Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø"

Transkript

1 Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø

2 Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø

3 Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Sundhedsstyrelsen udgave, 1. oplag ISBN (elektronisk udgave) Manuskript Per Vagn-Hansen, speciallæge i samfundsmedicin Fagredaktion Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, ved: Solvejg Bang, assisterende læge Marie Stentebjerg-Olesen, assisterende læge Mette Machon Balle, akademisk medarbejder Lis Keiding, afdelingslæge Redaktion Komiteen for Sundhedsoplysning Foto Mikael Rieck Fotografi (side 11, 21, 32, 39, 42, 57, 64, 72) Lisbeth Holten (forside, 34, 37, 60, 81, 83) Anjo Foto (side 52, 54, 77) Niels Nyholm (side 86) Grafisk tilrettelæggelse Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk Narayana Press Printed in Denmark 2005 Udgivet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning Kan rekvireres hos Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: Fax: Hjemmeside: Denne publikation kan også ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 2 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

4 Forord Flere og flere danske børn passes i dag uden for hjemmet 1. I alt 56 % af 0-2- årige børn og 94 % af 3-5-årige børn var i 2003 indskrevet i offentlig pasning. Antallet af børn, der passes i vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner var i Antallet af børn indskrevet i fritidshjem og skolefritidsordninger var i Sundhedsstyrelsen finder, at der bør stilles høje krav til den daglige hygiejne med det formål at mindske sygeligheden og fremme sundheden blandt børn, der benytter daginstitutioner. Det bør ske med udgangspunkt i såvel den aktuelle videnskabelige viden på området, som i løbende erfaringer begrundet i en alment forståelig kombination af faglighed og sund fornuft. Den oprindelige udgave af Vejledning om hygiejne i daginstitutioner blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 1987 efter aftale med den daværende Socialstyrelse. Herværende 2. udgave er rettet til myndigheder og til personalet i daginstitutionerne og kan også være til gavn ved projektering, nybygning, ombygning og renovering. Målgruppen for Vejledning om hygiejne i daginstitutioner er karakteriseret ved, at (1) mange børn er samlet i (2) institutionaliserede dagtilbud, (3) hvor personalet er professionelt uddannet. Målgruppen kommer derved til at omfatte vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske tilbud til børn og unge 2, herunder til børn og unge med handikap 3, skolefritidsordninger samt et stigende antal alternative pasningsordninger som skovbørnehaver, skovbusser, rumlepotter, minibusser, udflytterbørnehaver, busbørnehaver osv., der i varierende grad er institutionaliserede. Mange af de anførte anbefalinger kan desuden anvendes i den kommunale dagpleje, i døgninstitutioner for børn og unge, og i institutioner, der modtager børn med særlige behov. Vejledningen er også tænkt som et udgangspunkt for den sundhedsfaglige rådgivning, som embedslægerne og de kommunale sundhedstjenester yder i hverdagen. Ordbrugen er valgt således, at bør eller kan, skal opfattes som sundhedsfaglige anbefalinger. Tages der udgangspunkt i lovgivningen, anvendes derimod skal eller må. Det angives som oftest direkte eller indirekte, hvilke dele af lovgivningen, der henvises til. 1 Offentlig børnepasning vokset 50 % på ti år. Nyt fra Danmarks Statistik. Nr. 389, 24. september Vejledning om dagtilbud mv. til børn efter serviceloven. Socialministeriet, d. 6. marts Vejledning om sociale tilbud til børn og unge med handicap efter serviceloven. Socialministeriet, d. 5. marts HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 3

5 Det er dokumenteret, at gennemførelse af hygiejniske rutiner og fornuftige brugervaner medvirker til at forebygge og mindske sygelighed. Vejledningen er derfor udbygget i denne retning. Hensigten er at søge at få bedre sammenhæng mellem personalets gode intentioner og den daglige praksis. Det pædagogiske personale fungerer som betydningsfulde rollemodeller for børnene og spiller derfor en vigtig rolle som støtte for dem og som vejledere for deres forældre i hygiejniske spørgsmål. Et tilbageblik giver anledning til at pege på flere træk af udviklingen, som har haft særlig betydning for hygiejne, forebyggelse og miljø i relation til børn og unge: Der er i dag vidtgående international enighed om, at børn og unge generelt kan være en særligt følsom befolkningsgruppe i forhold til miljøbelastninger. Forekomsten af allergi og overfølsomhedsfænomener hos børn og unge har været stigende. Både børn og voksne er plaget af støj i daginstitutionerne. Støjen forstyrrer børns muligheder for at opfatte, forstå og lære 4, og der er kommet fokus på nye former for støjskader. Dokumentationen af sammenhængen imellem børns og unges sygelighed og en række miljøfaktorer i daginstitutioner, herunder hygiejnisk standard, pladsforhold, pasningsform, støj og indeklima, er blevet udvidet og uddybet. Det er nødvendigt at fokusere på hygiejniske rutiner og brugervaner, fordi interventionsundersøgelser viser, at sygeligheden blandt børn, der benytter daginstitutioner kan mindskes. Vejledningens 2. udgave er udarbejdet af konsulent, speciallæge i samfundsmedicin, Per Vagn-Hansen for Sundhedsstyrelsen. Rengøringschef Ane Lis Christensen, Storstrømmens Sygehus, Serviceafdelingen i Næstved, har revideret det vejledende rengøringsprogram for daginstitutioner og har desuden været behjælpelig med kritiske kommentarer. De assisterende læger Marie Stentebjerg-Olesen og Solvejg Bang, akademisk medarbejder Mette Machon Balle samt afdelingslæge Lis Keiding, Center for Forebyggelse, har haft ansvaret for redaktionen. Sundhedsstyrelsen, Jens Kristian Gøtrik / Else Smith 4 De kognitive funktioner. 4 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

6 Indhold 1 Indledning Vejledningens opbygning Hygiejne begreb og indhold Børn som særligt sårbare Biologisk variation Risikogrupper Allergi Aktører og regler på daginstitutionsområdet Ministeriet for Forbruger- og familieanliggender og Undervisningsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Beskæftigelsesministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Elektroniske netværker vedrørende miljø, sundhed og børn 16 2 Daginstitutionernes fysiske rammer Generelle forhold Placering af daginstitutioner Byggematerialer Lofter Vægge Gulve Tæpper Døre Vinduer Dagslys og kunstigt lys Kunstig belysning Radiatorer Lydforhold og støj Luftskifte og ventilationssystemer Opholdsrum Personalerum Brandforhold og flugtveje 27 3 Indretning, dimensionering og udstyr Særlige forhold vedrørende de enkelte rum mv Indgange Vindfang og indgangsparti Garderober Opholdsrum, pladsforhold og personbelastning Legetøj Inventar Depotrum Køkkener Toiletter, toiletrum, baderum og puslepladser 35 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 5

7 Værksteder Vaskerum Sikringsrum og kælderlokaler Rum til barnevogne, krybber mv Udstyr til børn 40 4 Udeareal Særlige forhold vedrørende arealerne omkring daginstitutionen, herunder ulykker Udformningen af udearealet Jorden Cykelskur og parkering Legeplads Legeredskaber Trækonstruktioner og træmaterialer Sandkasser Vandbassiner mv Liggehaller Hængekøjer Køkkenhaver Dyrehold Affald og renovation Ulykker 48 5 Udeophold, naturbørnehaver mv Generelt Naturbørnehaver Typer Skovbørnehaver Udflytterbørnehave, byggelegepladser mv Busbørnehaver Udeophold Insekter, mider og flåter Forebyggelse af solskader Håndhygiejne i naturen 54 6 Renholdelse og rengøring Generelle forhold Formål Rengøringens betydning for smitteveje og sygelighed Forurening med snavs, partikler, fibre og allergener Støvmider Renholdelse Rengøringsprogrammer Målrettet rengøring Pædagogisk rengøring og tidspunkter for rengøring Rengøringsmetoder Rengøringsmidler Rengøringsrum Særlige rengøringsopgaver 63 6 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

8 6.9.1 Toiletter Rengøring af ventilationsanlæg Gulvtæpper Skimmelvækst Radiatorer Legetøj Skadedyr Vejledende rengøringsprogram 67 7 Institutionens daglige brug og hygiejne Hygiejnerutiner Indeklima Udluftning Tobaksrygning Temperaturforhold Lys og lysforhold Støj og lydforhold Håndhygiejne og andre hygiejniske rutiner mv Håndhygiejne Anvendelse af engangshandsker Drikkevand Varmtvandstemperatur Kemiske stoffer og produkter Pusleplads og bleskift Næsepudsning Rengøring af potter Tandbørstning Vasketøj og tøjvask Rengøring af sutter og flasker Hygiejnerutiner i køkkenet Generelt Køkkenrutiner Pædagogisk madlavning Mælkeblandinger Mikrobølgeovne Spisning og opvask Hønseæg Upasteuriseret mælk Insektplager Affald Andre hygiejnerutiner Sovemiljø Lus Dyrehold og kæledyr Forskellige hobbyaktiviteter 88 8 Særlige forholdsregler ved ophobning af smitsomme sygdomme Faktorer af betydning for sygeligheden Oversigt over regler og vejledninger Isolation af syge børn og voksne hjemme Opslag om smitsom sygdom 93 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 7

9 8.5 Behandling af syge, herunder medicingivning Skærpet hygiejne 94 9 Desinfektion Definition Desinfektion i daginstitutioner Anvendelse Oversigt Desinfektion af køleskabe Opvask og opvaskemaskiner Desinfektion af sutter og flasker Karklude Opvaskebørste Tøjvask Desinfektion af puslemadras Behandling af småsår hos børn Desinfektion af toiletter og potter Hånddesinfektion Rengøringsmidler 100 Hjemmesider 101 Register 104 Eksempler på udtalelser fra Sundhedsstyrelsen HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

10 1. Indledning 1.1 Vejledningens opbygning Vejledningen er opbygget i kapitler. I indledningen gøres rede for vejledningens opbygning, hygiejnebegrebet, børns særlige sårbarhed, børns forskellighed (biologisk variation), risikogrupper og overfølsomhedssygdomme (allergi). Herefter omtales de forskellige aktører og regler på daginstitutionsområdet. Endelig omtales de vigtigste elektroniske internationale netværker vedrørende børn. I kapitel 2 og 3 omtales udvalgte forhold vedrørende daginstitutionernes bygningsmæssige rammer, dimensionering, indretning og udstyr, som har særlig sundhedsmæssig betydning i forbindelse med projektering, nybygning, renovering, istandsættelse og vedligeholdelse af daginstitutioner. I kapitel 4 berøres en række forhold på arealet omkring daginstitutionen med særlig betydning for hygiejne og ulykker. I kapitel 5 behandles udeophold, naturbørnehaver mv. I kapitel 6 beskrives renholdelse og den daglige rengøring, herunder betydningen for sygeligheden. I kapitel 7 opregnes de hygiejnerutiner, som har særlig betydning for daginstitutionernes daglige hygiejnestandard og dermed for sygeligheden. I kapitel 8 opstilles en række særlige forholdsregler, som kan tages i brug i tilfælde af ophobning af smitsomme sygdomme i daginstitutioner (epidemier). I kapitel 9 defineres og afgrænses anvendelsen af desinfektion i daginstitutioner. Bemærkninger om regler mv. er anført i fodnoter for at lette læsningen. Links til Sundhedsstyrelsens skrivelser vedrørende hygiejniske problemstillinger er medtaget i slutningen af vejledningen i netversionen for at illustrere, hvornår sagerne er behandlet, og hvorledes enkeltsager har kunnet løses på det pågældende tidspunkt igennem årene. Love og regler på daginstitutionsområdet omtales som hovedregel ikke nærmere i denne vejledning for at gøre den mere læsevenlig. Dækkende søgeord er indlagt i teksten og kan udledes deraf, når søgemaskinerne på de respektive myndigheders hjemmesider skal anvendes, eller ved anvendelse af søgefunk- HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 9

11 tionen på Justitsministeriets lovdatabase Retsinformation (www.retsinfo.dk), eller under søgning på Udvalgte referencer følger ved slutningen af hvert afsnit. Det har således ikke været hensigten, at listen skal være fuldstændigt udtømmende. En oversigt over nyttige hjemmesider findes til sidst i vejledningen. Personalet i daginstitutionerne kan i øvrigt indhente den nødvendige rådgivning hos de kommunale sundhedstjenester og i embedslægeinstitutionerne. Den praktiske gennemførelse af en forbedret hygiejne kræver desuden et godt samarbejde imellem alle de involverede parter. De omfatter først og fremmest børnene, forældrene og personalet. Hertil kommer byggemyndighederne, de sociale myndigheder, sundhedsmyndighederne, arbejdstilsynet og fødevareregionerne. 1.2 Hygiejne begreb og indhold Vejledningen fokuserer på hygiejne i daginstitutioner og går ud fra et hygiejnebegreb, der er bredt defineret. Hygiejne beskriver en ren(lig)hedstilstand. At noget er hygiejnisk, fortæller noget om, i hvilken grad det er rent og frit for forurening med kemiske stoffer, snavs og smitstoffer. Et typisk eksempel fra sprogbrugen er håndhygiejne. Den vigtigste nuværende medbetydning af begrebet hygiejne er, at det signalerer forebyggelse af forurening og sygdom. Vejledningen omfatter imidlertid også en række udvalgte sikkerhedsmæssige og miljømæssige emner af direkte eller indirekte betydning for børn og ansatte i daginstitutionerne. Det drejer sig om fx indeklima, indretning, inventar og udstyr, renholdelse og rengøring, allergi og ophobninger af smitsomme sygdomme hos mindre børn. Andre emner med tilknytning til hygiejnen nævnes kort i sammenhængen. Det gælder fx ulykker på legepladser. 1.3 Børn som særligt sårbare I dag betragtes børn ikke blot som små voksne. Fostre og børn kan allerede fra det befrugtede æg være mere følsomme over for forurening end voksne. Deres organisme er under udvikling, og deres umodne kropsfunktioner kan rammes af smitstoffer og forurening på et uheldigt tidspunkt i en sårbar udviklingsfase. Børn opholder sig mere udendørs end voksne. De er mere udsatte for forurening i luft, vand, jord og mad, end de voksne er. Det skyldes først og fremmest, 10 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

12 Vand til leg bør altid være af drikkevandskvalitet. at børn indtager mere føde, drikker mere væske og indånder mere luft per kilo legemsvægt, end voksne gør. Børns indåndingszone befinder sig nærmere ved jordoverfladen end voksnes. Børn mangler desuden viden om betydningen af forurening. Beskyttelsen af børn må derfor være de voksnes ansvar fra fødslen. Herefter må den aftage frem imod voksenalderen igennem en proces, der gerne skal føre til, at barnet kan klare sig selv i en kompliceret verden. Børns lange forventede levetid bruges traditionelt som et selvstændigt argument for at give børn en særstilling. Der har således været vidtgående enighed om, at der bør tages et særligt hensyn til den opvoksende slægt. En tidlig forebyggelse vil kunne forventes at give et godt udbytte i forlænget levetid og bedre livskvalitet både for børnene selv og for samfundet generelt. 1.4 Biologisk variation Børn og unge kan anatomisk, fysiologisk og psykologisk være meget forskellige. Det skal i høj grad ses som et udtryk for en betydelig variation fra naturens hånd (biologisk variation). Der kan derfor alene af naturlige årsager være betydelige individuelle forskelle mellem i øvrigt raske børn og unge i deres følsomhed over for fx indeklimafaktorer som temperatur, træk og støj. HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 11

13 1.5 Risikogrupper Der forekommer blandt børn en række risikogrupper, der er særligt følsomme over for påvirkninger. Det gælder især børn med allergiske sygdomme, herunder astma, der ofte reagerer først på en forurening af indeklimaet. Men også børn med andre lungesygdomme, hjertesygdomme og visse hudsygdomme kan få forværret deres symptomer. Børn i behandling for kroniske sygdomme omfatter i øvrigt en række særlige risikogrupper, fx børn med HIV og børn i behandling med kemoterapi, herunder børn med leukæmi, der har et svagt immunsystem. Endelig kan børn med vidtgående psykisk eller fysisk handikap udgøre risikogrupper, fordi de i mindre udstrækning end normale børn kan følge rutiner, instruktion og almindelige hygiejneregler. 1.6 Allergi Sundhedsstyrelsen har tidligere peget på, at overfølsomhedssygdomme forekommer hyppigt blandt børn i daginstitutionerne. Forekomsten af astma, allergi og anden overfølsomhed blandt danske børn er stigende. Over 30 % af danske børn får mindst en af sygdommene astma, høfeber, anden allergisk snue, børneeksem eller andre overfølsomhedssygdomme. Blandt de væsentligste udløsende faktorer befinder sig pollen, husstøvmider, kæledyr med pels, skimmelsvampe, komælk tidligt i livet hos allergi-disponerede børn og irritanter som tobaksrygning mv. Arv spiller en væsentlig rolle for udviklingen af allergi, men et multifaktorielt samspil med miljøfaktorer i bred forstand har også betydning. Hensynet til særligt følsomme risikogrupper er fx baggrunden for anbefalingerne om ikke at bruge tæppebelægninger i daginstitutioner (se afsnit 2.1.6) og ikke at have pelsdyr i daginstitutioner (se afsnit ). Anbefalingerne om tilstrækkeligt luftskifte, rengøring og en passende lav luftfugtighed, der primært skal sikre en god luftkvalitet, sigter også mod at nedbringe vækstmulighederne for skimmelsvampe, som kan udløse overfølsomhedsreaktioner. Det er børn og voksne med overfølsomhed, der først og sværest reagerer på ophobning af støv og mikroorganismer. Udviklingen understreger derfor betydningen af at indtænke rengøring som en vigtig forudsætning overalt i forebyggelse af symptomer på overfølsomhed blandt dem, der opholder sig i daginstitutionerne. 12 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

14 1.7 Aktører og regler på daginstitutionsområdet I det følgende gives en summarisk oversigt over de myndigheder, der har ansvaret for daginstitutioner for børn og unge, eller som har fastsat regler og retningslinjer for området Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (www.minff.dk) og Undervisningsministeriet (www.uvm.dk) Daginstitutioner indgår som en væsentlig del af de dagtilbud til børn og unge, som kommunerne skal sørge for efter bestemmelserne i loven om social service (Serviceloven), der forvaltes af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Amtskommunerne skal efter serviceloven sørge for pladser i daginstitutioner til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan få behovet for behandling dækket gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud. Ministeriets overordnede forventninger til indholdet af dagtilbud er uddybet i en særlig vejledning om dagtilbud til børn (www.minff.dk). Ministeriet står endvidere for en særlig vejledning om klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Under dette ministerium hører en vejledning om forældrebestyrelser i dagtilbud til børn (www.minff.dk), som indeholder en uddybning af reglerne om forældrebestyrelsers indflydelse på bla. principperne for arbejdet i daginstitutionerne. Kommunerne fastsætter mål og rammer for den pædagogiske virksomhed i daginstitutionerne inden for servicelovens rammer, jf. formålsbestemmelsen for dagtilbud i servicelovens 8 (www.kl.dk/dagtilbud). Forholdene omkring indretning og drift af køkkener i daginstitutioner er undergivet Fødevarestyrelsen (www.fvst.dk), herunder fødevareregionerne, hvis adresser og telefonnumre kan findes på styrelsens hjemmeside. Fødevarestyrelsens hjemmeside omfatter mange supplerende oplysninger, der er relevante for både forvaltninger og for personalet i daginstitutionerne. Fødevarestyrelsen har i 2003 udgivet en særlig vejledning om køkkener i daginstitutioner 1, der også omtaler, hvad forældrene må have med hjemmefra til møder og fællesarrangementer i daginstitutioner. Undervisningsministeriet er ressortministerium for folkeskolens skolefritidsordninger (SFO) og for ungdomsskolen (ungdomsskoleklubber). 1 Vejledning om godkendelse mv. af køkkener i børneinstitutioner, Fødevarestyrelsen, d. 1. september HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 13

15 1.7.2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet (www.im.dk) Daginstitutioner er i sundhedsmæssig henseende undergivet kommunalbestyrelsens og amtsrådets kontrol. De traditionelle forebyggende sundhedsordninger for børn og unge blev i 1995 samlet i én lov 2. Personalet i daginstitutionerne kunne herefter indhente sundhedsfaglig rådgivning fra de kommunale sundhedstjenester, hvis virksomhed foregår efter loven om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og heraf afledte bestemmelser. Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) har som en støtte hertil udgivet Retningslinier om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i 1995, hvorefter de kommunale sundhedstjenester yder generel rådgivning om børns og unges trivsel, vejledning om sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne, samt konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet mener har særlige behov. Forhold vedrørende smitsomme sygdomme i dagtilbud til børn og unge reguleres efter Sundhedsstyrelsens Retningslinier af 21. marts 1983 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. Retningslinjerne omfatter også dagpleje. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning (www.sundhedsoplysning.dk) endvidere udgive Vejledning om smitsomme sygdomme hos børn samt en publikation om forebyggelse af smittespredning i daginstitutioner. Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis. Embedslægeinstitutionerne (www.eli.dk) fungerer som faglige rådgivere for de kommunale sundhedstjenester. Embedslægerne yder efter anmodning rådgivning og vejledning om sundhedsmæssige forhold i dag- og døgninstitutioner, herunder om sundhedsproblemer og hygiejniske forhold af mere generel karakter, samt rådgivning om bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Endvidere har Indenrigs- og Sundhedsministeriet (www.im.dk) udarbejdet et Sundhedstegn, som daginstitutionerne kan opnå, hvis de er i gang med en række nærmere fastlagte aktiviteter. Formålet med sundhedstegnet er at opfordre landets daginstitutioner til at sætte sundhed på dagsordenen og arbejde med sundhed i bred forstand (www.sundhedstegnet.dk). Hjemmesiden forventes først tilgængelig i begyndelsen af Lov nr. 438 af 14. juni 1995 om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. 14 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

16 1.7.3 Beskæftigelsesministeriet (www.bm.dk) Personalet i daginstitutioner, herunder rengøringspersonalet, er omfattet af arbejdsmiljøloven, der også omfatter alle daginstitutioner. Tilsynet med personalets arbejdsforhold føres af Arbejdstilsynet (www.at.dk), der også har udarbejdet en særlig indeklimahjemmeside (www.indeklima.at.dk) og en vejledning for gravides og ammendes arbejdsmiljø (www.at.dk). Daginstitutionerne skal oprette en sikkerhedsorganisation gennem et samarbejde med alle ansatte og efter den gældende At-vejledning om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (www.at.dk). Udviklingen af sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejdet kan ske ud fra erfaringerne om opbygning af en lærende sikkerhedsorganisation (www.at.dk). Indretning af daginstitutioner sker efter Beskæftigelsesministeriets regler om arbejdsstedets indretning samt efter en række At-vejledninger, At-meddelelser og At-anvisninger udstedt af Arbejdstilsynet. I modsætning til regler fra Økonomi- og Erhvervsministeriet gælder Arbejdstilsynets regler som regel også for den uforandrede anvendelse af eksisterende byggeri. Se også under Økonomi- og Erhvervsministeriet nedenfor. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (www.bar-sosu.dk) har udarbejdet en branchevejledning om indretning af daginstitutioner, der er taget i brug efter d. 1. april Økonomi- og Erhvervsministeriet (www.oem.dk) Reglerne om byggesagsbehandling vedrørende daginstitutioner findes i byggeloven. Ministeriet har udgivet en vejledning om kommunernes byggesagsbehandling i deres egne byggesager på daginstitutionsområdet i De bygningsmæssige krav til nye daginstitutioner findes i det gældende bygningsreglement Bygningsreglement 95 (BR 95), der gælder for alt nyt institutionsbyggeri, tilbygninger til eksisterende bebyggelse, væsentlige ombygninger og væsentlige ændringer i benyttelsen men ikke for den uforandrede anvendelse af institutioner, der blev bygget før d. 1. april Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) (www.sbi.dk) har udgivet en indeklimahåndbog, hvor en stor del af den praktiske og teoretiske viden om bygningsog bolighygiejne findes i relativt lettilgængelig form. HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 15

17 1.8 Elektroniske netværker vedrørende miljø, sundhed og børn Der findes i dag en række internationale elektroniske netværker, der omfatter Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Children s Environmental Health Network (CEHN) International Network on Children s Health Environment and Safety (INCHES) Policy Interpretation Network on Children s Health and Environment (PINCHE). Her kan myndigheder, organisationer, sagkyndige og andre interesserede finde og udveksle oplysninger om miljø, sundhed og børn over grænserne. De vigtigste hjemmesider er nævnt bagest i bogen. Henvisninger Bygningsreglement 95 (BR 95). Statens Byggeforskningsinstitut, Børn og allergi. Forskning og forebyggelse. Red.: L Keiding, H Balling, AM Fugleholm, F Kamper-Jørgensen & CS Ulrik. Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Branchevejledning om indretning af daginstitutioner. Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed, Children s Health and Environment. A Review of Evidence. Eds. G. Tamburlini, O.v. Ehrenstein & R. Bertollini. Environmental Report No. 29. World Health Organization & The European Environment Agency, Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier. Sundhedsstyrelsen, Indeklimahåndbogen. 2. Udgave. SBI-Anvisning 196. Statens Byggeforskningsinstitut, Keiding L: Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark og udviklingen Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Koefoed BG, Nielsen AM & Keiding LM: Udvalgte miljøfaktorers betydning for børns sygelighed i daginstitutioner. Ugeskrift for Læger 2002; 164: Miljøregler for børn. Regler og retningslinier mv. af direkte eller indirekte betydning for det fysiske dagtilbud til børn. Socialministeriet, Nielsen AM, Lie HR, Keiding LM & Madsen M: Børns sundhed i Danmark. Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Overfølsomme børn i daginstitution og dagpleje. Sundhedsstyrelsen & Astma-Allergi Forbundet. 2. udgave, Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om sikkerhed og sundhed for elever og studerende samt børn i daginstitutioner. Arbejdsministeriet, december HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

18 Rindel A: Sygelighed i københavnske vuggestuer belyst ud fra sociale, miljømæssige og hygiejniske faktorer. Ugeskrift for Læger 1992; 154: Rindel A, Christensen M, Kronborg D & Jensen ST: Pladsforholdenes betydning for sygeligheden i københavnske vuggestuer. Ugeskrift for Læger 1997; 159: Uldall P: Spæd- og småbørns almindelige sygelighed (Disp.). København; FaDL s Forlag, Vagn-Hansen P: Sundhed, miljø og hygiejne i pædagogisk arbejde. København; Munksgaard, Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis. Sundhedsstyrelsen, juni Vejledning for gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning nr. A.1.8. Arbejdstilsynet, februar HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 17

19 2. Daginstitutionernes fysiske rammer 2.1 Generelle forhold Det er vigtigt at opnå en god hygiejnisk standard i daginstitutionernes hverdag. Der er en veldokumenteret sammenhæng imellem miljøet inden for institutionernes fysiske rammer på den ene side, og sygelighed og velvære hos børn og voksne på den anden side. Indeklimaproblemer gør sig fortsat gældende i daginstitutionerne. Det drejer sig ofte om umiddelbare genevirkninger i form af træk, kulde, varme, støj mv. Dårligt indeklima kan fremkalde et stort antal uspecifikke symptomer, som Verdenssundhedsorganisationen WHO tilsammen tidligere har benævnt The Sick Building Syndrome (SBS). SBS-symptomer omfatter slimhindeirritation i øjne, næse og hals, en følelse af tørre slimhinder og hud, hududslæt, udtalt træthedsfølelse og tunghedsfornemmelse, hovedpine, høj hyppighed af luftvejsinfektioner og hoste, hæshed og besværet vejrtrækning, kløe og uspecifik overfølsomhed. Symptomerne kan ofte ikke henføres til en enkelt årsagsfaktor, men kan fx skyldes ophobning af forskellige forureningskomponenter. Ofte drejer det sig om gasser, dampe, partikler og fibre der afgives til indeluften bla. fra byggematerialer, fra vedligeholdelsesmaterialer, forbrugsartikler, inventar og tekstiler, børn og voksne samt fra forskellige indendørs aktiviteter. Tilførslen af almindeligt støv og snavs kan forstærkes (a) ved uhensigtsmæssig udformning af indgangspartier, (b) ved uheldig indretning og (c) ved brug af inventar i daginstitutioner. Dette kombineret med (d) et lavt naturligt luftskifte som følge af ændret byggeteknik, (e) utilstrækkelig rengøring og (f) stor persontæthed i institutionerne bevirker, at der let opstår indeklimaproblemer. Trods mange års indsats findes der fortsat daginstitutioner med mangelfuld ventilation. I de seneste årtier er asbest udgået af byggematerialer, og mineraluldsfibrene i de lyddæmpende materialer er generelt blevet bedre fikseret. Der findes dog fortsat i daginstitutionerne indkapslede materialer af ældre fabrikat, der kan afgive store mængder støv og asbestfibre, hvis de udsættes for fysisk overlast, og når de skal udskiftes Placering af daginstitutioner Daginstitutioner placeres ofte under hensyntagen til deres optageområde. De bør i øvrigt ligge i god afstand fra større trafikårer og fra forurenende virksomheder. Adgangen til daginstitutionen bør ske fra små sideveje, hvor trafikken er hensigtsmæssigt reguleret ved skiltning mv. 18 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø

Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Vejledning om HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Mandag den 20. august 2012 Deltagere: Mette Thomsen, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Dato for besøg: 181110 Institution: Jægerborg vuggestue og Børnehave Antal børn i alt: Vuggestuen 34 Børnehaven: 52 Leder: Ann

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Hygiejne besøg. Deltagere ved besøget: Hanna Magnussen; Ellen Bonde, Dorthe Stollesen; Anna, Merete, Camilla og Birgitte

Hygiejne besøg. Deltagere ved besøget: Hanna Magnussen; Ellen Bonde, Dorthe Stollesen; Anna, Merete, Camilla og Birgitte Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne?

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? Lis Keiding og Jette Blands Enhed for Forebyggelse og Borgernære sundhedstilbud Indhold 1. Landskabet 2. Eksempler på områder

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2009 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 18. december 2014 for anden gang været på besøg i Gøngehuset, Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Mette Hulkvist

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2009 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har onsdag den 31. juli 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Frejasvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2013 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 3. juli 2014 for anden gang været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 13. juni 2014 for anden gang været på besøg i Skovlyhuset, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Hanne Pico og kommunallæge

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Temadagen Lys og luft! arrangeret af Aalborg Universitet og Danvak den 10. juni 2010 Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Kildedalsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv, og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand.

Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv, og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand. Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv, og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand. Afdelingslæge Lis Keiding Enhed for Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud Disposition

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 23. januar 2014 for anden gang været på besøg i Skovbørnehaven Tudsen, Institution Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Charlotte

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

SUNDE BØRN. Vejledning til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN. Vejledning til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Vejledning til forældre med børn i alderen 0-3 år 2 SUNDE BØRN Vejledning til forældre med børn i alderen 0-3 år. 6. udgave 2003. Redaktionen afsluttet den 5. februar 2003. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte, 3 personaler, deraf AMIR og Merete Holm

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte, 3 personaler, deraf AMIR og Merete Holm Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere