ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk"

Transkript

1 ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014

2 OM VIRKSOMHEDEN INDHOLDSFORTEGNELSE ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England, Holland og Norge og salgskontorer i store dele af det øvrige Europa. ALcontrol-koncernen omsætter for mere end 100 mio. euro og har over 1100 ansatte, heraf ca. 300 i Norden. ALcontrols mission Vi tilstræber at blive førende på markedet for miljø- og levnedsmiddelanalyser, som beskytter offentlighedens sundhed. Ved hjælp af avancerede analyser og produktionsprocesser og med det bedst tænkelige personale vil vi sætte en ny standard for serviceniveauet i vores branche. På denne måde vil vi belønne personer, som investerer penge, tid og tillid i vores virksomhed. ALcontrols vision Vores vision er at sætte en ny standard inden for laboratoriebranchen med hensyn til professionalisme, engagement, service og kundepleje. Vi vil forvandle markeder som følge af vores måde at optræde på, og vi vil ekspandere i Europa. Dette indebærer, at: Det skal være let for kunden at gøre forretninger med os. Vores kunder får resultater, man kan stole på, til det lovede tidspunkt. Vi er et ansvarligt akkrediteret laboratorium. Vi arbejder med løbende forbedringer. Vi leverer et standardiseret tilbud, som er tilpasset markedet. Vi har en fleksibel organisation, som hurtigt tilpasser sig skiftende krav i vores omgivelser Vi er en servicevirksomhed, som bidrager til at forbedre vores miljø og sikre vores sundhed. Gennem en effektiv formidling af resultater kan vi give dig som kunde et grundlag for i tryghed at kunne arbejde videre inden for dine kerneområder, forbedre miljøet og udvikle din virksomhed. Med vores levnedsmiddelanalyser styrker vi din position, så du trygt kan levere dine produkter med vished for kvaliteten og forbrugernes sundhed. Indhold ALcontrol ALcontrol AB Vision og forretningsmodel...2 Kontakt os, kundesupport, transportløsning...4 Kvalitets- og miljøarbejde, prøveudtagningsudstyr, repræsentativ løsningen, som giver dig analyseresultaterne online...6 Prøvetyper...7 Levnedsmidler Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning...9 Mistanke om madforgiftning...13 Bestemmelse af næringsværdi...14 Kemiske analyser af levnedsmidler...15 Rengøringskontrol...16 Mikrobiologiske analyser i fækalier...17 Trikiner og skatol...17 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, mikrobiologi...18 Basistilbud for analyser i levnedsmidler, levnedsmiddelkemi...19 Generelle oplysninger om levnedsmiddelanalyser...22 Vand Mikrobiologiske og kemiske analyser i vand...27 øvrigt Analyse matrice...28 Index...33 Finder du ikke, hvad du søger i kataloget?...35 Salgsbetingelser...35 Med os som partner vil du kunne sove godt om natten og kunne fokusere på at udvikle din virksomhed. Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB Mikael Kemi Adm.dir, ALcontrol AB 2 3

3 KONTAKT OS, kundesupport, transportløsning KVALITETS- OG MILJøARBEJDE, PRøVEUDTAGNINGSUDSTYR, Repræsentativ prøvetagning ALcontrol Nordic Operations Salgskontakt i Danmark Bent Mikkelsen, salgschef levnedsmidler Telefon: Heino Lund, salg levnedsmidler Telefon: Kundesupport Telefon: Fax: ALcontrol AB Malmø Besøgs- og postadresse: Höjdrodergatan 32 SE MALMø Telefon: Fax: Logistik kontakt, Jylland og Fyn Carsten Bundgaard Telefon: Prøvetagning og analyse af vand og spildevand Paul Reimer, Salgschef Miljø Telefon: Læs nærmere på vor hjemmeside ALcontrol AB Linköping (Hovedkontor) Besøgsadresse: Postadresse: Olaus Magnus väg 27 Box 1083 SE LINKÖPING SE LINKÖPING Telefon: Kvalitets- og miljøarbejde ALcontrol AB er akkrediteret af SWEDAC, Sveriges nationale akkrediteringorgan, efter standarden ISO / IEC Standarden er internationalt gældende, ligesom SWEDAC er pendant til det danske DANAK, som akkrediterer danske laboratorier. Akkrediteringen er i tæt overensstemmelse med ISO 9001 og ISO ILAC-mærket refererer til internationale aftaler om gensidig anerkendelse, hvor ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internationalt forum for akkreditering af laboratorier og kontrolorganer. Foruden de internationale godkendelser overholder ALcontrol AB danske nationale lovgivningsmæssige krav vedrørende analyser indenfor områderne miljø og levnedsmidler. ALcontrol er et miljølaboratorium, der stræber efter at bidrage til en forbedret miljø og til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. ALcontrol AB er miljøcertificeret i henhold til EN ISO ALcontrol AB arbejder i retning mod at reducere miljømæssige påvirkning ved at reducere anvendelsen af kemikalier og farligt affald, forbrugsmaterialer generelt, samt reduktion af energiforbruget generelt. Arbejdet med miljøforbedringer involverer alle medarbejdere i virksomheden ISO/IEC Prøvetagningsudstyr ALcontrol leverer efter nærmere aftale emballage til prøvetagning, flasker til flydende produkter og bægre/poser til faste produkter. ALcontrol leverer ligeledes termotasker mv. til transport af prøver. Hvad angår mærkning af prøver sker dette via vort IT hvor du som kunde selv udskriver etiketter og definerer hvad der skal stå på etiketten og hermed i rapporten. ALcontrols kundesupport ALcontrols kundesupport er bemanded på hverdage Vi kan kontaktes på telefon eller via e-post Vor professionelle kundesupport har både brancheerfaring og en grundig faglig uddannelse indenfor levnedsmidler og kan hjælpe til med: Bestilling af prøvetagningsudstyr, emballage og etiketter Spørgsmål vedrørende service generelt Bestilling af prøveafhentning Fakturering Rapportering i vort system Repræsentativ prøvetagning At der udtages en repræsentativ prøve er helt afgørende for analyseresultatet. Som prøvetager er vor kunde ansvarlig for at der udtages en prøve, der repræsenterer det produkt der skal analyseres. Laboratoriet homogeniserer det indkomne prøvemateriale og sikrer at analysen er repræsentativ for den indsendte prøve. ALcontrols transportløsning ALcontrol lægger stor vægt på, at logistikken gennemføres så optimal som muligt for den enkelte kunde. Vi har derfor valgt at opbygge vor egen logistik, der sikrer at prøverne transporteres under de korrekte forhold og kommer frem til laboratoriet til aftalt tid. Vi har fokus på følgende: Egne chauffører der kender kundernes behov for service Vi leverer materiale til emballering af prøverne og afhentning sker efter nærmere aftale Egne biler med køl, kontinuerlig logning af temperaturen, max 2 o C Afhentning dagligt over hele Danmark Prøverne kan tages i arbejde samme dag Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til følgende adresse: ALcontrol Laboratories Københavns Postcenter Boks København C Prøverne ankommer til laboratoriet næste morgen kl og tages i arbejde umiddelbart herefter

4 @mis løsningen, som giver RUBRIK dig analyseresultaterne online DEFINITION AV løsningen, som giver dig analyseresultaterne online Da vor kerneområde er at fungere som levnedsmiddelvirksomhedens interne driftslaboratorium er vor service hvad angår rapportering helt afgørende. Vi har derfor opbygget et brugervenligt IT Netbaseret løsning, anvend hvilken PC som helst On-line registrering, etiketter og lister over indsendte prøver udskrives Planlægning af prøvetagning Resultater formidles døgnet rundt Alarmer pr produkt-prøvetagningssted Kunden som administrator set-up Analysepakker, styres af kunden - Oprettelse af nye analysepakker - Pakkenavn/ændring af eksisterende - Ændring af analysesammensætning - Ændring af metoder - Bestemme fortyndinger, mikrobiologi Oprette nye prøvepunkter-prøvetagningssteder Bestemmer prøvedata, eks - Prøvetagnings dato - Prøvetagningssted - Temperatur ved prøvetagning - Eksportland - Bruttovægt Akkrediterede PDF rapporter Rapporter i dansk og engelsk Resultater kan hentes i Excel filer Faste statistikker, grafiske fremstillinger Indstillinger, analysekombinationer styres af brugeren Prøvetyper Ved bestilling skal der altid angives prøvetype. Dette er af afgørende betydning for metodevalget ved analysen. Dersom din prøvetype ikke findes blandt definitionerne nedenfor, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Hvilke analyser der er mulige i hvilke prøvetyper, fremgår af tabellen på side 28. Definition af prøvetyper Rengøringskontrol Faeces prøve Kød, kødprodukter og ægprodukter Fisk/skalddyr Vegetabilier Mejeriprodukter Færdiglavet mad Flydende produkter Vand for levnedsmiddelindustrier Is for levnedsmiddelindustrier Mikrobiologisk kontrol af f.eks. udstyr, bænke og vægge. Udføres af personale i den enkelte levnedsmiddelvirksomhed. Kontrollen udføres ved hjælp af trykplader, svaber, svamp eller vatpinde. Faeces prøver fra husdyr. Omfatter også såkaldte sokkeprøver fra fjerkræbesætninger. Kød fra alle dyrarter eller produkter af disse. Kontrol af slagtekroppe (prøvematerialet består af boreprøver eller svaberprøver med sterile fugtede vatpinde eller med grove sterile svampe, der kan købes pre-fugtet). Fisk og skaldyr, kogte eller rå (undtaget er spiseklare produkter af fisk og skaldyr). Grøntsager, frugt, bær svampe, ferske eller konserverede, samt vegetabilske produkter generelt. Mejeriprodukter, is, ost, mælk, surmælksprodukter, yoghurt osv. Spiseklare produkter (portionsanretninger, gratin, salater, kartoffelsalat mv). Drikkevarer, juice, øl, vin, kaffe, kakaomælk og is Produktionsvand der anvendes i levnedsmiddelindustrien. Kontrol af vand fra haner, kontrol af vand fra slanger, vand/is der tilsættes til produkterne, skyllelvand fra SIP systemer mv. Is, der kommer i kontakt med levnedsmidler Rapportering og alarmer - Ændrer adresser på rapportmodtagere - Fastsætter hvilke prøvedata der skal med i rapporten - Eksportland - Bruttovægt etc. - Fastsætter alarmgrænser - Fastsætter modtagere af alarmer Fastsætter modtagere af PDF fakturaer Opretter og ændrer i statistik set-up Takket samarbejder vi døgnet rundt Du anvender laboratoriet hvor du vil når du vil! Du har alle data, søges på søgeord, 10 år tilbage Er der noget galt modtager du alarmer via mail eller SMS Telefon opkald, og SMS ved fund af Med os som partner kan i sove godt om natten og fokusere på at udvikle jeres virksomhed Mikael Kemi, Adm.dir

5 LEVNEDSMIDLER Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Ved bestilling af nedenstående pakkekode modtages en prøve med så mange enheder, som der angives i tabellen (n). Ønskes der en erklæring i henhold til 2073/2005, skal denne bestilles separat. I så fald skal prøveudtagningen bestå af (n) antal enheder. Erklæringen omfatter det samlede analyseresultat af de indgåede enheder, alle på samme rapport. Som alternativ kan laboratoriet samle salmonellaanalysen fra fem delprøver til en prøve (5x25 g). Levnedsmidler ALcontrol tilbyder et bredt sortiment af godkendte mikrobiologiske analyser af sygdomsfremkaldende bakterier og indikatorbakterier, som afslører svigt i håndtering eller opbevaring af levnedsmidler. ALcontrol har et produkttilbud, som er tilpasset gældende bestemmelser om f.eks. mærkning og præsentation af levnedsmidler, anvendelsen af symboler, kosttilskud samt næringsværdideklarationer. Til vores kunder hører virksomheder i levnedsmiddelbranchen, som vil sikre sig, at deres produkter holder en god kvalitet, og myndigheder, som undersøger levnedsmidler i forbindelse med den offentlige kontrol. Kød og kødprodukter Hakket kød og maskinsepareret kød Aerobt kimtal 30 C Hakket kød, alt. med poolet salmonella* Aerobt kimtal 30 C poolet prøve til et (5x10 gram) Tilberedt kød (10 gram) Tilberedt kød, alt. med poolet salmonella* poolet prøve til et (5x10 gram) Hakket kød, Tilberedt kød og MSM (10 gram) Kødprodukter fra fjerkræ (25 gram) Hakket kød og tilberedt kød af fjerkræ, der er beregnet til at blive spist efter varmebehand. E.Coli poolet till et (5x25gram) Kødprodukter der kan spises råt (25 gram) Gelatine og kollagen (25 gram) Slagtekroppe (svaberprøve) alt. med E.coli Aerobt kimtal 30 C E.coli Slagtekroppe (svaberprøve) Slagtekroppe fra slagtekylling og kalkun (25 gram) Henvisning till 2073/ & & & & & 1.7 & & 1.7 & & & & Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10ˆ Påvist i 10 g ,9*10ˆ Påvist i 50 g Påvist i 10 g Påvist i 50 g Påvist i 10 g Påvist i 125 g 100-2*10ˆ 6 cfu/cm cfu/cm 2 Påvist Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM301 5 LVM302 5 LVM303 5 LVM304 5 LVM305 5 LVM306 5 LVM336 5 LVM306 5 LVM306 5 LVM338 5 LVM309 5 LVM306 * I henhold til Eu forordningen skal pooling foretages på laboratoriet. Der skal altid indsendes 5 seperate prøver. Da prøverne pooles er det ikke muligt at identificere den enkelte prøve. Prøveudtagningsbeholder: En levnedsmiddeldåse (mindst 100 g) eller en forbrugerpakning pr. enhed, der skal analyseres. Forts. >>> Finder du ikke den analyse, du søger, bedes du kontakte kundesupport. 8 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 9

6 Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Hygiejnisk kontrol i henhold til EU-forordning og dansk vejledning Fiskeriprodukter Skallede/uskallede kogte skaldyr Koagulase positive staphylococcer Kogte skalddyr, alt,med poolet Koagulase positive staphylococcer poolet prøve til et (5x25 gram) Toskallede bløddyr m.fl. Holdbarhedskontrol Toskallede bløddyr m.fl. (25 gram) Fisk og fiskeprodukter Histamin Holdbarhedskontrol Mejeri og ægprodukter Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter Enterobacteriaceae Ost produceret af varmebehandlet mælk eller valle Ost produceret af rå mælk Koagulase positive staphylococcer Ost produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Bløde oste produceret af varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk, samt tilvirket af pasteuriseret mælk Koagulase positive staphylococcer* Ost, smør og fløde producereret af ubehandlet eller varmebehandlet, men ikke pasteuriseret mælk (25 gram) Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk Mælk og vallepulver Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* Mælkepulver og vallepulver alt med poolet Enterobacteriaceae Koagulase positive staphylococcer* poolet prøve til et (5x25 gram) *Ved forekomst af koagulase positive stahpylococcer skal der foretages en analyse for staphylococenterotoxin STFTOX Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål (25 gram) Henvisning til 2073/ & & &1.26 Henvisning till 2073/ & & Rapporteringsinterval (cfu/g) cfu/ml ˆ Påvist i 125 g Antal enheder (n) Bestillingskode 5 LVM314 5 LVM315 5 LVM316 5 LVM317 5 LVM318 5 LVM306 5 LVM319 5 LVM320 5 LVM STFTOX (L) 1.22 Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 125 g ,5 mg/kg Antal enheder (n) 5 LVM310 5 LVM311 5 LVM312 5 LVM306 9 LVM LVM322 Mejeri og ægprodukter Is og frosne mælkebaserede desserter Enterobacteriaceae Is og frosne mejeribaserade desserter, alt med poolet. Enterobacteriaceae, poolet prøve til et (5x25 gram) Hygiejnekontrol af ægprodukter Enterobacteriaceae Hygiejnekontrol af ægprodukter med poolet salmonella Enterobacteriaceae, poolet prøve til et (5x25 gram) Færdiglavet mad Spiseklare produkter for spædbarn/medicinske formål Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Holdbarhedskontrol Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse Holdbarhedskontrol Spiseklare levnedsmidler, øvrige end 1.1. (oven) Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse Spiseklare levnedmidler med rå æg (25 gram) Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice med poolet poolet prøve til et (5x25 gram) Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager med poolet poolet prøve til et (5x25 gram) Spiseklare spirer (25 gram) Henvisning till 2073/ & Henvisning till 2073/ Rapporteringsinterval (cfu/g) Antal enheder (n) Alle Rapporteringsintervaler i ovenstående pakke er afpasset efter de grænseværdier, der er angivet i Kommissionens forordning EF 2073/ & a 1.2 b & & & & Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist i 125 g Påvist i 125 g <100 Påvist i 125 g Påvist i 125 g Antal enheder (n) Bestillingskode Bestillingskode 5 LVM323 5 LVM324 5 LVM325 5 LVM326 Bestillingskode 10 LVM327 5 LVM328 5 LVM329 5 LVM306 5 LVM330 5 LVM331 5 LVM332 5 LVM333 5 LVM306 Forts. >>> 10 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 5 4 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 11

7 Levnedsmidler LISTERIA KONTROL Levnedsmidler Mistænkt madforgiftning Listeria kontrol Listeria monocytogenes Poolet prøve til et (5x25 gr alt. 5x5 gr) Kvantifiering ved påvist Listeria monocytogenes Kvalitative i 25 gram Kvantifiering ved påvist Listeria spp. Kvalitative i 25 gram Kvantifiering ved påvist Rapporteringsinterval (cfu/g) Påvist <10 cfu/g Påvist <10 cfu/g Påvist <10 cfu/g Antal enheder (n) Bestillingskode LVM341 LVM102 LVM103 Mistænkt madforgiftning Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Bacillus cereus Clostridium perfringens Enterobacteriaceae Enterococcer Koagulase positive staphylococcer Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,9*10 ˆ ,6*10 ˆ *10 ˆ 6 Påvist/ej påvist LMM303 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 200 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Anbefaling Sædvanlige supplerende analyser er listeria (LIST) og campylobacter (CAMP). Se også vores basistilbud om andre supplerende analyser. Anbefaling Ved bestilling af LVM 341 pooles de 5 indsendte prøver til et en prøve som analyseres kvalitativt for Listeria monocytogenens. De oprindelige 5 prøver opbevares på laboratoriet og kan efter nærmere aftale analyseres enkeltvis med den kvantitative metode, såfremt der påvises Listeria i den poolede prøve. Resultaterne opgives med mærkningen fra de 5 indsendte prøver. Ved bestilling af LVM102 analyseres en prøve kvalitativt (1x25g) for indhold af Listeria monocytogenes. Ved påvist Listeria sker kvantificeringen på den oprindelige prøve. Ved bestilling af LVM103 analyseres en prøve kvalitativt (1x25g) for indhold af Listeria spp (alle former for Listeria). Såfremt der påvises Listeria foretages en kvantificering af Listeria monocytogenes i den oprindelige prøve. Undersøgelse af sygdomsudbrud forårsaget af levnedsmidler Ved undersøgelse af madforgiftning bør der tages hensyn til forskellige faktorer som sygdomssymptomer, inkubationstid, levnedsmiddeltype etc. Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af stafylokokker, bør levnedsmidlet også analyseres med henblik på stafylokokenterotoxin - STFTOX Hvis der er mistanke om, at madforgiftningen er forårsaget af Clostridium perfringens, bør man være opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler i køleskab hurtigt dræber aktivt voksende (vegetative) celler og derfor hurtigt kan gøre undersøgelsen vanskeligere. Levnedsmidler Restaurant, storkøkken og butik Restaurant, storkøkken og butik Nedenfor anføres analysepakker, der er egnede til den hygiejniske egenkontrol. Se også vores basistilbud om mikrobiologiske levnedsmiddelanalyser, hvis du har yderligere behov. Alle større næringsdrivende har individuelle krav, og disse tilgodeses bedst i et samarbejde med os. Rå eller ikke varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM334 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Færdiglavet og varmebehandlede madvarer Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtal 30 C Enterobacteriaceae Rapporteringsinterval (cfu/g) ,9*10 ˆ LVM335 Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril bæger (mindst 100 g) til levnedsmidler eller i færdig emballage Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 5 4 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 13

8 Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Levnedsmidler Bestemmelse af næringsværdi Bestemmelse af næringsværdi Reglerne omkring mærkning af levnedsmidler, ernæringsanprisning og mærkning med symboler er blevet skærpet i de senere år. Kravet til angivelse af de næringsstoffer, der indgår i produktet, er også blevet skærpet, både i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen. Analysemetoden for fedt og protein i pakkerne LVK001, LVK002, LVK004 og LVK005 afhænger af prøvetypen. I grundprisen indgår NMR-metoden. Såfremt der er behov for en SBR analyse tilkommer der en ekstra pris. Næringsværdi gruppe 1 Aske Fedt Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Protein Vandindhold Enhed kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage Næringsværdi ifølge EU 1169/2011 Aske Vandindhold Fedt Mættet fedt Protein Natrium Salt Glukose Frugtose Maltos Laktose Sakkarose Kulhydrater Energi kcal Energi kj Enhed kcal/100g kj/100g Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage LVK001 LVK002 Næringsværdi gruppe 2 Aske Kostfiber Protein Vandindhold Fedt Enkeltumættet fedt Flerumættet fedt Mættet fedt Frugtose Glukose Laktose Maltos Sakkarose Klorid Natrium (beregnet fra Klorid) Saltinhold Energi (kcal) Energi (kj) Kulhydrater Enhed kcal/100 g kj/100 g Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage LVK004 Information: Denne analysepakke kan bestilles med analyse for natrium til bestemmelse af saltindhiold, pakken hedder da LVK005. Anbefalede supplerende analyser til LVK004: Natrium (metallisk) i f.eks. mad med angivet lavt natriumindhold, transfedtsyrer, Omega 3 og 6 samt kolesterol. Kollagen, proteinforhold Protein Hydroxyprolin Kollagenhalt Kødproteinkoefficient Enhed Prøvetagningsudstyr: Plastpose eller i færdig emballage KPROT Kemiske analyser af levnedsmidler Fedtsyresammensætning Enkeltumættet fedt Flerumættet fedt Mættet fedt Enhed Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage Saltindhold Klorid Saltindhold (beregnet fra klorid) Enhed Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage Levnedsmidler Kemiske analyser FETTSY SALT I et kødprodukt er der både skeletmuskulatur og bindevæv som proteinkilde. For at afklare kvaliteten af kødproduktet, for eksempel hakket kød, kan man vælge at analysere mængden af kollagen bindevæv og hermed afklare kødproteinprocenten. En høj kødproteinprocent er udtryk for et lavt indhold af bindevæv og der er i forordning (EU) 1169/2011 fastsat grænser for indholdet af bindevæv i hakket kød. Anbefaling Der kan fås følgende supplerende parametre: Omega 3 (OMEGA3) Omega 6 (OMEGA3) Transfedtsyrer (TRANSF) Kolesterol (KOLEST) Saltindhold ifølge EG Enhed Natrium Saltindhold (beregnet fra natrium) Prøvetagningsudstyr: 1 stk. plastbeholder 500 ml eller i færdig emballage SALTNA Informationsforordning EU 1169/2011 Fordningen, der blev vedtaget i slutningen af 2011, medfører at næsten alle emballerede levnedsmidler skal forsynes med en næringsdeklaration. Kravet gælder alle levendsmidler, der sælges til primær konsumenten. Forordningen omfatter også øvrige forhold som krav om størrelse af teksten etc. Udover den obligatoriske næringsdeklaration (pakke LVK002 ovenfor) kan der vælges øvrige parametre såsom enkeltumættede fedtsyrer, flerumættede fedtsyrer, polyoler (sukkeralkoholer), stivelse, fibre, vitaminer eller mineraler. Forordningens krav skal være fuld implementeret den 13. december Næringsværdi madportioner Aske Fedt Kulhydrater Protein Vandindhold Energi (kcal) Energi (kj) Portionsvikt Energi/portion Energi/portion Energiprocent fedt Energiprocent kulhydrat Energiprocent protein Mængde fedt/portion Mängd kulhydrat/portion Mängd protein/portion Enhed Prøvetagningsmængde: En normalportion kcal/100 g kj/100 g g kcal/portion kj/portion g g g LVK006 Fisk- og skaldyrs indlæggelser ph Saltinhold (beregnet fra Klorid) Vandinhold Enhet LVK007 Prøvetagningsudstyr: 1 st 500 ml plastbeholder eller i færdig emballage (minst 300 g) 14 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 15

9 Levnedsmidler RengøringSKONTROL Mikrobiologiske analyser i fækalier Rengøringskontrol Kontaktplader er et redskab til på en nem måde at kontrollere og verificere sin rengøring. Basispakke for Rengøringskontrol 1 st kontaktplade inkl. aflæsning LVR001 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 1 st. kontaktplade Anbefaling Denne analysepakke anbefales som supplement til pakke LVR002, se nedenfor. Mikrobiologiske analyser i fækalier ALcontrol har en specialindrettet afdeling til fækalieanalyser for alle dyrearter. Der analyseres f.eks. for salmonella i prøver fra smittede gårde eller i henhold til det obligatoriske kontrolprogram for fjerkræ. i faeces LTF003 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Påvist Metode: NMKL 71-5 Prøvetagningsudstyr: 1 st Faecesbeholder For alle dyrearter undtagen fjerkræ. Basispakke for Rengøringskontrol LVR002 5 st kontaktplader inkl. aflæsning Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Aerobt kimtal 30 C <1 cfu/cm 2 Metode: Hygicult TPC Prøvetagningsudstyr: 5 st. kontaktplade Anbefaling Anbefales som basisprøveudtagning ved rengøringskontrol for alle, som håndterer levnedsmidler. i faeces/sokker LTF005 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse (1-5 prøver) Påvist Metode: MSRV Prøvetagningsudstyr: 2 beholdere, 2 par sokker eller 5 par sokker. Pakken skal anvendes i den obligatoriske og frivillige salmonellakontrol for fjerkræ i henhold til forordning (EF) 2160/2003. Anbefales også til undersøgelse for salmonella i alle dyrearter. Mikrobiologiske analyser i svaberprøver Rapporteringgrænse Analysemetode Bestillingskode Aerobt kimtal 30ºC 1 cfu/prøve NMKL 86:4 AEROB Campylobacter, hurtigmetode Påvist Vidas Camp CAMPSP Coliforme bakterier 37 C 1 cfu/prøve NMKL 44:6 KOL37 O157 Påvist NMKL 164 ECO157 Enterobacteriaceae 1 cfu/prøve NMKL 144:3 ENTERB Escherichia coli 1 cfu/prøve NMKL 125 ECOLI Koagulase positive staphylococcer 1 cfu/prøve NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes 1 cfu/prøve NMKL 136/Vidas LIST Påvist NMKL 71/Vidas SALM, hurtigmetode Vidas 24h Påvist Vidas ICS-24 SALM24 Skimmel 1 cfu/prøve NMKL 98-4 MÖGEL Campylobacter i fæces PCR LTF006 Mikrobiologiske analyser Rapporteringgrænse Campylobacter Påvist Metode: Realtids-PCR Prøvetagningsudstyr: 2 beholdere, 2 par sokker eller 5 par sokker. TRIKINER OG SKATOL Trikiner og skatol ALcontrols speciallab for trikin og skatol arbejder om natten for at kunne leverere resultatet tidligt næste morgen. Trikinundersøgelse TRIKIN Trikiner Metode: Magnetomröraremetoden enl. EU-forord. 2075/2005 Prøvetagningsudstyr: Kontakte kundesupport. Trikinose er en sygdom der skyldes parasitten Trichinella. Symptomer hos mennesker er mavesmerter senere muskelsmerterr, feber, hævede øjenlåg og lysfølsomhed. Trikiner undersøges i kød fra tamsvin, vildsvin, hæst og bjørn. Skatol Skatol Prøvetagningsudstyr: Kontakte kundesupport. SKATOL Skatol hos ukastrerede hangrise forårsager en ubehagelig lugt i kødet (ornelugt). Prøver af fedtet analyseres, således at slagtekroppe med et højt indhold at skatol kan frasorteres. 16 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 17

10 Levnedsmidler BASISTILBUD, MIKROBIOLOGI Levnedsmidler BASISTILBUD, MIKROBIOLOGI Grundudbud for analyser i levnedsmidler Vi vælger egnede rapporteringsintervaller afhængigt af levnedsmiddeltype. Kontakt os for at få en skræddersyet analysepakke. Analyse af mikroorganismer Analysemetode Bestillingskode Aerobe og sulfitreducerende bakterier NMKL 96 KIMH2S Aerobe sporedannere In house AEROSP Aerobt kimtal NMKL 86 AEROB Aerobt kimtal 4 døgn NMKL 86 AERO4D Anaerobe sulfitreducerende bakterier NMKL 56 SULFCL Anaerobe bakterier NMKL 86 ANAERO Anaerobe sporedannere VFD Cirk 97 ANAESP Bacillus cereus NMKL 67 BAC Campylobacter NMKL 119 eller Vidas CAMP Clostridium perfringens NMKL 95 CLOST Coliforme bakterier 30 C NMKL 44 KOL30 Coliforme bakterier 37 C NMKL 44 KOL37 NMKL 125 ECOLI, hurtigmetode 3M Petrifilm ECOLIP O157 Vidas ECO157 Enterobacteriaceae NMKL 144 ENTERB Enterococcer NMKL 68 ENTERO Fremmende kim Ifølge Fødevarestyrelsen TOTFRÄ Gær NMKL 98 JÄST Koagulase positive staphylococcer NMKL 66 STAF Listeria monocytogenes NMKL 136 eller Vidas LIST Listeria monocytogenes (5 poolede prøver**) NMKL 136 eller Vidas LIST5 Listeria, kvantitativt NMKL 136 LISTKV Listeria PCR icycler iq (realtids-pcr) LISPCR Mælkesyrebakterier NMKL 140 MSBAKT Pseudomonas spp ISO PSESPP Psykrotrofe bakterier NMKL 74 PSYKRO NMKL 71 eller Vidas SLM SALM, 12h BAX-PCR SALM12, 24h Vidas ICS-24h SALM24 (5 poolede prøver*) 12h BAX-PCR SAL512 (5 poolede prøver*) 24h VIDAS ICS-24 SAL524 (5 poolede prøver*) NMKL 71 eller Vidas SLM SALM5 (10 poolede prøver* 24 h, i 250 g) VIDAS ICS-24 SALM10 Skimmel NMKL 98 MÖGEL Stafylokockenterotoxin Vidas Sett II STFTOX Termotolerante coliforme bakterier NMKL 125 KOL44 Typning af bakterier, mikroskopi Mikroskopi TYPMIK Yersinia enterocolitica NMKL 117 YERS * Ved bestilling af en poolet prøve i grundudbudet sker poolingen i henhold til levnedsmiddellovgivningen (25g fra hver delprøve). Med baggrund i dette er det ikke muligt at adskille den enkelte delprøve. ** Ved bestilling af Listeria monocytogenes (5 poolede prøver) sker poolingen i henhold til 5 alt. 25g fra hver delprøve. Med baggrund i dette er det ikke muligt at adskille den enkelte delprøve. Øvrige analyser Analysemetode Bestillingskode Holdbarhedskontrol - HÅLLB Sensorisk bedømmelse - SENSOR Allergener 1) Fedtanalyse Analysemetode Rapporteringgrænse Bestillingskode Fedt SBR resp. NMR 0,1 resp. 0,5 FETT Fedtsyresammensætning GC av fedt FETTSY Frit fedt Gravimetrisk av fedt FRFETT Cholesterol GC/MS 20 mg/kg KOLEST Omega 3 GC av fedtsyror OMEGA3 Omega 6 GC av fedtsyror OMEGA6 Transfedtsyrer GC av fedtsyror TRANSF Konserveringsmiddel Levnedsmidler BASISTILBUD, LEVNEDSMIDDELKEMI Analysmetode Best.- kod Analysmetode Rapp.- grænse Rapp.- grænse Analysemetode Rapporteringgrænse Bestillingskode Benzoesyre NMKL mg/kg BENSOE Sorbinsyre NMKL mg/kg SORBIN Natriumbenzoat (beregnet fra Benzoesyre) - - NABENS Kaliumsorbat (beregnet fra sorbinsyre) - - KSORB Eddikesyre Boehringer Mannheim 0,1 ÄTTIK Best.- kod Betalactoglobulin ELISA 0,1 mg/kg* BETAL Paranød PCR 2 ppm PARAN Betalactoglobulin, kvant. ELISA 0,2 mg/kg BETALQ Pecannød PCR 2 ppm PEKAN Cashewnød PCR 2 ppm CASHEW Pistachionød PCR 2 ppm PISTAG Fiskeprotein PCR 2 ppm FISKPR Selleri PCR 10 mg/kg SELLER Gluten (fri från) ELISA 5 mg/kg GLUTEN Sennep PCR 10 mg/kg SENAP Hasselnødsprotein ELISA 0,5 mg/kg* HASPR Sesam PCR 2 ppm SESAM Hasselnødsprotein, kvant. ELISA 2,5 mg/kg HASPRQ Skaldyrsprotein ELISA 0,05 mg/kg* SKAPR Jordnødsprotein ELISA 1 mg/kg* JORPR Sojaprotein ELISA 2,5 mg/kg* SOJPR Kasein ELISA 0,5 mg/kg* KASEIN Sojaprotein, kvant. ELISA 2 mg/kg SOJPRQ Kasein, kvant. ELISA 0,5 mg/kg KASEIQ Solsikke PCR 2 ppm SOLROS Laktose (fri från) HPLC 0,01 LAKTOL Sulfit ISO 5379/AOAC 5 mg/kg SULFIT Lupin PCR 2 ppm LUPIN Valnød PCR 2 ppm VALNÖT Macadamianød PCR 2 ppm MACADA Ægprotein ELISA 0,5 mg/kg* ÄGGPR Mandelprotein ELISA 0,5 mg/kg* MANPR Ægprotein, kvant. ELISA 0,5 mg/kg ÄGGPRQ Mandelprotein, kvant. ELISA 2,5 mg/kg MANPRQ Ærteprotein PCR mg/kg ÄRTPR * es kun kvalitativt 1) Visse af ovenstående analyser kan også fås som svaberprøver. Kontakt kundesupport angående yderligere information, kontaktoplysninger se side Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 En komplet oversigt over matricer findes på side 28?? 19

11 Levnedsmidler BASISTILBUD, LEVNEDSMIDDELKEMI Metaller Analysemetode Rapp.grænse Best.kode Analysemetode Rapp.grænse Best.kode Arsen, As ICP 0,01 mg/kg AS-L Kvicksølv, Hg FIMS 0,01 mg/kg HG-H Bly, Pb ICP 0,05 mg/kg PB-L Magnesium, Mg NMKL 139, ,0 mg/kg MG-H Fosfor, P NMKL 139, ,0 mg/kg P-H Mangan, Mn ICP 0,05 mg/kg MN-H Jern, Fe NMKL 139, ,0 mg/kg FE-H Natrium, Na NMKL 139, ,0 mg/kg NA-H Cadmium, Cd ICP 0,1 mg/kg CD-L Nikkel, Ni ICP 0,05 mg/kg NI-L Kalium, K NMKL 139, ,0 mg/kg K-H Selen, Se ICP-MS 0,05 mg/kg SE-L Calcium, Ca NMKL 139, ,0 mg/kg CA-H Tin, Sn ICP-MS 0,05 mg/kg SN-L Kobber, Cu ICP-MS 0,05 mg/kg CU-L Zink, Zn NMKL 139, ,0 mg/kg ZN-H Krom, Cr ICP-MS 0,05 mg/kg CR-L Dyrartsbestemmelse Analysemetode Rapporteringsgrænse Bestillingskode Dyrartsbestemmelse, Hest PCR 0,1 HÄPROT Dyrartsbestemmelse, Hest (expressanalys) PCR 0,1 HÄPREX Dyrartsbestemmelse, Kylling PCR 0,1 KYPROT Dyrartsbestemmelse, Laks PCR 0,1 LAPROT Dyrartsbestemmelse, Okse PCR 0,1 OXPROT Dyrartsbestemmelse, Sild PCR 0,1 SIPROT Dyrartsbestemmelse, Svin PCR 0,1 SVPROT Dyrartsbestemmelse, Elg PCR 0,1 ÄLPROT Sukkerarter Analysemetode Rapporteringsgrænse Bestillingskode Sakkarose HPLC 0,1 SACKAR Glukose HPLC 0,1 GLUKOS Frugtose HPLC 0,1 FRUKTO Maltose HPLC 0,1 MALTOS Laktose HPLC 0,1 LAKTOS Toksiner Analysemetode Rapporteringsgrænse Best.kode Aflatoksiner B1, B2, G1, G2 HPLC 0,2 / 0,5 / 0,5 / 0,5 µg/kg AFLTOX Aflatoksin M1 HPLC 0,01 µg/kg AFLTM1 Deoxynivalenol, DON ELISA 0,2 mg/kg DON Fumonisin HPLC 0,015 mg/kg FUMON Ochratoksin HPLC 1,0 µg/kg OCHRA Zearalenon, ZON HPLC/UV 15 µg/kg ZON Øvrige levnedsmiddelkemiske analyser Analysemetode Rapporteringsgrænse Bestillingskode Aske NMKL 173 0,1 ASKHA Cesium Gammatælle 50 Bq/kg CESI Citronsyre Enzymatisk 50 mg/kg CITRON Histamin ELISA 2,5 mg/kg HIST Klorid NMKL 178 0,03 CL Kostfibrer NMKL KOSTF Kollagen (af Hydroxyprolin) NMKL 127 0,1 (hydroxyprolin) HYDROX Laktat Boehringer Mannheim 0,1 LAKTAT Natriumlaktat (af Laktat) - - NALAK Nitrat HPLC 10 mg/kg NO3 Nitrit HPLC 10 mg/kg NO2 ph NMKL 179, PH Protein NMKL 6:4, AOAC O.Meth ,1 resp 1 PROTE Stivelse NMKL 145 0,2 STÄRK Tørstof NMKL 23 TS Vandaktivitet NMKL 168 0,40 VTNAKT Vandindhold NMKL 23 1,0 VATTHA Vitaminer Rapp.grænse Best.- kod Analysemetode Analysemetode Rapporteringsgrænse Best.- kod Vitamin A HPLC 15 µ VITA Vitamin B6 (Pyridoxin) HPLC 0,010 m VITB6 Vitamin B1 (Thiamin) HPLC 0,1 ppm VITB1 Vitamin C HPLC 0,5 mg/kg VITC Vitamin B12 (Cyanocobalamin) HPLC 0,25 µg/kg VITB12 Vitamin D3 HPLC 0,005 m VITD3 Vitamin B2 (Riboflavin) HPLC 0,1 m VITB2 Vitamin E HPLC 0,1 ppm VITE 20 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 En komplet oversigt over matricer findes på side 28 21

12 Levnedsmiddelanalyser Levnedsmiddelanalyser Nogle ord om mikroorganismer Bakterier og andre mikroorganismer findes overalt. De findes i os, på os og rundt omkring os. De fleste af disse er ufarlige eller til og med nyttige. Man kan anvende bestemte bakterier for at få en særlig smag frem i f.eks. tykmælk og visse pølser. Uden bakterier i vores tarme ville kroppen ikke kunne udnytte den mad, vi spiser. Visse bakterier kan dog give anledning til madforgiftning, hvis de havner i maden. Man kan ikke skelne disse fra andre bakterier, så derfor må man altid være forsigtig ved al håndtering af mad. Mad er nemlig et meget gunstigt miljø for bakteriernes formering. En bakterie kan forplante sig hvert 20 minut, hvis forholdene er rigtige gode. En hurtig overslagsberegning viser, at én bakterie på 10 timer bliver til en mia. bakterier. Bakterier er eksperter i at overleve og kan under ekstreme forhold kapsle sig ind og danne sporer. Disse sporer overlever, selv om maden koges. Når maden køles af, går sporerne over til vækstform, og bakterierne vokser hurtigt i den gunstige temperatur. Ved frysning af madvarer indtager bakterierne en slags hvileform og liver op igen, når maden tøs op. Man kan således ikke, som mange tror, anvende frysning af madvarer som et middel til at forbedre den bakteriologiske kvalitet af den vare, som fryses ind. Hvordan overføres bakterier og andre mikroorganismer til levnedsmidler? Nogle steder findes der flere og farligere mikroorganismer end andre steder. I et gram jord kan der findes milliarder af bakterier og sporer. På alle grøntsager og rodfrugter findes der ofte rester af jord og gødning. Derfor skal man ved håndtering af madvarer altid holde rodfrugter og grøntsager godt adskilt fra andre levnedsmidler. En anden vigtig regel er at skylle alle grøntsager og rodfrugter grundigt, inden de skal anvendes. I mel, risengryn og forskellige slags tørre pulvere findes der en hel del bakteriesporer, som kan skabe problemer under særlige betingelser. Håndteringen af tørvarer skal derfor ske med stor omhu. Hænderne er det redskab, der anvendes mest ved håndteringen af levnedsmidler, og man skal derfor altid tænke på, hvad man gjorde sidst. Var du i gang med grøntsagerne eller tog du dig af affaldet? Var du på toilettet, eller pillede du dig i næsen eller stak fingrene i munden? Ja, så er det på tide at vaske hænder! Regelmæssig håndvask anbefales under alle omstændigheder. Man kan nemlig være smittebærer af sædvanlige infektioner og salmonella, selv om man føler sig rask. Med smittebærer menes således en person, som spreder smitte uden selv at være syg. En anden smittevej er geninfektion. Det går til på den måde, at f.eks. et inficeret stykke råt kød tilberedes på et bestemt spækkebræt. Siden tilbereder man kødet således, at bakterierne dør. Efter tilberedningen lægges kødet tilbage på samme sted, uden at dette er blevet gjort rent. Infektionen føres dermed tilbage til kødet, som nu er meget modtageligt for opformering af bakterierne. Temperaturens betydning Bakterier er stærkt afhængige af temperaturen med hensyn til deres formering. Normalt skal der ske en formering, for at bakterier, som er overført til maden, vil kunne give madforgiftning. Som du kan se på termometeret, vokser bakterier bedst inden for temperaturintervalet +20 til +40 grader. Ved den lovgivningsmæssigt fastsatte grænse på +5 grader formerer bakterier sig kun langsomt. Endnu lavere temperatur øger holdbarheden betydeligt, isætr for kødfars og fisk. Over +60 grader dræbes stadig flere bakterier, efterhånden som temperaturen øges. Ved kogning dræbes alle bakterier undtagen deres sporer og eventuelle giftstoffer, der findes i maden. Sporerne og giftstofferne kan til og med tåle langvarig kogning. Når maden køles ned til en temperatur, som er gunstig for sporerne, forlader de deres svøb for lige som sædvanlige bakterier at vokse og formere sig. Derfor er det nødvendigt at få temperaturen ned så hurtigt som muligt. Eksempelvis køles kernen i en større mængde kødsovs først ned efter 20 timer, såfremt nedkølingen foregår i køleskab. En bedre løsning er afkøling i koldt vand under omrøring. Findes der et afkølingsskab, skal dette anvendes. I så fald bør man hælde kødsovsen op i mindre portioner eller helst i tynde metalbeholdere for at opnå en effektiv afkøling } Sterilisering Kokning Kogning Pastörisering Pasteurisering FAROZON FAREZONE Kyltemperatur Køletemperatur Fryslagring Fryselagring Andre faktorer, som påvirker opformeringen For at bakterier og andre mikroorganismer skal kunne leve normalt og kunne formere sig, skal der være tilstrækkeligt med vand. Tørre varer behøver jo som bekendt ikke opbevares koldt for at holde sig. Levnedsmidlets ph påvirker mikroorganismernes liv. Et alt for surt eller basisk levnedsmiddel gør det svært for dem at overleve. Saltindholdet påvirker også mikroorganismerne. I en saltlage kan der næppe leve nogen mikroorganismer. Stafylokokbakterierne kan dog leve og formerer sig langsomt i en saltlage. Generelt om levnedsmiddelanalyser Levnedsmiddelanalyser indgår som et led i producentens egenkontrol og i det offentlige levnedsmiddeltilsyn. Kontrollens væsentligste formål er at beskytte forbrugerne imod levnedsmidler, som ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er skadelige eller på anden måde uegnede, samt at fremme hæderligheden. Med en mikrobiologisk analyse får man oplysninger om den mikrobielle sammensætning, og dermed får man mulighed for at påvise faktorer, som kan have påvirket levnedsmidlet skadeligt under håndteringen. Analysen kan også afsløre eller vise tegn på forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Kravet om hæderlighed indebærer bl.a., at levnedsmidler skal opfylde de krav om sammensætning og mærkning, som findes i levnedsmiddellovgivningen. Med kemiske analyser kan man f.eks. kontrollere fedt- og vandindhold samt forekomsten af forbudte tilsætningsstoffer og forurenende stoffer. Der kan også være brug for kontrol af, at tilsatte vitaminer eller andre godkendte stoffer til berigelse af fødevarer findes i den angivne mængde. Laboratorieundersøgelse af levnedsmidler apporten omfatter et varierende antal parametre afhængigt af, hvilken slags levnedsmidler der analyseres og med hvilket formål. På side er der en nærmere beskrivelse af de aktuelle analyseparametre. Derudover kan der i forbindelse med udbrud af madforgiftning eller andre undersøgelser med særligt fokus forekomme andre parametre, f.eks. listeria- og campylobacterbakterier. 22 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport kundeservice findes på side 54 Spørgsmål? En komplet Kontaktoplysninger oversigt over til matricer kundesupport findes på findes side?? på side 4 23

13 FORKLARING TIL ANALYSERESULTATER FORKLARING TIL ANALYSERESULTATER Forklaring til analyseresultater I det følgende har vi givet en orientering m de enkelte mikroorganismer, som normalt anvendes til vurdering af levnedsmidlers kvalitet. Aerobe mikroorganismer, KIMTAL Med aerob menes, at bakterierne skal bruge ilt for at vokse. Aerobe mikroorganismer er en gruppe bakterier, som kan give en indikation med hensyn til renlighed, opbevaringstemperatur og håndteringsrutiner. Resultatet giver et billede af levnedsmidlets kvalitet, dog under forudsætning af, at levnedsmidler ofte skal indeholde mikroorganismer. F.eks. indeholder tykmælk og røgede pølser normalt et meget stort antal bakterier. Fremmede kim ing for fremmede kim anvendes netop til vurdering af den mikrobiologiske kvalitet af et produkt, der naturligt skal indeholde mælkesyrebakterier. Ved analysen Fremmede kim tælles det aerobe kim, uden mælkesyrebakterier. Analysen udføres som en normal kimtalsanalyse men med sukkerfri agar, således at mælkesyrebakterier ikke kan vokse. Enterobacteriaceae Denne bakteriegruppe findes naturligt i jord, på planter samt i tarmen hos mennesker og dyr. De kan være hovedansvarlige for, at visse levnedsmidler fordærves, f.eks. forskellige kød- og mælkeprodukter. Hvis de forekommer i for højt antal i et levnedsmiddel, tyder det på at opbevarings- og lagringstemperaturen har været for høj, og/eller at håndteringen i øvrigt har været forkert. Enterokokker Stammer hovedsagelig fra menneskers og dyrs mave-tarm-kanal. Der undersøges først og fremmest for disse i færdiglavet mad, som er blevet varmebehandlet. De tåler varme (er varmestabile), hvilket indebærer, at man kan få en ide om råvarens kvalitet og håndteringen af den inden varmebehandlingen. Viser det sig f.eks., at en varmrøget fisk indeholder enterokokker, så kan der også have været andre ikke ønskværdige organismer før tilberedningen. GÆR Gær findes normalt i små mængder i mad. Høje tal kan være tegn på, at opbevaring og hygiejne har været dårlig. Ved forekomst i stor mængde (over log 5) giver gæren lugt og smag. Antallet følger ofte mængden af aerobe bakterier. Gær kan endda også vokse i saltopløsninger. Gær formerer sig langsommere i kulde. LISTERIA MONOCYTOGENES Er en sædvanlig bakterie, som findes i jord, vand, på planter, dyr og fisk. Listeriainfektion kan forårsage abort, hjernehindebetændelse, og i visse tilfælde kan man også få symptomer fra mave-tarm-kanalen i form af diarre. Særligt udsatte er gravide kvinder, små børn og personer med nedsat immunforsvar. Listeria vokser udmærket ved lave temperaturer, og levnedsmidler, som opbevares i lang tid i køleskabet, og som spises uden at varmebehandles først, er risikoprodukter, f.eks. røget og gravad laks, dessertoste, charcuteriprodukter og alle typer spiseklare levnedsmidler. SALMONELLA kan findes i mave-tarm-kanalen hos mennesker og dyr. Smitten kan findes i kroppen, selv om man føler sig helt rask. Sygdommen kan også være meget svær og langvarig. Hvis madvarer er blevet inficeret med salmonella, kan denne hurtigt formere sig, hvis opbevaringen er forkert. Tænk på følgende: vask altid hænder efter toiletbesøg opbevar ikke mad ved stuetemperatur kontroller, at temperaturgrænserne overholdes ved varmholdning (over +65 C i mindst 30 minutter) og ved opbevaring i køleskab (under +5 C) Grænseværdi: Bedømmes som utilfredsstillende, hvis der er påvist forekomst. E.coli E.coli er en almindelig bakterie i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Et for højt antal af denne bakterie er derfor tegn på uhygiejnisk håndtering af levnedsmidlet og dermed risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som spredes via mave-tarm-kanalen. KOAGULASEPOSITIVE STAFYLOKOKKER Er normalt forekommende bakterier, som findes på hud og slimhinder, også hos raske mennesker. Bakterier giver sig ofte udslag i neglebåndsinflammationer og andre sårinfektioner. Den overføres til levnedsmidler ved direkte kontakt, dråbeinfektion, men også ved indirekte kontakt via arbejdsredskab. Ved formering i levnedsmidler dannes der varmebestandigt toxin, gift, som kan forårsage madforgiftning. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Forekommer almindeligt i jord og vand, men findes også i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Bakterien danner ligesom Bacillus cereus sporer og toxin. Kendetegnet for bakterien er, at den formerer sig meget hurtigt og ofte giver anledning til akut madforgiftning pga. dårlig afkøling af forskellige kødretter. Bacillus cereus Er en jordbakterie, der kan forekomme i f.eks. pulverprodukter, ris, mælk, fløde og på rodfrugter og grøntsager. Bakterien kan overleve i sporeform i varmebehandlede levnedsmidler og danne toxin, gift, som kan give anledning til madforgiftning. SKIMMEL Skimmel kan vokse på det meste. Den findes også i luften som sporer. I fugt og varme vokser den bedst. Skimmel kan danne gift, som kan være kræft- og allergifremkaldende. Giften spredes i maden, hvorfor det ikke er nok blot at fjerne den synlige skimmel. Det er mest sikkert at kassere hele produktet i samme emballage. 24 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 Spørgsmål? En komplet Kontaktoplysninger oversigt over til matricer kundesupport findes på findes side?? på side 4 25

14 KEMISKE Levnedsmiddelanalyser MIKROBIOLOGISKE analyser i drikkevand Kemiske levnedsmiddelanalyser Der er især to årsager til at udføre levnedsmiddel-undersøgelser. Dels for at kontrollere, at den såkaldte levnedsmiddelstandard opfyldes, dels for at kontrollere, at mærkning f.eks. i form af næringsværdi er korrekt. De hyppigste kemiske levnedsmiddelundersøgelser er: Næringsværdianalyse, som omfatter: vand aske fedt protein kulhydrater (restudregning) beregning af energiindhold Udvidet næringsværdianalyse: saltindhold kostfibre fedtsyresammensætning sukkerarter Fedtindhold i blandede charcuteriprodukter (f.eks. leverpostej, pålæg mm.) Vandindhold i ublandede charcuteriprodukter (f.eks. skinke, hamburgerryg, hakkebøf). Øvrige kemiske undersøgelser, som kan foretages på levnedsmidler er bl.a: Konserveringsmidler Farvestoffer Hydroxiprolin (kollagen) Vandaktivitet Allergener Tungmetaller Pesticidkontrol, dvs kontrol for rester af bekæmpelsesmidler. Eksempel på lovgivning, som omhandler levnedsmiddelkemiske analyser Allergener: Allergendirektivet 2003/89/EF Symboler: økologiske levnedsmidler 2007/834/EF Forurenende stoffer: Forordning (EF) 466/2001 Mikrobiologiske analyser i drikkevand udført i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1024 af 31/10/2011). esultater der ikke overholder bekendtgørelsens krav kommenteres. Drikkevand, begrænset mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsinterval Kimtal ved 22 C, 3 d cfu/ml Escherichia coli cfu/100 ml Coliforme bakterier ved 35 C cfu/100 ml Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril plastflaske 500 ml Drikkevand, mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsinterval Kimtal ved 22 C, 3d Kimtal ved 37 C, 2d Escherichia coli Coliforme bakterier cfu/ml cfu/ml cfu/100ml cfu/100ml Prøvetagningsudstyr: Vatten: 1 stk. steril plastflaske 500 ml Is: 2 stk 1 sterile bæger Drikkevand, utvidet mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsinterval Kimtal ved 22 C, 3 d cfu/ml Escherichia coli cfu/100ml Coliforme bakterier ved 35 C cfu/100ml Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril plastflaske 500 ml Drikkevand, utvidet mikrobiologisk kontrol Mikrobiologiske analyser Rapporteringsintervall Kimtal ved 22 C, 3 d cfu/ml Escherichia coli cfu/100ml Coliforme bakterier ved 35 C cfu/100ml Prøvetagningsudstyr: 1 stk. steril plastflaske 500 ml DKDM01 DKDM02 DKDM03 DKDM04 MIKROBIOLOGISKE analyser i drikkevand Kemiske analyser i drikkevand udført i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1024 af 31/10/2011). esultater der ikke overholder bekendtgørelsens krav kommenteres. Kemisk kontroll enl BEK1449, begrænset kontrol DKDK02 Metaller Rapporteringsgrænse Fysikaliske egenskaber Rapporteringsgrænse Järn, Fe Øvr. kemiske analyser 0,01 mg/l Rapporteringsgrænse Farve * Klarhed * Lugt * Ilt * 0,04 mg/l Smag * Temperatur * ph * Ledningsevne * ,0 ms/m Prøvetagningsudstyr: 1 st 500 ml plastflaske * Feldtmåling 26 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 Spørgsmål? Kontaktoplysninger til kundesupport findes på side 4 27

15 ANALYSE MATRICE ANALYSE MATRICE Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Analysmatriserna som följer beskriver i vilka matriser vi utför en viss analys eller ett visst paket. Det finns tre olika markeringar: A Følgende = Beställning analysematricer går att göra beskriver för aktuell i hvilke matris matricer och analyserna vi udfører en analyse är ackrediterade. eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige X markeringer: = Beställning går att göra för aktuell matris Tom ruta = Beställning går ej att göra för aktuell matris. A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces AERO4D (L) Aerobt kimtal 4 døgn X X AEROB (L) Aerobt kimtal 30 ºC A A A A A A AEROS3 (L) Aerobe sporedannere 3d X X AEROSP (L) Aerobe sporedannere X X X AERSPV (L) Termoresistente aerobe sporedannere X AFLTM1 (L) Aflatoksin A AFLTOX (L) Aflatoksiner B1, B2, G1, G2 A A A A A AKAMID (L) Akrylamid A AL-H (L) Aluminium, Al X ALKO (L) Alkoholindhold A ALKOVP (L) Alkohol Volumenprocent A ANAERO (L) Anaerobe bakterier 30 ºC X ANAES2 (L) Anaeroba sporedannere 2 d X X ANAESP (L) Anaeroba sporedannere 8 d X X X X ANSR46 (L) Anaerobe sulfitreducerende bakterier 46 C A ASKHA (L) Aske A X A A X A AS-L (L) Arsen, As A A A A A A BAC (L) Bacillus cereus A A A A A A BACIT (L) Antibiotika, Bacitracin A A BEKDDT (L) Pesticider DDT A A A A A A BEKGRE (L) Pesticider, Multimetod X BEKHCH (L) Pesticider, HCH A A A A A A BENSOA (L) Benzo(a)pyren A A BENSOE (L) Benzoesyre A A A A BETAL (L) Betalactoglobulin X X X X X X X BETALQ (L) Betalaktoglobulin, kvantitativ A A A BISFNA (L) Bisphenol A X X X X X X CA-H (L) Calcium, Ca X X A A X X CAMP (L) Campylobacter A A CAMPSP (L) Campylobacter hurtigmetode X X X A A X A CASHEW (L) Cashewnød DNA X X X X X X X CD-L (L) Cadmium, Cd A A A A A A CES134 (L) Cesium-134 X X CESI (L) Cesium-137 A A A A A A CITRON (L) Citronsyre X X X X X X CL (L) Chlorid, Cl A X A A X X CLOST (L) Clostridium perfringens A A A A A A CR-L (L) Chrom, Cr X X CU-L (L) Kobber, Cu X X DIOXIN (L) Dioxiner A A A DON (L) Deoxynivalenol A A A ECJAP (L) E.coli, japanmetode X ECO157 (L) O157 A X X A A A A ECOISO (L) E.coli ISO A A A A A ECOLI (L) A A A A A A A ECOLIP (L) hurtigmetode X X A A ENTERB (L) Enterobacteriaceae X A A A A A A ENTERO (L) Enterokokker A A A A A A FE-H (L) Jern, Fe X X A A X X FETSBR (L) Fedt SBR-metode A FETT (L) Fedt A X A A X A FETTSY (L) Fedtsyresammensætning X X A A X A FETTX2 (L) Fedt dobbelt analyse A X A A X A FFA (L) Frie fedtsyrer X FISKPR (L) Fiskeprotein X A A A Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Analysmatriserna som följer beskriver i vilka matriser vi utför en viss analys eller ett visst paket. Det finns tre olika markeringar: A Følgende = Beställning analysematricer går att göra beskriver för aktuell i hvilke matris matricer och analyserna vi udfører en analyse är ackrediterade. eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige X markeringer: = Beställning går att göra för aktuell matris Tom ruta = Beställning går ej att göra för aktuell matris. A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces FOLA (L) Folacin A A A A A A FRFETT (L) Frit fedt FRUKTO (L) Fruktose X X A A X A FUMON (L) Fumonisin A FÄRG (L) Farvestoffer X X X X X X GELE (L) Gelevægt X GLUKO2 (L) Glukose, specialmetode X GLUKOS (L) Glukose X X A A X A GLUTEN (L) Gluten X X X A A X A GMOMAJ (L) Genmodificering, Majs A A A A GMORIS (L) Genmodificering, Ris A A A A GMOSOJ (L) Genmodificering, Soja A A A A HASPR (L) Hasselnødsprotein X X X X X X A HEMOLY (L) Hæmolyserende bakterie X HG-H (L) Kvicksølv, Hg A HIST (L) Histamin X X HYDROX (L) Hydroxyprolin X HÅLLB (L) Holdbarhedskontrol X X X X X X HÄOXSQ (L) Artsbestemmelse, Hest/Okse Semikvant A A HÄPREX (L) Artsbestemmelse, Hest express A A HÄPROT (L) Artsbestemmelse, Hest A A JOD (L) Iod X X X X X X JORPR (L) Jordnødsprotein X X X X X X X JÄST (L) Gær X A A A A A A KASEIN (L) Kasein X A X A A X A KASEIQ (L) Kasein, kvantitativ A A A A K-H (L) Kalium, K X X A A X X KIMH2S (L) Kimtal & vätesulfidprod. bakt. X KLORAM (L) Antibiotika, Kloramfenikol A A KOFEIN (L) Koffein A KOL30 (L) Coliforme bakterier 30 C A A A KOL37 (L) Coliforme bakterier 37 C X A A A A A A KOL37L (L) Coliforme bakterier 37 C <1 cfu/g A KOL44 (L) Coliforme bakterier 44 C A A A A A A KOLEST (L) Kolesterol A A A A KOLJAP (L) Coliforme, japanmetode X X KOSTF (L) Kostfiber X A X X A KPROT (L) Kollagen, proteinforhold A KSORB (L) Kaliumsorbat A A A X A KYPROT (L) Kyllingeprotein A A LAKTAT (L) Laktat X X X LAKTOL (L) Laktos, lav niveue X X A A X A LAKTOS (L) Laktose X X A A X A LAPROT (L) Dyreartsbestemmelse Laks X X LISDUO (L) Listeria species + monocytogenes A A LISINS (L) Listeria spp Insite X LISSPP (L) Listeria spp A A A A A LIST (L) Listeria monocytogenes A A A A A A A LIST5 (L) L.monocytogenes (5 poolede prøver) A A A A A A A LISTKV (L) Listeria, kvantitativt A A A A A A LMM303 (L) Mistænkt madforgiftning A A A A A A LTF003 (L) i Faeces A LTF005 (L) i Faeces/sokker A LTF006 (L) Campylobacter i fæces PCR A LUPIN (L) Lupin X X X X

16 ANALYSE MATRICE ANALYSE MATRICE Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces LVK001 (L) Næringsværdi gruppe 1 A X A A X A LVK002 (L) Næringsværdi enl. EU 1169/2011 A X A A X A LVK004 (L) Næringsværdi gruppe 2 A X A A X A LVK005 (L) Næringsværdi gruppe 2 med Natrium A X A A X A LVK006 (L) Næringsværdi madportioner X A LVK007 (L) Fisk- og skaldyrs indlæggelser A LVM102 (L) Listeria monocytogenes + ev. kvant. A A A A A A LVM103 (L) Listeria SPP + ev. kvant. A LVM104 (L) Listeria spp + monocyt. + ev Kvant A LVM301 (L) Hakket kød og maskinsepareret kød A LVM302 (L) Hakket kød og maskinsepareret kød, poolet salmonella A LVM303 (L) Tilberedt kød A LVM304 (L) Tilberedt kød, poolet salmonella A LVM305 (L) 10g enligt 2073/2005 A LVM306 (L) 25g enligt 2073/2005 A LVM307 (L) Slagtekroppe (boreprøve) alt med EB A LVM308 (L) Slagtekroppe (boreprøve) alt med E.coli A LVM309 (L) Slagtekroppe (svaberprøve) A LVM310 (L) Skallede/uskallede kogte skaldyr, E.coli, salmonella A LVM311 (L) Kogte skaldyr, alt med, E.Coli, poolet salmonella A LVM312 (L) Toskallede blöddyr m.fl, E.Coli A LVM313 (L) Fisk og fiskprodukter, Histamin X LVM314 (L) Past. mælk og andre mejprodukter A LVM315 (L) Ost produceret af rå mælk eller valle A LVM316 (L) Ost produceret af rå mælk A LVM317 (L) Ost produceret af varmebeh icke past mælk A LVM318 (L) Blødeost prod af varmebeh,eller past mælk A LVM319 (L) Smør og fløde prod ikke past mælk A LVM320 (L) Mælk og vallepulver A LVM321 (L) Mælk og vallepulver, poolet salmonella A LVM322 (L) Modermælk og diæt for medicinsk formål A LVM323 (L) Is og frosne mælkbaserede desserter A LVM324 (L) Is og frosne mælkbaserede desserter, poolet salmonella A LVM325 (L) Hygiejnkontrol af ægprodukter A LVM326 (L) Hygiejnkontrol af ægprodukter, poolet salmonella A LVM327 (L) Spiseklare produkter for spødbarn mm A A A A A LVM328 (L) Spiseklare produkter, øvrige A A A A A LVM329 (L) Spiseklare produkter, øvrige A A A A A LVM330 (L) Upasteuriseret frugt og grønsaksjuice, E.coli, salmonella A LVM331 (L) Upasteuriseret frugt og grønsaksjuice, E.coli, poolet salmonella A LVM332 (L) Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager A LVM333 (L) Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager, poolet salmonella A LVM334 (L) Rå eller ikke varmebehandlede levnedsmidler A A A A A LVM335 (L) Færdiglavet og varmebehandlede levnedsmidler A LVM336 (L) Fjærkræ, poolet salmonella i 125 g A LVM337 (L) Slagtekroppe (svaber) alt med EB A LVM338 (L) Slagtekroppe (svaber) alt med E.coli A LVM339 (L) Hakket kød og maskinsepareret kød, poolet salmonella 24 h A LVM340 (L) Tilberedt kød, poolet salmonella 24h A LVM341 (L) Listeria kval poolet + kvant x 5 hvis påvis A A A A A A LVM342 (L) Malet/maskinudb. fjerkræ pool V48 A LVM343 (L) Malet/maskinudb. fjerkræ pool V24 A LVM344 (L) Malet/maskinudb. fjerkræ pool B12 A LVM345 (L) Slagtekroppe svaber m E.Coli A LVM346 (L) Slagtekroppe svaber m E.Coli A LVM347 (L) Slagtekroppe (svabere) alt med E.Coli A Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Tomt felt: = Vi udfører ikke analysen for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces LVM348 (L) Slagtekroppe m E.coli, AnSr A LVM390 (L) Eksportkontrol fjærkræ Rusland A LVM391 (L) Eksportkontrol fjærkræ Rusl. 24 h salm A LVM792 (L) Malet/maskinurb. kød A LVM793 (L) Tilberedt kød A LVR001 (L) Basispakke rengøringskont., 1 st kontaktplade inkl aflæsning X LVR002 (L) Basispakke rengøringskont., 5 st kontaktplade inkl aflæsning X MACADA (L) Makadamianød DNA X X X X X X X MALTOS (L) Maltose X X A A X A MANPR (L) Mandelprotein X X X A A X A MANPRQ (L) Mandelprotein, kvantitativ A A A A MBKONS (L) Ktrl konserv Aerobe & Anaerobe 30 ºC MG-H (L) Magnesium, Mg X X A A X X MN-H (L) Mangan, Mn MSBAKT (L) Mælkesyrebakterier X X A A X X MÖGEL (L) Skimmel X A A A A A A NABENS (L) Natriumbenzoat NACL (L) Saltindhold A X A A X X NACL2 (L) Natriumklorid beregnet fra Natrium X X A A X X NA-H (L) Natrium, Na X X A A X X NALAK (L) Natriumlaktat X X X NED002 (L) Nedfaldsplader - aeroba mikroorg. X NED003 (L) Nedfaldsplader, Skimmel X NI-L (L) Nikkel, Ni X X NITROF (L) Antibiotika, Nitrofuraner A NITROS (L) Nitrosaminer A A A A A A NO2 (L) Nitrit X X X NO3 (L) Nitrat X X OCHRA (L) Ochratoxin A A A OMEGA3 (L) Fedtsyresammansætning Omega 3 X X A A X A OMEGA6 (L) Fedtsyresammansætning Omega 6 X X A A X A OXPROT (L) Dyreartsbestemmelse Okse A A PAH16L (L) PAH16, lavt niveau A A PAH4L (L) PAH4, lavt niveau A A A PARAN (L) Paranød DNA X X X X X X X PATUL (L) Patulin A A PB-L (L) Bly, Pb A A A PCB7L (L) PCB7, lavt niveau A A A PCBWHO (L) PCB efter WHO A A A PEKAN (L) Pekannød DNA X X X X X X X PERTAL (L) Peroxidtal A P-H (L) Phosphor, P X X A A X X PH (L) ph X X X X X X PISTAG (L) Pistacienød DNA X X X X X X X PROTE (L) Protein A X A A X A PSESPP (L) Pseudomonas spp,, X X X PSYKRO (L) Psykrotrofe bakterier X X X SA1012 (L) Bax (10 poolede prv) 12h A A SA1048 (L) Vidas (10 pool. prv) 48h A SACKAR (L) Sackarose X X A A X A SAL512 (L) Bax (5 poolede prv) 12h A A SAL524 (L) Vidas (5 pool. prv) 24h A A A A A A SAL812 (L) 12h 8x25g A SAL824 (L) 24h 8x25g A SALM (L) A A A A A A A SALM10 (L) 10 pool. prv 24h, 250 g A

17 ANALYSE MATRICE INDEX Analyse matrice for levnedsmiddelprodukter Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A = Akkrediteret analyse findes for den aktuelle matrice. X = Analyse findes for den aktuelle matrice. Best.kode Analysebeskrivelse Rengøringskontrol Fisk/skalddyr Flydende produkter Færdiglavet mad Kød, kødprod. og ægprod. Mejeriprodukter Vegetabilier Faeces prøve - Faeces SALM12 (L) Bax 12h A A SALM24 (L) hurtigmetode Vidas 24h A A A A A A A SALM5 (L) (5 poolede prøver) A A A A A A SALMSQ (L) semikvant. 5 prøver A SALT (L) Saltindhold beregnet fra Natrium A X A A X X SE-L (L) Selen, Se SELLER (L) Selleri X A A A A SENAP (L) Sennep X A A A A SENSOR (L) Sensorisk undersøgelse X X X X X X SESAM (L) Allergen Sesam X A A A A A A SIPROT (L) Artsbestemmelse Sild X X SKAPR (L) Skaldyrsprotein X X X X X X X SN-L (L) Tin, Sn X X X X X X SOJPR (L) Sojaprotein X A X A A X A SOJPRQ (L) Sojaprotein, kvantitativ X X X X SOLROS (L) Allergen Solsikke X X X X X X X SORBIN (L) Sorbinsyre A A A X A SR90 (L) Strontium 90 X STAF (L) Koagulasepositive staphylococcer X A A A A A A STFISO (L) Staphylococcer ISO A A A A A STFTOX (L) Staphylococenterotoxin X X X STÄGLU (L) Stivelse & glukose, Specialmetode X STÄRK (L) Stivelse X X A STÄRK2 (L) Stivelse, Specialmetode X SULFCL (L) Anaeroba sulfitreducerende bakterier A A A A A A SULFIT (L) Sulfit A X A SVPROT (L) Svineprotein A A SYRAHA (L) Syreindhold A SÖTMED (L) Sødemiddel A A A TETCYK (L) Antibiotika, Tetracykliner A A TILLVA (L) Tilsat vand Fjerkræ, tillæg LVK001 A TOTFRÄ (L) Fremmede kim X X TRANSF (L) Fedtsyrer transfedt X X A A X A TRIKIN (L) Trikinundersøgelse A TS (L) Tørstof A X A A X A VALNÖT (L) Valnød DNA X X X X X X X VATTHA (L) Vandindhold A X A A X A VIBRIO (L) Vibrio parahemolyticus/cholerae A A VITA (L) Vitamin A A A A A A A VITB1 (L) Vitamin B1 X X X X X X VITB12 (L) Vitamin B12 X X X X X X VITB2 (L) Vitamin B2 A A A A A A VITB6 (L) Vitamin B6 X X X X X X VITC (L) Vitamin C A A A A A A VITD3 (L) Vitamin D3 X X X X X X VITE (L) Vitamin E A A A A A A VTNAKT (L) Vandaktivitet X X X X YERS (L) Yersinia enterocolitica A A A A A ZN-H (L) Zink Zn X X A A X X ZON (L) Zearalenon A ÄGGPR (L) Æggeprotein X A X A A X A ÄGGPRQ (L) Æggeprotein, kvantitativ A A A A ÄLPROT (L) Dyrearts bestemmels, Elg X X ÄRTPR (L) Ærteprotein A A A A ÄTTIK (L) Eddikesyre X Følgende analysematricer beskriver i hvilke matricer vi udfører en analyse eller analysepakke. Der anvendes 3 forskelllige markeringer: A Ægprotein 19 Ærteprotein 19, 32 Aerobe og sulfitreducerende bakterier 18 Aerobe sporedannere 18, 28 Aerobt kimtal 9, 12, 13, 16, 18, 28 Aflatoksin 20, 28 Allergener 19, 26 Anaerobe bakterier 18, 28 Anaerobe sporedannere 18 Anaerobe sulfitreducerende bakterier 18, 28 Arsen, As 20, 28 Aske 14, 21, 28 B Bacillus cereus 13, 18, 24, 28 Benzoesyre 19, 28 Betalactoglobulin 19, 28 Bløde oste 10 Bly, Pb 20, 31 C Cadmium, Cd 20, 28 Calcium, Ca 20 Campylobacter 16, 17, 18, 28, 29 Cashewnød 19, 28 Cesium 21, 28 Cholesterol 19 Citronsyre 21, 28 Clostridium perfringens 13, 18, 28 Coliforme bakterier 16, 18, 27, 29 D Deoxynivalenol 20, 28 Drikkevand 27 Dyrartsbestemmelse 21 E 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 27, 28 Eddikesyre 19, 32 Enterobacteriaceae 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 28 Enterococcer 13, 18 F Færdiglavet mad 7, 11, 12, 28 Fedt 14, 15, 19, 28 Fiskeprotein 19, 28 Fiskeriprodukter 10 Fisk og fiskeprodukter i henhold til 2073/ Fisk- og skaldyrs indlæggelser 15, 30 Fosfor, P 20 Fremmende kim 18 Frugtose 14, 20 Fumonisin 20, 29 G Gær 18, 25, 29 Gelatine og kollagen i henhold til 2073/ Glukose 14, 20, 29 Gluten 19, 29 H Hakket kød, i henhold til 2073/2005 9, 30 Hasselnødsprotein 19, 29 Histamin 10, 21, 29, 30 Holdbarhedskontrol 10, 11, 19 Hygiejnekontrol af ægprodukter i henhold til 2073/ , 12 I Is og frosne mælkebaserede desserter i henhold til 2073/ J Jern, Fe 20, 28 Jordnødsprotein 19, 29 K Kadmium, Cd 20 Kalcium, Ca 20 Kalium, K 20, 29 Kaliumsorbat 19, 29 Kasein 19, 29 Klorid 14, 15, 21 Koagulase positive staphylococcer 10, 13, 16, 18 Kobber, Cu 20, 28 Kødprodukter der kan spises råt i henhold til 2073/ Kødprodukter fra fjerkræ i henhold til 2073/ Kogte skalddyr i henhold til 2073/ Kollagen 15, 21, 29 Konserveringsmiddel 19 Kostfibrer 21 Krom, Cr 20 Kvicksølv, Hg 20, 29 L Laktat 21, 29 Laktose 14, 19, 20, 29 Listeria 11, 12, 16, 18, 25, 29, 30 Lupin 19, 29 M Macadamianød 19 Madforgiftning 13 Mælkesyrebakterier 18, 31 Mælk og vallepulver i henhold til 2073/ , 30 Magnesium, Mg 20, 31 Maltose 14, 20, 31 Mandelprotein 19, 31 Mangan, Mn 20, 31 Mejeri og ægprodukter i henhold til 2073/ , 11 Metaller 20, 27 Mistænkt madforgiftning 13, 29 Modermælk og diæt produkter for medicinsk formål i henhold til 2073/ N Næringsværdi 14, 29, 30 Natriumbenzoat 19, 31 Natriumlaktat 21, 31 Natrium, Na 20, 31 Nikkel, Ni 20, 31 Nitrat 21, 31 Nitrit 21, 31 O Ochratoksin 20 Omega 3 & 6 14, 15, 19, 31 Ost 10, 30 Ost produceret af rå mælk i henhold til 2073/ ,

18 FINDER DU IKKE INDEX HVAD DU søger? Finder du ikke, hvad du søger i kataloget? P Paranød 19, 31 Pasteuriseret mælk og andre mejeriprodukter i henhold til 2073/ Pecannød 19 ph 15, 21, 23, 27, 31 Pistachionød 19 Protein 14, 15, 21, 31 Pseudomonas spp 18, 31 Psykrotrofe bakterier 18, 31 R Rå eller ikke varmebehandlede madvarer 12 Rengøringskontrol 16, 28 S Sakkarose 14, 20 Salgsbetingelser 35 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 25, 29, 30, 31, 32 i Faeces/sokker 17 Saltindhold 15, 31, 32 Selen, Se 20, 32 Selleri 19, 32 Sennep 19, 32 Sensorisk bedømmelse 19 Sesam 19, 32 Skaldyrsprotein 19, 32 Skallede/uskallede kogte skaldyr i henhold til 2073/ Skatol 17 Skimmel 16, 18, 24, 31 Slagtekroppe i henhold til 2073/2005 9, 30 Smør og fløde produceret af ikke pasteuriseret mælk i henhold til 2073/ , 30 Sojaprotein 19, 32 Solsikke 19, 32 Sorbinsyre 19, 32 Spiseklare levnedmidler i henhold til 2073/ Spiseklare opskåren frugt eller grøntsager i henhold til 2073/ Spiseklare produkter for spødbørn/medicinske formål i henhold til 2073/ Spiseklare spirer i henhold til 2073/ Stafylokockenterotoxin 18 Stivelse 21, 32 Sukkerarter 20 Sulfit 19, 32 Svaberprøve 16 T Termotolerante coliforme bakterier 18 Tilberedt kød i henhold til 2073/ Tin, Sn 20, 32 Toksiner 20 Tørstof 21, 32 Toskallede bløddyr m.fl. i henhold til 2073/ Transfedtsyrer 15, 19 Trikinundersøgelse 17, 32 Typning af bakterier, mikroskopi 18 U Upasteuriseret frugt og grøntsagsjuice i henhold til 2073/ V Valnød 19, 32 Vandaktivitet 21, 26, 32 Vandindhold 14, 21, 26, 32 Vitaminer 20 Y Yersinia enterocolitica 18, 32 Z Zearalenon 20, 32 Zink, Zn 20 Finder du ikke, hvad du søger i kataloget? Analysekataloget omfatter de sædvanligste typer undersøgelser, som efterspørges inden for både miljø- og levnedsmiddelområderne. De pakker og enkelte analyser, som præsenteres, repræsenterer også vores standardtilbud, det, som vi billedligt talt har på lager. Til disse har vi standardiserede og godt indarbejdede metoder, både hvad gælder håndtering af prøver, tilberedning af prøver og analyser. Med få undtagelser omfattes standardtilbuddet også af akkrediteringen. I visse tilfælde opstår der imidlertid et behov for undersøgelser, som går ud over standardsortimentet. Vi har stor erfaring i at håndtere forskellige typer specialforespørgsler og har oprettet en særlig afdeling til dette formål ved vores laboratorium i Linköping. Denne specialafdeling tager sig af forespørgsler med hensyn til problemløsning, enkelte specialanalyser, usædvanlige matricer samt specielle, kundetilpassede forbehandlinger. Du er velkommen til at kontakte os om en samtale, hvis du har særlige problemer. Det er bedst at tage kontakt, inden prøven udtages og sendes til laboratoriet, idet vi så kan blive enige om, hvordan hele kæden prøveudtagning, analysering og rapportering af resultatet skal håndteres. SALGSBETINGELSER Salgsbetingelser ALcontrol AB er medlem i foreningen af certificerede laboratorier (Föreningen ackrediterade Laboratorier - FaL), en sammenslutning af private laboratorievirksomheder, hvis formål er at levere analysetjenester til virksomheder og organisationer. Medlemskabet i FaL er en garanti for, at laboratoriet ikke står i et sådant forhold til en anden part, at det økonomisk eller på anden måde kan påvirke laboratoriets analysearbejde med hensyn til en opgave. Denne brancheorganisation har vedtaget nogle "Generelle bestemmelser for opgaver inden for laboratoriebranchen". Hvornår skal disse bestemmelser anvendes? Bestemmelserne skal, om ikke andet er aftalt, gælde for alle opgaver som laboratoriet udfører for ordregiveren og på alle aftaler og transaktioner mellem laboratoriet og ordregiveren. De gælder også for alle forpligtelser i henhold til disse bestemmelser, selv om de opstår på en senere dato, men stammer fra den oprindelige aftale mellem laboratoriet og ordregiveren. Andre generelle bestemmelser eller særlige aftaler, som ordregiveren påberåber sig f.eks. i forbindelse med bekræftelser eller fakturering eller anden transaktion, finder ikke anvendelse i forholdet mellem laboratoriet og ordregiveren. Alle tillæg til disse generelle bestemmelser, i bilag og andre dokumenter, som vedhæftes disse bestemmelser, skal for at være gyldige være underskrevet af såvel ordregiveren som laboratoriet. Bestemmelserne i deres helhed kan ses på adressen I øvrigt Med hensyn til metodebetegnelser, rapporteringsgrænser etc. kan der forekomme specifikke afvigelser. Visse analyser udføres i underleverance af andre laboratorier. Dette fremgår af vort tilbud, samt af analyserapporten. ALcontrol forbeholder sig endvidere ret til at videresende prøver som normalt udføres i eget regi, såfremt der opstår problemer i laboratoriet. Det kan da ofte være svært at meddele dette til kunden inden, men det vil fremgå af analyserapporten. Vi tager forbehold for eventuelle fejltryk i kataloget. Indholdet i ALcontrols produkttilbud kan eventuelt ændres. En aktuel version af produktkataloget findes på Savnes der nødvendige oplysninger på følgesedlen til brug ved korrekt rapportering og fakturering, debiteres der DKK 200, hvis angivelserne skal tilrettes. Hvis en analyse skal påbegyndes lørdag, søndag eller helligdag pålignes der en startafgift på DKK

19 Hovedkontor: ALcontrol AB Box 1083 SE LINKÖPING Sverige Telefon: Fax: Hjemmeside:

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede

Læs mere

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2015/2016 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også har højtkvalificerede

Læs mere

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER Udgave

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER Udgave ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2016 Udgave 161223 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder, som også

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

BAGRUND OG OPRINDELSE PROCESBESKRIVELSE

BAGRUND OG OPRINDELSE PROCESBESKRIVELSE BAGRUND OG OPRINDELSE Baobabtræet vokser på den tørre og varme skovsavanne i Limpopo provinsen i Sydafrika, hvor produktionen af det økologiske Baobab-frugtpulver er foregået siden 2006. Træet kan blive

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 12 6 Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg. F.eks.

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

MADKLASSEN 6 Dig og din mad HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE

MADKLASSEN 6 Dig og din mad HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE 6 N SE S A KL in mad D Dig og d A M N E K K Ø K D O G K S HU HYGIEJNE LÆS PÅ MÆRKERNE BAKTERIER OG VIRUS I MADEN HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE MADKLASSEN 6 God hygiejne i køkkenet er vigtig, hvis du ikke vil

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Gravide og råmælksoste Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Flowdiagram for ostefremstilling Opvarmning af mælk til 32gr Syrevækker og løbe Modning Opvarmning til 50gr Lagesaltning Afkøling og valleaftapning

Læs mere

Risikoværktøjet Hvordan det startede. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8.

Risikoværktøjet Hvordan det startede. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8. februar 2013 1 Mejeriingeniør Per R. Hansen pha@fvst.dk Fødevarestyrelsen DANMARK KONTROLSTYRING 2 Risikoværktøjet

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer.

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer. Mejeriprodukter Mejeriprodukter Mejeriprodukter er samlebetegnelsen for en række produkter, der er fremstillet af mælk. I Danmark er de fleste mejeriprodukter lavet af komælk. Mejeriprodukter inddeles

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Udkast 02.04.14 Side 1 af 55 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige

Læs mere

TEAM LONGWOOD ROBOTECH

TEAM LONGWOOD ROBOTECH TEAM LONGWOOD ROBOTECH V i er et top-motiveret, arbejdsomt og dygtigt valgfagshold på Langeskov Skole, der for andet år i træk arbejder med naturvidenskab og robotter. Vores mission er at deltage i konkurrencen

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. Hvad hedder den proces der foregår i planternes blade når energi fra solen omdannes til glukose? Fotosyntese 2. Hvorfor er cellemembranen afgørende for

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring Hygiejne Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Hygiejne

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Madpakker & Madglæde. -En kærlig hilsen hjemmefra sprængfyldt med -Mæthed og Vitaminer;-)

Madpakker & Madglæde. -En kærlig hilsen hjemmefra sprængfyldt med -Mæthed og Vitaminer;-) Madpakker & Madglæde -En kærlig hilsen hjemmefra sprængfyldt med -Mæthed og Vitaminer;-) Gi madpakken en hånd -Eksempler: Klassisk brød med pålæg: - Fire halve rugbrødsmadder med pålæg fra hver af de

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

Holdbarhed på fødevarer

Holdbarhed på fødevarer 17. september 2013 Holdbarhed på fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning sidste

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 25 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles eller fryses Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.:

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: 2013-28-629-00004 BAGGRUND OG FORMÅL Der er gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Læs mere på www.eurofins.dk/landbrug. Laboratoriet. informerer

Læs mere på www.eurofins.dk/landbrug. Laboratoriet. informerer Laboratoriet informerer lokalt og globalt Eurofins Steins Laboratorium Etableret 1857 i København 250 medarbejdere i Holstebro / Vejen Speciale i analyser af fødevarer, mælk, foder og agro-relaterede produkter

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere