Ansvarsområder for ledelse og PAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsområder for ledelse og PAM"

Transkript

1 A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet ansvar for pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og strategi kvalitetsudvikling Personaleledelse Forhandling af arbejdstid, ny løn m.v. Økonomistyring, budget og regnskab Studie- og ordensregler Repræsentation af skolen internt og eksternt Personale Nærmeste leder for o AH, AJ, CN, HA, HQ, IC, JPP, KRH, LA, LC, LK, LN, Ma, ME, MHG, RN, TH, TM, US, TS, JR, DK Udvalg mv Skolens bestyrelse Sikkerhedsudvalg Skoleudvalget Administrationsudvalg (PO) OK13 dialoggruppe Studievejledning Eksterne udvalg og bestyrelser Uddannelsesudvalg for radiografuddannelsen Uddannelsesudvalg for eksportøkonomuddannelsen Rektorforeningen Fordelingsudvalget Gymnasialt samarbejdsforum

2 Vicerektor Henrik Qvist Ansvarsområder: Stedfortræder for rektor Administrationsleder Overordnet ansvar for skolens administration Ansvarlig for årsplaner og årsopgørelser Ansvarlig for indberetninger til Undervisningsministeriet m.v. Ansvarlig for eksamensbeviser Behandling af eksamensklager Fritagelser i idræt Skolekalender og ferieplan Optagelse af elever Klassedannelse Optagelse af for sent ankomne ansøgere på stx. Fordeling af elevtid og uddannelsestid Overordnet ansvar for skemalægning og årsnormer Overordnet ansvar for karaktergivning Ansvar for lønsamarbejdet Haludlån til foreninger i samarbejde med LD IT-leder Ansvarlig for samarbejdet med Supportcentret Ansvarlig for FirstClass og Lectio Ansvarlig for skolens pædagogiske IT Ansvarlig for skolens administrative IT Ansvarlig for elektroniske tavler Personale Time-fagfordeling Ansættelsesbreve Efteruddannelse og kompetenceudvikling Feriefridage, omsorgsdage, barsel, sygdage, barns sygedag osv. Modtagelse af nye kolleger Overordnet ansvar for pædagogikum Kursusledelse af uddannelsesstillinger Vikaradministration Administration og skemaændringer i forbindelse med længerevarende sygdom, ferie, orlov m.m. Nærmeste leder for

3 o AL, CC, DC, GK, HLA, Ho, JE, JG, KOS, KrL, LD, LL, MD, MP, MTH, OB, RL, UT, RD, ST Kvalitetsarbejde Elevtilfredshedsundersøgelser Medarbejdertrivselsundersøgelse Udvalg Personaleledelse Samarbejdsudvalg Sekretær for bestyrelsen Administrationsudvalg (PO) OK13 dialoggruppe Eksamen Opgaver i forbindelse med mundtlig eksamen i samarbejde med LN Censorkompetence og fritagelser Censorafregning

4 Uddannelsesleder Jens Peder Pedersen Ansvarsområder Fag Filosofi, oldtidskunskab og religion Talentarbejde og frivillige aktiviteter i filosofi, oldtidskundskab og religion Personale Nærmeste leder for AP, EF, EH, IL, JøP, KL, KM, L, LJ, Lz, RH, TB, LJ. Bygninger og inventar Bygningsvedligeholdelse Ombygninger og tilbygninger Inventar Kantinen Rengøringsansvarlig (kontaktperson til rengøringsselskab) Pedelfunktionen Undervisningsmaterialer Bogkælder AV-udstyr Pædagogisk værksted Indkøb Økonomiudvalg Eksamen Skriftlig eksamen og terminsprøve

5 Uddannelsesleder John Riedel Ansvarsområder Faggrupper Pædagogisk ledelse af de kunstneriske fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik), historie, dansk, idræt og psykologi. Ansvar for talentarbejde og frivillige aktiviteter i de kunstneriske fag, dansk, historie og idræt: o Bigband o Discoband o Kammerkor o Kammerorkester o Bandaften o Forårskoncert o Frivillig billedkunst o Billedkunstprojekter o Mediefagsprojekter o Musical o Historiekonkurrence o Nye initiativer o Danskprojekter o Historieprojekter o Frivillig idræt o Ordgeist Ledelsesansvar for lyrikdag. Idrætsdag Studieretninger Uddannelsesleder for de kunstneriske studieretninger o Samarbejde med lærere og lærerteams omkring udvikling af studieretningen. o Opfølgning på tværfaglige forløb m.v. i studieretningen. o Fraværsopfølgning i kunstneriske klasser o Studieretningsudvalg for kunstneriske studieretninger Personale Nærmeste leder for o AMS, AS, BHB, HK, HR, HV, Hy, IJ, JK, JOd, KJ, LS, MT, MPM, MML, TV, VL, KHL, MRB Eksterne samarbejder Kontakt til UU og Studievalg Nordjylland Samarbejde med grundskolerne o Talentsamarbejde mv Region Nordjylland

6 o Projekter mv. Nye og kommende elever Overordnet ansvar for brobygning. RH står for planlægningen Overordnet ansvar for orienteringsaften. RH står for planlægningen. Informationsarbejde Overordnet ansvar for hjemmeside og informationsarbejde (informationsmateriale og årsskrift) Eksamen Skriftlig eksamen og terminsprøver.

7 Uddannelsesleder Tina Møller Sørensen Ansvarsområder Faggrupper Pædagogisk ledelse af de naturvidenskabelige fag (biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, naturvidenskabeligt grundforløb), informationsteknologi og matematik. Ansvar for talentarbejde og frivillige aktiviteter i de naturvidenskabelige fag, matematik og informationsteknologi o Masterclass i fysik o Masterclass i matematik o Schrödingers Kat o Nat-klub o Samarbejde med videnscenter for naturvidenskab i Sorø o DASG o Naturvidenskabelige valgaktiviteter o Fysik-olympiade o Kemi-olympiade o Biologi-olympiade o Georg Mohr o Geografi-olympiade o World Robot Olympiad o Forskerspire o Nye initiativer Studieretninger Uddannelsesleder for de naturvidenskabelige studieretninger o Samarbejde med lærere og lærerteams omkring udvikling af studieretningen. o Opfølgning på tværfaglige forløb m.v. i studieretningen. o Fraværsopfølgning i naturvidenskabelige klasser o Studieretningsudvalg for naturvidenskabelige studieretninger Personale Nærmeste leder for o AO, BB, DO, EN, JB, JH, Jo, JS, Kr, LG, LT, MaL, MaS, MB, MO, MV, NH, NR, Re, SE, SU, UF Elevaktiviteter Introduktionsforløb for nye elever i samarbejde med introudvalg Overordnet ansvar for fællestimer i samarbejde med TM Overordnet ansvar for elevaktiviteter i samarbejde med TM o Elevinitiativer o Elevråd o Døgnbrænder o elevrevy

8 o Ydun osv. Aktivitetsudvalg Skolens fødselsdagsfest Sidste skoledagsarrangement i samarbejde med TM Ekskursioner og studieture Talentarbejde Talentkoordinator Ansvarlig for Talentakademiet. Eksamen Skriftlig eksamen og terminsprøver.

9 Uddannelsesleder Lise Nørgaard Ansvarsområde Fag kultur- og samfundsfaggruppen (KS), naturvidenskabelig faggruppe (NF), 2. fremmedsprog (spansk, fransk og tysk) Talentarbejde og frivillige aktiviteter i 2. fremmedsprog o Sprogdag o Sprogcamp o Sprogkonkurrencer o Masterclass i spansk. o Juvenes Translatores o Sprogolympiade HF Uddannelsesleder for hf o Samarbejde med lærere og lærerteams omkring udvikling af hf. o Opfølgning på tværfaglige forløb m.v. på hf. o Ledelsesmæssig fraværsopfølgning på hf o ASF-klasserne o Projekt Uddannelsesløft på HF o HF-udvalget o Talentarbejde og frivillige aktiviteter på hf Studieretninger Uddannelsesleder for de sproglige studieretninger o Samarbejde med lærere og lærerteams omkring udvikling af studieretningen. o Opfølgning på tværfaglige forløb m.v. i studieretningen. o Fraværsopfølgning i de sproglige studieretninger o Studieretningsudvalg for de sproglige studieretninger Personale Nærmeste leder for o AK,AST, HE, JJ, KP, KW, LB, MaG, MBT, MGR, MHS, MI, ML, MLA, MM, Ol, PH, RT, UE, UM, UR, V. Eksterne samarbejder Samarbejde med folkeskolerne omkring hf Samarbejde med Autismecenter Nordbo Eksamen Planlægning af mundtlig eksamen Planlægning af vejledningen i AT-eksamensforløb Planlægning af studieretningsprojekt

10 Planlægning af større skriftlig opgave på hf Planlægning af eksamensprojekt på hf

11 Uddannelsesleder Maria Søndergaard Gjerløff Ansvarsområde Fag Samfundsfag, erhvervsøkonomi, engelsk, almen sprogforståelse og almen studieforberedelse Talentarbejde, konkurrencer og frivillige aktiviteter i samfundsfag, erhvervsøkonomi og engelsk o Masterclass i samfundsfag o Nordjyske iværksættere o Andre initiativer Studieretninger Uddannelsesleder for de samfundsvideneskabelige studieretninger o Samarbejde med lærere og lærerteams omkring udvikling af studieretningen. o Opfølgning på tværfaglige forløb m.v. i studieretningen. o Fraværsopfølgning i samfundsvidenskabelige klasser o Studieretningsudvalg for de samfundsvidenskabelige studieretninger Pædagogisk ledelse Pædagogisk udvikling igangsætning, opfølgning evaluering Internationalisering o Overordnet ansvar for udvekslingstudenter optagelse, sprogundervisning, placering i klasser osv. Bibliotek Projekt Uddannelsesløft i 1g Pædagogisk udvalg Skriftlig progressionsplan Evalueringsplan Tværgående forløb o Almen studieforberedelse herunder AT-eksamensforløb i samarbejde med LN o SRP i samarbejde med LN o SSO - i samarbejde med LN o Øvrige tværgående opgaver (SRO, DHO, ks-projekt og historieopgave, NV, AP osv.) Pædagogiske dage Udarbejdelse af skoleårets kalender Lektie-cafe Skrivefængsel Forældresamarbejde Forældrekonsultation Overordnet ansvar for forældreaften i 1g. RH står for planlægningen

12 Oprettelse af valgfag og studieretninger Valg af studieretninger og valgfag herunder holdoprettelse. Kvalitetsudvikling Den årlige kvalitetsrapport (færdig i august)

13 PAM Pædagogisk Administrativ Medhjælp Regina Hansen Udadvendte arrangementer mv. o forældreaften i 1g Brobygning og folkeskolebesøg o Planlægning og afvikling af brobygningsforløb og folkeskolebesøg o Planlægning af orienteringsaften for kommende elever o Arrangementer for folkeskoler, skoleleder osv. o Kontakt til UU og Studievalg i samarbejde med studievejlederne og John

14 Tom Mortensen Elevansvarlig Fællestime-ansvarlig o Kontakt til oplægsholder o Kontakt til pedel o Information om fællestimen o Andet Festansvarlig o Samtale med Ydun før fest o Regnskab efter festen o Festplan o Aftale med pedel o Diverse Ansvarlig for elevråd Ansvarlig for døgnbrænder Ansvarlig for andre elevaktiviteter Frivillige aktiviteter Koordination af studieture og ekskursioner Ansvarlig for sidste skoledagsarrangement

15 Ulla Thomasen Generelt informationsarbejde Ansvarlig for hjemmesiden Ansvarlig for nyheder på hjemmesiden Ansvarlig for skolens skriftlige publikationer o Årsskrift o Intro-hæfte for nye elever o Diverse pjecer i årets løb Pressemeddelelser (i samarbejde med de ansvarlige)

16 Torben Hjort Ansvarlig for lægning af skolens skema Ansvarlig for løbende skemaændringer

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2014-15 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsaften mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere