Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum"

Transkript

1 Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing Chemistry for Food and Health 10 år med undervisning og forskning ved Folkets Universitet Videnskab og venskab i Kina. Erfaringer fra samarbejdet med BGI-Shenzhen Hvordan Danish Food Cluster kan bidrage til innovation i mejeriforskningen Sessionon om Fødevaresikkerhed og mikrobiologi Prædikativ mikrobiologi og risikovurdering af mejeriprodukter Kan virus overføres via mejeriprodukter? Mejeriprodukter i relation til kemisk fødevaresikkerhed Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm Naturlige strategier til forbedring af industrielle mælkesyrebakterier Sessionen om Teknologi Effekten af reduceret saltindhold på gul osts tekstur, smag og mikrobiologi Det vandeffektive mejeri Kemiske ændringer og dannelse af off-flavor i laktose-hydrolyseret mælk under lagring Impact of plasmin activity on the shelf life an stability of UHT mild Hvad billeder af yoghurts mikrostruktur kan fortælle om produktkvalitet Sessionen om Sundhed og ernæring Fra mælkeprotein til muskelmasse: en udfordring for de ældre Mælkefedt, - protein og Metabolisk Syndrom Er der plads til ost i en sund kost? Mælk og mejeriprodukter til forebyggelse og behandling af underernærede børn i lavindkomst lande Marked eller supermarked analyser af kinesiske forbrugers fødevarevalg Fælles indlæg i plenum Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing v/direktør Lauritz B. Holm-Nielsen, SDC Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er den største danske satsning inden for uddannelse og forskning uden for Danmarks grænser. Det er et samarbejde mellem de otte danske universiteter, det kinesiske videnskabsakademi samt University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Formålet er at udbrede og styrke samarbejdet mellem danske og kinesiske forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder. SDC udbyder syv engelsksprogede kandidatuddannelser inden for det natur- og samfundsvidenskabelige felt. De enkelte uddannelser optager hvert år op til 15 danske og 15 kinesiske studerende. Derudover har SDC siden 2011 ydet økonomisk støtte til mere end 70 ph.d.-forløb. De ph.d-studerende er tilknyttet et af de otte danske universiteter og tilbringer minimum seks måneder i Kina. Siden centeret blev etableret er danske forskeres tilstedeværelse i Kina øget betragteligt, og i 2014 har mere end 200 forskere været i Kina inden for rammerne af universitetssamarbejdet. SDC er et dynamisk projekt, der udvikler sig over tid. I dag tegner fem områder centrets forskningsmæssige profil, men i fremtiden kan det blive aktuelt at inkludere nye temaer. Lige siden begyndelsen har det danske erhvervsliv været involveret, og eventuelle nye forskningsområder og uddannelser vil derfor blive udviklet i samarbejde med erhvervslivet.

2 Chemistry for Food and Health 10 år med undervisning og forskning ved Folkets Universitet v/professor Leif Skibsted, Institut for Fødevarevidenskab, KU Det kinesiske samfund er præget af mange traditionelle forestillinger om naturen og menneskelivet, som også rækker ind i videnskab og undervisning og her møder vestlig naturvidenskab. Traditionel kinesisk medicin og vestlig medicin praktiseres således parallelt både på hospitaler og på apoteker, mens vestlig naturvidenskab understøttes til undersøgelse af traditionel kinesisk medicin og functional foods. Det kinesiske måltid er ligeledes præget af traditioner, men udviklingen i Kina stiller stigende krav til en rationel tilgang til fødevareproduktion og fødevareforsyning, og der er stigende fokus på fødevaresikkerhed. Rene fødevarer bliver ofte et meget konkret begreb, og blandt studerende mærkes skepsis overfor GMO, som af nogle opfattes som en form for ny-imperialisme. Søg sandheden i kendsgerningerne er et Mao Zedong citat, alligevel blev omlægning i fødevareproduktion tidligere ofte baseret på følelse. Baseret på erfaring som underviser og forsker ved Renmin University of China, et højtprofileret universitet grundlagt under den lange march i 1937, vil disse tilsyneladende konflikter blive sammenlignet med paradokser, som kendes fra udviklingen frem mod vor tids naturvidenskab. Videnskab og venskab i Kina. Erfaringer fra samarbejdet med BGI-Shenzhen v/professor Karsten Kristiansen, Biologisk Institut, KU I foredraget vil jeg fortælle om den dramatiske udvikling i kinesisk forskning (og kultur), som jeg har oplevet gennem de seneste 20 år, hvor jeg har været i kontakt med kinesiske forskere. Jeg har i mere end 10 år været tilknyttet BGI-Shenzhen, tidligere kendt som Beijing Genomics Institute, der fra at være et lille genomforskningsinstitut i dag er ledende inden for genom- og metagenomforskningen, og også bidrager til mere anvendelig forskning inden for landbrug og medicinsk forskning. Jeg vil sammenligne den kinesiske videnskabelige filosofi med den danske og give et bud på, hvor vi med fordel kan lære af hinanden. Hvordan Danish Food Cluster kan bidrage til innovation i mejeriforskningen v/ceo Lone Ryg Olsen, Danish Food Cluster Oplægget vil introducere Danish Food Cluster, herunder baggrunden for initiativet, mål, foreløbige milepæle og kommende projekter med særlig fokus på mejerisektoren. Andre hovedpunkter bliver Danmarks placering som nummer 1 inden for fødevareinnovation i to europæiske benchmark, og hvad det giver af muligheder for fødevareklyngen og for mejeriforskningen. Abstracts til sessionen Fødevaresikkerhed og mikrobiologi: Prædiktiv mikrobiologi og risikovurdering af mejeriprodukter v/professor Paw Dalsgaard, Fødevareinstituttet, DTU Indlægget beskriver konceptet bag prædiktiv mikrobiologi samt udvikling af matematiske modeller til at forudsige vækst og vækstgrænse for fordærvelses og human patogene mikroorganismer i mejeriprodukter. Modellering af mikrobiel interaktion beskrives bl.a. med et eksempel om, hvordan mælkesyrebakterier i hytteost hæmmer vækst af Listeria monocytogenes. Efterfølgende beskrives brug af prædiktive modeller og software til produktudvikling og dokumentation af fødevaresikkerhed. Prædiktive modeller kan forudsige effekten af produktegenskaber og lagringsbetingelser for koncentrationen af human patogene mikroorganismer i mejeriprodukter. Dette er centralt for risikovurderinger og beskrives med eksempler.

3 Kan virus overføres via mejeriprodukter? v/postdoc Katrine Uhrbrand, Fødevareinstituttet, DTU Mikroorganismer, så som bakterier, gær, skimmelsvampe og virus, findes overalt i miljøet. Nogle mikroorganismer er nyttige og ufarlige, mens andre kan fordærve maden eller gøre os syge. Det er en velkendt problematik at sygdomsfremkaldende bakterier kan overføres og smitte mennesker via indtagelse af mælk og mælkeprodukter. Men hvorledes forholder det sig med virus? Virus er en særlig gruppe af mikroorganismer bestående af små infektiøse partikler i størrelsen 20 til 300 nm. I modsætning til bakterier har virus ikke noget stofskifte. For at kunne formere sig er virus nødt til at invadere en levende celle og overtage værtscellens funktioner for at kunne danne nye viruspartikler. Virussmitte kan ske fra mennesketil-menneske via eksempelvis opkast, afføring, hoste, nyst, blod, og andre sekreter afhængig af virus typen. I nogle tilfælde kan virussmitte endvidere ske fra dyr-til -mennesker enten direkte, via en vektor, som flåter eller myg, eller via fødevarer. Men kan virus også overføres via mælk og mejeriprodukter og udgøre en sundhedsmæssig risiko for mennesker? Hvilke virus-typer udgøre i så fald et problem? Og vil virussmitte kunne forhindres vha. hygiejniske forholdsregler? Dette er alle spørgsmål, som vil blive afdækket i præsentationen. Mejeriprodukter i relation til kemisk fødevaresikkerhed v/seniorforsker Kit Granby, Fødevareinstituttet, DTU Kemiske forureninger kan potentielt kontaminere mejeriprodukter i alle dele af produktionskæden. Råvarerne kan indeholde naturlige forureninger, miljøforureninger, pesticider og lægemiddelrester (sjældent), som f.eks. kan være overført til mælken via dyrefoder. Eksempelvis kan svampetoxinet aflatoxin B1 i foder overføres til mælken i form af metabolitten aflatoxin M1. Persistente organiske forureninger (POPs) vil akkumuleres i fedtet og overføres til mælken. Melamin kan ulovligt tilsættes til mælkepulver. Ved forarbejdning af mejeriprodukter kan råvarens kontaminantniveauer enten mindskes eller øges. Der kan også introduceres procesforureninger ved forarbejdningen, f.eks. introduceres polyaromatiske hydrokarboner (PAH) ved røgning, og Maillard reaktionsprodukter kan dannes ved tørrings- og varmebehandlingsprocessor. Migranter fra fødevarekontaktmaterialer, som malkeudstyr, plastikslanger, procesudstyr og emballager kan overføres til mejeriprodukterne. Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm v/ Professor Lone Gram, Systembiologi, DTU Dette foredrag rapporterer fra et igangværende samarbejdsprojekt mellem Danmark og Brasilien. Projektet har til formål at forbedre fødevaresikkerhed ved at reducere risikoen for forurening med patogene bakterier (PB) under produktion af spiseklare produkter, specielt oste. De fleste undersøgelser af inaktivering af PB er udført på renkulturer i laboratoriesubstrater, men i fødevareproduktion gemmer PB sig i snavs og blandede bakteriebiofilm. Vi vil undersøge om bestemte ikke-patogene bakterier kan facilitere persistens af to vigtige PB, Listeria monocytogene og Staphylococcus aureus. Projektet har over et år indsamlet prøver fra brasilianske osteproducenter og isoleret og sub-typet de nævnte PB med Multilocus Sequence Typing (MLST). Vi vil efterfølgende vurdere om tilstedeværelsen af følgeflora øger adhæsion og biofilmdannelse af de PB, om PB tolerance over for desinfektionsmidler er øget, når de er indkapslet i en blandet bakteriebiofilm, om PB evne til at fremkalde sygdom (virulens), samt om de øvrige bakterier fra procesanlæg ændrer PB virulens. Projektet benytter sig af både klassiske og molekylære analyser (MLST og genomanalyse) samt cellemodeller og genekspressionsanalyser. Samlet vil projektet foreslå optimerede rengørings- og desinfektionsprocedurer, der sikrer reduktion af patogen-forekomst i spiseklare produkter. Naturlige strategier til forbedring af industrielle mælkesyrebakterier v/senior Director Discovery Patrick Derkx, Cultures and Enzymes Division, Chr. Hansen A/S

4 For at opfylde de skiftende krav fra forbrugere er fødevareindustrien nødt til at udvikle nye produkter. For levnedsmidler baseret på mikrobiel fermentering skubber dette grænserne for mikrobiel ydeevne og kræver konstant udvikling af nye starterkulturer både med forbedrede egenskaber, men også helt nye ukendte egenskaber. Da brugen af ingredienser i fødevareindustrien samtidigt er stramt reguleret, er anvendelsen af rekombinant DNA-teknologi til at forbedre mikrobiel ydeevne i øjeblikket ikke en mulighed. Som et resultat af dette er klassiske stammeforbedringsmetoder essentielle for at opnå nye mikrobielle egenskaber. I dette foredrag vil jeg gennemgå teknikker som selektion, mutagenese, evolution og dominant selektion til at forbedre funktionaliteten af mælkesyrebakterier illustreret med eksempler fra nyudviklede starterkulturer og deres effekt på vigtige egenskaber i mejeriprodukter. Abstracts til sessionen om Teknologi Effekten af reduceret saltindhold på gul osts tekstur, smag og mikrobiologi v/lektor Marianne Hammerhøj, Institut for Fødevarer, AU Den vestlige befolknings indtag af salt er ca. dobbelt så højt, som anbefalet. Dette formodes at hænge sammen med en øget risiko for visse livsstilssygdomme. Både WHO og EU har en målsætning om at reducere saltindtaget ved at sænke saltindholdet i en række fødevarer, herunder ost. I indlægget fokuseres på nøglehulskriterierne for salt i gul ost, og hvordan et reduceret saltindhold påvirker ostens tekstur, smag og mikrobiologi. Ud fra en række ostningsforsøg med forskellige starterkulturer, løbetyper, modningstider og saltningstider, diskuteres resultaterne heraf. Der fokuseres på effekten på ostenes tekstur (fasthed og elasticitet) i relation til saltindhold og modning, - Smag (saltsmag, bitterhed, m.m.) og andre sensoriske effekter, samt hvordan forbrugerne kan tilvænnes lavere saltindhold i fødevarer, og - De anvendte kulturers tolerance af saltniveauer, autolysegrad og indhold af frie aminosyrer. Endelig sættes resultaterne i perspektiv til salt-situationen i dag, videre forskning og betydningen af resultaterne i praksis, samt andre muligheder for at opnå høj kvalitetsost med et gran salt. Dette er delresultatet af et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Institute of Food Research Norwich, Chr. Hansen A/S, Thise Mejeri og Arla Strategic Innovation Centre med støtte fra bl.a. Mælkeafgiftsfonden. Det vandeffektive mejeri v/seniorkonsulent Industri, Palle Lindgaard-Jørgensen, DHI Projektet gennemføres fra 16. december 2013 til 31. december 2015 af 19 partnere under en partnerskabsaftale med et samlet budget på 18,1 mio. kr., hvoraf Naturstyrelsen har bevilget et tilskud på 7,5 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. til timer og 2,5 mio. som tilskud til udstyr hos de deltagende mejerier. Det er vist, at vandeffektiviteten, målt som forbrug af forsyningsvand i forhold til indvejet mængde af mælk, har været ret konstant i en årrække i de deltagende oste- og konsummejerier, medens den er øget i mejerier, der producerer mælkepulver og ingredienser (HOCO og Vimmerby). Det har under kortlægningen vist sig, at flere mejerier ikke har et tilstrækkeligt antal målere til at foretage den detaljerede kortlægning og heller ikke let adgang til at få et overblik over vanddata. Der er derfor iværksat et pilotprojekt på Thise Mejeri i samarbejde med Kamstrup med nye målere og dataopsamling, og den detaljerede kortlægning viser en lang række muligheder for at øge vandeffektivitet med op til 20%. Præsentationen vil belyse, hvilke teknologier, der anvendes, med henblik på at minimere vandforbrug under hensyntagen til vandkvalitet og fødevaresikkerhed.

5 Kemiske ændringer og dannelse af off-flavor i laktose-hydrolyseret mælk under lagring v/ph.d. Therese Jansson, Institut for Fødevarer, AU Omkring 70% af verdens befolkning menes at lide af laktoseintolerance, hvilket ved indtag af laktoseholdige mælkeprodukter, kan give mavesmerter, diarrhea, og oppustethed. Udbredelsen af laktose-intolerance har medvirket til udviklingen af kommerciel laktose-reduceret mælk, som er en vigtig kilde for protein, vitaminer og mineraler. Der er observeret kemiske ændringer i laktose-reduceret mælk under opbevaring, hvilket har en betydende rolle for kvaliteten af mælken. I det præsenterede studie blev specifikke kemiske ændringer undersøgt i laktose-reduceret (< 1% af original laktoseniveau) og konventionel (100% af original laktoseniveau) UHT behandlet mælk opbevaret under ni måneder ved 22 C. I konklusionen, laktose-hydrolyseret UHT mælk er mere sårbar for Maillard-reaktioner i forhold til konventionel UHT mælk, hvilket skyldes et højere niveau af reducerede monosakkarider og dannelsen af frie aminosyrer under opbevaring. Resultaterne, som præsenteres i oplægget, er interessante i relation til yderligere at undersøge mulighederne for at optimere kvaliteten af laktose-hydrolyseret mælk, da de kemiske ændringer påvirker udseende, flavor og holdbarheden negativt i den laktose-reducerede UHT mælk. Overordnet, har de opnåede resultater bidraget til vigtig information, der er nødvendig for videreudvikling af laktose-hydrolyserede mælkeprodukter. Impact of plasmin activity on the shelf life and stability of UHT mild v/research Scientist Valentin Rauh, Arla Foods amba With increasing milk production in Denmark, long life products for export markets become more important and will enable the Danish dairy industry to distribute products into new markets and increase export into existing growth markets. The shelf life of UHT milk is determined by deterioration of flavour and functional properties, which can be caused by either heat induced chemical changes or the activity of enzymes in milk. The principal enzyme in good quality milk, which can survive UHT treatments is the indigenous protease plasmin, which is the active part of a complex enzyme system. In this study, the effect of plasmin activity on physical-chemical changes in UHT milk was investigated using a range of different analytical methods. Proteolysis resulted in a bitter off taste and eventually the gelation of milk. Severe proteolysis was necessary to induce these quality defects. The results help to understand the plasmin system in milk and can help to control plasmin activity in UHT milk. This gives a direct way to improve the quality and shelf life of UHT milk products. Hvad billeder af yoghurts mikrostruktur kan fortælle om produktkvalitet v/professor Richard Ipsen, Institut for Fødevarevidenskab, KU Billeder af mikrostruktur af forskellige fødevarer, herunder mejeriprodukter, bliver ofte anvendt i forskning såvel som produktudvikling. Sådanne billeder indeholder meget information, men bliver ofte kun vurderet ud fra en rent visuel bedømmelse og med udsagn som: Fedt og protein overlapper mere eller Proteinnetværket er mere tæt forbundet. Altså uden en egentlig kvantificering. Indlægget vil, med fokus på yoghurt, handle om nogle af de muligheder der findes for at sætte tal på billedinformation, og hvordan dette kan gøre det muligt direkte at sammenholde mikrostruktur med andre kvalitetsegenskaber, såsom tekstur og vandbinding. Abstracts til sessionen om Sundhed og ernæring Fra mælkeprotein til muskelmasse: en udfordring for de ældre v/lektor Lars Holm, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital I dette foredrag vil lektor Lars Holm, fortælle om den videnskabelige evidens bag, at ældre tilsyneladende skal have så stor en mængde protein til hovedmåltiderne, at det bør overvejes, om det er nødvendigt med

6 et egentligt supplement til måltiderne, og at de generelle anbefalinger til ældre bør øges. For nogle ældre er det et faktum at indtaget af kostprotein ikke møder de gældende anbefalinger. Hertil kommer at nyere forskning tyder på, at behovet for proteintilførsel via kosten øges med stigende alder. Således skal der f.eks. næsten dobbelt så meget protein til i et måltid at give den maksimale stimulering af muskelopbygningen hos et ældre mennesker sammenlignet med en yngre, voksen person. Det kan således vise sig at være et faktum, at mange ældre reelt set er i en ret markant negativ nitrogenbalance. Ydermere, kan fordelingen af det daglige proteinbehov på dagens hoved- og mellemmåltider også have betydning for, hvordan hele dagens nitrogenbalance ender. I den forbindelse vil Lars Holm introducere et igangværende projekt (CALM), som finder sted på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital og på Københavns Universitet (www.calm.ku.dk). Mælkefedt, - protein og Metabolisk Syndrom v/professor Kjeld Hermansen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitets Hospital Abdominal fedme eller æblefedme er associeret med øget risiko for hjertekarsygdom (CVD). Æblefedme er et vigtigt træk ved metabolisk syndrom (MeS) sammen med insulin resistens, forhøjet blodtryk, abnormt blodfedt og/eller forhøjet blodglukose. Ved MeS er risikoen for at udvikle type 2 diabetes (T2D) øget X 5 og risikoen for CVD øget X 2. Kosten spiller en vigtig rolle for udviklingen af disse tilstande. Et højt indtag af mejeriprodukter især de fedtfattige - er associeret med nedsat risiko for T2D. Mejeriprodukter er en vigtig kilde til mineraler, protein og fedt bl.a. mellemkædede, mættede fedtsyrer (MC-SFA). Postprandiel lipæmi (PPL) er en selvstændig risikofaktor for CVD. Vi har tidligere vist at kostens fedt- og protein kvalitet påvirker PPL. Mælkefedt som er naturligt beriget med MC-SFA has potentielt positive helbredseffekter. Resultaterne af en interventionsundersøgelse af 63 personer med æblefedme efter behandling med valletilskud signifikant reducerede ApoB-48 niveauet sammenlignet med casein (P=0.025) præsenteres i dette indlæg. Er der plads til ost i en sund kost? v/lektor Tine Tholstrup, Institut for Idræt og Ernæring, KU Resultater fra tidlige befolkningsundersøgelser pegede på, at indtag af ost ikke var forbundet med hjertekarsygdomme, sådan som det ofte var tilfældet for fedtholdige mejeriprodukter. Ansporet af denne viden, udførte vi for nogle år siden et mindre forsøg, der viste, at ost ikke hævede den skadelige LDL kolesterol i forhold til mælk og smør, selvom osten indeholdt samme mængde mættet fedt som de andre to produkter. To andre forskningsgrupper, en fra Norge og en fra Australien kom til samme resultat. Fundene var så interessante, at vi gerne ville eftervise den unikke kolesterol-neutrale virkning i en meget stor undersøgelse. Resultaterne var var helt utvetydigt; at ost i forhold til smør ikke hævede LDL kolesterol i mennesker, selv om bidraget af mættet fedt var ens i de to produkter. Endvidere viste vi overraskende, at kost med store mængder fast ost (gennemsnitligt 143 g/dag) resulterede i et lavere LDL kolesterol end forsøgspersonernes daglige kost, som både indeholdt mindre mættet fedt og total fedt. Præsentationer stiller spørgsmålene Hvad mangler vi at vide om ost? Fx ved vi ikke om fedtindholdet i oste er væsentligt, dvs. virker oste med højt fedtindhold anderledes end oste med lavere fedtindhold, og betyder modning noget for ostens virkning på kolesterol. Disse ting undersøges i nogle af de projekter, som finder sted i øjeblikket. Mælk og mejeriprodukter til forebyggelse og behandling af underernærede børn i lav-indkomst lande v/professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Idræt og Ernæring, KU Protein fra komælk er en meget central komponent i de produkter, man bruger til behandling og forebyggelse af underernæring hos børn i lavindkomst lande. Også i højindkomst lande er langt de fleste produkter til behandling af underernærede patienter baseret på komælk, fordi mælk har helt specielle vækst stimulerende effekter. I lavindkomst lande får mange børn typisk en kost med ingen eller meget lidt

7 animalsk protein, som er en medvirkende årsag til underernæring. Vi har i en technical report til WHO foreslået, at 1/3 af proteinindholdet i produkter til børn med moderat underernæring bør være mælkebaseret. Indholdet af laktose i produkter til underernærede børn diskuteres, fordi laktose potentielt kan medføre diarre hos underernærede børn, men flere studier tyder på positive, bl.a. prebiotiske, effekter. En væsentlig begrænsning for at tilsætte mælkeprotein til produkter til underernærede børn er prisen. Vi har i et studie i Ethiopien, hvor vi sammenlignede et kosttilskud med soja eller valle til voksne med HIV (Olsen MF et al. BMJ 2014, 348g, g3187), vist, at der ikke var forskel i vægtøgningen, men valle havde en positiv effekt på immun status. Mælkens effekt på væksten hos mdr. moderat underernærede børns undersøger vi i et netop afsluttet studie i Burkina Faso (www.treatfood.org). Marked eller supermarked analyser af kinesiske forbrugers fødevarevalg v/professor Claus Grunert, Institut for Marketing og Organisation, AU Den måde kinesiske forbrugere køber fødevarer på har været i dramatisk forandring i løbet af ganske få årtier. Fra et mangelsamfund hvor fødevarer var rationeret, er udviklingen gået til et moderne forbrugersamfund, hvor varer findes i overflod. og forbrugeren til daglig skal træffe mange valg. De traditionelle åbne markeder er ved at blive afløst af moderne supermarkeder i vestlig stil, og online handelen er stigende også indenfor fødevarer. Samtidigt har vedvarende problemer med fødevaresikkerhed ført til, at forbrugerne er kritiske, krævende og villige til at betale for særlige kvaliteter. Baseret på en række forbrugeranalyser i kinesiske storbyer vil denne udvikling blive belyst, med særlig henblik på implikationer for branding, mærkning og produkttilpasning.

Abstracts Keynote speakers

Abstracts Keynote speakers Abstracts Keynote speakers Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing v/direktør Lauritz B. Holm-Nielsen, SDC Sino-Danish Center for Education and

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

STRATEGI MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND

STRATEGI MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND STRATEGI 2014-2018 MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND Mejeribrugets ForskningsFond Strategi 2014-2018 INDHOLD Forord... 3 Fremtidige muligheder for mejeribruget i Danmark... 4 Vision og mission... 5 Indsatsområder...

Læs mere

Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning?

Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning? Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning? V. Erik Bisgaard Madsen Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde Dias 1 Strategisk forskning Udfordringsorienteret tilgang snarere end disciplinbaseret

Læs mere

Udvikling af nye funktionelle mælketyper. Leif Friis Jørgensen. Naturmælk & Øllingegaard

Udvikling af nye funktionelle mælketyper. Leif Friis Jørgensen. Naturmælk & Øllingegaard Udvikling af nye funktionelle mælketyper Leif Friis Jørgensen Naturmælk & Øllingegaard Hvor blev mælk af Vision: Naturmælk har vedtaget en vision: At levere markedets sundeste mejeriprodukter med store

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Fedme handler ikke (altid) om kalorier

Fedme handler ikke (altid) om kalorier Fedme handler ikke (altid) om kalorier Tine Jess, forskningsleder, dr.med Thorkild IA Sørensen, professor, dr.med Danish Obesity Research Center Institut for Sygdomsforebyggelse Dogmet om at fedme skyldes...

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Fødevarer og ernæring

Fødevarer og ernæring det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Fødevarer og ernæring Bliv ekspert inden for et af Danmarks vigtigste erhverv med en uddannelse i fødevarer og ernæring på Københavns Universitet

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

APRIL 23, tekstur, smag og mikrobiologi, <1.5% (tidligere <1.25%) Projektets hovedformål er

APRIL 23, tekstur, smag og mikrobiologi, <1.5% (tidligere <1.25%) Projektets hovedformål er APRIL, APRIL, bidrager til det forventede smagsindtryk af osten. í kontrollerer metabolismen og overlevelsen af starterkulturen, påvirker typen af sekundære mikroorganismer, som kan vokse og danne flavourkomponenter

Læs mere

Første samling januar 2016: Mælk, æg og kød

Første samling januar 2016: Mælk, æg og kød Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed Kvalitet af råvarer 2016 Undervisningsplan Foreløbig undervisningsplan ret til ændringer forbeholdes Første samling 25.-26. januar 2016: Mælk, æg og kød Mandag den

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek.

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek. Mad nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 9 lektioner Præsentation: Forløbet Mad nok til alle er placeret i biologifokus.dk, fysik-kemifokus.dk og geografifokus 9. klasse, og er skrevet til arbejdet

Læs mere

Har mit barn komælksproteinallergi eller laktoseintolerans?

Har mit barn komælksproteinallergi eller laktoseintolerans? Har mit barn komælksproteinallergi eller laktoseintolerans? Information, som skal gives af sundhedspersonale. 1 Når man reagerer på komælk, beror det sandsynligvis på Komælksproteinallergi Man er allergisk

Læs mere

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost kost Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Tine Tholstrup, Observationelle undersøgelser tydede på, at ost adskilte sig fra andre mejeriprodukter i relation til CVD Institut for idræt og ernæring, det

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Disposition Overordnet præsentation af projektets dele Præsentation af PLS-forløb og besøg på Arla, Rødkærsbro

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? Lars Lau Heckmann, Projektleder Specialist, ph.d.

Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? Lars Lau Heckmann, Projektleder Specialist, ph.d. Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? Lars Lau Heckmann, Projektleder Specialist, ph.d. Potentiale ~2 mia. mennesker spiser insekter (Asien, Afrika og Sydamerika) FAO anslår, at fødevareproduktionen

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Fermenteringsteknologi. Anders Iversen, Teknologisk Institut

Fermenteringsteknologi. Anders Iversen, Teknologisk Institut Fermenteringsteknologi Anders Iversen, Teknologisk Institut Indhold Mælkesyrebakteriernes funktion i mad generelt & Naturens egen konservering hvordan virker det? Mikroorganismer og fermentationsprocesser

Læs mere

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Den videnskabelige evidens bag kostrådene Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Definition af officielle kostråd Kostråd er videnskabeligt baserede retningslinjer fra myndighederne om en sund

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn

Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn Fra Politiken, 9. jan. 2015 Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn Dansk forskning fører an inden for ernæring til for tidligt fødte børn testet på kuvøsegrise. GRIS. En helt nyfødt gris bliver pakket

Læs mere

INSEKTER SOM PROTEINKILDE

INSEKTER SOM PROTEINKILDE INSEKTER SOM PROTEINKILDE Lars Lau Heckmann, Teknologisk Institut Plantekongres 17-18. jan. 2017 Potentiale FAO anslår, at fødevareproduktionen skal stige med mindst 70% for at kunne brødføde verden i

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Det troede vi, vi vidste..om nødder

Det troede vi, vi vidste..om nødder Det troede vi, vi vidste..om nødder Heddie Mejborn, Seniorrådgiver Afdeling for Risikovurdering og Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Introduktion hvorfor lave en helhedsvurdering?

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere

Sundhedsmæssig helhedsvurdering af nødder

Sundhedsmæssig helhedsvurdering af nødder Sundhedsmæssig helhedsvurdering af nødder Heddie Mejborn, Seniorrådgiver Afdeling for Risikovurdering og Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Introduktion hvorfor lave en helhedsvurdering?

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Hvordan kan valget af foder påvirke mælkekvaliteten?

Hvordan kan valget af foder påvirke mælkekvaliteten? Hvordan kan valget af foder påvirke mælkekvaliteten? Souschef John E. Hermansen og forskningsleder Kristen Sejrsen, Afdeling for Jordbrugssystemer, Danmarks JordbrugsForskning Sammendrag Det er kun i ganske

Læs mere

PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World

PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World 1 15.35 PREVIEW projektets status og foreløbige resultater Ved PREVIEW projektansvarlig i Danmark,

Læs mere

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer?

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Det er et åbent spørgsmål, om nogle af de mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan give sygdomme. Det er derfor nødvendigt at have eksperimentelle

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion 19. februar 2012 Præsentationens indhold Arlas foranderlige verden Arlas Strategiske fokusområder og udviklingsprojekter Status mælkekvalitet 2011 Planer for

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1825) PROFESSORENS AFORISMER, DER SKAL TJENE SOM INDLEDNING TIL HANS VÆRK OG SOM EVIGT GRUNDLAG FOR VIDENSKABEN

Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1825) PROFESSORENS AFORISMER, DER SKAL TJENE SOM INDLEDNING TIL HANS VÆRK OG SOM EVIGT GRUNDLAG FOR VIDENSKABEN Smagens Fysiologi Gastronomi - det smager af vækst Øresund Food Network Visionsmøde 27. september 2007 Lektor Michael Bom Frøst Sensorisk Videnskab mbf@life.ku.dk Dias 1 Smagens fysiologi Jean-Anthelme

Læs mere

Velkommen. Probiotika og Præbiotika. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sandra og Sebastian Wingaard Thrane

Velkommen. Probiotika og Præbiotika. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sandra og Sebastian Wingaard Thrane Velkommen Probiotika og Præbiotika Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sandra og Sebastian Wingaard Thrane Hvem er vi? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvem er I? 3 DTU

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af energiindholdet i majs, græs og lucerne ensilage

Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af energiindholdet i majs, græs og lucerne ensilage Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af energiindholdet i majs, græs og lucerne ensilage 1 Det begynder med selektering af gode bakteriestammer De 2 mælkesyrer bakteriestammer i TOPSIL max er alle

Læs mere

Æg i kosten og betydningen for sundhed og sygdom

Æg i kosten og betydningen for sundhed og sygdom Æg i kosten og betydningen for sundhed og sygdom Heddie Mejborn, Solfrid Merethe Jacobsen og Ellen Trolle Afdeling for Ernæring Menu 1. Næringsstofindhold i æg og danskernes indtag af æg 2. Æg og risikoen

Læs mere

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT www.dairy-career.dk BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT Sidsel Nørregaard, 26 år Innovation Engineer, SPX Innovation Centre Projektarbejde i sverige Mads Aamann, 34 år Research scientist Chr. Hansen

Læs mere

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne?

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne? Hvor store er problemerne? Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Leder af OPUS skole interventionen Problemerne Overvægt og Fedme Risiko for sygdomme senere i livet Social ulighed Dårlig

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Ved Læge, ph.d. Charlotta Pisinger og klinisk diætist Lis Kristoffersen 1 Indledning Overordnet De kost- og motionsråd, der blev

Læs mere

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Markedsstyret udvikling Langsigtede kunderelationer Sammen med kunder og andre partnere arbejder vi konstant på at udvikle forbedrede membrantyper,

Læs mere

MOLEKYLÆR ERNÆRING OG FØDEVARETEKNOLOGI EN KANDIDATUDDANNELSE I KRYDSFELTET MELLEM FØDEVARETEKNOLOGI, ERNÆRING OG SUNDHED

MOLEKYLÆR ERNÆRING OG FØDEVARETEKNOLOGI EN KANDIDATUDDANNELSE I KRYDSFELTET MELLEM FØDEVARETEKNOLOGI, ERNÆRING OG SUNDHED UNIVERSITET 1 MOLEKYLÆR ERNÆRING OG FØDEVARETEKNOLOGI EN KANDIDATUDDANNELSE I KRYDSFELTET MELLEM FØDEVARETEKNOLOGI, ERNÆRING OG SUNDHED au DET JORDBRUGSVIDEN UNIVERSITET 2 3 ADGANGSKRAV Følgende bacheloruddannelser

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR

FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR Professor Flemming Besenbacher Chairman of Carlsberg A/S and the Carlsberg Foundation Aarhus Universitet Center for Cirkulær Bioøkonomi, Foulum den 23. maj 2017 21 ST CENTURY

Læs mere

God smag, der styrker din krop

God smag, der styrker din krop Arla Protin God smag, der styrker din krop til patienter og pårørende Med Valleprotein Serveringsforslag: Gifflar Et par gifflar er godt selskab til Arla Protin. De giver masser af energi (kalorier), er

Læs mere

GLYPHOSAT I FODERET - KAN DET BELASTE DYRENES SUNDHED?

GLYPHOSAT I FODERET - KAN DET BELASTE DYRENES SUNDHED? GLYPHOSAT I FODERET - KAN DET BELASTE DYRENES SUNDHED? Seniorforsker Martin Tang Sørensen Seniorforsker Ole Højberg Professor Hanne Damgaard Poulsen Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Foulum

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om sund og økologisk mad

Forslag til folketingsbeslutning om sund og økologisk mad 2007/2 BSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. april 2008 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL) Forslag til folketingsbeslutning om sund og

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

12. Projektbeskrivelse

12. Projektbeskrivelse 12. Projektbeskrivelse 1. Projektets formål At afdække minkens behov for specifikke næringsstoffer (aminosyrer, fedtsyrer, mineraler og vitaminer) samt muligheden for at erstatte protein med kulhydrat

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen

Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen Synergier mellem fødevaresikkerhed og bæredygtighed Mejeritekniskselskab 26. maj 2016 Mejeriingeniør, Karin Hansen Om Karin Hansen MSc Dairy Science & Technology (Thesis: Microfiltration of cheese milk,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Af: Arne Astrup, professor; dr. med. 1. januar 2011 kl. 11:33 Danmark har i de senere år oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst

Læs mere

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning!

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! [Midlertidige data] David Budtz Pedersen PhD!!!!!!!!Søren Brink Larsen! Co-Director & Research Fellow!!!!!!!Research Associate! Humanomics Research

Læs mere

Introduktion til helhedssyn på fødevarer hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i praksis? Morten Poulsen

Introduktion til helhedssyn på fødevarer hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i praksis? Morten Poulsen Introduktion til helhedssyn på fødevarer hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i praksis? Morten Poulsen Situationen i dag Forbrugere bliver i dag bombarderet med mange modsatrettede oplysninger om

Læs mere

Risk-benefit analyse af fødevarer på DTU. Maarten Nauta Seniorforsker

Risk-benefit analyse af fødevarer på DTU. Maarten Nauta Seniorforsker Risk-benefit analyse af fødevarer på DTU Maarten Nauta Seniorforsker Risk-benefit analyse af fødevarer på DTU Food DTU Food: Et stort institut med flere afdelinger, fx: Ernæring Toksikologi Mikrobiologi

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

Laktose GUIDE _Laktosefri_A5_folder_ART04_TJ.indd 1 09/03/

Laktose GUIDE _Laktosefri_A5_folder_ART04_TJ.indd 1 09/03/ Laktose GUIDE SÅDAN KAN DU FÅ EN NEMMERE HVERDAG MED MEJERIPRODUKTER SOM LAKTOSEINTOLERANT HVAD ER LAKTOSEINTOLERANCE? Laktose er navnet på det sukker, der naturligt findes i mælk. Det er bl.a. laktosen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Hanne Skov, Ernæringsfaglig konsulent. Cand. scient klinisk ernæring, klinisk diætist

Hanne Skov, Ernæringsfaglig konsulent. Cand. scient klinisk ernæring, klinisk diætist Hanne Skov, Ernæringsfaglig konsulent Cand. scient klinisk ernæring, klinisk diætist Hjerteforeningens indsatser på kostområdet Kostens betydning for hjerte-kar-sygdom Dokumentation bag råd om kost Hjerteforeningens

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Danskerne får for lidt

Danskerne får for lidt PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Danskerne får for lidt men fuldkorn på morgenbordet er i massiv vækst Fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo på morgenbordet er i massiv vækst, og det er gode

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere