Vellyd. Akustikere skaber perfekt koncertlyd under vanskelige forhold. De saver fugtige kældre midt over. København får bydel med maritim stemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellyd. Akustikere skaber perfekt koncertlyd under vanskelige forhold. De saver fugtige kældre midt over. København får bydel med maritim stemning"

Transkript

1 Internationalt kundemagasin maj 2005 nr. 11 Vellyd Akustikere skaber perfekt koncertlyd under vanskelige forhold De saver fugtige kældre midt over København får bydel med maritim stemning

2 4 Fugtige kældre saves midt over En ny metode i Danmark kan stoppe fugtskader i ældre bygninger Inspiration til dansk byggeri Boliger med havudsigt er populære. Her er det Sluseholmen. Foto: Tao Lytzen 18 4 Med diamantkædesaven skåner man bygningen og minimerer risiko for skader, når kælderen skæres midt over. Foto: Stig Stasig 31 9 Dansk virksomhed satser på forgasning af træfl is 10 Miljømursten er konkurrencedygtige 13 Naturlige østrogener i ferskvand 14 Da stikket til Østdanmark blev trukket ud Energistyrelsen er på vej med en model, der skal mindske risikoen for, at Danmark igen går i sort 16 Unge skal bruge den kollektive trafi k 18 Koncertlyden er som i et studie Lyden er i top i Forum Horsens. Uanset om man afvikler Dansk Melodi Grand Prix eller spiller håndboldkamp 24 Spildevand uden spild Spildevand er også en ressource 28 Thailand får verdens længste vejbro 31 Her kan man sejle til hoveddøren Københavns Sydhavn får en ny bydel med maritim stemning Henrik Rossen byggedirektør med meninger. Foto: Tao Lytzen Den danske byggebranche har i mange år lidt under, at vi mente, at udlandet ikke kunne lære os noget derfor så man tidligere sjældent udenlandske arkitekter vinde konkurrencer i Danmark. Resultatet har været bygninger, der er skruet godt sammen, så de fungerer ud fra en skandinavisk fi losofi, men ofte uden den store visuelle fornyelse, COWIs direktør for Byggeri og Drift, Henrik Rossen, savner international inspiration på det mere visuelle niveau også på ingeniørområdet. Han fortæller, at COWI har haft glæde af at hente god inspiration gennem samarbejde med udenlandske rådgivere inden for bl.a. konstruktioner, indeklima og facader. Henrik Rossen øjner dog lys forude. Han mener, at branchen er på vej ud af dødvandet. Investorerne har fået øjnene op for, at de skal se lidt mere langsigtet på investeringerne. Myndigheder og politikere viser større mod og vilje til at åbne op for byggerier, der er anderledes. Mange af boligerne i Københavns Havn, som f.eks. på Sluseholmen, viser, at man ønsker at bruge inspiration fra andre lande. Læs mere om de hollandsk inspirerede boliger på Sluseholmen og interviewet med COWIs byggedirektør på side John Jørgensen, ansvarshavende redaktør John Jørgensen, jhjcowi.dk 34 Vi trænger til inspiration i byggeriet Prøverne er i gang til Dansk Melodi Grand Prix i Forum Horsens. Foto: Niels Åge Skovbo Udgiver COWI A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Fax Forside Akustiker Richard Ballinger Foto: Niels Aage Skovbo. COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores 3400 medarbejdere hver især er det på deres. COWIfeature er et magasin, som bli ver sendt til kunder, samarbejds partnere og medarbejdere. Det udkommer på dansk og engelsk. Redaktion John Jørgensen ansvh. jhjcowi.dk Christina Tækker chtcowi.dk Janne Toft Jensen jajecowi.dk Jette Westerdahl jewecowi.dk Design & layout Josina W. Bergsøe Patrick Andresén Hanne Bjørn Nielsen Redaktionen sluttet 15. april 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Samlet oplag Tryk: Schultz Grafi sk ISSN

3 Skærermand Ejler Degnebolig fremviser diamantkædesaven, der er velegnet til at save igennem hårde mursten. Foto: Stig Stasig Af Christina Tækker Mange kvinder vil nok mene, at det er spild af de dyre og eftertragtede sten, som skærermand Ejler Degnebolig og hans sjak arbejder med i kælderen på Christianshavn. Deres vigtigste arbejdsredskab består nemlig af to diamantkædesave, der bliver brugt til at save kælderen midt over. Kædesavene glimter af små diamanter på hver en karat og er lige så gode til at få kvinder til at dåne, som de er til at skære igennem hårde mursten i andelsboligforeningen i Burmeistergade. Her er man i gang med et demonstrationsprojekt for at afprøve en metode til at standse de tydelige tegn på fugt som skimmelsvampe i stuelejlighederne, råd i de bærende træbjælker og salt og fugt, der giver tydelige skjolder på den udvendige mur. Metoden, som ikke tidligere har været brugt i Danmark, er et effektivt alternativ til de traditionelle metoder, der ikke med sikkerhed stopper fugt fra opsivende grundvand. Ideen går ud på at lægge en rustfri metalplade ind i væggen og tætne med mørtel. På den måde kommer man ind i alle de vanskelige hjørner. Metoden skåner bygningen og minimerer risikoen for skader, da man saver sprækken tværs gennem muren i modsætning til den traditionelle måde, hvor man banker stålpladen ind i væggen. Alt for ofte ved byfornyelser bliver pengene brugt forkert; ved at sikre de yderste vægge i kælderen mod fugt der siver ind gennem muren eller lægge dræn omkring kælderen. På den måde stopper man ikke al fugt, der ofte også kommer fra grundvandet. Derfor siver vandet fortsat op fra kælderen, selv om kælderens yderste vægge er sikret mod fugt.»de fl este gamle huse med murede fundamenter har et problem og det er voksende,«fortæller Rune Christiansen, der er projektleder i Sanerings- og Byfornyelses Selskabet (SBS).»I dag udnytter man tagene mere intensivt, efter det er blevet muligt at opføre tagboliger. Det betyder, at mange pulterkamre bliver nedlagt, og der i højere grad bliver brug for at opbevare møbler, bøger og tøj i en tør kælder. Men fl ere ønsker også at udnytte kælderen til hobbyrum eller mødelokale. Det stiller større krav til kælderen.«det er slemt, når man konstaterer råd Demonstrationsprojektet hører under et udviklingsprojekt, der skal beskrive metoder til at identifi cere og afhjælpe fugtproblemer i murede kældervægge og fundamenter i ældre bygninger. Målet er at kortlægge de eksisterende metoder til at standse fugt og fi nde ud af, hvor effektive metoderne er. Men projektet skal også fremme udviklingen af nye, effektive metoder og kortlægge hvilke måleinstrumenter og målemetoder, som kan identifi cere og overvåge den langsigtede effekt. Udviklingsprojektet er sat i gang af Grundejernes Investeringsfond (GI), der er med til at forbedre byer og boliger. SBS er et datterselskab af GI. COWI koordinerer og styrer de tekniske detaljer og er med til at fi nde de rigtige specialister.»man kan spørge sig selv, hvad det betyder, at en ejendom har fugtproblemer. Men det er slemt, når man begynder at konstatere råd og svamp. Så er hele husets fundament i fare. Desuden transporterer fugten salt, som danner skjolder på væggen, når fugten tørrer. Der er også større risiko for frostskader, når væggen er våd,«fortæller projektleder i COWI, Michael Per Vesterløkke. Han peger på, at de to traditionelle metoder til at standse opstigende fugt har fl ere ulemper. Den kemiske metode, som går ud på at sprøjte et stof ind i de murede fundamenter, har hidtil ikke dokumenteret effekt. Den mekaniske metode, hvor man banker en rustfri plade ind i en vandret fuge, har brug for at blive videreudviklet. Ofte har man nemlig ikke en gennemgående vandret fuge, som pladerne kan Fugtige kældre saves midt over I en kælder på Christianshavn er man ved at teste en ny metode i Danmark til at stoppe fugtskader i ældre bygninger. Med en diamantkæde saver man kælderen midt over for at lægge en effektiv fugtspærre. Metoden tegner til at blive effektiv Arbejdssjakket i kælderen på Christianshavn arbejder under hårde betingelser med lavt til 4 loftet og sparsomt med lys. Foto: Stig Stasig 5

4 Opstigende fugt i mur. Sådan standser man fugt i gamle murede kældre Råd i træbjælkelag. Skimmelsvampe på overfl ade. Færdig indlagt stålplade i mur forhindrer opstigning af fugt. Udvendig fugtisolering og dræn. bankes eller vibreres ind igennem. Desuden kan man nemt beskadige muren med de mange rystelser. Informationskampagne»Når man skal stoppe fugten effektivt, er det afgørende, at fugtspærringen er gennemgående. Ellers stiger den op gennem væggen. Derfor handler en del af vores projekt om at fi nde ud af, hvordan man mest effektivt spærrer fugten i hjørnerne, hvor det er vanskeligt at banke plader ind og få dem til at overlappe hinanden,«siger Rune Christiansen. Håbet er, at projektet munder ud i en informationskampagne i form af vejledninger og anvisninger på, hvordan man konstaterer fugtproblemer, og hvordan man løser dem. En hindring for at udbrede metoden er, at projektet om et år kan vise, at metoden er for dyr, vurderer Rune Christiansen. Et midtvejsseminar sidste år viste dog stor interesse fra både rådgivere, arkitekter, forsikringsfolk og forskere. Projektleder Michael Per Vesterløkke, mvcowi.dk Forskellige savemetoder Der er afprøvet fi re forskellige savemetoder i udviklingsprojektet. Diamantkædesaven har vist sig at være den nemmeste at arbejde med. Metoderne er først afprøvet i Slagelse i et pilotprojekt på en ejendom, der skulle nedrives. Demonstrationsprojektet i Burmeistergade begyndte 1. december 2004 og er færdigt til sommer. Demonstrationsprojektet bliver løst af Øens Murerfi rma, facadeafrensningsfi rmaet Cortex og Totaldiamanten. Udviklingsprojektet er færdigt om et år. Illustration: Mediafarm Projektleder i COWI, Michael Per Vesterløkke, (th. for muren) og Rune Christiansen, der er projektleder i SBS følger demonstrationsprojektet på nært hold. Foto: Stig Stasig Maling afskaller på grund af fugt og salte. I den danske version skærer man vandret igennem væggen med op til en meter lange snit. Det foregår med en diamantkædesav, der bliver lagt på et bord, der kan hejses op i den rette højde. Sprækken bliver fyldt med mørtel, der hærder efter 16 timer. Herefter kan man fortsætte med en ny plade, der overlapper den første. Den rustfri stålplade lægges ind i våd mørtel. Dræn. 6 7

5 Strøm i klokketårn En spænding på to volt vil fremover gå gennem Jesuskirkens 53 meter høje klokketårn i Valby. Det svarer til spændingen i et lommelygtebatteri. Det sker for at sikre, at de bærende jernkonstruktioner i det over 100 år gamle tårn ikke fortsat skal ruste og svækkes af fugt og ælde. Det er relativt nyt at bruge denne metode i murværk. Den såkaldte katodiske beskyttelse stammer fra USA og bliver traditionelt brugt i betonbyggerier. Ideen er, at man fører elektrisk strøm ind til de indmurede dele af ståldragere gennem fuger og mursten i væggen. Den elektriske strøm tages fra lysnettet, som også bruges til klokkespillet, og omdannes til jævnstrøm. Arbejdet er udført fra tårnets inderside, så man ikke skæmmer arkitekturen på det rigt udsmykkede tårn. COWI har som underrådgiver for arkitektfirmaet Per Axelsens Tegnestue Aps udført tilstandsvurdering af de indmurede jernkonstruktioner og projekteret istandsættelsen af jernkonstruktionerne. Projektleder Allan Andersen, axacowi.dk Foto: Allan Andersen COWI etablerer kontor i Beijing Som det første danske rådgivningsfirma har COWI etableret et 100 procent ejet datterselskab i Kina. Samtidig lukkes alle aktiviteter i COWIs kinesiske joint venture Yan Dan. Datterselskabet COWI Consulting Co. Ltd (Beijing) skal i første omgang fokusere på energiområdet. Men senere er det meningen at udvide rådgivningen. Datterselskabet kommer på et tidspunkt, hvor der især efterspørges ydelser inden for energibesparelser. Det har COWI oplevet gennem flere fjernvarmeopgaver i Nordkina, hvor Beijing er centrum for den kinesiske fjernvarmesektor. COWI arbejder desuden med en lang række vej- og broprojekter i Kina, bl.a. Sutong Bridge. Derudover hjælper COWI danske industrivirksomheder med at etablere produktion i Kina, levere specialistrådgivning inden for byggeri og industri og yde assistance til andre danske firmaer. COWI assisterer også Hydro-fabrikkerne i forbindelse med projektering og opførelse af en ny fabrik i Suzhou. Direktør Industri og Energi, Birgitte Brinch Madsen, bbmcowi.dk Foto: Scanpix Solceller som alternativ til diesel Solceller og visse steder vindmøller er et godt alternativ til diesel i fjerntliggende områder i det tyndt befolkede Namibia. Det er hovedbudskabet i et Danida-finansieret projekt, der handler om at demonstrere alternative energisystemer til områder, som er isolerede fra det nationale el-net. Diesel, som traditionelt bliver brugt til at producere strøm i landsbyerne, bliver dyrere end alternativ energi, da et prisfald på solceller begynder at slå igennem. Desuden kræver det flere ressourcer at vedligeholde dieselmotorer end solceller.»projektet har også vist, at det kan lade sig gøre at få folk til at betale for den alternative energi. Desuden har vi demonstreret, at det kan lade sig gøre ved hjælp af energistyring at gøre brugerne mere bevidste og nedbringe forbruget,«siger projektleder Svend Erik Mikkelsen fra COWI, der har ydet teknisk assistance. COWI har løst opgaven sammen med Gobabeb og det lokale rådgiverfirma EMCON Consulting Group. Projektet skal i første omgang bidrage til at skaffe elektricitet til isolerede samfund og inspirere ministerier og myndigheder i det sydlige Afrika til at anvende vedvarende energi. Projektleder Foto: Svend Erik Mikkelsen Svend Erik Mikkelsen, semcowi.dk Renere teknologi til Dubai Aluminium Dubai Aluminium (Dubal) i De Forenede Arabiske Emirater indfører renere teknologi inden for aluminiumsproduktion. Med en produktion på ca tons om året er Dubal i Mellemøsten en af verdens største producenter af aluminium. Med hjælp fra en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) besluttede Dubal at gå fra at importere beg som granulat til at importere det i væskeform. Beg bruges i produktionen af aluminium. Fra et specialdesignet skib med temperaturer på 180 grader overføres den flydende beg nu til to tanke i havnen i Jebel Ali og derfra med tankbiler til anodefabrikken hos Dubal. På den måde slipper man for de farer, der tidligere var med håndteringen af beg som granulat. Et helt lukket dampretur- og rensesystem har yderligere reduceret udslip til et absolut minimum. COWI har i samarbejde med datterselskabet COWI Almoayed Gulf, udført VVM, udbudsprojekt, tilsyn med detailprojekt, opførelse og start. Opgaven er udført for fabrikken Dubai Aluminium og har omfattet discipliner som proces, mekanik, el og bygningskonstruktioner. Projektleder Finn Hirslund, fhcowi.dk Foto: Finn Hirslund Dansk virksomhed satser på forgasning af træflis Virksomheden Weiss A/S, DTU og COWI udvikler teknologi til at forsyne boliger med el og varme fra træfl is»man kan indpasse forgasningsanlæg på mange af de gasmotoranlæg, der er etableret i Danmark,«mener projektleder i COWI, Jens Dall Bentzen. Foto: Tao Lytzen Af Christina Tækker Træfl is skal forsyne fremtidens boliger med el og varme. Det er håbet for leverandøren af biomasseteknologi Weiss A/S, der har indgået et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og COWI om at videreudvikle den såkaldte totrins-forgasningsteknik. Initiativet kommer efter mange års forskning og udvikling på DTU, hvor man har etableret en mindre fuldautomatisk totrinsforgasser, der omdanner fl is til en brændbar gas. De gode resultater, der er opnået med forgasseren, har resulteret i, at Weiss A/S har fået interesse i at videreudvikle processen. Med støtte fra Elkraft-system etablerer virksomheden i Hadsund et pilotanlæg, som skal eftervise, at totrinsprocessen kan komme op i en størrelse, der er interessant for varmeværker. Samtidig ønsker man at bibeholde de gode egenskaber, man har opnået gennem forsøgene på det mindre anlæg på DTU. Der er tale om en pilotforgasser, der er ca. ti gange større end forgasseren på DTU.»Projektet er nødvendigt for at demonstrere processen i en størrelse, der viser, at det er realistisk at etablere økonomisk rentable og miljømæssigt fordelagtige biomasseforgasningsanlæg i Danmark. Totrinsforgasnings-processen har også et stort potentiale i mange lande,«siger direktør Morten Grøn fra Weiss. Kan indpasses på naturgasværker Forgasningsanlæg kan erstatte varmeproducerende biomasseanlæg, men det er også muligt at bruge forgasningsgassen på eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværker. I dag er naturgasnettet udbygget, så naturgas forsyner en væsentlig del af de danske byer med energi. Mange byer har etableret kraftvarmeanlæg baseret på naturgas, så gassen bruges til både at producere el og varme.»man kan indpasse forgasningsanlæg sammen med naturgas på mange af de gasmotoranlæg, der er etableret i Danmark. Da el-og varmeaftag, bygning og motorer allerede er etableret og kan genbruges, vil det være uden store omkostninger at omstille disse værker fra fossilt brændsel til biomasse, i takt med gasproduktionen fra Nordsøen reduceres,«siger projektleder i COWI, Jens Dall Bentzen, der har været med til at udvikle totrins-forgasningsprocessen siden Genanvender varmen Totrinsprocessen adskiller sig fra øvrige forgasningsprocesser ved, at man bruger spildvarme fra forgasseren i pyrolyseprocessen. På den måde opnår man en række fordele: som f.eks. en høj virkningsgrad, at gassen får en højere brændværdi og et højere indhold af brint. Det betyder, at gassen har gode forbrændingsegenskaber i bl.a. gasmotorer. Projektleder Jens Dall Bentzen, jdbcowi.dk 8 9

6 Miljømursten er konkurrencedygtige Mursten af byggeafffald er pæne, økonomisk konkurrencedygtige og reducerer udledning af CO2, viser ny rapport Foto: Tao Lytzen Af Christina Tækker Miljømursten af knust tegl og arbejdet en livscyklusanalyse, der mørtelrester er pæne, de sparer vurderer miljømurstenenes levetid, effekt på miljøet, indeklima råstoffer som ler, reducerer udledning af CO2 og er et alternativ og sundhedseffekt. til traditionelle teglsten. Det er»projektet er en succes på den nogle af resultaterne i demonstrationsprojektet»program til byggeri med et produkt, som ingen måde, at vi udførte et fuldskala- fremme af økologisk byggeri,«andre havde erfaringer med. Resultatet fremstår som et godt ud- hvor man for første gang har testet miljømursten i et større byggeri i 26 almennyttige familiebolining og udnyttelse af den danske tryk for en kombination af nytænkger i Herning. Konkret reduceres tradition for muret byggeri. Det udledning af CO2 med 115 tons i færdige resultat opleves som godt forhold til traditionelle sten i et alment boligbyggeri, og beboerne og bygherre,«siger projektleder i og tilfredsstillende af både beboere er generelt tilfredse med indeklimaet. Erfaringerne fra projektet COWI, Niels Møller Jensen. er siden anvendt i fl ere andre Perspektiver i Irak projekter. Ingeniør Stig Maegaard Kristensen, der fi k ideen til at bruge de»knust tegl og mørtelrester giver pæne mursten med grålige specielle sten, ser yderligere muligheder for at slå igennem i så- nuancer, der med tiden patinerer. Økonomisk har projektet vist, at kaldte ressourcesvage områder. stenene kan konkurrere med almindelige teglsten. Der har imid- miljømursten er størst, hvor res-»perspektiverne for at udnytte lertid ikke været nogen direkte sourcerne er små, og situationen økonomisk gevinst ved at bruge ofte er kritisk. Bl.a. i krigsramte stenene. Derfor er det nok dem, områder som Irak. Men det kræver der i forvejen interesserer sig for en holdningsændring. Ligesom vi økologi, der vil investere i miljømursten,«siger arkitekt Kristian fl asker, skal vi vænne os til tanken er vant til at genbruge knuste glas- Sandgaard fra arkitektfi rmaet om at genbruge murbrokker. Det Kristian H. Nielsen IS, der er en kræver markedsføring,«fastslår af samarbejdspartnerne i projektet. Stig Maegaard Kristensen fra salgsorganisationen Ekotek, der har Ønsker flere erfaringer deltaget i projektet. COWI har fulgt byggeriet fra planlægning, under opførelse og et år Projektleder Niels Møller Jensen, nxjcowi.dk efter husene stod færdige i Formålet har været at fremme en www. ebst.dk bæredygtig udvikling af den danske byggebranche. Projektet er Pjece om miljømursten kan rekvireres hos producenten: mundet ud i en række anbefalinger til hvilken mørtel, der giver de bedste arbejdsforhold under opmuringen; hvordan man undgår revner, og hvordan murstenene patinerer. Desuden har COWI ud- På jagt efter kemiske stoffer Flygtige stoffer i jordforureninger, arbejdsmiljø og indeklima, forbrugerprodukter og endda i krigsgasser er alt sammen noget, måleinstrumentet HAPSITE lynhurtigt kan fi nde frem til Med det bærbare måleinstrument behøver miljøtekniker Christian Buck ikke at vente på prøveresultatet som før, hvor man først skulle i laboratoriet. Foto: Morten Larsen 10 11

7 Strategisk risikostyring Strategisk risikostyring skal hjælpe virksomheder med at reagere rettidigt og relevant i et samfund, der er i konstant forandring. For første gang Af Gitte Petersen herhjemme introduceres et risikostyringskoncept, I lidt over et år har COWI som de eneste i Danmark grænse forureningen i området ved at foretage fl ere der hjæl- brugt måleinstrumentet HAPSITE til at måle kemiske målinger. per virksomheder med at skabe stoffer i luften både over og under jorden. Instrumentet»Men kun fantasien sætter grænser for, i hvilken et samlet overblik over fi- er en bærbar GC/MS, der med det samme forbindelse apparatet kan anvendes. F.eks. kan innansielle, strategiske og ope- identifi cerer ukendte stoffer og giver mulighed for at strumentet også bruges til screening af afdampning rationelle risici og muligheder. fi nde frem til, hvor høje koncentrationerne er. fra produkter, f.eks. legetøj, der er tilsat duftstoffer. Bag konceptet står COWI, der»det giver den fordel, at man med det samme Det er en hurtig måde at identifi cere de kemiske har udviklet værktøjer og metoder kan planlægge en videre undersøgelse. Vi behøver stoffer på, og resultatet kan f.eks. bruges til at fi nde til at løse opgaverne ikke vente på prøveresultatet som før, hvor vi først frem til kritiske produkter,«siger Christian Buck. tværfagligt. skulle i laboratoriet,«forklarer Christian Buck, miljøtekniker, Selve målingen tager ikke mere end 5-15 minutter, COWIs Risk & Opportunity COWI. hvilket gør HAPSITE særdeles velegnet til feltarbejde. Check (ROC) bygger på det princip, at enhver risiko også Forurening og indeklima Kan måle krigsgasser rummer en potentiel mulighed. Selv om renseanlæg på landet Helt konkret bruger COWI i øjeblikket instrumentet til Men apparatet er også velegnet i beredskabssituationer. Formålet med ROC er at hjælpe ikke udleder store mængder af østrogener, har de ofte stor be- forureningsundersøgelser i jord såkaldte poreluftsmålinger I USA har militæret måleinstrumenter på stand- en ledelse med at identificere tydning for det lokale vandmiljø. og til arbejdsmiljø- og indeklimaundersøgelser. by i tilfælde af kemiske angreb fra terrorister. HAPSI- og håndtere de situationer, Foto: Bert Wiklund I et tilfælde drejede det sig om dampe fra en TEN er»født«med et specielt bibliotek, der gør det som kan udgøre en risiko for gulvbelægning i et fi rma. muligt at identifi cere og kvantifi cere krigsgasser, så virksomhedens strategiske og»folk klagede over indeklimaet, og vi målte afdampningen der kan handles lynhurtigt. På den måde kan det forretningsmæssige mål. I dag Af Christina Tækker fra gulvbelægningen i lokalet og i de til- rette beredskab hurtigt sættes ind. står specielt internationale virk- Biologiske sandfi ltre, pileanlæg der er årsag til den østrogenaktivider af østrogener, har de ofte stor dels ved, at nogle stoffer bliver stødende lokaler. Og der skete klart en større afdampning»det er en force, at man kan handle hurtigt, når somheder over for mange risici og rodzoneanlæg er effektive til tet, man har fundet i det danske betydning for det lokale vandmiljø. bundet til jordpartikler og dels fra den gulvbelægning, der blev klaget der er tale om farlige stoffer,«siger Christian Buck. som f.eks. et marked, der æn- at bremse udledningen af naturlige ferskvand og ikke de kunstigt Specielt om sommeren, hvor det ved, at jordens mikroorganismer over,«fortæller Christian Buck. Firmaet blev anbefalet at lægge ny gulvbelægning på. ler nøglemedarbejdere, der for- er de enkle og en billig måde at Langt størstedelen af de rensean- der løber i mange vandløb,«forde stoffer i spildevandet. I et pile- drer sig, illoyale forbrugere el- østrogener i spildevand. Samtidig fremstillede hormoner fra p-piller. næsten kun er renset spildevand, nedbryder en del af de forurenen- Miljøtekniker Christian Buck, crbcowi.dk Ved jordforureningsundersøgelser er det både lader virksomheden. Samtidigt rense spildevandet for de kvindelige læg, der renser det danske spildetæller projektleder Frank Stuer- anlæg fordamper spildevandet. muligt at opspore ukendte forureninger samt af- ændrer samfundets normer sig kønshormoner i landområvand, er store og avancerede og Lauridsen, COWI. Det vil sige, at anlægget hverken Kan genkende ca stoffer hurtigere, hvilket kan have betydning for den måde, man kan lere slambehandling på de minner. Men på omkring 400 traditio- Sandfilteranlæg i fokus etablerer pileanlægget i et hul, der derne, hvor det er dyrt at instal- gode til at fjerne kvindelige hormo- udleder eller nedsiver vand. Man HAPSITEN er en GC/MS og er produceret af det amerikanske fi rma Infi con. Den er godkendt af det agere på. dre renseanlæg. nelle, ældre renseanlæg på landet I de senere år er bl.a. sandfi lter- er foret med en plasticdug. Herefter amerikanske Environmental Proctection Agency (EPA), der svarer til den danske miljøstyrelse. Instrumentet»Men man kan ikke se risici Det mener COWI, der sam- bliver de naturlige østrogener ikke og nedsivningsanlæg kommet fylder man jord i hullet og indeholder et bibliotek på ca navngivne stoffer. Ved hjælp af biblioteket kan HAPSI- isoleret. Finansielle risici hænmen med Danmarks Farmaceuti- fjernet effektivt nok. stærkt i fokus. Nedsivning har vist planter piletræer. I et biologisk TEN identifi cere fl ygtige stoffer i luftprøver. Samtidig giver den mulighed for at måle koncentrationer ger sammen med operationelle ske Universitet, Syddansk Univer- sig at være et godt alternativ til sandfi lter siver spildevandet lod- ned til nanno/mikrogram-niveau. og strategiske risici og omsitet og analysefi rmaet Eurofi ns Kønsforstyrrelse traditionel kloakering, især i minret gennem et ca. 80 cm tykt lag vendt. Hvis man ønsker et har gennemført en undersøgelse Udledningen mistænkes for at dre bysamfund, spredte bebyggelser sand. Når der er ilt tilstede, ned- overblik over virksomhedens for Miljøstyrelsen for at klarlægge forårsage kønsforstyrrelser hos og sommerhusområder. brydes de forurenende organiske sårbarhed, må man både forstå de kvindelige hormoners skæbne i fi sk. For fem år siden opdagede Samtidig har de alternative meto- stoffer af de mikroorganismer, som de risici og muligheder traditionelle renseprocesser på man, at op til 44 procent af skalder til at rense spildevandet også lever på sandkornene. virksomheden står overfor, og renseanlæg. Undersøgelsen bygger på 341 prøver fra 148 lokali- udviklede anlæg for at få æggeledning af østrogener. Lauridsen, fslcowi.dk ler og ørreder i en å i Århus Amt bevist, at de effektivt bremser ud- Projektleder Frank Stuerhvordan de påvirker hinanden,«siger Jens Schierbeck, teter i de danske ferskvandsmiljøer stokke på testiklerne. Dermed mi- I et rodzoneanlæg renser man der er seniormanager i COWI. og ved mulige forureningskilder. stede de evnen til at formere sig. spildevandet ved at lade vandet Et af resultaterne er, at det er»selv om renseanlæggene på sive gennem et jordareal beplantet med tagrør. Rensningen sker Seniormanager Jens Schierbeck, jesccowi.dk naturligt forekommende hormoner, landet ikke udleder store mæng Naturlige østrogener i ferskvand

8 Lyset er fl ere gange gået i de danske hjem på grund af strømsvigt. COWI har for Energistyrelsen nu udarbejdet en model, der kan beregne omkostningerne ved forskellige elforsyningssvigt. Foto: Scanpix Da stikket til Østdanmark blev trukket ud 23. september 2003 kl stoppede kaffemaskinerne i hele Østdanmark med at brygge. Computere gik i sort, tog standsede, og virksomheder stoppede med at producere. Det kostede Danmark 490 mio. kr., da strømmen svigtede Af Gitte Petersen Strømsvigtet, der satte dele af Danmark skakmat i fl ere timer i september 2003, skyldtes en række fejl i det sydsvenske elsystem, der sammen med en række danske værker leverer strøm til Østdanmark. Strømsvigtet kostede Danmark 490 mio. kr. og påvirkede ikke mindre end 2,4 mio. danskere. Og for nylig skete det igen, da en storm rasede hen over Danmark 8. januar Elmaster væltede og knækkede og trak stikket ud fl ere steder i landet. Værst gik det dog ud over Nordsjælland, hvor fl ere først fi k strømmen tilbage en uge efter.»det er klart, at de første reaktioner efter et strømsvigt er, at vi skal gøre alt for at undgå dem i fremtiden. Men samtidig lyder meldingerne fra erhvervslivet, at vi heller ikke skal gøre noget overilet, men afveje tingene i forhold til hinanden: nemlig at undersøge hvad et strømsvigt koster i forhold til de initiativer, der kan gøres for at undgå dem,«lyder det fra kontorchef Flemming G. Nielsen, Energistyrelsen. Og netop prisen på strømsvigtet i 2003 er der nu kommet tal på. COWI har udarbejdet en model for Energistyrelsen, der kan beregne omkostningerne ved forskellige elforsyningssvigt. Modellen kan bl.a. bruges til at belyse omkostningerne ved strømsvigtet i Østdanmark 23. september 2003 og strømsvigtet 28. december 2002 i Nordjylland. Modellen er udformet som et regneark, hvor man bl.a. kan indtaste forskellige typer af strømsvigt specifi ceret ved varighed, tidspunkt og geografi sk udstrækning.»ud fra vores model kan man få information om, hvad et strømsvigt koster, som man så kan sammenholde med en konkret investering og dens forventede effekt på forsyningssikkerheden for at vurdere, om investeringen er en god eller dårlig idé,«siger økonom og projektleder i COWI, Mads Paabøl. Ved hjælp af modellen er det vurderet, at strømsvigtet i 2003 kostede Danmark 490 mio. kr.»tallet afspejler, at selv om strømsvigtet umiddelbart var dyrt for nogen ved første øjekast, så bliver en række funktioner jo indhentet igen. De varer, der ikke ryger over disken i en butik, bliver solgt dagen efter. Men det er rart, at der er kommet tal på, og vi har brug for dette værktøj til at vurdere, hvor vi skal sætte ind for at styrke forsyningssikkerheden. Men det handler ikke om at forhindre et strømsvigt for enhver pris. Vi kan ikke undgå dem, men vi kan forsøge at minimere dem,«siger Flemming G. Nielsen. Mest for pengene Opskriften på at sikre forsyningssikkerheden kender man allerede i Energistyrelsen, og med COWIs model som værktøj er det nu lettere at danne sig et overblik over, hvor man skal lægge kræfterne. Overordnet handler det om at sætte fokus på tre områder: Skal der bygges fl ere kraftværker; skal ledningsnettet udbygges, og kan man gøre noget vedrørende strøm forbruget hos forbrugerne?»det er ikke et spørgsmål om enten-eller for at sikre forsyningssikkerheden. Måske skal der gøres noget på alle felter. Det ideelle er jo at få mest forsyningssikkerhed for pengene, og derfor skal vi fi nde ud af, hvor vi bruger pengene bedst,«forklarer Flemming G. Nielsen og fortsætter:»udgangspunktet er, at der skal produktionsanlæg til at producere energi og ledninger til at føre den frem til forbrugerne.«nordel (samarbejdet mellem de nordiske systemansvarlige virksomheder) har anbefalet at udbygge det nordiske transmissionsnet med fem nye forbindelser, heriblandt Storebælts-forbindelsen og fortæller Flemming G. Nielsen. Skagerak-forbindelsen mellem Danmark og Norge. En tredje mulighed, seks-syv år, før alle luftledninger Han vurderer, at der nok vil gå som Energistyrelsen arbejder videre med, er et priselastisk elforbrug. de tempo. er lagt i jorden med det nuværen- Det handler om at få forbrugerne Økonom Mads Paabøl, til at reagere, når priserne stiger, mpncowi.dk og det gør de, når der er allermest»run«på. Væk med luftledninger De overordnede strategier skal alle danne baggrund for regeringens nye handlingsplan om infrastrukturen vedrørende forsyningssikkerheden, der blev offentliggjort 1. marts. Men allerede nu sker der forbedringer på lavspændingsnettet. Her handler det om at få gravet alle ledninger ned i jorden. Grunden til strømsvigt her er nemlig træer, der vælter ned over luftledninger, der typisk fi n- des på villaveje, og så vælter masterne eller enkelte knækker, fordi de er rådne. I dag er 87 procent af ledningerne i lavspændingsnettet gravet ned, men der mangler stadig km. ledninger.»luftledninger i boligkvarterer vil efterhånden forsvinde. Der er allerede planer i alle selskaber, og målet er 100 procent. Men det er de enkelte elselskaber, der selv bestemmer tempoet. Vi kan kun opfordre dem til at få det gjort,det ideelle er at få mest forsyningssikkerhed for pengene, og derfor skal vi finde ud af, hvor vi bruger pengene bedst«flemming G. Nielsen, kontorchef Energistyrelsen 14 15

Indhold. Ni trends Vi har udvalgt ni aktuelle trends, der har stor betydning for rådgiverbranchen

Indhold. Ni trends Vi har udvalgt ni aktuelle trends, der har stor betydning for rådgiverbranchen 2004 Odense Vandselskab anlægger nye spildevandsledninger på op til 2½ meter i diameter ved Odense Havn i et partneringprojekt med COWI og Ove Arkil. Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Internationalt kundemagasin maj 2004 nr. 9 COWI-ekspert: Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Danskere tester huset uden radiator Kemiske vagthunde Mange kinesere kan glæde sig til mindre forurenet luft.

Læs mere

Gode byer er som gode fester. Arkitekt Jan Gehl vil give byen tilbage til menneskene

Gode byer er som gode fester. Arkitekt Jan Gehl vil give byen tilbage til menneskene Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. november 2010 nr. 27 Gode byer er som gode fester Arkitekt Jan Gehl vil give byen tilbage til menneskene NYHEDSMAGASIN FRA COWI OM INGENIØRTEKNIK,

Læs mere

Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus

Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. November 2009 nr. 25 Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik,

Læs mere

Arkitekten Knud Holscher er vred: Revolution fra rummet Flere drikker havvand

Arkitekten Knud Holscher er vred: Revolution fra rummet Flere drikker havvand Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Juli 2006 nr. 15 Revolution fra rummet Flere drikker havvand Arkitekten Knud Holscher er vred: Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Lys er hendes lidenskab. Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding. Tag på kur i kirken. Satellitjagt på grundvand

Lys er hendes lidenskab. Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding. Tag på kur i kirken. Satellitjagt på grundvand Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Juli 2007 nr. 18 Tag på kur i kirken Satellitjagt på grundvand Lys er hendes lidenskab Lysdesignere bruger lys til velvære, oplevelse og branding

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Slip din indre italiener løs

Slip din indre italiener løs Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. November 2006 nr. 16 Vi kan få mere ud af byen, mener byrumseksperten Lars Gemzøe: Slip din indre italiener løs Fy og Bi gemmes i en koldkrigsbunker

Læs mere

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Energibesparelser risikoanalyser rekord-tunnel storrum ferie støjsvage veje JULI 2011, NR. 2 STORRUM: medarbejdere.

Energibesparelser risikoanalyser rekord-tunnel storrum ferie støjsvage veje JULI 2011, NR. 2 STORRUM: medarbejdere. Energibesparelser risikoanalyser rekord-tunnel storrum ferie støjsvage veje JULI 2011, NR. 2 danmarks støjsvage supervej Nyt tag nul kroner Sådan forhindrer du fremtidens katastrofer Ruslands nye rekord-tunnel

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

DRIFT & ØKONOMI. thy: forebyggende vedligehold til Dynamics AX LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk

DRIFT & ØKONOMI. thy: forebyggende vedligehold til Dynamics AX LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk www.vedligeholddrift.dk Nr. 1 Februar 2008 DRIFT & ØKONOMI 11. årgang ISSN Nr. 1398-2451 ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ Mennesker med løsninger LÆS

Læs mere

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året.

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et

Læs mere

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å.

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å. Nr. 6 December 2009 19. Årgang Tlf: 33 44 55 55 Årsabonnement: 576,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt Særtillæg KLIMA, ENERGI & MILJØ Giv dine energimærker en vitaminindsprøjtning Som kunde

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere