Energiindsats i kommunale bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiindsats i kommunale bygninger"

Transkript

1 Energiindsats i kommunale bygninger

2

3 Indhold Indledning...4 Strategi... 4 Mål... 4 Sammenfatning...5 Energiforbruget falder mere end forventet... 5 Lån sikrer overskud fra første år... 5 Ikke alle tiltag virker som forventet... 5 Vi investerer også i kommunens medarbejdere... 5 Idrætshaller og klubhuse kan renoveres uden udgifter for foreningerne... 5 Planer... 5 Energiforbruget i kommunale institutioner...6 Virker tiltagene?... 7 Samlede investeringer i kommunale bygninger... 8 Eksempler på indsats i kommunes egne bygninger...9 Hobro søndre skole halverer varmeforbruget... 9 Solceller producerer nu 4 % af kommunens elforbrug Uddannelse af energiansvarlige Idrætshaller og klubhuse energirenoveres også...13 Eksempel på energirenovering: Skelund Veddum Hallen...14 Planer for energimærkning og tiltag...15 Energimærkning Opfølgning på eksisterende forslag Energipulje Bilag 1 Nøgletal for energiforbruget...17 Administrationsbygninger Ældrecentre og botilbud Daginstitutioner Skoler Øvrige Bilag 2: Forventede og opnåede besparelser...22 Administrationsbygninger Ældrecentre og botilbud Daginstitutioner Idrætshaller Skoler Øvrige

4 Indledning Det er muligt at lånefinansiere investeringer i energibesparelser på kommunale bygninger uden om kommunens låneramme. Det må man, når besparelserne fremgår af energimærke, drejer sig om el eller om efterisolering for at leve op til bygningsreglementets krav. Kommunen skal energimærke egne bygninger og de bygninger, hvor kommunen dækker hovedparten af udgifterne. Bygninger under 60 m 2 samt værksteder o. lign. skal dog ikke mærkes. Energimærkerne indeholder en oversigt over rentable energibesparelser for bygningen. Mariagerfjord Kommune ejer 150 bygninger, der er energimærket. Dertil kommer 13 idrætshaller og 34 klubhuse. Bygningerne skal normalt energimærkes hvert 7 år. Første energimærke er lavet for alle bygningerne i 2008 til Kommunen energimærker ca. 200 bygninger Skoler Børnehaver Ældrecentre Administration Klubhuse Biblioteker Andre Haller Hvert 7. år skal kommunale bygninger energimærkes. Det drejer sig om administrationsbygninger, biblioteker, børnehaver, skoler, ældrecentre, klubhuse, idrætshaller og en række øvrige bygninger, hvor kommunen betaler hovedparten af udgiften Strategi For at sikre en sund forretning investerer vi kun i rentable tiltag. Dermed forstår vi to ting: Investeringens tilbagebetalingstid må højst være ¾ af den forventede levetid. Tilbagebetalingstiden skal være under 15 år. Mål I 2007 satte vi som mål, at energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres med 1 % pr. år fra 2008 til og med I denne redegørelse fortæller vi, hvordan det er gået. 4

5 Sammenfatning Energiforbruget falder mere end forventet I 2007 satte vi som mål, at energiforbruget skulle reduceres med 5 % på 5 år i kommunens bygninger. Den beregnede besparelse på de tiltag vi har gennemført siden 2007 svarer til en besparelse på 8 %, men forbruget i de enkelte bygninger er i gennemsnit faldet 18 %. Besparelserne har vi primært opnået ved at renovere varmeanlæg og med solceller. Lån sikrer overskud fra første år Alle større tiltag finansieres ved lån. Institutionen beholder 20 % af den beregnede besparelse. Lånets løbetid afpasses, så de resterende 80 % af besparelsen kan dække den årlige ydelse. Ikke alle tiltag virker som forventet Ca. 70 % af tiltagene giver den forventede besparelse eller mere. 30 % giver en mindre besparelse end forventet. Dem er vi nødt til at følge op på og om muligt rette fejl. Vi investerer også i kommunens medarbejdere. Ud over de konkrete tiltag på de enkelte institutioner, har pedeller og institutionsledere et energinetværk, hvor vi udveksler erfaringer, sammenligner nøgletal og inviterer spændende oplægsholdere. Ti pedeller er i gang med en uddannelse til energioperatør. De mange erfaringer samler vi i en energihåndbog på internettet. Idrætshaller og klubhuse kan renoveres uden udgifter for foreningerne For idrætshaller og klubhuse tilbyder kommunen at lånefinansiere energitiltag, som kan betales tilbage med besparelsen de første 6 10 år. De første foreninger er kommet i gang, og der er potentiale for mange flere besparelser. Planer Der er endnu en række forslag, vi ikke har nået at gennemføre. Forslagene kan finansieres med lån uden om lånerammen. I alt mangler vi at investere 16 mio. kr. som vil give en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Alene til solceller er der forslag til investering af 12 mio. kr. Energipuljen anvendes til energimærkning og andre tiltag, der ikke kan finansieres ved energilån. Bygningerne skal energimærkes igen efter 7 år, det bliver i perioden 2015 til Budgettet for energitiltag i det kommunale bygninger de kommende år kan sammenfattes således: Kr Energipulje Energilån 16 mio.?????? Vi har forslag til rentable investeringer på 16. mio. kr. som kan lånes uden om lånerammen. Derudover har vi behov for en energipulje til energimærkning, uddannelse af medarbejdere mv. 5

6 Energiforbruget i kommunale institutioner Vi tilbyder at finansiere energibesparelser for institutionerne, når den årlige besparelse er over kr. Der optages lån til investeringen. Ydelsen finansieres med 80 % af besparelsen og institutionen beholder 20 %. Institutionen kan også vælge selv at finansiere investeringen og beholde hele besparelsen. Energibesparelserne på kommunens egne bygninger er gennemført i 2009 til De beregnede besparelser svarer til en besparelse på 8 % eller 2 mio. kr. om året. Det faktiske forbrug er faldet mere: 18 % svarende til 4 mio. kr. om året. Udvikling af forbrug (indeks 100 = 2007). Kun bygninger, der har registret forbrug i alle 6 år medregnes. Den forventede energiudgift er beregnet som forbruget i 2007 minus de beregnede besparelser ved hvert tiltag. I udførelsesåret medregnes 50 % af besparelsen. Energiudgiften er beregnet ud fra en gennemsnitspris på 0,6 kr. pr. kwh varme, 1,6 kr. pr. kwh el og 38 kr. pr. m 3 vand. 6

7 De beregnede besparelser kommer hovedsagligt fra renovering af varmeanlæg, udskiftning af lys og isolering. Udskiftning og indregulering af varmeanlæg er sammen med solceller, de tiltag, der har givet den største besparelse. Lægges udskiftning af lys til, kommer vi op på 74 % af besparelsen. Resten fordeler sig på isolering, fjernaflæsning, ventilation mv. Virker tiltagene? Det har været muligt at opgøre besparelsen for 88 tiltag. 70 % af tiltagene giver den forventede besparelse eller mere. 30 % giver mindre end forventet Det er navnlig lys og vand der giver mindre end forventet. Det kan enten være fordi den beregnede besparelse ikke holder stik, eller fordi andre forhold også påvirker forbruget. Som udgangspunkt følger vi op på alle projekter, der ikke giver det ønskede resultat. Antal I alt El 30 % 17 % 52 % 100 % Vand 41 % 0 % 59 % 100 % Varme 21 % 13 % 66 % 100 % I alt 30 % 10 % 60 % 100 % I bilag 2 beskrives resultatet af hvert enkelt tiltag, hvor vi burde kunne måle en effekt på forbruget. 7

8 Samlede investeringer i kommunale bygninger På 5 år har vi lånt 15 mio. kr. for at spare 2,1 mio. kr. om året. Hvis lånene afdrages over 10 år til en rente på 3 % vil det i afdragsperioden netop være muligt at give institutionerne 20 % af besparelsen. Når lånet er betalt, vil 80 % af besparelsen blive i kommunekassen. Hvis der ønskes en større besparelse fra år et, kan der vælges længere løbetid på lånene. Mio. kr. Før Afdragsperiode Efter Energiudgift 24 21,9 21,9 Ydelse på lån 1, % til institution 0,4 0,4 Samlet udgift ,3 For fem år siden betalte vi 24 mio. kr. pr. år (2012 pris) for el, vand og varme. Nu betaler vi 21,9 mio. kr. plus 1,7 mio. kr. i ydelse på lån. Institutionerne beholder kr. Når lånene er betalt, er der en besparelse på 1,7 mio. kr. til kommunekassen ud over de 20 % til institutionerne. Foruden de lånefinansierede besparelser, investerer institutionerne også selv i besparelser, når de kan finde økonomien til det. Vi har anbefalet investeringer svarende til en samlet årlig besparelse på 7 % af energiudgiften. Vi investerer årligt ca kr. i uddannelse, undersøgelser og andet, der ikke falder ind under lånefinansieringen. Til energimærkning anvendes ca kr. i 5 ud af 7 år. 8

9 Eksempler på indsats i kommunes egne bygninger Hobro søndre skole halverer varmeforbruget På Hobro Søndre skole er en gammel gaskedel blevet skiftet ud, og pedellerne har selv indreguleret varmeanlægget. Desuden er de tykke hule mure i den gamle fløj blevet isoleret. Samlet har skolen halveret varmeforbruget. Hobro søndre skole har fjernet varmespild på godt halvdelen af deres forbrug ved at skifte den gamle gaskedel, isolere hulmure og indregulere varmeanlægget. 9

10 Solceller producerer nu 4 % af kommunens elforbrug Vi har nu etableret solceller på 6 institutioner, de får dækket mellem 15 og 50 % af elforbruget med solenergi. De producerer kwh el pr. år, altså foreløbigt 4 % af kommunens samlede elforbrug. Solenergi dækker % af elforbruget på den enkelte bygning Hver institution kan følge den aktuelle produktion i forhold til elforbrug både på time og ugebasis og den samlede produktion. 10

11 Uddannelse af energiansvarlige Ud over de konkrete tiltag, der direkte kan måles som en besparelse, gør vi også en indsats for selv at blive dygtigere. Tværfaglige energioperatører Ti pedeller uddanner sig i til tværfaglige energioperatører på Construction College Aalborg. Det uddannelsesforløb på 72 dage rettet mod energioptimering i bygninger Energinetværk To gange årligt afholdes energinetværksmøde for samtlige pedeller og institutionsledere. Mødet består af et aktuelt oplæg samt en opfølgning på hver enkelt deltagers aktuelle sager. Energihåndbog Alt det der er vigtigt at huske for en energiansvarlig, søger vi at samle i en energihåndbog. Den kan findes på Internettet: Kortlink.dk/be3x Energistyring Næsten alle institutioner holder øje med forbruget af el, vand og varme. Enten indberetter de manuelt hver måned, eller også har institutionen fjernaflæsning. Månedsaflæsningerne sammenlignes med samme måned sidste år. Fjernaflæsning sker hver time, så evt. unormalt nat og weekendforbrug afsløres hurtigt. Husenes brugere kan følge med i forbruget af el, vand og varme. 11

12 Nøgletal Det viser sig, at institutionernes varmeforbrug først og fremmest afhænger af bygningernes areal, mens el og vandforbrug mest afhænger af antal personer, der benytter bygningen. Skolerne er begyndt at tildele resurser ud fra nøgletallene. Flere andre overvejer at gøre det. Se nøgletal for de enkelte institutioner i Bilag 1. Gennemsnitsforbrug 2012 af varme, el og vand i kommunal institution 12

13 Idrætshaller og klubhuse energirenoveres også For idrætshaller og klubhuse er selvejende, men i praksis betaler kommunen hovedparten af udgifterne. Der tilbyder kommunen at lånefinansiere energibesparende projekter. Lånet betales tilbage på 6 10 år efter aftale. Projekterne forhåndsvurderes af energikonsulent, og kommunen indhenter relevante tilbud og vurderer tilbagebetalingstiden. Tilbagebetalingen afvikles via modregning i det kommunale tilskud (driftstilskud / lokaletilskud). For klubhuse, der modtager lokaletilskud kan afbetalingen på lånet medregnes som udgift for klubhuset og der gives dermed lokaletilskud efter gældende regler. Klubhusene blev energimærket i 2011 og hallerne i Vive IF har etableret solceller på klubhuset. DDS Rold har fået tilsagn om lån til jordvarmeanlæg på Kølhøjhus. Klubberne betaler normalt moms, derfor opgøres besparelsen med moms, mens kommunens investering regnes uden moms. Hallerne i Als, Skelund og Ø. Hurup har tilsammen lånt en mio. kr., som de betaler tilbage over 10 år. Desuden har hallerne i Assens, Hadsund og Oue fået tilsagn om lån. Hallerne betaler normalt moms, derfor opgøres besparelsen med moms, mens kommunens investering regnes uden moms. 13

14 Eksempel på energirenovering: Skelund Veddum Hallen Skelund Veddum Hallen plejer at bruge kr. om året til el, vand og varme. En energirenovering til kr. bringer energiudgiften ned på kr. om året. Pengene låner hallen af kommunen, og betaler tilbage med besparelsen over 10 år. Investeringen betales tilbage af besparelsen Hallens regnskab ser altså således ud: 2011 kr. inkl. moms Før De første 10 år Efter 10 år Energiudgift Modregning i tilskud Samlet udgift Energiudgift og modregning i tilskud før renovering, i tilbagebetalingsperioden og derefter. Varme og ventilation Hallens ydervægge bestod af en hulmur med 75 mm isolering. De blev efterisoleret med papiruld. Desuden har vi efterisoleret en mur og loft på 1. sal og skiftet to yderdøre i hallen. Hallen blev opvarmet med ventilationsluft. Nu er der sat strålevarmepaneler op i loftet og ventilationsanlægget er skiftet til et nyt behovsstyret. Der er skiftet termostater og etableret varmestyring betjent via internettet. Nyt lys Det gamle lys i hallen er skiftet ud med nye højeffektive armaturer med T5 rør og tilhørende bevægelsessensorer. Det gamle lys Det nye lys Vandbesparelser Alle brusehoveder er skiftet til nye med bedre komfort og mindre vandforbrug. På vandhanerne er monteret vandsparere. Solceller Der er sat solceller op, som forventes at producere næsten lige så meget el, som hallen bruger. 14

15 Planer for energimærkning og tiltag Energimærkning Bygningerne skal energimærkes igen efter 7 år, det bliver i perioden 2015 til Opgaven skal udbydes i Kr Børnehaver Skoler Rådhuse mv Klubhuse Andre Ældrecentre Idrætshaller I alt Bygningerne skal energimærkes igen efter 7 år. Udgiften for energimærkning af ca m2 bygning anslås til 2 mio. kr. eller ca. ½ mio. kr. om året over 5 år. Opfølgning på eksisterende forslag Med de forslag der ligger, kan vi spare knap 1 mio. kr. på de kommunale bygninger ved at investere knap 9 mio. kr. Tilbagebetalingstiden bliver altså 9 år. I klubhusene har vi forslag til at spare kr. ved at investere kr. Tilbagebetalingstiden bliver 6 år. I hallerne har vi forslag til at spare 1,2 mio. kr. ved at investere 6 mio. kr. Tilbagebetalingstiden bliver 5 år. 15

16 Investering Besparelse Tilbagebetalingstid kr. kr./år år Kommunale bygninger Klubhuse Idrætshaller I alt Der er endnu en række forslag, vi ikke har nået at gennemføre. Forslagene fremgår af energimærke, drejer sig om el eller om efterisolering, så det er muligt at finansiere dem ved lån uden om lånerammen. Energipulje Til at dække udgifter til undersøgelser, energinetværk og andet, der ikke kan lånefinansieres, har vi brug for en energipulje på ca kr. om året plus den forventede udgift til energimærkning. Budget for energipulje: Kr Energimærkning Øvrige udgifter I alt

17 Bilag 1 Nøgletal for energiforbruget Institutionernes varmeforbrug afhænger først og fremmest af bygningernes areal. El og vandforbrug afhænger mest af antal personer, der benytter bygningen. For at sammenligne energiforbrug på institutionerne, beregnes et nøgletal ved at gange forbruget af el, vand og varme med gennemsnitspriser (0,6 kr. pr. kwh varme, 1,6 kr. pr. kwh el og 38 kr. pr. m 3 vand). Administrationsbygninger Administrationsbygning, Ø21, Arden Administrationsbygning Ø 22 Arden Nøgletal: Energiforbrug pr. m2 (person) Adm. bygning, Mariager Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Administrationsbygning, Hadsund Gl. Rådhus, Mariager 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% % af gennemsnit Energiforbrug i forhold til nøgletal for administrationsbygninger. 100 % svarer til 211 kwh varme pr. m 2 samt 826 kwh el og 3,7 m3 vand pr. person Korsgade 2 og Vestergade 36 er udeladt, da de ikke kan sammenlignes med de øvrige pga. et højt elforbrug til IT. På Østergade 21, hvor der kun sidder 13 personer i en ejerlejlighed, er nøgletallet lavere end gennemsnittet. Bygningen har et højt varmeforbrug, men det opvejes af et lavt forbrug af el og vand. På det gamle, fredede rådhus i Mariager, hvor der er turistkontor, er energiforbruget højt. De fire sidste administrationsbygninger har stort set samme nøgletal. 17

18 Ældrecentre og botilbud Nøgletal: Energiforbrug pr. m2 (person) Solgårdscentret, Arden Bernadottegården, Hadsund Odinsgård, Onsild Bofællesskabet Enggården, Botilbud Vadgård, Onsild Teglgården, Als Rosengårdscentret, Oue Døstrup Ældrecenter Botilbud Skivevej Myhlenbergparken Solgaven, Hobro Botilbud Kirketoften Skovgården, Hadsund Fjordvang, Mariager De Gamles Gård, Assens Hobro Alderdomshjem 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% % af gennemsnit Energiforbrug i forhold til nøgletal for ældrecentre og botilbud. 100 % svarer til 113 kwh varme samt 27 kwh el og 0,5 m 3 vand pr. m 2 Hvis registreringerne er rigtige, har Solgårdscenteret i Arden et meget lavt energiforbrug. Hobro Alderdomshjem, De Gamles gård i Assens og Fjordvang i Mariager har alle et højt forbrug af varme, el og vand. Skovgården i Hadsund har et højt forbrug af el og vand. Det må tilskrives et produktionskøkken, som ophører i

19 Daginstitutioner Nøgletal: Energiforbrug pr. m2 (person) Børnehaven Væksthuset Daginstitutionen Bymarken, Børnehaven Lærkereden, Børnehaven Svalereden, Børnehaven Krudtuglen, Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Solstrålen, Børnehaven Wiegården Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Myretuen, Børnehaven Troldhøj, Arden Bondegårdsbørnehaven Børnehaven Krible-Bo, Als Børnehaven Lærkebo, Børnehaven Rabalderstrædet Farvervængets Børnehuset Regnbuen, Vinkelvejens Børnehave Børnehaven Stjernen, Astrup Børnehave Onsild Børnehave 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% % af gennemsnit Energiforbrug i forhold til nøgletal for daginstitutioner. 100 % svarer til 147 kwh varme pr. m 2 samt 265 kwh el og 4,9 m 3 vand pr. barn Væksthuset og Bymarken har et nøgletal på ca. 60 % af gennemsnittet. Onsild, Astrup og Stjernen har et høje elforbrug, men et lavt varmeforbrug. Det kan måske skyldes, at ventilationsanlæggene anvendes til opvarmning. Det følger vi op på. Vinkelvejen har et højt varme og vandforbrug. I øvrigt er der høje vandforbrug i Astrup, Stjernen, Regnbuen, Rabalderstrædet og Spiren. Der bør evt. følges op på toiletternes forbrug. 19

20 Skoler Nøgletal: Energiforbrug pr. m2 (person) Havbakkeskolen, Als afd. Hobro Søndre Skole Havbakkeskolen, Skelund Mariager Skole Arden Skole Hadsund Skole Valsgaard Skole Assens Skole Rosendalskolen, Hørby Bymarkskolen, Hobro Kridthuset tidl. Assens Skole, SFO Astrup Skole Mariagerfjord 10. klassecenter 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Energiforbrug i forhold til nøgletal for skoler. 100 % svarer til 88 kwh varme pr. m 2 samt 325 kwh el og 3 m 3 vand pr. elev Havbakkeskolen i Als og Hobro Søndre skole har et væsentligt lavere forbrug end de øvrige. Havbakkeskolen i Skelund bruger meget varme pr. m 2. Astrup skole har et højt forbrug af el. 20

21 Øvrige Tilbage er en række bygninger, hvor vi ikke med rimelighed kan sammenligne nøgletal. Nøgletal: Energiforbrug pr. m2 (person) Arden Ungdomsskole Arden Kulturhus og Arden Værestedet Tinggade 2, Hobro Produktionsskole Hobro Produktionshøjskole Gl bibliotek v. Materielgård Hadsund Bies Gård, Hobro Revalideringscenter Hadsund Korsmarkgård Hjælpemiddeldepot Assens Hobro Produktionshøjskole Mariager Bibliotek Aktivitetshuset, Hobro Brohovedet, Hobro Hobro Bibliotek, ny bygning Tandklinik Hadsund Væbnerhus, Hobro Hadsund Svømmehal 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% % af gennemsnit 21

22 Bilag 2: Forventede og opnåede besparelser Nedenfor er den forventede besparelse sammenholdt med den faktisk opnåede besparelse for de projekter, hvor besparelsen forventes at kunne måles i Små projekter og projekter, der afsluttet i slutningen af året, er derfor ikke med. Administrationsbygninger Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Administration Nordre Kajgade 1 Administrationsbygning Arden Administrationsbygning Arden Administrationsbygning Arden Administrationsbygning Arden Administrationsbygning Arden Administrationsbygning Arden Administrationsbygning Hadsund Administrationsbygning Hadsund Administrationsbygning Hadsund Administrations-bygning Korsgade 2 Administrations-bygning Korsgade 2 Nyt gasfyr 10 % 17 % Har indført dag- og døgnstrøm. Dagstrøm afbrydes automatisk, når alarmen slås til. 2 % 6 % Varme: Fjernaflæsning og kampagne. 5 % 10 % El: Fjernaflæsning og kampagne. 5 % 10 % Vand: Fjernaflæsning og kampagne. 5 % 45 % Desuden er der udskiftet to utætte yderdøre. På Arden Rådhus var natforbruget 6-8 liter vand pr. time. Der var ingen synligt løbende toiletter. Ved at lukke alle haner og åbne en for en, fandt Klaus et løbende toilet. Spildet ville have kostet et par hundrede kroner om måneden og ville ikke være opdaget uden fjernaflæsning. Udskiftet lys. Forbruget faldt med steg igen. Det skal følges op på! 3 % 25 % 5 % 12 % 24 % 11 % Indregulering af varmeanlæg. 10 % -14 % Her gennemført vandspareindsats. 35 % 12 % Udskiftning af 14 toiletter. 26 % 15 % Udskiftning af fjernvarmeanlæg. 14 % 14 % 22

23 Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Administrationsbygning Mariager IT Isolering af ventilationskanal og hulmur 17 % 32 % Udnytter serverkøl til opvarmning med varmepumpe. IT Har monteret vandspareindsats i 1- skylstoiletter. 90 % 87 % 18 % 2 % Ældrecentre og botilbud Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Bernadottegården Energitrim 10 % 1 % Botilbud Kirketoften Har etableret solceller. 15 % 15 % Fjordvang Udskiftet lys i gange. 11 % 10 % Hobro Alderdomshjem Indregulering af varmeanlæg. 10 % 16 % Myhlenbergparken Indregulering af varmeanlæg. 10 % 10 % Odinsgård Skovgården Nyt gasfyr. Større forbrug skyldes nok flere beboere. Har renoveret varmestyring og indreguleret anlæg. 16 % 7 % 10 % 13 % Solgaven Har udskiftet varme- og ventilationsanlæg. 25 % 41 % Teglgården, Als Vandspareindsats. 5 % 7 % Daginstitutioner Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Børneinstitutionen Naturgården Nyt oliefyr 28 % 10 % Har udskiftet et gammelt oliefyr med en varmepumpe. Børnehaven måler ikke forbrug, så effekten er 68 % 23

24 Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds ukendt. Børnehaven Børnehuset Børnehaven Farvervænget har udskiftet 4 stk. 1-skylstoiletter. Forbruget steget med 72 %. Der følges op på, om der er utætheder eller en anden forklaring. 12 % -72 % Udskiftet lys 18 % 6 % Børnehaven Kriblebo Har opsat vandspareindsats. 14 % 6 % Børnehaven Myretuen Har arbejdet med energirigtig adfærd og gennemført vandspareindsats. 7 % 14 % Børnehaven Myretuen Optimering af varme og ventilation 27 % 17 % Børnehaven Rabalderstræde Børnehaven Rosenhaven Børnehaven Skelhuset Børnehaven Solstrålen Vebbestrup Børnehaven Solstrålen Vebbestrup Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Stjernen Berøringsfri armaturer 10 % -47 % Har gennemført vandspareindsats. Besparelsen er ikke kendt, da vandforbruget ikke måles separat. Har gennemført vandspareindsats. De aflæser ikke forbrug, så resultatet kendes ikke. Har fået ventilation og indreguleret varmeanlæg 10 % 19 % Vandbegrænsere i alle vandhaner. 4 % 37 % Har fået indreguleret varmeanlæg. Faldt 14 % Steget 2012! Har efterisoleret hulmur og loft samt gennemgået varmeanlægget. 10 % -20 % 26 % 48 % Børnehaven Troldhøj Har gennemført vandspareindsats. 8 % 8 % Børnehaven Væksthuset Ventilationsanlæg optimeret og elvarme erstattet med fjernvarme -6% -4% 24

25 Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Børnehaven Væksthuset Ventilationsanlæg optimeret og elvarme erstattet med fjernvarme 20 % 20 % Børnehaven Væksthuset Udskiftet lys 7 % 6 % Børnehaven Wiegården Har gennemført vandspareindsats. 4 % 22 % Børneinstitutionen Børnegården Dag institutionen Bymarken Dag institutionen Bymarken Dag institutionen Bymarken Dag institutionen Bymarken Dag institutionen Bymarken Udskiftning af varmeanlæg. Forbruget er ikke opgjort i % Udskiftet lys 26 % 11 % Indregulering af varmeanlæg og isolering af tag Daginstitutionen Bymarken har udskiftet belysning i fællesrum. Daginstitutionen Bymarken har desuden fået vandspareindsats i 1-skylstoiletterne. Har udskiftet en gammel oliekedel på skolen til egen naturgaskedel. Der var forventet en varmebesparelse på 37 %, den blev 34 %. 13 % 25 % 13 % 20 % 9 % 18 % 37 % 34 % Døstrup børnehave Nyt gasfyr 31 % 45 % Onsild børnehave Har fået isoleret loft. 3 % 14 % Oue Naturbørnehus Isolering af loft 15 % 13 % Vinkelvejens børnehave Har fået vandspareindsatser. 10 % 13 % Idrætshaller Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Skelund Veddum Hallen Skelund Veddum Hallen Isolering samt renovering af varme og ventilation Etablering af solceller og udskiftning af lys 61 % 60 % 86 % 88 % 25

26 Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Skelund Veddum Hallen Alle brusehoveder er skiftet til nye med bedre komfort og mindre vandforbrug. På vandhanerne er monteret vandsparere. 15 % -9% Skoler Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds 10. kl. center Udskiftet lys i gange. 14 % 46 % 10. kl. center Har fejlrettet varmeanlæg 13 % 40 % Arden skole Udskiftning af lys gradvist Forbruget startede med at falde, men stiger igen. 28 % -11 % Arden skole Solceller 50 % 48 % Assens skole Indregulering af varmeanlæg. 14 % 8 % Assens skole Astrup skole Fjernaflæsning vand afslører spild på ca. 50 l. time. Har fået vandspareindsats på toiletter og nye vandhaner 5 % 40 % 13 % -9% Bymarkskolen Indregulering af varmeanlæg. 5 % 30 % Bymarkskolen Bymarkskolen Desuden er der sat vandspareindsats i 1-skylstoiletter. Har skiftet en gammel oliekedel ud med naturgaskedler i hver bygning. 9 % 9 % 17 % 33 % Hadsund skole Indregulering af varmeanlæg. 15 % 41 % Hobro Søndre Skole Har udskiftet gammel kedel og isoleret hule mure 30 % 66 % Hobro Søndre Skole Har etableret solceller. 23 % 50 % Hvornum skole Har sat vandspareindsats i toiletter. 27 % -8% 26

27 Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Onsild skole Har isoleret hule ydervægge. 15 % 9 % Onsild skole Onsild skole finder utæt vandrør Desuden har de udskiftet belysning i en række klasser og SFO. Efter vinterferien i 2010/11 viste fjernaflæsningen et natforbrug på liter vand pr. time. Med lækagesøgning blev der fundet et utæt vandrør i skolegården. Det ville have kostet et par tusinde kroner om måneden, til lækagen blev fundet. 15 % 17 % 5 % 66 % Rosendalskolen Vandbegrænsere i alle vandhaner. 18 % 29 % Søbakkeskolen Desuden har Søbakkeskolen investeret i nye vandhaner og toiletter. 35 % 45 % Søbakkeskolen Har udskiftet to kedler. 3 % 27 % Valsgård skole Udskiftet gaskedler. 19 % 10 % Valsgård skole Udskiftning af lys. 30 % 10 % Øvrige Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Aktivitetshuset Hobro Udskiftet ventilationsanlæg. 19 % 17 % Aktivitetshuset Hobro Har udskiftet en gammel gaskedel og isoleret rør. 15 % 21 % Bies gård Har renoveret varmeanlæg. 8 % 16 % Brohovedet, Hobro En vandspareindsats. 32 % -30 % Hadsund Svømmehal Isolering af ventilationskanal. 11 % 9 % 27

28 Bygning Indsats Forventet Opnået Tilfreds Hadsund Svømmehal Overdækning af bassin 26 % 39 % Hadsund Svømmehal Overdækning af bassin 8 % 14 % Hjælpemiddel depotet Assens Hjælpemiddel depotet Assens Hobro Matrielgård Revalideringscenter Hadsund Revalideringscenter Hadsund Revalideringscenter Hadsund Revalideringscenter Hadsund Væbnerhuset Renovering af varme og ventilation. Forbrug ikke registreret siden. Udskiftning af lys var beregnet til en besparelse på 19 %, men da der samtidig er etableret mere lys i lagerhallen, er det samlede elforbrug steget 16 %. Har skiftet varmeanlæg og lys. Da forbruget ikke registreres endnu kendes effekten ikke. 15 % 23 % 19 % -16 % Renovering af varme og ventilation. 24 % 39 % Renovering af ventilation. 10 % 17 % Vandspareindsats. 10 % -4% Energitrim 5 % 13 % Vandspareindsats i 1-skylstoiletter i Væbnerhuset. 9 % 30 % En glad smiley betyder at energiforbruget er faldet mindst det forventede En tilfreds smiley betyder at forbruget er faldet % af det forventede En utilfreds smiley betyder at forbruget er faldet mindre end 80 % af det forventede. Disse projekter følges der op på. 28

29 29

30 30

31 31

32 I 2007 satte vi som mål, at energiforbruget skulle reduceres med 5 % på 5 år i kommunens bygninger. I denne redegørelse fortæller vi, hvordan det er gået. Den beregnede besparelse på de tiltag, vi har gennemført, svarer til en besparelse på 8 %, men forbruget i de enkelte bygninger er i gennemsnit faldet 18 %. Alle større tiltag finansieres ved lån. Institutionen beholder 20 % af den beregnede besparelse. Lånets løbetid afpasses, så de resterende 80 % af besparelsen kan dække den årlige ydelse. For idrætshaller og klubhuse tilbyder kommunen at lånefinansiere energitiltag, som kan betales tilbage med besparelsen de første 6 10 år. De første foreninger er kommet i gang, og der er potentiale for mange flere besparelser. Endnu mangler vi at investere 16 mio. kr. som vil give en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Forslagene kan finansieres med lån uden om lånerammen. Ndr. Kajgade Hobro Telefon

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS 2009... 6 Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning...

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2011 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 INDSATSEN I 2011... 6 Eksempel 1: De fleste skoler kan nu følge energiforbruget time for time. 6 Eksempel 2:

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2008-2010 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIMÆRKNING... 6 Bestemmelser om energimærkning 6 Gennemførelse af mærkningen 6 FINANSIERING OG GENNEMFØRELSE

Læs mere

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund Hadsund Hallerne Bymarkskolen DDS Rold Astrup skole Havbakkeskolen Vestergade Fruerlundparken Kriblebo Mariager skole Odinsgård Administration Arden Rabalderstræde Søndre Skole - Overbygningsskolen i Hobro

Læs mere

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven.

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven. Administrationsbygning Arden Hobro Medborgerhus Bernadottegården Børnehaven Farvervænget Øster Hurup Multihal Ø. Hurup Turistkontor Assens skole VUC Tempovej Mariager skole Børnehaven Stjernen Veddum Als

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år)

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år) Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 82.09.00-P15-1-09 Ref.: Orla Huulgaard Jørgensen Direkte tlf. 97 11 36 82 orhjo@mariagerfjord.dk

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Administrativ hovedstruktur

Administrativ hovedstruktur Administrativ hovedstruktur Kommunaldirektør Lars Clement Peter Rasmussen Lokal udvikling Borgerrådgiver Center for Byråd, Personale og Strategi Centerchef: Flemming B. Nielsen Økonomidirektør Kim Jakobsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag

Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag Mariagerfjord Kommune gør en forskel for børnene Børnene gør en forskel for os Udvalget for Børn- og Familie 8. maj 2012 Indhold Baggrund for helhedsplan...3 Helhedsplan

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spedalsø 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-114693 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Administrativ hovedstruktur

Administrativ hovedstruktur Administrativ hovedstruktur Kommunaldirektør Lars Clement Peter Rasmussen Lokal udvikling Borgerrådgiver Center for Byråd, Personale og Strategi Centerchef: Flemming B. Nielsen Økonomidirektør Kim Jakobsen

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden.

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden. NOTAT Indledning. Byrådet bevilligede i 2010 24,6 mio. kr. til brug for energiinvesteringer i de kommunale bygninger. Dette notat giver en status på hvilke energibesparende foranstaltninger der er foretaget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 6 8900 Randers 730-015552-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vinkelvej 14 8870 Langå 730-033205-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 100-100013 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-100013 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhverv 1970-1994 gas middel Eksempel 13 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 100-100013 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Folevej 25 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-000359 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Slyngborggade 16 8900 Randers 730-017648-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere