Årsberetning DGH Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning DGH Aalborg"

Transkript

1 Årsberetning DGH Aalborg 2009

2 Indholdsfortegnelse 2009 i overblik... side 4 Grønland i Danmark... side 6 Husets mission... side 7 Husets visioner... side 7 Uddannelsesafdelingen... side 8 Antal studerende... side 8 Nye studerende... side 8 Færdige studerende... side 10 Efterskoleelever... side 10 Kursus i formidling... side 11 Bogudgivelse... side 13 Socialafdelingen... side 14 Den åbne rådgivning... side 14 Statistik... side 16 Bofællesskabet... side 20 Tirsdagscafe... side 22 Jobrotation... side 22 Tolkning... side 23 Networking... side 23 Perput... side 24 Aktiveringsprojektet... side 26 Informationsafdelingen... side 28 Skoletjeneste... side 29 Foredragsvirksomhed... side 29 Arrangementer side 30 Sponsorer side 31 Bygninger, lokaler og udstyr... side 31 Medarbejdere... side 33 Bestyrelse... side 33 Regnskab side 34 2 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

3 2009 i overblik 2009 blev et forandringens år i Det Grønlandske Hus i I foråret besøgte formanden og lederen Grønland, hvor Antallet af efterskoleelever var efter sidste års dobbelt En række arrangementer med fællestitlen Grønland i Aalborg. Tasiilaq, Nuuk og Ilulissat blev besøgt. Ud over lands- årgang tilbage ved ca. 100 nye efterskoleelever. Aalborg blev arrangeret af Aalborg Historiske Museum, styreformanden og Departementet for Kultur, Uddan- Lokalarkivet, Kunsten, bibliotekerne og Huset Lilian Rasmussen valgte efter mere end 25 års ansæt- nelse, Forskning og Kirke (KIIIN) var der møder med en Butikken har været særdeles velbesøgt og bortset fra telse i huset at gå på pension og blev afløst af Aase lang række af husets grønlandske samarbejdsparter. en kortere periode har forsyningerne fra Grønland Huset udgav i 2009 informationsfolderen Velkommen Lassen. I kultur og informationsafdelingen, afløste Tanja været tilfredsstillende. til Aalborg, der er en dobbeltsproget folder udarbej- Knudsen Hanne Enevoldsen. I socialafdelingen så man flere nyankomne familier med det specielt med henblik på nyankomne grønlændere og behov for rådgivning. Husets tolke- og oversættelses- I forbindelse med Aalborg Kommunes budget- personer boende i Grønland, der planlægger at flytte til I Servicemedarbejderstillingen var der gennem året tilbud har været brugt flittigt. forhandlinger blev der truffet belsutning om at lukke Aalborg. ansat flere løst tilknyttede personer. bofællesskabet for grønlandske kvinder. Dette har be- Uddannelsesafdelingen konstaterede igen i 2009 et tydet, at Inge opsiges til februar Også en bogudgivelse blev det til. I samarbejde med Nationaldagsarrangementet, der blev afholdt i Lind- stigende antal ansøgere til regionens uddannelsesinsti- VUC skrev 8 grønlandske studerende en meget infor- holm Strandpark, var et stort og meget vellykket ar- tutioner. Ud over det store nationaldagsarrangement har Huset mativ og flot bog om netop deres oplevelser omkring rangement. afholdt en række spændende arrangementer både i og det at studere i Aalborg. udenfor Huset. Huset gik i luften med en ny hjemmeside. 4 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

4 Grønland i Danmark Husets mission Husets visioner I 2009 fik Grønland selvstyre. Grønland har således fået mulighed for at overtage yderligere en række området, som Danmarkhidtil har haft ansvaret for - stort tillykke med det. Selvstyreloven cementerer det gode og sunde samarbejde mellem Grønland og Danmark. Et af de synlige beviser på dette er netop De Grønlandske Huse, der yder en stor indsats på en lang række områder i forhold til grønlændere bosidende i Danmark, samt andre grupper med interesse for Grønland. arbejde. Desværre er kendskabet til De Grønlandske Huse generelt ikke stort og det er en udbredt opfattelse at Husene kun har med socialt udsatte Grønlændere at gøre. Husene har derfor en stor opgave i at synliggøre sig og og formidle de gode historier, som der heldigvis er langt flest af. Desværre har den danske presse stort set kun interesse i at formidle de dårlige historier. Ved målrettet at formidle den rigtige historie blandt andet til skoleelever håber vi i Det Grønlandske Hus i Aalborg at kunne gøre en forskel og At stå til rådighed for alle med relationer til Grønland, eller som har interesse for Grønland og grønlandske forhold - herunder: at udvikle de kulturelle, menneskelige og handelsmæssige kontakter mellem Grønland og Region Nordjylland. at vejlede grønlandske uddannelsessøgende. at give social vejledning og støtte til herboende grønlændere. at være kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede i Region Nordjylland. DGH-Aalborg vil være den røde tråd i regionens relationer til Grønland DGH-Aalborg vil være mere synlig i hele regionen DGH- Aalborg vil tiltrække flere studerende til regionen DGH-aalborg vil etablere et satellitkontor i Vendsyssel eller Thy DGH-Aalborg vil sætte fokus på de grønlandske børn i regionen DGH- Aalborg vil promovere talentfulde grønlandske kunstnere Selvom det sociale område er et stort område, være med til at nedbryde de fordomme, som nogle i er De Grønlandske Huse meget andet end socialt forældregenerationen stadig slæber rundt på. 6 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

5 Uddannelsesafdelingen ved Signe Vinter Bach Der er ansat 2 uddannelsesvejledere i Det Grønlandske Hus i Aalborg, som varetager vejledningen af de uddannelsessøgende fra Grønland, som søger uddannelse i Region Nordjylland. Desuden forvalter uddannelsesvejlederne de administrative opgaver i forbindelse med uddannelsesstøtten fra Grønlands Selvstyre herunder vurdering af ansøgninger om uddannelsesstøtte gennem Grønlands Selvstyre. Herudover varetages uddannelsesvejledningen af grønlandske efterskoleelever i området i samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik / Sprogcentret i Sisimiut. Antal studerende og efterkoleelever i Region Nordjylland 2009 Status pr var at vi havde 88 aktive studerende på uddannelsesstøtte samt 66 efterskoleelever. Nye studerende 2009 Ansøgningsrunden 2009 resulterede i 89 ansøgninger om uddannelsesstøtte til uddannelser i Region Nordjylland hvilket er en markant stigning fra forrige år (i 2008 havde vi 53 ansøgere). Af disse ansøgere startede 55 fordelt på både videregående uddannelser, studieforberedende og erhvervsuddannelser i Aalborg, Frederikshavn og Skagen. På erhvervsuddannelserne (EUD) startede 4 nye studerende op. De studieforberedende uddannelser (STX, HF, HHX og HTX) havde 8 nystartere og der startede 6 på gymnasial supplering (GSK). Aalborg Universitet trak 10 nye studerende (engelsk, jura, turisme, psykologi, spansk sprog og internationale studier, civilingeniør, HA erhvervsøkonomi) og der var 19 nystartere på de øvrige videregående uddannelser (diplom uddannelse Leder på vej, fiskeskipper, jordemoder, maskinmester, skibsmaskinist, beklædningsdesigner, turistbachelor, pædagog, professionsbachelor sportsmanagement og hospitality management, bygningskonstruktør, elinstallatør, markedsføringsøkonom). Herudover startede 6 elever på højskole. Igen i år er det populært at kombinere ungdomsuddannelsen med et ophold på et nordjysk sportscollege, og der var således 5 nye til studiestart i august. Som følge af nedlæggelsen af folkeskolens 11. klassetrin i Grønland havde Hjemmestyret lavet en generel dispensation for bevilling af uddannelsesstøtte til gymnasiale uddannelser i Danmark i ansøgningsrunden 2008 og I 2009 kunne vi se, at der var flere ansøgere til de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland. Desværre har det også vist sig, at de helt unge elever har haft svært ved at finde sig tilrette og det har desværre betydet en del afbrud på de gymnasiale uddannelser tidligt i skoleåret. Det nye studieår blev vanen tro skudt i gang med et introduktionskursus i Det Grønlandske Hus, hvor alle nye studerende var indbudt til at høre nærmere om deres rettigheder som grønlandske studerende med uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, samt hilse på hinanden. 8 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

6 Færdige studerende Vi kunne i 2009 sige tillykke til 21 færdige studerende: 1 bachelor i engelsk sprog og internationale studier, 1 civilingeniør, 1 erhvervsjurist, 1 lærer, en ergoterapeut, 1 jordemoder, 1 maskinmester, 3 Fiskeskippere, 1 vvsinstallatør, 1 kontorudlært, 1 butiksudlært, 1 MGK er, 2 HTX studenter, 1 STX student, 1 IB student og 3 høj skoleelever. Efterskoleelever Til skolestart i august 2009 startede 69 elever fordelt på 27 efterskoler i Region Nordjylland. Traditionen tro havde vi i forbindelse med skolestarten modtageweekend i Feriecenteret Rødhus Klit. Vi var afsted i 2 weekender i august, hvor vi hentede og bragte eleverne fra Lufthavnen og ud på deres efterskole. Der har i denne forbindelse været et rigtigt godt samarbejde med kontaktfamilierne. I oktober havde vi som vanligt samlet alle regionens efterskoleelever samt deres kontaktlærere i Det Grønlandske Hus til socialt samvær og indledende vejledning i uddannelsesvalg. Kontaktlærerne gav udtryk for, at det var positivt at møde de andre lærere og udveksle erfaringer med hinanden. I december påbegyndte vi den individuelle vejledning af efterskoleeleverne til deres kommende uddannelsesvalg i Grønland eller Danmark. Kursus i Formidling Vi har i foråret og efteråret 2009 udbudt et kursus i formidling målrettet vores studerende på videregående uddannelser. Kursets formål var at styrke de studerendes danskkundskaber i forhold til deres studier i forventningen om, at det ville kunne hjælpe dem til at gennemføre studierne og med et bedre resultat. Det var vores formodning, at mange studerende pga. sproglige vanskeligheder har svært ved at formidle den viden, de har tilegnet sig på studiet, når de står i eksempelvis eksamenssituationen. Dette kom både til udtryk i den mundtlige og i den skriftlige formidling. Målgruppen for kurset var således de studerende, der havde sproglige vanskeligheder i forbindelse med gennemførelse af studiet. Men det viste sig, at studerende, som vi ellers havde vurderet som værende sprogligt dygtige, også deltog i kurset. Dette bevirkede en meget blandet flok deltagere, og undervisningen måtte således også være differentieret for bedst muligt at tilgodese den enkelte deltager. Alligevel har der også vist sig nogle generelle sproglige vanskeligheder hos hele holdet, i særdeleshed omkring grammatik og syntaks. 10 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

7 Kurset har indeholdt en blanding af mundtlige og skriftlige opgaver, samt diverse læseøvelser. Der har Vi vil tillade os, at sige, at kursusforløbet har været en succes, og der har været et ønske fra flere studer- Bogudgivelse Selve bogen har for os som uddannelsesvejledere også været særdeles interessant læsning, idet de unge har desuden i forbindelse med hver kursusgang været en ende om, at kurset vil forsætte. Vi har dog valgt ikke Som en del af forårssemesterets kursusforløb har kur- formået at sætte ord på nogle af de tendenser, vi har spørgetime, hvor de studerende kunne få lærerens at forsætte samarbejde med VUC-Jammerbugt. Dette sisterne lavet en skriveøvelse i form af et bidrag til en haft en formodning om i forhold til det at starte på ud- hjælp til konkrete opgaver og sproglige spørgsmål, skyldes ikke selve kursusforløbet, da den lærer, vi har bogudgivelse. dannelse i en ny by og ikke mindst ny kultur. hvilket de studerende har sat meget stor pris på. haft samarbejde med, har været yderst kompetent og har haft et rigtigt godt forhold til deltagerne. Derimod Hver enkelt kursist har lavet et kapitel til bogen, hvor Efter presseomtale i Nordjyske har bogen også vakt Kursets omfang udgjorde med forårssemesteret 15 mener vi, at VUC har været for dyre i forhold til, hvad de med egne ord har beskrevet, hvordan de har oplevet opsigt blandt nogle af vores samarbejdspartnere her kursusgange af 3 lektioners varighed og efterårsse- vi kan få, hvis vi selv arrangerer kurset og ansætter en det at flytte til Danmark og starte på en videregående i Nordjylland. Det er vi meget glade for, da det for os mesteret 14 kursusgange af 3 lektioners varighed. Der freelance lærer. Dette vil vi arbejde videre med i løbet uddannelse samt de forhindringer og positive oplev- at se, er utroligt vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har i alt været 15 deltagere på kurset, hvilket vil sige af foråret med en forventning om at kunne udbyde et elser, det har medført. også får øjnene op for de små forskelle mellem danske omkring 20 % af vores studerende på videregående nyt kursus til efteråret. og grønlandske studerende. uddannelser med uddannelsesstøtte. Kurset var finan- Det er der kommet 7 fine og meget personlige be- sieret med penge søgt ved Selvstyrets pulje Initiativ retninger ud af. De er samlet i bogen De der drog ud. Bogudgivelsen var finansieret med penge søgt ved for mindskelse af frafald, hvor vi havde fået bevilliget Avalannerit om grønlandske studerende i Danmark. Selvstyrets pulje Initiativ for mindskelse af frafald, hvor kr. Bogen er udgivet via Ilinniiusiorfik i et 1. oplag på 500 vi havde fået bevilget kr. eksemplarer. Det er en gratisudgivelse, der vil blive Det er vores klare opfattelse, at formidlingskurset sendt ud til vejledere og uddannelsesinstitutioner bestemt har været med til at gøre en faglig forskel i Grønland og Danmark. Vi håber og tror, at rigtigt for en stor del af de deltagende studerende. Samtlige mange fremtidige studerende vil få glæde af at læse deltagere har fortalt, at de hver især har kunnet gøre bogen. brug af kurset til deres studier og enkelte har direkte fortalt om synlige resultater i form af bedre eksamen- For kursisterne har bogprojektet været en spændende skarakterer. En anden bonus har været, at studerende, og lærerig proces. Det har været meget givtigt for dem der ellers ikke tidligere har haft kontakt, har fundet et at se deres arbejde komme ud på tryk, og jeg ved, at de nyt socialt netværk på tværs af studierne og fundet en er meget stolte af det færdige resultat. større selvtillid i, at de ikke var alene om de sproglige barrierer. 12 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

8 Socialafdelingen ved Vibeke Sieborg Den åbne rådgivning Vi registrerer også, hvilke problemer grønlændere henvender sig med. D.v.s. det eller de problemer, som Da vi hverken har økonomi eller myndighed i vores åbne rådgivning, er opgaven i mange situationer at henvise Vi har i flere år været heldige at komme i betragtning til donation fra Lions Club. Beløbsmæssigt lyder det måske Vi har lavet statistik de sidste 3 år i den åbne råd- de selv fremstiller det, når de kommer første gang. folk til det rigtige sted. af lidt kr men den gavn og glæde det beløb givning, og kan nu begynde at sammenligne nogle For mange grønlændere gælder, at de har svært ved at kan gøre for rigtig mange mennesker er stor. tal. Først og fremmest kan vi af tallene se, at antallet Tallene lagt sammen giver langt mere end 148, hvilket gennemskue det danske system, og når man kommer Vi anvender pengene til mennesker, der er i knibe og er af henvendelser ligger meget stabilt på omkring 150 fortæller, at der i flere tilfælde faktisk de fleste er fra en lille grønlandsk by med ét kommunekontor, kan i en situation, hvor alle andre muligheder er undersøgte, årligt. tale om, at den enkelte har flere problemer. Aalborg virke temmelig stor og uoverskuelig med alle men udtømte. I 2009 har der således været 148 henvendelser. (se De fleste henvender sig vedrørende fundamentale de offentlige kontorer. I de fleste situationer handler det om akut hjælp til mad diagrammer næste side) sociale problemer: Økonomi, manglende arbejde, I det følgende diagram er det illustreret, hvad folk er og medicin. manglende bolig, helbred (såvel fysisk som psykisk), henvist til. Naturligt nok er de fleste henvisninger til Andre situationer er betaling af klippekort til bussen, Aldersfordelingen i henvendelserne er også nogenlunde børne- og familieproblemer. En relativ stor del af henv- kommunens forskellige afdelinger, hvilket fint afspejler så man kan passe sin aktivering og derved undgå at stabil, dog er der heldigvis en faldende tendens i grup- endelserne drejer sig om hjælp til akut besøgsrejse eller de problemer, de fleste henvender sig med: økonomi, blive trukket i kontanthjælp, betaling af indmeldelse i pen af unge, hvor der i 2008 var 25 personer under hjemrejse, i alt 17 %. manglende arbejde, manglende bolig. Men også den boligselskab, og en mor, som ikke har råd til at betale 25, mens der i 2009 var 14 personer. store andel af henvisninger til Sikringsstyrelsen afspe- lommepengene til sin søns lejrtur med skolen. Akut besøgsrejse drejer sig om, at Den Sociale Sikrings- jler det store antal af henvendelser fra folk om besøg- Langt de fleste henvendelser, 75 %, kommer fra Aal- styrelse administrerer en pulje på kr årligt til srejser. borg Kommune. Henvendelser fra borgere bosiddende hele landet, hvor grønlændere kan søge om hjælp til i andre kommuner i regionen tegner sig for 15 %. Der betaling for besøgsrejse i forbindelse med nære fami- Den store gruppe, som hedder andet er virkelig en er ingen tvivl om at nærhedsprincippet slår igennem liemedlemmers alvorlige sygdom eller død. blandet landhandel. Det er f.eks. sundhedsvæsen, her. Bor man i Skagen eller Hirtshals kan det for nogle skolevæsen, politi, begravelsesvæsen, statsforvalt- forekomme uoverkommeligt at transportere sig til Antallet af personer der søger om hjælp til hjemrejse er ning. Det er også boformer efter servicelovens 110 Aalborg. Der er også flere ting, der klares over tele- steget, hvilket formentlig skyldes, at Aalborg Kommune forsorgshjem, herberg og krisecenter. Det er uddan- fonen, når personerne bor længere væk. Vi registrerer via den nyoprettede Grønlænderenhed har centraliseret nelsesvejledning, psykolog, private fonde. Ældre- og imidlertid ikke telefonhenvendelser. indsatsen for grønlændere, og dermed bliver bedre i handicapforvaltning, grønlandsk kommune, vandre- stand til at vurdere, når en hjemrejse er den mest opti- hjem, forsikringsselskab. male løsning. 14 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

9 Den åbne rådgivning - Statistik Født i Grønland - dominerende ydelser 16 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

10 Grønlands Nationaldag 2009 i Lindholdm Strandpark 18 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

11 Bofællesskabet for grønlandske kvinder i det hele taget er det vanskeligt at rådgive folk til at flytte ind, når tommelfingerreglen ellers siger, at en kontanthjælpsmodtager kan have en husleje på max. kr. En opstramning af husreglerne og flere beboermøder dæmmede dog i nogen grad op for dette. Det har krævet store resourcer fra både leder, koordinerende socialrådgiver og projektmedarbejderen på kommunens vegne at fremskaffe opsigelser fra be- I løbet af 2009 er to nye beboere flyttet ind i bofællesskabet. Der havde længe stået en lejlighed tom, og en beboer valgte at flytte i egen lejlighed i en af kommunens opgangsfællesskaber ,-. Huslejen blev da også nedbragt med kr En af beboerne var gennem hele året meget syg og meget plejekrævende. Dette var en meget krævende opgave for den ansatte i bofællesskabet. I forbindelse med Aalborg kommunes budgetforhandlinger i september, blev det besluttet at lukke bofællesskabet af besparelseshensyn. Dette er vi selvfølgelig kede af - ikke mindst på beboernes vegne, fordi vi ved, at vi igennem de sidste ti boerne, få fundet nye egnede og passende boliger, få økonomien for den enkelt beboer til at hænge sammen i forbindelse med boligskiftet osv. osv. På grund af beboernes status har det været nødvendigt, at Det Grønlandske Hus har arrangeret og deltaget Dér er huslejen nemlig temmelig meget billigere, og netop problemet med dyr husleje og stort indskudslån var vi i dialog med Aalborg Kommune om i løbet af Med en husleje på kr ekskl. forbrug af vand, varme og el er det nødvendigt for kontanthjælpsmodtagere at få et særligt huslejetilskud, og Beboeren døde i november. Der var stadig en del problemer med festemik og mange besøgende, som vi mange gange kunne konstatere næsten var flyttet ind. år har gjort en stor forskel for de kvinder, der har boet i bofællesskabet. Kvinderne har fået en støtte i deres dagligdag, som har gjort de har kunnet fastholde bolig, og har kunnet leve et værdigt liv på deres måde. i flytningerne af kvinderne. 20 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

12 Tirsdagscafé Jobrotation Tolkning Networking I oktober startede Tirsdagscafeen i Det grønlandske Forandring er godt, derfor opfordrede Husets leder på Der er fortsat behov for tolkning for grønlandske borg- I Aalborg kommune findes et stort og velfungerende Hus. Nogle gæve kvinder ønskede på frivillig basis at stå et tidspunkt personalet om at prøve med jobrotation. ere, der har dårlige danskkundskaber og som henv- netværk af sociale aktører. Flere af disse har herboende for cafeen, og man mødes nogle timer hver tirsdag ender sig til offentlige myndigheder. grønlændere som målgruppe. eftermiddag. Karen og Robert tog imod tilbuddet og byttede pladser I netværket indgår bl.a. Her er der om eftermiddagen grønlandsk kaffemik og fra 1. januar Der sker et mere gnidningsfrit og reelt sagsforløb, Brobyggerselskabet under CMU kage ad libitum til en 5 er, grønlandsk musik på cd-af- når tolke benyttes. Det er vigtigt at holde fast i, at en Grønlænderenheden spilleren og hyggeligt samvær. Her har der siden starten Efter et par måneders prøvetid synes ordningen at være grønlandsk borger med dårlige danskkundskaber har ret Kofoeds Skole været over 10 gæster næsten hver gang og antallet fuldt ud tilfredsstillende for alle parter, og fremtiden vil til at få bevilget en grønlandsksproget tolk ved samtaler Sprogcenteret af gæster er stigende. Udover, at cafeen dækker et vise, om det skal være permanent. med f.eks. en sagsbehandler. Udsatteteamet m.fl. behov for samvær og fællesskab, er cafeen ud fra et socialfagligt synspunkt interessant, idet der er tale om Robert er nu indtil videre socialvejleder på Det Grøn- Der er 1-2 tolkninger om ugen. Specielt Husets koordinerende socialrådgiver deltager frivillig arbejdskraft. landske Hus, og Karen er projektmedarbejder på Afdelingen har gennem året løst flere store skriftlige i dette netværk og bidrager med viden og info og kon- Perput. oversættelsesopgaver - især for Aalborg kommune. takt til bl.a grønlandske myndigheder. 22 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

13 Perput Perputs målgruppe er stadig socialt udsatte grønlændere, hvis livssituation rummer sociale eller kulturelle problemstillinger. De fleste er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet, og nogle er misbrugere, primært af alkohol og hash. Perput har for længst manifesteret sig som et populært møde- og værested for socialt udsatte grønlændere i Aalborg, hvor man i rolige og alkoholfrie omgivelser kan være sammen med andre grønlændere. Der bor ca grønlændere i Aalborg kommune og ca i Region Nord. Brugerne af Perput kommer dog primært fra Aalborg, selvom der altid ofte har været gæster fra andre kommuner, andre landsdele og tilmed også Grønland. Grundig og daglig statistikføring viser, at der gennemsnitligt er kommet 17 personer pr. dag/322 pr. måned i løbet af Dette er en stigning i forhold til Perput-personalet kender til og har jævnlig kontakt med ca. 170 grønlændere. En anden spændende tendens er, at der er begyndt at komme lidt flere ældre grønlændere. Perput er at betragte som forpost for Det Grønlandske Hus, hvor medarbejderen skal opfange problemer og ekspedere dem videre til socialvejledernei Det Grønlandske Hus, når det drejer sig om større sager. Mindre sager klares på stedet, og godt samarbejde betyder, at der sker en god henvisning til Socialafdelingen på Det Grønlandske Hus i Aalborg. Vi har sidst på året mærket en forandring af brugersammensætningen på den måde, at bedre fungerende brugere havde tendens til at skubbe dårligere fungerende (typisk misbrugende) ud i periferien. Derfor er det nogle gange som personale nødvendigt at bremse lidt op og tage de svageres parti, hvilket vi har gjort. Det betyder, at f.eks. familieaftenen om onsdagen nu er forbeholdt Perputs faste brugere (og især enlige mødre/forældre), men at ressourcestærke brugere er velkomne, hvis der er plads. En manøvre, vi har gjort for ikke at komme for langt fra Perputs oprindelige formål. 24 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

14 Aktiveringsprojektet Indholdsmæssigt er der sket mange spændende ting i løbet af nødvendigvis er tilknyttet projektet. Vi har med held forsøgt os med at etablere praktikfor blev i aktiveringsprojekt for grønlændere især Det er typisk personer, der p.g.a. forskellige Der har været flere besøg fra samarbejdspartnere, bl.a. løb i Det grønlandske Hus. Man kan som projektdeltager præget af nye aktiveringsregler, som trådte i kraft helbredsklager har brug for at få afklaret, hvad de kan fra Udsatte Team (misbrugsbehandling for grønlændere kvalificere sig til at prøve en snusepraktik, f.eks. inden- p.g.a. besparelser i Aalborg Kommune: Lidt forenklet klare på arbejdsmarkedet. Det giver altid et dejligt i Aalborg), gademedarbejder og grønlænderenheden. for rengøring, pedel eller reception. Har man lyst til at betyder det, at kontanthjælpsmodtagere skal være frisk pust at få nye personer ind, som stiller undrende Også fra den store verden har der været besøg - en prøve at være på en rigtig arbejdsplads kan der indgås i aktivering i 6 måneder, hvorefter de er fritaget i 6 spørgsmål, og som kan bidrage med deres talenter. socialarbejder fra Grønland har fortalt om kommune aftaler om f.eks. 2 timers daglig rengøring eller om at måneder. For nogle af deltagerne er det for kort tid til sammenlægningen, en gadearbejder fra København har hjælpe til ved særlige arrangementer. at få reduceret misbrug, blive mødestabil eller i det hele Der har været 25 aktiveringsberettigede igennem fortalt om sit arbejde blandt udsatte grønlændere, og taget at få indlært nye kompetencer. Og for nogle af projektet i af dem er i løbet af 2009 kom- projekt Kammak fra Århus har været på besøg. Således har en deltager været føl hos service deltagerne betød det, at de skulle stoppe, selv om de met videre til noget andet. Nedenstående diagram viser Derudover er der flere virksomhedsbesøg, besøg på medarbejderen i et par måneder, en deltager startede var i gang med et godt forløb. hvad, de er blevet udsluset til. andre aktiveringssteder, og undervisning i diverse med et par timer om dagen som receptionist, og er temaer: sund mad, kulturforskelle, drama, m.v. fortsat i virksomhedspraktik 30 timer ugentlig., og flere For projektet og projektmedarbejderen betyder tids- En ny aftale blev lavet med sprogcentret, således at der deltagere prøver kræfter med rengøringen i huset. begrænsningen, at der kommer mere flow i deltagerne, to gange ugentligt er danskundervisning, og samtidig Det er spændende, om det for nogle vil være skubbet og er samtidig en øvelse i at blive mere fokuserede på, er undervisningen ogsååben for grønlændere, der ikke til at turde at komme ud på arbejdsmarkedet. hvad målet er for den enkelte. I 2009 gjorde vi nogle gode erfaringer med at have folk i virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning i aktiveringsprojektet. 26 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

15 Informationsafdelingen af Tanja Knudsen Tanja Knudsen overtog stillingen som informationsmedarbejder i forsommeren og har udover kultur, information og undervisning også i 2009 haft husets butik underlagt afdelingen. Afdelingen har løbende været arrangør af en række udstillinger, foredrag og andre arrangementer. Fra 2009 er der ikke længere blevet sendt kulturprogrammer ud med posten. Dette var resourcekrævende og kostbart og i tidens ånd udsendes informationer i dag hovedsageligt elektronisk. Informationsafdelingen vedligeholder en mailingliste, som benyttes til annoncering af de forskellige arrangementer. Husets nye dynamiske hjemmeside er ligeledes blevet en vigtig informationskilde. Dette har yderligere den fordel, at ad. hoc arrangementer kan arrangeres med kort varsel, hvilket er en stor fordel, da der ofte dukker pludselige muligheder op. Angu koncerten i september er et eksempel på dette. Plakater og flyers, som distribueres til foreninger, biblioteker m.v. benyttes stadig i nogen udtrækning. Det Grønlandske Hus anvendes også af grønlandske og grønlandsrelaterede erhvervsvirksomheder i forbindelse med f.eks ansættelsessamtaler eller informations og rekrutteringsarrangementer til jobs i Grønland. Skoletjeneste Huset har styrket skolearrangementerne betydeligt og i 2009 har der været 36 skoler på besøg i Huset. Foredragene er af ca. 2 timers varighed. Temaet er i høj grad det moderne Grønland, idet vi har konstateret, at den baggrundsviden, eleverne får ude på skolerne, er baseret på forældede lærebøger og i høj grad orienterer sig om historiske forhold. Vi har valgt, at der ikke længere skal betales for disse undervisningsforedrag - blandt andet for at få mulighed for at fortælle den rigtige historie og på den måde være medvirkende til at nedbryde nogle af tidens fordomme i forbindelse med livet i Grønland. Som noget nyt har vi skabt mulighed for i forbindelse med foredraget at smage udvalgte grønlandske madprodukter - noget der har været en kæmpesucces. Husets foredragsvirksomhed Både Informationsmedarbejderen og Husets leder tilbyder foredrag for foreninger, firmaer o.l. Dette foregår som regel uden for Huset. Temaerne er mangeartede og alle foredrag ledsages af slideshows, video m.v. Disse foredrag er gratis og i 2009 har huset afholdt ialt 16 foredrag. 28 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

16 Arrangementer i 2009 Det Grønlandske Hus i Aalborg har i været arrangør af en lang række udstillinger, foredrag, koncerter m.v. Februar: April: Juni: August: September: Oktober: November: December: Rejse og turistinformationsaften om Grønland Fotoudstilling og foredrag med Morten Hilmer. Grønlands Nationaldag 21. juni 2009 i Lindholm Strandpark. Salgsudstilling fra Det lille skind af Emma Petersen Fotoudstilling af Rolf Müller Lad trommerne tale Aalborg historisk museum åbnede en udstilling Grønland i Aalborg, i samarbejde med Huset Koncert med Angu Udstilling af Grønlandsk Kunsthåndværk og husflid i NOVI videnspark Julearrangement i Det Grønlandske Hus med julehilsen via internettet til Ittoqqoorttoormiit på storskærm. Julemarked i Pandrup. I anledning af selvstyrets indførelse og 30 års jubilæet for hjemmestyrets indførelse satte Huset s medarbejdere alle sejl til i forbindelse med festligholdelse af dagen. Et omfattende program bød på masser af oplevelser og underholdning. Det store arrangement blev meget vellykket og Huset har fået meget positive tilbagemeldinger fra nært og fjernt. Arrangementet kunne ikke være afholdt uden en økonomisk håndsrækning fra en en række lokale virksomheder. Også flere andre arrangementer har nydt støtte fra forskellige sponsorer Sponsorer i 2009: Aalborg Havn Aalborg Kommune Arctic Container Operation Arctic Group Arktisk Institut BC Catering Danish Container Supply Frugt Karl Grønlands Selvstyrre H.J.Hansen Hotel Søparken Icebunker Nørresundby Bank Oticon Fonden Spejdersport Stark Grønland Royal Arctic Line Royal Greenland 30 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

17 Bygninge, lokaler og udstyr Medarbejdere Bestyrelsen (marts 2010) Huset råder i øjeblikket over følgende lokaler: Opvarmning er således både vanskelig og meget kost- Leder, Jan Thrysøe Formand: bart, ligesom mørklægning ikke er muligt på grund af Lise-Lotte Terp, Udpeget af Grønlands Selvstyre Huset med Pyramiden, fælleslokale, administration og tagkonstruktionens store lysindfald. Koordinerende socialrådgiver, Vibeke Sieborg boliger for 16 grønlandske studerende Næstformand: Projektetkælderen med køkken, værksteder, undervis- Husets beliggenhed - i en baggård i Aalborgs syd- Socialvejleder, Karen Thomassen Peter Rasmussen, Udpeget af Aalborg Byråd nings- og edb lokaler foruden kontorer og foreningslo- østlige hjørne er ikke ideelt i forhold til Husets formål kaler. og det er et stort ønske at komme nærmere centrum Uddannelsesvejleder, Signe Vinter Bach Mads Thomsen, Udpeget af Aalborg Byråd for på den måde at sætte Grønland på Aalborgkortet Værestedet Perput i 1. sals lejlighed på Vejgaard Torv og komme tættere på Husets brugere. Uddannelsesvejleder, Jonathan Johnsen Lars Bang Jensen, Udpeget af Aalborg Byråd Lagerkælder under Grønlands Torv. I 2009 er der investeret i ny projektor og nyt elektrisk Informationsmedarbejder, Tanja Knudsen Claus Kleemann, Udpeget af Grønlands Selvstyre Pyramiden benyttes til større arrangementer, men lider betjent lærred til pyramiden. af en række mangler og begrænsninger, da der er tale Projektmedarbejder (aktivering), Lise Brønlund Martha Lund Olsen,Udpeget af Grønlands Selvstyre om en uisoleret overdækket atriumgård. Der er anskaffet 5 PC ere til aktiveringsprojektet - fortrinsvist til undervisning. Projektmedarbejder (bofællesskabet), Inge Herman- Rimdal Høegh, Udpeget af Ikinngutigiit sen Ivalu Rosing Nielsen, Udpeget af JAKIP Projektmedarbejder (Perput), Robert Kreutzmann Peter Freiesleben Servicemedarbejdere - skiftende i virksomhedspraktik Udpeget af Aalborg Industri- og handelskammer og løntilskudsordninger. Signe Vinter Bach Personalerepræsentant 32 Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

18 Økonomi Regnskab 2009 Huset har to primære tilskudsgiver - Aalborg Kommune og Grønlands Selvstyre Tilskudet fra Grønlands Selvstyre findes i landstingsfinansloven og er opdelt i ordinært drifttilskud, tilskud til socialt arbejde, tilskud til uddannelsesområdet og tilskud til kollegiedrift. Det Grønlandske Hus i Aalborg modtager ikke tilskud til kollegiedrift. Udgifterne til dette område kommer fra Husets ordinære driftmidler. Ud over de primære tilskud modtages drifttilskud fra Aalborg kommune til Aktiveringsprojekt for Grønlændere og til Bofællesskabet for Grønlandskes kvinder. Dette tilskud er faldet bort med udgangen af 2009, hvorfor bofællesskabet er afviklet. Indtægter ordinært tilskud Indtægter tilskud projekter Sponsorater Diverse indtægter Aktivitetsbestemt vejlederhonorar Salg af producerede ydelser Huslejeindtægter Indtægter i alt Vareforbrug Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Bildrift Omkostninger i alt Endelig modtages indtil med udgangen af 2010 tilskud til driften af Værestedet Perput fra velfærdsministeriet. Driftresultat finansielle indtægter Årets resultat Årsberetning DGH Aalborg 2009 Årsberetning dgh aalborg

19 Det Grønlandske Hus i Aalborg Aalborg-imi Kalaallit Illuat

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark. ÅRSBERETNING 2012 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer,

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/tanner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Visionen og handlingerne 5 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Aarhus, januar 2011.

Det Grønlandske Hus i Aarhus, januar 2011. Evaluering af projektet Kammak - Aktiverings- og livskvalitetsopløft projekt for socialt udsatte grønlændere i Århus Kommune. Det Grønlandske Hus i Aarhus, januar 2011. Simon Lynge Koordinerende socialrådgiver

Læs mere

Grønland i Aalborg. Nordjyllands Historiske Museum

Grønland i Aalborg. Nordjyllands Historiske Museum Grønland i Aalborg Nordjyllands Historiske Museum 1 Grønland i Aalborg Inger Kirstine Bladt og Bodil Frandsen Copyright 2010 ISBN I Nordjylland snakker man sgu ikke så meget. Jeg har fornemmet, at der

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor. Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.dk Indhold: 1. Ledelsesberetning 2007...5

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet

nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet leder Mangfoldighed STOF23 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr 23 sommer 2014 Følger man med i, hvad der sker på rusmiddelområdet, dukker ordet

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere