SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE"

Transkript

1 SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

2

3 Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne til, at det er nødvendigt med affugtning 1.1 Opvarmning og ventilation 1.2 Affugtning 1.3 Fordele ved kondenstørring 2. Hvordan fungerer en mobil affugter? 8-13 De grundlæggende funktioner i en mobil affugter 2.1 Temperatur og luftstrøm Fugtstyring Temperaturstyring 2.2 Køleanlæggets komponenter og deres funktion 2.3 Afrimning 3. Teoretiske principper Forklaring til Molliers hx-diagram. Se også folde-ud siden bagest i dette hæfte 3.1 Brug af Molliers hx-diagram Tre trin for trin eksempler på hvordan hx-diagrammet bruges 4. Beregning af affugtningsbehov - 36 Beskrivelse af fugtproblemer og anvendelse af mobil affugtning 4.1 For højt vandindhold i luften Skabe et behageligt indeklima. Beregningseksempler på hvordan man skaber et behageligt indeklima Bevarelse og beskyttelse af varer og materialer. Beregningseksempler Vandværker. Beregningseksempler på hvordan man opretholder en passende temperatur og relativ fugtighed og undgår korrosion på vandrør, pumper og andet udstyr. 4.2 For højt vandindhold i materialer Byggetørring. Beregningseksempler på byggetørring i forbindelse med nybyggeri Retningslinjer for tørreprocessen 4.3 Udtørring af vandskader Udtørring af vandskader under gulve. Dantherm CDT serien Beskrivelse af mobile CDT affugtere.1 Avanceret kontrol.2 Brugervenligt design.3 Lavt energiforbrug.4 Valg af korrekt affugter Tillæg Hurtig udvælgelsesdiagram Tommelfingerregler Hurtige og nemme tommelfingerregler baseret på empiriske data. Noter

4 . Forord o C 3 4% RF 6% RF 8% RF ,6o l/time Denne 2. udgave af selection guide for mobile affugtere omhandler CDT, S, 4, 4S, 6 og 9 MKII. For at kunne vælge den mest egnede mobile affugter fra Dantherms CDT program skal man kende tre parametre: Luftens temperatur i C, den relative fugtighed i luften i % RF, og hvor mange liter vand der skal fjernes fra luften pr. time. Hvis man kender disse tre parametre, er det blot et spørgsmål om at aflæse i kapacitetsdiagrammerne for CDT (herover er vist kapacitetsdiagram for CDT ) for at finde den affugter, der egner sig bedst til opgaven. Kapacitetsdiagrammer for alle affugtere i Dantherms CDT program er vist i kapitel. Det er ret enkelt at fastlægge temperatur og relativ fugtighed, hvorimod det er en helt anden sag at finde frem til den mængde vand, der skal fjernes fra luften i en given situation. 4

5 Formålet med denne selection guide er at give læseren kendskab til funktionsprincippet i en kondensaffugter samt teoretisk baggrund for at kunne beregne den affugtningskapacitet, der er nødvendig i enhver given situation. Hurtig og effektiv udtørring er af afgørende betydning i tilfælde, hvor bygninger er vandskadet efter oversvømmelse eller brand. Det samme gælder inden for byggeri, hvor effektiv udtørring af murstens- eller betonvægge er med til at fremskynde byggeprocessen. CDT-affugterne er også velegnet til lejlighedsvis affugtning og udtørring i produktions- og lagerlokaler. CDT affugterne vil kunne dække de fleste udtørringsopgaver, men vi kan også anbefale Dantherms stationære affugtere: CDF og CDP, hvis der er tale om et permanent behov for affugtning. Dantherm Air Handling. September 12.

6 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? Behovet for effektiv affugtning begrænser sig ikke kun til vandskader, nybyggeri, produktionsprocesser, swimming pools, vandværker og andre åbenlyst fugtige steder. Bygninger, værdigenstande og mennesker i alle klimatiske områder vil ofte have gavn af affugtning i andre mindre åbenlyse dagligdags situationer. Udeluften er aldrig fuldstændig tør noget sted i verden, og indendørs er der utallige faktorer, der bidrager til en høj relativ fugtighed: Sved fra mennesker, os og damp fra madlavning og badning, fugt fra produktionsprocesser eller opbevaring af fugtige varer, selv bygningskonstruktion og møbler bidrager til den relative fugtighed i rummet. I dag isoleres nye bygninger meget bedre end tidligere på grund af de stadigt stigende energipriser. Isoleringen holder nok kulden ude, men den nedbringer også luftskiftet og holder på fugten. Et sikkert tegn er dug på ruderne, som hurtigt kan blive til fugt, der er til skade for træværket. De vigtigste årsager til og tegn på, at der er behov for affugtninger er: angreb af mug og svamp forhold hvor mikroorganismer trives/formerer sig det er vanskeligt at male f.eks. metaloverflader fejlfunktion i forbindelse med elektronisk udstyr korrosionsangreb fugtskader på varer, bygningsdele, møbler osv. ubehag på grund af fugtigt indeklima. I alle disse situationer er der behov for at sænke luftens relative fugtighed. Flere forskellige metoder kan tages i anvendelse for at nedbringe luftens relative fugtighed. Eksempel 1 På en varm sommerdag i Danmark med en rumtemperatur på C og en relativ fugtighed på 6% RF er vandindholdet i luften ca. 8, g vand/kg luft. I et rum på 8 m 3 svarer det til ca. 1 liter vand. Hvis temperaturen om natten falder til C kondenserer mere end % af vandindholdet i luften til dug. Det er g vand/kg luft eller næsten en halv liter kondenseret vand i et rum på 8 m 3. Dette kan føre til flere forskellige alvorlige problemer. 6

7 1.1 Opvarmning og ventilation Det længst kendte princip for nedbringelse af luftens fugtighed bygger på den fysiske kendsgerning, at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Med denne traditionelle metode suges frisk luft ind i rummet, hvor den opvarmes så den kan optage yderligere vanddampe. Derefter bortventileres den fugtholdige luft. Denne proces fortsætter indtil de ønskede konditioner i rummet er opnået. Nedbringelse af fugtighed Tørring ved hjælp af opvarmning og ventilation anvendes i stadig mindre grad, da det Friskluft Opvarmning Ventilation er energikrævende og meget uøkonomisk, idet varmen bogstavelig talt kastes ud af vinduet. Dertil kommer, at den friske luft der suges ind i rummet også har en vis relativ fugtighed, og det forlænger tørreprocessen, alt afhængig af årstiden, udetemperatur og vejrforholdene. På grund af de høje energipriser er affugtning i dag den mest foretrukne tørremetode overalt i verden. 1.2 Affugtning Det grundlæggende princip ved affugtning forudsætter, at rummet er lukket. Det vil sige, at vinduer og døre skal holdes lukkede, så der kommer ingen eller meget lidt udeluft ind i rummet. Luften cirkulerer kontinuerligt gennem affugteren, og fugten udkondenseres og ledes i en vandbeholder uden varmetab til det fri. Helt modsat den traditionelle metode med opvarmning og ventilation. Nedbringelse af fugtighed Affugter Ud over de indlysende fordele ved det lavere energiforbrug, er affugtningsprocessen nemmere at styre, så længe rummet forbliver lukket. Tør luft Fugtig luft 1.3 Fordele ved kondenstørring reduceret energiforbrug (ca. 8% reduktion sammenlignet med traditionel opvarmning og ventilation) mindre risiko for skaltørring og kritisk punkttørring, fordi temperaturen er lavere intet energitab. Den elektriske energi til kompressor og ventilatormotor omdannes til varme styret proces, idet rummet er lukket 7

8 2. Hvordan fungerer en mobil affugter? Kondensator (varm)) Luftstrøm Fordamper (kold) Ventilator Compressor Termostatisk ekspansionsventil En kondensaffugter fungerer efter et meget enkelt princip. En ventilator trækker fugtig luft ind gennem fordamperen, hvor luften afkøles til under dugpunktet. Luftens indhold af vanddampe kondenseres på fordamperens kolde overflade og opsamles i en vandbeholder eller bortledes til afløb. Den kolde, tørre luft fortsætter gennem kondensatoren, hvor den opvarmes for derefter at blive blæst ud i rummet igen, parat til at optage ny fugt fra rummet. Denne proces fortsætter indtil de ønskede konditioner er opnået. Eksempel Temperatur og luftstrøm Fordamper Kondensator Temperatur og RF-værdi 1. C 7% RF C 88% RF C 8% RF blandet luftstrøm C 3% RF C % RF Lufttemperatur Luftens fugtighed Bypass Proces luftstrøm 8

9 I det illustrerede eksempel på foregående side kommer der C varm luft (1) med en relativ fugtighed på 7% RF ind i fordamperen. Inde i den kolde fordamper (2) falder lufttemperaturen til 17 C og den relative fugtighed stiger til 88% RF. Dette får vanddampen til at kondensere, og kondensvandet løber ned i en vandbeholder. For at fjerne alt vand selv ved relativ tør luft, er det vigtigt at ikke hele luftstrømmen nedkøles i fordamperen, da der er risiko for, at dugpunktet så ikke kan nås fuldt ud. Derfor ledes kun en del af luften gennem fordamperen for at opnå max. kondensering, mens resten af luften føres forbi fordamperen, som vist i eksempel 2.1. Dette resulterer i en blandet luftstrøm på 18 C og 8% RF mellem fordamperen og kondensatoren (3). Idet den passerer den varme kondensator, vil den blandede luftstrøm sikre at kondensatoren nedkøles tilstrækkeligt. RH% Intern hygrostat Slutresultatet er en udblæsningstemperatur fra affugteren på 33 C og 3% RF (4). Temperaturen er steget, fordi den elektriske energi til kompressoren omdannes til varme, og fordi der frigøres latent varme under kondenseringsprocessen Fugtstyring Den indbyggede hygrostat på displayet gør det muligt at kontrollere nøjagtigt hvormeget den relative fugtighed skal sænkes. Indstil ønsket relativ fugtighed. Når den er nået, stopper hygrostaten automatisk affugtningsprocessen. På den måde risikerer man ikke skader på grund af for kraftig udtørring, ligesom affugtningsprocessen bliver langt mere energieffektiv. Ældre CDT modeller har ikke indbygget hygrostat, men det er muligt at tilslutte en ekstern hygrostat til alle modeller. Ekstern hygrostat Temperaturstyring Hvis rumtemperaturen ligger uden for affugterens arbejdsområde (3-32 C) standser affugteren. Den starter igen automatisk, når rumtemperaturen igen ligger inden for affugterens arbejdsområde. Dette betyder, at affugteren er i drift så længe rumtemperaturen ligger inden for arbejdsområdet, hvorved den relative fugtighed gradvis sænkes. CDT med ekstern hygrostat 9

10 7 1 CDT og S 3 Med kapillarrør 1: Kompressor 2: Fordamper 3: Kondensator 4a: Kapillarrør : Tørfilter 6: Magnetventil 7: Ventilator 8: Receiver 8 4a CDT 4, 4S, 6 og 9 3 Med termostatisk ekspansionsventil 1: Kompressor 2: Fordamper 3: Kondensator 4b: Termostatisk ekspansionsventil : Tørfilter 6: Magnetventil 7: Ventilator 8: Receiver b

11 2.2 Køleanlæggets komponenter og deres funktion Kompressoren (1) tager varm gas fra lavtrykssiden og presser det ind i kondensatoren (3). Ventilatoren (7) suger den kolde luft fra fordamperen (2) gennem kondensatoren (3), hvor den opvarmes af den varme gas. Ved denne proces afkøles gassen og ender som væske i receiveren (8). Kapillarrør Det flydende kølemiddel, som nu har et højt tryk, passerer gennem et tørfilter () som fjerner uønsket fugt fra kølemidlet. Derpå passerer kølemidlet gennem kapillarrør eller en termostatisk ekspansionsventil (4a/4b), hvor trykket reduceres, før det ledes ind i fordamperen (2), hvor det når kogepunktet og igen bliver til varm gas med lavt tryk. Kapillarrør og termostatisk ekspansionsventil har grundlæggende den samme funktion. Nemlig at reducere fra højt tryk til lavt tryk og at styre kølemidlets passage gennem fordamperen. Ved lavt tryk vil varmen fra den luft som trækkes/suges hen over fordamperen transformere kølemidlet i fordamperen til gas. Kapillarrøret fungerer som en statisk modstand. Når kølemidlet skal passere gennem et langt tyndt rør, reduceres trykket. Den termostatiske ekspansionsventil er en dynamisk modstand. Føleren sender et signal til ventilen, som får ventilen til at åbne sig lidt og modsat. Hvis fordamperen ikke får tilstrækkeligt kølemiddel, stiger følertemperaturen, og det får ventilen til at åbne sig lidt og modsat. Termostatisk ekspansionsventil I modsætning til et kapillarrør kan en termostatisk ekspansionsventil kompensere for forskelle i RF-værdi og temperaturen på den luft, der suges ind i affugteren. Derfor er ekspansionsventilen klart den bedste løsning, når der er tale om store affugtere, men det er også en dyrere løsning, og der opnås ikke nogen væsentlig højere kapacitet ved at bruge den i de mindre affugtere. 11

12 2.3 Afrimning Fordamperen bliver meget kold - alt afhængig af rumtemperatur og luftens relative fugtighed. Generelt er en lav lufttemperatur ensbetydende med en lav fordampertemperatur. Hvis luftens temperatur er under ca. - C (afhængig af den relative fugtighed) begynder der at dannes is på fordamperfladen. Hvis isen får lov at samle sig på fordamperen, vil det reducere affugtningskapaciteten. For at undgå dette, afrimes den ved hjælp af varm gas fra kompressoren : Kompressor 2: Fordamper 3: Kondensator 4a: Kapillarrør : Tørfilter 6: Magnetventil 7: Ventilator 8: Receiver 3 4a

13 Når temperaturen på fordamperfladen når ned på den indstillede temperatur på C, aktiveres en timer, og efter minutter åbner magnetventilen (6) og varm gas cirkuleres rundt i fordamperen og smelter effektivt den is, der har samlet sig på fordamperfladen. Når den indstillede temperatur er nået, lukker magnetventilen og systemet vender tilbage til normal aktiv drift. 13

14 3. Teoretiske principper De grundlæggende funktionsprincipper ved affugtning er ret simple. Beregninger i forbindelse med affugtning er derimod ret komplicerede. Flere af hinanden afhængige parametre skal tages i betragtning. Luftens densitet kg/m 3 1. Lufttemperatur o C Relativ fugtighed % 6 4 % % % 4% % 4 6% % 8% 9% % 9 kj/kg 8 kj/kg 1. 7 kj/kg 6 kj/kg 1. kj/kg kj/kg 4 kj/kg kj/kg Enthalpi (h) ved mætning kj/kg Vanddamptryk (mbar) - Vandindhold (x) i g vand/kg luft 14

15 Molliers hx-diagram er en grafisk fremstilling af sammenhængen mellem temperatur og luftens relative fugtighed. Hx-diagrammet er nøglen til bestemmelse af de forskellige parametre, der skal kendes for at bestemme affugtningsbehovet i enhver given situation. Dette er en introduktion til at forstå, hvordan dette værktøj fungerer. I kapitel 4 er der eksempler på beregning af specifik affugtningskapacitet med henvisning til Molliers hxdiagram og med anvendelse af begreber og mængder, der er fundet i diagrammet. Begreber i Molliers hx-diagram Tabel 1 Luftens densitet (ρ) Den lodrette orange akse helt ude til venstre. Aflæs luftens densitet ved at følge den skrånende orange linje i diagrammet. Luftens densitet er den specifikke massefylde angivet i kg/m 3. Lufttemperatur (t) Den lodrette pink akse i venstre side med tilsvarende let skrånende linjer. Temperaturen angives i C. Enthalpi (h) De lilla diagonale linjer. Enthalpi er luftens vameindhold og angives i kj/kg luft. Starter ved C = kj/kg. Relativ fugtighed (RF) De grønne kurver. Den relative fugtighed angives i procent (%) og er et udtryk for luftens aktuelle vanddamptryk i forhold til vanddamptrykket ved mætning. Vandindhold (x) Den vandrette lyseblå akse nederst. Det aktuelle vandindhold i luften målt i g vand/kg luft. Vanddamptryk (p) Den lodrette blå akse til højre. Vanddamptryk målt i mbar aflæses for at bestemme det partielle vanddamptryk. Den brune diagonale linje i nederste halvdel af diagrammet er en hjælpelinje til brug for bestemmelse af det partielle vanddamptryk. Bemærk at hx-diagrammet brugt i denne guide gælder for et atmosfærisk tryk på 13 mbar.

16 3.1 Brug af Molliers hx-diagram Første gang man ser et hx-diagram kan det virke ret kompliceret med alle dets kurver og skrå og lige linjer, men det er faktisk et ret enkelt og nyttigt værktøj, når man først har lært at bruge det. De eneste data man har brug for at kende er temperaturen og den relative fugtighed i rummet. Eksempel 3 Lad os begynde med et helt enkelt eksempel: Lufttemperatur C 4 % % 4% kj/kg % Relativ fugtighed % 6% Luftens densitet kg/m 3 9 kj/kg 7% 8% 9% % 1. 7 kj/kg 6 kj/kg 1. kj/kg kj/kg 4 kj/kg kj/kg Enthalpi (h) ved mætning kj/kg Vanddamptryk (mbar) - Vandindhold (x) i g vand/kg luft Vi ønsker at beregne enthalpien eller energien, der er krævet for at øge temperaturen i et rum med en relativ fugtighed på 6% RF fra C til C. Begynd med at finde C punktet på den pink akse til venstre. Følg derpå den let stigende vandrette hjælpelinje til det punkt, hvor den krydser den grønne 6% RF kurve. Hvis du følger den lilla diagonale linje til det punkt, hvor den krydser den grønne % RF kurve, ser du at h=42 kj/kg. 16

17 Gå nu tilbage til det punkt der viser C/6% RF. Følg temperaturen opad, indtil den krydser C hjælpelinjen. Bemærk at den relative fugtighed falder til ca. 3% under dette forløb. Men da vi ønsker at finde den entalpi, der er nødvendig for at øge temperaturen op til dette punkt, skal man igen følge den lilla diagonale linje til det punkt, hvor den krydser den grønne % RF kurve. Man når nu til h=2 kj/kg. Resten er nemt: h= (2-42) = kj/kg luft varmeenergi skal tilføres rummet for at hæve temperaturen fra C til C. Lad os nu se på de data, som vi fandt i eksempel 1 på side 6. I dette eksempel fastslog vi, at på en varm dansk sommerdag vil et temperaturfald fra C om dagen til en temperatur på C om natten i et rum på 8 m 3 resultere i, at der på kolde overflader i rummet kondenseres en halv liter vand fra luften. Eksempel 4 1. Lufttemperatur C % 6% 7% 8% 9%% Relativ fugtighed % kj/kg g Luftens densitet kg/m 3 1. kj/kg kj/kg 4 kj/kg kj/kg 6 kj/kg Enthalpi (h) ved mætning kj/kg Vanddamptryk (mbar) - Vandindhold (x) i g vand/kg luft Kondensdannelsen begynder straks, når temperaturen når dugpunktet. For at fastslå dugpunktet ved C og 6% RF findes de C på den pink akse. Følg hjælpelinjen til 6% RF punktet. Følg nu den lodrette hjælpelinje ned, indtil den krydser den grønne % RF kurve. Fra dette punkt følges den vandrette hjælpelinje til venstre for at aflæse en dugpunktstemperatur på 12 C på den pink akse. Mellem denne temperatur og C vil luftens vandindhold kondensere til vand i rummet. 17

18 Følg nu den lodrette linje fra C og 6% RF hele vejen ned til den vandrette lyseblå akse i bunden og aflæs x=8, g vand/kg luft vandindhold i luften. Foretag samme aflæsning ned fra C og % RF, hvilket skulle give x=3, g vand/kg luft. Ud fra disse aflæsninger er det nemt at beregne at g vand/kg luft (8,-3,) er blevet omdannet til kondensvand i rummet. I et rum på 8 m3 svarer dette til,48 liter. Bemærk at hvis man ønsker at vise hvordan luftens konditioner ændrer sig under temperaturfaldet fra C til C, så bliver det en let buet kurve, idet kondenseringen begynder på det koldeste sted i rummet, når den gennemsnitlige relative fugtighed er ca. 8% RF. Eksempel I eksempel 2 (side 8) blev temperatur og luftstrøm gennem en affugter beskrevet med dette eksempel. Fordamper Kondensator Temperatur og RF-værdi 1. C 7% RF C 88% RF C 8% RF blandet luftstrøm C 3% RF C % RF Luftens temperatur Luftens fugtighed Bypass Proces luftstrøm 18

19 Hvis man sætter disse data ind i et hx-diagram, aflæses de fire punkter som følger: Luftens densitet kg/m 3 1. Lufttemperatur o C 6 4 % Relativ fugtighed% % % 4% % 4 6% % 8% 9% % 1 9 kj/kg 8 kj/kg kj/kg kj/kg kj/kg 7 kj/kg 6 kj/kg kj/kg Enthalpi (h) ved mætning kj/kg Vanddamptryk (mbar) - Vandindhold (x) i g vand/kg luft Bemærk hvordan dugpunktet skifter under processen. Disse eksempler giver en grundlæggende viden om hvordan hx-diagrammet bruges. I kapitel 4 tager vi hx-diagrammet i anvendelse i en række eksempler på beregning af affugtningsbehov under forskellige betingelser. 19

20 4. Beregning af affugtningsbehov Efter hvert eksempel i dette kapitel vil vi anbefale en mobil affugter fra Dantherms CDT række. Disse anbefalinger baseres på kapacitetskurverne i kapitel. Fugtproblemer kan deles op i to hovedkategorier. I den ene kategori er der tale om problemer med et for stort vandindhold i luften. I sådanne situationer kan en mobil affugter medvirke til at skabe et behageligt indeklima og/eller bevare sjældne dokumenter, bøger, kulturgenstande og andre værdifulde genstande på museer og i arkiver, samt beskytte elektronik og maskiner på kontorer og fabrikker og endda selve bygningerne. Den anden kategori drejer sig om udtørring af vandindhold i forskellige slags materialer. Typisk er det et spørgsmål om udtørring af byggemateriale i forbindelse med byggeri eller vandskader. Mobile affugtere kan også bruges som et alternativ til dyre stationære affugtere i forbindelse med produktionsprocesser (tørring af træ, krydderurter, pels, osv.). Det er vigtigt at skelne mellem disse to kategorier, når man beslutter hvilken slags mobil affugter, der skal bruges. Tabel 2 giver et overblik over typiske problemer og hvor de typisk opstår. Tabel 2 Problem Ønsket resultat Typiske steder For højt vandindhold i luften For højt vandindhold i materialer Museer og gallerier, lager- rum for fugtfølsomme varer, vandværker, osv. Skabe et godt indeklima Bevare og beskytte varer og materialer Byggetørring Vandskadesanering Kontorbygninger, private hjem, mødelokaler Byggepladser Steder der har været ramt af oversvømmelse, brand eller sprængte vandrør

21 4.1 For højt vandindhold i luften Luftens fugtighed påvirker både mennesker, elektronisk udstyr, maskiner og diverse materialer i rummet. I tabel 3 er der en liste med grænseværdier for RF-værdier, som indikerer hvornår et for højt vandindhold i luften begynder at have en negativ effekt. Bemærk venligst, at de opstillede værdier kun er vejledende, da der kan være situationer, hvor også lavere RF-værdier kan skabe problemer. For eksempel skal den relative fugtighed i luften holdes under 4%, når der er tale om store kolde overflader. Aktivitet RF-værdi Tabel 3 Husstøvmider begynder at formere sig kraftigt 4% Der opstår korrosion, især i aggressive miljøer 4% Hygroskopiske materialer absorberer vand og begynder at blive ødelagt (træ, papir, tekstiler, madvarer, osv.) 4-% Papir begynder at udvide sig % Korrosionshastigheden stiger 6% Mennesker begynder at føle sig utilpasse ved 6% høje temperaturer Det bliver stadigt vanskeligere for mennesker at kontrollere deres transpiration ved høje temperaturer 7% Råd og svamp opstår 7% I alle tilfælde med et permanent højt indhold af relativ fugtighed anbefales det at undersøge årsagen til problemet nærmere og ikke kun afhjælpe følgerne. Ofte vil det være muligt at reducere eller endda fjerne problemet før der indsættes mekanisk affugtning. Som påvist i det tidligere kapitel er hx-diagrammet et vigtigt værktøj ved bestemmelse af ønsket temperatur og RF-værdi i et rum eller en bygning. Der er dog flere parametre, som skal vurderes, før beregning af nødvendig affugtningskapacitet og valg af korrekt affugter kan foretages. 21

22 Meteorologiske data Først fremskaffes generelle meteorologiske informationer om det aktuelle geografiske område. Temperatur og RF-værdier varierer fra område til område, og de kan også variere meget i løbet af året. Der findes statistisk materiale for de fleste geografiske områder, og de kan efter behov fremskaffes lokalt. (Tabel 4 viser eksempler på hvor meget udetemperatur og relativ fugtighed skifter i løbet af et år i Danmark). For at være sikker på at have tilstrækkelig kapacitet skal man altid bruge worst case tallene for vandindhold (juli måned i DK). Bemærk at selv med en høj RF-værdi i en kold vintermåned er vandindholdet i luften forholdsvis lavt, hvorimod varme sommermåneder normalt udgør worst case tilfælde med en forholdsvis lav RF-værdi og et højt vandindhold, fordi varm luft kan indeholde mere vand. Tabel 4 Gnstl. temperatur ( C) Genstl. fugtighed (% RF) Vandindhold (g vand/kg luft) Januar Februar 9 2. Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

23 Rummets størrelse Rummets eller bygningens størrelse har en indirekte betydning, da det er mængden af vand i luften, som afgør den aktuelle nødvendige affugtningskapacitet, men man må beregne rummets rumfang i m 3 for at finde ud af, hvor meget luft det indeholder. Luftskifte Luftskiftet n, er en meget vigtig faktor, da udeluft påvirker både temperatur og relativ fugtighed i rummet. Undersøgelser har vist, at de fleste problemer med for højt vandindhold i luften skyldes problemer med luftskiftet. Det skal fastlægges eller vurderes, hvor mange gange pr. time luften skiftes i rummet. Der kan være tale om et højt luftskifte, fordi bygningen ikke er fuldstændig tæt, eller der kan være tale om mekanisk ventilation samt døre og vinduer, der åbnes jævnligt. Den mængde vand målt i kg vand/time, der tilføres rummet ved luftskifte, beregnes med følgende formel: W(ventilation) = ρ * V * n * (x 1 -x 2 ) W = g vand/time ρ = luftens densitet (kg/m 3 ) = normalt anvendes en værdi på ca. 1,2 kg/m 3 ved - C V = rumvolumen (m 3 ) n = luftskifte i rummet (time -1 ) x 1 = vandindhold i udeluften (worst case) (g vand/kg luft) x 2 = vandindhold i indeluften ved ønsket RF værdi (g vand/kg luft) Andre kilder Endelig skal det fastlægges, hvor meget fugt der kommer fra mennesker, processer, produkter og andre kilder. 23

24 Ikke alle kilder er relevante ved alle beregninger, men generelt kan denne formel anvendes: W(total) = W(mennesker) + W(proces) + W(varer) + W(ventilation) W(mennesker): Vandafgivelse (transpiration) fra mennesker. (Se Tabel ) W(proces): Vandafgivelse fra aktiviteter og processer i rummet, f.eks. produktion, madlavning, tøjvask, samt fra åbne vandbassiner i vandværker, produktionsfaciliteter osv. Denne vandafgivelse kan variere meget og må fastlægges i hvert enkelt tilfælde. W(varer): Vandafgivelse fra varer og produkter, der tørres/opbevares i rummet. Ofte kan sådanne oplysninger fås ved leverandøren. W(ventilation): Vandafgivelse der stammer fra luftskifte, hvor udeluft kommer ind i rummet. Advarsel Det kan normalt IKKE anbefales at øge rumtemperaturen, når en affugter er i brug. Selv en lille temperaturstigning vil reducere ydelsen, da affugteren skal køle luften ned til dugpunktet, før kondenseringen kan begynde Skabe et behageligt indeklima Det vigtigste, når det drejer sig om at skabe et godt indeklima, er at sikre tilstrækkeligt luftskifte. Generelt anbefales et luftskifte på, per time for at skaffe en tilstrækkelig mængde friskluft, men i rum med mange mennesker, kan det være nødvendigt at øge luftskiftet. En anden lige så vigtig faktor er den relative fugtighed i rummet. Mange mennesker er allergiske over for husstøvmider og skimmelsvampe. Disse mikroorganismer trives i fugtig luft, men de kan ikke overleve i forholdsvis tør luft. Det er derfor vigtigt at opretholde en RF-værdi under 4% for at få et sundt indeklima. Tabel Aktivitetsniveau Transpirationsrate (g vand/h for én person) ved en temperatur på C Lav 4 Middel 1 Høj 24

25 Generelt vil et luftskifte på, per time sikre en lav RF-værdi, men som vi allerede har set, afhænger det af en række faktorer. I det følgende eksempel bor personer i en normal beboelse i Danmark. Vi vil beregne hvor stor en affugtningskapacitet, der er nødvendig for at skabe et indeklima med C og 4% RF. Eksempel 6 Data: Land: Lokale: Air density kg/m 3 Air temperature o C 6 Rumvolumen: m 3 Luftskifte: n =, pr. time (Se tabel 6) Luftens densitet: ρ = 1,2 kg/m 3 (Se hx-diagram) 1. Antal mennesker: Aktivitetsniveau: 4 Middel = 1 g vand/time/person (Se tabel ) Worst case situation: x 1 = g vand/kg luft (Se tabel) 4 Ønskede betingelser t = C og 4% RF > x 2 = 6, g vand/kg luft (x 2 findes i hx-diagram) 1. 3 Luftens densitet kg/m 3 1. Lufttemperatur o C % 4% % 6% 7% Relativ fugtighed % Relative humidity Danmark Normal beboelse, gennemsnit % 6 kj/kg 7 kj/kg 8 kj/kg % 9 kj/kg % 4% % 6% 7% 8% 9% % 1. kj/kg kj/kg 4 kj/kg kj/kg Enthalpi (h) ved mætning kj/kg Vanddamptryk (mbar) - Vandindhold (x) i g vand/kg luft

26 Beregningen: W(ventilation) = 1.2 * *. * (-6.) = 6 g vand/time W(personer) = * 1 g = 6 g vand/time W(ialt) = = 1, g vand/time Det er med andre ord nødvendigt at fjerne 1, liter vand pr. time fra luften inde i rummet for at opnå og opretholde den ønskede temperatur og relative fugtighed. Anbefaling: To CDT 6 affugtere. Kapacitet:,7 liter/time pr. affugter ved C/4% RF. (Se kapacitetskurve side 42) Bevarelse og beskyttelse af varer og materialer Når det gælder bevarelse og beskyttelse af varer og materialer er det som regel et spørgsmål om at opretholde en fast lav fugtighed. Der er ofte tale om lagerrum eller magasiner. Lagerrums tæthed kan svinge meget. De kan være enten meget tætte eller meget dårligt isoleret. I begge tilfælde er luftskiftet en betydelig faktor. I tabel 6 er vist forskellen i luftskifte i forskellige lokaler afhængig af isoleringsgraden. Luftskiftet er imidlertid ikke den eneste parameter, der skal tages i betragtning. Der skal også tages højde for vandafgivelse fra mennesker, udeluft, varer og eventuelle processer inde i lagerlokalet. Tabel 6 Rum Luftskifte: n (time -1 ) Isoleringsgrad God Gennemsnit Dårlig Lagerrum Normal beboelse.3.,8 Stort lagerrum Eksempel 7 I dette eksempel har vi m 3 helt tørre varer opbevaret i et m 3 stort lagerlokale, som er dårligt isoleret. Vi vil sikre en temperatur på C og en relativ fugtighed under 6% RF. 26

27 Luftens densitet kg/m 3 Lufttemperatur o C 4% % 6% 7% Relativ fugtighed % 8 kj/kg 9 kj/kg %. 7 kj/kg 6 kj/kg. kj/kg kj/kg 4 kj/kg kj/kg Enthalpi (h) ved mætning 4 3. kj/kg Vanddamptryk (mbar) - Vandindhold (x) i g vand/kg air Land: Danmark Lokale: Lagerrum, dårligt isoleret Rumvolumen: m 3 Varelagerets volumen: m 3 Luftskifte: n =,6 pr. time (Se tabel 6) Luftens densitet ρ = 1,2 kg/m 3 Worst case situation: x 1 = g vand/kg luft (Se tabel 4. Juli: t = 17 C; RF = 83%) Ønskede konditioner: t = C og 6% RF > x 2 = 8. g vand/kg luft (Se hx-diagram) Beregningen: W(ventilation) = 1,2 * (-) *,6 * (-8,) = 432 g vand/time W(i alt) =,432 liter vand/time Anbefaling: CDT. Kapacitet:,4 liter/time ved C/6% RF. (Se kapacitetskurve side 4) 27

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

CDT 30. Anvendelse Skadeservice Byggetørring Vandværker Tørlagring EGENSKABER

CDT 30. Anvendelse Skadeservice Byggetørring Vandværker Tørlagring EGENSKABER MOBIL AFFUGTER Funktion er en robust, højtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER

V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugt Studieenhedskursus Opgaver Side 1 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugtkursus 2015 Opgaver Side 1 2015 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE. MCS GROUP www.mcsworld.com

2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE. MCS GROUP www.mcsworld.com 2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE MCS GROUP www.mcsworld.com Hvorfor vælge Master luftaffugtere? SPAR TID Med affugtere er det muligt at fremskynde flere renoverings- og byggearbejder REDUCER INVESTERINGSOMKOSTNINGER

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

PRISLISTE 2016 BOLIGVENTILATION

PRISLISTE 2016 BOLIGVENTILATION PRISLISTE 2016 BOLIGVENTILATION HCV og HCH boligventilation 01.01.2016 Produkter 352425 HCV 4 Boligventilationsaggregat 19.300,00 Komplet ventilationsaggregat med modstrømsveksler, vertikal model, inkl.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE KØLE- / FRYSESKABE Serien består af 4 modeller med en kapacitet fra 650 til 1400 liter. Skabene opfylder de højeste krav til udførsel og effektivitet. Modellerne findes i køl og frys med henholdsvis 1

Læs mere

Svømmebadsaffugtning. Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre. Totalløsninger for indeklima

Svømmebadsaffugtning. Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre. Totalløsninger for indeklima Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre Svømmebadsaffugtning Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre Totalløsninger for indeklima VARME

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Coldline køle- og fryseskabe til bageri og konditori PRISKATALOG GYLDIGT FRA OKTOBER 2014 EGENSKABER Udvendig/indvendig Isolationstykkelse

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke Bevarings afdelingen Energiforbrug i middelalderkirker Parameterstudie i Kippinge kirke Bevaringsafdelingen, Forskning, Analyse og Rådgivning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33 47 35 02,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere