Årsberetning DGH Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning DGH Aalborg"

Transkript

1 Årsberetning DGH Aalborg 2009

2 Indholdsfortegnelse 2009 i overblik... side 4 Grønland i Danmark... side 6 Husets mission... side 7 Husets visioner... side 7 Uddannelsesafdelingen... side 8 Antal studerende... side 8 Nye studerende... side 8 Færdige studerende... side 10 Efterskoleelever... side 10 Kursus i formidling... side 11 Bogudgivelse... side 13 Socialafdelingen... side 14 Den åbne rådgivning... side 14 Statistik... side 16 Bofællesskabet... side 20 Tirsdagscafe... side 22 Jobrotation... side 22 Tolkning... side 23 Networking... side 23 Perput... side 24 Aktiveringsprojektet... side 26 Informationsafdelingen... side 28 Skoletjeneste... side 29 Foredragsvirksomhed... side 29 Arrangementer side 30 Sponsorer side 31 Bygninger, lokaler og udstyr... side 31 Medarbejdere... side 33 Bestyrelse... side 33 Regnskab side 34 2 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

3 2009 i overblik 2009 blev et forandringens år i Det Grønlandske Hus i I foråret besøgte formanden og lederen Grønland, hvor Antallet af efterskoleelever var efter sidste års dobbelt En række arrangementer med fællestitlen Grønland i Aalborg. Tasiilaq, Nuuk og Ilulissat blev besøgt. Ud over lands- årgang tilbage ved ca. 100 nye efterskoleelever. Aalborg blev arrangeret af Aalborg Historiske Museum, styreformanden og Departementet for Kultur, Uddan- Lokalarkivet, Kunsten, bibliotekerne og Huset Lilian Rasmussen valgte efter mere end 25 års ansæt- nelse, Forskning og Kirke (KIIIN) var der møder med en Butikken har været særdeles velbesøgt og bortset fra telse i huset at gå på pension og blev afløst af Aase lang række af husets grønlandske samarbejdsparter. en kortere periode har forsyningerne fra Grønland Huset udgav i 2009 informationsfolderen Velkommen Lassen. I kultur og informationsafdelingen, afløste Tanja været tilfredsstillende. til Aalborg, der er en dobbeltsproget folder udarbej- Knudsen Hanne Enevoldsen. I socialafdelingen så man flere nyankomne familier med det specielt med henblik på nyankomne grønlændere og behov for rådgivning. Husets tolke- og oversættelses- I forbindelse med Aalborg Kommunes budget- personer boende i Grønland, der planlægger at flytte til I Servicemedarbejderstillingen var der gennem året tilbud har været brugt flittigt. forhandlinger blev der truffet belsutning om at lukke Aalborg. ansat flere løst tilknyttede personer. bofællesskabet for grønlandske kvinder. Dette har be- Uddannelsesafdelingen konstaterede igen i 2009 et tydet, at Inge opsiges til februar Også en bogudgivelse blev det til. I samarbejde med Nationaldagsarrangementet, der blev afholdt i Lind- stigende antal ansøgere til regionens uddannelsesinsti- VUC skrev 8 grønlandske studerende en meget infor- holm Strandpark, var et stort og meget vellykket ar- tutioner. Ud over det store nationaldagsarrangement har Huset mativ og flot bog om netop deres oplevelser omkring rangement. afholdt en række spændende arrangementer både i og det at studere i Aalborg. udenfor Huset. Huset gik i luften med en ny hjemmeside. 4 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

4 Grønland i Danmark Husets mission Husets visioner I 2009 fik Grønland selvstyre. Grønland har således fået mulighed for at overtage yderligere en række området, som Danmarkhidtil har haft ansvaret for - stort tillykke med det. Selvstyreloven cementerer det gode og sunde samarbejde mellem Grønland og Danmark. Et af de synlige beviser på dette er netop De Grønlandske Huse, der yder en stor indsats på en lang række områder i forhold til grønlændere bosidende i Danmark, samt andre grupper med interesse for Grønland. arbejde. Desværre er kendskabet til De Grønlandske Huse generelt ikke stort og det er en udbredt opfattelse at Husene kun har med socialt udsatte Grønlændere at gøre. Husene har derfor en stor opgave i at synliggøre sig og og formidle de gode historier, som der heldigvis er langt flest af. Desværre har den danske presse stort set kun interesse i at formidle de dårlige historier. Ved målrettet at formidle den rigtige historie blandt andet til skoleelever håber vi i Det Grønlandske Hus i Aalborg at kunne gøre en forskel og At stå til rådighed for alle med relationer til Grønland, eller som har interesse for Grønland og grønlandske forhold - herunder: at udvikle de kulturelle, menneskelige og handelsmæssige kontakter mellem Grønland og Region Nordjylland. at vejlede grønlandske uddannelsessøgende. at give social vejledning og støtte til herboende grønlændere. at være kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede i Region Nordjylland. DGH-Aalborg vil være den røde tråd i regionens relationer til Grønland DGH-Aalborg vil være mere synlig i hele regionen DGH- Aalborg vil tiltrække flere studerende til regionen DGH-aalborg vil etablere et satellitkontor i Vendsyssel eller Thy DGH-Aalborg vil sætte fokus på de grønlandske børn i regionen DGH- Aalborg vil promovere talentfulde grønlandske kunstnere Selvom det sociale område er et stort område, være med til at nedbryde de fordomme, som nogle i er De Grønlandske Huse meget andet end socialt forældregenerationen stadig slæber rundt på. 6 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

5 Uddannelsesafdelingen ved Signe Vinter Bach Der er ansat 2 uddannelsesvejledere i Det Grønlandske Hus i Aalborg, som varetager vejledningen af de uddannelsessøgende fra Grønland, som søger uddannelse i Region Nordjylland. Desuden forvalter uddannelsesvejlederne de administrative opgaver i forbindelse med uddannelsesstøtten fra Grønlands Selvstyre herunder vurdering af ansøgninger om uddannelsesstøtte gennem Grønlands Selvstyre. Herudover varetages uddannelsesvejledningen af grønlandske efterskoleelever i området i samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik / Sprogcentret i Sisimiut. Antal studerende og efterkoleelever i Region Nordjylland 2009 Status pr var at vi havde 88 aktive studerende på uddannelsesstøtte samt 66 efterskoleelever. Nye studerende 2009 Ansøgningsrunden 2009 resulterede i 89 ansøgninger om uddannelsesstøtte til uddannelser i Region Nordjylland hvilket er en markant stigning fra forrige år (i 2008 havde vi 53 ansøgere). Af disse ansøgere startede 55 fordelt på både videregående uddannelser, studieforberedende og erhvervsuddannelser i Aalborg, Frederikshavn og Skagen. På erhvervsuddannelserne (EUD) startede 4 nye studerende op. De studieforberedende uddannelser (STX, HF, HHX og HTX) havde 8 nystartere og der startede 6 på gymnasial supplering (GSK). Aalborg Universitet trak 10 nye studerende (engelsk, jura, turisme, psykologi, spansk sprog og internationale studier, civilingeniør, HA erhvervsøkonomi) og der var 19 nystartere på de øvrige videregående uddannelser (diplom uddannelse Leder på vej, fiskeskipper, jordemoder, maskinmester, skibsmaskinist, beklædningsdesigner, turistbachelor, pædagog, professionsbachelor sportsmanagement og hospitality management, bygningskonstruktør, elinstallatør, markedsføringsøkonom). Herudover startede 6 elever på højskole. Igen i år er det populært at kombinere ungdomsuddannelsen med et ophold på et nordjysk sportscollege, og der var således 5 nye til studiestart i august. Som følge af nedlæggelsen af folkeskolens 11. klassetrin i Grønland havde Hjemmestyret lavet en generel dispensation for bevilling af uddannelsesstøtte til gymnasiale uddannelser i Danmark i ansøgningsrunden 2008 og I 2009 kunne vi se, at der var flere ansøgere til de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland. Desværre har det også vist sig, at de helt unge elever har haft svært ved at finde sig tilrette og det har desværre betydet en del afbrud på de gymnasiale uddannelser tidligt i skoleåret. Det nye studieår blev vanen tro skudt i gang med et introduktionskursus i Det Grønlandske Hus, hvor alle nye studerende var indbudt til at høre nærmere om deres rettigheder som grønlandske studerende med uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, samt hilse på hinanden. 8 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

6 Færdige studerende Vi kunne i 2009 sige tillykke til 21 færdige studerende: 1 bachelor i engelsk sprog og internationale studier, 1 civilingeniør, 1 erhvervsjurist, 1 lærer, en ergoterapeut, 1 jordemoder, 1 maskinmester, 3 Fiskeskippere, 1 vvsinstallatør, 1 kontorudlært, 1 butiksudlært, 1 MGK er, 2 HTX studenter, 1 STX student, 1 IB student og 3 høj skoleelever. Efterskoleelever Til skolestart i august 2009 startede 69 elever fordelt på 27 efterskoler i Region Nordjylland. Traditionen tro havde vi i forbindelse med skolestarten modtageweekend i Feriecenteret Rødhus Klit. Vi var afsted i 2 weekender i august, hvor vi hentede og bragte eleverne fra Lufthavnen og ud på deres efterskole. Der har i denne forbindelse været et rigtigt godt samarbejde med kontaktfamilierne. I oktober havde vi som vanligt samlet alle regionens efterskoleelever samt deres kontaktlærere i Det Grønlandske Hus til socialt samvær og indledende vejledning i uddannelsesvalg. Kontaktlærerne gav udtryk for, at det var positivt at møde de andre lærere og udveksle erfaringer med hinanden. I december påbegyndte vi den individuelle vejledning af efterskoleeleverne til deres kommende uddannelsesvalg i Grønland eller Danmark. Kursus i Formidling Vi har i foråret og efteråret 2009 udbudt et kursus i formidling målrettet vores studerende på videregående uddannelser. Kursets formål var at styrke de studerendes danskkundskaber i forhold til deres studier i forventningen om, at det ville kunne hjælpe dem til at gennemføre studierne og med et bedre resultat. Det var vores formodning, at mange studerende pga. sproglige vanskeligheder har svært ved at formidle den viden, de har tilegnet sig på studiet, når de står i eksempelvis eksamenssituationen. Dette kom både til udtryk i den mundtlige og i den skriftlige formidling. Målgruppen for kurset var således de studerende, der havde sproglige vanskeligheder i forbindelse med gennemførelse af studiet. Men det viste sig, at studerende, som vi ellers havde vurderet som værende sprogligt dygtige, også deltog i kurset. Dette bevirkede en meget blandet flok deltagere, og undervisningen måtte således også være differentieret for bedst muligt at tilgodese den enkelte deltager. Alligevel har der også vist sig nogle generelle sproglige vanskeligheder hos hele holdet, i særdeleshed omkring grammatik og syntaks. 10 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

7 Kurset har indeholdt en blanding af mundtlige og skriftlige opgaver, samt diverse læseøvelser. Der har Vi vil tillade os, at sige, at kursusforløbet har været en succes, og der har været et ønske fra flere studer- Bogudgivelse Selve bogen har for os som uddannelsesvejledere også været særdeles interessant læsning, idet de unge har desuden i forbindelse med hver kursusgang været en ende om, at kurset vil forsætte. Vi har dog valgt ikke Som en del af forårssemesterets kursusforløb har kur- formået at sætte ord på nogle af de tendenser, vi har spørgetime, hvor de studerende kunne få lærerens at forsætte samarbejde med VUC-Jammerbugt. Dette sisterne lavet en skriveøvelse i form af et bidrag til en haft en formodning om i forhold til det at starte på ud- hjælp til konkrete opgaver og sproglige spørgsmål, skyldes ikke selve kursusforløbet, da den lærer, vi har bogudgivelse. dannelse i en ny by og ikke mindst ny kultur. hvilket de studerende har sat meget stor pris på. haft samarbejde med, har været yderst kompetent og har haft et rigtigt godt forhold til deltagerne. Derimod Hver enkelt kursist har lavet et kapitel til bogen, hvor Efter presseomtale i Nordjyske har bogen også vakt Kursets omfang udgjorde med forårssemesteret 15 mener vi, at VUC har været for dyre i forhold til, hvad de med egne ord har beskrevet, hvordan de har oplevet opsigt blandt nogle af vores samarbejdspartnere her kursusgange af 3 lektioners varighed og efterårsse- vi kan få, hvis vi selv arrangerer kurset og ansætter en det at flytte til Danmark og starte på en videregående i Nordjylland. Det er vi meget glade for, da det for os mesteret 14 kursusgange af 3 lektioners varighed. Der freelance lærer. Dette vil vi arbejde videre med i løbet uddannelse samt de forhindringer og positive oplev- at se, er utroligt vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har i alt været 15 deltagere på kurset, hvilket vil sige af foråret med en forventning om at kunne udbyde et elser, det har medført. også får øjnene op for de små forskelle mellem danske omkring 20 % af vores studerende på videregående nyt kursus til efteråret. og grønlandske studerende. uddannelser med uddannelsesstøtte. Kurset var finan- Det er der kommet 7 fine og meget personlige be- sieret med penge søgt ved Selvstyrets pulje Initiativ retninger ud af. De er samlet i bogen De der drog ud. Bogudgivelsen var finansieret med penge søgt ved for mindskelse af frafald, hvor vi havde fået bevilliget Avalannerit om grønlandske studerende i Danmark. Selvstyrets pulje Initiativ for mindskelse af frafald, hvor kr. Bogen er udgivet via Ilinniiusiorfik i et 1. oplag på 500 vi havde fået bevilget kr. eksemplarer. Det er en gratisudgivelse, der vil blive Det er vores klare opfattelse, at formidlingskurset sendt ud til vejledere og uddannelsesinstitutioner bestemt har været med til at gøre en faglig forskel i Grønland og Danmark. Vi håber og tror, at rigtigt for en stor del af de deltagende studerende. Samtlige mange fremtidige studerende vil få glæde af at læse deltagere har fortalt, at de hver især har kunnet gøre bogen. brug af kurset til deres studier og enkelte har direkte fortalt om synlige resultater i form af bedre eksamen- For kursisterne har bogprojektet været en spændende skarakterer. En anden bonus har været, at studerende, og lærerig proces. Det har været meget givtigt for dem der ellers ikke tidligere har haft kontakt, har fundet et at se deres arbejde komme ud på tryk, og jeg ved, at de nyt socialt netværk på tværs af studierne og fundet en er meget stolte af det færdige resultat. større selvtillid i, at de ikke var alene om de sproglige barrierer. 12 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

8 Socialafdelingen ved Vibeke Sieborg Den åbne rådgivning Vi registrerer også, hvilke problemer grønlændere henvender sig med. D.v.s. det eller de problemer, som Da vi hverken har økonomi eller myndighed i vores åbne rådgivning, er opgaven i mange situationer at henvise Vi har i flere år været heldige at komme i betragtning til donation fra Lions Club. Beløbsmæssigt lyder det måske Vi har lavet statistik de sidste 3 år i den åbne råd- de selv fremstiller det, når de kommer første gang. folk til det rigtige sted. af lidt kr men den gavn og glæde det beløb givning, og kan nu begynde at sammenligne nogle For mange grønlændere gælder, at de har svært ved at kan gøre for rigtig mange mennesker er stor. tal. Først og fremmest kan vi af tallene se, at antallet Tallene lagt sammen giver langt mere end 148, hvilket gennemskue det danske system, og når man kommer Vi anvender pengene til mennesker, der er i knibe og er af henvendelser ligger meget stabilt på omkring 150 fortæller, at der i flere tilfælde faktisk de fleste er fra en lille grønlandsk by med ét kommunekontor, kan i en situation, hvor alle andre muligheder er undersøgte, årligt. tale om, at den enkelte har flere problemer. Aalborg virke temmelig stor og uoverskuelig med alle men udtømte. I 2009 har der således været 148 henvendelser. (se De fleste henvender sig vedrørende fundamentale de offentlige kontorer. I de fleste situationer handler det om akut hjælp til mad diagrammer næste side) sociale problemer: Økonomi, manglende arbejde, I det følgende diagram er det illustreret, hvad folk er og medicin. manglende bolig, helbred (såvel fysisk som psykisk), henvist til. Naturligt nok er de fleste henvisninger til Andre situationer er betaling af klippekort til bussen, Aldersfordelingen i henvendelserne er også nogenlunde børne- og familieproblemer. En relativ stor del af henv- kommunens forskellige afdelinger, hvilket fint afspejler så man kan passe sin aktivering og derved undgå at stabil, dog er der heldigvis en faldende tendens i grup- endelserne drejer sig om hjælp til akut besøgsrejse eller de problemer, de fleste henvender sig med: økonomi, blive trukket i kontanthjælp, betaling af indmeldelse i pen af unge, hvor der i 2008 var 25 personer under hjemrejse, i alt 17 %. manglende arbejde, manglende bolig. Men også den boligselskab, og en mor, som ikke har råd til at betale 25, mens der i 2009 var 14 personer. store andel af henvisninger til Sikringsstyrelsen afspe- lommepengene til sin søns lejrtur med skolen. Akut besøgsrejse drejer sig om, at Den Sociale Sikrings- jler det store antal af henvendelser fra folk om besøg- Langt de fleste henvendelser, 75 %, kommer fra Aal- styrelse administrerer en pulje på kr årligt til srejser. borg Kommune. Henvendelser fra borgere bosiddende hele landet, hvor grønlændere kan søge om hjælp til i andre kommuner i regionen tegner sig for 15 %. Der betaling for besøgsrejse i forbindelse med nære fami- Den store gruppe, som hedder andet er virkelig en er ingen tvivl om at nærhedsprincippet slår igennem liemedlemmers alvorlige sygdom eller død. blandet landhandel. Det er f.eks. sundhedsvæsen, her. Bor man i Skagen eller Hirtshals kan det for nogle skolevæsen, politi, begravelsesvæsen, statsforvalt- forekomme uoverkommeligt at transportere sig til Antallet af personer der søger om hjælp til hjemrejse er ning. Det er også boformer efter servicelovens 110 Aalborg. Der er også flere ting, der klares over tele- steget, hvilket formentlig skyldes, at Aalborg Kommune forsorgshjem, herberg og krisecenter. Det er uddan- fonen, når personerne bor længere væk. Vi registrerer via den nyoprettede Grønlænderenhed har centraliseret nelsesvejledning, psykolog, private fonde. Ældre- og imidlertid ikke telefonhenvendelser. indsatsen for grønlændere, og dermed bliver bedre i handicapforvaltning, grønlandsk kommune, vandre- stand til at vurdere, når en hjemrejse er den mest opti- hjem, forsikringsselskab. male løsning. 14 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

9 Den åbne rådgivning - Statistik Født i Grønland - dominerende ydelser 16 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

10 Grønlands Nationaldag 2009 i Lindholdm Strandpark 18 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

11 Bofællesskabet for grønlandske kvinder i det hele taget er det vanskeligt at rådgive folk til at flytte ind, når tommelfingerreglen ellers siger, at en kontanthjælpsmodtager kan have en husleje på max. kr. En opstramning af husreglerne og flere beboermøder dæmmede dog i nogen grad op for dette. Det har krævet store resourcer fra både leder, koordinerende socialrådgiver og projektmedarbejderen på kommunens vegne at fremskaffe opsigelser fra be- I løbet af 2009 er to nye beboere flyttet ind i bofællesskabet. Der havde længe stået en lejlighed tom, og en beboer valgte at flytte i egen lejlighed i en af kommunens opgangsfællesskaber ,-. Huslejen blev da også nedbragt med kr En af beboerne var gennem hele året meget syg og meget plejekrævende. Dette var en meget krævende opgave for den ansatte i bofællesskabet. I forbindelse med Aalborg kommunes budgetforhandlinger i september, blev det besluttet at lukke bofællesskabet af besparelseshensyn. Dette er vi selvfølgelig kede af - ikke mindst på beboernes vegne, fordi vi ved, at vi igennem de sidste ti boerne, få fundet nye egnede og passende boliger, få økonomien for den enkelt beboer til at hænge sammen i forbindelse med boligskiftet osv. osv. På grund af beboernes status har det været nødvendigt, at Det Grønlandske Hus har arrangeret og deltaget Dér er huslejen nemlig temmelig meget billigere, og netop problemet med dyr husleje og stort indskudslån var vi i dialog med Aalborg Kommune om i løbet af Med en husleje på kr ekskl. forbrug af vand, varme og el er det nødvendigt for kontanthjælpsmodtagere at få et særligt huslejetilskud, og Beboeren døde i november. Der var stadig en del problemer med festemik og mange besøgende, som vi mange gange kunne konstatere næsten var flyttet ind. år har gjort en stor forskel for de kvinder, der har boet i bofællesskabet. Kvinderne har fået en støtte i deres dagligdag, som har gjort de har kunnet fastholde bolig, og har kunnet leve et værdigt liv på deres måde. i flytningerne af kvinderne. 20 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

12 Tirsdagscafé Jobrotation Tolkning Networking I oktober startede Tirsdagscafeen i Det grønlandske Forandring er godt, derfor opfordrede Husets leder på Der er fortsat behov for tolkning for grønlandske borg- I Aalborg kommune findes et stort og velfungerende Hus. Nogle gæve kvinder ønskede på frivillig basis at stå et tidspunkt personalet om at prøve med jobrotation. ere, der har dårlige danskkundskaber og som henv- netværk af sociale aktører. Flere af disse har herboende for cafeen, og man mødes nogle timer hver tirsdag ender sig til offentlige myndigheder. grønlændere som målgruppe. eftermiddag. Karen og Robert tog imod tilbuddet og byttede pladser I netværket indgår bl.a. Her er der om eftermiddagen grønlandsk kaffemik og fra 1. januar Der sker et mere gnidningsfrit og reelt sagsforløb, Brobyggerselskabet under CMU kage ad libitum til en 5 er, grønlandsk musik på cd-af- når tolke benyttes. Det er vigtigt at holde fast i, at en Grønlænderenheden spilleren og hyggeligt samvær. Her har der siden starten Efter et par måneders prøvetid synes ordningen at være grønlandsk borger med dårlige danskkundskaber har ret Kofoeds Skole været over 10 gæster næsten hver gang og antallet fuldt ud tilfredsstillende for alle parter, og fremtiden vil til at få bevilget en grønlandsksproget tolk ved samtaler Sprogcenteret af gæster er stigende. Udover, at cafeen dækker et vise, om det skal være permanent. med f.eks. en sagsbehandler. Udsatteteamet m.fl. behov for samvær og fællesskab, er cafeen ud fra et socialfagligt synspunkt interessant, idet der er tale om Robert er nu indtil videre socialvejleder på Det Grøn- Der er 1-2 tolkninger om ugen. Specielt Husets koordinerende socialrådgiver deltager frivillig arbejdskraft. landske Hus, og Karen er projektmedarbejder på Afdelingen har gennem året løst flere store skriftlige i dette netværk og bidrager med viden og info og kon- Perput. oversættelsesopgaver - især for Aalborg kommune. takt til bl.a grønlandske myndigheder. 22 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

13 Perput Perputs målgruppe er stadig socialt udsatte grønlændere, hvis livssituation rummer sociale eller kulturelle problemstillinger. De fleste er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet, og nogle er misbrugere, primært af alkohol og hash. Perput har for længst manifesteret sig som et populært møde- og værested for socialt udsatte grønlændere i Aalborg, hvor man i rolige og alkoholfrie omgivelser kan være sammen med andre grønlændere. Der bor ca grønlændere i Aalborg kommune og ca i Region Nord. Brugerne af Perput kommer dog primært fra Aalborg, selvom der altid ofte har været gæster fra andre kommuner, andre landsdele og tilmed også Grønland. Grundig og daglig statistikføring viser, at der gennemsnitligt er kommet 17 personer pr. dag/322 pr. måned i løbet af Dette er en stigning i forhold til Perput-personalet kender til og har jævnlig kontakt med ca. 170 grønlændere. En anden spændende tendens er, at der er begyndt at komme lidt flere ældre grønlændere. Perput er at betragte som forpost for Det Grønlandske Hus, hvor medarbejderen skal opfange problemer og ekspedere dem videre til socialvejledernei Det Grønlandske Hus, når det drejer sig om større sager. Mindre sager klares på stedet, og godt samarbejde betyder, at der sker en god henvisning til Socialafdelingen på Det Grønlandske Hus i Aalborg. Vi har sidst på året mærket en forandring af brugersammensætningen på den måde, at bedre fungerende brugere havde tendens til at skubbe dårligere fungerende (typisk misbrugende) ud i periferien. Derfor er det nogle gange som personale nødvendigt at bremse lidt op og tage de svageres parti, hvilket vi har gjort. Det betyder, at f.eks. familieaftenen om onsdagen nu er forbeholdt Perputs faste brugere (og især enlige mødre/forældre), men at ressourcestærke brugere er velkomne, hvis der er plads. En manøvre, vi har gjort for ikke at komme for langt fra Perputs oprindelige formål. 24 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

14 Aktiveringsprojektet Indholdsmæssigt er der sket mange spændende ting i løbet af nødvendigvis er tilknyttet projektet. Vi har med held forsøgt os med at etablere praktikfor blev i aktiveringsprojekt for grønlændere især Det er typisk personer, der p.g.a. forskellige Der har været flere besøg fra samarbejdspartnere, bl.a. løb i Det grønlandske Hus. Man kan som projektdeltager præget af nye aktiveringsregler, som trådte i kraft helbredsklager har brug for at få afklaret, hvad de kan fra Udsatte Team (misbrugsbehandling for grønlændere kvalificere sig til at prøve en snusepraktik, f.eks. inden- p.g.a. besparelser i Aalborg Kommune: Lidt forenklet klare på arbejdsmarkedet. Det giver altid et dejligt i Aalborg), gademedarbejder og grønlænderenheden. for rengøring, pedel eller reception. Har man lyst til at betyder det, at kontanthjælpsmodtagere skal være frisk pust at få nye personer ind, som stiller undrende Også fra den store verden har der været besøg - en prøve at være på en rigtig arbejdsplads kan der indgås i aktivering i 6 måneder, hvorefter de er fritaget i 6 spørgsmål, og som kan bidrage med deres talenter. socialarbejder fra Grønland har fortalt om kommune aftaler om f.eks. 2 timers daglig rengøring eller om at måneder. For nogle af deltagerne er det for kort tid til sammenlægningen, en gadearbejder fra København har hjælpe til ved særlige arrangementer. at få reduceret misbrug, blive mødestabil eller i det hele Der har været 25 aktiveringsberettigede igennem fortalt om sit arbejde blandt udsatte grønlændere, og taget at få indlært nye kompetencer. Og for nogle af projektet i af dem er i løbet af 2009 kom- projekt Kammak fra Århus har været på besøg. Således har en deltager været føl hos service deltagerne betød det, at de skulle stoppe, selv om de met videre til noget andet. Nedenstående diagram viser Derudover er der flere virksomhedsbesøg, besøg på medarbejderen i et par måneder, en deltager startede var i gang med et godt forløb. hvad, de er blevet udsluset til. andre aktiveringssteder, og undervisning i diverse med et par timer om dagen som receptionist, og er temaer: sund mad, kulturforskelle, drama, m.v. fortsat i virksomhedspraktik 30 timer ugentlig., og flere For projektet og projektmedarbejderen betyder tids- En ny aftale blev lavet med sprogcentret, således at der deltagere prøver kræfter med rengøringen i huset. begrænsningen, at der kommer mere flow i deltagerne, to gange ugentligt er danskundervisning, og samtidig Det er spændende, om det for nogle vil være skubbet og er samtidig en øvelse i at blive mere fokuserede på, er undervisningen ogsååben for grønlændere, der ikke til at turde at komme ud på arbejdsmarkedet. hvad målet er for den enkelte. I 2009 gjorde vi nogle gode erfaringer med at have folk i virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning i aktiveringsprojektet. 26 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

15 Informationsafdelingen af Tanja Knudsen Tanja Knudsen overtog stillingen som informationsmedarbejder i forsommeren og har udover kultur, information og undervisning også i 2009 haft husets butik underlagt afdelingen. Afdelingen har løbende været arrangør af en række udstillinger, foredrag og andre arrangementer. Fra 2009 er der ikke længere blevet sendt kulturprogrammer ud med posten. Dette var resourcekrævende og kostbart og i tidens ånd udsendes informationer i dag hovedsageligt elektronisk. Informationsafdelingen vedligeholder en mailingliste, som benyttes til annoncering af de forskellige arrangementer. Husets nye dynamiske hjemmeside er ligeledes blevet en vigtig informationskilde. Dette har yderligere den fordel, at ad. hoc arrangementer kan arrangeres med kort varsel, hvilket er en stor fordel, da der ofte dukker pludselige muligheder op. Angu koncerten i september er et eksempel på dette. Plakater og flyers, som distribueres til foreninger, biblioteker m.v. benyttes stadig i nogen udtrækning. Det Grønlandske Hus anvendes også af grønlandske og grønlandsrelaterede erhvervsvirksomheder i forbindelse med f.eks ansættelsessamtaler eller informations og rekrutteringsarrangementer til jobs i Grønland. Skoletjeneste Huset har styrket skolearrangementerne betydeligt og i 2009 har der været 36 skoler på besøg i Huset. Foredragene er af ca. 2 timers varighed. Temaet er i høj grad det moderne Grønland, idet vi har konstateret, at den baggrundsviden, eleverne får ude på skolerne, er baseret på forældede lærebøger og i høj grad orienterer sig om historiske forhold. Vi har valgt, at der ikke længere skal betales for disse undervisningsforedrag - blandt andet for at få mulighed for at fortælle den rigtige historie og på den måde være medvirkende til at nedbryde nogle af tidens fordomme i forbindelse med livet i Grønland. Som noget nyt har vi skabt mulighed for i forbindelse med foredraget at smage udvalgte grønlandske madprodukter - noget der har været en kæmpesucces. Husets foredragsvirksomhed Både Informationsmedarbejderen og Husets leder tilbyder foredrag for foreninger, firmaer o.l. Dette foregår som regel uden for Huset. Temaerne er mangeartede og alle foredrag ledsages af slideshows, video m.v. Disse foredrag er gratis og i 2009 har huset afholdt ialt 16 foredrag. 28 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

16 Arrangementer i 2009 Det Grønlandske Hus i Aalborg har i været arrangør af en lang række udstillinger, foredrag, koncerter m.v. Februar: April: Juni: August: September: Oktober: November: December: Rejse og turistinformationsaften om Grønland Fotoudstilling og foredrag med Morten Hilmer. Grønlands Nationaldag 21. juni 2009 i Lindholm Strandpark. Salgsudstilling fra Det lille skind af Emma Petersen Fotoudstilling af Rolf Müller Lad trommerne tale Aalborg historisk museum åbnede en udstilling Grønland i Aalborg, i samarbejde med Huset Koncert med Angu Udstilling af Grønlandsk Kunsthåndværk og husflid i NOVI videnspark Julearrangement i Det Grønlandske Hus med julehilsen via internettet til Ittoqqoorttoormiit på storskærm. Julemarked i Pandrup. I anledning af selvstyrets indførelse og 30 års jubilæet for hjemmestyrets indførelse satte Huset s medarbejdere alle sejl til i forbindelse med festligholdelse af dagen. Et omfattende program bød på masser af oplevelser og underholdning. Det store arrangement blev meget vellykket og Huset har fået meget positive tilbagemeldinger fra nært og fjernt. Arrangementet kunne ikke være afholdt uden en økonomisk håndsrækning fra en en række lokale virksomheder. Også flere andre arrangementer har nydt støtte fra forskellige sponsorer Sponsorer i 2009: Aalborg Havn Aalborg Kommune Arctic Container Operation Arctic Group Arktisk Institut BC Catering Danish Container Supply Frugt Karl Grønlands Selvstyrre H.J.Hansen Hotel Søparken Icebunker Nørresundby Bank Oticon Fonden Spejdersport Stark Grønland Royal Arctic Line Royal Greenland 30 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

17 Bygninge, lokaler og udstyr Medarbejdere Bestyrelsen (marts 2010) Huset råder i øjeblikket over følgende lokaler: Opvarmning er således både vanskelig og meget kost- Leder, Jan Thrysøe Formand: bart, ligesom mørklægning ikke er muligt på grund af Lise-Lotte Terp, Udpeget af Grønlands Selvstyre Huset med Pyramiden, fælleslokale, administration og tagkonstruktionens store lysindfald. Koordinerende socialrådgiver, Vibeke Sieborg boliger for 16 grønlandske studerende Næstformand: Projektetkælderen med køkken, værksteder, undervis- Husets beliggenhed - i en baggård i Aalborgs syd- Socialvejleder, Karen Thomassen Peter Rasmussen, Udpeget af Aalborg Byråd nings- og edb lokaler foruden kontorer og foreningslo- østlige hjørne er ikke ideelt i forhold til Husets formål kaler. og det er et stort ønske at komme nærmere centrum Uddannelsesvejleder, Signe Vinter Bach Mads Thomsen, Udpeget af Aalborg Byråd for på den måde at sætte Grønland på Aalborgkortet Værestedet Perput i 1. sals lejlighed på Vejgaard Torv og komme tættere på Husets brugere. Uddannelsesvejleder, Jonathan Johnsen Lars Bang Jensen, Udpeget af Aalborg Byråd Lagerkælder under Grønlands Torv. I 2009 er der investeret i ny projektor og nyt elektrisk Informationsmedarbejder, Tanja Knudsen Claus Kleemann, Udpeget af Grønlands Selvstyre Pyramiden benyttes til større arrangementer, men lider betjent lærred til pyramiden. af en række mangler og begrænsninger, da der er tale Projektmedarbejder (aktivering), Lise Brønlund Martha Lund Olsen,Udpeget af Grønlands Selvstyre om en uisoleret overdækket atriumgård. Der er anskaffet 5 PC ere til aktiveringsprojektet - fortrinsvist til undervisning. Projektmedarbejder (bofællesskabet), Inge Herman- Rimdal Høegh, Udpeget af Ikinngutigiit sen Ivalu Rosing Nielsen, Udpeget af JAKIP Projektmedarbejder (Perput), Robert Kreutzmann Peter Freiesleben Servicemedarbejdere - skiftende i virksomhedspraktik Udpeget af Aalborg Industri- og handelskammer og løntilskudsordninger. Signe Vinter Bach Personalerepræsentant 32 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

18 Økonomi Regnskab 2009 Huset har to primære tilskudsgiver - Aalborg Kommune og Grønlands Selvstyre Tilskudet fra Grønlands Selvstyre findes i landstingsfinansloven og er opdelt i ordinært drifttilskud, tilskud til socialt arbejde, tilskud til uddannelsesområdet og tilskud til kollegiedrift. Det Grønlandske Hus i Aalborg modtager ikke tilskud til kollegiedrift. Udgifterne til dette område kommer fra Husets ordinære driftmidler. Ud over de primære tilskud modtages drifttilskud fra Aalborg kommune til Aktiveringsprojekt for Grønlændere og til Bofællesskabet for Grønlandskes kvinder. Dette tilskud er faldet bort med udgangen af 2009, hvorfor bofællesskabet er afviklet. Indtægter ordinært tilskud Indtægter tilskud projekter Sponsorater Diverse indtægter Aktivitetsbestemt vejlederhonorar Salg af producerede ydelser Huslejeindtægter Indtægter i alt Vareforbrug Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Bildrift Omkostninger i alt Endelig modtages indtil med udgangen af 2010 tilskud til driften af Værestedet Perput fra velfærdsministeriet. Driftresultat finansielle indtægter Årets resultat Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

19 Det Grønlandske Hus i Aalborg Aalborg-imi Kalaallit Illuat

2010 i OVERBLIK. positivt feed-back på. det, at få vores puljemidler forlænget i to. afskedigede medarbejder indvilligede i

2010 i OVERBLIK. positivt feed-back på. det, at få vores puljemidler forlænget i to. afskedigede medarbejder indvilligede i ÅRSBERETNING 2010 2010 i OVERBLIK 2010 bød på masser af spændende opgaver og udfordringer for Det Grønlandske Hus i Aalborg, men 2010 var desværre også året hvor vores gode kollega Lise Brønlund pludselig

Læs mere

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark. ÅRSBERETNING 2012 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer,

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

NUIKI-projektet Uddannelsesløft i bygder. Personlig udvikling og uddannelsesmæssig opkvalificering

NUIKI-projektet Uddannelsesløft i bygder. Personlig udvikling og uddannelsesmæssig opkvalificering NUIKI-projektet Uddannelsesløft i bygder Personlig udvikling og uddannelsesmæssig opkvalificering Baggrund for projektet I august 2010 startede Grønlands Selvstyre et pilotprojekt i bygden Itilleq, der

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, juni 2011 13. årgang Ved Tasiussaq i Sydgrønland Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere