ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk"

Transkript

1 ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014

2 OM VIRKSOMHEDEN INDHOLDSFORTEGNELSE ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England, Holland og Norge og salgskontorer i store dele af det øvrige Europa. ALcontrol-koncernen omsætter for mere end 100 mio. euro og har over 1100 ansatte, heraf ca. 300 i Norden. ALcontrols mission Vi tilstræber at blive førende på markedet for miljø- og levnedsmiddelanalyser, som beskytter offentlighedens sundhed. Ved hjælp af avancerede analyser og produktionsprocesser og med det bedst tænkelige personale vil vi sætte en ny standard for serviceniveauet i vores branche. På denne måde vil vi belønne personer, som investerer penge, tid og tillid i vores virksomhed. ALcontrols vision Vores vision er at sætte en ny standard inden for laboratoriebranchen med hensyn til professionalisme, engagement, service og kundepleje. Vi vil forvandle markeder som følge af vores måde at optræde på, og vi vil ekspandere i Europa. Dette indebærer, at: Det skal være let for kunden at gøre forretninger med os. Vores kunder får resultater, man kan stole på, til det lovede tidspunkt. Vi er et ansvarligt akkrediteret laboratorium. Vi arbejder med løbende forbedringer. Vi leverer et standardiseret tilbud, som er tilpasset markedet. Vi har en fleksibel organisation, som hurtigt tilpasser sig skiftende krav i vores omgivelser Vi er en servicevirksomhed, som bidrager til at forbedre vores miljø og sikre vores sundhed. Gennem en effektiv formidling af resultater kan vi give dig som kunde et grundlag for i tryghed at kunne arbejde videre inden for dine kerneområder, forbedre miljøet og udvikle din virksomhed. Med vores levnedsmiddelanalyser styrker vi din position, så du trygt kan levere dine produkter med vished for kvaliteten og forbrugernes sundhed. Indhold ALcontrol ALcontrol AB Vision og forretningsmodel...2 Kontakt os, kundesupport, transportløsning...4 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagningsudstyr, repræsentativ løsningen, som giver dig analyseresultaterne online...6 Prøvetyper...7 Levnedsmidler Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning...9 Mistanke om madforgiftning...13 Bestemmelse af næringsværdi...14 Kemiske analyser af levnedsmidler...15 Rengøringskontrol...16 Mikrobiologiske analyser i fækalier...17 Trikiner og skatol...17 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, mikrobiologi...18 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, levnedsmiddelkemi...19 Generelle oplysninger om levnedsmiddelanalyser...22 Vand Mikrobiologiske og kemiske analyser i vand...27 øvrigt Analyse matrice...28 Index...33 Finder du ikke, hvad du søger i kataloget?...35 Salgsbetingelser...35 Med os som partner vil du kunne sove godt om natten og kunne fokusere på at udvikle din virksomhed. Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB 2 3

3 KONTAKT OS, kundesupport, transportløsning KVALITETS- OG MILJøARBEJDE, PRøVEUDTAGNINGSUDSTYR, Repræsentativ prøvetagning ALcontrol Nordic Operations Salgskontakt i Danmark Bent Mikkelsen, salgschef levnedsmidler Telefon: Heino Lund, salg levnedsmidler Telefon: Kundesupport Telefon: Fax: ALcontrol AB Malmø Besøgs- og postadresse: Höjdrodergatan 32 SE MALMø Telefon: Fax: Logistik kontakt, Jylland og Fyn Carsten Bundgaard Telefon: Prøvetagning og analyse af vand og spildevand Paul Reimer, Salgschef Miljø Telefon: Læs nærmere på vor hjemmeside ALcontrol AB Linköping (Hovedkontor) Besøgsadresse: Postadresse: Olaus Magnus väg 27 Box 1083 SE LINKÖPING SE LINKÖPING Telefon: Kvalitets- og miljøarbejde ALcontrol AB er akkrediteret af SWEDAC, Sveriges nationale akkrediteringorgan, efter standarden ISO / IEC Standarden er internationalt gældende, ligesom SWEDAC er pendant til det danske DANAK, som akkrediterer danske laboratorier. Akkrediteringen er i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO ILAC-mærket refererer til internationale aftaler om gensidig anerkendelse, hvor ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internationalt forum for akkreditering af laboratorier og kontrolorganer. Foruden de internationale godkendelser overholder ALcontrol AB danske nationale lovgivningsmæssige krav vedrørende analyser indenfor områderne miljø og levnedsmidler. ALcontrol er et miljølaboratorium, der stræber efter at bidrage til en forbedret miljø og til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. ALcontrol AB er miljøcertificeret i henhold til EN ISO ALcontrol AB arbejder i retning mod at reducere miljømæssige påvirkning ved at reducere anvendelsen af kemikalier og farligt affald, forbrugsmaterialer generelt, samt reduktion af energiforbruget generelt. Arbejdet med miljøforbedringer involverer alle medarbejdere i virksomheden ISO/IEC Prøvetagningsudstyr ALcontrol leverer efter nærmere aftale emballage til prøvetagning, flasker til flydende produkter og bægre/poser til faste produkter. ALcontrol leverer ligeledes termotasker mv. til transport af prøver. Hvad angår mærkning af prøver sker dette via vort IT hvor du som kunde selv udskriver etiketter og definerer hvad der skal stå på etiketten og hermed i rapporten. ALcontrols kundesupport ALcontrols kundesupport er bemanded på hverdage Vi kan kontaktes på telefon eller via e-post Vor professionelle kundesupport har både brancheerfaring og en grundig faglig uddannelse indenfor levnedsmidler og kan hjælpe til med: Bestilling af prøvetagningsudstyr, emballage og etiketter Spørgsmål vedrørende service generelt Bestilling af prøveafhentning Fakturering Rapportering i vort system Repræsentativ prøvetagning At der udtages en repræsentativ prøve er helt afgørende for analyseresultatet. Som prøvetager er vor kunde ansvarlig for at der udtages en prøve, der repræsenterer det produkt der skal analyseres. Laboratoriet homogeniserer det indkomne prøvemateriale og sikrer at analysen er repræsentativ for den indsendte prøve. ALcontrols transportløsning ALcontrol lægger stor vægt på, at logistikken gennemføres så optimal som muligt for den enkelte kunde. Vi har derfor valgt at opbygge vor egen logistik, der sikrer at prøverne transporteres under de korrekte forhold og kommer frem til laboratoriet til aftalt tid. Vi har fokus på følgende: Egne chauffører der kender kundernes behov for service Vi leverer materiale til emballering af prøverne og afhentning sker efter nærmere aftale Egne biler med køl, kontinuerlig logning af temperaturen, max 2 o C Afhentning dagligt over hele Danmark Prøverne kan tages i arbejde samme dag Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til følgende adresse: ALcontrol Laboratories Københavns Postcenter Boks København C Prøverne ankommer til laboratoriet næste morgen kl og tages i arbejde umiddelbart herefter

4 @mis løsningen, som giver RUBRIK dig analyseresultaterne online DEFINITION AV løsningen, som giver dig analyseresultaterne online Da vor kerneområde er at fungere som levnedsmiddelvirksomhedens interne driftslaboratorium er vor service hvad angår rapportering helt afgørende. Vi har derfor opbygget et brugervenligt IT Netbaseret løsning, anvend hvilken PC som helst On-line registrering, etiketter og lister over indsendte prøver udskrives Planlægning af prøvetagning Resultater formidles døgnet rundt Alarmer pr produkt-prøvetagningssted Kunden som administrator set-up Analysepakker, styres af kunden - Oprettelse af nye analysepakker - Pakkenavn/ændring af eksisterende - Ændring af analysesammensætning - Ændring af metoder - Bestemme fortyndinger, mikrobiologi Oprette nye prøvepunkter-prøvetagningssteder Bestemmer prøvedata, eks - Prøvetagnings dato - Prøvetagningssted - Temperatur ved prøvetagning - Eksportland - Bruttovægt Akkrediterede PDF rapporter Rapporter i dansk og engelsk Resultater kan hentes i Excel filer Faste statistikker, grafiske fremstillinger Indstillinger, analysekombinationer styres af brugeren Prøvetyper Ved bestilling skal der altid angives prøvetype. Dette er af afgørende betydning for metodevalget ved analysen. Dersom din prøvetype ikke findes blandt definitionerne nedenfor, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Hvilke analyser der er mulige i hvilke prøvetyper, fremgår af tabellen på side 28. Definition af prøvetyper Rengøringskontrol Faeces prøve Kød, kødprodukter og ægprodukter Fisk/skalddyr Vegetabilier Mejeriprodukter Færdiglavet mad Flydende produkter Vand for levnedsmiddelindustrier Is for levnedsmiddelindustrier Mikrobiologisk kontrol af f.eks. udstyr, bænke og vægge. Udføres af personale i den enkelte levnedsmiddelvirksomhed. Kontrollen udføres ved hjælp af trykplader, svaber, svamp eller vatpinde. Faeces prøver fra husdyr. Omfatter også såkaldte sokkeprøver fra fjerkræbesætninger. Kød fra alle dyrarter eller produkter af disse. Kontrol af slagtekroppe (prøvematerialet består af boreprøver eller svaberprøver med sterile fugtede vatpinde eller med grove sterile svampe, der kan købes pre-fugtet). Fisk og skaldyr, kogte eller rå (undtaget er spiseklare produkter af fisk og skaldyr). Grøntsager, frugt, bær svampe, ferske eller konserverede, samt vegetabilske produkter generelt. Mejeriprodukter, is, ost, mælk, surmælksprodukter, yoghurt osv. Spiseklare produkter (portionsanretninger, gratin, salater, kartoffelsalat mv). Drikkevarer, juice, øl, vin, kaffe, kakaomælk og is Produktionsvand der anvendes i levnedsmiddelindustrien. Kontrol af vand fra haner, kontrol af vand fra slanger, vand/is der tilsættes til produkterne, skyllelvand fra SIP systemer mv. Is, der kommer i kontakt med levnedsmidler Rapportering og alarmer - Ændrer adresser på rapportmodtagere - Fastsætter hvilke prøvedata der skal med i rapporten - Eksportland - Bruttovægt etc. - Fastsætter alarmgrænser - Fastsætter modtagere af alarmer Fastsætter modtagere af PDF fakturaer Opretter og ændrer i statistik set-up Takket samarbejder vi døgnet rundt Du anvender laboratoriet hvor du vil når du vil! Du har alle data, søges på søgeord, 10 år tilbage Er der noget galt modtager du alarmer via mail eller SMS Telefon opkald, og SMS ved fund af Med os som partner kan i sove godt om natten og fokusere på at udvikle jeres virksomhed Mikael Kemi, Adm.dir

5 LEVNEDSMIDLER Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Ved bestilling af nedenstående pakkekode modtages en prøve med så mange enheder, som der angives i tabellen (n). Ønskes der en erklæring i henhold til 2073/2005, skal denne bestilles separat. I så fald skal prøveudtagningen bestå af (n) antal enheder. Erklæringen omfatter det samlede analyseresultat af de indgåede enheder, alle på samme rapport. Som alternativ kan laboratoriet samle salmonellaanalysen fra fem delprøver til en prøve (5x25 g). Levnedsmidler ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser af sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. Til vores kunder hører virksomheder i levnedsmiddelbranchen, som vil sikre sig, at deres produkter holder en god kvalitet, og myndigheder, som undersøger levnedsmidler i forbindelse med den offentlige kontrol. Kød og kødprodukter Hakket kød og maskinsepareret kød Aerobt kimtal 30 C Hakket kød, alt. med poolet salmonella* Aerobt kimtal 30 C poolet prøve til et (5x10 gram) Tilberedt kød (10 gram) Tilberedt kød, alt. med poolet salmonella* poolet prøve til et (5x10 gram) Hakket kød, Tilberedt kød og MSM (10 gram) Kødprodukter fra fjerkræ (25 gram) Hakket kød og tilberedt kød af fjerkræ, der er beregnet til at blive spist efter varmebehand. E.Coli poolet till et (5x25gram) Kødprodukter der kan spises råt (25 gram) Gelatine og kollagen (25 gram) Slagtekroppe (svaberprøve) alt. med E.coli Aerobt kimtal 30 C E.coli Slagtekroppe (svaberprøve) Slagtekroppe fra slagtekylling og kalkun (25 gram) Henvisning till 2073/ & & & & & 1.7 & & 1.7 & & & & Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10ˆ Påvist i 10 g ,9*10ˆ Påvist i 50 g Påvist i 10 g Påvist i 50 g Påvist i 10 g Påvist i 125 g 100-2*10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm 2 Påvist Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM301 5 LVM302 5 LVM303 5 LVM304 5 LVM305 5 LVM306 5 LVM336 5 LVM306 5 LVM306 5 LVM338 5 LVM309 5 LVM306 * I henhold til Eu forordningen skal pooling foretages på laboratoriet. Der skal altid indsendes 5 seperate prøver. Da prøverne pooles er det ikke muligt at identificere den enkelte prøve. Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Forts. >>> Finder du ikke den analyse, du søger, bedes du kontakte kundesupport. 8 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 9

6 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Fiskeriprodukter Skallede/uskallede kogte skaldyr Koagulase positive staphylococcer Kogte skalddyr, alt,med poolet Koagulase positive staphylococcer poolet prøve til et (5x25 gram) Toskallede bløddyr m.fl. Holdbarhedskontrol Toskallede bløddyr m.fl. (25 gram) Fisk og fiskeprodukter Histamin Holdbarhedskontrol Mejeri og ægprodukter Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter Enterobacteriaceae Ost produceret af varmebehandlet mælk eller valle Ost produceret af rå mælk Koagulase positive staphylococcer Ost produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Bløde oste produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk, samt tilvirket af pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Ost, smør og fløde producereret af ubehandlet eller varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk (25 gram) Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk Mælk og vallepulver Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* Mælkepulver og vallepulver alt med poolet Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* poolet prøve til et (5x25 gram) *Ved forekomst af koagulase positive stahpylococcer skal der foretages en analyse for staphylococenterotoxin STFTOX Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål (25 gram) Henvisning til 2073/ & & &1.26 Henvisning till 2073/ & & Rapporteringsinterval (cfu/g) cfu/ml ˆ Påvist i 125 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM314 5 LVM315 5 LVM316 5 LVM317 5 LVM318 5 LVM306 5 LVM319 5 LVM320 5 LVM STFTOX (L) 1.22 Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 125 g ,5 mg/kg Antal enheder (n) 5 LVM310 5 LVM311 5 LVM312 5 LVM306 9 LVM LVM322 Mejeri og ægprodukter Is og frosne mælkebaserede desserter Enterobacteriaceae Is og frosne mejeribaserade desserter, alt med poolet. Enterobacteriaceae, poolet prøve til et (5x25 gram) Hygiejnekontrol af ægprodukter Enterobacteriaceae Hygiejnekontrol af ægprodukter med poolet salmonella Enterobacteriaceae, poolet prøve til et (5x25 gram) Færdiglavet mad Spiseklare produkter for spædbarn/medicinske formål Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Holdbarhedskontrol Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse Holdbarhedskontrol Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Spiseklare levnedmidler med rå æg (25 gram) Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice med poolet poolet prøve til et (5x25 gram) Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager med poolet poolet prøve til et (5x25 gram) Spiseklare spirer (25 gram) Henvisning till 2073/ & Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) Antal enheder (n) Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/ & a 1.2 b & & & & Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 125 g Påvist i 125 g <100 Påvist i 125 g Påvist i 125 g Antal enheder (n) Bestillingskode Bestillingskode 5 LVM323 5 LVM324 5 LVM325 5 LVM326 Bestillingskode 10 LVM327 5 LVM328 5 LVM329 5 LVM306 5 LVM330 5 LVM331 5 LVM332 5 LVM333 5 LVM306 Forts. >>> 10 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 5 4 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 11

7 Levnedsmidler LISTERIA KONTROL Levnedsmidler Mistænkt madforgiftning Listeria kontrol Listeria monocytogenes Poolet prøve til et (5x25 gr alt. 5x5 gr) Kvantifiering ved påvist Listeria monocytogenes Kvalitative i 25 gram Kvantifiering ved påvist Listeria spp. Kvalitative i 25 gram Kvantifiering ved påvist Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist <10 cfu/g Påvist <10 cfu/g Påvist <10 cfu/g Antal enheder (n) Bestillingskode LVM341 LVM102 LVM103 Mistænkt madforgiftning Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Enterococcer Koagulase positive staphylococcer Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,6*10 ˆ *10 ˆ 6 Påvist/ej påvist LMM303 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 200 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Anbefaling Sædvanlige supplerende analyser er listeria (LIST) og campylobacter (CAMP). Se også vores basistilbud om andre supplerende analyser. Anbefaling Ved bestilling af LVM 341 pooles de 5 indsendte prøver til et en prøve som analyseres kvalitativt for Listeria monocytogenens. De oprindelige 5 prøver opbevares på laboratoriet og kan efter nærmere aftale analyseres enkeltvis med den kvantitative metode, såfremt der påvises Listeria i den poolede prøve. Resultaterne opgives med mærkningen fra de 5 indsendte prøver. Ved bestilling af LVM102 analyseres en prøve kvalitativt (1x25g) for indhold af Listeria monocytogenes. Ved påvist Listeria sker kvantificeringen på den oprindelige prøve. Ved bestilling af LVM103 analyseres en prøve kvalitativt (1x25g) for indhold af Listeria spp (alle former for Listeria). Såfremt der påvises Listeria foretages en kvantificering af Listeria monocytogenes i den oprindelige prøve. Undersøgelse af sygdomsudbrud forårsaget af levnedsmidler Ved undersøgelse af madforgiftning bør der tages hensyn til forskellige faktorer som sygdomssymptomer, inkubationstid, levnedsmiddeltype etc. Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af stafylokokker, bør levnedsmidlet også analyseres med henblik på stafylokokenterotoxin - STFTOX Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af Clostridium perfringens, bør man være opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler i køleskab hurtigt dræber aktivt voksende (vegetative) celler og derfor hurtigt kan gøre undersøgelsen vanskeligere. Levnedsmidler Restaurant, storkøkken og butik Restaurant, storkøkken og butik Nedenfor anføres analysepakker, der er egnede til den hygiejniske egenkontrol. Se også vores basistilbud om mikrobiologiske levnedsmiddelanalyser, hvis du har yderligere behov. Alle større næringsdrivende har individuelle krav, og disse tilgodeses bedst i et samarbejde med os. Rå eller ikke varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM334 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Færdiglavet og varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM335 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 5 4 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 13

8 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Bestemmelse af næringsværdi Reglerne omkring mærkning af levnedsmidler, ernæringsanprisning og mærkning med symboler er blevet skærpet i de senere år. Kravet til angivelse af de næringsstoffer, der indgår i produktet, er også blevet skærpet, både i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Analysemetoden for fedt og protein i pakkerne LVK001, LVK002, LVK004 og LVK005 afhænger af prøvetypen. I grundprisen indgår NMR-metoden. Såfremt der er behov for en SBR analyse tilkommer der en ekstra pris. Næringsværdi gruppe 1 Aske Fedt Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Protein Vandindhold Enhed kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage Næringsværdi ifølge EU 1169/2011 Aske Vandindhold Fedt Mættet fedt Protein Natrium Salt Glukose Frugtose Maltos Laktose Sakkarose Kulhydrater Energi kcal Energi kj Enhed kcal/100g kj/100g Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage LVK001 LVK002 Næringsværdi gruppe 2 Aske Kostfiber Protein Vandindhold Fedt Enkeltumættet fedt Flerumættet fedt Mættet fedt Frugtose Glukose Laktose Maltos Sakkarose Klorid Natrium (beregnet fra Klorid) Saltinhold Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Enhed kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage LVK004 Information: Denne analysepakke kan bestilles med analyse for natrium til bestemmelse af saltindhiold, pakken hedder da LVK005. Anbefalede supplerende analyser til LVK004: Natrium (metallisk) i f.eks. mad med angivet lavt natriumindhold, transfedtsyrer, Omega 3 og 6 samt kolesterol. Kollagen, proteinforhold Protein Hydroxyprolin Kollagenhalt Kødproteinkoefficient Enhed Prøvetagningsudstyr: Plastpose eller i færdig emballage KPROT Kemiske analyser af levnedsmidler Fedtsyresammensætning Enkeltumættet fedt Flerumættet fedt Mættet fedt Enhed Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage Saltindhold Klorid Saltindhold (beregnet fra klorid) Enhed Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage Levnedsmidler Kemiske analyser FETTSY SALT I et kødprodukt er der både skeletmuskulatur og bindevæv som proteinkilde. For at afklare kvaliteten af kødproduktet, for eksempel hakket kød, kan man vælge at analysere mængden af kollagen bindevæv og hermed afklare kødproteinprocenten. En høj kødproteinprocent er udtryk for et lavt indhold af bindevæv og der er i forordning (EU) 1169/2011 fastsat grænser for indholdet af bindevæv i hakket kød. Anbefaling Der kan fås følgende supplerende parametre: Omega 3 (OMEGA3) Omega 6 (OMEGA3) Transfedtsyrer (TRANSF) Kolesterol (KOLEST) Saltindhold ifølge EG Enhed Natrium Saltindhold (beregnet fra natrium) Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage SALTNA Informationsforordning EU 1169/2011 Fordningen, der blev vedtaget i slutningen af 2011, medfører at næsten alle emballerede levnedsmidler skal forsynes med en næringsdeklaration. Kravet gælder alle levendsmidler, der sælges til primær konsumenten. Forordningen omfatter også øvrige forhold som krav om størrelse af teksten etc. Udover den obligatoriske næringsdeklaration (pakke LVK002 ovenfor) kan der vælges øvrige parametre såsom enkeltumættede fedtsyrer, flerumættede fedtsyrer, polyoler (sukkeralkoholer), stivelse, fibre, vitaminer eller mineraler. Forordningens krav skal være fuld implementeret den 13. december Næringsværdi madportioner Aske Fedt Kulhydrater Protein Vandindhold Energi (kcal) Energi (kj) Portionsvikt Energi/portion Energi/portion Energiprocent fedt Energiprocent kulhydrat Energiprocent protein Mængde fedt/portion Mängd kulhydrat/portion Mängd protein/portion Enhed Prøvetagningsmængde: En normalportion kcal/100 g kj/100 g g kcal/portion kj/portion g g g LVK006 Fisk- og skaldyrs indlæggelser ph Saltinhold (beregnet fra Klorid) Vandinhold Enhet LVK007 Prøvetagningsudstyr: 1 st 500 ml plastbeholder eller i færdig emballage (minst 300 g) 14 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 15

9 Levnedsmidler RengøringSKONTROL Mikrobiologiske analyser i fækalier Rengøringskontrol Kontaktplader er et redskab til på en nem måde at kontrollere og verificere sin rengøring. Basispakke for Rengøringskontrol 1 st kontaktplade inkl. aflæsning LVR001 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 1 st. kontaktplade Anbefaling Denne analysepakke anbefales som supplement til pakke LVR002, se nedenfor. Mikrobiologiske analyser i fækalier ALcontrol har en specialindrettet afdeling til fækalieanalyser for alle dyrearter. Der analyseres f.eks. for salmonella i prøver fra smittede gårde eller i henhold til det obligatoriske kontrolprogram for fjerkræ. i faeces LTF003 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Påvist Metode: NMKL 71-5 Prøvetagningsudstyr: 1 st Faecesbeholder For alle dyrearter undtagen fjerkræ. Basispakke for Rengøringskontrol LVR002 5 st kontaktplader inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 5 st. kontaktplade Anbefaling Anbefales som basisprøveudtagning ved rengøringskontrol for alle, som håndterer levnedsmidler. i faeces/sokker LTF005 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse (1-5 prøver) Påvist Metode: MSRV Prøvetagningsudstyr: 2 beholdere, 2 par sokker eller 5 par sokker. Pakken skal anvendes i den obligatoriske og frivillige salmonellakontrol for fjerkræ i henhold til forordning (EF) 2160/2003. Anbefales også til undersøgelse for salmonella i alle dyrearter. Mikrobiologiske analyser i svaberprøver Rapporteringgrænse Analysemetode Bestillingskode Aerobt kimtal 30ºC 1 cfu/prøve NMKL 86:4 AEROB Campylobacter, hurtigmetode Påvist Vidas Camp CAMPSP Coliforme bakterier 37 C 1 cfu/prøve NMKL 44:6 KOL37 O157 Påvist NMKL 164 ECO157 Enterobacteriaceae 1 cfu/prøve NMKL 144:3 ENTERB Escherichia coli 1 cfu/prøve NMKL 125 ECOLI Koagulase positive staphylococcer 1 cfu/prøve NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes 1 cfu/prøve NMKL 136/Vidas LIST Påvist NMKL 71/Vidas SALM, hurtigmetode Vidas 24h Påvist Vidas ICS-24 SALM24 Skimmel 1 cfu/prøve NMKL 98-4 MÖGEL Campylobacter i fæces PCR LTF006 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Campylobacter Påvist Metode: Realtids-PCR Prøvetagningsudstyr: 2 beholdere, 2 par sokker eller 5 par sokker. TRIKINER OG SKATOL Trikiner og skatol ALcontrols speciallab for trikin og skatol arbejder om natten for at kunne leverere resultatet tidligt næste morgen. Trikinundersøgelse TRIKIN Trikiner Metode: Magnetomröraremetoden enl. EU-forord. 2075/2005 Prøvetagningsudstyr: Kontakte kundesupport. Trikinose er en sygdom der skyldes parasitten Trichinella. Symptomer hos mennesker er mavesmerter senere muskelsmerterr, feber, hævede øjenlåg og lysfølsomhed. Trikiner undersøges i kød fra tamsvin, vildsvin, hæst og bjørn. Skatol Skatol Prøvetagningsudstyr: Kontakte kundesupport. SKATOL Skatol hos ukastrerede hangrise forårsager en ubehagelig lugt i kødet (ornelugt). Prøver af fedtet analyseres, således at slagtekroppe med et højt indhold at skatol kan frasorteres. 16 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 17

10 Levnedsmidler BASISTILBUD, MIKROBIOLOGI Levnedsmidler BASISTILBUD, MIKROBIOLOGI Grundudbud for analyser i levnedsmidler Vi vælger egnede rapporteringsintervaller afhængigt af levnedsmiddeltype. Kontakt os for at få en skræddersyet analysepakke. Analyse af mikroorganismer Analysemetode Bestillingskode Aerobe og sulfitreducerende bakterier NMKL 96 KIMH2S Aerobe sporedannere In house AEROSP Aerobt kimtal NMKL 86 AEROB Aerobt kimtal 4 døgn NMKL 86 AERO4D Anaerobe sulfitreducerende bakterier NMKL 56 SULFCL Anaerobe bakterier NMKL 86 ANAERO Anaerobe sporedannere VFD Cirk 97 ANAESP Bacillus cereus NMKL 67 BAC Campylobacter NMKL 119 eller Vidas CAMP Clostridium perfringens NMKL 95 CLOST Coliforme bakterier 30 C NMKL 44 KOL30 Coliforme bakterier 37 C NMKL 44 KOL37 NMKL 125 ECOLI, hurtigmetode 3M Petrifilm ECOLIP O157 Vidas ECO157 Enterobacteriaceae NMKL 144 ENTERB Enterococcer NMKL 68 ENTERO Fremmende kim Ifølge Fødevarestyrelsen TOTFRÄ Gær NMKL 98 JÄST Koagulase positive staphylococcer NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes NMKL 136 eller Vidas LIST Listeria monocytogenes (5 poolede prøver**) NMKL 136 eller Vidas LIST5 Listeria, kvantitativt NMKL 136 LISTKV Listeria PCR icycler iq (realtids-pcr) LISPCR Mælkesyrebakterier NMKL 140 MSBAKT Pseudomonas spp ISO PSESPP Psykrotrofe bakterier NMKL 74 PSYKRO NMKL 71 eller Vidas SLM SALM, 12h BAX-PCR SALM12, 24h Vidas ICS-24h SALM24 (5 poolede prøver*) 12h BAX-PCR SAL512 (5 poolede prøver*) 24h VIDAS ICS-24 SAL524 (5 poolede prøver*) NMKL 71 eller Vidas SLM SALM5 (10 poolede prøver* 24 h, i 250 g) VIDAS ICS-24 SALM10 Skimmel NMKL 98 MÖGEL Stafylokockenterotoxin Vidas Sett II STFTOX Termotolerante coliforme bakterier NMKL 125 KOL44 Typning af bakterier, mikroskopi Mikroskopi TYPMIK Yersinia enterocolitica NMKL 117 YERS * Ved bestilling af en poolet prøve i grundudbudet sker poolingen i henhold til levnedsmiddellovgivningen (25g fra hver delprøve). Med baggrund i dette er det ikke muligt at adskille den enkelte delprøve. ** Ved bestilling af Listeria monocytogenes (5 poolede prøver) sker poolingen i henhold til 5 alt. 25g fra hver delprøve. Med baggrund i dette er det ikke muligt at adskille den enkelte delprøve. Øvrige analyser Analysemetode Bestillingskode Holdbarhedskontrol - HÅLLB Sensorisk bedømmelse - SENSOR Allergener 1) Fedtanalyse Analysemetode Rapporteringgrænse Bestillingskode Fedt SBR resp. NMR 0,1 resp. 0,5 FETT Fedtsyresammensætning GC av fedt FETTSY Frit fedt Gravimetrisk av fedt FRFETT Cholesterol GC/MS 20 mg/kg KOLEST Omega 3 GC av fedtsyror OMEGA3 Omega 6 GC av fedtsyror OMEGA6 Transfedtsyrer GC av fedtsyror TRANSF Konserveringsmiddel Levnedsmidler BASISTILBUD, LEVNEDSMIDDELKEMI Analysmetode Best.- kod Analysmetode Rapp.- grænse Rapp.- grænse Analysemetode Rapporteringgrænse Bestillingskode Benzoesyre NMKL mg/kg BENSOE Sorbinsyre NMKL mg/kg SORBIN Natriumbenzoat (beregnet fra Benzoesyre) - - NABENS Kaliumsorbat (beregnet fra sorbinsyre) - - KSORB Eddikesyre Boehringer Mannheim 0,1 ÄTTIK Best.- kod Betalactoglobulin ELISA 0,1 mg/kg* BETAL Paranød PCR 2 ppm PARAN Betalactoglobulin, kvant. ELISA 0,2 mg/kg BETALQ Pecannød PCR 2 ppm PEKAN Cashewnød PCR 2 ppm CASHEW Pistachionød PCR 2 ppm PISTAG Fiskeprotein PCR 2 ppm FISKPR Selleri PCR 10 mg/kg SELLER Gluten (fri från) ELISA 5 mg/kg GLUTEN Sennep PCR 10 mg/kg SENAP Hasselnødsprotein ELISA 0,5 mg/kg* HASPR Sesam PCR 2 ppm SESAM Hasselnødsprotein, kvant. ELISA 2,5 mg/kg HASPRQ Skaldyrsprotein ELISA 0,05 mg/kg* SKAPR Jordnødsprotein ELISA 1 mg/kg* JORPR Sojaprotein ELISA 2,5 mg/kg* SOJPR Kasein ELISA 0,5 mg/kg* KASEIN Sojaprotein, kvant. ELISA 2 mg/kg SOJPRQ Kasein, kvant. ELISA 0,5 mg/kg KASEIQ Solsikke PCR 2 ppm SOLROS Laktose (fri från) HPLC 0,01 LAKTOL Sulfit ISO 5379/AOAC 5 mg/kg SULFIT Lupin PCR 2 ppm LUPIN Valnød PCR 2 ppm VALNÖT Macadamianød PCR 2 ppm MACADA Ægprotein ELISA 0,5 mg/kg* ÄGGPR Mandelprotein ELISA 0,5 mg/kg* MANPR Ægprotein, kvant. ELISA 0,5 mg/kg ÄGGPRQ Mandelprotein, kvant. ELISA 2,5 mg/kg MANPRQ Ærteprotein PCR mg/kg ÄRTPR * es kun kvalitativt 1) Visse af ovenstående analyser kan også fås som svaberprøver. Kontakt kundesupport angående yderligere information, kontaktoplysninger se side Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 19

11 Levnedsmidler BASISTILBUD, LEVNEDSMIDDELKEMI Metaller Analysemetode Rapp.grænse Best.kode Analysemetode Rapp.grænse Best.kode Arsen, As ICP 0,01 mg/kg AS-L Kvicksølv, Hg FIMS 0,01 mg/kg HG-H Bly, Pb ICP 0,05 mg/kg PB-L Magnesium, Mg NMKL 139, ,0 mg/kg MG-H Fosfor, P NMKL 139, ,0 mg/kg P-H Mangan, Mn ICP 0,05 mg/kg MN-H Jern, Fe NMKL 139, ,0 mg/kg FE-H Natrium, Na NMKL 139, ,0 mg/kg NA-H Cadmium, Cd ICP 0,1 mg/kg CD-L Nikkel, Ni ICP 0,05 mg/kg NI-L Kalium, K NMKL 139, ,0 mg/kg K-H Selen, Se ICP-MS 0,05 mg/kg SE-L Calcium, Ca NMKL 139, ,0 mg/kg CA-H Tin, Sn ICP-MS 0,05 mg/kg SN-L Kobber, Cu ICP-MS 0,05 mg/kg CU-L Zink, Zn NMKL 139, ,0 mg/kg ZN-H Krom, Cr ICP-MS 0,05 mg/kg CR-L Dyrartsbestemmelse Analysemetode Rapporteringsgrænse Bestillingskode Dyrartsbestemmelse, Hest PCR 0,1 HÄPROT Dyrartsbestemmelse, Hest (expressanalys) PCR 0,1 HÄPREX Dyrartsbestemmelse, Kylling PCR 0,1 KYPROT Dyrartsbestemmelse, Laks PCR 0,1 LAPROT Dyrartsbestemmelse, Okse PCR 0,1 OXPROT Dyrartsbestemmelse, Sild PCR 0,1 SIPROT Dyrartsbestemmelse, Svin PCR 0,1 SVPROT Dyrartsbestemmelse, Elg PCR 0,1 ÄLPROT Sukkerarter Analysemetode Rapporteringsgrænse Bestillingskode Sakkarose HPLC 0,1 SACKAR Glukose HPLC 0,1 GLUKOS Frugtose HPLC 0,1 FRUKTO Maltose HPLC 0,1 MALTOS Laktose HPLC 0,1 LAKTOS Toksiner Analysemetode Rapporteringsgrænse Best.kode Aflatoksiner B1, B2, G1, G2 HPLC 0,2 / 0,5 / 0,5 / 0,5 µg/kg AFLTOX Aflatoksin M1 HPLC 0,01 µg/kg AFLTM1 Deoxynivalenol, DON ELISA 0,2 mg/kg DON Fumonisin HPLC 0,015 mg/kg FUMON Ochratoksin HPLC 1,0 µg/kg OCHRA Zearalenon, ZON HPLC/UV 15 µg/kg ZON Øvrige levnedsmiddelkemiske analyser Analysemetode Rapporteringsgrænse Bestillingskode Aske NMKL 173 0,1 ASKHA Cesium Gammatælle 50 Bq/kg CESI Citronsyre Enzymatisk 50 mg/kg CITRON Histamin ELISA 2,5 mg/kg HIST Klorid NMKL 178 0,03 CL Kostfibrer NMKL KOSTF Kollagen (af Hydroxyprolin) NMKL 127 0,1 (hydroxyprolin) HYDROX Laktat Boehringer Mannheim 0,1 LAKTAT Natriumlaktat (af Laktat) - - NALAK Nitrat HPLC 10 mg/kg NO3 Nitrit HPLC 10 mg/kg NO2 ph NMKL 179, PH Protein NMKL 6:4, AOAC O.Meth ,1 resp 1 PROTE Stivelse NMKL 145 0,2 STÄRK Tørstof NMKL 23 TS Vandaktivitet NMKL 168 0,40 VTNAKT Vandindhold NMKL 23 1,0 VATTHA Vitaminer Rapp.grænse Best.- kod Analysemetode Analysemetode Rapporteringsgrænse Best.- kod Vitamin A HPLC 15 µ VITA Vitamin B6 (Pyridoxin) HPLC 0,010 m VITB6 Vitamin B1 (Thiamin) HPLC 0,1 ppm VITB1 Vitamin C HPLC 0,5 mg/kg VITC Vitamin B12 (Cyanocobalamin) HPLC 0,25 µg/kg VITB12 Vitamin D3 HPLC 0,005 m VITD3 Vitamin B2 (Riboflavin) HPLC 0,1 m VITB2 Vitamin E HPLC 0,1 ppm VITE 20 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 En komplet oversigt over matricer findes på side 28 21

12 Levnedsmiddelanalyser Levnedsmiddelanalyser Nogle ord om mikroorganismer Bakterier og andre mikroorganismer findes overalt. De findes i os, på os og rundt omkring os. De fleste af disse er ufarlige eller til og med nyttige. Man kan anvende bestemte bakterier for at få en særlig smag frem i f.eks. tykmælk og visse pølser. Uden bakterier i vores tarme ville kroppen ikke kunne udnytte den mad, vi spiser. Visse bakterier kan dog give anledning til madforgiftning, hvis de havner i maden. Man kan ikke skelne disse fra andre bakterier, så derfor må man altid være forsigtig ved al håndtering af mad. Mad er nemlig et meget gunstigt miljø for bakteriernes formering. En bakterie kan forplante sig hvert 20 minut, hvis forholdene er rigtige gode. En hurtig overslagsberegning viser, at én bakterie på 10 timer bliver til en mia. bakterier. Bakterier er eksperter i at overleve og kan under ekstreme forhold kapsle sig ind og danne sporer. Disse sporer overlever, selv om maden koges. Når maden køles af, går sporerne over til vækstform, og bakterierne vokser hurtigt i den gunstige temperatur. Ved frysning af madvarer indtager bakterierne en slags hvileform og liver op igen, når maden tøs op. Man kan således ikke, som mange tror, anvende frysning af madvarer som et middel til at forbedre den bakteriologiske kvalitet af den vare, som fryses ind. Hvordan overføres bakterier og andre mikroorganismer til levnedsmidler? Nogle steder findes der flere og farligere mikroorganismer end andre steder. I et gram jord kan der findes milliarder af bakterier og sporer. På alle grøntsager og rodfrugter findes der ofte rester af jord og gødning. Derfor skal man ved håndtering af madvarer altid holde rodfrugter og grøntsager godt adskilt fra andre levnedsmidler. En anden vigtig regel er at skylle alle grøntsager og rodfrugter grundigt, inden de skal anvendes. I mel, risengryn og forskellige slags tørre pulvere findes der en hel del bakteriesporer, som kan skabe problemer under særlige betingelser. Håndteringen af tørvarer skal derfor ske med stor omhu. Hænderne er det redskab, der anvendes mest ved håndteringen af levnedsmidler, og man skal derfor altid tænke på, hvad man gjorde sidst. Var du i gang med grøntsagerne eller tog du dig af affaldet? Var du på toilettet, eller pillede du dig i næsen eller stak fingrene i munden? Ja, så er det på tide at vaske hænder! Regelmæssig håndvask anbefales under alle omstændigheder. Man kan nemlig være smittebærer af sædvanlige infektioner og salmonella, selv om man føler sig rask. Med smittebærer menes således en person, som spreder smitte uden selv at være syg. En anden smittevej er geninfektion. Det går til på den måde, at f.eks. et inficeret stykke råt kød tilberedes på et bestemt spækkebræt. Siden tilbereder man kødet således, at bakterierne dør. Efter tilberedningen lægges kødet tilbage på samme sted, uden at dette er blevet gjort rent. Infektionen føres dermed tilbage til kødet, som nu er meget modtageligt for opformering af bakterierne. Temperaturens betydning Bakterier er stærkt afhængige af temperaturen med hensyn til deres formering. Normalt skal der ske en formering, for at bakterier, som er overført til maden, vil kunne give madforgiftning. Som du kan se på termometeret, vokser bakterier bedst inden for temperaturintervalet +20 til +40 grader. Ved den lovgivningsmæssigt fastsatte grænse på +5 grader formerer bakterier sig kun langsomt. Endnu lavere temperatur øger holdbarheden betydeligt, isætr for kødfars og fisk. Over +60 grader dræbes stadig flere bakterier, efterhånden som temperaturen øges. Ved kogning dræbes alle bakterier undtagen deres sporer og eventuelle giftstoffer, der findes i maden. Sporerne og giftstofferne kan til og med tåle langvarig kogning. Når maden køles ned til en temperatur, som er gunstig for sporerne, forlader de deres svøb for lige som sædvanlige bakterier at vokse og formere sig. Derfor er det nødvendigt at få temperaturen ned så hurtigt som muligt. Eksempelvis køles kernen i en større mængde kødsovs først ned efter 20 timer, såfremt nedkølingen foregår i køleskab. En bedre løsning er afkøling i koldt vand under omrøring. Findes der et afkølingsskab, skal dette anvendes. I så fald bør man hælde kødsovsen op i mindre portioner eller helst i tynde metalbeholdere for at opnå en effektiv afkøling } Sterilisering Kokning Kogning Pastörisering Pasteurisering FAROZON FAREZONE Kyltemperatur Køletemperatur Fryslagring Fryselagring Andre faktorer, som påvirker opformeringen For at bakterier og andre mikroorganismer skal kunne leve normalt og kunne formere sig, skal der være tilstrækkeligt med vand. Tørre varer behøver jo som bekendt ikke opbevares koldt for at holde sig. Levnedsmidlets ph påvirker mikroorganismernes liv. Et alt for surt eller basisk levnedsmiddel gør det svært for dem at overleve. Saltindholdet påvirker også mikroorganismerne. I en saltlage kan der næppe leve nogen mikroorganismer. Stafylokokbakterierne kan dog leve og formerer sig langsomt i en saltlage. Generelt om levnedsmiddelanalyser Levnedsmiddelanalyser indgår som et led i producentens egenkontrol og i det offentlige levnedsmiddeltilsyn. Kontrollens væsentligste formål er at beskytte forbrugerne imod levnedsmidler, som ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er skadelige eller på anden måde uegnede, samt at fremme hæderligheden. Med en mikrobiologisk analyse får man oplysninger om den mikrobielle sammensætning, og dermed får man mulighed for at påvise faktorer, som kan have påvirket levnedsmidlet skadeligt under håndteringen. Analysen kan også afsløre eller vise tegn på forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Kravet om hæderlighed indebærer bl.a., at levnedsmidler skal opfylde de krav om sammensætning og mærkning, som findes i levnedsmiddellovgivningen. Med kemiske analyser kan man f.eks. kontrollere fedt- og vandindhold samt forekomsten af forbudte tilsætningsstoffer og forurenende stoffer. Der kan også være brug for kontrol af, at tilsatte vitaminer eller andre godkendte stoffer til berigelse af fødevarer findes i den angivne mængde. Laboratorieundersøgelse af levnedsmidler apporten omfatter et varierende antal parametre afhængigt af, hvilken slags levnedsmidler der analyseres og med hvilket formål. På side er der en nærmere beskrivelse af de aktuelle analyseparametre. Derudover kan der i forbindelse med udbrud af madforgiftning eller andre undersøgelser med særligt fokus forekomme andre parametre, f.eks. listeria- og campylobacterbakterier. 22 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 Spørgsmål? En komplet Kontaktoplysninger oversigt over til matricer kundesupport findes på findes side?? på side 4 23

13 FORKLARING TIL ANALYSERESULTATER FORKLARING TIL ANALYSERESULTATER Forklaring til analyseresultater I det følgende har vi givet en orientering m de enkelte mikroorganismer, som normalt anvendes til vurdering af levnedsmidlers kvalitet. Aerobe mikroorganismer, KIMTAL Med aerob menes, at bakterierne skal bruge ilt for at vokse. Aerobe mikroorganismer er en gruppe bakterier, som kan give en indikation med hensyn til renlighed, opbevaringstemperatur og håndteringsrutiner. Resultatet giver et billede af levnedsmidlets kvalitet, dog under forudsætning af, at levnedsmidler ofte skal indeholde mikroorganismer. F.eks. indeholder tykmælk og røgede pølser normalt et meget stort antal bakterier. Fremmede kim ing for fremmede kim anvendes netop til vurdering af den mikrobiologiske kvalitet af et produkt, der naturligt skal indeholde mælkesyrebakterier. Ved analysen Fremmede kim tælles det aerobe kim, uden mælkesyrebakterier. Analysen udføres som en normal kimtalsanalyse men med sukkerfri agar, således at mælkesyrebakterier ikke kan vokse. Enterobacteriaceae Denne bakteriegruppe findes naturligt i jord, på planter samt i tarmen hos mennesker og dyr. De kan være hovedansvarlige for, at visse levnedsmidler fordærves, f.eks. forskellige kød- og mælkeprodukter. Hvis de forekommer i for højt antal i et levnedsmiddel, tyder det på at opbevarings- og lagringstemperaturen har været for høj, og/eller at håndteringen i øvrigt har været forkert. Enterokokker Stammer hovedsagelig fra menneskers og dyrs mave-tarm-kanal. Der undersøges først og fremmest for disse i færdiglavet mad, som er blevet varmebehandlet. De tåler varme (er varmestabile), hvilket indebærer, at man kan få en ide om råvarens kvalitet og håndteringen af den inden varmebehandlingen. Viser det sig f.eks., at en varmrøget fisk indeholder enterokokker, så kan der også have været andre ikke ønskværdige organismer før tilberedningen. GÆR Gær findes normalt i små mængder i mad. Høje tal kan være tegn på, at opbevaring og hygiejne har været dårlig. Ved forekomst i stor mængde (over log 5) giver gæren lugt og smag. Antallet følger ofte mængden af aerobe bakterier. Gær kan endda også vokse i saltopløsninger. Gær formerer sig langsommere i kulde. LISTERIA MONOCYTOGENES Er en sædvanlig bakterie, som findes i jord, vand, på planter, dyr og fisk. Listeriainfektion kan forårsage abort, hjernehindebetændelse, og i visse tilfælde kan man også få symptomer fra mave-tarm-kanalen i form af diarre. Særligt udsatte er gravide kvinder, små børn og personer med nedsat immunforsvar. Listeria vokser udmærket ved lave temperaturer, og levnedsmidler, som opbevares i lang tid i køleskabet, og som spises uden at varmebehandles først, er risikoprodukter, f.eks. røget og gravad laks, dessertoste, charcuteriprodukter og alle typer spiseklare levnedsmidler. SALMONELLA kan findes i mave-tarm-kanalen hos mennesker og dyr. Smitten kan findes i kroppen, selv om man føler sig helt rask. Sygdommen kan også være meget svær og langvarig. Hvis madvarer er blevet inficeret med salmonella, kan denne hurtigt formere sig, hvis opbevaringen er forkert. Tænk på følgende: vask altid hænder efter toiletbesøg opbevar ikke mad ved stuetemperatur kontroller, at temperaturgrænserne overholdes ved varmholdning (over +65 C i mindst 30 minutter) og ved opbevaring i køleskab (under +5 C) Grænseværdi: Bedømmes som utilfredsstillende, hvis der er påvist forekomst. E.coli E.coli er en almindelig bakterie i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Et for højt antal af denne bakterie er derfor tegn på uhygiejnisk håndtering af levnedsmidlet og dermed risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som spredes via mave-tarm-kanalen. KOAGULASEPOSITIVE STAFYLOKOKKER Er normalt forekommende bakterier, som findes på hud og slimhinder, også hos raske mennesker. Bakterier giver sig ofte udslag i neglebåndsinflammationer og andre sårinfektioner. Den overføres til levnedsmidler ved direkte kontakt, dråbeinfektion, men også ved indirekte kontakt via arbejdsredskab. Ved formering i levnedsmidler dannes der varmebestandigt toxin, gift, som kan forårsage madforgiftning. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Forekommer almindeligt i jord og vand, men findes også i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Bakterien danner ligesom Bacillus cereus sporer og toxin. Kendetegnet for bakterien er, at den formerer sig meget hurtigt og ofte giver anledning til akut madforgiftning pga. dårlig afkøling af forskellige kødretter. Bacillus cereus Er en jordbakterie, der kan forekomme i f.eks. pulverprodukter, ris, mælk, fløde og på rodfrugter og grøntsager. Bakterien kan overleve i sporeform i varmebehandlede levnedsmidler og danne toxin, gift, som kan give anledning til madforgiftning. SKIMMEL Skimmel kan vokse på det meste. Den findes også i luften som sporer. I fugt og varme vokser den bedst. Skimmel kan danne gift, som kan være kræft- og allergifremkaldende. Giften spredes i maden, hvorfor det ikke er nok blot at fjerne den synlige skimmel. Det er mest sikkert at kassere hele produktet i samme emballage. 24 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 Spørgsmål? En komplet Kontaktoplysninger oversigt over til matricer kundesupport findes på findes side?? på side 4 25

14 KEMISKE Levnedsmiddelanalyser MIKROBIOLOGISKE analyser i drikkevand Kemiske levnedsmiddelanalyser Der er især to årsager til at udføre levnedsmiddel-undersøgelser. Dels for at kontrollere, at den såkaldte levnedsmiddelstandard opfyldes, dels for at kontrollere, at mærkning f.eks. i form af næringsværdi er korrekt. De hyppigste kemiske levnedsmiddelundersøgelser er: Næringsværdianalyse, som omfatter: vand aske fedt protein kulhydrater (restudregning) beregning af energiindhold Udvidet næringsværdianalyse: saltindhold kostfibre fedtsyresammensætning sukkerarter Fedtindhold i blandede charcuteriprodukter (f.eks. leverpostej, pålæg mm.) Vandindhold i ublandede charcuteriprodukter (f.eks. skinke, hamburgerryg, hakkebøf). Øvrige kemiske undersøgelser, som kan foretages på levnedsmidler er bl.a: Konserveringsmidler Farvestoffer Hydroxiprolin (kollagen) Vandaktivitet Allergener Tungmetaller Pesticidkontrol, dvs kontrol for rester af bekæmpelsesmidler. Eksempel på lovgivning, som omhandler levnedsmiddelkemiske analyser Allergener: Allergendirektivet 2003/89/EF Symboler: økologiske levnedsmidler 2007/834/EF Forurenende stoffer: Forordning (EF) 466/2001 Mikrobiologiske analyser i drikkevand udført i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1024 af 31/10/2011). esultater der ikke overholder bekendtgørelsens krav kommenteres. Drikkevand, begrænset mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsinterval Kimtal ved 22 C, 3 d cfu/ml Escherichia coli cfu/100 ml Coliforme bakterier ved 35 C cfu/100 ml Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril plastflaske 500 ml Drikkevand, mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsinterval Kimtal ved 22 C, 3d Kimtal ved 37 C, 2d Escherichia coli Coliforme bakterier cfu/ml cfu/ml cfu/100ml cfu/100ml Prøvetagningsudstyr: Vatten: 1 stk. steril plastflaske 500 ml Is: 2 stk 1 sterile bæger Drikkevand, utvidet mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsinterval Kimtal ved 22 C, 3 d cfu/ml Escherichia coli cfu/100ml Coliforme bakterier ved 35 C cfu/100ml Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril plastflaske 500 ml Drikkevand, utvidet mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsintervall Kimtal ved 22 C, 3 d cfu/ml Escherichia coli cfu/100ml Coliforme bakterier ved 35 C cfu/100ml Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril plastflaske 500 ml DKDM01 DKDM02 DKDM03 DKDM04 MIKROBIOLOGISKE analyser i drikkevand Kemiske analyser i drikkevand udført i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1024 af 31/10/2011). esultater der ikke overholder bekendtgørelsens krav kommenteres. Kemisk kontroll enl BEK1449, begrænset kontrol DKDK02 Metaller Rapporteringsgrænse Fysikaliske egenskaber Rapporteringsgrænse Järn, Fe Øvr. kemiske analyser 0,01 mg/l Rapporteringsgrænse Farve * Klarhed * Lugt * Ilt * 0,04 mg/l Smag * Temperatur * ph * Ledningsevne * ,0 ms/m Prøvetagningsudstyr: 1 st 500 ml plastflaske * Feldtmåling 26 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 27

15 ANALYSE MATRICE ANALYSE MATRICE Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Analysmatriserna som följer beskriver i vilka matriser vi utför en viss analys eller ett visst paket. Det finns tre olika markeringar: A Følgende = Beställning analysematricer går att göra beskriver för aktuell i hvilke matris matricer och analyserna vi udfører en analyse är ackrediterade. eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige X markeringer: = Beställning går att göra för aktuell matris Tom ruta = Beställning går ej att göra för aktuell matris. A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces AERO4D (L) Aerobt kimtal 4 døgn X X AEROB (L) Aerobt kimtal 30 ºC A A A A A A AEROS3 (L) Aerobe sporedannere 3d X X AEROSP (L) Aerobe sporedannere X X X AERSPV (L) Termoresistente aerobe sporedannere X AFLTM1 (L) Aflatoksin A AFLTOX (L) Aflatoksiner B1, B2, G1, G2 A A A A A AKAMID (L) Akrylamid A AL-H (L) Aluminium, Al X ALKO (L) Alkoholindhold A ALKOVP (L) Alkohol Volumenprocent A ANAERO (L) Anaerobe bakterier 30 ºC X ANAES2 (L) Anaeroba sporedannere 2 d X X ANAESP (L) Anaeroba sporedannere 8 d X X X X ANSR46 (L) Anaerobe sulfitreducerende bakterier 46 C A ASKHA (L) Aske A X A A X A AS-L (L) Arsen, As A A A A A A BAC (L) Bacillus cereus A A A A A A BACIT (L) Antibiotika, Bacitracin A A BEKDDT (L) Pesticider DDT A A A A A A BEKGRE (L) Pesticider, Multimetod X BEKHCH (L) Pesticider, HCH A A A A A A BENSOA (L) Benzo(a)pyren A A BENSOE (L) Benzoesyre A A A A BETAL (L) Betalactoglobulin X X X X X X X BETALQ (L) Betalaktoglobulin, kvantitativ A A A BISFNA (L) Bisphenol A X X X X X X CA-H (L) Calcium, Ca X X A A X X CAMP (L) Campylobacter A A CAMPSP (L) Campylobacter hurtigmetode X X X A A X A CASHEW (L) Cashewnød DNA X X X X X X X CD-L (L) Cadmium, Cd A A A A A A CES134 (L) Cesium-134 X X CESI (L) Cesium-137 A A A A A A CITRON (L) Citronsyre X X X X X X CL (L) Chlorid, Cl A X A A X X CLOST (L) Clostridium perfringens A A A A A A CR-L (L) Chrom, Cr X X CU-L (L) Kobber, Cu X X DIOXIN (L) Dioxiner A A A DON (L) Deoxynivalenol A A A ECJAP (L) E.coli, japanmetode X ECO157 (L) O157 A X X A A A A ECOISO (L) E.coli ISO A A A A A ECOLI (L) A A A A A A A ECOLIP (L) hurtigmetode X X A A ENTERB (L) Enterobacteriaceae X A A A A A A ENTERO (L) Enterokokker A A A A A A FE-H (L) Jern, Fe X X A A X X FETSBR (L) Fedt SBR-metode A FETT (L) Fedt A X A A X A FETTSY (L) Fedtsyresammensætning X X A A X A FETTX2 (L) Fedt dobbelt analyse A X A A X A FFA (L) Frie fedtsyrer X FISKPR (L) Fiskeprotein X A A A Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Analysmatriserna som följer beskriver i vilka matriser vi utför en viss analys eller ett visst paket. Det finns tre olika markeringar: A Følgende = Beställning analysematricer går att göra beskriver för aktuell i hvilke matris matricer och analyserna vi udfører en analyse är ackrediterade. eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige X markeringer: = Beställning går att göra för aktuell matris Tom ruta = Beställning går ej att göra för aktuell matris. A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces FOLA (L) Folacin A A A A A A FRFETT (L) Frit fedt FRUKTO (L) Fruktose X X A A X A FUMON (L) Fumonisin A FÄRG (L) Farvestoffer X X X X X X GELE (L) Gelevægt X GLUKO2 (L) Glukose, specialmetode X GLUKOS (L) Glukose X X A A X A GLUTEN (L) Gluten X X X A A X A GMOMAJ (L) Genmodificering, Majs A A A A GMORIS (L) Genmodificering, Ris A A A A GMOSOJ (L) Genmodificering, Soja A A A A HASPR (L) Hasselnødsprotein X X X X X X A HEMOLY (L) Hæmolyserende bakterie X HG-H (L) Kvicksølv, Hg A HIST (L) Histamin X X HYDROX (L) Hydroxyprolin X HÅLLB (L) Holdbarhedskontrol X X X X X X HÄOXSQ (L) Artsbestemmelse, Hest/Okse Semikvant A A HÄPREX (L) Artsbestemmelse, Hest express A A HÄPROT (L) Artsbestemmelse, Hest A A JOD (L) Iod X X X X X X JORPR (L) Jordnødsprotein X X X X X X X JÄST (L) Gær X A A A A A A KASEIN (L) Kasein X A X A A X A KASEIQ (L) Kasein, kvantitativ A A A A K-H (L) Kalium, K X X A A X X KIMH2S (L) Kimtal & vätesulfidprod. bakt. X KLORAM (L) Antibiotika, Kloramfenikol A A KOFEIN (L) Koffein A KOL30 (L) Coliforme bakterier 30 C A A A KOL37 (L) Coliforme bakterier 37 C X A A A A A A KOL37L (L) Coliforme bakterier 37 C <1 cfu/g A KOL44 (L) Coliforme bakterier 44 C A A A A A A KOLEST (L) Kolesterol A A A A KOLJAP (L) Coliforme, japanmetode X X KOSTF (L) Kostfiber X A X X A KPROT (L) Kollagen, proteinforhold A KSORB (L) Kaliumsorbat A A A X A KYPROT (L) Kyllingeprotein A A LAKTAT (L) Laktat X X X LAKTOL (L) Laktos, lav niveue X X A A X A LAKTOS (L) Laktose X X A A X A LAPROT (L) Dyreartsbestemmelse Laks X X LISDUO (L) Listeria species + monocytogenes A A LISINS (L) Listeria spp Insite X LISSPP (L) Listeria spp A A A A A LIST (L) Listeria monocytogenes A A A A A A A LIST5 (L) L.monocytogenes (5 poolede prøver) A A A A A A A LISTKV (L) Listeria, kvantitativt A A A A A A LMM303 (L) Mistænkt madforgiftning A A A A A A LTF003 (L) i Faeces A LTF005 (L) i Faeces/sokker A LTF006 (L) Campylobacter i fæces PCR A LUPIN (L) Lupin X X X X

16 ANALYSE MATRICE ANALYSE MATRICE Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces LVK001 (L) Næringsværdi gruppe 1 A X A A X A LVK002 (L) Næringsværdi enl. EU 1169/2011 A X A A X A LVK004 (L) Næringsværdi gruppe 2 A X A A X A LVK005 (L) Næringsværdi gruppe 2 med Natrium A X A A X A LVK006 (L) Næringsværdi madportioner X A LVK007 (L) Fisk- og skaldyrs indlæggelser A LVM102 (L) Listeria monocytogenes + ev. kvant. A A A A A A LVM103 (L) Listeria SPP + ev. kvant. A LVM104 (L) Listeria spp + monocyt. + ev Kvant A LVM301 (L) Hakket kød og maskinsepareret kød A LVM302 (L) Hakket kød og maskinsepareret kød, poolet salmonella A LVM303 (L) Tilberedt kød A LVM304 (L) Tilberedt kød, poolet salmonella A LVM305 (L) 10g enligt 2073/2005 A LVM306 (L) 25g enligt 2073/2005 A LVM307 (L) Slagtekroppe (boreprøve) alt med EB A LVM308 (L) Slagtekroppe (boreprøve) alt med E.coli A LVM309 (L) Slagtekroppe (svaberprøve) A LVM310 (L) Skallede/uskallede kogte skaldyr, E.coli, salmonella A LVM311 (L) Kogte skaldyr, alt med, E.Coli, poolet salmonella A LVM312 (L) Toskallede blöddyr m.fl, E.Coli A LVM313 (L) Fisk og fiskprodukter, Histamin X LVM314 (L) Past. mælk og andre mejprodukter A LVM315 (L) Ost produceret af rå mælk eller valle A LVM316 (L) Ost produceret af rå mælk A LVM317 (L) Ost produceret af varmebeh icke past mælk A LVM318 (L) Blødeost prod af varmebeh,eller past mælk A LVM319 (L) Smør og fløde prod ikke past mælk A LVM320 (L) Mælk og vallepulver A LVM321 (L) Mælk og vallepulver, poolet salmonella A LVM322 (L) Modermælk og diæt for medicinsk formål A LVM323 (L) Is og frosne mælkbaserede desserter A LVM324 (L) Is og frosne mælkbaserede desserter, poolet salmonella A LVM325 (L) Hygiejnkontrol af ægprodukter A LVM326 (L) Hygiejnkontrol af ægprodukter, poolet salmonella A LVM327 (L) Spiseklare produkter for spødbarn mm A A A A A LVM328 (L) Spiseklare produkter, øvrige A A A A A LVM329 (L) Spiseklare produkter, øvrige A A A A A LVM330 (L) Upasteuriseret frugt og grønsaksjuice, E.coli, salmonella A LVM331 (L) Upasteuriseret frugt og grønsaksjuice, E.coli, poolet salmonella A LVM332 (L) Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager A LVM333 (L) Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager, poolet salmonella A LVM334 (L) Rå eller ikke varmebehandlede levnedsmidler A A A A A LVM335 (L) Færdiglavet og varmebehandlede levnedsmidler A LVM336 (L) Fjærkræ, poolet salmonella i 125 g A LVM337 (L) Slagtekroppe (svaber) alt med EB A LVM338 (L) Slagtekroppe (svaber) alt med E.coli A LVM339 (L) Hakket kød og maskinsepareret kød, poolet salmonella 24 h A LVM340 (L) Tilberedt kød, poolet salmonella 24h A LVM341 (L) Listeria kval poolet + kvant x 5 hvis påvis A A A A A A LVM342 (L) Malet/maskinudb. fjerkræ pool V48 A LVM343 (L) Malet/maskinudb. fjerkræ pool V24 A LVM344 (L) Malet/maskinudb. fjerkræ pool B12 A LVM345 (L) Slagtekroppe svaber m E.Coli A LVM346 (L) Slagtekroppe svaber m E.Coli A LVM347 (L) Slagtekroppe (svabere) alt med E.Coli A Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces LVM348 (L) Slagtekroppe m E.coli, AnSr A LVM390 (L) Eksportkontrol fjærkræ Rusland A LVM391 (L) Eksportkontrol fjærkræ Rusl. 24 h salm A LVM792 (L) Malet/maskinurb. kød A LVM793 (L) Tilberedt kød A LVR001 (L) Basispakke rengøringskont., 1 st kontaktplade inkl aflæsning X LVR002 (L) Basispakke rengøringskont., 5 st kontaktplade inkl aflæsning X MACADA (L) Makadamianød DNA X X X X X X X MALTOS (L) Maltose X X A A X A MANPR (L) Mandelprotein X X X A A X A MANPRQ (L) Mandelprotein, kvantitativ A A A A MBKONS (L) Ktrl konserv Aerobe & Anaerobe 30 ºC MG-H (L) Magnesium, Mg X X A A X X MN-H (L) Mangan, Mn MSBAKT (L) Mælkesyrebakterier X X A A X X MÖGEL (L) Skimmel X A A A A A A NABENS (L) Natriumbenzoat NACL (L) Saltindhold A X A A X X NACL2 (L) Natriumklorid beregnet fra Natrium X X A A X X NA-H (L) Natrium, Na X X A A X X NALAK (L) Natriumlaktat X X X NED002 (L) Nedfaldsplader - aeroba mikroorg. X NED003 (L) Nedfaldsplader, Skimmel X NI-L (L) Nikkel, Ni X X NITROF (L) Antibiotika, Nitrofuraner A NITROS (L) Nitrosaminer A A A A A A NO2 (L) Nitrit X X X NO3 (L) Nitrat X X OCHRA (L) Ochratoxin A A A OMEGA3 (L) Fedtsyresammansætning Omega 3 X X A A X A OMEGA6 (L) Fedtsyresammansætning Omega 6 X X A A X A OXPROT (L) Dyreartsbestemmelse Okse A A PAH16L (L) PAH16, lavt niveau A A PAH4L (L) PAH4, lavt niveau A A A PARAN (L) Paranød DNA X X X X X X X PATUL (L) Patulin A A PB-L (L) Bly, Pb A A A PCB7L (L) PCB7, lavt niveau A A A PCBWHO (L) PCB efter WHO A A A PEKAN (L) Pekannød DNA X X X X X X X PERTAL (L) Peroxidtal A P-H (L) Phosphor, P X X A A X X PH (L) ph X X X X X X PISTAG (L) Pistacienød DNA X X X X X X X PROTE (L) Protein A X A A X A PSESPP (L) Pseudomonas spp,, X X X PSYKRO (L) Psykrotrofe bakterier X X X SA1012 (L) Bax (10 poolede prv) 12h A A SA1048 (L) Vidas (10 pool. prv) 48h A SACKAR (L) Sackarose X X A A X A SAL512 (L) Bax (5 poolede prv) 12h A A SAL524 (L) Vidas (5 pool. prv) 24h A A A A A A SAL812 (L) 12h 8x25g A SAL824 (L) 24h 8x25g A SALM (L) A A A A A A A SALM10 (L) 10 pool. prv 24h, 250 g A

17 ANALYSE MATRICE INDEX Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces SALM12 (L) Bax 12h A A SALM24 (L) hurtigmetode Vidas 24h A A A A A A A SALM5 (L) (5 poolede prøver) A A A A A A SALMSQ (L) semikvant. 5 prøver A SALT (L) Saltindhold beregnet fra Natrium A X A A X X SE-L (L) Selen, Se SELLER (L) Selleri X A A A A SENAP (L) Sennep X A A A A SENSOR (L) Sensorisk undersøgelse X X X X X X SESAM (L) Allergen Sesam X A A A A A A SIPROT (L) Artsbestemmelse Sild X X SKAPR (L) Skaldyrsprotein X X X X X X X SN-L (L) Tin, Sn X X X X X X SOJPR (L) Sojaprotein X A X A A X A SOJPRQ (L) Sojaprotein, kvantitativ X X X X SOLROS (L) Allergen Solsikke X X X X X X X SORBIN (L) Sorbinsyre A A A X A SR90 (L) Strontium 90 X STAF (L) Koagulasepositive staphylococcer X A A A A A A STFISO (L) Staphylococcer ISO A A A A A STFTOX (L) Staphylococenterotoxin X X X STÄGLU (L) Stivelse & glukose, Specialmetode X STÄRK (L) Stivelse X X A STÄRK2 (L) Stivelse, Specialmetode X SULFCL (L) Anaeroba sulfitreducerende bakterier A A A A A A SULFIT (L) Sulfit A X A SVPROT (L) Svineprotein A A SYRAHA (L) Syreindhold A SÖTMED (L) Sødemiddel A A A TETCYK (L) Antibiotika, Tetracykliner A A TILLVA (L) Tilsat vand Fjerkræ, tillæg LVK001 A TOTFRÄ (L) Fremmede kim X X TRANSF (L) Fedtsyrer transfedt X X A A X A TRIKIN (L) Trikinundersøgelse A TS (L) Tørstof A X A A X A VALNÖT (L) Valnød DNA X X X X X X X VATTHA (L) Vandindhold A X A A X A VIBRIO (L) Vibrio parahemolyticus/cholerae A A VITA (L) Vitamin A A A A A A A VITB1 (L) Vitamin B1 X X X X X X VITB12 (L) Vitamin B12 X X X X X X VITB2 (L) Vitamin B2 A A A A A A VITB6 (L) Vitamin B6 X X X X X X VITC (L) Vitamin C A A A A A A VITD3 (L) Vitamin D3 X X X X X X VITE (L) Vitamin E A A A A A A VTNAKT (L) Vandaktivitet X X X X YERS (L) Yersinia enterocolitica A A A A A ZN-H (L) Zink Zn X X A A X X ZON (L) Zearalenon A ÄGGPR (L) Æggeprotein X A X A A X A ÄGGPRQ (L) Æggeprotein, kvantitativ A A A A ÄLPROT (L) Dyrearts bestemmels, Elg X X ÄRTPR (L) Ærteprotein A A A A ÄTTIK (L) Eddikesyre X Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A Ægprotein 19 Ærteprotein 19, 32 Aerobe og sulfitreducerende bakterier 18 Aerobe sporedannere 18, 28 Aerobt kimtal 9, 12, 13, 16, 18, 28 Aflatoksin 20, 28 Allergener 19, 26 Anaerobe bakterier 18, 28 Anaerobe sporedannere 18 Anaerobe sulfitreducerende bakterier 18, 28 Arsen, As 20, 28 Aske 14, 21, 28 B Bacillus cereus 13, 18, 24, 28 Benzoesyre 19, 28 Betalactoglobulin 19, 28 Bløde oste 10 Bly, Pb 20, 31 C Cadmium, Cd 20, 28 Calcium, Ca 20 Campylobacter 16, 17, 18, 28, 29 Cashewnød 19, 28 Cesium 21, 28 Cholesterol 19 Citronsyre 21, 28 Clostridium perfringens 13, 18, 28 Coliforme bakterier 16, 18, 27, 29 D Deoxynivalenol 20, 28 Drikkevand 27 Dyrartsbestemmelse 21 E 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 27, 28 Eddikesyre 19, 32 Enterobacteriaceae 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 28 Enterococcer 13, 18 F Færdiglavet mad 7, 11, 12, 28 Fedt 14, 15, 19, 28 Fiskeprotein 19, 28 Fiskeriprodukter 10 Fisk og fiskeprodukter i henhold til 2073/ Fisk- og skaldyrs indlæggelser 15, 30 Fosfor, P 20 Fremmende kim 18 Frugtose 14, 20 Fumonisin 20, 29 G Gær 18, 25, 29 Gelatine og kollagen i henhold til 2073/ Glukose 14, 20, 29 Gluten 19, 29 H Hakket kød, i henhold til 2073/2005 9, 30 Hasselnødsprotein 19, 29 Histamin 10, 21, 29, 30 Holdbarhedskontrol 10, 11, 19 Hygiejnekontrol af ægprodukter i henhold til 2073/ , 12 I Is og frosne mælkebaserede desserter i henhold til 2073/ J Jern, Fe 20, 28 Jordnødsprotein 19, 29 K Kadmium, Cd 20 Kalcium, Ca 20 Kalium, K 20, 29 Kaliumsorbat 19, 29 Kasein 19, 29 Klorid 14, 15, 21 Koagulase positive staphylococcer 10, 13, 16, 18 Kobber, Cu 20, 28 Kødprodukter der kan spises råt i henhold til 2073/ Kødprodukter fra fjerkræ i henhold til 2073/ Kogte skalddyr i henhold til 2073/ Kollagen 15, 21, 29 Konserveringsmiddel 19 Kostfibrer 21 Krom, Cr 20 Kvicksølv, Hg 20, 29 L Laktat 21, 29 Laktose 14, 19, 20, 29 Listeria 11, 12, 16, 18, 25, 29, 30 Lupin 19, 29 M Macadamianød 19 Madforgiftning 13 Mælkesyrebakterier 18, 31 Mælk og vallepulver i henhold til 2073/ , 30 Magnesium, Mg 20, 31 Maltose 14, 20, 31 Mandelprotein 19, 31 Mangan, Mn 20, 31 Mejeri og ægprodukter i henhold til 2073/ , 11 Metaller 20, 27 Mistænkt madforgiftning 13, 29 Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål i henhold til 2073/ N Næringsværdi 14, 29, 30 Natriumbenzoat 19, 31 Natriumlaktat 21, 31 Natrium, Na 20, 31 Nikkel, Ni 20, 31 Nitrat 21, 31 Nitrit 21, 31 O Ochratoksin 20 Omega 3 & 6 14, 15, 19, 31 Ost 10, 30 Ost produceret af rå mælk i henhold til 2073/ ,

18 FINDER DU IKKE INDEX HVAD DU søger? Finder du ikke, hvad du søger i kataloget? P Paranød 19, 31 Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter i henhold til 2073/ Pecannød 19 ph 15, 21, 23, 27, 31 Pistachionød 19 Protein 14, 15, 21, 31 Pseudomonas spp 18, 31 Psykrotrofe bakterier 18, 31 R Rå eller ikke varmebehandlede madvarer 12 Rengøringskontrol 16, 28 S Sakkarose 14, 20 Salgsbetingelser 35 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 25, 29, 30, 31, 32 i Faeces/sokker 17 Saltindhold 15, 31, 32 Selen, Se 20, 32 Selleri 19, 32 Sennep 19, 32 Sensorisk bedømmelse 19 Sesam 19, 32 Skaldyrsprotein 19, 32 Skallede/uskallede kogte skaldyr i henhold til 2073/ Skatol 17 Skimmel 16, 18, 24, 31 Slagtekroppe i henhold til 2073/2005 9, 30 Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk i henhold til 2073/ , 30 Sojaprotein 19, 32 Solsikke 19, 32 Sorbinsyre 19, 32 Spiseklare levnedmidler i henhold til 2073/ Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager i henhold til 2073/ Spiseklare produkter for spødbørn/medicinske formål i henhold til 2073/ Spiseklare spirer i henhold til 2073/ Stafylokockenterotoxin 18 Stivelse 21, 32 Sukkerarter 20 Sulfit 19, 32 Svaberprøve 16 T Termotolerante coliforme bakterier 18 Tilberedt kød i henhold til 2073/ Tin, Sn 20, 32 Toksiner 20 Tørstof 21, 32 Toskallede bløddyr m.fl. i henhold til 2073/ Transfedtsyrer 15, 19 Trikinundersøgelse 17, 32 Typning af bakterier, mikroskopi 18 U Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice i henhold til 2073/ V Valnød 19, 32 Vandaktivitet 21, 26, 32 Vandindhold 14, 21, 26, 32 Vitaminer 20 Y Yersinia enterocolitica 18, 32 Z Zearalenon 20, 32 Zink, Zn 20 Finder du ikke, hvad du søger i kataloget? Analysekataloget omfatter de sædvanligste typer undersøgelser, som efterspørges inden for både miljø- og levnedsmiddelområderne. De pakker og enkelte analyser, som præsenteres, repræsenterer også vores standardtilbud, det, som vi billedligt talt har på lager. Til disse har vi standardiserede og godt indarbejdede metoder, både hvad gælder håndtering af prøver, tilberedning af prøver og analyser. Med få undtagelser omfattes standardtilbuddet også af akkrediteringen. I visse tilfælde opstår der imidlertid et behov for undersøgelser, som går ud over standardsortimentet. Vi har stor erfaring i at håndtere forskellige typer specialforespørgsler og har oprettet en særlig afdeling til dette formål ved vores laboratorium i Linköping. Denne specialafdeling tager sig af forespørgsler med hensyn til problemløsning, enkelte specialanalyser, usædvanlige matricer samt specielle, kundetilpassede forbehandlinger. Du er velkommen til at kontakte os om en samtale, hvis du har særlige problemer. Det er bedst at tage kontakt, inden prøven udtages og sendes til laboratoriet, idet vi så kan blive enige om, hvordan hele kæden prøveudtagning, analysering og rapportering af resultatet skal håndteres. SALGSBETINGELSER Salgsbetingelser ALcontrol AB er medlem i foreningen af certificerede laboratorier (Föreningen ackrediterade Laboratorier - FaL), en sammenslutning af private laboratorievirksomheder, hvis formål er at levere analysetjenester til virksomheder og organisationer. Medlemskabet i FaL er en garanti for, at laboratoriet ikke står i et sådant forhold til en anden part, at det økonomisk eller på anden måde kan påvirke laboratoriets analysearbejde med hensyn til en opgave. Denne brancheorganisation har vedtaget nogle "Generelle bestemmelser for opgaver inden for laboratoriebranchen". Hvornår skal disse bestemmelser anvendes? Bestemmelserne skal, om ikke andet er aftalt, gælde for alle opgaver som laboratoriet udfører for ordregiveren og på alle aftaler og transaktioner mellem laboratoriet og ordregiveren. De gælder også for alle forpligtelser i henhold til disse bestemmelser, selv om de opstår på en senere dato, men stammer fra den oprindelige aftale mellem laboratoriet og ordregiveren. Andre generelle bestemmelser eller særlige aftaler, som ordregiveren påberåber sig f.eks. i forbindelse med bekræftelser eller fakturering eller anden transaktion, finder ikke anvendelse i forholdet mellem laboratoriet og ordregiveren. Alle tillæg til disse generelle bestemmelser, i bilag og andre dokumenter, som vedhæftes disse bestemmelser, skal for at være gyldige være underskrevet af såvel ordregiveren som laboratoriet. Bestemmelserne i deres helhed kan ses på adressen I øvrigt Med hensyn til metodebetegnelser, rapporteringsgrænser etc. kan der forekomme specifikke afvigelser. Visse analyser udføres i underleverance af andre laboratorier. Dette fremgår af vort tilbud, samt af analyserapporten. ALcontrol forbeholder sig endvidere ret til at videresende prøver som normalt udføres i eget regi, såfremt der opstår problemer i laboratoriet. Det kan da ofte være svært at meddele dette til kunden inden, men det vil fremgå af analyserapporten. Vi tager forbehold for eventuelle fejltryk i kataloget. Indholdet i ALcontrols produkttilbud kan eventuelt ændres. En aktuel version af produktkataloget findes på Savnes der nødvendige oplysninger på følgesedlen til brug ved korrekt rapportering og fakturering, debiteres der DKK 200, hvis angivelserne skal tilrettes. Hvis en analyse skal påbegyndes lørdag, søndag eller helligdag pålignes der en startafgift på DKK

19 Hovedkontor: ALcontrol AB Box 1083 SE LINKÖPING Sverige Telefon: Fax: Hjemmeside:

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede

Læs mere

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Analyse af grillpølse

Analyse af grillpølse 1. års-opgave Analyse af grillpølse af Kenneth Buchwald Johansen 2laba0108 Fedtekstraktion Kjeldahldestillation stomacher til homogenisering af prøve til mikrobiologisk analyse Nærværende rapport er en

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

10-01-2010. Mad, mennesker og mikroorganismer

10-01-2010. Mad, mennesker og mikroorganismer 10-01-2010 Mad, mennesker og mikroorganismer Benny Løvholm Christensen Uddannelser: Kok. Levnedsmiddeltekniker. Liniefag i samtidsorientering. Enkeltfag i madkultur KVL. Faglig erfaring: Uddannet Kok Arbejdet

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni.

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Om deklarationer på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Indhold: Varefakta på fødevarer Sådan bruger du Varefakta Varedeklarationer og Varefakta Hvad står der i Varefakta Næringsindhold Energifordeling

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Vores ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vores ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vores ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 En større virks indebærer et Arla er en virksomhed i stor forandring. Vi vo forsøger hele tiden at optimere og effektivis indebærer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Madprofiler. Madprofilen. December 2010. mad til ældre på plejehjem

Madprofiler. Madprofilen. December 2010. mad til ældre på plejehjem Madprofiler mad til ældre på plejehjem Når I laver mad til andre, har du et stort ansvar. Og ansvaret bliver ikke mindre af, at dem I laver mad til stort set ikke har andre muligheder. Som beboer på et

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES. Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker

PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES. Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker PATIENTVEJLEDNING TYPE 1-DIABETES Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker NOTER KÆRE LÆSER Denne patientvejledning om type 1-diabetes er udarbejdet som et supplement til den information, du får hos

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord.

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Formål: Kost udvalget overordnet opgave er at arbejde med politikken - handlingsplaner og konkrete initiativer, som sætter fokus på kost til vores

Læs mere