Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012"

Transkript

1 Skovdyrkeren Nr. 14 September 2012 NORD-ØSTJYLLAND Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen

2 To nye skovfogeder ansat pr. 1. august 2012 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere to nye skovfogeder i foreningen. Henrik Brix Christiansen På skovpart Nord, som dækker Vendsyssel (sammen med H. C. Graversgaard), indtræder: Henrik Brix Christiansen. Henrik er 48 år og bor i Aabybro. Henrik kommer fra en stilling som skovfoged hos Vedskov Træsalg og skovservice. Varsling af generalforsamling og ordinært regionalt medlemsmøde Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland afholder generalforsamling mandag den 22. oktober 2012 kl Efterfølgende afholdes ordinært regionalt medlemsmøde, med valg af regionalt repræsentantskab til De Danske Skovdyrkerforeningers hovedbestyrelse. Begge møder foregår på Tylstrup kro, Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup. Dagsorden for generalforsamling, samt regnskab 2011/12 udsendes senest 14 dage inden. Jens Hilligsøe På skovpart Vest, som dækker Vesthimmerland, Thy og Mors (sammen med Lars Skov Andreasen), indtræder: Jens Hilligsøe. Jens er 26 år og afslutter i denne måned uddannelsen til Skov- og Landskabsingeniør. Jens kommer fra Thy, og har i løbet af sin uddannelse gennemgået praktikophold hos HedeDanmark i Midt- og Vestjylland. Både Jens og Henrik tiltrådte pr. 1. august 2012, og ansættelserne sker i tråd med, at vi ændrer lidt på vores organisation, idet vi flere steder flytter os fra enmandsbetjente skovparter til tomands-betjente skovparter. Vi har haft stor succes med dette i Kronjylland, hvor Søren Ladefoged og Ivan Guldager betjener samme skovpart. Som medlem vil du stadig have din egen skovfoged, men den nye struktur giver store fordele i forbindelse med ferier og anden fravær, således at der altid vil være en skovfoged til rådighed som kender dig og din ejendom. Elektronisk fakturering Det seneste års tid har vi fået stadig flere henvendelser fra medlemmer, der efterspørger muligheden for, at få alle papirgange sendt pr. . Da dette samtidig vil være en stor lettelse for vores administration, har vi derfor valgt at indføre elektronisk fakturering pr. 1. august. Derfor vil I fremover få tilsendt fakturaer, afregninger og kontoudtog pr. (pdf). Til medlemmer, der har oplyst deres adresse til os: Såfremt vi ikke hører andet, vil fakturering m.m. ske til disse adresser. Til medlemmer, der ikke har oplyst deres adresse: Oplys venligst jeres adresser til os på Det er fortsat muligt, at få fakturaer m.m. tilsendt pr. post. Såfremt dette ønskes vil der pr. 15. september 2012 blive tillagt et administrationsgebyr på kr. 25,00 ex. moms pr. bilag. Vi håber, at alle ser dette som en win-win situation og hermed en optimering af vores fælles arbejdsgange. Et stort velkommen til begge skovfogeder! 2 Skovdyrkeren

3 Bondeskovgaard ved Osted - et aktivt, økonomisk skovbrug med store naturværdier På en eng op til skoven står en eg med en omkreds på 675 cm (diameter ca. 215 cm). Den skønnes at være op mod 300 år gammel. Øvrige tilsvarende ege på egnen blev hugget til brænde under 2. verdenskrig, men Bondeskovgaards eg fik lov at stå, da man havde brænde nok i skoven. Skovdyrkeren

4 Lige uden for den midtsjællandske by Osted ligger en skov på 40 hektar. Her suppleres et aktivt, økonomisk skovbrug med savværksvirksomhed, entreprenørvirksomhed inden for skov og landskab, og en forretning med designede kvalitetsting i træ. Af Per Hilbert, inkl. fotos Bondeskovgaard Skov er et godt eksempel på skoven som et økonomisk aktiv forudsat at man som ejer ser mulighederne og forstår at udnytte dem. En vigtig forudsætning er, at man kerer sig om, hvad der sker overalt i skoven, og reagerer på det. Altså driver et aktivt, intensivt skovbrug i modsætning til den ekstensivering, som de senere år er foregået mange steder, især i de store skove (inkl. statens skove). Det ekstensive skovbrug kan synes billigere her og nu, men på lang sigt er en af konsekvenserne, at skoven kommer til at mangle værdier. Bondeskovgaard Skov er, med sin meget store fuglebestand og sin varierede flora, samtidig et bevis på, at et produktivt skovbrug ikke behøver at stå i modsætning til store naturværdier og en høj biodiversitet. Tredje generation på Bondeskovgaard Palle Nielsen overtog skoven efter sin far for 14 år siden. Bedstefaderen købte skoven fri fra det sjællandske gods Vibygård, for næsten 100 år siden. Også de to forrige generationer har haft skoven som en vigtig indtægtskilde. Bedstefaderen grundlagde Osted savværk, hvor man skar eget træ, men naturligvis også træ indkøbt udefra. Desuden har der i mange år været en stor produktion af juletræer og pyntegrønt. De fleste af juletræerne blev solgt i skoven, blandt andet via julemarkeder, som man har holdt i årtier før det blev moderne andre steder. En stor del af grøntet har man solgt til lokale kirkegårde. Dengang som nu har et princip været, så vidt muligt, at sælge skovens produkter direkte til slutforbrugeren. En varieret skovopbygning Skoven er opbygget af en lang række små bevoksninger, hver for sig tilpasset jordbunden det enkelte sted. Ud over pyntegrøntarterne findes de fleste af de øvrige nåletræarter, såsom douglas, grandis, sitka og rødgran. Ret usædvanligt er der flere bevoksninger af cypres og thuja. Disse har været plantet med henblik på både klippegrønt og tømmerproduktion. Især cypressen selvsår sig godt. Skovens nuværende ejer, Palle Nielsen, ved en af de gamle ege. Selvsået cypres under skovfyr. Bøgebevoksning i baggrunden. 4 Skovdyrkeren

5 Gammel douglas omgivet af selvsået løv. Der står også en del løvtræ, dels som enkelttræer af gamle ege, dels som unge bevoksninger af bøg og eg. Som udgangspunkt er der tale om monokulturer, men med den frodige selvsåning af både løv og nål udviskes bevoksningsgrænserne langsomt, og man får et præg af blandingsskov. Det tager man positivt imod bl.a. fordi man mener at have konstateret, at douglasgraner (og måske andre nåletræer) står bedre fast, når de omgives af løvtræ. Skovens hoveddræn. En landbrugskonsulent blev spurgt til råds om dimensioneringen. Han anbefalede 20 cm rør i overkørselerne. Palle Nielsen valgte i stedet 30 cm rør. Det har betydet totalt fravær af problemer med tilstopning. Det er sådan, den aktive og kloge skovejer bruger sine faglige konsulenter han spørger sig for, og så træffer han sin egen beslutning. Vandet og skovdriften Skovdriften er imidlertid ikke mere naturlig, end at man har valgt at styre grundvandstanden. I hele skoven er fra gammel tid etableret et grøftesystem i ca. en meters dybde. Det er også en af forudsætningerne for den varierede og stabile skov. Grøfterne betyder nemlig, at alle træarterne har mulighed for at etablere et godt og dybt rodsystem. Afvandingen betyder også, at maskiner kan køre det meste af året i skoven. Af princip kører man ikke i skoven med tunge maskiner, når bunden er blød. Palle Nielsen er meget kritisk overfor den skovdrift, der ikke tager sådanne hensyn, men efterlader dybe kørespor et fænomen, der kan ses i mange såkaldt naturnært drevne skove. Et afsætningsorienteret skovbrug Pasning og hugst sker med udgangspunkt i, hvad der kan sælges. Det, at man selv har en færdigvare-produktion, giver naturligvis nogle muligheder. F.eks. får pæne birke lov at udvikle sig i nåletræsbevoksningerne med tanke på, at de måske en dag kan blive til skærebrætter. Et sted er rødgranerne holdt på meget stor afstand med henblik på produktion af torve-juletræer. Et andet sted står de opknebne med henblik på flagstangsproduktion. Palle Nielsen mener, at mange mindre skove burde se potentialerne i en differentieret produktion. Der er generelt for meget kortsigtet økonomi-tænkning, hvor mulighederne bliver overset. (Her må vi indskyde, at det også er en af konsulenternes vigtige opgaver at se mulighederne i skovene, hvor skovejeren ikke selv har set dem). Folk og maskiner En af de forudsætninger, der gør, at man kan drive en økonomisk virksomhed med udgangspunkt i skoven, er, at man råder over et par rigtig gode skovarbejdere (én har netop holdt 50 års jubilæum som skovarbejder), samt en ganske stor maskinpark. Maskinparken omfatter blandt andet en udkørervogn, en flishugger, en traktor med 25 m lift, en rodfræser og en del specialudviklet grej. Alle maskiner har en ret lav udnyttelsesgrad, men de muliggør, at man kan tage mange varierede eksterne entrepriser ind. Skovdyrkeren

6 Samtidig gør arbejdet i egnens andre skove, at man ved, hvor der kan findes træ af ønsket art og dimension, når dette efterspørges på savværket. Entreprisen drives under navnet Bondeskovgaard Natur- og Landskabspleje. Man er (naturligvis) medlem af Skovdyrkerforeningen. Skovfoged Per Bundgaard fra Skovdyrkerforeningen Øst fungerer som sparringspartner, bl.a. ved den årlige skovgennemgang, hvor tyndinger og kulturanlæg diskuteres. Saværk og design Palle Nielsen har det vist som mange skovfolk før ham, som er begyndt at skære træ op. Man bliver engageret i træet som råstof og dets mange anvendelsesmuligheder. Det er blevet til en række produkter, som sælges fra savværket. Dyrehavehegn af thuja, borde og bænke af douglas/eg, legeredskaber og legehuse af lærk/douglas, støjhegn af thuja med en kerne af stenuld, landskabsog markeringspæle af eg, mindre træbroer af douglas/ eg/cypres med mere. Alt i høj kvalitet. Kreativiteten har ført til udvikling af en maskine, der kan øksehugge træ ( bilehugge ). Den blev bl.a. brugt ved levering af træ til renovering af skanserne ved Dybbøl, og med den kan man levere håndhugget træ til mange anvendelser. Bilehugningen giver en spændende overflade, som eksakt efterligner tidligere tiders håndhuggede træ, hvorved identiteten i gamle bygninger bevares. Skovdyrkeren kan dog ikke bringe et billede af maskinen, da der er søgt, men endnu ikke udtaget patent på denne. Historiefortælling den lille producents mulighed Hvis man skal konkurrere med billige, masseproducerede produkter, skal der fortælles en historie. Det er den lille producents mulighed for at profilere sig i den store strøm af varer, der tilbydes forbrugerne. Et markant udslag af produktudvikling på Bondeskovgaard er en serie af bænke fremstillet af historisk træ. Sammen med kunstneren og designeren Monica Ritterband har Palle Nielsen udviklet en serie af bænke, hvor træet bl.a. er gamle bolværkspæle fra Holmen i København, som man har overtaget og opskåret på savværket. Bolværkspælene af pommersk fyr sad i et kajanlæg, som blev etableret af Christian den 7. i 1700-tallet. Monica Ritterband på en af de bænke, som er udformet i historisk træ. Foto: Andreas Hermansen I lokalsamfundet er der også en historie at fortælle.»skove har et potentiale for at samle folk«, siger Palle Nielsen -»og de er ofte vigtige i det lokale samfund«. I Bondeskovgaard findes en gammel festplads, og man har indtil nu været den faste leverandør af bl.a. juletræer til det lokale samfund. Man var skjulested for våben nedkastet under 2. verdenskrig. Og man var leveringsdygtig, da der skulle bruges 17 ton grankviste til at dække vejen fra Roskilde station til domkirken ved Dronning Indrids begravelse. Trods sin relativt beskedne størrelse driver Bondeskovgaard et mangesidigt og produktivt skovbrug til glæde for alle den komplette modsætning til det nye modebegreb urørt skov. Bilehugget stolpe i eg. Foto: Andreas Hermansen Du kan læse mere på 6 Skovdyrkeren

7 Juletræsmarkedet 2012 Med en formidabel sæson 2011 i bagagen, ser vi nu frem mod sæson Inden salget af juletræer for alvor går i gang, giver vi her vores bedømmelse af juletræsmarkedet og udsigterne for Af Frands Fraas Nielsen, inkl. foto Sæson 2011 og Skovdyrkernes anbefalinger Vores medlemmer havde en formidabel sæson i 2011 med prisstigninger på 5-10% det gik især godt for gode træer over 1,75 m. I Skovdyrkernes tidlige evaluering af sæson 2011 så alt forholdsvist lyst ud, og meldingen var, at der var udsolgt af træer i Danmark. Det har siden vist sig, at være korrekt for Skovdyrkerne, mens andre danske eksportører og producenter imidlertid havde fejldisponeret, og stod tilbage med træer klar til levering ikke store mængder, men nok til at give et fingerpeg om fremtiden. Vi har desuden fået flere meldinger om, at også vores udenlandske kunder havde træer liggende efter jul. I løbet af foråret har Skovdyrkernes eksportselskab, Green Product A/S, anbefalet vores medlemmer at gå efter at producere gode og store træer over 1,75 m gerne certificerede. Ud fra vores kendskab til tilplantningerne er der forventning om, at der kommer flere træer på markedet i de kommende år. Kunsten bliver derfor at udvide markedet med nye kunder og derved tilpasse det til det øgede udbud samtidig med at vi undgår, at priserne kommer i frit fald. Det tror vi kan lade sig gøre! Skovfogederne arbejder i øjeblikket på højtryk for at få produktion og afsætning til at matche. En kold vinter med knopskader til følge Vinteren 2012 har været forholdsvis kold, og særligt i det tidlige forår var klimaet ugunstigt for nordmannsgran (ja, det gælder alle planter). Der var nætter med frost og efterfølgende dage med høje temperaturer og stærk sol et vejrskifte, som giver planterne hårde betingelser. Over hele Europa ses da også knopskader, der resulterer i at topknoppen og/eller flere sideknopper ikke springer ud med det resultat, at træerne bliver usælgelige eller stærkt deklasserede. Skovdyrkeren

8 Nu er der jo heldigvis modtræk mod den slags skader og medlemmerne har været flittige med reparationsklipning og opbinding af toppe. Det er noget, vi er rigtig gode til i Danmark og også meget bedre end i udlandet. I meget store dele af Europa har der været omfattende forårsfrost i sidste halvdel af maj altså efter at træerne er sprunget ud det har heldigvis ikke været så slemt i Danmark, men helt fri er vi ikke gået. Hos os tjener vi kun vores medlemmers interesser og har ikke egenproduktion som førsteprioritet. Skovdyrkerne lægger derfor vægt på et langvarigt samarbejde med vores medlemmer. Det betyder også, at de medlemmer, der loyalt har handlet med os, vil bevare en fortsat fortrinsstilling også ved øget fremtidigt udbud. Juletræsmarkederne 2012 Vi er egentlig ganske tilfreds med situationen, her lige inden handlen rigtig kommer i gang. Det lader til at vores konkurrentproducenter i Centraleuropa (vores største markeder) får beskåret deres egen produktion. Det giver plads til vores træer. Vores fornemmelse er, at det annoncerede prisfald lader vente på sig til gengæld er der heller ikke udsigt til prisstigninger. Leverandørerne og Skovdyrkerne I flere år har det været sælges marked og vores medlemmer har haft kronede dage. Det har faktisk aldrig været så godt at være juletræsproducent, som det er nu og det er rigtig godt for hele branchen. På grund af de mange tilplantninger har vi længe vidst, at der fremover vil komme flere træer på markedet. Skovdyrkerne har derfor forberedt sig til fremtiden igennem et tæt samarbejde med vores medlemmer og Green Product A/S. Vi har opbygget et godt salg for rigtig mange af vores medlemmer, som gennem årene har fulgt os i tykt og tyndt. Det giver fordele for begge parter på den lange bane. Her og nu Skovfogederne arbejder på højtryk for at få produktion og afsætning til at matche derfor er det ikke sikkert, at der er sat mærker på dine træer eller at der er truffet aftale med en køber men det er vores forventning, at vi på sædvanlig vis kan sælge vores medlemmers træer. For at det kan lykkes, er det vigtigt, at du giver et klart signal om, hvad vi skal sælge for dig. Jo længere du venter, jo vanskeligere kan det blive. Tilmeld dig Skovdyrkernes nyhedsbrev på 8 Skovdyrkeren

9 Alle dygtige juletræsdyrkere har en fremtid i Danmark store som små Foto: Rasmus Fejer Nielsen På det seneste har forskellige medier gentagne gange fremført, at danske juletræsproducenter med mindre arealer ikke har nogen fremtid i Danmark. Enkelte mener endda, at grænsen for rationel drift ligger langt over 50 ha. I dette lys er langt de fleste juletræsproducenter små, idet gennemsnitsstørrelsen f.eks. blandt medlemmerne i Danske Juletræer ligger på lidt over 10 ha. Af Svend J. Christensen Stordrift har altid været efterstræbt i alle brancher for at opnå skalafordele, og det er naturligvis også rigtigt i produktionen af juletræer. Men stordrift og skalafordelene forudsætter en stor efterspørgsel efter en homogen vare i meget store mængder. Og denne forudsætning gælder kun i visse segmenter i markedet for juletræer, f.eks. blandt store detailkæder i store lande som Tyskland, Frankrig m.v. Andre segmenter i markedet efterspørger kvaliteter og kvantiteter, hvor stordriftsfordelene er mindre. Skovdyrkeren

10 Der er fordele at hente for både små og store juletræsdyrkere Skovdyrkerne har den grundholdning, at intet er for småt og intet er for stort til, at vores eksportselskab Green Product kan håndtere det, til fordel for vores ejere og juletræsproducenter. Som skovbrugets andelsvirksomhed, arbejder vi målrettet på at sikre fordele i hele værdikæden for såvel de mindre som de helt store producenter. Det har vi 100 års erfaring med, og det har bragt os til en position som Danmarks samlet set største skovbrugsfaglige organisation og største eksportør af juletræer, pyntegrønt mv. Vi er jo netop skabt i andelstanken for at sikre driftsfordele for alle ejere også juletræsdyrkere både hvad angår leverancer til deres produktion, og afsætning af deres produkter. Alt hvad der kræves er organisering og fleksibilitet fra alle parter. Og det har både Skovdyrkerne og Green Product gode erfaringer med. 10 mio. danske juletræer eksporteres og flere er på vej Vi arbejder derfor aktivt for at positionere danske juletræer på det store europæiske marked. Markedet omsætter mere end 60 mio. juletræer, hvoraf ca. 30 mio. er nordmannsgran. Kun ca. 10 mio. af disse træer kommer fra Danmark og det tal vil vi gerne gøre større, især fordi vi ikke har interesser i produktion af nordmannsgrantræer i andre lande. Vi tjener kun de danske juletræsproducenters interesser. Hvad du ønsker, skal du få Gennem Green Products arbejde på eksportmarkedet matcher vi hundredvis af større og mindre kunder med Skovdyrkernes omkring tusind juletræsproducerende medlemmer. Når vi matcher små eksportkunder, som har ønsker helt ned til 500 træer, med de tilsvarende producenter, er vi med til at skabe maksimal værdi på begge sider. Og det er i denne præcise matchning, at også mindre producenter får et optimalt resultat Gennem mange år har vi desuden haft rigtig gode erfaringer med at pulje et stort antal af vores producenter sammen til store aftagere på over træer til glæde for kunderne og producenterne. Igen en værdiskabelse der giver maksimalt udbytte for alle parter. Det har vi foreløbigt gjort med over 1 mio. juletræer i de foregående sæsoner og vi har beredskabet til at gøre det i endnu større mængder fremover. Det kan vi gøre, fordi vi har en stor organisation, hvor vi i spidsbelastningssituationer kan overføre dusinvis af skovfolk til denne operation. Småt er godt! Vores mange juletræsproducenter kan desuden, ved en målrettet produktion, lave netop de specielle træer, som mange kunder efterspørger. At small is beautiful er et velkendt faktum også i vores øvrige eksporterhverv, hvor kun meget få danske virksomheder er globale markedsledere, og det derfor også her er nødvendigt at matche særlige kunder og deres behov. Det skal bemærkes, at det kun er 40 % af juletræerne i Europa, der aftages af de store kæder og kun ca. 15 % af det europæiske forbrug kommer fra Danmark. I Skovdyrkerne arbejder vi derfor målrettet på, at øge den danske andel i Europa og at matche vores producenter med de 60% af kunderne, som ønsker særlige kvalitetsvarer. Så intet er for småt og intet er for stort efter vores mening. Og derfor har både store og små juletræsproducenter en fremtid i Danmark. 10 Skovdyrkeren

11 Om bærplukningen i de svenske skove - en debat om allemandsretten I de svenske skove gælder allemandsretten. Den gælder også bærplukning. Og den gælder tilsyneladende også kommerciel bærplukning. De svenske skove er derfor for tiden fyldt med østeuropæiske og asiatiske bærplukkere, der plukker til industrien. Skovejeren har intet at skulle have sagt. Thailandsk kvinde plukker blåbær på akkord i nordsvensk skov. Foto: Erland Segerstedt Skovdyrkeren

12 Af Per Hilbert Der er som bekendt kræfter, der vil have en allemandsret indført i Danmark. Altså en ret for publikum til at færdes overalt, inklusive en ret til bærplukning og indsamling af svampe. Men det cirkus, som er foregået i de svenske skove de senere år, er næppe værd at efterligne. Med afsæt i en højesteretsdom har det svenske Naturvårdsverk udsendt en vejledning med en tolkning af allemandsretten, hvor de slår fast, at organiseret friluftsliv, eksempelvis kommerciel bærplukning og naturturisme, er tilladt også i de private skove. Det gælder så længe virksomheden ikke gør skade på naturen eller er til direkte gene for skovejeren. Man anbefaler dog, at skovejeren kontaktes i forbindelse med aktiviteten. Asien starter i Sverige Derfor foregår om sommeren en folkevandring af folk fra fattige lande til Sverige, hvor de plukker bær. Det gælder især folk fra Vietnam, Thailand, Bangladesh og Kina. Vi taler om et sted mellem personer. De betaler i princippet selv en flybillet, og de rejser hjem, når bærsæsonen er forbi. De plukker på akkord og bærrene købes af svenske eller udenlandske opkøbere. Især blåbær er eftertragtede i de østasiatiske lande. Reglerne er blevet strammet op i forhold til de seneste år. Her var situationen, at en del plukkere faktisk slet ikke fik løn for de bær, de afleverede, idet visse opkøbere enten gik konkurs eller forsvandt med pengene. Det var katastrofalt for plukkerne, idet flertallet havde lånt til flybilletten, ofte med sikkerhed i deres boliger i hjemlandet. Situationen gav anledning til en stor folkelig debat i Sverige, og endte i flere tilfælde med, at den svenske stat udbetalte penge til de bedragne plukkere. De har levet, og lever til dels stadig, under ret kummerlige og uorganiserede forhold, mens de plukker. Sover måske under regnslag eller i telte, har måske ikke adgang til vand, får elendig føde m.v. Det virker lidt pinligt i et land, hvor alting ellers er pænt og reguleret. Sommerdagene er lange i Nordsverige, det bliver arbejdsdagene også. Og der er mange myg. Der skal plukkes mindst 30 kg/dag, for at det hænger sammen, men på gode steder kan der plukkes kg på en lang dag. Plukkerens betaling er omkring 20 kr./kg. Man skønner, at der omsættes for 2 milliarder SEK i bærplukningsindustrien i Sverige, hvor ialt 7% af arealet er dækket af blåbær Forbedrede forhold, men ikke for alle I år er lovgivningen ændret, så plukkerne skal have en arbejdstilladelse, men hvor de samtidig er sikret rimelige indkvarteringsforhold og en mindstebetaling. Der er udstedt omkring arbejdstilladelser. Men disse regler gælder ikke EU-borgere. Det har man opdaget i Bulgarien. Sidste år plukkede 50 bulgarere i et område i Uppland, men i år har de taget naboerne med, således at 500 bulgarere i juli slog sig ned i skovene omkring den lille by Mehedeby med 450 indbyggere, hvor de utålmodigt ventede på, at bærrene modnede. Her savede de ungskov ned for at kunne konstruere boliger og kogepladser. Kongens foged blev bedt om at sætte dem ud, men det var umuligt, da han ikke kendte navnene på plukkerne. Historien fortsætter med nye kapitler i medierne hver dag. Det gennemregulerede samfund og dets lovgivning har svært ved at håndtere presset fra globaliseringen. Fyrreskov i Hälsingland. 7% af Sveriges areal er dækket af blåbær. Foto: Per Hilbert 12 Skovdyrkeren

13 Langesø Europas største juletræsmesse Traditionen tro var der juletræsmesse på Langesø Gods på Fyn den 3. torsdag i august. Det var godt messevejr efter nogle gode høstdage var himlen skyet om formiddagen, med let regn om eftermiddagen og det gav mange gæster! Af Frands Fraas Nielsen, inkl. fotos Juletræerne klarer sig godt Inden for jordbrug er der to brancher, der går godt for tiden. Den ene er mink den anden er juletræer. Det kan mærkes på dyrkernes interesse for grej til produktion og høst af juletræer. Langesømessen er dels et udstillingsvindue for maskinproducenter og planteskoler, dels et kontaktforum for salgsfirmaer og dyrkere. Du kan købe alt til produktion af juletræer fra fuglepinde over håndsakse og plantemaskiner til rækkegående portaltraktorer og nette-/ pakkemaskiner. Fra 100 kr. til ½ mio kr. Bedre plantemaskiner og GPS-plantning Plantemaskinerne leveres af flere firmaer bl.a. så man Egedals nyudviklede to-rækkemaskine, der foruden forbedret planteteknik med uafhængige tunge trykruller har nutidige ergonomiske forhold for plantørerne, og selvfølgelig er GPS-styret, så planterne står i `forbandt. Hos Bent Langeland fra Sydfyn var der demonstration af GPS-plantning, og teknikken vurderes nu at være på plads efter et par års indkøring. Kulturpleje Når kulturen er etableret, kommer vedligeholdelsen. Det er almindeligt, at vedligeholdelsen af træerne fra de er cm høje sker med rækkegående portaltraktorer. Skovdyrkeren

14 Hos Jutec fortalte direktør Jørgen Kæhlershøj, at han har stor efterspørgsel efter portaltraktorer med miljøvenligt udstyr. Han viste en portaltraktor med gødningsudlægger, afskærmet sprøjte med mulighed for at blande to kemikalier trinløst og tågesprøjte til punktbehandling og selvfølgelig førerkabine med aircondition og overtryk. Vedligeholdelsesprogrammet er, at kulturen køres igennem tre gange i løbet af vækstsæsonen. Hver gang sprøjtes afskærmet, og der er mulighed for at tilføre et ekstra kemikalie til problemukrudt på de steder, hvor det er nødvendigt. Hver gang udlægges gødning direkte i planterækken og udvaskningen reduceres. Endelig er der en lille tågesprøjte, der kan aktiveres i et bestemt område med luse- eller mideproblemer. Alle redskaberne er med til at reducere kemikalie- og gødningsforbrug. Køberne investerer under miljøteknologiordningen. Der skal søges inden den 17. september. Du kan læse mere om ordningen på naturerhverv.fvm.dk eller på skovdyrkerne.dk (under nyheder). Net- og palletering I høstfasen har branchen de sidste par år haft en udfordring med godkendelse af pallemaskiner. Dette års Langesømesse fremviste her to maskiner til afløsning af Net-op-maskinen. De bygger begge på samme princip træerne nettes gennem en tragt med åbning foran på traktoren, derefter transporteres de nettede træer langs traktoren til pakkemaskinen, der er monteret i traktorens liftarme. Begge maskiner er ganske nye»jeg fik monteret det sidste i aftes«, som en af producenterne sagde. En prototype fra Tree Tech har kørt i sidste sæson og i år vil 5 maskiner bliver testet og forbedret i november. Først derefter vil maskinerne blive frigivet. Den anden maskine, NB Greenpack, var mere enkel i konstruktionen, men så også mere spinkel ud. Vi glæder os til at se begge maskiner i funktion i rusk, regn og pløre i den kommende sæson branchen har brug for maskiner, der løser udfordringerne. Afsætning Green product A/S og Skovdyrkerne havde som vanligt den flotteste og mest velbemandede stand. Gennem hele dagen var de ca. 20 salgsskovfogeder fra Skovdyrkerforeningerne klar til at betjene medlemmerne og de udenlandske kunder. Standen var godt besøgt og også den eneste stand, der havde et område med dyrkningsvejledning. Den massive bemanding gør, at GP betjener enhver kunde, der kommer på standen og alle salgsskovfogeder har da også indgået aftale om møder med udenlandske kunder i den næste uges tid. Det tegner godt for afsætningen. Alt i alt en god dag for en branche i medvind hvor ikke mindst Skovdyrkerne arbejder for afsætningen. Tree Tech net- og pakkemaskine demonstreres på Langesø. Direktør for GP, Jens Dalgas, i spidsen for 20 salgsskovfogeder. 14 Skovdyrkeren

15 Pilen peger på poppel Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland afholder informationsmøde omkring dyrkning af poppel: Træt af at se dine planter blive ødelagt? Torsdag den 13. september 2012 kl Mødet afholdes hos Keld Harry Jensen, Landevejen 213, 8370 Hadsten. Ønsker du at etablere energiafgrøder med tilskud, så kom til dette møde og se hvordan det kan gøres og hør om regler, tilskud m.m. Tag meget gerne din nabo eller andre interesserede med. Vi er vært ved en øl/vand samt en sandwich, så derfor er tilmelding nødvendig giv venligst besked herom til skovfoged Ivan Guldager på tlf.: eller send en til senest den 5. september Det er måske ikke så kønt men det virker Temadag - asketoptørre Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland afholder temadag om asketoptørre, i Visborggård Skov, Teglbakkevej 88, 9560 Hadsund: Lørdag den 22. september 2012 kl Asketoptørre har desværre udviklet sig bekymrende hurtigt over en forholdsvis kort årrække. På temadagen vil vi komme godt rundt om problemet. Mød op - det er ikke nødvendigt med tilmelding. Ønsker du flere informationer om temadagen, kan du kontakte skovfoged Ulrik Kragh Hansen på tlf.: eller på Skovdyrkerne rådgiver: Vækstrør beskytter planten OG giver en tilvækstgevinst. Beskyt udvalgte plantearter Beskyt en del af planterne Lad rørene stå til planterne kan stå selv Medlemstilbud 20 stk. rør + 20 robiniastokke = 400,00 kr + moms, afhentet. Kontakt foreningens kontor. Skovdyrkeren

16 Skovdyrkerkalender Torsdag den 6. sep. kl Fra nåleplantage til jagtejendom. Temaaften på Søholt Plantage, Ebeltoftvej, 8400 Ebeltoft. Se Torsdag den 13. sep. kl Informationsmøde om poppeldyrkning, Landevejen 213, 8370 Hadsten. Tilmelding senest den 5. sept. til skovfoged Ivan Guldager på tlf.: eller mail: Lørdag den 22. sep. kl Temadag om asketoptørre. Visborggård Skov, Teglbakkevej 88, 9560 Hadsund. Mandag den 22. okt. kl Årets generalforsamling, samt ordinært regionalt medlemsmøde. Magasinpost MMP ID- nr Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Skovrider Rasmus Grønborg Bak mobil Vendsyssel Skovfoged Hans Chr. Graversgaard mobil Hobro, Randers Skovfoged Søren Ladefoged mobil Skovfoged Ivan Guldager mobil Skovfoged Henrik Brix Christiansen mobil Vesthimmerland, Thy og Mors Skovfoged Lars Skov Andreasen mobil Skovfoged Jens Hilligsøe mobil Østhimmerland Skovfoged Ulrik Kragh Hansen mobil Djursland Skovfoged Ole Ruhwald mobil Udgiver: De Danske Skovdyrkerforeninger Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C Tlf ISSN Juletræer Skovfoged Michael Rasmussen mobil Administration Liselotte C. Lanng Bente K. Nielsen Kontor Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Marsvej 3, Paderup, 8960 Randers SØ tlf fax Ansvarshavende redaktør: Per Hilbert Redaktion: Tine Nordentoft Petersen Forsidefoto: Per Hilbert Den sidste skovarbejder, af billedhugger Glen Greenside. Tryk: P. J. Schmidt Zeuner Grafisk A/S

Skovdyrkeren MIDTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012

Skovdyrkeren MIDTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012 Skovdyrkeren Nr. 14 September 2012 MIDTJYLLAND Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen Ny skovrider i Midtjylland Rasmus C. Fejer Nielsen Skovdyrkerforeningen Midtjylland har ansat Rasmus C. Fejer

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012 Skovdyrkeren Nr. 14 September 2012 ØSTJYLLAND Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen Nye medarbejdere i SØJ Det er med stor glæde, at Skovdyrkerforeningen kan præsentere to nye dygtige medarbejdere.

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Naturforyngelse i nål

Naturforyngelse i nål Foto 1. Under de gamle sitka står en rig opvækst af sitka, cypres, lærk og grandis. Naturforyngelse i nål på meget kuperet jord Hem Skov ved Mariager ligger på stærkt kuperet jord. Jorden er næringsrig

Læs mere

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening Afsætning m. m. 2010 Kaj Østergaard Juletræer - sæson 2010 generelt Opstart af sæson i en positiv stemning Forventning om prisstigninger men hvor meget? - noget nølende udspil. Prisforskel før og efter

Læs mere

Fremtidens Puls. i Skovdyrkerne Nord-Østjylland SkovdyrkerforeningenNord-Østjyllanda.m.b.a.

Fremtidens Puls. i Skovdyrkerne Nord-Østjylland SkovdyrkerforeningenNord-Østjyllanda.m.b.a. Fremtidens Puls i Skovdyrkerne Nord-Østjylland 2016-2017 SkovdyrkerforeningenNord-Østjyllanda.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8960 Randers SØ Danmark CVR-nr. 35 50 41 17 tlf. 86 44 73 17 fax 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk

Læs mere

Sæson 2013 evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt

Sæson 2013 evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Sæson 2013 evaluering og analyser Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Juletræer 2013 - afvikling og reklamationer Forsigtig opstart af indkøb grundet konkurs (Praktiker) og leverandørskift

Læs mere

Growth from Knowledge

Growth from Knowledge Growth from Knowledge Evaluering af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt En kvantitativ undersøgelse blandt juletræs- og pyntegrøntproducenter gennemført for Skov- og Naturstyrelsen Job

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha)

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha) 1.4 Skovene Det skovbevoksede areal på Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland distrikt omfatter 2895 ha. De mest betydende skove er Viborg Plantage, Hald Ege og de øvrige skove omkring Hald Sø, Vindum Skov,

Læs mere

Introduktion til ENERWOODS - projektmål og indhold

Introduktion til ENERWOODS - projektmål og indhold Introduktion til ENERWOODS - projektmål og indhold ENERWOODS Seminar Aktiv skogskjøtsel øker bærekraftig biomasseproduktion Skog og Landskap, Ås 26. august 2014 Palle Madsen www.enerwoods.dk ENERWOODS

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Sæson 2014 Evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt

Sæson 2014 Evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Sæson 2014 Evaluering og analyser Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Juletræer 2014 - opstart Efterspørgsel efter standard-træer til kæderne forløb normalt kvalitet/sortering kontra

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Ølby Præstegårds- plantage

Ølby Præstegårds- plantage Ølby Præstegårds- plantage Attraktiv beliggenhed - tæt på Klosterheden og Limfjorden Salgsprospekt Skovdyrkerne Vestjylland april 2012 1. Introduktion Hermed udbydes Ølby Præstegårdsplantage med tilliggende

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Danmarks største flishugger kommer fra Grønbjerg!

Danmarks største flishugger kommer fra Grønbjerg! Side 1 af 6 Læs Give Avis Om os Annoncer VAF MEDIER Kontakt Ikke afgjort om 17-årig bliver sigtet for voldtægt Fantomredninger af Jan D. gav Give sejren! 17-årig voldtaget ved klassefest FORSIDE LÆSERBREVE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Growth from Knowledge

Growth from Knowledge Februar 27 Growth from Knowledge Evaluering af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt En kvantitativ undersøgelse blandt juletræs- og pyntegrøntproducenter gennemført for Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik Midt i Thy, og helt i front med service og teknik GRØNKJÆR s Maskinværksted holder til i Hurup Thy, hvor der er højt til loftet og plads til udvikling. Der er ikke langt til gode veje, og færgeforbindelserne

Læs mere

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturnær skovdrift i statsskovene Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår 2005 Titel: Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fotos: Lars Gejl/Scanpix,

Læs mere

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vivian Kvist Johannsen Skov & Landskab

Læs mere

Skovdrift med meget vand i jorden

Skovdrift med meget vand i jorden Skovdrift med meget vand i jorden Lounkær ligger lige ud til Mariager Fjord. Terrænet er fladt, og grundvandet står højt. Jorden er næringsrig. Det vælter op med løvtræ på de højeste arealer, som drives

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Ny organisation Træmarkedet i dag Profil af en skovdyrker. Nr. 1 December 2010

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Ny organisation Træmarkedet i dag Profil af en skovdyrker. Nr. 1 December 2010 Skovdyrkeren Nr. 1 December 2010 NORD-ØSTJYLLAND Ny organisation Træmarkedet i dag Profil af en skovdyrker Generalforsamlinger 2010 Årets sidste efterårsmåneder har budt på både en ordinær og en ekstraordinær

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Lisbjerg Skov Status 2005

Lisbjerg Skov Status 2005 Bilag 2 Eksempel på status og skovudviklingsplan for Lisbjerg Skov og Havreballe Skov Lisbjerg Skov Status 2005 Bevoksede er (ha) (%) Ubevoksede er (ha) (%) Bøg 45,43 29,16 Krat, hegn 1,19 0,76 Eg 52,01

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

Perspektiv for udbud af dansk produceret træ-baseret biomasse

Perspektiv for udbud af dansk produceret træ-baseret biomasse Perspektiv for udbud af dansk produceret træ-baseret biomasse Divisionsdirektør Steen Riber HedeDanmark a/s 16-03-2010 Hovedbudskaber (hvis jeg mister den røde tråd) Der er ingen sikre tal på potentialet

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012 Sojaskrå Vinter 2012/13 Forår 2013 Minus US $ 1,50 pr. Short ton Minus US $ 2,20

Læs mere

De Danske Skovdyrkerforeninger har opnået en status som. paraply-organisation under den skovcertificeringsordning, som hedder PEFC.

De Danske Skovdyrkerforeninger har opnået en status som. paraply-organisation under den skovcertificeringsordning, som hedder PEFC. Øst Nr. 7 Maj 2007 Skovdyrkerforeningerne PEFC-certificeret Læhegn Skovnings- og plantesæsonen vel overstået Igen tilskud til skovrejsning Forretningsbetingelser Sommerferieplanen 2007 Skovdyrkerforeningerne

Læs mere

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Skovejer Hans Laurits Aagaard Andersen, Nybøllegård, modtager en af projektets pilot-planer fra driftsplanlægger Ulrik Nielsen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 6, juli 2010 Sæson 2011 Appelsiner, appelsiner, appelsiner... I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så suppleret med endnu to marker.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Markvandring Neonectria - Ny alvorlig skadevolder på Abies

Markvandring Neonectria - Ny alvorlig skadevolder på Abies Markvandring Neonectria - Ny alvorlig skadevolder på Abies v/ Ulrik Kragh Hansen og Michael Rasmussen, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Program Velkomst Neonectria neomacrospora (ædelgrankræft) Præsentation

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove

Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove Biodiversitetssymposiet 2011 Aarhus Universitet JACOB HEILMANN-CLAUSEN & HANS HENRIK BRUUN CENTER FOR MAKRØKOLOGI, EVOLUTION &

Læs mere

Dyrkningssystemer, kulturetablering, blandingskulturer

Dyrkningssystemer, kulturetablering, blandingskulturer Dyrkningssystemer, kulturetablering, blandingskulturer Vivian Kvist Johannsen og Palle Madsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Brundtlandsk bæredygtighed og de fremtidige generationers behov; funktionsintegration

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

En løsningsmodel der kan købe menneskeheden lidt mere tid.

En løsningsmodel der kan købe menneskeheden lidt mere tid. En løsningsmodel der kan købe menneskeheden lidt mere tid. GROW FOR IT er en non-profit forening der tilbyder mennesker en mulighed for at balancere deres CO 2 udledning gennem skovrejsning. Den 1. marts

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009 NY FILLERUP SAVVÆRK Nedenfor er prisliste for trævarer fra Ny Fillerup Savværk. Har du spørgsmål til prislisten eller specielle ønsker er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Har

Læs mere

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen:

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen: 1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet En skov på 100 ha bestod inden stormfaldet af 30 løvtræbevoksninger og 70 nåletræbevoksninger. I skoven er der sket fladefald på 65 ha. Heraf var 45 ha nåletræ og

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Afgrøder til bioenergi: Produktion og miljøeffekter

Afgrøder til bioenergi: Produktion og miljøeffekter 21/11/2016 1 Afgrøder til bioenergi: Produktion og miljøeffekter Karsten Raulund-Rasmussen, Petros Georgiadis, Anders Taeroe, Uffe Jørgensen Thomas Nord-Larsen, Inge Stupak. 21/11/2016 2 Udfordringen Vi

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Biomasseoptimeret skovdyrkning

Biomasseoptimeret skovdyrkning Biomasseoptimeret skovdyrkning NordGen Forest Thematic Day Kulturkvalitet og øget træproduktion Skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Vestjylland Skovbruget som energileverandør 360 o Klimakommissionen

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Øst. Råtræ og skovning

Øst. Råtræ og skovning Øst Februar 2010 nr. 1 Indhold: Råtræ og skovning Brænde og varme Juletræerne og klippegrøntet Nogle skovtilskud indberettes via fællesskemaet Dyrkningsaktuelt - Natur og vildt Læsning af bøg i containere

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Fremtidens Puls. i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 2015-2016. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a.

Fremtidens Puls. i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 2015-2016. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Fremtidens Puls i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 2015-2016 Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45

Læs mere

Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt

Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt Kaj Østergaard Dansk Juletræsdyrkerforening Sæson 2008 Opstart af sæson ok positiv stemning Prisstigninger men hvor meget? Stor efterspørgsel efter billigtræer

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

At fremstille en kiste og en urne i et genbrugsmateriale, der er et let og letforgængeligt materiale, derfor har vi valgt PULP.

At fremstille en kiste og en urne i et genbrugsmateriale, der er et let og letforgængeligt materiale, derfor har vi valgt PULP. Idéen udmunder i flg. slogans The Green way to Heaven og Save the forest IDEEN At fremstille en kiste og en urne i et genbrugsmateriale, der er et let og letforgængeligt materiale, derfor har vi valgt

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere