Succes med slagtesvin Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP"

Transkript

1 Velkommen 1

2 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2

3 Dansk svineproduktion ,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1 29,1 19,4 19, * prognose Prod. grise (mio.) Slagtet i DK 2013 ift. 2012: slagtet i Danmark ~ 2 % nr 3

4 Eksport af smågrise Eksport af smågrise per år Tyskland Polen Italien Tjekkiet Holland Andre lande Polen Tyskland

5 PRODUKTIVITETS- UDVIKLINGEN I SVINEPRODUKTIONEN 5

6 Økonomisk bidrag Duroc

7 Økonomisk bidrag Landrace og Yorkshire

8

9 Slagtesvin er en rigtig god vækst case stipladser Investering 1,6 mia. kr. 2 mio. producerede slagtesvin arbejdspladser i sektoren Mere end 3 mia. kr. god eksportvaluta ekstra arbejdspladser i byggeperioden

10 Topmødeerklæring - Velfærd

11 Forsøg med hele haler Erfaringsindsamling med hele haler i problemfrie besætninger Resultater viser stor variation i udbrud og omfang på hold- og stiniveau Nyt forsøg, flere gentagelser, mere viden Hele haler Halebid Kuperede haler

12 Stop for kastration af smågrise Landbruget har som målsætning, at kastration uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018

13 En styrket indsats mod mavesår hos søer og slagtesvin Sammenhæng mellem formalingsgrad (foderudnyttelse) og mavesår! Forekomsten af mavesår reduceres gennem bl.a. styrket sundhedskontrol - USK Grad 0 Grad 1 Grad 8

14 Velkommen 14

15 Task Force Svin Effekt af de 10 anbefalinger Initiativer som kommer alle til gode Kr./sl.svin Anbefaling 6: Dato for målrettet og individuel gødningsregulering Ny arealregulering kan tidligst træde i kraft august 2016 Nogle vil få en mere restriktiv regulering end i dag kr. Anbefaling 10: Dato for ny husdyrlov og fast sagsbehandlingstid Ny husdyrlov kan tidligst træde i kraft august 2016 BAT regulering på grundlag at stipladsbegreb (direktivnært) Effekt er vurderet over en 10 årig periode 3-4 kr. Anbefaling 2: Omkostningsreduktion på kødkontrol Omkostningsreduktion på kødkontrol: Fra godt 11 7,5 kr./gris 3-4 kr. Anbefaling 1: EU-ligestilling af harmonikrav; slagtesvin (170 kg N/ha) SUM 3 kr kr.

16 Task Force Svin Effekt af de 10 anbefalinger Initiativer som kun tilgodeser nyetablering Kr./sl.svin Anbefaling 3: Nye miljøvenlige slagtesvinestalde (miljøteknologiordning) nye stipladser årligt i mio. kr. årligt målrettet slagtesvinehold Effekt af tilskud: 8-10 kr. pr. slagtesvin over en 25 årig periode I 2020 forventes ca. 40 pct. af stipladser at være nye 3-4 kr. Anbefaling 5: Suspendering af tinglysningsafgiften for unge landmænd Lavere tinglysningsafgift ved nyetablering Effekt: op til 60 mio. kr. årligt for hele landbrugserhvervet 1 kr. Anbefaling 7: Suspendering af reglen om husdyrtryk pct. efterafgrødekrav ~ omk. på 5 kr. pr. slagtesvin? kr. Hæmmer udvidelse: sl.svin/år; 1 mia. kr. i tabt eksportindtægt Anbefaling 9: Målrettet ammoniakregulering (kategori 2 og 3 natur) Bliver svært at finde lokalisering til store slagtesvineanlæg Effekt: 50 mio. kr. årlig i 2018 (7 år efter indførelse af regel). Hæmmer etablering: 1 mio. sl.svin/år; 1,5 mia. kr. i tabt eksportindtægt 2 kr. SUM 6-7 kr.

17 Task Force Svin Effekt af de 10 anbefalinger Initiativer som lappeløsning af nuværende lovgivning Kr./sl.svin Anbefaling 4: Fleksibel produktionsret (anmeldeordning og VVM regel) Ændret fortolkning gør at langt flere kan bruge ordning Øget slagtesvineproduktion med til stk. årligt Effekt: Øget DB på mio. kr. årligt? kr. Anbefaling 8: Fleksibel udnyttelse af produktionstilladelser (kontinuitet) Selv ved en mindre afvigelse på 5-7 % har kommuner foretaget en delvis nedskrivning af lovligt produktionsomfang Effekt: Det er svær at opgøre den økonomiske konsekvens. Det kræver ny godkendelse at øge produktionen til oprindeligt niveau? kr. SUM? kr. Samlet erhvervsøkonomisk effekt af de 10 anbefalinger ~ kr./sl.svin

18

19 SLAGTNINGER I DANMARK ( ) 19

20 RENTABILITET I DANSK SLAGTESVINEPRODUKTION 20

21 FODERFORBRUG PR. KG TILVÆKST HOS SLAGTESVIN ( KG) 21

22 OMKOSTNING VED PRODUKTION AF SLAGTESVIN 22

23 INVESTERING I SLAGTESVINEANLÆG 23

24 Avlsmålet Maksimere profitten per produceret slagtesvin Øge indtjening per slagtesvin Mindske omkostningerne ved at producere Egenskaberne: 24

25 Egenskaber LL/YY Økonomisk vægt Forventet fremgang Værdi Fordeling % DGL0-30 (g/dag) 0,09 2,819 0,25 2% DGL (g/dag) 0,14 12,523 1,75 11% Kødprocent (%) 8,6 0,139 1,20 7% Foderudnyt. (FEs/kg tilv) ,052 6,92 42% Styrke (point) 12,5 0,070 0,87 5% Svind (%) -4,9-0,081 0,40 2% LG5 22 0,412 4,53 27% Holdbarhed (%) 85 0,014 0,60 4% I alt 16,52 100

26 Egenskaber Duroc Økonomisk vægt Fremgang Værdi Fordeling % DGL0-30 (g/dag) 0,09 4,424 0,398 3% DGL (g/dag) 0,14 24,06 3,368 22% Kødprocent (%) 8,6 0,294 2,528 16% Foderudnyt. (FEs/kg tilv) ,066 8,197 51% Styrke (point) 12,5 0,058 0,725 5% Svind (%) -4,9-0,094 0,444 3% I alt 15,66 100

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 1. udgave, oktober 2013 videncenter for svineproduktion, landbrug & Fødevarer layout og tryk: nofoprint as isbn 97-88-791-46-0258 Forord året der gik SIDE 1 Bedre

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Selvbærende landbrugserhverv Fungere på markedsvilkår Beskytte miljø og natur Levere

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin Årsberetning 2003 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN 87-91460-02-6 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015

KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015 KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015 Lønsom, bæredygtig vækst Kvægs vision En lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og internationalt konkurrencedygtig mælkeog oksekødsproduktion i Danmark I 2020

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33 DanAvl MAGASINET maj 2009 #33 De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne DANAVL: OMSÆTNINGEN AF AVLSDYR SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDNYTTELSEN AF INVESTERINGERNE i AVLSARBEJDET magasinet for

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber

2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber NOTAT 2. april 2014 Fakta: Aftale om en Vækstplan for fødevarer 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget 3. Opdatering af

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Struktur, strukturudvikling og lovgivning... 4 Økonomi...5 Omsætning af grise... 7 Slagtesvineproduktion i Tyskland...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere