HVIDLØG. til gavn for hesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDLØG. til gavn for hesten"

Transkript

1 HVIDLØG til gavn for hesten NUTRITION CONCEPTS

2 Indhold: Hvidløg til gavn for hesten Nyttevirkningen for hesten Den toksiske virkning Facit I hesteverdenen dukker der med jævne mellemrum forskellige historier op, hvor hvidløg beskyldes for at være toksisk for heste. Dyrlæger og professorer citeres for udtalelser om, at hvidløg efter deres mening intet har at gøre i hestefoder, fordi der ikke er påvist gavnlig effekt, mens riskoen til gengæld skulle være åbenbar. Hvorfor er der så stadig hvidløg i de fleste af vore foderblandinger? Vi er helt sikre på, at hvidløg som én af naturens eliksirer efter århundredgammel tradition har utallige gavnlige effekter også for hesten. De sundhedsfremmende effekter af hvidløg hører til de bedst dokumenterede i hele planteriget. Til nu er der påvist mere end 70 virksomme stoffer i hvidløg! Selv om hovedparten af de videnskabeligt påviste effekter er fundet hos mennesker og andre pattedyr, så er det i strid med mange års praktiske erfaringer at hævde, at hesten som det eneste højerestårende væsen ikke skulle have nogen gavn af hvidløg. Mange af de forskningsarbejder, der er gennemført for hvidløg til dyr, er publiceret på slaviske sprog, der naturligvis er vanskeligere tilgængeligt, men det betyder jo ikke, at de ikke eksisterer (se desuden Reichling: Heilpflanzenkunde für Tierärzte, Heidelberg 2005). Hvilken gavn har heste af hvidløg? reduktion af skadelige organismer orme- og svampekontrol beskyttelse af fordøjelseskanalen styrkelse af lungefunktionen stimulerer blodets renholdelse og forbedrer blodcirkulationen hvidløgs effekter hos mennesker insektafværgende? hvidløgsallergi Reduktion af skadelige organismer I hestefodringens Real Life har hvidløg internationalt en meget høj stjerne. I mange engelsktalende lande er det ligefrem et hit. Også i den naturorienterede veterinærmedicin er hvidløg meget værdsat. I den klassiske fagbok helseplanter i veterinærmedicinen af Gachnian / Assenow (1988) beskrives anvendelsen af hvidløg til dyr inclusiv heste. Ifølge dette værk er en af hvidløgets fremra-

3 gende egenskaber den antimikrobielle virkning, der desuden suppleres med en generel stimulering af immunforsvaret. Den brede antimikrobielle virkning henføres blandt andet til de svovlholdige indholdsstoffer allicin og garlicin. Karen Briggs beretter i The Horse (2002) om den hæmmende virkning af hvidløgets mercaptan på kværkestreptokokker hos heste. Immunstimulering forklares bla. med det høje vitaminindhold (fx 14 mg naturligt vit. C pr. 100 g frisk hvidløg (Souci, Stuttgart 2000)). Orme- og svampekontrol Phytoncider og bestanddele af hvidløgets æteriske olie, såsom polysulfider og allylsulfider holder mange ormearter i skak. Ligeledes er der en udpræget fungicid effekt af hvidløg. Noget, der kan være ganske vigtigt, når man ved, hvor udbredt, skimmelsvampe kan være i hø og havre! Også den succesfulde udvortes anvendelse på betændte sår og skrammer beviser hvidløgets ubestridelige antimikrobielle potentiale. Beskyttelse af fordøjelseskanalen Også de gunstige effekter i fordøjelseskanalen er særdeles overbevisende (Gachnian 1988). En patogen kolonialisering i tarmen kan trænges tilbage til fordel for en fysiologisk korrekt tarmflora. Herudover stimulerer hvidløget dannelsen af fordøjelsessekreter samt tarmperistaltik, hvorved fejlgæringer, der kan føre til dysbiose, oppustethed, kolik og forfangenhed, kan modvirkes. Styrkelse af lungefunktionen Ikke alene fremmer hvidløg lungernes evne til at friholde sig for svampe og bakterier, men hvidløgets allicin bidrager også til, at den seje slim i lungerne bliver tyndere, så det bedre kan hostes op. Et studie hos heste viste, at en urteblanding med hvidløg som en betydende bestanddel kan have gunstig indflydelse på en kronisk bronkitis (Robinson og Sprayberry: Equine Medicine, Kap. 20; 2009). Stimulering af blodets renholdelse og forbedring af blodcirkulationen Hvidløg bidrager til blodets renholdelse ved fx at regulere blodfedt og blodsukker. Begge disse funktioner kan være nyttige hos heste, der lider af EMS. Endvidere tyder ny forskning på, at hvidløg kan have en stimulerende effekt på nydannelsen af røde blodlegemer (se også afsnittet om formodet toksisk virk ning). Hvidløg bidrager på flere måder til optimering af hjerte- /kreds-løbsfunktionen (Gachnian/Assenow 1988), idet blandt andet blodgennemstrømningen i vævet forbedres. Hvidløgs effekter hos mennesker Hos mennesker er der, iflg. den velanskrevne etnobotaniker James Duke, der i 30 år forskede for det amerikanske landbrugsministerium, klare positive effekter af hvidløg på følgende problemområder: hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, cholesterinoverskud,

4 mod patogene mikroorganismer, ved luftvejsproblemer, mod brandsår, stimulering af immunforsvaret samt beskyttelse mod kræft. Insektafværgelse? Den insektafværgende effekt af hvidløg hos heste er endnu ikke videnskabeligt dokumenteret. Utallige beretninger fra forskellige lande beviser dog effekten i tilstrækkeligt omfang. Fra beretninger fra kunders anvendelse ved vi, at den insektafvisende virkning af hvidløg såvel regionalt som individuelt kan være ret forskellig i intensitet. Hvidløgsallergi Af og til berettes om allergiske reaktioner ved hvidløg. Dette er imidlertid ikke overraskende hos heste, der har tilbøjelighed til allergi, og det gælder i sådanne tilfælde mange næringsstoffer, der er almindeligt kendt som uproblematiske. Allergisymptomerne forsvinder igen, når tildelingen af det allergifremkaldende næringsstof indstilles. Hvorfor tales der om toksisk virkning af hvidløg? tab af erythrocytter eller blodfornyelse misbrug af hvidløg til studieformål faredosis? sikre mængder Gennem længere tid har snakken gået på, at høje mængder af løg og hvidløg fører til nedbrydning af de røde blodlegemer (erythrocytter) hos hunde, katte og heste. Derved skulle den vigtige antioxidans hos erythrocytterne blive ødelagt - fosfat-dehydrogenasen. Mens sulfiderne i hvidløget egentlig er kendt for sine mange antioxidative egenskaber, kan øjensynligt et enkelt af disse sulfider beskadige fosfat-dehydrogenasen. Herved forårsages en oxydation af hæmoglobinet i erythrocytterne, og der dannes klumper uden for cellen - de såkaldte Heinz-bodies. Tab af erythrocytter eller blodfornyelse? Erythrocytter med Heinz-bodies bliver løbende fisket op i milten, og dermed fjernet fra blodet. De fjernede erythrocytter bliver derefter erstattet med nydannede fra knoglemarven. Dette er en helt normal fornyelsesproces. Kun ved meget høje mængder hvidløg kan det ikke udelukkes, at nydannelsen ikke kan følge med tabet af røde blodlegemer, således at antallet af røde blodlegemer i blodet langsomt aftager (= hæmolytisk anæmi ). Men er dette et problem for den gældende praksis i forbindelse med foder med hvidløg? Ved brug af hvidløg i de sædvanligt anvendte doseringer er sådanne blodtab aldrig observeret. Hvis hvidløg også ved normale doseringer skulle bidrage til ødelæggelse af nogle blodlegemer,

5 ville dette formentlig nærmere bidrage til en gavnlig udskiftning af erythrocytter nye i stedet for gamle. Ved de sædvanlige udfodringsmængder ville heste have gavn af denne egenskab ved hvidløget. Altså: ingen grund til panik! Misbrug af hvidløg til studieformål For at afklare, hvilken daglige mængde hvidløg, der hos heste ville føre til et netto-erythrocyttab, gennemførte den canadiske juniorforsker Wendy Pearson i 2003 et funderet studie med fire heste (Pearson et al. American Journal of Veterinary Research 2005; 66: ). To heste blev over 71 dage tildelt hvidløgspulver i stigende mængder sammen med krybbefoderet, indtil maximalt accepteret dosis på 2x0,25 g pr. kg kropsvægt dagligt. Til en 600 kg hest ville det således udgøre 300 g dagligt. Så meget hvidløg kunne hestene iflg. Pearsons kun tildeles sammen med en mængde melasse. Ved tildeling af en mængde på 2x0,2g hvidløgspulver dagligt viste begge hvidløgsheste fire dage senere en signifikant aftagende mængde erythrocytter i blodet. Dette normaliseredes dog fem uger efter, at tildelingen var ophørt. Selv ved en overdosering af hvidløg havde hestene altså i det mindste efter tildelingens ophør et frisk, regenereret blod. Faredosis? Den fundne problemdosis svarer til 240 g hvidløgspulver til en 600 kg hest. 100 % af kontrolhestene - altså to - udviste ingen blodforandringer. Dette studie har sidenhen skabt stor bølgegang og bliver af en emnefattig hestepresse igen og igen trukket frem som splinterny sensationsforskning med understøttelse af fantasifulde, tyske hesteprofossorer. Ingen af disse videnskabsfolk lader sig forstyrre af, at med en forsøgsgruppe på kun 2 heste, så vil der ikke kunne beregnes statistisk sikre tal på forsøget. Resultaterne kan således ikke tillægges betydende vægt. Ser man bort fra dette, så er det i sig selv noget af et kunststykke at få et 2x2 hestes-studie optaget med 8 sider i American Journal of Veterinary Research! Man kan spørge sig selv, om et 4-hestes studie, der havde vist gavnlige effekter af hvidløg, ville have fundet tilsvarende interesse? Vel næppe i Tyskland. Mange såkaldte meningsdannere er allerede forudindtagne hvad angår hvidløgets effekter. Sikre mængder Det er et faktum, at Wendy Pearson fortsat fører sig frem som talsmand for en frygt for hvidløg, men slet ikke havde til hensigt at udløse en sådan lavine. Målet for studiet var udelukkende at forsøge at finde den sikre maksimaldosis til heste. Studiet om hvidløgs effekt mod kværkebakterier er i øvrigt gennemført af hende (dog ringe kendt og aldrig publiceret). I prof. Reichlings videnskabeligt baserede Heilpflanzenkunde für Tierärzte (2005) erkendes faren for

6 hæmolytisk anæmi først ved mere end 25% hvidløgsknolde i den samlede daglige fodring. Det amerikanske National Research Council (NRC) spekulerer på baggrund af Pearsonstudiet i en bekendtgørelse fra 2009 i, at en sikker langtidsdosering til heste på 600 kg kunne ligge mellem 54 og 240 g hvidløgspulver dagligt. Enhver kan således selv vurdere, hvor en problematisk dagsdosering ligger. Hvad kan man slutte på grundlag af de foreliggende informationer? I modsætning til mediernes skræmmebillede så er hvidløg til heste med sikkerhed en særdeles værdifuld vitalstofkilde med utallige sundhedsfremmende effekter. Med den dagsdosis, der er generelt anerkendt som optimal (ca g hvidløgspulver af høj kvalitet pr. 600 kg hest dagligt), ligger man langt fra en problematisk dosering. Med St. Hippolyts produkter når man end ikke op på den laveste grænse i disse anbefalinger. Hvidløg beriger fodringen Hvis man ville give afkald på de mange fordele af hvidløg, måtte man i konsekvens heraf også undgå selen, der i 10 x normaldosis kan udrette betydelige skader. Også vitamin E kan være skadelig ved tildeling af flere gange normaldosis. Der er vel næppe nogen, der af denne grund ville afholde sig fra at bruge selen eller vitamin E. Vi vil derfor også fortsat anvende hvidløg i vore artsrige fuldværdiblandinger. I stedet for meningsløst høje doseringer af hvidløg bruger vi også her princippet kvalitet frem for kvantitet. Hestene - og i øvrigt de fleste af vore kunder - takker os for denne holdning! Dielheim, November Dr. Eberhard Moll Forskning, udvikling og produktion St. Hippolyt Nutrition Concepts

7 De fleste af de råvarer, der anvendes i almindelige blandingsfodermidler, er ikke viden skabeligt afprøvet på heste, men anvendes på baggrund af praktiske erfaringer og efterprøvninger hos andre nyttedyr. Hvis intet måtte anvendes uden strengt videnskabelig afprøvning, ville vore heste dø af sult! Hvis vi kun kunne anvende råvarer, hvor der var udført dobbeltblind-placebokontrollerede studier direkte på heste, ville St. Hippolyt aldrig have været på fodermarkedet. Og der ville aldrig have været en St. Georg Award for Struktur Energetikum. St. Hippolyts Struktur-Energetikum blev i af det velanskrevne tyske hestemagasin St. Georg tildelt St. Georg Award som det bedste tilskudsfoder i Tyskland. Grundlaget herfor var en spørgeskemaundersøgelse, som magasinet havde gennemført hos sine læsere, og her blev Struktur Energetikum kåret som det bedste tilskudsfoder i Tyskland. St. Hippolyt har derfor lov at påføre hver sæk Struktur Energetikum denne ærefulde bedømmelse.

8 Det bedste fra naturen Vi søger det bedste koncept: At fodre som naturen selv. Sundhed, motivation og præstationsevne det er udtryk for en afbalanceret og velfungerende hest. En veltilrettelagt fodring på basis af de bedste fodermidler er vejen til målet. De bedste råvarer og skånsomme produktionsmetoder bevarer de værdifulde næringsstoffer i det færdige foderprodukt. Gratis foderrådgivning Christina Kryder Pedersen konsulent, cand.agro. tel Maja Mandrup Jacobsen konsulent, jordbrugsteknolog tel Marianne Sønderkjær konsulent, kostvejleder tel Jórun Sumberg-Olsen dyrlæge cand.med.vet. tel David Amager Salgskonsulent tel NUTRITION CONCEPTS St. Hippolyt Danmark A/S tel Produktfoldere/A5 foldere/hvidloeg_dk

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig

30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig 30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig Man skal så vidt muligt sørge for, at ens kolesterolspejl ikke kommer over 240 mg/dl for at begrænse risikoen for hjertesygdomme. Ligeledes

Læs mere

Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr. Foråret er fuld af liv og glæde... Kære Læser

Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr. Foråret er fuld af liv og glæde... Kære Læser F O R Å R S - U D G A V E 2 0 1 4 NaturligVis Foråret er fuld af liv og glæde... A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. Winston Churchill

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen?

Charlotte Eicke. Forfangenhed. Sidste stop på vejen? Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen? Forstå, hvorfor din hest bliver forfangen og lær, hvad du selv kan gøre for at forebygge og behandle Charlotte Eicke Forfangenhed Sidste stop på vejen?

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 245 Offentligt Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi 1. Sammenfatning og anbefalinger Inden for bio- og sundhedsteknologi ser vi i disse

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. September 2008. Nr. 3-2008. Oplysningskampagnen skabte stor opmærksomhed om prostatakræft

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. September 2008. Nr. 3-2008. Oplysningskampagnen skabte stor opmærksomhed om prostatakræft PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen September 2008 Nr. 3-2008 Oplysningskampagnen skabte stor opmærksomhed om prostatakræft I bladet fortæller vi om kampagnen og den deraf følgende debat. Det er

Læs mere

Blæretangs medicinske værdi.

Blæretangs medicinske værdi. Følgende er en oversættelse af publikationen Kelp The Health Giver. Helsebringeren Tang, udgivet i august 1968 af den engelske læge Eric F. W. Powell Ph.D., N.D. Kommentar af oversætteren: Powell's skrift

Læs mere

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien Islandsk Hest er udgivet af e - magasinet 1 årgang / nummer 2 / Oktober 2013 e - magasinet ISLANDSK HEST Kjölur Den gamle højlandsrute til hest Indlæring og træning Anne Sofie Nielsen med ny artikel i

Læs mere

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver Ny aldringsforskning resultater og perspektiver ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet

Læs mere

E Vitamin. til. helse og helbredelse

E Vitamin. til. helse og helbredelse ERIK KIRCHHEINER * E Vitamin til helse og helbredelse * Forlaget Sund & Rask 1998 1 E VITAMIN - til helse og helbredelse Erik Kirchheiner 1998 Af samme forfatter: Effektiv Naturhelbredelse (2 bind) Alternativ

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 12. årgang NYT Nr. 3 - september 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA At springe ud v/ læge Per Andersen, Institut for Orthomolekylær Medicin, Lyngby

Læs mere

NYT EDTA. 14. årgang. Nr. 4 - December 2008. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 14. årgang. Nr. 4 - December 2008. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 14. årgang NYT Nr. 4 - December 2008 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul Bestyrelsen ønsker herved også i år 2008 alle vore medlemmer, EDTA-lægerne

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere