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1. Nylige

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Rådhusholmen 10 «Landkode»-«Postnummerudendk» 2670 Greve. «Adresse3» København den 29. januar 2002

Rådhusholmen 10 «Landkode»-«Postnummerudendk» 2670 Greve. «Adresse3» København den 29. januar 2002 RADIO- OG TV-NÆVNET «Navn» Radio Oasen Greve Lokalradionævn «Adresse1» Hundige Strandvej 153 Kultursekretariatet «Adresse2» 2670 Greve Rådhuset «Adresse3» Rådhusholmen 10 «Landkode»-«Postnummerudendk»

Læs mere

Kendelse. afsagt den 27. september Sag nr Nordic Medicare. mod. TV2 Nord

Kendelse. afsagt den 27. september Sag nr Nordic Medicare. mod. TV2 Nord Kendelse afsagt den 27. september 2017 Sag nr. 2017-80-0007 Nordic Medicare mod TV2 Nord Nordic Medicare har ved administrerende direktør [Den administrerende direktør] klaget til Pressenævnet over tv-indslaget

Læs mere

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2013

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2013 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 31. oktober 2013 Hermed fremsendes den halvårlige beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1. Principielle

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

ETIK I DR. - den korte version

ETIK I DR. - den korte version ETIK I DR - den korte version 2. 3 FAIRNESS 3 Fairness og forelæggelse 4 Aftaler med medvirkende 6 Båndoptagelser af interviews 6 Anonyme medvirkende 6 Medvirkende under 18 år 7 Redigering 9 Privatlivets

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere