Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelser med mening, mennesker og muligheder"

Transkript

1 side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

2 side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk arbejde Troldborg Design Tryk PrinfoVejle I løbet af et år finder mange mennesker vej til University College Lillebælt. Det kan være som studerende på en af vores ni professionsbacheloruddannelser, på en masteruddannelse eller et af de mange efteruddannelseskurser. Og det kan være som kunde på Center for Undervisningsmidler eller samarbejdspartner i et af de mange forsknings- og udviklingsprojekter, som ledes af eller har deltagelse af medarbejdere fra UCL. I runde tal har vi studerende på professionsbacheloruddannelserne, studerende på videreuddannelse og 9000 kursustilmeldinger om året. På samme måde leder mange veje fra UCL ud i vores omverden. Vores studerende finder som dimittender beskæftigelse i især velfærdsinstitutioner, men også private virksomheder eller gennem selvstændig virksomhed, hvor de kan udnytte deres kompetencer til en fortsat udvikling af fremtidens velfærd i Danmark. Forskere, konsulenter og undervisere fra UCL bidrager til at udvikle praksis i institutionerne igennem udviklingsprojekter og skræddersyede uddannelsesforløb. Og vi tager del i egne videncentre som Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidlinge eller sammen med andre fx Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning. Den nære forbindelse til praksis er afgørende for alle UCL s aktiviteter det gælder såvel udviklingen af vores uddannelsestilbud, læremiddelformidling og forskningsog udviklingsprojekter. For målet for vores virke er at skabe fremtidens velfærd i Danmark igennem uddannelser med mening, mennesker og muligheder. Erik Knudsen, rektor

3 side 4 side 5 UCL i tal 9 Professionsbacheloruddannelser studerende Videreuddannelser studerende Kursusvirksomhed kursustilmeldinger årligt Medarbejdere 722 Omsætning 548 mio. kr. årligt Udvikling i søgningen til UCL s grunduddannelser 1. prioritetsansøgere År I alt Indeks (2009 = 100) Ledelsen Erik Knudsen, rektor Steffen Svendsen, prorektor Jørgen Thorslund, forsknings- og udviklingsdirektør Strategimål University College Lillebælts vision og mission er operationaliseret gennem seks strategiske mål. Helt overordnet vil University College Lillebælt uddanne de mest eftertragtede professions bachelorer i Danmark. Der er opstillet seks strategiske mål til realiseringen af dette. Efter endt uddannelse skal de studerende være: tværprofessionelle og borgerrettede i løsning af opgaven dygtige til borgerinvolvering og policyforståelse gode iværksættere og innovatorer stærke til at anvende teknologi gode til at skabe ny viden, der kan bruges gode til at levere værdiskabende udvikling for færdiguddannede og deres arbejdspladser Vision Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark. Mission Vi leverer uddannelser med mening, mennesker og muligheder.

4 side 6 side 7 Rektor Organisationsdiagram for University College Lillebælt HR og Kommunikation Ledelsessekretariatet Strategi og Analyse Teknik og Bygninger Økonomi og Personale Prorektor Forsknings og udviklingsdirektør It Studieadministrationen Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser Sundhedsuddannelser Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forskning og Udvikling Tværgående Uddannelsesudvikling Læreruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen LedelsesAkademiet Centre for Forskning og Udvikling Internationalt Kontor Pædagoguddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Videreuddannelsen Kvalitet og Evaluering Administrationsbacheloruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Center for Undervisningsmidler UCL Biblioteket Socialrådgiveruddannelsen Radiografuddannelsen Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer Sygeplejerskeuddannelsen

5 side 8 side 9 Professionsbacheloruddannelser Optag 2014 University College Lillebælt udbyder ni stærke grunduddannelser til professionsbachelor: Administrationsbachelor Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Lærer Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Forskellige hver især, men centralt for dem alle er den tætte kobling mellem teoretisk viden, reflektion og praktisk erfaring. Bindeledet hedder praktikophold, udviklingsprojekter, opgaver mv. Samarbejder for fremtiden University College Lillebælt vægter innovative studieformer og et tæt samarbejde med institutioner og virksomheder. I Danmark såvel som internationalt. Vores studerende skal have mulighed for at sætte deres fingeraftryk på udviklingen af ny velfærdsteknologi til de borgere og brugere, som de kommer til at møde i deres fremtidige job. Jobs, der alle befinder sig på et jobmarked i kontant udvikling. Heldigvis går rigtig mange af vores studerende som færdiguddannede direkte ind i det første job, hvor de kan bruge deres kompetencer til at iværksætte i og udvikle deres profession. Antal af optagne studerende på de 15 største videregående uddannelser i Region Syddanmark pædagog, Odense Medicin Erhvervsøkonomi, HA, Slagelse Naturvidenskab sygeplejerske - Odense pædagog - Esbjerg socialrådgiver Odense Erhvervsøkonomi, HA UCL SDU SDU SDU UCL UC Syd UCL SDU UC Syd UCL UCL UC Syd UC Syd EAL UCL pædagog, Aabenraa sygeplejerske, Vejle folkeskolelærer - Odense pædagog - Kolding socialrådgiver - Esbjerg AP Graduate in Marketing Management fysioterapeut Baseret på tal fra kot.dk pr. 07/

6 side 10 side 11 Historiske nedslag University College Lillebælt har som professionshøjskole for velfærdsuddannelser eksisteret siden Men allerede i 2000 kom der fokus på at styrke de professionsrettede uddannelser. Vedtagelse af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolen Lillebælt eller i den internationale udgave University College Lillebælt, forkortet UCL navngives i august. I 2009 føjer UCL bioanalytikeruddannelsen til udbuddet af professionsbacheloruddannelser og optager de første studerende i efteråret Centre for Videregående Uddannelser (CVU er), som er forløberen for professionshøjskolerne, bliver oprettet. Oprettelse af CVSU-Fyn (Fyns Amts Sygeplejeskole, radiografuddannelsen, samt Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Odense) CVU Fyn (Odense Lærerseminarium, Fyns Pædagogseminarium og Odense Social pædagogiske Seminarium). CVU Jelling (Jelling Lærerseminarium og Jelling Pædagogseminarium). Ændring af loven om centre for videregående uddannelser vedtages. Det betyder bl.a., at centrene for undervisningsmidler, CFU, der bliver hjemløse med amternes nedlæggelse, skal overgå til CVU erne og findes på alle de centre, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen. 1. januar udbyder UCL følgende uddannelser Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen Radiografuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Senere på året følger administrationsbacheloruddannelsen. Scan koden for en detaljeret gennemgang samt de officielle dokumenter i relation til de historiske nedslag

7 side 12 side 13 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fordeling af aktiviteter Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler ved University College Lillebælt tilbyder kurser og videreuddannelse indenfor pædagogik, undervisning, socialt arbejde og ledelse. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler designer udviklingsprojekter og uddannelsesforløb i tæt samarbejde med kommuner, institutioner og virksomheder og altid med fokus på at styrke og udvikle daglig praksis inden for: lærerfaglighed pædagogfaglighed socialfagligt arbejde sundhedsfag ledelse tværfaglighed og tværsektorielt arbejde. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler leverer desuden undervisningsmidler og professionel vejledning til undervisere om læremidler i alle former. Professionelle medarbejdere i tre afdelinger Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler omfatter tre afdelinger: Center for Undervisningsmidler Videreuddannelsen LedelsesAkademiet Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har ud over egne professionelle medarbejdere, et stort korps af eksterne konsulenter og undervisere tilknyttet. Kompetenceudvikling og undervisningsmidler har årligt studerende på videreuddannelse og derudover 9000 kursustilmeldinger årligt. Disse fordeler sig på: 6 akademiuddannelser 46 diplomuddannelser 470 kurser 30 konferencer

8 side 14 side 15 Forskning og Udvikling Videncentre i Forskning og Udvikling UCL leverer forskning og viden til gavn for fremtidens velfærd igennem projekter, der er forankret i praksis og grundigt teoretisk funderet. Forskning i professionshøjskoleregi er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den konkrete praksis, som udøves af professionsuddannede i velfærdssamfundets institutioner, fx sygehuse, skoler, forvaltninger, og offentlige og private virksomheder. I videncentrene udvikler UCL sine uddannelser og opbygger forskningskapacitet ved at inddrage bachelor- og ph.d.-studerende i forsknings- og udviklingsprojekter. Dette sker i samarbejde med universiteter og offentlige og private virksomheder og institutioner såvel nationalt som internationalt. Center for Innovation og Entreprenørskab Forsker i og formidler viden om velfærdsinnovation, innovative undervisningsformer og entreprenørskab. Center for Læremidler og IT Forsker i og formidler viden om læremidlers betydning for undervisning og læring i regi af det nationale videncenter Læremiddel.dk. Center for Mad, Krop og Læring Forsker i og formidler viden om mad- og måltidspædagogik i pædagog- og læreruddannelse og i fagenes praksisfelter, skole, daginstitutioner og fritidsliv. Fem tværfaglige videncentre UCL s forskningsaktiviteter foregår i Forskning og Udviklings fem videncentre, som kort præsenteres på næste side. Center for Tværprofessionelt Arbejde med Inklusion Forsker i og formidler viden om det tværprofessionelle arbejde med at inkludere børn, unge og voksne i udsatte positioner. Center for Velfærdsteknologi Forsker i og formidler viden om velfærdsteknologi i sundhedssektoren på tværs af professioner.

9 side 16 side 17 Aktiviteter på Fyn og i Trekantområdet Jelling Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Vejle Direktion Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Socialrådgiveruddannelsen i Vejle Center for Undervisningsmidler i Vejle Videreuddannelsen LedelsesAkademiet Lillebælt Odense Læreruddannelsen på Fyn Pædagoguddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Socialrådgiveruddannelsen i Odense Administrationsbacheloruddannelsen Center for Undervisningsmidler i Odense Videreuddannelsen LedelsesAkademiet Lillebælt Svendborg Pædagoguddannelsen i Svendborg Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

10 side 18 side 19 UCL bygger nyt UCL Campus Vejle I august 2014 blev UCL Campus Vejle indviet på Vestre Engvej nr. 51. I alt har ca. 700 studerende deres gang i det nybyggede Sundhedshus, som UCL Campus Vejle er en del af. UCL s afdeling på Vestre Engvej huser Socialrådgiver- og Sygeplejerskeuddannelsen, CFU i Vejle, LedelsesAkademiet Lillebælt, UCL Biblioteket, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, studieadministrationen samt en række administrative funktioner. UCL Campus Odense I 2016 samles størstedelen af UCL s aktiviteter på Niels Bohrs Allé i Odense. UCL s nye campus på Niels Bohrs Allé i Odense kommer til at ligge tæt på hele den bydel som planlægges i området, hvor det såkaldte Campus Odense, Forskerparken, SDU og på sigt også det nye Odense Universitetshospital ligger. UCL overtager bygningerne medio 2015, hvor en stor om- og tilbygning skal gå i gang. Sommeren 2016 flytter medarbejdere og ca studerende ind. Med de to byggerier opfyldes UCL s vision om at alle aktiviteter bliver samlet på stærke, attraktive og bæredygtige campusser i Jelling, Svendborg, Vejle og Odense.

11 UCL leverer uddannelser og viden med mening, mennesker og muligheder Vi udbyder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske. Vi faciliterer videre- og efteruddannelse inden for pædagogik, undervisning, socialt arbejde, sundhed og ledelse og stiller desuden læringsressourcer, viden og kompetencer til rådighed for skoler og lærere. Og som vidensinstitution producerer og formidler vi forsknings- og udviklingsviden til gavn for fremtidens velfærd. UCL har adresse i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling. Scan og se kontaktoplysninger for vores afdelinger University College Lillebælt

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Undervisningsministeriet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Omslag: Sangill Grafisk Produktion

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Dialogsvar til UC Syddanmark

Dialogsvar til UC Syddanmark SØNDERBORG BYRÅD Dialogsvar til UC Syddanmark Vedr. den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Byråd 20-02-2014 Indhold Indledning... 3 Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB

BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB Videnscenter for udsatte børn og unge Juni 2010 BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB TRE BØLGER AF VIDENSCENTRE Videnscenter for socialt udsatte børn og unge er led i den tredje bølge af videnscentre.

Læs mere

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

to skridt frem og to skridt tilbage?

to skridt frem og to skridt tilbage? Videncentre i professionshøjskoler to skridt frem og to skridt tilbage? side 9 Af: Jørgen Thorslund, Prorektor UC Lillebælt I denne artikel vil jeg forbinde nogle tråde fra etableringen af videncentre

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere